Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje na Fa-konferenciji Zapadne obale 2015

(Svi prisutni ustaju i oduševljeno tapšu.)

Godišnje održimo dve Fa-konferencije [u SAD]. Svaki put se na konferenciji sjati velik broj praktikanata, dolazeći iz mnogih mesta u grad domaćin. Nastali troškovi su znatni. Ponekad čak pomislim da bi sav taj novac zaista mogao rešiti važna pitanja, ako bi se umesto toga upotrebio za stvari vezane za Fa-ispravljanje. Zato mislim da apsolutno ne smemo dopustiti da naše Fa-konferencije postanu sušta formalnost. Zaista treba da učite jedni od drugih, i pomoću konferencije pronađete gde podbacujete, tako da to zaista postane Fa konferencija učenika Dafe koja vam svima pomaže da se zajedno marljivo kultivišete i budete bolji u svojim naporima.

Kao što znate, svaki put kad se održava Fa konferencija svi žele da čuju Učitelja kako nešto predaje, i nadaju se nekoj vrsti promene u situaciji na krupnom planu. Ali ako kao kultivatori možete malo da umirite svoj um i dobro radite ono što treba da radite, zapravo će sve biti tu za vas. Ako svi uspete da dobro radite tri stvari, božanska bića će brinuti o vama čak i ako ste u udaljenom delu sveta, a isto tako i fašeni Učitelja. Sve ljudske misli ili vezanosti koje imate će vam otežavati da napredujete i uzdignete se, a istovremeno, njih će zasigurno iskoristiti stare sile i faktori zla. Iz perspektive visoke ravni, stare sile samo ciljaju na to da se stvari obave u skladu s njihovim planovima za ovaj događaj. Oni ne mare da li ste marljivi, kakve smetnje demoni prouzrokuju, i da li je dejstvo nevolje nametnute ljudima sveta svrsishodno. A onda su tu ta bića srednjeg nivoa koja sprovode konkretne stvari [po planu starih sila], samo mehanički obavljajući svoje zadatke, održavajući ravnotežu između zla i učenika Dafe. Oni koji su direktno uključeni i igraju negativnu ulogu nemaju nameru da se vi kultivišete. Svaku pojavu ljudskog razmišljanja tokom testa, svaku pojavu neadekvatnih ispravnih misli, i svaku vezanost koju kultivator ima oni će iskoristiti kao opravdanje da vas odvuku dole i odstrane vas iz redova učenika Dafe koji se kultivišu. Ovo rezultuje time da su naši putevi kultivacije puni teškoća, kao i opasnosti.

Svaka od vaših vezanosti može prouzrokovati da vaša kultivacija ne uspe. Svaka od vaših vezanosti može rezultovati fizičkim problemima, i dovesti do toga da se vaša, nekad čvrsta vera u Dafu, poljulja. Drugim rečima, da vam kažem istinu, niko nema nameru da vaša kultivacija uspe i niko ne mari kako vam ide kultivacija. Stare sile samo žele da dovrše ono što one žele da bude dovršeno, i to je sve. A što se tiče onih koji sprovode konkretne stvari, nanose štetu i igraju negativne uloge, oni žele da vas obore i upropaste ovaj događaj, jer ne znaju kako će se ovaj događaj okončati. Zlo je samo zlo, na kraju krajeva. Učitelj je jedini koji usmerava vašu kultivaciju prema ispunjenju; Učitelj je jedini koji to zaista radi. Ono što Učitelj radi nije misterija samo za ljudska bića, već takođe i za božanska bića. Niko ne zna šta ja radim. Posebno je u početku bilo tako. Zato su oni bili tako smeli da se umešaju i uspostave sopstvene planove. I upravo pod tim okolnostima, vi se kultivišete. Zaista je opasno ako prema tome ne možete da se odnosite sa svom dužnom ozbiljnošću. A u nekim slučajevima oni idu tako daleko da izaberu praktikanta, čak ne razmišljajući da li ta osoba ima vezanosti, s idejom da testiraju praktikante na toj lokaciji, da bi uzdigli šinšing ljudi i iskušali njihovu veru. Oni će prouzrokovati da taj praktikant umre, učiniće da taj učenik Dafe prevremeno ode, i učiniće da se ostali pokolebaju. Ovakav pristup ne čini se ispravan, ali na krupnijem nivou oni imaju osnova za to, a to je, kako ne staviti tako veliku grupu kultivatora na ispit — kako ih ne testirati do srži? Znači da oni imaju osnova za to, i tako je sve ovo strašno ozbiljno za vas.

Prošli ste toliko toga kroz sve ove godine kultivacije, ali mnogi ljudi su ipak loše postupali. Oni konstantno prave sve vrste grešaka, i čak su na to navikli i smatraju da to nije ništa; čak i kad naiđu teškoće oni ne shvataju gde leži problem, jer su se navikli na to, i [svoje vezanosti] smatraju samo sitnicama. Ali ovo je kultivacija—šta se desilo sa “biti besprekoran” (wu-lou)? Nema sitnica. Takođe, tokom svih ovih godina, u redovima naših kultivatora desile su se mnoge grozne stvari, i one su poslužile kao svakojake smetnje našim praktikantima. Možda izgleda kao [da je to samo problem] sa starim silama, koje vam priređuju da pravite probleme među nama da bi se razotkrile vezanosti ljudi, i da je to cilj starih sila. Ali kad radite te stvari, razmišljate li o svim posledicama? Šta vas čeka u budućnosti? Zbilja niste razumni. Neki ljudi bez prestanka varaju naše učenike Dafe, uzimajući im novac. Oni prikupljaju sredstva i varaju učenike Dafe u ime svakojakih tzv. ciljeva. Svi su ovde došli zbog Fa. Sad kad ste uradili te stvari, imam par reči za vas. Učitelj je ovde došao da spasi sve što je stvoreno. Dok god postoji tračak nade da možete biti spaseni, ja ću se truditi da vas spasim. Bez obzira koliko loše ste se poneli, ja ću vas tretirati jednako kao dobre praktikante. Da biste mogli biti spaseni, vi nećete videti nikakvu razliku u tome kako se ponašam prema vama. A ovo važi čak i za tajne agente — nećete me videti kako vas tretiram na drugi način, ili da se prema vama ponašam na neuobičajen način.

Spašavanje ljudi je ogroman izazov. Na svakoj Fa konferenciji, Učitelj se obraća nekim pitanjima koja određeni ljudi imaju, s ciljem da vam se pomogne da zaista shvatite Fa i kultivišete se u skladu s njim. I na svakoj Fa konferenciji Učitelj objašnjava Džuan Falun; nikada ne ide dalje od toga. Ako možete da istrajete u učenju Fa, istinski ostavite po strani svoje ljudske misli i vezanosti dok čitate Fa, i iskreno čitate Džuan Falun na svakom koraku svog puta, onda ćete zadobiti divljenje božanskih bića. Čak i oni koji su pravili probleme i igrali neprijateljske uloge će misliti: “Ah, ova osoba je zbilja izvanredna.” To je ono što će oni misliti.

Stari kosmos je skončao i novi je počeo. Ovo nije jednostavan koncept. Da ilustrujemo, pomislite kako se ćelije u vašem telu, koje su konstantno subjekt metabolitičkog procesa, stalno obnavljaju i zamenjuju. Planete koje mi možemo da vidimo se isto tako konstantno zamenjuju i obnavljaju. Za živote tamo, to je katastrofa; sve dok žive tamo, oni to ne mogu izbeći. I stoga se takve katastrofe neprekidno dešavaju u kosmosu. Kad osoba umre, sve ćelije njenog tela moraju umreti, i osobe više nema. Nikad u kosmosu ranije nije bilo slučaja da, kad starog kosmosa više nema, neko ko želi da bude deo novog kosmosa, to zaista i može postati. Kako to da čak ni božanska bića nisu svesna ovog [što ja radim]? Jer nikad ranije se nije desilo. Nikada nije bilo slučaja da su životi koji su se dobro kultivisali bili direktno prebačeni na novu Zemlju i da su živa bića starog univerzuma odvedena u novi univerzum, nakon što su obnovljena. Pa nije li ovo težak poduhvat? U prošlosti nema presedana koji se može uzeti za primer. Ponekad, dok sam ubeđivao stare sile, a oni nisu znali kako da odgovore, rekli su: “Mi ne znamo kako.” Rekli su: “Mi ne znamo kako da izvedemo to o čemu ti govoriš.” Danas se obraćam učenicima Dafe, i svi stari praktikanti mogu razumeti moje reči. Zato govorim te stvari. Oni koji se ne kultivišu, ili koji nisu marljivi, nikad ne bi mogli poverovati u ovo što govorim ili pojmiti ovo.

Sve smetnje koje su nastale u redovima naših kultivatora su zapravo razotkrile probleme, koje ima telo učenika Dafe. Ti koji su prouzrokovali nevolje još uvek to regularno rade, i smetnje postoje sve vreme. Koliko će ljudi na kraju moći da se probije, i koliko ljudi će zaista moći da dostigne standard za ispunjenje učenika Dafe? Ponekad zbilja nisam optimista. Fa-ispravljanje će sigurno uspeti; to je izvesno. I sigurno će biti učenika Dafe koji će dostići Ispunjenje. Ali koliko? U ovom času zbilja nisam veliki optimista.

Vreme koje imamo za kultivaciju za nas je, kao što znate, naprosto izuzetno kratko. Tempo Fa-ispravljanja je izuzetno brz, a mi ipak unutar ovog kratkog vremenskog perioda takođe treba da ispunimo naše misije učenika Dafe! Šta je učenik Dafe? Učenik Velikog puta (Dafe) kosmosa. Da li bi moglo biti dovoljno samo dostići svoje sopstveno, individualno ispunjenje? Da je to slučaj, ko ne bi postao učenik Dafe? Moć Dafe da spašava ljude je naprosto enormno velika; to bi zaista bilo lako dostići. Učenici Dafe imaju misiju, i ona je istovremeno strašna i teška. A tu su se još umešale i stare sile. Ali zapravo, mogu vam reći da je ono što vi radite samo po sebi teško, pa i da stare sile nisu pokušale da intervenišu, to bi sigurno uradila neka druga sila. Oni bi proizveli istu vrstu smetnje za vas; to bi oni uradili. Zbog toga što je Dafa tako čista, ispravna i veličanstvena, kad vide takvu moćnu vrlinu i moć, i njene pozitivne osobine kako zrače iz nje dok spašava živote, čak i bogovi su puni strahopoštovanja, i niko ne bi imao smelosti da učini bilo šta negativno prema njoj. Oni bi postavili pozitivan front, ali i dalje pokušavajući da postignu što oni žele — čak oformljujući nešto tako veliko kao što su oformili, da bi ostvarili svoje zamisli. Takve su stare sile, i ono što one rade stvara smetnju i nanosi štetu. Ja sam znao koliko će iskušenja nositi ovaj događaj, pa sam u proteku istorije razrešio mnoge stvari za učenike Dafe i iz tog razloga sam vas štitio život za životom, sve vreme pazeći na vas. Ali u ovom sadašnjem trenutku u istoriji, u ovom kratkom, a ipak kritičnom momentu koji određuje sve, zahtevi prema vama su strogi.

Šta će biti s vama, praktikantima, koji niste dobro postupali? Svi vi volite da vidite kako vam se osmehujem, ali treba da znate da to radim da bih vas ohrabrio i iskazao svoju nadu u vas. Budući da vreme veoma pritiska, jeste li razmislili šta će biti s onima koji se nisu dobro kultivisali? Neki ljudi i dalje imaju šansu, ali neki je više nemaju. Za neke je ostalo još vremena, a za neke, jedina nada je da krenu sprintom. Ali ako osoba nije postavila adekvatan temelj, i ako je razumevanje Fa te osobe ograničeno, kako može imati pogon da istraje? Jeste li bili marljivi? Ako niste postavili solidan temelj, koji je sagrađen na Fa, nećete biti u stanju da to uradite. Ta vrsta odlučnosti i čvrst osećaj uverenja dolaze iz Fa. Vreme pritiska, pa ne želim da govorim samo prijatne stvari; već sam izrekao puno reči ohrabrenja. (Učitelj klimne glavom, zastane, a onda pogledom pređe po sali.) Ako mnogi ljudi zaista zaostanu ili ako ne mogu da održe korak — a tu mislim na učenike Dafe — onda zaista nema žalosnijeg prizora.

Svi vidite kako se situacija promenila. Ja sam vam uvek govorio da je situacija na nebu, situacija sa Fa-ispravljanjem kosmosa, analogna onoj na Zemlji. Ovo naznačavam još od najranijih dana. Sve što se dešava na Zemlji nadziru, i u rukama je božanskih bića, a promene koje se dešavaju na Zemlji potpuno odgovaraju onima koje se dešavaju na nebu. Svi progonitelji Falun Dafe sada se suočavaju s kaznom. I dalje postoji deo učenika Dafe koji se nije kultivisao do standarda za ispunjenje, kao i deo koji se slabo poneo, ali im se i dalje daje šansa. I zbog toga, ono što prouzrokuje da te progonitelje stigne kazna, nije okončanje ovog događaja. Kad bi svi oni koji su progonili učenike Dafe bili uhapšeni i izvedeni pred lice pravde, ovaj događaj bi bio završen, i ne bi bilo još prilika za one koji se nisu kultivisali, ili koji se nisu dobro kultivisali. I zato se s onima koji su progonili Dafa učenike razračunava kroz formu političke borbe, ili borbe za moć, ili optužbi za korupciju. Svi oni koji se sada kažnjavaju spadaju u ovu kategoriju, i niko to nije izbegao. I to se nastavlja. Ja zasigurno znam da se nijedan od njih neće izvući, koji god da mu je rang. To je ono što obični ljudi nazivaju “naplatom duga”.

Pošto se ovaj događaj bliži kraju, zlo nema načina da ponovo sazove veliku silu i još jednom uradi ono što je radilo počev od 20. jula 1999. Testovi učenika Dafe su stigli do svoje finalne faze. To je dovelo neke ljude dotle da samo žele da vide da se ovo “uskoro završi”. Ali zašto biste to želeli? Da biste počeli da vodite srećan život? Život bez stresa? Je li to? Za učenika Dafe, tj. za mnogo života, zapravo, na taj način biste izgubili priliku da se oslobađate karme i izgubili biste priliku da napredujete prema ispunjenju. Ja se protivim progonu, jer u potpunosti odbacujem stare sile. Da li mislite da su gušenja koja je budizam trpeo u prošlosti, ili tri stotine godina progona kroz koje su hrišćani prošli, postojali usled toga što su zle sile nadjačale dobre? Ne, to se nije zbog toga desilo. To su bili slučajevi u kojima su božanska bića koristila razuzdano zlo da bi usavršila svoje učenike i pomogla svojim ljudima da dostignu ispunjenje! Što dalje sada te stvari napreduju, kraj postaje sve bliži. Jednom kad se zli despot privede pravdi, zar se neće sve ovo okončati i zar neće otpočeti nova faza? (Učitelj klima glavom ozbiljnog izraza.) Mnogi od nas nisu najbolje iskoristili ovaj vremenski okvir.

Kao što sam upravo naznačio, ja ne prihvatam progon, jer ja imam sopstvene planove. Međutim, pošto se progon desio, ja ih pobeđujem u njihovoj sopstvenoj igri spašavanjem živih bića i pomaganjem našim učenicima Dafe da dostignu Ispunjenje u ovom vremenskom periodu. Kao što sam upravo rekao, u nečem ovako krupnom, da nije starih sila, neka druga sila bila bi na delu. Nešto slično bi se sigurno desilo. Znači, iz drugog ugla gledano, nisu li vam oni takođe pružili priliku da se kultivišete, i pružili živim bićima priliku da izaberu spasenje? Nije moguće da svaka osoba bude spasena, niti da se može kultivisati. Ali svaka osoba mora neizbežno, tokom ove bitke između dobra i zla, prikazati svoje ponašanje, i svaka čak mora pokazati svoj stav, koji određuje gde će otići u budućnosti. Svaki put u prošlosti, u času kad je civilizacija trebalo da bude uništena, ona nikad nije bila ništa gora od današnje. Da se ne predaje Dafa, čovečanstvo ne bi potrajalo dalje od finalnog dana 1999. Zašto su ljudi toliko slavili na početku 2000. godine? Zašto su bili toliko srećni? Iako je izgledalo da je razlog površan — počeo je novi vek — sve zapravo uređuju božanska bića, i ljudi imaju onu stranu koja zna. Ali to nije bilo pravo spasenje. Ljudi sada moraju zauzeti svoj stav. Kako se biće ponaša dok učenici Dafe objašnjavaju činjenice i spašavaju ljude, određuje njegovu budućnost.

Naravno, pre nekoliko godina još uvek je bilo teško objašnjavati istinu. Neki ljudi su bili potpuno iracionalni jer u to doba je postojao velik broj faktora zla, koji su kontrolisali ljude. Ti faktori zla sada se progresivno uništavaju dok Fa-ispravljanje hrli napred i dok se rđave stvari u kosmosu čiste, uništavaju i rastaču u velikim količinama. A te promene se oslikavaju ovde među ljudskim bićima. Sada su ljudi sposobni da razmisle o stvarima bistre glave, i mogu imati dobro razumevanje progona, učenika Dafe i zle partije, pa se od njih traži da zauzmu poziciju. Pa je sada prirodno drugačije. U doba kad su okolnosti bile tako zle, ako je neko imao odvažnost da zauzme pozitivan stav, to biće je naprosto bilo izuzetno. Bića se razlikuju; kosmos ima različite ravni, i bića različitih nivoa prisutna su na različitim ravnima kosmosa. Drugačije je ako je biće bilo sposobno da deluje na pozitivan način na početku progona, kad su stvari bile preko svake mere neugodne, naspram činiti isto to sad kad su okolnosti lakše.

Nismo li videli da se sličan scenario odigrava među učenicima Dafe tokom njihovog putešestvija? Konačno postoji razlika u nivoima između onih koji su postupali izuzetno dobro sve vreme, u odnosu na one koji su se iznova i iznova spoticali, jedan dan pišući nekakve [“pokajničke”] izjave, i poništavajući ih sledećeg dana, mada su se na kraju provukli. Ako se oni koji ni do dan-danas nisu postali razumni danas probude, krenu sprintom i pokušaju da sustignu ostale, i zaista uspeju da to dobro urade, onda je ispunjenje moguće za njih. Oni, međutim, neće moći da sustignu one koji su daleko ispred njih. U kultivaciji postoje različiti domeni. Ovo me zbilja brine. Što više vreme prolazi, više se brinem. Bio sam zabrinut i svojevremeno kad je zlo bilo razuzdano i najmahnitije — zabrinut da nećete biti u stanju da izdržite. Ali vremenom sam shvatio da učenici Dafe mogu da izdrže bilo koje zlo, i to mi je zbilja bila uteha. Ali sada, kad se bliži kraj progona, ja brinem još više nego ranije. Imamo neke ljude koji naprosto nisu razumni i samo plove sa strujom, s pola srca, među učenicima Dafe. I šta da radimo s vama?

Naravno, neki od naših praktikanata su bili vrlo dobri. Ali čak ni oni koji su bili dobri nisu dostigli standard za ispunjenje. U prošlosti bi kultivatori uklanjali vezanosti jednu za drugom. Ali u vašem slučaju, skoro sve vaše vezanosti ostaju dok se slabe i umanjuju sloj po sloj, neprekidno se slabe i umanjuju, dalje i dalje. To je pristup koji sam uzeo u vašem slučaju, a koji omogućuje našim učenicima Dafe da normalno žive među običnim ljudima pre nego što dostignu ispunjenje, i da na normalan način spašavaju ljude dok su jedni od njih. Istovremeno, upravo zato što vaše ljudske misli nisu u potpunosti uklonjene, to vam omogućuje da se kultivišete protivno njihovoj smetnji, i ako ste sposobni da ostanete na oprezu i kultivišete se u svakom trenutku, i ispunite svoje odgovornosti učenika Dafe, to je moćna vrlina, i to je naprosto nešto izuzetno. I to je vaš put.

I dalje bih hteo da vam odgovorim na vaša pitanja. (Aplauz) Možete proslediti svoje papire s pitanjima.

Fa se neće promeniti, i Učitelj se nije promenio. Neki ljudi su se promenili na gore u kultivaciji, i nisu tako dobri kao što su bili na početku. Mada uistinu nije prošlo tako puno vremena. U prošlosti su ljudi pričali o nekim kultivatorima koji su meditirali pred zidom devet godina ili čitavog života, i sasvim sami trpeli teškoće. Vežbati u manastiru, planini ili šumi, odsečeni od običnog sveta, i prolaziti kroz godine teškog rada i muka — kolika li je to usamljenost? Ali to nije pristup koji vi treba da preuzmete. A neki ljudi ipak se žale koliko ovo dugo traje. A niko u istoriji nikad se nije kultivisao tako kratko. Ali ti ljudi su dopustili sebi da postanu labavi, i kad naiđe i najmanja smetnja, oni zaborave da su učenici Dafe. Za šta se kultivišete? Za svoj ugled? Iz ozlojeđenosti? Za vezanosti koje nedrite? Za svoje voljene? Za stvari za koje ste vezani? Za stvari koje ne možete da pustite? Nisu li sve to upravo stvari kojih treba da se rešite?

Učenik: Želim da pitam Učitelja da li nam je moguće da spasimo 80% svih života? Možemo li dostići taj cilj?

Učitelj: Ne, nije moguće; toliki broj se ne može spasiti. Snaga moćne vrline koju mnogi učenici Dafe imaju iz kultivacije nije dovoljno velika, i njihove ispravne misli su nedovoljne. Mi smo već izgubili mnoge prilike, izgubili mnoga živa bića. (Učitelj pravi pauzu) Sada to ne možemo, sigurno; ja to znam. To, naravno, nije isključiva greška naših učenika Dafe. Aranžmani starih sila za ovaj događaj su proizveli da ovaj svet postane užasan. Tu je to moderno razmišljanje koje ljudi imaju, moderna umetnost, moderni trendovi i moderna kultura, a povrh toga tu je šteta naneta kulturi od strane zle Partije. Posebno je teško za mlade ljude, koji odrastaju u takvom okruženju. Oni ne mogu da sagledaju kakve su te stvari.

Učenik: Kako to da stare sile i dalje uspevaju da skrenu pažnju sveta sa onog što se dešava u Kini?

Učitelj: Tako su stare sile to priredile. Kina je scena oko koje se sve u današnjem svetu okreće. Ako razmislite o tome — a ja ću vam dati nekoliko jednostavnih primera — uvek kad se nešto dešava u Kini, kad se desi pozitivan razvoj, i kad druge nacije treba malo da pritisnu Kinu, negde u svetu nastanu problemi, poput onih s teroristima, verskim ekstremistima, ili konflikta između Ukrajine i Rusije. Ali samo razmislite: ništa se ne dešava slučajno. Kad je progon učenika Dafe bio na vrhuncu, da se nisu dešavale druge stvari, pažnja celog sveta bila bi usmerena na Kinu. I to je bilo onda kad su srušene kule bliznakinje u SAD. Teroristi su bili van kontrole i odvratili su pažnju sveta. Ništa se ne dešava slučajno.

Učenik: Možemo li da koristimo ispravne misli da obuzdamo stare sile?

Učitelj: Ono što možete je da odbijete stare sile. Ne možete zaista promeniti ovaj sistem stvari koji su oni priredili. Učitelj može, ali ja to ne smem, jer ako bih to u ovom trenutku uradio, moje uništavanje njihovih stvari bi sve uništilo; svaka pojedina stvar bila bi uništena. Zato se trudim da ih pobedim u njihovoj sopstvenoj igri — na taj način to treba da se uradi. Oni nisu u stanju da utiču na fundamentalne stvari. I zato kao učenici Dafe treba naprosto da učvrstite svoje ispravne misli, i radite dobro ono što treba da uradite. Ako zaista uspete da radite dobro sve tri stvari, niko se neće usuditi da vas takne.

Učenik: Da li oni u Kini, koji su već podneli zahtev da istupe iz zle Partije, treba još da javno izjave svoju nameru preko vebsajta da napuštaju KPK?

Učitelj: Naravno. Oni su mogli da preuzmu inicijativu da istupe iz Partije, što se smatra kao da su se povukli iz zle KPK, ali njihov povod je nepoznat. Je li to zato što nisu imali koristi [od Partije] kao što su se nadali? Ili je možda bio neki drugi, ljudski motiv, poput toga da su se zbog nečeg iznervirali? Onda se ne važi, jer osoba mora da iskaže svoj stav za vreme dok zlo i dobro nastupaju tako dramatično, da bi beleg bio uklonjen.

Učenik: Želim da pitam da li staru verziju Lunjua možemo da smatramo kao jedan od Učiteljevih regularnih članaka (đingvena)?

Učitelj: Ne, nemojte. Starom Lunju ništa nije falilo, ali pošto je zamenjen, treba da bude zamenjen. Svi uništavaju svoje. Jer čak i ako bi se smatrao za regularan članak, to bi i dalje bilo stavljanje nauke na pijedestal. U ranim godinama je korišćen radi spašavanja ljudi u modernim društvima koja su bila znatno ispunjena naučnim predstavama, i nije bilo predviđeno da joj se da tako visok status. Ali kasnije su joj ljudi davali tako visok status, i toliko je uzdizali. Ali pobogu — stvari ove sićušne Zemlje zbilja nisu ništa u svetlu tako masivnog Fa kakav mi imamo. Zato nije bilo u redu toliko je uzdići.

Učenik: Da li možemo da štampamo i delimo naširoko po Kini dva skorašnja specijalna izveštaja iz kineskog Epoch Times?

Učitelj: Ne, nemojte to raditi. I ja sam ih pročitao, takođe, i izgleda da su oni upućeni onima u sadašnjoj vlasti. Oni nisu napisani i nisu relevantni za spašavanje ljudi.

Učenik: Neki praktikanti koji su došli u SAD iz Kine ranije su služili kao „pomagači“ u zatvorima i pritvorskim jedinicama — ljudi koji su pomagali zlu u pokušajima da se preobrate praktikanti — a neki od njih su dugo bili potpuno skrenuli u svojim razumevanjima. Iako su se možda priključili Dafa aktivnostima u SAD i smatraju sebe učenicima Dafe, oni još uvek nisu prepoznali, duboko unutra, greške koje su napravili, i čak nalaze opravdanja da pokušaju da prikriju ono što su radili. Na primer, neki od njih kažu da su služili kao “pomagači” da bi “zaštitili” praktikante, ali izgleda da oni i dalje sakrivaju vezanosti koje nedre duboko unutar sebe, čak i ako su napisali svečane izjave [da oporeknu ono što su učinili pod prinudom].

Učitelj: Naravno, kultivatori nisu obični ljudi. Zapravo, ni obični ljudi nisu obični. Obični ljudi ovde, danas, su drugačiji od onih u istoriji. Svi oni imaju stranu koja zna. Kad im kažete istinu ili laž, oni zapravo znaju, i sasvim im je jasno.

I šta možeš da radiš ako si pravio greške? Da, ja sam rekao da dok se progon ne okonča, vi i dalje imate priliku da se kultivišete i dobro postupate. I mada sam to rekao, ako zaista shvatate šta sam mislio, trebalo bi da umete da ne tumačite stvari uvek onako kako vam to paše. Ono što sam rekao je da i dalje imate priliku pre nego što se progon okonča. Da, i dalje imate šansu, ali ako ne iskoristite šansu koja vam je pružena, ili ako i dalje ugađate sebi, onda uništavate sami sebe.

Ranije sam rekao da je u redu za Dafa učenika da pravi greške. Samo otvoreno i iskreno priznajte svoje greške i pokažite da se vraćate na pravi put i da želite da dobro postupate, i svi će vam se diviti zbog toga. Ali ako pokušate da sakrijete te stvari i zataškate ih, te vaše ljudske misli će samo postati komplikovanije i jače. I ako je povrh toga vaša kultivacija potpuni haos, šta će praktikanti misliti o vama? Šta će oni zaključiti? I kako će bogovi gledati na to? I šta ja da radim s vama u budućnosti? Spašavanje ljudi, spašavanje života je čin milosti. Ali uvek će biti onih koji se ne mogu spasiti, na kraju krajeva. A ko su oni? To su oni koji ne cene sopstveni život. Takvi se ne mogu spasiti.

Učenik: Više od godinu dana posle 20. jula, 1999, Učitelj nije predavao Fa, a ipak je tokom tog perioda opšti pravac koji nam je davao Minghui.org bio vrlo jasan. A sada je Minghui postao više platforma za objavu obaveštenja ili pružanje informacija i ne nudi puno u smislu dubljih deljenja iskustava o principima Fa i…

Učitelj: Ne želim ovde da merim različita gledišta koja naši učenici Dafe imaju. Oni koji vode medije imaju svoje sopstvene ideje i misli kako voditi medije. To je njihov put, njihova kultivacija, pa radije ne bih govorio o tim stvarima. Zbilja je teško da sve odgovara predstavama i razmišljanju svakog pojedinca. Ljudi na koje se misli ovde se kultivišu, isto kao ti, i moraju imati nedostatke, to je sigurno. Isto bi važilo za sve ostale u tom položaju. Možete diskutovati i istraživati ova pitanja zajednički i konstruktivno iskazati svoje zamerke.

Učenik: Je li isti bog stvorio novi i stari kosmos?

Učitelj: Pitanje novog učenika. Džen, Šan, Ren je ono što je stvorilo kosmos.

Učenik: Velike količine sredstava su potrebne za graditeljski projekat Fei Tian koledža. Da li kultivatori koji imaju tu želju i finansijski dobro stoje mogu malo da pomognu?

Učitelj: Pošto ste ovo izneli, želim da izjavim da nikome nije dozvoljeno da traži ili sakuplja sredstva bez mog odobrenja. Nedavno sam strogo rekao praktikantima uključenim u projekat gradnje Fei Tian koledža da im nije dozvoljeno da sakupljaju novac među praktikantima! Neki od naših praktikanata prihvataju novac drugih praktikanata, ili traže novac od praktikanata na ime prikupljanja sredstava za Dafa projekte, a nemaju uspostavljen finansijski i knjigovodstveni sistem i nemarno troše novac. Neki ljudi varaju druge. Neki su počeli u dobroj nameri, ali kad su počeli da viđaju velike količine novca, oni su krenuli da ga prikupljaju sebi. Ili u nekim slučajevima, ljudi su sebi zadržali deo, a ostatak dali praktikantima, ili Dafa projektima. Ti problemi… Pitam se šta će biti s vama u budućnosti?

Ovo se odnosi na svakog pojedinog učenika Dafe: da danas niste učenici Dafe, bili biste jedni od velikih tajkuna na svetu, puni para. Jer da niste učenici Dafe, vaša moćna vrlina — masivna vrlina koju ste doneli sa sobom — mogla bi se razmeniti za veliku količinu bogatstva. A ovo važi za sve vas. Ali vi ste se odrekli tog bogatstva onda kad ste doneli svesnu odluku da budete učenici Dafe. Hteli ste da budete učenici Dafe, pa ste se odrekli tih stvari. Aktivno ste doneli tu odluku, svojom sopstvenom voljom. A sada ipak sklanjate u stranu to malo para koje prođe pored vas. Kako ćete to otplatiti? Danas, u ovom kritičnom trenutku istorije, svaka para i svaka mala [stvar] je nešto što razotkriva vaš domen, vaše stanje uma, i vaše vezanosti kao kultivatora, kao i da li možete dostići ispunjenje ili ne. (Učitelj staje) Šta će biti s vama?

Nebrojena živa bića u masivnim, udaljenim kosmičkim telima čekaju na vas da ih spasite. To su vaša bića, a vi se ipak ponašate tako razočaravajuće ovde u ljudskom svetu. Sva bića tamo u kosmosu, koja vam pripadaju, vas posmatraju. Sva ona mogu to da vide — svaki vaš pokret i potez, svaku vašu misao i ideju — oni sve to znaju. Toliko je komplikovano ovde među ljudima. U ljudskom svetu postoje kako vera u božansko, tako i ateizam, i celokupna kultura se koristi kao demonska sila protiv pozitivnih elemenata! Ovo kakvo je danas čovečanstvo, tokom perioda Fa-ispravljanja, je nešto što su stare sile napravile. [Vaša bića] vas posmatraju i znaju koliko vam te vaše stvari okupiraju misli, za šta ste vezani, čemu težite, i u kom pravcu se krećete. A ipak ponekad neki od vas su zbilja smešni! To su ti ljudi o kojima govorim; mnogi učenici Dafe su zapravo vrlo dobri.

Učenik: Hteo bih da pozovem Učitelja da sedne.

Učitelj: Svi će bolje moći da me vide ako budem stajao. (Učenici oduševljeno, sa zahvalnošću aplaudiraju) Prema onom što znam, gradnja na Planini i Šen Jun su prihvatili manji broj novčanih priloga praktikanata, ali suma je mala. Šen Jun retko prihvata donacije od praktikanata; veći deo sponzorstva dolazi iz običnog društva, ali cifra je takođe mala. U drugim projektima koji postoje, nisam dopustio ljudima da traže donacije od praktikanata. Naprotiv, čak sam im rekao da nije dozvoljena finansijska podrška praktikanata. Jeste li svi čuli ovo? Prenesite ovo drugima kad se vratite kući. U osnovi, nijednom projektu, sem gradnje na Planini, nije dozvoljeno da prihvata finansijsku podršku od praktikanata. Ja sam svestan da svi sami plaćate račune za svoj rad u Fa-ispravljanju, i da to radite na sopstvenu inicijativu. U Kini, praktikanti proaktivno koriste svoj sopstveni novac da proizvedu materijale [za objašnjavanje istine], dok na drugim mestima praktikanti proaktivno nose [novčano] breme projekata u kojima učestvuju, i to je vaša moćna vrlina. Neki ljudi, posebno neki učenici Dafe, iako su bili kraljevi s ogromnim bogatstvom, oni su postali učenici Dafe i nikad nisu videli veći novac, posebno veće iznose novca, a kad ga ugledaju, njima je malo teško da to psihološki iznesu. Morate paziti na ovo.

Učenik: Pozdrav, Učitelju. Hteo bih da nešto pitam Učitelja. Pre 1999. je bilo skoro 100 miliona praktikanata Falun Gonga. Sada, nakon što je počeo progon, iako se ne bi reklo da tako puno ljudi vežba, imati samo manje od 190.000 ljudi koji su tužili Đijanga od maja do oktobra je nešto u šta nam je svima teško da poverujemo. Šta je razlog ovog [malog broja]?

Učitelj: (Učitelj se smeje) Zapravo to nije onako kako vi mislite. Neki od naših praktikanata osećaju da je to nešto što oni zaista treba da učine, da je to nešto što Dafa učenici treba da urade. Drugi veruju da ako ne otkriju javno svoj identitet, to će im pomoći u stvarima koje rade. Onda ima onih koji se brinu da ako objave svoj identitet, jednog dana bi mogli biti uhapšeni. A neki ljudi jednostavno nisu uopšte ni pomislili na ovo. U kultivaciji nisu svi u istom domenu, oni imaju različita razumevanja stvari, i naravno da im se misli razlikuju. Ja zapravo podržavam pristup da ključni praktikanti, praktikanti koji mogu imati značajno delovanje, ne otkriju svoj identitet.

Učenik: Za vreme grupnog učenja Fa, kad dođemo do dela o “pre 2.500 godina”, neki ljudi to izgovaraju [na kineskom] kao “liang-čian” a drugi kao “er-čian” — na dva različita načina. Učitelju, smem li ta pitam koji je izgovor bolji?

Učitelj: Mislim da smo se mi navikli na izgovor kao “liang-čian-vu”, zapravo; niko ne čita kao “er-čian-vu”. Ali tajvanski praktikanti zaista više vole da izgovaraju sa “er”. Mislim da je bilo koji izgovor dobar. Ako želite da budete jednaki za vreme grupnog učenja Fa, hajde da čitamo kao ja. Pošto sam rekao da ja izgovaram kao “liang-čian-vu”, hajde tako da radimo, u redu? (Učenici aplaudiraju) Takve stvari zbilja nemaju nikakvog uticaja na našu kultivaciju. Različite zemlje imaju različite jezike i izgovor, i te stvari ni na šta ne utiču.

Moji učenici Dafe, shvatate li nešto? Po pitanju onog što ja od vas očekujem u vezi sa Fa, ja nemam puno spoljnih pravila ili zahteva. Ali druge religije i oblici kultivacije su prilično strogi ovim povodom. Zašto postoji ova razlika? Ja od vas samo tražim da se fokusirate na suštinu Dafe, jer to je ono po čemu u ovom času treba da se kultivišete kao učenici Dafe. Što se tiče površinskih stvari, ja od vas nisam tražio da se na njih puno fokusirate, jer to će biti stvari kojima ćemo se baviti tokom perioda kad Fa bude ispravljao ljudski svet. One su suviše niskog nivoa da biste se vi bavili njima — to je ideja. Zahtevi će, međutim, biti visoki tokom ispravljanja ljudskog sveta od strane Fa, i u to doba neće ići ako ne čitate Fa na kineskom, ako ne razumete izvorno značenje.

Učenik: U ovom času tužimo Đianga. U narednoj fazi, hoćemo li tužiti zlu Partiju?

Učitelj: Tužiti zlu Partiju? Partija više neće postojati nakon što se eliminiše. Čak i ako biste hteli da je tužite, kako da je izvedete na sud kad ona nema fizički oblik? Ne biste je mogli izvesti pred sud. Elementi zla se eliminišu, ali u budućnosti ljudima će biti žao zbog [postojanja] zle Partije. Ljudi će razmišljati o onom što se desilo, i istorija će iz toga izvući pouku.

Učenik: Kultura zle Partije je teško zatrovala učenike Dafe u kontinentalnoj Kini, i u ovom času to znatno utiče na našu sposobnost da radimo tri stvari dobro. Neki praktikanti u mom kraju misle da u fokusu treba da nam bude da pročistimo partijsku kulturu slanjem ispravnih misli u dodatnim terminima, da time posebno pročistimo avet zla, dok i dalje održavamo četiri standardna termina za slanje ispravnih misli. Neki među nama gledaju unutar sebe tragajući za svojim vezanostima, i ponavljaju reč “puca” iz stiha “božanski grom puca“, iz pesme “Nebesa ponovo postaju čista.” Ali neki kultivatori smatraju da je ovo skretanje s Fa i smetnja, i postoje velika neslaganja u vezi s tim.

Učitelj: Što se tiče slanja ispravnih misli učenika Dafe, ako možete slati ispravne misli u zadatim terminima, i ako možete slati ispravne misli kad doživite smetnju, da biste je počistili, to je dovoljno dobro. Možete slati ispravne misli kad naiđete na očiglednu smetnju, da biste je počistili. Ali nemojte to raditi previše često, niti u tome treba da učestvuje velik broj ljudi. Jer svi učenici Dafe rade na spašavanju ljudi i objašnjavanju činjenica, pa neće li biti smetnja ako se rade druge stvari? A ako pokušavate da iznađete neki novi pristup ili neki drugi format obavljanja stvari, onda je to takođe problem. U tom slučaju, naravno da će se učenici Dafe protiviti. Te stvari, zapravo, samo treba da rešavate s razumom, i pazite da održite bistru glavu.

Učenik: Prošlog meseca, u jednom od telefonskih razgovora koje sam obavila radi širenja svesti [u Kini], objasnila sam činjenice pred 20 ili 30 ljudi koji zajedno rade, i svi oni su istupili iz tri partijske organizacije. Takođe su mi više puta zatražili da pošaljem njihove pozdrave Učitelju kad ga sledeći put vidim. Želim da iskoristim ovu priliku danas da prenesem našem milostivom i veličanstvenom Učitelju sve pozdrave, koje su poslali ljudi dobra srca tokom godina mog širenja svesti telefonskim pozivima. Najlepši pozdravi Učitelju! Hvala vam, Učitelju! (Učenici aplaudiraju)

Učitelj: Mada je to samo jednostavan pozdrav, oni su uspeli da ga iskažu u ovo doba kad zlo progoni Falun Gong, i oni to rade uprkos svim klevetama, lažima i ogovaranju. Ovo nam govori da su oni zaista dosta dobri. Naravno, ovo se desilo dok su učenici Dafe dobro objašnjavali činjenice. To ima veze s vašim uspehom da im dobro objasnite činjenice.

Kultivacija koju naši učenici Dafe obavljaju, kultivacija koju obavljate u ovom životnom veku, nije, zapravo, samo u svrhu vašeg ispunjenja. Drugim rečima, da nije odgovornosti koju imate prema spašavanju živih bića, ja bih vam dao da dostignete Ispunjenje čak i da se niste kultivisali u ovom životnom veku. A to je zato što su se neki od vas u prošlosti kultivisali puno puta, i vaše osnove daleko prevazilaze one koje ima prosečan kultivator. To je kad se radi o individualnoj kultivaciji. Šta onda označava naziv “učenik Dafe”? Ko je došao ovamo da bude učenik Dafe? [Vi ste zaradili to zvanje] jer ste preuzeli misiju spašavanja svih živih bića. Kultivacija koju ste obavljali kao temelj, i ispravne misli koje ste razvili kroz kultivaciju služe spašavanju svih života. Iskazaću još jasnije: kultivacija koju obavljate u ovom životnom veku treba da ojača ispravne misli koje vaše biće ima na površini, i to služi da biste mogli spasiti sva živa bića.

Čuvši ovo, neki ljudi sada misle: “Shvatam, mi možemo dostići ispunjenje čak i ako ne radimo na tim stvarima.” Ali ono što sam ja rekao je: da je u pitanju lična kultivacija, da, mogli biste dostići Ispunjenje. Ali učenici Dafe su bića s misijama, pa je Dafa kultivacija tokom perioda Fa-ispravljanja drugačija. Ako ste vezani za ličnu kultivaciju, onda se to smatra vezanošću! Ovo je drugačije od onog kakve su stvari u bilo kojoj drugoj religiji ili načinu kultivacije. Spašavanje života je svrha vaše kultivacije, i to je kulminacija vaših zaveta, pa kako možete ne raditi na tome?

Učenik: Koordinator nekih punktova za proizvodnju materijala [u Kini] koristi sadržaj samo sa PureInsight.org za pravljenje materijala, i nije voljan da koristi sadržaj sa Minghui.org — čak i kad ima dobrih članaka.

Učitelj: Ne postoji li onda nešto preko čega on ne može da pređe, što je vezanost? Da li oseća da je nešto bilo nepravedno? Ili Minghui.org ne odgovara njegovom razmišljanju? Šta god da je problem, ako osoba može da spasi ljude [materijalima koje on pravi] onda je i to u redu. Ali on ne može poneti tu vezanost sa sobom. Ona mora otići.

Učenik: Nedavno su u mom kraju ljudi usvojili novi pristup grupnom učenju Fa, gde stanemo kad pročitamo pasus u Džuan Falunu i diskutujemo šta smo naučili iz tog pasusa i šta nam se najviše dojmilo u vezi tog dela Fa koji je Učitelj predavao, ili do kojih smo uvida došli. Nisam siguran da li je ovaj pristup učenju Fa u redu.

Učitelj: Ne, ne, to nije u redu. Ne pokušavajte da dođete do neke vrste drugačijeg pristupa. Samo čitajte normalno i trudite se da razumete Fa. To da li poimate Fa će se promeniti čitanjem, a ne diskusijom i razmenom iskustava. Ali, kad smo kod toga, diskusije i razmena iskustava, koje imaju Dafa učenici, mogu da posluže da jedni drugima ojačate ispravne misli u kultivaciji, ili da vam pomognu da vidite kako drugi shvataju stvari. To jest, one vam pomažu da imate ispravne misli prema kultivaciji, na neki način. Moguće je da će vam nešto, što drugi učenik Dafe kaže, dati nagoveštaj povodom vezanosti koju imate, ili gde podbacujete. Ali vaš pravi napredak će sigurno doći od Fa. Treba da čitate Fa s ozbiljnošću, umesto da smišljate novotarije u pristupu.

Učenik: Pridružio sam se roditeljima u učenju Fa još od malena, a sada sam mlad čovek. Hteo bih da znam šta je drugačije kod mladih učenika naspram starijih.

Učitelj: Kao živo biće, svaki život ima svoju sopstvenu odgovornost. Svako je zaseban život i predstavlja svoju sopstvenu grupu živih bića. Mala deca slede svoje roditelje, i na njih će uticati to koliko dobro se njihovi roditelji kultivišu — posebno kad je dete od onih koja su prilično zavisna od svojih roditelja. Iz ponašanja učenika u Fei Tian školi, ili čak Šen Junovih stažista, može se videti kakva je kultivacija njihovih roditelja. Drugačije je ako je učenik vrlo nezavisan i ima svoje sopstveno razmišljanje. U tom slučaju on uglavnom deluje samostalno.

Učenik: Već duže vreme, u našem kraju nismo učili Džuan Falun na učenju u velikoj grupi. Samo učimo Fa predavanja iz različitih mesta. Je li to u redu?

Učitelj: Ne, nije u redu. U redu je povremeno učiti Fa predavanja iz raznih mesta. Ja bih vas ohrabrio da to učite sami kod kuće. Na grupnom učenju ili na velikim susretima, samo učite Džuan Falun. Sve što se predaje u Fa-predavanjima održanim u raznim područjima je objašnjavanje Džuan Faluna.

Učenik: Praktikanti koji telefoniraju u Kinu ponekad nailaze na korumpirane zvaničnike, koji im kažu stvari poput: “Proneverili smo velike sume novca. Brinu nas kampanje protiv korupcije u Kini, i nismo sigurni šta da radimo s nepošteno zarađenim novcem koji posedujemo.” A neki su rekli i stvari kao: “Kako bi bilo da doniram novac Falun Gongu? I ja ću otići u Ameriku da živim.” Neki praktikanti kažu da ne treba da prihvatamo novac od njih, jer nije čist. Nismo sigurni kako da reagujemo ako se ovo ponovo pojavi.

Učitelj: Takvo je postalo moderno društvo, posebno u kontinentalnoj Kini. [Ko zna] šta je čisto, a šta nije? Pa čak i novac koji vama izgleda čist možda to nije, indirektno. Takvo je postalo ovo društvo, na kraju krajeva. Ali mi ne gledamo na to kakve su stvari na površini. Ono što mi gledamo su srca ljudi. U ovom slučaju, ljudima je srce na pravom mestu kad kažu da razmišljaju o doniranju novca Falun Gongu — novca koji su oni proneverili, otišli tako daleko da ga uzmu i rizikuju radi toga (svi se smeju). Onda hajde da razmislimo, dok je istina da oni ovo rade pod pritiskom situacije u kojoj se nalaze, šta god bio slučaj, oni su razmišljali da to daju Falun Gongu, radije nego drugima. Onda i dalje postoji osnov za spašavanje tih ljudi, zar vam se ne čini? Naravno, ako su punktovima za proizvodnju materijala za objašnjavanje istine, koje vode učenici Dafe, zaista potrebna sredstva, i ako ti ljudi žele da doniraju nešto, onda hajde da im to dopustimo. Šta bi inače radili s tim novcem? Iako novac nije “čist”, ako se upotrebi za spašavanje ljudi, da li biste i dalje rekli da nije “čist”? Onda je to drugačije, zar ne? I to će eliminisati karmu onom koji ga je donirao. (Svi aplaudiraju)

Učenik: Učenici u severnoj Kini žele da pomognu učenicima u južnoj Kini u njihovim naporima da se objasni istina. Šta da radimo da bismo zajedno bili marljiviji i više pomogli jedni drugima?

Učitelj: Neka područja su bila pomalo slaba, dok neka na jugu nisu. Stvari u Kini se brzo menjaju. Dok god svi možete radite stvari svim srcem, trebalo bi da budete samo-dovoljni gde god bili, pošto ste vi učenici Dafe, na kraju krajeva. Naravno, nema ničeg lošeg u međusobnom pomaganju, ali ako to budete radili, pazite da da vodite računa o bezbednosti.

Učenik: Da li koordinatori u različitim krajevima Kine treba sada da ulože velike napore da pronađu bivše praktikante? I pokušaju da pomognu praktikantima koji nisu bili marljivi da organizuju više grupa za učenje Fa i više uče Fa, i podstaknu ih da iskorače i pomognu u objašnjavanju činjenica i spašavanju ljudi?

Učitelj: To treba raditi, i dalje treba, ali morate imati bezbednost na umu. Ali ovo čujte — kad ja pomenem bezbednost, možda vi mislite: “Ali, sada su stvari popustile.” I da, uglavnom je to slučaj u Kini, jer je zlo u opadanju. Ali mehanizmi ranije stavljeni u pogon radi progona Falun Gonga i dalje su aktivni. Oni nisu jasno rekli ljudima da prekinu progon i uklone mehanizme. Pa ljudi na podređenim pozicijama koji obavljaju konkretne poslove, poput onih u Službi 6-10 i policiji, i dalje rade stvari u skladu sa onim što je i dalje aktuelno. Ali, bez obzira, mehanizmi su u ovom trenutku prilično istrošeni. Mnogim policajcima je sada jasna istina i oni ništa ne preduzimaju [protiv nas]. A mnogi koji su progonili Falun Gong su počeli da se boje, osećajući da se plima obrće. Oni iskaču iz broda. Pa ovo rezultuje time da stvari u nekim krajevima sada izgledaju relativno relaksirane, i neki pojedinci, ili ljudi na nekim mestima, sada izlaze napolje u parkove da rade vežbe — čak možete da čujete muziku kako svira. Ali u nekim područjima stvari su i dalje dosta opake. Tako sada stoje stvari.

Učenik: U nekim delovima Kine, već dugo vremena postoje ljudi koji podrivaju Fa držanjem govora. Kako da zaustavimo ovo?

Učitelj: Govorio sam o tome pre nego što je počeo progon, i rekao sam da to nije dozvoljeno. Svakog ko to radi navodi ljudsko razmišljanje, vezanosti i želja da se pokaže. I ako se to sada i dalje dešava, onda je to ozbiljna stvar. Bilo bi drugačije da su stvari u tom konkretnom području zaista problematične, pa je taj praktikant hteo da podeli iskustvo i prodiskutuje s drugima. Ali ako oni ovo što ste pomenuli rade naširoko, onda bih rekao da obavljaju demonski posao.

Učenik: Niz godina radim za naše medije i sve više sam zbunjen. Menadžment ima težak posao, i da bi dobro vodili firmu, oni održavaju obuku na dnevnoj bazi. Ali meni se čini da se stvari sve više i više udaljavaju od kultivacije. Ne želim da idem na sastanke i ne želim da slušam toliko tih stvari, ali me brine da će ljudi reći da ne slušam menadžment. Svakodnevno moram da pokušavam da odagnam to ispravnim mislima, jer se plašim da ću u suprotnom sve više i više postati kao obična osoba. Želim da pitam da li vreme koje se provodi na sastancima možemo zameniti učenjem Fa?

Učitelj: O specifičnim stvarima poput ove popričaću sa koordinatorima u četiri oka. Ali ovde ću reći par reči o nečem drugom. Evo šta je. Neki od vas koji radite u našim medijima zbilja nemate pojma šta radite, a neki ljudi su čak identični običnim ljudima. Neki ljudi čak više ne pomišljaju čemu služe mediji učenika Dafe. Ali ko si ti? Ti si učenik Dafe, i tu si da spašavaš ljude. Svrha vaših medija je da objašnjavaju činjenice, spašavaju ljude, zaustave progon i razotkriju zlo. A sve ostalo što radite treba da podigne nivo vaših medija da bi oni mogli biti uspešni u tim ciljevima. Znači da morate znati šta radite. Pričao sam sa rukovodećim ljudima većih medija o potrebi da se istakne učenje Fa, i oni se trude da to učine i poprave situaciju. Ostali mediji rade to isto.

Ali šta god bio slučaj, ponekad kad vidim članke [koje objavljujete], ne mogu da podnesem da ih čitam, jer skoro kao da govore u ime zle KPK. A neki od vas pišu kritička mišljenja o stvarima običnih ljudi, a ponekad čak i senzacionalizuju te stvari. Zar ne shvatate da vi treba da spašavate ljude? Ne smete stvarati neprijatelje. Treba da izveštavate onako kako to drugi mediji rade, jer vi ste mediji. Zašto biste hteli da nudite mišljenja o stvarima običnih ljudi? Pa čak se osećate obaveznim da iznesete svoje mišljenje o tome da li je nešto dobro ili loše, i vrlo ste uzbuđeni. Ali ti si kultivator. Zar ti nije jasno šta radiš? Ako nešto što si iskazao proizvede da ljudi misle da vaš medij ima negativno mišljenje o njima, i razviju averziju, ili oforme averziju prema Falun Gongu, kako ćemo ih onda spasiti? Koju si ulogu onda odigrao? A u nekim slučajevima čak si postao veoma uzbuđen u vezi nekih stvari koje su se desile u Kini. Kad nekog uhapse, ti se uzbudiš i počneš priču o tome kako oni hapse samo ljude koji nemaju veliku moć, itd. Ti više ne znaš ni ko si. Jesi li član te zle Partije?

Mogu vam reći da što se tiče hapšenja koja se dešavaju u Kini u ovom času, bez obzira da li govorimo o velikim ličnostima ili malim, nijedno od njih nije greška—ni jedno jedino hapšenje — jer pod postojećim okolnostima, to je naprosto ono kako se stvari rade. Čak i oni ljudi koji nemaju puno političke moći, ali imaju velik uticaj u javnom životu, poput umetnika, koji su napadali Falun Gong, sada sustiže kazna. Niko je ne može izbeći, kao što sam ranije rekao. Pre nekoliko godina učenici Dafe bili su u stresu samo kad bi čuli policijsku sirenu, a sada to doživljavaju oni koji su progonili učenike Dafe. Sve se vraća, sve se plaća. (Svi aplaudiraju) A ti ljudi se plaše još više od naših učenika Dafe u tim godinama. Naši učenici Dafe ništa nisu imali da kriju, a kad su morali da se izbore s tolikim psihološkim pritiskom, zaista nisu imali dodatna opterećenja. Ti korumpirani zvaničnici, s druge strane, koji su nagomilali milione, ili čak stotine miliona, sada gledaju kako im se bogatstvo konfiskuje, i oni su pod istragom, hapse ih i zatvaraju. Pa je ono što oni gube vrlo krupno. To je kazna. Zašto su morali da se ponesu tako zlo kad su progonili Falun Gong? Još jedna stvar je da naši mediji ne bi trebalo da nesmotreno izveštavaju ili prenose članke iz Kine — vi morate da proverite i vidite u čije ime ti članci govore!

Među kineskim medijskim kompanijama izvan kontinentalne Kine ima nekih novina koje vode etnički Kinezi iz Južne Azije. Novine koje su cirkulisale izvan Kine u početku nisu pazile na kinesku semantiku i gramatiku. U njima se slabo obraćala pažnja na takve stvari, pošto one ionako nisu bile zasnovane na tradicionalnoj kineskoj kulturi. Takva vrsta prakse se nastavila, međutim, i mnogi drugi kineski mediji su to sledili. Ponekad nalazim da su naslovi koje stavljate zbilja zbunjujući, i ne znam šta ste hteli da kažete, ili iskažete. A ponekad je izbor reči sasvim bizaran, kao da ste odjednom postali neobrazovani. Nemojte imitirati druge u tim stvarima. Shvatite to i zauzmite sopstveni pristup; idite svojim putem.

Učenik: Mnogim praktikantima u Evropi je teško da pomire kada da “uzmu Fa za učitelja”, a kada da se “bezuslovno povinuju glavnom koordinatoru”.

Učitelj: Ne vidim nikakav konflikt između ta dva. Nije kao da koordinator nastupa sa nekim sopstvenim Fa i traži od vas da ga sledite. Vi obavljate svoju kultivaciju prema Fa i zasnivate svoje postupke na njemu, dok koordinator koordinira vaš rad. To su dve različite stvari.

Učenik: Da li koordinatori u svakom području mogu zajedno da izvuku veću mudrost iz svih praktikanata i upotrebe je u objašnjavanju istine? Brine me da, ako praktikanti samo budu slepo sledili, to onda neće biti dobro za spašavanje ljudi.

Učitelj: Ja znam, naravno, da neki od asistenata u nekim krajevima zbilja nisu tako sposobni, pa pokušavaju da forsiraju stvari umesto da s ljudima otvoreno i iskreno razgovaraju. Ako ti zaista nedostaje mudrost, onda je možeš iskoristiti od drugih, afirmisati i iskoristiti ono što je dobro i pozitivno, i voditi ljude u radu na inicijativama koje pokrećeš. Nijedan kultivator nije imun na greške. Nije da jednom kad si postao koordinator, onda si kao Učitelj. Zar ne praviš greške? Praviš. Nekad su tvoje ideje loše osmišljene i nisu tako sveobuhvatne. Tada treba da afirmišete onog ko dobro radi stvari, a onda da dobro koordinirate stvari za ljude. Ti si koordinator. Kad te ne slušaju, a ti pokušaš da nametneš svoj način ljudima čak i onda kad su oni možda u pravu, pa ako ti to ne ide ti im onda otežavaš stvari, po čemu se onda razlikuješ od partijskog funkcionera? Treba da promeniš to, i treba dobro da obaviš zadatke koje sam ti poverio.

Učenik: Šaljem pozdrave Učitelju u ime učenika Dafe iz grada Handana [u provinciji Hebei].

Učitelj: Hvala vam. (Aplauz)

Učenik: Ima neko ko sebe naziva učenikom Dafe u opštini Jin grada Jininga, u provinciji Šandong, i on svuda putuje tvrdeći da je u posebnoj misiji, pričajući kako može da koristi svoje natprirodne moći da ukloni karmu praktikantima i pomogne im da prebrode teške testove.

Učitelj: Onda je on postao zao. To je definitivno ponašanje nekog ko je postao zao. Ali kako neko takav može imati publiku? Nisu li učenici Dafe u tom kraju oni koji mu daju publiku? Pa nije slučajnost da se to desilo u tom kraju. To znači da tamo imate probleme. On je dobio publiku samo zato što su u vašem kraju ti problemi sasvim uobičajeni, zar ne? Naravno, ljudi koji nemaju takve probleme su u stanju da jasno sagledaju situaciju, i oni su shvatili stvari. Ali oni koji imaju probleme, ili imaju takve vezanosti, nisu u stanju da sagledaju taj problem.

Učenik: Ako velik broj učenika Dafe nije dostigao Ispunjenje i proces Fa-ispravljanja se okonča, šta će se onda desiti tim učenicima Dafe? Hoće li oni ostati ovde i nastaviti da se kultivišu?

Učitelj: Ne mogu vam reći kako će biti. Variraće od slučaja do slučaja. Uopšteno govoreći, to će se rešavati na osnovu zaveta koji je svaka osoba dala, i druge šanse neće biti—uopšte je neće biti.

Učenik: Da li je zaista potrebno da angažujemo tako puno administrativnog osoblja ako poslovne operacije naše kompanije još uvek nisu profitabilne? Njihove plate nisu tako male, a niko ne zna šta oni rade i ne vidimo kako su pomogli našem mediju.

Učitelj: Koji je to medij koji to radi? Neki praktikanti ponekad naprosto nisu razboriti.

Učenik: Ja sam urednik na NTD. Sagledao sam problem koji je dosta istaknut, a to je da nema puno komunikacije među kolegama, između menadžmenta i zaposlenih, i teško im je da međusobno dele informacije ili svoja razmišljanja. Svako radi svoje. U davanju zadataka, oni se oslanjaju na SMS poruke, i retko imaju razgovore uživo. Uredništvo nema redovne sastanke, a sastanaka odseka je malo i retki su, pa osoblje ne zna pravac u kom stanica ide, tj. kako stvari stoje sveukupno. A oni koji imaju srca da preuzmu više posla ne mogu da pronađu način da pomognu.

Učitelj: Ne mogu puno reći, a da ne znam konkretnu situaciju. Ali ti si dotakao jedno pitanje, a to je da ljudi ne komuniciraju direktno jedni s drugima čak i kad se međusobno viđaju, već da umesto toga šalju SMS poruke. Mogu vam reći da je to ono što rade vanzemaljci. Ljudska bića treba da imaju međusobnu interakciju. U hiljadama godina ljudskih društava, s tradicionalnom kulturom dobijenom od bogova, ljudi nikad nisu bili bez interakcije.

Pa kakva vrsta bića nema međusobnu interakciju? Kao što možda znate, tamo na planetama vanzemaljskih bića nema osećanja. Ali kako je strašno pomisliti da Zemlja postaje takva! Ipak za kultivatore, emocije su vezanost. Oteti se od emocija je izazov postavljen pred kultivatore, i to vam pomaže da eliminišete karmu i ljudske misli i vezanosti dok se kultivišete. Postojanje emocija takođe služi da se podupre ljudski način življenja. Vanzemaljci, istovremeno, ne mogu da se kultivišu, i oni nemaju ovu posebnu sredinu koju ljudska bića imaju. Ali “vanzemaljci” su naziv koji su im dali ljudi na Zemlji. Oni su samo čudna stvorenja, strani entiteti. Strogo govoreći, čoveka su bogovi stvorili od gline. Osnovne čestice iz Tri domena bogovi smatraju za tle, ili prašinu u kosmosu. Kako ja to vidim, vanzemaljci su se ispeli iz jame za smeće, jer oni su niži od ljudi.

Oni nemaju emocije, pa šta je to što njihova društva drži na okupu? Tehnologija. Onaj čija tehnologija je superiornija, tamo ima viši status. A onaj čija tehnologija je još viša postaje vođa. Oni žive za tehnologiju. U početku su bili samo niža životna forma, koja postoji bez pravog cilja. Dok su postepeno naučili da koriste tehnologiju da bi održali svoje postojanje, tehnologija je postala njihov najviši prioritet. Takvi su oni. Oni ne razumeju razmišljanje ljudske vrste, i naravno da ni vi ne biste razumeli njihovo, jer je potpuno drugačije. Pošto je njihova tehnologija sada visoko razvijena, oni sasvim dobro mogu da znaju šta vi želite da saopštite. Oni to znaju. Takvi su oni.

Učenik: Nije mi jasno u kojim okolnostima treba da težimo da na dobrodušan način razrešimo stvari dok šaljemo ispravne misli…

Učitelj: Ja vam nikad nisam rekao da se trudite da “dobrodušno razrešite stvari” dok šaljete ispravne misli. Ispravne misli se šalju da bi se stvari počistile i rastočile, zar ne? Ako pokušavate da “dobrodušno razrešite stvari” dok šaljete ispravne misli, zašto se onda uopšte truditi da se šalju ispravne misli? Zar se to ne radi da bi se eliminisale rđave stvari? Zašto biste se trudili da pronađete “dobrodušna razrešenja” za te rđave stvari? Rekao sam vam da je otrov otrovan, i ne možete ga učiniti da bude neotrovan, zar ne? Ne možete, jer je po prirodi otrovan. Ako pokušate da pretvorite taj otrov u nešto neotrovno objašnjavajući mu činjenice, to se ne čini izvodljivim, zar ne?

Učenik: Neki praktikanti u Kini nisu se pridružili naporima da se tuži Điang.

Učitelj: To je nešto o čemu sam već govorio. Ako se neki ljudi ne uključuju u napor da se tuži Điang zbog toga što su sami imali dobar efekat i ne žele da se sazna njihov identitet, onda ih ja ne bih ohrabrivao da se priključe tužbi. Ali ne spadaju svi u tu kategoriju. Neki praktikanti ovu inicijativu uopšte nisu shvatili ozbiljno, usled toga gde se nalaze u kultivaciji. A onda ima drugih koji se jednostavno boje, i to je takođe diktirano mestom gde je kultivacija te osobe. Takva je situacija.

Učenik: Nedavno sam video dolarske novčanice, na koje je neko ispisao na engleskom ili kineskom adrese Dafa sajtova. Je li u redu raditi ovako nešto u SAD?

Učitelj: Ne, nije. Mislim da to mora da su činili ljudi koji su nedavno došli iz Kine. Nema potrebe da to radite u SAD. Međunarodna zajednica vidi zlu KPK kao nešto monstruozno. Možda to neće reći, ali oni to znaju. Pa nema potrebe da im to saopštavate, ili da radite te stvari.

Neki praktikanti koji su došli iz Kine, ovde rade stvari razmišljajući na način kako razmišljaju ljudi kod kuće, često radeći stvari na čudan način. Ljudi u spoljnom svetu vas neće shvatiti. Vama neki projekti ne dozvoljavaju da učestvujete u njima, ali neće uvek biti tako. Pošto sada živite u normalnom društvu, treba da promenite svoj način razmišljanja. Treba da se oslobodite tih navika koje ste oformili živeći pod partijskom kulturom i usred međuljudskih odnosa koji su postali nenormalni. I ja sam bio takav svojevremeno kad sam došao [u SAD], ali sam brzo postao svestan stvari. Vi imate tendenciju da idete u krajnosti. Na primer, kad pišete iskustvo, vaš izbor reči je ekstreman, kad nešto pišete vi se izražavate na zbilja ekstremne načine. Takve stvari se ne prihvataju dobro u ovom društvu, gde su ljudi veoma orijentisani ka činjenicama i ne preteruju.

Učenik: Šta da radimo sa starim Lunju, koji je zamenjen — da ga zadržimo ili da ga spalimo?

Učitelj: Spalite ga, samo napred, spalite ga. Ako vam ja kažem da ga spalite, naprosto ga spalite.

Učenik: Da li bi Učitelj mogao da kaže više o značaju Šen Jun simfonijskog orkestra? Ovo nam je prva godina da ga prezentujemo i bilo nam je teško da ga efektivno promovišemo; bilo je teže nego sa Šen Junom.

Učitelj: Dok se kvalitet i tehnički nivo Šen Juna unapređuje, efekat njegovih predstava se takođe sve više popravlja. Tehnički kvalitet se popravio u dva aspekta. Jedan aspekt su izvođači, napredak u nivou veštine izvođača koji se pojavljuju na sceni. Drugi je, pošto plesači na sceni plešu uz muzičku pratnju, ako muzika ne zvuči dobro, to će pokvariti sveukupan utisak predstave. I druga stvar je što zvuke koje oni proizvode koriste božanska bića da tela ljudi očiste od loših stvari, i oni mogu da prodru do dubljih nivoa, i imaju veliko, pozitivno dejstvo. Sve što je deo Šen Juna ima ulogu u spašavanju ljudi. Vični umetnici mogu da inspirišu ljude svojom muzikom, promovišu kulturu prenesenu od bogova, i pomognu da se obnovi tradicionalna kultura. Pošto orkestar ne može direktno da spašava ljude, ja im dajem da imaju kratke turneje i stave ljudima do znanja koliko je visokog kvaliteta muzika koju Šen Jun izvodi; to iskustvo takođe kali i same muzičare. Mi imamo odlične muzičare, pa bih hteo da prezentujem njihov visok kalibar. Naši plesači imaju puno prilika da pokažu svoje veštine, dok muzičari nemaju.

Odličan orkestar podiže sveukupan kvalitet Šen Juna. [Praktikanti u] nekim područjima vide koliki velik utisak orkestar ostavlja na ljude, i žele da ih prezentuju, dok su u nekim područjima čuli za njega i na isti način žele da prezentuju koncerte, ali nemaju uslova za to. A neki žele da ih prezentuju, ali im to otežavaju neke promene u okolnostima, poput selidbi praktikanata, i nije lako prodati ulaznice. U svakom slučaju, svako područje ima svoje izazove. Ali ja mislim da u većini slučajeva, ako ne uspete da radite dobro, to manje-više zavisi od vaše uloge, poput toga da razmišljanje ili ideje ljudi nisu bili ispravni.

Moji učenici Dafe, ako mislite da nešto treba da učinite, onda napred, uradite to dobro. Svi su zauzeti, naravno, i ja to vidim. Ne kritikujem vas. Ali ja bih rekao da kakve god da su vaše okolnosti, ako ti kao učenik Dafe, možeš dobro da radiš stvari koje radiš, božanska bića će ti se zbilja diviti. Ali ako ni u šta ne daš svoje srce, i ako se ne posvetiš i nisi voljan da radiš na spašavanju ljudi, šta onda radiš? Ti znaš da učenici Dafe treba da rade tri stvari dobro, ali šta god radio, ti to ne uzimaš tako ozbiljno. Jednom kad vreme prođe, više ga nema. Ako ništa ne uradiš dobro i nikad se ne kultivišeš dobro, šta će onda biti s tobom?

Učenik: Ateizam je duboko ukorenjen u glavama mnogih Kineza. Kako da upotrebimo ispravne misli da to uklonimo?

Učitelj: To nije nešto što u ovom času možete eliminisati. Samo dajte sve od sebe da o tome porazgovarate s ljudima dok pokušavate da ih spasite. Naravno, može se reći da je ateizam koji su ljudska bića prihvatila, čitav taj sistem — uključujući kulturu — osmišljen da bi igrao negativnu ulogu. U prošlosti su svi verovali u božansko, i tek od nedavno su stvari postale kakve su sada. U prošlosti su konflikti nastajali između različitih religija, gde je svaka strana zastupala boga (bogove) u koje je verovala. Ali sada se radi o tome da li bog uopšte postoji, ili ne. Ovo se nikad pre nije desilo. To je isključivo moderan fenomen. Nije li to takođe stavljeno pred vas da vam znatno oteža spašavanje ljudi? Znači, to je katastrofa za ljude. To je najveća prepreka da ljudi budu spašeni.

Čak i da niste objašnjavali činjenice o zloj KPK, ljudi bi postepeno shvatili da je ona nešto zlo. Ali što se tiče ateizma, oni koji rastu u toj kulturi ne mogu da sagledaju šta je ona. Njima je to zaista teško.

Učenik: U našem području, i u nekim drugim, ima nekoliko iracionalnih ljudi [među praktikantima] koji viču iz sveg glasa i rade druge stvari na turističkim punktovima ili u Kineskoj četvrti, koje policija ili lokalne vlasti ne odobravaju.

Učitelj: Mogu vam reći da u svim krajevima ima takvih ljudi, i biće ih sve dok se ovaj događaj ne okonča. Stare sile ih teraju da se tako ponašaju i imaju negativan efekat. Inače, oni misle, ako bi svaki učenik Dafe bio tako sjajan i pozitivan, svi bi ubrzo shvatili [istinu] budući da više ne bi bilo negativnih elemenata koji se mešaju. Još jedna stvar, da je drugačije, kako bi oni mogli testirati vaš um? Neki od vas su zaista vezani za stvari koje izgovore ti ljudi koji prave ekscese, a nije li to briga koja treba da nestane? Tako misle stare sile. Oni to smatraju nedostatkom, pa nagone te ljude da prave ekscese i gledaju kako ćete reagovati, kako razmišljate, i da li vam to stvara smetnju. Stare sile ne mare kakav god to efekat imalo na obične ljude. Oni mare samo da obave ono što oni žele da bude obavljeno. Ti ljudi su ovde došli da smetaju, mada na površini izgleda kao da su učenici Dafe. Ja vam mogu reći da su svi oni došli da smetaju, i stare sile su priredile da se oni pridruže vašim redovima.

Ipak, Učitelj spašava sve. Čak i tajne agente. To sam ranije naznačio, zar ne? Svojevremeno kad je za to bilo vremena i prostora, ja sam se obraćao tim ljudima govoreći im da treba da se iskreno potrude da dobro postupaju, i da je teško naići na ovakvu priliku. Ali sada više ne govorim takve stvari. Neki ljudi koji spadaju u ovu kategoriju su me pitali da li mogu dostići Ispunjenje. Odgovorio sam da ako ne možeš dostići Ispunjenje, onda ne možeš dostići Ispunjenje. Kako bi to bilo moguće? Oni sve vreme rade stvari koje podrivaju Dafu, i uopšte se nisu kultivisali, pa kako onda mogu dostići Ispunjenje? Oni su čak gori i od običnih ljudi, pa kako bi mogli dostići Ispunjenje? Sada je malo prilika ostalo za njih, pa čak i da se sada maksimalno potrude, oni neće moći da sustignu ostale. Ako bi zaista uspeli da dobro postupaju, ispunjenje bi bilo moguće, ali sada je ostalo vrlo malo prilika.

Učenik: Ti ljudi imaju puno entuzijazma da idu na turističke punktove, i idu tamo svakodnevno.

Učitelj: Tako je, ti ljudi zbilja imaju entuzijazma.

Učenik: Neki Kinezi i članovi šireg društva ih izbegavaju, ali neki praktikanti ih i dalje podržavaju.

Učitelj: Zaista, neki praktikanti misle da je dobra stvar što oni dolaze da pomognu, i da se podrazumeva da ljudi treba da ih podrže. Ti praktikanti nisu sposobni da razlikuju ko pravi smetnju, a ko ne. Upravo zato što ima takvih praktikanata, koji tim ljudima daju forum i neophodne uslove da to rade, ti ljudi i mogu da rade to što rade. [Neki ljudi misle da treba da ih] “tolerišemo”. Ali zašto biste ih tolerisali? Treba li da tolerišete kad imaju uticaj na vaše spašavanje ljudi? Naravno, i ja sam svojevremeno bio mišljenja da treba da ih tolerišemo što je više moguće. Ali sada se čini da se neki od tih ljudi nikad neće pokajati ili promeniti, pa hajde da im više ne dajemo prilike.

Učenik: Učenici Dafe iz ukupno 84 zemlje, regiona, i gradova šalju svoje pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Mislim da ima nešto drugo o čemu bih govorio. (Aplauz)

Mi sada svake godine imamo dve Fa konferencije [u SAD], što je mnogo ređe od onog što smo ranije imali. Ali svejedno, efekat koji dolazi od vašeg boravka zajedno, deljenja iskustava i diskusija, i međusobnog podsticanja je zbilja odličan. I to je ono što su naše Fa konferencije predviđene da čine — da imaju pozitivno dejstvo na našu kultivaciju. Naše Fa konferencije takođe su puno učinile da pomognu našim praktikantima da prebrode nedaće tokom ovih godina. Međusobnim ohrabrivanjem u teškim vremenima možete pomoći jedni drugima da se provučete, i to je upravo ono čemu pomažu Fa konferencije. Zato se nadam da je vaš put ovamo bio plodonosan. Kao što sam na početku pomenuo, ovde ste doputovali iz daleka i, sve u svemu, troškovi prevoza, hrane i smeštaja i ostalih nabavki su naprosto enormni. Zato je ključno da se sav taj novac potroši na koristan način. Ne može biti da je to samo zarad priključivanja aktivnostima i zabave. Posle konferencije, recite onima koji nisu bili marljivi, kad se ukaže prilika: “Ponestaje ti vremena. Šta ćeš da radiš?” Upitajte one koji su činili greške: “Šta ćeš da radiš sa svojom greškama?” I pitajte one koji su uzeli za sebe novac praktikanata: “Šta ćeš da radiš?”

Neki od naših praktikanata se bore da prođu testove karma-bolesti. Nemojte misliti da je to obavezno nešto krupno [što to prouzrokuje]. Možda mislite da niste učinili ništa previše pogrešno, i da ste vrlo čvrsti u svojoj veri u Fa. Međutim, ne treba da tretirate male probleme koje imate kao da su ništa. Zlo će iskoristiti bilo koje nedostatke. Mnogi praktikanti su preminuli zbog malih stvari; to se zaista desilo zbog nečeg sasvim malog. Jer kultivacija je nešto ozbiljno, i zahteva da se nema nedostataka. Ako se tokom dugog vremena kroz kultivaciju niste pobrinuli za te stvari, koliko god da bi one mogle biti male, ako ih u dužem vremenskom periodu niste uzimali za ozbiljno, onda je to krupan problem. Mnogi ljudi su preminuli zbog takvih stvari. Stare sile se u ovom času ne bi usudile da direktno progone učenike Dafe — nijedno od većih bića, koja imaju formu, ne bi se usudila da to rade. Kakve su to, onda, stvari koje to sada rade? To su stvari poput crva, buba, bakterija i svih vrsta takvih gadnih stvari. Slanje ispravnih misli je izuzetno efikasno u ovim slučajevima! Gomile njih bivaju uništene. Ali njih je puno, s obzirom koliko je ovaj kosmos velik; a kosmos se sastoji od mnogih slojeva. Pa kad počistite te stvari, malo posle, ne zadugo, one bi se mogle ponovo infiltrirati, i opet je potrebno da ih eliminišete. Zato je potrebno da nastavite ovako da šaljete ispravne misli, i istrajete u tome neko vreme, pre nego što možete sagledati vidljive rezultate. Nemojte gubiti samopouzdanje samo zato što, nakon što se dobro osećate neko vreme posle slanja ispravnih misli, opet izgleda kao da ne ide dobro. Mogu vam reći da oni koriste taj pristup da bi vas istrošili — da bi vam malo po malo oduzeli vaš jak osećaj ubeđenja. Zato treba da budete na oprezu zbog ovih stvari.

Sve „tri stvari“ o kojima pričam su važne. Nadam se da ćete postupati još bolje u poslednjoj etapi vašeg putovanja. Oni od vas koji su dobro postupali, ne smeju popuštati. Ne smete. Nije vam bilo lako da istrajete kroz sve ove godine. Ja vas poštujem, i ja vam se zahvaljujem. Svima vam hvala! (Učenici aplaudiraju i ustaju da iskažu poštovanje)

Li Hondži
16.10.2015.