Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Međunarodnoj Fa-konferenciji u Vašingtonu

Pozdrav svima! Naporno ste radili!

Možda ste sada iskusili koliko je kultivacija teška. Zato što je teška, vaša kultivacija može se okončati uspehom. Mnogi ljudi u istoriji su tragali za Taom – hteli su da se kultivišu, da dostignu Ispunjenje i odu izvan ljudskog ciklusa umiranja i ponovnog rađanja. Ali to je bilo veoma teško. Apsolutno nema načina da čovek dostigne Ispunjenje ako ne prođe kroz napornu kultivaciju, da bi se oslobodio svake vrste vezanosti koju je razvio među svakodnevnim ljudima. Zato je ono što su učenici Dafe pokazali, i što su uspeli postići u ovoj sadašnjoj teškoći, nešto izuzetno, što zbilja pokazuje šta je jedan kultivator. Zaista je izuzetno što je u tako zloj sredini velika većina učenika bila u stanju da istupi, potvrdi Fa, i krene prema Ispunjenju.

Nijedan način kultivacije u istoriji nije bio tako veličanstven kao ovaj danas, jer nijedan način kultivacije u istoriji nije uistinu mogao spasavati ljude na ovako širokoj osnovi. A u istorijskom trenutku u kom se nalazimo, nije u pitanju samo to da Učitelj spasava ljude – vi ste u vremenu kad Fa ispravlja čitav kosmos. Svi bogovi gledaju šta se u svetu odvija u ovom času. Mnoga proročanstva u ljudskom svetu su iznela da kad čovečanstvo bude dospelo do izvesne tačke u istoriji, čak i bogove na nebesima biće potrebno obnoviti ili zameniti, pa će čak i kosmička tela biti potrebno rekonstruisati. Bilo da su to različita proročanstva u istoriji, ili različite priče koje se prenose širom sveta, one govore o istorijskom trenutku u kom su ljudi danas. Drugim rečima, ništa od raznih događanja danas nije slučajno. Ono sa čim smo se mi kultivatori susreli je upravo taj trenutak u istoriji. U Fa-ispravljanju i u kultivaciji, putevi kojima ste krenuli su u velikoj meri ispravni.

Tokom procesa u kom su se bića kosmosa odmetala od Fa, bića su došla do toga da više ne znaju za postojanje Fa i prave zahteve Fa prema bićima na različitim nivoima. Zato je to prouzrokovalo da živa bića, suočena sa nečim tako važnim kao što je današnje Fa-ispravljanje, budu nesposobna da se kako treba postave prema Fa, učenicima Dafe, i meni samom. Zapravo, stare sile koje manipulišu živim bićima i utiču na Fa-ispravljanje su ono što zbilja koči Fa-ispravljanje. Bića u kosmosu su nebrojena. Sa toliko bića, razmislite, ako bi tokom Fa-ispravljanja svako biće trebalo da pokaže onu svoju stranu koja je postala degenerisana, tolika bića bi počinila ogroman greh prema Fa i morala bi biti iskorenjena. Onda se živa bića ne bi mogla spasiti, zar ne? I zar se Fa-ispravljanje ne bi vršilo uzalud? Zato sam ranije rekao da sam zamenio uloge i iskoristio aranžmane starih sila. Pošto zle sile postoje od vrha do podnožja, u Fa-ispravljanje se mešaju svi nivoi, do jednog. Ovo je koncentrisana manifestacija dejstva svih bića na različitim nivoima, nakon njihove degeneracije. Drugim rečima, sva degeneracija bića, i sva loša stanja koja bića mogu prikazati tokom perioda Fa-ispravljanja, manifestuju se na koncentrisan način u celokupnom sistemu starih sila, koje utiču na Fa-ispravljanje. Priređeno je da se mnogim bićima – slojevima na slojevima njih – ne dopusti da učestvuju u Fa-ispravljanju, da se ne bi smetalo njihovim aranžmanima. Upravo sam to i ja hteo - da ne dopustim tim živim bićima da direktno zgreše protiv Fa, da bi se i dalje mogla spasiti. Ona su mislila da je njihov aranžman umešan, ali je zapravo bio pod mojom kontrolom. Oni koji su imali ulogu u tom sistemu su upravo oni u kosmosu koje treba iskoreniti, i oni su najgora, najgroznija bića. Ona isto tako manifestuju na koncentrisan način najgore shvatanje i ponašanja na različitim nivoima. Tokom Fa-ispravljanja, današnja bića u potpunosti deluju u svemu gde je moguće. Znači, njihovi loši postupci su sami po sebi upravo ono što uistinu treba da se eliminiše tokom Fa-ispravljanja. Ali uprkos činjenici da su bića starih sila uticala na Fa-ispravljanje i činila grozne stvari, njima se iznova i iznova daju nove šanse, i tek kad zaista više ne bude moguće spasiti ih, određeno je da budu potpuno eliminisana. Što se tiče onih drugih bića na različitim nivoima, koja nisu uzela učešća u ometanju Fa-ispravljanja, ona se mogu spasiti – bez obzira koliko su loša postala tokom istorije – jer nisu učestvovala u Fa-ispravljanju i nanela štetu. A ova bića su velika većina.

Ja sam od početka znao da će se stare sile umešati. Stvari izgledaju kao da su bez reda, ali one su zapravo veoma uređene. Različite poteškoće i testovi koje su naši učenici prošli i prolaze na ovom svetu su upravo aranžmani starih sila. Poteškoće koje učenici trpe ne prouzrokuje samo njihova karma, a još manje su to prepreke koje Dafi donose ljudska bića - ljudi nisu u stanju za tako nešto. Svakodnevna osoba je nemoćna pred kultivatorom. Današnjim ljudima poteškoće je zapravo priredio ovaj sistem starih sila na različitim nivoima, i ljude kontrolišu stare sile na različitim nivoima. Zato su se tako osilile, zato se usuđuju da čine stvari kultivatorima, i zato se usuđuju da nemaju poštovanja prema Dafi. Onda je tu pitanje koje se u ovome samo po sebi nameće. Sa izuzetkom onih zlih, mnogo je ljudi na ovom svetu koji su nevini i koje je obmanuo napad klevetničke propagande. Kad se osoba ocenjuje na osnovu Fa-principa kosmosa, ako njen um sadrži negativne misli prema Dafi, kad se bude završio test Dafe i učenika Dafe, ona će biti iskorenjena. Razmislite – nisu li ovakvi ljudi u opasnosti? Jer ono čemu se oni direktno suprotstavljaju je ovaj Fa. Da bi se iskoristio ovaj period istorije i da bi se u sredini ovog sveta stvorila jedna krajnje zla situacija, stare sile su iskoristile sve moguće načine i sputavaju sve medijske ispostave unutar i izvan Kine, koje bi mogle razotkriti istinu. U progonu učenika Dafe, Partija je iskoristila svo svoje iskustvo iz prethodnih kampanja i borbi, zajedno sa zlim sredstvima svih vremena i svih prostora. Istovremeno, takođe je upotrebila loše stvari, lukavstvo i izdajstvo, oformljene u kineskom intelektu u poslednjih nekoliko hiljada godina. Sredstva koja je usvojila su krajnje opaka. Zato su, u početku represije, mnogi narodi sveta bili obmanuti lažima. Kao kultivatori Fa-ispravljanja, mi ne možemo tek tako gledati ta nevina bića kako ih na ovaj način varaju, navode na greh i uništavaju. To je zato što kad se jednom ova stvar okonča, počeće nova faza ljudske istorije, i mnoga bića biće iskorenjena. Koliko god da je velik ovaj kosmos, njega je stvorio ovaj Fa kosmosa, i bića na svim nivoima moraju se povoditi principima Fa na svakom nivou kosmosa. Ovaj Fa je stvorio čak i najfundamentalnije početke materije. Ako je jedno biće protiv Fa koji stvara sva bića u kosmosu, gde će otići? Zar neće biti iskorenjeno? Tokom ovog perioda, učenici Dafe su objašnjavanjem istine, potvrđujući Dafu, zaista spasili mnoge ljude sveta. U ovoj oštroj situaciji, gde ih progone, učenici ipak uspevaju da objasne istinu i spasu živa bića. Nije li ovo velika milost? Kao učenik Dafe, ti treba da pokažeš milost prema svim svesnim bićima, bez obzira u kojoj situaciji se nalaziš. Gledano iz druge perspektive, činjenica da praktikanti Dafe i dalje spasavaju živa bića, čak i kad su u ovakvoj represivnoj sredini, još jasnije demonstrira veličanstvenost učenika Dafe.

Objašnjavanje istine nije prosta stvar – to nije samo pitanje razotkrivanja zla. Kad objašnjavamo istinu, mi spasavamo svesna bića, i istovremeno, to uključuje pitanje vašeg sopstvenog napretka i vaše eliminacije vezanosti tokom vaše kultivacije, i pitanje odgovornosti učenika Dafe prema Fa u njihovoj kultivaciji, kao i pitanja kako ćete ispuniti i obogatiti taj vaš raj u svom konačnom Ispunjenju. Ako ćete u budućnosti biti veliko prosvetljeno biće koje je dostiglo Ispunjenje, ne može biti da u vašoj dimenziji i domenu vašeg sopstvenog raja nema živih bića. Zato tokom vaše kultivacije treba da pokažete da milostivo spasavate svesna bića i činite svoj sopstveni raj bogatim i punim. Tokom Fa-ispravljanja, dok poništavam uticaj starih sila na Fa-ispravljanje, ja takođe sačinjavam aranžmane za vas. Stvari izgledaju zle i haotične, kad su zapravo vrlo dobro uređene. Stare sile su sačinile dobro uređene aranžmane, ali i ja činim stvari s puno reda. Bez obzira iz kog ugla ih pogledate, postoji način da konačno razrešite ove probleme. Tokom ovog perioda [mi treba da se fokusiramo na] to kako da iskoristimo ovu priliku da zbilja pokažemo izuzetnost i veliku moćnu vrlinu kultivatora. Ovo je, isto tako, dragocena prilika. Kako zle stare sile insistiraju na tome da nam pruže priliku da ih eliminišemo, to dobro iskoristite. Istorija ovo nikad nije videla, teško je naići na ovo.

U okruženju koje nema zlo polje, kultivatoru je zbilja lako da kaže da se može odreći života i smrti – baš kao kad bismo u pravednom polju poput ovog u kom se danas nalazimo govorili o odricanju od života i smrti – jer nema nikakvog pritiska. Ali stvar stoji drugačije ako u zloj sredini, sredini punoj zlih elemenata, potvrđujete Fa i usuđujute se da istupite da razotkrijete zlo. Onda, iako je ta sredina veoma zla – neka svi razmisle – nije li to dragoceno, nešto što se teško pronalazi? To zbilja jeste dragoceno i teško se nalazi. Po isteku ovog perioda, više neće biti takvih prilika. Vi ste mogli da dođete do takve prilike samo zato što ste učenici Dafe. Ništa kao ovo nije se desilo u običnoj kultivaciji, ili individualnoj kultivaciji, u prošlosti. Naravno, svojevremeno u istoriji, Isus i Šakjamuni takođe su naišli na ogromne poteškoće. Poteškoće koje su ih tada pogađale takođe su bile prilično zle, gledano iz istorijske perspektive. Ali niko ranije nije upotrebio ovu vrstu modernih mas-medija, kakve danas imamo, da podstakne zlobu na ovakav dominantan način, u rasponu velikom kao ceo svet. Stupanj zla je bio toliko velik da kad je 20. jula 1999. počelo, bilo je kao da se čak i nebesa obrušavaju. Izvan Kine, pored učenika Dafe malo ljudi je znalo šta je Falun Gong, a sve vlade i mediji širom sveta slušali su neosnovanu propagandu kineskih medija. Ljudi su slušali lažljivu kinesku propagandu i verovali joj, pa su tako stekli loš utisak o nama. Zašto vam se čini da je sredina danas postala lakša? Jer ste tokom našeg objašnjavanja istine ljudima sveta, medijima i vladama sveta objasnili istinu o progonu protiv nas, kao i zato što su vaša dobrota i milost u društvu običnih ljudi, i vaše ispravno delovanje učenika Dafe, posvedočili kako ljudima sveta, tako i bogovima; takođe i zato što vaša dobrota i milost u društvu običnih ljudi, i vaše ispravno delovanje učenika Dafe odobravaju ljudi sveta, i odobravaju bogovi. Ovo je ono što sredinu koju danas imamo čini mogućom. Izuzetno - zaista izuzetno. Vi ste se oduprli klevetničkoj propagandi propagandne mašinerije čitave nacije i ogromne vlasti – vlasti kojom manipulišu najveći nevaljalci i najveći zlikovci. Svaki učenik Dafe, koji je bio u stanju da prati napredovanje Dafe, učinio je šta treba.

S druge strane, kako bi oni ljudi koji nisu izašli iz svojih kuća, a koji i dalje misle o sebi kao kultivatorima, mogli da se smatraju jednakima? Naravno, u ljudskom društvu, ljudske misli se manifestuju na različite načine. Kad neko ko uči Dafu krene naniže lošim putem, to je zato što ima vezanosti kojih nije uspeo da se oslobodi. A zla bića će sigurno iskoristiti i kontrolisati ove vezanosti. Zla bića posebno traže vaše misli koje sadrže vezanosti, da bi ih ojačala i ostvarila svoj cilj preuzimanja kontrole. Pošto ih iskoriste demoni, ovi ljudi se „prosvetle“ na zlom putu, ali i dalje misle da su u pravu, pa traže opravdanja u Fa, vadeći stvari iz konteksta da bi odbranili sebe.

Gledajući sveukupnu situaciju Fa-ispravljanja u ovom času, promena kroz koju je prošlo veće kosmičko telo je golema. Novo, ogromno kosmičko telo je neuporedivo golemo i divnije nego ikad. Nastupa sama finalna faza Fa-ispravljanja, jer sistemi kosmičkih tela su neverovatno kolosalni – oni su nezamislivo veliki – a sistem ovako velik i dalje je sastavljen od desetina miliona džinovskih sistema poput ovih. Istina je, više nemam načina da vam iskažem ovu strukturu, i dalje koristeći običan ljudski jezik – stiglo je do tačke kad je neopisivo. Ovo je istina, ali nemojte potcenjivati sebe. Možda će buduće Ispunjenje koje vas čeka biti jedan zbilja veličanstven domen. (Aplauz)

Objašnjavanje istine je nešto što svaki od naših učenika Dafe mora da čini. Ovo vam ponovo kažem. Greši svako ko pokuša da nađe opravdanja za sebe, i ko nikad nije istupio. Što se tiče toga koliko će još ova teškoća trajati, ja mislim da o tome ne treba puno da razmišljate. Takođe nemojte misliti o tome možete li dostići Ispunjenje, jer svaka želja koju imate može postati vezanost, i zlo je može iskoristiti. Čim se takva jedna misao pojavi, zlo bi za vas moglo dočarati lažnu sliku, što će onda proizvesti smetnju. Cenite sadašnji trenutak i iskoristite ga na najbolji način – ovo vreme je namenjeno praktikantima. Dok se kultivišete, vršite Fa-ispravljanje, i napredujete prema Ispunjenju, takođe treba da spasavate svesna bića; vi sve stvarate za budućnost. Sve što učenici Dafe danas čine je izuzetno bitno, a pravedni put kojim idu mogao bi postati referenca za bića u budućnosti. Istovremeno, oni u ljudskom društvu poležu temelje za budući način postojanja čovečanstva. Znate, ono što je prikazano na našem sajtu PureInsight su novi koncepti budućeg čovečanstva i predstavlja buduće razmišljanje novog čovečanstva i ispravna stanovišta. Stanje milosti, dobrote, čistote, ispravnosti, i velika trpeljivost koju pokazuju učenici Dafe tokom perioda Fa-ispravljanja pomažu da se oblikuje buduće društvo. Pored učenika Dafe koji u tekućem periodu prolaze proces kultivacije, vremenu koje dolazi biće i budućih ljudi koji će dobiti Fa u – ovaj poduhvat se izvodi u dve faze. Prvobitno, aranžman starih sila je podrazumevao da će ukupno biti dvadeset godina, podeljenih na period Fa-ispravljanja, i period u kom Fa ispravlja ljudski svet. Tokom prvih deset godina, Učitelj bi vršio Fa-ispravljanje i učenici Dafe bi se kultivisali tokom perioda Fa-ispravljanja; tokom narednih deset godina bi ljudi budućnosti dobili Fa. Onda bi se ušlo u novu eru, i tada bi počela nova budućnost. Ali ja ovo razotkrivam jer stvari su se promenile, mada ne suviše. Nemojte biti previše srećni zbog ovog. Posebno oni od vas koji nisu činili kako treba, treba da znaju da je vreme skučeno. Nemojte misliti ni o čemu drugom. U svemu što činimo, potrebno je da budemo odgovorni prema budućnosti. Istovremeno, tokom našeg objašnjavanja istine, budući ljudi se uistinu spasavaju. Naročito, razumevanje i podrška koju su ljudi izvan Kine pokazali prema Dafi postavila je za njih odličan temelj da prime Fa i uđu u buduće ljudsko društvo.

Ljudi nisu bez razloga došli na ovaj ljudski svet, jer u ovoj sredini Zemlje nikad nije bilo ljudske vrste poput ove danas. Kao što znate, ja često govorim o vanzemaljskim bićima. Zašto govorim o vanzemaljskim bićima? Jer u prošlosti su oni bili prava ljudska bića u ovoj zemaljskoj sredini. Tokom različitih perioda istorije i u još daljoj istoriji, oni su ovde bili pravi stanovnici. Nije bitno koliko je puta Zemlja zamenjivana, u svakom periodu bića na Zemlji, ljudska bića, imala su drugačiji oblik i izgled – razlike među njima su bile krupne. Ali svi oni su bili pravi stanovnici na ovom mestu. Zašto je onda naša ljudska rasa u ovom periodu poprimila ovakav izgled? To je, znate, zato što je ovde trebalo da se predaje Fa kosmosa, pa su u dalekom vremenu u istoriji položeni svi temelji za buduće širenje Fa. Stvorovima koji nalikuju na životinje ne bi se moglo dopustiti da dođu da slušaju Fa – to bi bila uvreda za Dafu. Zato su bogovi stvorili današnje ljude po sopstvenom liku. Ljudi u Zapadnim religijama znaju da je Jehova načinio čoveka po svom liku; ljudi na istoku znaju da je Nuva stvorila ljude po svom liku. Bilo je i drugih bogova koji su načinili druge ljude. Da su u prošlosti bila stvarana ljudska bića tako da nalikuju bogovima, to bi bila uvreda za bogove, najveće nepoštovanje bogova. Zato je stvaranje ljudskih bića prema božjem liku ovde bilo zabranjeno. Iako su današnji ljudi stvoreni po božjim likovima, bogovi odbijaju da ih smatraju svojim srodnicima, jer način kako ljudi žive je potpuno drugačiji od božanskog. Samo spoljni izgled ljudi liči na božanski. Tu ima još nečega. Zašto je tokom istorije kineska kultura i civilizacija bila toliko drugačija nego na drugim mestima? Zemlje u drugim krajevima imaju koncept države; u svim drugim krajevima njihove nacionalne vođe su preuzele formu kraljeva. Samo u kineskoj istoriji nije bilo nečeg poput države, već je preuzeta dinastička forma. Istorijski govoreći, kineski carevi su bili znatno drugačiji od kraljeva u drugim zemljama. Suština je u tome da su, dok su postavljani temelji tih kultura, neprekidno uspostavljane predodređene veze sa bićima kosmosa. U svakom periodu istorije, bića iz različitih rajeva dolazila su u Kinu da uspostave svoje predodređenosti, i svako je predstavljalo drugačiji kosmički sistem. Njihove reinkarnacije na različitim nivoima su bile njihovi životni vekovi na tim različitim nivoima. Na kraju, ona dolaze iz udaljenih kosmičkih tela. Znate, „car jedne dinastije ima dvorane iz te dinastije“ – to je nešto što ljudi kažu. Ima još ovakvih izreka, poput „suveren te dinastije ima ljude iz te dinastije“, „dinastička kultura“, „dinastička odeća“... U prošlosti, kad bi se promenila dinastija, odmah se menjala i kultura, a i razlike u načinu odevanja su bivale značajne. Sve ovo donela su bića sa različitih nivoa. U Kini se zato kultura, ili ishrana, način stanovanja, odevanje, način života - svaki aspekat kulture - veoma razlikuje od onih na drugim mestima. To je proizvod gomilanja kultura koje su ljudskim bićima bile donošene iz mnogih, mnogih različitih sistema. Onda bi broj ljudi vremenom prerastao kapacitet ove kineske zemlje. Zato, kad su stvorene predodređene veze, ljudi su se u svojim narednim životima reinkarnirali u drugim krajevima.

Rekao sam da nijedna zemlja na ovom svetu ne postoji slučajno – sve postoje sa smislom i ciljem. Zapravo, svi ljudi čekaju Fa. Mnogi učenici su ovo zaista osetili; naime, čitajući Fa, neki ljudi kažu: „Za ovim sam tragao celog života,“ ili: „Ovo je upravo ono za čim sam tragao.“ Zašto druga živa bića ne mogu odmah dobiti Fa, u sadašnjoj fazi? Jer se sprečavaju u tome. Razlog zašto sada ne mogu da uđu je to što kad bi jednom ušli, njihova sopstvena karma i svakojaki složeni elementi koje su oformili u društvu – stvari na njihovoj negativnoj strani – bi ih takođe pratile, i to bi povećalo teškoće Fa-ispravljanja u njegovoj prvoj fazi. Zato tim ljudima sada ne možemo dopustiti da dođu. Ali vi morate vršiti Fa-ispravljanje i objašnjavati istinu, jer u ovom procesu, ako je neko radio vežbe, ili učio Fa – mada ne mnogo duboko – on je već položio temelj da primi Fa u budućnosti. Zato ovo morate raditi. Drugim rečima, kažem vam da mnoge situacije nisu bez razloga takve. Sve na svetu je došlo zbog ovog Dafe, oformljeno za Dafu i nastalo je zbog Dafe. Mnogi principi Fa i mnoge, prave tajne koje sam vam rekao, ranije nisu bile poznate ni bogovima. Čak i kad su oni čuli te stvari, uzdrmani su iznenadnim shvatanjem. Njihovi domeni ograničavaju njihovo razumevanje viših nivoa i udaljenijih istorijskih perioda, jer koliko visoko se neko kultiviše, toliko su visoki principi u koje se prosvetljava, i toliko su visoke istine kosmosa u koje se prosvetljava. Znači da u današnjem svetu ne možemo ne nositi odgovornost za druga živa bića, ne možemo ne nositi odgovornost za dobijanje Fa drugih živih bića u budućnosti, i ne možemo da ne postavimo temelje da živa bića u budućnosti dobiju Fa, jer to bi mogla biti i bića iz vašeg sopstvenog sistema. Da bi se Fa raširio u Kini, i da se ne bi dopustilo da prosečne osobe čuju Fa, mnogi, mnogi kraljevi različitih rajeva, i bića sa veoma visokih nivoa – mnogi od onih o kojima sam ja brinuo tokom istorije – su sakupljeni da se reinkarniraju na teritoriji Kine. Naravno, povodom današnjeg primanja Fa, svi imaju jednak tretman, bez obzira jesmo li mi brinuli o njima, ili ne. Utoliko pre je to razlog za nas da tamo spasavamo ljude. Usred nadmoćne, opake propagande, ono što su ti ljudi počinili više nisu obični gresi. Neki od njih su osuđeni na uništenje, bez obzira odakle su došli, i bez obzira kakvi su im predodređeni odnosi i koliko su im bili visoki nivoi. Nije li šteta da se jednom biću desi nešto takvo? Mi tu ništa ne možemo. Ne radi se o tome da Učitelj nema milosti. To je zato što tokom Fa-ispravljanja, bića s raznih nivoa zauzimaju nove pozicije – to nije pitanje milosti, niti spasavanja ljudi. Tamo gde je šinšing jednog bića, tamo je njegova pozicija – ovo je standard, ovo je princip Fa, i ovo je nešto ustanovljeno za budućnost, i ne može se po volji narušiti ili prekršiti.

Sve što su učenici izvan Kine učinili i pokazali objašnjavajući istinu nije manje izuzetno, to je veličanstven podvig. Po pitanju kultivacionih nivoa i napretka prema Ispunjenju, između vas i učenika u Kini uopšte nema razlike. Za vas je udešeno da ovde dobijete Fa, za vas je udešeno da se ovde kultivišete. Mnogi učenici su visoko obrazovani, a velika većina učenika izvan Kine ima visoko obrazovanje. Zašto je to slučaj? Upravo da bi u ovom odsudnom vremenu u potpunosti angažovali ono što ste naučili među svakodnevnim ljudima i u čemu ste dobri, da bi potvrdili Fa koristeći veštine svakodnevnih ljudi, koje je Dafa stvorio za ljude na ovom svetu. U praksi ste to izveli veoma dobro. Sudeći po člancima na sajtu Clearwisdom i člancima učenika Dafe na sajtu Xinsheng1 i u drugim medijima, rekao bih da su neki od članaka koje ste napisali remek-dela – oni su dobro promišljeni, njihove ideje su utemeljene, oni demonstriraju jasno razmišljanje, i njihova logika je snažna. Oni su zaista imali dejstvo da šokiraju i zastraše zlo, i njihov kalibar je velik. Kad se ti mediji koji fabrikuju laži u Kini izmere standardima koje mi sada imamo, rekao bih da oni nisu ni za šta. Jedan učenik je rekao: „Na kraljevskom dvoru nema sposobnog čoveka“2. Mislim da je ovo istina. Ko bi iscrpeo sebe pomažući zlu da laže, kleveta nas i podmeće nam na nitkovski način? Kao učenici Dafe, mi u potpunosti demonstriramo šta treba da činimo – to je vaša odgovornost, to je ono što praktikanti Dafe iz doba Fa-ispravljanja treba da čine, i vi to činite izuzetno dobro. Dok trpite poteškoće i podnosite agoniju progona, učenici unutar Kine objašnjavaju istinu svesnim bićima, što prikazuje veličanstvene dela Velikih prosvetljenih bića pre nego što su rođena. Ponekad, kad čitam sajt PureInsight, osećam da su nova bića i novo čovečanstvo zaista počeli sada, jer vaše razumevanje je već u stanju da se ravna sa onim u novom istorijskom periodu, i onim koje pripada najpravednijim bićima. Učenici Dafe postavljaju temelj za ljudsku rasu u budućnosti.

U progonu učenika Dafe postoji jedan veoma zao faktor. Naime, stare sile ne mogu da pređu preko činjenice da će neki učenici dostići Ispunjenje i postati učenici iz doba Fa-ispravljanja; oni misle da su ti učenici suviše lako dobili Fa, jer čak ni oni ne mogu da budu učenici iz doba Fa-ispravljanja; iz ovog razloga manipulišu zlom i koriste zle osobe da prebijaju naše učenike – insistiraju na tome da ih biju do časa kad će reći: „Prestaću da vežbam“. Nije li to zlo? Može li jedan bog biti ovakav? Kosmos se ispravlja, i broj bića koja bivaju iskorenjena na svakom nivou, prilično je velik. Broj nas koji ćemo dostići Ispunjenje je, kako ja vidim, daleko od dovoljnog. Ja sam prvobitno planirao da imam najmanje pedeset miliona – ovo vam nikad ranije nisam kazao. (Aplauz) U ovom času nemamo dovoljno. Ali već imamo dosta velik broj. Bez obzira na sve, međutim, ti kao kultivator ne treba da budeš previše srećan bilo šta da čuješ. Možda je ovo što je Učitelj upravo kazao jedan test za tebe. Oslobodi se svih vezanosti koje imaš, i ni o čemu nemoj misliti. Samo čini šta treba da čini učenik Dafe, i sve će biti pokriveno. Iako zlo izgleda grozno opako, ono je dosad iscrpelo svoje trikove, i sve što može je da nastavi da povećava etikete koje stavlja na našu praksu, i koristi medije da fabrikuje stvari; svojim bolesnim umom, ono primorava učenike da pišu tzv. „pokajničke izjave“ i da im potpisuju stvari. Ono zna vrlo dobro da je sve to lažno i da ne može promeniti srca ljudi, pa zašto onda insistira da to radi? Zašto insistira na tome da izjavite: „Prestaću da vežbam“, pre nego što vas pusti. Jedan čovek kaže „nastaviću da vežbam“, i oni ga osude; drugi kaže: „prestaću da vežbam“, i oni ga samo zbog ovog oslobode. Razlika između ova dva je neverovatna, zar ne? Je li to normalno? Nije. Nije li to očigledno? Oni samo žele da vas nateraju da padnete, oni samo žele da izgovorite te reči. Jednom kad se te reči izgovore, čak i ako nisu iz srca, to ostavlja mrlju. Za učenika iz doba Fa-ispravljanja, to je sramota. Šta više, ako si počinio stvari koje su naudile Dafi, i nisi u stanju da sve to nadoknadiš u daljem toku Fa-ispravljanja, nadoknadiš gubitke koje si naneo Dafi, to će biti zaista ozbiljno. Jedna misao može odrediti hoćeš li uspeti. Da li si u stanju da iskoračiš u potvrđivanju Fa je test koje se ne može proći samo tako što ćeš slediti gomilu i njenu inerciju. Neki ljudi smatraju da treba da sačekaju na Trgu Tjenanmen, misleći „ako svi istupe iz gomile, onda će i oni istupiti.“ Kad ne vide da istupaju mnogi praktikanti, oni se prošetaju i upute se nazad. Ovo je zato što kad svi istupe, onda je inercija ono što te izvodi – nisi istupio zbog toga što si duboko u sebi odbacio život i smrt. Kultivacija je individualno pitanje, i ne može se slediti gomila. Napredak svakog pojedinca mora imati dobre osnove. Naravno, nema potrebe da svi naši učenici izvan Kine idu na Tjenanmen. Kad biste svi tamo otišli, ne bi bilo nikog izvan Kine da radi stvari vezane za Fa-ispravljanje. Sve to je aranžirano u istoriji.

Vi ste jedno telo, baš kao Učiteljev gong. Naravno da vi i gong niste ista stvar, samo dajem primer. To je kao moj gong, koji istovremeno radi različite stvari. Jedan njegov deo se, sa ogromnom snagom, neprekidno napaja kroz ogroman kosmos u mikrokosmos, prema onom što je više i šire; sila je toliko masivna i brzina je toliko velika, da prevazilazi sva vremena dok ispravlja kolosalni nebeski svod. Jedan njegov deo, nakon ovog napajanja, eliminiše grešnu karmu bića na različitim nivoima i balansira sve isprepletane međusobne odnose između bića na različitim nivoima. Jedan njegov deo asimilira bića, jedan deo repozicionira bića. On radi različite stvari čak i na najmikroskopskijim nivoima bića, na svakom od nivoa. Jedan deo njega čini stvari u niskim dimenzijama, jedan deo štiti učenike, i jedan deo njega čisti zlo – svaki aspekat mog gonga radi ove stvari. Drugim rečima, jedno telo ne mora obavezno raditi jednu stvar. Ali šta god radili, vi morate biti vredni naziva učenika Dafe.

To je sve što ću danas reći. I vaša razmena iskustava i razumevanja je važno, takođe. Pod bilo kojim okolnostima, u bilo kom periodu, i bez obzira koliko ste zauzeti poslom, ne smete odlutati od svoga učenja Fa, i to u osnovi obezbeđuje da ćete se popraviti i dostići Ispunjenje. Bez učenja Fa ne možete raditi za Dafu, jer bi to bilo kao kad svakodnevna osoba radi Dafa posao. Dafa posao moraju raditi učenici Dafe – to je zahtev prema vama. Ako svakodnevni ljudi pomažu u Dafa poslovima, naravno da je to dobro, ali ja govorim o učenicima Dafe. Ti moraš biti učenik Dafe koji radi Dafa posao, jer tvoje Ispunjenje je od primarne važnosti. U ovom času, tvoje Ispunjenje je prvo i najpreče. Naravno, biti odgovoran prema Dafi i spasavati živa bića predstavlja deo vašeg Ispunjenja. Ovo ću vam reći: svi vi kažete da Učitelj spasava sva živa bića, ali kad svi budete dostigli Ispunjenje i pogledali nazad, tada ćete ugledati sva živa bića koja ste do tada spasili. Kad objašnjavate istinu, vi spasavate svesna bića.

To je sve što ću reći. Sad možete nastaviti konferenciju.

Li Hondži
21.07.2001.

1 Xinsheng – sajt na kineskom koji uređuju praktikanti Dafe, namenjen širokoj publici. Naziv se može prevesti kao „Novi život“ ili „Novo postojanje“.
2 Drevni kineski idiom o određenom stanju u vlasti