Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Fa-konferenciji u zapadnim SAD

Puno je vremena prošlo! (Aplauz)

U redu, prestanimo tapšati i slušajte svog učitelja.

Kad se bilo koje biće u ovom kosmosu prosvetli u svoj Fa, svoje Fa-principe, i svoje Istinsko dostignuće1 – bez obzira na kom nivou – ono treba da prođe zbilja ozbiljan ispit. Ovo opredeljuje da li ono u šta se prosvetlilo može da se održi u ovom kosmosu, i to uspostavlja njegovu moćnu vrlinu. Zato se sva bića, u svojoj kultivaciji, susreću sa situacijom koju danas doživljavamo. Kao što znate, kad je Šakjamuni bio na ovom svetu, kad je Isus bio na ovom svetu, i kad su druge ispravne religije i ispravan Fa prenošeni na ovom svetu, i oni su nailazili na nešto poput ovog, i bili podvrgavani ovakvoj vrsti ispita. To je zakonitost kosmosa. Ali što se tiče naše Dafe, moram vam reći da niko ne zavređuje da je iskušava. Jer sva bića – a ovo uključuje svako biće u kosmosu – je Ona načinila i oblikovala, i niko nije vredan da je iskušava. (Aplauz)

Zašto se onda susrećemo sa ovim stvarima? Kao što znate, Li Hongdži izvodi ovaj poduhvat u obličju običnog čoveka, sa ljudskim telom, upotrebljavajući najnižu formu jezika među bićima kosmosa – ljudski jezik, taj najbazičniji ljudski jezik današnjice – i koristeći najniži oblik kultivacije, čigong. Ovo je sva bića širom kosmosa zateklo nesvesna. Razlog za ovo je to što da bi se ocenio i odredio položaj šinšinga svakog živog bića u kosmosu, i ona repozicionirala, bilo je neophodno da se otkrije pravi nivo šinšinga svakog ponaosob. Zato im nije bilo dopušteno da znaju pravu situaciju. Nijedno biće u svom kosmosu ne zna pravu situaciju. Oni me smatraju kultivatorom, pa se usuđuju da čine to što čine. Kao što sam vam ranije rekao, nijedno svesno biće nije znalo za Fa kosmosa. Zato oni misle da ja uspostavljam sistem stvari u koji sam se prosvetlio - kad ja, zapravo, vršim Fa-ispravljanje – s jedinom razlikom u tome što je on izuzetno čist i ispravan, i što je na izuzetno visokom nivou. S njihovog stanovišta, to je sve. Zato su se usudili da donesu ovu katastrofu danas. Drugim rečima, više Istinsko dostignuće i Fa ovoliko velik zahtevaju ispit ovako velikih razmera. Ipak, s druge strane, da to nije dopušteno da se desi, ne bi se ni desilo. Moja namera je bila da iskoristim sve stvari koje su oni priredili, kako bi se njihov šinšing iskazao kroz njihove postupke. Oni su ovo priredili jako, jako davno. Ljudska istorija je ciklična. Oni ne shvataju da se širi ovako ogroman Fa, nešto izuzetno. Čovečanstvo iz prethodnog ciklusa je prošlo ovakav proces kao probu i otišlo još dalje od današnjeg čovečanstva. Na kraju je zagađenje životne sredine dovelo do deformacije ljudskih bića, i konačno do njihove eliminacije. To je ono što se desilo prethodnom čovečanstvu. Ono što se prošli put desilo sada se ponavlja, ali ovoga puta je istinsko Fa-ispravljanje. Drugim rečima, ova stvar je priređena jako davno. Oni su uspostavili sistem da bi izbegli odstupanje i da bi obezbedili da ništa ne pođe po lošem s ovom stvari danas. Prema onom kako oni misle, sve stvari koje se danas dešavaju i raspliću su oni priredili. Ništa u procesu nije bilo slučajno, mada među običnim ljudima stvari izgledaju slučajne i manifestuju se među običnim ljudima na savršeno ljudski način. Ipak su ovo zaista oni priredili. Njihovim rečima, jedan bog bi bio više nego dovoljan da sačini aranžmane tako da ništa ne pođe po lošem s bilo kojim živim bićem na celoj Zemlji. Nebrojeni bogovi, toliki bogovi, posmatraju ovo. Kako može biti ikakvih nezgoda? Ništa u procesu ne može poći po lošem. Ali to je samo aranžman, kako sam ranije pominjao, bogova starog kosmosa. Oni se ne usuđuju da upropaste sve ove stvari, jer i oni sami vide probleme s kojima će se kosmos suočiti, i oni znaju da ja izvodim ovaj poduhvat. Ali ni oni ne znaju ko sam ja. Zato su priredili ono što su želeli da postignu. Da li razumete? (Aplauz) Njihov očigledan cilj je bio da dopuste da naš Fa uspostavi svoju moćnu vrlinu, i da Fa bude zaista poštovan od bića širom celog kosmosa zbog njegove moćne vrline. Na površini, ovo je bila svrha svega što su priredili. Ali to je, s druge strane, postalo prepreka Fa-ispravljanju. Ja sam znao da će oni definitivno ovako postupiti, pa sam iskoristio priliku da ispitam njihov šinšing u svemu što su priredili, i repozicioniram ih u skladu s tim. Tokom vaše kultivacije, svako od vas treba na pravi način da shvati odnos između vaše lične kultivacije i Fa-ispravljanja. Kako da sagledate teškoće i ispite koje prolazite? Mogu vam reći da ako osoba nema tako puno karme, ona apsolutno neće imati tako žestoke poteškoće. Potrebno je da razborito napravite razliku između lične kultivacije i progona Fa od strane zla. Svi aranžmani koji ometaju Dafu, koji su na silu pokušali da nametnu nešto meni ili Fa, su apsolutno neprihvatljivi. Zato oni treba da snose odgovornost za sve što su učinili. Po čemu se ovo razlikuje od progona Isusa i ozleđivanja Šakjamunijevih sledbenika u njihovo vreme? Oni moraju snositi odgovornost za sve ove stvari – oni obavezno moraju snositi odgovornost za sve ove stvari. Ima nešto što sam vam ranije rekao. Rekao sam: Šta je buda? Onog koji je došao sa istinom i moći da učini šta želi, ljudi nazivaju tatagatom, dok su prave bude zaštitnici kosmosa i odgovorne su za sve ispravne elemente u kosmosu. Ipak, u ovom dešavanju su takođe pokazale gde im stoji šinšing, pošto su se odmetnule od Fa i potpuno razotkrile svoju nečistu stranu. Ovo je rezultovalo mnogim stvarima koje u određenim situacijama nije trebalo da se dese, i svakojakim smetnjama; to je sasvim slično onom kad naši učenici, tokom svoje lične kultivacije, iskažu svoj šinšing. Sva svesna bića u kosmosu su usred Fa-ispravljanja, i sve manifestacije mogle bi se pojaviti na ovom mestu, jer ja ovo činim na ovom ljudskom mestu. Mogu vam reći da patnja i nedaće koje podnose naši učenici Dafe nisu namenjene samo njihovoj ličnoj kultivaciji – postoje i faktori koji se odnose na isprobavanje Dafe od strane bića sa visokih nivoa korišćenjem činjenice da učenici imaju karmu, korišćenjem „njihovog unapređenja“ kao opravdanja, i upotrebom degenerisanih bića na niskim nivoima da izvode progon. Zapravo, sve ovo remeti Fa-ispravljanje. Nije samo to da vi trpite teškoće koje su načinili ljudi. Pošto su delovi vas potpuno kultivisani, vi ste veliki bogovi, a bogovi na veoma, veoma visokim nivoima vas iskušavaju. Zato ovo što se danas dešava nema presedana – ovakva teškoća se nije desila nikad u istoriji. Ovo je razumevanje iz perspektive kultivatora. Ali s drugog stanovišta, ja bih rekao da niko ne zaslužuje da testira Dafu. Ipak su to učinili, pa su počinili greh, i moraće da snose odgovornost za sve što su uradili. Samo sam vam dao opšte objašnjenje ove situacije. Kao što sam rekao, ja sam naprosto hteo da upotrebim njihove postupke da jasno sagledam njihov šinšing, uredim njihove pozicije, i s druge strane ispitam učenike i omogućim im da dostignu Ispunjenje. Oni, isto tako, koriste najopakija bića da sve ovo čine na destruktivan način.

Kako to Učitelj vidi, ovaj poduhvat se suočio sa silnim poteškoćama jer vi koegzistirate s Fa tokom perioda Fa-ispravljanja. Nikada pre, ni u jednom istorijskom periodu, ljudi se nisu susreli s tako silnim poteškoćama, niti će to ljudi koji će se kultivisati u budućnosti. Ti ljudi nećete biti vi, naravno, već ljudska bića u budućnosti, jer oni će se baviti samo ličnom kultivacijom. Vi ste, međutim, povezani s Fa.

Tokom protekle godine, ja sam ćutao iz raznih razloga. Dok vam se nisam obraćao, video sam da učenicima ide zaista dobro. Ovo govori da vam može ići dobro i onda kad mene nema u blizini. To je izuzetno! Ne samo da ste se ponašali kao kultivatori, već ste takođe snažno štitili Dafu – zaista ste veličanstveni! To je zato što ste se pridržavali Fa, i jer ste sebe smatrali kultivatorima. To je nešto što ne mogu svakodnevni ljudi – svakodnevni ljudi to apsolutno ne bi mogli. To je nešto što nije viđeno nikad u ljudskoj istoriji. Uzaludni su pokušaji zlih sila koje žele da nam naude i pokušavaju da nas unište – ništa slično nije se desilo u istoriji, niti ljudska bića imaju tu sposobnost. Bez obzira ko progoni Dafu, u pitanju je bitka ljudi s bogovima, a krajnji rezultat je očigledan. Naravno, kroz ovaj niz događaja, naši učenici su stekli jasnije razumevanje; razlika je velika u odnosu na ono kad su nedaće počele. Neki su bili šokirani. Neki su razmišljali: „Kakav je to čovek ovaj Li Hongdži?“ Neki su mislili: „Je li ovaj Fa ispravan?“ Opsežan test je ciljao na sve ljudske vezanosti. Koje god vezanosti da ste imali kad ste ušli u Dafu, te vezanosti su se morale testirati. Neki ljudi su smatrali da je ovaj ili onaj aspekt Dafe dobar, ali današnji ispit je nemilosrdan, jer nijedna ljudska vezanost ne može se poneti na nebo.

Mogu vam reći da nikad u istoriji nije bilo ljudskog bića koje je uspelo u kultivaciji – bez obzira na način kultivacije. To je zato što sporedna duša čoveka ne ulazi u Tri domena, ali kontroliše ljudsko telo na mikroskopskom nivou izvan Tri domena. Čoveku je naprosto nemoguće da se vrati, to se nije desilo nikad u istoriji. Ali budući da ste se susreli s ovim usred današnjeg Fa-ispravljanja – ne zato što imate tako sjajnu predodređenost, niti zahvaljujući slučajnosti – vi se zaista možete vratiti kroz kultivaciju! (Aplauz)

Bez obzira s kog nivoa dolazi jedan bog, jednom kad uđe u Tri domena, on se nikada ne može vratiti. Ovo je apsolutno. Ovo je nešto što se niko nije usudio da razotkrije, jer bi to dovelo do ubrzanog kretanja čovečanstva ka uništenju: da su ljudi znali istinu po ovom pitanju, beznadežna bića ne bi ustuknula ni pred kakvim zlom. Ipak je naša Dafa dopustila [ljudima da se vrate], mi to možemo da postignemo, i ona je igrala tu ulogu. Zato sam vam svima razotkrio ovu istinu. (Aplauz)

Naši učenici su zbilja izuzetni. Nedavno ste učinili puno stvari koje je trebalo učiniti za Fa-ispravljanje. Od nedavno, mnogi od vas čine puno toga da ljudima sveta objasne istinu. Kao učenik Dafe, čestica ovog Velikog Fa kosmosa, ti to treba da činiš. Kad ljudi štete Fa... naravno, niko ne može da ošteti Fa – kako ljudska bića mogu oštetiti Fa kosmosa? Niko nije u stanju da ga ošteti... Ali kad neko dođe da progoni Fa, šta ti, kao učenik, čestica Dafe, treba da učiniš? Zar ne treba da obznaniš istinu i upoznaš ljude sa činjenicama? Ovako je što se tebe tiče. Ti si čestica Dafe, pa treba da igraš ovu ulogu.

Gledano s druge strane, mogu vam reći da svi bogovi u kosmosu – kako oni koji su već ispravljeni, tako i oni koji nisu – povodom svega što vi danas činite, kažu da smo mi neverovatno milostivi. (Aplauz) Da li ste znali: u doba kad je zlo pohrlilo u hordama, mnogi ljudi su bili obmanuti otrovnim izmišljotinama i varljivim lažima, pa su gajili mržnju prema Dafi i mojim učenicima; ti ljudi su bili osuđeni da u budućnosti budu iskorenjeni, a ipak, predstavljajući im istinu mi smo im omogućili da doznaju činjenice i oslobode se svojih ranijih pogleda i zlih misli, pa je sasvim verovatno da će moći biti spaseni. (Aplauz) Naše objašnjavanje istine svetu nije nikakva politička borba, niti ima za cilj da se obrati određenim stvarima. Ja vam kažem da je to vaše milosrđe - vi zaista spasavate ljude budućnosti! (Aplauz) Ako se misli tih ljudi ne preokrenu, razmislite, oni su gotovi. Mislim da i vi, kao učenici, kultivatori, treba da činite ove stvari iz perspektive milosrđa, takođe. Obavestite ljude o istini, recite im istinu – i ovo je spasavanje ljudi.

Takođe bih hteo da iskoristim ovu priliku da se zaista zahvalim različitim nivoima vlasti SAD i Kanade za počasti koje su nama, i meni, dali. (Aplauz) Pod ovim posebnim okolnostima, ja im se ne mogu svima ponaosob zahvaliti, ali ću im doneti divnu budućnost. (Aplauz) Spolja, mi od ljudi sveta tražimo podršku za Dafu. To je razmišljanje ovozemaljske ljudske strane, manifestovane na ovom mestu ljudi. Ipak je obratno na drugoj strani. Svako ko podržava Dafu ili zastupa Dafu, za sebe uspostavlja postojanje sopstvenog bića u budućnosti, i postavlja temelj za dobijanje Fa u budućnosti. (Aplauz)

Puno ima stvari za priču, ali ja za sada ne želim da kažem previše. Izabraću trenutak da formalno istupim i jasno vam objasnim sve u vezi ovih stvari. (Aplauz) Ali dopustite ovo da vam kažem: svim učenicima koji su istupili, Učitelj zahvaljuje! (Aplauz) Izuzetni ste!

Svako od nas radi za Dafu stvari vezane za Fa-ispravljanje, širenje Fa i objašnjavanje istine. Mi se ne mešamo u političke borbe, bilo našim izlascima na Trg Tjenanmen, odlaskom pred Džongnanhai, ili objašnjavanjem istine ljudima u različitim situacijama. To je zato što mi ne bismo ni morali objašnjavati istinu ljudima, da nas zlo ne progoni. Mi takođe ne mislimo da naši apeli ili objašnjavanje istine ikoga ometaju. Kad trpe nepravdu, ljudima treba dopustiti da to kažu – to je najosnovnije pravo jednog ljudskog bića.

Naravno, kroz ovo smo potpuno sagledali poziciju šinšinga svakog od učenika. Na početku ovoga, vi ste prošli kroz proces ozbiljnog razmišljanja, ali kako god bilo, to ne treba smatrati pogrešnim, jer vam je data prilika da razmislite: kakav je to čovek Li Hongdži? Je li ovaj Fa ispravan? Za one koji su bili u stanju da iskorače iz ljudskosti, koji su danas mogli proći kroz ovo, hajde da vam kažem ovo: uspeli ste! (Dug aplauz) Kao što već znate, u to doba su zle sile bile zaista nadmoćne, kao da su pomračile nebo i prekrile zemlju – bile su ogromne. Te stvari su već uništene (Aplauz) Ostaju samo zli ljudi, koji i dalje dejstvuju. Osim toga, svi ljudi sa ispravnim mislima – a tu ne mislim na naše učenike – svi svakodnevni ljudi sa ispravnim mislima ustaju protiv toga. To je zato što je ranije zlo kontrolisalo ljude, a pošto je zlo eliminisano, ljudi su postali razboriti i sada sve ovo ponovo razmatraju i zauzimaju nov stav. Laži i izmišljotine će biti razotkrivene, jedna po jedna. (Aplauz)

Hteo sam puno toga da vam kažem. I vi biste mogli imati puno pitanja za mene: „Je li ispravno ovako raditi?“ „Je li ispravno onako raditi?“ Ja vam mogu reći da ste, u celini, sve stvari uradili kako treba. Što se tiče tih sporednih stvari, ili nekoliko specifičnih stvari s kojima niste načisto, mislim da ćete te stvari, na svom putu ka Ispunjenju, sami moći da savladate. (Aplauz) Jer ono što se dešavalo tokom protekle godine i nešto više, dokazalo je da vam zbilja dobro ide i bez mene u blizini – zaista dobro, izuzetno dobro! (Aplauz) Neki manji problemi i problemi koji su se desili sa određenim pojedincima ne mogu predstavljati Dafu. I to je bilo priređeno. Moglo bi se reći da je bilo neizbežno. To je, zapravo, bilo priređeno: kada se i ko kako ponaša, šta ko radi tokom nekog vremena. To uključuje i one u zatvorima koji su se sve vreme prilično dobro nosili, da bi se na kraju preokrenuli – prestali su da uče, prestali da vežbaju, i čak su ohrabrili druge praktikante [da čine isto]. Razmislite, može li to biti slučajnost? Verovatno ništa nije slučajno, jer ti, kao kultivator, u procesu svoje kultivacije imaš fundamentalne testove sve do samog kraja. Svejedno, nijedan od naših učenika Dafe, koji se zaista kultiviše, nije pao na ovim ispitima.

Samo ovoliko ću reći. Kad se ukaže prilika, ja ću vam do svakog detalja objasniti stvari. (Aplauz) Bilo da su oni kojima su zle sile oduzele život, oni koji su u pritvoru, ili su osuđeni, oni koji su se namučili pod svakojakim okolnostima, ili su bili primorani da napuste dom, bilo naši učenici u inostranstvu, ili učenici u drugim sredinama, sve što vi činite za Dafu uspostavlja vašu moćnu vrlinu. Dovršite taj poslednji korak. Nadam se da ćete biti još bolji i zbilja dostići Ispunjenje! Hvala vam. (Aplauz)

Li Hondži
21.10.2000.

1 Istinsko dostignuće – ovaj izraz se ponekad prevodi i kao Pravi plodovi, ili Status dostignuća