Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Fa-konferenciji u Kanadi 2001

Zdravo svima! (Aplauz)

Najpre bih ovoj našoj konferenciji poželeo potpuni uspeh. (Aplauz) Kao učenici Dafe, vi znate da je ovo drugačije od bilo koje kultivacije u bilo kom istorijskom periodu – ovo je bez presedana. Zašto? Jer vi ste učenici Dafe. Svaka vrsta kultivacije u istoriji bila je čisto za lični napredak osobe i Ispunjenje, ali vi ste drugačiji. Znate, u budućnosti će mnogo više ljudi dobiti Fa. Drugim rečima, dve faze slede iza predstavljanja Dafe javnosti. Prva faza je uspostavljanje učenika Dafe tokom Fa-ispravljanja. Kultivacija za ljude nakon ovog više nema nikakve veze sa Fa-ispravljanjem i u potpunosti je pitanje samounapređivanja do Ispunjenja. Znači, kao učenicima Dafe, vama je data velika, istorijska misija. Ovo je onda drugačije od strogo lične kultivacije. Potrebno je da štitite Fa, potrebno je da potvrđujete Fa, a kad ovaj Fa progone, razotkrivati zlo i bolje oteloviti Dafu – to je ono što treba da radite. I vama, zapravo, ovo jako dobro ide – Učitelj to vrlo jasno vidi.

Pošto mi kultivišemo pravedni Fa, šta god činili, mi treba da mu pristupamo s blagošću (šen). Znači, sa našim dobrim mislima, sve što smo učinili da potvrdimo Fa i razotkrijemo zlo pokazalo je veličanstvenost i milosrđe naših učenika. Istovremeno, mi treba da eliminišemo zle stvari, jer one štete kosmosu i štete živim bićima. Drugim rečima, da nema tih zlih bića, ne bi bilo potrebe za Fa-ispravljanjem. Ovo se nije desilo ni u jednom istorijskom periodu – nema presedana, nema primera da se sledi. Vaša sposobnost da sve ovo valjano uradite zaista odražava vašu veličanstvenost kao učenika Dafe. A to je vaša privilegija, jer nijedno biće u istoriji nije imalo ovakvu priliku - ovo je prva. Tokom ovih nekoliko godina svima vam je dobro išlo, kao što sam vam u različitim prilikama pomenuo. Šta više, u procesu Fa-ispravljanja, učenici kao celina, u proseku, ne samo da su bili dobri, već neverovatno dobri! Da li učenici u Kini, ili oni izvan nje, svi ste bili zaista dobri, odigrali ste ulogu učenika Dafe, iskoristili ste sposobnosti koje imate i sredstva na raspolaganju, i učinili ste ono što svakodnevni ljudi nisu u stanju; ovo posebno važi za one koji su izgubili svoja ljudska tela radi Dafe – potvrđujući Fa, svi ste pokazali svoju veličanstvenost.

Zbilja ste bili dobri u Fa-ispravljanju. Dok god se zlo potpuno ne eliminiše, međutim, i dalje treba da budemo čak i još bolji. Mi moramo razotkriti i eliminisati zlo. Kineski narod je najveća žrtva štete koju nanosi zlo. Svi metodi koje koristi zla politička banda nevaljalaca u kineskoj vlasti su najpodliji, najviše zli, neviđeni u istoriji – oni su dostigli krajnju tačku, nikako ne mogu biti gori. Nikada pre jedna vlast nije korišćena da čini ovakve podle stvari. Sve stvari, koje su naši učenici Dafe učinili s dobrim mislima, dirnule su ljude sveta, dirnule su bića na svim nivoima, dok je zlo koje je diglo svoju glavu u Kini razljutilo bića na svim nivoima. Kontrast između tih zlih bića i naše dobrote (šan) je drastičan. Znate, kad ovo zlo vidi da će biti eliminisano, ono se totalno raspomami. Ono je loše, ono je otrovno, i ono je zlo. I baš kao otrov, ako ne želite da otruje ljude, ono to ne može – tako je to. Zato u procesu eliminacije uopšte nemojte biti popustljivi – samo ih čistite! Ovde ne mislim na ljudska bića, već na ta zla bića koja manipulišu ljudima. Zapravo, svi moji učenici imaju moći, a to uključuje učenike u Kini i u drugim zemljama, kao i neke nove učenike. Svi oni, zapravo, imaju moći. Pošto je u Fa-ispravljanju svaka faza ispit, test koji se ostavlja za različite situacije u različitim periodima buduće istorije, ovo je veličanstveni Fa koji se ostavlja za istoriju kosmosa. Što se tiče vaše kultivacije, vi ste već prošli kroz tok kultivacije. Vi ste bića uspostavljena za Dafu. Poslednja deonica vašeg putešestvija je vaše uzdizanje na vašu prvobitnu i najvišu poziciju. Izuzetno širokog srca, učenici Dafe mogu da podnesu sve, ali u različitim periodima istorije budućnosti dešavaće se različite stvari. Ovaj Veliki Fa kosmosa treba da ostavi živim bićima na različitim nivoima, u različitim periodima istorije, referencu za trenutke kad u različitim periodima, na različitim nivoima, nastanu problemi, kao što za bića treba da ostavi načine kako da postupaju u svim vrstama situacija koje će se dešavati u različitim dobima u istoriji. To jest, sve vrste problema koji se danas manifestuju su reference koje se ostavljaju istoriji. Manifestacije su komplikovane i izgledaju nasumične, ali su u stvari veoma dobro uređene. One se ostavljaju istoriji [da pokažu] kako treba rešavati probleme, koji će se dešavati u budućnosti. Zato, ako je zlo dostiglo tačku kada se više ne može spasiti, to kako postupiti s njim nije pitanje nečije lične kultivacije – to je štititi Fa kosmosa. Kad je neophodno, mogu se koristiti različite moći, različitih nivoa, da bi se ono eliminisalo.

Kao što znate, moj Fa se ne predaje samo vama – svi različiti nivoi ga slušaju. Drugim rečima, ovaj zadatak Fa-ispravljanja postoji na različitim nivoima. Pod posebnim okolnostima, čovek može eliminisati zlo – to je izvodljivo. To nije postojalo ranije u kultivacijama u istoriji. Različita ispravna stanja koja vi prikazujete u ovo vreme u svakom pogledu, i to kako postupate sa stvarima u svakojakim situacijama, ostavljaju se za istoriju. Zato je ovo istovremeno ozbiljno, i od suštinskog značaja. Naravno, kad eliminišemo zlo, vi treba da imate na umu da ako imate nameru da se hvališete, ako imate obične ljudske strahove, ili imate nečiste misli, tada nećete moći postići cilj. Zašto imate jednu ovakvu moć? Samo zato što ste sjajni kultivatori. Zato, kad pošaljete tu misao, nju nije mogao poslati niko drugi do sjajan kultivator. Zato, kad neki učenici koriste ovu moć, to ponekad funkcioniše, a ponekad ne. Tu leži problem. Ali kad o ovom govorimo, kad nešto treba eliminisati, onda ga naprosto treba eliminisati. Niste samo vi ti koji vrše eliminaciju; ako kultivator ne može da ga eliminiše, bogovi, uključujući viša božanstva – takođe moraju uzeti učešće u eliminaciji.

Još jedna stvar je da od sad pa na dalje, prilikom grupnih vežbi, ili prilikom ovako velike konferencije, naši učenici mogu umiriti svoj um na pet minuta, sedeći sa rukama u điejin poziciji i razmišljajući o eliminaciji loših misli, karme, loših predstava i spoljnih smetnji u sopstvenom umu. Dok ste ovakvi, pomislite da oni umiru, i oni će biti eliminisani. Pet minuta je dovoljno. (Aplauz) Kad se sastanemo radi grupnih vežbi, mislite na eliminaciju zla u Tri domena, dok držite jednu ruku uspravno na prsima, i sami mislite Istinskim Mislima na pet minuta – toliko će biti dovoljno. (Aplauz) Delovaće, jer ste vi na kraju krajeva veličanstveni kultivatori, i razlikujete se od običnih ljudi. Ali ako ovo budete koristili za nešto što kultivator ne bi trebalo da čini, onda neće delovati; čim se misao javi, uslediće kazna, tj. opašće vam nivo. Zapamtite ovo!

Sada ću govoriti o još jednom pitanju. Kom pitanju? Znate, teorija gravitacije u koju danas nauka veruje, potpuno je pogrešna. Šta donosi taj fenomen gravitacije, koji su ljudi opisali? On se dešava jer svi životi i sva materija, uključujući vazduh i vodu, koja su na Zemlji i unutar Tri domena – sve stvari koje postoje u Tri domena – su sačinjene od čestica svih različitih nivoa u Tri domena, a različite čestice različitih nivoa su međusobno povezane. Ova među-veza može, kad postoji sila vučenja, da se izduži ili pomeri unutar Tri domena. Drugim rečima, kad je vučeš, može da se istegne kao lastiš, a kad je pustiš, vratiće se nazad. To jest, među česticama postoji bazičan, stabilni oblik postojanja. Zato će se svaki predmet unutar sredine ove Zemlje vratiti nazad na tlo kad ga pomerite. Naravno, ja ne govorim o premeštanju nekog kamena na drugo mesto, u kom slučaju se neće vratiti gde je bio. To nije ideja. Površina Zemlje je granična linija jednog nivoa. Unutar ovog nivoa, stvari se mogu pomerati horizontalno, jer su sve na istom nivou. Ali kad se nešto pomeri prema nivou izvan sopstvenog nivoa, biće povučeno natrag, jer stvari na Zemlji su u domenu gde postoje čestice na ovom nivou.

Razmislite, svi: veće kosmičko telo je izuzetno veliko. Ljudska bića i Zemlja su maleni čak i kad se gledaju s nekog mesta na visini, unutar Tri domena. Čini se da je čovek putovao od Njujorka do Kanade, kad zapravo, u njihovim očima izgleda da se niste ni maknuli, jer je raspon vašeg kretanja zbilja mali. Tako, kad rakete i svemirski brodovi poleću u nebo, oni pokušavaju da se otrgnu od ove sredine - koja je sačinjena od ovih čestica različitih nivoa – koja čini Zemlju. Zato ljudska bića koriste rakete da povećaju silu potiska i pokrenu se velikom snagom. Kao što znate, u Tri domena postoji atmosferski sloj. Izgleda kao atmosfera, dok je unutra, zapravo, to jedna sredina sačinjena od nebrojenih mikrokosmičkih bića, čija je uloga da obezbede stabilnost, da bi ljudska bića tu mogla da postoje. Kad se nešto probije kroz ovu atmosferu, međusobne veze između mnogih molekula se raskidaju vučenjem jakom silom. Onda to proizvodi sledeću situaciju: samo čestice na periferiji su i dalje vezane za to, a vučna sila više nije tako jaka. Drugim rečima, iako više nije unutar sredine Zemlje, i dalje je povezano sa domenima drugih čestica u Tri domena. Samo na ovaj način tu može biti stabilno. To je razlog zašto jedan satelit može da ostane gde jeste. Naravno, ista među-veza postoji kod predmeta iste težine, ali različite zapremine. Predmet male zapremine, ali visoke gustine, ima istu količinu među-veza kao objekat koji ima veliku zapreminu, pa se čini kao da imaju istu težinu. Bilo bi puno drugih aspekata ovog, ako bih išao u detalje. Ono što pokušavam da vam kažem je da „gravitacija“ ne postoji. Pravi uzrok je to što da bi čestice postojale u ovoj sredini, one moraju biti međusobno povezane.

Zašto onda, kad govorimo o kultivatorima, osoba može da napusti sopstveno telo? I zašto može da levitira? Upravo zbog toga što je materija vašeg tela, koja je u odnosu sa Zemljom, i sačinjena je od čestica površinske materije, pretrpela promenu. Ono je raskinulo svoje veze sa česticama u ovoj sredini, pa vi više niste subjekti njegove kohezione sile, i više niste podvrgnuti njegovoj kontroli i sili privlačenja. Tada ste u stanju da levitirate. Bez obzira do kog domena ste se kultivisali, sastav vašeg bića na mikrokosmičkom nivou je vezan za taj domen. Kad se budete kultivisali do viših nivoa, bićete povezani s višim nivoima, i raskinućete veze sa svim nivoima ispod. Takav je međusobni odnos. Povezivanje i otvaranje Velikog nebeskog kola je manifestacija na ovom nivou. Ali učenici su odavno prevazišli taj nivo, samo što su zaključani. Od sad pa nadalje, jedan za drugim, naši učenici će iskusiti različita stanja u kultivaciji. Zato sam vam rekao za ovo. Samo toliko ću reći danas. Nadam se da će ova Fa-konferencija ići još bolje. (Aplauz)

Znam da ste vredno radili. Morate raditi i morate učiti, imate svoj porodični život i društvene aktivnosti, i istovremeno se morate brinuti o svojoj porodici, dobro obavljati svoj posao, i morate dobro učiti Fa i dobro raditi vežbe, a povrh svega, morate objašnjavati istinu. Teško je to! Veoma je teško i vremenski i finansijski. Teško je, pa se pokazuje vaša moćna vrlina; teško je, pa je to dobra prilika da uspostavite svoju moćnu vrlinu. Izuzetno! Pošto ste kultivatori, iako je teško, vi treba da budete još bolji. To je sve što ću reći (Aplauz)

Li Hondži
19.05.2001.