Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na konferenciji u Vankuveru, u Kanadi, 2003

(Dug aplauz) Neke od vas u publici upravo sam video na poslednjoj Fa-konferenciji. Izgleda da se naše Fa-konferencije češće održavaju u leto. Kad se u različitim oblastima održavaju Fa-konferencije, odande me ljudi uvek pozivaju i nadaju se da ću prisustvovati. Zapravo, svaki put kad vas vidim, to je zato što imam nešto da vam kažem. Obično, kad se u različitim oblastima održavaju Fa-konferencije, svi žele da Učitelj prisustvuje i kaže nekoliko reči. Ali, ponekad niste do kraja shvatili zahteve koje sam za vas postavio u prethodnom predavanju i onda, ako kažem više, verovatnije je da ću razvodniti vaše razumevanje iz prethodnog predavanja i ono što treba da uradite. Zato ne mogu tako često da prisustvujem Fa-konferencijama. Zapravo, danas nemam ništa posebno da pričam, ali sam odavno obećao učenicima u Vankuveru da ću doći kad budu držali Fa-konferenciju, pa sam ovaj put tu. (Srdačan aplauz)

Naporno ste radili. Vidim da objašnjavate činjenice i da idete pred konzulate i ambasade da potvrdite Fa. Na ovoj Fa-konferenciji, učenici su imali neke probleme sa ishranom i smeštajem. Kad sam stigao, video sam vas kako se muvate po ulicama. Ali bez obzira koliko je iskušenje, vaš cilj je jasan: u teškim situacijama, mi jesmo u stanju da spašavamo živa bića i da uspemo u kultivaciji, da uspemo u odgajanju sebe; u ovom procesu kultivacije, mi smo u stanju da čeličimo sebe i postajemo sve čistiji i čistiji, i sve više i više možemo zadovoljavati više standarde, a u međuvremenu, ovaj zli progon vas čini sve više i više razumnim i sve bolje i bolje znate kako da se suočite i suprotstavite ovoj zloj drami i progonu. Znači, bez obzira koliko je očajno i koliko je teško, mi smo učenici Dafe, pa mi ne radimo ništa što rade obični ljudi i vama je jasan vaš krajnji cilj: mi želimo da dostignemo Ispunjenje kultivatora. Ono što mi želimo da dobijemo je nešto što obični ljudi nikad ne bi mogli dobiti. Zato je to za učenike Dafe važna i ozbiljna stvar, započeti od obične osobe i moći potpuno prevazići obične ljude u tom procesu, a povrh toga, vi se kultivišete u običnom društvu i morate zadovoljiti više standarde—standarde koji prevazilaze ljudsko društvo—i postići stvari koje su svi kultivatori kroz istoriju želeli da postignu, ali nikad nisu mogli. Znači, stvari poput vašeg potvrđivanja Fa i spašavanja živih bića obuhvataju to kako se unapređujete, kako uklanjate svoje propuste, stvari za koje ste i dalje vezani i sve vrste nedostataka. Na ovaj način, bez obzira koje forme iz običnog društva koristite u potvrđivanju Fa, vi se kultivišete, bez obzira šta radite, vi se popravljate i bez obzira šta radite, to treba da radite sa pozicije kultivatora, a ne sa stanovišta običnog čoveka.

Jasno je šta je naša polazna tačka. Suština onog što radite kao kultivatori je da se popravljate i da se kultivišete i da, tokom ovog progona, razotkrivate zlo, privodeći progon kraju, odbacujući aranžmane starih sila. Znači, mnoge stvari koje radite izgledaju kao ono što rade obični ljudi, ali sama njihova priroda je drugačija. Fundamentalna razlika je u tome što su naš krajnji cilj i naše polazište drugačiji od njihovih. Mi samo koristimo neke obične načine običnog društva. I obično društvo, takođe, je nivo koji je Fa stvorio za ljudsku vrstu, pa mi na ovom nivou potvrđujemo Fa koristeći kulturu, koju je Fa stvorio za obične ljude i različite forme u kojima može postojati. Ja ne mislim da u ovome ima išta loše.

Znate, dobro i zlo koegzistiraju u ljudskom društvu. Ali Dafa kultivatori deluju iz čiste dobrote i ovo ima pozitivno dejstvo na čovečanstvo, na društvo, na ljudsko razmišljanje i moralne vrednosti i na nas, kultivatore. Širenje Dafe je zapravo postiglo ogroman, pozitivan efekat—izuzetno dobar efekat—na društvo, ljudska bića i kultivatore same, i sve što se manifestuje je pozitivno. Mi smo načisto sa ovim, a to su, takođe i obični ljudi u društvu. Pod zlim progonom, neki su bili iskorišćeni i pod kontrolom zlih bića, pa su izgovorili stvari koje nisu bile od srca, stvari koje su izgledale kao da nešto znače, mada zapravo nisu i stvari koje nisu dolazile iz njihovog sopstvenog razmišljanja—što je prouzrokovano zlom manipulacijom. Danas, kad ljudska bića kažu nešto o Dafi, ona moraju biti odgovorna prema sebi. Ranije, ljudi su mogli reći da te reči nisu hteli da kažu, budući da su ih kontrolisala i zavaravala zla, strana bića. Ali, u situaciji kad se strana bića raščišćavaju i ljudi nešto kažu, tada ti ljudi to zaista govore sami, pa za to treba da preuzmu odgovornost.

Ja upražnjavam milost (cibei). Ja mogu da ne uzmem u obzir loše stvari koje su ljudi učinili ili rekli, o učenicima Dafe i meni tokom ovog progona, kao i stvari koje su učinili da pogoršaju situaciju. Mada, ovo naravno ne važi za one koji su načinili veliku štetu Dafi. Ti se ne mogu spasiti. Da, Fa može da spase sve i svašta—vi ste čuli kako Učitelj kaže da ja sve mogu pretvoriti u nešto najbolje, koliko god da je ono loše—ja mogu sve to, Veliki Zakon to može, ali neki maliciozni ljudi su počinili takve grehe prema sebi tokom ovog progona, da više ne zaslužuju da čuju šta učenici Dafe imaju da kažu i više ne zaslužuju da ih Dafa spasi, drugim rečima, u ovom progonu oni su se već pozicionirali za budućnost i izgubili priliku da budu spaseni. Pa ovi ljudi nisu uključeni. Rekao sam da koliko god da je jedno biće kroz istoriju postalo loše, ono i dalje ima šansu. Bilo da je u ljudskoj dimenziji ili u drugoj dimenziji bilo kog nivoa, dok god nije zgrešilo protiv Dafe tokom progona, bez obzira koliko su ogromni njegovi gresi bili tokom istorije u običnom društvu ili u drugoj dimenziji bilo kog nivoa - ja ga mogu spasiti. I ovo sam vam rekao: ja zanemarujem sve greške bilo kog bića u istoriji. To je zato što više čak ni kosmos nije dovoljno dobar i bića se više ne mogu porediti sa bićima iz faze formiranja i stagnacije, pa kad sve više nije dovoljno dobro, ja ne želim da poredim i izabiram one koji su relativno bolji. Ja naprosto želim da spasem sve - dok god oni ne zgreše protiv samog Fa-ispravljanja, ja ih mogu spasiti. Ovog principa čvrsto se držim dok činim stvari. (Aplauz)

Često ima učenika, koji me pitaju o onim ljudima koji žele da uče Dafu, ali koji su nastupili kao špijuni za zlo koje progoni Dafu, i koji su progonili Fa-ispravljanje. Ovi ljudi, koji su grešili protiv Dafe su i dalje među učenicima Dafe, ako se gleda njihova svesna strana, oni ne žele da napuste Dafu, a opet, ako se gleda njihova ljudska strana, njih pokreću njihove ljudske predstave i ljudske vezanosti i činili su neke stvari koje su učenicima Dafe i Fa-ispravljanju nanele zlo. Znači, kod ovih ljudi, koje ja i dalje nazivam “učenicima,” problemi su zbilja ozbiljni i teški. Ali nije da oni ne mogu nikada više biti izbavljeni, nije da više ne mogu biti spaseni. I dalje su drugačiji od drugih bića. Fa-ispravljanje još nije gotovo, pa i dalje ima šanse da se potvrdi Fa. Drugim rečima i dalje ima šanse da se to nadoknadi. Ja sveobuhvatno gledam na biće i sagledavam celu njegovu istoriju. Ako je neko zaista učenik Dafe, ako je ranije zaista bio jako dobro biće, ali je u momentu učinio nešto loše u ovoj sredini, onda se i dalje razlikuje od obične osobe, koja je zgrešila protiv Dafe. Pošto nadoknade štetu koju su načinili, oni i dalje mogu uspeti, a ako budu dobri, svejedno će ih čekati velika moćna vrlina. (Aplauz)

Ja sam ranije rekao da u običnom društvu, bez obzira koji položaj zauzimate ili koji je vaš posao, pa čak i ako je špijunaža vaš posao—što je specijalan posao sa specijalnim zadacima, pa se zato zovu osoblje za specijalne zadatke, zar ne?—bez obzira, vi ste biće, pa ne treba da propustite ovu izuzetno retku i dragocenu priliku samo zato što imate poseban posao, ne možete upropastiti šansu koju su bića čekala desetinama hiljada godina, samo zbog vašeg posla. To je ono kako ja gledam na bića. Naravno, u doba kad sam predavao Fa, vrata spasenja su bila širom otvorena—ja vas nisam birao na osnovu društvene klase, zanimanja ili statusa. Ja uopšte ne gledam na te stvari. Nema razlike da li si bogat ili siromašan, kojoj društvenoj klasi pripadaš, da li si pametan ili nisi, da li si dobro obrazovan, kojoj etničkoj grupi pripadaš - ja ne pravim nikakve razlike. Ja ne gledam ni na kakve razlike koje ljudska bića povlače i nemam na umu nijednu od njih. Sve tretiram jednako. Tako ja činim. A to svakako uključuje te specijalne agente, čak i one koji preuzimaju špijunske zadatke da bi više saznali o Dafi.

Naravno, ako pogledate unazad i razmislite, videćete da ja, kao vaš Učitelj, tretiram živa bića s najvećom milošću. Zato, ako vas uprkos svemu ovome ne mogu spasiti, onda takvi ljudi moraju trpeti posledice. Znate, mnogi učenici žele da me vide i mnogi obični ljudi žele da me vide. Kad me neki ljudi vide, oni se uzbude ne znajući razlog, a kad me neki ljudi vide, oni se osećaju posebno srdačno i blisko. Neki ljudi se toliko uzbude da bi zaplakali. To je zato što njihova svesna strana zna da ću ja pomoći svakom ko me ugleda (Aplauz) i da mogu da umanjim grehe i karmu koju su oni napravili kroz istoriju. (Aplauz) Pa bez obzira koji je tvoj posao ili šta radiš, ako me vidiš, ja ću te navesti da razviješ dobre (šan) misli i ako me vidiš, ja ću umanjiti tvoje grehe i karmu, dok budeš imao dobre misli. (Aplauz) Zapravo, svi na svetu imaju stranu koja zna, oni su svesni. Ili drugačije rečeno, nije važno šta ste radili ili šta radite, ja vas sve tretiram na ovaj način. (Aplauz) Možda je to ta “najveća milost”, o kojoj ljudi govore. Naravno, tako se manifestuje među bićima na ovom nivou. Kad se ja ovako ponašam prema ljudima, kad se ja ovako ponašam prema ljudima sveta, ako usred takve milosti i takve tolerancije, koja potpuno prevazilazi ono kako se obični ljudi ponašaju prema bićima, ljudi sveta, ljudska bića i dalje škode Dafi i izneveravaju učenike Dafe koji pokušavaju da ih spase, onda Buda Fa ima svoje dostojanstvo; kad oni i dalje ne postupaju kako treba ni pošto im se ukaže takva milost, onda za njihovo postojanje apsolutno nema nade.

Vi znate za SARS u Kini, pa, u prošlosti su stare sile odlučile da [ga upotrebe] da eliminišu osam miliona ljudi u Kini. Umesto da se kaju, oni i dalje skrivaju činjenice o ovome. Iz milosti prema ljudskim bićima, [Učitelj] želi da ljudskim bićima da više šanse i neće da tako puno ljudi strada. Ali umesto da se pokaju, oni čak koriste SARS da progone učenike Dafe i zataškavaju činjenice. I ljudi na moći su obični ljudi i oni su podložni božjoj kazni. Bogovi upozoravaju ljude sveta, a [neki] ljudi i dalje hoće da zataškaju stvari i spreče ljude sveta da nauče svoju lekciju. Onda je ono što ih čeka još gora kazna s nebesa! Drugim rečima, dok ja tretiram sva bića s najvećom milošću, ako neka bića od vas i dalje ne mogu proći, ja ću vas onda ostaviti na miru, a tada će, naravno, biti drugih načina da se postupi prema vama. Drugačije rečeno, Buda Fa je milostiv, ali takođe ima uzvišenu prirodu Bogova, i ljudima nije dopušteno da rade šta hoće i ne uzimaju milost božju za ozbiljno. To je čin huljenja bogova.

Kad sam prošli put predavao Fa, pomenuo sam kako su neki učenici činili greške koje nije trebalo. Zapravo, ako ste marljivi u učenju Fa i dobro ga učite, vi se korigujete i ponovo se dobro ponašate, pa ste onda i dalje učenici Dafe. Drugi put samo postupite kako treba, to je sve i nemojte toliko mozgati kao da je to nešto tako ozbiljno. Ako u sebi to smatrate nečim tako ozbiljnim, to će stvoriti novu situaciju, u kojoj ćete se osećati pritisnuti kajanjem i brigom, a tada ćete potonuti u vezanost i nećete moći da se otrgnete. Čitav proces kultivacije učenika Dafe je proces uklanjanja ljudskih vezanosti. Šta god doživeli, u času kad shvatite problem, naprosto ga odmah ispravite; ako padnete, samo ustanite i nastavite da radite šta jedan Dafa praktikant treba da radi. U tom slučaju, greška koju ste napravili važiće samo kao test koji niste prošli u svojoj kultivaciji, pa možete probati da ga prođete neki sledeći put - za vas će biti još prilika da prođete taj test. To je sve. [Loše] stvari, koje učinite tokom svoje kultivacije, Učitelj ne može smatrati za mnogo važnu stvar. Ali druga je priča sa onim ljudima koji ne mogu da se iskobeljaju iz te situacije ili koji ponavljaju greške. Zbog toga što ste napravili grešku, ne možete razvijati nove vezanosti.

Ranije, dok sam predavao Fa, ja nisam mnogo jako naglašavao stvari, jer nisam hteo da vam stvaram mentalno opterećenje ili da izazivam druge vezanosti. Iz istog razloga retko predajem Fa učenicima individualno. Kad bih nekome predavao Fa i ukazao mu na njegove nedostatke, samo razmislite, njegov um bi zbilja bio opterećen, jer su te reči došle iz mojih usta. Zato ja retko predajem Fa nekome posebno. Kad predajem Fa, ja govorim o stvarima široke primene i govorim u širem smislu. A što se tiče sporednih problema, koji su na margini ili koji su izolovani i odnose se samo na nekoliko pojedinaca, ako ne ometaju učenike Dafe u celini, onda nema potrebe da ih iznosim. Jer učenici će, tokom procesa kultivacije, ugledati te stvari među njima, pa će oni ukazati na njih tim ljudima, oni će ukazati na nedostatke. Pa čak i ako ti ljudi to ne mogu odmah da shvate, pošto imaju vezanosti, oni će postepeno shvatiti. Samo kad nastanu veliki problemi u telu ili imaju veze sa sveukupnom situacijom Dafe ili ako postoji problem sa situacijom vašeg potvrđivanja Dafe, tek onda ja govorim o tome. Sada, na primer, u nekoliko oblasti u Kini i dalje ima ljudi koji šire lažne [Dafa] napise, a neki ljudi su toliko vezani da ih čak uče napamet i ne samo da ih uče napamet, već idu okolo promovišući to među učenicima. Šta ih nagoni da to čine? Oni to čine jer lažni napisi sadrže stvari za koje su oni vezani, stvari koje se slažu sa njihovim ljudskim vezanostima. Ja ne mislim da oni namerno žele da naruše Fa. Zbog toga što imaju vezanosti i ljudske misli koje rade ovo, oni čine stvari koje zlo želi da budu učinjene i ometaju učenike Dafe koji potvrđuju Fa.

Do sada sam, zapravo, više puta prisustvovao kanadskim Fa-konferencijama. (Aplauz) Tri su glavne i one su na vas učinile veoma dubok utisak. Prvi put, kao što znate, je bilo malo pre 20. jula [1999]. Drugi put je bilo kad su represija i progon bili veoma oštri. Ta je bilo u Otavi, i tamo sam bio. Ovaj put, to je u vreme dok se zlo eliminiše na širokoj osnovi, a Fa-ispravljanje napreduje snažnim koracima, eliminiše zlo veoma velikom brzinom i probija se do ljudske dimenzije. U takvom času dolazim ovde da se sretnem s vama. Znači, ove tri Fa-konferencije u Kanadi dosta toga govore. (Dug aplauz)

Treba reći da su kanadski praktikanti obavili sjajan posao i ovo se odražava u puno različitih stvari. Ključna stvar je bila vaša dobra saradnja i nije bilo puno slučajeva da ste dopustili da lične vezanosti utiču na to kako potvrđujete Dafu. I nije bilo previše slučajeva među vama da insistirate na sopstvenom mišljenju do te mere da ne možete da se povučete. Nije bilo puno trvenja među učenicima. Dosta dobro ste sarađivali jedni s drugima i tako ste stvorili tako dobru situaciju povodom potvrđivanja Fa. I, naravno, Kanada je posebno mesto. Kanadska vlast i narod dali su puno podrške i simpatija Dafi i praktikantima Dafe i mi treba da zahvalimo kanadskom narodu i vlasti na tim stvarima. (Srdačan aplauz)

Znači, kad pogledamo na ove tri konferencije i promislimo, jasno možemo videti razlike u sveukupnoj situaciji. Ja sam se tri puta sreo sa učenicima u Kanadi i promene u sveukupnoj situaciji između ta tri puta su velike. Svi to vidite. Kad je progon počeo, pritisak je bio veoma intenzivan. Kad sam predavao Fa u Kanadi pre 20. jula, 1999, puno toga što sam izrekao zapravo je trebalo da nagovesti neke stvari ljudima sveta—nešto sam saopštavao ljudima sveta. Svaka osoba ima stranu koja zna. Kad ja predajem Fa, ja ne pričam samo ljudskim bićima, slojevi i slojevi mene pričaju bićima na različitim nivoima i to je zato što ništa što se dešava na ovom mestu ljudi nije izolovano—to je odraz, na najnižem nivou, kosmičkih promena koje se dešavaju. Baš kao što sam ranije rekao: istine se razlikuju od nivoa do nivoa. Sa višeg nivoa, istine na nižem nivou izgledaju pogrešne, ali istine su istine na nivoima koji im odgovaraju i stanja, manifestacije i standardi za istu stvar se razlikuju na različitim nivoima, sa stvarima bližim Istini dospeju više. Ali sveukupno, istine se konsistentno spuštaju od vrha do podnožja, a kad se manifestuju na različitim nivoima, to su istine različitih nivoa. Bića na svakom pojedinom nivou, onda, imaju različita stanja i različita razumevanja istina. Što se niže dospe, niži su zahtevi i gore je ponašanje bića. Kad se dospe do ovog, najnižeg nivoa ljudskih bića, ovo je ono kako se bića ponašaju, a to je blizu najgorem. Stare sile su napravile sasvim specifične aranžmane za ovaj zli progon. Ja ovde obuzdavam zlo, a to rade i ti pravedni Bogovi, Fa-čuvari. Stare sile imaju svoje aranžmane, ali zapravo i zlo je pod kontrolom. Kad zlo pokrene svoju zlobu, ona deluje užasno dominantno, ali kad su u pitanju stvarni rezultati, oni su veoma slabi. Naravno, kad zli ljudi deluju u ime zla, ako misli učenika Dafe nemaju nedostataka i snažne su, zli ljudi će biti prestrašeni i ispravne misli će ih čak poraziti. Tako stoje stvari. Sveukupno, zlo nije moglo da postigne šta je htelo, a to je zato što su Bogovi kontrolisali stvari, naposletku. Stare sile imaju svoje aranžmane, ali one samo pokušavaju da stvore situaciju kakva im treba, ali stare sile ne mogu da čine šta hoće po svojoj volji, jer ih ono što ja hoću da uradim i kontrola pravednih Bogova nad njima, sprečavaju da postignu šta su namerile.

Stari kosmos ima stare istine. Nijedno biće, pre nego što ga ispravi Fa, ne može da vidi ništa što je posle Fa-ispravljanja, i ne može da vidi pravu manifestaciju novog Fa, jer toga nije vredno. Ako biće zaista može da vidi manifestaciju novog Fa i novog kosmosa, onda je ono isto što i novo biće i prirodno će činiti stvari u skladu s tim. Oni ne mogu da vide te stvari jer oni su bića koja pripadaju kosmosu iz prošlosti, pa ne mogu da vide budućnost koja ne pripada kosmosu iz prošlosti. A ta budućnost nisu stvari koje su priređene tokom istorijskog perioda starog kosmosa, gde postoje brza i spora vremena i razlike između različitih dimenzija, što su stvari koje Bogovi starog kosmosa mogu da vide. Radi se o drugačijem i novom kosmosu, onom u kom je sve preraspoređeno—bilo da je to vreme, dimenzije, bića, mehanizmi ili Fa. Ni na koji način nije povezano sa bilo čim u starom kosmosu i bića starog kosmosa ne mogu ga videti. Kad bi mogla, ona bi premašila moći svih Bogova. Tako se ona vladaju prema starom Fa, sledeći poredak starog kosmosa i čineći šta žele da čine. Mnoge stvari zaista je teško promeniti. Ja od njih ponekad zatražim da učine nešto, a oni misle da je to neosnovano, pa to ne smeju da učine. Oni su samo bića ovog vremenskog perioda, pa misle da je to pravi način da se rade stvari. Kad ništa ne rade, to se može smatrati za dobro ponašanje.

Zapravo, oni koji su se umešali u Fa-ispravljanje su banda starih sila. Relativno više bića u gigantskom kosmosu nije uzelo učešća i ona su u stanju posmatranja stvari. Ali, jednom kad sveukupna, ogromna sila Fa-ispravljanja stigne, bilo da su posmatrali ili učestvovali u njemu, svi oni će dobiti razrešenje u Fa-ispravljanju; oni koji treba da budu asimilovani, biće asimilovani, oni koji treba da dobiju pozitivno razrešenje dobiće pozitivno rešenje, a oni koji ne mogu biti asimilovani ili pozitivno razrešeni, ako nivo treba da im se obori, on će biti oboren, a oni koji su počinili zločine i treba da budu prognani, biće prognani. Rekao bih da jednom biću nije lako da stupi u budućnost, to nije lako i to je zato što budućnost ne pripada bićima ovog ciklusa. Ako to posmatraš iz perspektive starih shvatanja, da bi bića ovog ciklusa stupila u budućnost, da bi ušla u naredni ciklus kosmičkih tela, koja im ne pripadaju, to je apsolutno nemoguće. Tokom ovog Fa-ispravljanja, sve i sva bića ja tretiram sa najvećom milošću i to je razlog zašto sam želeo da asimilujem ta bića i prevedem ih tamo iz ovog starog kosmosa i zato sam počeo da obavljam Fa-ispravljanje kosmosa. Da to nije slučaj, za sva bića ovog ciklusa ne bi ni bilo nikakvih prilika da odu u budućnost. Budućnost ne pripada njima, ona ne pripada ovim bićima iz sadašnjosti. Zato, ako neko hoće da ode u budućnost, on mora zadovoljiti zahteve budućnosti.

Naravno, to nije izvodljivo za biće u sadašnjem vremenu i njemu je jako teško da se uskladi s tim. Ali ima jedno: moj Fa se širi i za njega znaju slojevi na slojevima živih bića i mnoga bića ga uče i čitaju ga. Džuan Falun postoji na svakom nivou, istine na svakom nivou su drugačije i reči u njemu izgledaju drugačije, a sve su to istine novog kosmosa na različitim nivoima. Mnoga bića ga čitaju i saobražavaju se sa njim. Razlog je taj što se nešto slično nikada ranije nije desilo još od veoma dalekih vremena, od početka vremena u kosmosu i to je nešto o čemu se živa bića nikad nisu usuđivala da misle, o mogućnosti da se premosti tako velik jaz u istoriji, jer ta istorija ne pripada nijednom od bića u sadašnjem kosmosu. Sve u ovoj istoriji i sva bića u kosmosu koja žive u ovoj sredini i ova istorija koja bićima pruža opstanak u ovoj sredini, [će] zbilja ući u budućnost koja ne pripada ovoj istoriji i zapravo nema ništa sa njima. To je drugačije od ovog starog kosmosa, gde kad kosmička tela na različitim nivoima više nisu dovoljno dobra, ona bivaju uništena, a stvore se nova. Taj proces zvuči isto kao stvaranje i uništavanje novih i starih univerzuma na različitim nivoima u kolosalnom nebeskom svodu, ali je potpuno drugačiji. Kako god se različita kosmička tela u kosmosu uništila i re-kreirala, ona su i dalje rezultat jedne jedine misli višeg bića u ovom kosmosu i njegovih moći. Drugim rečima, ona su i dalje rezultat standarda i aranžmana starog kosmosa. Jer za jedno još veće biće, kosmička tela ispod njega su delovi njegovog tela, pa kad se tokom metabolitičkog procesa odstrani neka ćelija, kad se ćelija re-kreira, ona i dalje nosi njegove sopstvene mehanizme, njegove sopstvene karakteristike i stvari njegovog sopstvenog univerzuma—sve je to on učinio. Ali kad zaista nestane kompletan kosmos, to je kao da je to biće umrlo i kasnije, u određenom trenutku, kad se biće re-kreira, ono nema nikakve veze sa bićem koje je umrlo. Ono o čemu ovde govorim nije kao ono što sam rekao o tome kako kad duša napušta telesno telo, to je kao svlačenje odeće i oblačenje druge, to nije takva vrsta veze i nema veze sa prošlošću.

Kompletno Trojstvo bića se rastvara i prestaje da postoji i bez obzira koliko je biće visoko, (od njega) ništa ne ostaje. Ovaj koncept, po pitanju kraja ovog nebeskog svoda, je prazan za sva bića u ovom kosmosu, svi oni su zatečeni njime i niko ga ne shvata; to je nešto što prevazilazi njihovo razumevanje. Čak i ako se pusti mašti na volju, to se i dalje svodi samo na ono što biće može da misli ili zna u ovom kosmosu i unutar je dometa mudrosti bića ovog ciklusa. Fa-ispravljanje, koliko god bilo važno, njima ništa ne znači. Šta više, sva živa bića bivaju zatečena kad se suoče sa svime u Fa-ispravljanju i ne znaju kako da reaguju. Sva ona znaju da su istine kojima ja podučavam dobre, ali stare istine su tu i njih su stvorile stare istine tokom perioda degeneracije i destrukcije. Zato je zahtev Fa-ispravljanja prema svim bićima da ne čine ništa.

Najsrećniji su oni koji nisu napravili ni jedan potez tokom perioda Fa-ispravljanja—oni su samo u tišini posmatrali stvari. Pošto ja sve želim da ih spasem, ja ću učiniti da se sva ta bića asimiliraju i pređu u novi kosmos. Ali stare sile su sagledale da su mnoga bića kroz istoriju počinila brojne grehe, one su pomislile da ta bića ne treba spasiti, ne treba zadržati, i činilo mi se izvesnim da one kontrolišu moje Fa-ispravljanje, pa su priredile iskorenjivanje tih bića tokom mog Fa-ispravljanja. I zašto one, kad su u pitanju bića u ovom svetu, čine da ti opaki policajci budu tako surovi, nasilni i gnevni, zašto navode te zle stvari sa niskih nivoa da čine zlo? Njihov cilj je da eliminišu izvesne ljude sveta i učenike o kojima one nemaju visoko mišljenje. Pa navode i te zlotvore i njihove žrtve da čine ogromne grehe. Oni, čiji su nivoi malo viši, ne čine te stvari direktno. Oni misle, pošto su Bogovi, oni su sveti i čisti i neće da zabadaju ruke u hrpe smeća i direktno mute stvari, a to je zato što bi pali, jednom kad bi došli ovde. Zato sukcesivno kontrolišu bića na nivoima neposredno ispod njihovih. Stare sile na različitim nivoima čine stvari koje ometaju Fa-ispravljanje na svim nivoima i zato kad se stigne do ljudskog sveta, zla bića dejstvuju više opako. Nikada ranije nije vršeno Fa-ispravljanje. Bez obzira koliko opasno postane, Fa-ispravljanje ostaje prilika bez presedana za sva živa bića. Fa je postojao dugo vremena; ja sam došao sa ovim svemoćnim, ovim harmonizujućim i sveobuhvatajućim, ovim Fa bez presedana, ovim najboljim Fa. (Srdačan aplauz)

Ali za Dafa praktikante koji su došli da potvrde Fa i za bića u širem kosmosu, to je samo pitanje kako spašavanje od strane Fa pretočiti u konkretnu realnost. Drugim rečima, ovaj Fa je bio ovde odavno i samo je pitanje kako se živa bića ponašaju u skladu sa ovim Fa ili kako ja kažem, kako se asimiluju—to naprosto podrazumeva taj proces, to je sve. Ranije sam rekao da niko ne može da ošteti ovaj Fa. Ne radi se o tome da ja stvaram neki novi Fa, čineći stvari. Fa je postojao jako davno. Samo je pitanje kako su živa bića asimilovana sa Fa, to je sve. Što više mudrosti jedno biće ima, više je njeno mišljenje o sebi, ali postoje realnosti koje čak ni biće sa puno mudrosti ne može da vidi na svom nivou. Svaka misao, koju ima u vezi Fa-ispravljanja, znatno deluje na njega. Jedna njegova misao može proizvesti da slojevi na slojevima živih bića zgreše naspram Fa-ispravljanja, a tada je ono samo zgrešilo naspram Fa-ispravljanja. Koliko god gigantska, sva bića se susreću sa ovim pitanjem, jer ni jedno biće ovog kosmosa ne pripada budućem kosmosu i bez obzira koliko toga od stvarne situacije mogu da vide, ona i dalje ne mogu da vide ono što je na kraju. Pa čak i za finalna, zadnja bića kosmosa, ovo bi moglo biti velika katastrofa—u času kad se javi [neprimerena] misao, ona ne mogu izbeći katastrofu. Ja koristim ljudske reči da stvari opišem na ovaj način i to nazivam katastrofom, jer bez Fa-ispravljanja ne bi bilo pitanja spašavanja živih bića i sve što se re-kreira ne bi imalo vezu sa starim kosmosom. Ovo je zapravo najveća milost prema bićima kosmosa. (Aplauz)

Znate, bića različitih nivoa kosmosa, različita kosmička tela, različiti nebeski svodovi i različiti kolosalni nebeski svodovi su stvoreni jednom mišlju Boga visokog nivoa. Čak i sada, dok ovo govorim, ima nekih bića koja sede tamo gore i osećaju se veoma zadovoljnim sobom. Misle da je sve stvoreno jednom njihovom mišlju. Ali oni iznad im se smeju— “Sve ovo je stvoreno jednom mojom mišlju”. A oni koji su na još višim nivoima takođe misle ovako. To je zato što niko od njih ne zna da iznad njega ima još džinovskijih Gospodara. Ali ja sam taj koji zbilja vidi koliko su oni smešni. (Aplauz) Ovo Fa-ispravljanje je najveća prilika za njih i najveća milost prema njima, a oni ipak žele da sve ovo kontrolišu. Oni misle da je najbolje ono što oni imaju pod kontrolom i misle da mi pomažu u Fa-ispravljanju. Oni mi čak silom nameću svoje najbolje stvari. Razmislite, kad mi nameću stvari, koliku mi smetnju, koliku prepreku, postavljaju? A kad ne želiš njihove stvari, oni misle da odbijaš najbolje, što je isto kao da uništavaš ovaj kosmos, isto da uništavaš budućnost—oni to tako vide. Oni imaju samo toliko mudrosti, pa je to domet njihovog razumevanja.

Ovako misle i ponašaju se skoro svi nivoi na nivoima bića unutar sistema starih sila i to je ono što je stvorilo prepreke u Fa-ispravljanju. Kad se ta njihova jedna misao manifestuje na najnižem nivou kosmosa, ona donosi najgore rezultate. Što su bića niža i gora, ona čine gore i zlobnije stvari. Tako je, zapravo, nastao ceo ovaj progon. Zapravo, nivoi na nivoima bića o kojima sam upravo govorio … sada više nisam govorio o bićima unutar tih ogromnih kosmičkih tela—govorio sam o tim glavnim telima, kraljevima, većim glavnim telima i kraljevima kraljeva različitih, ogromnih kosmičkih tela. O tim sam bićima govorio. Pomislite koliko nivoa na nivoima, nebrojenih, beskrajnih, nemerljivih Bogova, Buda, Taoa i živih bića postoji u nebeskom svodu. O njima nema smisla pričati, jer ono što ona rade ili šta posebno rade, je proizvod onog što čine njihova glavna tela.

Kosmos je naprosto tako ogroman, pa kada Učitelj počne da govori o njemu, priča postaje jako široka i visokog nivoa, jer ono sa čim se sada suočavam su sve takva pitanja i ono čime se sada bavim su sve takva pitanja. A sve ono što se odražava u svetu običnih ljudi dolazi od onog što su ta bića na visokim nivoima učinila. Ja ne predajem Fa proizvoljno, ja i njih, takođe, učim Istini i poučavam posebno ovim stvarima. Onima dole, ispod, to zvuči jako visoko, ali svi vi koji ovde sedite ste učenici Dafe, pa na kraju krajeva, ja ne predajem ništa običnim ljudima. Obični ljudi, zapravo, teško mogu razumeti stvari o kojima danas govorim. Ali ljudi mogu da osete moju milost, oni mogu da osete energiju i mogu da osete da je to dobro za njih. Ipak, samo učenici Dafe mogu da shvate ovo čemu ja učim. (Aplauz)

Vi još niste ručali, pa zaista ne bih da pričam predugo. (Dug, oduševljen aplauz koji poziva Učitelja da ostane)

Zapravo, koliko god da kažem, vi se i dalje morate kultivisati—to je ono što je prvo i najpreče. Ne potcenjujte svoju Fa-konferenciju—to je deo sveukupnog procesa kultivacije učenika Dafe. (Aplauz) Iako vi želite da me čujete kako poučavam još više stvari, još višeg nivoa, zalazeći u više detalja, tokom kultivacije vi, zapravo, opet morate napredovati korak po korak. Pa, pre nego što se Fa-ispravljanje bude okončalo, treba iskoristiti preostalo vreme i biti solidan u svakoj pojedinoj stvari, koju učenici Dafe treba da rade. To je ono kako treba da napredujete na ovom putu prema budućnosti i prema onom što je najveličanstvenije; ne možete propustiti ni jednu jedinu priliku, niti skrenuti s puta u bilo kom koraku.

Zaista je teško samo kad pokušavamo da idemo svojim putem kako treba. Tokom kultivacije, vi se zapravo konstantno saplićete i padate, a zatim se dižete da nastavite dalje. Ali ovo društvo s kojim ste suočeni, koje je skovala ova ljudska nauka, ova stvarnost, je veoma zavodljivo. Tako suočenima sa ovim običnim društvom, zbilja vam je teško naći ravnotežu između kultivatora i obične osobe i teško vam je da se otrgnete svim vrstama vezanosti. Ali kako god bilo, vi ste učenici Dafe, pa samo imajte ispravne misli u glavi i dajte sve od sebe da dobro radite šta treba. Vi se kultivišete dok ste prilagođeni običnim ljudima do najveće moguće mere. Nema potrebe da postanete sveštenici ili da se ponašate kao oni ljudi koji su napustili svetovni život. Zapravo, ovo je već nešto najzgodnije po pitanju forme. Ali što se tiče uzdizanja vašeg šinšinga, tu apsolutno ne može biti kompromisa. Neki ljudi mogu da zapaze, a neki ljudi možda neće moći da zapaze, a možda nećete moći tako dobro da opazite ni sopstveno uzdizanje, svoj napredak. Ali, kad su te stvari u pitanju, apsolutno je striktno. Kad se jedan deo do kraja kultiviše, on će momentalno biti asimilovan na drugu stranu i zato na ovoj vašoj strani stalno osećate kao da se niste mnogo unapredili. Razlog je to što su promene na površini jako male, dok su promene u srži goleme. U ovom stanju garantovano možete da se kultivišete, garantovano možete da se unapredite, čak je garantovano da i kad se u procesu kultivacije okliznete i padnete, kad ne obraćate dovoljno pažnje, da posledica neće biti srozavanje vašeg nivoa. To je stoga što je vaša strana koja je potpuno kultivisana izdvojena. Kad se izdvoji, strana koja je potpuno kultivisana neće činiti greške onda kad to čini ljudsko telo, pa nije verovatno da će mu opasti nivo. Ovako je u normalnoj kultivaciji. Ali kad su u pitanju oni ljudi koji u kritičnom času odu na suprotnu stranu ili čine stvari da progone Dafu i učenike Dafe, to je nešto drugo. Za kultivatore, ipak, po pitanju povećavanja zahteva prema vašem šinšingu i otpuštanja vaših vezanosti, tu apsolutno nema vrdanja i standard se apsolutno ne može sniziti, jer mi treba da budemo odgovorni prema budućnosti, prema kosmosu i živim bićima budućnosti. Mnogi učenici Dafe u budućnosti će dostići rang gigantskih bića i oni će obuhvatiti mnoga živa bića, čak bezgranična bića. Pa, ako bi se vaš standard snizio, onda taj nivo kosmosa ne bi dugo potrajao i taj nivo nebeskog svoda ne bi dugo potrajao i stoga morate zadovoljiti standard.

Ipak, nemojte da vas brine ovo što je Učitelj rekao. Ja vas nikad ništa nisam terao. Vi se možete kultivisati dok se držite običnog društva u najvećoj mogućoj meri. Ali kao kultivatori, treba da znate kako treba da postupate. Dajte sve od sebe da dobro činite i dajte sve od sebe da se ravnate sa standardom za kultivatore. Ja se jako protivim tome da se odmah brinete čim čujete da Učitelj nešto kaže, jer kad se zabrinete, idete u krajnosti i sve ostavljate, misleći: “Radiću samo što je vezano za Fa-ispravljanje.” Tako ne možete, jer put kojim učenici Dafe danas idu će biti put kultivacije za ljude u budućnosti.

Videli ste efekat koji religija ima na društvo kad je ljudski moral u slabljenju. Ne samo da ne može da spašava ljude, već takođe kvari pravednu veru ljudi. Što se tiče sveštenstva, ljudi koji su napustili sekularni svet i kultivatora, obični ljudi im poklanjaju svoje poverenje i veru u Bogove, oni polažu svoju nadu u te ljude. Pa kad ti ljudi ne čine dobro, ne radi se samo o tome da pojedinac ne čini dobro. Kad kultivatorska grupa, ili religija, ne ide ispravnim putem, ne radi se samo o tome da ona sama ne ide ispravnim putem. To će proizvesti da se celokupno društvo degeneriše, proizvešće probleme za velike grupe ljudi. Istovremeno, za najveće je žaljenje nevera ovih ljudi u Bogove i to je nešto najtužnije za živa bića, za ona živa bića koja veruju u Bogove. Pa je sasvim verovatno da u budućnosti neće biti takve forme kakva je religija. Možda će knjige, koje će ljudska vrsta u budućnosti učiti, prožimati elementi Fa i možda će oni koji mogu da čine dobro ili još bolje, svojim aktivnostima u društvu biti kao da se kultivišu. Učenici Dafe, kad se prisetite svega što danas činite, nije li takođe tako? Dafa nema nikakvu opipljivu formu u svetu, koja je čini nekom vrstom politike u društvu.

Sve što pripada budućnosti učiniću da ide najispravnijim putem. Znači, ljudi budućnosti će biti blagosloveni. Ovo ljudsko društvo će ostati u budućnosti, pa to predstavlja blagoslov za bića u budućnosti, za živa bića na različitim nivoima u budućnosti, jer to je prilika, to je deo harmonizovanja i usavršavanja bića od strane Dafe. Znači, u poređenju, ljudsko društvo budućnosti će pretrpeti mnoge promene i biće drugačije od današnjeg ljudskog društva. Nisu li mnogi ljudi rekli da će ljudi u budućnosti biti blagosloveni? Za kultivatore u prošlosti, kultivacija je bila teška. Mnogi ljudi koji su želeli da se kultivišu smislili su način: mučiti se i kultivisati se kroz muke. Kultivacija kroz muke zaista može da umanji karmu, jer se, na kraju krajeva, kultivišeš, pa možeš da se uzdigneš. Ali čak i kad su dali sve što su imali, njihovi nivoi i dalje su bili ograničeni i većina nije mogla da ode izvan Tri domena. Razlog je to što nije bilo Fa da ih vodi u kultivaciji, nisu poznavali standarde Fa i zahteve na različitim nivoima. A bićima na različitim nivoima bilo je teško da odgovaraju za njih. Ne radi se o tome da Bogovi nisu bili milostivi prema njima, već je u kosmosu na delu zakon uzajamnog-podsticanja i uzajamnog-sprečavanja. Kad neko ima neku misao, to proizvodi različite elemente kako sa pozitivne, tako i sa negativne strane. Kad imaš misao dobrote, takođe nastaje i zlo, a kad imaš lošu misao, i to ima svoje dejstvo. Zato su mnogi kultivatori u prošlosti govorili kako “i dobro i zlo proističu iz jedne misli.” Ali ko zaista zna istinu u pozadini ovih reči? Bogovi ne mogu delovati ishitreno. Spašavanje ljudi nije trivijalna stvar. Kad je Isus spašavao ljude i činio tako ogromno dobro delo, zašto su bića na nebu na taj način upravljala stvarima? I zašto su ga čak razapeli? Izgleda da se on mučio zbog ljudskih greha, a zašto bi jedan Bog morao da se muči zbog ljudskih greha? Zašto se viši Bogovi nisu umešali? Zašto Bogovi nisu direktno mogli umanjiti ljudske grehe? Takvi su bili zakoni u kosmosu u prošlosti—sve je bilo takvo. Iz moje perspektive, to je zato što Fa starog kosmosa nedostaje mudrost po ovom pitanju, pa sledeći put neće biti ovako. U budućnosti će se desiti mnoge velike promene, pa će živim bićima svuda biti divno i takva rđavost neće postojati.

Ali, mada zakon uzajamnog-podsticanja i uzajamnog-sprečavanja, relativno govoreći, u budućnosti više neće biti apsolutan, on će i dalje postojati, a postojaće i dalje pozitivna i negativna bića. Kad je u pitanju najgori, najniži nivo, iako neće biti loš koliko je to najniži nivo ranije bio, najniži nivo i dalje neće biti dobar. Ljudi budućnosti će biti blagosloveni, ali samo u poređenju sa današnjim ljudima. Biće stvari koje proizvode karmu, kao i muka da se eliminiše ljudska karma, pa će biti ratova, epidemija i katastrofa. Definitivno će biti tako. Inače, kad se ljudski gresi, u času kad postanu preveliki, ne bi eliminisali i otplatili kroz muke, ljudska vrsta bi bila eliminisana. Kad ljudska vrsta ne bi imala patnju, ne bi znala šta je sreća, ovo ljudsko mesto nikako ne može postati nebo. Baš zato što ima patnju, osoba se ovde može kultivisati, a kad ne postupa dobro, može da stvori karmu. Znači, ljudsko društvo će uvek biti posebna sredina.

Čovečanstvu će biti dat najveći blagoslov, što znači da buduće čovečanstvo neće imati tako niske standarde kao sadašnje čovečanstvo i to predstavlja najveću milost. (Aplauz) Kad sve više ne bude toliko rđavo, sredina će se, relativno govoreći, uzdići. Patnja neće biti tako niska i sve će se održavati na temelju koji ima viši standard od sadašnjeg čovečanstva i sve će se ceniti naspram Fa na tom nivou. Znači, budući ljudi, oni koji budu mogli da zakorače u budućnost, biće blagosloveni. A zašto je tako? Zato što je ovde širena Dafa, ovo mesto je stvoreno radi Dafe, ovdašnja bića su se žrtvovala i ona su zaslužna za napredak istorije do sadašnje tačke. Zato će buduća bića i buduće čovečanstvo dobiti blagoslove.

Naravno, ovo nije jednostavna stvar. Sve u kosmosu je u međusobnoj korelaciji, međusobno je povezano, nadopunjuje i nadovezuje se jedno na drugo, a na delu su i drugi faktori i razlozi, takođe. Drugim rečima, kad se na svetu dese takve promene i različite dimenzije i nivoi u celokupnom kosmosu, zapravo, uzajamno podižu svoje nivoe... kad se standard u ova Tri domena uzdigne, onda razmislite, vi se ne možete uzdići do nivoa gde ćete biti zajedno sa Bogovima, pa se i mesta gde su Bogovi takođe moraju uzdići. Isto tako ne može biti da se jedan nivo Bogova uzdigne tamo gde je drugi nivo Bogova, pa se i taj nivo Bogova, takođe, mora uzdići. Drugim rečima, standard na svakom nivou se uzdiže. Drugim rečima, sredina na svakom nivou će biti bolja. Naravno, da bi se ovo postiglo, tu tačku moraju dostići mehanizmi nebeskog svoda i slično, kao i mudrost i sposobnosti Fa. Eto kako se omogućuje da bića postoje i da svaki aspekat stvari postane divniji.

Ono sa čim se danas bave učenici Dafe je uspostavljanje najboljih bića budućnosti. I zato za sve vas, po pitanju zahteva za vašim šinšingom ili standard koji vi kao kultivatori možete dostići, nema nikakvog vrdanja—morate dostići standard.

Fa od vas zahteva da se što više prilagodite načinu života u ovom običnom društvu, jer da biste ovde mogli da živite, ne možete dopustiti da vas ljudi smatraju za neku vrstu čudaka ili osobenjaka. Iako ovo kultivišu mnogi ljudi koji su napustili sekularni svet, religija je zapravo samo još jedna forma sadašnjeg stanja ljudskog društva. Na taj način, putevi kojima idete zapravo uspostavljaju temelj za buduća bića. Mada, sve ovo ne znači da se vi koristite kao eksperiment. Fa je dugo postojao, vi ga realizujete u akciji - to je naprosto takav proces. Fa-ispravljanje mora uspeti. U raznim proročanstvima ili od ljudi s moćima, možda ste čuli da će se čovečanstvo suočiti s takvom i takvom katastrofom. Ali niko se nije usudio da kaže da ovo Fa-ispravljanje neće uspeti, a to je zato što će van svake sumnje uspeti. Razlog je taj što, bez obzira da li bića mogu da realizuju u akciji zahteve Fa prema njima, Fa-ispravljanje će sigurno uspeti. Jer kad ljudska rasa ne bi uspela u potvrđivanju Fa, Fa bi iznova stvorio sva bića—Fa ima sve što nedostaje, jer sve je odmah na raspolaganju. Ono što se naziva “milošću” je moja namera da dopustim bićima stare ere da se asimiluju i postanu deo bića nove ere. To je ono što ja hoću.

Tokom istorije, ljudi su čuli kako bića na različitim nivoima govore o takvoj i takvoj milosti, pa čak i Bogovi na veoma visokim nivoima govore o milosti. Ali njihove ideje milosti se svode na određene standarde i svi oni su ograničeni svojim razumevanjem i domenima. Sa ovoliko velikom milosti u Fa-ispravljanju, međutim, nije se susrelo nijedno biće u svekolikom kosmosu. Šta se podrazumeva pod “beskrajnom milošću Bude”? (Srdačan aplauz) Naravno, bića budućnosti će videti spašavanje živih bića od strane učenika Dafe. Kad budete uspeli u kultivaciji, bića budućnosti će znati za vašu neizmernu milost Bude. Ali ljudi budućnosti neće znati za mene, samo vi možete znati za mene, a to je zato što živa bića ne treba da znaju—i zapravo ne zavređuju da znaju - dovoljno im je da znaju vas. Prvobitno, ionako niko nije znao za mene, niti će me znati u budućnosti. (Učitelj se smeje) (Srdačan aplauz)

Bića su komplikovana. Istina je da sam ja već realizovao u praksi proces u kom čovek postaje Bog. Moje telesno telo već upravlja Falun Rajem, a u budućnosti ćete videti mnoge mene iz prošlosti i tada ćete ih možda zameniti sa mnom. Zapravo, suštinu glavnog tela pravog mene, moje pravo Glavno Ja, biće teško spoznati. Ali ja znam sve o vama. (Učitelj se smeje) (Dug aplauz)

Kad sam dolazio, prošao sam kroz proces spuštanja nivo po nivo. Bogovi na veoma visokom nivou imaju Trojstvo. Na različitim nivoima postoje različiti koncepti i razumevanja tog Trojstva. Na veoma visokim nivoima, gde postoje fizički oblici, Trojstvo čine Pravo Telo, Pravi Duh i Misao—to je Trojstvo. Tako je na veoma visokim nivoima. Na još višim nivoima, ipak, to više nije slučaj—tamo su misao i telo jedno, bez razlike. Sada ću govoriti samo sa nivoa na kojima Bogovi imaju oblik i Trojstvo čine Pravo Telo, Pravi Duh i Misao.

Kad sam se spustio do nivoa koji ima fizičke oblike, počeo sam da stvaram Pravo Telo, a onda sam korak po korak silazio u kolosalni nebeski svod. Svaki put bih dao da Pravo Telo siđe samo. Drugim rečima, moje Pravo Telo je moje pravo ja. Ja sam vam sve vreme govorio da sam ja na najpovršinskijem nivou i ova prava koža jesam ja. To je zato što sam ja na svakom nivou uvek stvarao ono što je na najpovršinskijem nivou, ja sam uvek stvarao Pravo Telo, a sada dolaskom na ovo mesto ljudi, Pravo Telo ovaj put postoji unutar telesnog tela. (Aplauz) Prema tome, u protekloj istoriji, na različitim nivoima sam ostavio priličan broj svojih Pravih Duhova. Svi oni su moji Pravi Duhovi iz prošlosti, na različitim nivoima. Tokom vremena, neki od njih su mislili da se ja neću moći vratiti nazad, pa su proizveli drugo telo [na sopstvenim nivoima], a sva ona imaju moj tačan izgled u tim vremenima. To znači da ćete u univerzumima budućnosti videti prošlost mnogih mene. Svi oni mogu da kroče u novi kosmos budućnosti pošto se asimiliraju, jer je njihova moćna vrlina i blagoslov to da su bili ja. Svaki put kad sam se spustio sa Pravim Telom, znači svaki put kad je telo trebalo da se spusti, Pravi Duh nije želeo da se spustim, jer svi oni znaju da silazak dole povlači mnoge poteškoće i da to nije ništa drugo do biti uništen. Bez obzira sa koliko visokog nivoa jedan Bog dolazi, u očima Bogova, kad konačno dosegne ovo ljudsko mesto, on je u osnovi umro. Zato, dok sam se spuštao nivo po nivo, od začetka na dalje, do kraja, ja sam uvek stvarao Pravo Telo. Ali iako je ovo Pravo Telo tokom duge istorije prošlo kroz brojne različite nivoe, odakle ova koža na kraju dolazi i ko je to? Nijedno biće ne može znati, ni shvatiti. Ovaj put, na isti način, ja sam se spustio u ljudski svet zajedno sa ljudskim telom i boravim u najspoljnijoj površini ljudske forme. Ono što je drugačije je to što Pravo Telo leži unutar mog telesnog tela, ali nijedno biće ne može da otkrije, niti da sagleda moje krajnje poreklo. Kad sam malopre rekao da će bićima u budućnosti biti teško da znaju o meni, to je ono što sam mislio.

Rekao bih da je ovo o čemu sam danas pričao na veoma visokom nivou. (Aplauz) Ali kako god bilo, kao učenici Dafe, čuvši šta ste upravo čuli, samo polako, nemojte oformiti neku vrstu vezanosti. Postepeno, dok budete prolazili proces kultivacije, saznaćete nešto od toga, a neki od vas možda će sve to doznati nakon što konačno dostignu Ispunjenje.

Kad govorimo o Ispunjenju, vaše Ispunjenje se ne dešava iznenada, u jednom potezu, kao sa onim kultivatorima eliksira (dana) iz prošlosti, koji se iz jednog navrata otvarao rasprskavanjem—ovde nije tako. Kako jedan učenik Dafe dostiže Ispunjenje? Ona strana koju ste potpuno kultivisali sve zna—to ste vi. Kad ovaj mali deo vaše najspoljnije površine bude prešao tamo, to će biti kao da se spontano budite iz dremeža. Tako će to biti, bez ikakvih potresa. (Aplauz)

Kad, tokom vaše kultivacije, iz knjiga sagledate različite istine Fa, to je samo delić razumevanja koje stičete ovde na ljudskoj strani. Znate, prave Buda istine se ne mogu potpuno razotkriti pred kultivatorom koji i dalje ima površinsko ljudsko telo, pa vi na ovoj strani imate samo opšte razumevanje, dok strana koja je potpuno kultivisana već ima potpuno razumevanje u tom domenu. Drugačije rečeno, dok se kultivišete, na kom god nivou treba da budete, u tom kosmičkom domenu, ona vaša strana koja je potpuno kultivisana sve zna na svakom od nivoa ispod vas i sve je u celosti pred vašim očima. Ovo važi za celokupan deo vas koji je potpuno kultivisan, sve dok poslednji deo vas ne bude potpuno kultivisan, a tada ćete sve znati kao da je to sasvim prirodno. Vaša površina će biti kao da se budite iz sna—“Aha”—i vi ćete naprosto otići da radite šta god treba da radite. Tako je to. (Aplauz)

Vaše mišljenje u tom času neće imati ovaj ljudski način razmišljanja ili strukturu, to jest, misaona struktura vašeg potpuno kultivisanog dela će biti oblikovana u skladu sa najboljim standardom za jednog Boga. Tako, način razmišljanja neće biti mišljenje na niskom nivou, ali ćete znati sve na nižim nivoima. Zapravo, znate, bilo da je to Buda Šakjamuni ili neki drugi Bog ili Buda, oni znaju čak i misli goveda i konja, znaju čak i misli nižih bića, oni sve to znaju, u potpunosti - ali oni tamo neće ući. Oni naprosto znaju sve, to je sve. Posle, kad vi učenici Dafe budete okončali svoju kultivaciju, jasno ćete videti sve što je ispod vas i sve ćete znati. Ali vaš način razmišljanja neće biti isti kao njihov, nećete ići tamo unutra, a vaše mišljenje će biti potpuno u vašem domenu. U nastavku, znači, kad budete dostigli Ispunjenje, to će možda biti kao da se budite iz sna i prirodno ćete sve znati. To je zato što je taj vaš deo, koji je potpuno kultivisan, do sada već dugo na drugoj strani—a vreme tamo nije isto kao vreme u ovoj dimenziji—ta vaša strana je tamo provela puno vremena i sve joj je poznato, pa kad poslednji deo vas, na ovoj strani, pređe tamo i on će postati svestan svega. (Aplauz)

Ranije sam vam pričao da kad su kultivatori u prošlosti postajali Prosvetljeni, oni bi rasprsli svoj eliksir, a kad se eliksir rasprsne, eksplozija se dešava u dimenzijama na svakom nivou, pa je to imalo snažno dejstvo na Zemlji, nastajali bi odroni i cunamiji, bili bi grozni potresi. Sve ovo bi se dešavalo. Sada ima tako puno učenika Dafe i njihovi nivoi kultivacije su visoki. Ahhhh!—to bi bilo suviše masivno, ne bi li ljudskom društvu donelo nepogode enormnih razmera? Zato se neće desiti na taj način. Sve će biti potpuno prirodno. Po pitanju ovog Fa, u doba kad sam preduzimao ovaj poduhvat, ja sam sve uzeo u obzir. Sve u ovom Fa je nešto najsveobuhvatnije i najsavršenije i najbolje.

Takođe, mnogi naši učenici brinu u vezi mnogih stvari, svakojakih stvari. Zapravo, onda kad pomislite na te stvari, vaš nivo je opao. Ni o čemu nemojte misliti i ni o čemu nemojte brinuti. Učitelj je milostiv i on će definitivno prirediti za vas ono što je najbolje. (Aplauz) Nema potrebe da mislite: “Učitelj je milostiv prema nama,” jer to je nešto što ste postigli kroz kultivaciju i to proističe iz vaše sopstvene moćne vrline. To je razlog zašto Učitelj čini ovo za vas.

To je sve što ću reći. (Srdačan aplauz)

Oni koji nisu dobro postupali: požurite i postanite vredni. Nastavićemo našu Fa-konferenciju. Svaki korak zakoračite dobro. Što vremena postanu bolja, reći ću vam, manje će biti predodređenih prilika, pa treba da dajete sve od sebe da radite dobro stvari koje učenici Dafe treba da rade. Ali ne možete ići u krajnosti, ne možete ići ni u jednu krajnost. Jednom kad odete u krajnost, poremetili ste put koji sam vam priredio i zahteve Fa prema vama. Treba da činite šta treba, na normalan način. Ako sutra sledi Ispunjenje, danas za to i dalje nećete znati i recimo da se premišljate da li da započnete neki posao – samo napred, učinite to. Ali ja ću za vas sve harmonizovati. Ni o čemu nemojte misliti! Samo radite šta treba. (Srdačan aplauz)

Završiću željom da naša Fa-konferencija u Vankuveru uspe. Hvala vam svima. (Dug aplauz)

Li Hondži
18.05.2003.