Najnoviji članci Učitelja Lija

Predavanje Fa na Fa-konferenciji na Velikim jezerima u Severnoj Americi

Naporno ste radili! (Oduševljen aplauz)

Jako mi je drago što vas vidim. Niste bili ovakvi pre godinu dana. Prošavši ovako žestok test, mogu vam reći – mada vi možda ne osećate puno toga – da ste potpuno drugačije osobe nego pre. Svi mi smo prošli najozbiljniji test, nešto što se nikad pre nije desilo u istoriji, i to jedan opak test. Ranije, u svemu što smo radili, vi ste razmišljali: „Kako dobro da naučim Fa? Kako da radim za Dafu? Kako da se popravim? Kako da budem bolji?“ Uvek ste osećali da učite Dafu, umesto da ste deo Dafe. Nakon ovih godinu dana, uviđam da ste se potpuno promenili. Više ne mislite kao pre. Bez obzira šta činite za Dafu i bez obzira šta je ono što radite, vi sebe postavljate u Dafu, umesto da mislite: „Želim da učinim nešto za Dafu,“ ili: „Želim da se popravim ovako, ili onako,“ kako ste činili ranije. Bez obzira šta radite, vi ne mislite to da nešto činite za Dafu, kako treba da činite stvari za Dafu, ili „kako da učinim dobro za ovaj Fa“. Umesto toga, vi postavljate sebe u Dafu. Kao čestica Dafe, [osećate] šta god da je, to naprosto treba da uradite. Čak i ako niste svesni toga, ili ne možete jasno da iskažete rečima, to je zapravo ono kakvi su već vaši postupci. To je najveća promena koju vidim u vama nakon ovih godinu dana. Drugim rečima, već ste potpuno u Fa. Ovo je najočiglednije u ponašanju učenika-veterana. Pre se moglo reći da ste praktikanti. U zadnje vreme više koristim izraz „učenici“, umesto praktikanti. Zaista ste prošli kroz ogromne promene. Pošto ste kultivatori, Učitelj vas nije mnogo hvalio da vas ohrabri, kako to svakodnevni ljudi čine, niti vam je govorio koliko vam dobro ide. Ovo je zato što ste vi kultivatori i treba da znate šta vam je činiti.

Stvari koje se danas dešavaju su priređene davno u istoriji. Ni u jednom trenutku ništa nije skrenulo s puta. Naravno, ovaj aranžman su sačinila bića sa visokih nivoa, iz starog kosmosa. Šta više, ovo su sistematski aranžirala stara bića iz slojeva na slojevima kosmosa. I njihov cilj je bio da sačuvaju ovaj kosmos. Ona misle da su dala sve od sebe u nastojanjima da ovo urade kako treba i ispune ovu stvar, što uključuje današnju Dafu, pa čak i učenike Dafe. To je ono što oni misle. Možda se sećate šta sam prošli put kazao, kad sam predavao Fa u San Francisku – da niko ne zavređuje da testira Veliki Fa kosmosa. Jer koliko god bio visok domen nekog bića i nivo u ovom kosmosu, ono se i dalje nalazi unutar tog kosmosa, i stvorio ga je Fa. Drugim rečima, ovaj Fa je stvorio čak i njegovo postojanje, pa kako onda on može da se okrene i testira ovaj Fa? Međutim, kao što sam vam takođe kazao u mnogim prethodnim Fa-predavanjima, bića prošlosti nisu mogla znati, niti im je bilo dopušteno da znaju – za Fa kosmosa. Naravno, izrečeno jezikom običnih ljudi, na primer, da su svesna bića kosmosa znala da u kosmosu postoji Fa, to bi donelo mnoge, mnoge probleme nakon što su se svesna bića u kosmosu vremenom odmetnula od Fa. Neka bića možda bi pokušala da promene ovaj Fa. Imajući moć, skoro sve bi mogla da urade. Zato bićima ma kog nivoa nije dopušteno da znaju oblik u kom postoji Veliki Fa kosmosa. Ovo je, za uzvrat, donelo problem. Oni ne znaju da u ovom kosmosu postoji Fa. Oni smatraju da je sposobnost Velikog Fa kosmosa da se široko rasprostire ovim kosmosom nešto što je moje prosvetljenje u ovaj Fa. I oni su zaista dali sve od sebe da ova stvar uspe i da mi pomognu da ispunim sve ove stvari. Ipak, ovo donosi drugi problem. Koji problem? Sva bića u kosmosu su skrenula s ovog Fa. Drugim rečima, njihovi domeni i čistota, mereno standardom originalnog Velikog Fa kosmosa, više nisu adekvatni. Zato su svi njihovi aranžmani, i pomoć u ovoj stvari, postali najveća prepreka da iznesem ovaj poduhvat. To je zato što bez obzira koliko dobro oni činili, to neće premašiti njihove domene. Da su stvari izvedene prema svemu kako su oni priredili, razmislite: ne bi li to bilo isto kao da ništa nije učinjeno, čak i kad se ovo okonča? Zar bi moglo biti prihvatljivo da isti domen i standardi ostanu i nakon okončanja ovoga? Zato se sve ove stvari koje su oni priredili i učinili ne mogu prihvatiti, niti smatrati važećim.

Ovo je, onda, stvorilo ozbiljan problem: ne samo da sve te stvari koje su oni priredili nisu mogle igrati pozitivnu ulogu u Fa-ispravljanju, već su postale ozbiljna zapreka. Ova zla drama u današnjem običnom ljudskom društvu je takođe deo onog što su priredila bića sa visokih nivoa. Ovo je, istovremeno, najveći pokazatelj kako njihov šinšing ne ispunjava zahteve Fa, i potpuno je pokazalo različite nivoe standarda za šinšing i bića. Istovremeno, ovo takođe donosi povoljne okolnosti za Fa-ispravljanje. Koje okolnosti? Kad se tokom Fa-ispravljanja nijedno biće ne bi pokazalo kakvo je, bilo bi teško pozicionirati ih prema njihovim različitim nivoima šinšinga. To jest, to bi znatno otežalo Fa-ispravljanje. Onda, drugim rečima, sve stvari koje su oni učinili da testiraju Dafu su postale predstava u kojoj se do kraja pokazalo i videlo gde stoji njihov šinšing. Istovremeno, dešava se da učenici poseduju loše elemente, koji su se nagomilali tokom dugog vremena njihovog postojanja, kao i karmu proizvedenu u domenima na niskim nivoima. Sve ovo je trebalo eliminisati, pa je to, u ovom događaju, rezultovalo nepriličnim ispitom za učenike, i njihovim iskorišćavanjem zlih ljudi da izmisle laži protiv mene da bi iskušali opredeljenost učenika za Dafu. Takva je situacija.

Kako sam upravo pomenuo, ja ne mogu priznati ništa od ovog. Zato moram da eliminišem njih, kao i ovu zlu dramu. Prvobitno su hteli da nas tretiraju onako kako su religije tretirane u prošlosti. Njihove izopačene predstave su ih navele da misle da je progon bogova u istoriji bio pravedan. Incidenti poput onog kad je Isus raspet na krst postali su presedan za bića s visokih nivoa, koja silaze da spasavaju ljude. Kako bi to moglo biti prihvatljivo? To je samo po sebi degenerisano! Jedan bog silazi dole da spasava ljude, a ljudi ga ipak razapnu na krst - kako su velik greh počinili ljudi! Oni za to i danas plaćaju. Ali ljudska bića to nisu učinila sama. To je prouzrokovano degeneracijom bića na višim nivoima. Oni se ne usuđuju da priznaju da u svim ovim stvarima postoji išta loše s njihove strane. To je zato što sve postaje izopačeno – toliko izopačeno da su se oni odmetnuli od Fa i postepeno postali ovakvi kakvi su. Nijedno biće na bilo kom nivou nikad se nije usudilo da ih takne. Sve opredeljuju isprepletani elementi, koji su postali izuzetno složeni. Sve te nečiste stvari se moraju eliminisati – potpuno eliminisati!

Iako se ova zla drama manifestuje u običnom ljudskom društvu i izgleda kao da su ljudska bića stvorila ovu žestoku poteškoću za moje učenike Dafe, to je zapravo prouzrokovano učešćem izopačenih bića s raznih nivoa – mislim na ta degenerisana bića. Bića koja nisu učestvovala čine većinu. Ali ni ona više nisu čista, i sva se repozicioniraju tokom Fa-ispravljanja. Postoji još jedan veoma ozbiljan problem. Ja sam im rekao još kad sam započeo ovaj poduhvat da nijedno biće ne bi moglo spasiti današnje ljude, da nijedan Fa ne bi mogao spasiti današnja bića, i da niko ne bi mogao promeniti današnje ljude. Šta sam time mislio? Kazaću vam. Današnji ljudi ne mogu da opaze sopstveno izopačeno razmišljanje jer se promenila sama priroda ljudi. Bez obzira koji metod kultivacije se usvoji, možeš promeniti samo ono čega oni mogu biti svesni, ali ne i ono što je izopačeno u samoj njihovoj prirodi. Zato posle ovih godinu i nešto, koje god metode da su koristili i koliko god da su bili okrutni, oni nisu uspeli da promene fundamentalna pitanja učenika i na kraju nisu postigli svoj cilj. Da bi naterali učenike da ispune standarde – da ispune njihove zahteve – oni su upotrebili ta zla bića da brutalno prebijaju učenike. Kad su iscrpli najopakije načine, a opet nisu mogli ostvariti svoj cilj, postali su nervozni i razdraženi i krenuli su protiv naših učenika još opakije. Na kraju, iako nisu mogli da postignu svoj cilj, rekli su da su pokušali sve što su mogli. Koliko je to zlo! Ipak, slojevi na slojevima bića u svekolikom kosmosu ne mogu da opaze zlobu svih ovih zala koja se dešavaju. To je zato što su se sva bića izopačila.

To što oni nisu postigli svoj cilj ne znači da naši učenici više ne mogu uspeti. Tokom Fa-ispravljanja, sve se može dovesti dotle da ispuni standard. Ja sam im odavno kazao da to ne čine. Jer svako biće, a ne samo ljudska bića, bez obzira koliko je jedno biće visoko, samo ako je to biće unutar kosmosa, ja ga tokom Fa-ispravljanja mogu ispraviti, počev od njegove fundamentalne prirode, od porekla njegovog postojanja, i od svih elemenata koji sačinjavaju njegovo biće, eliminišući nečisto i okrećući te stvari. Rekao sam im da to ne čine. Nisu slušali, iako sam ih učio Fa, jer nisu verovali u svu tu istinu. Pošto su to učinili, to je njihov greh. Čak i sada, i dalje misle ovako: „Preduzeli smo sve što je u našoj moći da ti pomognemo. Pošto je ovo tako ogroman Fa, i uključuje bezbednost budućeg kosmosa, bilo bi neprihvatljivo da tvoji učenici ne dostignu standarde. Neće ići ako ovako ogroman Fa ne prođe ovako krupan test.“ To je ono što oni misle. Tako bi oni radije sve razorili nego dopustili da se ne zadovolje potrebni standardi. Zato ovakav ispit, s kojim su se suočili učenici Dafe, nije viđen nikad u istoriji. Kao što znate, kada su ikad u istoriji postojali ovakvi aparati modernih mas-medija? Oni su svuda. Da li su ovi moderni vidovi transporta ikada postojali? Oni su sabili prostranstvo sveta na nešto jako malo. Znači, ovo je bez presedana najžešći progon u istoriji. Ali pred licem zla, sve što učenici čine je nešto najbolje za Fa-ispravljanje i za Učitelja, jer vi ste zaista pružili otpor ovoj zloj drami. Osim toga, sve ove stvari oni u potpunosti čine koristeći najdegenerisanija bića u kosmosu. Sva bića u kosmosu repozicioniraju sebe. Ljudi ne zavređuju da testiraju ovaj Fa, a ni bogovi. Onaj ko ga pipne, načinio je greh. I oni su, takođe, videli sve ovo.

Da li je onda tačno reći da bi i u slučaju da svi ovi njihovi aranžmani nisu prihvaćeni, i oni učenici koji nisu dobro činili takođe bili na svom putu ka Ispunjenju? Ne, ne znači. Da se ovo nije desilo, ja sam mogao dati svim bićima dobrodušna razrešenja i svima im omogućiti da ispune standard za Ispunjenje. Ali se desila ova nedaća koju je skovalo zlo. Većina učenika je, na različite načine, istupila da potvrdi Dafu, objasni istinu i spase ljude sveta. Neki od njih su bili hapšeni, tučeni, ili su stradali usled progona; čak i Učitelja otrovno napadaju lažima. Pred licem života i smrti, učenici su imali hrabrost da iskorače - da iskorače dok gube sve moguće – i učine sve što je veličanstveno, što jedan učenik Dafe treba da čini. S druge strane, oni koji nisu istupili, su se sakrili, i svojim shvatanjem stali na stranu zlih bića - kako oni i dalje mogu biti učenici Dafe? Da li su oni čije su predstave stale na stranu zla koje progoni Dafu, i koji čine loše stvari, još uvek učenici Dafe? Poseduju li oni moćnu vrlinu potrebnu za Ispunjenje, kao ostali? Pored toga, bogovi nisu poput ljudi. Na primer, neki učenici su bili uhapšeni i zatvoreni. Ne mogavši da izdrže žestoku torturu, oni su napisali pokajničke izjave. Ali u sebi su mislili: „Ovo je da ih obmane. Ja ću i dalje vežbati kad izađem. I dalje ću izlaziti da potvrdim Fa, i dalje ću ići na Tjenanmen.“ Ali to je neprihvatljivo. To je zato što ova vrsta predstave predstavlja nešto što se razvilo u ljudskom svetu nakon što su se ljudi degenerisali. Ali bogovi nisu takvi. Oni nemaju takvih misli. Jednom kad se odluče za neki put, oni će ga se svakako držati.

Mnoge stvari teško je objasniti ljudskim jezikom. Baš kao što me mnogi učenici pitaju: „Učitelju, zašto se ovo već nije završilo?“ Mnogi ljudi usred patnje misle ovako: „Hajde da što pre dostignemo Ispunjenje; hajde da se ovo što pre završi.“ Zapravo, sve su ovo vezanosti. Kao što sam upravo kazao, oni su uspeli da postignu svoj cilj testiranja učenika na ovaj način jer se učenici moraju popraviti i eliminisati poslednji deo svoje karme. Kako se jednom biću može dopustiti da tokom napredovanja ka površini i postepenog postajanja bogom, ne čini svoje žrtve, ne nastavlja da se popravlja, i ne uspostavlja sopstvenu moćnu vrlinu. U svemu ovom, ja s druge strane koristim priliku da razotkrijem šinšing tih bića i omogućim učenicima da istovremeno uspostave svoju moćnu vrlinu. Zapravo, bez obzira šta... bez obzira koliko patnje jedno biće podnese u običnom ljudskom društvu, moram vam reći da to nije proporcionalno njegovom Istinskom dostignuću nakon što dostigne Ispunjenje. To je stvarno nesrazmerno! Razmislite: nekad je čovek morao da prođe životni vek kultivacije, ili nekoliko života, a ipak kod nas ljudi danas dostižu Ispunjenje za samo nekoliko godina. Proces trpljenja je samo jedan kratak trenutak, a osim toga, vreme se ubrzava. U budućnosti, kad budete pogledali unazad – to jest ako dostignete Ispunjenje – otkrićete da to nije bilo ništa, i da je bilo baš kao san.

Ali sve što su naši učenici učinili tokom ovog procesa je zaista izuzetno. Ono što je najizuzetnije u vezi vas je to što ste u stanju da pratite Fa-ispravljanje. Kao što sam malopre rekao, ovo ispoljavanje zla u običnom ljudskom društvu vrše najdegenerisanija bića u kosmosu, bića koja su postavljena u obično ljudsko društvo. Njima je bilo dopušteno da se zariju u Tri domena, da bi bila iskorišćena. Ona bića s visokih nivoa ne bi lično učinila te loše stvari koje čine obični ljudi. Radi ovih stvari, ona koriste zla bića i zle ljude dole. Tako je sve ovo krajnje zlo.

Neki naši učenici izvan Kine se pitaju: „Pošto smo izvan Kine, mi se ne mučimo kao učenici u Kini. Znači li to da nećemo biti tako dobri kao učenici u Kini, kad dostignemo Ispunjenje?“ Nije tako. Jer učenici unutar i izvan Kine su jedno telo. Kad se ovo dešava, treba da postoje neki koji rade ovo, i neki koji rade ono. Pošto je ovo test koji cilja na Fa, gde god se nalazio i šta god radio, ti se popravljaš radeći stvari koje treba da radiš. Postoje razlozi iza svega što svako čini. Nema razlike po pitanju domena Ispunjenja i napretka prema Ispunjenju – gde god treba da dostigneš Ispunjenje, tamo ćeš sigurno otići. Evo jednog slučaja. U Kini se zlo ispoljava na najmaliciozniji način; da nema učenika u inostranstvu, koji razotkrivaju istinu i podržavaju učenike u Kini – razmislite – zar zlo ne bi činilo loše stvari još razuzdanije i nesputanije? Nije li ovo tačno? Zato je sve što su naši učenici učinili u potvrđivanju ovog Fa efikasno razotkrilo zlo i obuzdalo zlo, i istovremeno podržalo naše učenike u Kini. Sve što je učinjeno – da li vaši izlasci na Tjenanmen, vaše objašnjavanje istine ljudima u drugim sredinama, ili vaše širenje Fa i izlaganje istine o zlu ljudima izvan Kine – sve to je veličanstveno, jer vi ste jedno telo. Naravno, neki učenici su išli u Kinu, na Tjenanmen: vi ste izvanredni, i Učitelj vam govori da ste izvanredni. Ali, govoreći iz druge perspektive, Učitelj bi voleo da vam kaže da učenici izvan Kine ne bi trebalo da pokušavaju da idu u Kinu, jer su potrebni u razotkrivanju zla. Mnogi ljudi su me ovo pitali, i takođe su napisali u svojim pitanjima, na ceduljama: „Učitelju, zašto mi dobijamo Fa u SAD? Zašto izvan Kine dobijamo Fa?“ Sad vam je jasno, zar ne? Bez vas ovde da radite ove stvari, zar te stvari, tokom perioda Fa-ispravljanja, ne bi bile nepotpune? Vi naprosto, ovde, treba dobro da činite šta treba. Zato ste dobili Fa izvan Kine. Kad biste se svi vi vratili u Kinu, ko bi radio stvari vezane za Fa-ispravljanje, razotkrivanje zla, i smanjenje progona učenika u Kini. Naši učenici su izuzetni, zbilja izuzetni! Vi ste dali sve od sebe da učinite ono što treba. Bez obzira da li ste u Kini ili izvan Kine, vaš učinak je jednak; jednaka je razlika povodom toga da li ste istupili, ili niste bili u stanju da istupite, i koliko od srca dajete za ovu stvar Fa-ispravljanja. Samo su sredine drugačije. Što se tiče nekih naših učenika koji su puno propatili i čak izgubili živote, o ovome ću vam reći u nekom kasnijem trenutku. Kad se istina o tome bude razotkrila, vi ćete shvatiti: „O, znači tako je to bilo.“ Kao što sam upravo rekao – za sve postoji aranžman.

Obavili ste veoma dobar posao objašnjavajući istinu ljudima sveta. Istovremeno, mogu vam reći da je to takođe veličanstveno i milostivo. Izgleda kao da mi dajemo flajer svakodnevnoj osobi, i izgleda kao da svakodnevnim ljudima pričamo šta je istina. Dopustite da vam kažem, kad se okonča ova stvar sa Fa-ispravljanjem, ljudska vrsta će ući u narednu fazu, i oni ljudi i bića koja u svojoj glavi misle da Veliki Fa kosmosa ne valja, biće prvi iskorenjeni. To je zato što koliko god da su loša neka bića u kosmosu, oni su još gori, jer ono čemu se protive je Fa kosmosa. Tako, kad objašnjavamo istinu, mi kod nekih ljudi uklanjamo zle misli prema Dafi. Nismo li ih spasili, barem što se ovog tiče? Pošto u procesu vašeg objašnjavanja istine ima ljudi koji dobijaju Fa, ne samo da njihovi gresi bivaju eliminisani, već ih vi istovremeno spasavate. Zar ovo ne pokazuje da ste učinili nešto što je milostivije, nešto što je još bolje? U ekstremno teškim situacijama i kad najzlobnija zla bića dejstvuju najdivljije, mi smo i dalje u stanju da budemo milostivi – ovo je predstavljanje najveličanstvenijih bogova. Kad smo usred najgorih muka, mi i dalje spasavamo druge. (Aplauz) Ovo ne znači da se petljamo u politiku – a još manje da se mešamo u poslove običnih ljudi – jer za nas nije loše da koristimo forme svakodnevnih ljudi da razotkrijemo zlo. Ništa što činimo nije za našu ličnu korist, a još manje za neku organizaciju svakodnevnih ljudi. To je za potvrđivanje Dafe. Razotkrivanje zla služi da se zaustavi progon Dafe i naših učenika.

Zapravo, kultivator u prošlosti ne bi mario ni za šta što ti svakodnevni ljudi misle: „To da li ti misliš da sam ja dobar ili loš je samo mišljenje svakodnevnog čoveka, i nebitno je za kultivatora. Koga zanima kakvi ste vi svakodnevni ljudi? Onaj kog kultivišem sam ja sam.“ Čovek bi otišao pošto dostigne Ispunjenje i nimalo ne bi mario za ono što se zbiva sa svakodnevnim ljudima: „Ako su ljudi činili grehe, moraće da plate za njih; a ako više ne valjaju, neka ih istorija izbriše.“ Tako je to bilo u prošlosti. Milost koju su danas pokazali naši praktikanti Dafe nikad ranije nije dostiglo nijedno biće u kultivaciji. Učenik Dafe – najveličanstvenije, milostivo biće – je najizuzetniji i najmilostiviji u bilo kojoj sredini ljudskog društva, i koristan je za druga bića. Nije li to ono kakvi treba da budete kad objašnjavate istinu? Tako vi radite. To je milost kultivatora Dafe – a ne neka obična ljudska aktivnost.

Još jedna stvar je to što ste me ranije čuli kako pominjem vanzemaljska bića. Neki novinari koji to nisu shvatili, ili koji su čak gajili loše namere, od toga su načinili priče. Mene se ne tiče šta bi novinari mogli reći – ja naprosto činim šta treba da činim. U budućnosti, ljudi će shvatiti. Ja vam ovde mogu reći, jer vi ste učenici Dafe, da su ta vanzemaljska bića zapravo pravi, istinski stanovnici ove Zemlje. Sva bića na ovoj poziciji Zemlje, bez obzira na vremenski period, bila su poput njih. Možda ste čuli da je u Bibliji Jehova rekao da je stvorio čoveka prema svom liku; ljudi žute rase takođe su čuli da je Nuva stvorila ljude [po sopstvenom liku]. Zašto su to tako učinili? To se nije desilo nikad ranije u istoriji. Zašto su oni stvorili ljude u likovima bogova? Ja vam mogu reći: da su u prošlosti ljudi stvarani u liku bogova, to bi za bogove predstavljalo najveću uvreda – najveće bogohuljenje. Zašto su onda ljudi ovog perioda načinjeni u likovima bogova? Jer je u ovom konkretnom istorijskom periodu trebalo da se širi Dafa, i bića ovog vremena trebalo je da zavređuju da čuju ovu Dafu. Bilo bi to apsolutno nedopustivo da gomila životinja ovde sluša Dafu. Zato su bogovi stvorili današnje ljude po sopstvenom liku. (Aplauz) Ipak, kad su ljudska bića prvobitno bila stvorena, to niste bili vi, niti su bila današnje čovečanstvo. Sada je samo ova ljudska koža i dalje ista kao što je bila ranije. Ljudi tog vremena su bili samo ljudi. Svi ti ljudi se nalaze u dimenziji sloja sitnijih čestica – u onom što ljudi nazivaju podzemnim svetom. Drugim rečima, oni su u onoj dimenziji koja je niža od dimenzije sloja najkrupnijih čestica. Što se tiče kože, mada je na površini i dalje ljudska koža, u suštini ona više nije ljudska. Ljudska koža na koju bogovi misle nije ljudska koža o kojoj ljudi govore, već ljudska celina sačinjena od sloja najkrupnijih čestica, uključujući ljudske unutrašnje organe.

Ljudska bića iz prošlosti postajala su sve malobrojnija na Zemlji, jer sve više i više ovakvih ljudskih koža zauzimala su bića sa visokih nivoa. To je zato što su bića sa visokih nivoa shvatila da se ovde širi Dafa i da je to prilika da se spasu bića, što je za njih najveća sigurnost da će ući u budućnost. Ipak su ovo takođe i priredila ta stara bića. Ta bića koja su došla na ovaj svet, ona su se podelila na one koji će dobiti Fa, i one koji će Dafi napraviti teškoće. Mislili su da će i oni koji su napravili teškoće u budućnosti dostići Ispunjenje, jer ako ovi ne bi napravili teškoće, oni koji se kultivišu ne bi mogli dostići Ispunjenje. Ali ovaj rezon ne funkcioniše ovde, za mene. Možda je funkcionisao u ma kom periodu kosmosa kad je bilo koje biće dolazilo da spasava ljude, ali ne i u periodu Fa-ispravljanja. (Aplauz) Zašto ne funkcioniše? Razmislite: sva bića u svekolikom kosmosu se repozicioniraju prema sopstvenom šinšingu. Gde bi trebalo postaviti ta zla bića koja progone Dafu? Treba li ih postaviti na isto mesto kao bića koja su dostigla Ispunjenje? Mogu li se postaviti zajedno sa veličanstvenim bogovima? To je apsolutno nemoguće.

U početku, oni ovo nisu verovali. Sad to jasno vide. Tako je to donelo jedno pitanje. Koje pitanje? Pedeset procenata čovečanstva treba da primi Fa – to je nekoliko milijardi ljudi. Ipak, oni nisu tako srećni – oni ne mogu biti učenici Dafe iz perioda Fa-ispravljanja. Drugim rečima, oni će učiti i primiti Fa u narednoj eri čovečanstva. Ali u toj eri neće biti lako da se dobije Fa: svako će imati knjigu, ali čovek neće moći da dobije Fa ako makar malo skrene. Ovo je nešto što pripada narednoj eri. Pošto su mnoga bića shvatila pravu situaciju ovog Fa-ispravljanja, mnoga bića, kao i mnoga ljudska bića – jer i ljudi imaju stranu koja je svesna – više ne žele da čine loše stvari, i takođe žele da prime Fa na pozitivan način. Oko 20 do 30 procenata ljudi je ovakvo. To znači da će oko 70 do 80 procenata čovečanstva primiti Fa - primiti Fa na pozitivan način – i da neće praviti teškoće za Fa. Ovako će ljudi budućnosti dobiti Fa. Tako će prilično puno ljudi dobiti Fa. Naravno, povodom ovog što ja činim sada, ako bude novih učenika koji su dobili Fa, vrlo je verovatno da će oni postati elita, glavna struja grupe ljudi koji će primiti Fa. Neki učenici možda su takođe primetili da se neki ljudi vraćaju kući da vežbaju pošto prime Fa, prestaju da dolaze, i očigledno više ništa ne čujete od njih. Možda je seme posejano, možda postoje i drugi razlozi – oba su moguća. Znači, stvari koje svi rade su nešto veličanstveno, izuzetno. Situacija u kojoj je čovečanstvo je veoma složena – ne možeš gledati samo površinu jedne osobe. Svi oni koji čine zlo u periodu Fa-ispravljanja dobiće šta su zaslužili. Ovo je sigurno, jer sva bića repozicioniraju sebe. Možete pretpostaviti gde će biti postavljena bića koja štete Dafi. Danas, za vreme Fa-ispravljanja, zahtevi prema svima treba da budu apsolutno striktni i apsolutno ispravni. Utoliko je ovo drugačije od svega što se činilo u prošlosti.

Po nekim specifičnim pitanjima, u glavama nekih učenika u početku je bilo veoma uskomešano usled onog što se dešavalo od događaja od 25. aprila prošle godine, do događaja 20. jula. I ovo je normalno, jer samo kad imaš misli običnih ljudi možeš se kultivisati; samo kad imaš obične ljudske misli možeš se kolebati; i samo kad imaš obične ljudske misli možeš da odrediš pravi put kojim treba da ideš onda kad se kolebaš. To je kultivacija. Zato su u isto vreme mnogi od vas mislili: Je li ovaj Fa koji učim ispravan i čestit? Kakav je čovek Li Hongdži? Ima li istine u onom što kaže ova zla sila, koja laže da bi drugima srušila ugled?“ Svaki učenik je razmišljao o ovim pitanjima – mislili ste o njima više, ili manje. Ovo je takođe trebalo da vam pruži priliku da promislite. Znači da to nije bilo pogrešno. Pošto ste se umirili, krenuli ste putem kojim treba. Čovek nema potrebe da iskaže i rečima saopšti ljudima kako on shvata stvari – vaši postupci su već sve dokazali. Budući da ste danas mogli dospeti do ove tačke u Dafi, vaši postupci su već dokazali to koji put želite, onaj kojim jedan kultivator treba da ide. Svi učenici koji su bili u stanju da se probiju dovde su veličanstveni – svi oni su izuzetni. (Aplauz)

Tokom ovog procesa, učenici su se sreli sa brojnim konkretnim problemima i mnogim poteškoćama. U startu nisu znali kako da se odnose prema njima. Kasnije su postepeno stekli razumevanje, i kroz iskušenja i greške shvatili su šta treba da rade. Ja ništa nisam rekao, posebno tokom ovog perioda, jer da sam ja progovorio, test se ne bi važio. Ako se test ne bi važio, dva problema bi usledila. Stare sile bi učinile sve u svojoj moći da nanesu štetu. One bi ovo smatrale za iskvareni Fa, što bi proizvelo mnoge nevolje za ovaj moj poduhvat Fa-ispravljanja, i proizvelo bi velik haos za celokupan kosmos. To se nije moglo dopustiti. Drugi problem bi bio, pošto je u to doba bilo ogromno zlo, koje je nadmoćno pritiskalo... Na slici koja je postavljena na sajt Clearwisdom, videli smo da je Zemlja podsećala na lik Satane. To je bila samo manifestacija karme Zemlje. Kako svaka čestica karme ima svojstveni karmički lik, kolektivno, one takođe imaju sveukupan lik, što je lik karme. Ali u to doba, to zlo je ovu karmu daleko nadmašivalo, puno puta. Bilo je zbilja zastrašujuće za bića na mnogim nivoima – Zemlja nije bila jedino što je bilo prekriveno zlom. Oni su mislili da se ovako velik Fa ne može uspostaviti bez da se prođe tako velik ispit. Ipak su takođe bili svesni da pritisnuta tako krupnom nedaćom, ljudska bića neće moći da izdrže, i da će biti uništena. Takođe su znali da će praktikanti Dafe vrlo teško prebroditi ovakvu teškoću. Ipak su mislili: „Onda neka budu uništeni.“ Čak su mene smatrali za kultivatora. Verovali su da prosvetliti se u ovako ogroman Fa zahteva ovako golem test. Razmislite: lako je pričati o tome, ali u stvarnosti, bilo je zbilja užasavajuće. Sredina je u to doba bila tako užasna, da je to neopisivo. Ali naši učenici u Kini i inostranstvu su u to doba sve to osetili i sagledali do kog stepena se zlo manifestuje na ovom svetu. Na površini, to je izgledalo samo kao manifestacija među ljudima. U suštini, ti zli faktori su manipulisali ljudima. Od samog početka, ja sam davao sve od sebe da ih uništim, ali oni su bili izuzetno golemi. Koliko god brzo ih uništavao, to je zahtevalo proces. Trebalo mi je devet meseci da ih uništim. Ovo se nikad ranije nije desilo... tako veliko. U to doba, pošto je zlo bilo neverovatno veliko, učenici ne bi mogli da ga podnesu; a opet, test se ne bi važio da nije podneseno. Ne možeš ga naprosto poništiti, zato ga moraš podneti. Ali ja sam znao da ako ga učenici budu snosili, vrlo teško će izaći na kraj. Zato sam mogao dopustiti samo to da učenici snose zlo koje nanose ljudska bića, dok ja sam podnosim prave stvari. (Aplauz) Ovim neću da vam kažem kako je Učitelj sjajan - nisam to mislio. Pričam vam šta se dešavalo. Situacija se promenila nakon što su ove stvari uništene. Situacija se postepeno menjala počev od marta ove godine. Bez manipulacije od strane tih zlih faktora, zli ljudi su izgubili ono što im je jačalo um. Oni sada misle da je Dafa prošla test. Ove stvari su u završnom procesu; samo što još uvek postoji grupa ljudi koji još nisu istupili.

Naravno, bilo je i drugih razloga za moje ćutanje. Jedan je da sam i ja sam hteo da vidim kako će moji učenici – ti veličanstveni bogovi koji će u budućnosti dostići Ispunjenje – delovati usred ove katastrofalne poteškoće. Svakako da je bilo i drugih razloga. Ali svaki korak koji ste preduzeli tokom poteškoće bio je vaš sopstveni. Ja ni reč nisam izrekao. Sve u svemu, bili ste u stanju da izađete na zaista ispravan put. Mada nisu svakome misli bile stopostotno ispravne, ono što je pokazano u svemu što ste na kraju učinili je veličanstveno, jer tada Učitelja nije bilo u blizini. Ovo je ona bića koja su za nas proizvela ovu poteškoću – ta stara bića – ostavilo zadivljenim, bez reči. Kako ono što treba uraditi, tako i ono što treba podneti, vi ste kroz sve prošli plemenito, pravedno i izuzetno.

Naravno, iako se situacija i dalje popravlja, ono zlo koje još ostaje da se eliminiše i dalje igra svoju ulogu. Ne možete spustiti svoj gard. I dalje treba da nastavite da ulažete svoje napore i budete dobri u onom što treba činiti, i zbilja dobro kročiti svakim korakom do Ispunjenja. Nemojte ovo smatrati samo jednim jednostavnim testom. Ovo je zapravo neuporedivo veličanstveno, jer vi potvrđujete Fa, jer to činite u najteže vreme. Neke stvari izgledaju iste kao one koje rade svakodnevni ljudi. Ipak oni te stvari čine radi sopstvenog interesa i radi običnih ljudskih ciljeva, dok ih vi činite za Dafu – osnova je drugačija. Vi ste kultivatori, pa ćete u budućnosti sagledati veličanstvenost ovih stvari. U njima ima svetosti za koju sada znate, kao i svetosti za koju sada ne znate. Iz toga kako se manifestuju među običnim ljudima, ne možete naslutiti koliko su one veličanstvene, jer ja vam ne mogu dopustiti da budete sujetni, ili samozadovoljni. Kao vaš učitelj, samo vas mogu navesti da se više trudite i da svakim korakom kročite kako treba. Tokom ove jedne godine, u vašem objašnjavanju istine, u procesu vaše kultivacije, i u procesu vašeg čuvanja Fa, bilo je svakakvih poteškoća i vi ste bili suočeni sa svim vrstama nedaća. Oslanjajući se na svoje sopstveno mišljenje i odluke, pregurali ste. Učitelj nije sve ovo radio uzalud. Sve što je Učitelj za vas učinio, vredelo je! (Dug aplauz) Stvarno ste izuzetni! (Aplauz)

Što se tiče specifičnih pitanja, mislim da ću naći malo vremena da vam o njima govorim, kad bude bilo prilike. Neću prisustvovati svakoj Fa-konferenciji. Svaki put kad nastupim, to je iz nekog razloga, a ne samo da vam tek tako nešto kažem – posebno pod sadašnjim okolnostima. Zato ću u budućnosti naći vremena da vam pričam o detaljima. Danas neću previše reći. Nadam se da će svi biti još bolji u Fa-ispravljanju i razotkrivanju zla. I to je deo vaše kultivacije.

To je sve što ću reći. Hvala. (Aplauz)

Li Hondži
09.12.2000