Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje u prestonici SAD-a

20. juli je datum izuzetno važan za nas; on bi mogao imati bitnu ulogu u istoriji koja će tek doći. Za tren oka prošlo je osam godina otkad su učenici Dafe počeli da bivaju progonjeni. Tokom tog procesa, učenici Dafe su putovali mnogim teškim putevima i zbilja nije bilo lako. Pošli ste od toga da najpre niste znali šta da radite i kako da postupate s progonom, do toga da postepeno razumete kako raditi stvari. I ne samo da ste došli do toga kako da radite stvari, već ste takođe odrasli, zahvaljujući žestini progona, tako da ste sada racionalniji i razboritiji.

Bića na različitim nivoima imaju svoju sopstvenu perspektivu progona. Neki ga vide kao put koji se mora proputovati, koji je pun iskušenja, dok ga drugi smatraju rezultatom onog što su zakuvali stari elementi širom kosmosa. Drugi ga ipak smatraju za postavljanje puta, kojim će ići učenici Dafe. A bića na nižim nivoima misle da zlo mora praviti štetu dok se ono ispravno uzdiže. Bez obzira na perspektivu bića različitih nivoa, ja imam nameru da svoje stvari činim dobro, a učenici Dafe moraju ići svojim putevima. Suočavajući se sa različitim tzv. testovima i različitim vrstama demonskih smetnji, vi postajete sve više i više zreli.

U poslednje vreme nisam mnogo morao da brinem, pošto ste sazreli i znate šta vam je činiti. U različitim projektima namenjenim spašavanju živih bića, vi ste racionalno i proaktivno preuzeli više zadataka, i čak šta više, odlično radite posao. Znači da ne treba da brinem ni za šta, kao što sam brinuo u doba kad ste počeli da delujete protiv progona, kad sam neprekidno ispravljao naše učenike Dafe, usmeravajući ih da dobro i valjano idu svojim putem kultivacije i spašavanja živih bića, dok se odupiru progonu, kao i da bolje objašnjavaju činjenice tokom progona. Zato ste često videli da objavljujem različite, kratke članke, u nameri da konzistentno ispravim vaše korake. U poslednje vreme to više nije tako često, jer vi ste zbilja sazreli i znate šta vam je činiti. Znači da ne treba puno da brinem. Vaš fokus je sada da na tome da naprosto nađete način da radite bolje, budete efikasniji, imate jače dejstvo i spasite više ljudi.

Pored onog kroz šta kao pojedinci treba da prođete i čemu treba da se suprotstavite na svom finalnom putu ka Ispunjenju, za vas je sada najvažnije spasavanje ljudi. Da nije toga, reći ću vam, vaša kultivacija bi odavno bila završena. Kao učenici Dafe, vi ste u kultivaciji radili šta treba da radite, ali u Fa-ispravljanju trebalo je da se naprave neke promene. Na primer, ljudi u ljudskom društvu više nisu oni isti iz doba kad su svojevremeno bogovi stvorili ljude—božanska bića su zauzela mesta života ljudskih bića. Oni na površini i dalje izgledaju kao ljudi, ali zapravo oni su bića iz različitih dimenzija, s različitih nivoa. Iz tog razloga ljudi u današnjem društvu poseduju više intelekta i sposobnosti od ljudskih bića u bilo kom periodu istorije. Nikad pre takva promena nije se desila. Prema prethodnim aranžmanima, veliko istrebljenje je trebalo da se desi u tom procesu, [delujući na sve,] sem na učenike, koji se kultivišu u Dafi, i deo ljudi na Zemlji, koji bi ostali da posluže u produženju buduće ljudske rase. Ostvaruju se mnoge stvari najavljene u mnogim proročanstvima, s jedinim promenama u ovom istorijskom periodu, koji je počeo s mojim Fa-ispravljanjem; stvari te prirode su uključene. To je promenjeno.

Šta onda treba da radite suočeni s takvim životima? Iz perspektive Učitelja, ja znam da te ljude treba spasiti i da su oni vredni spasenja. Izuzev Tri domena, sva ogromna kosmička tela u kosmosu su bogovi. Mada, naravno, kad bogovi pogledaju dole sa viših kosmičkih tela, bogovi na različitim nivoima ispod izgledaju im onako kako bogovima izgledaju ljudi. U prethodnom, starom kolosalnom nebeskom svodu, generisanje, stagnacija, degeneracija, destrukcija bili su apsolutni zakon. Kosmički zakoni nisu kako ih ljudi zamišljaju—oni ne prave razlike. Zakoni ove vrste premostili su milost koju bogovi otelovljuju kad spasavaju ljudska bića, jer takvi su bili [kosmički] zakoni. Iako bogovi, koji su se spustili u Tri domena, dolaze sa različitih nivoa, svaki je došao u ljudski svet samo tako što je imao čvrstu veru u Dafu i Fa-ispravljanje. Oni su želeli da dođu ovamo da dobiju Fa, a pored toga, oni daju svoj doprinos Dafi dok se ona širi. Kod ovih bića, bez obzira na njihove nivoe, čvrste ispravne misli, koje su ona imala, su nešto izuzetno dragoceno. Jer kad se sagleda iz božanskih domena, čovečanstvo i ljudsko društvo su zbilja strašan prizor za videti, posebno u ovom slučaju, budući da su bogovi mogli da vide ljudska bića u njihovom najgorem periodu. Zbog svoje čvrste vere u Dafu i svog ubeđenja da će Fa-ispravljanje sigurno uspeti, oni su bili dovoljno hrabri da siđu ovde. [Oni veruju da] ih Fa definitivno može spasiti, da će Dafa definitivno uspeti (oduševljen aplauz), i da će Fa-ispravljanje definitivno uspeti i zato su imali božansku smelost da dođu u ljudski svet. Ne govorim o praktikantima Dafe ili učenicima koji su dobili Fa u različitim vremenima, već sad govorim o sveukupnoj situaciji ljudske rase. Mnoga bića i mnogo toga u ljudskom društvu se promenilo. S takvim bićima pred sobom, mi moramo delovati, moramo ih spasiti.

Koja bića onda treba ceniti tokom perioda Fa-ispravljanja, u ovoj kritičnoj tački istorije? Oni koji imaju puno poverenje u Dafu i koji deluju u skladu s tim; ti životi su dragoceni. Pa verujem da bez obzira da li ovo posmatrate iz moje perspektive ili u kontekstu odgovornosti učenika Dafe, svi mi imamo tu dužnost, i treba da preuzmemo taj zadatak. Zato učenici Dafe moraju pokušati da spasu ljude sveta, spasu živa bića. Vi ste inicijatori mnogih napora u običnom društvu da se spasu ljudi i pokrenuli ste mnoge aktivnosti slične onima kakve postoje u običnom društvu, tj. uradili ste stvari koje liče na one koje rade obični ljudi, ali početna tačka i ciljevi su drugačiji. Bilo da su to mediji ili internet sajtovi, ili bilo šta od stvari koje radite koristeći sijaset pristupa iz običnog ljudskog društva, to zapravo spašava ljude. Sve što radite je za dobro ljudi ovog sveta. Izgleda kao da mi tražimo pomoć od ljudi, dok ih mi zapravo spašavamo. Nije bitno da li mi tražimo pomoć u finansiranju, ljudskim resursima ili tražimo materijalnu pomoć; objašnjavamo činjenice vladama u različitim zemljama; kontaktiramo građanske grupe u društvu; ili komuniciramo s drugim sektorima društva - ništa od toga nije radi samog Falun Gonga, niti je za vašu sopstvenu kultivaciju. To nema nikakve veze s onim što se radi u kultivaciji. Sve ovo služi spasavanju ljudi. Kad doprete do ljudi, tada ih spašavate. Kad ljudi daju podršku, saznavši istinu zahvaljujući vašem objašnjavanju činjenica - to je spasavanje ljudi; a pozitivni rezultati koje oni proizvode kad shvate istinu postoje radi spašavanja ljudi. Drugim rečima, kad obični ljudi uspeju da shvate stvari i u stanju su da ponude podršku, dejstvo njihove podrške samo po sebi može da spasava ljude. Možete otići korak dalje i reći da kad mi radimo stvari, bilo da smo uspešni ili ne, te stvari svejedno spasavaju ljude i objašnjavaju činjenice. To je ono što rade učenici Dafe. Da nije potrebe da se rade takve stvari, kultivacija učenika Dafe bi se već završila. Sve što sada radite je namenjeno živim bićima.

U svom prethodnom predavanju sam rekao da za učenike Dafe, individualno Ispunjenje više nije u pitanju. Možda dobar broj ljudi nije baš razumeo šta sam mislio, ali to je ideja. Naravno, dok su u procesu [postizanja toga,] finalni put, kojim vi kao učenici Dafe treba da idete, čini se kao da se odužio. Iz tog razloga, kad je u pitanju lično unapređenje, stvari bi mogle izgledati kao da idu pomalo sporo, ali to zapravo neće na vas puno uticati. Znači, ono što radite, spontano gradi moćnu vrlinu i izuzetno je, jer to se u potpunosti čini radi živih bića, a ne radi lične koristi, ne samo radi lične kultivacije.

Onda će u procesu obavljanja svih ovih stvari, biti puno, puno aspekata s kojima nismo zadovoljni i biće ljudi—čak i učenika Dafe—koji ne shvataju. Uvek će biti onih koji su marljivi i onih koji nisu, i uvek će biti novih učenika koji su upravo ušli, i učenika pod različitim okolnostima, pa će biti različitih interpretacija i sagledavanja stvari. A ovo posebno važi za učenike u Kini, čiji je način razmišljanja potpuno deformisan posle dugo življenja pod velikim pritiskom, u partijskoj kulturi i međuljudskih odnosa koje je izopačila partijska kultura. Kad se učenici iz Kine—i ne samo učenici, već i obični ljudi takođe—presele u spoljni svet, oni otkriju da je način kako ljudi misle i ponašaju se u normalnom društvu potpuno drugačiji od onog u Kini. Do te mere da naviknuti na način života partijske kulture i tamošnje napete međuljudske odnose, jednom kad odu izvan Kine, oni zapravo vide strance kao veoma glupe. A oni koji nisu Kinezi, s druge strane, ne mogu da shvate navike Kineza, običaje i način njihove interakcije s ljudima. Zapravo, ono kakve su stvari širom sveta predstavlja ono što je normalno u međuljudskim odnosima. Tu ne moraš ulagati puno mentalnog napora u svoje odnose sa ljudima i nemaš potrebe da budeš tako lukav. To je ono kakva su normalna ljudska bića.

Ali koliko god jedna osoba bila lukava i promućurna, na kraju je sve isto. Hajde da uzmemo slučaj nekog ko je vrlo glup. Možeš smatrati da je neko glup i naivan, dok je neko drugi vrlo lukav. Ali bez obzira kako živeo svoj život, rezultat će biti isti. Definitivno se ništa neće promeniti time što je osoba lukava, niti će se promeniti ako je naivna. To što si lukav samo te može pretvoriti u još goru osobu, i dok stvaraš karmu ti ćeš kliziti na dole. Dok tvoje okruženje, i ti sam, postajete napeti, umovi onih oko tebe će s druge strane bivati sve komplikovaniji, a onda će te njihovo komplikovano razmišljanje za uzvrat učiniti da postaneš još gori.

Hteo bih da kažem još nekoliko reči o ovom. U novije vreme, učenici dolaze iz Kine, jedan po jedan. [Tim učenicima bih ovo poručio:] Treba da se potrudite da više komunicirate sa učenicima izvan Kine, više se otvorite, pomoću diskusije se više pročistite Ovo kako ljudi žive život izvan Kine je normalan način za ljudska bića, barem u modernim vremenima. U poređenju sa precima, koji su živeli bez moderne tehnologije, sadašnji način života je, naravno, potpuno drugačiji. Stvari su u to doba bile bolje. Znači da govorim samo o stvarima sada, koje se, u kontekstu današnjeg društva, mogu smatrati relativno normalnim. Znači, na ovom frontu treba puno da razmenjujete iskustva i komunicirate sa učenicima izvan Kine, a ne uvek da se hvatate i koristite način razmišljanja partijske kulture iz Kine, kad imate posla s ovim društvom. Mnogi ljudi, koji su u nekom trenutku napustili Kinu, postepeno, nakon znatno vremena provedenog u inostranstvu, su konačno shvatili. Kao učenici Dafe, treba da potvrđujete Fa i činite ono što učenici Dafe treba da čine. Ne možete trošiti toliko vremena da se promenite. Za to nema vremena. Ovo posebno važi za one učenike koji u Kini nisu dobro postupali i koji su grešili: Fa-ispravljanje još nije gotovo, pa požurite da sustignete. Naravno, ja ne mislim da je to prevelik problem za novije učenike—samo više učite Fa, potrudite se da sustignete i držite korak sa napretkom Fa-ispravljanja.

Naravno, vi ste prebrodili produženi period testova i teškoća i kao učenici Dafe ste zbilja spasili mnoge ljude u ljudskom društvu i istinski poništili dejstvo otrova, koji mediji KPK šire svetom od kada se desio događaj od 20. jula 1999. U to vreme, svi svetski mediji su prenosili propagandu, koju su plasirali glasnogovornici zle Partije u Kini, a koja se svodila na promovisanje progona u ime partije. Onima u zapadnom društvu to nije bilo tako jasno. Oni nisu shvatali da je zla partija tako opaka, niti su imali dobro razumevanje zle partije. Pritisak je zaista bio velik i mi smo se suočili sa masovnom, globalnom, negativnom propagandnom mašinerijom koja nas je blatila. Ali učenici Dafe, posebno veterani, se nisu uplašili od nje. Učenici Dafe koji žive širom sveta su bili jednako sjajni. Počeli ste od toga da ne znate šta činiti. Kasnije, međutim, postepeno ste postali bistrih glava, racionalni i znali ste kako da postupite. Tokom tog vremenskog perioda, mnogi su se pitali: “Je li Falun Gong zaista takav kakvim ga predstavlja propaganda zle partije? Je li praksa koju učim zbilja ispravna?” Naravno, suočena s takvom klevetom od strane zla, mnoga bića su u svojoj glavi prošla jedan proces. U svakom slučaju, učenici Dafe su na kraju postupili vrlo dobro. Velika većina je uspela, pomogla da ogromna plima Fa-ispravljanja preokrene situaciju i na kraju pomogla da se desi to da ti glasnogovornici, koje u potpunosti kontroliše zla Partija, više ne smeju da nas klevetaju širom sveta. Oni se više ne usuđuju da fabrikuju stvari, jer znaju da su učenici Dafe s kojima se suočavaju sposobni da ih razotkriju. Čim zla Partija stvori nove laži, ili učini nešto loše, učenici Dafe to razotkriju i isprave stvari širom sveta, omogućujući da ceo svet sagleda šta je to i pomognu da više ljudi sazna. Pa bez obzira da li nas klevetaju ili čine loše stvari, to je isto kao pozivati celi svet da vidi njenu rđavost, dok istovremeno promoviše Falun Gong za nas i širi uticaj Falun Gonga na razmišljanje ljudi svuda. Šta god uradila, ona nas promoviše.

Zaista, šta god radile stare sile, ovo je ono što će se desiti pod dejstvom kosmičkog principa uzajamnog podsticanja i uzajamnog suzbijanja—sve što urade će se svesti na reklamiranje u korist učenika Dafe. Uzmimo npr. mnoge projekte učenika Dafe. Čim se zlo umeša, za uzvrat se pojave sile koje su dobre i ispravne. Isto je sa svime što rade rđavi ljudi; Čim počnu da nas blate ili žele da urade nešto loše i naprave problem, to spontano ima efekat širenja našeg uticaja.

Tokom godina, bilo je puno slučajeva da partija promoviše stvari za nas. Bilo da su to sajtovi koje imaju učenici Dafe, TV stanica, ili novine Epoch Times, u mnogim slučajevima oni su iskusili nešto ovako. Ovo posebno važi za prošlogodišnju gala predstavu (New Tang Dynasty Television’s Chinese New Year Spectacular i turneja). U početku za nju nije znalo tako puno ljudi, ali onda su oni [KPK] pošli svuda sa svojom propagandom, govoreći ljudima da ne dolaze na predstavu—oni su to obavili još temeljitije od učenika Dafe (svi se smeju), oni su doprli do mnogo više ljudi nego mi. (Svi se smeju, aplaudiraju) Tipičan slučaj je bila predstava u prestonici Australije, Kanberi. Oni su telefonirali i pisali pisma svim poslanicima u Parlamentu i rekli im da ne dolaze na predstavu, misleći da svet ne zna šta je KPK i da će poslušati šta oni kažu. Njihova propaganda je bila tako opsežna, a njihov uticaj tako velik da se ne može porediti s onim što su u to doba uradili učenici Dafe. Ishod je, međutim, bio takav da je skoro svaki od tih političara došao na predstavu. (Svi se smeju, glasnu aplaudiraju) Kako je ispalo, političari su se čak našalili: “Neposredno pre predstave smo mogli da održimo sednicu Parlamenta.” (Svi se smeju, aplaudiraju) Ista komedija se desila u Otavi, u Kanadi.

Naravno, ovo o čemu sam upravo govorio, viđeno iz drugog ugla, takođe treba da vam saopšti činjenicu da je razlog zbog kog je stari kosmos mogao trajati do danas i dostići ovu tačku, kao i činjenica da su živa bića i čovečanstvo mogli ostati do danas, to što su ta bića čekala spasenje. Drugim rečima, oni su čekali da učenici Dafe uspostave svoju moćnu vrlinu i da istovremeno pokažu sposobnost učenika Dafe za spasavanje živih bića. Nije li onda ova faza čuvana za učenike Dafe? (Oduševljen aplauz) Da, definitivno. Znači, svaka loša osoba može ići okolo i činiti loše stvari i praviti probleme, ali sve što postigne će sigurno pomoći učenicima Dafe u njihovom spasavanju ljudi. (Aplauz) To nije bila njihova originalna namera ili ono što su ti loši ljudi želeli, ali čim oni povuku potez dejstvo je neizbežno ovakvo.

To će reći, nemojte obraćati pažnju na to kakva je realnost današnjeg čovečanstva ili koliko se zlo raspomamilo: ljudi koji su došli na ovaj svet čekaju na vas da ih spasite! (Aplauz) Sve ono što nam se protivi predstavlja test za učenike Dafe, vezan za rast moćne vrline. (Aplauz) Sad kad sam ovako to predstavio, vaše razmišljanje će biti jasnije. Na koje god specifične teškoće naišli, iako one mogu izgledati identično po svojoj formi onima koje imaju obični ljudi i izgledati više ili manje iste kao nevolje kakve imaju obični ljudi, u stvarnosti, ako dobro, mirno pogledate, ako se osvrnete na put koji ste proputovali, nije li to slučaj? Jeste. Jer ovaj poduhvat koji ja izvodim sledi moj plan i kod nas nije došlo celo čovečanstvo da uči Falun Gong; ovaj moj poduhvat je podeljen na dve faze. Postoji period Fa-ispravljanja, pa u periodu Fa-ispravljanja postoje učenici iz doba Fa-ispravljanja. Kad se završi period Fa-ispravljanja, onda kreće period u kom Fa ispravlja ljudski svet. Znači, dve su faze. Onda će u budućnosti, kad Fa bude ispravljao ljudski svet, postojati učenici iz doba kad Fa-ispravlja ljudski svet i njihova moćna vrlina biće drugačija od vrline učenika iz doba Fa-ispravljanja. To su dve različite faze.

Tokom ovog procesa, tokom perioda Fa-ispravljanja, učenici Dafe se suočavaju sa odgovornošću spašavanja živih bića budućnosti. Da nije činjenice da su životi sa visokih nivoa došli na ovaj svet da dobiju Fa, učenici Dafe ne bi morali raditi ove stvari. Ali kad su došla bića sa visokih nivoa i zauzela mesta [ljudi], to je povećalo značaj ovog događaja i spašavanja ljudi. Ali, da je drugačije, da je ovde i dalje normalno ljudsko društvo, svejedno bi bilo deljeno na dve faze. A zašto je tako? Jer u procesu masovnog trebljenja čovečanstva neki dobri ljudi će biti ostavljeni da produže buduću ljudsku rasu; takođe, tokom perioda kad Fa bude ispravljao ljudski svet biće stvorena slava za Dafu, u kojoj će čovečanstvo uzvratiti Dafi i to će biti period u kojem će Dafa cvetati u ljudskom društvu. Ovo je istorijska neizbežnost. Čovečanstvo će morati da se zahvali. Činjenica da će se Fa-ispravljanje na kraju završiti ovde smatra se dobrom srećom za čovečanstvo.

Iako ljudsko telo zbilja ništa ne vredi bez svoje duše, ono nosi veliku količinu informacija, i kad bi se iznova stvorilo, ono definitivno ne bi bilo kakvo je sad. Novostvoreno ljudsko biće bilo bi kao prazan list hartije, a sa svetom pred sobom, njegov um bi bio prazan. Po pitanju prirodnog sveta, on ne bi imao zaokruženo razmišljanje, koncepte koje čovek ima, niti koncept različitih načina ponašanja čoveka prema materijalnom svetu, kao ni koncepte različitih teorija i ljudskih normi koje je oformilo čovečanstvo ovog ciklusa; Kinezi ovog perioda imaju koncepte “humanosti,” “ispravnosti,” “smernosti,” “učenja,” i “pouzdanosti,” dok i na Zapadu takođe postoje norme ljudskog ponašanja itd. Novostvorenom ljudskom biću bi ogroman broj stvari poput ovih bio nerazumljiv. Čovek se obogatio prošavši kroz beskrajne godine života i živeći kroz dug period istorije. Kao što sam upravo naznačio, ovde ne mislim na glavnu dušu, već na informacije koje nosi ljudsko fizičko telo. A ovo posebno važi za današnja ljudska bića, koja ne reaguju na ekstreman način kad se s nečim suoče—ona nisu momentalno šokirana, uzdrmana, kad se nešto loše desi, niti su presrećna kad se desi nešto dobro. A takav bi bio neko kome nedostaje ikakva dubina razmišljanja. U dugom maršu vremena, čovek je postajao sve više i više stabilan. Ovo međutim nije samo pitanje ljudske misli, jer je to takođe u direktnoj vezi s fizičkim telom čoveka. Kad se fizičkom telu čoveka, koji je dospeo do sadašnjeg vremena u istoriji, očiste i uklone sve loše stvari, to izvrsno telo koje ostaje je pravo remek delo, remek delo koje zbilja treba ceniti i istinska kulminacija istorije kosmosa. (Aplauz)

Drugim rečima, mnoge divne stvari u kosmosu, kao i mnoštvo dragocenih elemenata je stvoreno tokom dugog, ogromnog, toka razvitka kroz koji su prošla kosmička tela, i oni ne bi bili isti kad bi bili re-kreirani. Ovo je važan faktor u potrebi za Fa-ispravljanjem. Kad bi sve u ovom kosmosu nestalo i kad bi sve trebalo započeti od nule, rezultat bi, bez obzira kako se stvari izvedu tokom razvoja, pa čak i kad bi se primenila ista istorija, ispao drugačiji od onog kako stvari stoje s bićima koja danas postoje. Oni nikako ne mogu biti isti i zato božanska bića širom kosmosa smatraju istoriju kroz koju su prošla izuzetno dragocenom.

Ja često kažem da puno ne brinem za konačan ishod, jer ono što treba obaviti u Fa-ispravljanju je nešto neizbežno. Bez obzira koliko uznemiravajuće stvari mogu postati tokom Fa-ispravljanja, ishod je izvesan. Zato ja mnogo ne obraćam pažnju na to, jer mora uspeti. Ono što je meni najvrednije je sam proces. Samo sa celokupnim procesom kroz koji biće prolazi vi imate kompletan entitet, koji predstavlja to biće. Kompletan proces Fa-ispravljanja je nešto najdragocenije—to je celokupnost kosmosa i to je najčudesniji poduhvat. U središtu je proces Fa-ispravljanja, pa se ne može dopustiti da stare sile učestvuju po sopstvenoj želji. Budući da je ovo Fa-ispravljanje, ja posebno insistiram na putu kojim ja želim da idem, jer ovde se radi o stvaranju budućnosti. Sve što sam učinio u kosmosu je nešto što najviše vredi ceniti i to je ono što ću ja afirmisati i priznati u budućnosti. Stvari koje ja ne želim ne mogu se priznati, afirmisati—one su sramota. U Fa-ispravljanju, bez obzira s kojim vrstama demonskih smetnji se sretnem i kakve god udarce da pretrpim, to ne može promeniti moju volju, niti može promeniti ono što planiram da obavim. (Oduševljen aplauz)

Prošlo je skoro pola godine od poslednje Fa-konferencije. Za ovo pola godine vi ste odlično obavili posao. Stvari brzo napreduju. Dok je zlih bića sve manje i manje, menja se svest ljudi sveta, menja se društvo i menjaju se živa bića. Kad kažem “živa bića,” to se zapravo ne svodi samo na ljudsku rasu. Svi predmeti, bez obzira da li ih moderna nauka smatra organskim ili neorganskim, su zapravo živi. Sve je živo. Kad govorimo o “živim bićima,” to se odnosi na sve živo. Promene koje se dešavaju u živim bićima su odraz onog što postižu učenici Dafe dok Fa-ispravljanje napreduje, a učinak naših učenika Dafe u kompletnom periodu Fa-ispravljanja sasvim potvrđuje počasti i slavu koju učenici iz doba Fa-ispravljanja imaju. Kako je to veličanstveno! U predstojećoj fazi, budite još bolji u onom što treba činiti, dobro idite finalnim delom vašeg puta i budite još bolji u onom što treba da radite. Nemojte biti samozadovoljni samo zato što ste uradili to i to, jer tako je puno živih bića koje tek treba spasiti. I dalje treba da se trudite da biste stekli još veću moćnu vrlinu unutar ograničenog vremenskog okvira da ne bi bilo kajanja jednom kad se sve ovo završi. Zato se nadam da ćete biti još bolji i još veličanstveniji.

Vi svakako imate mnogo nedostataka u svojoj kultivaciji i ja sam sagledao mnoge nedostatke koji su zbilja uočljivi. Sve vreme ništa nisam rekao, niti sada želim išta da kažem. Jer ja znam da iako su ti nedostaci dosta krupni, neki su imali dejstvo odvraćanja smetnji tokom Fa-ispravljanja. Ali sad nemojte pokušavati da pogodite koji su to—nemojte misliti da se vaši nedostaci mogu zadržati. (Učitelj se smeje) Samo se radi o tome da sam uočio neke probleme. Na kraju ću se, međutim, pobrinuti za ove stvari za vas.

Bez obzira na sve, vi treba da obavite finalne stvari još bolje i uspostavite još veću moćnu vrlinu. To nije radi mene ili radi Fa-ispravljanja - to je radi vas samih. (Oduševljen aplauz) Živa bića budućnosti će vam biti zahvalna. (Aplauz) Neka vaši životi još sjajnije zasjaju u kosmosu budućnosti. (Dug, oduševljen aplauz)

Li Hondži
22.07.2007.