Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2016.

Dobro jutro svima! (Svi učenici oduševljeno aplaudiraju: Dobro jutro, Učitelju!)

Naporno ste radili! (Svi učenici: Učitelj naporno radi!)

Učenici Dafe rade nešto što se nikad ranije nije radilo – spašavaju sva bića – pa naravno da to iziskuje naporan rad. Obično za sve stvari postoje reference. Iako su ljudi u celokupnoj istoriji govorili o spašavanju svih bića, ko je zaista spašavao živa bića? Oni su samo postavili temelj za razumevanje božanskih bića i kulturu kultivacije, a zapravo niko nije spasao mnoštvo bića. Oni su iza sebe ostavili samo kulturu, uspostavili religije, i postavili odgovarajući organizacioni format društva. Konkretan poduhvat spašavanja svih bića čekao je na današnje učenike Dafe. Vi zaista radite nešto što se ni sa čim ne može uporediti, jer to nikad nije rađeno. Zbog toga svi problemi s kojima se susrećete, isto tako su bez presedana, a to uključuje ovu katastrofu; nikad nije bilo zla ovolikog obima. Zločini za koje svi znate su razotkriveni, ali zapravo je bilo stvari još svirepijih. Bez obzira na sve, učenici Dafe idu kroz ovaj progon bez presedana i kroz spašavanje živih bića, i kraj je sve bliži. To će reći da se bez obzira na sve, ovaj događaj bliži kraju.

Dafa dugo postoji i nije nešto što iko može oštetiti. Oni koji su progonjeni su samo kultivatori, učenici Dafe, i ta živa bića koja su došla na ovaj svet da dobiju Fa. Iako se ovi drugi ne kultivišu, faktički su i oni progonjeni, takođe. Cilj zbog kog su došli bio je da dobiju Fa i budu spaseni, jer njihovo spasenje će obezbediti budućnost nebeskim svetovima u kojima su oni ranije vladali, kao i bićima koja su izvorno imali. Kad veruju lažima progonitelja ili doprinose progonu, oni gube svoju šansu da dobiju Fa. Nije li ovo progon čiji ishod može biti uništenje svih života, kako tih samih ljudi, tako i života koje oni predstavljaju? Celo čovečanstvo je progonjeno. Učenici Dafe su glavna meta ovog progona, budući da su učenici Dafe i nose zadatak spašavanja drugih. Rečima starih sila, Kina je mesto gde su skoncentrisani mnogi životi s visokih nivoa, a neka od njih su bića sa izuzetno visokih nivoa, i sva ona su došla da dobiju Fa. Pa je to mesto kao taoistička retorta, mesto gde vatra mora biti žestoka, jaka. Ako si zaista u stanju da prođeš kroz test pod vatrom koja divlja – ako si sposoban da istraješ uprkos brutalnom progonu, onda možeš biti smatran kultivatorom, i bićeš priznat na nebu, te ćeš moći da dostigneš Ispunjenje. Ali šta je sa onima koji ne mogu uspeti? Pa, upravo to je cilj starih sila – iskoristiti proces kaljenja da bi se odstranile nečistoće i dobilo čisto zlato. To je proces koji se odvija. Čini se da mu nedostaje red, ali zapravo je vrlo uređen. Ono što izgleda neuređeno je zapravo konkretan odraz besnog plamena te vatre. Zapravo su stvari vrlo uređene, i ciljaju na različite ljudske vezanosti na razne načine, dok razne ljudske vezanosti proizvode da ljudi budu ovakvi kakvi su. Ali kako god bilo, ja bih rekao da se kako mešanje starih sila i njihovo pravljenje problema, tako i cela stvar na kojoj učenici Dafe rade, bliži kraju.

Stanje stvari na nebu je isto kao ono na Zemlji. Ali kao što vidite, zar žestoki „testovi“ učenika Dafe, ili testovi živih bića, ne vode na kraju do Ispunjenja? Pa zar onda test predviđen da odredi da li neko zaslužuje da dostigne Ispunjenje ne zahteva izvesni stepen zla? Ili vatru koja je dovoljno jaka? Ta vatra će se uskoro ugasiti. Rđavi ljudi koje zlo koristi se hapse, oni se čiste. Kad svi budu uhvaćeni, kao što možda pretpostavljate, neće li se i ovaj test učenika Dafe takođe okončati, je li? Neće li do tada biti jasno ko je prošao test, a ko nije? Tada će ovaj poduhvat biti okončan. Takođe će se završiti Fa-ispravljanje kosmosa. To je ono što se dešava.

Naredna faza će uključivati ispravljanje ljudskog sveta od strane Fa. Juče je jedan učenik postavio pitanje o onim ljudima koji nisu dobili Fa. Ja sam rekao da je to tema za budućnost, kad Fa bude ispravljao ljudski svet. Ono što vi radite kao učenici Dafe može se samo tokom perioda Fa-ispravljanja, i stoga učenici Dafe u ovom periodu nose ogromnu odgovornost. Koja je to, znači, odgovornost? Svi znate da sam pričao o tome koliko je džinovski kosmos i koliko puno bića postoji—bezgranično i nebrojeno, nemerljivo i bezbrojno. Molekuli posmatrani kroz mikroskop, uvećani i prikazani na ekranu, izgledaju slično kao planete i zvezde rasute širom univerzuma; molekulska struktura, kad se uveća, izgleda baš kao prizor na nebu. Ali molekul nije najmanja čestica. Ispod nje postoje atomi čije čestice, kad se uvećaju, postoje na isti način kao što postoje zvezde na nebu, i na tom nivou je to nebo. Ni atomi nisu najmanji – ispod njih postoje još mikroskopskije čestice, i još mikroskopskije, i još mikroskopskije, i još mikroskopskije. Sloj na sloju čestica je sloj na sloju nebesa, i što je čestica manja, ona je tim moćnija. Oni koji uče fiziku kažu da što je čestica sitnija i mikroskopskija, jača je njena radijacija, i moćnija je, ima više energije. A ta čestica izgleda kao nebesko telo—šta je na njoj? Svi na Zemlji znaju da ljudi postoje ovde, ali pošto je njihovo istraživanje toga ima li života na drugim planetama ograničeno na površinsku dimenziju koja je na istoj ravni kao čovek, oni pretpostavljaju da bi život mogao postojati na nekim planetama, a na drugim ne. Ali u stvarnosti, većina života ne živi u površinskoj dimenziji. Mnogi oblici života postoje u dimenzijama drugih oblika, pa ih vi ne možete opaziti. Ljudska nauka je vrlo ograničena. Život postoji na svim planetama, sve sa njihovim sopstvenim društvenim uređenjima, i mnogi od njih su čak živopisni i napredni svetovi. Koliko života postoji? Ja sam rekao da kad se jedna čestica uveća, ona izgleda kao planeta, pa šta mislite koliko života tu postoji? Ako ispratimo još dalje na dole, slojevi na slojevima čestica oformljuju slojeve na slojevima neba— pa koliko je džinovski ovaj ogromni univerzum? A budući da između čestica takođe postoje dimenzije sačinjene od nevidljivih, mikroskopskih čestica, a ravni takvih čestica tamo sačinjavaju „tlo“, šta mislite koliko su veliki? I koliko takvih ravni postoji? Krajnje je složeno. A sloj iza sloja ide ovako. Čak ni bogovi ne mogu da odrede koliko tu ima života – života koje bi ljudi smatrali božanskim; toliko je velik njihov broj.

Učenici Dafe su božanska bića koja su sišla u ljudski svet s odgovornošću da pomognu Učitelju u spašavanju svih bića. Vi nosite odgovornost spašavanja života koji su sišli ovde. Vi možda mislite da nije ništa naročito ako niste dobri u sopstvenoj kultivaciji, kao što bi bio slučaj u ranijim oblicima kultivacije. Pa neki ljudi nisu baš marljivi, nisu posvećeni kultivaciji. Ali zar vam nije palo na pamet? Sa mnom ste potpisali ugovor kad ste došli na ovaj svet, zavetujući se da ćete spasiti živa bića. Na osnovu toga si mogao da postaneš učenik Dafe i učestvuješ u ovome. Ali ti nisi održao reč. Razmisli o posledicama ako ne ispuniš svoje obećanje i ne uspeš da spasiš taj neizmeran broj života, tu masivnu grupu bića iza sebe, koja ti je dodeljena. Je li to naprosto samo pitanje nemarljivosti u kultivaciji? To je ogroman, ogroman greh! Nepojmljivo velik greh! Misliš li da ćeš u tom času samo tako moći da me pozoveš po imenu i kažeš: “Učitelju, nisam se dobro kultivisao,” i to će biti kraj tome? Ko bi tako mogao da te propusti? Da li bi stare sile? Pored nečeg ovako ogromnog!

Ali neki ljudi zaista nisu marljivi i njihovo ljudsko razmišljanje je tako jako. Oni sve stvari s kojima se susreću gledaju ljudskim predstavama, a neki čak nikad ne baziraju svoje razmišljanje na Fa, niti sebe smatraju za učenike Dafe, niti smatraju da imaju ogromnu odgovornost. Oni ne stavljaju spašavanje živih bića na prvo mesto, već uvek posmatraju stvari na ljudski način. Kako bi moglo valjati ako stvarima pristupaš na osnovu toga da li ti se nešto dopada ili ne, ili po nekom osećaju indignacije koji imaš, ili onom što ti lično želiš da radiš?! Da li bi božansko biće bilo takvo? Kad bi svi kao ti spašavali živa bića, kako bi to bilo? Kako bi se moglo ostvariti spasenje svih bića ako si ti spreman da spasiš samo one koji ti se dopadaju?

Nikad ranije svet nije bio ovako dinamičan, raznolik i napredan. Prvi razlog zašto je takav je da bi se sprečilo da živa bića dobiju Fa u ovakvim uslovima, dok su oko vas svakojake zanimljive i uzbudljive stvari, koje pobuđuju ljudske vezanosti. Dok sve oko tebe provocira tvoje vezanosti, oni posmatraju da bi videli jesi li i dalje sposoban da dobiješ Fa. Ako uprkos svemu možeš da dobiješ Fa, onda ćeš biti priznat. Ako ne možeš dobiti Fa, to je zbog toga što ti sam ne valjaš. Drugo, univerzum je već trebalo da bude uništen, i ti životi već je trebalo da budu eliminisani. To je ono što je trebalo da se desi. I zato ćeš biti priznat na nebu ako možeš da pronađeš izlaz iz ovog. Ali može li iko pronaći izlaz odavde? Da, naravno! Zar ne postoji Dafa, Dafa univerzuma koja se ovde predaje? Drugi je uče i imali su koristi od nje, zašto ti ne možeš?! Drugi mogu dobro da se kultivišu, zašto ti ne možeš?! Nije li ovo tvoj sopstveni problem? Bićima na nebu ovo izgleda sasvim pravedno. Ovdašnji životi trebalo je da budu uništeni, pa ako želiš da ih spasiš, mora biti ovako kako je. Zašto se on može spasiti? Kako se to može tako lako? Naprosto je tako ozbiljno. Ali u ovoj sredini, u tako uzbudljivom svetu prepunom događaja, plus brutalni progon, ko je i dalje voljan da se kultiviše? Najveća prepreka kultivaciji su ljudske vezanosti. Ljudska bića imaju toliko puno ljudskih predstava i vezanosti, a u to su uvučeni čak i neki učenici Dafe koji nisu marljivi. Oni su zaboravili svoj sopstveni zavet i osećaj uzbuđenja koji su imali kad su dobili Fa. Ti si progonjen – ko te progoni? Nisu li to ljudi? Nisu li to doživeli mnogi sledbenici bogova kroz celokupnu istoriju? Šta želiš da dobiješ? Nije li to Ispunjenje na putu ka božanstvenosti? Kako progon može uzdrmati one koji kroče na putu ka božanstvenosti? Nije li to rezultat tvojih uskomešanih ljudskih predstava i tvojih vezanosti za slavu, ličnu korist i osećanja?

Neka svi razmisle, bilo po pitanju oblika koje preuzima ili njegove žestine, da li bi ovaj progon mogao biti slučajan? Od drevnih vremena do danas, sve u ovom kosmosu – ne samo čovečanstvo, već ceo kosmos – je napredovalo u skladu sa zakonima koji su prethodno priređeni. Ovo posebno važi za čovečanstvo. Čovečanstvo dospeva do fatalnog kraja svakih pet hiljada godina, i pet hiljada godina civilizacije je jedan scenario. I mogu vam reći da je to zaista jedan scenario. Otprilike svakih pet hiljada godina, ljudska istorija će se završiti i čovečanstvo će biti uništeno, jer ciklus formiranja, stagnacije, degeneracije i destrukcije je obrazac univerzuma. A kad se dospe do krajnje tačke, tj. kad više ništa nije dobro – bilo da je to moral ljudi ili fizička materija – oni će biti uništeni. Kad ljudski moral i karakter više ne valjaju, uništenje obavezno sledi. Onom delu dobrih ljudi će biti dopušteno da ostanu, kao seme, i civilizacija će se iznova razviti. Taj scenario je pregledan i menjan, a svi delovi u drami dugoj pet hiljada godina koji nisu zadovoljavali bili su menjani iznova i iznova. I zbog toga su mnoge božanske ličnosti, ili sveci i kultivatori na svetu, rekli da se čovečanstvo, tj. ljudska istorija ponavlja. U zajednici kultivatora, ove reči se često izgovore i čuju, a razlog je ovaj.

Ova Zemlja se proteže 100 miliona godina unazad. Neki ljudi pitaju, kako može biti 100 miliona godina ako su naučnici otkrili da je ona stara između dve i četiri milijarde godina. Zemlja nije stvorena ni iz čega, već od stvari uzetih iz različitih delova univerzuma, to jest, sklopljena je od različitih ostataka u univerzumu. Uzeti su oni korisni i potrebni Zemlji - a materija je izvorno postojala - i od njih je oformljena Zemlja. Kako možete da izmerite njeno vreme? Kad merite, pokazuju se prethodna vremena. Ljudi su samo ljudi, i oni su uvek ograničeni na te ljudske misli. Prava starost ove Zemlje je samo 100 miliona godina, i ne može preći 100 miliona godina. Za preko 100 miliona godina, njeni resursi biće nedovoljni.

Ipak, ovih 100 miliona godina nije kratko vreme. Neka svi razmisle, koliko ciklusa od 5000 godina se sadrži u ovih 100 miliona godina, i koliko civilizacija je postojalo, koliko puta je menjan scenario, i koliko puta se ponovilo uništenje čovečanstva? Juče na Šen Jun sastanku sam nešto rekao, i naznačio da se ne šalim, da razmisle da li je svojevremeno bilo Šen Jun trupe, kao što je sada imamo? Pa, postojao je klasični kineski ples, ali oni koji su tamo igrali ulogu Kine, ili igrali klasični ples, nisu obavezno bili Azijate. Jer nisu uvek Kinezi igrali ulogu Kine. Različite etničke grupe su preuzimale tu ulogu, ulogu kineskog naroda u nekom periodu, naroda Centralnog Kraljevstva. U poslednjem ciklusu beli ljudi su igrali tu ulogu, dok ovaj put, poslednji put, to su ljudi žute rase.

Često kažem da se čovečanstvo odvija kao pozorišna predstava. Ali nepoznato je da li će na kraju ljudi biti spaseni, da li se živa bića mogu spasiti u Fa-ispravljanju, jer nije napisano u scenariju. Ljudska kultura, razmišljanje, ponašanje… sve to je građeno zbog velikog pitanja na kraju: koliko će života na koncu preostati. To nije unapred određeno. Trebalo je toliko puno vremena, dve Zemlje u 200 miliona godina, da se ova stvar priredi. Onda vi, kao učenici Dafe, zbilja nemate nikakvog razloga da ne ispunite svoje misije. Ako ovde danas sediš, i nazivaš se učenikom Dafe, bez obzira jesi li marljiv, da li si novi ili stari praktikant, ti naprosto imaš tu odgovornost. Da to nije tvoja sudbina, ti ne bi imao načina da ovde sediš.

Neki ljudi onda će možda izneti primedbu da ovde takođe postoji deo tajnih agenata. Da! Sasvim sam svestan toga, ali čak i taj špijun je ovde da bi mogao da čuje Fa! I to su bogovi priredili! Zanimanje kojim se osoba bavi nije važno. To se ne uzima u obzir, kao ni to kojoj grupi neko pripada dok se Dafa naširoko širi. Samo srce je važno! Bez obzira na posao čoveka, njegove misli, njegov um, je njegov sopstveni, i na svakom je pojedincu da izabere svoju budućnost. Ja dajem šansu svim bićima. Šta je „milost“? Šta je spasiti sva bića? U periodu kraja Darme ima ljudi koji će obavljati posao špijuna; treba li njih spasiti? On je špijun u ovom životu, ali je možda bio izuzetna osoba u prethodnom životu, a jednom je možda bio veličanstveni bog! Ako ti on ne izgleda sasvim u redu, pa ne želiš da ima pristup nekim detaljima u Dafa projektu, to je u redu, ali njemu je i dalje dopušteno da se kultiviše. Možeš mu dati da direktno objašnjava istinu licem u lice, ili da radi druge stvari. U redu je ne dati mu da se uključi u vaše projekte, tj. ne dati mu pristup nekim stvarima.

Ima nekih stvari koje niste uspeli da razmotrite na racionalan način. Čak i kod zadataka s kojima se suočavate, vi koristite ljudsko razmišljanje da se suprotstavite drugima, bez da ikad pomislite da ste učenici Dafe! Ili koliko je ogromna odgovornost koju nosite! Nikad ne razmatrate stvari na osnovu spašavanja bića, već umesto toga koristite ljudsko razmišljanje! Čim se pojavi nešto konkretno, nastupiće vaše ljudske misli! Vaše ljudsko razmišljanje se javlja svaki put kad postoji nešto konkretno što treba uraditi! Kako Dafu možete tako olako shvatati? Ako zaista ne možeš kako treba da tretiraš stvari, zaista će se pojaviti problemi. To neće biti mali problemi, jer bi stare sile mogle okončati vaš život, pa čak i večnost vašeg života.

Učenici Dafe nisu jedini koji su sklopili ugovor sa Učiteljem kad su došli na ovaj svet; svi ljudi i životi koji su sišli na ovaj svet, svi bogovi koji su sišli s nebesa, dali su mi zavet. Kosmos je tako džinovski, i broj života je ogroman. Zemlja je premala da smesti previše života. Oni koji su izabrani, zavetovali su se da će mi pomoći u Fa-ispravljanju i spašavanju svih bića, i na osnovu toga su se mogli reinkarnirati na Zemlji. Samo što sam ja, u istoriji, još prethodno uredio da učenici Dafe dođu i konkretno rade ove stvari. Ali svaki od njih ima odgovornost da pomogne da se proširi Fa i prosledi ga drugima. Takva je situacija sa običnim ljudima.

Ključ je u tome da učenici Dafe budu dobri u onom što treba da rade. Ali neki od vas se čak ne kultivišu marljivo, ne kultivišu se ozbiljno, ili se baš ne kultivišu, ili se sporadično kultivišu, ili s pola srca. U Dafa projektima za spašavanje ljudi, tvoje ljudske predstave pokreću tvoje vezanosti, pa se često osećaš povređen. Šta tu ima da bude nepravedno?! Zar ne znaš šta si ovde došao da uradiš?! Zar ne znaš koliko je velika tvoja odgovornost?! Zar ne znaš da nebrojena živa bića čekaju na tebe da ih spasiš? To je tvoja odgovornost! To je tvoja želja! Kad svi zajedno radite stvari da spasite živa bića, to je prilika i to treba da stvori uslove da se spasu živa bića, a ti je ne koristiš dobro. Zar ne znaš koliko ćeš ozbiljan zločin počiniti ako ne radiš stvari koje učenici Dafe moraju dobro da rade?!

Mnogi učenici Dafe se nadaju, dok objašnjavaju činjenice, da će ljudi moći da dobiju Fa i postanu praktikanti. Ta želja je dobra. Ali dok ljudi često prihvataju dok objašnjavate činjenice o rđavosti zle KPK, ili objašnjavate koliko su ispravni i dobri praktikanti Dafe, ne ide kad ih ohrabrite da se kultivišu. Zašto? Naravno, njihova opravdanja su obično da su zauzeti da zarade, odgaje porodicu, ili urade nešto drugo. Oni jednostavno ne mogu da postanu praktikanti. Dok možda izgleda kao da oni ne žele da se kultivišu, znate li da su bogovi ti koji im to ne daju? Bogovi ih navode da koriste svakojaka opravdanja i oni manipulišu njihovim vezanostima da bi ih naveli da izbegnu kultivaciju, jer oni ne zaslužuju da postanu učenici Dafe. Jer ova grupa učenika Dafe je u dalekoj prošlosti određena da to bude. I bez obzira da li su dobili Fa pre ili kasnije, svi oni su učenici Dafe. Dok neki ljudi jednostavno ne mogu postati deo ovog, jer ne zavređuju da preuzmu ovu veliku misiju.

Na primer, kad Shen Yun Performing Arts angažuje talentovane umetnike, moglo bi se ispostaviti da se ta osoba ne kultiviše. U tom slučaju, čak i ako forsiramo stvar i dovedemo ga, on će morati da ode sa svakojakim opravdanjima. A u slučaju kad se osoba ne kultiviše, ali želi da ostane u trupi, bogovi će naći način da je nateraju da ode. Ni stare sile joj ne daju da ostane ovde, jer misle da ona to ne zavređuje. Šen Jun spašava živa bića, nešto što učenici Dafe rade. Pošto je Shen Yun, na kraju krajeva, plesačka trupa koja zahteva talenat na visokom nivou, ako neko ko ima talenat, i takođe želi da se kultiviše, istinski prihvati praksu i dokaže da odgovara, onda mu je dopušteno da ostane; u suprotnom mu nije dopušteno da uđe. Pa čak i kad neko uđe, on će biti nateran da ode u slučaju da ne radi stvari koje je njegova svesna strana obećala da će raditi. Jer ovo je mesto za kultivatore, organizacija koja spašava ljude. Nisu tu prisutni samo ljudi na mestu za orkestar i na sceni - bogovi su tu, takođe. Pa kako onda obična osoba, s telom punim karme, koja se ne kultiviše, može ostati s trupom? To je ono što se dešava. Drugim rečima, ne može se svako priključiti trupi učenika Dafe. Svi znate da bogovi pomažu i da se čuda dešavaju u veštini i tehnici izvođača Šen Juna na sceni i van nje. Božanska bića ojačavaju zvuk koji dolazi od orkestra i vizuelno dejstvo onog što ljudi vide, i s tim se ništa ne može porediti. To što ljudi čuju i vide prevazilazi čovečanstvo. Naravno, što je izvođač kvalitetniji, bolji je efekat.

Isto je sa drugim projektima učenika Dafe. Kad nemamo talentovane ljude, mi tragamo za njima u društvu; ali posle traženja tu i tamo, na kraju neće ići, pa se i dalje morate osloniti na sebe same. Pošto ste vi učenici Dafe, te stvari treba sami da radite; zašto se oslanjate na obične ljude? Zašto ne iznađete načine da sami rešite to pitanje i razvijete talenat? Svi biste da nađete brzo rešenje, zar ne? Želite trenutne rezultate? Ovakvo razmišljanje dolazi od partijske kulture. Šta god radili, dobro uradite. U procesu dok se obavljaju stvari, ono na šta se gleda je vaše srce, a ne vaš konkretan uspeh. I dok to radite, vi spašavate ljude! Vaš proces obavljanja stvari je takođe proces vašeg uzdizanja u kultivaciji, i istovremeno pomažete da se spasi mnoštvo živih bića! Nije slučaj da samo ako uspete da obavite zadatak ili inicijativu, pomogli ste da se spasu bića.

Još nešto treba pomenuti. Neki praktikanti, a oni su iz svih sfera života, su razvili naviku da stavljaju naglasak na male, beznačajne stvari. Oni ne mogu da se oslobode stvari kao što su neki pokreti u vežbama, brzina određenih pokreta, i toga da li su pokreti pomalo neprecizni. Pre nego što će postati ljudi, oni među vama koji ovde sede došli su iz Buda-škole, Tao-škole, a mnogi su bili razne druge vrste božanskih bića. Mogu vam reći da vas ove moje vežbe usavršavaju, tako da se možete vratiti na svoje prvobitno mesto i poziciju. Vi imate svoje izvorne stvari. Ja nikad nisam previše naglašavao koliko precizni vaši pokreti treba da budu, kao da ste svi po istom kalupu. Ja vas tako nisam učio. Ako su vam pokreti generalno ispravni, vežbe će funkcionisati. Proširite svoj um, nemojte se fokusirati na ovako trivijalne stvari, i nemojte sagledavati stvari svakojakim ljudskim predstavama. Ima i ljudi koji na isti način insistiraju na sporednim stvarima kad je u pitanju učenje Fa: Šta da uče, u koje vreme, koliko dugo, i kako neko čita ovo a ne ono, itd. Kao učenik Dafe, kad imaš vremena ti treba da učiš Fa, jer ti si kultivator. Šta je to što bi radije radio umesto učenja Fa? A onda, u preostalom vremenu, bilo bi najbolje spasiti još ljudi!

Grupno učenje Fa je format koji sam vam dao, kao i grupno vežbanje. Pa svako ko nije u riziku od oštrog progona, posebno ljudi koji žive bilo gde izvan Kine, treba da podrže ove formate. Nema razloga za bilo šta drugo. Ovo ima veze s tim kako će ljudi u budućnosti dobiti Fa i kultivisati se, pa ne smete zanemariti grupne vežbe ili grupno učenje Fa. Neka vam primarni tekst za učenje Fa bude Džuan Falun. Ako vaša grupa nema vremena i nemate kada da učite ostala Fa predavanja, onda sami nađite vreme da ih čitate. To je jedno tako jednostavno pitanje, i ja vam namerno nisam tražio da radite na neki određeni način, nisam postavio kruta pravila. A vi ipak insistirate da se takva pravila nametnu ljudima!

Mada, ima jedno: iako nismo postavili konkretna pravila, sebe moraš smatrati kultivatorom! Budi proaktivan u učenju Fa! Ako ne učiš Fa, kako ćeš moći raditi ono što mi radimo? Možda ćeš reći da ti to možeš. Ali ako se oslanjaš na lukavi ljudski um i veštinu da se izokola obave stvari, ja garantujem da ih nećeš moći obaviti. Zašto? Mada će to možda funkcionisati u tvom biznisu ili radu u običnom okruženju, neće funkcionisati sa našim zadatkom, jer reči koje izgovoriš neće imati energiju, niti će biti na liniji s Fa. Kako možeš spasiti čoveka ako tvoje reči nemaju moć da redukuju njegovu karmu, ili uklone njegove vezanosti?! Ako želiš da ga spasiš, onda sam moraš biti kultivator, pa će reči koje izgovoriš imati energiju koja može da ukloni njegove predrasude i vezanosti. To može da ima takav efekat i može da potisne rđave stvari u njegovom umu, koje bi inače sve vreme kvarile stvar. Samo na ovaj način možeš spasiti osobu. Ovo važi u svim okruženjima u kojima objašnjavate istinu, zar ne? Takođe ima ljudi koji misle da ako su stari praktikanti, onda neće biti problem ako neko vreme ne uče Fa. Pa, ovo jeste problem, koliko god da si stari praktikant. Jer onaj tvoj deo koji je potpuno kultivisan je već razdvojen od tebe, i takođe, tvoj gong koji je prethodno poguran tamo gde treba da bude neće funkcionisati bez ispravnih misli koje razvijaš iz Fa; nećeš moći da upravljaš njime ako ne učiš Fa, ili ako si skrenuo s Fa, jer moć da to izvedeš dolazi iz Fa.

Kako možeš aktivirati gong s tim ljudskim mislima i strahovima na delu? Kad neko napusti Dafu, njegov gong opadne i više ga nema. Ja sam uvek govorio da kad napustiš Dafu, ti se više ne kultivišeš. Kad napustiš Dafu, šta god uradio to više nije delo učenika Dafe, već samo dobro delo obične osobe. I nećeš dostići Ispunjenje, samo možeš nakupiti vrlinu. A ako samo sakupljaš vrlinu bez unapređivanja gonga, onda ćeš ostati ovde među običnim ljudima. Ti ne spašavaš svoja bića kao učenik Dafe. Nebrojena bića čekaju na tebe da ih spasiš, ali ti to ne možeš, i ponekad ne misliš na stvari, baš kao obična osoba. Možda misliš da nešto nije tako važno, ili da su tvoje misli i radnje naprosto prirodne, i da ne treba obraćati pažnju. "Kakve ima veze? Šta je tu tako važno?" Ali kako to misliš "kakve ima veze”?! Tvoja odgovornost je enormna! Kako možeš misliti da nema veze?! Ako živiš svoj život samo kao dobra obična osoba i ne kultivišeš se, ti činiš neverovatno velik greh! Jer ti ne spašavaš živa bića koje treba da spasiš! I ne ispunjavaš zavet koji si dao u dalekoj prošlosti!! Zar se ne svodi na to?! Nikad ranije, dok sam predavao Fa, nisam koristio ovakav ton prema vama. Zabrinut sam, jer kraj se brzo bliži. Ali neki ljudi ne brinu. Šta da radimo?! Ima učenika koje ste oterali svojim ljudskim razmišljanjem (sigurno je da ni oni sami nisu bili dobri), i oni su otišli uvređeni. Ali ako ih ne pronađete i ne dovedete natrag, onda se to smatra za vaš greh. Mislite li da je to kao nešto među običnim ljudima, pa kad je gotovo – gotovo je? Mislite da je tako prosto?

Bića u ovom univerzumu su nebrojena i sva ona bacaju oko ovde, kao da je ono zakačeno o konac, sa očnom jabučicom na kraju. Svi životi u neizmernom kosmosu bacaju svoje oko ovamo, posmatrajući svakog pojedinog učenika Dafe! I te oči su na svakoj pojedinoj ravni! A unutar ravni očiju i dalje ima još očiju! Bogovi na još mikroskopskijim ravnima, bogovi nižih ravni, ni sami ne znaju da unutar očiju s još mikroskopskijih ravni ima još očiju koje se protežu iz još mikroskopskijih ravni, tako da ih je Zemlja puna, bez ikakvog razmaka oko njih, i svi oni netremice posmatraju sve ovde u ljudskom svetu. Oni motre na svaki vaš čin i potez, svaku vašu misao i ideju, jer vi određujete sudbinu njihovih bića! Kako da ne budu zabrinuti! Ali vi mislite da nije važno, da je svejedno da li vam dobro ide, ili ne. Ali to nije slučaj. Da li shvatate koliko je velika vaša odgovornost? Šta je učenik Dafe? Je li to titula koja se tek tako može koristiti? To je najveličanstvenija i najsvetija titula!

Naravno, puno učenika Dafe je zbilja dobro, mada su se spoticali do većeg ili manjeg stupnja. Nema veze. Učitelj vidi da neke od poteškoća nisu nešto što ljudi mogu izdržati, i to se ne važi. Ono što je izuzetno je kad uspeš da ustaneš nakon pada i dobro nastaviš dalje. Ako možeš biti bistre glave tokom putovanja, i nastavljaš da se kultivišeš i radiš šta učenici Dafe treba da rade, to je nešto izuzetno, i Učitelj će te priznati! Nadam se da će svi živnuti i ugrabiti vreme, i bolje raditi. Prosledite ove reči učenicima Dafe u Kini. Nemojte zapinjati o ljudske vezanosti, o male stvari, u beskrajnim raspravama. Naša situacija se progresivno menja. Ne treba da imate tako puno ljudskih misli.

Čuo sam da u nekim mestima praktikanti izlaze napolje da vežbaju, i da neki praktikanti objašnjavaju činjenice direktno u lokalnim policijskim stanicama, službama javne bezbednosti, ili državnim kancelarijama, i da nekima čak ide vrlo dobro. Zlo se na nekim mestima više zaista ne usuđuje da progoni učenike Dafe tako oštro. Situacija se menja, zla je sve manje i manje. U svakom slučaju, ljudi – uključujući i neke počinitelje progona - čekaju na vas da ih spasite. Naravno, neki su tako teško zgrešili da možda neće moći da prihvate istinu kad im je budete saopštili. Ali nije da oni neće da je prihvate; božanska bića im više ne dopuštaju da čuju. Ali šta god bio slučaj, učenici Dafe ne treba da budu selektivni – morate spasiti sva bića pred sobom.

Kad sam ja rođen, mnogi bogovi su došli dole sa mnom. Od tada je stalno tako, godinu za godinom, bogovi stalno dolaze dole. U vreme kad sam počeo da predajem Fa, ti bogovi su padali kao snežne pahulje—naprosto ih je toliko puno bilo. Palo mi je na pamet koji je uzrast tih ljudi, koliko je prošlo otkad sam počeo da predajem Fa, i stvarno je puno mladih ljudi starosti oko 25 godina, koje tek treba spasiti. Oni su božanska bića koja su se spustila na ovu Zemlju, i rasuti su svuda po svetu. Neki nisu mogli postati ljudi, jer nije bilo tako puno ljudskih koža, pa su postali životinje ili biljke. Ima razloga zašto su poslednjih godina propisi koji regulišu zaštitu životinja i životne sredine postali tako strogi; tako su priredila božanska bića, koja su pokrenula ove stvari. Niko ne može jasno da sagleda ove stvari. To nisu jednostavne stvari.

Ljudski svet je u opseni. Čim neko siđe dole, biće opsenjen i zaboraviće sve što je ranije znao. Mnogi ljudi, kao i mnoge vlade i naučnici širom sveta, svesni su da je čovečanstvo stiglo do svog kraja, i da bi svakog dana moglo skončati. Oni to dobro znaju. Prirodni resursi, od kojih čovek zavisi, više nisu dovoljni, i Zemlja se uništava alarmantnom brzinom. Voda će biti prva stvar koja će nestati. Neki ljudi ipak žele da žive lagodan život, bezbrižan život, pun sreće. Mislim na obične ljude. Ali kako god bilo, ljudi su samo ljudi. Bez obzira s koliko visokog nivoa su oni došli, jednom kad dođu u ljudski svet, oni će ući u opsenu, i biće blokirani da se sete onog što su ranije znali. I šta se može učiniti? Vaša je dužnost da ih spasite. Treba da pričate s njima o ispravnim principima, baziranim na Fa, o tome zašto smo progonjeni, da im pomognete da razviju dobre misli, i tek tada božanska bića priznaju to za spašavanje ljudi. Kad biste naočigled ljudima prikazali čuda, to bi ljudima samo pojačalo vezanosti za takve moći, i oni bi iz tog razloga došli da se kultivišu, a ne radi spasenja sopstvene duše. A to se ne bi priznalo. Ne bi se smatralo za spasenje, jer kad bi se te stvari videle, tada bi i najgori životi hteli da se kultivišu. Kad bi takav pristup bio preuzet, zar ne bi bilo smislenije dopustiti Tvorcu, umesto vama, da ljudima pokaže te stvari?

Neki ljudi uvek su zamišljali da kad Isus ponovo bude došao, kad božansko biće dođe, ono će se na čudesan način prikazati na nebu. I ono će se otkriti u svoj svojoj slavi, ostavljajući ljude u čudu. Ali ja vas uveravam da bi u tom slučaju to bio demon. Životi su grešili i osuđeni su da budu uništeni u procesu formiranja, stagnacije, degeneracije, destrukcije, i tako su došli na ovaj svet opsene, tragajući za oslobođenjem. Oni moraju oformiti i ojačati dobre misli da bi bili spaseni. Ako bi se bog kad dođe prikazao u svoj svojoj slavi, onda bi, kao što možete zamisliti, čak i najgori ljudi došli da se kultivišu. I gde bi onda bila poenta da se božanska bića reinkarniraju ovde u ljudskom svetu? Tvorac je mogao samo stati na nebu tamo i reći: “Svi vi, sada postanite dobri,” i svima saopštiti standard; pa bi sve bilo sređeno, samo jednom rečenicom. On ne bi trebalo da dolazi na ljudski svet. Ovo je logično, zar ne? Ovako je jer više ništa nije zadovoljavalo standard, i zato što, budući da su životi kosmosa činili grehe, oni su morali doći u ovaj svet opsene i mučiti se. I usred patnje i muka ovde, ako i dalje možeš da prepoznaš vrednost kultivacije, ako i dalje možeš da oformiš i ojačaš dobre misli, onda će te bogovi smatrati izuzetnim i dopustiće ti da se kultivišeš i budeš spasen. Ovo je logično, nije li?

I neka bića su zaista pohitala i stigla do Tri domena. Dok su bila na nebu, ona su videla da Kralju njihovog nebeskog raja, Gospodaru njihovog kosmosa, koji je došao na Zemlju, ide vrlo loše u ljudskom svetu, što ih je veoma zabrinulo; čak i kad se Dafa predavala na svetu, njihov Gospodar i dalje se nije probudio i činio je rđave stvari. Ona su mogla videti da se on više ne može spasiti, pa su neka pohitala ravno ovamo, u želji da ih probude. Ali zabranjeno je ući u Tri Domena, a ako neko uspe da pronađe put do dole, on ne može otići; posle dolaska, ona su morala postali baš kao ljudi. Neki od onih koji su zaista došli ovde i dalje su imali krila i leteli su naokolo, ali postepeno su izgubili ovu sposobnost i nisu mogli leteti. Na kraju su ta bića umrla među ljudima. Bilo ih nekoliko koji su zaista došli ovde na taj način. Bilo je i drugih slučajeva koji su imali drugačiji oblik, ali ni u jednom slučaju osoba nije mogla otići posle dolaska ovde i morala je postati kao ljudi, i na kraju umreti ovde. Čini opsene u ovom ljudskom svetu ne smeju se prekinuti tokom Fa-ispravljanja, jer dopustiti ljudima da vide takve stvari bilo bi isto što i počiniti greh, jer bi to uklonilo čini ovde. Zato nije dozvoljeno. Ali nešto od toga ljudi su ipak videli, naravno – nešto ljudi je videlo šta se dešava, mada relativno mali broj njih.

Šta god bio slučaj, ja vam predajem Fa principe i ne mogu vam dati veličanstveni prikaz moći. Naravno, neki ljudi su videli neke stvari, što je u redu. U tim slučajevima, oni su videli stvari izvan onog što je na ljudskom površinskom nivou. To je rezultat moći koje imate, i pošto nije na površini, ne smatra se za otklanjanje čini opsene. To je nešto što je trebalo da vidite. Kad se nešto potpuno otkrije na ljudskom površinskom nivou, opsena je uklonjena. Ali ima jedno što svi znate, a to je da ono što vas učim nikad niko pre nije učio, i nije nešto što bi bilo ko drugi mogao reći ljudima. Ono što je sadržano u mom pamćenju se ne svodi na sve ono što uključuje živote nebrojenih ravni kosmosa, već se proteže na budućnost čovečanstva, kao i na njegovu prošlost – sve je tu sa mnom i poznato mi je, samo vam ne mogu otkriti. Zapravo, ja vam jesam malo otkrio. Možda ste čuli da ja učim ljude pevanju. (Aplauz) A naši plesački profesionalci znaju da čak i eksperti za ples nemaju znanja kao ja. Jer oblici plesa koji su postojali pre istorije su nešto što sam ja sam razvio. (Oduševljen aplauz) A ovo je naravno samo nekoliko primera. Oni su zapanjeni kako to ja tako brzo postanem verziran u mnoge stvari. Pa, na žalost, neki ljudi nisu ispunili očekivanja i nisu uspeli da istupe i urade ono što su se u dalekoj prošlosti zavetovali da će uraditi. Pošto nikog nije bilo da to uradi, ja sam to preuzeo na sebe.

U svakom slučaju, želeo sam da vam kažem da vi kao Učenici Dafe treba da znate koliko je ogromna vaša odgovornost, i da ovo nije dečja igra. Ovaj poduhvat je već dospeo do kraja, i ja se izuzetno brinem, a vi ovo i dalje ne uzimate za ozbiljno. Na kraju će biti prekasno za plakanje. Sve u ljudskom svetu je priređeno kao takvo sa ciljem, predviđeno je da dovede do vezanosti; toliko je stvari koje pokušavaju da vas spreče da budete spaseni. A ti zaboravljaš da si kultivator, i samo se prepuštaš tim stvarima?! Ti si nada za mnoštvo bića, nada za živote u tvom domenu!

Ovaj progon je naprosto previše zao; ono što su stare sile priredile je zbilja previše zlo. One su uništile ono što sam ja uspostavljao 200 miliona godina, pretvarajući stvari u ovo kakve su danas. Ja sam prvobitno nameravao da se sve dobrodušno razreši, ali sada je tako kako jeste. Ipak, ono što možemo je da ih nadmašimo u njihovoj igri. Drugi mogu da budu dobri, zašto ti to ne možeš?! To je svakako nešto o čemu treba dobro razmisliti. Trebalo bi da budeš u stanju da budeš dobar kad nema velikih problema u radu.

Mnogi učenici su došli iz kontinentalne Kine, i učenici Dafe zaduženi za ovu konferenciju nisu sve mogli da provere. Oni se dosta brinu svake godine kad dođe puno ljudi iz Kine, pa su iskazali zabrinutost u vezi mogućih problema. Na kraju, ja sam rekao da su učenici iz Kine prešli dalek put i nije bilo lako doputovati dovde, pa hajde da ih pustimo ovamo (Aplauz) i ne brinemo da li će se neki drugi ušunjati. Pitanje je sudbine ako neko uspe da nas čuje ovde, i na kraju krajeva, on je došao na ovu Zemlju da dobije Fa. Ako ne možeš biti učenik Dafe, ipak treba da se trudiš da imaš dobre misli u svom umu, i pripremiš se da počneš dobro da postupaš i budeš odgovoran za živote koje predstavljaš.

U redu, preostalo vreme ću iskoristiti da vam odgovorim na pitanja. Možete napisati pitanja na parčetu papira i predati osoblju konferencije.

Molim vas donesite pitanja.

Učenik: Poslednjih godina mnogi učenici su napustili Kinu i otišli preko. Većina njih nije iskoračila dok je boravila u Kini, a kažu da je Učitelj priredio za njih da potvrđuju Fa u relaksiranoj sredini, izvan Kine. Stigavši odande, oni imaju jezičku barijeru, ne poznaju društvo izvan Kine, i ne shvataju kako funkcioniše Zapadna kultura. I povrh toga, budući da su dugo bili pod uticajem partijske kulture, oni prave probleme u projektima, pa čak i smetnje. Šta više, ljudi u nekim krajevima nemaju principa kad je u pitanju koje ljude će da koriste…

Učitelj: Koordinatori misle da stari praktikanti koji su ovde ne sarađuju i da je lakše iskoristiti one koji dolaze iz Kine, koji su poslušniji. To znači da je vaša sposobnost da radite [s ljudima] zbilja loša!

Ne bih da vas kritikujem, ali učenici koji dolaze iz Kine nisu bili baš dobri u Kini, pa ni ovde nisu tako sjajni. Ima i slučajeva da su neki razvili jak osećaj straha dok su boravili u Kini, pa se i dalje boje da se spoje sa drugim praktikantima, krijući se u udaljenim državama. Ko zna šta oni rade. Druga stvar je ta da je dugotrajni uticaj Partijske kulture zaista ozbiljan, i navodi da razmišljanje tih ljudi i ponašanje budu potpuno u nesaglasju sa bilo kim drugim na ovom svetu.

Vama [iz Kine] možda se čini da je sasvim normalno to što radite, ali nije tako. Zašto je zla KPK uništila kinesku kulturu? Jer ta kultura, uspostavljana tokom toliko godina, predviđena je da omogući ljudima da na kraju dobiju Fa! Stare sile su videle da bi bilo previše lako dobiti Fa, pa su napravile haos, uništavajući tu kulturu. Svaki od političkih pokreta u Kini, na prvi pogled, ciljao je na protivnike zle KPK, ali u stvarnosti, ti pokreti su zapravo eliminisali kinesku kulturnu elitu! Posle toga je usledila Kulturna revolucija, koja je uništila istorijske ostatke. Pet hiljada godina slave ostavili su svuda delove tog nasleđa; cigla podignuta sa zemlje mogla je biti stara nekoliko hiljada godina. Kuće u kojima su ljudi živeli, s njihovim ciglama, pločicama, i nameštajem bili su ostaci starina možda starih nekoliko stotina godina ili više. Ali zla Partija je sve to opustošila uzduž i popreko. Partija je uspostavila etiku „borbe“, suprotstavljajući ljude jedne naspram drugih da se svađaju, i stvorila je najmanje civilizovane i najpodlije načine da se rade stvari. Ali svi ljudi u kineskom društvu žive na taj način, i navikli su se na ovo, pa ljudi tamo misle da su svi takvi. Mladim ljudima se čak čini da ljudi treba da budu takvi. Rastući u Partijskoj kulturi, nova generacija čak oseća da tom društvu ništa ne fali.

Kad odu u inostranstvo, njima se čini da ljudi izgledaju manje-više isto, svi imaju jednu glavu i četiri uda, ali oni nisu isti. Pre dolaska zle KPK, ljudi sveta, uključujući kineski narod, držali su se univerzalnih principa koji su bili potpuno jednaki. Uprkos razlikama u boji kože, izgledu ili ponašanju i držanju, oni su bili identični po svojem bazičnom standardu za civilizovanost i po onom kako su određivali šta je dobro, a šta loše. Nije bilo nikakve razlike, jer ih je nadzirao isti bog! Dok sada Kinezi iritiraju druge gde god da odu. Čuo sam da su kineski turisti u Švajcarskoj bili toliko uznemirenje tamošnjem stanovništvu da je za Kineze određen poseban voz.

[Kineski] učenici Dafe treba da pripaze na ove stvari, takođe. Čuo sam da imamo praktikante koji su delili materijale u nekom elitnom kraju i onda, ugledavši lep travnjak, seli su na njega i počeli da meditiraju (Publika se smeje) – tu su počeli da meditiraju. Kako to ljudi tamo mogu podneti? U ovom društvu, ljudske vrednosti su drugačije, i oni nikad nisu videli nešto slično. Takođe sam čuo za druge primere nekulturnog ponašanja. Moj savet vama koji ste došli iz Kine je da se brzo potrudite da naučite koliko god možete od Zapadnjaka, ili da se posavetujete s Kinezima koji već neko vreme borave u SAD, i nađite prikladan način da budete u interakciji s ovdašnjim ljudima. Pitajte ih više o stvarima s kojima niste načisto, i brzo preokrenite svoj način razmišljanja, jer u suprotnom ništa ovde nećete moći da postignete. Ili čak možete imati loše dejstvo, što bi u suštini bilo nanošenje štete. U početku progona nije bilo puno učenika Dafe širom sveta, izvan Kine, ali ti učenici su svojim naporima uspeli da preokrenu situaciju. I sad vi dođete i imate negativan učinak. Pod hitno se sredite! Ne pristaje učeniku Dafe da uvek ide u krajnosti u svemu što radi.

To društvo pod zlom KPK ide u krajnosti u svemu što radi! Dok u ovom društvu ljudi obično ostave prostora za okolnosti kad nešto rade, i preduzimaju stvari na osnovu situacije kakva ona zaista jeste. Možda to nećete moći da podnesete, ali morate, i tako treba da radite stvari. Zbilja je slučaj da se u Kini sve radi na ekstreman način. Čak i restorani tamo nose nazive Vrhovni Imperator, Vrhovni Kralj ili Najviše nebo. (Publika se smeje) (Učitelj se smeje) Ono što kažem je da ako želite da radite stvari dobro da biste spasili ljude van Kine, brzo treba da promenite način razmišljanja.

Učenik: U poslednjih godinu ili dve, mnogi učenici iz raznih krajeva kupuju kuće u blizini Planine. Mnogi od njih nisu se prijavili za to u skladu sa uputstvom, niti su išli da pomognu u promociji Devet komentara, kako im je naloženo. A taj kraj je daleko od Njujorka, tamo nema nikakvih projekata za objašnjavanje istine kojima bi se oni mogli priključiti, i prevoz do tamo je nezgodan, pa oni učenici koji ne znaju engleski i ne voze auto nemaju šta da rade tamo.

Učitelj: To je tačno. Da biste u SAD kupili kuću, potrebno je da obezbedite legalan pravni status. Ako neko vreme boravite u američkom društvu, i ako to ne utiče na druge projekte u kojima učestvujete, i pri tom umete da vozite – onda je to u redu. Ali ako govorimo o ljudima iz Kine, zašto biste se posadili tamo? Ionako vam neće biti dozvoljeno da dođete na planinu, i nemojte me tražiti, jer ja se ne bavim ovakvim administrativnim pitanjima; postoje ljudi posebno zaduženi za te stvari. Vi ste sada izvan Kine, ali i dalje ne radite dobro šta treba.

Učenik: Ljudi sa zaduženjima i koordinatori projekata u nekim područjima slabo ili nimalo komuniciraju s praktikantima. Neki ne prihvataju tuđa mišljenja ili sugestije. Oni jednostavno smene one koji im se čine nespremnim da ih slede.

Učitelj: Da vam kažem, ako s nekim ne sarađuješ dobro, kao glavna zadužena osoba ili koordinator projekta, onda imaš nedostatke u svojoj kultivaciji, za koje se moraš pobrinuti. Ako se za to ne pobrineš, to je nedostatak, i to će biti problem na tvom putu prema Ispunjenju. Ne veruješ? Ja sve vreme naglašavam značaj vaše saradnje. Kao neko na liderskoj poziciji, kako možeš biti tako nekompetentan? Stalno odbacuješ druge, kao da je jako teško strpljivo porazgovarati i ubediti drugu osobu? Nije li to samo po sebi proces kultivacije? Po čemu je to kultivacija, ako samo biraš lak izlaz? Je li stvarno toliko teško mirno prodiskutovati s drugima i složiti se sa svojim kolegama, praktikantima? Ti nisi kompetentan i mnogo stvari ne umeš dobro da radiš, a ipak osećaš potrebu da se hvališ i pokažeš koliko si dobar. Gde je tu poenta? Bogovi ne gledaju tebe na površini, već koliko si srcem u tome! Niti gledaju koliko si kompetentan, već da li svim srcem to radiš, i da li su tvoje misli u Fa. Ako je tako, bogovi će ti pomoći da sarađuješ s drugima. Ako nisi u Fa, već ti je samo stalo da se stvari obave, i ako koristiš samo one koji te slušaju, otkrićeš da onaj koji sada čini samo ono šta mu se kaže, kasnije to neće činiti. Jer ti nisi prošao ovaj test, i sklanjaš svakog ko je neposlušan. Na kraju neće biti više nikog koga ćeš moći da oteraš, neće biti ničeg što će ti omogućiti da se kultivišeš, i na kraju ćeš biti ostavljen sam. Kako možeš biti tako nekompetentan? Ranije sam rekao da su učenici Dafe bili kraljevi na nebu. Pa šta se desilo sa svim tim tvojim sposobnostima? Kaže ti se da dolaziš s visokog nivoa, pa bi trebalo da nosiš u sebi neke od tih elemenata i ponešto od te mudrosti. Gde su nestali ti kvaliteti?

Učenik: U promociji Šen Juna, kultivacija italijanskih učenika nije bila na nivou i oni tek treba da oforme jedno telo.

Učitelj: Treba reći da u Italiji nisu loše obavili posao. Meni se, međutim, čini, da stvari koje činimo za Dafu, bilo da je Šen Jun ili su to druge aktivnosti, nije nešto što bi trebalo da radi samo nekolicina ljudi. Pa, ako u nekom kraju ima samo jedna osoba, bogovi će joj pomoći da uspe u svojim naporima. Ali ako tu ima više ljudi, a oni naprosto ne uskaču da pomognu, onda to bogovi apsolutno neće tolerisati. Pa je najvažnije da pokreneš celu grupu da se uključi u tvoje napore. Osoba sa zaduženjima je neko ko koordinira stvari, on treba dobro da koordinira i mobiliše druge, i izvede da se cela grupa priključi – to je nešto što radi neko na liderskom položaju! Možda misliš: “Ja sam glavni. Ja to sam moram da uradim.” Ali ta uloga ne znači da si ti taj koji je odgovoran da iznese konkretne zadatke—nije to ideja. Ja vas sve vreme učim da zadužena osoba treba dobro da vodi i usmerava sve u tom području. Ne brinite da li će s njima biti problema. Možda oni u ovom času nemaju iskustva, ali dok vreme prolazi, kroz praksu će steći iskustvo. Ključ je u tome da se povedu da često uče Fa i pomogne da shvate svoju veliku odgovornost, i postepeno će postati bolji.

Učenik: Neki učenici, koji su preminuli usled karma-bolesti, imaju na svom nadgrobnom spomeniku epitaf u vezi s Dafom. Pitam se je li to u redu? Ovo se dešava kako izvan, tako i unutar Kine. A nekima su i Dafa knjige stavljene u kovčeg.

Učitelj: Iz perspektive učenika Dafe, ne bi trebao raditi stvari koje štete ugledu Dafe. U srcima učenika Dafe, Dafa je nešto sveto, pa kako može biti u redu staviti knjige u kovčeg mrtvaca, pored leša koji se raspada? Pravo Telo koje je uspešno kultivisano je već otišlo, pa je tu samo fizičko telo osobe. Ako tako štetiš ugledu Dafe, to je isto kao da si počinio ogroman greh u ime preminulog, a i ti si kriv takođe. O svemu treba da razmišljaš iz Dafa perspektive, i samo to je „pomaganje Učitelju“.

Učenik: Promovišući “tri istupa” na turističkim punktovima, nailazio sam na sledeći scenario: pitam nekog da li je član Partije, on kaže da nije. “Jesi li se ikad učlanio u Mlade pionire?” Klimne. Dam mu pseudonim da istupi iz Pionira, podsećajući ga da zapamti ime pod kojim je izvršio “tri istupa.” On kaže: “Aha,” ili “Hvala,” ili “Razumem“. Moje pitanje je da li se ovo smatra za istup iz Partije?

Učitelj: Ja mislim da na turističkim punktovima ne treba da uzimate povlačenje iz Partije ili Mladih pionira, tj. “tri istupa“, za svoj cilj. (Oduševljen aplauz) Zapamtite: vaš cilj je da objasnite činjenice i spasite ljude! Samo ako osećaš da je ta osoba spasena, uradio si svoj posao. Ako ti se učini, međutim, da ta osoba samo želi da te se otrese, to je onda kao da te ona vara. Naravno, ako već u početku pristane da istupi, to je onda prvi korak. Objasni joj dalje istinu. Ako je zaista u stanju da shvati stvari, to bi trebalo da bude dovoljno.

Učenik: Medijska kompanija koju vode učenici iz Kanade dugo vremena pozajmljuje novac od porodica učenika da bi podržala projekat, a sume su velike. Posle Učiteljevog Fa-predavanja na Zapadu SAD, prošle godine, neki učenici su postavili pitanje da li takva praksa predstavlja „prikupljanje fondova“. Koordinator je odgovorio da oni samo „pozajmljuju“, a ne „prikupljaju“ sredstva, i smatrao je to neslaganje smetnjom.

Učitelj: Uistinu, ono što se radi u projektima učenika Dafe, ili bilo čemu što učenici Dafe rade, treba u svojoj osnovi da bude sveto. U najmanju ruku, treba da preuzmete ispravan pristup i budete sposobni da spašavate ljude, i tek tada se to smatra za projekat učenika Dafe. Ako je ono što radite u osnovi obmanjivanje, onda je vaše polazište pogrešno, iako vam je motiv da objasnite činjenice, ili izvedete Dafa projekat – što su dobre stvari – pa kako u tom slučaju može funkcionisati? Znači da je vaš pristup od starta pogrešan.

Znate li zašto je zla KPK građena tako što je započela kao grupa baraba? To se desilo da bi se ljudima saopštilo da je to nešto pogrešno u osnovi, zlo u osnovi, i da neće dugo potrajati.

Kod nekih stvari [koje radite] zaista treba pažljivo da razmislite. Kad nešto treba da se uradi, ti dođeš kod mene i daš mi neko objašnjenje, a onda kad odeš pokušavaš da dobiješ novac od praktikanata. Kad im zatražiš novac, kažeš im da će kasnije država ući u finansiranje. I bilo bi u redu kad bi im ti kasnije vratio novac. Ali to se ne dešava, i tvoja priča se menja. Šta planiraš na kraju da uradiš? Možda ćeš smisliti još neku priču. Drugo bi pitanje bilo kad bi oni koji su uključeni koristili sopstvena sredstva onda kad hoće da zajedno započnu poslovni poduhvat.

Učenik: Desetine hiljada ljudi su saznale za zločine žetve organa u Kini preko nagrađivanog dokumentarca “Ljudska žetva”. Proizvodi visokog kvaliteta u medijskoj produkciji zahtevaju velike iznose novca. Ali kod fondova za koje smo konkurisali kod države [i dobili ih], jedan deo se isplaćuje tek nakon završetka filma. Pozajmili smo novac od malog broja praktikanata koji imaju finansijska sredstva, kao i od običnih ljudi koji nas podržavaju, po tržišnim uslovima i pod odredbama za pozajmljivanje, kao i uz detaljne uslove i garancije za vraćanje tih zajmova. Ali neki učenici i dalje smatraju da mi „prikupljamo sredstva“.

Učitelj: Pročitao sam pitanje o ovoj temi, a malopre sam pročitao još jedno. Ta dva pitanja izgleda da predstavljaju suprotna gledišta iste stvari. Sad kad sam u ovim uslovima govorio o odgovornostima učenika Dafe, želim da još više razmislite o ovim stvarima. Ako mislite da je u redu to što radite, onda tako radite i ja se neću protiviti. Ali ako ne mislite, onda treba da ispravite svoje greške.

Učenik: Smem li da pitam Učitelja, na planini se rade neke stvari, poput toga da se ne jede brokoli, ili da se mleko kuva pre upotrebe. Treba li da ih sledimo?

Učitelj: Ko je to rekao? (Publika se smeje) Način na koji se ove vrste glasina šire uistinu odražavaju svakakve vrste vezanosti. Ovakvo pravilo nikad nije postojalo na Planini, niti je ovako nešto rečeno.

Učenik: Mogu li da zamolim Učitelja da priča o cilju objavljivanja feljtona o 24 istorijske ličnosti [koji se objavljuje u kineskom izdanju Epoch Timesa]?

Učitelj: Ove stvari, ja mislim, zaista imaju smisla. Zašto? Kao što znate, ono što zla KPK uništava u Kini je kineska tradicionalna kultura, a mi je vraćamo i obnavljamo, odstranjujući partijsku kulturu. Zar mi ne obnavljamo tradicionalnu kulturu? Ovo zapravo igra takvu ulogu, pa ja mislim da je to dobro.

Učenik: Kada praktikanti koji su upravo došli iz Kine dođu u lokalnu Kinesku četvrt [kako bi objašnjavali činjenice], već za par dana bivaju preuzeti od strane naših medija. U međuvremenu, na našim mestima za objašnjavanje činjenica i podsticanje tri istupa preostaju samo dva ili tri praktikanta da ga održavaju, pa su ta mesta morala biti ugašena.

Učitelj: Kada vašim projektima nedostaje ljudstvo, oni svuda traže i regrutuju ljude, ne razmišljajući o stanju datog učenika, da li je on sposoban za to, i da li poznaje ovo društvo. Vi uvučete osobu, i na kraju otkrijete da je puna partijske kulture, puna loših navika oformljenih pod Partijskom kulturom, i puna loših manira iz Kine, u međuljudskim odnosima. Je li tačno ovo što sam rekao? Uvek je takav slučaj, a vi na kraju dođete kod mene da se žalite.

Učenik: U Hong Kongu nismo uspeli da preokrenemo zlu situaciju, pa je li to zato što još nismo uspeli oformiti jedno telo od gore do dole i…

Učitelj: Situacija u Hong Kongu nije odraz toga što se praktikanti u Hong Kongu ne kultivišu dobro. Honkonški praktikanti su obavili izuzetan posao, imajući u vidu da se nalazite u čeljustima zveri! (Učenici aplaudiraju) Ali tamošnja situacija će se menjati kako se sveukupna situacija u Kini bude menjala; stvari se hoće promeniti. Reforme koje se dešavaju još nisu stigle do tamo. Kad se to bude desilo, nastaće promena. (Aplauz) To će biti vrlo brzo. (Oduševljen aplauz)

Učenik: Svojevremeno, 2002. godine, Učitelj je rekao da progon neće trajati više od deset godina. Ovde postoje dva tumačenja, koja su izneta na Minghui.org. Jedno je da je Učitelj ovo rekao da bi sačuvao nadu učenika koji su trpeli ogroman pritisak. Drugo je da je Učitelj produžio vreme.

Učitelj: U to doba aranžman je bio deset godina. Fa-ispravljanje je trebalo da traje deset godina, a Fa-ispravljanje ljudskog sveta je takođe trebalo da traje deset godina, što je ukupno 20 godina. Učitelj je sve ovo sistematski priredio. Ali sve to je uništeno kad su se stare sile umešale. Ja sam mogao da završim posle 10 godina. Da sam odlučio da treba da prestane, to bi se i desilo. Ali nastao bi problem. Koji bi to bio problem? I stare sile su ovo videle, pa su navele veliku grupu praktikanata da zaostane, time što su bili progonjeni do tačke da više nisu mogli izdržati. I oni su takođe učinili da se ne može spasiti velik broj života, koji je trebalo da budu spaseni. Te stvari su njihovo delo. Pa da li biste rekli da je trebalo da završim, ili ne? Da sam proglasio da je gotovo, završilo bi se, i prirodno je da bi univerzum koji je preostao [da bude ispravljen] eksplodirao. Cilj starih sila je bio da upotrebe sopstveni pristup i ne popuste sve dok poslednji od života u kosmičkom telu ne prođe kroz Fa-ispravljanje, i oni mi nisu hteli dopustiti da završim stvari unutar tog vremena. Je li onda trebalo da završim, ili ne? Nisam mogao, jer toliko puno učenika Dafe je zaostalo, toliko puno života bi bilo izgubljeno, toliko puno živih bića ne bi se moglo spasiti, i kosmos bi se skupio do nečeg malog i postao bi nepotpun i oštećen. Je li u tom slučaju trebalo da završim? Zato ja stalno govorim da sam preuzeo pristup da ih pobedim u njihovoj sopstvenoj igri.

Ali sudeći po stvarima u ovom času, ili po napretku na mojoj strani, na osnovu postojećeg stanja stvari, izgleda da će aranžmani starih sila uskoro ponestati, zar ne? Svi pozivaju na hapšenje despota Đianga, ali kad se to desi, cela ova stvar će se okončati; biće toliko brzo. (Aplauz) Sada se to brzo približava, zbilja brzo sada, ali biće puno kajanja.

Učenici Dafe ne treba stalno da budu vezani za vreme i da zapostavljaju ono što treba da urade. Ja vam produžavam vreme da vam pružim šansu da brzo obavite te stvari!

Učenik: Dafa učenici iz grada Nanjinga bi hteli da upitaju da li se Minghui Weekly može deliti kao materijal za objašnjavanje istine, ili treba da ostane nešto samo za praktikante?

Učitelj: Minghui Weekly? To nije nešto na šta sam posebno obratio pažnju. Ako se sastoji od članaka sa iskustvima namenjenim za učenike Dafe, onda je to za interno čitanje. Ako je sadržaj namenjen objašnjavanju činjenica i spašavanju ljudi, onda samo napred, delite ga. Juče me je neko upitao je li u redu postavljati iskustva učenika Dafe na obične sajtove. Ja sam rekao da nije, jer ne-praktikanti to ne bi prihvatili i imalo bi kontra efekat. Oni su namenjeni za same praktikante i nisu razumljivi običnim ljudima, kojima bi se oni činili teškim za poverovati. A zašto je tako? Kao što sam uvek govorio, kad se učenik Dafe kultiviše čak i kratko vreme, biće drugačiji od ne-praktikanta, i to kako on shvata stvari je drugačije od njih— sasvim drugačije! Vi ne opažate razliku jer se vaše uzdizanje desilo korak po korak. Ali kad te ne-praktikant čuje kako govoriš, on će zapaziti da si drugačiji od njega. To je istina! Zašto jednom kad počneš da se kultivišeš, kad odeš kući i popričaš sa ukućanima, oni primete da si se promenio? Nije li ovo uobičajeno iskustvo? Jer ti si sada drugačiji! Kako ćeš onda izvesti da ljudi shvate ono što kažeš kad postavljaš na internet svoja iskustva iz kultivacije? Ne-praktikanti će to protumačiti negativno, ako ne mogu da shvate. Nije li to slučaj? Ali materijali za objašnjavanje istine, to se može dati ne-praktikantima.

Učenik: Neki talentovani ljudi koji su ranije bili na TV stanici, a posebno oni koji su bili tehnički vrlo potkovani, su izgurani van. Učitelj je naznačio da ih treba vratiti nazad. Zaista se nadamo da možemo doprineti u ovom poslednjem času.

Učitelj: Ako želiš da se vratiš na TV stanicu, sam poradi na tome. Ono što sam rekao je da treba da vratimo nazad učenike Dafe koji su zaostali iza, i koji su ispali. [Ako želiš da se vratiš na stanicu, onda] bez obzira šta je to što je proizvelo da odeš, treba da pređeš preko toga i vratiš se. Siguran sam da će te stanica rado primiti nazad ako možeš biti dobar.

Učenik: Neki advokati za ljudska prava u Kini su pomalo skeptični po pitanju vesti objavljenih u našim praktikantskim medijima, jer veruju da je progon učenika Dafe samo pogoršan otkad je sadašnje rukovodstvo preuzelo položaj u Kini. A naši medijski izveštaji kažu da…

Učitelj: Ovde ću stati. Dobili ste predstavu uopšteno. Kad je sadašnji režim u pitanju, princip za slediti je: “Ne hvali. Ne kritikuj.” Jer oni nisu progonili Falun Gong, i to nije njihova želja da se radi. Mi nameravamo da spasimo sve živote, pa zašto bi trebalo da ih tretiramo na neki određen način? Zbog toga važi: “Ne hvali. Ne kritikuj.” I, sasvim suprotno tome da nas proganjaju, oni zapravo zatvaraju korumpirane političare koji su progonili učenike Dafe. Pa nema osnova za negativno izveštavanje o njima. Ono što učenici Dafe rade je spašavanje ljudi, a ne igraju se politike.

Još jedno pitanje je to koji ćete ton koristiti kad oni hapse čelnika Službe 610 i te rđave ljude? Definitivno bi trebalo da ih hvalite zbog toga, zar ne? I to je u redu učiniti. U stvarnosti, kao što bi trebalo da znate, pre nego što postojeće rukovodstvo ne bude dobilo potpunu kontrolu moći, ima nekih stvari koje neće biti moguće uraditi u ovom času. Oni koji učestvuju u progonu Falun Gonga su sve sami ljudi tog đavola Đijanga, i naravno da oni to još rade. Ljudi izvan Kine ovo jasno mogu da vide.

Potrebno je da ostanete bistre glave u ovom vremenu, ostanete racionalni, i ne dopustite zlu da vas zbuni, ne dopustite mu da u današnje vreme stekne poene u mutnim vodama i napravi haos. Ovo je pristup koji treba da preuzmu mediji koje vode učenici Dafe. A čak i kad izveštavate o lošim stvarima koje su se desile u Kini, ono što sam rekao našim medijima je: morate staviti do znanja da su uzrok tim problemima faktori zle KPK, da su rezultat onog što su radili zli ljudi u prethodnom režimu— da je to seme nevolja koje su oni posejali. Treba da dodate nešto slično ili da imate takav efekat kad mediji izveštavaju o tim stvarima, a ne da napadate sadašnji režim. Iako je to još uvek režim zle KPK, mi pokušavamo da spasimo pojedince.

Mi apsolutno ne priznajemo zlu KPK, niti je prihvatamo. (Učenici aplaudiraju) Ona je stvorena samo zbog progona Falun Gonga, pa je mi očigledno ne priznajemo! Razotkrivanje zle KPK je nešto što treba da se nastavi još neko vreme u budućnosti, a ne samo sada. Čak i kad progon bude gotov, nju nećemo ostaviti na miru. Šteta koju je napravila ljudskim vrednostima seže duboko, i ne dolazi u obzir da se te stvari ne uklone.

Učenik: Korejski učenici Dafe šalju svoje pozdrave cenjenom Učitelju. Neki učenici Dafe koji su iz Kine došli u Koreju naišli su na poteškoće sa molbama za azil, i godinama nemaju legalan status. Jedan za drugim, više od deset njih je već vraćeno u Kinu. Neki su odvedeni u kamp za azilante i suočeni su sa momentalnom deportacijom u Kinu. Je li to zbog toga što postoje problemi u kultivaciji naših praktikanata, ili stare sile podupiru progon jer je Koreja geografski blizu zle KPK?

Učitelj: Odrednica “učenik Dafe” je veličanstvena titula, i bogovi, kao i sva bića na nebu vam zavide. Ljudi možda ne vide šta ste vi, ali bogovi vide. Božanska bića upravljaju svime što ljudi ovde rade, zar ne? Pa uvek kad se neki od naših učenika Dafe sretne s problemima kakve si opisao, oni moraju da razmotre zašto drugi nisu deportovani. Mora da postoje nedostaci kod te osobe, i sigurno je da nije radila dobro, i da stare sile imaju za šta da se uhvate i deportuju je. Definitivno.

Naravno, za nekolicinu bi moglo biti i drugih razloga, poput toga da osoba ima nedovršene ili neispunjene zadatke u Kini, ili da ima ljudi koje je trebalo da spasi, ali još nije. Ima takvih slučajeva. Ali za većinu onih koji dolaze iz Kine i vraćeni su nazad važi da treba da potražite razlog unutar sebe. Niste dobro postupali i cela Dafa asocijacija se morala umešati, i svi se brinu za vas.

Učenik: Praktikant u jednoj od naših medijskih kompanija pita da li je u redu sve vreme jednostavno učiti Fa na nedeljnom grupnom učenju Fa ako nema ničeg da se podeli. Danas je često slučaj da čim se učenje Fa završi, velika grupa ljudi odmah ode, i neke od stvari koje se dese kad posle toga ljudi počnu da dele iskustva su zbilja…

Učitelj: Mislim da sami treba da razradite detalje tih aranžmana, a ne mene da pitate. Svako mesto ima sopstvene okolnosti. Ako vreme dopušta, onda možete deliti iskustva. A ako vreme ne dopušta, a neki ljudi su vrlo zauzeti i moraju odmah da idu [posle učenja] - jer ionako nisu imali vremena ali su uspeli da pronađu vreme da obezbede učenje Fa - onda bi oni možda mogli otići posle učenja Fa. Ima svakakvih scenarija, pa ne mogu da generalizujem. Ove konkretne stvari treba sami da razradite. I naravno, takođe ima ljudi koji uče Fa samo da bi to obavili, i koji odu kad se završi, ne shvatajući to ozbiljno. Ima i takvih ljudi.

Učenik: Ove godine je ponovo bilo učenika koji su preminuli usled karma-bolesti, uključujući praktikanta veterana koji se kultivisao preko 20 godina.

Učitelj: Da vam ovako objasnim. Pomenuo sam u svojim Fa-predavanjima da kad učenici Dafe dostignu ispunjenje, oni će moći da se “uzdignu usred bela dana,” nisam li? A stare sile su rekle: “U ovom času nećemo prihvatiti tvoju želju da se tvoji učenici uzdignu usred bela dana, makar nas sve uništio.” Pa čak i kad bi ih sve uništio, oni to ne bi prihvatili. A zašto ne? Rekli su da ako se samo jedan od mojih učenika uzdigne usred bela dana, čini opsene biće otklonjene ovde na ovom svetu. “Au, ipak je ovo istina!” celo čovečanstvo bi povikalo, i svi bi došli da uče Falun Gong.

Da li znate šta se desi kad se neko “uzdigne usred bela dana”? Nebeska muzika odzvanja, veličanstveno svetlo obasjava univerzum, i bogovi pošalju božanske kočije da se spuste zajedno sa procesijom s neba, da se ta osoba primi. (Učenici aplaudiraju) Ali stare sile to neće da prihvate. A ja sam to inicijalno planirao da se desi kad čovečanstvo dospe do kraja i kad učenici Dafe treba da dostignu ispunjenje. A [u tom času] ne bi bilo nikakvih problema zbog toga što je opsena raščinjena, jer ja sam nameravao da dobrodušno razrešim sve, pa bi bilo u redu tako to uraditi. I šta znači “dobrodušno sve razrešiti”? Pa, kosmos se iskvario, jer svi u njemu su postali loši, što poziva na njegovo uništenje, zar ne? Svi su nagomilali niz starih dugova i potraživanja jedni prema drugima. Pa sam ja odlučio da svi jednostavno zaborave te stvari i prestanu da žele da bilo s kim izravnaju dug, i kad bi zaista postojali dugovi koje su ljudi jedni prema drugima nakupili, a koji se ne mogu namiriti, ja bih ih otplatio za njih. Kad bi svi prestali da traže otplatu od svih ostalih, i niko ništa nikome ne bi dugovao, to bi bilo najbolje, zar ne? Ali stare sile su uništile moje rešenje, rekavši: “Mi ne znamo kako da izvedemo ovo što si opisao. Ovo je jedini način za koji mi znamo.” Ali ako oni ne znaju kako to da izvedu, onda nije ni trebalo da se mešaju. A jesu. Učinili su to, tvrdeći da je njihov cilj da mi pomognu i obezbede uspeh Fa-ispravljanja, budući da on ima uticaj na bića njihovih univerzuma. I ono što su uradili ispalo je da je njihov način da mi pomognu. Neću zalaziti u detalje.

Kad nijedan učenik Dafe nikad ne bi umro, to bi bilo čudo, zar ne bi? Samo zamislite šta bi se desilo kad nijedan učenik Dafe nikad ne bi umro. Svi bi došli da uče Dafu, i čini opsene bile bi uklonjene—“Niko ko vežba Falun Gong ne umire!” To bi bilo kao krajnji zaštitni štit za čovečanstvo, i svi bi došli da uče. Zbog toga stare sile nisu htele da se slože s tim. Oni prave tako da izgleda kao da smo mi regularni, obični ljudi; oni te učine da ostariš i doživiš karma-bolest.

Ne-praktikanti neće verovati ovo što govorim, ali kvalitet mog uma i svi sistemi unutar mene su neverovatno mladoliki. (Učenici aplaudiraju) Ali stare sile su teško oštetile moje spoljno telo tako da ne mogu da raščinim opsenu. To su mogli zbog toga što su stare sile razdvojile moje Pravo telo od moje ljudske površine. Kao što sam ranije rekao, oni su uspeli da me podele. Ali vi se možda pitate odakle njima moć da učine to. Ranije sam objasnio tu ideju. Dok Fa-ispravljanje kosmosa hrli napred, to ima svoje trajanje, i s razlikama u vremenu, celokupan kosmos je utisnut ovde dole, gde se nalaze ljudska bića, budući da je Zemlja u centru svega. Bića celokupnog kosmosa uspela su da utisnu deo sebe ovde, razdvajajući ono što je na površini od božanskog tela. Jednom kad završim sa svim tim stvarima, Fa-ispravljanje će se okončati, zar ne? [Neki ljudi mogli bi pomisliti] “Ali zar nisi rekao da se sve može rešiti jednim potezom ruke?” Pa, taj potez ima svoje trajanje. Zaista ima trajanje. Kad se ceo posao završi, sve će biti obnovljeno. Međutim, vreme kad završim sa svim tim stvarima je takođe vreme kad će se Fa-ispravljanje kosmosa završiti, budući da je ceo kosmos utisnuo deo sebe ovde.

Neki ljudi možda neće verovati, i misle da u naš prostor ovde to ne bi moglo da stane. Ali to nije kako zamišljate. Čestice ljudskih bića i ljudsko telo su prilično krupni. Mnoga božanska bića su sačinjena od sićušnih čestica, a njihova moć je ogromna. Ali oni su zbilja vrlo sićušni. Nije li Šakjamuni učio: “Toliko je mali da unutra nema ničega”? Takva bića mogu se transformisati u nešto veliko, kao što se mogu transformisati u nešto malo. Kosmos ima nebrojeno bića u sebi, naprosto neograničen broj, ali kad bi se oni sabili u nešto ravno, to bi po debljini možda ličilo na list hartije—sa naprosto nebrojenim svetovima unutra. Taj koncept je teško shvatiti, zar ne? Ljudi se pitaju kolika je razdaljina između molekula i atoma. Pa, ta ideja je slična razdaljini koju bi ljudi trebalo da prevale putujući [od Zemlje] do druge planete svemirskim brodom. Pa ako su se sve materijalne stvari i vreme-prostori sabijenih kosmičkih tela skupili koliko treba, njihova vremena i razdaljine nisu se zapravo promenili. Fa-ispravljanje kosmosa se obavlja brzinom koja prevazilazi sva vremena—ekstremno velikom brzinom—i vrši se u skladu s nečim što leži izvan najvećeg vremena u kosmosu. Ovo daje izuzetno veliku brzinu.

Životni vek ljudskog bića je vrlo kratak. Brzina potrebna da se za samo nekoliko decenija obavi posao na celokupnom kosmosu, ovde je naprosto nezamisliva. Ranije sam vam rekao, kao učenicima Dafe, da sada jedna godina prođe za ono što je nekad bio samo jedan minut. Vreme sveukupno je ubrzano. Ali iako je vreme od jedne godine sabijeno, predmeti unutar njega—svi oni—su jednako sabijeni, i to je razlog zašto vi ne zapažate ništa od toga. Možda ponekad osetite da telo fizički ne može da održi korak, ili da ne možete puno toga postići dok ne prođe dan. Možda imate takav osećaj.

Učenik: Kad promovišemo Šen Jun, ili kad smo uključeni u objašnjavanje činjenica državnim službama, verujem da treba da obratimo pažnju na naš izgled. A neki stariji praktikanti izgledaju aljkavo i slika koju daju nije poželjna. Je li to u redu?

Učitelj: Da, kao što sam rekao, Šen Jun namerava da postane pokretačka snaga društva. Da li znate šta se podrazumeva pod “pokretačkom snagom društva ”? To je elita društva, pripadnici srednje i više klase. To su ljudi koji su kulturni, obrazovani i dobro odgojeni, visokog kalibra—kičma kulture društva. Onda, kad ste u interakciji s takvim ljudima, to ne možete raditi kako vam je volja, kao da ste s grupom studenata ili s radničkom klasom, kojoj možete reći skoro bilo šta i nema potrebe da se ponašate na rafiniran način. Ali to ne ide sa pokretačkom snagom društva. S njima morate biti uljudniji, morate se lepo izražavati i imati lepe manire. Zapravo, ovo govorim da bi čuli naši praktikanti iz Kine. Treba više da naučite o ovim stvarima.

Učenik: Američki praktikant koji je uključen u naš medij kaže da je Učitelj izjavio da treba lično da učimo Fa u grupi, pa sada već nekoliko meseci odvojimo ceo dan tokom vikenda da pročitamo devet lekcija Džuan Faluna.

Učitelj: Nemojte ići u krajnosti. Tražio sam od vas da učite Fa zajedno i lično prisutni, ali nisam rekao da treba da potrošite ceo dan na to. Kad imate viška vremena, treba da ga potrošite na projekte za spašavanje ljudi. S ovim formatom grupnog učenja Fa koji sam vam ostavio, trebalo bi da dobro organizujete vreme, a kad završite sa učenjem, i dalje treba da radite druge stvari. Problem je ako samo učite Fa.

Učenik: Da li se smatra za plagijatorstvo Fa ako ljudi koriste reči Učitelja kao svoje sopstvene, kad objašnjavaju istinu na internetu?

Učitelj: Ako me citirate, ne možete samo izreći te reči i tu stati. Kad pričate sa kolegama praktikantima, treba da naznačite da je to Učitelj rekao. Kad objašnjavate istinu ne-praktikantima, možete se osloniti na mudrost koju vam je Fa dao i parafrazirati, koristeći sopstvene reči. Ova dva uvek treba da razlikujete, zar ne?

Učenik: Neki Tajvanci pogrešno misle da je ono što mi radimo na turističkim punktovima politička aktivnost.

Učitelj: Zla KPK ima učešće u tome iz pozadine. Pa da bi bila smatrana “apolitičnom,” osoba treba samo da leži tu, kao meso na dasci za sečenje, i dopusti ljudima da rade s njom šta im je volja i ništa ne kaže? To je logika zle KPK. Ako se usprotiviš Partiji, označe te kao “političnog.” Možeš objasniti tim običnim ljudima šta radiš; ako su dobri ljudi, malo ćeš moći da im objasniš stvar. Ali ako imaju skrivene motive, onda ih možeš ignorisati.

Učenik: Ovo je pitanje ruskog praktikanta. Dragi Učitelju, u Rusiji je zabranjeno da se objavi Džuan Falun, što nam komplikuje spašavanje ljudi.

Učitelj: Juče je neko izneo temu religije, i ja sam rekao da ne treba da radimo ništa što bi provociralo druge religije. A zašto je tako? Jer to su stvari s kojima ćemo se baviti tokom ispravljanja ljudskog sveta od strane Fa. Neki privrženici religija su radikalni i ostrašćeni, i oni ne mogu racionalno da saslušaju činjenice, pošto su im osećanja pomutila um. Šta onda da se radi? Ako hoćete da ih spasete, morate im zaista prikazati istinu, pokazati im je, i tek onda će je prihvatiti. To se ne može uraditi u ovom času, dok se dešava Fa-ispravljanje kosmosa. Ali biće izvodljivo dok Fa bude ispravljao ljudski svet. Pošto njihova praksa ne ide tako visoko, mnoge od stvari povezane s njima nisu kosmička pitanja.

Učenik: Neke kolege praktikanti su se ponovo venčali s drugim praktikantima nakon razvoda, dok su se neki ponovo združili, ostajući razvedeni. Nije mi jasno da li je ovo nešto što kultivatori treba da rade.

Učitelj: Ako se kultivator razvede i ponovo venča zbog promene osećanja, to baca ljagu na titulu “učenika Dafe” koju imate, i da li mislite da će vas stare sile pustiti na miru? Brak između muškarca i žene je nešto što je suđeno od nebesa, i to obuhvata kako ljudska rasa treba da živi i na koji način. Ako nevenčan par živi zajedno, to naravno nije saglasno sa moralom; ili, sa stanovišta kultivatora, ne zadovoljava standarde za kultivatore.

Učenik: Cenjeni Učitelju, ima nekih važnih stvari koje naši projekti treba da završe. Mi verujemo da imamo kvalifikacije i iskustvo da ih sami obavimo, ali našem menadžeru se ne dopada naš pristup i on pokušava da pronađe neke druge praktikante ili obične ljude da to sredi. Bez obzira ko se izabere da to uradi, ja nisam vezana, ali me brine da je projekat godinama u zastoju i da ne drži korak s Fa-ispravljanjem.

Učitelj: Da, u slučaju nečeg tako konkretnog treba više da diskutujete ako ne uspevate da iznađete rešenje. I ako to zaista ne uspe, možete pitati glavnog u Dafa asocijaciji šta da se radi. Ima nekih koordinatora projekata koji su ograničeni i nisu baš kompetentni, i koji ne uspevaju da okupe sve. Mada može izgledati kao da svako u grupi ima drugačije mišljenje, koordinatori mogu nešto da nauče od Učitelja, pošto je Šen Jun velika trupa, sa puno različitih gledišta među njenim članovima, i ja čujem stanovišta i ideje u vrlo velikom rasponu, a ipak uspevam da ih uspešno vodim, zar ne? (Učenici aplaudiraju)

Učenik: Da li je narušavanje autorskih prava kad se seče i montira muzika za vežbe?

Učitelj: Ako je radi spašavanja ljudi, onda je u redu uraditi šta je potrebno. Ali ako nije, ili ako služi za nešto što neće imati puno efekta, onda daj sve od sebe da to izbegneš. Za mene, kad su u pitanju učenici Dafe, ne postoji pitanje autorskih prava. Međutim, treba da misliš o stvarima iz perspektive kultivatora i proaktivno štitiš i podupireš Fa. Ali muziku običnih ljudi nemojte po volji koristiti. Ona ima karmu i zaštićena je autorskim pravima, pa nije pogodna za spašavanje ljudi.

Učenik: Postoje dva pitanja oko kojih se ljudi ne slažu. Prvo, kad ubeđujemo ljude da obave “tri istupa”, neke kolege kultivatori kažu da će biti dovoljno samo ako istupe, pa stoga dalja objašnjenja nisu potrebna.

Učitelj: Kao što sam sada rekao, cilj nisu “tri istupa”, već spasiti osobu tako što ćemo joj objasniti činjenice.

Učenik: Drugo je u vezi toga šta treba da mislimo pre nego što izrecitujemo formulu/e, na početku slanja ispravnih misli. Ljudi oko toga imaju različita mišljenja, pa neki kažu…

Učitelj: U svemu ima ljudi koji prave konfuziju. Ovo mi nije jasno. To zapravo prouzrokuju ljudske predstave i vezanosti, i loše navike koje su neki ljudi razvili u svom umu. Potražite unutar sebe! Nisu li stvari vezane za slanje ispravnih misli jasno objašnjene?

Najpre očistite svoje sopstvene loše stvari, a to obuhvata sve njih. Sve loše stvari sadržane u tvom umu - a njih je previše – su obuhvaćene; velik broj rđavih bića nađe put do prostora unutar domena ljudskog tela. Mnoge rđave stvari se uguraju unutra! Ljudsko telo je sasvim otvoreno. Ako bi se pregledalo snažnim mikroskopom, našlo bi se da je razmak između dve susedne čestice isti kao razmak između zrna peska. Ako dalje uvećate, taj razmak će biti kao razdaljina između planeta u našem univerzumu. Mikroskopske, i još mikroskopskije supstance mogu da prođu kroz telo; bića na tom nivou mogu slobodno da prođu. Zapravo, Tao škola uči da je ljudsko telo mali univerzum. Pa nije mala stvar kad pošalješ ispravne misli prema svom ljudskom telu i počistiš te rđave stvari, zar ne?

Osim toga, ogroman je broj rđavih stvari, i pod normalnim okolnostima nema potrebe da ciljate na nešto konkretno; samo pod posebnim okolnostima treba da ciljate na nešto konkretno kad uništavate te rđave stvari. I to je sve. Pa zašto je tako? Jer Dafa ima svoj standard, i energija koja se odašilje je sačinjena od Džen-Šan-Ren, pa zna šta zadovoljava standard, a šta ne! A kad se cilja prema van, ona čisti spoljnu sredinu. Čistiti univerzum izvan je isto kao kad se čisti iznutra.

Učenik: Stari učenici koji su zaostali, toga nisu svesni, i ne prihvataju tuđe kritike. Takođe ne shvataju kultivaciju u Fa-ispravljanju. Šta možemo da uradimo?

Učitelj: Šta se može ako se neko ne kultiviše? Pa, on treba da se kultiviše. Ohrabrite ga da nađe način da se zaista kultiviše. Želite da vam Učitelj ponudi neko čarobno rešenje, je li o tome ovde reč? (Učitelj se smeje) Stvari s kojima se susrećete su upravo ono što morate razrešiti kultivacijom.

Učenik: Ove godine su mnoge kolege kultivatori došli iz Kine u Tajvan da vide Šen Jun, i mnogi lokalni učenici su se odrekli svojih karata. Smem li da pitam je li to u redu?

Učitelj: Tražiš od mene da malo pohvalim tajvanske učenike. Pa, to je bilo nešto dobro. (Svi učenici aplaudiraju)

Učenik: Skoro deset hiljada učenika Dafe iz 53 zemlje i područja šalju pozdrave našem veličanstvenom Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Oduševljen aplauz)

Učitelj: Ovaj papir prosledili su iz Minghui tima. Pitanja su od učenika iz Kine.

Učenik: Mi smo koordinatori u Kini. Pitanje nekoliko nas je, kad je u novom predavanju iz 2015. pomenuto pitanje grupnog učenja Fa, naše ranije nedeljno učenje Fa i razmena iskustava za koordinatore pretvorilo se u učenje predavanja iz raznih mesta u kasnijem periodu…

Učitelj: Ukratko, u vezi [grupnog] učenja Fa, ovako treba da bude: Glavno štivo za učenje treba da vam bude Džuan Falun. Ako imate vremena, možete više učiti druge tekstove, nakon učenja Džuan Faluna možete učiti ostalo. Ako vreme dopušta, možete učiti ostala Fa predavanja. Ako nemate vremena, onda učite Džuan Falun kao primarni tekst, a kad ste sami nađite vreme da učite moja predavanja iz različitih krajeva. Nema posebnih pravila u vezi toga, pa nemojte koristiti svoje ljudsko razmišljanje da iskrivite ovo što je Učitelj rekao.

Učenik: Mnogi mladi učenici u Kini provode sada mnogo vremena igrajući se svojim mobilnim telefonima, i koristeći WeChat i gledajući videe na internetu; posebno vole da gledaju video snimke simpatičnih životinja. Napomenuli smo im da to nije dobra ideja, ali oni neće da poslušaju, pa se zbilja brinemo.

Učitelj: Kao što sam sada rekao, sve na ovom svetu vas mami, da bi vas sprečilo da dobijete Fa. Ne samo vi, skoro svi roditelji i vlade ovog sveta svesni su ovog problema, ali svi su bespomoćni da učine bilo šta u vezi toga! I nije samo problem sprečavanja da ljudi dobiju Fa; to proizvodi da ljudi ne mogu da imaju dobar učinak na poslu, ne mogu dobro da uče, i da gube puno vremena uz kompjuter i elektronske sprave—ove stvari vas mame da ih gledate i igrate. [Ponašanje ljudi] više ne pristoji ljudskim bićima. Nikad u istoriji ljudi nisu bili ovakvi. Te stvari su tehnologija vanzemaljaca, i demoni je koriste da zavedu ljude, navedu vas da ostavite sve što imate, i postanete opsesivni u tim stvarima. To je traćenje vašeg života, a vi još uvek odbijate da ih odbacite! To ne pristoji ni običnim ljudima, a da ne pominjemo kultivatore.

Učenik: Od maja 2015. kad smo počeli da tužimo zlog kolovođu do sada, Vrhovna Narodna Prokuratura nije pokrenula suđenje na osnovu prijava, radi kojih su učenici Dafe rizikovali svoje živote podnoseći ih. Da li možemo da objavimo ljudima u lokalu prijave protiv Đijanga onih kolega kultivatora koji su oštro progonjeni?

Učitelj: Ako je taj vaš pristup koristan za spašavanje ljudi, onda možete. Ali to nemojte raditi sa namerom da se osvetite, ili borite protiv bilo koga—to nikako nemojte. Ako imate snažne ispravne misli, nebeska bića će vam pomoći. Ali ako vam misli nisu ispravne, ništa nećete postići.

Učenik: Otkad je počeo progon, mi kultivatori u Kini u tišini proizvodimo DVD-ove i CD-ove za objašnjavanje istine, flajere o istini o Dafi, i razne vrste drugih materijala za spašavanje ljudi. Od nedavno, neke kolege kultivatori preuzimaju neke postere sa Minghui sajta o procesu protiv Đijanga i o širenju Dafe u svetu, ili prave svoje sopstvene banere za objašnjavanje istine “Falun Dafa je dobra” ili o sudskom procesu protiv Đijanga, ili rade druge stvari kako bi informisali ljude. U nekim krajevima iznesu banere pored materijala za objašnjavanje istine koje su napravili, na taj način zastrašujući zlo u tim krajevima… Da li učenici Dafe treba više da se fokusiraju na ovaj projekat?

Učitelj: (Učitelj se smeje) Idite i radite stvari koje učenici Dafe treba da rade. Ako možete da zastrašite zlo, odstranite zlo, i inspirišete ljude sveta, onda napred s tim; i to je u redu. Ti baneri za širenje svesti, koje postavljaju, su zaista odigrali svoju ulogu.

Učenik: Trenutno, u potvrđivanju Fa, neke kolege kultivatori su veoma svesni da je vreme tesno, i oni su motivisani i marljivi su u spašavanju ljudi. Ali kod nekih drugih kolega kultivatora, njihova pažnja je usmerena na porodicu, karijeru ili njihov posao, i neki su upali u stvari kao što su ugled, status, materijalne stvari, lična korist i osećanja, i ne mogu da se izvuku; neki su čak zaboravili na kultivaciju.

Učitelj: Učitelj je upravo govorio o ovome, o ovoj vrsti situacije. Kultivatori oko njih treba da im pomognu da se trgnu.

Učenik: Učenici Dafe iz grada Čifenga pozdravljaju Učitelja. U našem kraju postoji osoba čije je treće oko otvoreno, i koja je uspela da predskaže deo sadržaja onog što će Učitelj predavati u svom narednom javnom predavanju. Neke kolege kultivatori misle da je on izuzetan, i počeli su da ga veličaju i poštuju ga, pa čak idu dotle da stavljaju njegovu fotografiju pored Učiteljeve.

Učitelj: Gde ima ljudi koji su vezani za ove stvari, biće takvih situacija podrivanja Fa. Tokom ovih godina desilo se toliko stvari poput ove. Te stvari nas nisu napuštale čak ni u godinama kad je progon bio zaista oštar. Zašto je tako? Nije li to zato što među učenicima ima ljudi koji imaju te vezanosti? Ljudi koji su vezani i dopadaju im se ove stvari? Upravo zbog postojanja tih vezanosti, stare sile podbodu te ljude da bi iščupale iz korena vaše vezanosti i razotkrile ih tako da ih svi vide.

Čak i danas te vezanosti i dalje postoje. Takvih slučajeva će biti gde god ima ljudi s takvim problemima. Zapravo, to sebi donose oni učenici koji imaju vezanosti u vezi s tim! Sami prizivate nevolje. Da nije tih vezanosti, ti rđavi ljudi se ne bi pojavljivali i stare sile to ne bi priređivale. To je tako očigledno. Ako nemate takvu vezanost, zašto bi one priredile te stvari? To bi bilo kao da čine nepotreban potez, i to bi meni dalo razlog da ih dovedem u red.

Učenik: Kultivacija se bliži kraju, a ja se još ipak nisam kultivisao do domena altruizma, i sve sam svesniji da svaka moja misao ima koren u sebičnosti.

Učitelj: Sama takva spoznaja o tome je nešto izuzetno—to što si svestan toga je izuzetno samo po sebi. Ne-praktikant neće razmišljati o tim stvarima, a neki neće imati nikakvu svest o tome. Samo kultivator može da zapazi tako nešto. Pa kad već to uviđaš, pokušaj dati sve od sebe da budeš dobar. To je prvi korak. Daj sve od sebe. Naravno, moguće je da si se dobro kultivisao po drugim pitanjima, a taj [problematični] aspekt je izašao na svetlo dana. Onda samo treba više da paziš na to i više radiš u vezi s tim, trudeći se da ga ukloniš kultivacijom.

Učenik: Konačno sam shvatila posle toliko godina, da nikad nisam imala ispravan stav prema Učitelju ili prema Fa, niti sam imala ispravan stav prema kolegama praktikantima. Jako me je sramota zbog ovog, a ipak ne znam kako da to promenim.

Učitelj: Zapravo, sad kad to shvataš, i uspela si da sagledaš da nisi u pravu, nisi li se popravila? Samo daj sve od sebe da rešiš to kako treba, više uči Fa, i prirodno ćeš biti dobra. Postepeno će ti to postati druga priroda, i bićeš u redu.

Učenik: Kad sam u Japanu skupljala potpise za podršku tužbi protiv Đijanga, usled jezičkih teškoća i vremenskih ograničenja često sam bila nemoćna da dovedem ljude do toga da potpuno shvate činjenice. Ali ponekad, čim bih pomenula potpis, druga osoba bi bila spremna da potpiše. A ponekad je bilo stranaca koji nisu govorili engleski, a koji su želeli da potpišu peticiju pošto bih popričala s njima.

Učitelj: Mnogi ljudi su dobra srca, za razliku od Kineza koji su postali tako proračunati, zahvaljujući otrovu partijske kulture. Kad od ljudi iz kontinentalne Kine zatražite da nešto urade, reakcija je drugačija. Ali ljudi izvan Kine nisu takvi. Mnogi ljudi dobra srca osećaju da ste vi u pravu, pa će oni to učiniti. Ali ja bih rekao da sakupljanje potpisa treba zaista da bude naš najbolji pokušaj da navedemo ljude da shvate šta mi radimo. Neki ljudi jednostavno veruju svojoj intuiciji i potpišu, u kom slučaju ih njihova svesna strana navodi da to učine.

Učenik: Mnogi praktikanti traže od Minghui.org da Dafa knjige budu u e-book formatu i ne razumeju zašto nam se ne ponudi e-book format.

Učitelj: Kompjuteri neće postojati u društvu budućnosti, niti su postojali u prošlosti. To je skorašnja pojava i produkt ovog vremena. Neće ih biti u budućnosti, jer oni su uništili ponašanje i razmišljanje ljudi; sve se promenilo. Znate, u prošlosti, bez obzira koliko je jedna oblast mogla biti moralno iskvarena, to nije moglo uticati na udaljene oblasti. Ali s današnjim kompjuterima i televizijom, na svakom uglu sveta ljudi čitaju i vide iste vesti. Ako neko tu stavi nešto loše, to će pročitati ili videti ljudi svuda u svetu. To je iskvarilo celokupno čovečanstvo. I dok ljudi misle da su te tehnologije nešto jako zgodno, one zapravo donose uništenje. S druge strane, sve u tradicionalnom načinu života, kakav su božanska bića priredila, sve je bio deo najvrlijeg ciklusa.

Zapravo, osećaj zadovoljstva koji ljudi imaju od stvari kao što su lepota, dobrota i udobnost je jednak, bez obzira iz koje vrste društva to dođe. U drevnom društvu, ako bi čovek imao dobrog konja, on bi se popeo na njega i, uz jedno sasvim prigodno sedlo, on bi se osećao kao milion dolara, srećan i zadovoljan, i pozvao bi ostale da vide njegovog predivnog, sjajnog pastuva! A kad bi ga ljudi videli, oni bi rekli, “Uh, što je dobar konj.” Ljudi bi mu čestitali i on bi osećao zadovoljstvo. Danas, ako neko vozi BMW 1, on će misliti: “Opa, ovaj moj BMW je prava sportska mašina. I to serija 5 - naprosto je divan.” Taj osećaj koji se doživljava, taj osećaj zadovoljenja je isti. I taj osećaj zadovoljenja je isti u svim sferama života. A unutar nekog načina života nema kraja tome kako se ljudi takmiče i bore za više, i bez obzira do koje tačke će to dovesti čovečanstvo, ljudi nikad neće biti zadovoljni, jer će uvek tražiti ono što misle da je bolje. A ako se čovečanstvo udalji od onog što su božanska bića priredila, to je opasno, jer ljudske žudnje su rupa bez dna! I to će dovesti ljude da postanu nešto što ne pristoji ljudskim bićima.

Društva iz drevnih vremena su bila prava ljudska društva, i to su zaista bila divna vremena. Videli ste predstave Šen Juna, koje prikazuju istoriju i tradicionalnu kulturu. Kad ih današnji ljudi vide, njima se čini da je to naprosto predivno. Ali ljudi su naterani da postanu ovo što su danas. Dok se njihove vezanosti i žudnje nisu promenile—one su i dalje iste—vrednosti čovečanstva su skliznule preko tačke iza koje nema povratka. U svetu su nastali problemi, suviše veliki da bi se mogli razrešiti; to je naprosto izmaklo kontroli. Za bogove i univerzum postoje principi; a za ljude postoje smernice. A ako čovek ode izvan ovih smernica, ono s čime se susreće je eliminacija od strane bogova, jer oni će sasvim sigurno uništiti degenerisanu ljudsku rasu. Ranije sam govorio o tome kako se ljudska istorija odvija prema scenariju, i kako se puno puta odigrala eliminacija. Nisu li arheolozi otkrili da su pre više desetina hiljada godina postojala motorna vozila, kao i mašine i letilice - letilice manje-više iste kao ove danas? Ljudska vrsta je dolazila i odlazila, grupa za grupom, i zbrisana je svaki put kad njene moralne vrednosti više nisu bile adekvatne, i kad bi odstupila od scenarija. Čovek misli da je sjajno što ljudi žive ovako kako žive, ali bogovi tako ne misle.

Učenik: Učitelj nas je učio da su učenici od pre 20. jula, 1999. pogurani na svoje pozicije. Neki od tih učenika nisu cenili priliku za samo-kultivaciju, i misle da ne zaslužuju tu posebnu čast. A među onima koji su se od tada probili, neki ljudi su popustili.

Učitelj: U stvarnosti, ja jesam pogurao svakog praktikanta na njegovu poziciju. To je istina. Ljudi su u to doba to mogli da osete, a neki su mogli da vide. A zašto sam to učinio? Da niste pogurani na svoje pozicije, i da niste imali energiju potrebnu da preduzmete stvari koje je trebalo preduzeti u pomaganju Učitelju, vi ne biste mogli da se odbranite od zla. Cilj zašto ste pogurani na svoje pozicije - budući da je to učinjeno za sve učenike Dafe širom sveta – je bio da vas osposobi da spašavate ljude koji su došli s vrlo visokih ravni. S dovoljno ispravnih misli vaše reči bi imale moć da ih savladaju, jer bi vaše reči nosile Istinu viših ravni. Na ovim višim ravnima može da deluje vaš gong sa ravni na koju vas je Učitelj tada pogurao. I mada je ljudski jezik ono što izgovorite [dok objašnjavate činjenice ljudima], izvan ljudske ravni vaša zapažanja postanu reči na različitim ravnima, ravan iza ravni. Da niste pogurani na vaše pozicije, reči koje izgovorite ne bi mogle da spašavaju bića. Ali ako vaš šinšing ne dospe tamo u skladu s ovim, vi nećete moći da mobilišete povezani gong uprkos tome što sam vas pogurao na tu poziciju.

I dok se suočavate s različitim situacijama, i dok vaš gong, vrlina i šinšing napreduju prema ispunjenju, da bi stvari funkcionisale, morate obezbediti da se vaš šinšing zaista istinski popravlja. Puno je vezanosti za ukloniti tokom kultivacije, i dok ispunjavate svoj zavet i konfrontirate se s progonom, vi imate priliku da odstranite te loše stvari u sebi; i samo ako uspevate da i dalje objašnjavate činjenice i radite ono što učenici Dafe treba da rade, čak i u tako teškim uslovima, vaš gong neće opadati, već će vaš gong, vrlina i šinšing rasti. Ako ne radite na ovim stvarima ili se ne trudite da ih dobro radite, onda će gong početi da vam opada. Ako ponovo počnete da budete dobri, malo će porasti; a kad niste dobri, malo će spasti. Vaša kultivacija je odgajanje šinšinga.

Praktikante koji se vrate nakon što su napustili naše redove nemojte smatrati sličnim starim praktikantima—nikako nemojte! Jer u trenutku njihovog povratka, oni će sigurno biti kao obični ljudi, oni se uopšte neće sećati Fa koji su prethodno učili, i uopšte neće znati kakav treba da bude učenik Dafe. Ovakvu osobu ni u kom pogledu nemojte smatrati starim praktikantom. Morate ga tretirati kao novog praktikanta, i to je jedini način kako će on moći da prebrodi svoje izazove. U suprotnom ćete ga ponovo oterati, ako ga budete tretirali kao starog praktikanta, jer on to neće moći da podnese tj. prihvati [stvari koje vi radite ili govorite]. On je naprosto novi praktikant.

Učenik: U Hong Yin III i Hong Yin IV Učitelj je objavio mnoge tekstove pesama. Smem li da koristim WeChat instant poruke da to podelim sa porodicom i prijateljima?

Učitelj: U redu je podeliti ih sa porodicom i prijateljima, ali najbolje je ne koristiti te aplikacije za društvene mreže u tu svrhu.

Pošto smo kod ove teme, želim da pomenem da su neki ljudi tajno snimili Šen Jun predstave i časove plesa na Fei Tian akademiji i objavili ih na internetu. Ali da li znate zašto ja ne dopuštam da se Šen Jun DVD distribuira u javnosti ili stavi na internet? Stvari su haotične u današnjem društvu, i internet je sada papazjanija svakojakih loših stvari—on je zaista kao Đavo, i te stvari su poput vrtloga, i bilo šta da uđe unutra bude pomešano sa svim ostalim. To je pretnja društvu, kao i umovima ljudi, moralu i tradiciji, jer menja način života ljudi. To je kao jedan veliki lonac, gde su dobro i loše izmešani. Ne želim da stavljamo naše svete stvari u tu đavolju jazbinu. Onaj ko je to uradio, treba da ukloni te stvari sa neta. Naravno, ovo se ne odnosi na reklame za Šen Jun, ili stvari koje su Šen Jun i Fei Tian koledž namerno objavili. Ono što će se prikazati u budućnosti će zaista biti nešto najbolje.

Učenik: Ja sam učenik iz Nemačke. Imam dva pitanja. Prvo je: Šen Jun nije mogao da nastupi u Južnoj Koreji, pa da li to znači da bića koja je Šen Jun trebalo da spasi ne mogu biti spasena?

Učitelj: Učenici Dafe mogu postići neke stvari, dok neke ne mogu. Jer najvažnija je volja čoveka. Možete ih spasiti samo ako oni žele da budu spaseni. Ako nisu svesni, možete im reći istinu i videti šta žele da urade posle toga. Tako to ide. Ali kao što znate, u prošlosti je bilo puno lekcija u vezi s tim.

Nema potrebe da idemo daleko unazad. Hajde da pričamo samo o nekim skorašnjim. U Grčkoj je Šen Jun naišao na nešto ovakvo: kad je Šen Jun stigao tamo, njima nije dopušteno da uđu u dvoranu i odigraju predstavu. Vlada i pozorište su saglasno doneli odluku, i time su flagrantno prekršili ugovor. Naredne godine celokupna ekonomija Grčke je pala. Nije li? Prošle godine, Šen Jun je otišao da igra u Ekvador, ali im to nije bilo dozvoljeno. Čak su na izlazu napravili probleme s našim kargo transportom, što skoro da je omelo naše predstave u sledećem gradu. Bilo je užasno zlo. Mada je zla KPK kvarila stvari iz pozadine, odluku je svejedno donela vlada. Godinu dana kasnije, kao što ste videli, zemljotres u celoj državi je razorio tu zemlju, i toliko ljudi je stradalo! A vi znate da je bilo još ovakvih slučajeva, zar ne? Zašto je tako?

Da li shvatate, bogovi veruju da je čovečanstvo odavno trebalo da bude uništeno jer je postalo rđavo. Prvobitno, ljudska vrsta nije trebalo da preživi 1999. godinu. Vreme ljudske vrste je produženo jer Dafa je trebalo da spasi mnoštvo života. Drugim rečima, cilj zašto je čovečanstvo pošteđeno je da se vidi može li biti spaseno—da se dopusti onima koji treba da budu spaseni da budu spaseni. Ovo su i stare sile htele, takođe, jedino što su one htele da koriste sopstveni pristup. Ali oni su imali isti cilj, iako to nije moglo pomoći da budu spašeni dodatni ljudi. Ja ne bih priredio da bilo ko bude uništen, ali aranžmani starih sila su ovakvi: ako ne želiš da budeš spasen, bićeš lišen blagoslova koje je trebalo da imaš, i tvoja oblast više neće biti ona koja je spašena. A kad ih više nemaš, sve se može desiti—bilo koja vrsta katastrofe može vas zadesiti. Kad ekonomija padne, svašta se može desiti. Tako su stvari postavljene.

Ja ovde ne izmišljam senzacionalizme—zašto inače mislite da postoje takve koincidencije? Nesreća je zadesila sva mesta koja su sprečila da ljudi budu spaseni. To je kao da su ta mesta rekla da nam neće dopustiti da ih spasimo, a to nije mala stvar. Razlog zašto je ljudima dopušteno da žive do danas je da bi bili spaseni, ali vi sada ne date da vaši ljudi budu spaseni, je li tako? Ako je to slučaj, onda vaš narod neće biti uključen. Ne svodi li se na to? Na drugim mestima je bilo drugih incidenata, u šta neću zalaziti. Ali u svakom slučaju su usledile stvari kakve sam sada opisao.

Učenik: Progon se još uvek brutalno sprovodi, ali više od 80% populacije Kine do sada nije spašeno. A mnogi učenici Dafe su postali preokupirani vođenjem ugodnog života, i izgubili su osećaj za marljivost.

Učitelj: To je tačno. Upravo sam pričao o tom problemu, i sada je to vrlo ozbiljno. Ako zaista ne radiš šta učenik Dafe treba da radi, to je naprosto neprihvatljivo, jer ti si učenik Dafe i Dafa je stvorila tvoje samo postojanje.

Učenik: Ja sam učenik iz Nemačke. Neki zapadni praktikanti ne shvataju ponešto od napisa u Epoch Times-u, poput onih članaka koji hvale sadašnje rukovodstvo zbog nekih stvari koje su urađene.

Učitelj: Ne bi trebalo da bude problema ako se oni u člancima hvale zbog hapšenja korumpiranih političara i rđavih ljudi. Što se tiče drugih stvari koje oni rade, ne treba da ih hvalite, niti da se bez dobrog razloga udubljujete u te obične stvari.

Učenik: Rezultat je da neki zapadni praktikanti sumnjaju u tačnost izveštavanja Epoch Times.

Učitelj: Kao što sam malo pre rekao: mi smo ovde da bi spasili ljude, a nismo tu zbog političkih borbi. Ne ide ako naširoko napadate sve ljude, bilo da je to kinesko rukovodstvo, ili drugi ljudi. Mi smo ovde da bismo spasili ljude. Oni nisu progonili Falun Gong i sasvim suprotno od toga, oni su ukinuli sistem radnih logora. A kakva su to mesta bili radni logori? Oni su bili specijalizovani za progon učenika Dafe. Oni su čak uhapsili čelnika Službe 610. Da, naravno da je to urađeno pod optužbom za korupciju, ali bez obzira koji osnov su iskoristili, oni su učinili dobru stvar, makar i ne bila učinjena zbog Falun Gonga. Kako to stare sile predstavljaju, da su to učinile u ime Falun Gonga, to bi značilo da je ovaj događaj svršen, zar ne? Da je prekinut? A kad je prekinut, zar to ne bi bio kraj? Bio bi. Znači da upotrebom ovog pristupa, on može da posluži kako da probudi ljude, tako i da im pomogne da to sagledaju kao kaznu za progon Falun Gonga, što pomaže učenicima Dafe u širenju svesti. Znači da su oni uradili nešto što pomaže Dafi, kao i spašavanju ljudi. Ne smete napadati ljude koji nisu progonili učenike Dafe. (Publika aplaudira)

Učenik: U poslednjih nekoliko godina, sajt na tajlandskom jeziku je postao zastareo; na primer, novi Lunju tek treba da bude objavljen. A tajlandski praktikanti redovno prevode nova predavanja Učitelja. Da li oni koji su uključeni [u sajt] treba ozbiljnije to da shvate i bolje da se koordiniraju?

Učitelj: Svakako. Učenici Dafe treba dovoljno da brinu o stvarima koje rade. Ako ćeš nešto raditi, treba to da radiš na adekvatan način.

Učenik: Nedavno je jedan praktikant došao na Tajland iz Tajvana, i predložio da tajlandski praktikanti pričaju o Tvorcu kad objašnjavaju činjenice.

Učitelj: Ponovo trče pred rudu. Nema nikakvih promena u načinu kako se objašnjavaju činjenice!

Učenik: Dobila sam Fa u Nemačkoj, a posle sam se preselila u Tursku. Praktikanti u Turskoj ne dele svoja razumevanja posle zajedničkog učenja Fa, uz obrazloženje da ljudi “treba sami da shvate stvari”. Meni se čini kao da nismo postali jedno telo. U Nemačkoj su svi otvoreno delili iskustva.

Učitelj: Zaista, ako sagledaš problem, treba na vreme da ga izneseš. Učenici Dafe treba da budu kao jedno telo, bez obzira gde bili na ovoj Zemlji, i treba da dele i međusobno razmenjuju razumevanja. Jednostavno radite stvari onako kako sam ih ja postavio, i radite stvari onako kako to Fa diktira—baš tako. Nemojte sami smišljati neki drugačiji, sopstveni pristup.

Učenik: Broj tajvanskih učenika koji se bave objašnjavanjem istine na internetu se stalno smanjuje, iako je broj korisnika interneta u Kini nedavno porastao na skoro 700 miliona. Kako da promenimo ovo?

Učitelj: Da. Tajvanski učenici su dobro snabdeveni resursima za rad na projektima, pa se trudite da dobro radite posao. Treba još bolje da radite. Mogu vam reći da su tajvanski učenici Dafe tokom progona odlično odigrali ulogu - odlično. (Oduševljen aplauz) Kontrast u situacijama u kojima se kineski narod nalazi na dve strane tajvanskog kanala puno govori sam po sebi.

Učenik: Postoji uobičajena pojava među učenicima Dafe, naime, da koriste Fa koji uče da procenjuju druge ili društvo, umesto same sebe.

Učitelj: Kultivacija je odgajanje samog sebe. A neki ljudi večito gledaju van, govoreći stvari kao što su: “To što radiš nije u skladu s Fa” ili: “Ono što ta osoba radi nije na liniji s Fa.” Kad vidiš da je neko skrenuo, reci mu dobronamerno: “Možda ovo treba uraditi na drugi način, gde mi… Mi smo kultivatori…” Ja mislim da će ta osoba to prihvatiti. Nemojte večito govoriti ljudima: “Ne možeš tako.” Ako vidiš nešto što nije u redu, najpre treba da pogledaš unutar sebe i upitaš zašto si to video, i da li je to zato što ti sam imaš problem. Ono što kultivišeš si ti sam. Kad vidiš da nešto nije u redu, ako to ne možeš da kažeš onom drugom, porazgovaraj sa koordinatorom, reci koordinatoru. Ali kultivisati sebe samog je tvoj prvi prioritet. Kad bi se svi ostali dobro kultivisali, a vi im u tom pomagali dok vi sami niste dobri u svojoj kultivaciji, kakva bi bila korist od toga?

Učenik: Mnogi praktikanti ne mogu u osnovi da vide koja je razlika između toga kad učenici Dafe pomažu Učitelju u Fa-ispravljanju, i mešanja starih sila u to.

Učitelj: Malopre sam rekao koja je razlika: ja sam hteo da sve dobrodušno razrešim, dok su oni hteli da upotrebe te njihove stare šeme. Ovaj progon je konstrukcija starih sila. To je priča u pozadini.

Učenik: Nedavno, objašnjavajući istinu internet zajednicama u Kini, neki ljudi su iskazali nadu da možemo da postavimo video instrukcije za vežbe i obezbedimo besplatno skidanje predavanja Učitelja.

Učitelj: To nije u redu raditi. Niko ne sme da postavlja moja Fa-predavanja na internet. Svako ko je to uradio, treba da ih skine! Počinili ste greh – ukaljali ste Dafu! Bez dopuštenja, ništa od Dafe ne smete postavljati na internet. Kao što sam sada rekao, tamo je kao vir koji vrti demon, predviđen da zbuni ljude i prouzrokuje haos na svetu. Hoće da usisa svo čovečanstvo u sebe, da uništi čovečanstvo!

Učenik: Dok Fa-ispravljanje napreduje, sve više i više ljudi u svetu želi da uči Falun Gong. A neki praktikanti među nama ne rade vežbe precizno i…

Učitelj: Ako vam pokreti u vežbama puno odstupaju od ispravnog, treba više da pripazite dok učite druge. Ali dok god su generalno ispravni, dovoljno je dobro.

Učenik: Da li bi Učitelj mogao, molim vas, više da kaže o potrebi da više pripazimo na bezbednost mobilnih telefona?

Učitelj: Nema se šta reći. Vi nosite sa sobom prislušni uređaj. Svako te može prisluškivati kad hoće—ne samo špijuni ili država. To je vrlo lako učiniti. Toliko je loše, i nema razlike ako ga isključiš—svejedno je. Dok ja ovde govorim, zla KPK prisluškuje, znate.

Učenik: Zapazio sam jedan problem tokom ovih godina otkad sam dobio Fa i počeo da objašnjavam činjenice. Naime, stalno vidim kako u online napisima Epoch Times-a i NTD-a napadaju i vređaju turiste iz Kine.

Učitelj: Izveštavanje treba da bude u duhu dobre volje, i treba da istakne zašto spoljni svet nalazi da je [ponašanje turista] neprihvatljivo.

Kad ljudi iz Kine, čija je tradicionalna kultura uništena od strane zle Partije, odu u inostranstvo, oni loše deluju, i zbilja je grozno. Video sam na internetu fotografiju ispred luksuzne Burberry radnje u Londonu, na prethodno čistoj, urednoj ulici. Tu je turistkinja iz Kine držala dete, dok je ono vršilo veliku nuždu upravo ispred radnje. Gde god Kinezi odu, oni glasno pričaju i prave puno buke, jer su na to navikli u Kini. Ali ostali svet to ne može da podese. To se mora promeniti. Ali to je zaista utisak koji ljudi iz Kine ostavljaju u svetu. To je zaista neprijatno za Kineze izvan Kine, i nanosi ozbiljnu ljagu. Ali znate, zla KPK ne govori kineskom narodu te stvari; ne uči ih šta je ispravno. I postoji motiv u pozadini što hoće da svet vidi Kineze da se tako ponašaju: oni žele da unište vaš imidž, da unište vaše dostojanstvo. A ljudima je teško da to sami shvate. Ali ja mislim da ljudi iz Kine sada imaju više prilika da putuju u inostranstvo, i postepeno će shvatiti da je spoljni svet drugačiji. I dok njihova svesnost postepeno raste, stvari bi trebalo da postaju bolje. Stare navike teško se uklanjaju, naravno. Partijska kultura, koja uči ljude da se “bore” jedni protiv drugih, je promenila tamo ljudsku narav. Zaista je problem ako ljudi ne promene taj eksplozivni mentalitet i te stvari koje su naučili od zle KPK.

Učenik: Priličan broj kineskih učenika svakodnevno prati program NTD, a kad se sretnu, oni pričaju o onom što su gledali. Kažu da to služi “da budu u toku sa tekućim dešavanjima i razvojem stvari.” Ja smatram da učenici Dafe treba više vremena da provode čitajući Minghui.org ako to okolnosti dopuštaju, a da je NTD namenjen pre svega običnim gledaocima. Razmišljam li kako treba?

Učitelj: Da. U redu je gledati NTD da bi se bilo u toku sa dešavanjima, onim što se zbiva u svetu. Po pitanju iskustava učenika Dafe… Ja mislim da je najbolje da ljudi više čitaju sa sajtova koji sadrže iskustva iz kultivacije. Tačno je da neki ljudi baš nešto i ne cene Minghui.org. Stari praktikanti možda neće imati vremena za njega, ali ja mislim da će novijim praktikantima biti od velike pomoći ako redovno čitaju Minghui! On sadrži iskustva iz kultivacije i stvari u vezi Dafe, iz kojih se može naučiti. Posetite ih i pogledajte. To je najsveobuhvatniji sajt.

Učenik: Neki praktikanti se bave tzv. “mrežom za uzajamnu finansijsku pomoć,” koja daje dnevnu kamatu od 1%. U stvarnosti, to je šema koja služi da prevari ljude. Oni se konstantno bave…

Učitelj: Svakojake stvari iskušavaju ljude. Celo ovo društvo je jedno veliko iskušenje! Cilj iskušavanja ljudi nije samo da se spreče da dobiju Fa, već da se uništi čovečanstvo. Danas ljudi širom društva nisu sasvim kako treba, i ništa ne funkcioniše normalno. Kompjuterske igre su postale ogromna glavobolja za mnoge velike kompanije, a isto važi i za mnoge škole. Šta će biti s ljudima ako nastave ovako? Ali tu niko ništa ne može da učini. Kao kultivatori, vi treba da budete razboriti, samosvesni, da imate samodisciplinu, i da vam bude na umu da su ovo stvari kojih treba da se oslobodite. I pored toga, treba da pomognete i spasite ne-praktikante. Ali ako ste umesto toga obuzeti tim stvarima, šta onda? Te stvari zaista mogu da kontrolišu osobu. Puno je takvih slučajeva.

To je sve za danas. Učenici Dafe koji su pomogli da se organizuje konferencija su prestali da mi donose pitanja, jer već dugo govorim. (Publika se smeje) Odgovorio sam na sva pitanja koja su mi doneta, pa je ovo sve za danas. (Svi u dvorani ustaju i neprekidno aplaudiraju) Učenici Dafe, iako sam danas govorio vrlo snažno, to ima za cilj da vas okrepi, jer vi ste nada za čovečanstvo! Nada bića kosmosa! I vi ste nada Učitelja!

Ne samo učenici Dafe, već takođe i sadašnja ljudska rasa, grupa koja sada postoji, će videti kako nastupa naredna faza. Uskoro će sve biti razdvojeno. Nijedna vlada ništa ne može učiniti da spasi čovečanstvo, s obzirom na tačku do koje je ono došlo. Mislim da ih nešto opterećuje. Šta tačno? Misle da ako bi mogli pomoći ljudima da prođu kroz poslednje dane bez haosa i poremećaja, onda bi to bilo dovoljno dobro. Ja mislim da je to ono što im je na umu, s obzirom da nemaju moć da reše probleme.

Ono što je nauka sada otkrila i što je shvatila o univerzumu je naprosto šokantno. Ali istovremeno, čovek danas, pogonjen savremenim razmišljanjem i ponašanjem koje ima, ne vidi i ne mari za te stvari. Čovečanstvo je sada u ozbiljnoj opasnosti. Ja ovde ne dižem uzbunu. Ranije nisam pričao o tim stvarima. Učenici Dafe moraju imati osećaj urgentnosti. Morate pokazati da zaslužujete svoju titulu. Morate imati na umu zavete koje ste potpisali. Svako ko je došao na ovu Zemlju—ne samo vi koji ste učenici Dafe—je potpisao zavet. U drugim dimenzijama se dešavaju kolosalne promene. Ali ovde u domenu ljudi je kao da su svi usnuli.

Probudite ih—to je vaša odgovornost. Spasite ih—to je vaša odgovornost. To je ono što Šen Jun radi, i to je ono što rade projekti naših učenika Dafe. Svaki učenik Dafe koji nije uključen u bilo koji projekat mora raditi na tim stvarima—dajte sve od sebe da nađete vreme da se posvetite poslu spašavanja ljudi. Radite dobro šta treba, i uz to nađite vreme da se dobro kultivišete.

Ne smeš odlutati od Fa, jer ako to učiniš postaćeš obična osoba. A onda, čak i ako radiš Dafa posao, bićeš ljudsko biće koje to čini i to neće biti rad učenika Dafe. Zato se naprosto morate kultivisati. Samo kroz kultivaciju ćete imati sposobnost i energiju potrebnu da se suočite sa izazovima na koje nailazite. Objašnjavanje istine nije samo ubeđivanje ljudi. Da li shvatate da kad se obični ljudi međusobno ubeđuju, ne desi se često da se stvari raščiste tako što je jedna osoba logikom uverila drugu? Već se dešava da dok jedna od njih govori, ona nešto šalje drugoj osobi, što nadjača razmišljanje te druge osobe. Posledica je da druga osoba sluša i veruje šta ova kaže. Mnogi ljudi mogu da vide tu materiju. Pa kad objašnjavate istinu običnim ljudima, vaša energija može da slomi njihove predrasude i proizvede da se te loše stvari u njihovim glavama raspadnu. Nije li to onda samo po sebi njihovo spasavanje? Ali ako se ne kultivišete, kako možete imati moć da to učinite? Kad je kultivacija u pitanju, neki ljudi možda će reći nešto poput: “On je moj prijatelj. Lako ću ga nagovoriti.” Ali kad pokuša da govori s tom osobom, uopšte mu ne polazi za rukom. U malim stvarima, ili kod ljudskih stvari, to bi moglo funkcionisati. Ali ovo je nešto što se oslanja na samo postojanje osobe, pa neće ići ako se koriste ljudska sredstva. Zbog toga treba više da se potrudite da se popravite kao učenici Dafe.

Vi ste nada za čovečanstvo. Vi naprosto morate biti dobri. Vi naprosto morate nositi svoje odgovornosti. Vi naprosto morate pokušati da spasite sve živote. I samo radeći to ćete usavršiti sebe i osigurati da sve ovo ne bude uzalud! To je sve za danas. Svima vam hvala! (Dug aplauz iz publike; Učitelj prima buket cveća, a onda se vraća na scenu)

Nakon svake Fa-konferencije, jedva čekam da vidim i čujem za napredak koji ste imali posle konferencije. (Oduševljen aplauz svih u publici)

Li Hondži
15.05.2016.

[1] Kineski naziv za BMW, baoma, znači “dobar konj”, pa tu postoji igra reči.