Falun Dafa Minghui.org

Turneja predavanja Fa po Severnoj Americi

Pozdrav svima! (Aplauz)

Dugo vas nisam video. Hteo bih da vam pričam o nekoliko stvari. Kad završim, ako budete imali neka pitanja, možete pitati, a ja ću iskoristiti ovu priliku da na njih odgovorim.

Govoriću pretežno o tri stvari. Prva je to da učenje Fa svima treba da bude prioritet. Ovo sam vam često govorio. Ali ono o čemu ću danas govoriti je drugačije. Iskazaću vam krupnije razloge. Za svakog učenika Dafe je jako važno da dobro uči Fa. Ovo je zato što ste vi puno drugačiji od bilo kog kultivacionog metoda iz prošlosti i kultivatora u prošlosti, jer vaše misije su velike. Ovde se predaje Fa kosmosa—ko bi došao da sluša Fa? I šta bi uradila ta bića koja bi došla da slušaju Fa? Sve ove stvari imaju veći značaj. Rekao sam da su učenici Dafe veličanstveni. Zapravo, odgovornosti koje snosite su jako velike. Vi znate samo to da su neki učenici u prošlosti sklopili pakt sa mnom. A istina je da ima puno drugih učenika koji su došli sa drugih kolosalnih kosmičkih svodova, koji su izuzetno udaljeni i ekstremno prostrani, i došli su da uspostave karmičku vezu1. A ima i nekih ljudi koji su ovom zgodom ušli dok se Dafa širila, budući da su vrata bila širom otvorena, pa je isto tako ušlo i puno ljudi dosta dobrog urođenog kvaliteta. Znači, ovo su tri kategorije u koje naši učenici pretežno spadaju.

Razmislite, zašto su bića sa udaljenih kosmičkih tela došla ovamo? Jer je u kosmosu trebalo da se desi Fa-ispravljanje, a oni predstavnici ekstremno masivne grupe bića u udaljenim kosmičkim telima i kolosalnim svodovima; oni su došli ovamo da uspostave karmičku sudbinsku vezu sa Učiteljem, da bi obezbedili da ne budu izostavljeni u Fa-ispravljanju, tokom rekonstrukcije celokupnog kosmosa; njihov cilj je bio da omoguće tamošnjim živim bićima da budu spasena. Masivne, nebrojene grupe bića su ovde. Ni oni ljudi koji su mogli da potpišu pakt sa mnom nemaju prostu pozadinu, takođe—i oni su došli sa golemih kosmičkih tela. Ako su i njihovi nivoi bili istinski visoki, razmislite, zar ne predstavljaju i oni, takođe, gigantska kosmička tela? Ima i nekih učenika, koji su ušli dok je ovom zgodom širen Fa, i većina njih je, isto tako, došla sa zbilja visokih nivoa.

Upravo sam vam govorio o tome ko je došao da sluša Fa. Ako su ovakvi ljudi došli da slušaju Fa, onda razmislite, zar ne predstavlja svaki učenik Dafe različito gigantsko kosmičko telo? Ako je to slučaj, da li dobra tj. loša kultivacija učenika Dafe određuje da li će ta gigantska kosmička tela biti spasena, ili ne? Ja vam mogu reći da je to definitivno slučaj.

Razlog je taj što je to gigantsko kosmičko telo pod vama, ono je skoro kao vaša tela, jer eto koliko gigantski ste vi. Unutar njih postoje nebrojena živa bića i nebrojeni kosmički svodovi. Vaša kultivacija opredeljuje da li su te gigantske grupe bića dobre ili loše, i da li se mogu zadržati, ili ne! Gledano sa mikrokosmičkog nivoa, vaše ljudsko telo, koje se manifestuje u ljudskom svetu, je zapravo jedan gigantski sistem, takođe. Dok se kultivišete, najpre se ovaj deo vašeg tela izleči i ostaje zdrav, a onda se on postepeno transformiše u visoko-energetsku materiju. Promene na površini možda neće biti krupne. Tokom Fa-ispravljanja, kosmos vrši proboj od mikrokosmosa prema površini; tokom svoje kultivacije, učenici Dafe se takođe menjaju od mikrokosmosa prema površini. Dok se kultivišete, vaša tela u mikrokosmosu se brzo probijaju kroz nivoe. A u njihovoj kultivaciji, telima velike većine naših učenika više ne ostaje mnogo na površini. Što je viši vaš nivo, za više toga ste odgovorni. Što je viši vaš nivo, kosmičko telo je gigantskije, i predstavljate više živih bića, i bićete odgovorni za taj domen. Drugim rečima, dok nastavljate da se kultivišete, vaše ljudsko telo nastavlja da se unapređuje i postaje sve bolje i bolje, i istovremeno se transformiše u telo boga. Ako se ne kultivišete dobro, kao što ste videli, promene u telu na površini su veoma male. Drugim rečima, to gigantsko kosmičko telo koje predstavljate je isto kao vaše telo—ono korespondira s vašim telom. Tada možda mnoga bića neće biti spasena zbog toga što se vi niste dobro kultivisali—usled toga što se vi niste dobro kultivisali, oni ne mogu postati dobri. To što se vi niste oslobodili mnogih vezanosti ometa njih, a oni, za uzvrat, ometaju vas.

Često sam govorio da treba dobro da učite Fa. Na Fa-konferencijama, ili u drugim uslovima, uvek kad sam se sretao sa učenicima govorio sam da učenje Fa treba da vam bude prioritet, i da bez obzira koliko ste zauzeti, morate učiti Fa. Tada vam nisam mogao reći stvari na nivou ovako dubokom, i nisam vam mogao razotkriti ovo. Ali sada, nakon ove poteškoće, u stanju ste da dublje shvatite Fa, i postali ste zreliji u svojoj kultivaciji i potvrđivanju Fa. Danas vam mogu reći ovo: vaša kultivacija apsolutno nije lično, prosto pitanje dostizanja Ispunjenja—vaša kultivacija spasava nebrojena živa bića u kosmičkom telu korespondentnom vama, koja polažu beskonačnu nadu u vas. Kultivacija svih vas je spasavanje živih bića u svakom pojedinom gigantskom kosmičkom kolosalnom svodu.

Zašto kažem da se učenici Dafe razlikuju od kultivatora prošlosti? Ja kažem da su učenici Dafe veličanstveni, ali samo ako ste se zbilja dobro kultivisali, vaše Ispunjenje je istinski veličanstveno. Ispunjenje učenika Dafe nije samo to da se neko obično biće otrgne iz Tri domena. Razmislite, ako se dobro kultivišeš, mali broj bića u gigantskom kosmosu postaće loše, i malo njih biće iskorenjeno. A kad se budeš vratio, zaista će te smatrati za svoga Gospodara, svog Kralja, i beskrajno će te poštovati, jer si ih spasao, žrtvovao si se za njih, i dao im sve što imaju. Ali ako se ne kultivišeš dobro, mnoga bića će biti iskorenjena, jer ne možemo izbeći da iskorenimo bića koja se više ne mogu spasiti. Zašto je tako? Tokom ovog progona, bića u različitim dimenzijama, sva igraju neku ulogu, bilo da su dobra bića, ili loša bića. Loša bića ometaju Fa-ispravljanje, progone naše učenike, i istovremeno vam prave smetnje. Zato ih morate eliminisati sa krajnjom ozbiljnošću. Ako se ne kultivišete dobro, mnoga bića će biti iskorenjena, a kad budete dostigli Ispunjenje, kad se budete vratili na svoje mesto, shvatićete da je iskorenjen jako velik broj bića koja su u jednom trenutku polagala beskonačnu nadu u vas. Onda u ovom kosmičkom kolosalnom svodu, sasvim je moguće da će kosmička tela koja vi predstavljate biti u razbijenom i nekompletnom stanju, a nebrojena živa bića će završiti iskorenjena.

Znate, tokom ovog progona, mnogi učenici nisu jasno shvatili stvari, i ovo smatraju običnim ljudskim progonom protiv ljudskih bića. Zapravo, ovaj progon je u potpunosti jedan zli test učenika Dafe, bez presedana, koji su priredile stare sile. One ne dopuštaju zlim bićima, koja se koriste, da saznaju pravu situaciju—one zbilja čine štetu. Iako ja ne priznajem nijedan od ovih aranžmana, one su, na kraju krajeva, učinile ove stvari. Ja ne priznajem ništa od onog što su one priredile u istoriji, a tokom Fa-ispravljanja, ja im se u potpunosti suprotstavljam. Znači, usred ovog progona živih bića, mi treba da objasnimo istinu ljudima, i istovremeno treba da se dobro kultivišemo, i da eliminišemo zlo ispravnim mislima. Iako mi ne priznajemo ništa njihovo, njihovo zajedljivo klevetništvo tokom ovog progona jeste zatrovalo misli nebrojenih živih bića.

Ako je velika većina ljudi danas na ovom svetu zaista došla sa visokih nivoa da dobije Fa, razmislite—onda oni nisu samo neka prosta bića. Čak i jedan tatagata predstavlja gigantsku grupu bića. Ali oni se ne svode na tatagate—svi oni koji su došli na ljudski svet imaju velike moći. Ovde su došli mnogi kraljevi i gospodari kosmičkih tela, i predstavljaju gigantska kosmička tela. Ali nakon dolaska u obično ljudsko društvo, oni su podlegli iluziji, i čak su učestvovali u ovom progonu Dafe. Onda, ako se neko ovakav eliminiše, razmislite, ne samo da je on eliminisan—ono što je eliminisano je takođe i gigantsko kosmičko telo.

Rekao sam da su učenici Dafe izuzetni. Usred takvog oštrog progona, vi i dalje objašnjavate istinu ljudima sveta i spasavate živa bića. Bića koja spasavate, razmislite, jesu li to samo obična ljudska bića? Ako zaista korespondiraju sa gigantskim kosmičkim telima, onda objasnivši istinu jednom od njih, vi spasavate jedno gigantsko kosmičko telo, jednu gigantsku grupu bića, i spasavate jednog gospodara, ili jednog kralja. Ja bih rekao, nisu li učenici Dafe veličanstveni? Sve stvari s kojima se susreću učenici Dafe su zbilja značajne. Ljudi su u prošlosti govorili o spasavanju živih bića; oni koji su spasavani su bili samo trivijalna ljudska bića, obična ljudska bića. Oni nisu zasluživali da ih spasavaju učenici Dafe—nije bilo potrebno da to rade moji učenici Dafe. Sve stvari koje radite su veoma značajne. Tokom današnjeg progona, ako obična, svakodnevna osoba može da kaže drugoj osobi: “Nemoj progoniti Falun Gong, Falun Gong je dobar,” i ta druga osoba zbog toga zaista prestane da progoni učenike Dafe, onda će ova u budućnosti čak imati priliku da ostane i dobije Fa, a ako je došla sa visokog nivoa da dobije Fa, onda će njena kultivacija biti brza. Onda, razmislite, njeno Ispunjenje će biti Ispunjenje ogromne grupe bića, Ispunjenje jednog gospodara, ili kralja. To njeno Ispunjenje je ipak omogućio običan čovek. Taj obični čovek, jedan obični svakodnevni čovek, će čak postati veliki bog. Onda, tim pre, šta je sa učenicima Dafe koji čine nešto tako veličanstveno? Oni ne spasavaju samo jednu osobu, ili nekoliko osoba, oni neprekidno imaju inicijativu da objasne istinu ljudima sveta, konstantno rade ove stvari, i spasavaju još više bića—nije li to veličanstveno?

Ranije sam rekao da za jednog učenika Dafe, dostići Ispunjenje ličnom kultivacijom nije bog zna šta—u procesu kultivacije, učenik Dafe samo postavlja temelje za sebe, da bi se pripremio za krupnije stvari. Ako neko smatra svoje individualno Ispunjenje za najvažniju stvar, ja bih rekao da on ne zaslužuje da bude učenik Dafe iz doba Fa-ispravljanja. Ko se, onda, može zvati učenikom Dafe iz doba Fa-ispravljanja? Meni je poznato da na svetu zapravo ima sedam milijardi ljudi. Naši učenici Dafe ranije su brojali sve ukupno samo 100 miliona. Koji je to odnos? Zar ti, ostali ljudi ne mogu da dobiju Fa? U narednoj fazi i dalje će biti ljudi koji će se kultivisati, i dalje će biti ljudi koji će dostizati Ispunjenje - ali to ipak neće biti ništa osim lične kultivacije. Razlog je to što se oni koji dobiju Fa tokom prve faze nazivaju “Učenicima Dafe iz doba Fa-ispravljanja.” Vi koegzistirate sa periodom Fa-ispravljanja, i Dafa vam je poverila veličanstvene odgovornosti i misije; dok će oni ljudi, koji će kasnije dobijati Fa, naprosto obavljati ličnu kultivaciju. Oni neće imati tu čast, i oni nisu dovoljne sreće da sudeluju u ovako veličanstvenoj stvari. Pa nije li naše spasavanje živih bića nešto zbilja izuzetno, nešto zbilja veličanstveno? Zapravo, takođe je veoma urgentno.

Prethodno sam rekao da ako se ne budemo dobro kultivisali, za naše učenike Dafe to neće biti samo pitanje bolnog kajanja pošto dostignu Ispunjenje. Oni koji su se dobro kultivisali, imaće zaista bajno Ispunjenje kad se vrate—sva živa bića koja su polagala svu svoju nadu u njih, biće spasena od strane njih. Ali kad se vrate neki od onih koji se ne kultivišu dobro, oni će naći svoje univerzume u iskidanom i nekompletnom stanju. Što se tiče onih koji su tokom ovog progona prešli na suprotnu stranu, ili čak počinili grozne stvari, dopustite da vam kažem da Učitelj i dalje ne želi da ih napusti. (Aplauz) Ništa njihovo s površine više se neće moći doneti nazad. Pošto se nisu dobro kultivisali i nisu dobro postupali, sva ta ogromna i brojna bića se ne mogu spasiti. Kako ja ne priznajem aranžmane starih sila i ne priznajem ovaj progon, i kako su stare sile razdvojile površinu od prvobitne prirode učenika Dafe, puno je stvari povodom kojih učenici Dafe ništa ne mogu da učine, pa njihovim površinama manipulišu zla bića, i navode da rade neke loše stvari—što je posledica njihovih vezanosti, koje zla bića koriste—pa ću ja izvući prvobitnu prirodu učenika Dafe. Istovremeno, i stare sile koje su priredile da površina učenika Dafe bude izmanipulisana da čine loše stvari, i ta zla bića koja stare sile koriste da direktno progone Dafu, biće lišena svojih Statusa dostignuća, lišena svih svojih moći. Biće ubačena u delove ljudskih tela tih učenika Dafe koje su progonili, a koji su sačinjeni od karme i svakojakih post-natalno stečenih predstava, i taj deo ljudskog tela će biti eliminisan u metabolitičkom procesu—što znači, onaj deo koji su oni iskoristili—i kad se ubace unutra, oni će zajedno otići u pakao. To je zato što stare sile zaista čine loše stvari koristeći zla bića i manipulišući ljudskom karmom i predstavama. Oni prouzrokuju da se takvi moji učenici vrate na isti način kako su došli, a da ništa ne ponesu nazad; isto tako, kad se oni vrate, gigantska kosmička tela koja predstavljaju biće prazna i u njima više neće biti svih bića koja su tu bila. Pošto se nisu dobro kultivisali, sve se pokvarilo, sve je iskorenjeno, i može se samo iznova stvoriti. Zato kažem da je u vašoj ličnoj kultivaciji izuzetno važno da istrajete u učenju Fa. Ako ne učite Fa valjano, kad radite za Dafu, biće puno stvari s kojima ćete teško izići na kraj i obaviti ih dobro. Ali ako dobro učite Fa, shvatićete da vam je mnogo lakše da obavite mnoge stvari, a istovremeno je manja verovatnoća da se dese problemi. Zato sam rekao da bez obzira koliko ste zauzeti, morate učiti Fa.

Ovo o čemu sam sada govorio je bila prva stvar. Druga stvar je da moramo dati prioritet objašnjavanju istine. Potrebno je da znate da je objašnjavanje istine izuzetno važno za učenike Dafe. Vi se ne bavite samo ličnom kultivacijom—vaša sopstvena kultivacija je spasavanje bića u gigantskim kosmičkim telima, koja vi predstavljate. Kad objašnjavate istinu, vi spasavate još više i još veća dodatna kosmička tela i bića u tim kosmičkim telima, jer to je odgovornost Dafe, i istorija vam je to poverila. Ranije sam rekao da mnoga bića na svetu dolaze sa izuzetnom pozadinom—ako su oni kraljevi, gospodari i bogovi golemih kosmičkih tela—onda su ono što oni predstavljaju golema kosmička tela i brojne grupe bića. Kad spaseš takvu osobu, razmilite, zar ne spasavate boga? On je verovatno bog sa ekstremno visokog nivoa, i korespondira sa još većim kosmičkim telima i brojnim živim bićima. O kolikoj moćnoj vrlini, onda, govorimo? Je li to prosta stvar? Samo učenicima Dafe može biti poverena ovako velika misija.

Znači, lično Ispunjenje je sporedno za vas. Kroz istoriju ste se kultivisali više puta, i prošli ovakva putešestvija u mnogim vremenskim periodima. Postojeći test za dostizanje standarda za vaše lično Ispunjenje uopšte nije nešto naročito. To je standard za merenje u koliko Dafe možete da proniknete. Vaš proces lične kultivacije je zapravo postavljao temelj da biste dalje štitili Fa i potvrđivali ga. To je zato što morate imati izvesne kvalitete, i morate imati duboko razumevanje i proniknuti u Fa; istovremeno, u vašem sopstvenom procesu kultivacije morate potpuno zadovoljiti lični standard koji ste u stanju da dostignete. Tek tada istinski možete potvrđivati Fa i raditi ono što učenik Dafe treba da radi u kritičnim momentima. Znači da odgovornosti učenika Dafe ne postoje zarad ličnog Ispunjenja, već za spasavanje živih bića dok se potvrđuje Fa—to je istorijska misija učenika Dafe, i to je ono zašto su učenici Dafe zbilja veličanstveni.

Hteo bih da vam kažem, zapravo, da ljudi na ovom svetu… Glavne duša osobe unutar te ljudske kože, iz doba kad su svojevremeno bogovi stvorili ljude, tokom skorašnjih vremenskih perioda postepeno su ostavljane u drugim dimenzijama, i nije im dopuštano da se ponovo reinkarniraju. Velika većina ljudskih koža sada je okupirana od strane bića sa visokih nivoa. Drugim rečima, oni su hteli da dođu i dobiju Fa, i trebalo im je da iskoriste ljudske kože; ovde su uključeni učenici Dafe. Zato je vaše objašnjavanje istine izuzetno važno.

Naravno, mnogi učenici tiho obavljaju veliku količinu posla sa objašnjavanjem istine—dele flajere, telefoniraju, koriste internet, odlaze u konzulate, i koriste sve različite medijske oblike da saopšte ljudima sveta istinu o Dafi, i da razotkriju zli progon. Učenici unutar Kine su još izuzetniji—pod ogromnim pritiskom zla, oni potvrđuju Fa i spasavaju živa bića. Sve ovo je izuzetno, veličanstveno je. Šta više, vi ovo činite na sopstvenu inicijativu. Bez obzira da li štipa zimska hladnoća, prži letnja vrućina, kad je sve prekriveno ledom i snegom, ili po kiši koja pljušti, bez obzira kakav je stav ljudi, koliko je teško, vi ne popuštate. Učitelj zna za sve ovo. Ja to vidim, i srećan sam. Znam da po sopstvenom izboru radite ono što treba. To je ono što radi celo telo učenika Dafe. Naravno, ima nešto ljudi koji nisu vredni, ima nešto ljudi čije razumevanje nije adekvatno. Ali oni ne mogu predstavljati veću grupu. Celo telo zaista dobro postupa. A povrh toga, oni koji nisu istupili, postepeno istupaju. Ja sam se puno uverio u sve što vi činite. Drugim rečima, učenici Dafe rade stvari uglavnom u skladu sa zahtevima Fa-ispravljanja. U svemu ovome nema problema, i izuzetno je dobro.

Upravo sam raspravio dve stvari. Treća stvar je vaše slanje ispravnih misli. To su tri stvari koje učenici Dafe trenutno treba da rade. Slanje ispravnih misli je još jedna veličanstvena stvar za naše učenike Dafe. Ovaj silni progon Dafe, učenika Dafe, i ljudi sveta, koji se dešava od 20. jula, 1999. je bez presedana. U istoriji, progoni hrišćanstva, budizma, i drugih religija nikada nisu bili ovako zli. U to doba nije bilo masivnih medijskih aparata kao sada, ni transportna sredstva nisu bila napredna, i progoni su bili ograničeni na male oblasti. Danas je oblast Kine prostrana, a broj živih bića koja su žrtve je veoma velik—samo u Kini, više od milijardu ljudi su direktne žrtve. Ali progon nije sveden samo na Kinu. Ovaj progon je, zapravo, svetski—kleveta je zatrovala ljudske misli širom sveta. Istovremeno, laž i propaganda koji su prekrili Zemlju, stavljaju učenike Dafe pod ogroman pritisak. A što je još ozbiljnije, takve laži i kleveta su zatrovali ljudski um širom sveta. Ovo je Fa kosmosa. To je Fa koji je stvorio sav život. Ako u glavi bilo kog bića postoje loše misli o Dafi—razmislite, sada se odvija Fa-ispravljanje i stav bića prema Fa-ispravljanju opredeljuje da li ono ostaje, ili se eliminiše—da li će se to biće i dalje moći zadržati kad Fa bude ispravio ljudski svet? Ono će biti izbrisano čim počne Fa-ispravljanje ljudskog sveta. Pa nije li ovo onda progon celog sveta, cele ljudske rase?

Učenici Dafe su izuzetni. U času kad je počeo progon, vi se nikad pre toga niste bili susreli sa nečim sličnim, niste bili mentalno pripremljeni, i zapravo niste znali šta da radite. Onda ste se postepeno sabrali, i postepeno ste istupili da potvrdite Fa. Sada racionalnije razotkrivate zlo i spasavate živa bića. Do sada smo svim vladama i velikoj većini ljudi širom sveta u osnovi omogućili da znaju da je naša Falun Dafa dobra. Svi oni znaju da smo mi nepravedno progonjeni, svi oni znaju gadnu prirodu glavnog zlog nevaljalca u Kini i izopačeno, ogavno lice tog tiranina, i jasno mogu da vide zlobu te bande političkih nevaljalaca. Ono protiv čega smo ustali je ogromna propagandna mašinerija nacije kojom manipuliše ekstremno zlo, vladar koji je politički hulja. Uspeli smo da omogućimo ljudima širom sveta da saznaju za istinu o progonu, i spasimo one ljude čiji je um bio zatrovan klevetom i lažima. To je izuzetno—zbilja izuzetno. Učenici u Kini čine ovo još više, suočeni sa žestokim pritiskom. Oni bude kineski narod. Oni bude i ljude širom sveta, koji sada znaju za zlo progona. Niko ne ide s njim, i svi mu se protive. Može li zlo, onda, da se održi? Zapravo, zli faktori koji kontrolišu progon sada su jako malobrojni, i stare sile misle da nemaju dovoljno toga da bi iskušale Dafu. I zlo je, takođe, videlo da je svršeno s njim, da se Dafa nikad neće uništiti.

Sećate li se ranije, kad ste počinjali da šaljete ispravne misli? Ta zla bića koja su proganjala učenike Dafe momentalno su dolazila, postrojavajući se u formaciju, lupajući u svoje bubnjeve. Slanjem ispravnih misli izvesno vreme, vi ste očistili velike količine tih zlih faktora. Sada, kad šaljete ispravne misli, vaš gong treba sve da pretraži da bi našao ta zla bića. Čim učenici Dafe podignu svoju ruku u uspravan položaj, oni beže. Učenici Dafe su u stanju da ispravno pogledaju zle ljude ravno u oči, a zli ljudi odmah pokušavaju da izbegnu kontakt očima. To je zato što ispravne misli plaše zla bića koja manipulišu zlim ljudima, jer ona znaju da ako bi samo malo sporije utekla, smesta bi bila eliminisana ispravnim mislima učenika Dafe. Zato se sada zlo stalno grupiše tamo gde je zlo koncentrisano u Kini. Zli faktori koji kontrolišu ljudske umove u drugim delovima sveta su u finalnoj fazi eliminacije.

Sećam se da upravo kad je ovo počelo, 20. jula 1999, u mnogim delovima sveta niko nije znao šta je to Dafa—“Represija na tako širokoj osnovi se odjednom dešava u Kini, o čemu se radi?” Medijske ispostave širom sveta su emitovale klevetničku propaganda Kine. U to doba, pritisak je bio enorman. Naravno, to je bio samo spoljni oblik pritiska. Postojala je i jedna fundamentalna vrsta pritiska. Ali čak ni ovakav spoljni pritisak nije viđen nikad ranije u istoriji. Vi ste se suprotstavili takvom pritisku, i sve očistili do ove mere. To je zbilja nešto izuzetno.

U to doba, kad su zli faktori kosmosa, koji su viđeni za eliminaciju, pritiskali odozgore, oni su bili ekstremno golemi. Oni su napunili celokupna Tri domena i dimenzije sazdane od slojeva na slojevima čestica. Pritiskalo je zlo celog kosmosa—nešto tako ogromno je pritiskalo čovečanstvo i Tri domena. Videli ste da je ona fotografija Zemlje objavljena u to doba u medijima ličila na lice demona. Ali to je bila samo manifestacija u dimenziji površinskog zemaljskog sloja. Da nije Fa-ispravljanja, nijedno biće u Tri domena ne bi opstalo, jer ta stvar je bila dovoljno moćna da uništi prilično veliko kosmičko telo. Kad je snaga Fa-ispravljanja uništila sve stvari koje su vršile pritisak, faktori koji su kontrolisali ljudske misli su u celosti eliminisani, a situacija se posle toga puno promenila. Kad ste ranije pokušavali da objasnite istinu, puno ljudi uopšte nije htelo da sluša, i loše bi se poneli. Kad ste ponovo pokušali da objasnite istinu nakon što su te stvari uništene, ljudi su postali voljni da prihvate, i bili su u stanju da vas slušaju. Ali opet nisu bili dovoljno razumni, jer ta zla bića koja su se probila u Tri domena su i dalje manipulisala ljudima—i dalje su manipulisala ljudima koji su imali loše misli o Dafi. Kao posledica klevetničke propagande, bilo je dosta ovakvih ljudi, i zato je pritisak na nas bio jako velik. Takođe, mnoga zla bića su bila zbilja bedna. Pod tim okolnostima sam vam rekao da šaljete ispravne misli. Nakon što su zli faktori koji manipulišu ljudskim bićima eliminisali tokom našeg slanja ispravnih misli, tek tada se ljudima sveta u suštini razbistrilo u glavi.

Tokom celokupnog procesa Fa-ispravljanja, moj gong dolazi iz mikrokosmosa prema površini. Brzina je, zapravo, ekstremno velika. Uskoro ću govoriti o brzini Fa-ispravljanja. Pre nego što sila Fa-ispravljanja stigne do površinskog nivoa ljudskih bića, ili drugim rečima, dok Fa-ispravljanje nastavlja da napreduje prema ovoj površini, tokom ovog malog zazora u vremenu, pre nego što površina prođe kroz Fa-ispravljanje, zle stare sile prikazuju sve svoje, i koriste najzlija bića sa najnižeg nivoa, užasno haotična bića čudnih oblika da progone Dafu i učenike Dafe. Učenici Dafe, s druge strane, potvrđuju Fa i spasavaju živa bića tokom ovog vremena, pre nego što stigne Fa-ispravljanje. Sve se prikazuje u ovom vremenskom periodu.

Sila Fa-ispravljanja će nastaviti da juri kroz preostale dimenzije, dok se Fa-ispravljanje potpuno ne završi. Ali, dok sila Fa-ispravljanja ne dospe do površinskih dimenzija, stari Fa, taj degenerisani Fa kosmosa, će i dalje postojati u površinskim dimenzijama. Prema tome, ovaj stari Fa će nastaviti da upravlja svim bićima u starim dimenzijama sve dok ne stigne Fa-ispravljanje. Kad bi se ovaj stari Fa prerano uništio, to jest, kad bi se stari Fa uništio pre nego što stigne Fa-ispravljanje, onda razmislite, desili bi se ozbiljni problemi: od vrha do podnožja kosmosa, horizontalne dimenzije, vertikalne dimenzije, sve dimenzije bi bile gurnute u haos, sva vremena u kosmosu bi prestala da postoje, postalo bi najveća dimenzija, najbrže vreme, sva bića u starim dimenzijama bi istrunula najvećom brzinom, sva materija bi se smesta pokvarila, i sve što ostaje na površini starog kosmosa i sa svim što nije prošlo Fa-ispravljanje bi bilo svršeno, momentalno bi se dezintegrisalo. Ovaj mali delić površine starog kosmosa, koji nije prošao Fa-ispravljanje je takođe sačinjen od nebrojenih gigantskih dimenzija, nebrojenih živih bića, i nebrojenih bogova, pa se ne može uništiti pre nego što prođe Fa-ispravljanje, jer će se tamošnja živa bića dezintegrisati pre nego što stigne Fa-ispravljanje, i neće se spasti. Učitelj ne spasava samo vas i ljude sveta—ja takođe spasavam ta bića sa visokih nivoa. Stara bića ne mogu da vide kakav je novi kosmos, niti im je dopušteno da to vide. Zato slede stare Fa-principe i daju podršku svemu iz starog kosmosa. Zato, kad ih stavim pred zahteve novog kosmosa, oni nisu voljni da se povinuju—oni to ne mogu da vide. Onda, tokom Fa-ispravljanja, stari Fa zapravo igra ulogu smetnje meni i učenicima Dafe. Ja imam moć da to uništim. Ali kao što sam rekao, da bih spasio živa bića, ja ih ne mogu uništiti. Kad bi se uništila, ta bića se ne bi mogla spasiti, i bilo bi svršeno sa svim živim bićima u tim kosmičkim telima. Osim toga, glavno telo naših učenika Dafe je i dalje ovde, pa bi bilo još teže ponuditi spasenje.

Znači, mnoge stvari ne mogu se sagledati pojednostavljivanjem. Ako se ne skonča sa ovim starim Fa, to će otežati Fa-ispravljanje; ali ako se skonča sa ovim Fa, to će ozbiljno uticati na spasavanje živih bića. Kad Učenici Dafe šalju ispravne misli, čiste i ispravne misli, da njima očiste progon od strane zla, to je dopušteno—stari Fa-principi uključuju i takve principe. To je ista ideja kao pristupiti kultivaciji ispravnim mislima, ili kao spasavanje živih bića sa ispravnim mislima. Zato to možete. Ako bi to Učitelj uradio za vas, stari Fa-principi i stari bogovi ne bi stajali iza toga. Ja sam već učinio mnoge stvari za vas, i da sam preterao, radeći previše, ili da sam potpuno preuzeo sve i sve obavio, stari Fa-principi i bića u starom kosmosu bi ovo videla, a ona to apsolutno ne bi odobrila. Ona bi smatrala da sam ja preuzeo sve vaše, i da učenici Dafe nisu obavili svoju sopstvenu kultivaciju. Pa bi ustali da to blokiraju.

Naravno, ako oni blokiraju stvari, ja ih mogu eliminisati. Ali da li bi to išlo? Mnoge stvari nisu tako jednostavne. Na primer, daću vam ilustraciju. Neki učenici u Kini nisu se baš dobro poneli u svakom trenutku. Kad su bivali hapšeni i proganjani, kad su ih ti zli policajci tukli, oni su ih užasno tukli. Ali u tom momentu, misli nekih učenika nisu bile kakve bi trebalo, pa je progon koji su trpeli postajao još oštriji. Kad ih je zlo tuklo, oni su zaboravljali da su učenici Dafe, i nisu mislili: “Zamoliću Učitelja da mi pomogne.” Ili, dok su neki ljudi molili Učitelja za pomoć, oni su imali snažnu vezanost za strah. Kad su dobijali batine i bivali u velikom bolu, mnogi od njih su vikali: “Joj! Majko!” Oni su u potpunosti tretirali ovaj progon kao progon običnih ljudskih bića protiv drugih ljudskih bića. Onda, da sam ja u tom času pokušao da ih zaštitim, te stare sile ne bi se s tim složile, jer one podržavaju principe starog kosmosa; one misle da su to jedini principi kosmosa - one ne mogu da vide novi kosmos. One bi rekle: “Ovo je tvoj učenik? Da li misliš da te on smatra svojim učiteljem? Smatra li sebe za kultivatora? Ima li ispravne misli? Da li je odbacio misao o životu i smrti? Da li ostaje tvrd i čvrst kao dijamant?” U tim trenucima, Učitelj zaista ne bi mogao da odgovori na njihove kritike. Naravno, ne može se reći da neko takav nije moj učenik samo zbog toga kako se poneo u jednoj ili dve prilike tokom celog života. Oni znaju i ovo, pa kažu: “Razlog što ga tučemo je da bismo izneli njegove ispravne misli. Vidiš, on te čak ne priznaje za svog učitelja. Niti se smatra učenikom Dafe.”

Zato, ponekad, Učitelju stvarno ne ostaje ništa što bi mogao reći. Ali, budući da kosmos prolazi kroz Fa-ispravljanje, ja uopšte ne priznajem ovaj progon. Ja mogu potpuno da očistim bogove koji manipulišu i koriste zla bića, kao i sama ta zla bića. Koliko god da su im nivoi visoki, bez obzira ko je vršio batinanje, ko je manipulisao, ko je koristio druge, ili ko je to priredio, ja ih mogu zgrabiti jednim potezom ruke - i uništiti ih. Dok sedi ovde, Učitelj je samo običan čovek—naprosto me smatrajte za običnog čoveka. Ali tela Učitelja u svim drugim dimenzijama su neuporedivo ogromna, a svako je veće od onog pored; koliki god bio kosmos, i dalje nije velik kao ja. (Aplauz) Ali, razmislite, kad bih ja uništio ta bića, stari principi i bića u gigantskim površinskim dimenzijama kosmosa, koja nisu prošla Fa-ispravljanje bi sve to videla, pa bi rekla: “Šta to radiš?” Tada bi se ona udružila i napala me, oformila silu koja mi oponira. Čak i tada, ja bih opet mogao da ih uništim—koliko god njih došlo, ja bih sve mogao da ih očistim, skinem im njihove Statuse dostignuća, i prognam ih u pakao. Ali razmislite, ja sam došao da spasem sva bića. Nisu li i ti bogovi bića? Oni su bića još viših nivoa, bića koja još više zavređuju da se spase. Ovaj učenik Dafe, s druge strane, se ne ponaša kao učenik Dafe, a ja ipak zbog njega uništavam nebrojene, nebrojene bogove—razmislite, je li to u redu? Ne, nije. Zato vam kažem da je Učitelju užasno teško da se pobrine za izvesne stvari. Nije da Učitelj nema tu moć; to je da bi se omogućilo svim živim bićima da budu spasena. Kad se vladate ispravno, Učitelj za vas sve može da učini. Ako su vaše ispravne misli stvarno jake, ako ste u stanju da odbacite misao o životu i smrti, i ako ste tvrdi i čvrsti kao dijamant, onda se ta zla bića neće usuditi da vas taknu, jer ona znaju da će svaka vrsta progona, osim da vas ubiju, biti uzaludna. Zlo neće imati drugog izbora nego da vas ostavi na miru. Ako vas u ovom scenariju zlo i dalje progoni, onda Učitelj neće imati dileme. Učitelj ima nebrojene fašene, a povrh toga, i dalje postoje nebrojeni bogovi koji mi pomažu da obavljam stvari, pa će i oni direktno eliminisati zlo, takođe. Nisam li vam ranije rekao da svaki od vas, učenika Dafe, ima osam vrsta Nebeskih čuvara Fa, koji vas štite? Samo zato što niste dovoljno dobro postupali, ove bogove sprečavaju Fa-principi starog kosmosa, pa ništa ne mogu da učine, uprkos tome što zbilja žele da pomognu.

Koji je, onda, tačno, odnos između mene i starih sila? Hajde da pričamo o ovome. Činjenica je da te stare sile, strogo uzimajući, ne nastoje da unište ovo Fa-ispravljanje, niti se usuđuju da ga unište. Njihov cilj, iako je nečist, je takođe da Fa-ispravljanje uspe, samo što hoće da sve ovo napreduje u skladu sa njihovim zahtevima—oni žele da Fa-ispravljanje sledi njihove zahteve—što je apsolutno nedopustivo. To je zato što su se sva bića u kosmosu degenerisala, pa čak ni prvobitni elementi koji sačinjavaju njihova bića više nisu čisti—čak ni elementi elemenata više nisu čisti. Oni sami ovo ne mogu da opaze, i šta god radili, oni neće moći da ponovo učine sebe čistim. Oni čak ne mogu zadovoljiti zahteve Fa-ispravljanja i novog kosmosa—kako bi mogli da isprave Fa? Kako bi Fa-ispravljanje moglo da sledi njihove zahteve? Kad bi nakon Fa-ispravljanja novi kosmos bio stvoren prema standardima i zahtevima bića starog kosmosa, zar to onda ne bi i dalje bio stari kosmos? Zar to ne bi bilo menjanje oblika stvari bez obraćanja pažnje na ono što leži u pozadini? Nijedno od živih bića u starom kosmosu nema nikakvu predstavu kakav je kosmos bio u svom prvobitnom, najčistijem, i najispravnijem stanju, pa kako bi se ovo moglo raditi po njihovom? Zato ih ja ne priznajem. Ali one ne žele da se dezintegrišu usled starih Fa-principa formiranja, stagnacije, degeneracije i destrukcije, pa instiktivno hoće da spasu sebe. Bića od najvišeg nivoa do najnižeg nivoa kosmosa su uzela učešća u ovome, u ovom celovitom sistemu koji se proteže sve do dole; na svakom nivou, 20% bića je uzelo učešće, i svaki nivo konkretno određuje kako će mi pomoći da obavim Fa-ispravljanje. Ali slojevi na slojevima bića postali su nečisti, pa čak i zadnje biće postalo je nečisto. Kad mi ona pomažu, ona istovremeno kriju svoje sebične namere da zaštite sebe. Svi oni žele da promene druge, ali ne i sebe—niko ne želi da promeni sebe—i čak nastoje da sačuvaju što više stvari za koje su vezani, i kojih neće da se odreknu. Oni su neke stvari učinili namerno, dok kod nekih drugih stvari, oni čak nisu uspeli da shvate da su to loše stvari. Zato ništa od onog što su učinili ne može da zadovolji standard novog kosmosa, pa čak ne može da zadovolji ni standard početnog stadijuma starog kosmosa, pa je time daleko od zahteva novog kosmosa—potpuno se razlikuje. Ova bića nemaju načina da znaju kakav je novi kosmos. U ovom kritičnom trenutku, ponašanje živih bića prema Fa-ispravljanju opredeljuje njihovu budućnost. Drugim rečima, tokom Fa-ispravljanja, sva bića se testiraju i preraspoređuju, a to uključuje i njihovo iskorenjivanje. Zato im uopšte nije dopušteno da znaju kakav je novi kosmos. Sve što je prošlo kroz Fa-ispravljanje je potpuno drugačije od svega što su oni priredili.

Dok smo na ovoj temi, hajde najpre malo da govorim o vremenu. Zapravo, Fa-ispravljanje se kreće veoma brzo. Izvan kosmičkog tela, sve što pripada novom kosmosu se može stvoriti brzinom poteza ruke. Iako je to samo analogija, zbilja je kao da se obavlja jednim potezom ruke—toliko je brzo. Zašto mi je onda trebalo više od deset godina da ovo obavim? Stvar je u tome da u kosmosu postoje različite dimenzije, i svaka dimenzija ima drugačije vreme. U kosmosu, od najvećeg do najmanjeg, od beskonačno mikrokosmičkog do beskonačno makrokosmičkog, postoje nebrojene čestice, na svakoj čestici postoji nezavisno vreme, i svako vreme ima drugačije trajanje. Onda unutar svetova različitih veličina, koji su sačinjeni od čestica, postoje vremena; unutar još gigantskijih kosmičkih tela, koja su sačinjena od nebrojenih čestica, takođe postoje vremena; a onda gigantske grupe čestica koje su na istim nivoima, postojeći kao celina, takođe imaju još gigantskija vremena. U kosmosu postoji toliko puno različitih vremena da su ona bezbrojna poput bića u kosmosu. A kosmos kao celina ima još jedno vreme, koje sadrži nebrojena, nebrojena vremena, koja imaju svoja specifična dejstva u svim različitim dimenzijama; sva ova vremena su stvorena za načine postojanja živih bića u različitim dimenzijama. Tako su vremena nekih dimenzija veoma brza, dok su vremena nekih dimenzija veoma spora. Rečenica koju sam upravo izgovorio, o različitim brzinama u različitim dimenzijama, na primer, od njenog početka do sada, vremena nekih dimenzija su napredovala istom brzinom kao što je moja ovde, dok je u nekim dimenzijama već prošlo nekoliko dana, u nekim dimenzijama već su prošle desetine hiljada godina, a u nekim dimenzijama stotine miliona godina, ili su već prošle hiljade milijardi godina, tako brzo. Ovo je zato što je kosmos nepojmljivo gigantski, čestice unutar njega su beskonačno mikrokosmičke i beskonačno makrokosmičke, i sve imaju svoja sopstvena vremena. Razmislite, bez obzira koliko je velik celokupan kosmos, ako se Fa-ispravljanje obavlja izvan svih koncepata vremena koji postoje u kosmosu, izvan svega, ako se obavlja izvan vremena kosmosa i nije ograničeno nikakvim određenim vremenom, onda, bez obzira koliko je velik kosmos i koliko puno različitih vremena postoji, izvan kosmičkog tela ono se obavlja jednim potezom ruke. A ta brzina je brža od najbržeg vremena u kosmosu. Ali, jeste li nešto pomislili? Na nekim mestima već su prošle stotine miliona godina dok se ovaj potez vrši.

Nije toliko loše u ovoj ljudskoj dimenziji—prošlo je tek više od deset godina otkad je počelo Fa-ispravljanje, a tek nešto više od dve godine posle 20. jula, 1999, koje se protežu na četiri kalendarske godine, dok se moje Fa-ispravljanje dešava tek više od deset godina. Razmislite, nije li to brzo? Zapravo je veoma brzo—sve ovo se dešava u vremenu potrebnom za jedan potez rukom, a razlika u vremenu manifestovana u ljudskoj dimenziji je više od deset godina. Osim toga, sveukupno vreme kosmosa je poterano brže otkad je počelo Fa-ispravljanje. Pre jula 1999, ono što je ranije bio jedan sekund, bio je ceo dan. Čak i sada se i dalje ubrzava. Ono što je bilo oko jedan sekund, sada je cela jedna godina—a ovo je tek prosečna vrednost, i dalje se ubrzava.

Neka svi razmisle, pri ovako velikoj brzini, u svetlu celokupne istorije vašeg postojanja, ili večnosti vašeg postojanja, to je kao ništa. U budućnosti, kad budete pogledali unazad na ovaj vremenski period [ustanovićete] da je to bio samo jedan tren, da nije bilo ništa. Na početku ovog progona, svima vama svaki dan se činio kao godina. Čak i tokom ovog skorašnjeg vremenskog perioda, mnogi učenici su se pitali: “Kada će se završiti? Kada će se okončati progon?” Neki ljudi, tako, misleći na Učitelja koji je u svojim pesmama napisao da dolazi proleće, (svi se smeju) razmišljaju: “O, znači na proleće će biti gotovo?” Ja sam u svojim pesmama takođe pomenuo jesen (svi se smeju), pa su neki učenici rekli: “To mora da znači da će biti gotovo na jesen.” A onda kad je jesen prošla, a nije bilo gotovo, reklo bi se da su bili pomalo razočarani. Razmislite, nije li to sagledavanje ovih stvari običnim ljudskim mišljenjem?

Ako jedan čovek misli na ovaj način, ili dva čoveka misle na ovaj način, ili možda tri čoveka ovako misle, to nije mnogo važno. Ali ako učenici Dafe kao celina, ili ako više ljudi misli na ovaj način, nije li to onda jaka vezanost, jaka prepreka? Umesto da zbilja iskoristite ovaj period vremena, vi se nadate da će uskoro biti gotovo. Razmislite, ako bismo danas završili, koliko ljudi bi stradalo u Kini? Mnogi ljudi korespondiraju sa brojnim bićima u još većim kosmičkim telima, pa ako bi se ovo odmah okončalo, koliko bića bi bilo iskorenjeno? Ako usled naše nemogućnosti da očistimo zle misli u njihovim glavama, koje su neprijateljske prema Velikom Fa kosmosa, a ipak mnogi od njih predstavljaju gigantska kosmička tela, koliko će onda bića u univerzumima koji korespondiraju sa njima stradati kao posledica toga što su ti ljudi iskorenjeni? Da li shvatate koliko bi bića bilo iskorenjeno? Jeste li razmišljali o ovome? Vi ste učenici Dafe; istorija vam je poverila veličanstvene odgovornosti. Treba dobro da iskoristimo ovo vreme. Pošto ovo nije gotovo, to je šansa da spasimo živa bića. Ostalo je samo malo vremena; jednom kad počne Fa-ispravljanje ljudskog sveta, ljudi će biti preraspoređeni. Iako mi ne priznajemo aranžmane starih sila, tokom ovog vremenskog perioda, vi se čeličite i uspostavljate moćnu vrlinu učenika Dafe. Kad se Dafa progoni, prva stvar o kojoj treba da misle učenici Dafe je spasavanje živih bića, i kako da potvrde Dafu. Nije li to veličanstveno? Mi ni malo ne priznajemo ovaj aranžman zla, ali na kraju krajeva, desio se progon, i na kraju krajeva, zlo je proganjalo tako mnogo živih bića. Zar naša prva misao ne treba da bude kako da dobro iskoristimo vreme da ih spasimo? Tretirati ga kao običan ljudski progon drugih ljudskih bića, misliti mislima običnih ljudi: “Kada ćemo povratiti dobar glas? Kada će se završiti?”—razmislite, da li su ovo misli koje treba da imaju učenici Dafe?

Nemojte brinuti da će dugo trajati. Mogu vam reći da se hrišćanstvo uzdiglo nakon tri stotine godina progona. Da li jedan učenik Dafe, sa svojom važnom misijom, ne vredi koliko vredi jedan običan kultivator? Ono što je sada najvažnije je to kako shvatamo stvari. Hajde da vas pitam, kad bi trebalo još deset godina da se spase sva živa bića, da li biste opet to radili? (Učenici skupa odgovaraju: “Da!”) (Aplauz) Takvi treba da budu učenici Dafe. (Aplauz) Naravno, neće biti još deset godina. Nije dozvoljeno da toliko traje, i njima nije ostalo toliko vremena u njihovim životima.

Ali ono što je najvažnije je kako učenici gledaju na stvari. Ako jedan ili dva čoveka misle ovako, to nije problem. Ali ako svi učenici Dafe misle na ovaj način, onda je to problem. Da li se sećate kako je pre 25. aprila 1999, onaj kineski premijer rekao pozitivne stvari o Dafi? 25. aprila, kad su naši učenici otišli da apeluju, on se sreo sa nekim učenicima Dafe i rekao dobre stvari. Nakon što je počeo progon, ovo je bio uzrok da neki od naših učenika razviju puno misli običnih ljudi, misleći: “Nadam se da će šef zla u Kini uskoro umreti. Nadam se da će pasti s vlasti, da bi premijer mogao da zauzme njegovo mesto. A ako premijer bude na vlasti, neće li naš ugled biti obnovljen?” Nije li vam palo na pamet: ovo je Fa kosmosa; ako ljudi žele da ga napadaju, mislite li da ga tek tako mogu napasti? I ako ljudska bića žele da obnove naš ugled, mislite li da tek tako mogu da povrate naš ugled? Ljudi to ne zavređuju! Kako možete polagati svoje nade u običnog čoveka? Vi ste učenici Dafe! Svaki od vas, učenika Dafe, predstavlja veliku, gigantsku dimenziju. Koliko vredi čovečanstvo? Samo se radi o tome da ga stare sile koriste i sputale su vaše više moći. Kako možete razmišljati na taj način? Kad biste svi tako mislili, stare sile bi to videle i pomislile: “Kako mogu da imaju te misli? Te misli treba ukloniti, pa hajde da tog premijera učinimo lošim.” Oni će ga radije učiniti lošim da biste se vi oslobodili vaših običnih ljudskih misli. Nije li tako? Stare sile ne zanima ljudski život—ako hoće da ubiju, naprosto će ubiti. U Fa-ispravljanju, one su vezane samo za sopstvene aranžmane.

Ako bi se Fa-ispravljanje zbilja narušilo, kosmos bi zaista prestao da postoji, i stare sile bi nestale, takođe; ni jedno jedino biće ne bi postojalo, i sve bi se dezintegrisalo. Iako stare sile žele da obnove kosmos, u stvarnosti one to ne mogu izvesti. Zato je njihova vezanost za ono što žele da učine, i ulogu koju igraju pokušavajući da kontrolišu Fa-ispravljanje, stopostotno loša. Sva smetnja Fa-ispravljanju je priređena s njihove strane, pa kad se stvari ne urade u skladu sa njihovim aranžmanima i željama, one čine loše stvari. U Fa-ispravljanju, ova bića će biti iskorenjena. Objašnjavajući istinu, videli ste da je neke ljude sada zaista teško spasiti. Zapravo, mogu vam reći da je mnogo ljudi na svetu već potpuno nemoguće spasiti. Da li se sećate onog što sam napisao: “Koliko njih se može spasiti milošću?” Učenici Dafe, bez obzira koliko se žrtvujete kad objašnjavate istinu, moram vam reći, na kraju će opet biti puno bića koja se ne mogu spasiti—ona su osuđena na uništenje. Ja znam koliko ljudi u Kini će biti eliminisano, i to je grozno—broj je naprosto enormno velik.

Hajde da se vratim gde sam bio. Pričao sam o odnosu između starih sila i mene. Stare sile su videle da će prema Fa-principima formiranja, stagnacije, degeneracije i destrukcije, kosmos napredovati do svoje finalne faze. Da bi spasili sebe, oni su počele da aranžiraju ovo još u jako daleko doba. Niko ne zna ko sam ja. Ni ja sam ne znam ko sam, takođe. Nijedno biće nikad me nije videlo, i nijedno biće me još nije nazvalo bilo kojim imenom. Ja nemam ni oblik, ni ime, i ja sam drugačiji od svega što sačinjava bilo koje biće u kosmosu. Ja nemam ništa sa živim bićima u kosmosu. Možda kad kosmosa više ne bude bilo, samo ja ću postojati. Ja ništa nemam. Nijedno biće ne zna ko sam. Ipak, bez mene kosmos ne bi postojao. Razlog zašto sam došao ovamo je da tokom Fa-ispravljanja, u vreme kad se kolosalni svod kosmosa raspada, spasem sva bića.

Zapravo, sve što su stare sile uradile je usled prirodnog instinkta da bića kosmosa moraju pokušati da se spase. Ali je uzaludno. Svaki put do sada kad je kolosalni svod trebalo da skonča, u tim vremenima sva bića su radila ovo isto, mada su zapravo ubrzavala dezintegraciju. Drugim rečima, tokom Fa-ispravljanja, sve što pokazuje ponašanje živih bića upućuje na njihov stav prema Fa-ispravljanju, a ovo određuje da li će ona biti zadržana, ili ne—to koliko je dobar njihov stav prema Fa-ispravljanju se ocenjivalo i koristilo da se prerasporede. Drugim rečima, ovo je ništa drugo do delovanje živih bića u finalnoj fazi formiranja, stagnacije, degeneracije i destrukcije.

Kad sam se direktno pojavio na donjem-srednjem nivou kolosalnog svoda, bića sa visokih nivoa u kolosalnom svodu su to videla. Od nemanja ničega, ja sam se sabrao u nešto—ali ne u sastav čestica, jer ja nemam čestica. Znate, ja nisam mogao doći ovamo, gde su ljudi, u svega jednom koraku; ako je sastav nečijeg tela veoma mikrokosmički, to utiče na sve u univerzumu. Drugim rečima, bez obzira na nivo bića, ako ono uđe u univerzum na nižem nivou, taj univerzum će biti uništen, jer što je materija mikrokosmičkija, ona ima više energije, i veća je njena radijacija. Iako energija jednog boga ima inteligenciju i milostiva je, ipak će sve promeniti. Zato on mora da se reinkarnira nivo po nivo, i tek kad ima površinu tog nivoa čestica, može se zadržati na tom nivou. Ali razmislite, svi, ovo onda zahteva jako dugo vremena. Znači, ja sam tako ušao, korak po korak.

Ja nisam jedini—puno bogova u kolosalnom svodu je sišlo na ljudski svet, i oni su, isto tako, morali da silaze korak po korak, na ovaj način. Mnogi bogovi sa različitih nivoa su došli iz kosmosa, i došli su u cilju spasavanja kolosalnog svoda. Za ljude, oni su bića sa izuzetno visokih nivoa. Ona su se zavetovala da spasu sve ovo, i zaista ih je sišlo puno. Njihova prvobitna namera je bila dobra, ali oni nisu bili u stanju da je sprovedu. Ne samo da to nisu mogli da urade, već takođe više nisu mogli da se vrate nazad. Zapravo, bez obzira ko je, jednom kad neko uđe u Tri domena, on se nikad ne može vratiti. Ali bez obzira koliko ih je došlo, bića na najvišem nivou kolosalnog svoda shvatila su da niko od njih neće uspeti. I ona su me, takođe, posmatrala sve vreme, i vrlo jasno su videla odozgore: “Aha, ovaj to može.” Ona su mislila da je sastav mog bića drugačiji od svih drugih bića u kosmosu, i da ništa ne može da promeni moju suštinsku prirodu. Zato su odlučila da izaberu mene. Zapravo, mnogi bogovi su došli na Zemlju.

Iako su izabrali mene, oni nisu znali ko sam ja zaista. Zašto sam se onda povinovao nekim aranžmanima koje su oni sačinili u istoriji? Jer ovo uključuje važno pitanje. Znate, upravo sam govorio o tome kako među učenicima Dafe postoje tri kategorije ljudi, a jedna od njih je došla da uspostavi karmičku vezu. Broj učenika Dafe u ovoj grupi je dosta velik. Oni su došli sa udaljenih kosmičkih tela da uspostave karmičku vezu, i predstavljaju brojna živa bića u veoma dalekim, gigantskim kosmičkim telima; kao predstavnici koje šalju živa bića, oni su došli na Zemlju da uspostave karmičku vezu, budući da je ovde trebalo da se odigra Fa-ispravljanje. Da ja nisam uzeo učešća u ovome, razmislite, onda bi ta bića na najvišem nivou kosmosa izabrala nekoga drugog da s njim uspostave karmičku vezu, i brojni bogovi iz udaljenih kosmičkih tela bi izabrali nekog drugog da s njim uspostave karmičku vezu. Ovo nije sporedna stvar. Da stare sile jesu, radi obnavljanja kolosalnog svoda, sitničavo aranžirale stvari drugih bića na svakom nivou, to bi dovelo do grozne situacije. Zar ne bi uspostavili karmičku vezi sa pogrešnom osobom? Naravno, čak i da se to desilo, oni i dalje ni bi mogli da blokiraju moje Fa-ispravljanje. Ali nastao bi ozbiljan problem: onda kad bi došao trenutak da počne spasavanje, osoba koju su izabrali bi to počela da radi, iako to nije u stanju da radi; istovremeno, ja bih počeo da vršim pravo Fa-ispravljanje; onda bi oni definitivno mislili da ih ja ometam, i pokrenuli bi sva bića svekolikog kosmosa da me unište—oni bi definitivno mislili da sam ja neko ko kvari njihov posao, i pokušali bi da me unište. Ali niko ne bi mogao da me uništi, i niko ne bi mogao da blokira moje Fa-ispravljanje. Razmislite, šta bi se desilo? Na brzinu Fa-ispravljanja apsolutno se ne može uticati, pa ako bi se umešali, ja bih ih eliminisao. Oni bi momentalno bili uništeni – koliko god njih uzelo učešće, svi bi bili uništeni. Onda razmislite na čas—nisam li ja došao da spasem sva živa bića? Kad bi svi bili uništeni, koga bih ja to spasavao? Zato, kad su me izabrali jednom u istoriji, ja sam to razmotrio iz perspektive njihovog spasenja, i nisam stavio primedbu, ali im isto tako nisam mogao reći ko sam. I tako su oni priredili sve u kolosalnom nebeskom svodu, uključujući sve što se desilo u istoriji ljudske vrste. Moje razmišljanje je bilo da kad počne Fa-ispravljanje, to će i za njih, takođe, biti test. I kako ništa što bi oni uradili ne bi moglo da dostigne standard novog kosmosa, ja bih sve što oni čine naprosto tretirao kao igru. “Ako želite da se igrate, igraću se s vama.” I to je sve. Što se tiče toga kakvo je zaista Fa-ispravljanje, to je drugo pitanje. Njima apsolutno nije dozvoljeno da znaju kakav je novi kosmos. Nijedno biće ne sme se izostaviti iz Fa-ispravljanja. Oni misle da su me izabrali, da je to isto što i spasiti me, i da su dali silan doprinos. Što se tiče toga kakav će biti kosmos i kakvi će biti oni sami nakon Fa-ispravljanja, oni su želeli da imaju šta oni hoće i šta oni žele da zadrže. Hajde da razmislimo o ovome. Recimo da je novi kosmos od čistog zlata: kad bi jedno nečisto biće ušlo, zar [kosmos] ne bi postao nečist? Kako se to može dopustiti? Nijedno biće ne može izmaći Fa-ispravljanju—niko ne može. Sve u kosmičkom telu, u kolosalnom svodu, je deo toga. Pa drugim rečima, kako god da su stare sile krenule da priređuju stvari, ja sam ih pustio da priređuju - ali na kraju se ovaj poduhvat apsolutno ne može izvesti u skladu sa njihovim zahtevima. Zato danas nastaju sve ove prepreke; one su rezultat starih sila koje insistiraju na tome da ja sledim njihove aranžmane. Bez obzira koliko su velike te prepreke, to zapravo nije uticalo na suštinu mog Fa-ispravljanja. A brzina je jednaka. Svejedno se radi u skladu sa mojim zahtevima—novi kosmos sve uspostavlja u potpunosti u skladu sa standardima Dafe. Zapravo, stare sile prave problem samo tokom ovog vremenskog perioda, dok bude stiglo Fa-ispravljanje; a učenici Dafe, isto tako, potvrđuju Fa i spasavaju živa bića tokom ovog vremena; zle, niske stvari koje koriste stare sile, istovremeno, čine stvari ovde koje progone učenike Dafe i živa bića; a zli ljudi kojima manipulišu zla, niska bića, takođe tokom ovog vremena, čine zlo.

Koliko dugo su stare sile uređivale takve stvari ovde gde su ljudi? Tokom vremena dve Zemlje. Ranije sam ispričao da je u prošlosti, u ljudskom svetu, predavana Dafa. Puno učenika me je tada pitalo kada je predavana. Predavana je na prethodnoj Zemlji. Zašto? Prethodna Zemlja je bila eksperiment izveden radi ove Zemlje. Stare sile su eksperimentisale sa prethodnom Zemljom da bi se uverile da na kraju neće biti problema sa njihovim aranžmanima vezanim za obnavljanje. To je bilo da bi se uverili da neće nastati nikakvi problemi, i da spreče da se ode krivo. Zašto im je bilo potrebno da vrše tako dugotrajan eksperiment? Jer na ovom mestu Zemlje nikad ranije nije bilo nikakvih bića poput ljudi. Zašto stalno pričam o vanzemaljcima? Jer koliko god da je Zemlji obnovljeno u prošlosti, glavna bića ovde na mestu Zemlje bili su vanzemaljski životni oblici. Bilo je razlika u pojedinim periodima, ali niko od njih nije imao čovečiji lik.

Zašto su bogovi u istoriji stvorili ljude po sopstvenom liku? To je bila misterija i u krugovima kultivatora, takođe. Ja ću vam reći da je to zato što je ovde trebalo da se predaje Fa, a živa bića koja slušaju Fa treba da imaju izgled dostojan da se sluša Fa. Dovesti ovde gomilu životinja da slušaju Fa bila bi uvreda za Veliki Fa, i to naprosto nije dopustivo. Da nije predavanja Dafe, ukoliko bi jedan bog stvorio bića u ljudskom liku, svi bogovi bi ga eliminisali, jer bi to bilo isto što i vređati bogove. Bogovi su radi Fa-ispravljanja stvorili ljudska bića na Zemlji po sopstvenom liku. Azijate su stvorili bogovi koji liče na Azijate, Zapadnjake su stvorili bogovi koji liče na Zapadnjake, bogovi koji liče na crne ljude su stvorili crne ljude, a druge ljudske rase stvorili su drugi bogovi. U to vreme svi ljudi nazivali su te bogove, koji su ih stvorili, Gospodarima. Ali sada 90% ljudske rase čine bića sa visokih nivoa, a većina ih je sa veoma visokih nivoa. Oni samo koriste ljudsku kožu koju su bogovi svojevremeno stvorili; oni zapravo nemaju direktnu vezu sa bogovima koji su stvorili čovečije biće. Svojevremeno, kad sam predavao Fa na prvoj Zemlji, ja nisam predavao Fa ove veličine, jer to je bilo samo u eksperimentalne svrhe. Fa, koji je predavan, spasavao je živa bića samo u Falun raj, pa se sva bića spasena u tom periodu nalaze u Falun raju. Toj Zemlji je bilo dopušteno da postoji do ove finalne faze. Tehnologija je u to doba bila prilično napredna; to je doba kad je Mesec poslat gore. Ipak je visoko razvijeni industrijski sektor prouzrokovao da vazduh, voda, zemlja, biljke, i ljudska hrana—sve u to vreme—postanu deformisani. Na kraju su čak i ljudi postali deformisani, zemaljska energija je potpuno iscrpljena, i ljudi iz tog perioda su skončali.

Znači, ovaj period Zemlje je počeo pre 100 miliona godina. Neki od vas, ovde prisutnih, mogli bi misliti: “Ali iz knjiga sam naučio da je to bilo pre 3,5 do 4,5 milijarde godina.” Ja vam mogu reći da je period svake Zemlje trajao 100 miliona godina, a prethodna Zemlja je takođe trajala 100 miliona godina. Ali u Džuan Falunu sam vam takođe rekao da artifakti na Zemlji datiraju od pre stotina miliona godina, a da neki od njih idu unazad više od dve milijarde godina. Ja sam samo pokušavao da kažem ljudima da su postojale prethodne civilizacije. Ljudima je dopušteno da znaju samo ovoliko; što će reći, da je unutar istorije od ovih 100 miliona godina čovečanstvo takođe stvorilo mnoge praistorijske kulture. Planete koje su prethodno bile na mestu Zemlje takođe su puno puta prošle dezintegraciju i ponovno stvaranje. U kosmosu mnoge planete bivaju dezintegrisane, a njihovi ostaci lebde svemirom, formirajući prašinu i male zvezdolike objekte. U gigantskom kosmičkom telu, planete se bez prekida dezintegrišu i neprestano iznova formiraju, a one se dezintegrišu eksplozijom. Zemlja se takođe iznova formirala od prethodnih Zemalja, koje su jedna iza druge eksplodirale, a onda se iznova formirale u narednu Zemlju—jedna eksplodira, druga se ponovo formira. U svemiru ima puno prašine. Neki put je ogromna, neki put je u vidu velikih stena, neki put je velika nekoliko kvadratnih kilometara, a neki put je velika čak 100 kvadratnih kilometara. Na svakoj planeti su postojale civilizacije, a prethodne Zemlje su takođe imale civilizacije. Tako, na mnogim krupnim komadima stvari koje nisu potpuno uništene eksplozijom, postoje ostaci civilizacija ranijih stvorenja. Kad je Zemlja ponovo stvorena, to je bilo izvedeno sjedinjavanjem ove kosmičke prašine, i to je razlog što postoje ostaci artefakata i civilizacija sa prethodnih Zemalja, i drugih planeta. Da ovo danas nisam razotkrio, geolozi i istoričari ne bi mogli da shvate iz kojih perioda potiču materijali na ovoj Zemlji, koje god metode koristili. Ova Zemlja, kao što sam upravo rekao, ima istoriju od 100 miliona godina; brojeći do sadašnjosti, to je tačno 100 miliona godina, pa je dostigla starost prethodne Zemlje, koja se nalazila ovde. Naravno, tokom ovih 100 miliona godina, čovečanstvo je prošlo kroz nekoliko civilizacija i puno puta, usled moralnog raspada, je bivalo uništeno od strane bogova. Takozvana civilizacija koju čovečanstvo danas ima je s namerom priređena od strane starih sila—ovo nije prava ljudska kultura.

Zašto onda ne stvoriti direktno ljudske kože u vreme kad se predaje Fa, pa da bogovi siđu dole da slušaju Fa? Zašto, umesto toga, stvoriti čoveka toliko ranije u istoriji? Treba da znate da kad bogovi stvaraju ljude, oni u njih ne mogu da uključe božanske misli i način razmišljanja, jer bi ih to učinilo potpunim bogovima, a ne ljudskim bićima. A to nije dopušteno. Iako ljudi imaju izgled bogova, bogovi ne mogu smatrati ljude svojim srodnicima, jer ljudi se ponašaju potpuno drugačije od bogova. Pa, kakvi su ljudi inicijalno bili? Telesnu strukturu ljudi stvorili su bogovi, pa je to najsavršeniji ljudski telesni sistem u ovoj dimenziji. Sva vanzemaljska bića uzdišu u divljenju kad ga vide! Naravno, ono takođe uključuje tri ljudske duše i sedam duhova, i s ovim čini kompletno ljudsko telo. Bez tri duše i sedam duhova, to bi bila samo površina ljudskog tela, ili “ljudska koža.” Koncept “ljudske kože” je drugačiji od kože za koju znaju ljudska bića. Sve što pripada ljudskom telu bogovi smatraju najspoljnijom površinom, koja je sačinjena od molekulskih čestica, uključujući tu ljudske kosti, krv, unutrašnje organe, i tako dalje, celokupnu ljudsku telesnu strukturu na površini, tj. drugačije rečeno, gledano iz mikrokosmosa, čoveka koji je sačinjen od molekulskih čestica na površini, sve što je vidljivo ljudskom oku kad se telo secira - ovakvu celokupnu strukturu na površini, bogovi smatraju “ljudskom kožom”. Oni ne misle na kožu ljudskih bića.

A čovek kome nedostaje sposobnost da shvati kosmos i sve stvari u ljudskom svetu, ili da razume kako se život manifestuje, kojem nedostaje sposobnost da izdrži promene u kaleidoskopskom svetu, koji nema nikakve oformljene ideje, i koji ne može da razume niti da se adaptira kosmosu, Zemlji, tj. prirodnom svetu—kako bi se on ponašao? Kazaću vam, kad se desi nešto srećno, on bi se uspentrao na drvo i grohotom se smejao, smejući se toliko histerično da se uplašiš. Kad bi mu se desilo nešto tužno i bolno, on bi se zabio pod zemlju, i ne bi bio u stanju da to prebrodi danima. Kad bi naišao na nešto što ga ljuti, on bi ispraznio svoj bes ne misleći o posledicama. I umro bi od sreće, besa, tuge, ili radosti. Razmislite, da li bi ovakva osoba mogla da sluša Fa? Ipak, svojevremeno, kad su ljudi stvoreni, oni su bili takvi; oni nisu imali nikakve čvrstine u sebi, nisu imali nikakvu izdržljivost, i njihov koncept i shvatanje stvari u ovoj dimenziji bili su nepotpuni. Zato su ljudi morali da prođu kroz dug period vremena da bi postepeno obogatili ljudski um, i steknu čvrstinu i izdržljivost. Ovo nije bilo nešto što se moglo uraditi za kratko vreme, pa su ovih 100 miliona godina potrošeni na to. Način kako se ljudi danas ponašaju je takav da ne padaju u paniku kad im se nešto desi, ostaju sabrani i mirni, misle racionalno, pa čak i imaju kreativnost. Činjenica da ljudska bića imaju takav um i da normalno misle, kao što je slučaj, rezultat je nečeg što su bogovi s ciljem stvarali za ljude tokom neverovatno dugog vremenskog perioda u istoriji. A ovaj proces, mogu vam reći, nastavio se do pre pet hiljada godina.

Kad se dospelo do ovog perioda od poslednjih pet hiljada godina kineske polu-božanske kulture, počela je sistematska normalizacija ljudskog uma, tako da bude u stanju da prihvati Fa. Iako su principi u ljudskoj dimenziji obratni, Veliki Fa kosmosa je ispravan. Kad predajem Fa, unutrašnja značenja Fa-principa, reči, i ono kako se izražava, čuju se drugačije na različitim nivoima iznad Tri domena, ali Fa-principi su i dalje konsistentni do kraja. Različiti domeni do kojih su se različita bića uzdigla čine razliku—oni nisu u nesaglasju. Kad bih na jedan način predavao ovde među ljudima, a na drugi način na nebu, razmislite, ovaj Fa ne bi bio sve-obuhvatajući—što je isključeno—jer u periodu Fa-ispravljanja, Fa koji se predaje ovde među ljudima mora korespondirati sa celim kosmosom. Kad ja predajem Fa, [mnoštva] mene na nivoima iza nivoa takođe predaju Fa, i živa bića na nivoima iznad nivoa slušaju Fa.

Kako je, onda, trebalo oblikovati ljudsko razmišljanje i normalizovati ga na način koji će mu dopustiti da shvati Fa kad ga čuje? Onako kako ću ja predavati Fa, to je ono kako bi se morala oblikovati ljudska kultura i ljudski um. Ljudi širom sveta znaju šta je vrlina, šta je vera, šta je dobrota, šta je zlo, i šta su dobro i loše—to je ono najosnovnije. U Kini se ove stvari konkretnije manifestuju, i njihova unutrašnja značenja su jezgrovitija. Kako je tamo trebalo predavati Fa, i tamo je trebalo izvesti ovaj poduhvat, trebalo je tamo stvoriti bogatu kulturu, koja zaista dopušta ljudima da prepoznaju i shvate Fa. Ranije sam vam rekao da sam kroz istoriju oformio karmičke veze sa mnogim od mojih učenika Dafe. Uspostavljanje karmičkih veza je bio samo spoljni cilj; nakon kovanja karmičkih veza, učenici Dafe i ja takođe je trebalo da iznesemo odgovornost stvaranja ljudske civilizacije, potrebne za Dafu. Ovo je zato što u istoriji, ako bi obična, svakodnevna osoba htela da ostavi iza sebe u ljudskoj istoriji—koja je stvorena za predavanje Dafe—civilizaciju, istorijske ostatke, ili teoriju, to apsolutno ne bi bilo dopušteno. Tako su svu kulturu, koja je preneta kroz istoriju, načinili učenici Dafe; a naravno da je tu, takođe, bio i Učitelj, koji vas je vodio. Istorija čovečanstva je kao predstava, a vi ste igrali sve uloge—od kraljeva do običnih ljudi, od heroja do zločinaca (smeh), od intelektualaca, do slavnih ljudi, do heroja. Sad, nemojte se smejati! Da niko nije igrao ulogu zločinca, danas kad predajem Fa niko ne bi znao šta je zločinac, kako postupa zločinac, kako misli i oseća, i kako izgleda zločinac. U Fa ne može biti praznih mesta.

Vi znate za Romansu o Tri kraljevstva2, zar ne? Romansa o Tri kraljevstva je demonstrirala “ji.”3 Kroz dinastiju i nadmetanje tri sile potpuno je demonstrirano unutrašnje značenje ji. Isto tako, duboko značenje ji je demonstrirano tokom vremenskog perioda u trajanju jedne dinastije, i samo na osnovu toga, danas kad se predaje Fa, čovečanstvo ima duboko shvatanje ji, i zna šta je ji, (poznaje) širok odnos između njegove površine i njegovog unutrašnjeg značenja, i to kako se manifestuje na dubljim nivoima. Ljudi ne mogu naprosto znati površinsko značenje ove reči—potrebno je da shvate svo njeno unutrašnje značenje. Naravno, Romansa o Tri kraljevstva takođe demonstrira ljudsku dovitljivost i druge kvalitete.

Jue Fej4 iz Južne Song dinastije je pokazao šta je “odanost”. Šta je “odanost”? To se ne može naprosto reći i objasniti. Samo na osnovu jedne cele dinastije, ljudi su mogli znati njegovo unutrašnje značenje, s čim je u vezi na dubljim nivoima, i kako se pokazuje u akciji.

U istoriji je bilo i drugačijih škola mišljenja, i takođe su postajali koncepti dobrote, ji, doličnosti, učenosti, pouzdanosti, i tako dalje, koje je Konfučije definisao u svom učenju o zlatnoj sredini. Tek posle Šakjamunija, Lao Cea, i Isusa, današnji ljudi zaista znaju šta je pravedna vera i šta je kultivacija, šta je buda, tao i bog, i tako dalje—takve stvari. Mišljenje današnjeg čovečanstva je obogaćivano kroz istoriju, a ovo omogućuje ljudima da prepoznaju i shvate Fa, kao i da dobiju Fa. Celokupan tok ljudske istorije je postavljao ovaj temelj. Drugim rečima, ljudska bića i ljudska kultura stvoreni su radi predavanja Dafe—Fa se ne predaje u skladu sa ljudskom kulturom, a još manje je proizvod ljudske kulture. To je, znači, ono što smo radili ovih pet hiljada godina.

Dok smo kod ove teme, dopustite da vam opišem najplastičnije: ljudsko društvo je kao pozorište—dinastija za dinastijom, baš kao da se otvara zavesa i jedna dinastija počinje da igra, a kad jedna dinastija završi, spušta se velika zavesa; onda se ponovo otvara, i druga dinastija smenjuje prvu. Dinastija za dinastijom, jedna za drugom, one su promarširale na ovaj način, oformile karmičke veze, iza sebe ostavile istoriju i stvorile kulture potrebne čovečanstvu, izvodeći jednu scenu za drugom. Zašto se ovo u Kini nazivalo “dinastijama”, a na drugim mestima “zemljama”? Zašto se njihove vođe nazivaju “kraljevima,” dok su se u Kini nazivali “carevima”? Moram vam reći da ovde nije razlika u terminologiji, ili u kulturama. Kako je čovečanstvo stvoreno za Dafu, Dafa je glavna tema u ovoj predstavi, i postojanje svih živih bića se kreće oko ove glavne teme. Samo što su ljudi obuzeti sukobima i sudarima koji su igrani u detaljima predstave, pa su zaboravili glavnu temu komada i cilj života. Pozornica ove predstave je Kina.

Dinastija za dinastijom, ljudi iz svake dinastije su bili dinastija ljudi sa neba. Oni su predstavnici iz udaljenih kosmičkih tela, koji predstavljaju nebrojena živa bića, i koji su ovamo došli da oforme karmičke veze, da tokom Fa-ispravljanja ta živa bića ne bi bila izostavljena. Dok su formirali karmičku vezu tokom svoje dinastije, oni su iza sebe ostavljali kulturu, donetu sa sobom. Pošto su oformili svoju karmičku vezu, u sledećem životu bi se reinkarnirali u drugim krajevima, i čekali dan kad će se predavati Dafa. Ovako je bilo sa svakom dinastijom, i sve etničke grupe u svetu su se inkarnirale u Kini—što uključuje ljude u svim zemljama. Osim velikog broja bića sa viših nivoa, koja su došla nakon što sam počeo da predajem Fa u novije vreme, ljudi iz svih zemalja su se inkarnirali u Kini u nekom trenutku istorije. Bez obzira iz koje ste zemlje, na ovoj Zemlji najpre ste bili Kinez, jer vaša prva inkarnacija je bila tamo. Sad kad sam vam ovoliko rekao, moram vam reći da forma i unutrašnje značenje Kine kao zemlje zapravo ne postoje. Jeste li šokirani ovim što sam sada rekao? Zapravo, kineska kultura je ostajala iza svih naroda sveta u različitim dinastijama; a ti ljudi su se reinkarnirali u drugim oblastima, nakon što bi oformili karmičku vezu. Na primer, današnji Amerikanci su bili narod iz Velike Ming dinastije. Današnjim Amerikancima se jako dopada taoizam; oni i dalje demonstriraju vrednosti iz tog vremena. Svojevremeno u Ming dinastiji, kad je taoizam dostigao svoj vrhunac popularnosti, u nekim gradovima je skoro svaka porodica imala retortu u kući. Engleska je bila Velika Tang, Francuska je bila Velika Čing, Italija je bila Juan, Australija je bila Šija; Rusija je bila Džou, Švedska je bila Severna Song, Tajvan je bio Južna Song, a Japan Sui. U tim vremenima, ljudi iz svake dinastije su napuštali Kinu i reinkarnirali se na mestima na kojima tada nije bilo zemalja koje su sada tamo— i dalje su bile bujna divljina. Znači, većina ljudi se reinkarnirala širom sveta rasipajući se, da bi se tek u novije vreme vratili na svoja mesta. Ljudi iz jedne dinastije su otišli na jedno mesto, dok su ljudi iz druge dinastije otišli na drugo mesto—tako je to išlo. Znači, strogo govoreći, gde je “Kina”? I ko je “Kineski narod”? “Kina” u pravom smislu reči ne postoji.

“Ali sada postoji, je li tako? Jer sada se i ona naziva zemljom, i nema više dinastija.” Zapravo, ona i dalje ne postoji, jer kad je trebalo izvesti zadnju scenu, kad je trebalo predavati Fa, živa bića širom sveta, koja su oformila karmičke veze sa mnom, ljudi koji će najverovatnije dobiti Fa, kao i oni koji će igrati negativne uloge kad se Dafa bude nadaleko širio, svi su se ponovo reinkarnirali u Kini. Bilo oni koji su došli da dobiju Fa, ili oni koji su došli da naprave štetu, svi oni su došli za ovaj Fa, (svi) su rođeni za Fa, i (svi) su oformljeni za Fa—svako je na svom mestu. Zato su ljudi u današnjoj Kini najprobraniji; to je zato što su se pozitivna i negativna bića širom sveta, koja su došla zbog perioda Fa-ispravljanja, ovde okupila. Ali bez obzira je li biće došlo da odigra pozitivnu, ili negativnu ulogu, budući da Fa-ispravljanje ne priznaje aranžmane starih sila, ako jedno biće može da gleda na Fa-ispravljanje na ispravan način, i da postupa ispravno, i dalje postoji nada da neće biti iskorenjeno. A ako može da dobije Fa, ja ću ga spasiti. Ima nešto što sam vam ranije pominjao; pitao sam vas da li znate zašto se na svetu pojavila demokratija? Osnovni razlog je što su se svi kraljevi tih etničkih grupa, koji su došli sa tih kosmičkih tela, reinkarnirali u Kini, pa ko bi u tim drugim oblastima mogao proglasiti sebe za kralja? Na kraju su ta bića starih sila na visokom nivou odlučila: “Neka ti ljudi sami biraju svoje vođe.” Kad se neko izabere na izborima, on se ne može nazvati kraljem. “Hajde, onda, da ga zovemo predsednikom.” U svakom slučaju, čak i kad postane njihov vođa, on se i dalje ne može tretirati kao kralj; kad postane loš, ljudi mogu reći loše stvari o njemu, a ako postane još gori, čak može biti smenjen, a neko drugi će biti izabran. Ovo je pravi razlog zašto su ta bića gore priredila demokratiju. Ima i drugih faktora, takođe. Ono što se manifestuje na ovom ljudskom mestu takođe uključuje i principe ljudskog nivoa. Ljudi nemaju pojma šta se dešava. Pa i ako ljudi u Kini ne izgledaju naročito ubedljivo—što je posledica velike količine karme u novije vreme—iako ova koža više nije tako lepa, supstanca unutra je značajna. Razmislite kako će biti grozno ako se tamošnja živa bića unište. Bilo oni koje predstavljaju, ili dimenzije i živa bića s kojima oni sami korespondiraju, svi oni su glavne grupe bića.

Sad kad sam govorio o ovim stvarima, pričaću o još nečem. Upravo sam pomenuo da istorija ove Zemlje traje samo 100 miliona godina. U osnovi, 100 miliona godina na ovoj Zemlji je podeljeno na dva glavna perioda, od kojih je svaki po 50 miliona godina. Prvih 50 miliona godina je bio period u kom su koegzistirali divovi, patuljci, i ljudi srednje veličine. Divovi su bili prosečne visine od pet metara; ljudi srednje veličine su bili isti kao mi, moderni ljudi, prosečne visine manje od dva metra; a patuljci su bili visoki samo nekoliko inča5. Kad su bogovi stvarali ljude, zašto su istovremeno stvorili ove tri vrste? Da bi se ispitalo koja od ove tri vrste ljudi će odgovarati da živi na Zemlji do finalne faze, i odgovarati da dobije Fa. Tokom tih 50 miliona godina, neprekidno se oblikovala ljudska sposobnost da razume svet, dok se istovremeno određivalo koja od ovih vrsta će biti zadržana. Na kraju je ustanovljeno da divovi ne odgovaraju. Pošto su im tela bila krupna, za njih su razdaljine bile skraćene, u odnosu na Zemlju. Ovo je takođe skraćivalo vreme, relativno gledajući, jer potrošnja materijalnih resursa divova nije bila srazmerna Zemlji. Dalje je ustanovljeno da ni patuljci nisu srazmerni—svuda na Zemlji su bile šume, a njima je bilo teško da iskrče šume. U to doba nije bilo raskrčene zemlje, pa bi njima bilo teško da uspostave civilizaciju poput današnje. Istovremeno, izgleda da je zemaljsko vreme bilo suviše dugo za patuljke, a razdaljine su bile prevelike; za patuljke bi preći okean bilo previše teško. Zato nisu odgovarali. Divovi i patuljci su istrebljeni. Oni nisu odmah istrebljeni—prošlo je 50 miliona godina pre nego što su postepeno počeli da budu brisani iz istorije. Pre dva veka, divovi su konačno nestali iz našeg vidokruga; drugim rečima, pre samo dvesta godina su divovi konačno iščezli s vidika. Patuljci, s druge strane, su i dalje opažani pre samo sedamdeset, ili osamdeset godina. Tek u novije vreme su izumrli, i nisu potpuno nestali—neki su otišli u druge dimenzije, a neki su otišli pod zemlju. Oni znaju da su oni ljudi koji se istrebljuju, pa ne dolaze u kontakt sa modernim ljudima.

Sad kad smo na ovoj temi, razotkriću dve misterije iz prošlosti. Ljudi ne mogu da objasne kako su sagrađene piramide. Kako su ljudi transportovali tako krupno kamenje? Za nekoliko ljudskih bića visine pet metara, pomerati ih nije mnogo drugačije nego kad današnji ljudi pomeraju velik kamen. Za ljude visine pet metara, izgradnja tih piramida, bila je kao kad mi danas gradimo zgradu. Druga misterija je zašto su postojale krupne životinje, poput dinosaurusa. Istina je ta da su one bile spremljene za divove. Nema razlike u tome kako čovek od pet metara vidi krupne životinje, poput dinosaurusa, u odnosu na to kako današnji ljudi vidi krave. Za različite ljude je trebalo pripremiti različite vrste. Sve na Zemlji je stvoreno za čoveka, oformljeno za čoveka. Takođe vam mogu reći, kad sam već kod ovog, da se životinje apsolutno ne mogu izjednačavati s ljudima—vi ih apsolutno ne možete smatrati jednakim. Možete imati milosti prema njima, i možete brinuti o njima, ali ih apsolutno ne možete tretirati kao ljudska bića. Ljude su stvorili bogovi; porediti ljude sa životinjama je isto što i vređanje bogova, i huljenje bogova. Istorijska istina će uskoro biti pokazana ljudima, a tada će čovečanstvo imati prave, tačne koncepte kosmosa, života i materije. Danas, kad neki ljudi rade arheološki posao, oni stavljaju ljudske kosti na dinosauruse, a što se tiče gradnje piramida, ljudi isto tako koriste postojeće, usko razumevanje, kad misle o tome i prave dedukcije. Istina je da su mnoga razumevanja, koja nauka ima o ovom neposrednom fizičkom svetu, pogrešna, pa je čak i njihovo polazište pogrešno. Čak i teorija gravitacije je pogrešna. Kad bude prilike, ja ću ljudima pričati o ovim stvarima.

Upravo sam podigao veo koji prekriva ljudsku istoriju. (Aplauz) To nije bilo radi rasprave o istoriji, jer čovečanstvo je stvoreno i oformljeno za Dafu. Znači, ja sam vas učio Fa pričajući vam ovu istoriju, jer sve ovo je u vezi s Fa. Mnoge stvari su zbilja važne za učenike Dafe, pogotovu što se ove stvari, i sve što sada radite, prepliće sa vašim odgovornostima prema Dafi, budući da one uključuju jezgrovite, kritične faktore samih učenika Dafe. Ovo vam objašnjavam u nadi da ćete od sada biti još bolji u Fa-ispravljanju. Treba puno da se trudite, i treba da budete dobri, jer vi želite sve da ispunite, vi imate odgovornosti—došli ste s misijom i odgovornošću da spasavate živa bića. Kroz istoriju, ljudi su izjavljivali da će spasavati živa bića. Ali ko je znao pravo značenje spasavanja živih bića? Vi zaista spasavate živa bića, i samo vi zaslužujete da radite nešto tako veličanstveno. Pazite da ne propustite ovu priliku!

Mislim da više ništa neću reći. Sada, ako bilo ko od vas i dalje ima pitanja koja želi da postavi, koja smatrate važnim, postavite ih, a ja ću iskoristiti vreme koje imamo da vam na njih dam odgovore. Što se tiče specifičnih stvari u vašem radu, vašem životu, ili vašoj kultivaciji, to su faktori i uslovi koji vam omogućuju da napredujete u svojoj ličnoj kultivaciji, to je ono u šta treba da se prosvetlite, i testovi koje sami treba da prođete. Mislim da treba da vam omogućim da sopstvenim prosvetljavanjem steknete moćnu vrlinu koju ćete imati. Ako vam ja budem dao odgovore, oni neće biti vaši.

Pitanje: Dok se šalju ispravne misli, da li formule i pozicije ruku odgovaraju jedne drugim na neki poseban način?

Učitelj: Ne, od vas zavisi koju od ove dve ručne pozicije ćete koristiti s kojom od formula.

Pitanje: Tokom Fa-ispravljanja [neki ljudi] slušaju šta su rekli drugi učenici, čije je Treće oko otvoreno, umesto da sve procenjuju pomoću Fa.

Učitelj: U svakom trenutku, bilo da radite stvari kao grupa, ili potvrđujete Fa kao pojedinci, sve treba da bude usredsređeno na Dafu, sve treba da se procenjuje pomoću Fa, i vi se apsolutno ne možete ravnati prema nečem što neko može da vidi svojim Trećim okom. To je zato što, i ako je tačno ono što većina praktikanata vidi, to je samo jedan deo cele slike, i pri tom je ograničeno njihovim nivoima, a povremeno predstavlja lažnu sliku, koja je proizvod njihovih vezanosti. Moram vam reći da u ovom kosmosu, koliko god bio visok neki bog, za njega je ovaj kosmos i dalje misterija, a on je i dalje biće koje treba da bude spaseno tokom Fa-ispravljanja kosmosa. Ono što on može da vidi i zna su samo stvari na nivoima na kojima je on, a ne prava situacija celokupnog kosmosa, a još manje je to stvarna, konačna i istinska slika onog što učenici Dafe treba da rade u Fa-ispravljanju. Bez obzira šta vidite da ti bogovi čine, ili šta čujete da govore, nemojte verovati tome. Naprosto radite stvari u skladu s Dafom i zahtevima Učitelja. Sve morate raditi ispravno—ovo je izuzetno važno, i krajnje veličanstveno! Ne možete se navoditi onim što neko vidi.

Kad radite stvari sa drugim učenicima Dafe, neizbežno je da imate rasprave, i neizbežno je da imate različita mišljenja. Zašto? Vaše vezanosti se moraju nekako prikazati, da biste mogli da ih se oslobodite. Ali ako odbijate da ustuknete nakon duže rasprave, onda je to problem, i to je zato što niste gledali iznutra, niste sagledali svoj sopstveni problem. Svi vi želite da budete odgovorni prema Dafi, i vaše namere su dobre. Ali vi često ne obraćate pažnju na sebe, i sasvim je moguće da imate neke vezanosti običnih ljudi. Potrudite se da obratite pažnju na ove stvari.

Sad kad ste stigli do ove faze u Fa-ispravljanju, učenici Dafe, Učitelj potvrđuje sve što ste radili tokom Fa-ispravljanja. Do 20. jula, 1999 ja sam već gurnuo sve učenike od pre 20. jula na njihove pozicije—gurnuo sam vas na vaše najviše pozicije. Ja sam vam ranije kazao da vaše promene kreću od najmanjeg mikrokosmosa i prvobitne prirode. Neki učenici su osetili: “Ja se baš brzo kultivišem.” Tada ste se svi tako osećali. Proces vašeg Ispunjenja i vaše konačno uzdizanje u kultivaciji postoje u cilju vašeg kasnijeg potvrđivanja Fa. Znači, ako ste neko ko je u periodu lične kultivacije dobro učio Fa, vi ćete u progonu dobro potvrđivati Fa i spasavati živa bića; a vaše telo na površini će se neprekidno asimilovati visokim nivoima u Fa-ispravljanju, a ono što ostaje na vašoj ljudskoj površini bivaće sve manje i manje. Ali što se tiče onih koji nisu dobro činili, koji su prešli na suprotnu stranu, ili koji ne istupaju, mi možemo videti da se njihova tela na njihovoj božanskoj strani rasipaju sloj po sloj. Naravno, ovaj poduhvat još nije okončan, Fa-ispravljanje nije zaključeno, pa vi i dalje imate šanse da se popravite. Naravno, dok god postoji još jedan dan progona koji još nije prošao, taj dan je prilika. Dobro je iskoristite, budite bolji, vratite se ranije, i nemojte više propuštati prilike. Nemojte mozgati o svojim ranijim greškama—ako ste pravili greške, onda od sada dobro postupajte. Nemojte razmišljati o stvarima koje su se desile. Razmišljajte kako da od sada budete dobri, i postanite istinski odgovorni prema sebi i živim bićima.

Hteo bih da pomenem još jednu stvar. Kad neki od naših učenika, tokom svog rada, imaju razlike u mišljenju, oni vole da pozovu članove moje porodice i pitaju za mišljenje. Dopustite da vam kažem da su članovi moje porodice takođe kultivatori, pa ni oni takođe ne mogu uvek da ispravno procene stvari. I oni bi, takođe, mogli učiniti pogrešnu stvar, ili reći pogrešnu stvar—ono što oni izgovore nije Fa. Nemojte više činiti takve stvari. Nemojte odbacivati svoje prilike da uspostavite sopstvenu moćnu vrlinu i unapredite se kroz kultivaciju. Tokom Fa-ispravljanja, svaka osoba ide svojim sopstvenim putem, i ovo je istorija koju stvara svaki pojedini učenik Dafe.

To je sve što ću reći. Sada, ako imate još pitanje, možete ih postavljati.

Pitanje: Zašto Učitelj često daje malim učenicima da obavljaju stvari na nebu?

Učitelj: Jer nemaju postnatalno oformljene predstave koje imaju odrasli, njihova priroda je čistija, a energija koju odašilju nije pod uticajem misli svakodnevnih ljudi. Iz druge perspektive, stepen nečijih moći nije ograničen njegovim uzrastom kao kod svakodnevne osobe.

Pitanje: Kako možemo pomoći ljudima da dobiju Dafu u sredini Hong Konga, gde su ljudi opsednuti novcem i materijalnim blagostanjem?

Učitelj: Vi ste učenici Dafe, i vi spasavate živa bića zatrovana lažima zla. Ako osoba nije protiv Dafe, ona će moći da prebrodi opasnost da bude iskorenjena kad Fa bude ispravljao ljudski svet. Što se tiče onih bića koja nisu pokušala da oštete Fa, ali nisu dobra, ili nisu tako dobra, u ovom času mi ne činimo ništa povodom njih. Razlog je taj što će u narednoj fazi i dalje biti ljudi koji se kultivišu, i živa bića u narednoj fazi i dalje će trebati da zauzmu pozicije dok Fa bude ispravljao ljudski svet. Trenutno smo usredsređeni na spasavanje onih ljudi, čije su misli zatrovane lažima zla. Na ta ekstremno zla bića, koja se eliminišu dok mi spasavamo živa bića, cilja se samo zato što štete Fa. Puno je drugih bića koja su na istom nivou kao ona, ali koja nisu pokušala da oštete Fa, i koja nisu uzela učešća u ovoj aferi—ništa ne preduzimajte povodom njih. Zašto? Naredna faza Fa-ispravljanja će takođe biti prilika za one koji nisu pokušali da oštete Fa. Istovremeno, ljudi naredne faze će i dalje imati potrebu da se kultivišu. Ove stvari su deo naredne faze.

Ono što učenici Dafe treba danas da čine je da budu odgovorni prema Dafi. Ne dirajte stvari u društvu svakodnevnih ljudi. Kad objašnjavate istinu, nemojte govoriti stvari na visokom nivou; nije najvažnije da ljudi shvate šta je jezgroviti Fa na visokom nivou. Pa, ljudi koji su posebno dobri predstavljaju izuzetak, i njima možete reći. Ali kad objašnjavate istinu prosečnoj osobi, samo joj recite da nas progone, i da mi naprosto radimo vežbe i trudimo se da budemo dobri ljudi, pa će oni moći da shvate. Pošto saznaju za istinu, ljudi će prozreti svu propagandu i laži, i spontano će sagledati koliko je zlo odvratno. Kad ljudi postanu svesni, oni će biti ozlojeđeni: “Kako jedna vlada može da se ponaša kao gomila baraba? Vas tako strašno progone, progone vas samo zato što pokušavate da budete dobri ljudi.” Kad razgovarate sa ljudima, koristite samo najjednostavnije ideje. Ne samo da će oni moći da ih prihvate i razumeju, već će takođe biti manje podložni tome da krivo shvate. Vi ste se do sada tako dugo kultivisali, i vaše razumevanje Fa je prilično duboko. Ako budete govorili o svom razumevanju Fa na visokom nivou, običnim ljudima će biti teško da shvate, i verovatno je da će krivo shvatiti; do razumevanja na visokom nivou koje danas imate, vi ste došli tek nakon dugog procesa kultivacije. Vi želite da ljudi odmah shvate stvari na tako visokom nivou, ali oni to neće moći, pa im nemojte pričati na suviše visokom nivou. Čak i kad objašnjavate istinu religioznim ljudima, ne treba da govorite s visokog nivoa. Naprosto pričajte o progonu koji trpimo. Kad ne žele da čuju za druga duhovna verovanja, mi im ne pričamo o duhovnim verovanjima; recite im da mi naprosto radimo vežbe. Danas je teško spasiti ljude. Stvari treba da im objašnjavate sledeći logiku njihovih vezanosti. Zarad njihovog spasenja, nemojte im stvarati nikakve prepreke.

Pitanje: Ja sam učenik koji je dobio Fa tek pre nekoliko meseci. Na koji način se razlikujem od onih učenika koji su dobili Fa pre 20. jula, 1999?

Učitelj: Stare sile takođe su priredile da neki učenici Dafe uđu u Dafu tokom progona. One misle da ako neko uđe dok je progon tako žestok, njegova moćna vrlina će se vinuti u nebesa. Ali takođe ima i ljudi koji su deo naredne grupe koja će dostići Ispunjenje, i koji nisu uključeni u ovo, pa je sada teško reći ko je tačno u kojoj situaciji. Ipak, bez obzira na to, dobiti Dafu je najsrećnija od najsrećnijih stvari, pa treba dobro da iskoristite ovaj vremenski period, naterate sebe da se istinski kultivišete i dobijete Fa, i uzdignete se u kultivaciji. Ne može svako dobiti Fa, i ne može svako ući, jer ovo je Veliki Fa kosmosa. Svojevremeno, kad sam predavao Dafu, zašto su se stare sile nameračile da ograniče broj ljudi, koji će tokom prve faze dobiti Fa, na 100 miliona? Čak i ovih 100 miliona ljudi je rezultat mog insistiranja. U to doba, broj na koji su oni ograničili bio je 70 miliona, dok sam ja hteo 200 miliona ljudi. Oni znaju da ako bi u prvoj turi 200 miliona ljudi dobilo Fa, oni ne bi mogli da izvedu ovaj zli tzv. “test”, pa su pristali na najviše 100 miliona. Velika grupa tih ljudi upravo je bila dobila Fa u trenutku kad oni više nisu mogli dočekati da započnu tzv. poteškoću. To nije bilo pošteno prema tim ljudima. Oni od vas koji su nedavno dobili Fa - ja vam nisam rekao kojoj kategoriji pripadate. Niti o ovome treba da mislite. Naprosto radite ono što treba.

Pitanje: Pozdrav, Učitelju. Hoću da postavim pitanje, naime, u jednom od vaših novih članaka, vi govorite o “obnavljanju tri domena.” Vaš učenik ne razume ovo. Da li bi Učitelj hteo da objasni?

Učitelj: Zapravo, ljudi vaših godina bi trebalo da znaju. Oni koji su u prošlosti imali privatne tutore, ili koji su pre 1950. pohađali školu, imali su Klasik sa tri lika6 u svojoj nastavi. U Klasiku s tri lika, i u kineskoj kulturi, uvek je postojao koncept tri domena. Takođe se puno pominje u taoističkoj misli. “Tri domena” zapravo se odnose na Nebo, Zemlju i Čoveka. “Obnavljanje tri domena” se odnosi na [uvođenje u] Novo Nebo, Novu Zemlju, i Novog Čoveka.

Pitanje: Pozdrav, Učitelju. Hteo bih da postavim pitanje. Konfučijanska misao ide kroz svaku od kineskih dinastija. Želim da pitam koji je odnos između konfučijanske misli i širenja Dafe u Kini.

Učitelj: Konfučijanizam, kao što sam upravo govorio, je naprosto bio postavljanje temelja za ljudsko mišljenje—to je sve. Omogućio je ljudima da znaju šta je zlatna sredina i šta su specifične stvari u koje ljudska bića treba da veruju, i koje treba da slede - poput dobrote, ji, doličnosti, učenja i pouzdanosti, i to je sve u svemu domet (konfučijanizma). Kultura u svakom pojedinom periodu čovečanstva je postavljala temelje za mišljenje koje će ljudi trebati da imaju (u času) kad budu dobijali Fa, omogućujući im, na kraju, da pojme Fa i shvate Fa jednom kad ga dobiju.

Pitanje: Danas obavljamo puno posla za Dafu, i raspored nam je vrlo zbijen. Teško mi je da garantujem da ću svaki dan izdvojiti dva sata za vežbe. Pitam se da li je u redu vežbati manje?

Učitelj: Učenici Dafe, Učitelj je rekao da je ste naporno radili—zaista ste naporno radili. Više nemam srca da vam konkretno govorim da nešto radite. Znam da mnogi ljudi preuzimaju inicijativu da na svojim plećima iznesu puno toga, da čak dnevno malo spavaju, i da isto tako moraju odlaziti na posao—zaista je teško. Ali bez obzira koliko je teško, mislim da i dalje treba da nađete vremena da učite Fa i radite vežbe. Mislim da jedan kultivator ne može bez vežbi. Iako su vežbe samo dodatna stvar za vaš napredak, i to je deo Fa, i povezano je sa svim promenama u vašem telu. Naravno, ako imate previše stvari da uradite i previše ste zauzeti, pa manje vežbate, ili nekoliko dana uopšte ne vežbate, u redu je nadoknaditi kasnije. Ako ste zbilja veoma zauzeti i zbilja imate jako malo vremena da radite vežbe, Učitelj ima načina da i to uradi za vas, takođe. Ali ja mislim da je malo zauzetosti i trpljenja teškoća moćna vrlina vas, učenika Dafe. U budućnosti, kad budete pogledali, shvatićete da je to nešto izuzetno!

Pitanje: Kako su stvorena najviša bića u kosmosu?

Učitelj: U budućnosti ću vas učiti najvišem Fa. Pričaću o tome kako je nastao kosmos, i biće reči o ovom pitanju. I dalje je malo rano da se o tome govori.

Pitanje: Učeći Fa, pročitao sam da ljudi na nebu prolaze transmigraciju svakih pet stotina godina, a oni na Zemlji prolaze transmigraciju svakih sto godina. O čemu se radi?

Učitelj: Tri domena su najniži domen u kosmosu. Tri domena su podeljena na tri glavna nivoa, pa se nazivaju Tri domena. Unutar svakog (od ovih) nivoa postoje tri nivoa velikih nebesa, pa ukupno ima devet nebeskih nivoa. A ovih devet nebeskih nivoa su podeljeni na puno manjih neba, pa ih neki ljudi mogu nazivati 33 nebeska sloja, ali zapravo ih ima više. Sva bića u ovom rasponu prolaze transmigraciju, dok bića izvan Tri domena ne prolaze. Bića unutar Tri domena imaju relativno kratak životni vek u svakom životu: ljudi na Zemlji žive samo nekoliko decenija; bića na narednom višem nivou mogu da žive jednu do dve stotine godina; ona na još višem nivou mogu da žive dve do tri stotine godina; ona na narednom nivou mogu da žive tri do četiri stotine godina; a ona na najvišem nivou mogu da žive oko hiljadu godina. Ali bez obzira koliko godina žive, ona na kraju moraju pasti i ponovo proći transmigraciju. Jednom kad biće ode izvan Tri domena, ono više ne prolazi transmigraciju.

Pitanje: Tamo gde postoje revizije Dafa knjiga, koju verziju da koristimo?7

Učitelj: Kad pronađemo netačne reči, neophodno je napraviti revizije. Sa Učiteljem prisutnim, Fa se ne može sabotirati. Za kineske knjige, sledite ono što je nedavno objavljeno u Tajvanu.

Pitanje: Mislim da sadašnji školski sistem sve više skreće od Džen-Šan-Ren. Decu kao da uče da budu roboti, prave ih razmaženim, ne uče ih principima i idejama kako se ponašati, ne ističu vrlinu, i ne uče dobroti (Šan) ili trpeljivosti (Ren). Zato ne želim da šaljem svoje dete u školu. Želim da ostane kući, da ga ja učim. Da li je ovo ići u krajnost? Nadam se da će u budućnosti biti Dafa škola.

Učitelj: Trenutno, kad predajem Fa, ja takođe uključujem današnju nauku, budući da je čovečanstvo već takvo kakvo je. Iako danas obrazovanje u školama ne može da nauči decu da budu dobra i povlađuje dečjem razmišljanju, znanje koje je na raspolaganju i dalje im može pomoći da kasnije shvate Fa. Naravno, bolje je imati škole koje vode učenici Dafe, ali dok ih ne budemo imali, mislim da je bolje pustiti ga da stekne neko znanje. A kad se vrati kući, možeš mu čitati Džuan Falun i učiti ga kako se ponašati. To je sve što trenutno možeš učiniti. Prelazni period će biti kratak.

Pitanje: Zašto u novim člancima ima puno redigovanih reči?

Učitelj: Šest članaka koji su nedavno objavljeni ja sam im dao preko telefona; ja sam diktirao i dao da ih Minghui sajt transkribuje, pa je bilo grešaka. Obično, kad javim da Minghui objavi članak, ja ga ne proveravam, i tek kad neki ljudi nešto primete i upitaju me, onda pogledam. Ovo se desilo pre svega zato što sam bio zauzet i nisam imao vremena da proveravam.

Pitanje: Ja sam iz Koreje. Moje razumevanje je da su svi jednaki pod Dafom. Ali mnogi novi učenici su različitih kultura. Da li biste, molim vas, mogli malo da pričate o ovome?

Učitelj: Zapravo, kad je Džuan Falun preveden na različite jezike, to ne utiče na vaše razumevanje Fa na površinskom nivou. Tokom kultivacije, posebno, unutrašnje značenje Fa se ne manifestuje u površinskim rečima. Dok neprekidno budete čitali knjigu, nalazićete da stalno imate nova razumevanja Fa-principa, i videćete još više Fa-principa. To, zapravo, Fa iznosi vašu mudrost. Znači, to ne utiče na vaš napredak. U Kini, mnogi ljudi koji su bili nepismeni naučili su da čitaju učeći Fa, i njihov napredak, isto tako, nije trpeo posledice.

Pitanje: Neki novi učenici imaju kulturne barijere i nisu sposobni da shvate Fa.

Učitelj: Novi učenici mogu da shvataju malo po malo. Nemojte im govoriti stvari koje su na suviše visokom nivou. Naprosto govorite o onom što je na površini, poput toga kako popraviti šinšing i kako popraviti zdravlje i ostati zdrav. Vremenom će sami doći do svojih shvatanja, čitajući knjigu više.

Pitanje: Mnogi Zapadnjaci dolaze da uče vežbe od nas, a tu ima ljudi različitih starosnih grupa. Da li možemo da napravimo snimke seta muzike za vežbu, slično kao sa snimcima Fa-lekcija, tako da sadrže instrukcije Učitelja, ali da ubacimo engleski prevod?

Učitelj: Da, možete. Ali nemojte prevoditi formule8. Formule su ono što svakodnevni ljudi smatraju za čarobne reči. Zvuk i pojava svakog pojedinog karaktera ima odgovarajući efekat u specifičnim kosmičkim telima. Kad se prevede, gube se tačni zvuci i unutrašnji faktori.

Pitanje: Želim da pitam nešto. Mislim da je to dosta uobičajena stvar, naime, mislim da se mnogi učenici Dafe osećaju dosta dobro kad izađu da šire Fa, i vrlo im je lako da komuniciraju sa drugim ljudima. Ali njihove nedaće kod kuće izgledaju jako krupne. Na primer, neke ljude njihovi supružnici zbilja ne shvataju. Uzmimo na primer, moje roditelje: oni imaju izvesni društveni status u Kini, pa smatraju da su pod velikim pritiskom. Ja mislim da rođaci mnogih učenika Dafe u Kini misle da je Falun Gong dobar, ali se boje da bismo mogli naići na opasnost izvan Kine. Ali ja mislim da ti rođaci učenika Dafe takođe trpe neke stvari. Hteo bih da znam šta će biti s njima kad Fa bude ispravio ljudski svet?

Učitelj: Treba se osloboditi te vezanosti. U ovom času Fa ocenjuje postupke svih živih bića. Ako neko nije učinio štetu Fa, onda nema problema. Ali ako neko ima loše misli o Dafi, onda iz perspektive spasavanja svih živih bića, najpre treba da objasnite stvari svojim članovima porodice; treba da se potrudite da im objasnite stvari i pomognete im da se oslobode tih misli.

Pitanje: Posle ove Fa-konferencije će biti priredba, i prisustvovaće neki svakodnevni ljudi. Da li možemo da pevamo pesme iz ljudskog društva, koje su dosta ispravne?

Učitelj: Svakodnevni ljudi mogu doći da slušaju naše nastupe—mi spasavamo sva bića. Oni smeju da dođu i da slušaju čak i naše Fa-konferencije. Izlaganja koja daju učenici tokom Fa-konferencija su korisna za njih. Pa ovo nije problem. Što se tiče toga da li se pesme svakodnevnih ljudi mogu pevati na našim Dafa nastupima, odgovor je ne. (Aplauz) Zašto ne? Ako učestvujete u nastupu u običnom društvu—to jest, ako učenici Dafe učestvuju u predstavi tipa svakodnevnih ljudi—dok god pesma nije lošeg ukusa, i nije nimalo politička, onda nema veze. Ali ako je to u potpunosti naš Dafa koncert, mislim da treba da ga učinimo čistijim i ispravnijim. Kad ga ne organizuje Dafa, onda nije važno. Morate načiniti jasnu razliku. Pitali ste da li je u redu ako je pesma ispravna. U ovom času vama je teško da znate da li je kompozitor pesme učestvovao u progonu Dafe. Kako znate da nije pisao pesme koje progone Dafu u Kini? Trenutno to ne možete da procenite. Ako je kompozitor učenik Dafe, a sama pesma nije ni na koji način politička, onda je u redu. Ali trenutno je teško izvagati ove stvari.

Pitanje: Ako učenici izađu napolje da šire Fa, oni će sigurno biti uhapšeni. Ali ako oni ne šire Fa, oni se boje da će to uticati na njihove nivoe tokom Fa-ispravljanja. Šta ovim povodom da rade praktikanti u Kini?

Učitelj: Nijedan od ova dva načina razmišljanja nije dobar. Ako čovek ne izađe da širi Fa, on se boji da će to uticati na njegov nivo, on se boji da će to uticati na njegov napredak, i boji se da će to uticati na njegovo Ispunjenje. On se boji ovoga, on se boji onoga—umesto da zaista gleda na stvari kao učenik Dafe. Učenici Dafe apsolutno treba da potvrđuju Fa, i treba da spasavaju živa bića. Upravo zbog ovih vezanosti običnih ljudi se mogu desiti ovi problemi—zato su se desili mnogi problemi.

Ja sam potpuno svestan situacije u Kini—savršeno sam je svestan. Ako učenik Dafe ne potvrđuje Fa, mislim da to nije u redu. Ne mogu da predstavim stvari previše konkretno. Mnoge stvari su aranžmani starih sila. Šta više, oni su ih aranžirali veoma detaljno, i manifestacije su krajnje složene. Situacija u Kini izgleda haotična, kad je zapravo sasvim dobro uređena.

Postoje dve okolnosti pod kojima oni ne mogu da pipnu učenika Dafe. Jedna je kad je čvrst kao stena. Oni se ne usuđuju da ga taknu, jer u tom času znaju da ako je taj učenik išao ispravnim putem i dobro se vladao, a neko se i dalje usuđuje da ga progoni, bez obzira što su oni stare sile, ili koji su stari principi—ja ih apsolutno neću poštedeti. Kraj mene su i nebrojeni pravedni bogovi, takođe! I takođe imam nebrojene fašene koji vrše Fa-ispravljanje. Moja jedina briga je da sami učenici Dafe neće biti dovoljno čvrsti iznutra; kad postoji neka vrsta vezanosti, neka vrsta straha, ili šta već, onda stare sile to vide, pa koriste propuste i progone ih. A ako ispravne misli te osobe nisu dovoljno snažne dok se progoni, ona će biti još gore progonjena. Ovo je uvek slučaj. Isto tako, velika većina ovih učenika su oni koji u istoriji nisu direktno uspostavili karmičku vezu sa mnom. Ovom prilikom, dok se širi Fa, vrata su širom otvorena, pa stare sile nisu mogle da ih spreče da uđu. Ali velika većina ovih učenika se dobro ponela. Oni se ne usuđuju da previše progone one koji su u istoriji uspostavili karmičku vezu, jer ti učenici su se tokom istorije već mučili na ovaj način. Da je svaki učenik Dafe—bez obzira kojoj kategoriji pripada—u stanju da se dobro drži, ovaj progon bi odavno bio gotov. Kad se govori o sposobnosti dobrog držanja, to je lakše reći nego izvesti—nije kao da ja kažem svima da to treba da urade, i onda oni to mogu da urade. To dolazi od izgrađenog solidnog temelja u kultivaciji, i izgrađeno je dugotrajnim učenjem Fa. Zapravo, velika većina nas se zbilja dobro ponela. Oni koji nisu dobro činili su iz treće grupe učenika. A pošto nisu dobro činili, progon je postao još žešći, čineći da situacija sa Dafom izgleda kao da se ona progoni na ekstremno opasan i opak način. Zapravo, bez obzira kojoj grupi čovek pripada, Učitelj sve jednako tretira. Kad govorimo o odbacivanju misli o životu i smrti izvan Kine, to je apsolutno drugačije od toga kad učenici u toj vrsti sredine, pod takvim pritiskom, i u takvoj situaciji, govore o odbacivanju misli o životu i smrti. Ne želim previše da kažem o ovim stvarima. Ako, ipak, u toj sredini mogu zbilja da odbace misao o životu i smrti, situacija će biti drugačija. Na primer, nakon hapšenja, neki učenici Dafe su u stanju da zadrže nenarušivi spokoj, i nemaju bojazni. Videćete da se stare sile ne usuđuju da ih progone. To je zato što znaju da, osim ako ih ne pretuku do smrti, nikakav progon im ništa neće moći, pa ih ne diraju. Koliko je učenika koji mogu ovo? Zlo se užasava od njihove postojanosti u Dafi. S druge strane, oni čije su ljudske vezanosti prejake i koji nisu dovoljno duboko učili Fa, su sebi doneli puno patnji, koje nije trebalo da iskuse. Neki od njih su napisali takozvane “pokajničke izjave”, ili potpisali neke stvari. Budući da ja ne priznajem ovaj progon, ja ću im dati još prilika pre nego što se ovaj poduhvat okonča. Iz postupaka većine učenika video sam da su, nakon što su proganjani, pribranije i racionalnije shvatili ozbiljnost Dafe i kultivacije. Istovremeno, oni jasnije sagledavaju ozbiljnost ovog progona, i više ne čine stvari sa toliko ljudskih vezanosti, kao što su činili ranije. Oni postepeno otpuštaju te vezanosti, pa su stvari koje čine sve više i više čiste i ispravne, i bolje i bolje. Oni postaju sve više nepokolebljivi, i racionalniji. Nemojte sagledavati samo površinu progona. Kad Fa bude ispravljao ljudski svet, sva istina će biti izneta pred očima ljudi. Učenici Dafe u Kini su zaista izuzetni.

Pitanje: Imam dva pitanja da postavim. Jedno je to da su porodice i prijatelji nekih učenika Dafe izvan Kine (ranije) vežbali, ali kad je počeo progon, oni su postepeno prestali. Oni žele da znaju šta treba da rade. Drugo pitanje je da neki učenici, koji su veoma marljivi, ponekad i dalje doživljavaju nešto što izgleda kao dosta ozbiljna karma-bolest. Oni bi hteli da znaju da li je to njihova sopstvena karma, ili time zlo nanosi štetu. Kako da reše ovo?

Učitelj: Što se prvog pitanja tiče, do njih je šta hoće da rade—zaista od njih zavisi. Što se tiče drugog pitanja, kad se s nečim susretnete, najpre pogledajte sebe—ovo je najveća odlika po kojoj se učenici Dafe razlikuju od svakodnevnih ljudi. Ako zaista nema nikakvih problema s naše strane, onda to mora biti da zlo progoni učenike Dafe. Tokom ovog perioda Fa-ispravljanja, posebno, karma učenika Dafe više nije pitanje. Morate svesno i jasno raspoznati progon od strane zlih bića. Ona zaista čine loše stvari. Najbolje je da učenici Dafe ispravno hodaju svojim putem, i ne dopuste zlu da ugrabi bilo koje opravdanje da vas progoni.

Pitanje: Smem li malo da zamišljam kakav je novi kosmos?

Učitelj: I čovečanstvo će, takođe, doživeti promene. Znači, kosmos prolazi promene, sve dole do čovečanstva. Novi kosmos usavršava sve vrste elemenata gde je stari kosmos nesavršen. Novi kosmos je celovitiji, i to je nešto što se u prošlosti nikako nije moglo razrešiti bez upotrebe forme Fa-ispravljanja. U prošlosti, kad god jedan ciklus kosmosa više nije bio dovoljno dobar, on bi se dezintegrisao, bio ponovo stvoren, i ponovo počeo da se razvija; a kad bi postao loš, naprosto bi iznova bio stvoren. Fa-ispravljanje se dešava prvi put od početka vremena u kolosalnom nebeskom svodu. Zato sam ja iskoristio priliku ovog Fa-ispravljanja da promenim mnoge stvari. Ne mogu da govorim o ovim stvarima. Ali mogu vam reći da kako je čovečanstvo deo kosmosa, i kako se Dafa širi ovde … U prošlosti nije bilo ljudske rase; bez obzira koliko je Zemlji re-konstruisano nakon dezintegracije, glavna bića ovde uvek su imala izgled vanzemaljskih bića. Njihov spoljašnji izgled svaki put je bivao sasvim drugačiji, ali niko od njih nije imao spoljni izgled i unutrašnji sistem ljudskih bića, a o ljudskom umu da ne govorimo. Ali današnja ljudska bića su stvorena radi širenja Dafe. Znači, nakon što se ti ljudi, koji su zgrešili protiv Dafe, eliminišu, oni ljudi koji ostanu imaće blagoslove. Pa će u budućnosti ljudi na Zemlji zaista imati izgled ljudi. Drugim rečima, buduća ljudska rasa će zaista započeti u narednoj fazi. Taj životni oblik ovaj put je stvoren radi širenja Dafe. U budućnosti će i dalje postojati bude, taoi i bogovi koji će silaziti na zemlju da spasavaju ljude, živa bića će i dalje moći da slušaju Fa, i živa bića će ponovo biti spasavana. Ali stvari poput toga da jedan bog dođe da spasava ljude i da bude razapet više nikad se neće desiti.

Pitanje: Ovo želim da vas pitam: ponekad kad objašnjavamo istinu, dolazimo do nekih istorijskih ličnosti. Pošto ne znamo o mnogim karmičkim vezama, treba li da budemo pažljiviji sa izvesnim stvarima?

Učitelj: Tokom Fa-ispravljanja, vi naprosto potvrđujete Fa ljudskim jezicima i argumentima koje ljudi obično mogu da shvate. Samo sledite ono što čovečanstvo danas može da usvoji kao dobro i loše, ili ispravno i neispravno. Bilo koga iz istorije da pomenete, to nije problem.

Pitanje: Hteo bih samo da dam nekoliko primera o ovom što ste upravo rekli da je situaciji učenika u Kini dosta dobra. Prema onom što znam, skoro svi moji rođaci i prijatelji s kojima sam došao u kontakt su zaista nepokolebljivi. Neki od njih su išli na Tjenanmen na otvoren i dostojanstven način. Oni bi otišli ujutru i vratili se uveče; ujutru bi otišli avionom, i uveče se vratili natrag avionom. Oni ne samo da su povikali “Falun Dafa je dobar!” već su i podigli transparente, i ništa im se nije desilo. Isto tako, ima jedan stariji čovek od devedeset i nešto godina, koji svaki dan ide da širi Fa, i ništa mu se nije desilo. U svakom slučaju, svi oni su sasvim nepokolebljivi. Samo jedan čovek kog znam je bio uhapšen, ali se dosta dobro poneo. U razgovoru s njima, osećam da je situacija odlična. Oni si su mi rekli: “Dobro je, ide nam odlično.” Kad sam to čuo, dobro sam se osećao.

Učitelj: Situacija je sada takva. To je zato što više nema tako puno zlih bića koja stare sile mogu da koriste. Pa u času kad ugledaju učenike Dafe kako šalju ispravne misli, ona beže. Kad odlazite u kineske konzulate da apelujete, u konzulatima izgledaju zbilja prestrašeni. Nisu, zapravo, ljudska bića ta koja su prestrašena, već oni zli koji manipulišu ljudskim bićima. Kad se to manifestuje ovde, u ovoj ljudskoj dimenziji, ona izgledaju zbilja prestrašena, kad su zapravo zli faktori ti koji se plaše. Ako se zlo potpuno eliminiše, i ako tada čak i ljudi iz konzulata izađu da uče Falun Gong od nas, to će biti zbilja nešto previše strašno za onog glavnog političkog nevaljalca u Kini. Zato zla bića pokušavaju tako uporno da kontrolišu one koji rade u konzulatima, i da očuvaju sve što zlo radi. Ali uprkos ovome, oni više ne mogu da izdrže. U Kini, osim grada gde boravi poglavar zla, u drugim područjima zlo više ne kontroliše celokupno područje. Zla bića se toliko eliminišu da ih ne preostaje puno, a situacija se popravlja na velikim područjima. Ako iz neposredne blizine budete slali ispravne misli na poglavara zla, zlo će prestati da ga dopunjava dovoljno velikom brzinom, i to stvorenje će uzeti svoj poslednji dah. Razlog je taj što mu nije ostalo ništa od njegovih ljudskih stvari, kožu mu u potpunosti drže zla bića—slanje ispravnih misli ih eliminiše. Ako to dopunjavanje više ne bi moglo da se nastavi, ono će pasti mrtvo. Zadnji put kad su učenici slali ispravne misli u njegovoj neposrednoj blizini, na Malti, skoro da je kolabiralo. Tako je to. U njemu više nema ničeg ljudskog. Sada je izgubilo svoja čula i nema normalne ljudske misli. Za nas je živo. Njegovo ljudsko rezonovanje je sve manje i manje racionalno. Zapravo, osoblje nekih konzulata u nekim mestima već je počelo izlaziti i stupa u kontakt sa našim učenicima, neki su već tiho uzeli naše materijale, i privatno nam rekli: “Bravo!” (Aplauz) Ranije ovo nije bilo moguće. Zašto se to dešava? Pošto je zlo koje je kontrolisalo ljude eliminisano, ljudi su počeli da misle hladne glave. Oni sada sami razmišljaju: “Šta je zapravo Falun Gong? Zašto tako progone Falun Gong?” I oni su prepoznali zli progon i sve laži koje su razotkrivene. Ljudi su šokirani, i sada aktivno pokušavaju da dođu do istine.

Pitanje: Imam dva pitanja. Mi radimo na programima FGM televizije. Nedavno smo dobili reakciju gledalaca da naš informativni program izgleda suviše kruto.

Učitelj: Zapravo, ja mislim da je ton vašeg programa dosta dobar. (Aplauz) Nema prizvuk klasne borbe9, prilično je neutralan. Ako je ton previše mekan, međutim, ni to nije dobro. Zapravo, ja sam rekao TV i radio-stanicama u mnogim oblastima da je ton učenika Los Anđelesa u njihovim emisijama upravo odgovarajući—nije previše krut i nije previše mekan, prilično je umeren. Naravno, ovim neću da vas hvalim—nemojte se uobraziti. Ono što kažem je da treba da damo sve od sebe da budemo što umereniji. Tako će biti bolje. Svakodnevni ljudi govore svakojake stvari, i teško je napraviti nešto za svačiji ukus; neki ljudi vole začinjeno, neki ljude vole kiselo, a neki ljudi vole slatko. Mi naprosto treba da čuvamo imidž umerenosti, naprosto tako činite. Naravno, možete biti malo prirodniji i malo opušteniji. Kad ste pred kamerama, vi ste glumci, pa možete razmisliti kako da malo unapredite svoj izgled.

Pitanje: Imam još jedno pitanje. Pored proizvodnje Dafa programa, mi takođe proizvodimo neke programe za svakodnevne ljude, koji u sebi nemaju nikakvih Dafa sadržaja. Kako da na odgovarajući način balansiramo ovo? Koliko vremena da trošimo na produkciju Dafa programa? I koliko programa koji nemaju veze s Dafom treba da emitujemo?

Učitelj: Na vama je kako ćete to urediti, na vama je kako ćete rešavati konkretne stvari. Samo radite ono što vam se čini da je odgovarajuće, nakon međusobne diskusije. Istina je da u vašem današnjem potvrđivanju Fa, u procesu objašnjavanja istine od strane učenika Dafe, forme koje ste usvojili, različiti metodi koje koristite, i sve različite stvari koje činite, sve one se vrlo dobro rade. Nemojte potcenjivati sopstveno slanje makar samo jednog flajera ili prospekta u Kinu, jedan telefonski razgovor, ili slanje faksa tamo, ili slanje svih vrsta informacija—efekat je prilično velik, taj efekat zastrašivanja i eliminisanja zla je ogroman, zaista ogroman. Ljudi u svojim glavama imaju loše misli usled klevetničke propaganda zla. Kad se ljudima razbistri u glavi, to je trenutak kada se te zle stvari eliminišu i dezintegrišu. Ako neko zbilja predstavlja gigantsko kosmičko telo, njegovo preobraćanje znači da su brojna živa bića spasena—dejstvo je ogromno! Zbilja, sve ove stvari se zaista dobro rade. Nemojte potcenjivati te stvari. Naravno, povodom toga kako konkretno raditi stvari, sami treba da izvažete šta je odgovarajuće, i kako ga učiniti prihvatljivim za ljude. Ako oblik medija treba da bude u formatu onih u običnom ljudskom društvu, treba ga učiniti prihvatljivim za svakodnevne ljude. Ako nema ničeg osim članaka koji razotkrivaju progon, onda zapravo neće imati najbolje rezultate u razotkrivanju zla i spasavanju živih bića, jer ciljna grupa nisu kultivatori, na kraju krajeva. Zato treba da učinimo te programe raznolikijim i interesantnijim za ljude, tako da imaju želju da ih gledaju. A onda sve zaokružite Dafa programima. Tako će imati većeg uticaja na svakodnevne ljude. Neće valjati ako nemaju nikakvih sadržaja tipa svakodnevnih ljudi, jer vi pokušavate da ih načinite da budu poput onih u običnom ljudskom društvu. Onda povodom toga koliko toga ubaciti, treba sami da procenite; količina treba da bude odgovarajuća.

Pitanje: Pozdrav Učitelju od učenika iz rodnog grada Učitelja, Čangčuna! Kada ćete moći da se vratite da ih vidite?

Učitelj: Sada mislim da neće trebati dugo. Dinastiju za dinastijom u Kini, svaki car dinastije je nazivan “onim što živi deset hiljada godina.” Ali nijedan od njih nije mogao da živi tako dugo. Svaka dinastija je htela da učini svoju državnu vlast neprikosnovenom, ali oni nisu bili, na kraju, neprikosnoveni. Mi nemamo nikakvu želju da svrgnemo režim u Kini, mi nemamo tu vrstu političke aspiracije. Nas neopravdano progone. Mi samo razotkrivamo zlu bandu nevaljalaca koji nas progone. Mnogi ljudi u kineskoj vlasti su zapravo protiv ovog progona. Samo se ne usuđuju da išta kažu pod ovako intenzivnim pritiskom. Ali ono što ljudi čine određuje njihovu budućnost. Dafa ocenjuje sve ljude. Još jednom ću reći: ljudsko društvo je stvoreno radi Dafe; u istoriji se apsolutno ništa nije moglo desiti što nema veze s Dafom. Poglavar zla je taj koji je počeo da priča o tome kako “Komunistička partija mora poraziti Falun Gong.” Zašto Komunistička partija želi da porazi Falun Gong? Ljudima širom sveta ovo je čudno—“Komunistička partija kontroliše svu kinesku armiju, policiju, i vladu. Zašto bi želela da porazi grupu nenaoružanih ljudi koji su pod njenom vlašću i samo žele da budu dobri ljudi? Kako je to iracionalno! Zapravo, dok se Dafa nadaleko širila, ljudska srca su postajala dobra, i društvena stabilnost se popravljala. Kome to koristi? Onom koji je na vlasti, zar ne? Nije li to totalno iracionalno? Nas ne zanima politička moć. Zapravo, pre nego što je započeo progon, članovi porodica svih sedam članova Stalnog komiteta Politbiroa centralnog komiteta KPK su vežbali Falun Gong, i svih sedam članova Stalnog komiteta su bili pročitali knjigu. Oni su veoma dobro znali šta je Falun Gong. Ljubomora razvijena u političkim borbama je odgajila to da ljudi napadaju jedni druge, i učinila je da izgube razum i izgube sposobnost da bilo šta tolerišu. Njegova pamet je neverovatno mala, dok su njegove želje neverovatno velike; njegova hrabrost je neverovatno mala, dok je njegova zavist neverovatno velika. Ne zna ništa o upravljanju zemljom, a njegova sposobnost da čini stvarne stvari je manja od [sposobnosti] direktora manjeg odseka lokalnog preduzeća. Kad postane iracionalan, ne razlikuje se od demona. Povrh svega, njegova glavna duša je žaba krastača. Teško je naći nekog takvog! U ovoj predstavi u ljudskom svetu, gde se može naći ovakav glumac? Da bi se to pronašlo, trebalo je dugo tragati kroz istoriju! (Aplauz) Stare sile ne žele da dopuste da odmah ode u pakao, i kažu da je to zato što nikad više ponovo neće moći da nađu ovakav lik.

Li Hondži
01.03.2002.

1Ovaj izraz, juan, se ponekad prevodi kao “predodređenost.”
2Klasični kineski roman o borbi za kontrolu nad Kinom između tri zaraćene zemlje. Ovaj period je trajao od 220 n.e. do 280 n.e.
3Smisao za pravedno; vernost; odanost; ispravnost; plemenitost; čast.
4Jue Fei je kineski narodni junak, za koga se smatra da je živeo od 1102 n.e. do 1141 n.e. Poznat je po svojoj hrabrosti i odanosti.
5Inč je oko 2,5 cm
6Napisan u 13. veku, Klasik sa tri lika je prečišćena suština konfučijanske misli iskazana na način prihvatljiv maloj deci. Do druge polovine 20. veka, služio je prvo dečje obrazovanje kod kuće.
7Ovo je u vezi sa formalnim izmenama koje je Učitelj pravio u kineskim verzijama.
8Ovo se odnosi na formule za svaku vežbu. To je isti kineski izraz koji se koristi za “formule” Fa-ispravljanja
9“klasna borba” je izraz u savremenom kineskom koji sugeriše borbeni, politički obojeni ton.