Falun Dafa Minghui.org

Fa-predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2015.

(Svi prisutni ustaju i oduševljeno aplaudiraju Učitelju.)

Dobro jutro! Molim vas, sedite. Kultivacija u Dafi vas je sve dovela ovde. Svaki učenik Dafe radi stvari koje treba da radi da bi ispunio svoju istorijsku misiju. Naravno, neki su marljivi, dok neki nisu tako marljivi, ali to je normalno. Kad imate grupu kultivatora, zapravo ne bi bilo normalno kad bi svi bili toliko marljivi. Ali šta god bio slučaj, kao učenici Dafe mi treba da ispunimo ono što treba. Ako se ono na čemu učenici Dafe rade zaista desi u bliskoj budućnosti, a vi ipak niste dobro obavili posao, u tom času ćete zažaliti—zbilja ćete zažaliti. Ako [do tada] niste obavili mnogo toga što ste prvobitno hteli da obavite, ili niste spasili puno ljudi koje ste hteli spasiti, onda je to značajno pitanje.

Naravno, ako hoćete da budete uspešni u tim stvarima, potrebno je da budete dobri u ličnoj kultivaciji. Ovo znači da je kultivacija fundamentalna stvar za svakog od vas. Sa svakim projektom spašavanja ljudi, ako skrenete u kultivaciji, shvatićete da postajete sve više i više kao ne-kultivatori i da imate tendenciju da mislite o stvarima i radite ih sve više na običan način. Ali ako sve vreme možete da ostanete na liniji s Fa, i ni u jednoj tački ne popustite u svojoj ličnoj kultivaciji, shvatićete da sve što radite zbilja pristaje jednom kultivatoru. Ako učenik Dafe želi da završi svoju misiju, to je naprosto nešto od suštinskog značaja, i ono što je osigurava na fundamentalnom nivou. Zato ne možete skretati s Fa, i ni u kojoj tački ne smete popuštati u svojoj kultivaciji. Da, mnogi učenici Dafe izvan Kine su zauzeti projektima. A ako hoćete da dobro obavite posao u tim projektima i učinite ih efikasnim u spašavanju ljudi, onda ih morate raditi bolje, raditi srčanije, i posvetiti im više vremena. U tom slučaju, moglo bi se činiti kao da nema vremena za vašu sopstvenu kultivaciju. Ali kakve god stvari bile, i dalje je potrebno da odvojite vreme za kultivaciju i učenje Fa.

Naravno, pošto se vi kultivišete, sve što činite, dok god ste kultivatori, je direktno povezano s vašom kultivacijom, i te stvari zapravo sačinjavaju vaš put kultivacije. Sve što radite je integrisano s vašim putem kultivacije. Vaša kultivacija je ugrađena u sve što radite, bilo da je to posao u svetu, rad na Dafa projektima, ili vaš svakodnevni život, i to je sigurno tako. Naravno, kao što sam sada rekao, ima onih koji su marljivi, i onih koji to nisu; neki shvataju ogromnu odgovornost koju ima učenik Dafe, jedno biće poput tog, dok neki nemaju čvrstu predstavu o tome. Naravno, šta god bio slučaj, ja mislim da vi ne smete, kao učenici Dafe, popuštati. Pre nekoliko godina, ono što me je najviše brinulo je to što ljudi nisu uspevali da sarađuju jedni s drugima u Dafa projektima, čak i kad je progon bio tako oštar. Bilo je puno stvari koje su zbog vaših sporenja propale; mnoge stvari su propale kao rezultat činjenice da faktori zla eksploatišu vašu želju da se snažno međusobno nadmećete. Sada ste postali svesni tih problema, i u mnogim stvarima ljudi u suštini samo idu napred i preduzimaju stvari ako smatraju da su ideje u redu. Iako mnoge stvari nisu tako sveobuhvatno i detaljno promišljene, ako ih sagledate kao učenici Dafe, nisu li vam te situacije obezbeđene da vam daju prostor u kom se možete kultivisati? Zar sve ono što nije detaljno promišljeno ne ostavlja priliku da radite na tome i nadomestite sve ono što nije detaljno promišljeno, ili sve što mislite da nije tako idealno? Nisu li to upravo stvari koje treba da prionete da uradite?

Ista pitanja bila su očita kad je puno ljudi radilo promociju i prodavalo ulaznice za Šen Jun. U početku je bilo sporenja, i nekim ljudima je nedostajao entuzijazam. Iako je većina ljudi uradila kako im je rečeno, oni nisu radili posao svim svojim srcem. Ali pošto je svaki minut, svaki sekund vašeg života, deo vaše kultivacije, vi trošite sopstvene [prilike], trošite ograničeno vreme koje imate na svom putu kultivacije, i ne uspevate da idete putem kako treba. Potrebno je da svim srcem dobro obavite posao, u čemu god treba—i tek tada je to dostojno divljenja. Vi možda radite šta vam je rečeno, ali ako zbilja ne obraćate pažnju na svoj stav prema stvarima, ili kako da efektivno spasite ljude, onda je to problem u vašoj kultivaciji.

Naravno, vi jeste pokušali ono što ste mogli. Ali stvari nikad nisu toliko jednostavne, kad je spašavanje života u pitanju. Stare sile smatraju da se moćna vrlina neće zaraditi ako nešto lako obavite. I zato vam oni otežavaju stvari. Ako se nešto može lako obaviti, onda to svako može. Gde bi onda bila poenta da to čine učenici Dafe, i gde bi bila poenta da se vama da to da radite? I zato ispada da stvari koje radite imaju uključen izvesni stepen poteškoće, i samo na taj način možete pokazati da se kultivišete. Naravno, samo kad su stvari takve, učenici Dafe mogu zbilja da prikažu svoju moćnu vrlinu. Kad ste u stanju da postignete ono što drugi ne mogu, uspevate da se dobro kultivišete dok ste podvrgnuti teškoćama i pritiscima progona, i povrh toga uspevate da spašavate živa bića, to je jednostavno nešto izuzetno. A šta “spašavanje živih bića” zbilja podrazumeva? Uzmite u obzir sledeće. Mnogi ljudi u istoriji su pričali o svojoj nameri da “spasu živa bića.” Dok je ove reči bilo lako izreći, one su zapravo izazivale smeh među bogovima. Jer ko bi bio tako smeo da spašava živa bića? Jedno je izgovoriti te grandiozne reči, ali ko bi imao hrabrosti da ih zaista sprovede? Ako ćeš nekoga spasiti, kako ćeš mu pomoći da rastvori ogromne karmičke dugove koje nosi, ili mnoge vrste predstava koje je stvorio boraveći na ovom svetu? Kako ćeš namiriti karmičke i prethodne veze između njegovih karmičkih dugova i svega što je u vezi s njim na ovom svetu? I koliko je još kompleksnije spasiti mnoštvo živih bića, a ne samo jedan život. Eto koliko je teško spašavati ljude. Ali, koliko god te stvari mogle biti kompleksne, tu je Učitelj, kao i drugi bogovi, da pomognu kod dubljih stvari, uključenih u to. I stvari na površinskom nivou takođe uključuju velike izazove. I to je ono što morate raditi svim srcem.

Kultivatori, po svom izgledu, nisu ništa drugačiji od običnih ljudi. Nije da ćeš kad počneš da se kultivišeš u Dafi preko noći izgledati kao božansko biće. Nema promene u izgledu. Jedina promena dok hodate ovim putem ka božanstvenosti je to što će način kako razmišljate o stvarima biti drugačiji nego kod običnih ljudi. Neki ljudi izgledaju sasvim marljivo dok se kultivišu, uče Fa i vežbaju, ali oni ne gledaju unutar. Ali ako ne gledaš unutar, onda razmisli, nisi li obična osoba? Da li ijedna obična osoba gleda unutar? Koja obična osoba može da gleda unutar? Recimo da neko pokuša da razmisli gde je pogrešio kad se desi bilo kakvo neslaganje, i izvini se onom drugom kad shvati, pa, ako je on u Kini, ljudi će misliti da je lud. Jer ta zla Partija je uništila moral celokupnog društva. Nijedna obična osoba ne bi na taj način sagledala problem. Umesto toga, kad naiđe na neslaganje on obično upire prstom u onog drugog, i tenzija eskalira. Učenici Dafe nisu takvi.

Naravno, ima nekih koji su marljivi, i nekih koji nisu, kao i novih praktikanata. A kad doživite konflikte ili tenzije, među vama je puno takvih koji neko vreme ne mogu da pređu preko toga. Međutim, uz pomoć starih praktikanata, ili posle kontinuiranog učenja Fa, vama će te stvari postepeno postati jasnije. U kultivaciji ćete, malo po malo, shvatiti: “O, treba da gledam unutar i otkrijem koji je moj nedostatak, šta nije u redu s moje strane, ili šta je to što nisam dobro uradio, što je proizvelo da se ovo desi.” I to je ono što razdvaja kultivatora od obične osobe. To nije nešto što možete sagledati na površini čoveka. Ali to kako vaš um reaguje na neslaganje ili konflikt, ili kakav stav imate prema tome, nije ništa slično običnoj osobi. Često sam govorio o tim stvarima u Džuan Falunu i drugim predavanjima, da vas s vremena na vreme podsetim. Ponekad kad niste pažljivi u kultivaciji, vi ovo zaboravite, ili kad je ljudska vezanost previše jaka, vi o tome ne mislite. Ali tako neće ići. Morate biti načisto s tim da ste kultivatori.

Dok obavljate stvari koje učenici Dafe čine na spašavanju ljudi, za očekivati je da ćete naići na svakakve ljude u ovom svetovnom okruženju. I tu leže izazovi s kojim se susrećete. Nemojte mnogo razmišljati o tome kakvi su ljudi na površini. Neki od njih su prihvatili laži koje KPK koristi da nas progoni, i imaju loš stav prema Dafi i učenicima Dafe. Ali kad pažljivo razmislite, shvatićete da su te ljude otrovale laži KPK. Ako su učenici Dafe zaista misionari spasenja tokom ovog finalnog događaja—učenicima Dafe je jasno, naravno, zbog čega oni ovo čine—onda razmislite: šta je zaista KPK? Nije li to ništa drugo do Zver u Poslednjim danima, o kojoj su sva ta proročanstva i religije kroz istoriju govorile? I nije li njen cilj da uništi čovečanstvo? Mi, naravno, vidimo šta je to. Samo što je ovaj finalni događaj podeljen u dve faze. U ovoj fazi se stvari događaju samo u Kini, a ne širom sveta, iako se njen otrov proširio planetom. Jednostrane laži koje Partija koristi da progoni Falun Gong obavile su Zemlju, i svi svetski mediji su publikovali te laži. Tokom tog perioda progona Falun Gonga, ti mediji su širili zlo u njeno ime, zapravo. I dan danas carina u mnogim zemljama i dalje ima crne liste, koje je izdala zla KPK. Naravno, u slobodnom svetu, mediji i ti entiteti te stvari ne rade namerno. Mi to znamo. Moja poenta je da je otrov proširen celim svetom, a neke institucije u nekim nacijama i dalje postupaju po tim informacijama, umesto da same donesu sud o tome šta je dobro, a šta zlo.

Još jedna stvar je to što ta vrsta progona nije ono što ljudi misle. Spasiti osobu je spasiti ono što je u srži osobe. A ono što je u srži se odražava u njegovim mislima i duhu, dok površinske stvari možda nisu toliko bitne. Ako su um i duh osobe zatrovani, ozbiljno zagađeni, onda je taj život zaista iskvaren. Ako je osoba počinila užasan zločin, ne znači da se više ne može spasiti. To nije ono što ja kažem. To su samo njeni spoljni postupci, i moguće je da se ona preokrene, jer ono što je u njenoj srži možda nije toliko loše. Ali kad je život zaista zatrovan i počinio je nemoralne stvari protiv božanskih bića, ili božanskih misionara, onda je to vrlo ozbiljno. Naravno, dok se mi trudimo da spasimo ljude, zlo pokušava da odvuče ljude u Pakao. Ljudi poput tih, koje vidimo s lošim stavom prema Dafi, ili koji su zločesti prema učenicima Dafe, zbilja su za žaljenje. Oni su zapravo zatrovani lažima KPK, i to je ono što prouzrokuje da se tako ponašaju. Naravno, u nekim slučajevima, ljude pogoni novac. Ali šta god bio slučaj, mi treba da pokušamo da spasimo svakog kog možemo, uključujući i te ljude. Možda toga niste svesni, ali osoba koju vidite da se sada tako zlo ponaša, možda je nekad davno bila sveta božanska ličnost na nebesima, i ovde se sada nalazi kao čovek, došavši na ovu Zemlju da dobije ovaj Fa.

Površinske kože ljudi na ovom svetu stvorili su bogovi i, kao da su odeća, sada ih nose božanska bića koja su sišla ovamo; većina tih bića su božanske ličnosti s nebesa. Onda sledi da ljudi danas na ovom svetu nisu tako jednostavni. Uprkos raznim pojavama koje stvari u ljudskom društvu imaju, mnogim strukama i profesijama kojima se ljudi bave, i raznim vrstama ljudi koje postoje, kako god se osoba ponaša ne predstavlja zbilja ništa u odnosu na to kakva je ona u svojoj srži. Samo na čas razmislite kako je božanskom biću bilo da dođe na ovaj svet i bude čovek. Zar ono neće biti svesno kakav će biti ljudski svet? On je opasan i užasan. A on je ipak imao hrabrosti da se odrekne svog božanskog statusa i preduzme taj korak, dolazeći ovde i postajući čovek. Samo na osnovu ove zasluge, učenici Dafe treba da ga spasu. Ta bića su baš kao vi učenici Dafe, koji ste uspeli da dođete ovamo i preuzmete tako ogromnu misiju i odgovornost. Da li ste mogli ne znati šta će se desiti s ovom sredinom? Teško je zamisliti spašavanje ljudi ako čak i vi sami možete biti uništeni ovde. A ipak ste došli. I oni su isto učinili. Oni su došli, s misli da će ih ovaj Fa sigurno spasiti, i s punim poverenjem u Dafu. Onda bi samo to bilo dovoljan razlog da ih spasimo, zar ne? Vi apsolutno treba da ih spasite. Oni su nekad bili neuporedivo sveti bogovi. Ako ćete ovo raditi dobro, onda morate konsistentno biti marljivi u kultivaciji i neprekidno jačati sebe.

Zapazio sam da u nekim projektima mnogi od vas jednostavno rade previše obično. Medijska kuća… da vam pričam o radu u medijskoj kući, npr. medijsku kompaniju treba dobro voditi. A ono što mi imamo je da razmišljanje ljudi vremenom postaje sve običnije i običnije, s ljudima koji više ne posmatraju stvari kako kultivatori to treba da čine, već na običan način. Ni na koji način to nije biti kao učenik Dafe. Zašto učenici vode medijsku kuću, na kraju krajeva? Da bi spasili ljude. Ne zaboravite da je vaš cilj da se spasu ljudi, i razlog zašto treba dobro voditi medijsku kuću je da bi se spasili ljudi. Objašnjavanje činjenica i spašavanje živih bića je ono što treba da postignete. Ništa drugo ne treba da postignete. Na ovom svetu ne postoji ništa drugo što vi treba da postignete. To su stvari na kojima treba da radite, a neki ljudi čak više ne obraćaju puno pažnje na svoju sopstvenu kultivaciju, već su obične stvari uzeli za svoj prioritet. Niste li onda skrenuli s puta kultivacije učenika Dafe?

Puno je učenika Dafe koji stalno imaju probleme u svojoj kultivaciji, godinama unazad. Konflikti tu nisu najozbiljniji problemi. Dosta je slučajeva testova karma-bolesti, a mnogi ljudi su čak umrli. Ali da vam pravo kažem, ako ćemo ozbiljno, na površini se ne može videti kako kultivatoru zbilja ide. Naravno, takva osoba će raditi Dafa stvari kao ostali, ali ono što ljudi vide su spoljne stvari, dok je duboko unutra, u stvarnosti, puno vezanosti, koje drugi ne mogu videti. Mnoge stvari koje on ne može da pusti su duboko skrivene. Sama osoba zna da te stvari nisu dobre, pa se boji da ih drugi ne otkriju, iz straha od sramote. A on ne uzima te stvari ozbiljno kao kultivator, i ne uspeva da radi svesrdno na njihovom eliminisanju, tj. da dobro postupi kad ih prepozna. Takođe je bilo slučajeva gde neko nije ozbiljno uzeo neke manje važne stvari u svojoj kultivaciji, pa su se one pretvorile u ozbiljne probleme.

Ovako da vam kažem. Zahtevi za učenika Dafe su visoki—viši nego u bilo kojoj drugoj sredini za kultivaciju. Po formi nije toliko strogo, ali standardi i zahtevi za vašu kultivaciju su visoki. Problem je ako ne uspeš da prepoznaš svoje sopstvene greške, baš kao što je problem ako ne uspeš da zapaziš jake vezanosti koje možda imaš. A kad ih postaneš svestan, svakako da treba, kao učenik Dafe, da im posvetiš pažnju, naravno. I baš to predstavlja kultivaciju.

Ipak s nekim ljudima… posebno u Kini, gde zla kultura tog mesta svuda kipti, širom društva, odnosi koje ljudi imaju nisu onakvi kakvi su normalni za ljudska bića. Tamo je uobičajeno da ljudi lažu jedni druge, i laži naprosto klize s jezika, umesto istinitih reči. I načini razmišljanja ljudi su se udaljili od normalnih, ljudskih načina. Pa je u takvom jednom okruženju osobi zaista teško da postane svesna svojih problema. Je li to onda fer? Stare sile veruju da jeste, jer ono čemu se vi nadate je da ćete dospeti u budućnost. Ono što je ovde će prestati da postoji, i vi pokušavate da odete u budućnost. I ne radi se samo o vašem odlasku u budućnost; mnogi ljudi koji su došli s visokih ravni su predstavnici živih bića u njihovim kosmičkim telima vrlo visokih ravni, pa oni predstavljaju šansu za spasenje tako puno života. Pa kako da za vas ne budu postavljeni strogi standardi? To je ono kako to stare sile vide. I to je razlog zašto su napravili takav haos u toj sredini [Kine], sa stvarima kakve nisu normalne za ljudska bića. Starim silama starog univerzuma se čini da su stvari fer ako ste vi primorani da se kultivišete u takvim okolnostima. Njihovo razmišljanje je: “Ja ću priznati tvoje Ispunjenje samo ako uspeš u sredini kao što je ova. Ko se ne bi mogao kultivisati u dobroj sredini?” Ali u takvim uslovima zaista je užasno teško postati svestan sopstvenih nedostataka, zar ne? Zaista jeste. Kad svako s kim se tamo sretnete misli na njihov način, i način na koji se ljudi ponašaju jedni prema drugima je takav kakav je, šta ćete da radite?

Pa, vi imate Dafu. I stare sile misle tako, one misle: “Ti si učenik Dafe, zar ne? Pa treba da se kultivišeš na liniji s Dafom i radiš stvari na osnovu onog što Dafa zahteva.” I to je zaista slučaj. Ali neki učenici ne postupaju na liniji s Dafom, već rade stvari na običan način. A što je još gore, kad postanu svesni svojih sopstvenih grešaka, oni misle da to nije ništa bitno i samo ih sklone u stranu. Ali stare sile neće zažmuriti na te stvari. One će na vas primenjivati standarde za kultivatore; one će na vas primenjivati standarde za živote budućnosti. Pa da li mislite da će za njih biti u redu ako koristite standarde običnih ljudi u ocenjivanju sebe i vladanju sobom? Neće. I zato su se mnogi ljudi susreli s tako puno teškoća i nevolja, a neki su čak umrli ne znajući zašto. Naravno, kao učenici Dafe, vi ste u stanju da spašavate ljude kroz objašnjavanje činjenica. Onda, pošto je obične ljude moguće spasiti, hoće li sav rad koji je takav učenik Dafe obavio biti uzalud? Ne, nije tako. To je pitanje nivoa. Drugim rečima, ako je neko kao učenik Dafe učinio puno stvari, ali se nije dobro kultivisao po nekim pitanjima, i umro je, šta se onda dešava? To što je učenik Dafe, naravno da neće biti ni za šta, niti će to biti stvari koje je uradio. Samo je pitanje nivoa [koji će steći].

Ne mogu da ne pomislim na činjenicu da naši učenici Dafe pred sobom imaju svet sa 7 milijardi ljudi. Iako u Kini imamo puno učenika Dafe, oni pred sobom imaju populaciju od 1,5 milijarde. Zbilja je jako teško spasiti ljude tamo, s obzirom na pritisak tog zlog, hohštaplerskog režima. Pri tom treba da budete dobri u tome. Pa kako ćete onda? Pošto ste učenici Dafe, vi imate sposobnost da radite stvari koje kultivatori iz prošlosti nisu mogli, i imate sposobnost da postignete ono što obični ljudi ne mogu. Vi ste učenici Dafe i vi imate Dafu—Dafu budućnosti. Ipak neki ljudi ne misle tako. Oni ne cene Fa toliko i nemaju vrlo jake ispravne misli. Zato nisu sposobni da rade ono što sam opisao, da rade te stvari dobro, i oni s vremena na vreme skreću s kursa.

Naravno, nekim učenicima Dafe ide vrlo dobro. Kao što sam rekao, učenici Dafe imaju različite urođene kvalitete (genđi). Neki su bili izuzetno dobri, a neki imaju tako malo karme da [zla bića] nisu dovoljno smela da ih tako oštro progone; neki imaju veću količinu karme, pa [zla bića] koriste ovo kao osnov za progon.

Pošto je Fa konferencija, radije ne bih uzeo previše vašeg vremena. Zato sam direktno prešao na stvar, pričao direktno o vašoj kultivaciji. Odmah smo prešli na temu. Cilj vašeg okupljanja ovde, dolaska iz daleka, na kraju krajeva, je da se unapredite u ovoj sredini za kultivaciju i čujete Učitelja kako govori. Ali zapravo, sve se nalazi u Džuan Falunu. Sve o čemu govorim samo je objašnjavanje Džuan Faluna. I vi sami ste sposobni da sve to vidite u knjizi. Samo što ponekad niste toliko agilni, ili pažljivi kad se prihvatite knjige. A ponekad kad ste zauzeti, ili kad na ovaj ili onaj način imate smetnje, vaša volja da čitate knjigu nije tako jaka, ili vam um nije fokusiran. U tom slučaju nećete dobiti Fa iz nje, ili videti bilo šta. Kultivacija je ozbiljna stvar.

Nešto bih hteo da pomenem. Kao što znate, prvo što se pojavljuje kad otvorite Džuan Falun je Lunju. Pa, ja nisam bio zadovoljan s postojećim Lunju, kao uvodom u knjigu. (Učitelj se smeje.) Svestan sam šta učenici Dafe osećaju prema Fa—drag vam je poput sopstvenog života. Svi znaju da recituju Lunju iz glave. I Lunju je zaista imao velikog uticaja na vašu kultivaciju u Fa-ispravljanju; on je pomogao da vam se ojačaju ispravne misli i odigrao je pozitivnu ulogu. Ali, pošto je Lunju svojevremeno napisan da pomogne ljudima, koji nisu imali predstavu šta je Fa, da ga shvate, njegova početna tačka nije bila puno visoka, pa je misao o potvrđivanju Fa pomoću nauke bila pomalo prejaka. A ovaj Fa je masivan. Budućnost leži u njegovim rukama. Ali Lunju je davao nauci previše zasluga i previše značaja. Zato već neko vreme želim da ga revidiram. Ali pošto je ovih godina situacija bila užasna, a informacije ograničene, dok su u prometu bile kako istinite, tako i lažne stvari, pa je čak bilo i ljudi koji namerno prave probleme, neko vreme nisam radio na njemu. Nedavno sam uradio reviziju Lunjua i to želim da znate. Uskoro ću ga možda objaviti na Minghui sajtu.

Znači, šta da radite sa prvobitnim Lunjuom? Možete kopirati ili štampati novi pošto napravite da format strane, tip slova i veličina budu isti kao u vašoj knjizi. Možete izvaditi stranu koja sadrži prvobitni Lunju, a onda ubaciti ili zalepiti novu stranu. Želeo sam da svi saznate za ovo, tu na Fa konferenciji. Pošto sam to danas, ovde, spomenuo, vi ćete verovati da je vest legitimna. (Učenici se smeju i aplaudiraju.) Inače (Učitelj se smeje), siguran sam da će, iz emocionalnih razloga, nekim učenicima Dafe možda biti teško da ovo prihvate. Znam to.

U svakom slučaju, kao vaš Učitelj, ja mislim o onom što je dobro za vas, za vašu kultivaciju, i za budućnost. Ovaj Fa je ogroman.

Pričao sam vam o strukturi kosmosa, do tačke kad se ta struktura više ne može dalje opisati jezikom. Da bi se stekao osećaj nivoa njegove kompleksnosti, samo zamislite koliko grana ima drvo. A govorimo samo o granama jednog drveta. Koliko onda drveća, koliko grana, koliko listova ima u jednoj šumi? Čak i ako uzmete svo drveće, grane i lišće na celoj ovoj Zemlji, to ne može početi da predstavlja čak ni mali raspon univerzuma. Nema načina da se to iskaže. Naprosto je previše velik i kompleksan. Broj života naprosto je nebrojen, bezbrojan, previše ih je da bi se moglo izmeriti, a neki bogovi toliko su džinovski da je to nezamislivo. I sve je živo. Kad ljudi smatraju stvari organskim ili neorganskim, to se bazira samo na pojavi koju ljudi vizuelno sagledavaju, na površini. Sve stvari, uključujući proizvode proizvedene u fabrici, su žive. Kad nešto ne bi bilo živo, to bi se brzo raspalo i prestalo da postoji. Ljudi tvrde da s natprirodnim moćima osoba može da vidi da sve u nečijoj sobi—uključujući stolove i stolice, i zidove—može da im se obraća i komunicira s njima. I to je zaista slučaj. Sve stvari su žive. I zato sveštenici i kultivatori iz prošlosti ne bi nemarno odbacivali ili uništavali stvari, i trudili bi se da ništa ne oštete. To je bilo s tim u vezi. Ja ograničavam svoje napomene na strukturu veće dimenzije, jer stvari su krajnje kompleksne.

Prethodno sam izbegavao da govorim o stvarima ove ljudske dimenzije. Pošto se učenici Dafe kultivišu na višem nivou, ja samo predajem Veliki Put. Ali čak u ovoj ljudskoj sredini, ovde, to jest ovoj ljudskoj dimenziji sačinjenoj od molekula, puno je, puno onog što se može zvati dimenzijama, ili vreme-prostorima, koje su nevidljive ljudima. I o čemu ja govorim? Kao što znate, ljudsko oko na ovom svetu može da vidi crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu, indigo, ljubičastu boju. (Učitelj pokazuje rukom, ukazujući na određeni raspon.) Vi možete da vidite ono što je unutar raspona ovih boja. Ali naučnici sada znaju da postoji više od ovog, je li tako? Postoje mnoge druge boje. Zar u svetlosnom spektru ne postoje više frekvencije i veće talasne dužine (pruža ruku dvaput prema gore-desno)? A zapravo, u svetlosnom spektru takođe postoje i niže frekvencije (pruža ruku dvaput prema dole-levo). Zar ne postoje stvari poput infracrvenih, ultravioletnih i X-zraka? To je ono na šta mislim. I oni su deo ove dimenzije i isto tako su sačinjeni od molekula, a nevidljivi su ljudskom oku. Kao klavir, na primer. Recimo da ljudsko oko može da vidi samo dirke jedne oktave, iako klavir ima raspon od nekoliko oktava (pruža ruku na desno da pokaže nekoliko oktava)… sedam njih. A kontrabas takođe ima nekoliko nižih oktava (pruža ruke na levo). Klavir koristim samo kao metaforu; svetlosni spektar je mnogo širi od raspona klavira (pruža ruke horizontalno da bi opisao nekoliko oktava). Sve je materijalno. Svetlosni spektar koristim samo da prenesem ideju. Te stvari zbilja postoje. I molekuli koji zaista postoje sačinjavaju stvari materijalnog postojanja, svetove, vreme-prostore, itd. Ali ljudsko oko može da vidi samo vrlo uzan deo (drži šake u širini očiju da bi pokazao koliko je usko), ili ono što je u ovoj jednoj oktavi (smeje se), dok postoje nebrojene druge oktave koje ljudi ne mogu da opaze (leva i desna ruka istovremeno se pružaju), kako one niže, tako i više (Dok Učitelj govori, on pruža levu ruku na levo i staje, pruža desnu ruku na desno i staje, i dok dve ruke opisuju neku širinu, on sve gleda osmehujući se).

Zapravo sam objašnjavao stvari samo duž horizontalne, prave linije. (S dlanovima prema telu, Učitelj pruža ruke od grudi horizontalno i levo i desno.) Stvari takođe idu vertikalno (pruža ruke od grudi prema napred, u pravcu publike), kao i u ovom pravcu (pruža desnu ruku desno, u visini struka), i u tom pravcu (pruža levu ruku prema napred, u pravcu publike i u visini struka), a unutar tih su druge poput ovih (nastavlja da pruža levu ruku u istom pravcu, prema publici, i pravi pokret koji sugeriše veliko grananje na levo i desno), i ovako (Učitelj pruža ruke nazad, desno i u raznim drugim pravcima, i istovremeno pokazuje grananje u svakom pravcu, onda staje i gleda u sve). (Učenici aplaudiraju, a Učitelj se osmehne i uradi heši.) Nema jezika da se ovo objasni, zar ne? Teško je iskazati. A ja samo objašnjavam stvari koje su duž jedne linije (pokazuje horizontalnu liniju s leva na desno). Znači, ideja je da postoje dirke mnogih, mnogih oktava, koje su nevidljive ljudskom oku. Ono što je ljudskom oku vidljivo tj. što se može vizuelno opaziti je u paraleli s ostatkom vašeg tela. Drugim rečima, ono što ne možete da vidite, takođe nećete moći da dodirnete ili čujete. Vaša čula sluha, dodira i vida su limitirana onim što je ekvivalentno ovoj jednoj oktavi (pokazuje ograničen raspon). Neki ljudi kažu da mogu da čuju muziku s nebesa i da je ona tako divna, dok neki kažu da mogu da vide živa bića u drugim dimenzijama. I zaista mogu, ali sve to je u ovoj dimenziji—većoj dimenziji sačinjenoj od molekula, koja je izuzetno raznolika. Sve te stvari opipljivo postoje. I sve te žive stvari zapravo mogu da vide ljudska bića, dok ljudi [obično] ne mogu da ih vide. Kako to onda može biti? Kao što sam ranije rekao, ovaj ljudski domen je jedino mesto koje je pod opsenom. Te žive stvari koje ljudi ne mogu da vide nisu podložne opseni.

Ono o čemu pričam je poznato savremenoj nauci, i nije nikakav senzacionalizam. I kakav je život tamo u tim sličnim dimenzijama, koje postoje paralelno s ljudskom? I ko boravi tamo? Životi ljudskih bića, tako ograničeni na ovaj svet, su zbilja vrlo jadni. (Učitelj pokazuje da označi malo područje.) Sve čega su ljudi ovog sveta svesni je samo ovaj jedan mali raspon koji sada mogu da vide, dok sve ostale žive stvari (čini pokret desnom rukom koji označava uključeno) znaju za ljude s ovog sveta. Ali suprotno ne važi. Postoje ljudi koji izučavaju natprirodne moći. Ali kao što sam upravo pokazao, na ovoj jednoj liniji postoji ovo, i ovo (Dok priča, Učitelj brzo pruža ruke u visini struka direktno ispred svog tela, a onda pruža obe ruke na obe strane tela u istoj visini, a onda koristi obe ruke da bi pokazao grananje u pravcu koji je upravo pokazao na svojoj desnoj strani, a onda, na ravni na kojoj je bilo nekoliko pravaca iznad, pokazuje grananje u pravcima pod uglom od 45 stepeni, 0 stepeni, i minus 45 stepeni, itd.). A odavde se i dalje grana. I šta je onda sa vertikalnim (govori dok pruža ruke direktno napred, na horizontalnoj ravni koja je upravna prema telu i malo iznad struka)? I onima ovakvim (upire u pravcu 45 stepeni u odnosu na pravo napred, na toj istoj ravni), ili ovim (upire na poziciju -45 stepeni u odnosu na pravo napred, na istoj ravni), ili ovim (upire ispred tela na poziciju 12 sati na ravni paralelnoj njegovom telu), ili kao ovo (pokazuje, dok govori, sa obe ruke, da na toj ravni postoje dodatne ravni na pozicijama 1.30 i 10.30 sati), ili ovakvoj? (Učitelj upire na pravce 1.30 i 10.30 na ravni pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan, i označava grananje u svakom od pravaca, itd.) I sve ovo se razgranava, a onda se opet dalje grana. Moja poenta je da je čak i samo ova dimenzija, koja je sačinjena od molekula, krajnje kompleksna. Treće oko onih koji mogu da vide ove stvari je otvoreno samo na Telesnom vidu. I unutar Telesnog vida postoje razni nivoi. I zato se ono što svako od vas vidi može razlikovati. Čuda života su zbilja spektakularna. Ona su daleko od ono malo što ljudska tehnologija sada može da opazi. Ako se tehnološki napredak čovečanstva nastavi sadašnjim putem, večito će se kretati korakom puža.

Kako bilo, ovo što sam sada pričao treba da vam da ideju da ljudska bića, a to uključuje i učenike Dafe koji se kultivišu, deluju unutar vrlo uske trake [stvarnosti]. Ovo ima svojih prednosti, poput toga da niste svesni kad nešto pogrešno uradite izvan ove trake. Takvo je postojanje za ljudske živote. Da je drugačije, ta vrsta smetnji i ti složeni faktori bi onemogućili vaše postupke, jer ljudski intelekt je ograničen. Držeći vas da delujete unutar ove uske trake, vi lako možete da iznalazite rešenja za situacije s kojima se srećete.

Ranije sam rekao da sve što osoba radi na ovom svetu posmatra nebrojeno mnogo bića u drugim vreme-prostorima. Ipak, ovo neki ljudi ne veruju. Nije bitno ako obična osoba ne veruje. Ali učenici Dafe znaju da bića s visokih nivoa zaista vrlo jasno mogu da vide misli ljudi, da čak mogu da vide progresiju njihovih misli. Kako osoba misli, ili kako njen um reaguje na stvari je nešto što oni odmah mogu da opaze. A u slučaju učenika Dafe, svaka vaša pojedina misao određuje opstanak mnogih bića; kako postupate u nekim stvarima, i da li ih dobro radite ili ne, opredeljuje buduće postojanje tih bića. Kako onda da ih to ne zanima? Svi oni posmatraju. Stvari svih oblika i vrsta sada sačinjavaju svet, i društvo je tako komplikovano, posebno sada, kada su stvari prošlosti, budućnosti i sadašnjosti izložene ovde da bi se videlo šta ćete izabrati. Ovo je takođe učinilo da u društvu bude uzbudljivije i da ima više dešavanja nego ikad, što lako može isprovocirati vezanosti. Za kultivatore to služi kao smetnja, otežavajući im da se kultivišu i spašavaju ljude. Zato je zaista teško kultivisati se pod ovim okolnostima. [Ta ostala bića] mogu da vide, i ona paze na vaše misli i postupke. Bilo koja od tih stvari može da isprovocira vaše vezanosti. Ali ako učenik Dafe skrene s Fa, i misli mu nisu dovoljno ispravne, onda zaista može skrenuti s kursa, i čak za kratko vreme može da sklizne prilično daleko.

To je sve za danas. (Učenici tapšu s oklevanjem.) Verujem da mnogi žele da postave pitanje. (Učenici odmah odgovaraju oduševljenim aplauzom.) U redu, sat vremena ću odgovarati na vaša pitanja. (Učenici oduševljeno aplaudiraju.) Možete proslediti napisana pitanja.

Učenik Dafe može se kultivisati bez obzira na njegov položaj—bilo da služi kao predsednik, ili obična osoba. Možeš biti dobar čovek u svakoj struci i profesiji, i trenutno sve one pružaju učenicima Dafe uslove za kultivaciju. U prošlosti se kultivacija obavljala u manastirima i hramovima. Ali danas učenici Dafe nisu ograničeni na kultivaciju u bilo kom konkretnom okruženju, jer vi treba da spašavate živa bića. Vi se možete kultivisati u bilo kojoj sredini u društvu. Ja sam za vašu kultivaciju obezbedio tako širok dijapazon sredina, s ciljem da možete spašavati živa bića. A drugi faktor je to što stare sile ne bi smatrale da je pošteno kad vi, kao učenici Dafe, ne biste izgurali svoju kultivaciju u uslovima kakvi postoje u ovom društvu, koje stvara smetnje kao nikad pre; ako ne doživljavate tako žestoke konflikte; i kad ne biste morali da se suočavate s tako primamljivim iskušenjima, kakva postoje u ovom društvu. Ovo se razlikuje od bilo kog oblika kultivacije iz prošlosti. Nikad, od vremena stvaranja nije ono postojalo; nikad pre nije bilo nečeg poput ovog. Puno puta u prošlosti ljudi su doživeli katastrofe, u kojima bi samo mali broj života ostao; samo oni s ispravnom verom, koji su zaista verovali u božansko, bi preživeli. U svim tim ciklusima, u kojima se ljudska vrsta oporavljala i ponovo napredovala, nikada se nije desilo ništa poput kultivacije koju učenici Dafe obavljaju. Ništa slično nije postojalo, pa nema presedana na koji se možete osloniti. Neki kultivatori i monasi ne priznaju vašu kultivaciju. Pa, njima to nije moguće, jer da bi shvatili i priznali vašu kultivaciju, njihovi nivoi trebalo bi da budu viši od nivoa učenika Dafe.

Učenik: Mnogi učenici često putuju u kontinentalnu Kinu, a neki čak vrlo često to rade. Takođe ima dosta praktikanata u Kini, koji vole da putuju u inostranstvo, neki čak više puta godišnje, a neki su došli samo zbog Fa-konferencije. Nije li bolje za nas da budemo dobri u našim sopstvenim područjima, i radimo stvari koje treba da radimo, izbegavajući da jurimo naokolo?

Učitelj: Mislim da nikoga ne možete kriviti zbog putovanja na Fa-konferencije. I nije problem ako neko putuje tamo-ovamo zbog posla. Ima nekih učenika Dafe koji nisu na radaru zla, i mogu da idu tamo-ovamo, pa to ne predstavlja problem.

Međutim, ima nekih učenika Dafe koji žive izvan Kine, o kojima agenti kineskih komunističkih konzulata i ambasada znaju sve detalje. Čim stignete na carinu [u Kini], oni će vas zadržati. Ja sam ranije rekao da ste vi odgovorni za sve što ste učinili dok ste proganjani kad su vas uhvatile pristalice zle Partije, ili dok ste bili podvrgnuti njihovim lažnim “propagandnim sesijama”, da i božanska bića to posmatraju. Možda mislite da niko drugi to ne zna i da Učitelj nije to video. I zaista, ovde je trenutno na delu ovaj površinski deo Učitelja. Ali Učitelj ima nebrojene umnoške svog Pravog tela i nebrojene fašene, i neizmerno je mnogo bića s visokih nivoa, koja vas mogu gledati kao da ste na filmu. Možda mislite da niko ne zna šta se desilo, ali samo se zavaravate. Kao što sam rekao, ne samo Učitelj, već takođe i životi u svim drugim dimenzijama—svi životi—znaju šta radite. A vi se ne suočavate sa tim nepodesnim delom, koje ste uradili, vi ne pokušavate da to nadoknadite onako kako bi to učinio kultivator, svojom voljom obznanjujući da shvatate da ste pogrešili i da ćete biti bolji na putu koji sledi. Umesto toga, vi to skrivate. Čak ste poverovali u puno toga što je KPK utisnula u vas; čak ste u to ubeđeni posle ispiranja mozga, i čak negativno utičete na druge učenike Dafe. I šta ćete sada? Ako bi se konačan događaj s čovečanstvom, o kome sam pričao, zaista desio, onda će za vas biti većih problema od tih vaših ljudskih vezanosti na površini. Šta tada učiniti s celokupnošću vašeg bića, kao i onim životima iza vas, koji su čekali da ih spasite—svim onim što predstavljate? Naravno, zbog tih stvari koje je KPK utisnula u vas, vi možda ne verujete ovo što govorim, a ako je tako, onda je to tragedija.

Ljudsko društvo današnjice je okruženje stvoreno za kultivaciju Dafa učenika iz doba Fa-ispravljanja i za živa bića koja su došla da dobiju Fa. Bilo da je u pitanju objašnjavanje činjenica od strane učenika Dafe, ili projekti na kojima rade učenici Dafe radi spašavanja ljudi—sve te stvari koje možete da vidite—možda izgledaju obično, ali su zapravo izuzetne, i izvan su onog za šta su obični ljudi sposobni. Ljudsko društvo je u opseni. Kad je progon počeo, da bi me sprečile da za vas razbijem tu opsenu, stare sile su čak pokušale da mi ne dopuste da imam uslove koje je trebalo, i htele su da odem na Arktik—na Arktik, gde nema ljudi. Njihove misli su bile: “Idi tamo. Nemoj nam smetati.” Znali su da ako ja budem govorio stvari ljudima, ili nešto pokazivao ljudima, onda će njihovi aranžmani, tzv. testovi i teškoće koje su priredili za učenike Dafe, biti razbijeni. Tada bi zaista izbio kosmički rat. Radi spašavanja živih bića, tokom ovih godina, iako sam ja predavao Fa na Fa-konferencijama i bio u interakciji s vama pod različitim okolnostima, ja sam dejstvovao samo kao obična osoba, i samo sam vas učio Fa i njegove principe. Čak i tada, stare sile su se razbesnele. Da sam išta dalje učinio, stare sile bi dalje eskalirale progon praktikanata, a vama bi bilo još teže da se kultivišete i spašavate ljude, i bili bi stvoreni još veći, žešći izazovi za vašu kultivaciju.

Učenik: Mesec dana pre Šen Jun predstava i dalje je bilo neprodatih karata u jednom gradu na Tajvanu, pa su stavljali reklamne umetke u novine običnih ljudi. Mogu li da pitam je li to bilo u redu?

Učitelj: U redu je. Nije li to skoro isto kao oglašavanje u običnim medijima? Naravno da tu ne postoji problem. Naravno, prvo i najpreče je da ne činite ništa što će odvratiti ljude, ili prekršiti bilo kakva pravila koja ljudi imaju.

Učenik: Ako posle kupovine zvaničnih Dafa knjiga s autorskim pravima, učenik Dafe skine elektronske fajlove tih knjiga s Minghui sajta i snimi na svoj mobilni telefon, isključivo za ličnu upotrebu, i ne reprodukuje to, niti distribuira, to se ne smatra povredom autorskih prava, ili činom narušavanja Fa, je li tako?

Učitelj: U ovakvom slučaju, ako nešto radiš samo za sebe, i ne prenosiš, niti distribuiraš fajlove dalje, niti išta prodaješ, onda to neće biti problem. Ako služi samo da ti olakša učenje Fa, onda neće biti problem. Ali ako bi rasejao fajlove na širokoj osnovi, i pretvorio ovo u neku vrstu akcije, onda bi to bilo isto što i menjati način na koji se mi kultivišemo.

Učenik: Ima nekih koordinatora Dafa asocijacije koji često čine stvari protivno pravilima, i čak predvode u kršenju pravila. Na primer, oni dopuštaju praktikantima koji su nedavno došli iz Kine da budu u prostoru iza scene tokom Šen Jun predstava, i dopuštaju nekom kog je Asocijacija proglasila za problematičnog da učestvuje u promociji Šen Juna. Neko je čak rekao drugim praktikantima: “Ja sam glavni koordinator naše Asocijacije. Učitelj je rekao da ako ja nešto odobravam, ili ako nešto zatražim da se učini, to je u redu.” Neki praktikanti iznesu primedbe na izvesne stvari, ali oklevaju da im se jače čuje glas, mada im se istovremeno čini da ne poštujući pravila, ti koordinatori ne postupaju ispravno.

Učitelj: Slažem se s praktikantom koji je postavio ovo pitanje. Među nama uvek ima nekih koji čine stvari u ime Učitelja. Kad me ljudi upitaju o konkretnim stvarima, ja često kažem: “Kad su u pitanju stvari koje učenici Dafe treba da rade, samo napred—ja nisam protiv toga.” To je jedna stvar koju bih mogao izreći. Drugi scenario bi mogao biti da im, s ciljem da im pomognem da sazru kao kultivatori i koordinatori, kažem da neke stvari reše kako misle da treba. Ali jednom kad Učitelj nešto kaže, neki ljudi to prenesu praktikantima i kažu: “Učitelj je ovo rekao,” “Učitelj je to potvrdio,” “Učitelj je to odobrio,” ili “Učitelj je rekao da se ovako uradi.” I tako ono što sam izrekao biva promenjeno, a to se često dešava.

Ovo ne znači da svi praktikanti koji su nedavno stigli iz Kine imaju problema. Ako razmislite, pa, pošto Dafa asocijacija mora da radi s tako velikim brojem praktikanata, kako bi ona mogla da zna o svakom pojedinom među njima? Zato su pravila neophodna. Drugi faktor je to što, kao što znate, praktikanti iz Kine imaju slabo znanje engleskog. Kao što sam ranije govorio, ako si upravo stigao iz Kine, to nećeš odmah moći da osetiš—ali drugi će to vrlo jasno videti—tvoj kineski način razmišljanja po pitanju kako postupati, i biće potrebno neko vreme pre nego što možeš da zapaziš da nešto kod tebe nije sasvim u redu. Praktikanti koji su nedavno stigli iz Kine možda misle: Kako ovi ljudi u stranim zemljama mogu biti tako glupi? Kako mogu biti tako ograničeni? Kako pitanja koja postavljaju mogu biti tako ograničena i naivna? Ali uprkos onom što misliš, normalni ljudi su zapravo takvi. Ljudi koji su upravo stigli iz Kine su proizvod progona od strane zle KPK i njenog sistematskog uništavanja kineske kulture. Zato je starim učenicima puno puta nelagodno kad novopridošlima treba da daju da rade neke stvari, jer ti praktikanti teže tome da dovedu stvari do ekstrema i postižu suprotno od onog što je nameravano. Oni imaju problema u komunikaciji s drugim praktikantima, praktikantima koji nisu iz Kine. I ti praktikanti smatraju dosta čudnim način na koji ti praktikanti, koji su nedavno došli iz Kine, razmišljaju. Istovremeno, praktikanti iz Kine misle: “Vi razmišljate suviše pojednostavljeno. Valjaće samo ako se na ovaj način uradi.“ Ali praktikanti izvan Kine se pitaju kako ljudi mogu da prihvataju takav pristup.

Ako uistinu ne razumete ovo društvo, onda nećete moći dobro da radite stvari. I zato, u radu na prodaji ulaznica za Šen Jun, jedan scenario se često odigravao, u kom su [praktikanti nedavno prispeli iz Kine] pričali sa ljudima na napadan način i nisu im dopuštali da odu, što je dovelo do vrlo negativne reakcije ljudi u ovom društvu. Ovo je posebno slučaj kad uzmete u obzir da Šen Jun cilja na više slojeve društva, i ti ljudi su drugačiji po pitanju kako razmišljaju, i koliko su kulturno rafinisani. Oni od vas koji su nedavno prispeli iz Kine još nisu svesni ovih stvari, pa ne bi trebalo da preuzimate ovaj posao dok te stvari ne budete razumeli. Inače će to zbilja imati suprotan efekat od nameravanog. I da, Šen Jun kancelarija ima pravilo da onima koji su nedavno stigli iz kontinentalne Kine nije dozvoljeno da idu iza scene. Neki novopridošli praktikanti su rođaci starih Dafa učenika, koji žive izvan Kine. U tehničkom smislu, neki od tih praktikanata ne predstavljaju problem, ali to nije uvek slučaj. Ako vas niko ne zna i ne poznaje, možeš reći da si učenik Dafe, i izgledati vrlo dobro na površini, ali hoće li ljudi znati da li si zaista učenik Dafe? Možda zaista jesi učenik Dafe, ali ljudi ovde te ne poznaju. Zbog toga postoji pravilo da [oni koji su nedavno stigli iz Kine] ne mogu ići iza scene. Takođe postoji rezon da možete pomoći na drugi način, a da ne budete iza scene.

Neki koordinatori zaista treba dobro da razmisle o tome kako rade stvari. Hteo bih da vam kažem da, pošto ste koordinatori, treba da okupite lokalne praktikante i spojite ih u ime Učitelja kako bi mogli napredovati u kultivaciji, i treba da pomognete Učitelju dobro ih vodeći. To je vaša odgovornost, kao koordinatora u vašem kraju. Ali vi stalno izbegavate neke ljude, stalno izbegavate neke ljude koji se ne slažu s onim što vi hoćete, stalno sagledavate stvari na običan način, stalno na običan način postupate, i stalno prouzrokujete da lokalni praktikanti ne rade dobro zajedno. I zato, kad vidite da novopridošli iz Kine rade sve što se od njih zatraži, i da su poslušni, vi im date zaduženja iza scene, pa čak i da kuvaju i serviraju hranu. Ali ljude u Šen Junu ovo čini nervoznim. Oni imaju zadatak da izvedu preko stotinu predstava, jednu za drugom, pa ne mogu da dopuste da se dese bilo kakvi problemi, zar ne? Zato bih zamolio one koji zanemaruju pravila, da li zaista možete garantovati za te ljude? Ne, ne možete. Ne možete zasnivati svoje odluke da nekome dodelite zadatak samo na osnovu toga da li postupa kako mu je rečeno. To nije ono kako koordinator učenika Dafe treba da pristupa stvarima. Hteo bih da vam kažem: pomozite Učitelju dobro vodeći praktikante; to su moji učenici, baš kao što ste vi, pa stoga ne možete isključivati ljude.

Ali s druge strane, ostali učenici Dafe treba na sličan način da imaju na umu da su oni učenici Dafe i da treba dobro da sarađuju. Vašem koordinatoru nije lako! Svako ko igra tu ulogu mora da se suoči s takvim pitanjima, pa svi treba da imaju razumevanje jedni za druge. Ako to zaista možemo, neće li stvari dobro ići? Ne treba da se sapletete puno puta pre nego što shvatite da je bolje usvojiti taj pristup. Kad je progon bio vrlo oštar, nisu li mnoge stvari išle loše zbog toga što ste često nastupali jedni protiv drugih, večito se ne slažući čija je ideja bolja dok ste pokušavali da radite zajedno i raspravljali se među sobom? Da ste tada mogli da sarađujete jedni s drugima, urađene stvari bi možda imale više efekta. Naravno, ako sada pogledate unazad, vi shvatate da u to doba niste bili dobri. Ali nemojte nastavljati da upadate u taj šablon.

Učenik: Želim da zamolim Učitelja da nam kaže o dubljim značenjima “Veliki put nema formu,” i o Minghui.org, i Dafa asocijaciji, koja tuži tog glavnog demona…

Učitelj: Naravno da ga treba tužiti (oduševljen aplauz učenika); celo čovečanstvo treba da ga tuži. On je naneo štetu celom kineskom narodu, kao i mnogim ljudima u drugim krajevima širom sveta. I tako će mnogi ljudi biti odvučeni u pakao zbog njegovih laži.

Što se tiče Velikog puta bez forme, čini mi se da nemamo vremena da ponovo govorimo o ovoj temi, i mogu samo da odgovorim na vaša napisana pitanja. Vaša kultivacija nema nikakvu posebnu formu. U prošlosti, kultivatori su imali hramove ili manastire, i bili su ograničeni na neke specifične forme. Ali vi ćete se vratiti raznim poslovima kad se budete ponovo obreli kod kuće. Tokom ovog posebnog perioda, dok se dešava progon, učenici Dafe jesu, naravno, osnovali medijske kompanije i projekte da se suprotstave progonu, ali to su samo kompanije koje se uklapaju u načine običnih ljudi; te kompanije same nisu deo naše kultivacije. Ja sam uvek govorio da one nisu neki specifičan deo Dafe, već samo kompanije koje vode učenici Dafe. Učenici Dafe mogu da se kultivišu u brojnim profesijama, pa naravno da mogu da pokreću svoje kompanije. To nije neka utvrđena forma koju Dafa kultivacija konkretno preuzima. U Dafi nema kompanija. To se odnosi i na Šen Jun, što je takođe projekat koji su učenici Dafe pokrenuli radi spašavanja ljudi, a ne neki specifičan metod kultivacije, ili sredina koja traži od učenika Dafe da se kultivišu na neki specifičan način. To nije slučaj.

Učenik: Na Tajvanu se održava previše velikih događaja i susreta, i većina su događaji za nas same.

Učitelj: Hm, bolje imati manje događaja za nas same, izuzev zajedničkog učenja Fa. Ne mislim da postoji problem da se ima više događaja da se potvrdi Fa ili objasni istina ljudima, jer mi, na kraju krajeva, pokušavamo da spasimo ljude.

Učenik: Šen Jun ima puno pesama, s tekstom namenjenim običnim ljudima direktno od Učitelja. Uvek sam se pitao šta možemo da učinimo da pružimo običnim ljudima prilike da ih čuju, ili pročitaju. Želim da pitam Učitelja mogu li da puštam Šen Jun pesme za vreme naših događaja, i da li možemo da štampamo tekstove pesama iz Šen Juna i istaknemo ih na panoima za vreme događaja namenjenih objašnjavanju istine?

Učitelj: Izvođači Šen Juna pevaju običnim ljudima. A pesme su samo to - pesme. Ako odštampate samo tekst pesama i izložite ga na panou, pa, pošto su neki od njih poezija u staroj rimi, a neki su slobodna forma bez rime, a neki nisu ni pisani u pesničkoj formi, obični ljudi bi mogli misliti da su to slogani, ili nešto drugo. Pesme su samo to, pesme, i nije problem da ih obični ljudi čuju, pa ih možete puštati.

Učenik: Učitelj je puno puta uputio naše medije da svoj poslovni model usklade sa zapadnjačkim načinom menadžmenta, ali na osnovu onog što se sada dešava, ne liče li oni više na državna preduzeća s Partijskom kulturom, kakva postoje u Kini? Njima nedostaje jasna, praktična i konkretna podela na izvršioce i odgovorna lica…

Učitelj: Pošto ste vi medijske kompanije s internacionalnim operacijama, naravno da treba da budete isti kao druge kompanije, kakve se nalaze izvan Kine. A taj oblik kompanije je zaista ono kakve su one u normalnom društvu, i takva je normalna kompanija. Neke kompanije u Kini su osnovali i vode ih funkcioneri zle Partije, mada sada naravno da ima puno privatnih preduzeća. Ja znam da su svojevremeno sva preduzeća vodili funkcioneri zle Partije, i njihova rukovodeća struktura je kiptela od stvari iz zle Partije, kao što su partijski komiteti i partijski ogranci. To je nenormalno. U kineskom društvu se uticaj tih stvari ne može tako brzo otkloniti. Čak i kod privatnih kompanija, puno toga u njihovim poslovnim strukturama, upravljačkoj praksi i konceptima potiče iz državnih preduzeća. Nemojte tako raditi u drugim zemljama. Uopšteno uzimajući, ja ne mislim da kineski sistem ima velikog uticaja izvan Kine, budući da su mnogi Kinezi, sada u inostranstvu, još odavno napustili Kinu, a naši učenici Dafe su u drugim zemljama dobili diplome koledža, ili univerziteta. Ali svakako će biti nekih ljudi, koji se i dalje ponašaju, ili rade stvari po izvesnim navikama ili pristupima od ranije, koji bi mogli biti drugačiji od normalnog američkog društva. To je nešto na šta morate obratiti pažnju.

Učenik: Kolege praktikanti koji su Japanci kažu da im postojeća sredina veoma otežava da se integrišu u grupu. Oni se nadaju da će njihove kineske kolege, praktikanti, umesto da sami rade stvari u prvom planu, pomoći i podržati japanske praktikante u njihovoj kultivaciji. Ali njima je vrlo teško da im prenesu ovu poruku.

Učitelj: Da, ako japanski praktikanti iznose ovo pitanje, onda je to razlog više da se na to obrati pažnja. Mislim da situacije u Japanu i Koreji daju oštar kontrast. Lokalni korejski učenici Dafe su tamo pokretačka snaga, pa ako tamo pogledate situaciju i snagu koju oni imaju u spašavanju ljudi, stvari stoje solidno, i oni zaista menjaju stvari u društvu. U Japanu, kineski učenici Dafe su pokretačka snaga. U Japanu ima puno ljudi koji treba da dobiju Fa, pa pazite da ne radite stvari koje će ih odvratiti. Ja sam zapazio tu situaciju, ali svako područje ima svoje sopstvene izazove. Tako, kad nastane problem, kao učenici Dafe vi treba da radite zajedno da vidite kako ga rešiti.

Zbilja je problem ako japanski učenici Dafe, zbog ovih stvari, osećaju da im je teško da se integrišu u grupu. Vi koji ste učenici Dafe u Japanu, treba da spašavate Japance. Naravno, svi praktikanti će dići glas protiv progona od strane zle KPK, dok rade protiv njega, i pokušati da ga zaustave i razotkriju. To je naša odgovornost. Ali vaš glavni cilj je spašavanje ljudi, zar ne? Treba da spasite ljude u vašem području.

Učenik: Zbog blokade interneta u Kini, puno izraza iz Falun Dafe, poput “Džen-Šan-Ren” i “Falun Dafa” se filtriraju [u internet komunikacijama]. Zato neki praktikanti, kad objašnjavaju istinu na internetu, da bi ovo izbegli koriste homofone. Želim da pitam Učitelja je li to u redu.

Učitelj: Ako praktikanti Dafe međusobno razmenjuju informacije, onda neće biti problema. Ali ako objašnjavate činjenice ljudima, oni možda neće shvatiti o čemu pričate.

Učenik: Da li praktikanti u kontinentalnoj Kini mogu da šire po internetu Šen Jun predstave?

Učitelj: Ne, to nemojte činiti. Vi znate da su predstave Šen Juna vrlo moćne u spašavanju ljudi. Mi ne distribuiramo diskove, niti prodajemo DVD izvan Kine, jer želimo da ljudi dođu da vide predstavu uživo. Kad su ljudi lično prisutni, pitanje njihovog spasenja se rešava tamo na licu mesta, i oni bivaju spaseni. Teško je ovo postići preko TV. Jednom kad neko vidi predstavu sa diska, možda će mu se činiti da više nema potrebe da ode da je vidi, ali diskovi nemaju dejstvo predstave uživo. Mi ih širimo po Kini zato što u ovom času Šen Jun ne može da ide tamo, pa je ovo najviše što se može. I dalje ima dejstvo, mada ne toliko snažno. Zato nemojte stavljati snimke na internet. Jednom kad se nađu na internetu, nestaje podela na unutar i izvan Kine.

Učenik: Pošto mi ne treba da mešamo sadržaj Dafe sa iskustvima praktikanata, muzikom ili sadržajima za objašnjavanje istine na audio uređajima, onda isti problem postoji s našim mobilnim telefonima ili kompjuterima, na kojima se čuvaju slični sadržaji.

Učitelj: Kad nešto čuvate za sopstvene potrebe, onda je to radi vas samih. Ali ako je ono što puštate s audio uređaja kombinacija Dafa stvari i stvari običnih ljudi ili praktikanata, ljudi neće znati šta je tu Fa, šta su stvari praktikanata, a šta su obične stvari. Zar to onda ne bi bio haos? Nije li to pomalo kao štetiti Fa? (Učitelj klima.) Kultivator treba da bude odgovoran za svoju sopstvenu kultivaciju i za Fa.

Učenik: Glavni koordinatori u nekim krajevima zloupotrebljavaju moć dobijenu od Učitelja, kontrolišu donošenje odluka u stvarima krupnim i sitnim, i potiskuju praktikante drugačijeg mišljenja. Kad je Učitelj, u pravi čas, uskočio da zaustavi preterano ekstremne postupke prema jednom pozorištu, osoba koja je donela tu odluku nije gledala unutar, već se fokusirala na pokušaje da otkrije ko je poslao informacije Učitelju.

Učitelj: Zaista, neki koordinatori imaju neke osobine koje previše liče na osobine običnih ljudi. Ali takva je vrsta kultivatora s kojom treba da radite, kultivatora sa stanjima kakva sada imaju, i oni imaju puno ljudskih misli. Ali oni su i dalje svejedno učenici Dafe. Eto koliko su brojni i krupni izazovi s kojima se srećete i, kao koordinator, ti moraš da se suočiš s ovim i suočiš se nedvosmisleno, i moraš im se prilagoditi. Naprosto ti nije moguće da pretvoriš ove praktikante u ljude koji su ovakvi ili onakvi, kakvi želiš da budu. Čak ni nešto ovako krupno kao ovo celokupno društvo ne može ih promeniti. Dafa kultivacija ih može promeniti, ali to se odigrava jedan po jedan sloj, i dok taj proces ne dostigne površinu, osoba će i dalje biti takva. Samo oni koji su marljivi mogu da drže svoje loše težnje pod kontrolom. Ali obično će biti nekih ljudi koji čak nisu svesni [svojih problema] i takvi ostaju. Ako hoćeš da oni budu ovakvi ili onakvi, to će im biti vrlo teško da postignu. Čak ni ja, kao njihov Učitelj, nisam postavio zahtev da se oni moraju ponašati na neki određeni način. Pa kako ti treba da se ponašaš, kao koordinator? Da li bi valjalo ako bi služio kao koordinator samo nekim ljudima? Kakav koordinator bi želeo da budeš? Jesi li razmišljao o tome? Da li se nadaš da će pred tobom svi biti poslušni kao stado ovaca? To je ono što ti želiš, a ne ono što ja želim. Budući da su stvari do te mere složene, [treba da shvatiš] šta znači biti dobar koordinator učenika Dafe. Sad kad ti je Učitelj dao tu odgovornost, [razmisli o tome] kako ćeš valjano voditi te ljude za mene.

Da, zaista je vrlo teško, ali nisi li ti kultivator? I nisi li koordinator kultivatorima? Puno je pritiska kad si koordinator, naravno, ali ovo ne bi bila kultivacija da pritisak nije toliki. Teško je, da, vrlo je teško, i čak i ja kao tvoj Učitelj znam da je teško. Možda ste zapazili da ja direktno ne razrešavam konflikte među učenicima Dafe. Jer vezanosti bi mogle prouzrokovati da ljudi krenu protiv mene, kad bih to činio. Bilo bi grozno ako bi oni pokušali da započnu nešto sa mnom, jer bi to značilo da nemaju poštovanja prema Učitelju i da su zgrešili. Zbog toga se ja ne mešam u njihove stvari. Kad neki dođu da me vide zbog konflikta (Učitelj se osmehuje), [ja kažem da] odu kod onog ko je odgovorna osoba. Znači, ja znam s kakvim izazovima se suočavate. Ali razmislite šta se dešava onda kad uspevate da budete dobri uprkos izazovima—nije li to moćna vrlina? U kultivaciji, mi se trudimo da budemo marljivi, da brzo napredujemo, i da budemo bolji u prelasku ovog puta ka božanstvenosti, zar ne? Učitelj saoseća s vama. Ali trudite se da ne radite stvari na način kakav drugi praktikanti teško mogu da shvate ili prihvate.

Tačno je da u nekim slučajevima ne želite da kažete Učitelju za ove stvari. Ako je iza toga namera da ne opterećujete Učitelja tim stvarima, onda je to razumljivo. Ali ako je to usled ljudskog načina razmišljanja da se nešto sakrije, onda je to pitanje šinšinga kultivatora. Zapravo, ja bih više voleo da ne znam, zaista je tako. Ali u svakom slučaju, stare sile će iskoristiti vaše vezanosti.

Učenik: Mi smo učenici Dafe koji su došli iz inostranstva zbog toga što smo u Kini trpeli progon. Da li odavde možemo pokrenuti sudske postupke, i tužiti tog demona Đijanga Vrhovnoj prokuraturi i Vrhovnom sudu u Kini?

Učitelj: Naravno da možete. Nije problem da učinite bilo šta od toga. Svojevremeno kad su učenici Dafe u drugim zemljama započeli svoje napore da sudski gone zlo, to su radili preko advokata, naših učenika Dafe izvan Kine, koji su to radili zajedno.

Učenik: Na osnovu postojećeg stanja naših medija, lično mi se čini da je vrlo teško da naši članci budu na nivou (običnih medija).

Učitelj: Da biste radili visoko kvalitetan posao u medijima, potrebno je da imate dobru grupu profesionalnog osoblja. Kad smo kod toga, ovo me je podsetilo na nešto. Često su naslovi kod puno toga što se objavljuje na internetu dvosmisleni i teški za shvatiti. Kako to da nismo u stanju čak ni da pravilno koristimo kineski jezik? Teško je shvatiti značenje naslova. Treba da obratite pažnju na ove stvari.

Učenik: Na osnovu sadašnjeg stanja naših medija, lično mi se čini da je vrlo teško da članci dostignu stručni nivo koji se traži od nas. Postoje značajne razlike u mišljenju u vezi s našim kreiranjem vesti, i meni se čini da efektivnost našeg izveštavanja, po pitanju spašavanja ljudi, nije tako sjajna. Ne znam šta treba da učinimo da bi zadovoljili zahteve Učitelja.

Učitelj: Zapravo, ne treba toliko brinuti. Učitelj je već dosta zadovoljan sa stvarima koje vi radite. Medijske kompanije su odigrale krupnu ulogu—one su zaista odigrale krupnu ulogu u objašnjavanju činjenica, radu na suprotstavljanju progonu, i spašavanju ljudi. Naravno, bilo bi bolje kad bi vaši članci bili bolje napisani. Ali neće valjati ako počnete da se svađate zbog toga što ti želiš da pišeš članak na ovaj način, a onaj bi hteo na onaj način. To je baš kao kad ste radili jedni s drugima u projektima, bilo je različitih mišljenja povodom toga čije su ideje bolje, i ljudi su mislili da ta-i-ta neće valjati, ili da nešto drugo neće valjati, i da je to uticalo na stvari koje treba obaviti. Zapravo je vrlo teško uraditi nešto tako da svi budu zadovoljni. Naravno da je bolje uraditi stvari bolje, ali čak i kad se nešto ne uradi tako dobro, nemojte sprečavati da se to završi. Neke stvari i dalje mogu imati dejstvo čak i kad se ne obave tako dobro. Ako se bolje urade, naravno da će imati još više dejstva, ali nemojte kočiti stvari i prouzrokovati da nemaju nikakvog dejstva.

Učenik: Otkad sam došao u SAD, moje kultivaciono stanje nije tako dobro kao dok sam bio u Kini. Ima nekih postanatalno stečenih predstava u mom umu, koje jasno raspoznajem kao loše, ali mi je teško da ih se oslobodim. Osećam da sam izneverio Učitelja.

Učitelj: Mislim da je jako dobro to što si uspeo da prepoznaš ovo, jer to je početak menjanja—biti sposoban da se vide i prepoznaju sopstveni problemi. Neki praktikanti iz Kine nisu u stanju da prepoznaju svoje probleme, a nastavljaju da idu napred, i pitaju se kako to da ostali rade stvari na taj i taj način. Tek kad postanete svesni svojih problema, moći ćete da zaista radite zajedno sa svima, i tek tada će vas ljudi iz drugih zemalja prihvatiti. Ponekad imate snažnu želju da se neke stvari dese na osnovu vašeg sopstvenog razmišljanja, ili želite da drugi promene način kako razmišljaju, ali oni neće razumeti ono što vi radite. To je ono kad je verovatno da će se desiti problemi.

Učenik: Učenici imaju različita mišljenja po pitanju toga da li treba tužiti funkcionere srednjeg i nižeg nivoa užasno zle i grešne Partije za nezakonita zadržavanja, mučenja, genocid, zločine protiv čovečnosti itd. Jedna grupa veruje da ne treba da ih tužimo, već da treba da pogledamo unutar, dok druga grupa veruje da treba da pokrenemo sudske sporove.

Učitelj: Evo šta ja mislim. Spašavanje ljudi treba da bude u žiži onog što učenici Dafe rade. Kao što sam ranije pričao, puno ljudi, bilo da su oni funkcioneri, policijski oficiri, ili šta god, je zatrovano lažima. Ta konkretna bića zapravo nisu prirodno zla; sama bića nisu zli funkcioneri. [Neka od] tih bića možda su vrlo dobra, ali su zavedena nakon što su u njih ubrizgane laži opake partijske kulture, i na taj način su navedeni da urade to što su uradili. Naravno, takođe ima nekih ljudi kojima je bilo sasvim poznato kakva je situacija, i čiji su postupci bili motivisani vlastitim interesima. I dalje treba da im pružite šansu da saznaju istinu. Ako ih sve budete tužili, pa, zapravo, to nije ono što je vaš cilj. Ono što mi želimo je da zaustavimo progon. Želja za osvetom—učiniti nešto onima koji su nas progonili—nije nešto što treba da imate u sebi. Kao kultivatori, treba da se fokusirate na spašavanje ljudi. [Ako mislite,] “Ti si me proganjao, pa ću ti sigurno vratiti u budućnosti,” onda si obična osoba, zar ne? Ne treba da imate pomisao na osvetu.

Ali ja ću vam takođe reći da će se suditi svima onima koji su učestvovali u progonu Falun Gonga. Jedan učenik Dafe jednom je pričao o tome kako će neki učenici u budućnosti izvesti sve progonitelje pred lice pravde, a ja sam mu rekao: “Hoće li biti neophodno da to uradite vi?” Jeste li videli kako se [u Kini] dešavaju masovna hapšenja? Udara se na lupeže svih rangova—od velikih do malih. (Učitelj se smeje, učenici tapšu), i izgleda da je nemilosrdno. Ono što se dešava sa Falun Gongom se ne pominje jer neki ljudi još nisu spašeni, a neki praktikanti još nisu dovoljno visoko otišli u kultivaciji. Jednom kad stvari stignu do kraja, sve će biti svršeno. Zbog toga u ovom času stare sile ne idu na progonitelje u ime ispravljanja onog što je učinjeno Falun Gongu, i zato se ljudi trenutno ne privode pravdi zbog proganjanja Falun Gonga. Zlo je navelo te ljude da učestvuju u progonu Falun Gonga tokom ovog perioda, iskušavajući ih opakim lažima, navodeći ih da pronevere novac, čineći ih korumpiranim, terajući ih da rade svakojake rđave stvari, i dajući im moć povrh toga. A to su upravo ljudi koji su sada meta i s kojima se obračunava kao s tzv. “korumpiranim elementima” i “proneveriteljima.” Možete videti da se to u ovom času dešava, a oni koji to jasno sagledavaju kažu da je to kazna. Ljudi shvataju da, na ovaj način, ti ljudi bivaju kažnjeni za ono što su učinili. A ti ljudi sami su naterani da shvate u dubini da je ovo kazna. Ali prema njima se ne postupa kao prema progoniteljima, jer za Dafa učenike ostaje još da se uradi.

Učenik: Postavio sam na internet u Kini neke delove Šen Juna za neke prijatelje, ali sam naišao na protivljenje praktikanata koji žive u inostranstvu. Zašto možemo da delimo DVD Šen Juna, ali ne smemo da ga stavljamo na internet?

Učitelj: Istina je da ne smete da stavljate video na Internet, kako [sam to ranije rekao). Jer jednom kad ga stavite na internet, više nema podele na Kinu i ostatak sveta. To će imati negativan uticaj na spašavanje ljudi od strane Šen Yuna putem živih predstava. Ako neki ljudi kojima je namenjeno da prisustvuju predstavi vide DVD, oni neće otići na predstavu. Onda neće biti spašeni oni koji treba da budu spašeni, jer DVD nema toliku moć. Kako to onda da se DVD može deliti u Kini? Jer Šen Jun ne može da ide tamo. Koliko god da je dejstvo DVD tamo, mi ćemo to prihvatiti. To je logika u pozadini. Takođe, ljudima je lako da piratizuju video. Nemojte tek tako raditi šta vam je volja. To je razlog zašto ne možemo staviti Šen Jun DVD na internet.

Učenik: Učitelj je zatražio od naše medijske kompanije da uči od Šen Juna, ali naš menadžment kaže da su izvođači Šen Juna mladi i da su stručni, dok smo mi stari i neiskusni, pa se situacija razlikuje.

Učitelj: (Svi se smeju) Učiti od Šen Juna je učenje od njihovog načina upravljanja i stvari koje su ga učinile uspešnim. Nije li to ono što treba da naučite? Plesači u Šen Junu su mladi iz nužde. Ko je ikad rekao da učenici Dafe mogu da se kultivišu dobro samo ako su mladi? Vi niste plesači, pa te stvari ne treba da budu problem. Nemojte tražiti opravdanja da ne radite ono što učenici Dafe treba da rade.

Učenik: Pošto neki praktikanti učestvuju u medijskim projektima, oni nemaju vremena da budu deo frontalnih napora objašnjavanja činjenica. Mogu li oni naći neko vreme da učestvuju u stvarima koje direktno objašnjavaju činjenice?

Učitelj: Kad se medijskim kompanijama dobro upravlja, one su vrlo efikasne u objašnjavanju činjenica i spašavanju ljudi, i mogu na vreme da proizvedu izveštaje koji razotkrivaju progon, koji izvodi zlo u Kini, i korupciju u zloj Partiji. Naravno, korupcija nema veze s progonom, ali ti korumpirani ljudi su takođe progonitelji Falun Gonga, i vi treba da obznanite svetu da su ti ljudi učestvovali u progonu. Ranije sam rekao da će progon učenika Dafe biti dvostruko otplaćen kroz karmičku kaznu. Pogledajte kakve su sada stvari u Kini. Nije li istina da se sav crveni teror, svojevremeno stvoren radi progona Falun Gonga i mentalnog pritiska stvorenog za učenike Dafe sada gomila na te korumpirane ljude, i da ga oni snose? (Svi tapšu)

Učenik: Sajt Minghui je pozvao praktikante u Kini da imaju velik broj punktova za široku distribuciju i proizvodnju materijala, ali da imaju jedan kanal komunikacije s Minghui. Međutim, neki koordinatori u Kini ne obraćaju puno pažnje na bezbednost punktova za proizvodnju materijala, putuju okolo pod izgovorom “sveukupne koordinacije,” centralizuju kontrolu punktova za proizvodnju materijala, i teraju sve praktikante koji prave materijale da budu upućeni na njih.

Učitelj: Ljudske vezanosti, eto šta je to—vezanosti za ugled, ličnu korist, hvalisavost, i takmičarstvo. Oni zapostavljaju bezbednost praktikanata i opasnost za učenike Dafe. Svi ti ljudi koji odlaze na razna mesta, i koji imaju konkretne informacije o praktikantima razmišljaju na pogrešan način. Među njima ima i takvih koji imaju prikrivene motive. Zato treba da pazite na ove stvari, i ne dopustite da pred tim ljudima imate bilo kakve propuste.

Učenik: Zapazio sam da je puno praktikanata posvetilo toliko svog vremena, i dalo toliko srca i napora, radeći u našim medijskim kompanijama, ali mnogi od njih nemaju visoke standarde za sebe, nisu spremni da uče, i rade stvari na vrlo neprofesionalan način. Oni ne mogu da se mere s onima u normalnim kompanijama. Zbog ovog sam vrlo pesimističan da li zaista možemo da postanemo važan igrač u sferi medija na međunarodnom planu.

Učitelj: Da, neki ljudi zaista ne razmišljaju mnogo unapred i jednostavno rade stvari samo da se provuku. Oni ne razmišljaju o onom što rade. Ja sam rekao koordinatorima u medijskim kompanijama da ćete u budućnosti zasigurno postati najveći globalni mediji. Vi imate ogromnu odgovornost da dobro vodite ove medije. Stvari koje učenici Dafe rade biće u budućnosti predate ljudskom društvu, pa će tako i medijske kompanije biti predate i postaće primarni mediji na ovom svetu. Razmislite, kad čovečanstvo shvati da ih vi spašavate, kako će gledati na te projekte na kojima učenici Dafe rade? Oni će im darovati neviđene časti. (Aplauz) Ali neki od vas nisu bili dovoljno dobri. Sve ono što ste uradili nije prošlo baš dobro, zar ne? Svako želi da pozitivno doprinese projektima učenika Dafe, ali umesto da pozitivno doprinesete, vi zapravo negativno doprinosite dok ste u grupi. Ne treba tako da bude.

Učenik: Sad kad se Fa-ispravljanje bliži kraju, mnogi praktikanti ne shvataju zašto situacija u Hong Kongu postaje sve opasnija i nije se stišala.

Učitelj: Zapravo, ako razmislite, ako uporedite situaciju u Hong Kongu sa onom kako je bilo na početku progona, nije li bolja? Kako to “sve opasnija”? Vama je sada lakše da objašnjavate činjenice i vi pomažete da se svakodnevno puno ljudi povuče iz Partije. Jeste li to mogli izvesti ranije? Ne. Zlo ometa, ali onda, kakvo je mesto Hong Kong? To mesto je u čeljusti zla, a vi pokušavati da mu iščupate zub, zar ne? (Učitelj se smeje) Ja kažem da su učenici Dafe izvanredni, čak i ako se čini da ima puno teškoća. A ovo je ono kako stare sile veruju da stvari treba da budu. Zlo vas ne može dotaći, ali takođe vas neće tako lako pustiti i dopustiti da vam bude ugodno. Takav je put učenika Dafe, i to su teškoće koje su stare sile nametnule učenicima Dafe. A vi se takođe suočavate sa smetnjama i nevoljama koje dolaze s ljudima koje spašavate, jer zlo iskorišćava svu karmu koju ljudi duguju, da bi stvaralo prepreke.

Učenik: U mojoj blizini postoje tri slučaja s praktikantima koji do različitih stepena iskazuju umanjenu intelektualnu sposobnost i usporene reakcije, a lekari su to pripisali moždanoj atrofiji. Jedno od troje je umrlo.

Učitelj: Ako se ovo desilo u Kini, uzrok je progon. Ako se desilo bilo gde drugde, onda iskusni učenici Dafe znaju da se učenicima Dafe ništa ne dešava slučajno. [Tim praktikantima,] ja bih rekao da je krajnje vreme da istinski preispitate sebe po pitanju kultivacije. Nemojte tako olako uzimati te stvari, koje gurate pod tepih, i misliti da nisu ništa naročito. U smislu standarda za kultivaciju, stvari koje možda smatrate sporednim, [ako se ravnate po] načinu kako stare sile gledaju na učenike Dafe, uopšte nisu sporedne. Kad mislite da su neke stvari beznačajne, to se često zasniva na ocenjivanju sebe običnim standardima, umesto uz pomoć Fa! Istina je, svi učenici Dafe su izuzetni, uključujući one u tim scenarijima—oni su progonjeni tokom potvrđivanja Fa, jer su dali sebe da bi podržali Dafu i spasili ljude. Tako ja na to gledam. Ali istovremeno, ja nalazim da je to za žaljenje. Samo je ovoliko učenika Dafe, naspram 7 milijardi ljudi na ovom svetu. Koliko ih možemo spasiti? Na nesreću, oni su preminuli u času kad su nam ljudi zaista potrebni.

Učenik: Neki praktikanti koji objašnjavaju istinu na turističkim punktovima misle da zbog toga što su ljudi u Kini dugo bili pod kontrolom zle Partije, oni neće imati hrabrosti da obznane svoju nameru da istupe iz KPK organizacija, čak i ako to žele. Stoga, kad ti praktikanti upitaju turiste da li hoće da istupe, oni nastavljaju sve dok osoba ne klimne glavom ili se osmehne.

Učitelj: Ne, to nije dovoljno. Nikako nije! Oni se moraju saglasiti. Ako to ne iskažu, ili izgovore, neće se važiti. Jer oni su se zapravo zakleli da će raditi stvari za zlu Partiju, doprineti zloj Partiji, pa čak dati svoj život za nju. Oni su izgovorili te reči.

Učenik: U ranim danima progona, neki praktikanti su pravili Dafa knjige koje nisu u skladu sa zahtevima, i bilo je nekih koji su pravili ogrlice sa slikom Učitelja. Uvek kad bismo to videli, mi smo im tražili da nam predaju te stvari i da ih više ne prave, i ne dele. Ali nismo našli pravi način da se rešimo tih predmeta, koji su nam ostali u posedu.

Učitelj: Kad se radi o materijalima koji su zastareli, ili Dafa knjigama koje su štampane s greškama, ja sam uvek govorio ljudima da se mogu spaliti. Kad ih spaljujete, ipak, ne činite to previše nemarno. Ali ih možete spaliti.

Učenik: Pre nekoliko godina, u gradu Harbinu dešavali su se incidenti sa prikupljanjem novca i držanjem govora koji narušavaju Fa, i nastavili su da se dešavaju i posle toga. Mnogi praktikanti uključeni u ovo i dalje se nisu prosvetlili u činjenicu da su pogrešno postupali, i nisu nadoknadili gubitke. Neki od njih se ponašaju kao da su vrlo marljivi, ali u stvarnosti oni pokušavaju da izbegnu da se suoče s ovim i kriju šta su učinili. Šta da radimo ovim povodom?

Učitelj: Neki ljudi naprosto po navici rade stvari dok su deo Dafe, a neki koriste neke situacije. Neki od ovih slučajeva su prouzrokovani nedostatkom marljivosti u kultivaciji, a neki su rezultat skrivenih namera koje neki ljudi imaju, i na taj način iskorišćavaju dobrotu učenika Dafe. I zato u svakom pogledu treba da pazite na ove stvari. Kad nekome dajete nešto, ili ga finansijski podržavate, morate znati savršeno jasno šta će on učiniti s tim novcem. Inače nemojte to činiti. Ako nekome date novac, to je isto kao da podržavate njegove postupke, pa na taj način i sami pravite grešku. Stoga stare sile neće smatrati da ste nasamareni, već će vas videti kao da ste u tajnom dosluhu s drugom stranom i podržavate je. Zato apsolutno morate biti pažljivi s ovim stvarima.

Dok pričam o ovim stvarima, neki od vas misle: “Ali ja nemam tih misli. Ja sam učenik Dafe, pa kako bih ga mogao svesno podržavati?” Božanska bića ovako vide: ponašanje osobe i to kako nešto na kraju ispadne je ono što istinski predstavlja tu osobu kao biće, a ne ono što ona kaže, jer to može biti u neskladu s onim što radi. To je ono kako bića na visokom nivou posmatraju stvari. Nekim ljudima naprosto je predodređeno da se ovako ponašaju. Njihove reči možda dobro zvuče, ali rezultati njihovih postupaka imaju suprotan efekat. Mnogim ljudima koji se ovako ponašaju je to predodređeno sudbinom. Ranije sam rekao da kad dođe čas za širenje Dafe, sva bića će doći zbog Dafe, ali neće sva obavezno doći da dobiju Fa. Mnoga dolaze da igraju negativnu ulogu.

Učenik: Već dugo vremena u Kini se često javljaju slučajevi da koordinatori, koji su vrlo sposobni i pod normalnim okolnostima bili bi vrlo efektivni, bivaju podvrgnuti oštrom progonu. Oni su iskusili sukobe s drugim praktikantima, bivali otuđeni od drugih, i suočavali su se s oblicima smetnje ili progona kao što je karma-bolest. Može li uzrok ovome biti nešto što su u svom radu učinili, a imalo je negativno dejstvo?

Učitelj: Situacija u Kini je vrlo složena. Čim tvoje razmišljanje malo skrene, stare sile će iskoristiti taj nedostatak. Zato morate posebno paziti kad je u pitanju vaša kultivacija i motivi u pozadini vaših postupaka. Na kraju krajeva, to je mesto crvenog terora.

Učenik: (Prevedeno) Ja sam praktikant Dafe iz Turske. Neki stari praktikanti ne učestvuju u grupnom učenju Fa i Dafa projektima. Šta da radimo da postanemo jedna celina?

Učitelj: Ja sam zapravo pričao sa evropskim koordinatorima o tome kako su, na početku progona, učenici Dafe u Evropi imali veliko dejstvo i kako su postizali dobre rezultate u svom delovanju protiv progona. U to doba su vaša srca zbilja bila zajedno. Ali postepeno ste se udaljili jedni od drugih i vremenom ste se opustili. Zato sam pričao sa evropskim koordinatorima o tome kako da svi postanu ozbiljniji po pitanju kultivacije i zaista budu poput učenika Dafe. Ako ne možete naporno raditi na kultivaciji, onda će se ljudi rasuti i počećete da gubite ljude, pa čak i ako ih fizički okupite, kad budete radili stvari to neće biti drugačije od grupe običnih ljudi koja se sakupila, i nećete moći da ih zadržite. Sva bića došla su ovamo da dobiju Fa i kultivišu se, a ono što utiče na njihovu sposobnost da dobiju Fa i krenu napred su njihove postnatalno stečene predstave. A oni ne shvataju ove stvari. Zato ih stari praktikanti moraju povesti sa sobom i voditi ih s Fa.

Učenik: Na osnovu mojih zapažanja, glavni problem u upravljanju našim medijima je to što su oni preterano nestrpljivi da postignu uspeh i ostvare profit za kratko vreme, pa koriste podsticaje kao što su priznanja i novčane nagrade da motivišu praktikante koji se bave prodajom reklama. Oni su te praktikante usmerili da rade kao individualci, da se međusobno takmiče, skrivaju informacije jedni od drugih, i štite sebe od drugih. Ljudi ne mogu slobodno da govore tokom sastanaka, a sposobnosti i mudrost, koju bi jedan kultivator normalno trebalo da ima, su blokirani.

Učitelj: Jeste, to su loše tendencije savremenih Kineza. Neki su rekli da Kinezi ne mogu uspeti u krupnom biznisu. Da vam kažem o načinu razmišljanja onih u drugim zemljama kad je biznis u pitanju. Bilo da se bave krupnim ili sitnim biznisom, oni to tretiraju kao deo svog života i daju sve od sebe, koristeći dugoročan pristup. Ovaj način razmišljanja u ishodu naginje dobrim stavom prema poslu, i proizvodima visokog kvaliteta. Mnogi u Kini žele da se na brzinu obogate, i nemaju dugoročan plan kad rade stvari. Ljudi iz drugih zemalja ne razmišljaju tako. Vođenje biznisa je njihov posao i deo njihovog dnevnog života, i oni samo očekuju normalnu zaradu. To je njihov stav prema tome. Neki od vaših pristupa u medijima i drugim projektima su odraz načina rada na koji vas upozoravam, pa treba da pazite na te stvari.

Učenik: Neke zle organizacije ometaju naše napore da objasnimo istinu na mnogim turističkim punktovima u Tajpeju, pa želim da pitam kako da postupimo s ovim.

Učitelj: (Učitelj se osmehuje) To je naprosto teškoća koja dolazi s tim stvarima. Zlo koristi nedostatke koji postoje u slobodnom društvu. Ti KPK agenti koriste slobodu govora koja postoji u slobodnim zemljama. Ali KPK je zapravo demon. Bilo u doba hladnog rata, ili kad je zla Partija svojevremeno nastala, ljudi širom sveta su joj se protivili, a vlade širom sveta su je ograničavale. Nisu joj dopuštale prisustvo, a još manje njenim ljudima da održavaju događaje, okupljaju se, protestuju, i slično. Smatrana je nečim čudovišnim, pravom pošasti. Ali sada je predostrožnost ljudi širom sveta oslabila. Posle pada zle Partije u Istočnoj Evropi, ljudi su postali sve više ravnodušni. I sada ona zapravo ima cilj da razvije svoju zastavu i napravi rusvaj na Tajvanu, koji je antikomunistički nastrojen. To zaista izgleda prilično čudno. Bez obzira, ovo treba smatrati samo izazovom koji treba prevladati, izazovom u spašavanju ljudi. Radite šta treba da radite i ne dopustite da utiče na vas, pa oni više neće raditi te stvari.

Učenik: Ići od kuće do kuće i stavljati materijale na vrata ljudima postao je jedan od načina kako promovišemo Šen Jun. Svake godine naš koordinator poziva puno praktikanata iz drugih krajeva, koji su nedavno stigli iz Kine, da se priključe ovom projektu. Koordinator traži od naših lokalnih praktikanata da doniraju novac i resurse, da bi se pokrili troškovi hrane i smeštaja praktikanata izvan grada. Ti troškovi nisu uključeni u troškove Šen Juna, niti su transparentno zabeleženi u računovodstvu. Koordinator obično radi promocije Šen Juna puno radno vreme, pa su njegovi životni troškovi možda teško breme. Istovremeno, on pomaže praktikantima iz drugih krajeva, koji nemaju imigracioni status, da apliciraju za politički azil. Može li ova njegova praksa dovesti do toga da ljudi promovišu Šen Jun zarad sticanja političkog azila?

Učitelj: Evo šta ja mislim. Neki krajevi traže od novih praktikanata, ili onih izvan grada, da se priključe njihovim naporima, da bi unapredili njihovu promociju Šen Juna. Tehnički, ovo ne bi trebalo da bude problem, ako ti pomagači nisu na ključnim pozicijama. Stavljati materijale na vrata ne zahteva da se direktno objašnjava istina, pa tu ne bi trebalo da bude problema. U početku, zla KPK je oštro remetila stvari, a Šen Jun nije bio toliko poznat u društvu; ljudi nisu čuli za njega, a reklame za vešanje na vrata, koje je Šen Jun tada pravio, nisu bile tako dobro napravljene. Zato su ih ljudi tretirali kao masovnu poštu. Povrh toga, agenti zle Partije su remetili stvari i širili klevete. Ali sada su stvari drugačije. Barem u SAD, skoro svako zna za Šen Jun, odrasli i deca. Oni znaju da je Šen Jun visokog kvaliteta, prvoklasan šou. Pa kad odlazite u bolje krajeve grada i stavljate te lepo napravljene reklame na njihova vrata, mogu vam reći da ih oni uopšte neće skinuti. Oni će samo reagovati sa: “O, to je Šen Jun.” I oni će misliti, “Ovo je predstava koju treba videti.” Scenario je obično takav. Međutim, u manjem broju područja smo naišli na vrlo mali broj ljudi koji su zvali da se žale. Ali kad to proverite, nalazite da su to Kinezi koji to rade s ciljem— Kinezi koji su zatrovani s KPK, ili njihovi agenti, koji pokušavaju da nanesu štetu. Zato ne dopustite da to utiče na vas.

Učenik: Je li neophodno nastaviti rad na časopisu, koji nema sadržaj za objašnjavanje istine, troši ogromnu količinu ljudskih resursa, i nije profitabilan?

Učitelj: Ako ne objašnjava činjenice, onda naravno da to ne valja. Zašto bi se učenici Dafe bavili time? Ali ako se ti brineš o tome koliko je on efikasan u objašnjavanju činjenica, onda je to nešto drugo. Ali ako je to obična kompanija, koju vodite, onda ja nemam problem s tim, jer svi vi radite u običnom društvu, i morate razmišljati kako da zaradite za život. Ako medijski entitet koji vode učenici Dafe cilja da načini proboj u visoko društvo, pa u sebi ne sadrži puno članaka koji objašnjavaju činjenice, onda je to stvar pristupa. Ako želite da se probijete u visoko društvo, zaista ne možete imati previše takvih članaka.

Učenik: (Prevedeno) Ima jedan koordinator projekta koji nam ponekad prenese ono što ste mu vi rekli. Kako da se odnosimo prema ovim informacijama iz druge ruke? (Svi se smeju)

Učitelj: (Učitelj se grohotom smeje) Da, ima nekih koordinatora koji vole da prizivaju Učitelja onda kad ne mogu da pokrenu rešenje zadatka. [Oni će reći:] “Učitelj je rekao ovo,” ili: “Ovo je ono što je Učitelj rekao.” Ali zapravo, jednom kad počnete da pričate o onom što je Učitelj rekao, ostali praktikanti će odmah pomisliti, i videće da prizivate Učitelja jer niste dovoljno sposobni da sami rešite stvar. (Učenici tapšu) Zbog toga, kad mi ljudi ponekad donesu svakojake stvari, ja ih, bez razlike, odmah oteram. Oni žele da im dam neko uverenje ili odobrenje, i to je uglavnom zato što su naišli na otpor. Ali jednom kad iznesem svoj stav o tome, oni će se odmah okrenuti i reći ljudima nešto drugo, i reći će da Učitelj podržava ono što oni rade. Ono što sam ja obično radio, u stvarnosti, je sledeće. Kad bi me oni upitali da li je u redu uraditi stvari na ovaj ili onaj način, ja bih im rekao da Učitelj nema primedbe na bilo koji projekat koji su pokrenuli učenici Dafe, i da mogu da nastave na način koji smatraju najboljim. (Uzdiše) Ali posle samo jedne takve rečenice, oni bi se vratili i rekli ljudima: “Učitelj je ovo odobrio, pa ćemo to uraditi ovako.” A kad bi neko izneo primedbu, oni bi kazali: “Ovo je odobrio Učitelj.” (Svi se smeju) Ali to nije isto, zar ne? Iz ovog razloga, ja ponekad ne primam ljude.

Kultivacija je vaša sopstvena stvar, i otkriti kako da dobro postupite i kako da dobro radite sa ostalima je deo vašeg puta kultivacije. To je deo vaše kultivacije, pa kako to možete prebacivati na Učitelja. Kako to možete odbaciti?

Učenik: Preko osam stotina učenika Dafe, iz preko 50 zemalja i područja pozdravljaju i šalju čestitke Učitelju. (Svi Učenici oduševljeno, dugo tapšu.)

Učitelj: Svima vam hvala. (Učitelj radi heši) Kultivacija je temelj onog što mi radimo, a spašavanje ljudi je naša odgovornost. Obe ove stvari treba dobro raditi. Mislim da naše Fa konferencije… Da li znate koliko svaki put koštaju avionske karte? To je ogroman iznos. A koliki su troškovi hrane i smeštaja? Resursi Dafe, posebno izvan Kine, su vrlo ograničeni. Zato nemojte posmatrati Fa konferencije kao formalnost, i nemojte pretvoriti ovu Fa-konferenciju u sredstvo za širenje informacija o bilo čemu novom što je Učitelj ovde rekao. Učitelj žudi da vas uskoro vidi da ste napredovali, i zaista prevazišli—kao rezultat prisustvovanja ovoj Fa-konferenciji—prepreke na koje ste naišli u kultivaciji. Zato, kad se Fa-konferencija okonča, ne bi trebalo da odete praznih ruku.

Ovo nije neko okupljanje, skup koji se održava da bi ljudi videli jedni druge. Kultivacija je ozbiljna stvar. Zašto nas stare sile ovoliko progone? I zašto je situacija koju su stvorile tako surova? Oni su zaista ozbiljni! A što se vas tiče, vi kultivišete sebe. Ako niste ozbiljni u vezi onog što radite, onda ćete izneveriti sebe, a još više živote koje treba da spasite. Zato se nadam da ćete shvatiti, sad kad sam ovo rekao, da je vaša marljivost i razumevanje Fa zapravo proizvod vaše sopstvene kultivacije. Kao vaš Učitelj, žudim da vidim da brže napredujete i da ste još bolji na ovom putu do božanstvenosti. Svima vam hvala. (Učitelj radi heši, a svi učenici dugo aplaudiraju. Učitelj maše otpozdravljajući publici. Dok Učitelj odlazi, učenici ostaju na nogama, i nastavljaju da aplaudiraju u pravcu Učitelja, dok on odlazi.)

Li Hondži
14.05.2015.