Falun Dafa Minghui.org

Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD

(Dug aplauz) Hajde da sednemo.

Puno je vremena prošlo od našeg poslednjeg susreta. Izgleda da je dosta ljudi znalo da ću doći na ovu Fa-konferenciju. Dobro ste informisani! Dok se kultivišete, sve ste više i više neverovatni. (Aplauz) Danas ću vam najpre pričati o stanju Fa-ispravljanja, kao i o mojoj situaciji, a onda ću pomalo pričati o nekim pitanjima koja nastaju među našim učenicima dok Fa-ispravljanje napreduje, i u vašoj kultivaciji.

U raznim prilikama, i iz različitih uglova, govorio sam o ogromnoj sili Fa-ispravljanja celokupnog kosmosa. Danas ću vam iz još jednog ugla objasniti formu Fa-ispravljanja. Kao što znate, ovaj kosmos je izuzetno golem, toliko golem da se ne može izmeriti – a tu ne mislim na način kojim ljudska bića mere stvari, već to čak ni bogovi nisu u stanju. Već sam rekao da postoje nebrojena živa bića. Nijedno od njih ne može da zna koliko tačno molekula sačinjava Zemlju, a svaka čestica je jedno biće. A onda, u kosmosu ima tako puno planeta, previše da bi se moglo izbrojati. I, koliko je veliko jedno kosmičko telo? Čak i kad pustiš mašti na volju, ono je i dalje samo unutar domašaja čestice malog kosmičkog tela. U ogromnom kosmosu, nisu samo bića bezbrojna, već i nivoi. Čak i za bogove su bezbrojni, a na taj način ovo sagledavaju čak i Kraljevi i Gospodari na izuzetno visokim nivoima. Zato sam u kasnijim fazama predavanja Fa prestao da pričam o tome koliki je kosmos – više se nikako nije mogao opisati jezikom ljudi. Ali što je nivo viši, ta bića i dimenzije postaju golemiji, postaju toliko golemi da je to neopisivo. Volumen jednog bića tamo gore prevazilazi sve kosmose ispod njega - eto koliko je veliko. U Fa-ispravljanje se uključilo dvadeset procenata bića starog kosmosa, i priredilo sve što ona žele u Fa-ispravljanju; na svim, različitim nivoima, grupa bića se direktno uključila u ovo Fa-ispravljanje. Ona nikako nisu mogla pretpostaviti da će upravo njihovo učešće predstavljati pravu demonsku prepreku ovom Fa-ispravljanju. Ali njihovo učešće je stvorilo ogromnu prepreku celokupnom Fa-ispravljanju, rezultujući uništenjem nebrojeno mnogo živih bića. „Nije li Učitelj milostiv? Naprosto im oprosti, i sve će biti u redu.“ Stare sile upravo iskorištavaju moju veliku milost, da bi se poigrale. Fa je milostiv prema svim bićima, ali je istovremeno uzvišen i dostojanstven. Fa ima standarde, pred razumnim bićima je nepromenljiv i nesalomiv, i nije nešto na šta se svojevoljno može uticati. Ja mogu biti milostiv prema živim bićima, ali kad jedno biće do te mere nešto prekrši, Fa je tu da mu sudi, a svaka dalja milost bila bi suvišna, bila bi isto što i samo-uništavanje, pa su ovakva bića viđena za eliminaciju.

Nesaglediv je broj bića u kosmosu, koja su za vreme Fa-ispravljanja iskorenjena zahvaljujući angažovanju starih sila. Stoga, detalji njihovog angažovanja, način kako su to izvele – što je način od kog su očekivale da će im ponajpre omogućiti da postignu svoje ciljeve, i njihov najtipičniji način – je da sva golema, džinovska kosmička tela pruže korak do najnižeg nivoa kosmosa, Tri Domena. Ovo je samo figurativni opis. Drugim rečima, sva ona imaju deo sebe sabijen u Tri Domena. Razmislite, kad tako ogromna kosmička tela i džinovska bića uđu u Tri Domena, koje stanje to donosi za Tri Domena? Današnje čovečanstvo je do te mere degenerisano da se ne može uporediti ni sa jednim iz prošlosti. Čak i zemaljski bogovi su osetili džinovski pritisak. Pitao sam ih za tu promenu, a oni su rekli: „Mislili smo da to izaziva naš stupanj kultivacije.“ Znači, više ne vrede ni moći zemaljskih bogova, jer ta džinovska bića ispoljavaju kontrolu na svemu što je na ovom najnižem nivou kosmosa. Stigavši ovde, dole, ona su prouzrokovala nezamislivu štetu u vidu izopačujućih promena na bićima i materiji u Tri Domena. Da nije ispravljanja ljudskog sveta od strane Fa, koje će na kraju, potpuno i iznova, podesiti stvari, ovo mesto bi bilo nemoguće izbaviti, niko ništa ne bi mogao da učini u vezi s tim, i prešla bi se granica preko koje više nema povratka.

Metod koji obično koriste je da se ogromna kosmička tela i nebrojeni nebeski svodovi sabiju skupa i utisnu u Tri Domena. Što je viši nivo tih golemih bića, veći je njihov volumen, ali čestice, elementi koji ih sačinjavaju, bivaju finiji i veće gustine, to jest više mikrokosmički. A kad se tako ogromna bića utisnu i sabiju skupa, razmislite, kako će tada biti na ovom najnižem nivou kosmosa? To je oformilo velik, jak zaklon. Zapravo, Fa-ispravljanje kosmosa se obavlja potezom ruke. Samo se radi o tome da su u procesu tog poteza, razlike koje osećaju bića u mnogim vreme-prostorima kosmosa, goleme. Sve bezgranične, nemerljive dimenzije imaju sopstvena vremena, a razlike među vremenima, i broj vremena, takođe su bezgranični i nemerljivi, i to je ono što izaziva goleme razlike među vremenima u različitim dimenzijama. Dok se odvija potez rukom, na nekim mestima je skoro istovremen, dok na nekim mestima prolaze decenije, vekovi, milenijumi, ili desetine hiljada godina, a na drugim mestima stotine miliona godina, ili čak milioni miliona godina, ili prolazi neko beskrajno, nemerljivo vreme. Ovde gde su ljudska bića nije toliko loše – prošlo je tek nešto više od decenije. Znači da je vreme ono što je proizvelo razlike.

Hajde da razmislimo, postoji ova razlika između različitih dimenzija i vremena, pa iako su ta ogromna kosmička tela koja su se utisnula u Tri Domena ušla u ovo ljudsko mesto, ona su kompresovana. Ako ovo pojmite konceptima ljudskog razmišljanja, [shvatićete da se] sveukupni volumen njihovih tela smanjio, mada to ne znači da se struktura unutar njih izmenila. A ako se njihova unutrašnja struktura nije promenila, onda razmislite, kad biste ušli u njih, otkrili biste da su oni dimenzije, i dalje goleme kao pre. Kad sam započeo sa Fa-ispravljanjem, ja sam obavljao stvari izvan Tri Domena – zaobišao sam Tri Domena. A zašto sam ih zaobišao? Da sam to uradio unutar Tri Domena, onda bi Tri Domena postala, iskazano ljudskom terminologijom, fokus Fa-ispravljanja kosmosa – ovo bi bilo mesto gde se odvijaju nuklearna fuzija i fisija mikroskopskijih čestica, bilo bi to glavno poprište Fa-ispravljanja, i sve masivne promene u gigantskim bićima i kosmičkim telima bi se desile upravo ovde. Tada bi, razmislite, Tri Domena bila razorena do stepena kad više ništa ne ostaje, kad ničeg više nema. Zato sam ja zaobišao Tri Domena.

Fa-ispravljanje sam započeo izvan Tri Domena, sve vreme naviše, ne samo po jednom kursu, već u svim pravcima, šireći ga i rasprostirući istovremeno ka mikrokosmosu i makrokosmosu, idući i nagore i nadole - jer „više mikrokosmičko“ i „više makrokosmičko“ predstavlja jedan isti koncept. Gde god da sam otišao, izveo sam to u maniru koji prevazilazi sva vremena. Gledano od gore, ogromna brzina ekspanzije i džinovski impuls, čak i za bogove koji ga gledaju predstavlja nešto zapanjujuće kao ništa pre. Gde god dosegnem, sva kosmička tela se rasprskavaju i re-formiraju, većina se susrećući s pozitivnim rešenjem, a neka se eliminišu. Nedavno ste čuli za astronomska otkrića u SAD, u vezi sa fenomenom re-formiranja različitih galaksija i planeta. To su prizori re-formiranja u dometu onog što ljudska bića mogu sagledati. U ovom času, čovečanstvo i dalje ne zna to da su - i pored veoma velikih razlika u vremenima među dimenzijama na različitim razdaljinama - one zapravo i dalje unutar istog, jednog velikog vremena, samo što odeljci dimenzija oformljuju različite sfere vremena. U stvarnosti se stvari, ipak, dešavaju istovremeno. Sve se odvija na ovaj zapanjujući način. Eksplozija te ogromne količine energije, re-formiranje... proces te vrste re-formiranja je ekstremno makroskopski i ekstremno mikroskopski, i čudesnost njegovih finih detalja, složenost njegovog mikrokosmičkog prostranstva, golemost njegove kompleksnosti, i enormnost nebeskog svoda – ovome se dive čak i džinovski bogovi. Uprkos svemu ovom, struja Fa-ispravljanja se dešava i okončava veoma brzo, obavlja se u trenu, i sve je gotovo – izvedeno savršeno koliko može biti. Ali, deo koji je utisnut u Tri Domena je pridružen onom što je gore, u vidu jedne celine, oni su međusobno povezani, i prostor unutar njihovih džinovskih tela je ekstremno velik. Već sam rekao, da bi se od onog što sačinjava površinu ogromnog bića otišlo do njegovog najmikroskopskijeg dela, ili prešla razdaljina unutar samog njegovog tela - to je nešto što jedan džinovski bog ne bi mogao preći ni za ceo svoj život. A zamislite koliki je život jednog boga! – eto koliko su džinovska ova bića. Ali u Fa-ispravljanju sve se odigrava u trenu. Izuzetno je brzo. U Tri Domena, ipak, poimajući to iz ljudske perspektive, oni su sabijeni i sada su neopisivo uski i mali, mada su njihova vremena, dimenzije i strukture isti kao one gore. Kad se prođe kroz džinovski sloj gore, dole se dešava analogna stvar - za isto vreme se prolazi kroz veoma tanak sloj. Tako puno nebeskih svodova i kosmičkih tela je utisnuto u Tri Domena, da je nemerljiv broj bića koja su zajedno sa njima ušla u Tri Domena. Znači, vidi se da Fa-ispravljanje, gore u kosmosu, i u svom mikrokosmosu, furiozno napreduje. Ako radi razumevanja uzmemo analogiju na tom nivou, brzina je veća i od laserske eksplozije na tom nivou. Naprosto opisujem rečima kojim ljudi mogu da shvate najveću brzinu. Znači, kad Fa gore ispravlja neuporedivo golemo nebesko telo, u ljudskom svetu to je kao da je zagreban veoma tanak sloj kože. Razumete li šta hoću da kažem?

Zašto je, onda, za vreme Fa-ispravljanja proboj prema površini tako spor u Tri Domena? Ovo je razlog. Kad se Fa-ispravljanje bude vratilo u ljudski svet, već će biti zbrinuti svi kosmički elementi i bića u kosmosima iznad. Ovo se dešava paralelno, i završava istovremeno. Kad Fa-ispravljanje gore bude gotovo, biće probijena i naša Tri Domena, ovde. Sada o tome govorim iz još jednog ugla, to jest, objašnjavam vam zašto to nisam učinio unutar Tri Domena, kad je počelo Fa-ispravljanje. Neki učenici misle: „Učitelj ne priznaje aranžmane starih sila. Zašto onda Učitelj iz ovih stopa ne uništi stare sile? Učitelj bi to mogao; koliko god oni bili veliki, Učitelj bi to ipak mogao.“ Ali jeste li razmišljali o ovom: ako bih ogromnu, strahovitu energiju u Fa-ispravljanju preusmerio nazad, ovde, u Tri Domena, da obavim te stvari, bilo bi to kao da atomskom bombom gađam komarca – takvo korišćenje sile bi bilo neprilično. Kad bih tu ogromnu, strahovitu energiju preusmerio ovamo, to bi bilo kao da sam usred Tri Domena stvorio bojno polje. Iako su oni ušli u Tri Domena, njihova gigantska tela i dalje su tamo gore. Ono što je utisnuto ovde je samo jedan deo. Kada bih ih dezintegrisao i re-formirao [ovde], tada bi ih pripadajuće, veće mase, tamo gore, stalno iznova dopunjavale ovde - dok ih ja neprestano dezintegrišem, oni bi se neprestano utiskivali ovde, a druga kosmička tela bi isto činila - kosmička tela koja su se utisnula, nastavila bi da dolaze ovamo kao zamena. Onda razmislite, kad bi ovamo stalno dolazila džinovska, bezbrojna kosmička tela i bića, ovo mesto bi postalo nešto kao poprište fisije svih čestica, postalo bi fokalna tačka kosmosa. I moja sila, takođe, je džinovska masa, pa ako bi se toliko sile upotrebilo u ovoj jednoj tački, bila bi to neefikasna upotreba iste, i osim toga, razvuklo bi se na dugo vreme. Čak i ako bih na kraju stvarno uspeo da se probijem kroz sve njih i sve završim, razmislite, ovde gde su ljudi, ovde u Tri Domena, ništa ne bi ostalo. Posle takvog džinovskog sudara, ništa ne bi postojalo. To je jedan od razloga zašto to nisam direktno uradio ovde. I zašto smesta, direktno, ne rešim, na neki izuzetan način, situacije koje nastaju u Tri Domena? Zato što kad bih ja njih uništavao, oni bi nastavljali da dolaze da me blokiraju, non-stop, i desio bi se scenario koji sam gore pomenuo. Znači, osim u slučaju da se unutar Tri Domena dese veliki problemi, ja na ovom mestu ne mogu da radim stvari. Fa-ispravljanje, kao celina, se obavlja sveobuhvatno, i ne može se dati naglasak samo na ovo mesto ljudi. Bilo bi još gore ako bi se zbog toga odložilo spasenje svih finalnih elemenata kolosalnog nebeskog svoda.

Ali, ovo ste i pre čuli, Učitelj vam je ovo rekao: za celokupno Fa-ispravljanje, ja sam i ovde, među svakodnevnim ljudima, ostavio veliku masu gonga. Njemu nije problem da štiti kultivaciju učenika i potvrđuje Fa, on to definitivno može. Ali ima nešto drugo: zašto stare sile mogu da utiču na stvari? Razlog je to što su sva bića, koja su se utisnula u Tri Domena, stare sile, a one su oformile jedan zaklon, i svaki put kad hoću da učinim nešto na poseban način, one se sakupe da me spreče. A ako ja insistiram na tome, one koncentrišu sve svoje snage da me blokiraju.

Svojevremeno, kad sam prisustvovao Orijentalnom sajmu medicine u Kini da bih omogućio da više ljudi sazna za Dafu, ja sam lično lečio ljude. Neki ljudi su imali zaista puno karme, a kad sam ih tretirao, stare sile mi nisu dopuštale da ih izlečim. Metod koji su stare sile koristile za opstrukciju sastojao se od toga da prirede da bezbrojni, nebrojeni bogovi u trenutku sačine blokadu na mestu gde se nalazi koren oboljenja. Postali bi jako mali. Ponekad učenik Dafe vidi svetlu, zlatnu mrlju, bljesak pred očima, i to su oni. Oni su postajali sićušni, ali gustina im je bila veoma velika, oni bi se gusto napakovali, i blokirali mesto na kom je koren oboljenja. Ali zapravo, oni me nisu mogli sprečiti. Ja sam ih mogao dohvatiti i odbaciti, ja sam ih mogao srušiti. U Fa-ispravljanju postoji jedan princip: kako god ja postupim, to je ispravno. Zapamtite ove reči Učitelja: kako god postupio, to je ispravno, a oni s kojima se obračunavam nikad nisu u pravu. (Aplauz) Zato što je to izbor kosmosa, izbor budućnosti. Međutim, da bih izlečio svakodnevnog čoveka, ja sam morao da srušim te bogove, a kad ih ja srušim, njima se momentalno skida Status dostignuća, prognani su. Ali, da bi zaštitili stare zakone kosmosa – jer oni nisu mogli sagledati zakone novog kosmosa – oni su tvrdoglavo pravili blokadu na tom mestu, a kad bih jednu grupu uklonio, došla bi sledeća, stalno se nadopunjujući. Učitelj nije imao srca da to uradi - nisam mogao uništiti toliko bogova samo da bih iskazao milosrđe prema svakodnevnoj osobi, iako oni nisu shvatali Fa-ispravljanje.

Ovo sam vam ispričao da bih vam ukazao da je razlog što mnoge stvari u Fa-ispravljanju nisu ispale onako dobro kako bismo mi želeli, to što su i niski i visoki nivoi starih sila ovo činili skupa, koristeći svoju masivnu gustinu da vrše opstrukciju. Kao što sam malo pre rekao, ja sam u stanju da se probijem kroz to, ali da sam i hteo da se probijem, morao bih da preusmerim svoju ogromnu energiju ovamo, nazad, da ih temeljno eliminišem. Ali tada bi oni upravo ovde sakupili džinovsku materiju, svu materiju u kosmosu, što bi izazvalo probleme koji se ne bi odmah mogli rešiti. Naravno, u ovom Fa-ispravljanju, kad naši učenici deluju ispravno, onda ti problemi ne postoje. Kad gong i energija koju sam ostavio na ovom mestu u kosmosu, u Tri Domena, deluje, ako naši učenici ne postupaju ispravno, onda se stare sile odupiru, i nastaje stanje opstrukcije. Zato našim učenicima govorim da slede ispravan put, i da im ne daju nikakvo opravdanje. Jednom kad nađu dovoljno veliko opravdanje, one će vas upropastiti. A ovo je posebno istina kad je kraj blizu, a oni ulažu poslednje napore. Kad nemaju opravdanje, oni se ne usuđuju da vas progone, jer tada bi i sami kršili zakone, a oni to shvataju. Tada ne bih morao da ih eliminišem ja – stari zakoni kosmosa bi ih eliminisali. To je zato što su oni stara bića, koja smatraju da je striktna zaštita starih zakona ono što je najvažnije.

Sad kad sam vam ovoliko rekao, pričaću o još jednoj stvari: Učiteljevoj situaciji. Prethodno sam vam rekao da dok sam zaobilazio Tri Domena, ti krajnji elementi kosmičkih tela kosmosa su ovo iskoristili, i prodrli. Tako su ta džinovska, brojna bića, koja Fa nije ispravio, stvorila pregradu čak i između mog spoljnog, fizičkog tela ovde, i mog božanskog tela i ogromnog gonga na drugoj strani. Ova pregrada se razlikuje od ideje da se neki predmet stavi između stvari, da bi se one razdvojile - nije tako. To dolazi iz mikrokosmosa svega, i iako izgleda kao da se unela u sve prostore između, oni imaju svoje sopstvene nivoe i domene, i razlikuju se od čestica na nižim od njihovih nivoa. Ali, razdaljine između čestica zavise od postojanja dimenzija i vremena, i kad su ta brojna, džinovska kosmička tela na najvišim nivoima, ušla u prostore između svih čestica unutar Tri Domena, ona su takođe promenila originalna prostranstva u dimenzijama i dužine vremena; vremena i dimenzije su povećani nebrojeno puta, pa je oformljen zaklon velikih razdaljina sačinjen od udaljenih dimenzija i produženog vremena. Pod zaštitom ovog zaklona razdaljina, stare sile su mogle da rade šta hoće.

Mogu vam reći da oni ometaju ljude, da ometaju ljudsko razmišljanje, ne samo spolja - oni takođe mogu da prođu kroz ljudsko telo. Kad faktori visokog nivoa kontrolišu površinu ljudskog tela, ti bogovi koji pripadaju starim silama mogu proći kroz tela svakodnevnih ljudi pod zaštitom. Iz druge perspektive, kad očima čoveka gledaš površinu ljudskih tela, ljudski oblik, koža i tkiva su veoma fini i zategnuti, ali kad mikroskopom pogledaš telo čoveka, pod velikim uvećanjem, nalaziš da su čestice čoveka i njegovo telo sačinjeno od tih čestica grubi kao pesak, i da ima puno razmaka. A kad bi ljudi imali tehnologiju da ovo još više uvećaju, razmaci bi bili zapanjujuće veliki. U konceptu mikroskopskijeg nivoa, razmaci između čestica su toliko veliki, baš kao prostorni razmak između molekula i planeta. Sa tako velikim razmakom, nije li bićima i materiji sačinjenoj od još mikroskopskijih čestica lako da slobodno prođu kroz njih? Tako se oni ponekad ukopaju u površinu nekog čoveka, pa on spolja izgleda kao taj čovek, i u mikrokosmosu je takođe isti čovek, ali drugo biće se udenulo usred njega.

Kad sam već sve ovo rekao, želim da vam kažem i da vi nemate taj problem, i da sam vam u potpunosti zapečatio onaj deo vas koji je do kraja kultivisan. Kad se Dafa praktikant ponaša ispravno, ništa se neće usuditi da uđe u njegov površinski deo, koji još nije potpuno kultivisan. Prvo, stara bića se ne usuđuju da prekrše Fa starog kosmosa, a drugo, vi imate Učitelja i bogove Fa-čuvare. Ako vezanosti na vašoj ljudskoj površini nisu uklonjene, onda se Učitelj i bogovi Fa-čuvari stavljaju u neugodnu situaciju. Ali kad su vam ispravne misli jake, Učitelj i bogovi Fa-čuvari sve za vas mogu da učine.

Moja situacija nije nešto što obična ljudska bića mogu zamisliti. Za vreme Fa-ispravljanja, Učitelj je u svoje telo uzeo živote svih bića u kosmosu, i živote svih različitih elemenata. Prvo, zbog bezbednosnih razloga vezanih za Fa-ispravljanje – životi svih bića su ovde sa mnom, pa niko ne može da učini nešto što bi ugrozilo kosmos. Drugo, da nijedno biće i nijedan od različitih elemenata kosmosa ne bi izbegli Fa-ispravljanje. I treće, da bih zaštitio njihove živote tokom Fa-ispravljanja. Zato su svuda po telu Učitelja obličja bića različitih veličina i različitih vrsta, sa različitih nivoa kosmosa, kao i obličja taoa, bogova i buda, a uključena su i ljudska obličja; neka od njih su velika, neka mala. Ali ona ne mogu da smetaju Učitelju, niti mogu da utiču na bilo koji način, jer ono što se desilo je da sam uzeo u sebe živote svih bića. Neka od njih mogu se videti ljudskim očima, a Treće oko učenika može ih sve videti. Ranije nisam govorio o ovome. Kad su ih videli neki učenici, koji imaju šinšing probleme - mašta im je podivljala.

Rekao sam da vaša različita kultivaciona stanja proizvode različite nivoe i različita stanja u situacijama kultivacije. Ljudi sa zatvorenim Trećim okom treba se prosvetle iz istina Fa, dok oni sa otvorenim Trećim okom nailaze na smetnje u vidu lažnih vizija. Da bi testirale studente koji vide, te finalne stare sile, sa najviših nivoa, koje do sada Fa nije ispravio, ranije bi usmeravale stare sile sa niskih nivoa da čine loše stvari na povećanim razdaljinama u prostoru i vremenu. Ovo što čine za vreme Fa-ispravljanja je grešno – to je ozbiljno uzdrmalo pravednu veru učenika Dafe i pravedne misli.

Ali uvek treba da se setite jednog: bez obzira ko stvara smetnju, sve to je privremeno, sve su iluzije, a ne glavno telo, i to je samo kao kad prođe vazduh. Svuda u dimenzijama postoje razne vrste materijalnih elemenata i bića, toliko ih ima da su nebrojena. Ona su tu sa likom, ili bez, i ona su bića u mikrokosmičkim dimenzijama i u različitim dimenzijama. Pre nego što se obavi Fa-ispravljanje, mikrokosmički bogovi kosmosa su u svojim dimenzijama, koje postoje u isto vreme, na istom mestu. Da li su oni ovde, ili ne, predstavlja samo jedan koncept. Ti elementi, imali ili nemali oblik, tu prirodno postoje, i oni na vas nemaju nikakvog dejstva. Niko ne može manipulisati učenicima Dafe koji imaju ispravne misli i ispravna dela.

Takođe ću vam reći da iako izgleda kao da ogromna bića i elementi starih sila sa visokih nivoa razdvajaju moju površinu, ona nikad ne mogu razdvojiti [mene od] mog mikrokosmičkijeg dela, jer nijedno biće me ne može nadmašiti. (Aplauz) To je nešto što oni nikad neće moći videti, i to je nešto što živa bića u kosmosu nikad neće moći videti - samo ja sam to mogu da kontrolišem. Drugim rečima, fenomen o kom sam gore raspravljao, kod ljudi je stvorio lažni utisak i proizveo neka pogrešna shvatanja. Sada sam vam rekao o čemu se tu radi.

Mogu vam reći: ovaj kog sada vidite svojim ljudskim, telesnim očima – najpovršinskiji ja – to sam pravi ja, Li Hondži. Ono što vidite tamo na drugoj strani je moje buda-telo. Ovaj JA na najspoljnijoj površini, kog u ovom času gledate, jeste moje Glavno telo - Li Hongdži. (Aplauz) Zašto? Jer da bi ovo uradio, da bih spasao sva bića, ja sam sišao do najnižeg nivoa. (Aplauz) Zato neka vas ne brine ništa što ste videli. Čak i ako se videli moje Fa-telo, moje Gong-telo, ili ste videli neki deo mog tela na višim nivoima, nemojte razviti nikakve vezanosti. Sve to postoji sa ovim površinskim JA, koje je Glavno telo. Moja ljudska koža na najspoljnijoj površini je upravo Glavno telo. (Aplauz) Ali pošto je Učitelj među običnim ljudima, da bih živeo ovde ja se moram povinovati pravilima za ljudska bića na ovom svetu. U suprotnom, ljudi bi me smatrali pomalo čudnim. Stare sile žele da mi učine nešto podmuklo, i nastavljaju da čine neke loše stvari. Da ne bih uticao na ispravne misli učenika Dafe, ja ne koristim nikakve strane elemente, osim života tih bića kosmosa koje sam uneo sa sobom. Svi lažni JA u kosmosu stvoreni su s namerom, od strane starih sila. Grešno je to činiti, bez obzira da li je trebalo da ima pozitivan ili negativan efekat. Mislim da sam vam sad do kraja objasnio ovo pitanje.

Iako sam došao ovamo, niko ne može da sagleda koliko sam mikrokosmički na kraju. Oni mogu da vide samo deo najpovršinskijih čestica mog ljudskog tela. Svaki pojedini predmet u kosmosu i svaka pojedina stvar u kosmosu sazdana je od slojeva na slojevima različitih mikrokosmičkih čestica, sve do površine. Bogovi sve mogu da ih vide, da ih isprate do korena, da ih isprate do njihovog nastanka. Baš kao jedan put, one se protežu na niže malo po malo, do tamo odakle su došle. Ja sam došao iznutra, i došao sam spolja; došao sam iz ničega, formirao se u nešto, pojavio se na najvišoj tački kolosalnog nebeskog svoda, a zatim sam se odande spuštao korak po korak do same površine, Tri Domena. Nijedno biće ne zna ko sam ja.

Postojala je još jedna situacija. Sa mojim Fa-ispravljanjem, stare sile su odigrale mnoge trikove i učinile mnoge stvari. Ne samo što su priredile te stvari, već su htele da pokažu onim ogromnim bićima u kosmosu, koja se nisu uključila u ovo što one rade, pa su učinile sve od sebe da stvari obave na najdovitljiviji način. Upotrebile su nešto od mojih supstanci, ili nešto od mog gonga, dodale sopstveni uticaj, i stvorile likove Učitelja, likove Bude. Ovo vam ranije nisam rekao da vas ne bih zbunjivao. Postojao je drugi razlog: njihova namera nije bila da naprave štetu; po njihovim rečima, oni su hteli da mi pomognu igrajući pozitivnu ulogu. Ovo su dva dela onog što su stare sile priredile: jedan deo je da odigraju negativnu ulogu, a drugi da odigraju pozitivnu ulogu. Neki od njih su ušli u tela učenika da učine neke stvari – bilo je nekoliko ovakvih izolovanih slučajeva. Zato bi neki ljudi, koji su ovo mogli da vide, rekli: „O, ti si Učitelj!“ Pa bi ga oni smatrali za Učitelja. Ali ovo nisam ja priredio i, strogo govoreći, to nisam ja, i ja ih ne priznajem, jer su to priredile stare sile. Ovo, samo po sebi, pokazuje degenerisanost kosmosa. Kad su ljudi to videli, stvorilo je lažan utisak na ispravne misli učenika, ozbiljno oštećujući ispravnu veru i ispravne misli učenika, pa su ovi morali biti uništeni. Sada su svi oni proterani u pakao. Iznoseći danas ovo pitanje, ja vam takođe kažem: vi malobrojni među mojim učenicima, dobro pazite da zbog ovog ne padnete. To nije stvar za šalu. Neki ljudi već su na pola puta prema ničemu, i već su pomalo iracionalni. Ima nekoliko ovakvih slučajeva. Morate paziti na ovo.

Upravo sam vam ispričao ponešto o svojoj situaciji. Ima još jedno pitanje, a to je da je nekolicina učenika nedavno imala neke nekorektne izjave. I ovaj problem je veoma ozbiljan, takođe. On je rezultat mnogih različitih stvari. Primarni razlog je to što su vam nivoi porasli, Učitelj vam je rekao koji ćete Status dostignuća imati, i sada ste samopouzdaniji i hrabriji, osećate se prilično samouvereno – budući da nema odgovarajućih reči, to mogu opisati samo ovim nižim rečima ljudskih bića. Tako su neki ljudi rekli: „Više ne moramo poštovati Učitelja. Treba samo da sledimo Fa, i Fa da uzmemo za Učitelja.“

Naravno, ja sam vam rekao da Fa uzmete za Učitelja – to nije pogrešno. Ali nije to razlog zašto sam vam kazao da Fa uzmete za Učitelja. Nego koji je? Kao što znate, ja imam 100 miliona učenika Dafe. Kad bi moje Glavno telo svakom učeniku lično trebalo da kaže kako da se kultiviše, i da se lično brine o vama, kad bi svako od vas kad ima pitanje dolazio direktno kod mene da me upita, i ako bi transformaciju gonga svake osobe, Ispunjenje vaših rajeva, eliminaciju vaše karme, i svaku stvar ponaosob radilo ovo moje Glavno telo, razmislite, tada bi to bilo neizvodljivo. Ne bi se moglo obaviti pre nego što Fa ispravi ljudski svet i počisti konačne prepreke. Pa kad tako mnogo učenika ne može da me vidi, kako da se kultivišu? Fa je tu s njima, i zato sam vam rekao da Fa uzmete za Učitelja. To je bio suštinski razlog. Takođe sam vam kazao da je ovaj Fa toliko moćan, i da sam ujedinio svoje ogromne moći u ovaj Fa, pa ovaj Fa sve može da učini za vas. (Pauza. Aplauz) Takođe ima učenika koji... što se tiče moje situacije, o kojoj sam pre govorio, veoma mali broj učenika nije u stanju da prepozna tu situaciju, a ovo rezultuje njihovim nepoštovanjem Učitelja, pa su počeli da se usuđuju komentarisati koliko je visok nivo ovog Fa, kao i razne stvari u vezi mene, njihovog Učitelja. Ovaj Fa kuje nebrojene Kraljeve i Gospodare svih masivnih kolosalnih nebeskih svodova, i to je ono što obezbeđuje postojanje svih bića i različitih elemenata u kosmosu, što uključuje i vas, sićušne. Naravno, ne radi se o tome da ja vama, učenicima, ne dopuštam da govorite o ovim stvarima. Ali u vašim rečima ja sagledavam vezanosti i užasan pravac u kom idete. Pored toga, ono što vidite je jako nisko, neke stvari uopšte nisu to što mislite da jesu, mnoge od njih su lažne pojave koje proizlaze iz neispravnosti vaših misli.

Nešto što sam ranije rekao je da kosmos ima nebrojene, bezgranične nivoe. Ali pod uticajem najvišeg nivoa, svi nebrojeni, bezgranični nivoi ispod, sve do ovog ljudskog mesta, imaju manifestacije na različitim nivoima. Razmislite koliko te manifestacije mogu biti kompleksne i velike. Manifestacije na bilo kom nivou su istine tog nivoa, izrazi istine na tom nivou. Ali nijedan od prizora koje vidite na ma kom nivou nije konačan.

Mnogim učenicima dopuštam da vide kako se na različitim nivoima manifestuju neki fenomeni u Fa-ispravljanju, da bih vam povećao pouzdanje u Fa-ispravljanje, pomogao vam da dobro studirate Fa, povećao vam pouzdanje u marljivu kultivaciju, da bih vam povećao pouzdanje u objašnjavanje činjenica, kao i vaše pouzdanje u slanje ispravnih misli. Budite apsolutno sigurni da fenomene koje sagledavate na veoma niskim nivoima, na nekoliko najnižih nivoa nebrojenih, bezgraničnih nivoa, ne treba da smatrate za konačnu situaciju Fa-ispravljanja kosmosa, jer sve u Fa-ispravljanju ima svoje različite, konkretne manifestacije na svakom nivou.

Znate šta? Samo po tom jednom pitanju kultivacije, na nižim kosmičkim nivoima biva izuzetno složeno. Ali na višim nivoima, gde nema više nikakvog koncepta kultivacije, već samo koncept eliminacije karme, postaje jednostavno. Na još višim nivoima, sve nedaće služe da prokrče put za uspon na Nebo. A na još višim nivoima, koncepti poput eliminacije karme, trpljenja muka i kultivacije više ne postoje, već to naprosto čini jedan izbor! Ovakav je princip na višim nivoima kosmosa: kad misliš da je neko dovoljno dobar, ti ga izabereš – to je princip. „Kultivacija? Mi mu nismo priredili kultivaciju. Šta je kultivacija? Samo želimo da ga iščistimo, iščistimo korak po korak, sve do vrha. Očistiti – to je sve!“ Ipak, kad se manifestuje na različitim nivoima, to postaje krčenje puta, proživljavanje nedaća, trpljenja muka, eliminacije karme i tako dalje, kultivacija na jedan način, praktikovanje na drugi...

Govoreći o ovome, razotkrio sam jednu veliku istinu. U ovom kosmosu zapravo nije bitno da li razumna bića znaju ko sam ja. Ali jedno treba da bude jasno, a to je da ja vršim Fa-ispravljanje – bez obzira ko sam, ja vršim Fa-ispravljanje. Ranije sam rekao starim silama: „U redu je da ne znate ko sam ja, u redu je da ne verujete ko sam, time se niste ogrešili o vrlinu. Ali gde ja idem – po vašem konceptu ja se takođe kultivišem – i šta ću postići, vi to znate. Zato se osvrnite i pogledajte šta ste uradili – niste li grešni?“ Takođe, na još višim nivoima ne postoji čak ni koncept namere da se nešto postigne. To je samo pitanje izbora od strane kosmosa. Sve što činim za vreme Fa-ispravljanja i sve što hoću, da budem potpuno jasan, predstavlja izbor budućeg kosmosa i potrebe budućeg kosmosa. (Aplauz) Stoga za bića starog kosmosa, a to uključuje sve elemente bića, po pitanju Fa-ispravljanja i onog što ja izabiram, da sva bića harmoniziraju i završe stvari prema mom izboru, i doprinose njihovim najboljim idejama i pristupima – da se ne promeni ono što ja hoću, nego da se harmonizuju i završe stvari u skladu sa onim što ja kažem – je najbolja misao koju jedno biće u kosmosu može da ima. (Aplauz) Ali stare sile nisu postupile na taj način. One su sopstvene izbore smatrale najbitnijim, misleći da sve što ja činim treba da harmonizuje sve ono što oni čine – potpuno su izokrenuli stvar. Ne želim previše oštro da ukazujem na njihove zločine, u ovom času ne bih da imenujem njihove zločine. Ali to je apsolutno pogrešno, oni to apsolutno ne mogu činiti na taj način.

Sav Fa o kom sam sada govorio treba jedno da vam kaže: da li me, kao svog Učitelja, poštujete ili ne, meni zaista, stvarno nije važno. Ranije, dok sam vas spasavao, mnogi od vas su me psovali. Bilo je ljudi koji su me psovali čak i na predavanjima. Nema veze. Ja samo želim da vas spasem. (Aplauz) Ono što pokušavam da kažem je da meni lično uopšte nije važno kako tretirate Učitelja. Na mene ne utiču nikakvi faktori sa ma kog kosmičkog nivoa. Ali postoji jedan problem, a taj je da ako ne poštujete Učitelja, to je pogrešno prema principima kosmosa, pa će stare sile iskoristiti ovaj nedostatak, i zbog toga vas uništiti. Ugrabiće najveće opravdanje da vas unište, budući da su videle celokupan proces kako vas spasavam.

Zapravo, da nije Fa-ispravljanja, današnja ljudska rasa odavno bi bila uništena. Standard razmišljanja ljudske rase već je na nivou nižem od onog u paklu. Zbog Fa-ispravljanja sam okajao sve grehe svih razumnih bića u Tri Domena. (Aplauz) Zato razmislite, što se tiče naših učenika, to je kao da sam vas tada izvukao iz pakla. (Aplauz) Zaista sam za vas poneo grehe koje ste počinili tokom stotina i hiljada godina. I ovde se ne zaustavlja. Zbog ovog ću vas isto tako spasiti, pretvarajući vas u bogove. U ovom procesu nisam štedeo truda. Uz ovo, pošto ćete postati bogovi na tako visokim nivoima, moram vam dati počasti namenjene bogovima na tako visokim nivoima i sve blagoslove koji su vam potrebni na tako visokim nivoima. (Aplauz) Nikad, od početka vremena, nijedan bog se nije usudio da uradi ovo. Nešto ovako se nikad pre nije dogodilo.

Iako stare sile utiču na ovo dešavanje i žele da obave stvari na svoj način, znate li šta? Sva bića koja pripadaju starim silama apsolutno me poštuju! (Aplauz) Iako su postavila izvesne prepreke mom Fa-ispravljanju, nikad nisu preduzela nešto loše, što cilja direktno na mene, jer me poštuju. (Aplauz. Ponovo aplauz) Stoga, za one naše učenike koji su trenutno u magli i koji ne razmišljaju kako treba, razmislite, jednom kad iskažete nepoštovanje prema meni, stare sile će biti bezobzirne prema vama, smatrajući da je neko takav naprosto grozan. Naravno, one vas nipošto neće odmah uništiti. One će vas navoditi, nuditi vam sve više i više lažnih vizija, činiti vaš um sve manje i manje ispravnim, činiti da se vaše srce prema Učitelju promeni na demonski način, povešće vas na put zla, i na ovaj način vas navesti da počinite goleme grehe.

Znate li koji princip ja sledim u Fa-ispravljanju? Ja se ne obazirem na sve grehe koje su bića u prošlosti počinila! (Aplauz) Za vreme ovog Fa-ispravljanja, ja gledam samo na stav bića prema Fa-ispravljanju! (Aplauz) Sve kapije sam ostavio širom otvorene. Kao što sam vam rekao, kad ne bih gledao ni na stav prema Fa-ispravljanju, onda novi Fa i novi kosmos ne bi ni postojali. Zato je stav prema Fa-ispravljanju kritična stvar. Ako ste kod ovog uistinu pogrešili, kad vas stare sile budu uništile, ja čak ništa neću moći ni da kažem.

Kad ne poštujete svog Učitelja, znate li šta ja mislim? Meni to ni najmanje ne smeta. Trenutno, znate li ko sam ja? Vi poznajete samo ljudsko obličje u kom se ja manifestujem. Ono što se pred vama manifestuje na drugoj strani takođe su obličja unutar kosmosa. U budućnosti nećete znati ko sam konačno ja. Nijedno biće kosmosa neće znati ko sam ja konačno. Da li me tretirate dobro ili loše, meni ni najmanje nije bitno, ali stare sile će vas uništiti u teškoćama. Pazite se!

Kad sam sve ovo rekao, malo ću vam pričati o onom što od vas tražim da preduzimate u Fa-ispravljanju. Kao što ste videli, vi objašnjavate činjenice, šaljete ispravne misli i kultivišete se. U ovom času, za učenike Dafe je najvažnije da rade ove tri stvari. Objašnjavanje činjenica, kad to sagledate spolja, u svetlu istina na ovom ljudskom nivou, predstavlja razotkrivanje zlog progona. A slanje ispravnih misli, to je eliminacija progona učenika Dafe od strane tih beznadnih, najprljavijih bića. Ako se sagleda u svetlu istina sa malo viših nivoa, tada je prava svrha objašnjavanja istine spasavanje živih bića i sprečiti da ljudska vrsta bude eliminisana. Stare sile koriste zla bića da učenicima Dafe rade zle stvari u cilju da, prvo, stvore testove, i drugo, da bi mene navele da očistim to smeće iz kosmosa. Slanje ispravnih misli učenika Dafe je u osnovi odbacivanje aranžmana starih sila i eliminacija progona od strane zla. Mogu vam reći da sve te stvari zapravo radite za sebe – nijedna jedina nije za mene. Istovremeno, mogu vam reći da od dana kad ste započeli kultivaciju, pa sve do danas, ništa od onog što sam vam rekao da činite, ili što sam od vas tražio da preduzimate, nije bilo za druge. Vaša kultivacija može koristiti čovečanstvu i društvu, u kultivaciji učenici Dafe mogu sazreti jedni prema drugima, i dok su progonjeni, učenici Dafe mogu da smanje pritisak i gubitke koji nastaju usled zlog progona. Ali sve ovo su sporedni proizvodi. Prava svrha svega ovog što radite je da sami uspete. U budućnosti se možete osvrnuti na ovo. U ovom času, niko od vas ne mora reći da sam ja veličanstven, ili ovo i ono o meni, vašem Učitelju. U budućnosti, osvrnite se unazad, pa ćete videti da je sve što sam činio služilo da za vas uspostavim stvari. (Aplauz)

Radite dobro ono što treba. Teško je naići na ovakvu predodređenu priliku. Cenite sve ovo, neće biti sledećeg puta. Razvijanje bilo kakve vezanosti će vas uništiti na pola puta! Nemojte prihvatati, niti se vezivati za nikakve ljudske misli, i naprosto radite šta treba da rade učenici Dafe. Čeka vas sve što je divno, sve što je najveličanstvenije - nešto najslavnije! (Aplauz)

To je sve što ću reći ovog jutra. Ako ne odem, mislim da ću popodne odgovoriti na neka od vaših pitanja. (Dug aplauz)

To je sve što ću reći. Hvala. (Aplauz) Sad kad razmislim, čini mi se da od 20. jula, 1999. ni na jednoj Fa-konferenciji nisam seo da odgovaram na vaša pitanja, je li tako? (Srdačan aplauz) (Odgovor: „Tako je.“) Onda ću danas posvetiti ovo vreme odgovorima na vaša pitanja. (Aplauz). Ono što dugo ne uspevate da razrešite; stvari iz vaše lične kultivacije, procesa potvrđivanja Dafe, ili stvari sa kojim se susrećete – sve ovo možete izneti. Vreme je i dalje ograničeno, pa nećemo svima moći da odgovorimo, ali Učitelj će odgovoriti na što više njih. (Aplauz)

Pitanje: Zdravo, Učitelju. U ime celokupne grupe Dafa praktikanata iz Šenjanga, prenosimo pozdrav Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz) Sve znam o situaciji u kojoj se nalaze praktikanti u Kini.

Pitanje: Učenici Dafe iz Čengdua prenose pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Učenici Dafe iz Pekinga pozdravljaju Učitelja. (Aplauz) Dopustite, molim vas, da predstavlja i učenike Dafe iz Šangaja, u pozdravima Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz) Hajde da preskočimo pozdrave, jer sam pročitao sve pozdrave na sajtu Minghui. (Aplauz)

Pitanje: U našem radu, često imamo priliku da budemo u interakciji sa nekim visokim funkcionerima kineske vlade. Kako bolje da im razjasnimo istinu?

Učitelj: Zapravo, što se tiče toga kako konkretno raditi stvari, vi ih već radite, u svojim akcijama postupajući veoma dobro. Od učenika Dafe zavisi da li će nešto biti dobro ili loše urađeno, a šta će zemaljski čovek izabrati, to je njegova stvar. Ali u spasavanju živih bića, šta god preduzeli, opet će postojati grupa bića koja se ne može spasiti. U razjašnjavanju istine, telefonskim pozivima u Kinu, i na internetu, nailazićete na ljude koji se nikako ne mogu spasiti. Ali ovo ne treba da utiče na vas; spasite što više onih što mogu biti spaseni.

U razjašnjavanju istine, ne obraćajte pažnju na društveni status drugih, i nemojte imati nekakav koncept – prvo i najbitnije je da su oni ljudi, i da svi imaju priliku da izaberu svoju budućnost. Bez obzira koje mu je zanimanje, prvo i najbitnije za njega je da ima budućnost, i to je svakom najvažnije. U razjašnjavanju istine, kad pomenete fundamentalna ljudska pitanja, i kad on istovremeno oseti da ga učenici Dafe zaista spasavaju, onda mislim da će se pokazati ona njegova strana kojoj su stvari jasne.

Kinezi koji žive u inostranstvu imaju nebrojene veze sa Kinom, budući da su im svi rođaci i prijatelji u Kini, i puno je onih koji često putuju tamo-nazad. Kad sagledaju situaciju sa Dafom širom sveta, oni će u Kini pričati o tome, pričaće rođacima i prijateljima, oni su neka vrsta „jedan na jedan“ medija. U zavisnosti od toga koliko toga shvataju o Dafi, da li su sposobni da ga pojme ili ne, oni će kad se vrate pričati ljudima o situaciji. Što se tiče tih konkretnih državnih funkcionera, ne obraćajte pažnju na nečiji zvanični položaj. Ranije, kad je Učitelj sejao ovog Dafu, i ja sam gledao samo čoveka, a ne i njegov društveni položaj, nisam obraćao pažnju na to kako je neka grupa organizovana, niti na to ima li čovek dobar posao – ništa nisam gledao osim srca čoveka. Ne treba da ga tretirate kao nekog „visokog funkcionera“, jer vi mu spasavate život. To je samo jedan posao na ovom mestu običnih ljudi. Danas im se dopušta da to rade, pa su funkcioneri, a sutra, ako im to ne bude dopušteno, neće biti ništa. Zato u nuđenju spasa, i spasavanju ljudi, na ove stvari ne treba obraćati pažnju.

Pitanje: Zašto su stare sile u kosmosu priredile dva potpuno različita društvena sistema u ovom svetu?

Učitelj: Ovo je zaista krupna stvar za raspravu. Iz jednog ugla ću kratko govoriti o ovome. Znate da je pre 2.000 godina Rimsko carstvo bilo moćno. Zapravo, uvek kad neki narod dominira svetom, to predstavlja čast dobijenu od Bogova. Međutim, ako se on posle ovog preokrene i počne da progoni Bogove, Bogovi će tu čast povući, i oštro ga kazniti. Stare sile želele su da za pravedni Fa budućnosti ostave svedočanstvo u istoriji, takođe su želele da hrišćani iz tog doba eliminišu sopstvenu karmu kroz ispaštanje, da ustanove moćnu božansku vrlinu, ostavljajući to nasleđe iza sebe, pa su za rimskog imperatora izabrale čoveka po imenu Neron. On je oslabio ljudski moral, počinio mnoge glupe i loše stvari, i proganjanjem hrišćana počinio najveće moguće zlo. Od te tačke, moćno rimsko carstvo, koje je bujalo, počelo je da opada.

Stare sile veruju da za učenike Dafa u današnjem Fa-ispravljanju takav jedan Neron ne bi bio dovoljan, pa su morale pronaći, u još većoj meri zle, glupe i besramne zlikovce, i istovremeno stvore nešto pre širenja Dafe po celom svetu, nešto za Dafu u budućnosti, a ta stvar trebalo je da može da se iskoristi do te mere - pa je ta stvar bila *** Partija. Oni su je stvorili, i morali su, kroz jedan istorijski proces, da joj omoguće da skupi iskustvo vladanja gvozdenom pesnicom, i dopuste joj da razvije sve vrste taktika „čvrste ruke“, kako bi se održala usred neprestanih kriza. Ona je stvorena tako da na bazi ateizma uništi veru u Bogove, jer narodi koji veruju u Boga nikad ne bi mogli da dostignu željeno stanje, gde se ljudi ne plaše Bogova, niti nebeskih autoriteta, gde se čovek bori protiv neba, zemlje i svoje sabraće, ljudi. Ovaj proces se dešavao skoro stotinu godina, a dok su radili na njemu već su razmišljali kako će ga okončati, što znači da ni način na koji je začet nije bio slavan. Zapravo, svima nam je poznato da je Pariska komuna 1871 bio socijalni revolt bande propalica.

Nije da ja klevećem *** Partiju, jer oni su sami sebe nazivali „proletarijatom propalica“1 Sećam se, kad su za vreme Kulturne revolucije imali političku nastavu, o ovoj temi tada se raspravljalo, a ljudi su diskutovali da li je sukob sa tim „propalicama“ društva predstavljao sukob sa neprijateljem, ili sukob sa narodom. Raspravljajući o ovome, neki ljudi su rekli da se pitanje ovih propalica može podići na nivo sukoba sa neprijateljem, a drugi se nisu slagali. Razlog za neslaganje ležao je u tome što su rekli da je Pariska komuna 1871. bio ustanak propalica, kao i da je to bila prethodnica naše *** Partije. Ovo nije šala, jer oni su zaista priznali „proletarijat propalica“, mada sada misle da to ne zvuči tako dobro, pa su reč „propalica“ izbacili, ostavljajući samo „proletarijat“.

Ona je protiv kosmosa, ili drugim rečima, dve vrste elemenata u kosmosu, pozitivni i negativni, su protiv nje. Faktički, ovaj kosmos je sačinjen od dve vrste životnih elemenata, pozitivnih i negativnih, što znači da je čak i kosmos protiv nje. Zato sve Bude, Taoi, Bogovi i Demoni kosmosa žele da se oslobode ovoga, pa je neprestano u opasnosti da će biti opkoljena, sloj po sloj, i eliminisana. Ali, sama njena pojava nije prosta stvar, a omogućiti joj da opstane skoro stotinu godina takođe nije bilo prosto. To je zato što su stare sile kosmosa htele da je spreme za današnju Dafu, omogućujući joj da očvrsne kroz sazrevanje, i takođe zato što nijedna politička snaga na Zemlji ne bi mogla da učini ovakve stvari. Ali zašto je bilo potrebno toliko vremena? Rekao sam da je bilo potrebno da do određenog stepena očvrsne, za šta je trebalo da prođe proces, a taj proces je za nju bio opasan, jer je čitav kosmos protiv nje. Zemaljska bića korespondiraju s nebeskim bićima, na kraju krajeva, pa od zemlje do neba, sva bića kosmosa predstavljaju pretnju za nju. Zato su stare sile morale da smisle način kako da je održe. Jedna pojava na nivou običnih ljudi se može odraziti nebeskom pojavom. Stare sile su na nebu direktno kontrolisale stvari, ali su i ljudi na Zemlji bili prilično značajni, i ne bi mogli biti uništeni na površini, pa je [komunizmu] dopušteno da ostvari vojnu ravnotežu, istovremeno formirajući veliki blok.

U normalnim društvima, ljudi i vlade žive normalnim načinom života, koji su ljudima dali Bogovi kosmosa. Zato, da bi eliminisale ovaj elemenat, Partiju, mnogobrojni kosmički Bogovi potpomogli su vojno jačanje normalnih nacija na Zemlji. Ali pošto je ovo ojačavanje za njih predstavljalo pretnju, stare sile su i njih ojačale. Zato šezdesetih godina prošlog veka kreće trka za naoružanjem – ljudska bića su u hladnoratovskoj krizi, vojno se nadmeću, na širokoj osnovi razvijaju vojnu industriju, istražuju i proizvode najnovija oružja. Cilj starih sila bio je da se spreči da [Partija] bude uništena, ili da izgubi svoju moć pre nego što je upotrebe, pa se po svaku cenu morala održati, i moralo se proći kroz taj istorijski proces, dok je istovremeno, u krizama, postajala sve više autoritarna. Zaista joj je bilo teško da preživi tako dugo. Ali nije joj bilo dopušteno da u času kad je trebalo upotrebiti bude suviše moćna; u početku je njena koalicija bila veoma široka.

Ja sada ne kritikujem tu Partiju s nekom namerom – ja naprosto pričam o tome kako je tačno ovaj kosmos postavljen. Mi se ne mešamo u politiku, ali ja sam sa svim upoznat i, naravno, o stvarima koje se dešavaju iza scene pričam samo zato što se učenici Dafe progone. Dopustite da vam još nešto kažem na temu pitanja koje je postavljeno. Znači, u času kad je [Partija] trebalo da bude upotrebljena, ona nije smela biti toliko jaka. Trebalo je da se spasu svi ljudi sveta, a ako bi tako puno zemalja imalo taj sistem, kako bi se ljudi na tim mestima mogli spasiti? Stare sile su stoga prouzrokovale znatan pad ekonomija normalnih društava, istovremeno demontirajući taj ogromni sistem koji je uz puno truda održavan jedno stoleće. Takva vrsta demontaže nije mogla izazvati odmazdu i sukobe – to je bila pouzdana, glatka demontaža. Ostavila je samo jedno mesto, Kinu, jer tu je trebalo da se proširi Dafa – Partija je tu, gde će biti upotrebljena, bila očvrsnuta do zadovoljavajućeg stepena, pa je to jedino mesto gde je ostala, dok je na svim ostalim mestima propala. To je razlog zašto se u naše vreme, sto godina nakon njene pojave, iznenada urušila – nešto što narodi sveta nikad ne bi mogli ni zamisliti. Bogovi kontrolišu apsolutno sve što se tiče čovečanstva; ljudi nikad nisu kontrolisali svoje sudbine – sve se kontroliše od gore. Onda Kina izgleda jako izolovana, budući da je preostalo samo par malih, poput Severne Koreje i sličnih, koji što se tiče ekonomskih i vojnih kapaciteta ne mogu da urade ništa krupnije, mada služe kao drugovi, dajući joj malo nade za opstankom.

Vidite da SAD u poslednjih nekoliko decenija imaju veliku vojnu, pa i ekonomsku premoć, a SAD se stalno petljaju u mnoga pitanja, poput kršenja ljudskih prava, ugrožavanja verskih sloboda i sličnog, održavajući u međunarodnoj zajednici izvesnu količinu pravde. Ovo nisu stvari koje ljudi mogu jasno da objasne. Banda propalica koja proganja učenike Dafe kaže da su SAD međunarodna policija. Zapravo, SAD i jesu međunarodna policija, prema aranžmanu starih sila. Kina je scena gde se odigrava ovaj istorijski komad, a zemlje širom sveta su publika, kao i akteri. Ali, neko mora nametnuti red u ovom društvu – ne može se dopustiti da prođe bez da se overi. U prošlosti, na ovom mestu princip je bio da pobednik vlada zemljom, da se svet osvaja vojnom silom, a da jaki postaju heroji. To je suprotno principima kosmosa. Ali ovako se može jer to dopuštaju Bogovi – ako u ovome možeš biti dobar, Bogovi će te ovenčati slavom, omogućavajući ti da budeš jak i da napreduješ. Ovo je u prošlosti bio ljudski zakon. Ako celokupna ljudska rasa postane miroljubiva, SAD će se same odreći te istorijske uloge. Ovo što sam vam ispričao odnosi se na aranžman starih sila vezan za ovu stvar – eto odakle ona.

Pitanje: U zadnje vreme imam poteškoće i konfuziju u svojoj vezi (publika se smeje), i puno ispaštam zbog toga.

Učitelj: Ovako ću vam odgovoriti. Dok god postojite u ovoj društvenoj sredini običnih ljudi, bez obzira da li ste čovek, kamen, biljka, ili životinja, vi ste potpuno zaronjeni u emocije, pa je čak prostor između čestica zaronjen u emocije. Znači da običnom čoveku nije moguće da pobegne od emocija. To se može samo kultivacijom. Ali što se tiče oblika koji naša kultivacija danas ima, već sam vam rekao kakav je oblik te kultivacije: baš zato što u sebi imate taj delić običnog čoveka, vi možete da potvrđujete Fa. Bez tog malog dela stvari koje imaju obični ljudi, ovde ne biste mogli da potvrdite Fa, a da ne pominjem pitanje spasavanja živih bića. Bogovi ovde ne mogu ispravljati Fa, oni ovde ne mogu spasavati živa bića – jaz je suviše velik. Bogovi nikako ne mogu smatrati ljude toliko važnim. Samo ako si među ljudima, ovdašnja bića ćeš smatrati važnim, i to samo zato što su ti na površini ostale ljudske stvari.

Vi znate da su ljudska bića jedan nivo kosmosa, i to nivo koji se ne može prenebregnuti, pa mora biti spasen, i Fa mora biti ispravan. Znači, kad u sebi imaš to malo ljudskog, tada možeš da radiš za Dafu i da se kultivišeš. Ali ako ne obraćaš dovoljno pažnje, to će ti praviti smetnje – eto odakle to. Nedavno sam pročitao nekoliko članaka praktikanata, a jedan je napisao neko ko je beskućnik, lutalica. Pisao je kako je njegova žena učenik Dafe i kako je divna, ali u tim rečima ja sam sagledao emocije. Druga osoba je pričala o tome koliko je divan njen muž, a ja sam i tu video emocije. Ne kažem da ste uradili nešto loše. I neki obični ljudi su pročitali ove članke; kako u doba Fa-ispravljanja, kad ih obični ljudi čitaju, oni mogu imati dejstvo, ne mogu da kažem da to nije dobro. Zapravo, to je posledica to malo ljudskog koje još uvek imate.

Ali smatram da emocije na vas kao kultivatore ne treba toliko da utiču. Ipak biste mogli pomisliti: „Ako se u ovom smislu budem zaista dobro kultivisao, ako me emocije više ne budu doticale, naprosto ću biti kao jedan veliki kamen.“ Ne, nikako neće biti tako – kultivatori su puni samilosti, i ako gledate na živa bića dok su vam ispravne misli zaista jake, onda razmislite, hoće li se tako nešto dešavati? Naravno, ponekad ćete reći da ste puno pokušavali, ali ipak niste uspeli. Onda, da li ste s tim uloženim naporom pokušavali da rešite samo taj konkretan problem? Da li je stepen vaše kultivacije zaista dospeo do te tačke? Naravno, ne govorim samo o praktikantu koji je postavio pitanje. Bez obzira na sve, kao kultivatori, vi stvarima treba da pristupate na pravi način, jer u suprotnom će vam stare sile praviti probleme. S izuzetkom novijih učenika, od 20. jula 1999, Učitelj vam nije priređivao nikakve lične kultivacione testove, jer sveukupno, vaša lična kultivacija je po svim aspektima promenjena, i to u pravcu spasavanja živih bića i potvrđivanja Dafe. (Aplauz)

Pitanje: Da li su svi ljudi, koje srećemo dok širimo istinu, ljudi koji sa nama imaju sudbinsku vezu? Jesu li to živa bića iz naših svetova?

Učitelj: Moji fašeni će to prirediti na taj način, i stare sile će prirediti na taj način. Naravno, u širenju istine vi ste možda jako spretna osoba; način kako objašnjavate istinu možda će dotaći srca više ljudi, pa će možda od vas biti zatraženo da spasavate živa bića koja nisu u direktnoj vezi s vama. Svojom blagošću, imaćete način da ih promenite. Ovakva situacija je moguća. Ovo znači i to da kad je u pitanju spasavanje živih bića, nema podele odgovornosti na moje, naspram tuđih. Ne možete praviti razliku. To bi značilo da nam svi nisu jednaki, a to nije blagost (Šan) velikog prosvetljenog bića. To nije kao sa običnim ljudima, gde ću prema svojoj familiji biti posebno dobar, a drugačiji prema onima izvan. Kako bi moglo biti ovako? Blagost... Blagost... To nije ljudsko osećanje.

Pitanje: Učenici Dafe iz provincije Sičuan, i njihove porodice, šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: U svetlu progona od strane starih sila, jako je važna kohezija među učenicima Dafe. Kako da se kao celina brže unapredimo?

Učitelj: Znate, ja nikad ne pominjem reč „solidarnost“, jer ona se odnosi na nešto što obični ljudi sprovode - to je jedna forma. Ono o čemu kultivatori govore je unapređenje šinšinga, fundamentalno unapređenje. Jedan kultivator bi trebalo da zna sve što treba da se radi, a ako ne radi kako treba, rekao bih da je to stoga što nije dobro učio Fa, zar ne? Šta raditi, a šta ne raditi, nije li ovo jasno svakom od vas ponaosob? Zapravo bi trebalo da jeste. Ali, svako mesto ima kontakt osobe, a postoje i Dafa asocijacije i Asistentski centri, drugim rečima, na sveukupnom planu postoji potreba za koordinacijom. Znači, takvo stanje, u kom će svako momentalno znati šta sada da radi, ili šta sutra treba uraditi - za sada još nismo došli do ove tačke, pa nam zato trebaju ljudi koji će istupiti radi koordinacije i komunikacije, da obave tu vrstu stvari. U ovom času nije bitno da li Dafa praktikanti potvrđuju Fa kao grupa, ili objašnjavaju istinu kao pojedinci, sve to je potrebno Dafi. Dok god je to potrebno Fa-ispravljanju, treba da radite dobro, i tu nema mesta pogađanju. I nemojte precenjivati sebe zbog uloga koje imate, nemojte misliti da ste drugačiji od drugih. Svako od vas je čestica. Po mom mišljenju, niko nije bolji od drugih, jer ja sam vas sve istovremeno iščupao. (Aplauz) Neki su sposobniji kad se radi o jednom, drugi kad se radi o drugom – na osnovu ovoga definitivno ne treba ništa umišljati. Kažeš da su tvoje moći tako velike i slično, ali sve to ti je podario Fa! Zapravo, ne bi ni valjalo da nisi uspeo da stekneš moći na tom nivou. Fa-ispravljanju je bilo potrebno da tvoja mudrost dostigne tu tačku, pa definitivno ne treba misliti da si naročito sposoban. Neki praktikanti žele da im ja proverim moći i veštinu. Ali zapravo, ja mislim: sve to sam ja dao, pa nema potrebe da proveravam. (Publika se smeje, aplaudira)

Pitanje: Ponekad se osećam zaista smeteno. Za vreme kultivacije zaista je teško napustiti emocije, i kao da od početka moje kultivacije svaki test predstavlja probu emocija, kao da je proba emocija najteži test u životu.

Učitelj: Pretpostavljam da ste svi jasno čuli, je li tako? Emociju tretirate kao test, i to zato što je se niste oslobodili, pa bez prestanka morate da ga polažete. (Publika se smeje) Ali ja vas ne teram da se toga danas oslobodite, ovo vam jasno naznačavam. Ne kažem da to odmah možete. Kad vam kažem šta se dešava, naprosto treba više da učite Fa. Kad ispravne misli budu ojačale, kad prema živim bićima zaista budete gajili blagost, tada više neće biti emocija da vam prave probleme, i nijedan član vaše porodice s kojim postoji emocionalni problem, više neće reći da ste prema njemu bezdušni, i više neće biti sukoba po pitanju emocija. O ovom možete pričati koliko hoćete, ali opet se svodi na to da se morate popraviti.

Podozrevam kako razmišljate: „Teško je, jako teško.“ Ali niste li hiljadama godina čekali samo zbog ovog danas?! Može li se vaše buduće Ispunjenje porediti sa ovo malo muka koje danas podnosite? (Aplauz) Pa, ponekad razmišljam, da danas nisam ovde da bih vas spasio, već da sam jedan od vas, moram reći da bi mi bilo lako da napustim te sitne stvari! (Aplauz) Učitelj to sigurno kaže samo zato što sve zna unapred - ha, ha, ha. (Učitelj se smeje)2

Pitanje: Zbog vezanosti, već dugo sam u jadnom stanju. Želim da dobro radim za Dafu, a istovremeno se bojim da će moje jadno stanje uticati na ostale praktikante. Treba li rad da ostavim po strani, neko vreme se skoncentrišući na sopstvenu kultivaciju?

Učitelj: Ništa neće faliti ako učite Fa dok radite za Dafu. Učitelj na to nema nikakve primedbe. Takođe, za sve važi, bez obzira da li ste student ili zaposlen, niko ne treba da zanemari ulogu koju igra u društvu svakodnevnih ljudi. Svi treba dobro da radite sve ono čime se bavite, što istovremeno, na vašem zadatku potvrđivanja Dafe i objašnjavanja istine, čini stvari lakšim. U suprotnom, ako nemate finansijsku stabilnost, ako svaki dan treba da brinete o smeštaju i hrani, ako se ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe, kako ćete imati viška energije da potvrđujete Fa? Nije li to smetnja? Nemojte sebi praviti suvišne probleme, i naprosto slediti stvari bez mnogo razmišljanja. Ako imate bolji izvor prihoda i želite da promenite svoj način života, nemam ništa protiv. Ono što kažem je da bi bilo apsolutno nedopustivo da svi vi prestanete da radite.

Znate li koliko je važan ovaj današnji oblik kultivacije Dafa praktikanata? U vremenu koje će doći, ovde na ovom mestu ljudi, čovek koji postaje Bog više neće biti mit. Ranije na ovom mestu ljudi, kad su ljudi govorili o kultivaciji ovoga ili onoga, sve to je bila kultivacija sporedne duše – ljudi se uopšte nisu kultivisali. U budućnosti, budućnosti koju krojite, za sobom ćete na ovom mestu ostaviti put za ljude da postanu Bogovi. Sve što danas u praksi izvodite predstavlja konkretan čin, koji će se u budućnosti koristiti kao primer, [uključujući aspekat] kultivacije dok se obavljaju standardni poslovi ljudi. Ako odete u krajnost, uništićete ovaj put, pa stoga ne smete ići u krajnosti. Naprosto, otvoreno i plemenito obavljajte u društvu sve što treba, i kultivišite se. Tada ćete definitivno moći da dostignete standard koji kultivatori treba da dostignu, standard za Ispunjenje, jer ovo je put kojim će hoditi ljudi budućnosti.

Ljudsko društvo budućnosti je društvo bez religije, svako će biti deo društva, ljudi će učestvovati u svemu što je deo tog društva, i možda će Fa-istine na ovom nivou ljudskih bića, kao i njihova unutrašnja značenja na višim ravnima, biti integrisani u udžbenike iz kojih će se učiti. Zato je u ovom Fa-ispravljanju ljudima omogućeno da postanu Bogovi. Nije to promena na ovom nivou ljudskih bića – to uključuje sistematsko harmonizovanje i usavršavanje celokupnog kosmičkog sistema, to je harmonizacija i usavršavanje Fa. Ovakva vrsta događaja, gde ljudi progone Bogove, koji su ovde da bi spasavali ljude, više neće postojati. Situacije poput one u kojoj je Isus raspet na krst više se apsolutno neće dozvoliti. Zato od najvećeg značaja postaje način na koji hodamo putem kultivacije na ovom mestu svakodnevnih ljudi.

Pitanje: Kako Dafa praktikanti kao celina mogu da obave svoju ulogu u Fa-ispravljanju?

Učitelj: Sarađujte i međusobno se koordinirajte. Delujući kao grupa, sami, ili kao skup nekoliko ljudi, potrebno je da sarađujete i da imate dobru koordinaciju. Sa Fa, koji je ovde prisutan, zapravo nećete praviti greške, jer ste očvrsnuli do zrelosti i trebalo bi da znate šta da radite. U nedavnom periodu, ja nisam intervenisao ni u čemu što ste radili, ali sam osmotrio sve probleme na koje ste mi skrenuli pažnju. To je zato što ne mogu dopustiti da se večno oslanjate na mene, i što vas ne mogu lišiti svih prilika da ustanovite svoju sopstvenu moćnu vrlinu. Morate ići sopstvenim putem, u redu je saplitati se i padati, vi znate kako da se podignete i znate kako da cenite sve što činite, i kako da posle postupate još bolje. Zato vas više neću voditi za ruku. Što je više moguće, ja pokušavam da vas navedem da više razmislite o stvarima, a to znači da vam dajem prilike, dajem vam prilike da sami hodate putem. Javljaću se kad nastane problem na nivou celokupnog tela, ali što se tiče pojedinih konkretnih stvari, pod normalnim okolnostima više neću progovarati.

Pitanje: Kod slanja ispravnih misli, da li položaj ruku utiče na ishod?

Učitelj: Pa, u principu, sve dok ste racionalni i razboriti, postaviti ruke u položaj ili ne, neće uticati ni na šta. Ali, iz vašeg položaja ruku vidi se da li ste ušli u mirovanje ili niste, i da li vam je u glavi magla. (Učitelj se smeje) Znači, kad šaljete ispravne misli treba da budete budni. A kakvo je ovo stanje? Veoma je prijatno, kao da je sve mirno i tiho, a celo telo je obmotano energijom.

Pitanje: Tokom ovog posebnog perioda Fa-ispravljanja, neki praktikanti u SAD su zbog ekonomskih uslova izgubili svoja radna mesta...

Učitelj: To je delo starih sila. Uvek se ovog setite: Ja ne priznajem ništa od smetnji koje se danas dešavaju među učenicima Dafe; sve stvari koje ne bi trebalo da se dešavaju su aranžmani starih sila. Vašu ličnu kultivaciju oni smatraju za prioritet. Naravno, lično Ispunjenje jeste prioritet, jer ako ne možete da dostignete Ispunjenje, nema se više šta pričati. Ali danas Dafa praktikanti rade nešto što je drugačije od načina kultivacije u bilo kom istorijskom periodu, i to zato što je na vašim plećima velika odgovornosti, koja prevazilazi vaše lično Ispunjenje. Spasavanje živih bića i potvrđivanje Fa - ovo daleko prevazilazi vašu ličnu kultivaciju, ovo su još veće stvari. I to je nešto sa čim stare sile ne postupaju kako treba, i ometaju vas. Poreknite ih, i sa svim tim se suočite s pravim mislima!

Pitanje: Jedno vreme, dok sam potvrđivao Fa, bio sam sposoban da ostanem nepokolebljiv i da nastavim svojim putem, dok sam se suočavao sa puno iskušenja i testova. Posle odlaska iz Kine, a posebno u zadnjih nekoliko meseci, misaona karma je jaka. U njoj čak ima elemenata nepoštovanja Učitelja, odustajanja od kultivacije, itd.

Učitelj: Mislim da će vam, ako više budete učili Fa, ispravne misli biti jake. Neki praktikanti ponekad se upletu u stvari vezane za objašnjavanje istine, previđajući učenje Fa. Stvari koje Dafa praktikanti čine prevazilaze ličnu kultivaciju, poput našeg sadašnjeg potvrđivanja Fa, objašnjavanja istine i spasavanja živih bića, ali sve ovo se zapravo bazira na ličnom Ispunjenju, pa ako ne možeš dostići lično Ispunjenje, onda sve ostalo ne dolazi u obzir. Potvrđivanje Fa nije nešto što čine obični ljudi; samo učenici Dafe zavređuju ovaj zadatak. Zato učite, i još učite Fa, više učite Fa. Isto tako, šta god radili, mi to moramo izvesti na ispravan način, kao pravi kultivatori. Ne dopustite da stare sile koriste nedostatke. Kad koriste vaše nedostatke, one rade upravo ovakve stvari.

Jeste li znali ovo: Kad su visoki nivoi starih sila priredili ovo ispaštanje, krajnji razlog je bio da se istovremeno očiste ne-baš-dobra bića kosmosa, i da se tokom ovog perioda „očeliče“ Dafa praktikanti, dok se istovremeno pročisti univerzum. Ovo su priredile stare sile. Ono što one same žele, proglasile su za prioritet, umesto da najpreča potreba bude moj cilj Fa-ispravljanja. Stoga, kad se suočite sa ovakvim teškoćama, više se preispitujte, postupajte na ispravniji način, i ne dopustite da stare sile iskoriste bilo koje nedostatke. Opaka bića, koja stare sile kontrolišu, već su sagledala svoj neizbežan kraj, pa su u metežu, ponašaju se kao pacovi saterani u ćošak – ni od čega ne prezaju, bez obzira koliko bilo loše. Pazite na ove stvari, i ne dopustite im da koriste nedostatke.

Pitanje: Učenici iz Vejfanga u provinciji Šandong šalju pozdrave Učitelju!

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Jedan praktikant kome je nasilno ispran mozak i dalje želi da se kultiviše, ali kaže da Učitelj više ne vodi računa o njemu. Učitelju, hoćete li i dalje voditi računa o njemu?

Učitelj: On tako misli jer oseća da je izdao Učitelja, da je izdao Dafu, a te misli su stvorile nove vezanosti. Učinivši šta je učinio, on i dalje razmišlja ljudskim umom, i dalje nije razborit – zato je to rekao. Ova stvar još nije okončana, pa nije li sve dobro i loše što činite i dalje deo procesa vaše kultivacije? Jeste! Znate, nekad je bilo teško odgajiti Taoa. Suočavajući se sa testom, čim bi neko dobio jednu pogrešnu misao, zauvek bi izgubio priliku da odgaji Taoa, i to definitivno. Stare sile misle da i ja na ovaj način gledam na tu stvar. „U redu, sad kad smo ga naterali da potpiše neki dokument, ti, Li Hongdži, ga ne možeš zadržati, jer te je izdao. Nipošto ga ne možeš zadržati. A šta se radi s onim ko se ne može zadržati? Eliminiše se.“

Na ovaj način razmišljaju stare sile, i ovako priređuju stvari. Ali ja ne postupam tako – ja ga hoću spasiti. Danas nije dobro postupio, ali zar vi, stare sile, ne progonite ljude i dalje? Navešću ga da sutra ponovo deluje, i definitivno ću ga navesti da postupi dobro! (Aplauz) Zar ovo što se dešava ne dokazuje da Dafa praktikanti postaju sve više i više razumni, sve više razboriti, i da im sve bolje ide? Nisu li sve odlučniji? (Aplauz) Kad konačno i definitivno postaneš odlučan, onda sve što si u prošlosti učinio može biti samo tok procesa kultivacije. Tako stoje stvari. Učitelj ovim stvarima pristupa sa najvećom blagošću. (Aplauz)

Ali ima nekih ljudi koji su me zaista izdali, što je zapravo posledica takvog razmišljanja. Na vestima sa sajta Clearwisdom, koje stižu iz Kine, možete videti: neki ljudi su postupali otvoreno i pošteno, bez straha, pa nisu progonjeni; a kad su slati u radne logore, zlo iz drugih dimenzija to nije moglo da podnese, pa su morali da ih puste. Neki ljudi gaje svakakve strahove i svakojake ljudske misli, pa ih žestoko progone. Čak i kad ih progone do ivice smrti, oni i dalje ne mogu da se otresu ljudskih vezanosti, pa su Bogovi Fa-čuvari zabrinuti zbog ovog, ali nemoćni da išta urade. Vi, koji ste otišli držeći se za vezanost strahom, hoću li dati da se Ispunite, ili ne? Istina je da su to prikazi ljudskih vezanosti. Naravno, o tome je lako pričati sada i ovde, ali nije tako lako kad si u toj vrsti nesrećne situacije. To je put čoveka, koji ide ka božanstvenosti – zato je tako teško!

Pitanje: Ja sam praktikant iz Koreje, koji često ulazi u svađe i sukobe za vreme aktivnosti vezanih za Fa-ispravljanje, i dok sarađuje sa kolegama praktikantima. Sigurno je da je ovo zbog mojih vezanosti. Šta da radim?

Učitelj: Nije tako samo u Koreji, jer sukobi takođe nastaju i na drugim mestima, a ta vrsta problema javljala se i među praktikantima u Kini. Ako svako ponaosob smatra da ima neke sposobnosti, svi misle da su sposobni, svako misli da je u pravu i odbija da popusti, tada je problem zapravo sa onima koji neće da popuste. Ono što oni misle je: „Ova moja ideja će bolje poslužiti Fa,“ a nikad ne misle: „Ja se hvališem.“ Ali stare sile će se zakačiti za tu njegovu nepopustljivost, bez prestanka je podstičući: „Ti si u pravu, ti si u pravu, to što radiš je baš ono što treba!“ U tom času, on, znači, nije razborit. Stvarno o sebi razmisli racionalno, a onda pretresi tuđe ideje, pa mislim da će tada sve biti u redu. Kako to da u tim trenucima niko ne vidi sebe? Nemojte brinuti da ćete izgubiti priliku da primenite sopstvene ideje, a još manje treba da budete nespremni da priznate da su tuđe bolje.

Jedan Bog, on ne gleda je li tvoja ideja prihvaćena - u tim trenucima on gleda da li si se oslobodio vezanosti. Ako je se oslobodiš, a tvoja ideja ne bude primenjena – po tom pitanju si uspeo da pustiš stvar, pa čak i da pomogneš da se posao bolje obavi – onda si se popravio, uspeo si da unaprediš svoj nivo. Šta je kultivacija? Ovo je kultivacija. Ako insistiraš na sopstvenom stanovištu i isticanju sopstvenih ideja, iako ti se čini da to radiš za Fa, u suštini je to nerazumno, i zapravo nisi dovoljno duboko razmislio ili bolje sagledao stvar iz svih uglova. Ali naravno da neće biti dobro ni ako [ne digneš glas kad shvatiš da drugi] zaista ne sagledavaju srž problema, te nanose štetu Dafi, zaista neće biti dobro ako [prećutiš da] si ugledao vezanosti i nečiste misli. Zato treba više da sazriš uz Fa.

O ovome sam govorio predajući Fa u Filadelfiji, pa kad god na to naiđete, učenici to ponovo mogu iščitati. Pošto je ovo pitanje tako značajno, budite na oprezu svaki put kad se javi. Naravno, kad se sporite, razlog je uvek krupan, okruženje i okvir su uvek drugačiji, kao i konkretne okolnosti. Što se tiče toga kako konkretno postupiti, tu se vraćamo na vašu uspešnost u kultivaciji.

Pitanje: Da li je istina da stare sile posebno oštro kontrolišu Evropu?

Učitelj: Kako ja shvatam, samo Kinu oštro kontrolišu. (Publika se smeje) To je baš kao onomad oko 20. jula, 1999, kad su se nebesa obrušavala, a nivo za nivoom je kipteo od zla – samo što to ljudi nisu mogli da vide, a svaki dimenzioni sloj je bio zasićen zlom, koje su stare sile priredile za Dafu. Već sam vam govorio da ću ovo obaviti u dva koraka – Fa-ispravljanje i ispravljanje ljudskog sveta od strane Fa – jer da sam ova dva spojio, sve radeći u jednom potezu, tada bi ceo svet lansirao napad na učenike Dafe. Naravno, da se radilo u jednom potezu, bilo bi više učenika Dafe - bilo bi 3,5 milijarde praktikanata. Podelio sam na dva koraka: prva grupa sastoji se od praktikanata iz perioda Fa-ispravljanja, a druga od onih iz doba kad Fa bude ispravljao ljudski svet. Kad je u početku naišlo zlo, odjednom je zaklonilo nebo i prekrilo zemlju, ali se nije moglo ispoljiti izvan Kine. Oni su tako sve te opake stvari poterali na sve postojeće Dafa praktikante, i tada je za vas zaista bilo strašno. Da bih olabavio pritisak i progon učenika Dafe, ja sam razdvojio učenike od tih stvari. Naveo sam te zle stvari da pođu na mene, eliminišući ih brzo, i istovremeno na širokoj osnovi, pa je u to doba površina mog materijalnog tela pretrpela puno štete. U nastavku sam skoro očistio sve te stvari, za to mi je trebala skoro godina - inače moji učenici Dafe to ne bi mogli da podnesu. Sve sam ih zaustavio. Zapravo, ono što su učenici Dafe pretrpeli ne može se porediti sa ogromnim brojem tih stvari, i njihovom zlobom. (Aplauz) Nije li Nostradamus pre nekoliko stotina godina rekao da će veliki Kralj užasa sići sa neba u julu 1999? Da je sve obavljeno u jednom potezu, bio bi to krupan potres na globalnom nivou, i svi bi znali da je došlo. Zato su stare sile zapravo bile srećne što sam radio u dve faze, jer na taj način ljudi izvan Kine nisu mogli da saznaju. Zato je zlo tokom progona širilo krupne, besramne laži, ali narodi sveta na njih naprosto nisu reagovali.

Pitanje: Kakav poseban značaj ima širenje Fa i Fa-ispravljanje ovde u SAD?

Učitelj: Nikad nisam rekao da postoji nekakav poseban značaj. Ja mogu da izaberem da odem bilo gde, pa je u redu ako sam odabrao da ostanem u SAD. U početku su mi stare sile bile priredile da idem u Francusku, što je čak pominjano u proročanstvima. Iz različitih razloga, međutim, ja sam došao u SAD. Ali ne radi se o tome da prema SAD imam nekakvu posebnu naklonost. Reći ću vam, svaka osoba na celom svetu, u jednom trenutku je bila deo moje porodice (Aplauz), uključujući i najgore ljude, jer inače ne bi imali priliku da u ovom vremenu budu ljudska bića. Ono što se u istoriji desilo predstavlja ono kroz šta su oni prošli, i što su za sebe izabrali. Za najveći prezir su stare sile. One se usuđuju da po volji masakriraju moje ljude - jer ovi ne pripadaju njima. Ono što se nalazi u srcu Učitelja su svi ljudi koji postoje. (Aplauz)

Pitanje: Učitelj je jednom rekao da i dalje ima ljudi sa jakom sudbinskom vezom, koji nisu dobili Fa. Mogu li poštovanog Učitelja da upitam kakva je sada situacija?

Učitelj: Teško je reći na osnovu trenutne situacije. Zašto vam govorim da ih spasavate? Vi ne znate koliko rođaka iz prošlosti imate na ovom svetu. Dajte sve od sebe da ih spasite!

Pitanje: Koliko još ima ljudi sa jakom sudbinskom vezom?

Učitelj: Kažem vam, bez sudbinske veze, danas se na ovom svetu ne može biti ljudsko biće – nijedna osoba bez sudbinske veze ne može biti na ovom svetu. (Aplauz) Naprosto se radi o tome da je svako sebi, tokom istorije, pripremio različitu ulogu. Vaša mogućnost da postanete učenici Dafe, to je ono što ste vi u istoriji priredili sebi. I oni koji su odstranjeni zbog proganjanja Dafe, i to su ljudi koji su to sami sebi priredili u istoriji. Kada biće skrene, i kad konstantno čini loše, kad toliko postane loše i postepeno uznapreduje do te tačke, to zapravo predstavlja izbor.

Pitanje: Koji je odnos između: poricanja aranžmana starih sila i uklanjanja vezanosti, neprestanog popravljanja kroz kultivaciju, i nedopuštanja starim silama da iskoriste nedostatke?

Učitelj: Kad si u stanju da ideš ispravnim putem, ovo znači da su ti ispravne misli jake, da postupaš u skladu sa zahtevima Dafe, da postupaš u skladu sa Učiteljevim zahtevima, i da ideš svojim putem na ispravan način. Ti truli duhovi koji su se namerili da poremete Fa zbilja vole kad ste pometeni, jer ceo cilj starih sila je da se sve ovo okonča prema njihovim aranžmanima. Kazaću vam, ako je sve ono što danas činite na liniji sa onim što sam vas učio da činite, onda je to za njih prepreka da iskoriste vaše nedostatke, i ne dopušta im da pronađu opravdanje da vas progone. Ja ne odobravam progon koji se danas dešava u Kini, a stare sile se zbog toga sve više boje. To je zato što znaju da ja to apsolutno ne odobravam. Oni se sad sa ovim suočavaju uz veliki strah i strepnju. Visoki nivoi starih sila već su uništeni u Fa-ispravljanju, a oni koji su u ranim danima odvojeni unutar Tri domena, za sada ipak ne mogu da sagledaju pravu situaciju – to da su njihovi na najvišim nivoima uništeni – a takvo je stanje stvari.

Pitanje: Otkad je započeo period Fa-ispravljanja, moje stanje ide gore-dole, i sve ovo vreme ne uspevam da se oslobodim svoje težnje za udobnošću, pa sam prilično zabrinuta.

Učitelj: Učitelj vam može pomoći, ali samo dok se trudite da se popravite. (Aplauz)

Pitanje: Kad Fa očisti ljudski svet, velika većina učenika Dafe će se vratiti tamo gde pripada i Ispuniti se. Ko će onda pomoći Učitelju u Fa-ispravljanju tokom narednih deset godina?

Odgovor: Po ovom pitanju, (Učitelj se smeje) vi i dalje razmišljate na ljudski način. Dok ste širili Fa, mnogi su dobili Fa, ali ne mogu da ga shvate duboko, jer ako bi razumeli Fa, postali bi učenici iz doba Fa-ispravljanja. Ovde je povučena linija, pa se stare sile ne usuđuju da im dopuste da dobiju Fa. Na ovom dalje nisam insistirao, budući da sam se morao usredsrediti na pitanje sveukupnog Fa-ispravljanja i rešavanja stvari u Fa-ispravljanju, a osim toga, oni će u budućnosti i dalje imati šansu. Ali ove stvari koje radite neće biti uzalud, sve one su veličanstvene i silne, i time što postavljate temelje za kultivatore budućnosti, vi izabirate kultivatore budućnosti. I to radite veoma dobro.

Objašnjavajući istinu, da li ste otkrili sledeći problem? Oni sve mogu da prihvate dok govorite o progonjenim ljudima. Pričaš o gaženju slobode veroispovesti, kršenju ljudskih prava itd, i sve to mogu da prihvate, ali čim počneš o principima Fa, oni su blokirani. Ovoga ste verovatno svi svesni. Razlog zašto se ovo događa leži u tome što kad je neko sposoban da vas isprati u razumevanju stvari na osnovu principa Fa, on je već dobio Fa i sprema se da se kultiviše, a kad je u pitanju njegovo dobijanje Fa, stare sile će to definitivno sprečiti. Ovo je test za njega. Ako on zaista želi da ga dobije, i nastavlja da ga želi bez obzira na sve, onda ga i može dobiti. Znači, drugim rečima, trenutno postoji velika prepreka za ljude koji žele da dođu da budu među Dafa praktikantima. Ima, doduše i onih posebnih, koji mogu da uđu. Ako sve mogu da ostave, onda mogu ući, ali u suprotnom za sada ne mogu ući. Ali onaj ko nauči vežbe za vreme perioda u kom se Dafa progoni, makar se ne pridružio redovima učenika Dafe iz doba Fa-ispravljanja, postavio je temelje za svoju buduću kultivaciju. Tako stoji stvar. (Aplauz)

Pitanje: Kad se svi Bogovi i Bude budu prikazali na veličanstven način, i kad se ljudi nakon što sagledaju istinu budu kultivisali, hoće li se to i dalje važiti kao kultivacija?

Učitelj: Vaše objašnjavanje istine je biranje kultivatora budućnosti, pa je izuzetno važno da li je neko sada sposoban da uči. Što se ostalih ljudi tiče, nije da će oni biti zbrisani ako ne mogu da se kultivišu, jer čovečanstvo postaje važan nivo kosmosa i deo onoga što će Dafa obuhvatiti. Znači da će u budućnosti, na Zemlji, i dalje biti ljudi. Naravno, samo oni koji su loši i potpuno neprihvatljivi će biti odstranjeni.

Pitanje: Učenici iz Šijiadžuanga i Pekinga šalju svoje pozdrave Učitelju!

Učitelj: Hvala!

Pitanje: Šta znači: "sa osmehom gledati na nepromišljenost Bogova"?

Učitelj: Znate li šta su te stare sile uradile? U početku su me ismevale, posebno oni među njima na niskim nivoima. Sada se ne usuđuju da se smeju, jer su sagledali svu istinu, i sve im je jasno. Zato se ja smejem njihovoj nepromišljenosti. (Publika se smeje)

Pitanje: Kako treba da shvatimo činjenicu da će Džuan Falun ostati za budućnost, da sva ostala predavanja objašnjavaju Džuan Falun, i da treba da se kultivišemo striktno prema Džuan Falunu?

Učitelj: Svakako da treba da se kultivišete striktno prema Džuan Falunu, a ostale knjige mogu se čitati kao referentne - sve one su Fa. Ljudi budućnosti neće imati toliko moćne vrline kao današnji učenici Dafe iz perioda Fa-ispravljanja, jer oni neće prolaziti kroz iskušenja s kakvim se suočavaju današnji učenici Dafe iz perioda Fa-ispravljanja, a naravno da postoje i istorijski razlozi. Znači da pojavni oblik Fa neće biti tako veličanstven kao danas. Iza svake reči Džuan Faluna stoji bezbroj Buda, Taoa i Bogova. Možda se u budućnosti neće manifestovati na taj način. Ovo ne znači da Fa više neće biti dobar, već da neće toliko toga biti prikazano. Učenici Dafe, vama neću postaviti gornju granicu, jer sada ste usred uspostavljanja moćne vrline. (Učitelj se smeje) (Aplauz)

Pitanje: Ne priznavanje starih sila je veoma važno; možemo li zamoliti uvaženog Učitelja da nam priča o tome kako da budemo dobri u tome. Hvala.

Učitelj: Pa, sve što sam do sada govorio odnosilo se na ove stvari. Nemojte priznavati aranžmane starih sila, i negirajte sav ovaj progon, koji su one priredile. One žele da praktikanti Dafe sazre kroz ovaj progon – ovo je aspekat toga, koji se odvija pred ljudskim očima. Aspekat koji se nije prikazao bio bi da uspe sve što su one želele, a to je nešto što budućnost ne može prihvatiti. Ono što se manifestuje ovde na ljudskoj strani je veoma jednostavno. Vaša strana koja je okončala kultivaciju zna šta se dešava, a ja ne priznajem ništa od aranžmana starih sila, niti progon koji je u toku.

Pretpostavimo da je jedno ekstremno mikroskopsko, ogromno biće u kosmosu, jedno koje nijedan bog ne može poznavati, videlo da bi nebeska tela u kosmosu, u određenom trenutku pošla ka dezintegraciji, pa su, zbog jedne instinktivne misli tog bića da ne želi da se ide ka uništenju, u pokret stavljeni slojevi i slojevi nebeskih svodova, kao i slojevi i slojevi kosmičkih tela unutar tih slojeva i slojeva nebeskih svodova, sve do slojeva i slojeva univerzuma unutar mnoštva kosmičkih tela, i slojeva i slojeva bića unutar mnoštva univerzuma, prouzrokujući da gigantski Bogovi iz različitih nebeskih svodova pripreme načine kako da se spase. Od vrha do podnožja bilo je još Bogova koji su učestvovali, nivo za nivoom, praveći još detaljnije aranžmane, na dole, sve do Tri Domena. Pošto je ta jedna misao došla sa izuzetno visokog nivoa, sva živa bića u kosmosu su mislila da to predstavlja Nebesku volju, i da nema govora o tome da li će u potpunosti uspeti, i spasiti ovaj ogromni svod i kosmičko telo od uništenja. Usled izuzetne pedantnosti aranžmana koje su Bogovi sa mnogih nivoa kosmičkih tela napravili, aranžmani su izgledali toliko savršeni da su uzbudili mnoštvo Bogova, dale velik podstrek njihovom samopouzdanju, i uverili ih na kraju da imaju šansu da se spase. U to vreme, dvadeset procenata Bogova iz nivoa na nivoima učestvovalo je u ovome, i tako su nastale stare sile.

Živa bića ne žele da budu uništena, što je jedina prirodna stvar. Ali unutar velikog nebeskog svoda sadrže se slojevi na slojevima bića, i tokom duge istorije sve napreduje prema kraju, u skladu sa Fa zakonitošću procesa formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije, i nijedno biće, niti element, ne može ga izbeći. Za živa bića, kad se sve raspadne i kad prestanu postojati uslovi za život, više nijedna stvar ne može postojati. To je mnogo užasnije od ponovnog formiranja kosmičkih tela kosmosa. Fa zakon formacije-stagnacije-degeneracije-destrukcije stvorio je sve elemente, materiju i život u starom kosmosu, istovremeno ustanovljujući Fa zakon da je sve podložno degeneraciji. To je izopačenje unutar svih elemenata koji sačinjavaju kosmos, koje se među bićima manifestuje kao degeneracija standarda razmišljanja i ponašanja, a kad jednom opadnu do određene tačke, njih je nemoguće izbaviti, pa odatle idu ka finalnoj fazi destrukcije. U pripremanju onog što su one smatrale za najsavršeniju budućnost, stare sile su do kraja iscrple sve božanske moći i mudrost, i toliko se uzbudile da su potpuno zaboravile ključnu stvar: kad kosmos uznapreduje do faze degeneracije, sva živa bića i elementi u kosmosu su, bez izuzetka, u procesu degeneracije – nečista su bića, način razmišljanja, elementi i standardi – a do tačke u kojoj su standardi i sve što pripada bićima postali loši dolazilo se postepeno, tokom džinovskog proteka istorije. Tokom dugog istorijskog perioda, svi standardi i zakoni Fa su izgubili svoju prvobitnu veličanstvenost i ispravnu čistotu, pa su živa bića bila još nesposobnija da opaze ovu vrstu promene. Ovo je zato što Bogovi, koji su na veoma visokim ravnima, nikad nisu marili za ponašanje bića ispod sebe, a još manje su se obazirali na moja upozorenja za vreme Fa-ispravljanja. Drugim rečima, kad je kosmos dosegao tu tačku, bez obzira koliko su dobre bile ideje koje su ta bića dobila da bi se spasila, to je i dalje predstavljalo ponašanje bića u stadijumu degeneracije i destrukcije, s nedostatkom standarda iz faze formiranja-stagnacije, s početka i iz srednjih faza kosmosa - što još više podbacuje u odnosu na nove standarde kosmosa, koji su nebrojeno puta viši od onih u starom kosmosu. Znači da ništa što je izvan kosmosa ne priznaje sve ono što je mnoštvo Bogova preduzelo. Tokom Fa-ispravljanja, ja sam prešao sve nebeske svodove, i našao da svi ti njihovi krajnji aranžmani imaju greške, pa se ne mogu usavršiti, tj. harmonizovati. Za vreme Fa-ispravljanja, ja sam takođe prešao svaki finalni deo koji se tiče starih sila, i otkrio da ogromno biće, čija je jedna misao dovela do džinovskih poremećaja pravog Fa-ispravljanja, nije konačno biće, i da ima puno, puno elemenata viših od njega. Tamo, svi aranžmani starih sila odjednom su se izgubili - svi njihovi aranžmani su bili bez osnova, oni ništa nisu mogli rešiti, pa su nestajali bez konačnog rezultata. Ipak su svi ti aranžmani starih sila stvorili istinske poremećaje i demonske prepreke Fa-ispravljanju, postajući ogroman problem za Fa-ispravljanje. U Fa-ispravljanju, to je dovelo u zabludu sve Gospodare, Kraljeve i živa bića, a pritisak za vreme Fa-ispravljanja je takođe došao usled direktne manipulacije svih tih živih bića, tj. starih sila. Kad je sve ovo počelo da prolazi, kad su živa bića shvatila sve to, odjednom kao da više nisu mogla da misle. Videla su da je istina sve što sam prvobitno bio rekao, kao i moja upozorenja za vreme Fa-ispravljanja, i sva su ostala u šoku, bez reči – u trenutku shvatajući da su živa bića počinila zločine protiv Fa-ispravljanja. Ona su o meni oduvek mislila kao o nekom ko izvodi kultivaciju, pa čak i to da mi pomažu kao kultivatoru. Mislim da od sada više se nikad neće usuditi da misle na taj način.

Poteškoća koju su stare sile priredile u ljudskom svetu, na površini znači biti odgovoran prema kultivatorima, Fa-ispravljanju i meni, ali u stvarnosti, cilj onog što su pripremile bio je odgovornost prema onome što su one želele da urade, a sve to što su pripremile nipošto nije ono što bi novi kosmos budućnosti želeo, i istovremeno je učinilo veliku štetu pravom Fa-ispravljanju. Velik deo onog što sam ja želeo, oni su na silu uništili. Istorija prolazi, i ono što je izgubljeno teško je nadoknaditi. Kako su mogle da ponesu odgovornost za sve to?!

E, sad, kao praktikanti, ako vam u ovoj poteškoći uspe da ne priznate aranžmane starih sila, onda je možete prebroditi. A što se tiče onih koji nisu postupali kako treba, suština je ova: zar na taj način ne priznajete aranžmane starih sila? Jednom kad ih priznate, nije li kao da ste jedan od njih? To što za vreme progona niste postupali kako treba, proizvelo je nepostojanost među praktikantima i podstaklo progon - pa zar na taj način i sami ne dolivate ulje na vatru, potpomažući zlo? Poreknite ih, u potpunosti poreknite sve što pripada starim silama!

Pitanje: Zašto se stare sile, u progonu, usuđuju da ubijaju učenike Dafe?

Učitelj: Ovde imamo dve situacije. Prva je to što su u prošlosti stare sile osetile da se među Dafa praktikantima oformio način razmišljanja prema kom, kad postaneš kultivator Dafe, ti smatraš da si se obezbedio, pa nema čega da se bojiš - nema bolesti ni smrti, neće se desiti ovo ili ono, i svima je sudbina naklonjena. Ali, jednom kad se počne razmišljati na ovaj način, biće problema. Stare sile će uraditi šta hoće, a kad jednom nesvesno priznaš njihove aranžmane, one će imati opravdanja da te kontrolišu i stvaraju ti razne vrste opasnosti. Naravno, učenici Dafe neće umreti kao obični ljudi, a čak i one koji su otišli pre vremena čeka nešto najbolje što postoji – to je sigurno. (Aplauz) Tako će tokom ovog perioda najpre odvesti nekolicinu. Naravno, među onima koji su umrli, ima i onog što su sami aranžirali u svojim prethodnim životima. Koji je njihov cilj? Da vidite da učiti Dafu nije neko osiguranje, i da se i dalje morate dobro ponašati, jer je problem kad se ne ponašate dobro. Zato oni rade takve stvari, jer smatraju da je lična kultivacija važnija od potvrđivanja Fa. Takođe, oni ove stvari čine u ovo doba Fa-ispravljanja, kad su Dafa praktikanti hitno potrebni za spasavanje živih bića – ne proizvode li ozbiljne probleme? Dok je na ovom svetu, koliko bića može spasiti jedan praktikant, je li tako? Nije li to isto što i činiti nešto loše?

Stare sile će s vremena na vreme praviti smetnje praktikantima, ali pomislite koliko je važno spasavati živa bića! Zašto moraju da prouzrokuju sve te smetnje? Nemojte ih priznati! Pošto niko od njih ne zaslužuje da učestvuje, ja sam želeo da se nijedno od živih bića ne meša, da sačekaju gde jesu, a ja bih nastupio da ispravim stvari, tako da bi i najgora bića, ma koliko da su loša, kakve god greške da su napravila kroz istoriju, dostigla Ispunjenje, ništa ne radeći. Zar to ne bi bilo sjajno?! (Aplauz) Naravno, ovo ne bi bilo učinjeno bez principa, jer ja bih transformisao sve što jedan Dafa praktikant duguje u dobrodušan povraćaj živim bićima, i svakome bi se dala najbolja nadoknada. Ako on to ne bi mogao, Učitelj bi mu pomogao. Kad kosmos nije u skladu sa standardom, onda je to zato što sva živa bića u njemu nisu u skladu sa standardom, a ja bih svim živim bićima pomogao, ja bih tebi pomogao da uspeš, kao što bih i njemu pomogao da uspe. Zar se onda ne bi sve razrešilo da pozitivan način? (Aplauz) Iako su sva bića prestala da budu dobra i čista, ja bih vam svima pomogao da uspete. Zar to ne bi bilo fer? Vi vidite ovu logiku, zar ne? Ali oni su insistirali da učine stvari na sopstveni način. Naravno, čak i u takvoj situaciji, i dalje bi neizbežno bilo reakcija bića na koja je uticalo Fa-ispravljanje, iz čega bi se izrodile nevolje i smetnje. To je prirodno; iz toga bi nastalo nešto tegoba i nevolja za mene u Fa-ispravljanju, što je takođe prirodno. To bih mogao da prihvatim i priznam. Ali sistematsko preduzimanje ovakvih stvari se grubo umešalo u Fa-ispravljanje, i to je nešto što ne mogu da priznam. Ovakvi su odnosi između svih ovih stvari.

Govoreći iz drugog ugla, moji učenici, kad stare sile mogu da učine što žele, nije li to zato što ste vi prećutno pristali na to što one žele da učine? Kad vam kažu da negde idete, vi idete; kad vam kažu da nešto pišete, vi to napišete, kad vam kažu da nešto učinite, vi to naprosto učinite, a kad vas uhapse i osude, vi samo bespomoćno, tiho pristajete na to. Naravno, ovo prouzrokuje činjenica da u sebi imate vezanosti, i da ne možete da ih se oslobodite, ali što manje možete da ih se oslobodite, oštrije ste progonjeni, jer zla bića koja kontrolišu i uništavaju učenike Dafe mogu da vide vaše vezanosti i ono za šta ste vezani. S druge strane, oni praktikanti koji su se odrekli života i smrti ne boje se ničeg, i zla bića ih se plaše. Ali razlog zašto su mogli da se odreknu, leži u tome što su se dobro kultivisali.

Pitanje: Istinski želim da se moja porodica i prijatelji kultivišu u Dafi, ali Fa-ispravljanje je u finalnim stadijumima, pa hoćete li prirediti da se oni sa nama vrate na nebo? Ili će se oni kultivisati u Dafi pošto Fa očisti ljudski svet?

Učitelj: O tome vam zaista ništa ne mogu reći. Prvo, to je nešto što se ne može reći, a drugo, vi imate vezanosti. Neki kažu: „Jednom kad se Ispunim, šta ako mi ostaje da se pobrinem za ovo ili ono?“ Znate li kako Bogovi gledaju na učenika, kad se izgovore ovakve reči? (Publika se smeje) A vi i dalje želite da doživite Ispunjenje? Ali znate li šta? Oni koji u svojim mislima gaje misli o Ispunjenju, ne mogu dostići Ispunjenje, a da ne pominjem one koji bi želeli da dostignu Ispunjenje, ali ne mogu da se oslobode vezanosti za stvari poput emocija ili bogatstva. Ničem ne teži, i prirodno stiči! Sve ono što učenici Dafe danas čine zapravo su odgovornosti koje vam je poverila istorija. Samo činite ono što treba otvoreno i dostojanstveno, i sve će biti pokriveno. (Aplauz) Dok god mislite o tome da želite da dostignete Ispunjenje, nećete moći da dostignete Ispunjenje... I onda kažete: „Kako mogu da odem kad ovo još nisam završio, kad se za još ono treba pobrinuti...“, što znači da još uvek ne želite da idete. Vidite samo koliko se ljudskih misli i vezanosti krije u ovim rečima.

Pitanje: Poezija je oblik ljudske kulture. Zašto je Učitelj izabrao da koristi ovu posebnu formu, poeziju, da nas uči i da je upotrebljava kao deo Fa?

Učitelj: Ove stvari iz kineske kulture, kao i stvari ostalih kultura sveta, su zadržane da bi ljudi dobili Fa. Što se tiče moje upotrebe konkretnog dela kulture, to je moj lični izbor – nema tu nikakvog posebnog razmišljanja, samo sam je koristio po želji. Ponekad koristim klasični kineski da napišem neke stvari, a ponekad koristim poeziju, rimu, ili strofu, a ponekad koristim govorni jezik, koji je trenutno preovlađujuća književna forma. Činjenica je da najviše volim da pišem unutar klasičnih formi, jer one mogu da izraze stvari zaista jasno i potpuno. Ali naravno, ono što danas uče učenici je narodni jezik, i da sam tako pisao, oni ne bi mogli razumeti, pa to koristim manje, ili nimalo. Stare sile su dovele današnju ljudsku rasu do ove tačke. One su zapravo stvorile ogromne poteškoće za Fa-ispravljanje kosmosa i budućnost. Fa koji vam predajem integriše stvari iz nauke, a pošto to nije ljudska kultura, šta će od nje postati ako se ostavi za budućnost? Znate li zašto u svojim predavanjima volim da koristim klasične kineske izreke? Jer one u sebi nemaju tih stvari. Ali sada su stvari kakve jesu, i ljudi ove principe mogu shvatiti samo unutar ovakve vrste kulture, pa mogu da predajem samo na ovaj način. Što se tiče stvari kakve će biti kasnije, moraćemo sačekati budućnost da o njima razmislimo.

Pitanje: Rekli ste da su sve što danas postoji u ljudskom društvu donele misli učenika Dafe. Često nalazim da su moje sopstvene vezanosti samo pogoršale stvari. Smem li da upitam Učitelja kako da se ovog oslobodim?

Učitelj: Nije strašno ako ste pogrešili u svojim postupcima. Naprosto, sledeći put postupite dobro, i pokušajte da pronađete gde leži problem. U vašoj kultivaciji, narode, postoji uočljiva pojava: kad nešto ne uradite kako treba, vi ste naprosto obuzeti kajanjem, i nećete ponovo da pokušate. Ako se previše kajete, to predstavlja još jednu vezanost. Jednom kad ste uradili nešto loše, videli gde je bilo loše, i prepoznali to, onda sledeći put postupite dobro, ponovite to. Ako se sapletete i padnete, i naprosto ostanete dole da ležite, umesto da ustanete (Publika se smeje), onda to ne valja.

Pitanje: Kad sam čula Učiteljevo jutrošnje predavanje Fa, u sebi sam osetila veliku tugu. Htela bih da upitam Učitelja, da li ste nas tim Fa-istinama naučili pre nego što su se desile?

Učitelj: Nije tako. U ovom času puno je stvari u kojima ne intervenišem, jer sami morate ići svojim putevima. Ovo važi za sve. To je ono što ćete za sobom ostaviti pošto u budućnosti budete dostigli Ispunjenje, a takođe i prilika za vas da uspostavite moćnu vrlinu. Ono što dobro činite je sve ono što ste potvrdili i u šta ste se prosvetlili. Dovedite taj deo u red i odstranite neželjeni talog, i suština koja ostaje predstavlja put do vašeg uspeha. Što se tiče istina Fa koje sam jutros predavao, ja ih predajem samo onda kad unutar grupe, kao celine, nastanu devijacije. Da su to samo izolovane pojave bez nekog oslonca, ja ih ne bih pominjao, a praktikanti bi s njima brzo izašli na kraj. Čak i ono što sam jutros predavao, ja znam da ćete na kraju dobro razumeti, ali gubici bi bili strašni i ja bih izgubio nekoliko učenika Dafe. Zato sam želeo da govorim o tome. (Aplauz)

Pitanje: Poštovani Učitelju, praktikanti koriste internet za razmenu iskustava i shvatanja. Je li ta forma dobra ili loša?

Učitelj: Mislim da to nije problem izvan Kine, ali nemojte pričati o detaljima onoga što činite za potvrđivanje Fa. Kad se radi o Kini, najbolje je da date prioritet vašoj bezbednosti, i da ne dopustite starim silama da iskoriste nedostatke. Ovde se ne radi o bojati se ili ne, već o tome da zlu ne treba dopustiti da iskoristi ikakve nedostatke.

Pitanje: Ako su nam misli veoma čiste i ispravne, onda stare sile nemaju načina da nas ometaju. Znači, ako smetnja postoji, ne odražava li ona naše stanje kultivacije?

Učitelj: Kad nastane smetnja, obično je izazivaju te stare sile. Onda, kad sve radimo na ispravan način, da li da očekujemo da smetnji neće biti? To može samo umanjiti mnoge gubitke, jer bi vaši nedostaci bili iskorišćeni usled činjenice da vi sami još uvek imate neprepoznatljivih elemenata, a stare sile insistiraju da sprovedu ono što same žele. Istovremeno, ima nekih učenika, posebno treća grupa učenika, koji i dalje imaju izvesnu količinu karme, i one će ovo uzeti da iskoriste nedostatke. Ali svejedno, Učitelj ih ne priznaje. Ni vi ne treba da ih priznate. Postupajte na ispravan način, dostojanstveno, poričite ih, i ojačajte malo svoje ispravne misli. „Ja sam učenik Li Hongdžija, i ne želim druge aranžmane, niti ih priznajem“ – tada se neće usuditi da to rade. Znači, sve se može razrešiti. Kad ovo zaista možete, ne samo rečima već i delima, Učitelj će definitivno stati iza vas. Šta više, puno je Fa-čuvara oko Učitelja, puno Buda, Taoa i Bogova, pa čak i viših bića, i svi će oni uzeti učešće, jer nasilni progon, koji nije priznat, predstavlja zločin, koji ne dopuštaju čak ni zakoni starog kosmosa – nerazuman progon apsolutno nije dopušten, pa se stare sile u takvoj situaciji neće usuditi da to čine. Znači da treba da postupate što ispravnije možete.

Neko bi mogao misliti: „Sad kad postupam ispravno, i radim kako treba, od sada na dalje više ne može biti nikakvih poteškoća.“ Možda će ih ova vaša misao povesti da vam proizvedu nevolje, jer stare sile veruju da to predstavlja još jedan oblik njihovog priznavanja. “On, znači, želi da [muke], ne postoje, želi da bude bezbrižan. Tako ne ide. Ova misao mora mu se ukloniti.“ Nije li to iskorišćavanje vaših nedostataka? Zapravo, dok god u svom svakodnevnom životu možete da zadržite veoma ispravan način razmišljanja, uglavnom bi trebalo da budete dobro.

Pitanje: Hoćemo li i posle Fa-ispravljanja poznavati Učitelja?

Učitelj: Učitelj ima nezavisni sistem. Svi vi ste bića unutar kosmosa, i bez obzira koliko je velik ovaj ogromni kosmos, Učitelj se ne nalazi unutar njega. Ja nisam deo svega ovoga, već imam svoj nezavisni sistem; meni u ovom kosmosu ne treba ništa, niti mi treba da išta uložim u njega, ja imam svoj nezavisni, samo-održavajući sistem. Drugim rečima, nema bića unutar kosmosa koje me može videti, i nema bića koje me može znati. U stvarnosti, ja sam bezobličan; za sve spoljne i unutrašnje elemente ja ne postojim, što je isto što i nepostojanje, a ipak mogu da prikažem svoje obličje na bilo kom kosmičkom nivou, što je uzdignuće ovog obličja koje vi danas gledate, na različite nivoe. Ono je takvo ovde među ljudskim bićima, naravno, a u budućnosti će možda biti jako mlado – moje prirodno telo je jako mlado. Iskazujući ljudskom terminologijom, na svakom nivou postoji obličje koje se uzdiglo na temelju ovog osnova, sva ona izgledaju kao ja, jedino što se čini da što su elementi koji ga sačinjavaju sitniji - veća je njegova zapremina. Naravno, ja takođe mogu da sabijem svaki nivo u jedno telo, i istovremeno postanem veći ili manji, kao što mogu da delim telo beskrajno. To je otprilike ideja. (Aplauz)

Pitanje: Nakon Fa-ispravljanja, i pošto učenici dostignu Ispunjenje, hoće li biti prilika za popravljanje?

Učitelj: Pominjete vreme nakon Fa-ispravljanja, kad su svi učenici doživeli Ispunjenje – hoće li još biti prilika za popravljanje? Zapravo, o ovom sam već govorio. Vaš Status dostignuća se potvrđuje i prosvetljujete se u njega tokom kultivacije, ili drugim rečima, koji god Status dostignuća možete dostići, on se stiče kroz proces kultivacije. Vi hoćete da pitate: „Kad budem na nebu, hoću li moći nastaviti da se kultivišem i unapređujem se?“ Postoje elementi i mehanizmi koji ovo omogućuju, ali popraviti se sasvim malo predstavlja prilično dug i obiman projekat. Nije to tako lako kao na Zemlji. Ali niko se ne usuđuje da dođe na Zemlju, jer kad dođeš ovde, možda nećeš naići na Boga ili Budu koji je došao na ovaj svet da spasava ljude. Kad siđeš dole, um će ti biti izbrisan, ništa nećeš znati – čak postoji mogućnost da ćeš biti protiv kultivacije. Zato se niko ne usuđuje da dođe.

Pitanje: Za učenike Dafe u celini, koje su neke od najosnovnijih oblasti i nedostaci koje treba ispraviti?

Učitelj: Učenici Dafe kao celina, u procesu potvrđivanja Fa - kad delujete u saglasju, moć Fa je ogromna. Bez obzira da li delujete kao grupa, ili delujete individualno, ono što radite je jedna ista stvar, i to je ono što podrazumevamo pod jednim entitetom. Svi objašnjavate istinu, šaljete ispravne misli i učite Fa, pa su detalji onog što radite različiti, ali podela uloga je ravnomerna, sveukupno postoji forma, a razdvojeni predstavljate čestice. Kad kao entitet imate neke probleme, Učitelj će definitivno govoriti o njima, a kad nema očiglednog problema, Učitelj ništa neće reći. Znači, kad to ne utiče na situaciju celokupnog entiteta, ja ništa neću reći.

Pitanje: Uvaženi i voljeni Učitelju, molim vas spasite me. Nosim velike grehe, pa imam mentalno retardiranog sina.

Učitelj: Učitelj će definitivno spasiti sva živa bića na ovom svetu. (Aplauz) Koristiću različite oblike spasavanja u različitim vremenskim periodima, i u različitim načinima.

Pitanje: U snovima mi misli mi nisu bile mnogo ispravne, pa se bojim da sam povredio jedno biće.

Učitelj: Ne brinite, san je samo san, san nije kultivacija, i ne mora biti tako kako zamišljate. Ako ste u stanju da okončate kultivaciju, Učitelj će smisliti načine da savršeno razreši sve greške koje ste napravili. (Aplauz) Ne razmišljajte o tim stvarima. Ako previše budete razmišljali o njima, to će postati vezanost, i nećete moći da se kultivišete.

Pitanje: Smem li pitati cenjenog Učitelja, za vreme Fa-ispravljanja, postoji li pitanje balansiranja između značaja i hitnosti stvari koje činimo, i kako s ovim da se nosimo na ispravan način?

Učitelj: Pa, ovo spada u konkretne stvari. A konkretne stvari, sve one su deo vašeg uspostavljanja moćne vrline, one su deo puteva kojima morate ići, onog što sami činite. Naravno, treba da izvagate važnost i hitnost, samostalno određujući prioritete. Ako ne odredite prioritete dobro, to bi moglo uticati na ono što treba da uradite jer, kazaću vam, sve što radite je radi vas samih. Sposobnost da se valjano odrede prioriteti je nešto izuzetno samo po sebi, i rezultovaće vašim kretanjem pravim putem, a to predstavlja moćnu vrlinu. Teško mi je da sa vama pričam o konkretnim stvarima. Učitelj vas ne može lišiti prilike da sami ispunite svoje puteve.

Pitanje: Često sebe krivim zbog nesposobnosti da odgajim srce puno blagosti, i osećam se obeshrabreno i apatično, posebno zbog prijatelja i poznanika oko mene, koji odbijaju Dafa materijale.

Učitelj: Mogu vam reći, mi smo kultivatori, pa sva bića oko sebe trebate tretirati sa što više blagosti (Šan). Možda za neke ljude još nisu sazrele predodređene prilike. Možda su neki zaista duboko zatrovani, ali se još uvek mogu spasiti. Naravno, ima nekih koji se ne mogu spasiti, ali velika većina može se spasiti. U ovom času ih ne možete razlikovati. Mislim da apsolutno ne treba biti obeshrabren, niti apatičan. Bez obzira ko je u pitanju, postupajte s blagošću, a sa blagošću koja otapa čelik, bićete u stanju da postupite dobro. (Aplauz)

Pitanje: Mnoge zemlje danas su zavarane fasadom kineske ekonomije, i to je postala glavna prepreka našem objašnjavanju istine vladama različitih zemalja, kao i poslovnom svetu. Nadamo se da bi nam časni Učitelj mogao dati neka uputstva u ovom pravcu.

Učitelj: Da, kineska vlada troši jednu četvrtinu finansijskih resursa države i naroda radi progona Falun Gonga. Da nema ekonomsku moć, da li bi mogla da progoni Falun Gong? Da li bi ljudi u tom društvu bili spremni da slušaju njene komande? Da li bi jedna osoba učinila nešto protiv sopstvene savesti, samo zato što joj je neko to rekao da učini? To je samo zato što imaju novčanu potporu. Kako to da u međunarodnoj zajednici toliki mediji i vlade ćute ovim povodom, i kako mogu da okreću glavu pred ovom katastrofom? Jer imaju mnogo uloženog interesa, i mnogo dobitka je uvijeno u ovo. Za vreme ovog zlog progona, u Kini je sve, da li je to napredak u vlasti, ili finansijski obrt preduzeća, vezano za Falun Gong. Ovo uključuje i prijemne ispite za studente, i akademske diplome, sve se mora vezati za Falun Gong. Radi progona Falun Gonga, velik deo fondova se raspoređuje za javnu bezbednost, političko pravo, sudstvo, inostrane poslove, zli biro 610, i specijalne agente. Da bi se ljudi obmanjivali, mnogo se ulaže u razne propagandne mašinerije, u radio, TV, štampu, likovnu umetnost i književnost, kulturne događaje, pa čak i blokadu TV, radija i kompjuterskih mreža. Velik broj agenata poslat je u međunarodnu zajednicu radi progona Falun Gonga. Ali ti ljudi u inostranstvu uzimaju taj novac sebi, započinjući proceduru iseljenja čim im novac legne na lični račun: „U normalnim vremenima, ako bih želeo da idem, oni mi ne bi dopustili, a sad mi za to daju novac... To je zaista sjajno. Ali kako u takvom društvu da vršim zločine? Bolje da sebi ostavim sporedan izlaz.“ Trikovi koji se koriste u progonu su najgluplji mogući, ali oni se ne stide da radi preobraćanja i proganjanja ljudi troše novac naroda, zarađen kroz krv i znoj - a svota koju troše je enormna.

Izgleda da dok god se ne reši pitanje Falun Gonga, to društvo neće imati nikakve nade u promene, i ništa se neće moći stabilizovati jer je u potpunosti fokusirano na Falun Gong, pa nema vremena da vodi računa o ma čemu drugom. Sve to postoji zbog Falun Gonga. Ta bezvredna mašinerija radi u potpunosti zbog Falun Gonga - šta drugo ona može?

Sve ovo omogućavaju strane investicije, a to su učinile stare sile. One koriste novac da bi podržale zlo. Tokom ovog perioda, dok zlo progoni Dafu, vi tamo ulažete novac. Tu se radi o ljudima sa puno novca, koji biraju svoju budućnost, svesno bacajući sopstvene pare. U ovom progonu, investiranje novca tamo isto je što i podrška zlom progonu, pa vi činite greh. Da u Kini nema progona Dafe, ne bi bilo važno koliko god novca uložili. Na površini, ljudi ne znaju, ali svi ljudi imaju stranu koja je svesna. Zaista ne možete reći da niste znali.

Pitanje: Ako oni koji su na čelu Asistentskih centara i Falun Dafa asocijacija ne mogu da prate napredak Fa-ispravljanja i nisu sposobni da čuju kritiku...

Učitelj: Je li takva situacija sa našim Asistentskim centrima i Falun Dafa asocijacijama? Treba da pogledate, s rukom na srcu, duboko u sebe, i s odgovarajućim stavom saslušate sugestije praktikanata. Ali ako pogledamo drugu stranu ovoga, nije li istina da praktikantima nešto nedostaje u načinu na koji sagledavaju stvari? Da ste vi u toj ulozi, šta biste uradili? Ovo nije kritika, hajde da stvari ostavimo po strani i pogledamo - da li zaista imaju probleme, ili naš način sagledavanja problema nije sveobuhvatan? Ili ako zaista imaju velike probleme, pošto su oni osobe zadužene za Asistentske centre, tada treba razmisliti. Njihova odgovornost je još veća, jer ako je jedan Dafa praktikant odstranjen zbog njihovih grešaka, mislim da je taj greh tako ogroman. Naravno, neće biti ovako drastično, jer Učitelj je i dalje tu, pazi na stvari. Ali svi vi ste kultivatori, i bez obzira na sve, ne možete poneti svoje nedostatke, vezanosti i stvari kojih se ne možete osloboditi, u Ispunjenje. Bez obzira šta radite, pre svega treba da mislite na Dafu, ne dajući previše značaja sopstvenim stvarima.

U prolazu ću dodati i to da su lica sa odgovornostima na raznim mestima, u stvarnosti takođe kultivatori, i da prema njima ne treba da se odnosite kao prema Učitelju, niti da od njih iziskujete previsok standard. U nekim stvarima lako je pogrešiti, pa kad se to desi, naprosto podelite svoje misli jedni sa drugima i malo prodiskutujte. Kad na stvari zaista budete gledali iz perspektive odgovornosti prema Fa i kad zaista budete imali srce sposobno da istopi čelik, ne mogu da verujem da stvari neće biti dobro obavljene. I nemojte, na osnovu nekog svog krutog koncepta, insistirati na tome da drugi praktikant ne valja – ja, vaš Učitelj, verujem da je on u redu. I nemojte misliti da je teško komunicirati. U svojim postupcima, nijedna od strana nije dorasla „velikoj milosti“. Ako zaista možete da pokažete veliku milost, mislim da će te stvari koje nisu u redu biti definitivno ispravljene.

Pitanje: Imaju li naši napori da objasnimo istinu Kinezima izvan Kine puno nedostataka? Posebno na zapadu SAD ima puno kineskih organizacija i puno ljudi iz same Kine. Nije li njihova mogućnost da budu izvan Kine deo njihove predodređenosti?

Učitelj: Moglo bi se reći da postoji predodređenost, ali što se tiče onih koji imaju pozitivan uticaj, i onih koji imaju negativan uticaj, ima i jednih i drugih, i to je samo kako su stare sile to priredile. Ja sve to uopšte ne priznajem. Pre minut sam rekao da je svako na ovom svetu bio deo moje porodice. Ne priznajte aranžmane starih sila i činite sve moguće da razjasnite istinu. Bez obzira radi li se o istoku ili zapadu SAD, treba da učinimo najbolje što možemo. Ali Učitelj vam ne sugeriše da sve ostalo ostavite po strani - neće valjati ako sve ostalo zapostavite. Umesto toga, naprosto dobro organizujte sopstveno vreme, i radite najbolje što možete za spasavanje ljudi. Druga stvar je što će Kinez koga spasite otići i ispričati drugima, pa je to dati mu šansu da stekne neke zasluge. U ovom progonu ljudi čine grehe, učestvovali su u pomaganju progona, u tome da se podstakne zla furija, pa će im biti data prilika da okaju svoje grehe. Pošto otkriju istinu, oni će svuda pričati o njoj, što će predstavljati njihovo okajanje greha, pa stoga treba da date sve od sebe.

Pitanje: Kad su se u našem okrugu održavali izbori, bilo je ljudi koji su pomagali onim kandidatima za Kongres, koji su podržali Dafu. Ali neki ljudi mislili su da mi ne treba da se mešamo u politiku i da ne treba da se oslanjamo na obične ljude da čine stvari za Dafu. Da li je ovakvo shvatanje ispravno?

Učitelj: U principu je ispravno, ali u ovom konkretnom slučaju treba gledati na sledeći način. Ako kažete da učenici Dafe ne treba da se mešaju u politiku svakodnevnog društva, reći ću da ste 100% u pravu. Ono što sam vam rekao je da se Dafa ne meša u politiku. Mnogi naši Dafa praktikanti rade u politici, takav im je posao. Pa ako su izbori za vladu, treba li da učestvujete? Ako odlučite da učestvujete i date svoj glas, pa, tada ste se umešali u politiku. Biti Dafa praktikant koji se kultiviše u svakodnevnom društvu znači da treba da nastojiš da daš najbolje od sebe da se kultivišeš, uklapajući se u svakodnevno društvo, pa stoga to neće biti problem. I ti si član svakodnevnog društva. A postojanje svakodnevnog društva neophodno je za Dafu, kosmos i živa bića. Mi jedino možemo pomoći da se ono održi, i ne smemo ga narušavati. Kad treba da glasate, napred, glasajte - nije problem. Ako kažete da vam je neki kongresmen lični prijatelj, i vi bi hteli da mu pomognete da nešto uradi, a to možda podrazumeva i stvari vezane za izbore, pa ćete se baviti volonterskim radom – nije bitno. Ali naša Dafa kao celina se ne meša u politiku, i mi ne možemo činiti ništa politički u ime Dafe. Mada, potvrđivanje Fa bi trebalo da bude prioritet Dafa praktikanata.

Kad su na Tajvanu bili najnoviji izbori, rekao sam jednom starijem praktikantu da nazove glavnog u Dafa Asocijaciji Tajvana, da bi se javnosti objasnilo da Dafa asocijacije nemaju stav u izborima. Ako pojedini praktikant želi da podrži nekog, to je njegova privatna stvar i to ne predstavlja Dafu. Bilo je Dafa praktikanata koji su podržavali obe partije. Falun Dafa asocijacija nema politički stav po pitanju izbora bilo koje partije, i ne meša se. Kao individualni praktikanti možete podržavati koga hoćete. Tako to ide.

Pitanje: U zadnje vreme, dok se bavimo poslovima Fa-ispravljanja, mi nailazimo na puno pritisaka. To deluje kao nevidljivi pritisak. Ne znam da li je ovaj osećaj povezan sa sveukupnom situacijom Fa-ispravljanja.

Učitelj: Mislim da stare sile koje Fa nije ispravio svakako osećaju da pritisak postaje sve veći i veći, i što je kraj bliži, veći je pritisak na strani na kojoj rade. Tako to nama ponekad stvara složenu situaciju, i to je sve. Samo više šaljite ispravne misli da biste uklonili smetnje, i nemojte misliti da je ovo mnogo značajno. Zapravo, ja sada sasvim jasno vidim nešto, a i vi to jasno vidite, a to je da niko ne može naškoditi Dafi. Sve nade da će mu se nauditi su uzaludne, i niko ga ne bi mogao taći, čak i da ja, Li Hondži, nisam tu. Svako od vas je kao Asistent, svako od vas je čestica Dafe, svako od vas je stopljen sa Fa i ojačan sa Fa, i svako od vas zna šta mu je činiti. Učenici Dafe u Kini, svojim akcijama i bez doprinosa u vidu prisustva Učitelja, već su potvrdili da je Dafa neuništiva. Ako budete radili ono što Dafa praktikanti treba da rade, sve može biti razrešeno.

Pitanje: Učitelj nam je rekao da treba da imamo ogromnu toleranciju, ali ja se ipak povremeno kačim za sitnice.

Učitelj: Onda se promenite. Treba da pokažete blagost i trpeljivost, misleći više na druge, i ovde među ljudskim bićima, to će vam postati navika. Ne dopada mi se kad krivite sebe, to je potpuno besmisleno. Samo ću ponoviti šta sam rekao: Ako si pao, nemoj tu ležati, već odmah ustani!

Pitanje: Ako se neko poistoveti sa Džen-Šan-Ren, ali ne i sa Falun Gongom, s kakvim će se ishodom on susresti?

Učitelj: Zapravo, kazaću vam da ne treba davati preveliku težinu onom što svakodnevni ljudi kažu, jer mnogi svakodnevni ljudi nisu racionalni. Ljudska bića su, kao što znate, pod uticajem mnogih koncepata svakodnevnog društva, i ona stalno formiraju različite koncepte, koji snažno deluju na njihovu prvobitnu prirodu i prave misli. Tako stvari koje neki ljudi kažu izgledaju ispravne, ali zapravo su pogrešne, neiskrene, ili su loše zamišljene. Nemojte misliti da su svakodnevni ljudi racionalni kao vi. U ovom času mnogo, mnogo ljudi je prilično nerazumno, a zapravo ste u početku i vi sami bili ovakvi. (Publika se smeje) Postali ste razumniji tek kad ste sazreli, i kad su loše stvari uklonjene. Kad svakodnevna osoba shvata stvar, ili odlučuje je li nešto dobro ili loše, to se dešava na vrlo površnoj ravni. Čak i ono što priča svojoj porodici i ljudima, koji su puno učinili za nju, izgleda dobro, ali zapravo je loše, neiskreno, ona ne ispunjava obećanja i izbegava odgovornost za bilo kakve posledice. Zato nemojte misliti da je to značajno. Ako želite da je spasite, morate joj pomoći da postane razumna.

Pitanje: Dok širimo istinu u Kini, da bi se prilagodili načinima svakodnevnih ljudi, materijal za širenje istine mi stavljamo sa sadržajem koji odgovara vezanostima svakodnevnih ljudi. Kako da ispravno postupimo? Iako neki nezdravi sadržaj odgovara vezanostima svakodnevnih ljudi, ipak ga ne bi trebalo koristiti.

Učitelj: Neki učenici su mi, zapravo, ovo pominjali: Kad neki učenici koji ranije nisu istupili, ili koji nisu radili kako treba, istupe, oni bi odmah želeli da učine što više dobrih stvari, da bi zaslugama nadoknadili svoje greške. Ali njima je prethodno opao nivo, pa sada između njih, i onih praktikanata koji su sve vreme deo Fa-ispravljanja, postoji jaz; ali ovo nije jaz koji osoba može da sagleda, iako drugi praktikanti to vide, a to se posebno ističe kad se radi konkretan posao vezan za Fa-ispravljanje, ili u shvatanju istog. Zato kad on radi određen posao vezan za Fa-ispravljanje, ili govori određene stvari, drugi učenici Dafe to primećuju. Sad, ja ne kažem da takvi praktikanti ne valjaju, rekao sam vam da kad padnete, ustanite i nastavite dalje – Učitelj vas neće odbaciti, i ne smete gubiti samopouzdanje. Još ima prilika, i ja ću vas spasiti bez obzira na sve. Da li vam i dalje nedostaje samopouzdanje? (Aplauz) E, sada, kao praktikanti koji su oduvek postupali kako valja, vi treba da im pomognete blagonaklonošću, bez žestokih reči kakve koristite pred drugim praktikantima. Čak i ako u vašim rečima nema namere, takva osoba ih može čuti drugačije, pa je potrebno da nastupite blagonaklono, govoreći joj kako treba da radi. Naravno, ne smete dopustiti da ona otkrije ovo, jer ako otkrije osetiće da je drugačije tretirana, pa će se u njenim mislima formirati prepreke, i stvoriti problemi u razmišljanju. Neki od naših praktikanata, koji su nedavno istupili, takođe treba da obrate pažnju na ovaj problem – korisno je saslušati tuđe savete, i to je na kraju krajeva kultivacija. Iskren savet je teško prihvatiti, ali on je dobar za vas.

Pitanje: Pored produkcije velike količine filmova za širenje istine, možemo li da napravimo manji broj uopštenih filmova koji će udovoljavati različitim potrebama svakodnevnih ljudi?

Učitelj: Moram vam reći da mi za ovo sada zaista nemamo vremena, jer Dafa praktikanti daju sve od sebe u potvrđivanju Fa. Kad bi se napravili, bez sumnje bi dali doprinos svakodnevnim ljudima– obična ljudska kultura klizi nizbrdo. Ali to nije na vama da radite danas. To će se raditi u narednoj fazi, u budućnosti. U ovom času, učenici Dafe treba više da ulože, više da učine, na polju objašnjavanja istine.

Pitanje: Treba li na internet postaviti što više programa za objašnjavanje istine, kako bi ih učenici Dafe u Kini mogli koristiti da prave Video CD?

Učitelj: Naravno da bi to bilo dobro. I ne samo da ovo treba raditi, već to treba što više raditi, ako je moguće. Misli Kineza su jako duboko zatrovane, treba da im pomognete da shvate istinu. Objasnite im da mi nemamo politički cilj, i da nas nevine proganjaju. Posmatrano iz perspektive svakodnevne osobe, mi zaista želimo da kažemo ljudima sveta o čemu se ovde radi. A iz perspektive Fa, mi ih stvarno spasavamo, izbavljujući ih od sudbine da zbog ovoga budu eliminisani.

Pitanje: Kad učenici iz doba Fa-ispravljanja potvrđuju Fa, pored toga što to čine radi sopstvenog Ispunjenja, da li to takođe rade i zarad drugih bića?

Učitelj: Druga bića... sada nema potrebe da se brinete za njih. (Učitelj se smeje) Ali, mogu vam reći da u doba oko 20. jula, 1999, kad su se rojile horde zla i pritiskale, one su zapravo kontrolisale sve zle ljude na svetu. Svi svakodnevni ljudi takođe su bili pod kontrolom, i ne samo ljudska bića, već su čak i biljke i životinje bile pod kontrolom. Videlo se kako čak svaka travka i svako drvo, kao da prema nama gaje veliku mržnju. Druge godine stvari su stajale bolje, jer je raščišćeno svo zlo koje je vršilo pritisak, i u tom času ostao je samo onaj deo u Kini, koji je brzo čišćen, malo po malo. U ovom času su najvažniji ljudi sveta, jer danas se na ovom svetu niko ne nalazi bez dobrog razloga.

Pitanje: Imam dva pitanja. Često se osećam kao da sam svaki dan jako zauzet, svaki dan sam okupiran obavljanjem stvari, a rezultati ipak nisu dobri. Ponekad osećam indiferentnost prema određenom Dafa poslu i spasavanju kolega učenika. Kako da promenim ovo stanje?

Učitelj: Mogu vam reći samo to da razumno rasporedite svoje vreme. Svima je vreme ograničeno, i to Učitelj zna. Tako [da treba da pokušate da iznađete način] kako da štedljivo raspolažete vremenom. Treba da spasite kolege kultivatore i učenike Dafe – ne možemo dopustiti da ih zlo divljački proganja, bez ometanja. Zapravo, reći ću vam da su glupi svi načini koje koriste za progon Dafe, a kad se osvrnete na njih, shvatićete da je ovo istina, jer tako su stare sile priredile. Kako mogu da hapse građane drugih zemalja? Znate šta, kad objašnjavate istinu, kad Amerikanci saznaju, američka javnost pobesni. Još od reformi i otvaranja ka Zapadu, kineska vlast lupa glavu kako da svetu pokaže koliko je sjajna, da bi se ljudi slagali sa postojanjem vlade *** Partije. Nije li tako? Ipak, u Zapadnom društvu, posebno u američkoj javnosti, već imaju osećaj gađenja prema *** Partiji. Kad rade takve stvari, to samo još više budi negativna osećanja kod Amerikanaca, i tera ostale svetske nacije da budu izuzetno negativne prema njima. Konstantno praveći takve gluposti, oni sada čak gube i srca ljudi u drugim zemljama.

Pitanje: I dalje nemamo dobar učinak onda kad treba da se pokaže snaga čitavog tela, a ponekad mi se čini da glavni koordinatori, ili ljudi sa odgovornostima u Falun Dafa asocijacijama ne postupaju u skladu s Fa. Oni ne žele da puste uzde i dopuste drugima da deluju, pa u raspravama imamo problem da pronađemo zajedničko stanovište. Onda čujemo da ih je poštovani Učitelj lično izabrao, pa ponekad, iako znamo da nisu u pravu, ipak moramo da ih podržimo. (Publika se smeje)

Učitelj: Na samom početku prošle godine, već sam rekao praktikantima u svim Falun Dafa asocijacijama da, kad su u pitanju pojedinci koji potvrđuju Fa, olabave uzde, i da svaka osoba treba da ide svojim putem potvrđivanja Fa. Naši praktikanti možda nisu u pravu 100% vremena, ali naši koordinatori, jeste li čuli ovo? Praktikanti misle na ovaj način – da li ste svi ovo čuli? I sami ste kultivatori, naravno, pa Učitelj od vas ne može očekivati da postupate savršeno, bez greški, ali sad kad praktikanti imaju ovakve misli, nemojte se okrenuti i okriviti ih – oni to rade za dobrobit Fa, a ja u svakoj reči i u svakom redu vidim njihove poruke. Nije to radi njih samih, već radi Fa. (Aplauz)

Pitanje: Investiranje može doneti novac. Ali neki praktikanti misle da će za novac koji će stići za dve ili tri godine biti previše kasno da se koristi i da, ako imamo neki novac, treba sada da ga iskoristimo za spasavanje ljudi.

Učitelj: To spolja izgleda dosta razumno, ali u stvarnosti i dalje ide u krajnost. Mislim da ne možete zapostavljati sopstvene živote, ignorišući sve. Kažem vam da ono što sada za sobom ostavljate predstavlja put kultivacije za ljude u budućnosti. Kad bi svi ljudi u budućnosti ovako išli u krajnosti, ne mareći za svoj posao ili biznis, ili čak kad bi prosili za hranu dok potvrđuju Dafu, to apsolutno ne bi išlo.

Treba da se pobrinete da vam život bude uredan, da dobro obavljate svoj posao. Da vam kažem, vi ste član društva, pa treba da date sve od sebe da sve što treba da uradite, dobro uradite, koji god posao imali u društvu; treba da budete dobar čovek gde god se nalazili, na taj način navodeći ljude u društvu da kažu da ste dobar čovek. (Aplauz) U svojim postupcima ne idite u krajnosti. Svaki aspekat puta kojim idemo mora biti ispravan.

Neki kažu: „Pravim planove da zaradim puno para, koje će kasnije moći da se koriste radi Fa.“ Ta daleka voda možda neće utoliti momentalnu žeđ, ali nije pogrešno planirati neke stvari svakodnevnih ljudi. Nema potrebe da pričate o zarađivanju novca, koji će se upotrebiti za Dafu - ne morate planirati da ga date za Dafu. Ako želite da pričate o krupnom biznisu, i ostvarite veliku zaradu u tom krupnom biznisu, na tome može ostati, (Publika se smeje) i nema potrebe da pominjete Dafu. Taj zadnji deo uvek mi zvuči nategnuto. (Publika se smeje) Jer rekao sam da je u redu ako Dafa praktikanti zarađuju puno novca, kao i da možete raditi bilo koji posao – to nije u pitanju. Radi se samo o tome da šta god radili, trebate slediti sopstvenu savest, i biti dobar čovek. (Aplauz)

Pitanje: Kad naiđe loša energija, ja je osećam, pa se trudim da pošaljem ispravne misli da zaustavim zlu silu, ali postanem učmala i sanjiva, i manifestuje se karma-bolest. Kako da zaustavim lošu energiju?

Učitelj: Previše se bojite te loše energije. Ako naiđe, vi ste u stanju da je rastvorite, da je za sopstvene potrebe rastvorite u prvobitni či. Nešto ću vam reći: pre nego što sam širio Fa, i pre nego što su ti elementi sa visokih nivoa došli ovamo, nije bilo nikakvih starih sila, a tada sam imao drugačijih načina da se izborim sa hladnoćom. Ovako bih mislio: „Hladna si i pokušavaš da me ohladiš – hoćeš da me smrzneš? Biću još hladniji od tebe, ja ću tebe ohladiti.“ (Publika se smeje. Aplauz) Ili: „Hoćeš da mi bude toplo. Obrnuću stvar i učiniti da tebi bude toplo – toliko toplo da nećeš moći podneti.“ Samo vam dajem ideju. Možda ovo nećete moći da izvedete. Ali [s problemom] treba da postupate s ispravnim mislima, i ne trebate ga se bojati. Samo objašnjavam - nemojte odmah postupati nerazumno! Što se tiče nekih novijih učenika, ne bojte se ako vam neko zaista pošalje nešto loše. Ti si Dafa praktikant – ti imaš Učitelja i Fa! Možda si mu u prošlosti nešto ostao dužan, u kom slučaju mu samo trebaš vratiti. Ali ti si kultivator, pa trebaš otpustiti svoje brige, i Učitelj će se definitivno pobrinuti za tebe. Čak i ako je sposobno da unese određene stvari u tebe, Učitelj će to uskoro pretvoriti u nešto dobro za tebe. (Aplauz) Pošto si kultivator, Učitelj će se pobrinuti za tebe. Ali ako se za to vežeš, ako ti se razvije vezanost: „Sada se ne bojim, imam Učitelja da se brine o meni - samo napred!“, (Publika se smeje) onda i tvoj način mišljenja potpunog oslanjanja opet predstavlja vezanost. A kad Učitelj vidi tu vezanost, on se neće pobrinuti za tebe, i čekaće da se najpre oslobodiš vezanosti. Samo vam dajem ideju. Kultivacija... kultivacija se odnosi na um, zar ne? Ne možete se opustiti, i ne vladati dobro sobom. Svemu pristupajte sa ispravnim mislima, i nemojte se ničega bojati: „Ja se kultivišem u pravednom Fa, čega onda imam da se bojim?!“

Razlog zašto su mnogi učenici žestoko progonjeni u radnim logorima je njihov strah. Lako je o tome pričati, ali u toj vrsti zle situacije, i kad si pod tom vrstom pritiska, stvari su drugačije. Ali bez obzira na sve, ti si neko ko napreduje ka božanstvenosti, pa šta treba da radiš?! Naravno, među onima koji su stradali ima i slučajeva, koje su kroz istoriju priredile stare sile. Na primer, u doba prethodnog života tih učenika, stare sile možda su rekle: „Ako želiš da dobiješ Dafu kad se bude učila, moraćeš da umreš na ovaj način - u suprotnom te nećemo pustiti da uđeš.“ Bez sumnje, učenici će se u tom času složiti, složiće se da kad dođe čas budu isprebijani do smrti. Naravno, samo vam iznosim primer. Kroz istoriju, oni su itekako iskoristili mnoge rupe poput ove, sačinjavajući mnoge aranžmane.

Ima još jedan razlog zašto se ovo događa: Istorija je jako duga. Znate da su tokom ovog progona neki zli policajci, u radnim logorima, ubili puno naših učenika Dafe. Da se ovo ne dešava za vreme Fa-ispravljanja, i da se progone obični ljudi, ako bi se policajac posle smrti reinkarnirao u ovom dobu, dobio Fa i postao učenik Dafe - zar tada te osobe koje je tukao do smrti ne bi od njega zatražile da im plati za život? Ako bi to biće reklo: „Ne treba mi nikakva druga nadoknada, samo hoću da mi plati svojim životom“, onda je to zaista neugodna situacija. Mogu vam reći da je Učitelj sposoban da svemu da pozitivno razrešenje. Šta god da jedan učenik nekom duguje, ja mu mogu pomoći da mu to na najbolji način nadoknadi. A ako učenik to nema, ja, njegov Učitelj, mu mogu to dati: „Daću ti dobru sudbinu. Zbog tvoje smrti, sad možeš biti nagrađen odlaskom na Nebo, pa zar to nije još bolje rešenje?“ Ali u tom biću je previše mržnje, pa neće da popusti: „Daćeš mi da se uspnem na Nebo? Čak i da mi daš da postanem Bog, opet ne bih pristao. Želim samo osvetu.“ Tada postaje teško. Nije to tako prosto kako zamišljate! Recite mi, šta onda da radimo? Broj učenika koji u prošlosti drugima duguju život nije mali, ali Učitelj je svima njima za vas dao pozitivno razrešenje.

Ali kako god bilo, čak i ako zaista pre vremena okončate život, ono što vas čeka je Ispunjenje! (Aplauz) Tako bih to objasnio iz te perspektive. Iako ovo kažem, dok god idete ispravnim putem, ja zapravo sve mogu razrešiti na pozitivan način. Takvo ekstremno razmišljanje ja mogu da učinim da postane dobro, sasvim sigurno; i onda ga mogu navesti da ne traži nazad svoj život, jer pomoću Fa mogu da razrešim čvor u njegovom umu – ja sve mogu. Ali kad imate vezanosti kojih se ne možete osloboditi, onda se ne može razvezati, pa je tada Učitelj u teškom položaju.

Pitanje: Postoji sledeći fenomen: na nekim mestima, kod grupnog učenja Fa, postoji tendencija da se puno čitaju novi članci Učitelja, a da se Džuan Falun ne čita iznova. A kad u velikoj grupi uče Fa, nekoliko vodećih ljudi često pričaju o Fa koji je Učitelj predavao malim grupama.

Učitelj: Tu postoje dva pitanja. Prvo je to da ono što sam u skorije vreme, u raznim trenucima ispričao, predstavlja dodatak na Džuan Falun. Samo zapamtite ovaj odnos, i da je Džuan Falun ono što često treba da učite. Drugo pitanje je to što kad su neki od naših učenika čuli šta sam u nekoj jedinstvenoj situaciji kazao, oni su to pošli da šire svuda. O ovom sam već pričao puno puta. Ono što kažem u jedinstvenim prilikama nema univerzalnu primenu, i možda je posebno namenjeno onima koji su bili tu prisutni. Ako to ispričate drugima kad se vratite, kad im kažete, to neće imati unutrašnje značenje koje je postojalo u mojim rečima, a ti drugi nisu ciljana publika. Zato će izgubiti svoje dejstvo, a drugi kad budu čuli, osećaće se neprijatno. Istovremeno, kad to vi izgovorite, vi u to unosite svoje vezanosti. Uglavnom je to neka vrsta hvalisanja za vreme rada, suptilna, nesvesna. Mislim da u vremenu pred vama treba da prestanete da širite ovakve stvari. Kad čujete da sam nešto rekao, pustite to. Znate, oni hiljadugodišnji kultivatori, kad nauče malo istine, oni je čuvaju za sebe. Oni će je čuvati stotinama, pa i hiljadu godina, ne saopštavajući drugima (Publika se smeje): „Ako neko želi da dobije ovo malo znanja koje imam, moraće nešto da da u zamenu!“ A vi, narode: „Bla, bla, bla...“ Sve ispričate. (Učitelj se smeje) Ništa ne čuvate za sebe. (Publika se smeje)

Pitanje: U kom obliku će praktikanti iz Kine doživeti Ispunjenje?

Učitelj: Biće isto - opšti oblik je svuda isti. Ali ima jedna stvar: neće ići ako osobu ne primim ja, i ne pošaljem je ja. Zato oni koji su prerano preminuli, iako sam im ja odredio Ispunjenje, oni zapravo čekaju na jednom mestu. Ja ih moram primiti. One koje ja ne primim se ne priznaju. Zato svi oni čekaju na konačno razrešenje. Naravno, sada dok čekaju, oni nemaju nikakve teškoće. Njima je svest savršeno čista, u božanskom stanju, i samo se radi o povratku na svoje mesto.

Pitanje: U ovom vremenu, kritičnom za Fa-ispravljanje, neki veterani kultivatori su, u različitim trenucima, imali poteškoće u različitim stepenima. Kako da pomognemo i kako da tretiramo kolege kultivatore koji doživljavaju teškoće?

Učitelj: U kultivaciji nije važno da li je neko počeo pre, ili kasnije. Da li se neko dobro kultiviše takođe nije određeno time da li je ranije, ili kasnije, započeo kultivaciju. Ako je osoba sposobna da ima ispravne misli i ispravne postupke, kao i da se oslobodi svojih vezanosti, onda je ona drugačija. Zla banda propalica u Kini, koja progoni učenike Dafe, o tome misli ovako: „On je veteran među učenicima. Ako njega nateramo da nešto potpiše, ostali će slediti primer.“ Ali kako bi to moglo biti moguće? Dok svakodnevni ljudi progone kultivatore, oni ih nikako ne mogu razumeti. Svako se kultiviše, idući svojim putem, niko ne gleda bilo kog drugog, da li je neko drugi star ili mlad, da li je neko pre ili kasnije počeo praksu. Kao učitelj, ja sve učenike vodim na jednak način. Znači, što se tiče toga kako nekom da pomognete, prvo što možete učiniti je da pomognete da shvati stvari sa stanovišta Fa, i da napreduje. Drugo je da svi zajedno šaljete ispravne misli, i da više činite stvari kojima Dafa praktikanti spasavaju ljude. Sve ovo tom čoveku može pomoći.

Pitanje: Kad god napravimo značajan napredak u Fa-ispravljanju, neki obični događaji odjednom se pojave da prave smetnje. Na primer, 11. novembar, pad šatla, iračko pitanje, pitanje [Severne Koreje], itd. Kako da gledamo na ove smetnje?

Učitelj: To je tačno. Zašto zemlje koje podržavaju pravdu zatvaraju oči pred progonom od strane kineske vlade tolikog broja ljudi koji su deo matice društva? Zašto ćute? Na njihovoj strani postoje razlozi, ali postoje i smetnje koje priređuju stare sile, koje ih okupiraju tim teroristima. Zato teroristi malo-malo pa isplivaju, odvrate im pažnju s vremena na vreme, i spreče ih da se fokusiraju na pravu svrhu njihovog postojanja.

Pitanje: Pozdrav Učitelju od učenika iz Engleske.

Učitelj: Hvala!

Pitanje: Da bismo spasili članove naših porodica koji su utamničeni u Kini, smislili smo tačke, koje izvodimo na ulici. Jedan od nas treba da igra ulogu zle osobe. Učitelju, da li je za jednog Dafa praktikanta primereno da igra takvu ulogu?

Učitelj: Nema veze, u redu je da igra tako nešto. Ali kad naše učenike Dafe vidim u ulogama loših ljudi, ja se neprijatno osećam. Ako je potrebno, samo napred, nema veze, i ni na šta neće uticati. Na kraju krajeva, šta drugo možete - oni koji potvrđuju Fa moraju biti učenici Dafe. Ja sam im pomagao da dođu do nekih ideja, sugerišući im da kad pravimo TV emisije, možda možemo pozvati svoje prijatelje da igraju negativce. (Publika se smeje) Samo biste ih zamolili da glume. Sada nema para, ali u budućnosti, kad budete ostvarivali profit, moći ćete da im platite kad bude novca. (Publika se smeje) Samo se šalim! Nema, zapravo, nikakve veze.

Pitanje: Hoće li u budućnosti istovremeno postojati ljudska rasa i druga bića? Šta o ovom treba da misle učenici?

Učitelj: Hoće li ljudska rasa i druga bića istovremeno postojati u budućnosti? Kad bude nastupilo Fa-ispravljanje ljudskog sveta, tada još uvek neće biti toliko promena. A šta će nadalje postojati na Zemlji, to će zavisiti od potreba ljudske rase. Sve na Nebu je naprosto čudesno, toliko divno da se ne može opisati. Čak i Bogovi, ili bolje rečeno, Bogovi koji ulaze u novi kosmos usled pozitivnog razrešenja, i oni su zapanjeni. (Aplauz) Ljudska bića misle da su Bogovi divni, i da su božji svetovi divni, ali kad bi mogla otići tamo i pogledati, shvatila bi da stara mesta više nisu tako divna – toliko je velika razlika. Što se tiče demona, oni su takođe deo kosmosa. U kosmosu, odnos između pozitivnih i negativnih bića ne može izostati.

Koliko je sati? (Aplauz) Hoćemo li ovim završiti? To je sve što sam imao da kažem. (Dug aplauz kojim se Učitelj moli da ostane) Onda ću odgovoriti na još neka pitanja. (Aplauz)

Pitanje: Možete li nam reći šta mislite o tužbama protiv onog bednika, onog glavnog demona u Kini? (Publika se smeje)

Učitelj: U Kini ne može svako saznati činjenice i tako dobiti pozitivan dojam o Falun Gongu, ali tog bednika svi proklinju – toliko je loš. (Aplauz) Zar ga onda ne treba poslati na sud? (Aplauz) (Učitelj se smeje) (Aplauz)

Pitanje: Cenjeni Učitelju, molim vas da mi ovo objasnite: kad demonstriramo ispred kineskog konzulata, zlo manipuliše policajcima da nam prave probleme. U skladu sa onim što ste vi, naš cenjeni Učitelju, rekli, ja mislim da treba dobro da radimo tri stvari, a ponajpre da objašnjavamo činjenice. I rekli ste da kad naiđemo na probleme, ne treba da ih izbegavamo, već da se s njima suočimo...

Učitelj: To je istina. Kad naiđemo na takvu situaciju, treba da je razrešimo. Zapamtite: gde god da nastane problem, tu treba da objasnite činjenice. (Aplauz) Što se tiče toga da li je rezultat dobar, ne gledajte drugu stranu, jer to dolazi iz vašeg uma. Ako želite da bude dobro, onda će biti dobro. A ako ne nameravate da to učinite dobrim, ili ako vam je um kolebljiv, onda vam neće biti lako da ispravite stvari. Drugim rečima, potrebno je imati snažne ispravne misli. Ako mislite: „Ja te istinski spasavam. Ja ti uistinu saopštavam činjenice,“ onda će rezultat biti dobar. Takođe učinite sve što možete da sa blagonaklonošću priđete ljudima izvan Kine. Naravno, i izvan Kine ima onih za koje nema nade. Možda ćete nailaziti na njih, a možda nećete. Ali bez obzira na sve, moramo se ispravno ponašati. U najmanju ruku, ne smemo ih izneveriti, ne smemo izneveriti živa bića. Ishod mnogih stvari zavisi od toga kako ljudi postupaju s njima. Dajte sve od sebe, i ne otežavajte stvari.

Pitanje: Moja žena je izgubila slobodu potvrđujući Fa. Pošto imam dete staro svega nekoliko godina, ja neću potvrđivati Fa kao moja žena, već radim stvari koje su za mene bezbednije. Je li ovo ispravno? Takođe bih želeo da prenesem pozdrave Učitelju od Dafa praktikanata iz Džengdžua.

Učitelj: Hvala. Kao učenik Dafe, ako misliš da je ono što radiš prava stvar, onda to i radi. U procesu kultivacije, ljudi imaju različita shvatanja, i nalaze se u različitim stanjima. To nisu problemi. Nivo do kog si sposoban da shvatiš stvari u svojoj kultivaciji, i stepen do kog možeš delovati, oba predstavljaju manifestacije domena tvoje kultivacije. Drugim rečima, naravno da je bolje ako možeš dejstvovati izuzetno dobro, ali to se ne može na silu. Ja za vas nemam drugih zahteva. Nikad nisam rekao da morate da delujete dobro do te i te mere. Uvek ste vi sami bili ti koji preduzimaju stvari. Koliko visoko dopire vaše poimanje na bazi Fa istina, to je ona mera do koje možete dejstvovati. Sve što radite, radite za vas same, nikako za mene. (Učitelj se smeje) Da vam ovako predstavim: Samo Učitelj pomaže vama, a vi nikad ne pomažete Učitelju. (Aplauz) U budućnosti, kad budete sagledali pravu situaciju, kazaćete: „O! Znači tako je to bilo!“

Pitanje: Danas je Festival Lanterne. Zahvaljujemo se cenjenom Učitelju što nas uči Fa i spasava nas, i što Festival Lanterne provodi s nama. Ovi studenti ne žele da Učitelj ode. (Aplauz)

Učitelj: O, ja to zapravo nisam ni mislio. Što se tiče festivala i praznika, ako me na njih ne podsetite, ja ću zaboraviti, takav sam. Danas je Festival Lanterne, pa nije li ovo veliki ponovni susret? (Dug aplauz)

Pitanje: Kad materijale za objašnjavanje istine šaljemo u Kinu, možemo li im slati i vaše pesme i članke, kao i Dafa knjige?

Učitelj: To nije problem, nikako nije problem. Svakodnevnim ljudima možete slati te stvari. Nije problem, sve dok ljudi žele da ih čitaju. Progon traje već tako dugo, pa mnogi ljudi stvarno žele da saznaju istinu o Falun Gongu, ali ne mogu da nađu knjige. Znate li koje su opravdanje koristile stare sile, kad su u to vreme navele zlo da spali knjige? Zašto su spalile knjige? U to doba u Kini je bilo toliko primeraka Džuan Faluna, da ih je bilo bukvalno svuda. Ali mnogi učenici nisu shvatali da knjigu treba poštovati, a svakodnevni ljudi su je tretirali sa još manje poštovanja. Bogovi to nisu mogli podneti, jer to je Nebeski zakon, onaj koji je stvorio kosmos! Zato su stare sile htele da proizvedu veliku oskudicu knjiga, pa su naterale ljude da traže Fa, da ga cene, i da nadalje shvataju koliko je ovaj Fa vredan. To je opravdanje koje su one u to doba iskoristile.

Pitanje: Čini se da neke kolege praktikanti u našem području i dalje ne shvataju Fa-ispravljanje. Njihovo razumevanje po drugim pitanjima takođe nije mnogo dobro. Kako da im pomognemo da se poprave?

Učitelj: Ništa se ne može na silu; može li se neko kultivisati, u potpunosti zavisi od njega samog. Mi ga samo možemo posavetovati da radi ono što je dobro, čineći sve što možemo da ga podsetimo, kažemo mu o nekim stvarima, i jasno mu objasnimo principe. Prinuda ne vredi. Kad kažete svoje, možda će se stvar razrešiti, ili je možda slučaj da osoba ima vezanosti.

Pitanje: U našem Dafa radu, neki ljudi na odgovornim pozicijama, da bi stvari išle kako treba, ne govore istinu, i postupaju na način ljudi. Je li to zato što nisu dobro učili Fa, pa imaju sebične interese, ili imaju prikrivene motive?

Učitelj: Motive? Ne možete tako reći. Od onih koji sede ovde, jedno ili dvoje su pomalo neobični, ali reći ću vam, Učitelj i dalje ne želi da odustane od vas, i moraću da vidim možete li uspeti. (Aplauz) Ako možete, ja ću se pobrinuti za vas. Od vas zavisi. Što se drugih tiče, ako kažete da ovde sedi neko ko želi da nanese štetu Fa, ili da neko želi da učini nešto drugo, to je nemoguće. Ljudi na odgovornim pozicijama takođe su kultivatori, pa i oni će svakako pokazati svoje ljudske misli. Rekao bih da ne treba previše da očekujete od njih. Ali oni jesu osobe sa odgovornošću, pa ono što rade ima određeni uticaj. Zato kad sagledate problem, treba im ukazati na isti. Ako neće da saslušaju, možete o tome obavestiti Dafa asocijaciju.

Pitanje: Ja sam vaš učenik, ali imam problem s dugom. Mogu li ga odužiti kroz formu Fa-ispravljanja?

Učitelj: Upotreba Dafe u lične svrhe... Ne mislim da je ovakvo razmišljanje u redu. Ako kao Dafa praktikant zaista postupate kako treba, mislim da vaše nevolje neće biti tako apsolutne kako vam se čine. Jer ako ne sagledavate stvari iz [perspektive] Fa, onda će nevolje svakodnevnih ljudi biti samo nevolje svakodnevnih ljudi. U očima ljudskih bića, stvari se ne menjaju, ali u očima Bogova, sve ovo se menja. Vi se brinete, a i Učitelj se brine za vas – ja se brinem što se još niste oslobodili svojih vezanosti i što još niste dostigli visok nivo poimanja Fa, i što kad razrešite jedan problem, stvorite nove probleme. (Uzdah) Ovo nije kritika! Sve što Učitelj kaže je Fa.

Pitanje: Oduvek me je to zbunjivalo, možda ne bi trebalo da trošimo puno ljudskih i materijalnih resursa proučavajući alat za probijanje internet blokade? Možda treba da radimo stvari koje su kratkoročne i visoko efikasne?

Učitelj: Ima različitih shvatanja ovog. Sve što mogu reći je da postoje različita shvatanja. Naravno da treba činiti visoko efikasne stvari, tu nema sumnje. Ali što se tiče probijanja internet blokade, razmislite, zlo nas progoni i širi ogromne laži – zar da ih ne raskrinkamo? Ljudima sveta moramo omogućiti da sagledaju njihovu zlu prirodu, da sagledaju opake postupke, i da vide istinu! Zato je moramo probiti. Među Dafa praktikantima je veliki broj naučnika svetske klase. Mi smo sposobni da je probijemo. Sajt Minghui nikad nisu uspeli da blokiraju! (Topao aplauz) Ali isto tako je tačno da ne treba da koristimo previše naših ljudskih resursa. Mada, u tome ne učestvuje previše ljudi, zar ne?

Pitanje: Kad Fa bude ispravio ljudski svet, neće biti nikakve blokade. Radi li se o tome da sve ovo treba realizovati na način učenika u ljudskom svetu?

Učitelj: Kad probijamo blokadu, mi poričemo aranžmane starih sila. Mi naprosto odbijamo da prihvatimo ovaj progon i blokadu. Kad Fa bude ispravio ljudski svet, i kad se Bogovi i Bude veličanstveno prikažu, ljudima neće preostati ništa drugo nego da slušaju! Situacija će biti drugačija.

Pitanje: Hoće li praktikanti unapred znati kad dođe čas da Fa ispravi ljudski svet? (Publika se smeje)

Učitelj: Stepeni do kojih ste se kultivisali su različiti, pa se vaša stanja kultivacije razlikuju. Neki učenici će znati unapred, a neki neće. Nije važno da li znate ili ne; to neće uticati na napredak vašeg Ispunjenja ili vašeg nivoa. Ni najmanje. Zašto toliko o tome misliti? Fa-ispravljanje ljudskog sveta zaista nema, da jasno kažemo, mnogo veze sa vama. Vi ste učenici iz doba Fa-ispravljanja! (Aplauz)

Pitanje: Trenutno neki od praktikanata imaju simptome bolesti, i to vrlo ozbiljne. Jedva mogu da čitaju knjigu, rade vežbe ili šalju ispravne misli.

Učitelj: Rekao bih da su ovo pravi problemi. Neki učenici pokazuju sopstvene vezanosti, ali neki ne; oni ih drže u sebi, neverovatno su vezani, i na kraju sami ne mogu da ih se oslobode. Zlo će vas činiti sve više i više nenormalnim, navodeći vas na težak pad – toliko težak da to do kraja života nećete zaboraviti. Eto kako oni to rade, stoga se nemojte puno vezivati. Jer onda, kad nastanu problemi, pitaćete Učitelja šta da radite, mada su pravi uzrok vaše vezanosti. Učitelj će nešto učiniti tim povodom.

Ima i ljudi koji imaju lažni sluh – jedino ga lažnim sluhom mogu nazvati. Zapravo, vi ste zaista nešto čuli, ali ono što ste čuli nije bio Učitelj – oni lažiraju glas Učitelja! Oni lažiraju čak i moju pojavu i koriste vaše vezanosti da bi vas obmanuli. Kao Dafa praktikanti, vi iz Fa treba da spoznajete stvari. Vi ste Dafa praktikanti, koji su pošteni i dostojanstveni. Treba racionalno da razmislite o tome da li je nešto na liniji sa Fa. Zatim, ima i učenika koje se stalno zanimaju za natprirodne moći. Sa idejom da povećam pouzdanje učenika u potvrđivanje Fa, nekim učenicima dopuštam da vide ponešto od situacija Fa-ispravljanja u različitim dimenzijama, ali ipak neki i dalje ne mogu postupati s tim kako treba; oni se ne kultivišu u skladu s Fa, a kad se nešto desi, čak se obraćaju učenicima sa natprirodnim moćima da im pogledaju stvari, da bi zatim ono što je sagledano uzeli da ih vodi u tome kako da rade stvari koje su u vezi s Dafom i kako da se kultivišu. To je već veoma opasno. Ko bi mogao sagledati suštinu Fa-ispravljanja? I ko bi ikad mogao objasniti stanja onih koji se kultivišu u Dafi? Manifestacije na izuzetno niskim ravnima nisu krajnja, prava situacija. Ako se ne kultivišeš na osnovu Fa, ako ne postupaš prema Fa, jesi li i dalje učenik Dafe? Kad god se nešto desi, ti odlaziš toj drugoj osobi da je pitaš da vidi o čemu se radi, ali šta ona vidi? Ko može sagledati tvoju konačnu situaciju? To ne može čak ni tvoje sopstveno dete. Već sam rekao da ti čak ni interno, među učenicima Dafe, nije dozvoljeno da to vidiš. Kad bi se pravo stanje tvoje kultivacije moglo sagledati, šta bi ti ostalo da kultivišeš? Kad bi ti bilo rečeno, sve bi bilo rešeno. Ne može se videti! Razlog je što na različitim nivoima postoje različite manifestacije, a za bića na datom nivou, manifestacija na tom nivou predstavlja istinu, što znači da na svakom nivou, na nivoima nivoa, postoje istine. Ali to su različite manifestacije jedne stvari na različitim nivoima, pri čemu se na vrhu nalazi manifestacija najosnovnije stvari, a ta najosnovnija stvar se pronalazi tek kad se stigne do kraja. S kog, znači, nivoa biste mogli da sagledate konačnu, pravu situaciju učenika Dafe, pravu situaciju Fa-ispravljanja, i pravu situaciju Učitelja? Kad biste danas mogli sagledati konačnu, pravu, situaciju Dafa praktikanata i Učitelja, kao i istinu Dafe, onda bi danas bili Gospodar ovog beskrajnog kosmosa! Vidite li sve ovo? Je li vam sve pred očima? Kako možete biti toliko glupi?! Predajući Fa, o ovom sam već puno puta pričao. Zašto baš morate imati smetnje? (Učitelj se smeje)

Pitanje: Kad učenici koriste svoj posao da bi ljudima preneli Džen-Šan-Ren Fa-istine kosmosa, na suptilne načine ih prenoseći ljudima sveta...

Učitelj: Ne mislim da ovo problem. To možete raditi.

Pitanje: Neko više ne može direktno da daje Dafi, kao što je do nedavno činio. Molim vas da mi kažete da li on i dalje ispunjava kriterijume za Dafa praktikanta iz doba Fa-ispravljanja?

Učitelj: Jesi li u svakom pogledu dobro učinio šta učenik Dafe treba da čini? Ako jesi, onda je ono što si uradio u redu. (Učitelj se smeje) Ne brini - a ovo uključuje neke od onih koji su se sapleli. Samo požuri i ustani.

Pitanje: Kao neko ko sprema doktorat, kvalitetno bavljenje mojim naučnim radom zahteva od mene da sam mu u potpunosti predan, ali takođe treba da učim Fa, objašnjavam činjenice, i radim vežbe. Uvek se osećam kao da nemam dovoljno vremena.

Učitelj: I dalje ima onih koji postavljaju ovo pitanje - Učitelj je puno puta dao odgovor na njega. Mislim da kao kultivatori, Dafu treba da stavite na prvo mesto, ali i svoj posao treba da radite valjano. Treba da date sve od sebe da dobro uradite stvari. Što se tiče ravnoteže ovih stvari, kad su u pitanju konkretne stvari, sam moraš odrediti prioritete. Ako kažeš: „Suviše sam zauzet, ne mogu da čitam“, onda je to isto kao da se ne kultivišeš. Kaži: „U potpunosti ću se posvetiti svom poslu,“ i bićeš samo svakodnevna osoba. Može li biti da ove stvari ne balansiraš kako treba? Onda naprosto odredi prioritete i dobro isplaniraj stvari - zaista je prosto. Zapravo, ovo sam već veoma jasno raspravio u Džuan Falunu. Dobro učenje Fa definitivno neće uticati ni na šta tvoje u tvojoj kultivaciji, već će ti, naprotiv, pomoći da na poslu, ili u školi, udvostručiš rezultate, ulažući upola manje napora.

Što se nauke tiče, već je došlo do ovog stanja. Čovečanstvo ne može bez nje, a društvo i dalje daje sve od sebe da je pogura napred. Ali u društvu kakvo će ljudi imati u budućnosti, ona neće postojati. U budućnosti neće biti nikakve nauke. Ali svejedno, nauka je proizvod kosmosa, i zato je nikad nisam odbacio. Samo sam rekao da ona nije na liniji sa ljudskom vrstom, pa se ne može dati ljudskoj vrsti, posebno ne u budućnosti, kad ljudi budu krenuli putem postajanja Bogova, što je razlog više da se ova nauka ne može dati ljudima. Nauka, zapravo, huli Bogove, igra ulogu u izopačavanju materije, i uništava životnu sredinu. Ona ne samo da prouzrokuje izopačenje materije, već prouzrokuje izopačenje ljudskih koncepata, prouzrokuje izopačenje mnogih elemenata materije na Zemlji, i do određenog stepena škodi kosmosu. Zato u budućnosti, na ovom mestu ljudi, ona više neće postojati. Trenutno je ovako kako jeste, i to je tako zato što pre nego što Fa-ispravljanje ljudskog sveta stigne ovamo, koliko god da ljudska vrsta postane haotična, ostavićemo tako kako jeste. Ako se ne bavite naučnim radom, sama nauka neće postati bolja usled ove činjenice. Ako se bavite, to je u redu, a činjenica da se bavite njom ne smatra se lošom, jer takvo je sveukupno stanje stvari. Takav je odnos.

Pitanje: Ja sam vaš učenik, koji je okupiran sa puno Dafa poslova. Jedva da radim vežbe, i ne mogu uvek obezbediti da učim Fa. Ovo me boli iznutra.

Učitelj: Mislim da ipak treba da nađeš vremena za učenje Fa, osim ako ne prevodiš Dafu (Publika se smeje), što opet smatram učenjem. U suprotnom, još uvek treba da učiš Fa.

Pitanje: Mislim da Fa-ispravljanje ljudskog sveta već tiho nastupa, i da je u moderno vreme napredna nauka dovela do ekonomske recesije. Je li ovo uvod u novu ekonomsku situaciju? Ako Dafa praktikanti osnivaju nove firme, hoće li imati dobru perspektivu? (Publika se smeje)

Učitelj: Nije to kao što zamišljaš! Fa-ispravljanje ljudskog sveta nema ništa sa naukom, niti će u njihovim manifestacijama biti ikakvih konflikata, ali isto tako neće pospešiti razvoj nauke. Što se tiče osnivanja novih firmi, to su vaše stvari, a ako imate šta je potrebno, onda samo napred.

Pitanje: Ono u šta sam se prosvetlio je da nemam problem sa smetnjama, već samo problem da sam nisam postupao dobro. Je li ovo shvatanje ispravno?

Učitelj: Nema problema sa ovakvim razmišljanjem. Dobro je što nemaš nikakve smetnje. Sposobnost da se shvati šta nije učinjeno kako treba, i gde se podbacilo, predstavlja kultivaciju.

Pitanje: Učitelju, sadržaj Fa koji ste jutros predavali je veoma dubok. Kao praktikant, pitam se je li to nešto što se već desilo, ili nešto što bi se moglo desiti u budućnosti?

Učitelj: Ja sam sagledao neke zaista loše indicije, i neki praktikanti će biti uništeni. Veoma je ozbiljno, pa sam pričao o tome. Može se reći da će se desiti u budućnosti, ali počeci već klijaju. O tome se radilo.

Pitanje: Ja sam vaš učenik, i prosvetlio sam se u sledeće: Učitelj je manifestacija Fa u ljudskom svetu, znači Učitelj je Fa, što predstavlja deo implikacije uzimanja Fa za učitelja.

Učitelj: Hajde da ovo predstavimo jednostavnim jezikom: Ja sam stvorio Fa. (Oduševljen aplauz) U kolosalnom nebeskom svodu, dok god si nešto u kosmosu – znači da ovo uključuje sve – bez obzira da li imaš oblik ili ne, bez obzira je li to praznina, nepostojanje, ili šta god, dok god si nešto, stvorio te je Fa, i nalaziš se u ovoj životnoj sredini, koju je stvorio Fa. Fa ima standarde za bića. Fa je stvorio sva bića, pa u svom obnavljanju, Fa isto tako nagoni sva bića da se asimiluju, i spasava sva bića. Pošto Dafa praktikanti uče Fa, oni se aktivno asimiluju u Fa. Ništa u kosmičkom telu više nije dovoljno dobro. Razlog zašto se on u sadašnjem trenutku i dalje održava je da bi se sva bića kosmosa asimilovala, da bi im bilo omogućeno da se spasu. U suprotnom ga odavno ne bi bilo. Kolosalni nebeski svod bi se iznova izgradio, a Fa bi re-kreirao sve nivoe i sva bića. Ipak, ja nisam to učinio ovako. Ja sam sva bića kosmosa naveo da nauče Fa, pa da se sa ispravnim mislima asimiluju prema Fa. Ovo je najbolje dobrodušno rešenje, a usvojeni pristup iskazuje samilost prema svim bićima. Sva bića pre istorije stvorio je Fa, i tu niko nije izuzetak, svi su obuhvaćeni. Kad neko priča o tome kako je Džuan Falun na tom-i-tom nivou, on izgovara demonske reči. U neizmernim i nebrojenim kolosalnim nebeskim svodovima, neizmernim i nebrojenim dimenzijama u kosmičkom telu, u svakoj dimenziji postoji neizmerno mnogo, nebrojeno bića! Sve njih stvorio je Fa. Nema bića koje može komentarisati Fa (Aplauz), a sav Fa se manifestuje u knjizi Džuan Falun! Eto koliko je ogroman ovaj Fa.

Pitanje: Učitelj je jutros pomenuo kako u ovom času stare sile nastoje da uzdrmaju ispravnu veru Dafa praktikanata i ispravne misli u Fa, upotrebljavajući određene supstance da bi stvarali lažne pojave Učitelja. Možete li nam reći kako da ih razlikujemo?

Učitelj: Ne treba da pokušavate da ih razlikujete. Ono što učenici trenutno mogu da vide i znaju, ograničeno je njihovim nivoima. Stare sile su Bogovi i, trenutno, što se vas tiče, oni mogu da se pretvore u mnogobrojne oblike. Kad učenici ne uzimaju Fa za svog učitelja, usredsređujući pažnju na te stvari, onda stare sile mogu da prizovu koju god hoće lažnu viziju. Danas ću vam ovo u potpunosti razjasniti: Ono što vidite, ono što vidite svojim ljudskim očima, je glavno telo Učitelja. Upravo ovde. To sam ja. (Aplauz) Ostali JA, koliko god da im je visok nivo, oni su samo moja tela na različitim nivoima. Iako sam ja na najnižem mestu, to je zato što sam došao na najniže mesto; iako se ta moja tela na različitim nivoima nalaze na visokim mestima, to je stoga što sam ja hteo da budu na tim visokim mestima. Sve te JA, sa svih nivoa, bih mogao povratiti nazad, združujući ih u jedno telo, tako da sva budu ovde sa mnom istovremeno. Isto bih mogao da se manifestujem na takav način da na svakom pojedinom nivou celokupnog kosmosa sve budem ja. (Aplauz) Ali ponekad se stare sile umešaju, i kad vide da je učenik stvarno skrenuo, one mu prikazuju lažne vizije, blokiraju mu vid, ne daju mu da na drugoj strani vidi Učitelja, a s mentalnog stanovišta mu ne dopuštaju da ovde gaji ispravnu veru u Učitelja. Onda dovode jednog lažnog, koji u će toj dimenziji putovati tamo-ovamo, ili će ostati ovde, zbog čega ćeš skrenuti. Zato ne treba da gledaš te stvari - naprosto ih ignoriši. Pored Fa, koji je ovde, i Učitelja, koji je ovde, nije li to dovoljno? (Aplauz)

Ne uči li se Fa od mene, koji sam ovde? To su ova usta (upire u usta), vidite? (Publika se smeje, aplaudira) Sve to ja predajem. Niko me ne može kontrolisati, ne brinite. Stare sile uopšte ne mogu da vide izvor iz kog ističe Fa, koji predajem. Nijedno biće ne može da sagleda poreklo Fa, koji ja predajem. Čak i kad bi jedno biće prošlo kroz sloj iza sloja materije i života, ipak ne bi moglo da ga isprati do njegovog nastanka. Jedan od razloga zašto tražim od vas da Fa prihvatite za učitelja, je to što ne želim da imate ovakve smetnje. Tražim vam Fa uzmete za učitelja, a taj Fa je upravo ovde, pa naprosto delujte u skladu sa Fa i kultivišite se otvoreno i sa dostojanstvom. Kad ne biste imali Fa, onda razmislite, da li biste mogli da se kultivišete na osnovu ono malo što vidite? Ne biste mogli, je li tako? Zašto onda ne sledite zahteve Fa? Zapravo se svi ti lažni [Učitelji] sada uništavaju.

Pitanje: Nekoliko učenika izvan Kine otišlo je u Kinu, gde su uhapšeni. Je li tačno da se nisu ponašali u skladu sa zahtevima Učitelja?

Učitelj: To se ne može reći. Svi Dafa praktikanti se trude da iznađu načine kako bi što bolje angažovali sopstvene sposobnosti, da bi uradili stvari za Dafu. Ne može se reći da je neki način na koji učenici deluju ispravan, dok neki nije. Svako ide svojim sopstvenim putem, a sopstvene koncepte ne možemo nametati drugima. Kad nastane problem, nemojte raspravljati ko je u pravu, a ko nije. Kad problem ispliva, svi treba da pomognete jedni drugima, nalazeći način kako da ga rešite.

Pitanje: Mislim da se dobrota ne ispoljava samo prijateljskom i prijatnom spoljašnošću. Osećam i da je zaustavljanje zla ispoljavanje dobrote. Na primer, oblik dobrote i ispoljavanje moćne vrline Dafe je i naše odbijanje poslušnosti u odnosu na neodržive zahteve policajaca u Hong Kongu i Nemačkoj.

Učitelj: Što se tiče ljudskih bića, prema njima treba da budete dobri, a što se tiče zlih bića, njih treba da očistite. Što se tih policajaca tiče, oni nisu bili svesni i bili su kontrolisani. Kad ne postupate kako treba, onda oni, kad vas loše tretiraju, nisu razumni, pa ćete stoga, dok se sukob bude pojačavao, trpeti gubitke - stoga gubitke treba da izbegavate. Prema ljudima budite što bolji, dok [bićima] sa druge strane treba ozbiljno da se pozabavite. Kad nešto ima negativan uticaj ili škodi Dafi, ovo takođe treba ozbiljno da razrešite, pomoću zakona svakodnevnih ljudi. Zlo je ulilo mnogo toga lošeg u nemačke policajce, pa su nas u tom času tretirali prilično nerazumno. Kakav treba da bude stav jedne nacije prema Dafi, i kakav treba biti kad se zlo i dobro nađu pred njom? Šta da radim sa njihovom budućnošću?! Pošto su se te stvari desile, trebalo je smesta reagovati, obraćajući se pravosuđu. Njihova zemlja je demokratska, pa čak i njihov predsednik, budući da je izabran, ide na sud ako počini zločin. Naravno, ovo pitanje je prošlo, i sada je teško nešto učiniti.

Pitanje: Ponekad mi se čini da nisam vredan da me spasite. Kako da obuzdam svoju sebičnost i dostignem standard?

Učitelj: Ne budi toliki pesimista. Svaki čovek ima drugačije navike, a običaji svake nacije su drugačiji. Potičući iz različitih sredina, ljudi imaju različite kulturne pozadine, što rezultuje različitim običajima. A negativni aspekti različitih kultura utiču na naše učenike, koji su različitih etničkih pozadina. Ali ovo nije problem. Učitelj ne gleda na ove stvari. Dok god se kultivišeš, moći ćeš da stičeš razumevanje, a postepeno ćeš sve moći da radiš kako valja. Nije realno očekivati da se sve može odmah uraditi dobro. Kako se tvoje učenje Fa bude konstantno produbljivalo, i tvoje shvatanje bude bivalo sve bolje i bolje, bićeš u stanju postupati dobro.

Pitanje: Kako bolje da objasnimo činjenice američkoj vladi?

Učitelj: Sve vreme se bavite ovim, i vrlo dobro vam ide zasad. Napredak zahteva delovanje na dubljem nivou, kao i na široj osnovi.

Pitanje: Napisao sam jedan e-mail mnogim kolegama praktikantima. Ono što sam želeo da kažem je bilo dobro, ali je pristup bio ponešto negativan. Posle ovoga su moje kolege praktikanti prestale da dele stvari sa mnom. Je li pogrešno to što sam učinio?

Učitelj: Već si shvatio da je tvoj pristup bio ponešto negativan, i zbog toga to nisu prihvatili. Nisu to prihvatili jer i sami imaju ljudskih misli. Pošto ste Dafa praktikanti, možda je potrebno da tu stvar obe strane ispravno sagledaju. Dafa praktikanti prema svemu treba da budu pozitivni. U drugim ljudima nemojte gledati negativnu stranu - uvek treba gledati njihovu pozitivnu stranu. Zapravo, da li ste znali da u doba kad sam vam predavao Dafu, za vreme časova, iz publike su mi slali puno ljudskih misli? Misli koje su neki ljudi odašiljali bile su zaista loše, ali ja na ovo nisam obraćao pažnju. Ja gledam samo vašu dobru stranu, pa zato mogu da vas spasem. Kad bih stalno gledao vašu lošu stranu, kako bih vas mogao spasavati? Što bih više gledao na nju, više bi se ljutio, kako bih vas onda mogao spasiti? (Aplauz) Zato, u ma kojoj situaciji, nemojte da na vas utiče ljudsko ponašanje, nemojte da podležete ljudskim mislima, i ne dajte da na vas utiču ovozemaljska osećanja. U drugima više sagledavajte pozitivno, a manje negativno.

Pitanje: Kad kao grupa učimo Fa, razmenjujući shvatanja, ja nemam šta da kažem, niti imam ikakav stav. Je li to u redu?

Učitelj: Možda je ovo posledica stanja tvoje kultivacije. Ako ne želiš da govoriš, onda nemoj govoriti. Ako se stidiš što nemaš šta da kažeš dok drugi govore, ako ne možeš, onda nemoj govoriti, to je u redu. Ako budeš želeo da govoriš, to će prirodno doći, pa ćeš govoriti. Ali nemoj da te ometa tvoja navika da ne govoriš.

Pitanje: Učitelj je rekao da će ljudi budućnosti igrati glavnu ulogu na ovom nivou kosmosa. Koja je to, konkretno, važna uloga? Možete li objasniti?

Učitelj: U budućnosti će ovo ljudsko mesto biti jedno veoma posebno mesto. A zašto to kažem? Bez obzira koliko je duga ljudska istorija, ljudska vrsta je stvorena da bi se spasila sva bića, i radi Fa-ispravljanja, i zato je stvoren ovaj nivo ljudskih bića. U prošlosti nije bilo nikakve ljudske rase. Na mestu na kom je sada Zemlja, bile su druge planete, a te planete imale su strukturu drugačiju od današnje Zemlje. Upravo radi postojanja ljudskih bića, na ovoj Zemlji je stvoreno toliko toga, poput vode, biljki, životinja, itd. Bića i sredina na prethodnim planetama bili su lošiji. Bića najvišeg nivoa bila su poput vanzemaljaca. Drugim rečima, na ovom mestu nije bilo nikakvih ljudskih bića. I bez obzira koliko puta su planete na ovom mestu bivale uništavane i stvarane, nije bilo nikakvih ljudskih bića. U svekolikoj istoriji, samo dve planete su imale ljudska bića: prošla Zemlja, i ova Zemlja. Prošla Zemlja je služila za probu, koju su, radi učenja Fa u ovom vremenu, priredile stare sile. Ovaj put je izistinski - Fa-ispravljanje je počelo. Stare sile su te koje su priredile taj proces.

Pre nego što sam došao ovamo, znao sam da će stare sile aranžirati sve ovo, a unutar tog aranžmana, ja sam izabrao šta sam hteo. Ali što se tiče mnogih fundamentalnih stvari, stare sile nisu sposobne da ih promene. Iako su stvari na ovaj način postavljene, pošto je počelo Fa-ispravljanje, stare sile su ipak promenile preko osamdeset odsto onoga što je određeno pre istorije. Ne mogu da prihvatim takvo ponašanje, koje uključuje to da me koriste radi zadovoljenja sopstvene sebičnosti, i zanemarivanja bezbednosti svih bića i kolosalnog nebeskog svoda. To je jedan od razloga zašto ih čistim. Drugi razlog je to što sam Fa-ispravljanje odlučio da uradim znajući da sve ovo više ne valja, i da koliko god u sebi imala mudrosti, bića ipak ne mogu da izmene sudbinu dezintegracije, i spasiti se mogu samo ako se stvari iz osnova promene. Ali sve što je staro nije moglo da shvati način na koji ja ovo izvodim. Ipak sam ja uspeo, i bez obzira shvataju li to oni ili ne, najvažnije je spasavanje bića. Zato se svom snagom probijam preko svih prepreka, izlazeći izvan svega, ne bih li razrešio sve brojne probleme. U tom procesu, bića na različitim nivoima videla su da sve što ja preduzimam predstavlja nadu za pravo spasenje svega. Kad sam stigao do ove tačke, sva bića su isto tako shvatila da sve ono što su stare sile htele da urade ne može razrešiti stvari, jer te stvari nemaju korena.

Kako Fa-ispravljanje napreduje dalje prema gore, više nema starih sila i više nema nikakvih faktora vezanih za aranžmane starih sila – one skončavaju bez razrešenja. Stare sile su, kad je u pitanju napredak u pravcu obnove i spasavanja svih bića, nešto poput najveće prepreke, koju je najteže ukloniti, koja će najlakše povesti u pogrešnom pravcu, navesti osobu da teško razlikuje tačno od netačnog, i nešto najteže da se prevaziđe; one su ta kritična brava, koja znači život ili smrt na ivici rođenja novog kolosalnog nebeskog svoda, i džinovska prepreka obnovi. Ali u prošlosti sam odabrao ovo mesto, jer sam želeo da bićima kosmosa, koja su pala, dam šansu da se vrate, kao i da učinim da ovaj deo moći kosmosa dopusti bićima ulazak u harmonizujući, sveobuhvatni, ne-destruktivni mehanizam. Tako je u potpunosti prokrčen put kojim će ljudi budućnosti postajati Bogovi. Ljudi kažu: „O, kad umrem otići ću da vidim Boga.“ Kažeš da ćeš otići da vidiš Boga, ali hoće li Bog videti tebe? Zapravo, u Bibliji se vrlo jasno kaže da tek kad dođe konačan čas, što je Sudnji dan, samo tada će Gospod primiti i osloboditi one koji su zaista ispunili standard za odlazak na Nebo. Do danas su sva živa bića čekala, život za životom, tokom svojih ciklusa reinkarnacije. U ovom procesu, grešnici su odlazili u pakao. Mada, odlazak u pakao ne znači da su uništavani. Oni tamo mukama moraju otplatiti svoje grehe, a kad otplate svoje grehe oni se vraćaju, ponovo se reinkarnirajući. Ali kad oni sa posebno velikim gresima dospeju u pakao, takvi se direktno uništavaju i šalju u Beskrajni pakao, a kad jednom neko kroči kroz kapiju ne-života, on više nikad ne može živeti. Ovako je bilo u prošlosti.

Pošto je stvorena ljudska rasa, na sceni čovečanstva pojavili su se i Bogovi, pa se na taj način pojavila i kultivacija, i ispravna vera. Ali nikad osoba sama nije bila ta koja se kultiviše, već se Sporedna duša kultivisala. Razlog zašto je Sporedna duša mogla da se kultiviše je to što bi ona ušla u pretpostavljeni domašaj Tri domena, bez da se zapravo nađe u njemu. Zašto je bilo ovako? Na primer, kao što sam ranije rekao, kad neka bića uđu u ljudsko telo, ona nisu istinski prodrla u ljudsko biće, pošto je to samo jedna dimenzija. Ja sam zapečatio sve dimenzije na onoj strani Dafa praktikanata, koja je u potpunosti kultivisana. Niko ne može da uđe. Svako može proći kroz stranu koja nije potpuno kultivisana, ali Fa-čuvari i Učitelj paze, ne dajući im da prođu. Naravno, nema elementa koji može proći kroz mene, tamo na drugoj strani. Učiteljeva situacija ovde je takva da spoljna površina moga tela drži živote svih Bogova, svih bića, i sve elemente svih neizmernih, kolosalnih tela kosmosa. To je situacija pre nego što će stići Fa-ispravljanje ljudskog sveta. Ali oni elementi u prostornim razmacima, koji održavaju opstanak bića, takođe su Bogovi, i za ovo vreme oni mogu da prođu kroz tela svakodnevnih ljudi. Takođe, to je kao da su bića uronjena u njih – to je baš kao kad dišeš, kad dišeš, ti ih udišeš. U među-prostoru čestica, bića u mikrokosmosu prolaze kroz telo svakodnevne osobe kako hoće. A to nisu zaposedajući duhovi. Takav je kosmos. Mnogi ljudi kažu da su videli ovo ili ono, kad zapravo najveći deo onog što su videli predstavlja lažne vizije nastale podudaranjem različitih dimenzija. Oni nisu uistinu prodrli unutra, nisu se zaista sažimeli sa česticama tog čoveka. Zato su se Sporedne duše, koje su se kultivisale u prošlosti, nalazile u svojim prvobitnim mikrokosmičkim domenima, u pretpostavljenom domašaju. One se nisu sažimele sa pravim česticama tvoga tela. Da jesu, one bi pale, bez mogućnosti da se ikad više vrate. Ranije se nije moglo vratiti nijedno biće koje je palo sa Nebesa. I među ljudima, starogrčki mudrac Sokrat, takođe je govorio da se niko ko je pao sa Nebesa ne može vratiti. On je zapravo bio prorok, mada ga ljudi smatraju filozofom.

Pitanje: Praktikant u našem kraju je imao simptome ozbiljne bolesti. Neki praktikanti su predložili da kao grupa prema njemu šaljemo ispravne misli, a drugi su potegli temu da nam Učitelj nikad nije tražio da radimo tako nešto. Da li bi ovo škodilo Dafi?

Učitelj: Pomagali biste jedni drugima, što nije narušavanje Dafe. Kad bi mu svi čitali knjigu, čitali mu Fa, slali ispravne misli prema njemu, okružujući ga u grupi, ovo bi imalo dejstva, jer blizina predstavlja faktor. Zašto predstavlja faktor? Zato što krajnji elementi sa visokih nivoa dele ovu dimenziju na različite segmente, pa još ima razlika postojećih u ovoj dimenziji. Ali kad su nečije ispravne misli jake, te razlike se mogu eliminisati. Ako su vaša dela veoma ispravna, to vas neće moći zaustaviti, jer ako vas pokuša zaustaviti, to bi bilo narušavanje Fa. Tako stoje stvari.

Pitanje: Učitelj je jednom predavao Fa o tome kako su živa bića iz kolosalnog svoda kosmosa ulazila u Tri Domena korak po korak. Učitelj je takođe rekao da se Šakjamuni reinkarnirao u Tri Domena direktno sa šestog nivoa univerzuma. Kako su ove stvari povezane?

Učitelj: Učitelj je takođe rekao da je moć Fa bezgranična. Reinkarnirati se direktno sa šestog nivoa univerzuma u Tri domena uključivalo je izvesni proces. Proces je takav da je on morao da prodre kroz šest nivoa univerzuma i dospe do Tri domena, i morao je biti pokriven slojem svakog od pojedinih univerzuma između, kao i svakom od raznih dimenzija unutar, ili drugim rečima, svaki put kad bi sišao jedan nivo, bio bi mu pridodat jedan nivo površinskih čestica. Kad je neko prognan sa Nebesa, ne pada li i on na ovaj način? Ovo i silazak korak po korak, samo opisuju zaustavljanje, naspram trenutnog prolaska. Naravno, kad Bog silazi, reinkarnirajući se jedan po jedan nivo, značaj i cilj su potpuno drugačiji. Dok se biće reinkarnira, ono formira karmičke veze. Ono ne samo da ima roditelje, braću i sestre na tom nivou, već i brojnu porodicu i prijatelje, koji svi s njim imaju karmičke veze.

Pitanje: Kad stvari ne idu glatko dok se obavljaju poslovi u vezi sa Fa-ispravljanjem, teško je reći je li to usled smetnji starih sila, ili predstavlja nagoveštaj da se Učitelj tome protivi. Kako da bolje razlikujemo ova dva?

Učitelj: Za procenu treba da koristite Fa. Zato vam svima govorim da učite Fa, i treba da koristite Fa kao standard za procenu svega. Ne morate stalno sa sobom nositi knjigu da biste ono što ćete sledeće uraditi uporedili sa onim što stoji u knjizi. Pošto ste učili Fa, upotrebite svoje racionalno razmišljanje da biste kao Dafa praktikanti odredili da li je to ono što treba uraditi. Ako osetite da nešto treba preduzeti, onda nema problema. Pa čak i ako ispadne pogrešno, to je samo zato što vaše poimanje još uvek nije dovoljno duboko, pa se ne može računati kao vaša velika greška, budući da ste stvarno mislili da postupate u skladu s Fa. Zar to ne ide tako? Ali ovo ipak nemojte koristiti kao opravdanje. Biti odgovoran prema Fa isto je što i biti odgovoran prema samom sebi.

Pitanje: Mnogi od praktikanata trenutno ovako misle: Kad jedan praktikant ispašta usled smetnji starih sila, drugi praktikanti misle da čak i ako on ima vezanosti, progon ne treba dopustiti, pa svi treba da šalju ispravne misli. Moje pitanje je hoće li ovo vredeti ako se praktikant sam ne popravi?

Učitelj: To bi bila ozbiljna prepreka. Ako on sam nije razuman, sve što radimo je uzalud. Slanje ispravnih misli može eliminisati ono što je izvan njega, ali ne ono što je u njegovoj glavi. Sve što čovek želi da uradi dolazi od jedne jedine misli – on je taj koji odlučuje da li nešto želi, ili ne. Kad se desi ovakva situacija, mislim da u njegovoj glavi mora da postoji čvor koji potiče od vezanosti. Ako on stvarno to ne može sam da uradi, možete mu pomoći. Nije problem da to učinite. Pokušajte da mu pomognete da pojmi stvari na osnovu Fa-istina, uz više učenja Fa.

Pitanje: Postoji stanovište po kom se smatra da treba da se suprotstavimo aranžmanima starih sila, stvorimo miran vremenski period pre Fa-ispravljanja ljudskog sveta, i pomognemo kineskom narodu da shvati istinu.

Učitelj: Želeti da se progon zaustavi, to gledište nije pogrešno. Pomoć Kinezima da shvate istinu, i spasavanje živih bića, jesu stvari koje Dafa praktikanti treba da rade. Ali nema ničeg sličnog „mirnom vremenskom periodu“. Zla će naprosto biti sve manje i manje, uz sve manje i manje publike, i desiće se puno karmičke kazne.

Pitanje: Ako bi se praktikant u zatvoru radije odrekao života nego Dafe, je li samoubistvo u suprotnosti sa Dafom?

Učitelj: Pogrešno je izvršiti samoubistvo. Ako si zaista solidan i postojan toliko da se ne bojiš smrti, zašto bi izvršio samoubistvo? Istina je da tvoju postojanost treba uzeti u obzir, ali kako gledati na tvoje samoubistvo? Naravno da ću ja za jednog Dafa praktikanta napraviti sveobuhvatnu procenu, ne gledajući samo na jednu stvar, već uzimajući u obzir celokupnu istoriju osobe. Ali čak i ako taj čin nema konkretne posledice, nije li i dalje mrlja? Stvar je u tome što vas je Učitelj u Fa učio da samoubistvo predstavlja greh. Zašto se nisi ponašao u skladu sa zahtevima Fa? Ovo nije običan problem poimanja, zar ne? Rekao sam da je pritisak pod tom vrstom zlog okruženja ogroman, ali onda, opet, zašto ste došli na ovaj svet? Jeste li došli samo da biste trpeli obične nedaće? Šta vas onda čeka?

Pitanje: Kazali ste da vi nemate Sporedne duše. Jeste li ranije imali Sporedne duše? Ako jeste, koja je sada njihova situacija?

Učitelj: (Učitelj se smeje) Trenutno nemam nikakve Sporedne duše. Kad sam se rodio, bio sam isti kao vi, i morao sam da imam sve što ima običan čovek. Kasnije, tokom moje kultivacije, one su postepeno uklonjene, a ja sam napravio aranžmane da sve one dostignu Ispunjenje. Ako doživite Ispunjenje i dostignete veoma visoke nivoe, sve vaše Sporedne duše će biti Bogovi, a neke čak Bogovi na veoma visokom nivou, pa je potrebno da sve dožive Ispunjenje.

Pitanje: Uvaženi Učitelj je rekao: „Stare sile žele da postignu cilj koji žele da postignu.“ Šta ovo znači?

Učitelj: Cilj koji žele da postignu je da žele da u Fa-ispravljanju obnove kosmos nazad u stanje u kom je bio pre Fa-ispravljanja, da se vrati taj njihov sistem – i dalje njihove planine, i dalje njihova voda, i dalje njihovi Bogovi, i dalje stanja u kojima su bili. One su radile stvari na taj način, pa ne žele da prave promene. Promene koje žele svode se na bolji spoljni izgled, kao kad se opere ukaljani deo odeće. I dalje je to isti stari komad odeće. Pa, značenje je ovakvo, mada analogija nije potpuno odgovarajuća - ovo je jedini način da se to iskaže. One naprosto žele, ne gubeći ništa što su prvobitno imale, da svojim pažljivim aranžmanima mogu mudro izbeći ovu katastrofu. Ali ovo se nikad neće desiti. To je ono što su one želele. Ja sam ih od samog početka poricao; u suprotnom bi one sve ovo razorile, iako im to nije bila namera.

Pitanje: Meni je očigledno da se vreme još jednom ubrzalo. Što se tiče objašnjavanja činjenica ljudima sveta...

Učitelj: Da, istina je. Imam utisak kao da sam odgovorio na tek par pitanja, a već se smrkava. (Publika se smeje)

Pitanje: Po pitanju učenja Fa i obavljanja stvari u vezi Fa-ispravljanja, vreme je izgleda posebno tesno. Možete li, molim vas, malo ući u detalje?

Učitelj: U ovom času vreme se konstantno ubrzava. Mogu vam reći da što brže obavljam stvari, vreme postaje sve brže, jer su elementi na najvišim mestima u kosmosu povezali moje Fa-ispravljanje sa vremenom. Razlog je taj što je vreme takođe Bog iz starog kosmosa. Oni su povezali sve unutar Fa-ispravljanja. Kad sam ja brz, i oni su brzi, a kad sam ja spor, i oni su spori, i što brže delujem, vreme postaje brže. Ali ja, vaš učitelj, nemam drugog izbora nego da brzo delujem. Ako ne stignem na vreme, na kraju će biti prekasno da sve spasim. Poznato vam je da se univerzum rapidno širi; ljudska rasa je takođe videla da se univerzum unutar ovog opsega sada širi. Današnji naučnici ovo već znaju, je li tako? Brzina ekspanzije postaje sve brža i brža. Šta se zbiva na kraju ekspanzije? Videli ste kako je to s balonom, zar ne? Duvate, duvate i duvate, a kad naduvate do maksimuma, „Bang!“ - on eksplodira. Naučnici su ovo već shvatili i svesni su da je ova ekspanzija zastrašujuća. Ako na vreme ne stignem, sve ovo, ili u najmanju ruku mesta gde Fa-ispravljanje još nije završeno, biće uništeno.

Moram delovati brzo. Prvobitno je razdaljina bila veoma velika, nezamislivo velika. Sada, čim se nešto pojavi, smesta mogu da dohvatim deo toga. Recimo, na primer, da ta stvar ima stotinu delova, pa u času kad se pojavi, ja momentalno mogu da ga uhvatim, trenutno to rešavajući. Stvari su u finalnoj fazi finalne faze potpunog dostizanja ove tačke. Stvari su iste bez obzira jesam li završio Fa-ispravljanje, ili nisam, jer ih je već sve prestiglo, a za vreme Fa-ispravljanja, prvobitno vreme i prostor više ne predstavljaju nešto što me može omesti.

Pitanje: Pričali ste tačno tri sata... (Učitelj se smeje) (Praktikanti aplaudiraju)

Učitelj: Biram cedulje sa kraćim pitanjima, i na njih odgovaram.

Pitanje: Li Bai je bio velik pesnik i kultivator Taoa. Kakva je njegova karmička veza sa Dafom?

Učitelj: Što se tiče istorijskih ličnosti, ne treba previše da razmišljate o njima. Mnoge od njih su bile vi, a mnoge od njih su bile ja. (Aplauz) Ali nemojte zbog ovog biti u euforiji! Vaše sposobnosti i talenti ne potiču odatle. Ovaj put ste sposobnosti i talente dobili od Fa, (Aplauz) i oni s tim nemaju veze.

Pitanje: Ljudi iz svakodnevnog ljudskog društva, posebno oni na relativno elitnim pozicijama u društvu, inicijalno ne samo da nisu imali negativna osećanja prema Dafi i Džen-Šan-Renu, već su zapravo gajili pozitivna osećanja. Ali njima se ne dopada način na koji mnogi Dafa praktikanti postupaju, smatrajući to jednom krajnošću, sa nedovoljno ljubaznosti.

Učitelj: Dafa praktikanti treba da obrate pažnju na ovo. S druge strane, da li bi se moglo desiti da ovo uzrokuju neki koncepti koje su razvili svakodnevni ljudi, vezani za tzv. prefinjenost, bivanje na ravnoj nozi, i otpor požurivanju? Je li to zato što oni ne misle da je dobro raditi stvari prebrzo? Zlo nas progoni, a ljudi umiru. Mi nismo u situaciji da stvari radimo tako opušteno. Ali istovremeno, treba da date sve od sebe da maniri društva budu ispoštovani. Naši Dafa praktikanti navaljuju na sve strane da spasu živa bića, a ti ljudi su i dalje izbirljivi. U svakom slučaju, učenici Dafe, potrudite se da se još više prilagodite! Ljudi klize na dole, dok se mi uzdižemo na gore, pa moramo postupati na ovaj način da bismo ih spasili.

Pitanje: Pozdrav, cenjeni Učitelju! Kad ste jutros predavali Fa, rekli ste da stare sile koriste jedan manji broj studenata, koji ispoljavaju izvesna stanja. Je li to isto što i čigong-psihoza, koja se pominje u 6. lekciji Džuan Faluna?

Učitelj: Zapravo, one proizvode smetnje u raznim oblastima. Ono što sam jutros govorio obuhvaćeno je Džuan Falunom, i predstavlja dodatak na njega. Džuan Falun govori o stvarima uopšteno, ali sadrži veoma duboka unutrašnja značenja. Ako često ne učite Fa, onda će vam Fa koji sada predajem izgledati težak za razumevanje. Mudrost Fa-istina Dafe kosmosa nije nešto što se u potpunosti može pojmiti na niskim nivoima. Fa se može manifestovati na različitim nivoima, a na istom nivou se može manifestovati kroz širok spektar konkretnih načina – on je sveobuhvatajući.

Pitanje: Čini se da su sloboda, demokratija i ljudska prava ispravni principi ljudskog sveta. Da li su i njih, za današnje Fa-ispravljanje, priredile stare sile?

Učitelj: Drugi deo ove premise je tačan, ali prvi nije. To nisu ljudski principi, već nešto što su stare sile priredile. Ljudski principi su veoma jednostavni, a demokratija zapravo nije ljudski princip. Tokom miliona proteklih godina ljudske istorije, ljudima su uvek upravljali kraljevi. Na njenom vrhuncu, na Zemlji je bilo više od deset hiljada država i više od deset hiljada kraljeva, prinčeva, princeza i kraljica. To je bila civilizacija prošlosti, i zato se kaže: „kralj upravlja državom; osvajanje sveta vojnom silom; snažni su heroji.“ Ali u očima Bogova, taj snažni predstavlja bandita. I nije bitno vide li ga ljudi kao ispravnog, Bogovi u njemu vide bandita. Zašto su mu onda Bogovi dopustili da bije bitke i postane heroj? Jer su Bogovi hteli na Zemlji da izvedu nešto, i hteli su da se među ljudima desi određena situacija, pa su morali odabrati nekog da obavi posao. Onaj koji bi bio izabran, postupao bi prema zahtevima Bogova. Iako bi to radio na silu, pošto to predstavlja božju volju, Bogovi su mu nakon obavljenog posla davali počasti. A kakve počasti? Učinili su ga velikim herojem, kome se svi dive, nekim ko ima počast da upravlja zemljom – to je sve! (Učitelj se smeje) Izvan Tri Domena, ljudski principi se ne smatraju ispravnim, ali ovde među ljudima, oni postaju ispravni. Ljudski principi su u prošlosti bili ovakvi.

U ovom novijem vremenskom periodu, sa Fa-ispravljanjem koje sledi, mnogi kraljevi su se reinkarnirali u Kini, i više se nijedan nije mogao proglasiti kraljem. Ima još jedna stvar. Bića različitih nivoa, sa mnogih visokih nivoa, sišla su i reinkarnirala se u ljudskom obličju, što je izmenilo sastav različitih etničkih grupa. Koga onda proglasiti za kralja? Ovo je bilo još teže rešiti, pa su stare sile naprosto dopustile ljudima da sami izaberu - što predstavlja demokratiju. Demokratija je, kad se sa nebesa sagleda suština stvari, nastala zbog ove dve stvari.

Što se tiče ljudskih prava, ne staje se kod ljudskih prava – postoji i zaštita životinja. Nestalo je ljudskih koža, pa su se onda mnogi reinkarnirali kao životinje, i mnogi kao biljke. Sve ovo desilo se nedavno, i sve je u vezi sa Fa-ispravljanjem. Pošto se spremalo Fa-ispravljanje, sve je došlo radi Dafe, rođeno radi Dafe, i stvoreno za Dafu. Ali nije svemu namenjena pozitivna uloga. Takva je situacija.

Pitanje: Učitelj je rekao da je onaj deo nas, koji je u potpunosti kultivisan, tokom kultivacije razdvojen od ostatka. Sad kad smo u finalnoj fazi Fa-ispravljanja, kako se možemo probiti kroz ono što nas deli?

Učitelj: Pošto su finalni elementi istovremeno i najveći elementi, razmaci među njima su veliki, i mogu se u potpunosti eliminisati tek kad moćna sila Učiteljevog Fa-ispravljanja stigne dok Fa bude ispravljao ljudski svet. Ove stvari mogu se razrešiti samo kad ta ogromna sila stigne. Čim stigne, i čim nastane proboj, to će biti početak Fa-ispravljanja ljudskog sveta. Ili gledajući iz drugog ugla, stvari koje danas preduzimate mogu za rezultat imati manje gubitaka među kolegama praktikantima i učenicima Dafe, ali one u osnovi ne mogu rešiti problem. Mada ipak, u procesu potvrđivanja Fa, vi možete dovesti do situacije u kojoj jedan deo ljudi sveta postaje dobar, što može spasiti više ljudi, i što će sprečiti zlo da postupa toliko opako, ali ovo neće biti kraj.

Pitanje: Učitelju, kada ćete nam reći o iskonskim Bogovima? Za vreme Fa-ispravljanja oni...

Učitelj: Stare sile o kojima pričam su iskonski Bogovi. Svi Bogovi o kojima govorim su iskonski Bogovi. Te stare sile, mogu vam reći, su predstavljale najizuzetnija bića na svakom nivou, a ona su uništena. Oni najmoćniji su uništeni kao rezultat aranžmana te finalne stare sile. Njena namera bila je da postigne svoj cilj, po cenu da uništi ovaj deo. Kosmos je toliko neizmerno velik, da je bezgraničan i beskrajan. Stoga, pretpostavljajući da je on bezgraničan i beskrajan, kad se suoči sa dezintegracijom, ona želi da se spase, budući da je Bog. Zapravo, aranžmani starih sila predstavljaju metod koji su one smislile da bi spasile same sebe. Napravile su veoma pažljive i temeljne aranžmane. Ali nisu shvatile da će ova vrsta njihovog samo-očuvanja doneti upravo njihovo poništavanje. Da nisu na ovaj način postupile, zaista bi ovaj put bile spasene. Ali su postupile na taj način, uništavajući mnogo toga što sam ja hteo, a budući da su sva ta živa bića one uništile, njihovi gresi su postali neizmerni.

Pitanje: Rekli ste da su SAD nekadašnja Ming dinastija. Za vreme Ming dinastije, mnogi ljudi su bili taoistički kultivatori. Može li nas Učitelj posavetovati u vezi sa situacijom u kojoj se nalaze Dafa praktikanti u SAD, koji objašnjavaju činjenice američkoj vladi? Praktikanti u SAD imaju toliko posla, da se čini da su postali pomalo apatični. Šta učiniti da se podstakne ona vrsta blagosti koja trese nebo i zemlju...

Učitelj: Ne treba ovako da govorimo. Svima ću vam reći, morate postupati razumno. Kad objašnjavate činjenice, ako samo malo odete iznad ljudskih principa, ljudi to neće moći da prihvate. Zato kad objašnjavate istinu, ne smete govoriti o stvarima sa visokih nivoa. Ono što vi znate predstavlja stvari koje bi Bogovi trebalo da znaju. To su stvari kojima sam učio vas, a ne ljude ovog sveta. Zato svakodnevnim ljudima ne treba da govorite ove stvari. Možete govoriti samo o tome kako nas progone, o našoj stvarnoj situaciji, o tome kako smo dobri ljudi koje nepravedno gone, o tome kako je ugrožena naša sloboda veroispovesti, o našim ugroženim ljudskim pravima. Sve ove stvari oni mogu da prihvate, pa će vam smesta izraziti podršku, i sopstvenu naklonost. Nije li ovo dovoljno? Zašto insistirate na tome da saznaju principe sa tako visokih nivoa? Upoznati sa ovim činjenicama, ljudi sveta će reći da je Falun Gong progonjen, a da su progonitelji tako zli. Oni će ovo reći, a nije li to dovoljno? Naravno, vaša namera je da oni postanu učenici Dafe. Ali trenutno je ovo teško, jer stare sile prave opstrukciju. Učitelj će paziti na sve koji su posebni. Ali ta osoba s kojom razgovaraš nema potrebnu želju, a povrh toga stare sile prave opstrukciju. U ovom času, naš najpreči zadatak je da im pomognemo da shvate istinu o situaciji. Možda ćete sresti nekog ko je posebno dobar i ko može da prihvati sve, bez obzira sa koliko visokog nivoa bile stvari koje mu govorite, tada možete ići dalje i reći mu o tim stvarima. To će biti u redu, i neće biti problema. Ali ono što sam govorio posebno važi za neke državne funkcionere, budući da su ipak političari, i da u glavi nemaju ništa osim politike, pa kad im kažete ove stvari, oni nikako neće verovati. Nije li to onda isto kao da ne samo da niste uspeli da ih spasite, već da ih umesto toga gurate prema dole? Nije li to istina?

Pitanje: Trenutno ima nekih koji puno toga preduzimaju na objašnjavanju činjenica, ali retko uče Fa i rade vežbe.

Učitelj: Ovo je vrlo ozbiljan problem. Naši Dafa praktikanti ne treba da zapostavljaju individualni napredak. Spasavanje živih bića je veličanstveni zadatak učenika Dafe. Ali ako ne učiš Fa, kvalitet tvog objašnjavanja istine trpi, a ti sam bivaš ograničen ovim. To nije dobro.

Pitanje: Da li je istina da se samo oni koji su stekli Fa pre 2002 smatraju „učenicima Dafe iz perioda Fa-ispravljanja“?

Učitelj: To nikad nisam rekao. Oni dobri... nisu li neki ušli, u svakom od različitih vremenskih perioda? Zapravo, i dalje ima onih koji žele da uđu, ali još nisu, a naravno, ima i onih koji su pali.

Pitanje: Treba da objasnimo činjenice kineskom narodu. Ali moji roditelji u Kini mi ne dopuštaju da telefonom objašnjavam činjenice o Dafi. Stalno mi se čini da tu nešto nije u redu, ali kroz ovo ne mogu da se probijem.

Učitelj: Postupaj s mudrošću. Moguće je da i dalje neće ići, iako si zaista uložila napor. Moguće je i da će to učiniti učenici Dafe u Kini. Oni će to postići, ako ti to ne možeš. Učenici Dafe u Kini to rade poput cveća koje svuda cveta. Glavno telo praktikanata Dafe iz doba Fa-ispravljanja nalazi se u Kini. Mogu vam reći da 100 miliona ljudi koje sam ranije pominjao nije isto što i 100 miliona ljudi u Kini i izvan nje, o kojima vi danas govorite. Stvarno je ranije u Kini bilo 100 miliona ljudi koji su čitali Džuan Falun. Oni su tada stekli Fa, a ja sam se brinuo o njima. Ne može se reći da nisu bili učenici Dafe. 70 miliona je izvodilo pravu kultivaciju, dok je zapravo tada ukupno bilo 100 miliona učenika Dafe.

Pitanje: Kad joj dam nove Učiteljeve članke, ona ih prihvata. Ali odbija da učestvuje u bilo kakvim aktivnostima vezanim za širenje Fa. Ima li ikakve nade za ovakvu učenicu?

Učitelj: Ona je verovatno zapela na nekom mestu. Budući da ih i dalje prihvata, znači da i dalje ima ispravne misli. U tom slučaju, pogledaj i vidi gde je zapela, šta nedostaje. Ti si učenik Dafe, pa malo pokušaj da je shvatiš, da joj pomogneš.

Pitanje: Da li lično mišljenje člana Falun Dafa asocijacije, poput njegovog stava, ili zaključka, o kolegi praktikantu, predstavlja stav Falun Dafa asocijacije, pa čak i Učitelja? Cenjeni Učitelju, molim vas da mi ovo razjasnite.

Učitelj: Mene niko ne može predstavljati – ovo je suvišno i reći. Ni među svima vama, niko ne može predstavljati nekog drugog. Što se tiče Dafa asocijacija, rekao sam da je koordinacija veoma bitna. Puno je stvari koje se ne mogu izreći sa drugačijeg stanovišta, a oni ih moraju reći. Ali svakako da ima stvari koje oni nisu učinili kako valja, i Učitelj je svestan ovoga. Ali s druge strane, u mnogim stvarima treba da razmotrite sopstveni udeo u tome i da pronađete kako je zapravo nastala zbrka. Na jednog Boga ništa nema uticaja. Ako nešto treba učiniti, naprosto to učinite na čestit i dostojanstven način.

Pitanje: Članovi porodice jednog Dafa praktikanta kleveću Dafu. Hoće li oni biti meta za eliminaciju, kad Fa bude ispravljao ljudski svet? Ili će to zavisiti od ponašanja tog praktikanta?

Učitelj: Zavisiće od izbora koji oni sami učine. Kad je neko oštetio Fa, postajući jako zao, da li biste rekli da on treba da doživi Ispunjenje, da bude odveden u svet Buda? Tako se naprosto ne može. Onima koji su zaista počinili ozbiljne grehe, neće biti dopušteno da ostanu. Budući da vi kultivišete Dafu, oni će definitivno imati blagoslov. Dobiće prilike, još prilika, i još prilika. Ali istovremeno, treba da se potrudite da im objasnite činjenice i spasite ih, što će im stvoriti blagoslov.

Pitanje: Učitelju, u ime svih pravih učenika Dafe u Hezeu, provincija Šandong, hteo bih da vam pošaljem pozdrave.

Učitelj: Hvala! (Aplauz)

Pitanje: Mnogi Dafa praktikanti u Hezeu su hapšeni i prebijani. Svi oni u Hezeu koji su bili uhapšeni, odbijaju da se transformišu, pa su poslati su u radne logore u Jinanu. Je li ovo aranžman starih sila?

Učitelj: Ne priznajem stvari poput „biti transformisan“, ili „ne biti transformisan“. Treba gledati ono što je ljudima u umu. Ipak mislim da... Znate li da su im stare sile nametnule žestok mentalni progon, ne bi li ih transformisale? Znajući da ja ovo ne priznajem, kakav metod koriste? Oni odvoje njihovu stranu koja ima ispravne misli, ili drugim rečima, stranu koja je potpuno kultivisana, sprečavajući je da ima bilo kakav kontakt sa njihovim umom. Onda postavljaju pitanja vezana za njihovu ljudsku površinu. Ali njihova ljudska površina sadrži previše ljudskih stvari i post-natalnih koncepata, dok potpuno kultivisana strana ne može uopšte da dođe do izražaja. Pošto ih progonite pod ovim okolnostima, ja neću prihvatiti, šta god da ste ih naterali da potpišu. Stare sile znaju da ja to ne priznajem, pa zašto ipak to rade? Jer postoji jedna stvar koju još mogu postići, a to je njihova namera da slome volju učenika. Učenici koji su napravili grešku će misliti: „Oh, ne, ja sam to potpisao. Sa mnom je gotovo. Učitelj se više ne može brinuti o meni. Izneverio sam Dafu.“ Od tad, pa nadalje su u depresiji, a u srcu osećaju težinu. To je tehnika koju oni koriste, a ja je ne priznajem. Nema veze što ste pali, nema veze! Brzo ustanite! (Aplauz)

Pitanje: Učenici Dafe iz grada Harbina šalju pozdrave Učitelju!

Učitelj: Hvala! (Aplauz)

Pitanje: Učenici Dafe koji su nezakonito zadržani u radnom logoru *** šalju pozdrave Učitelju!

Učitelj: Ta mračna jazbina je veoma zla, znam! Svakako, istina je da učenici bivaju sve bolji i bolji, postajući sve energičniji. Hajde da za sada ne pričamo o tome šta se dešava u Kini. (Aplauz) Jednom kad počnemo govoriti o tome, to će biti duga priča. Kako god bilo, ono što čeka te zlikovce su gresi koje nikad neće moći da otplate, a ono što čeka učenike Dafe je veličanstveno, uzvišeno Ispunjenje! (Aplauz)

Pitanje: Nedavno sam došao do sledećeg razumevanja: kad god među Dafa praktikantima, u vezi Dafa rada, nastane konflikt, najpre treba poslati ispravne misli da bi se eliminisale zle sile, koje koriste vezanosti učenika i loše koncepte za progon Dafa praktikanata kao celine, a zatim treba razgovarati o konkretnim problemima vezanim za naš rad. Je li ispravno raditi ovako?

Učitelj: Mislim da kad se učenici Dafe suoče sa konfliktima, to ne mora obavezno biti rezultat nečeg što kontrolišu demoni. Oni će se mešati, i u redu je slati ispravne misli, ali vi treba puno da učite Fa. Ako pre nego što nešto preduzmete pošaljete ispravne misli, pa, tačno je da na taj način mogu biti eliminisane neke smetnje.

Pitanje: Ja sam praktikant koji je stekao Fa posle 20. jula 1999. Tokom kultivacije, bio sam izložen mnogim smetnjama iz drugih dimenzija, pa čak i potpuno neosnovanom progonu od strane zlih sila. Kako to da dok koristim ispravne misli da bih eliminisao progon nikad ne mogu da budem potpuno rešen, i uvek se čini da kod mene ima stvari koje moram popraviti?

Učitelj: Kako ovo da kažem... Ovo se dešava zato što su kod vas, Dafa praktikanata koji ste posle 20. jula 1999 stekli Fa, vaš proces kultivacije i vaše potvrđivanje Fa spojeni. Dok je za one koji su ranije stekli Fa, period vremena za njihovu ličnu kultivaciju već prošao, i sada im je glavni zadatak spasavanje živih bića - fokus se premestio na potvrđivanje Fa. Ljudi koji su kasnije ušli i naišli na situaciju potvrđivanja Fa, i sami to treba da čine, ali istovremeno su i neka pitanja lične kultivacije uključena u mešavinu. Zato ćete osećati da neke stvari izgledaju prilično složene, ali to je u redu, jer u očima Učitelja stvari su u dobrom redu, i ako su vam ispravne misli jake, onda neće biti problema.

Pitanje: U ovoj fazi, može li slanje ispravnih misli da zameni vežbe?

Učitelj: To su dve različite stvari. (Učitelj se smeje) Vežbanje je vežbanje. Vežbe služe da se ojačaju mehanizmi, i da se urođeno telo transformiše u božansko telo. Slanje ispravnih misli služi da se iskoriste božanske moći, ili prosto rečeno, da se iskoriste vaše sposobnosti. Svrha je da se eliminišu zli, truli duhovi.

Pitanje: Poštovani Učitelju, pozdrav! Puno je učenika koji koriste ispravne misli za eliminaciju zla i za najmanje sitnice. Čak i kad imaju manja oboljenja i minorne zdravstvene probleme, oni šalju ispravne misli.

Učitelj: Možda vi sami niste dovoljno učili Fa? Ako ste stvarno učinili nešto pogrešno, i kao rezultat toga nastane problem, a vi šaljete ispravne misli, onda to ne izgleda u redu, pa će stare sile stvoriti nevolju. One će smatrati ne samo da ste se jadno poneli, već biste povrh svega hteli i njih da eliminišete. Tako ispada, zar ne? Stoga treba da date sve od sebe da vidite jeste li dobro postupili, ili ne. Ako niste dobro uradili nešto, onda to uradite dobro. Ali u tvom pitanju, ti si pomenuo: „čak i kad trpe manja oboljenja i imaju minorne zdravstvene probleme, oni šalju ispravne misli“. Šta su „manja oboljenja“ i „minorni zdravstveni problemi“? To su znaci da se karma eliminiše, zar ne?

Pitanje: Tokom prvog meseca kad sam počeo da šaljem ispravne misli, jednom prilikom, dok sam slao ispravne misli, Trećim okom sam jasno video da je unutar kratkog vremena od samo pet minuta jaka, purpurno-crvenkasta svetlost u trenutku uništila sve od tog velikog, glavnog demona u Kini, koji je izgledao ljudski, ali istovremeno i ne-ljudski. Snaga je bila neopisivo velika. Je li ono što je uništeno samo jedan predstavnik u našoj dimenziji? Postoji li njegovi predstavnici u svakoj od dimenzija?

Učitelj: To je veoma komplikovano. Ponekad ste vi učenici zaista sposobni da direktno eliminišete trule duhove unutar tela tog velikog, glavnog demona. U tim trenucima on izgleda kao da će umreti, ali onda oni počinju da ga oživljavaju, a onda ga nanovo ispunjava naredna tura trulih duhova, pa se tako stvar ponavlja, kao da se prethodno ništa nije desilo. Takođe, da bi mogao da kontroliše sve trule duhove, u prošlosti su stare sile poduprle sve čestice njegovih ćelija koje sačinjavaju njegovo ljudsko telo ispod površine, do stepena gde su te čestice velike kao Tri Domena. Sve ljudske stvari unutar ćelija, stare sile su iskopale i proterale u pakao, a ćelije su napunjene tim trulim duhovima. Pošto su čestice ljudskog bića u liku samog čoveka, sve dimenzije u Tri Domena imaju u sebi ćelije glavnog demona, i sve ćelije imaju u sebi velik broj trulih duhova. Stoga kad ste vi učenici slali ispravne misli u određena vremena, mogli ste da eliminišete velik broj čestica velikog, glavnog demona i trule duhove unutar Tri domena. U času kad ste ga uništavali i razarali, videli biste da je uništen, i to je bilo stvarno. U koje stanje ste ga sada doveli? Eliminisano je sve osim čestica koje sačinjavaju njegovu ljudsku površinu, i sada je prazan. Ništa nije ostalo. Ono što je ostalo je samo ljudska koža sačinjena od sloja površinskih čestica, što uključuje unutrašnje organe. A to je zato što su uništene sve čestice ćelija glavnog demona u Tri domena, koje su stare sile podupirale, i nema ništa od njih ispod ili iznad, sve su očišćene. Trenutno je ova ljudska koža poduprta poslednjim, najgorim demonima starih sila. Zato u njemu nema više ničeg od normalnog razuma ljudskog bića. Sve stiže od tih trulih duhova, koji kontrolišu njegovu ljudsku kožu, što je stvarno kao sloj kože po kome se slika. Svi koncepti lošeg čoveka i karma, koju je površina njegove ljudske kože generisala tokom njegovog života sada izgleda da su u velikom strahu. Ono što pokazuje naprosto je strah. Boji se posledica gubitka moći, boji se da će s imena Falun Gonga spasti ljaga, boji se da će biti ubijen, boji se da će biti zaplenjena ogromna količina novca i poseda, koje je njegova porodica stekla proneverom – svega se boji. Ipak, zlo na njegovoj drugoj strani ne oseća ništa osim mržnje. On vidi da je situacija beznadežna, oseća mržnju, a ipak nije sposoban da sakupi puno energije. Zna da je sada sve svršeno. Oseća mržnju, ali se takođe i boji, a sam nema snage da pred ljudima deluje energično, pa pokušava da se održi, da bi se predstava nastavila. To je stanje u kom se sada nalazi. Ranije, kad su mu čestice ćelija bile u velikoj meri poduprte, a unutrašnjost bila ispunjena trulim duhovima, zla energija je zaista bila jaka, a njegovo telo toliko je bilo poduprto da je osećalo kao da se širi i širi – on je osećao da ima zdravo telo i jaku energiju. Takođe je postao hrabar, poprimajući tako strašan izgled da su ga se ljudi u okolini zaista bojali. Sad je kao patlidžan posle odmrzavanja, sav je smežuran, sva unutrašnjost je izbačena. Što više ispravnih misli Dafa praktikanti šalju, manji će biti broj trulih duhova unutar njegovog tela, biće više smežuran, a njegovo telo će biti manje, jer osim te ljudske kože nije ostalo ništa od njegovih mikrokosmičkih čestica.

Pitanje: Praktikanti iz Druge komandne vojne akademije, Toronta, Pingksijanga iz Džianksi provincije, grada Čonkinga, Perua, Kine, Makaoa, SAD, grada Harbina, provincije Šandong, grada Jinana, grada Kunminga, Australije, grada Dalijana, praktikanti pušteni iz zatvora u gradu Džijamusi, praktikanti iz Nemačke, *** vaspitne ustanove grada Šijacuanga, Šandong provincije, grada Hežea, Tianjina, provincija Hsinđijang, grada Hengjanga, i grada Čangčuna – navedeni praktikanti šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz)

Pitanje: Od nedavno, kad učim Džuan Falun, više ne osećam da razvijam nova shvatanja i da napredujem svaki put kad završim sa čitanjem knjige.

Učitelj: Onoliko koliko je visok šinšing jedne osobe, toliki je i njen gong. Razlozi moraju postojati. Je li to zato što tvoj um nije miran? Mislim da razlozi moraju postojati. Na višim nivoima, i zahtevi su takođe viši.

Pitanje: Možete li nam reći kakav je osnovni proces prelaska iz perioda Fa-ispravljanja u period kad Fa ispravlja ljudski svet?

Učitelj: Mogu vam reći da ne postoji proces kakav zamišljate, nikako. Mogu vam reći da je ogromna sila Fa ispravljanja ljudskog sveta nešto što stare sile u prošlosti nisu mogle da sagledaju. Sad kad su je sagledali, ježe se od straha. Zato se mnogi od onih Bogova koje su stare sile pripremile da urade određene stvari, sada više ne usuđuju da ih urade. Ono što se manifestuje u sadašnjem stanju stvari su truli duhovi, koji nastavljaju da čine loše stvari. Jednom kad stigne Fa ispravljanje ljudskog sveta, sa svim ovim stvarima će biti svršeno. Nema nikakvog procesa. U vreme Fa ispravljanja, u trenutku kad stigne gong, desiće se svojevrsan fenomen. Koji fenomen? Ranije sam vam rekao da je sve što ljudi vide svojim očima sazdano od molekula. Stoga, ako se u ovom molekulskom sloju probuši rupa, ili ako se podere – bez obzira gde – šta biste videli? Videli bi nebesa, bilo bi baš kao da je zavesa na sceni odjednom pocepana, ili kao da je u njoj probušena rupa, ali ova dimenzija ne može biti uništena, jer i dalje ostaje da se obavi Fa-ispravljanje ljudskog sveta. Ili, može procuriti iz svih mikrokosmičkih nivoa.

Pitanje: Osim vezanosti za sopstvene aranžmane, imaju li stare sile još polja na kojima su manjkave?

Učitelj: Osim što su vezane za sve što žele da se desi, nema ničeg drugog. One samo žele da sačuvaju ono što su prvobitno imale, i to im je jedini cilj.

Pitanje: Hoće li biti učenika Dafe iz perioda Fa-ispravljanja koji će biti ostavljeni ovde?

Učitelj: Ne. (Glasan aplauz) Kad bih vas ostavio, bili biste uništeni, zaista uništeni. Jer ako osoba ne napreduje, ona nazaduje. Kad odjednom dostignete to stanje u ovoj sredini, onda u ovoj sredini, dok god ste ovde među ljudima i delujete pomešani s njima, vaš nivo bi opadao, i postepeno biste se zagadili ljudima. Nisam li kazao da Bude na nebesima i Bude, Taoi i Bogovi u određenim dimenzijama treba da se zamene u datim intervalima? Pošto se lako zagade u Tri domena, moraju se zameniti.

Pitanje: Cenjeni Učitelju, molim vas da nam kažete šta treba da budu smernice za Minghui dečje vrtiće?

Učitelj: Radite odličan posao! Znate, onaj veliki, glavni demon ubrizgava otrov deci u kineskim vrtićima, to je tako opako! On zaista želi da uništi ljudsku rasu! Kad nas vidi da radimo stvari poput ove, on pobesni. Zapravo, u prethodnoj kineskoj vladi, u Centralnom komitetu, od sedam stalnih članova komiteta, šest je bilo protiv progona Falun Gonga. Znam i to da je čak i šef biroa 610, koji progoni Falun Gong, inicijalno bio protiv progona. Skoro sve vladine centralne agencije i razna vladina ministarstva bila su protiv progona Falun Gonga.

Pitanje: Učestvujući u Fa-ispravljanju, stare sile su napravile aranžmane za vreme na dve Zemlje. Zašto su na drugoj Zemlji morali biti pravljeni eksperimenti sa džinovima, patuljcima, i ljudima srednjeg rasta? Smem li pitati kakve su ljude bili priredili za prvu Zemlju?

Učitelj: Kad je eksperiment vršen ovde gde smo, napravljeni su aranžmani za tri vrste ljudi. Za prvu Zemlju je bilo pripremljeno pet vrsta ljudi. Kad je ta Zemlja na kraju skončala, ostala su tri tipa ljudi. Ovaj put, od samog početka su bila samo tri tipa. One su kontinualno istraživale ono što su želele da se odigra, a konačnu odluku donele su tek pre nego što će se desiti Fa-ispravljanje.

Pitanje: Moje pitanje je ovo: kad šaljemo ispravne misli, da li se i zla bića sa nižih nivoa koja eliminišemo takođe neprestano obnavljaju posle eliminacije?

Učitelj: Kosmička tela koja su došla spolja, učinila su dimenzije veoma kompleksnim. Ona su čak podelila čestice na različite segmente. Vi ih zaista eliminišete. Ali ono što je eliminisano je samo segmentirani deo. Za vreme Fa-ispravljanja, kad ja očistim sloj gigantskih bića, pojavljuje se sledeća tura trulih duhova, i zato se čini kao da se nikad do kraja ne mogu očistiti. Ali zapravo, naše čišćenje se odigrava masovno i velikom brzinom. Šta više, ukupan broj stvari koje su očišćene je ogroman. Ovo je ono što možemo sagledati iz sveukupne situacije Fa-ispravljanja: ranije je svaka travka i svako drvo bilo pod kontrolom zlih bića, skoro do tačke gde su čak i čestice vazduha bile pod njihovom kontrolom. Bilo vam je teško i udahnuti. Sada je drugačije. Ljudi se bude, i više nije preostalo toliko trulih duhova da upravljaju ljudima. Kakva ogromna promena!

Pitanje: 22. januara, američki praktikant je uhapšen na aerodromu u Guadžou...

Učitelj: Pošto ste učenici Dafe, kad se desi problem, svi treba zajedno da delujete, kao jedno. Pošto se oni ne boje iznošenja njihovih prljavih dela na videlo, trebalo bi sve da ih otkrijemo pred celim svetom, da svi Amerikanci znaju da je uhapšen jedan američki građanin. Pošto se oni ne plaše iznošenja njihovih prljavih dela na videlo, treba prionuti, i učiniti te stvari. Svaki dan koji ga ne puste, za nas je jedan dan više da ih raskrinkamo. (Glasan aplauz)

Pitanje: Ponekad mi je jasno šta su stare sile, a ponekad nije.

Učitelj: One su naprosto tih dvadeset procenata bića u kosmosu, i one su pripremile svoje učešće u mojim poslovima. U istoriji su sačinile mnoge sistematske aranžmane, a ja sam kroz istoriju učestvovao u mnogim njihovim aranžmanima. Da nisam tada učestvovao, one bi izabrale nekog drugog, pa bi u vreme Fa-ispravljanja bilo još više problema. Izabrale bi nekog drugog da ispravi Fa. A onda kad je došlo vreme da se Fa ispravlja, i kad sam ja počeo da delujem, one bi upotrebile sva bića u svekolikom kosmosu da pođu na mene. Da sam ih eliminisao, kako bih ih mogao spasiti? Kako zaista izgleda Fa-ispravljanje je nešto što ne može znati ni jedno jedino biće. Ono koje bi znalo, izmaklo bi mu, a to je nešto što kosmos ne bi mogao da dopusti. Još manje bi bićima iz kosmosa mogao da dopusti da izaberu način na koji će se odigrati Fa-ispravljanje.

Pitanje: Nedavno je bračni par, od kojih su oboje Dafa praktikanti, rodio bebu koja izgleda da ima dosta problema, rođena je sa deformitetima. Kako da gledamo na ovu situaciju?

Učitelj: U ovom času, stvari su veoma komplikovane. Pošto je to vaše dete, treba da mu pružite ljubav i negujete ga i vodite brigu o njemu najbolje što možete. Ali nemojte brinuti. Dok god se možete kultivisati do Ispunjenja, sve će se završiti na najbolji način (Aplauz) – ovo je stvoreno za kultivatore i učenike Dafe. Ali ako ne budete mogli doći do Ispunjenja, onda je sve bilo uzalud.

Pitanje: Učitelj nam je rekao da je glavno telo Dafe u Kini. U mnogim mestima u Kini ima Dafa praktikanata. Kako da zajedno bolje napredujemo?

Učitelj: Nema potrebe da brinete o tome. Svi oni su u mogućnosti da znaju za Minghui sajt. Svi Dafa praktikanti u udaljenim krajevima su u kontaktu jedni s drugima, međusobno prosleđujući informacije.

Pitanje: Cenjeni Učitelj je ranije rekao da oni koji su potpisali zakletvu dok su bili gonjeni do tačke kad više nisu bili razboriti, i dalje imaju šansu. Ali bez obzira na sve, ja tim ljudima u Kini, koji su izdali Učitelja, ne mogu da oprostim. Ne radi se o tome da su oni uradili nešto što nije trebalo jer nisu mogli da izdrže progon. Oni su zapravo stali na stranu zla, pojačavajući progon.

Učitelj: Da, teško je reći šta će se desiti ako su tako daleko otišli. Rekao sam da sve želim da spasim. Ali ako ste se tako puno ogrešili, onda će vam se suditi pomoću Fa, i za vas se više ništa ne može učiniti. Samilost i uzvišeno dostojanstvo koegzistiraju radi zaštite Fa. Ali stare sile su namerno priredile da neki ljudi uđu i postupe na ovaj način, pa je veoma komplikovano. Pre 20.jula 1999, neki ljudi su izgledali prilično aktivni, ali kad je počeo progon, oni su se u njega uključili još nestrpljivije od svih drugih. Ovo se desilo da bi se sveukupna situacija za učenike učinila još komplikovanijom.

Pitanje: Učitelju, molim vas, recite nam postoje li situacije u kojima prolaze i kroz vaš Buda-lik?

Učitelj: Mogu vam reći da oni meni ništa ne pokušavaju da urade. Oni ciljaju na vezanosti učenika. Ako postupate na zaista ispravan način, oni se apsolutno neće usuditi da po volji urade te stvari, jer na njemu [mom liku] je moj fašen. Što se tiče starih sila, konkretno, da li ste znali ovo: njihovo Fa-ispravljanje u potpunosti zavisi od mene, oni me poštuju i ispaštanja su stvorena vama, a ne meni. Ali ako postupate sa ovim stvarima sa ispravnim mislima, onda nećete imati smetnje. Zapravo, u mnogim slučajevima, razlog koji leži u pozadini je vaša vezanost na delu.

Malo pre sam govorio kako se ne radi o tome da stare sile žele da unište kosmos. One samo žele da sve sačuvaju u prvobitnom obliku. Stoga, iz perspektive mojih fašena, bez obzira da li su u pitanju stare sile ili pravedni Bogovi, moji fašeni sve nadgledaju. Samo kad se vi, učenici Dafe, ne vladate kako treba, one se usuđuju da rade stvari. Tada imaju opravdanje da ciljaju na vas. Pod normalnim okolnostima, one se ne usuđuju da rade ovakve stvari. Iako situacija koju sam ranije opisao postoji, ona je izolovan, veoma izolovan, fenomen. Ako se ovaj fenomen desi samo jednom ili dvaput, posledice su prilično krupne. Zato sam rekao da će biti uništene čim se ukažu. Bez obzira jesu li to uradile namerno ili nenamerno, čim su se ukazale, bile su uništene, jer su počinile greh progona ispravnih misli i ispravne vere učenika Dafe. Znači, čak i ako mogu naći opravdanje, one i dalje prezaju da to rade. Zapravo, ja već eliminišem tu vrstu stvari, zaustavljajući je.

Neki učenici su videli stare sile kako čine neka loša dela i donose loše stvari mom telu. Neki učenici mogu to da vide. Ono što me više brine je to što ovo može delovati na vas! Jer ste videli da izgleda kao da je nešto loše na telu Učitelja. Shvatate li da su te stvari vaše?! Ja patim umesto vas. (Glasan aplauz) Inače, ko bi se usudio da meni donosi stvari? To se dešava jer vas štitim, i neko to mora eliminisati.

Pitanje: Kako efikasnije da objasnimo istinu na široj osnovi, i spasimo živa bića? Kako da doprinesemo da naše novine i TV imaju veći uticaj?

Učitelj: Sve ovo su konkretne stvari. Činjenica je da vam dobro ide. Treba da nastavite raditi te stvari, iznalazeći načine za unapređenje. I to predstavlja hod putem učenika Dafe i uspostavljanje vaše moćne vrline spasavanjem ljudi sveta.

Pitanje: Kad šaljemo ispravne misli da eliminišemo probleme unutar sebe, da li tada eliminišemo i stare sile koje prolaze kroz naša tela?

Učitelj: Kad šaljete ispravne misli, to se ne završava samo na onom unutar vašeg tela, već se rasteruje sve što je unutar vašeg domena. Stoga, je li u redu samo stalno slati ispravne misli da bi smo ih sprečili da dođu, ne čineći ništa drugo? Ono što kažem je da se oni naprosto ne usuđuju da dođu pod normalnim okolnostima, ali ako previše razmišljate o ovome, to postaje vezanost. Druge dimenzije postoje istovremeno. Vi ništa ne osećate kad bića u drugim dimenzijama idu ka vama i prolaze kroz vas. To je ono kako dimenzije postoje. Tako je struktuiran kosmos, i to na vas nema dejstva. Pošto se pojavila tema strukture, kazaću vam nešto što ćete uživati da čujete. (Glasan aplauz)

Znate da na Zemlji ima puno, puno, biljki, životinja i raznih vrsta stvari. Konkretno, znate da postoje jabuke, banane, pomorandže i grejpfruti, znate da postoje tigrovi, lavovi, zečevi i koze, i znate da ima puno vrsta drveća, biljki i cveća. Tih stvari ima i u drugim dimenzijama. Udaljena kosmička tela koja su na istom nivou kao Zemlja, i slična Zemlji, imaju tih stvari, takođe. Čestice sa nižih nivoa sačinjavaju čestice na prvom narednom nivou. Te veće čestice takođe imaju ove životinje, biljke i raznorazne stvari na sebi. Jedna jabuka na nebesima toliko je velika da može biti čak veća i od jedne planete. Da li je jabuka sa planeta na niskom nivou jedna od čestica u unutrašnjosti velike jabuke sačinjene od čestica na visokom nivou? Odgovor je da. Na Zemlji ima lavova, na nebesima ima lavova, i čak na još višim nivoima ima lavova. Na Zemlji ima ljudi, na nebu ima ljudi, a ima čak i većih ljudi – toliko velikih da su neuporedivo džinovski. A bića imaju kraljeve, ili drugim rečima, svako biće ima kralja. Kralj jednog bića je najkrupniji sloj te čestice, a sve ispod se raspoređuje na čestice različitih veličina, od kojih su neke velike, neke male. Živo biće na toj sferi sloja najkrupnijih čestica je kralj svih bića, a njegove čestice se ispoljavaju u svim nivoima ispod njega.

Znači, kakav entitet predstavlja ovaj kosmos? Mnoštvo stvari koje su isprepletane i mešaju se jedna s drugom. Na Zemlji ima toliko puno bića, ali ta živa bića uopšte ne pripadaju istom kralju, i ne pripadaju istom sistemu bića. Ipak sva ona žive ovde i pomešana su. Ali živa bića su povezana sa svojim kraljevima, a nisu povezana sa drugim bićima. To znači da, iako se ukrštaju kroz prostor kosmosa, sva ona imaju svoje nezavisne sisteme i vladaju im njihovi kraljevi. Lavovi imaju svog kralja, jabuke imaju svog kralja, banane imaju svog kralja, drveće ima svog kralja, biljke, trava, cveće – sve stvari – svaka ima svoga kralja. Eto kako se sva bića koja postoje u dimenzijama koje su na istom nivou ukrštaju i mešaju jedna s drugom. Ljudska bića prolaze kroz džinovska bića. U svakom trenutku, ekstremno mikrokosmički živi elementi plutaju kroz tela svakodnevnih ljudi. Vašu površinu nadgledaju moji fašeni i Fa-čuvari. A vaša strana koja je potpuno kultivisana je zapečaćena. Čim se jedan sloj dovrši, on biva zapečaćen. Čim se naredni sloj dovrši, on biva zapečaćen. I ništa ne može proći kroz njega. Znači, ovaj kosmos je zaista složen. Ipak sam vam opisao još jedan oblik strukture kosmosa. (Glasan aplauz)

Pitanje: Osećam da je Učitelj viši od svega i da je već priredio naš put. Iz te perspektive, izgleda da Učitelj koristi aranžmane starih sila, sa ciljem našeg napretka. Tako ispada da aranžmani starih sila zapravo nisu mnogo realni. Da li je ovakvo shvatanje ispravno?

Učitelj: Polovina je ispravna, jer ja ih ne priznajem. Ali ja jesam znao da će oni ovako postupiti, pa nisam imao drugog izbora nego da sledim njihove spletke, a onda da ih okrenem protiv njih samih. To je situacija.

Pitanje: Učenici Dafe iz provincije Liaoning, Tajvanske Minghui škole, Švedskog centralnog parka, i grada Čengdua iz provincije Sečuan šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala! (Glasan aplauz)

Pitanje: Kad šaljemo ispravne misli da bi eliminisali probleme u sebi, da li istovremeno eliminišemo stare sile koje prolaze kroz fizička tela učenika, i da li je u redu podržavati Učiteljevo milosrđe, pa im u mislima objašnjavati istinu?

Učitelj: To je na vas ostavilo prejak utisak. Mogu vam reći da se to dešava samo zbog prostorne strukture i da ne treba previše da vas brine. Ako ne želite da prolaze kroz vas, samo zatvorite usta i danas nemojte disati (Publika se smeje). Razlog je što je i vazduh živ, i on predstavlja bića koja Fa još nije ispravio. Zato nemojte da vas brinu te stvari. Ljudska bića su na ovaj način živela hiljadama, desetinama hiljada godina. Zašto je ljudskom biću tako teško da se kultiviše, i zašto je ljudskom biću teško da postane Bog? Jer stari kosmos nema mudrost i nije sposoban da reši ove probleme. Da bi ovi problemi bili rešeni, kosmos je iz osnova morao biti usavršen, od gore na dole. Put za buduća ljudska bića da postanu Bogovi se krči, a to se dešava zato što se taj poduhvat mora preduzeti odavde, pa sve do samog vrha. (Glasan aplauz) Tako, formiranje post-natalnih koncepata, zajedno sa smetnjama od ove vrste elemenata, za jedno ljudsko biće čini stvari veoma složenim. Zaista je teško spasiti ljude! Poznajući ovaj fenomen, božanska bića prošlosti na spašavanje ljudi su gledala kao na jako težak zadatak. Treba li učenici Dafe da se boje ovoga? Svemu pristupajte sa ispravnim mislima! Naprosto sam vam pomenuo postojanje ovakvog fenomena, da se dešava nešto poput ovoga. To je deo strukture kosmosa, stvari su takve.

Pitanje: U poslednje vreme, kad šaljem ispravne misli, u telu osećam neverovatnu toplotu.

Učitelj: To je dobro. Osećaj toplote dolazi od imanja velike količine energije. Neki je mogu osetiti, a neki ne.

Pitanje: U glavi osećam talase na talasima pritiska. Je li ovo normalno, ili predstavlja demonsku smetnju?

Učitelj: Uopšteno govoreći, normalno je. Promene u tvom telu, odrazi tvoga gonga, i rast tvog nivoa mogu rezultovati ovakvom reakcijom.

Pitanje: U Nju Džersiju postoji jedna žena koja je došla iz Kine. Usled bakterijske infekcije, sva četiri uda su joj amputirana pre tri godine. Ali um joj je i dalje oštar. Jedan učenik Dafe živi u blizini njene kuće. Kako ovaj učenik Dafe treba da joj pomogne?

Učitelj: Učenici Dafe, ono najvažnije što danas treba da činite je objašnjavanje istine i spasavanje živih bića. Treba da otkrijete da li je zatrovana ili nije, a ako jeste, treba da odete i popričate s njom. Ako nije zatrovana, onda treba da idete da činite šta god treba činiti. Na kraju krajeva, država obezbeđuje negu hendikepiranima, pa ne treba puno o tome da mislite. Ako ste previše vezani za ove stvari, onda vam mogu reći da možete zaboraviti na kultivaciju. Nesreća i nepravde u ljudskom svetu su toliko surove, a na svetu je toliko stvari koje nisu fer. Možete li biti vezani za sve njih? Jedini načini da spasite osobu je da je spasite na fundamentalnom nivou. (Aplauz)

Pitanje: Neki kažu da nema potrebe da Dafa praktikanti štede novac.

Učitelj: To je opet odlazak u krajnost. (Publika se smeje) Radite šta mislite da treba. Ako kažete da želite da štedite novac i kupite nekretninu, onda u tom slučaju to treba i da uradite, jer u budućnosti će se ljudi ovako kultivisati. Ili ćete možda reći da ništa ne želite da radite, i da samo želite da čekate ovde (Publika se smeje), u kom slučaju nećete dostići Ispunjenje. Kako bi to bila jaka vezanost! Ali kad vreme za Ispunjenje konačno bude došlo, ne biste mogli da pustite ove stvari, zar ne? Ako možete da ih pustite, onda one nisu značajne. Razmišljanje osobe u tom času je razmišljanje Boga – zašto biste onda mislili o tim stvarima? Nemojte se ni o čemu brinuti. Zapravo, mogu vam reći da će u finalnom momentu Fa ispravljanja ljudskog sveta, u trenutku sve biti dezintegrisano. Koji novac? Ni papirić neće ostati. (Glasan aplauz) Ali to sa vama nema nikakve veze.

Pitanje: Štednja novca i finansijsko planiranje budućeg obrazovanja dece nije nešto o čemu bi trebalo da razmišljamo, jer ćemo u budućnosti doživeti Ispunjenje, pa ne treba da brinemo o tome. (Publika se smeje) Ima i onih Dafa praktikanata koji kažu da čak ne treba da se brinemo ni o sopstvenim roditeljima, jer su oni možda naši neprijatelji iz prošlosti. (Publika se smeje)

Učitelj: Ovo ne zvuči kao nešto što bi rekao jedan učenik Dafe. Vezanost je toliko narasla! Znate li koliko je Ispunjenje, za jednog učenika Dafe, veličanstvena stvar? Učitelj se mora pobrinuti za sve oko tebe. Ima li ikakve potrebe da te išta brine? Imaš li moć da središ ove stvari? Hoće li se stvari odvijati prema tvojim željama? Nisam li vam već objasnio ovaj princip? Ako im sudbina nije baš naklonjena, potpuno je izlišno praviti planove, kakve god. Ali Učitelj može da sredi stvari za vas. Ja mogu da sredim stvari, bez obzira da li im je sudbina dobra ili nije. Zašto se brinete? Samo se kultiviši, a ja ću se za tebe za sve pobrinuti. Nije li ovo već rečeno? Ali ako se ne kultivišeš dobro, onda ništa ne mogu uraditi. Tvoje reči ne zvuče kao nešto što bi jedan učenik Dafe izgovorio, to je ono što ja mislim!

Pitanje: Jutros ste pomenuli da ste prošli od ničega do nečega, i da vas u budućnosti niko neće poznavati. Hteo bih da znam, nakon što u budućnosti budemo dostigli Ispunjenje, hoćemo li i dalje imati ovu vrstu prilika da vas slušamo kako predajete Fa? Ako i dalje budem imao pitanja, hoće li biti prilika da nam na njih odgovorite? (Publika se smeje)

Učitelj: Ne možeš se večno kultivisati. (Publika se smeje) I dalje razmišljaš o stvarima na ljudski način. Bogovi ne misle o stvarima na ovaj način. Kad budeš imao nebrojena živa bića da o njima vodiš računa, puno toga će ti biti na pameti. Tada verovatno nećeš ovako često moći da misliš o Učitelju! (Učitelj se smeje) Samo se šalim. Naravno, možda ću u budućnosti predavati Fa na široj osnovi, a možda neću. Sve ovo su pitanja budućnosti. Istina je da kad razmišljate o tome da li ćete u budućnosti moći da vidite Učitelja, vi i dalje koristite prisutne ljudske misli da mislite o nečemu. Kad taj dan bude stigao, bićete u drugačijem stanju. Ali kad me zaista budete zatrebali, sagledaćete aspekat koji predstavlja široku i dalekosežnu milost Bude. (Glasan aplauz) To je zato što ste posebni. Vi ste učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja! (Glasan aplauz) Jednom ste postojali istovremeno sa Fa-ispravljanjem! (Glasan aplauz)

Treba da cenite ovu predodređenu priliku. Zaista neće biti sledećeg puta. U budućnosti ćete sagledati jezivu sliku Fa-ispravljanja koja leži u prošlosti istorije. Neki učenici Dafe zaista se nisu dobro pokazali – u jednom času išlo im je jako dobro, a u sledećem nije. Zapravo, čak i gigantska kosmička bića bila su istinski šokirana kad su postala svedoci snage Fa-ispravljanja.

Danas je prvi put od 20. jula 1999 da sam na jednoj Fa-konferenciji odgovarao na pitanja učenika Dafe u tolikoj meri, i toliko dugo. (Dug aplauz)

Iz ceduljica sa pitanjima koja ste mi ovaj put prosledili, vidim da su puno drugačija nego ranije. Reči su možda slične, ali ja vidim da je ono što se nalazi unutar njih drugačije. Povrh toga, najveća razlika je u tome što je rezon radoznalosti i fascinacije zamenjen ispravnim mislima. Postali ste živi i više ne lebdite po površini, tragajući za znanjem. Naravno, kad sam pričao o strukturi kosmosa, svi ste bili zainteresovani. Ali ne samo vi – čak su i Bogovi pažljivo slušali, jer čak ni oni to nisu znali. (Aplauz) Stoga za vreme ovog progona, iako trpimo velike gubitke, a učenici Dafe se neosnovano progone, mogu vam reći da ste stvarno tokom progona sazreli, a sada ste pribrani i živi. Nema više starog ponašanja da govorite jedno, a mislite drugo, i da ne pazite na Fa. Za vreme ovog progona, svako je ozbiljno razmislio kojim putem da krene i šta da preuzme. Zapravo, stare sile su za mnoge ljude priredile da dođu i igraju negativne uloge. Neki od ovih ljudi su to odbacili pre nego što je počeo progon, a neki tokom progona. To je zato što svesna strana tih bića zna. Tako su mnogi ljudi kojima su bile namenjene negativne uloge odustali, i sada se kultivišu na čestit i dostojanstven način. To je zato što ja apsolutno ne priznajem one koji igraju negativne uloge. Stare sile nisu očekivale da će njihovi aranžmani – tako zamršeni aranžmani za koje je izgledalo da su priređeni za mene, a zapravo su urađeni za njih same – kao i sve što su uradile, postati prava smetnja Fa-ispravljanju, a da će one same postati prava demonska prepreka u Fa-ispravljanju.

Pominjući demone, nisam mislio na normalne demone u kosmosu. Zapravo, Kralj demona kosmosa je manifestacija drugačijeg aspekta života. I on je zaštitnik kosmosa, jedino što koristi zla sredstva. Tako da nisam mislio na njih. Mislio sam na bića koja narušavaju Fa-ispravljanje – ona su demoni koji zaista narušavaju Dafu. Iskusili smo tako puno stvari. Mnogo puta su mi reči bile na vrh jezika, ali morao sam da ih progutam, jer da sam ih jednom izrekao, morao bih da kažem još puno toga. Iskusili smo mnoge stvari i svi ste sazreli. Put koji je pred vama treba da sagledate sa još više racionalnosti, a u svemu što danas činite treba da postupate čak još energičnije. Nemojte se više zaplitati u emocije, i nemojte se više zaglibljivati u svoj snažan osećaj samosvesnosti. Svi imate moći i talente, Učitelj je bio svedok, i više ne morate pokazivati te vaše stvari Učitelju. (Aplauz)

Kako da mi... baš kao što je jedan učenik napisao na cedulji, kako da obavimo dobar posao sarađujući i koordinirajući se jedni s drugima - to je ono što Fa-ispravljanju od učenika Dafe najviše treba. Mi se ne premišljamo nad površnim formama. Dok god dobro učite Fa, vi ćete to moći uraditi. Znate, u ranim danima, pre grupne vežbe, svi bi pričali i radili koješta, što je izgledalo veoma haotično. Ali čim bi počela muzika - »Paf!» - svi bi ustali i sakupili se u formaciju, urednije nego grupa vojnika. Niko vas nije trenirao, i niko vam nije govorio šta treba da radite. Umesto toga, to je dolazilo iz vas samih. To je kooperacija i koordinacija, i to je harmonija Dafa praktikanata. Nju ne treba da pokazujete samo u ovim stvarima, takvu vrstu kooperacije treba da pokazujete u svim oblastima Fa-ispravljanja.

Naravno, ima takođe i nekih problema koje ovde neću iznositi. Ja ih ne želim naglašavati, jer reči koje izađu iz mojih usta nose dosta težine. Ovo je zato što treba da se susretnete sa mnogim problemima, koji takođe predstavljaju nešto o šta se saplićete i ustajete, koji vas teraju da sazrevate, da budete obazrivi i da ih prepoznajete, da biste putem koji je pred vama hodali kako treba.

Isto tako, nemojte misliti: „Kad je Fa-ispravljanje došlo dovde, izgleda da će se uskoro okončati, pa trebamo početi praviti planove za budućnost.“ Mogu vam reći da će svaka vezanost doneti ogromne tegobe. Apsolutno ne smete imati nijednu vrstu vezanosti! Treba da se kultivišete na čestit i dostojanstven način, na ispravan način postupajući sa svim što je pred vama i čeka da bude učinjeno. Čak i kad bi sutra trebalo da dočekate Ispunjenje, danas još uvek trebate raditi dobro i propisno sve što treba da radite. To je zato što sve ono što učenici Dafe danas čine treba da ostane ljudima budućnosti, i ovo predstavlja put kultivacije za ljude budućnosti. Ovo je izuzetno važno. Nemojte ići krivim putem. Dafa je najbolje na svakom nivou, a na ovom ljudskom nivou, učenici Dafe treba samo da je učine još kompletnijom i savršenijom, a ne da joj nanose štetu.

To je sve što bih želeo reći. Nadam se da ćete dobro raditi sve što trebate uraditi. Od tri stvari kojima se potvrđuje Fa, jedna je da se dobro uči Fa, jedna da se objašnjavaju činjenice, a još jedna da se ozbiljno uzima slanje ispravnih misli. Skupa, sve ove tri stvari potvrđuju Fa i spasavaju živa bića, i sve predstavljaju nešto što učenici Dafe treba da rade. Drugim rečima, vaše Ispunjenje, vaša budućnost, i sva vaša moćna vrlina se zasnivaju na ovim stvarima. Dajte svoj doprinos na osnovu sopstvenih sposobnosti i specifičnih talenata u različitim poljima. Na primer, u objašnjavanju činjenica, neki od vas proizvode TV program, neki izdaju novine, koriste se mnoge različite metode; neki dele materijal za objašnjavanje istine direktno na ulici, neki idu pred kineske konzulate, a neki rade sa vladom. Nijedan od ovih različitih pristupa ne treba zapostaviti. Mogu vam reći, činjenica da Dafa u ovom času može da se probije kroz zli progon, ukazujući većem broju ljudi sveta na Dafu, se ne može razdvojiti od stvari koje danas radite. Sveukupna situacija koja trenutno postoji je nešto što ste vi uspostavili. (Glasan aplauz) Ako niste radili kako treba, onda treba da iskoristite vreme. Ne treba vam niko da potvrdi to što radite, i ništa ne treba da radite da biste se pred nekim pokazali. Kad činite šta vam savest nalaže, Učitelj to vidi. (Aplauz)

Mislim da sam danas već dovoljno rekao. Ništa više neću kazati. Pomalo mi se ne ide odavde – zaista uživam da budem s vama. (Dug aplauz)

Li Hondži
15.02.2003.

1 Lumpen-proletarijat
2 Primedba prevodioca: Kineska reč koja se ovde i dalje kroz predavanje koristi je fleksibilna, i može da znače nekoliko stvari, poput osmeha, prijateljskog smeha ili kikotanja, itd.