Falun Dafa Minghui.org

Predavanje i objašnjavanje Fa na Fa-konferenciji u njujorškom Metropolitanu

Zdravo! (Aplauz)

Naporno ste radili! (Aplauz) U zadnje vreme ste mogli da vidite da ste neprekidnim naporima učenika Dafe, kroz objašnjavanje činjenica, i putem slanja ispravnih misli, učenjem Fa i sopstvenom kultivacijom, proizveli značajne promene u stanju stvari pre nego što naiđe celokupna, ogromna sila Fa-ispravljanja. Zlih bića u različitim dimenzijama sada zaista ima veoma malo. Zato ona više ne mogu da stvaraju progon i smetnje u velikom stepenu. Ali, dokle god postoje, ona će ometati učenike, na onim mestima gde postoji nedovoljno razumevanje i vezanost u glavi. Više im ne dopuštajte da koriste manjkavosti u vašem šinšingu.

Trenutno ima nekih trvenja među učenicima, i svi treba da pazite - ne smete dopustiti da sporedne stvari utiču na važne stvari, koje učenici Dafe treba da rade. Reći ću vam da bez obzira kakav konflikt nastane, i kakva situacija se pojavi, to neminovno znači da na svojoj strani imamo nedostatke. To je sigurno. Da nema manjkavosti, niko ih ne bi mogao iskorišćavati. Kad među našim učenicima nastane trvenje po pitanju šinšinga, ili nema harmonije kad jedni s drugima sarađujete, bez obzira je li to nešto malo ili veliko, kažem vam, to definitivno demoni iskorišćavaju vaše nedostatke. Vi ste praktikanti Dafe, pa vaš deo koji je u potpunosti okončao kultivaciju u potpunosti ispunjava standard za bogove, ali vaša površina se i dalje kultiviše u Dafi. U osnovi, kao učenici Dafe, u svakom smislu treba da prikažete stanje učenika Dafe. Znači, kad postoji trvenje koje s vremena na vreme iskušava vaš šinšing, to je prouzrokovano vašim razumevanjem ili vašim vezanostima u odnosu s vašim šinšingom. Iako su ovi incidenti minorni, lako ih mogu iskoristiti haotična, loša bića u različitim dimenzijama. Pazite na ove stvari! Vi prolazite kroz opaki test, pa sve treba da shvatate.

U publici ima ljudi iz Evrope, Azije, Australije, a takođe i iz Južne Amerike, i iz mnogih drugih oblasti. Nije vam lako da svi sednete skupa. Ima nešto što sam ranije rekao. Rekao sam: Iako ste sada zajedno, kad dostignete Ispunjenje, nećete moći da pronađete jedni druge (smeje se). Kao što znate, kosmos je nezamislivo ogroman. Tri domena su stvorena radi Fa-ispravljanja, i ljudsko društvo je stvoreno zbog Fa-ispravljanja, pa su u prošlosti ovamo došla mnoga bića sa visokih nivoa, iz mnogih kolosalnih nebeskih svodova. U to doba nisu dolazila u velikom broju i bila su predstavnici, dolazeći u različitim vremenskim periodima da sarađuju i čine ove finalne stvari. Ovo znači da je velik broj učenika Dafe došao sa tim kosmičkim telima, i svi su oformili karmičku vezu. Kad jednom dostignete Ispunjenje i vratite se, biće vam gotovo nemoguće da se ponovo sretnete, čak i ako budete želeli. Zato treba da cenite ovaj deo svoje karmičke veze. Šta više, te vaše karmičke veze se međusobno prepliću, i u svakom životnom veku formirane su različite karmičke veze – nije bilo lako. Zato lepo sarađujte kad preduzimate stvari. Stvar svakog učenika Dafe je svačija stvar. Nemojte se udaljavati i praviti disharmoniju među sobom, zbog nekih trivijalnih, ništavnih stvari. To ne možete činiti, i treba da cenite sve ovo. I takođe, potrebno je da sarađujete u stvarima vezanim za Dafu, i to treba da sarađujete uspešno.

Za učenike Dafe sada postoje samo tri stvari. Jedna je objašnjavanje činjenica. Jedna je slanje ispravnih misli – slanje ispravnih misli ima dejstva na vaša sopstvena tela i stvari izvan vaših tela. A druga je vaša sopstvena kultivacija i dobro učenje Fa. Ove tri stvari su od najveće važnosti. Sada vam je svima jasna svrha objašnjavanja činjenica, a to je razotkriti zli progon i omogućiti ljudima sveta da znaju, omogućiti bićima kosmosa da znaju. Dok ovde objašnjavate, slojevi na slojevima vaših tela koji su okončali kultivaciju takođe objašnjavaju na kosmičkim telima različitih nivoa. Treba da razotkrijete progon i zlu dramu, i treba da omogućite ljudima sveta da ga jasno sagledaju, a ovo ga potiskuje i uklanja. Objašnjavanje činjenica je nešto najmoćnije, i to predstavlja čin ogromnog milosrđa, jer ovaj progon je u potpunosti zasnovan na lažima i obmani. Znači, svima vam je jasna svrha slanja ispravnih misli od strane učenika Dafe, a to je uglavnom da bi se počistila zla bića koja kontrolišu ljudsku rasu i nagone je da čini zlo prema Dafi i progoni učenike Dafe i ljude sveta, i da bi se spasila ljudska vrsta i živa bića, i da bi se uklonile prepreke postavljene za Fa-ispravljanje. Znači da su od najvećeg značaja. Nijedan učenik Dafe ne sme ovo da zapostavlja. Niti treba da koristite ikakvo opravdanje da zapostavite slanje ispravnih misli. To je zato što ako se dobro ne očistite, nećete moći sami dobro da delujete, i ako se dobro ne očistite, takođe ćete drugima praviti smetnje. Treća stvar je dobro učiti Fa. Ako ne učite dobro ovaj Veliki Zakon, neće vam biti osigurano vaše sopstveno Ispunjenje. Šta više, sve važne stvari vezane za Dafu, koje treba da radite, biće kao kad obični ljudi rade svoj sopstveni posao, sa mislima običnog čoveka i osnovom običnog čoveka, a to su samo obični ljudi, u najboljem slučaju obični ljudi koji čine dobro za Dafu. Pošto ste učenici Dafe, čineći stvari vi se ne možete razdvojiti od Fa. Vi i dalje neprekidno menjate taj najpovršinskiji deo koji još nije promenjen. Zato ne možete bez učenja Fa. Morate dobro učiti Fa. U procesu učenja moći ćete da čistite loše elemente u sebi, menjajući poslednje deliće stvari u vama koje još nisu promenjene. Zašto vam uvek naglašavam da učite Fa, učite Fa i dobro učite Fa? Jer je to od najvećeg značaja.

Kao što već znate, Dafa praktikanti prolaze kroz proces Ispunjenja, i istorija je danas poverila učenicima Dafe još veću odgovornost: ne vaše sopstveno oslobođenje i Ispunjenje, već spasiti više živih bića. Zato zaslužujete da budete učenici Dafe. Zato vam je data takva velika, istorijska odgovornost, i uz to vam je data odgovarajuća počast. Ja nisam rekao ko sam. Ali svejedno, ja ispravljam Fa. Onda, kao učenici Dafe, danas imate mogućnost da ispravljate Fa zajedno sa Učiteljem, pa ono što vas čeka u budućnosti – nikad vam konkretno nisam rekao, ali danas ću vam nagovestiti – biće to najizuzetnija počast, bez presedana. (Aplauz) Jeste li mislili o ovom: onaj ko je progonio Dafu, onaj ko je progonio učenike Dafe, koliko god da je to biće visoko, oformljena je jednakost između tog bića i tebe. Koliko god da je visoko, ono ti postaje jednako. Ali, oni koji su uključeni su Gospodari veoma visokih kolosalnih nebeskih svodova, Gospodari neizmernih kolosalnih nebeskih svodova, i još viša bića, a ipak su ta najviša mesta različitih kolosalnih nebeskih svodova, koja su počinila loše stvari protiv Dafe, oformila jednakost sa raznim mojim učenicima Dafe. Razmislite, šta ovo znači? Takođe vam mogu reći da iako su mnogi moji praktikanti Dafe ubijeni u progonu, Fa je utvrđen: njihova bića će zameniti mesta s tim najvišim bićima koja su ih proganjala! (Aplauz)

Tako stoje stvari. Zašto su se bogovi sa tako visokih nivoa uključili u ovo? Zašto su bogovi sa tako visokih nivoa izvršili uticaj na bića ispod sebe, da ova progone učenike Dafe? Oni nisu učestvovali direktno, ali njihovi faktori su uzročnici, pa kako onda ne bi bili odgovorni? Oni su učestvovali, pa se moraju smatrati odgovornima za tu smetnju. Takav je zakon kosmosa. U suprotnom to ne bi imalo ništa s njima. Ako to ima imalo veze sa njima, oni se moraju smatrati odgovornim. Ako oni više ne zaslužuju da tamo sede, učenicima Dafe će biti dopušteno da se kultivišu do gore i da sednu tamo. Tako to ide.

Zapravo, ovde ima puno stvari koje obični ljudi ne mogu ni da zamisle. One mogu izgledati obično, ali sve stvari koje učenici Dafe čine su najveličanstvenije, one su bez presedana. Vidite, ovaj progon protiv učenika Dafe je zao do krajnosti, i proizveo je ogromnu pometnju, a Veliki Zakon kosmosa obezbeđuje spasenje ljudima u svetu – tako velik Fa se širi u ljudskom svetu – ali zašto je toliko ljudi sveta indiferentno i to ih ne pogađa? Njih zapravo kontrolišu stare sile, i oni su blokirani. Stare sile misle da su kultivacija u periodu Fa-ispravljanja i potvrđivanje Fa nešto što pripada učenicima Dafe, i da drugi ljudi ne zaslužuju da učestvuju. Pod ovim okolnostima, ljudima sveta je teško da shvate Fa-istine Dafe i svetost same Dafe. Ali oni su u stanju da shvate ono što ljudi današnjice nazivaju kršenjem „ljudskih prava“ i gaženjem slobode veroispovesti. Pa kad objašnjavaš činjenice, tvoje reči treba da se vrte oko ovih tema, i ljudi će moći da shvate i daće podršku. Dok god neko zadržava osećaj za pravdu, tj. i dalje ima dobru stranu i može se spasiti, on će dati podršku. Zato, ako pričate na previsokom nivou, efekat će zapravo biti loš. To je zato što onaj ko u ovom periodu dobije Fa, on predstavlja učenika Dafe, a ako svakodnevne ljude odmah želite da pretvorite u učenike Dafe, dok objašnjavate činjenice, vi ćete biti previše nestrpljivi da dođete do rezultata. Svako ko priča suviše visoko dok objašnjava činjenice je nerazuman i nanosi štetu. A ako ne sluša reči upozorenja i previše je vezan, takav čak može učiniti i gore stvari i demoni ga mogu iskoristiti. Ako zaista počinite ovakve grehe, demoni bi vas mogli oboriti.

Zato ništa od ovih stvari nije nevažno, i s tim valjano treba da postupate. Vaš put je, a mislim da to svi sada vidite, zapravo veoma uzan. Ako samo malo skrenete, nećete odgovarati standardu za Dafa praktikanta. Samo je jedan pravedan put kojim možemo ići, i ne smemo skrenuti ni za pedalj, jer ovako zahteva istorija, i zahtevaju životi živih bića u budućem kosmosu. Kosmos u budućnost ne može imati nikakve devijacije niti greške usled vaših propusta za vreme Fa-ispravljanja, pa je za vas važno da za vreme vašeg potvrđivanja Fa učinite svaki pojedini korak kako valja. To samo izgleda kao nešto obično. Nemojte da ostanu nikakve mrlje ili da zažalite na putu kojim idete dok potvrđujete Fa, tokom ovog perioda u kom uspostavljate svoju moćnu vrlinu. To se nikad neće moći izbrisati. Naravno, bez obzira je li kultivacija, potvrđivanje Fa, ili uklanjanje progona ispravnim mislima, ova stvar se još nije okončala, a dok se ne okonča to je prilika za one koji nisu radili kako treba. Ako na kraju i dalje ne postupate kako valja, kad bude došao kraj, vi nećete uspeti. Kad je počeo progon, učenici u Kini, kao i oni izvan nje, zaista nisu dobro postupali sa puno toga. Kad u to doba nisu činili kako treba, moglo se reći da im nedostaje iskustvo, ili da nikad nisu naišli na nešto slično, pa nisu znali šta da rade. Sad kad je prohujalo par godina, ovo se više ne može reći. Sada vrlo dobro i racionalno znate kako da postupate, pa možete još bolje, a ono što se u prošlosti desilo više ne treba da se ponovi.

Ako se budete dobro kultivisali, to će dati oslonac važnim stvarima u budućem kosmosu. Proces lične kultivacije učenika Dafe je gotov, ali kao moj učenik, kao učenik Dafe, odgovornost koju ti danas istorija poverava, ne završava se sa tvojim dostizanjem ličnog Ispunjenja – ona ti traži da činiš još veče stvari, i hoće da ti uspostavi još veću moćnu vrlinu. Naravno, ovo znači da te čeka još viši Status dostignuća, a kosmos za tebe ima još veća zaduženja. Takav je međusobni odnos. Ranije sam rekao da Dafa praktikanti treba da nastave svoje napore, ako im dosad nije išlo dovoljno dobro. Iako ste prošli kroz proces kultivacije, i dalje treba da se kultivišete da budete još bolji, i da dobro kultivišete najspoljniju površinu, preostali deo koji još nije potpuno kultivisan, pa je čitanje knjiga i učenje Fa od najvećeg značaja.

Znate šta? Ranije sam raspravljao o „Uzdizanju usred bela dana“, što govori o površinskom telu koje se uzdiže usred bela dana, kad je potpuno kultivisano. Ali znate li kakvi ljudi su se uspinjali usred bela dana? Niko od onih koji su se uzdigli usred bela dana nije napustio Tri domena. Ovo je zato što su u očima bogova ljudska tela nešto najprljavije, i apsolutno se ne mogu doneti na nebo. Pa, koliko god dobro da si se kultivisao, to se nije moglo. Ne bi posedovao tu vrstu čistote i svetosti koju imaju oni na nebesima, i ne mogao dostići to stanje. Ali ono što ja danas radim nije samo menjanje vašeg tela na površini, i ne radi se samo o tome da se istinski omogući ljudima čovečanstva da se u budućnosti kultivišu u bogove izvan Tri domena. Ovo služi da se harmonizuje celokupan kosmički sistem. U prošlosti se skoro niko nije mogao kultivisati u boga izvan Tri domena. Baš kao što sam rekao, iako su se uzdizali usred bela dana, svi oni su postajali bogovi unutar Tri domena. Nisu napuštali Tri domena, ali su bili bogovi. Ipak, ono što ja danas hoću da učinim, i kultivacioni metod koji sam predao učenicima Dafe, u kosmosu treba da uspostavi višu mudrost bez presedana. Cilj je da se bićima koja u budućnosti budu padala omogući da se odavde mogu vratiti – u najmanju ruku barem da imaju tu šansu. Ovo je deo sposobnosti kosmosa da harmonizuje sebe. Zašto ovo tako često naglašavam? Danas, sposobnost učenika Dafe da učine taj poslednji korak napraviće put ljudima da postanu bogovi. Nikad pre u istoriji se nešto ovako nije desilo. U prošlosti, svi oni koji su zaista napustili Tri domena bili su sporedne duše. Jedan broj bića unutar Tri domena je uspeo u kultivaciji s telom, i svi oni su bogovi unutar Tri domena. Ali ovaj put, ne samo da će učenici Dafe odgajiti svoja tela izvan Tri domena, već ću vam takođe dati da se kultivišete do različitih nivoa, do Kraljeva i Gospodara ekstremno visokih nivoa. Ovo je takođe potvrda mudrosti novog kosmosa, i biće jedan od oblika u kojima će bića budućnosti dostizati stanje harmonizacije. Znači, ovo nije sporedna stvar. Sam završetak menjanja površinskog tela je dostizanje najviše čistote. Dostizanje ovako visokog stepena je nešto što bogovi nikad ranije nisu radili i nijedan bog nije se usudio da misli o tome, jer u očima boga sve ispod je nepodnošljivo prljavo. Ovaj put ja činim takvo nešto. Ispunjenje učenika Dafe postavlja presedan, i stvara taj put za budućnost. Mi kažemo „stvara“, ali u stvarnosti je Fa odavno imao ovu mudrost. Sada se naprosto ispunjava.

Zašto je bilo neophodno da se uradi ovako? Kao što sam upravo rekao, to je zato što je kosmos trebalo harmonizovati. Zapravo, bilo je mnogo, mnogo faktora. Kad se ovaj put bude utro, biće rešen jedan od najvećih problema, a to je nešto što se nijedan bog u kosmosu nije usudio da zamisli. Znate li kako bogovi postoje? Oni od vas koji su bili u središnjem delu SAD, mogli su videti da neke od golih planina i izloženih stena u SAD podsećaju na ljudska bića, posebno one na jugu i južnom delu sredine zemlje, i one puno podsećaju na bogove. Neke od tih stena liče na bodisatve i bude, a neke izgledaju kao drugi bogovi. Zašto je ovako? One zapravo imaju analogiju sa bogovima - to su najniži delovi bogova. Bogovi prošlosti imaju analogiju sa površinama planeta, i svi imaju sistem cirkulacije života. Bogovi se brinu da se stene ne raspadnu, a postojanje stena garantuje život bogova; kad bi se stene raspale, božanska tela bi se rastopila, i tada bi neki bogovi pali. Takav je međusobni odnos. Ovo zapravo kontrolišu viši bogovi. Ipak ova vrsta analogije nije proces čestica koje formiraju čestice, u kom manje čestice oformljuju veće, a veće čestice oformljuju sloj još većih čestica. Umesto toga, sve je manje i manje materijalne prirode, što znači da materija sve više i više čili, dok ne iščili do standarda božanskog tela; zapravo, materija takođe postaje sve lakša i lakša, dok ne dospe do bogova različitih nivoa i najviših bogova. Naravno, što više iščili, čistija je. Ranije sam rekao da kad su Dafa praktikanti iz Evrope došli avionom da prisustvuju Fa-konferenciji, izgledalo je kao da su putovali prilično daleko, ali u očima bogova čestica Zemlja je kao malo zrno peska, tako sićušna, a razdaljina koju ste prešli je kao da se niste ni pomerili. Tako je to za ljude. I različiti bogovi, zapravo, imaju ograničenja. Bogovi prošlosti su putovali unutar svojih granica, a ograničenja su rezultovala iz analogije sa stenama na Zemlji. Nisu se mogli odvojiti od njih, niti poneti sa sobom te stene na površinama planetama kosmosa. Kad bi izgubili tu pripadajuću stenu, bilo bi to kao da su izgubili korene i izgubili ono što im jamči život, pa bi se dezintegrisali i bivali uništeni. Ovo vam nikad nisam rekao. (Aplauz)

Danas sam vam ovo otkrio. Ovo znači da je problem rešen. Zašto sam rekao da će bogovi budućnosti i novi kosmos budućnosti biti neuporedivo divni? Da bi se raspravljalo o svakoj divnoj stvari ponaosob, bilo bi potrebno jedno dugo predavanje Fa. Kako ja vidim, bogovi budućnosti će zaista biti kao bogovi - više neće morati da imaju analogiju sa stenama na Zemlji. Ni bogovi drugih sistema neće morati da imaju analogiju sa materijom na površinskim česticama u sopstvenim sistemima. To je zato što u prošlosti, ako Bogovi nisu imali najsitniju i najkrupniju materiju s kojom bi imali analogiju, gubili bi sistem cirkulacije materije, i životi im ne bi bili osigurani. Postojala je takva vrsta odnosa. Jeste li onda mislili o ovome: stene su sačinjene od molekula, a mora se reći da su i ljudska tela, pa kad uspeš u kultivaciji najspoljnije površine, materijalnog tela koje čovek poseduje, nećeš li poneti sa sobom ovo fundamentalno osiguranje? Gde god budeš otišao, ovim nećeš biti ograničen. Ali potrebno je da dostigneš čistotu i svetost koju zahteva taj nivo. I svima vam mogu reći, za vreme Fa-ispravljanja ja sam već pretvorio najgore u najbolje i najsavršenije stanje. (Aplauz)

Svi Bogovi različitih nivoa zapravo imaju sopstveni raspon ograničenja na različitim nivoima, ograničenja bića na tim nivoima. Što se tiče ljudskih bića, niko im nikad nije rekao u kom su bogovi stanju, i to nije dopušteno. Stari kosmos će se potpuno dezintegrisati i sve će proći. Sve ovo što sam govorio je u vezi sa prošlošću. Budućnost neće biti ovakva, ona je zaista čarobna. Bogovi budućnosti će se u potpunosti oteti ograničenjima koja su imali Bogovi prošlosti, i postaće još više divni, plemeniti i bogoliki. Znači, ispravljanje Fa u kosmičkim telima nije samo ispravljanje poretka u kosmosu zato što više nije dovoljno dobar. Nije ograničeno na ovo. Kad bi bilo, onda razmislite, tada zapravo to ne bih morao da radim ja. Ja sam došao jer je trebalo rešiti mnoge, mnoge probleme na fundamentalnom nivou. (Aplauz) Bez obzira šta Učitelj kaže, ovo površinsko telo Učitelja izgleda isto kao vaše, ovde imamo ljudski izgled, poput vas. Ali kao što znate, vi ste kultivatori, pa ste suštinski drugačiji od ljudskih bića. Naravno, ima još jedna razlika između vas i mene, a pošto sam to ranije diskutovao s vama, ovde neću.

Ono što kažem je da tokom svoje kultivacije treba da ugrabite vreme i da se dobro kultivišete. Bez obzira koliko ste zauzeti i koliko stvari treba da obavite, ne možete zapostaviti svoje učenje Fa i kultivaciju. To je osnovna garancija da će vam dobro ići u potvrđivanju Fa, i takođe je garancija da ćete biti u stanju da učinite poslednji korak. Mnoge, mnoge stvari izgledaju obično, ali bezgranično divne i veličanstvene stvari se sadrže u njima. Ako možeš dobro da radiš tri stvari, onda je sve pokriveno, sve je obuhvaćeno. Nije ostalo puno vremena da se potvrdi Fa. Samo pogledajte – zlo je pred raspadom. Vi, narode, u publici ste prebrodili vreme od 20. jula, 1999. Videli ste kakve su stvari bile tada i kakve su sada. Bez obzira koliko je zlo bilo osiono u nekim krajevima, više nije isto. I ovako je širom sveta. Ljudi su sve više i više načisto sa ovim zlim progonom. Narod sveta se budi. Promene kao ove nastale su tek pošto je zlo eliminisano do tog stepena. Ljudi se mogu probuditi tek kad se zlo odstrani. Drugačije rečeno, zli progon više se ne može održati, i ističe vreme dato zlu. Ako pre nego što ogromna sila Fa-ispravljanja stigne stare sile misle da više ne mogu testirati učenike Dafe i uspostavljati moćnu vrlinu za ovaj Fa, onda će ih stare sile naterati da siđu sa istorijske pozornice i da kroče na kapiju ne-života, i ova stvar će biti okončana. Zato treba da ugrabite vreme. Tokom ovog poslednje vremenskog perioda, pre nego što se završi, vi zaista ne želite da izneverite sebe, i treba dobro da obavite poslednje stvari. Sada, Učitelj vas ne navodi na revolt, kao oni revolucionari (ljudi se smeju), Učitelj vas ne navodi da nekome oduzmete političku moć. Učitelj vas navodi da se kultivišete. (Aplauz) Ono što raskrinkavate je zlo, zlobnost tog nitkovskog režima, a cilj je da se obuzda zlo, eliminiše zlo, i eliminiše progon Dafa praktikanata i Dafe (aplauz). Tu se ne radi o dobijanju nekih običnih stvari tamo u običnom svetu. Zato kad radite stvari, treba da ih radite sa stanovišta Dafa praktikanta. Potrebno je da obični ljudi razumu stvari koje radite, a vi ne želite da navedete obične ljude da misle da mi hoćemo neku običnu stvar – apsolutno ne! Naravno, od danas je ono što ne razume samo ljudska površina – ljudi sveta zapravo znaju. A zašto kažem da znaju? Jer svako biće ima stranu koja zna; ono zna šta je Dafa. Ranije su stvari bile kakve su bile, jer su zli elementi razdvajali ljudsku površinu od ljudske strane koja zna, manipulišući ljudskom površinom koja ne zna. Sada se ti elementi postepeno raščišćavaju, sve više i više njih se uklanja, sve je manje i manje onog što ostaje, a ljudi sveta postaju budni kao nikad.

Mora da znate za epidemiju koja je naišla širom Kine, zar ne? Nije li stigla velika epidemija? Rečeno na način ljudi, Nebo kažnjava ljude. Šta ono cilja, to mi Dafa praktikanti dobro znamo: cilja na one koji ne zaslužuju da budu spaseni, koje je nemoguće spasiti dok Dafa praktikanti objašnjavaju istinu, i koji nisu od koristi zlim, trulim duhovima. Ovo je prva runda čišćenja. Nebo kažnjava zlo, a Kina ipak laže da bi prikrila broj stradalih, dok ću vam ja reći da je velik, i još nije na vrhuncu. Ljudima je to jezivo, ali zapravo, ona zbilja užasna stvar još nije počela. Ovo nije pravo, veliko čišćenje kad Fa počinje da ispravlja ljudski svet. Biće još više grozno kad krene to veliko čišćenje, a na meti će biti ceo svet. Kad se opaki ljudi razbesne, oni se ničeg ne boje, ali kad se nepogoda zaista bude sručila na njih, biće zapanjeni. Čekajte i videćete, ovo će biti godina puna zbivanja. Puno toga će se desiti.

Mnogi učenici su dojurili iz drugih krajeva. Mogli bi imati puno toga da me pitaju. Neću predugo govoriti, jer ne bih da vam oduzmem previše vremena. Ako osećate da postoje pitanja koja morate postaviti Učitelju, možete ih napisati na ceduljice, i proslediti ovamo, a ja ću na njih odgovoriti. (Dug aplauz)

Usput ću govoriti o još nečemu. Učitelj tretira svesna bića sa najvećom milošću, i ovo je slučaj u svakoj situaciji. Na svakoj Dafa konferenciji na kojoj sam prisustvovao, uvek sam vas smatrao učenicima Dafe. Svi vi učenici koji ste me videli u javnosti, ja sam se prema vama uvek odnosio kao prema Dafa praktikantima. (Aplauz) Ali jedan broj vas nije oformio karmičku vezu sa mnom tokom istorije; ušli ste tokom širenja Dafe u ovom navratu i, relativno uzimajući, vi imate više poteškoća. Ovakvih učenika ima u Kini, kao i izvan nje, a poteškoće se za vas manifestuju na različite načine. Međutim, pritisak da uklonite ljudske vezanosti i pritisak na vaš um, ni na koji način nisu mali. Ali bez obzira na vašu situaciju, Učitelj će vas definivno tretirati na jednak način. Dok god se ubrajate među učenike Dafe, Učitelj će vas tretirati kao učenike Dafe i voditi vas. (Aplauz) Ali, morate sami činiti dobro. (Aplauz) Čini mi se da ovaj progon i vaše potvrđivanje Fa ulazi u poslednju fazu. Vreme ističe, a oni od vas koji nisu dobro činili treba da razmisle – zaista treba dobro da pogledate sebe. Ovo je prvi put da na ovaj način upozoravam Dafa praktikante. (Aplauz) Od vas zavisi da li se možete Ispuniti.

Ima nekih ljudi koji i dalje čine neke sramotne i prljave stvari, stvari koje su loša usluga Dafi, i stvari koje ne zavređuju naziv učenika Dafe. Ja vas nisam tretirao na drugačiji način. Na kraju, kad ne budete bili u stanju da napredujute do Ispunjenja, vi sami ćete morati da snosite odgovornost! Učitelj nikog ne pokušava da uplaši. Onaj ko propusti ovu istorijsku priliku, onaj ko propusti ovu šansu, kad shvati šta je propustio, dalje neće želeti da živi, čak i da mu se dopusti! Nemojte misliti da pošto je Učitelj pun milosti, da tu milost Učitelja možete uzimati zdravo za gotovo! Za učenike Dafe postoje standardi, i Fa ima standarde. Nije da se tek tako možete glupirati naokolo i proći smotru. Udara se na duh svake osobe, svaka osoba se istinski kultiviše, i svaka osoba misli o tome kako da bude odgovorna prema sopstvenoj egzistenciji! Zašto neki od vas nisu sposobni za ovo!? Gledajući vas, Učitelj je tako zabrinut! Današnje reči Učitelja su možda oštre, ali možda ne vredi ako ne uzmem težak malj. Ako ne budem mogao da vas spasim, biće to za mene najveća žalost. Bilo bi sjajno kad biste mogli biti zabrinuti kao što sam ja.

U redu, sada ću odgovarati na vaša pitanja. (Aplauz)

Pitanje: Svi Dafa praktikanti iz Džinana šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Austrijski praktikanti šalju pozdrave Učitelju. Dafa praktikanti iz Urumčija, Šindžanga, šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Uvek kad se katastrofe sruče na ljudska bića, poput „11. septembra“, aktuelnog virusa SARS, i besnog progona Dafa praktikanata, ili na primer masovnog hapšenja praktikanata na Trgu Tjenanmen 1. oktobra, 2000, moje telo iznenada doživi snažne reakcije eliminacije karme. Ali one brzo prođu. Da li ja to trpim karmu za obične ljude, ili postoje drugačiji razlozi?

Učitelj: Svaki pojedinac među vama je u procesu kultivacije, pa zaista nema ničeg sličnog podnošenju stvari za druge. Možda su stare sile u tim vremenima stvorile situaciju. Stare sile su u prošlosti sačinile detaljne aranžmane. Za vas je teško podneti već samo onu koja je vaša [karma], a da ne pominjem tuđe stvari (smeje se). Ali ovo ne otpisuje slučajeve gde ne uspevate da prođete testove, ili gde imate vezanosti, ili činite nešto loše, a niste shvatili, a stare sile ili zla bića prave smetnje i stvaraju neprijatnosti za vaše telo. Ranije su se ovakve stvari dosta dešavale.

Pitanje: U svečanom i tragičnom, dugom istorijskom procesu, zašto je većina ljudi igrala uloge koje nije želela?

Učitelj: Ovo je jednostavno. Bilo je kao da svako igra ulogu, a stare sile vam apsolutno ne bi dopustile da igrate ulogu po svojoj volji. One su definitivno priredile sve što je u vezi s tim, kao da postoji scenario. Drugim rečima, u različitim istorijskim periodima, kakvo će stanje nastati u ovoj drami, šta će ljudska bića imati, i šta će se desiti kad se završi jedan istorijski period, sve do dobijanja Fa na kraju i kako će pomoći u dobijanju Fa – to je kako su one priredile stvari, i to je razlog zašto puno stvari nije ispalo kako ste se nadali.

Pitanje: Zašto je tako dugo opstajala ideja „formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije“, pre nego što je smišljena „harmonizacija bez destrukcije“?

Učitelj: Razmišljaš o svemu ovome kao čovek. Kako znaš da je bilo „tako dugo“? Različita vremena postoje u različitim nivoima kosmosa, a ovo rezultuje različitim dužinama vremena za bića koja su ograničena vremenima na različitim nivoima. Koliki je [u vremenskom smislu] univerzum, na kraju? Za vas izgleda kao da ja obavljam Fa-ispravljanje jako dugo, ali zapravo je prošao samo tren. Za vreme ovog trena, na nekim mestima je prošlo desetak godina, ili nekoliko decenija, na nekim mestima se desilo gotovo istovremeno, a na nekim mestima su protekle desetine miliona godina ili stotine miliona godina, a sve ovo je prouzrokovano vremenima definisanim za bića u različitim dimenzijama. Ne možete razmišljati o ovim stvarima u okvirima ljudskog vremena.

Pitanje: Učitelju, molim vas da mi rasvetlite dva pitanja. Koja je razlika između gledanja unutar jednog kultivatora, i samo-ispitivanja običnog čoveka?

Učitelj: Mislim da je ovo pitanje... (ljudi se smeju) Svi znate šta želim da kažem, ali ipak ću reći: izgleda da ovo pita neko ko je upravo počeo. Kad se kultivišete u Dafi i kad svaki praktikant objašnjava činjenice među običnim ljudima, na koji način to izgleda drugačije od običnih ljudi koji se bave svojim poslovima? Svi ste sada kultivatori, a kako se kultivatori razlikuju od običnih ljudi? Vi se hranite, kao i obični ljudi takođe, zar ne? Fundamentalna priroda je drugačija, krajnji cilj i osnova su drugačiji, cilj koji u životu želite da postignete je drugačiji, i fundamentalne promene u telu su drugačije. Dok ljudska rasa teži stvarima, ona konstantno akumulira karmu; dok se Dafa praktikanti kontinualno kultivišu, oni eliminišu svoju karmu i konstantno transformišu svoja tela u božanska tela. Može li ovo biti isto? Možda ova dva izgledaju isto. (Aplauz)

Pitanje: Raspravljajući o kineskim dinastijama i reinkarnaciji, Učitelj je pomenuo da SAD potiču iz Velike Čing dinastiji, (Učitelj: Ja nisam rekao da su SAD iz Velike Čing, zar ne?) (Ljudi se smeju) Australija potiče iz Šija dinastije, ali Francuska je zemlja sa dugom istorijom. Je li ovo štamparska greška, ili postoji neko drugo unutrašnje značenje?

Učitelj: Avaj, (ljudi se smeju) pošto me nazivaš Učiteljem, daću ti odgovor. (Ljudi se smeju, aplaudiraju) ... Ja zapravo nisam rekao da su SAD Velika Čing. Rekao sam su SAD Velika Ming (ljudi se smeju) – Francuska je Čing. Naravno, ovako je kad se govori uopšteno, u širokom smislu. Ne odnosi se na svakog pojedinca u tim nacijama, jer u prošlosti je bilo puno ljudi koji su došli i sami se reinkarnirali, a to se desilo u različitim oblastima. Francuska je zemlja sa nekoliko stotina godina istorije, i zemlja koja je najbolje očuvala likovnu umetnost ove ljudske civilizacije. U knjizi nema nikakve štamparske greške.

Pitanje: Dobila sam Fa posle „20.jula“. Kad se desi pojava karma-bolesti, ako se prema tome odnosim kao prema karma-bolesti i priznam je, da li će to biti priznavanje aranžmana starih sila? Treba li da šaljem ispravne misli?

Učitelj: Pričao sam o ovome u Džuan Falunu. Eliminacija karme ne uključuje samo eliminaciju karme. Iako se sada kultivišete, ne možete misliti u stilu: „Više neću otplaćivati karmu, naprosto ću je svu eliminisati i završio sam.“ Tako ne možete. Stvorili ste karmu lošim postupcima u svojoj prošlosti. Karmu generišete samo ako činite loše stvari u običnom ljudskom društvu. Ne možete da ne otplatite dug koji dugujete. Zato vi patite kad plaćate svoju karmu kultivišući se. Kad ne biste patili, ništa ne biste osećali kad se karma uklanja, bilo bi to kao fini, hladan povetarac. Znate, kad ste u starim vremenima bili na seminarima – neki od vas su pohađali seminare koje je držao Učitelj – kad bi Učitelj mahnuo svojom rukom, i kad biste izašli sa predavanja bez zdravstvenih problema, osećali biste se lako, celo telo vam je bilo lako kao pero, i nestao bi bolestan osećaj - nije li bilo tako? (Aplauz) Ali ne možete od Učitelja tražiti da sve podnese za vas, pa morate da kultivišete sebe. [U suprotnom,] kad biste tako zaista dospeli u visok domen, bogovi bi vas pogledali i rekli: “Vama je sva karma uklonjena? Niste se kultivisali do ovde gore? Možemo li ovo dopustiti? Ne. Kad se eliminiše karma to boli, i zbog toga možete da napredujete. Tako stoje stvari.

Što se tiče toga da li se stare sile mešaju, kad menjate najspoljniju površinu svojih tela, jedan deo zaista morate sami istrpeti. Ali relativno govoreći, to nije puno, i neće imati puno uticaja na potvrđivanje Fa. Kad naiđu velika ispaštanja, tada to mora biti zlo koje se umešalo, pa morate slati ispravne misli da ga eliminišete! Ono što danas čine učenici Dafe su stvari koje potvrđuju Fa, i to su najsvetije i najveličanstvenije stvari. Ako činiš stvari za Dafu, i nešto se desi u trenutku kritičnom za spasavanje bića, onda to mora biti smetnja. Moraš racionalno doneti sud. Nemoj biti vezan i misliti: „Uvek kad se mučim, ili se ne osećam dobro, to mora da je smetnja. Ne mogu da prihvatim da se mučim, ili da se ne osećam dobro. Moram slati ispravne misli.“ Naravno, u redu je da šalješ ispravne misli. Gong koji odašilješ će se pobrinuti za stvari za koje treba, a kad su u pitanju stvari za koje ne treba da se pobrine, gong će delovati u skladu sa Fa, jer taj gong je odgajen vašom kultivacijom, u skladu sa standardom Fa. (Ljudi se smeju) Znači, ono što ja mislim, je da treba da postupate razumno.

Pitanje: Postoje li karmičke veze između glavnih i sporednih duša?

Učitelj: Neke imaju karmičke veze, a neke ne. Govorim samo o običnim ljudima, a ne o praktikantima Dafe. Kod ljudi sveta, ja često otkrivam da je neko u istoriji bio taj-i-taj, ali onda na drugom mestu, otkrijem da je druga osoba takođe bila taj-i-taj u istoriji. Čak i u SAD, tako udaljenim i razdvojenim okeanom, ipak otkrivam ovu pojavu. Zašto? Ovo znači da ljudi imaju glavne duše, sporedne duše i druge elemente. Takođe kažem da ljudi imaju i elemente ljudskog telesnog tela. Znači da je moguće da je više osoba koje žive na svetu u isto vreme, u istoriji bilo isti čovek. Ima puno pojava poput ove.

Pitanje: Praktikanti Dafe iz Harbina šalju pozdrave uvaženom Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala (Aplauz)

Pitanje: Bez obzira koliko je sredina oštra i opasna, i koliko je zlo obesno, mi ćemo sigurno slediti Učitelja i ići svojim konačnim putem kako treba. Učitelju, uveravamo vas.

Učitelj: Hvala. (Aplauz) Verujem, ja sada to zaista verujem. Kad je zli progon počeo 20. jula 1999, samo sam mogao da posmatram i vidim možete li uspeti (smeje se). Sećate li se nečeg što sam ranije rekao, pre 20. jula 1999? Rekao sam da čak i ako budem uspeo da spasim jednu jedinu osobu, moji napori nisu bili uzaludni. (Aplauz) Reći ću vam, u to doba nisam bio siguran – nisam bio siguran hoćete li moći da prebrodite stvarno kritične trenutke. Naravno, da je zaista bila jedna osoba koja je uspela u kultivaciji, od nje bih sačinio kosmos, i sve bi imala. (Aplauz) Naravno, (smeje se) sad je to više od jedne osobe. Baš je kao što vidite. Sad stvarno verujem. Ispravne misli Dafa praktikanata niko ne može potkopati. Uspeh zavisi od onog što postignu praktikanti Dafe tokom vremena perioda Fa-ispravljanja, i pitanje je da li mogu biti spaseni ti ljudi sveta koji imaju karmičke veze, dok će Fa-ispravljanje u kosmičkom telu sigurno uspeti.

Pitanje: U ime praktikanata Dafe iz Pekinga, šaljem pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Imam još jedno pitanje, o tome da li je određena osoba špijun, ili je prošla ispiranje mozga. Možemo li postavljati takva pitanja Učitelju?

Učitelj: Evo kako ja na to gledam. Da li je nekome ispran mozak, ili ne, to je samo ljudska stvar. Ono što ja gledam su osnove jednog bića. Svako ko ne hoda svojim putem valjano, će umrljati svoju istoriju i doneti nepopravljivu štetu i gubitak za sopstvenu budućnost. Ali, da bi spasio živa bića, Učitelj nudi najveću milost. Kao što sam rekao u svojim prethodnim predavanjima, meni nije bitno da li si špijun i čime se baviš - ja te tretiram kao ljudsko biće. Svi ste pre svega ljudska bića – samo vam je profesija drugačija. Nemojte propustiti ovu izuzetno retku priliku samo zato što vam je profesija drugačija. Budite odgovorni prema sopstvenom biću. Ne mogu vam odreći spasenje samo zato što vam je profesija drugačija. Ali, s druge strane, ne mogu vam dati da se Ispunite i ostanete u budućnosti samo zato što vam je posao poseban, i pored toga što ste učinili stvari koje škode Dafi, ili što ste učinili loše usluge Dafi i praktikantima Dafe. Tako to ide. Naravno, još ima šanse, pošto progon još nije završen, ali vreme brzo ističe. Na vama je šta ćete uraditi i šta ćete promeniti. Iskoristite vreme!

Pitanje: Neki ljudi ne mogu da odustanu od Dafe, ali istovremeno ne mogu da se odreknu svoje ljudskosti. Na površini, oni se kultivišu i čine neke stvari u vezi Fa-ispravljanja, ali oni zapravo proizvode nevolje i stvaraju smetnje, a neki čak izvrše samoubistvo, ili su gej. Šta će biti sa ovakvim ljudima? Hoće li oni otići u dimenziju demona? I šta će biti sa onima koji ih podržavaju?

Učitelj: Znam za sve to. Osim ako apsolutno nemam drugog izbora, ja ne želim da ih isključim, pa zato pratim i posmatram ove stvari. Najbolje je da se ti ljudi, ako žele da učine nešto dobro za sebe, brzo probude – brzo probude! Ako ste odlučni da to učinite, onda recite praktikantima Dafe o stvarima koje ste činili, i to bi moglo pomoći. Vremena je sve manje. Zaista sam zabrinut za vas. Ne uzimajte tako olako milost Učitelja. Fa ima standarde.

Pitanje: Kako da pomognemo kolegama kultivatorima, da bismo mogli napredovati kao celina?

Učitelj: Zapravo, kad su u pitanju ove specifične stvari, njih i dalje treba da činite sami. Vi sami treba da uspostavite moćnu vrlinu, i vi sami treba da hodate putem kultivacije. Kad bih vam ja rekao kako da uradite svaku sitnicu, izgubili biste priliku da uspostavite moćnu vrlinu. Na ovom putu Fa-ispravljanja, i na ovom putu kultivacije, mora biti ispaštanja, mora biti svakojakih nesuglasica, i mora biti ljudi kakve je učenik malopre upravo pomenuo. To je zato što stare sile misle: „Ako su tvoji učenici Dafe toliko čisti i nemaju smetnji, kako će se onda rešiti svojih loših misli? Kako ćeš dokazati da se tvoja Dafa pojavila iz tako komplikovane sredine i uspostavila moćnu vrlinu?“ To je razlog zašto su one to htele da urade, i zašto su uredile da postoje neki ljudi, i dese se neke stvari – stare sile su te koje su htele da učine te stvari. Ja ništa od toga ne priznajem. Zašto se onda ne rešim tih ljudi? Baš kao što sam upravo rekao, prema njima gajim najveću samilost, čekam ih da se promene, i čekam da vidim da li će da prokockaju ovu priliku. To je ono što mislim o ovom. (Aplauz)

Pitanje: Kako da bolje napredujemo kao celina, i uzdignemo se kao celina?

Učitelj: Ako dobro budete sarađivali jedni s drugima, onda ćete to moći. Kod svakog je domen drugačiji i, sada vam kažem, Učitelj primećuje da su se neke razlike između učenika uvećale. Ranije nije bilo očigledno, ali sada su narasli, i što je bliži kraj, veći su dispariteti. Znači da u ljudskom razumevanju moraju postojati razlike. Ključ je u tome kako bolje sarađivati i bolje se međusobno koordinisati.

Pitanje: Koja je uloga Latinske Amerike u Fa-ispravljanju? Kako da više doprinesemo u Latinskoj Americi?

Učitelj: Na učenike u nekim oblastima utiču njihovo okruženje, imigracioni status, pa čak i njihova finansijska situacija, što im znatno otežava da potvrđuju Fa. Učitelj sve ovo zna. Ali bez obzira, vi ste nada za tamošnja bića! (Aplauz) Ako etnička grupa, ili zemlja, nemaju Dafa praktikante u ovom času, to će im doneti gomilu teškoća – u najmanju ruku. Stoga, bez obzira koliko je malo učenika Dafe na nekom mestu, to je nada za tu etničku grupu.

Jednom me je jedan učenik upitao šta znači „beskrajna milost bude“? Kako bi to mogla razumeti ljudska bića? Ona kažu da „beskrajnu milost Bude“ predstavlja veliko sažaljenje bude i spasavanje ljudi od patnji i nevolja – toliko je površno ljudsko razumevanje. Razmislite, gde god da ste, bez obzira u kojoj ste etničkoj grupi, oblasti, ili zemlji, na površini vi ste prosečna, obična osoba, samo još jedno biće više - ali u stvarnosti, uvek postoje ljudi koji sa vama imaju karmičke veze. Nije samo to već, kako sam vam puno puta kazao, čestice na beskonačno mikrokosmičkim nivoima oformljuju čestice na narednom, višem nivou, a čestice sa narednog nivoa oformljuju čestice na sledećem nivou, na taj način stalno oformljujući veće čestice. A u svakom sloju čestica boravi beskrajan broj bića. Ako povećate malu česticu, videćete da je na njoj, baš kao na Zemlji i na planetama, nebrojeno mnogo bića. Razmislite, koliki broj čestica sačinjava ljudsko telo? A to su samo stvari unutar tvog sopstvenog opsega. Među bićima koja postoje u opsegu ove sredine, ljudsko biće je baš kao sunđer umočen u vodu. Ovaj svet je kao voda, a mikrokosmička bića toliko su brojna da je gustina kao gustina vode. Gde god da si, unutar tvog opsega postoje veoma velika, gigantska mikrokosmička bića koja imaju analogiju sa tvojim telom. Zato, kad se osoba kultiviše, ne samo da kultiviše slojeve i slojeve sopstvenog tela, već i ćelije slojeva na slojevima tvojih čestica takođe nose tvoj lik. I, jeste li razmišljali o ovome: kad uvećate ćeliju ili česticu, nema li na njoj opet bezbroj bića? I može li tu biti bića u liku čoveka? I koliko ovakvih ćelija ima? Zapravo, za mikrokosmička bića, vaša ćelija je njihova planeta. I nisu samo ćelije – koliko mikrokosmičkih čestica sačinjava jednu ćeliju? Ćelija ili mikrokosmička čestica u tvom liku je Kralj svih bića te čestice, i ona upravlja svim nebrojenim bićima u njoj. Ako se ne kultivišete dobro, ni vaše ćelije neće se dobro kultivisati; ako se dobro kultivišete, i vaše ćelije se dobro kultivišu, kao i bića u domenu vaših ćelija. Onda razmislite, kad jedno biće uspe u kultivaciji, koliko bića se uspešno kultiviše, kao rezultat toga?

U očima bogova, nije da su velika bića vredna, a mala nisu. Znate, Buda ima čak i u svetovima koji su toliko maleni da su prilično mikrokosmički. Veličina jednog bića nije bitna – ona ne čini razliku, i nema razlike u strukturi. Naprosto, čestice koje ga sačinjavaju određuju veličinu njegovog tela. Bića su jednaka. Razmislite, ako se jedna osoba spase i uspe u kultivaciji, koliko nemerljivih, nebrojenih bića će se uspešno kultivisati i spasiti? Ali tokom procesa uspešne kultivacije, potrebno je toliko mudrosti, i toliko razmišljanja i brige, da bi se izmirilo svako biće koje se nalazi unutar grupe bića u nebrojenim mikrokosmosima i makrokosmosima! Isto je kao sa spasavanjem tebe: njihove stvari se moraju razrešiti na isti način. Šta znači „beskrajna milost Bude“? Razmislite, kad se neko spasava, koliko će Buda koji ga spasava morati da pruži? Za sva ta bića u beskonačnom mikrokosmosu, koja s njim imaju odnos, on mora – isto kao što se čini tokom tvog procesa kultivacije – da dobro podesi njihova tela u početku, omogući im da dobiju Fa, osposobi ih da se vladaju prema njemu, i da se pobrine za njegovu karmu. Kako je to ogroman zadatak! Može li se to postići bez milosti? I onda, kako bi svakodnevni ljudi mogli razumeti frazu „beskrajna milost Bude“? Razmislite, kad jedna osoba uspe u kultivaciji, to znači da je istovremeno kultivisan ogromni, džinovski sistem. Rekao sam ranije, i zvučalo je kao da se šalim, da kad bi samo jedna osoba uspela u kultivaciji, od te osobe bih sačinio kosmos. Bez obzira koliko je njeno kosmičko telo, učinio bih da u njenom opsegu postoje sve kosmičke strukture. Sad kad ste ovo čuli, nemojte o ovom mozgati. Učitelj je u stanju da uradi ovo – to je ideja. Zato kao Dafa praktikanti, gde kod se nalazite, vi donosite nebrojene blagoslove tamošnjim bićima, i postavljate im temelje za budućnost, temelje da u budućnosti budu spaseni. Tako je to. (Aplauz)

Pitanje: Može li nam Učitelj pričati o tome kako u periodu Fa-ispravljanja praktikanti Dafe treba da hodaju ispravnim putem po pitanju trošenja novca i upotrebe materijalnih stvari?

Učitelj: Da, u periodu Fa-ispravljanja postoji posebna promena u situaciji. Već je povučena linija za deo vaše istorije kad ste obavljali ličnu kultivaciju. Tokom tog perioda je postojala samo kultivacija, i svako je na taj način morao da je obavlja. Ali današnja situacija u društvu je drugačija od one ranije. Kao što znate, današnja nauka donosi mnoga savremena prevozna sredstva i masovne medije. Onda razmislite, usled postojanja tih masovnih medija, kad jedan govori na jednom mestu, ljudi širom sveta momentalno mogu to da saznaju, čuju to i istovremeno vide. Uticaj je značajan. Iz perspektive starih sila, zla bića koriste ove stvari da vrše progon i da plasiraju laži. Dok se praktikanti Dafe, u razgovoru s ljudima, oslanjaju samo na sopstvena usta, ponekad im se čini da je teško spasiti još ljudi. Naravno, jedno od vas vredi kao desetina, ili stotina ljudi. Ali na kraju krajeva, vi razotkrivate laži i zlo koje proizvodi celokupna propagandna mašinerija jedne zemlje – i dalje je prilično teško. Stoga, ako radi potvrđivanja Fa, razotkrivanja zla i spašavanja živih bića koristite medijske alate svakodnevnih ljudi, to u principu nije pogrešno. Kad je današnja nauka već donela jedno specifično društvo poput ovog, dok potvrđujete Fa vama su potrebni neki finansijski izvori da biste radili te stvari. Ali uprkos tome, do dana kad sve ovo treba da se okonča, mi nećemo primili nijednu paru od bilo koje države, bilo koje vlade, organizacije ili kompanije. Sve što radimo finansiraju praktikanti Dafe svojim platama, prihodima i zaradama.

Stare sile kontrolišu ljude, i misle da ste izuzetni samo ako na ovaj način radite stvari: “Sposobni ste da potvrđujete Fa pod ovako teškim okolnostima; to je izuzetno i uspostavili ste moćnu vrlinu.“ Tako stare sile maliciozno ometaju moje Fa-ispravljanje, ometaju potvrđivanje Fa od strane praktikanata Dafe, i utiču na podršku Dafi od strane ljudi, i uporno blokiraju izvore finansiranja u društvu. U potvrđivanju Fa praktikanti Dafe su uvek imali finansijske poteškoće. Neki učenici čak imaju probleme da sastave kraj s krajem. Pod ovakvim okolnostima vi potvrđujete Fa i činite ono što praktikanti Dafe treba da čine, i naravno da je to izuzetno. Ali ja ne priznajem aranžmane starih sila. Ovo je tako ozbiljno pitanje – Fa-ispravljanje se odigrava u celom kosmosu, i stvara se budućnost novog kosmosa. Fa postoji odavno, a ja dolazim sa ovom sveobuhvatajućom i sve-harmonizujućom Dafom. Meni nije potrebno da slojevi i slojevi bića polože neki temelj za Fa, meni ne treba da slojevi i slojevi bića ili svakodnevnih ljudi daju nešto Dafi. To su koncepti i faktori koje su stare sile oformile u istoriji, one za ometanje Fa-ispravljanja koriste te istine starog Fa, iz tih perioda degeneracije i destrukcije, i efekat svega što su učinili je štetan.

Sad kad sam vam ovo rekao, ipak naglašavam da i dalje ne možete prikupljati novac od učenika koji preživljavaju od svojih plata. Princip je da mi ne možemo skupljati novac od učenika, i ovo sam odavno rekao. Među praktikantima Dafe ima onih koji vode sopstveni biznis, pa imaju malo više novca, pa ako oni žele da prilože novac za neke stvari, to je u redu, ali vodite računa dokle to ide. Kad naši obični učenici koriste svoje prihode da čine stvari dok potvrđuju Fa, to u principu nije problem, i tu nema ničeg lošeg, jer upotreba sopstvenih prihoda za potvrđivanje Fa i spasavanje svesnih bića je tvoja moćna vrlina. Kad praktikanti Dafe čine neke stvari zajedno u posebnim situacijama, kao na primer, kad bi neki od vas hteli da osnuju medijsku kompaniju ili šta god, a vi prikupite neki novac za to, s tim u principu nema ništa loše, takođe, jer nije Dafa ta koja nešto radi već praktikanti Dafe sami osnivaju kompaniju u društvu, što je vrsta posla u društvu; praktikanti Dafe su ti koji sami pokreću stvari i organizuju ih, a nije Dafa sama ta koja to radi. Naravno, praktikanti Dafe stvaraju povoljne uslove za objašnjavanje činjenica. Ali čak i tada, kažem vam, ne možete po volji prikupljati novac od naših tipičnih učenika. To je čvrsto pravilo. Onda, u slučaju kad neko bolje stoji, i to neće uticati na njegov dnevni život, donira malo novca da bi se radile Dafa stvari, to se isključuje iz situacije o kojoj sam govorio jer to su, na kraju krajeva, izolovani slučajevi. Ja vam nikad nisam rekao da prikupljate nekakve „članarine“, ili da prosite, kao što se radi u religijama. Ne možete činiti ništa od ovog.

Pitanje: Što se tiče kultivacije Blagosti (Šan), mislim da je naša nemogućnost da uradimo puno toga valjano, posledica naše nedovoljne kultivacije blagosti.

Učitelj: Ovako se može reći: Kad su u pitanju ljudi sveta, treba da pokušamo sve što možemo da ih spasimo i prema njima moramo biti blagi. Ne samo da treba da budemo blagi, već takođe treba da spasavamo svesna bića s milošću. Oni koji su najviše povređeni u ovom progonu su, zapravo, ljudi sveta. Zapravo, ta zla bića žele da iskoriste progon da bi uništila živote budućih ljudi. Zato treba da budemo milostivi prema ljudima sveta, da im saopštimo činjenice i spasimo ih, i da im ne dopustimo da budu istrebljeni u času kad Fa bude ispravljao svet ljudi.

Ali kad šaljete ispravne misli, velika većina onih s kojima se obračunavate su najgora bića u svakoj od dimenzija, uključujući one nemoguće za spasiti, opake policajce ovog sveta. Zato kad su ona u pitanju, pogotovu ona haotična bića iz drugih dimenzija koja škode ljudskoj rasi, mislim da ne možemo biti popustljivi i da ne treba da prema njima budemo dobri. Ali ni prema njima ne želimo da budemo loši, a još manje treba da koristimo opakost da potčinimo opake. Oni koji škode ljudima sveta, škode svesnim bićima, i ometaju Dafu, više ne mogu postojati, i mi treba samo da podignemo dlan i rešimo ih se. Naravno, kao praktikanti Dafe, vi kultivišete dobrotu i vi nemate zlu, ili opaku stranu. Ali kad se radi o tome da nešto treba eliminisati, naprosto treba da ga eliminišite. Nema potrebe ljutiti se, takođe – nemate potrebe da budete zlonamerni prema njima, ili ljuti na njih. Mi ostajemo milostivi i šaljemo ispravne misli da odstranimo one koji ne treba da postoje. Tako treba da bude.

Pitanje: Mi smo iz Kanade. Naš sudski spor traje već dve godine i sporo napreduje. Je li to zato što smo nešto loše učinili?

Učitelj: Učinili ste vrlo dobro. Ja često kažem da mi ne težimo tome da steknemo bilo kakve zemaljske stvari, zar ne? Kad se rade stvari, ja smatram da je proces najvažniji, jer za vreme procesa možete navesti ljude da vide istinu, za vreme procesa možete spasavati ljude sveta, i tokom procesa možete razotkriti istinu. Čak i ako vam na kraju pođe za rukom da ih osude i strpaju u zatvore, vi i dalje treba da vidite da li ste postigli najbolji efekat u spasavanju ljudi sveta i razotkrivanju zla; i da li ste dopustili ljudima da vide posledice činjenja zla, te na taj način šokirali i zaplašili zla bića. Naravno, ako ih obični ljudi proglase krivim, onda to ljudima sveta dokazuje da smo mi u pravu. I naravno da je to sjajno. Ako postignete ovaj efekat, to je onda još bolje, Učitelj se slaže. Ali vi često naglašavate rezultate, umesto da im do kraja objasnite činjenice koje treba objasniti tokom tog procesa. Tek kad svi ljudi znaju istinu koju treba da znaju, vi zaista potvrđujete Fa i objašnjavate činjenice. Tamo gde ispliva problem, recite ljudima činjenice, i to ne treba da radite samo da biste pogurali sudski spor, već da biste im saopštili činjenice. A ako spor negde zapne, onda je to mesto gde treba objasniti činjenice, pa će onda spor možda prirodno krenuti napred. Ako u tom procesa svi uspeju da shvate istinu i ljudi sveta se spase, pa i čak i ti ljudi shvate posledice njihovog iskorišćavanja i zlu prirodu onih koji su ih iskoristili, i budu spremni da priznaju svoje loše postupke, onda mislim da je dobro čak i ako ih dalje ne budemo sudski gonili – ne radi se o tome da mi treba da ih kaznimo do neke mere. Ako oni shvate svoje loše postupke i poprave ih, a ljudi sveta saznaju za ovo, onda je to dovoljno dobro. Ali kad ovo kažem, iako je glavni cilj praktikanata Dafe spasavanje ljudi sveta, što se tiče onih veoma zlih, njih zaista ne možete pustiti. O ovom sam govorio iz ugla imanja samilosti i spasavanja svesnih bića. Suština je u tome da tokom procesa treba dobro raditi šta treba, a rezultat će biti kakav god treba da bude.

Pitanje: Već dugo mi pravi smetnje karma-bolest, a posebno kad meditiram i šaljem ispravne misli – kad se skoncentrišem - postaje žestoko. Ponekad imam teškoće sa disanjem, ili osećam bol.

Učitelj: Kad predaje Fa, Učitelj ga ne može usmeriti na pojedinca, pa moje reči neće u potpunosti biti usmerene na tvoj slučaj. Neki od naših učenika su zaista iskusili situacije koje nisu u redu. Ali reći ću vam, u većini slučajeva to se može pripisati dvema uzročnicima. Jedan ima veze sa novim učenicima: vaš proces kultivacije je spojen sa vašim procesom potvrđivanja Fa, i da bi se sustigli, vaša lična kultivacija prati vaše potvrđivanje Fa, i onda napreduju istovremeno. Drugi razlog je da trpiš smetnje. Kad imaš smetnje, ne možeš uvek misliti: „Moram uništiti onog ko me ometa, meni niko ne sme smetati.“ (ljudi se smeju) Zašto ne staneš i ne razmisliš: Zašto te neko ometa? Zašto može da te ometa? Je li to zato što ti imaš vezanost, tj. zato što ti imaš nešto od čega ne možeš da se odvojiš? Zašto ne pogledaš na sebe? Pravi razlog leži u tebi samom, i to je jedini razlog zašto može da koristi tvoj nedostatak! Zar nemate Učitelja da pazi na vas? Kad čak i običan čovek danas poviče „Falun Dafa je dobra“, Učitelj će ga zaštititi, jer ako je izgovorio te reči, kako da ga ne zaštitim usred zla? A koliko tek štitim vas, kultivatore! U nekim izolovanim slučajevima, neki učenici su zaista došli sa nekom neizlečivom bolešću. Ali razmislite, toliko ljudi koji su imali ozbiljne zdravstvene probleme, ili neizlečive bolesti, pre nego što su naučili Fa, postali su dobro kad su naučili Dafu, pa zašto onda neki učenici s druge strane ne mogu da izvedu da stvari funkcionišu? Radi li se o tome da Dafa pravi razlike među živim bićima? Radi li se o tome da ja, vaš Učitelj, različito tretiram učenike? Zaista vas moram upitati: Da li se stvarno kultivišete? Ispunjavate li istinski zahteve Dafe? Objašnjavate li činjenice ljudskom logikom neslaganja sa progonom Falun Gonga, ili potvrđujete Fa i zaista spasavate svesna bića sa stanovišta jednog praktikanta Dafe? Da, stare sile su uredile da neki ljudi uđu, ali kako to da većina ljudi sada može da iznese stvari, ali ne i ti? Nisam li te učio Fa?!

Kad nastanu problemi, kad se nešto čini da nije u redu, moraš pogledati sebe! Pogledaj gde si grešio, i dopustio zlu da iskoristi tvoje propuste. Ako si grešio, to treba da priznaš i da se popraviš. Ne zaboravite, svi vi ste praktikanti Dafe iz doba Fa-ispravljanja! Došli ste da potvrdite Fa! Kultivacija je teška, a zlo je još više zlo dok se potvrđuje Dafa. Onima koji uspeju da se probiju suđeno je da budu Kraljevi živih bića.

Pitanje: Tokom prvih pet minuta slanja ispravnih misli, možemo li da se čistimo formulom kojoj nas je Učitelj naučio?

Učitelj: Dok šaljete ispravne misli, ne treba da neprestano recitujete formulu. Treba samo jednom da je izgovorite, pa će funkcionisati, osim u posebnim okolnostima. Ako osetite da se ne možete umiriti i ponovo podesite svoje ispravne misli, to je u redu, ali ipak samo u tom času. Zapravo, kad ste potpuno mirni, jedna misao je više nego dovoljna da zatrese Nebo i Zemlju, nema ničeg što ona ne može, i to je kao da momentalno sputava i obuzdava sve što pokriva tvoj domen; ti si kao planina, i ti ih momentalno obuzdavaš. Ne treba stalno da imaš nemiran um. Ovo se ne može postići kad ti je um nemiran.

Pitanje: Možemo li pomešati spise poput „Kad je Fa pravi“ i „Tatagata“ sa nekim relevantnim snimcima FGM TV i emitovati ih svakodnevnim ljudima?

Učitelj: Mislim da tu neće biti problema. Moje knjige se prodaju u javnosti. Ne bi trebalo da bude ikakvih problema. Što se tiče toga kako konkretno to obaviti, koliko toga treba da emitujete, ili koliko treba da učinite, sve to su stvari koje vi treba da odredite. Učitelj može reći samo da to ne predstavlja problem. Ali nemojte uzimati par reči od Učitelja i terati učenike koji imaju mišljenje drugačije od vašeg: „Učitelj je to rekao, zato treba da učinimo tako i tako.“ Ne, to ne možete raditi. Pošto radite kao deo medija, treba da mislite kako da dobro upravljate, i kako da sarađujete i radite skupa da biste dobro koordinisali stvari.

Pitanje: Jednom, dok sam delio materijale za objašnjavanje istine, čovek iz turističke grupe iz Pekinga, zamolio me je da vam pošaljem pozdrave kad vas vidim. Takođe bih hteo da vam prenesem pozdrave, Učitelju, od praktikanata Dafe iz Nongana, u Čangčunu.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Sve više i više ljudi postaje svesno istine, pa se zato to desilo. U doba kad sam boravio u Pekingu, za mene su znali ljudi širom Pekinga – bez obzira da li se kultivišu ili ne, svi su znali za učitelja Lija (smeje se). Iako je progon žestok, ljudi su svesni. Objašnjavajući činjenice, učenici su omogućili ljudima koji nisu puno znali o Dafi da postanu svesni istine, i ovo su učinili učenici iz Kine i izvan nje. Ovo je dovelo do toga da ljudi jasnije sagledaju zlu prirodu progona, i nateralo je ljude sveta da se dive Dafi i da poštuju praktikante Dafe. To je neizbežno.

Pitanje: Jedan broj učenika se potpuno posvetio Fa-ispravljanju. Oni zapostavljaju ishranu i spavanje, i retko rade vežbe. Posledica ovog je da i neki učenici, koji nisu toliko zauzeti, takođe ne rade vežbe. Vežbanje im se ne čini kao nešto bitno.

Učitelj: Svi koji sedite ovde, slušajte. Jeste li svi čuli ovo? Morate raditi dobro tri stvari koje praktikanti Dafe treba da rade dobro. Treba da radite vežbe. Dok god ne dođe dan Ispunjenja potrebno je da radite vežbe, potrebno je da učite Fa, i treba da činite tri stvari praktikanata Dafe. Definitivno.

Pitanje: Da li možemo da štampamo i objavimo vaše pesme za decu? I možemo li crteže učenika da stavimo kao ilustracije?

Učitelj: Dobro je dati ih deci da čitaju. Ako je učenik umetnik od profesije, ne bi trebalo da bude problema. Ali ako crteže crtaju svakodnevni ljudi, onda praktikanti Dafe treba da budu čuvari kapije. Da, vi narode koji sedite ovde, ja nazivam svakog od vas „praktikantom Dafe“, ali način na koji se [neki od vas] ponašaju, zaista ne liči na praktikante Dafe, pa ako se od vas zatraži da čuvate kapije, to je zaista nešto teško. (Ljudi se smeju) Rekao bih, neka lokalna Dafa udruženja i dalje budu čuvari kapija za ovakve stvari.

Pitanje: U objašnjavanju činjenica, često osećam da mi nedostaje mudrost. Je li to zato što moje stanje kultivacije nije dovoljno dobro?

Učitelj: Kad vam nedostaje mudrost, to je obično posledica vaše nestrpljivosti, nestrpljivosti da nešto učinite, pridajući tome previše značaja, i na taj način razvijajući drugačiju vrstu vezanosti. Zapravo, kod puno stvari, ako mirno i ljubazno porazgovaraš sa ljudima i racionalno vladaš tim stvarima, ustanovićeš da tvoja mudrost teče kao potok, i svaka tvoja rečenica će pogoditi cilj, i svaka rečenica će govoriti istinu. Čim, međutim, postaneš vezan ili nestrpljiv ili imaš neku jaku nameru, tvoja mudrost je nestala, i to zato što si u tom času prešao ponovo na ljudsku stranu, zar ne? Daj sve od sebe da koristiš ispravne misli i daj sve od sebe da budeš u stanju kultivatora, pa će rezultati biti odlični.

Zapravo, isto je kad činiš ostale stvari. Sa ispravnim mislima, tvoj um nije ograničen, tvoje razmišljanje će biti prostrano i široko, i tvoja mudrost neće biti ograničena.

Pitanje: Ranije ste pomenuli da će ovo biti godina puna događaja. Da li naši mediji treba da povećaju napore i učine više da pomognu u objašnjavanju činjenica?

Učitelj: Da, ovaj progon počiva na lažima. Trenutno, u vezi s tom velikom epidemijom u Kini, oni žele da je prikriju lažima, i ljudi sveta ovo vide. Znači da možete raskrinkati laži; progon Falun Gonga se obavlja na isti način.

Pitanje: Za vreme Fa-konferencije u Hong Kongu u februaru ove godine, vlada Hong Konga je poslala kući više od sedamdeset učenika s Tajvana. Tajvanski i honkonški učenici idu zakonskim kanalima i tuže vladu Hong Konga za kršenje zakona. Učitelju, kako da u ovom postignemo više?

Učitelj: Zapravo, ovaj incident je već digao prašinu u svetu. Treba reći da ste dobro postupili. Što se tiče toga kako treba konkretno postupati, pa, pošto ste ih tužili sudu, to treba da radite sa svom ozbiljnošću. Gde god da nastane problem, tu treba da objasnite činjenice. Bez obzira koji će biti krajnji rezultat, radeći ovo imaćete priliku da budete u interakciji sa više ljudi i objasnićete činjenice na širokoj osnovi. Pod normalnim okolnostima nemate priliku – ako naprosto povučete nekog da mu kažete činjenice osećaćete se pomalo čudno, zar ne? Sad kad imate nešto da radite, idite i recite ljudima.

Nemojte se plašiti da će konzulati i specijalni agenti proizvesti nevolju. Čim to urade, iskoristite priliku da više ljudi sazna istinu. (Snažan aplauz) Zapravo, vi ste praktikanti Dafe, pa hej, njihovi vetrovi duvaju u vaša jedra! (ljudi se smeju) Kad naprave nevolju, imaćete priliku da objasnite činjenice i razotkrijete zlo, zar ne? „Čim mi priđete, vi zla bića, ja ću vas zgrabiti i obznaniti svetu.“ To je pravi trenutak da se raskrinkaju.

Pitanje: Kako da unapredimo svoje objašnjavanje činjenica evropskim vladama i medijima?

Učitelj: U ovom času Evropa već ima prilično jasno razumevanje ovog progona. Samo se radi o tome da u ovom času postoji jedan razlog [zašto se drže povučeni]. Koji je? Kineska vlada je napravila dogovor sa mnogim zemljama Zapada nakon incidenta od „4. juna“ [Trg Tjenanmen], naime: „Možete kritikovati naše probleme sa ljudskim pravima, ali nemojte to činiti javno. Možemo pričati o tome iza zatvorenih vrata.“ Sa mnogim zemljama su postigli ovakvu vrstu dogovora. Mnoge evropske zemlje su razgovarale s njima o pitanju Falun Gonga, ali ljudi sveta ne znaju. A bez pritiska međunarodne zajednice, opaki režim ne mari. Zato je, u odsustvu pritiska javnog mnjenja, progon Falun Gonga postao još obesniji i neobuzdaniji. Tako ljudi sveta ne znaju za opakost progona, a neke zemlje namerno zadržavaju medije da ne izveštavaju. Ipak su njihovi razgovori iza zatvorenih vrata doživeli potpuni neuspeh – oni su apsolutno beskorisni. Njih je prevario zli režim i upali su pravo u zamku. To je najopakija banda nitkova koja je ikad u istoriji postojala, i apsolutno joj se ne može verovati. Mislim da ljudi sveta sada ovo treba jasno da vide, i da treba da znaju šta se dešava. Bogovi neće žmuriti pred onim što ljudi čine.

Pitanje: Kako da u ovom periodu učinimo boljim sajt PureInsight?

Učitelj: (smeje se) Što se tiče toga kako konkretno nešto da radite, to je zapravo na vama. Ako ste u stanju da pravilno pristupite onom što radite, vaša mudrost će doći do punog izražaja. Vi, učenici, koji se bavite sajtom PureInsight takođe hodate svojim putem. Ja se ne mešam u nikakva konkretna pitanja, a moje uzdržavanje da direktno govorim o stvarima treba da vam ostavi priliku da u procesu potvrđivanja Fa uspostavite svoju moćnu vrlinu. Kad bih požurio da vam sve kažem, izgubili biste svoju priliku. Što je nešto teže, više moćne vrline se uspostavi. Naravno, kad zaista imate probleme koje ne možete da rešite i kad vam zaista ne ide, onda ću ja reći nešto. Ali u ovom času to nije slučaj. Definitivno ima uspeha, i treba reći da vam ide sve bolje i bolje.

Pitanje: Možete li nas uputiti u to koliko napora treba da ulažemo na poziciju Stejt Departmenta prema onom glavnom zlikovcu u Kini?

Učitelj: I ovo se nalazi među stvarima koje praktikanti Dafe čine da bi potvrdili Fa. Što se tiče toga kako određene stvari treba uraditi, ja ću vam to reći u posebnim situacijama. Zapravo, tužbe u pravosuđu SAD više nisu nešto po čemu se SAD izdvajaju od drugih. Nije li tužba podneta i u Evropi? Takođe, nije li šef „Službe 610“ optužen u Francuskoj? Osim toga, on više nije šef države, pa više nema imunitet zagarantovan jednom šefu države. Naši učenici su dobro rekli: odnosi Amerike prema Kini nisu isto što i odnosi sa onim. Mislim da je to dobro rečeno.

Pitanje: Hong Kong se suočava sa nizom pitanja, od Člana 23. do epidemije. Učenici imaju neka pitanja. Možete li nam, molim vas, reći šta treba da radimo da bismo bolje obavili svoju istorijsku misiju kao učenici Dafe?

Učitelj: (smeje se) Ako zaista imate potrebe da pričate sa mnom o konkretnim pitanjima, onda nađite vreme da mi saopštite detalje. Hajde da ovde ne pričamo o tome.

Pitanje: Pozdravi Učitelju od praktikanata Dafe sa ostrva Činhuang, Šanhajguana, Dandonga, Nančanga i Daliana.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz)

Pitanje: Cenjeni Učitelju, možete li molim vas reći još par reči praktikantima Dafe u Australiji?

Učitelj: Nakon što sam prošle godine pričao sa studentima iz Australije, trebalo je da nastanu velike promene, ali ja ne mislim da su bile dovoljno velike. Ranije je trebalo da bude ovakav redosled: ovde u SAD vam ide veoma dobro, sledi Kanada, onda Australija, i onda Evropa. Sad mislim da je Evropa u nekim stvarima premašila Australiju. Ali Učitelj vas ne kritikuje - pošto ste me molili da kažem nešto, (ljudi se smeju) onda ću reći da zapravo, treba još bolje da radite. I dalje se s vremena na vreme javljaju problemi. Kad naiđete na poteškoće, ne možete ih uvek izbegavati i zaobilaziti. Tamo gde postoji problem, tu treba da rešite stvari i da objasnite činjenice. Ovo morate zapamtiti! Jednom kad se negde pojavi problem, to je mesto gde treba da objasnite činjenice. Nemojte ga izbegavati, koliko god bilo zlo.

Pitanje: Izgleda da postoji prilično velik raskorak u shvatanju Fa na različitim nivoima, od strane učenika u različitim oblastima.

Učitelj: Možda je tako. Pošto se sredine i brojnost učenika razlikuju, to može imati određen uticaj na razmenu iskustava učenika i učenje Fa. Samo na ovaj način to mogu predstaviti. Ali mislim da dok god ozbiljno čitate knjigu i ozbiljno učite, kad nešto ne razumete, Učiteljevi fašeni će vam nagovestiti i dati vam da razumete. Ali ima jedna stvar: kad učite Fa, nemojte to činiti držeći se nekih vezanosti. Treba da umirite um i zbilja učite Fa. Ne učite imajući neki cilj na pameti. Kad učite Fa, ne možete dopustiti da vam misli vrludaju, ili da mislite o nečem drugom učeći Fa. Tako ne možete, jer onda ništa nećete naučiti. Kad učite Fa, naprosto učite Fa. Nikakve smetnje ne treba da mogu da utiču na vaše učenje Fa.

Pitanje: Zla bića ne dopuštaju učenicima u Kini koji su bili osuđeni ili zadržani u radnim logorima da uče Fa i rade vežbe. Drugim rečima, oni nemaju uslove da se kultivišu. Kako oni mogu dostići Ispunjenje?

Učitelj: Često vidim učenike ovako: „Ne date mi da radim vežbe, ali ja insistiram da ih radim. Ne date mi da učim, ali ja insistiram da učim. Naprosto neću da slušam vas, zla bića. Sve što možete je da mi pretite smrću, zar ne?“ Naravno, Učitelj to kaže vama, ovde, koji ste kultivatori. Ali čak i ovako, Učitelj ne želi da kaže, jer ako čuju svakodnevni ljudi, oni neće moći razumeti. Ono što vam kažem je da ako ste zaista u stanju da napustite misao o životu i smrti, onda sve možete! (Aplauz)

U očima bogova, isto je sa aranžmanima starih sila. Ako se jednom rukom držiš ljudskosti, i nećeš da pustiš, a drugom rukom se držiš za budinstvo i nećeš da pustiš, šta onda tačno želiš? Onda kad stvarno možeš da pustiš, situacija će definitivno biti drugačija. Učenici u oblastima u kojima je progon oštar, ili na mestima koja su ozbiljno oštećena, zaista bi trebalo da razmisle: šta se zaista događa? Neki učenici kažu da progon dugo traje i da sada podbacuju čak i oni kojima je ranije dobro išlo. Ja ne mislim da je ovo tačno. Pravo zlato se sve više i više otkriva, nije li to slučaj? Ako si zaista u stanju da napustiš misao o smrti, i nemaš nikakve vezanosti, hoće li pitanje podbacivanja i dalje postojati? Hoće li i dalje postojati pitanje prevaspitavanja? I hoće li i dalje postojati pitanje primoravanja da se uradi ovo i ono? Kad bi sve stotine, ili cela hiljada, ljudi u jednom radnom logoru to mogla, da vidimo da li bi se radni logor i dalje usuđivao da vas drži! Iako ovo kažemo, čini se da je lako pričati dok god niste u toj sredini. Zato Učitelj ne želi da govori o stvarima tamo dok predaje Fa ovde. Tamo jeste teško. Ali bez obzira koliko je teško, jeste li mislili o tome kakva će biti vaša budućnost? Jeste li razmišljali o tome da vaš budući Status dostignuća treba da bude zasnovan na veličanstvenoj moćnoj vrlini? Jeste li razmišljali o činjenici da ćete dobiti Prave plodove jednog Boga ili Bude koji potvrđuje Fa? Jeste li se zbog ovog istinski i u potpunosti odrekli ljudskosti? Jeste li zaista neuzdrmani i čvrsti, kao dijamant, i bez vezanosti i propusta?! Kad su stvari zaista ovakve, onda treba još jednom da pogledate, i vidite kakva je sredina.

Jedan članak objavljen na sajtu Minghui opisao je učenicu koja je ljudima govorila činjenice o Dafi i uzvikivala „Dafa je dobra“, gde god bi otišla. „Gde god da me odvedu, ignorisaću sve što kažu opaki policajci, i bez obzira koliko nasilno me bijete, ili koliko me grozno vređate, ostaću kakva sam.“ U radnom logoru toliko su se uplašili da su je u žurbi poslali nazad: „Mi je ne želimo.“ To je zato što su računali: „Mi nećemo moći da je preobratimo, a pored toga će uticati na velik broj ljudi.“ (Ljudi se smeju) Isto tako, neće moći da dobiju bonus. (Aplauz) Oni nisu imali načina da reše ovo – gde da je smesti lokalna policijska stanica? Nisu mogli da nađu rešenje, pa su je uputili kući.

To izgleda kao ljudsko ponašanje, ali zapravo nije. To je zato što je dostigla tu tačku u kultivaciji i zaista stigla u taj domen: „Sad kad ste me uhapsili, uopšte ne pomišljam da se vratim kući. Sad kad sam došla ovde, došla sam da potvrdim Fa.“ I zlo se uplašilo. Isto tako, sada je broj zlih bića prilično mali. Što ih više eliminišemo, manje ih ima.

Pitanje: Kako praktikanti koji su dobili Fa posle 20. Jula [1999], treba da postupaju prema napretku kao jedno telo, naspram svoje sopstvene kultivacije.

Učitelj: U kultivaciji, naprosto se kultivišite u skladu sa zahtevima u Džuan Falunu i stvari će biti u redu. Naprosto se normalno kultivišite. Samo se radi o tome da nevolje s kojima se susrećete mogu biti spojene sa trenutnim potvrđivanjem Fa, jer svi praktikanti Dafe potvrđuju Fa. Znači da će u procesu potvrđivanja Fa nastati pojava eliminacije karme, i desiće se te poteškoće. Drugim rečima, oni od vas koji su dobili Fa posle 20. jula treba da se trude da rade najbolje što mogu. Zapravo, vi ne ulažete više od drugih, jer praktikanti koji su dobili Fa pre 20. jula su dali sve od sebe i već su prošli kroz taj proces. To je kultivacija, zato nemojte biti zastrašeni teškoćama. Bez obzira šta, bez obzira koliko je teško, vi ste definitivno u stanju da prođete putem koji vam je dao Učitelj. (Aplauz) Ako popravljate svoj šinšing, uspećete.

Pitanje: Neki praktikanti su rekli da dok radimo vežbe pred kineskim konzulatima, naša božanska strana će spontano eliminisati zlo. Je li ovo razumevanje ispravno?

Učitelj: U principu je tako. Istina je, i to je u redu. Kad praktikant Dafe sedi tamo, ne sedi li tamo takođe i kultivisana, božanska strana? To je u redu. Ali šta god radili, ne možete biti vezani za to malo i biti zadovoljni time. (Učitelj se smeje)

Pitanje: Čak i sad, i dalje nalazim da je teško balansirati između milosti prema svim bićima i čuvanja dostojanstva Dafe. Učitelju, možete li mi, molim vas, pomoći i uputiti me?

Učitelj: Vaša namera da štitite dostojanstvo Dafe je ispravna, ali kako je štitite? Da li im zapušite usta? Da li raspravljate s njima? Kažem vam, samo tretirajte sva bića sa milošću, i samo objašnjavajte ljudima činjenice sa milošću, pa ćete štititi dostojanstvo Dafe, i biti u stanju da sačuvate dostojanstvo Dafe. (Oduševljen aplauz)

Dostojanstvo Dafe ne može se štititi sredstvima svakodnevnih ljudi. Njega donosi svaki naš praktikant pokazujući pravu milost i dobrotu. Ono se ne stvara, ne stvara se ljudskim ponašanjem i ljudskim sredstvima. Rađa se iz samilosti i manifestuje se u spasavanju svesnih bića i vašoj kultivaciji. Kad se dobro kultivišete kao celina, ljudi sveta će reći da je Dafa dobra i svi će poštovati Dafu. Ovako sam ranije rekao našim vodećim osobama: u upravljanju stvarima, u Dafi se osobe sa zaduženjima ne oslanjaju na sredstva svakodnevnih ljudi. Stvari leže na onom što u srcu gajite prema Dafi i vašem osećaju odgovornosti prema kultivaciji. To ste stekli tako što ste se dobro kultivisali, pa će vam se ljudi diviti i poštovati vas. Ako ne priznajete kad niste u pravu, i ponašate se kao da jeste u pravu da bi naveli ljude da misle da jeste u pravu, onda vas niko neće poštovati, jer to je pristup svakodnevne osobe. Isto važi za ono kako ljudi sveta vide našu Dafu. Ako neko kaže da nije dobra, a ti uđeš s njim u debatu na način svakodnevnih ljudi, ili pokušaš da ga ućutkaš i slično, to će pojačati neslaganje. Mi samo treba da se ponašamo dobro i da sve radimo s milošću. Nema potrebe da se svađate ili raspravljate s njima. Ljudi imaju stranu koja je svesna, i oni će biti dirnuti i na ljudskoj površini, takođe. Oni će prirodno reći da ste dobri. Ali osećanja učenika su razumljiva – onda kad neko načini štetu Dafi, oni se uzbune. Onda, kad neko učini štetu Dafi, treba da porazgovarate s njim. Biće ljudi koji se ne mogu spasiti. Ne treba da brinete za ljude koji se više ne mogu spasiti, ne treba tvrdoglavo da debatujete sa svakim, niti treba da pokušavate da ih ućutkate, jer postoje načini kako se postupa sa onima koji se zaista ne mogu spasiti. Epidemija koja nailazi u Kini se brine za te ljude. Oni koje je nemoguće spasiti, biće odstranjeni. Nisam ja onaj koji to radi – stare sile odstranjuju ljude. I, naravno, postoje i pravedni Bogovi koji odstranjuju zle ljude. Kad se radi o nečem ovako značajnom, naravno, da se ja nisam složio stare sile se to ne bi usudile da rade.

Pitanje: Trenutno u objašnjavanje činjenica mi uključujemo stvari koje se dešavaju među običnim ljudima, kao što su vesti o epidemiji, na primer, kao deo sadržaja koji koristimo za objašnjavanje istine, i plasiramo ih kineskom narodu u velikim količinama da bismo ih podsetili.

Učitelj: U redu je podsetiti ih. Kad javno pričate o nekim stvarima, preko medija, svakodnevni ljudi to ne mogu da shvate. Onda možete pričati o tome dok objašnjavate činjenice, i možete podsećati ljude, sa tim nema problema. U ovom društvu koje pokreće nauka, mnogi ljudi ne veruju u bogove, pogotovu što su današnje medicinske nauke deo moderne nauke, pa kad pričaš o tim stvarima oni možda neće moći da shvate, i zlo će čak ugrabiti priliku da zbog ovog smišlja laži. Zato o tim stvarima ne treba da pričate u javnosti. Ljudima možete ukazati na te stvari dok objašnjavate činjenice.

Pitanje: Rekli ste da mi sada izabiramo elitu budućih kultivatora. Moje pitanje je: nalazim da neki prijatelji oko mene koji podržavaju Dafu zapažaju da kad čine određene dobre stvari za Dafu, nailaze na poteškoće. Je li to zbog njihovih vezanosti? Pitam jer moje kolege kultivatori kažu da „kad naiđe nevolja, to mora da je zato što ti imaš neki problem.“ To me uznemirava. Ili je to rezultat progona od strane starih sila?

Učitelj: Sada je teško ući u Dafu, osim ako si izuzetno uporan. Na primer, neki ljudi su naučili vežbe; ako želite da odmah postanu praktikanti Dafe, a vi ih povedete da rade neke stvari vezano za potvrđivanje Fa čim uđu, tada će se stare sile umešati. A stare sile imaju jako opravdanje, naime da „nema dovoljno vremena, a želja koju on pokazuje nije toliko jaka.“ Oni kažu da njegova želja da postane praktikant Dafe nije toliko jaka. Zato je teško ući. Ako im zatražite da rade za Dafu kao praktikanti Dafe, stare sile će se umešati. Takva je situacija. Ali u nekim slučajevima nije uvek ovako – postoji i ovakva pojava, takođe. Isto tako, neki svakodnevni ljudi žele da podrže Dafu, iz dubine srca želeći da učine neke stvari za Dafu. Takvi ljudi nemaju smetnje. Znači, ono što kažem je da je povučena linija između praktikanata Dafe i kultivatora budućnosti.

Pitanje: U knjizi Severno-američka turneja predavanja Fa se pominje da čak ni zadnje biće nije više čisto. Na šta se ovo odnosi?

Učitelj: Da, više ni zadnje biće nije čisto. To je istina. Ali ovaj kosmos je neverovatno velik, i ljudskim jezikom je nemoguće opisati ga. Kad sam pričao o zadnjem biću, to je bilo figurativno. Kad bih ljudskim jezikom zaista mogao da govorim o tom zadnjem biću, ja bih ga direktno vređao. Znate, kad se stigne na određeni nivo, ono što je „zadnje“ se menja – menja se značenje ovog. Neki učenici su me pitali da li „jedan plus jednako dva“ važi na nebu. Ljudski način razmišljanja i ljudska logika ne postoje na nebu. Smisao se naposletku menja i više nije takav. Koliko je velik kosmos? Koliko je veliko kosmičko telo? I koliko je veliko krajnje kolosalno telo? Ako su se sve ove stvari degenerisale, onda razlog mora da leži u njima. Čak i do stepena o kom sam upravo govorio, iako su ga moje misli dosegle, izgleda da ga ljudski jezik i dalje nije dosegao, pa ostaje dalek i indiferentan – iako je potpuno svestan, on se pretvara da ne zna. On misli: „Vaše reči me uopšte nisu dosegle“. A to je zato što su koncepti koji se sadrže u ljudskom jeziku ograničeni.

Na primer, taoisti govore o Ništavilu. Prema taoističkoj teoriji, oni veruju da Ne-biće (Vuči) generiše Konačnog Krajnjeg (Taiči), Konačni Krajnji stvara Dva polariteta, (Lijangđi), Dva Polariteta stvaraju Četiri faze (Sišijang), a Četiri Faze stvaraju Osam Trigrama (Bagua). Oni misle da kad se stigne do Ne-bića, to je najviše, ono je u stanju Haosa (Hundun), a u stanju Haosa ništa ne postoji. Ali taoisti sa višim razumevanjem su rekli da u određenoj tački čak ni Haos ne postoji, da je prazno, da je to najviše, i da nema ničeg. Razmislite, čini se da su ove reči stigle do kraja, zar ne? Ali nisu. A zašto nisu? Kako možeš pričati o nečemu što ne predstavlja ništa? Kako onda možemo reći da „nema ničega“, nazivati to „Prazninom“, ili „Ništavilom“? (Ljudi se smeju) Nije li to ideja? Znači, kad nema ničega, ako dalje budete tragali po mikrokosmosu, po beskonačnom mikrokosmosu, videćete da tamo opet ima nečeg. Ali oblici postojanja tih bića se prilično razlikuju od postojanja elemenata materije u kosmičkim telima ispod, njihove istine su takođe drugačije, i to je kao da se oni međusobno potpuno razlikuju. Ali opet tu ima nečeg. Uprkos tome, u određenoj tački opet neće biti ničeg, a kako budeš pratio dalje, otkrićeš da tu opet nešto postoji, i da je to još više mikrokosmičko. Znači da ga ne možeš razumeti ako koristiš ljudski jezik da ga opišeš ili pojmiš. Kad se stigne do određenog, većeg raspona, razlike su još veće, i sve skupa je to nešto potpuno drugačije. I kako nazivate takvo stanje? To se ne može opisati ljudskim jezikom. Kad ni zadnje biće više nije čisto, to znači da više ništa nije dovoljno dobro, i zato se mora izvršiti Fa-ispravljanje.

Pitanje: Razmišljamo o koncertu u vezi sa zaustavljanjem progona, u kome bi učestvovali muzičari koji nisu praktikanti. Učitelju, šta vi mislite o učešću svakodnevnih ljudi u ovoj vrsti koncerta?

Učitelj: Nemam primedbi. Ako svakodnevni ljudi žele da dođu i kažu da je Falun Dafa dobra, ne možete ih sprečavati. To nije problem. Ali ako dolaze da prikažu neke stvari svakodnevnih ljudi, onda treba da budete obazrivi: mogu li neke stvari deliti scenu sa nama, na koncertu koji održavaju učenici Dafe? Naravno, nije neki problem sa klasičnom muzikom. Ali sa savremenijom muzikom, teško je reći.

Pitanje: Cenjeni Učitelju, možete li nam reći šta da radimo sa Dafa materijalima koji svakodnevni ljudi odbacuju, pošto oni sadrže svete reči i simbole?

Učitelj: Zapravo, u svemu što radite, vaša ideja treba da bude spasavanje svesnih bića. Po pitanju materijala za objašnjavanje istine, na primer, kad delite letke, treba da uzmete u obzir mogućnost da bi ih ljudi mogli baciti. Kad je ovo u pitanju, vi ih čuvajte, pošto ste praktikanti Dafe, ali nemojte se ljutiti na svakodnevne ljude. I dalje treba da ih tretirate s milošću. Ako osoba baci letak, možemo reći samo da je propustila priliku. Ali ako ta osoba zaista ne valja i nemoguće je spasiti je, bogovi će ono što je učinila smatrati za greh. Učitelj kaže ovako: Ja zanemarujem sve grehe koje su svesna bića počinila kroz istoriju; ja samo gledam na stav bića prema Dafi za vreme Fa-ispravljanja; sva bića na svim nivoima tretiram na ovakav način. Ali kad biće stvarno progoni učenike Dafe ili kad je bilo stvarno loše prema Dafi, njegovi novi dugovi i stari dugovi se zajedno broje u paklu. A to je zato što bića koja se ne mogu spasiti, ona ne mogu da ne nadoknade grehe koje duguju od ranije, pa se za njih novi i stari dugovi zbrajaju. Praktikanti Dafe odgajaju Džen-Šan-Ren, pa imaju milosti prema svim bićima. Ne možete imati milosti samo prema onima koji čitaju materijale, a nemati milosti prema onima koji ne čitaju – to ne možete (smeje se). U spasavanju ljudi morate biti trpeljivi, i to je milost učenika Dafe.

Pitanje: Možete li nam, molim vas, reći, u Fa-ispravljanju, u kom stanju se nalaze faktori u kosmosu koji prevazilaze zadnje biće starih sila? Zar oni nisu mislili da spasu sebe pre Fa-ispravljanja kosmosa, ili postoje drugi razlozi?

Učitelj: Krajnji faktor starih sila je zao prema samom Fa-ispravljanju, sebičan je, i predstavlja ogromnu poteškoću za kosmos, koja je podmetnuta samom Fa-ispravljanju. Bogovi starih sila koji se nalaze posvuda, imaju sopstvene aranžmane za ono što žele na pojedinim nivoima. Tako su oni na svakom pojedinom nivou priredili sve za uspeh Fa-ispravljanja. Ali iz perspektive moćne vrline Fa, stare sile na višim nivoima eliminišu one na narednom nižem nivou, jer znaju da svako ko učestvuje u Fa-ispravljanju mora biti eliminisan – ovo je Veliki Zakon kosmosa, na kraju krajeva, pa nijedno biće na bilo kom nivou ne zavređuje da na njega utiče. Razlog zašto kažem da su krajnje stare sile zle je to što kad Fa-ispravljanje uznapreduje do kraja, otkriva se da su oni ništa drugo nego ogromna poteškoća postavljena za Fa-ispravljanje, i ništa više od toga.

Pre nego što je počelo Fa-ispravljanje kosmosa, oni su imali svoje planove, koji su njima samima trebali da posluže. Nalazim da kad počnem da pričam o određenim stvarima, postaje komplikovano i zahteva puno vremena. Kad bih na neko vaše pitanje odgovorio detaljno, to bi danima trajalo, jer u tom procesu, što je nivo viši, to se više Fa koji predajem uzdiže iz istina ispod, pa postaje teško da se razume ako ne govorim o procesu u sredini. Iako je sve-obuhvatajući i sve-harmonizujući... znate, postoje mali faluni, veliki faluni i veći faluni, i poput kosmosa, faluni su sve-obuhvatajući i sve-harmonizujući, ali i u većim kosmičkim telima ima faluna, a opet ih ima u većim i još većim kosmičkim telima, ima ih u još većim i još većim kosmičkim telima. Koliko god da je veliko jedno kosmičko telo, toliko velikih faluna ima. U kosmičkim telima na višim nivoima postoje više istine. Ali sveukupno, istine u kolosalnom nebeskom svodu su povezane, sve-obuhvatajuće i sve-harmonizujuće, pa kako se promene dešavaju od jednog do drugog nivoa, i Fa-istine u kosmičkim telima se značajno menjaju.

Pitanje: Možemo li na Tajvanu tužiti onog vrhovnog zlikovca u Kini? (ljudi se smeju)

Učitelj: Ako vas je progonio, možete ga tužiti – nema razloga zašto ne bi. (Aplauz) Možete ga tužiti sve dok je sud spreman da prihvati tužbu.

Pitanje: Čitam Džuan Falun od korice do korice iznova i iznova, ali i dalje ne mogu da pronađem unutrašnja značenja koja su u vezi sa Fa-ispravljanjem. Je li to zato što je moje razumevanje slabo?

Učitelj: Ako u Džuan Falunu hoćete da vidite reči koje govore o Fa-ispravljanju o kom vam danas govorim, nikad ih nećete videti. Kao učenici Dafe koji se kultivišu, učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja, što se tiče onog što treba da činite, to možete shvatiti iz Džuan Faluna, i možete pojmiti iz Fa-istina. Ne samo da možete razumeti stvari do te mere, povodom onog što konkretno treba raditi i kako raditi valjano, već nastavljajući dalje da čitate knjigu, čak ćete moći da sagledate stvari iz naredne faze – ona vam i dalje vam može ukazati na ove stvari. I tu se ne zaustavlja: ona vam može ukazati na stvari čak i u finalnom koraku. Bez obzira do koliko visokog nivoa se kultivišete, sve je unutra. Sve što jedan učenik Dafe treba da radi je tamo. Ali ako tražite reči na površini, nećete ih moći otkriti.

Pitanje: Učitelju, ono što ste danas rekli govori o „sticanju besmrtnog ljudskog tela, tela Bude“ 1, zar ne? Pozdravljam vas, Učitelju sa Heši.

Učitelj: Svima vam hvala. Ovom Fa koji predajem, nemojte davati neku vrstu definicije. Ja vam nisam rekao koji nivo Fa sam predavao. To je zato što dok predajem Fa, moja tela na svim nivoima, sve do beskonačnosti, predaju, pa kom biste onda nivou to pripisali? Bez obzira na kom nivou ste shvatili Fa koji sam predavao, to je samo ono što razumete na tom nivou. Ali nije ograničeno na to. Veza sa ljudskim telima, o kojoj sam upravo govorio, na primer, to nikako ne govori o tome kako postati Buda – to govori o tome kako se celokupan kosmički sistem, sistem kosmičkog tela, i sistem kolosalnog nebeskog svoda integrišu i harmonizuju. To rešava problem Bogova u starom kosmosu koji su u prošlosti bili ograničeni životnim oblikom. To je prilično krupno. Zato kad nešto vidite, nemojte misliti: „O, to je!“ To nije, to je naprosto nešto što ste shvatili na osnovu onog gde ste sada.

Pitanje: Mi ohrabrujemo kolege praktikante da izađu i podele iskustva u različitim prilikama. Ali neke kolege praktikanti misle da neće imati vremena da uče Fa ako često izlaze, i da od kuće isto tako mogu objašnjavati činjenice, i to čak bolje i više.

Učitelj: Ako jedan učenik Dafe zaista može da dostigne stanje koje se traži od današnjih učenika iz doba Fa-ispravljanja, onda napred, učinite to. Ali ako to ne možete da dostignete, onda je to iznalaženje opravdanja. Naravno, događaji poput ove konferencije za razmenu iskustava, koju održavate, su zapravo i dalje neophodni. Ali ja ne želim da se održavaju suviše često, jer bi tada naši učenici jurili s jednog mesta na drugo, a to bi omelo ostale stvari vezane za potvrđivanje Fa. Iako ovo kažem, ipak je neophodno održavati konferencije za razmenu iskustava. Samo ih nemojte prečesto održavati. Takođe, kad se odigravaju grupne aktivnosti potvrđivanja Fa, treba da ih radite, sarađujete jedni s drugima, i koordinirate se jedni s drugima. Možete reći da kod kuće radite stvari dosta dobro, ali neke stvari zahtevaju saradnju i napor svih, a ako ostanete kod kuće, nećete moći da pomognete da se one obave.

Pitanje: Ponekad vidim neke stvari koje će se desiti, uključujući katastrofe u ljudskom svetu. Je li u redu da ih zapišem, da bih šokirao ljude sveta? Ili su to što sam video aranžmani starog kosmosa?

Učitelj: U svrhu spasavanja svesnih bića, ovo možete raditi strateški i s mudrošću. Ali nemojte šokirati ljude sveta. Vi treba da spasavate svesna bića. Ono što učenici vide, uključuje dva scenarija. Prvi je ovaj: Telo o kom sam vam upravo pričao, vaše telo koje je unutar raspona vašeg sopstvenog telesnog sistema – i delovi naših učenika Dafe koji su u potpunosti kultivisani, posebno – što je veće vaše telo, ono pokriva i u vezi je sa više bića u kosmosu. Onda stvari koje se dešavaju unutra su zapravo stvari koje se dešavaju u delu kosmosa. Ono što mnogi učenici vide su zapravo stvari koje su se desile unutar njihovih tela, ali to su stvari koje su se desile i u kosmosu. To je zato što sa našim učenicima Dafe, ako se svako dobro kultiviše, onda sa svakim koji korespondira nekom kosmičkom telu, pokrićete celokupan kosmos. Zato je tako važno vaše slanje ispravnih misli. Znači, budući da je to slučaj, ono što vidite je samo stanje u kom se nalazite tokom svoje kultivacije, i to je samo ono što se manifestuje za vreme vaše sopstvene kultivacije, i to je sve. Naravno, to će se u različitim oblicima analogno projektovati tamo gde se nalazite, da biste videli. Ponekad nije lako razlikovati šta je u unutrašnjosti, a šta u spoljašnjosti.

Naravno, ima nekih učenika koji vide određene stvari koje će se desiti u Tri domena, kao celini. Ali ovi slučajevi su u zadnje vreme retki, jer se ova istorija preuređuje. Mnoga proročanstva, na primer – bez obzira da li su tačna povodom finalne faze, ili nisu – mogu da šokiraju i zastraše zlo, da daju nagoveštaj ljudima sveta, i da upozore i probude ljude sveta. Znači da mogu imati izvesan pozitivan efekat. Mada, učenici Dafe ne mogu da se vladaju u skladu s nekim proročanstvom. Vi treba da postupate u skladu sa Velikim Zakonom! Treba da postupate u skladu sa onim što učenici Dafe treba da rade! I ne treba da postupate sledeći nešto drugo. Nisu li mnoga proročanstva koja ste koristili dok ste objašnjavali činjenice stvari koje ste sakupili da bih ih obični ljudi videli? Uradili ste to da bi obični ljudi naučili iz lekcija istorije – čak su i drevni ljudi govorili o ovim stvarima – to jest, da biste upozorili ljude sveta. One nisu za učenike Dafe, da ih koriste kao odrednice u svojoj kultivaciji! Da se učenici Dafe nisu susreli s današnjim progonom, ja vam ne bih dopustio da iskopate ta proročanstva. Shvatate razlog, zar ne? Praktikanti Dafe treba naprosto da postupaju u skladu sa Velikim Zakonom. Vi stvarate istoriju, vi stvarate budućnost, i sve što ma ko drugi priredi se ne važi. Šta god da neko vidi, to je iz prošlosti i već je promenjeno. Čak i ako se desi da više događaja budu istovetni, oni su samo priređeni u skladu s potrebom sveukupnog aranžmana, to je sve.

Pitanje: Mi smo učenici koji su dobili Fa posle 20. jula 1999, i nedavno smo doživeli ozbiljnu saobraćajnu nesreću, ali ništa nam se nije desilo i bili smo bezbedni. Obični ljudi su rekli da je to bilo čudo. Želimo da se zahvalimo Učitelju što nam je dao drugi život. Kad se tako nešto desi u periodu Fa-ispravljanja, je li to zato što imamo nedostatke i dopuštamo zlu da nas iskorišćava, ili uključuje faktore otplate života?

Učitelj: Mislim da postoje dva uzroka. Prvi uzrok je: da li je to zato što se neki učenici nisu dobro vladali? Drugi slučaj je: da li je to zato što su novi učenici? Naravno, novi učenici imaju nedaće, ali ta situacija je relativno retka, i čak i kad imaju nedaće, obično nema nikakvih krupnih problema. Bez obzira na sve, nemojte to uzimati za nešto mnogo važno. Nije važno da li se desilo nešto loše, suština je ova: za jednog kultivatora, mora biti uključenih neizbežnih elemenata.

Pitanje: Nekoliko učenika trpi krupne tegobe usled karma-bolesti, i to već neko vreme. Je li u redu da kao grupa šaljemo ispravne misli i pomognemo im?

Učitelj: Naravno da je u redu. Prošli put sam govorio o ovom problemu. Ali neki učenici treba da pogledaju unutar sebe i razmisle koliko dobro su zaista postupali. Kao veličanstveno biće u doba perioda Fa-ispravljanja, koliko dobro si se zaista poneo? Nemojte, uvek kad se pojavi problem, reći: „Kako se ovako nešto može desiti jednom Dafa praktikantu?“

Već dugo vremena, neki učenici se ne oslobađaju svojih fundamentalnih vezanosti! I kako se stvari gomilaju, na kraju oni nisu u stanju da ih prevaziđu i tegobe postaju krupne. Kad se dese problemi, umesto da potraže probleme unutar sopstvenog šinšinga, fundamentalno se popravljajući, ili istinski napuštajući to pitanje i prolazeći na čestit i dostojanstven način drugim putem, oni se fokusiraju na usputnu stvar: „Bože, zašto ja ovo i dalje ne mogu da prevaziđem? Danas sam bio bolji, pa bi trebalo malo da se popravila. Sutra ću biti još bolji, pa će se još popraviti.“ On nikako ne može da se oslobodi toga. Na površini izgleda kao da se oslobodio: „Vidi, sad mi ide dobro.“ Sada ti ide dobro, ali sada ti ide dobro zarad toga. Tako ne postupaš zato što to treba da radi jedan praktikant Dafe!

Zaista postoji deo učenika koji treba dobro da pogledaju u sebe [i razmisle] kako im ide. Koliko dobro vam zaista ide? Da li ste se zaista uspeli kao učenici u Kini koji potvrđuju Fa u tako opakoj sredini, i koji su čak u stanju da se odreknu svojih života, dok su ugroženi? Kad biste zaista bili stavljeni u tu situaciju, da li biste s njom izašli na kraj? Naravno, ja ne kažem da svako od vas treba da prođe kroz ovaj proces. Ali, nije li ono sa čime se sada susrećete ista stvar? Da li zaista možete uspeti? Naši učenici spadaju u tri različite kategorije, kao što sam ranije rekao, pa nisu jednaki, i sigurno je da će se različito ponašati tokom svoje kultivacije. Nemojte misliti da drugi ljudi uopšte nemaju probleme, i da im ide jako dobro u Fa-ispravljanju. Drugačije je. Osnovna situacija je drugačija, i ne mogu se povlačiti paralele i vršiti poređenja. Kao što sam već rekao, u kultivaciji nema paralela i nema uzora koji se mogu slediti. „Neko je uradio to i to, pa ću naprosto učiti od njega i učiniti isto. Nije isto. Situacija u kojoj si ti, neće nastati za njega.

Zapravo, za mnoge učenike je do sada prošlo puno vremena, a posebno pošto su prošli 20. juli 1999, zaista treba dobro da pogledaju mnoge stvari na fundamentalnom nivou. Treba da se smirite i zbilja razmislite. Nemojte misliti da vam se ništa loše neće desiti sad kad ste praktikanti Dafe: „Ako mi se išta desi, to nije u redu.“ I nemojte misliti da treba da prođete kroz sve što su drugi prošli. Kod svakog je situacija drugačija. Ključ leži u tome koliko vi sami dobro postupate. Ono za šta ste celi bogovetni dan vezani u svom umu su sve same stvari običnih ljudi, čak ste preko mere zblanuti osećanjima, a kad naiđu teškoće, vi kažete: „Ja sam praktikant Dafe koji je dugo trpeo teškoće“. (Ljudi se smeju) (Uzdah)... Ponekad ne želim da moje reči budu previše oštre, ali ako su previše blage, vi ne želite da razmislite o njima i prosvetlite se iz njih. Bliži se kraj. Sada treba sami da razmislite. Vreme nikog ne čeka!

Kad zaista bude došao dan Ispunjenja, mogu vam reći da će se učenici Dafe zaista Uzdići usred bela dana, i ceo svet će to moći da vidi. (Aplauz) Oni koji ne budu u stanju da se Ispune, kad taj dan dođe, samo će moći da sednu da plaču! Za one koji se nisu dobro kultivisali, čini mi se da će biti prekasno za plakanje.

Pitanje: Nedavno je u našoj okolini bilo slučajeva ljubavnih veza muškaraca i žena...

Učitelj: Mislim da sam upravo pričao o ovome, već sam govorio o ovoj temi. Zbog stvari koje neki ljudi čine, oni ne zavređuju čak ni da se zovu „učenici Dafe“! Oni ne zaslužuju ni da se nazivaju „ljudskim bićima“, a ipak sebe nazivaju „učenicima Dafe“?! Ja vas čekam – zar to ne shvatate?!

Ponekad, kad vidim stvari koje radite, to me zaista rastuži. Ipak, kad bih zaista odustao od vas, to bi i mene zabolelo. Ja zaista ne želim da vas tek tako napustim. Ali vi naprosto ne nastojite da se popravite! Vi se naprosto ne ponašate časno! Vi čak narušavate ugled Dafe i činite stvari koje ne zavređuju ni naziv „ljudskog bića“, a ipak sebe i dalje nazivate učenicima Dafe! Da ovako predstavim stvar, ovo što sam sada rekao odnosi se na sve one koji su počini stvari koje ne zavređuju status učenika Dafe. Bolje da ljudima otvoreno kažete za ove stvari. Na taj način će mnoge vaše stvari biti eliminisane, a istovremeno će na isti način učvrstiti vašu rešenost da popravite svoje ponašanje. Kažem vam da je za vas vreme prilično ograničeno u ovom času. Za sve vas koji ste počinili te loše stvari – ne uključujem one koji su se već ispravili, govorim o onima koji i dalje čine loše stvari, i onima koji pružaju informacije zloj bandi komunističkih nevaljalaca u Kini – u momentu kad ja budem odustao od vas, to će biti momenat u kom idete u pakao! Ja zaista ne pokušavam da vas samo uplašim. Budući da još nije gotovo, i dalje postoji prilika za sva bića. Učitelj vas čeka iznova i iznova!

Pitanje: Treba li na nešto da obratimo posebnu pažnju dok nove učenike, tokom devetodnevnih seminara, učimo da šalju ispravne misli?

Učitelj: Zapravo, ne morate reći novim učenicima da šalju ispravne misli (smeje se), jer u tom času njihove moći još uvek nisu toliko jake. To je zato što su, na kraju krajeva, tek počeli da uče Fa, i treba da prođu proces. Nemojte biti suviše nestrpljivi da što pre šalju ispravne misli.

Pitanje: Moje razumevanje je da je individualna kultivacija praktikanta Dafe u direktnoj vezi sa kosmičkim telom koje je povezano s njim. Kad Fa bude ispravio kolosalni nebeski svod, hoće li kultivatori budućnosti biti odgovorni za kosmička tela koja im odgovaraju, ili će ona [kosmička tela] tada već biti ispravljena od strane Fa?

Učitelj: Tokom vaše kultivacije, kosmičko telo koje odgovara vašem telu, koliko god da je veliko, se ispravlja dok vi postižete uspeh u svojoj kultivaciji, i to je definitivno. Ali ako se ne kultivišete dobro, ona se ne mogu ispravljati. Naravno, postoji još jedan faktor u igri, naime, Fa-ispravljanje – kad moja ogromna sila Fa-ispravljanja naiđe, dobri će ostati, a sa lošima će se obračunati. Znači da je vreme pre nego što stigne Fa-ispravljanje najbolja prilika za spasavanje svesnih bića. Kad dođe čas, on nikoga neće čekati. Kad stigne ogromna snaga Fa-ispravljanja, biće onako kako god treba da bude.

Pitanje: Svi učenici iz Izraela šalju pozdrave cenjenom Učitelju!

Učitelj: Hvala! (Aplauz)

Pitanje: Cenjeni Učitelju, molim vas da nam objasnite vezu između Mojsija, Izraela i Fa-ispravljanja.

Učitelj: Mojsije nema ništa sa Fa-ispravljanjem. Ali nešto ću vam reći, a to ne treba tek tako da prenosite običnim ljudima, jer će im biti teško da shvate. Istina je da je Mojsije zapravo bio bog koji je spasavao vernike Judaizma. Kad su Jevreji napustili Egipat, bog koji ih je nadzirao zapravo je bio Mojsije. Oni su pozivali Jehovu, ali Jehova zapravo nije spasavao ljude, jer Jehova je viši bog; bog koji je spasavao ljude je Mojsije. Mojsije, Isus i Sveta Marija su u ravni Bogova koji spasavaju ljudska bića. Znači da je Mojsije bio taj koji je zaista nadzirao verovanja Jevreja. Ovo su stvari o kojima ljudi puno ne znaju. Ovo o čemu govorim je istinska situacija. Rasu Jevreja takođe su stvorili bogovi, pa i oni predstavljaju grupu koju treba da pokušamo spasiti u Fa-ispravljanju.

Kad smo već došli do ove teme, hajde da vam kažem nekoliko stvari koje ćete uživati da čujete. (Svi se smeju) (Aplauz)

Upravo sam govorio o narodu Izrailja. U Bibliji se kaže da je Jehova stvorio Izrailjćane. Zapravo, ovaj naš mali univerzum, mali univerzum na koji uvek mislim, kako se naziva ovaj mali univerzum? Prema kineskoj legendi, nebo i zemlju je stvorio Pan Gu. On nije Kinez, i on nije ljudsko biće bilo koje rase na Zemlji. On je božanstvo sa nebesa, on je jedan univerzum. „Stvaranje neba i zemlje“ od strane Pan Gua desilo se tokom procesa u kom je mali univerzum poslednjeg perioda uništen, i ponovo je stvoren mali univerzum. Njegovo telo je proces ciklusa „formacije-stagnacije-degeneracije-destrukcije“ ovog malog univerzuma, ali njegovo biće nije. Nisam li ranije pričao o Božanskom Trojstvu? On ima Božansko telo i Istinski duh. Njegov Istinski duh to nije, ali njegovo telo jeste mali univerzum o kom govorim. U legendama iz istorije ljudi sveta govore o tome kako je on na ovaj način oživeo: iz stanja Haosa, postepeno se formirao oblik, i onda je on oformljen; razdvojio je Nebo i Zemlju, a onda je ustao i podigao Nebo. Tako ga ljudi sve više i više humanizuju i dodaju mu više ljudskih osećanja u legendama. Ono što se ljudima dopada izobličuje stvarnost.

Znate, ljudsko telo je jedan mali univerzum i ima slojeve na slojevima svesnih bića. Kad je univerzum Pan Gua u početku oformljen, kao ljudski embrion u majčinoj materici, mali univerzum je bio samo čestica u mnogo više gigantskom kosmičkom telu. Kosmičko telo ima sve elemente koji mogu da oforme život. Kad je mali univerzum poslednjeg perioda skončao u ciklusu formacije-stagnacije-degeneracije-destrukcije, kosmičko telo se već pripremalo za formiranje jednog novog malog univerzuma. U stanju Haosa nakon eksplozije malog univerzuma poslednjeg perioda, ovaj novi mali univerzum se postepeno formirao, i Istinski duh Pan Gua je ušao u njega. U procesu formacije, slojevi na slojevima materije unutar njega formirali su slojeve na slojevima neba i zemalja, i istovremeno oformile mnoštvo stvari između slojeva na slojevima neba i zemlji, uključujući bogove baš kao što je Istinski duh Pan Gua, i slojeve na slojevima svesnih bića. Onda se oformio mali univerzum. Ljudsko telo oformljuju sitne čestice, koje oformljuju veće čestice, a tako je i sa njegovim telom – sitnije čestice oformljuju krupnije čestice, a krupnije čestice oformljuju još krupnije čestice. To je baš kao ono što ljudi znaju, gde molekule oformljuju atomi, i prirodno, molekuli onda mogu da oforme planete, planete formiraju Mlečni put i različite planetarne sisteme, a različiti planetarni sistemi mogu da oforme još veće univerzume kosmičkog tela. Tako je struktuirano. Ljudska bića, tj. današnji naučnici, oni vide čestice, ali ne vide veze između čestica. Sve čestice su organski povezane. Pa, pošto je Pan Gu oformljen, baš kao i sva svesna bića u kosmosu, i on je takođe morao da prolazi proces formacije-stagnacije-degeneracije-destrukcije. Ono što su ljudi u legendama opisali je njegov proces „formacije“. Zapravo, sada je on već stigao do finalnog procesa, procesa „degeneracije-destrukcije“, ili drugim rečima, procesa starenja i slabljenja. U toku je vremenski period kad je on postao degenerisan usled starenja i slabljenja, i [taj period] već je u konačnoj fazi... Koristiti ljudski jezik da se govori o bogovima nije prijatno za uho. Ovo samo treba da kaže da je u toku vremenski period kad stvari nisu dobre, i zato je u ovo doba počelo Fa-ispravljanje.

U času kad se oformio, u kosmosu su nastali različiti nivoi čestica, a za vreme procesa njegovog formiranja, te čestice su formirale bića. Naša Zemlja je deo njegovog tela, deo ćelija njegovog tela. Planete koje na sebi imaju život, poput naše Zemlje, su rasute širom ovog malog univerzuma, samo što na sebi nemaju živote kao što su današnji ljudi. A to je zato što su ti životi bića na najpovršinskijem delu nivou kosmosa, oni su bića na najnižem nivou, i oni nisu u liku bogova. Prvobitno, Tri Domena nisu bila odeljena. Razlog zašto postoje Tri Domena je to što je Dafa trebalo da bude prenošena na površinskom nivou malog univerzuma, i iz tog razloga, ovaj raspon je izabran kao jedinstveni domen za tri velika nivoa života, pa je oformio sopstveni sistem. Pan Gu je bog, a ono što je u unutrašnjosti tela Pan Gua je mali univerzum. Znači da postoje različiti nivoi bogova i svesnih bića u Tri domena unutar svih kosmičkih tela celokupnog malog univerzuma, ali samo bića u površinskim dimenzijama izgledaju niska, ružna, čudna i opaka. Znači, Tri Domena su svojevremeno stvorena radi potrebe Fa-ispravljanja. Unutar raspona Tri Domena, stvoreni su Sunčev sistem i Zemlja. Naravno, životni vek Zemlje se ne može porediti sa vekom univerzuma. Na poziciji sadašnje Zemlje postojale su različite planete. Bića na prethodnim Zemljama su imala izgled vanzemaljaca, a njihove prirodne sredine bile su izuzetno nepogodne. To je zato što nije bilo dozvoljeno da na najgorem mestu postoje bića s likom bogova. Ljudska bića imaju božanski lik, dok su ona na prethodnim Zemljama imala ogavan izgled vanzemaljaca. Da bi se omogućilo da se ovde odigra Fa-ispravljanje i da se svim svesnim bićima u celokupnom kosmosu omogući da budu spasena – čak i bićima na najpovršinskijem nivou – ovde su stvorena Tri Domena i ljudska bića. Zašto su stvorena ljudska bića, umesto da bića poput vanzemaljaca slušaju Fa? Razlog je što ako bi takva vrsta bića trebalo da slušaju Fa kosmosa i postanu moji učenici, to bi bilo jednako vređanju kosmosa i svih bogova. Zato je, nakon što je stvorena nova Zemlja, došao deo bogova sa neba, i oni su po sopstvenom liku stvorili ljudska bića na Zemlji.

U drevnoj Kini se govorilo da je ljudska bića stvorila Nu Va. Bogovi koriste svoje božanske moći kad rade stvari, i nisu im potrebne ruke da bi radili stvari. I struktura ljudskog tela je složena, to nije nešto što možeš oblikovati sopstvenim rukama – to se ne može izvesti nezgrapnim načinima ljudskih bića – zato to bogovi rade sa svojom Fa moći. Gong bogova je prisutan od mikrokosmosa do najpovršinskijeg nivoa, pa kad to bog istovremeno učini, to se dešava odmah, gotovo je u trenutku. On ne čini stvari u vremenu ljudi, on prevazilazi vreme u ljudskoj dimenziji, pa kad to sagledavaš iz ovdašnjeg ljudskog vremena, on je trenutno završio svoju kreaciju.

U to doba je dole poslato nekoliko vrsta bogova. Jedan je Jehova, kog Jevreji pominju. Jehova je stvorio ljude jevrejske rase. Ova vrsta ljudi uključuje deo ljudi u južnoj Evropi; oni pripadaju toj rasi. Deo belaca u severnoj Evropi stvorili su drugi bogovi. Četiri vrste belih bogova stvorilo je četiri vrste belaca. Zapravo, i Arapi su, takođe, bili belci, i Arapi su živeli na severnom delu Zemlje, ali ja ne mislim na sadašnje kontinentalne ploče, već na prethodne kontinentalne ploče, koje su se promenile pre 9.000 godina. To su ljudi koji su u prošlosti živeli u severnim oblastima, a pomeranje zemljane mase ih je preselilo na sadašnju lokaciju. U novijoj istoriji, pre nego što je Džingis Kan okupirao arapsku oblast, boja kože Arapa bila je identična boji kože belaca, i oni su izgledali kao današnji Evropljani, samo im je kosa bila zagasito crna, i oči zagasito crne. Kad je naišla velika mongolska armija Džingis Kana, lokalno stanovništvo se pomešalo s njima, pa im je boja kože slična onoj kod Kineza, i pokazuju spoljašnje znake Kineza i Evropljana istovremeno. Originalno, njih je stvorio poseban bog.

Rasu Indusa su stvorile bude, i zato ples Indusa, način na koji se nose, i njihovi pokreti ruku naliče onim kod Buda. Indusi su zapravo rasa koju su stvorile bude. Što se tiče Orijentalaca, jedan deo njih je stvorila Nu Va, a drugi deo su stvorili taoi. Zapravo, da budem precizniji, najranija rasa u ranim danima Severne Amerike i Južne Amerike, bila je žuta rasa. Njih sada nazivaju ljudima crvene rase, ali oni su zapravo žuta rasa – sunce im je promenilo ten. (Svi se smeju) Ljudi prave crvene rase su bili drevni Egipćani. Možda sada nije moguće naći ih, jer je većina pomešala svoju krv sa crncima.

Crnce su, na isti način, stvorili bogovi crnaca na nebesima, a ne samo jedan bog. Zato postoje razlike u spoljašnjem izgledu crnaca. Među bogovima na nebesima, neki nose odeću, dok se neki pokrivaju komadom tkanine. Taoi nose odeću. Mnogi bogovi na nebesima se pokrivaju velikim komadom tkanine. Većina buda se pokriva komadom žute tkanine, dok se kod belih bogova, većina pokriva velikim komadom bele tkanine; na kineskom, ona je dugačka jedan džang 2, i uvijena je oko tela. Ovo možemo da vidimo na drevnim slikama i skulpturama. U prošlosti, Evropljani su se na sličan način uvijali komadom bele tkanine. A bogovi crnih ljudi omotavaju oko tela komad crvene tkanine. Koje god boje da im je koža, svi bogovi izgledaju veličanstveno. Da bi se ovde prenosio Fa, bilo je potrebno da se stvori izgled ljudskih bića, pa su bogovi stvorili ljudska bića po sopstvenim likovima. Zato je rečeno da je Bog stvorio čoveka u sopstvenom liku, i to je istina. Ovako su nastala današnja ljudska bića.

U dalekoj istoriji, pre nego što sam počeo da prenosim Dafu, i tela i duše ljudskih bića koje su bogovi tada stvorili, oformljene su u Tri Domena. Pričao sam vam o procesu razvoja ljudske rase, procesu postepenog razvijanja i obogaćivanja ljudskih bića. Dok se došlo do novijeg vremenskog perioda, ljudi su već stekli sposobnost da budu prilično razumni, a način razmišljanja im je bio koherentan. I, kad je ovaj stepen dostignut, trebalo je da nastupi prenošenje Dafe. Tako su sa nebesa došli mnogi bogovi, inkarnirajući se kao ljudi. Šta onda da se radi sa dušama ljudi? Ljudske kože na površini, koje su stvorili bogovi, preuzela su bića od gore kad su se inkarnirala, dok su duše prethodnih ljudi ostale u podzemnom svetu. Ljudi prolaze reinkarnaciju, pa te kože ne idu sa njima i one se u određenom trenutku uzimaju natrag. Kad čovek umre, po završetku njegovog života koža mu se uzima. Koža koju vidimo sahranjenu u grob, ta raspadnuta koža, to je deo koji je postnatalno rastao od hrane koju je čovek jeo. Ali prenatalna koža, s druge strane, to je prava koža, i taj prenatalni deo mora biti odnet. Tako će je obući onaj ko treba da se reinkarnira (svi se smeju), ona je kao odeća, i tako su ljudi prolazili kroz reinkarnaciju. Kad je bilo vreme da se prenese Dafa i pošto su ti bogovi stigli, moglo bi se reći da su ljudi na Zemlji koje su stvorili bogovi učinili svoje za Fa-ispravljanje – ljudima nije bilo lako da stignu do te tačke u istoriji – i tako su oni ostali iza, u drugoj dimenziji, koju Kinezi nazivaju podzemljem, i nisu se reinkarnirali ovde. U ovom času, mesto gde se nalaze je u potpunosti asimilirano tokom Fa-ispravljanja. U ovom času, masivna snaga Fa-ispravljanja stiže na najspoljniju površinu ove ljudske dimenzije, i stiže do najspoljnije površine ljudske kože.

Sve do danas, [ljudi] različitih rasa su bili kao čestice pod nogama bogova koji su ih stvorili; mada ljudi mogu da se spajaju i koegzistiraju u ovoj dimenziji, oni ne pripadaju istom sistemu. Dok se stiglo do novijeg vremena, unutar koža različitih rasa ljudi našli su se različiti bogovi koji su sišli sa nebesa. Ono što sam sada raspravljao govori o tome šta se ljudima dešava na površini. Naravno, Dafa se prenosi, i danas nije slučaj da ja donosim spasenje belcima i pretvaram ih u ljude žute rase, niti da donosim spasenje ljudima žute rase i pretvaram ih u belce. (Ljudi se smeju) S tim ste već načisto. Ja svakome omogućujem da se vrati odakle je došao, a ako se dobro kultivišete, daću vam još viši Status dostignuća. Ako si bio bog, opet ćeš se kultivisati nazad u lik boga koji si prvobitno imao, i ja mu ništa neću promeniti; ako si prvobitno bio buda, i dalje ćeš biti buda; ako si prvobitno bio tao, i dalje ćeš biti tao. Ono što eliminišem su samo tvoji loši elementi u postnatalnom univerzumu, koji su se iskvarili. I istovremeno, saobražavam te sa Velikim Zakonom, ispravljam sve za tebe, dajem ti još bolje stvari, i dajem ti stanje koje bogovi budućnosti treba da imaju. (Aplauz)

Razlog je što unutar kosmosa postoje različita bića, različita svesna bića i različiti bogovi, i ne mogu se svi pretvoriti u jedno isto. Tako se ne može, i kosmos tako ne bi napredovao. Naprosto je tako. Znači, što se tiče bića, bez obzira kakav im je spoljni izgled, sva ona su prošla istorijski proces, i sva zaslužuju da se cene, jer to je proces kroz koji je kosmos prošao.

Upravo sam pričao o nekim stvarima koje uživate da čujete (smeje se). Mislim da bolje da više ne šaljete ceduljice sa pitanjima. Kad završim sa preostalih nekoliko cedulja, završiću za danas, jer ne želim da vam oduzmem previše vremena. Ovo je konferencija za razmenu iskustava, pa je i dalje potrebno da pričate i pomažete jedni drugima da se popravite. Nije li malopre na ceduljici bilo pitanje kako da napredujemo kao celina? To je prilika da se napreduje kao celina.

Pitanje: Kakav je odnos između negativnog i zlog bića?

Učitelj: Zapravo, ja sam samo pomenuo negativna bića kad sam pričao o zakonu uzajamnog-podsticanja i uzajamnog-sprečavanja i vezama između različitih bića u kosmosu. Na niskom nivou postoje ljudi i postoje duhovi. Kad smo kod duhova, kineski izraz „duh“ (gui) koji koriste moderni ljudi je opšti naziv, i zapravo postoje mnogi, mnogi varijeteti, uključujući duhove, zle utvare, planinske duhove, šumske duhove, čudovišta, sablasti, zloduhe, demone, i tako dalje. Savremeni ljudi ih uopšteno nazivaju „duhovima“. Na ovom ljudskom svetu postoje ljudi, i postoje duhovi. Gore, više, postoje bude i postoje demoni. A još više gore, postoje pozitivna i negativna bića. A zašto je tako? Jer što je više, bolje je – što je viši nivo, stvari stoje bolje. Na veoma visokim nivoima postoje pozitivna i negativna bića. Mada, negativna bića se ne mogu nazvati „demonima“. Ona su potpuno drugačija od demona. Ali ona su suprotna od pozitivnih bića, i zato je jedno pozitivno, a drugo negativno. Budući da što je niže to biva gore, kad se stigne do određenog nivoa, postoje Kraljevi Fa i Kraljevi Demona. Bude su Kraljevi Fa. Što se tiče Kraljeva Demona, za njih vam mogu reći da ni oni nemaju ljudskih emocija ni želja, i nemaju nikakvih ljudskih vezanosti. Oni su bića u tom domenu, i zato tu mogu da borave. Samo se radi o tome da oni nisu dobri i da pokazuju svirepost – ovo je rečeno na ljudski način – demoni su opaki, a bude su dobre, pa oni postoje kao suprotnosti jedni drugima, i postupaju na suprotan način.

U prošlosti, ljudi su govorili da dobrota i zloba mogu postojati u samo jednoj misli čoveka, da dobrota i zloba dolaze od samo jedne misli čoveka. U ovom kosmosu, svima je teško da nešto učini. Kad jedan buda želi da učini dobru stvar, čim se ta misao ukaže, momentalno će je slediti zloba. Koliko je veliko dobro koje uradi, toliko je velika loša stvar koja sledi. Isto je sa ljudima. Onoliko koliko je veliko neko dobro koje učiniš, garantovano je da će ti pripasti jednaka količina lošeg. Neke stvari se manifestuju u ovoj dimenziji, a neke stvari se ne manifestuju u ovoj dimenziji – manifestuju se u drugim dimenzijama. Na primer, recimo da nekome uradiš nešto jako dobro, i taj ti je zahvalan. Budući da si uradio tu dobru stvar, druga bića mogla bi biti povređena i biti na gubitku. Drugim rečima, onoliko koliko je dobro nešto što učiniš, toliko će biti loša stvar koja će se desiti. Znači, u prošlosti je zakon uzajamnog-podsticanja i uzajamnog-sprečavanja bio apsolutan, i kad bi biće želelo nešto da učini, ono to apsolutno ne bi to moglo tek tako učiniti. Ti bogovi... Svi se čudite zašto bogovi moraju da čekaju pravo vreme i priliku, ako žele da spase nekog, i zašto se kaže da se „pravi čas“ ili „prava prilika“ još nisu ukazali, ili da „situacija još nije sazrela“. Oni to nisu mogli jer je zakon uzajamnog-podsticanja i uzajamnog-sprečavanja bio prilično apsolutan i sve je ograničavao. Jedan bog apsolutno ne bi prouzrokovao da se radi dobre stvari desi velika, loša stvar, što bi proizvelo njegov sopstveni pad. Oni to apsolutno ne bi učinili. Neki sveštenici su pričali i pričali o „spasavanju ljudi“. Ponekad bih pomislio: „Oni stvarno nemaju pojma kakvo je to razmetanje.“ Nije to onako kako ljudi zamišljaju. Znači, zakon uzajamnog-podsticanja i uzajamnog-sprečavanja čini da se bogovi ne usuđuju da učine ono što žele.

Pitanje: Hoće li se čovečanstvo posle Fa-ispravljanja ljudskog sveta sećati današnjeg čovečanstva?

Učitelj: Čovečanstvo, čovečanstvo budućnosti, oni će veličati današnje Fa-ispravljanje iz generacije u generaciju. (Aplauz) Istina o ovom progonu još nije potpuno razotkrivena da je čovečanstvo može videti. Čovečanstvo će biti šokirano. Ispunjenje učenika Dafe, dešavanje svega u šta čovečanstvo ne veruje, i proces ispravljanja svih iskrivljenih stvari čovečanstva – to će uskomešati duše, i biće ne samo šokantno, već i užasno. Sve ove stvari će se desiti. Znači da će čovečanstvo doveka prenositi ovaj segment istorije.

Pitanje: Osećam veliku krivicu, ne učinivši neke stvari kako treba. Iako dobro znam da ne smem previše potonuti u krivicu i čak izgubiti pouzdanje u svoju kultivaciju, i dalje mi je teško da je se otresem.

Učitelj: Nisi odlučan – nemaš dovoljno odlučnosti. Kao učenik Dafe... Pogledaj progon Dafe u Kini pod kojim se učenici Dafe zlopate. I ti si učenik, a ovde ipak nisi u stanju da iskažeš čak ni delić odlučnosti. Za šta si toliko vezan? Nije li to ono što se događa? Nemaš dovoljno ispravnih misli. Da imaš dovoljno ispravnih misli, to bi mogao prevazići.

Pitanje: Učitelju, osećam da neki učenici stavljaju naglasak na „ispravne misli“, ali pomalo previđaju „ispravne postupke“, a kad razmenjuju iskustva oni skoro nikad ne raspravljaju kako imati ispravne postupke. Molim vas da nam objasnite odnos između ispravnih misli i ispravnih postupaka.

Učitelj: Ovo nije dobar opis. Kad vidiš da neko nema ispravne postupke, zapravo se radi o tome da on nema dovoljno ispravnih misli, jer čovekov um je taj koji upravlja njegovim postupcima. Kad su ti misli dovoljno jake, tvoji postupci će svakako biti ispravni, a kad ispravne misli nisu dovoljno jake, postupci neće biti ispravni. Bez obzira kako raspravljamo i kako govorimo o pitanju ispravnih misli, i dalje ima ljudi čije misli ne mogu da postanu ispravne. Kad uvek možeš da održiš svoje ispravne misli, tvoji postupci će svakako biti ispravni. Sve se svodi na to kako vi, kao učenici Dafe, treba dobro da se vladate.

Pitanje: Ja sam učenik koji je dobio Fa posle 20. jula, 1999. Dobio sam Fa u 2000. Pitam se da li mogu da imam istu vrstu moćne vrline kao učenici koji su dobili Fa pre 20. jula, 1999.

Učitelj: U prošlosti, pre 20. jula, 1999, učenici su upražnjavali ličnu kultivaciju, dok je sada vreme za stvarno uspostavljanje moćne vrline. I onda, nisi li dobio Fa u ovo vreme? Što se tiče toga da li neko može [da ima moćnu vrlinu], za svakog je isto. I oni, takođe, u ovo vreme uspostavljaju moćnu vrlinu. Samo što je tvoja lična kultivacija pomešana sa pitanjima objašnjavanja činjenica i spasavanja svesnih bića. Nema uticaja.

Pitanje: Da li je istina da najmikroskopskija materija kosmosa ima granicu? Ako ima, da li je to onda najviša manifestacija Fa, i najviša tačka Džen-Šan-Ren?

Učitelj: „Materija kosmosa... ima granicu“ – zvuči kao da je ova rečenica stigla do kraja, zar ne? Nije li stigla do kraja? Ali ja vam mogu reći da kad idete dalje u mikrokosmos, više nema nikakve materije; to se ne zove materija, i potpuno je drugačije od naše sadašnje materije, ali je i dalje povezano sa sistemom materije. Znači da se uopšte ne može iskazati ljudskim jezikom, i rečima je teško stići do krajnje tačke. Ali ja imam načine da je dostignem rečima.

Pitanje: Neki učenici misle da je njihovo sopstveno saobražavanje sa Fa ono što je najvažnije, pa često ne žele da budu previše zauzeti, radije želeći da imaju više vremena da razmisle o stvarima. Mislim da je proces Fa-ispravljanja veoma brz, i da kad nešto treba uraditi, to treba da uradimo smesta, i da dok god smo u stanju da učimo Fa mirnog uma i tragamo u sebi kad se susretnemo sa stvarima, to se računa u marljivo napredovanje.

Učitelj: Da, to je istina. Kod mnogih stvari, ne bi trebalo da vas suzbijaju ljudske predstave. Možete reći da ste ranije oformili određene navike, ali ono što se danas daruje praktikantima Dafe je Božansko stanje, i vi treba da napredujete prema Božanskom stanju. Mnoge stvari možete uraditi dobro ako im pristupite sa ispravnim mislima. Naravno, treba razmišljati o stvarima, i tu nema ničeg lošeg. Ali ako često trošite previše vremena na razmišljanje, i propuštate prilike da uspostavite svoju moćnu vrlinu u Fa-ispravljanju, onda će vaši gubici premašiti vaše dobitke.

Pitanje: Kako da ostanemo unutar principa Fa kojima nas Učitelj uči, da ne budemo zarobljeni u kavezima koje stvaraju naše sopstvene vezanosti, da budemo u stanju da harmonizujemo stvari sa svih strana, i da postanemo još marljiviji dok napredujemo ka finalnoj fazi Fa-ispravljanja? Takođe, što se tiče obavljanja Dafa stvari i razumevanja Fa principa, kako da obezbedimo da se ne fokusiramo samo na jedan pristup, i da budemo sposobni da harmonizujemo stvari sa svih strana?

Učitelj: Ponekad kad vi, narode, mislite o nekoj temi, formirate jednu vrstu navike: „Želim da učinim to i to... evo kako ću to da učinim... evo kako ću to da učinim.“ Puno mozgate o tome, do tačke kad smatrate da ste sve pokrili na zadovoljavajući način. Ali kad prionete da to obavite, prave, stvarne situacije mogu se razlikovati na mnogo načina, i vaš plan zapravo neće uspeti (smeje se). A kad ne uspe, vi ponovo krećete da mozgate. Ne treba ovako da radite. Imajte ispravne misli! Kako god mislili da nešto treba učiniti, samo napred, učinite to, a kad naiđete na probleme, prirodno ćete znati kako da ih rešite. Ako su vam ispravne misli snažne, sve će glatko proći, i garantovano je da će vam dobro ići.

Zašto vam govorim da ovako radite? To izgleda pasivno, zar ne? Ali to nije istina, jer vaša strana koja se uspešno kultivisala sve zna, i bez obzira kako nešto uradite, to će biti dobro, i bez obzira kako radite te stvari, vi ćete moći da ih uradite dobro. Znači da samo treba da imate tu misao. Kad znate šta treba da uradite, napred, radite to, a dok budete radili, vaša mudrost će neprestano istupati napred, jer u tom času, ona vaša strana koja se uspešno kultivisala će se fuzionisati sa vašom stranom ovde. To je bog, koji je svemoguć! I, naravno da će mala stvar biti rešena za čas, a vaša mudrost će izroniti – tada je drugačije! A ako se zaglavite, Učitelj će vam dati mudrost (smeje se). (Aplauz)

Pitanje: Praktikanti sa Tajvana šalju pozdrave cenjenom Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Na Tajvanu su neki učenici preveli [i snimili] Džuan Falun i Bitno za dalje napredovanje, između ostalog, na tajvanski i stavili „Pu Du“ i „Ji Ši“ kao muziku u pozadini. Snimak se prodaje za oko 500 Tajvanskih dolara.

Učitelj: Nikakvu muziku ne treba dodavati u Fa lekcije – čak ni Dafa muziku. O svemu što je vezano za objavljivanje mojih dela brinu se učenici koji su zaduženi za to. Takođe, hajde ovako da predstavim, za sve postoji ugovor. Znači da naši učenici ne mogu sami da objavljuju knjige, sami da deluju, ili da ih koriste da zarađuju novac. Čak i ako ništa na njima ne zarađujete, ne možete po volji preduzimati stvari, jer za vreme Fa-ispravljanja ne sme biti nikakvih omaški. Tokom ovog perioda treba da pazite na određene stvari. Što se tiče budućeg čovečanstva, ljudski moral će se popraviti, svi će poštovati pravila, niko neće učiniti tako nešto, i svi će paziti na stvari. U ovom času ne ide tako, zlo traži nedostatke da ih iskoristi, i ljudi nisu čestiti, pa ne možemo raditi na ovaj način. Čak je još manje prihvatljivo ako neko želi da iskoristi te knjige da bi zaradio.

Što se tiče prevođenja na tajvanski, ja nisam protiv toga da se prevedu na tajvanski. Ali bez obzira šta radite, ne možete sami. Ovo sam objasnio kristalno jasno: kad su u pitanju Dafa stvari, niko ne sme da preduzima stvari na svoju ruku. Naravno, pod posebnim okolnostima koje sada postoje u Kini, u redu je da učenici tamo čine stvari da bi rešili problem dobijanja knjiga, ali treba da obezbedite da ni jedna reč iz originalne knjige ne bude promenjena. Izvan Kine ovo nije dopušteno.

Pitanje: Najdublje razumevanje Fa koje imaju stariji učenici je da treba biti postojan u Fa i verovati u Učitelja. Ovo bih htela da pitam: odakle potiču postojanost i vera? Ovo pitanje već dugo vremena muči mog muža. Kako možemo da se kultivišemo i oformimo ovu vrstu neuporedive postojanosti u Fa?

Učitelj: Da li treba verovati u nešto, ili ne, ne predstavlja racionalnu misao čoveka. To nije nešto što vam ja dajem, i nije stanje u koje možete dospeti uz pomoć bilo kojeg metoda. Svi učenici Dafe imaju postojanu veru u Dafu; ovo je opis rečima učenika Dafe. Njihova čvrsta vera u Dafu razvija se iz racionalnog razumevanja, i nije rezultat nekih faktora koji imaju uticaj na ljude. Na svojoj najspoljnijoj površini, ljudsko biće ima tri duše i sedam duhova. Jedan od sedam duhova se zove „vera“. Čovek može verovati u ono što čuje kad neko drugi nešto kaže – to je njegova uloga. Ali ova vrsta verovanja se ne može porediti sa pravednom verom u kultivaciju, jer je to spoljna, najspoljnija površina ljudskog bića, i naprosto igra ulogu obezbeđivanja jedne vrste inteligencije. Ali pravedna vera učenika Dafe je božansko stanje. Ona je rezultat racionalnog poimanja istine, to je božansko stanje one strane koja je uspešno kultivisana, i definitivno nije nešto na šta spoljni elementi mogu imati uticaja. Nije to imati čvrsto verovanje radi čvrstog verovanja, ili biti postojan radi postojanosti – ne može se to postići na taj način. Iz moje perspektive, kao vašeg Učitelj, ja ništa neću od učenika Dafe. Sve što oni danas rade – da li je to potvrđivanje Fa, spasavanje svesnih bića, ili učenje Fa i odgajanje sebe – mogu vam reći da se nijedna od ovih stvari ne čini za mene. U budućnosti će učenici Dafe videti da je sve što su učenici Dafe učinili, bilo za njihovo sopstveno dobro. Oni koji su spaseni su njihova sopstvena svesna bića, ono što ispunjavaju su njihovi sopstveni rajevi i svesna bića, a moćnu vrlinu oni uspostavljaju za sebe – sve ove stvari se rade za dobro samih učenika Dafe. Ni jedna jedina stvar koju radite nije za Učitelja, i nijedna stvar koju radite nije ni za koga drugog. (Aplauz)

Zato nema potrebe da se primoravaju da bilo šta čine. Svi učenici se uspinju kroz poimanje Fa principa, i to je jedini način na koji mogu postati postojani u Fa. Ovo nije usled bilo kog spoljnog faktora, i ne može se postići iznalaženjem neke metode. Učitelj ništa ne traži, i ništa od njih neće uzeti. Ja im samo dajem stvari i snosim stvari umesto njih. Definitivno je tako! (Aplauz) Zato im govorim da više uče Fa – oni ga svakako ne uče za Učitelja.

Pitanje: Šteta koju je Partija nanela tradicionalnog kineskoj kulturi i njena ateistička propaganda od 1949. na ovamo proizvela je velike smetnje da ljudi shvate Dafu i ovaj progon. Ovo gledište bih hteo da iskoristim da objasnim činjenice, na primer, i usmerim ljude da razmisle o tome zašto su u kineskoj tradicionalnoj kulturi postojali tako detaljni aranžmani. Ali izgleda da to nema nikakvu vezu sa ljudskim pravima. Mogu li da govorim iz ovog ugla?

Učitelj: Da, možeš. To možeš istražiti sa onima koji su dobro obrazovani i imaju sopstvene ideje. Ali što se tiče prosečne osobe na koju nailaziš, ako na taj način budeš razgovarao s njom, čak i ako budeš razgovarao sa samo jednom osobom dnevno, to će te prilično iscrpiti (smeje se). Moraćeš da upotrebiš puno reči. U redu je objašnjavati činjenice iz različitih uglova. Samo napred, razgovaraj tako s ljudima, ali trebalo bi da završiš na razgovoru o progonu.

Pitanje: Praktikanti Dafe iz Fudžua, Fušuna, Guandžoa, Kunminga, Čengdua, Lešana, Nanjanga u provinciji Henan, Čengdea i Šijana šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Praktikanti Dafe sa ostrva Sajpan, iz Francuske, Makaoa, Hong Konga, Engleske, Japana, Meksika, Španije, Škotske i Rumunije šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz) Pošto su na ovoj ceduljici samo pozdravi, ja ću ih sve iščitati.

Pitanje: Svi praktikanti Dafe iz Huidžoa u provinciji Gvangdong, Ningba u provinciji Džečijang, oblasti Čaošan u provinciji Guangdong, Vuhana u provinciji Hubei, Nančanga u provinciji Đijanši, Šijena u provinciji Hubei, Tiendžina, Nandžinga, provincija Hunan, Unutrašnje Mongolije, provincije Junan, Šangaja, Pekinga, provincije Džečijang i Hohota šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz) Mora da su iskombinovali predate ceduljice koje šalju pozdrave Učitelju. Ima ih još.

Pitanje: Svi praktikanti Dafe iz Vankuvera šalju pozdrave Učitelju. Svi praktikanti Dafe iz Singapura, Indonezije, Grčke i Južne Amerike šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Cenjeni Učitelju, molim vas da mi kažete iz koje dinastije se je reinkarnirao narod Singapura? (Ljudi se smeju)

Učitelj: Nemojte više postavljati ovakva pitanja, jer u nekim slučajevima vlast ovo ne shvata, a u nekim slučajevima ja ne želim da kažem. Singapur potiče od bande Li Zičenga. (Ljudi se smeju)

Pitanje: Svi praktikanti Dafe sa Prve kineske vojno-medicinske akademije šalju pozdrave Učitelju. Učenici u Čangčunu šalju pozdrave Učitelju. Zahvaljujemo Učitelju na njegovoj milosti i spasavanju svih bića. Mi ćemo definitivno biti dobri.

Učitelj: Hvala. (Učitelj se podiže) (Publika se podiže, dugi aplauz)

Učitelj: Molim vas, sedite. Znači, sa potvrđivanjem Fa, do sada ste prebrodili četiri godine. Bez obzira koliko će još trebati, o tome nemojte razmišljati, jer kad o tome razmišljate, to predstavlja vezanost! Bez obzira koliko će trajati, učenici Dafe su odgovorni za čišćenje tih zlih elemenata, razotkrivanje zlog progona i spasavanje svesnih bića! (Aplauz)

Bez obzira da li ste oni koji su izgubili svoje živote tokom progona, ili oni koji su puno propatili tokom ovog progona, zapamtite: Učitelj vas definitivno neće izneveriti ni malo! (Aplauz)

Bez obzira da li si učenik iz Kine, ili izvan Kine, nadam se da svi vi grabite konačne trenutke da delujete dobro i još bolje. Posebno oni među vama kojima ne ide dobro, treba da iskoristite vreme da se popravite. Ne dopustite da vas prilika mimoiđe. Jednom kad se progon okonča, i jednom kad snaga zla više ne bude dovoljna, ova stvar će biti okončana, a tada će zaista biti kasno za kajanje. Da se ova stvar nije desila, ne bi bilo učenika kojima loše ide. Ali sad kad se desila, a nekim učenicima među vama ne ide dobro, treba da ugrabite vreme i popravite se. To je zato što se na kraju ipak desila; da se nije desila, ne bi bilo bitno. Učitelj je u stanju da učini sve i može da ispravi sve. Ali sad kad se to dešava i nanosi vam gubitke, morate sami da nadoknadite gubitke. Nadam se da nijedan učenik Dafe neće prenaglašavati formu stvari. Vaša sopstvena kultivacija, vaš sopstveni napredak, vaše potvrđivanje Fa usred zla, spasavanje svesnih bića, i postojano napredovanje putem kojim treba da idete je ono što je najvažnije. (Aplauz)

Hvala. (Dug aplauz)

Li Hondži
20.04.2003.

1 Iz Hong Jina
2 Džang – kineska mera za dužinu. 1 džang je 3,33 metra