Falun Dafa Minghui.org

To nije "bavljenje politikom"

Što se tiče progona Falun Gonga od strane komunističke partije, mnogi kineski građani, koji ne znaju pravo stanje stvari, već godinama su mišljenja da je progon opravdan. Razlog leži u tome što je partija svojom poluvekovnom vladavinom nad Kinom kineskom narodu već ulila veliku količinu svoje partijske kulture. To je dovelo do toga da način promatranja i rasuđivanja Kineza, kao i njihovo ponašanje proizilaze iz namerno podešenog načina razmišljanja partijske kulture. Kinezi, koji su na ovaj način bili ideološki prevaspitani, ne posmatraju, ne razmišljaju i ne ponašaju se više na jedan normalan način među ljudima. Pod uticajem takve partijske kulture izgradila se svest, koja se zasniva na mišljenju "da kapitalističke zemlje stoje u suprotnosti prema komunističkoj partiji". Čim se počne pričati o inostranstvu, iskrsava ova forma razmišljanja. U stvarnosti, te zemlje imaju normalni društveni oblik ljudskog društva. Čim se počne govoriti o problemima koji postoje u Kini, Kinezi to svesno promatraju s gledišne tačke "anti-kineskih sila". Čim neko počne govoriti o "KP Kine", neki čak misle da on govori o "Kini". Čim se govori o "kineskom narodu", ima onih, koji to u svojim mislima brkaju sa "KP Kine". Što je još gore, svaki put, kad treba rešiti koji god problem, prva pomisao je, kazniti ljude. Način postupanja je niz prinuda, zadavanja udaraca, političkih kampanja, ugnjetavanja i borba.

KP Kine je u današnje vreme svojom potpunom pokvarenošću i krizama koje vrebaju sa svih strana dospela u ćorsokak. Čak iako svi Kinezi psuju komunističku partiju, oni stupaju protiv te partije s kulturnom svesti, koju je izgradila partija. U stvarnosti, oni još uvek posmatraju partiju s gledišta partijske kulture. Neki čak imaju sledeće mišljenje: "Zar Kina može postojati bez komunističke partije?" Koja se dinastija u pet hiljada godina staroj kulturi kineskog naroda završila, a da nije usledila sledeća? Komunistička partija u istočnoj Evropi se raspala. Zar tim zemljama danas ne ide prilično dobro? Ne treba zaboraviti da ljudsko društvo stoji pod kontrolom Bogova. Ako oni žele da među ljudima nastane haos, onda će haos vladati među ljudima. Ako se ne treba pojaviti haos među ljudima, niko ga ne može prouzrokovati.

Nakon dolaska Kineza u zapadne zemlje, tamošnji ljudi ne mogu razumeti ponašanje i izražavanje Kineza. Oni ih uvek smatraju tako čudnim. Šta rukovodioci KP Kine kažu i kako se ponašaju, ostavlja kod ljudi sa zapada utisak, da imaju probleme sa svojim razumom. Do koje mere su misli i kultura Kineza već izopačeni partijskom kulturom? Čak i ljudi na nivou Centralnog Komiteta KP Kine ne mogu izbeći izopačenju ovakvog načina razmišljanja i ponašanja, kao i te kulture. Na osnovu ovog izopačenja ljudskih misli, KP Kine može veoma lako naći legalna obrazloženja za svoja stalna i raznorazna ugnjetavanja kineskih narodnih masa. I u današnje vreme, u kome izreka: "Naša partija je uvek bila u pravu" više ne funkcioniše, ova pometnja je opet prenesena na iskorišćavanje i izazivanje patriotske ushićenosti Kineza. Patriotska strast ljudi se stalno pojačava. Na sledeći način se vrši pometnja: "Bez komunističke partije ne bi bilo Kine", "Ljubav prema domovini je ljubav prema partiji" i "Ljubav prema partiji je ljubav prema domovini". Neprekidno se prouzrokuje zbrka u mislima ljudi i Kinezi time ponovo bivaju prevareni.

Nakon neuspeha progona Falun Gonga od strane KP, ona je izbacila tvrdnju da je: "Falun Gong u zaveri sa anti-kineskim silama". Nakon što je Falun Gong razotkrio pravu istinu progona od strane KP Kine, ona huška narodne mase izjavom: "Falun Gong nije patriotski prema domovini", tako da su Falun Gong praktikanti prilikom otkrivanja progona i objašnjavanja pravog stanja stvari, zaista videli da ih neki Kinezi ne žele ni saslušati - oni zaista veruju da je ono, što partija i vlada govore, sigurno ispravno. Oni veruju da je Falun Gong zaista onakav, kakvog ga KP Kine prikazuje u svojoj propagandi.

Dafa spašava ljude. Dafa učenici su dobrodušni. Radi budućnosti čovečanstva, oni obaveštavaju ljude o pravom stanju, kako bi ljudi jasno videli zlobnost ovog progona. Oni time zaustavljaju progon. Dok KP Kine pak svojim propisom, "samo jedan ima reč" rasprostranjuje lažnu propagandu širom zemlje, neki ljudi su zaista obmanjeni pogrešnom propagandom KP Kine. Među njima su i ljudi koji su preživeli mnogobrojne pokrete, koji su bili progonjeni i kasnije na sav glas jadikuju da su obmanuti i prevareni. Ima i nekih, koji su od svog rođenja odrasli pod vaspitanjem partijskom kulturom. Ali mnogi od njih su dobri ljudi sa dobrom urođenom kvalitetom. Ipak su ti ljudi potpuno zalutali kroz obrazovanje pod propagandom te partije.

Šta se pod takvim okolnostima može učiniti? Jedino se ova zlobna partija, koja progoni Dafa učenike, može potpuno razotkriti, da bi Kinezi i ljudi širom sveta videli, šta je ova partija kojoj su uvek verovali, koja se uvek razmeće da je "veličanstvena, sjajna, i ispravna". Nakon što je časopis "Dajiyuan" objavio "devet komentara o komunističkoj partiji", KP Kine opet počinje da širi laži i obmanjuje ljude. Ona kaže da se "Falun Gong bavi politikom". Da, čim neko počne govoriti o ovoj partiji, njemu se zalepi etiketa "bavljenja politikom", kako bi se Kinezi obmanuli. Ustvari taj negativan i užasan smisao "bavljenja politikom" isto tako leži u partijskoj kulturi, koju je partija ulila Kinezima. Osim u zemljama komunističke partije, "političar" izgleda da predstavlja jednu visoku titulu.

Falun Gong se ne meša u politiku. To se je pokazalo u praksi i to su ljudi u svetu shvatili. Ako se zaustavljanje i razotkrivanje zlih ljudi i progona od strane KP Kine označava kao bavljenje politikom, onda nam dopustite da temeljno objasnimo - šta je Falun Gong, šta je komunistička partija i zašto komunistička partija progoni Falun Gong. Šta je Falun Gong, to su Falun Gong praktikanti prilikom objašnjavanja pravog stanja stvari punim zalaganjem već objasnili ljudima u svetu. To već znaju ljudi u celom svetu. Onda ljudi u celom svetu takođe jednom treba da vide šta je komunistička partija i zašto progoni Falun Gong. U stvarnosti to spada u sprečavanje progona i nije bavljenje politikom. Mi takođe nemamo političkih namera. Mi smo kultivatori, mi smo ljudi, koji se nalaze na putu ka božanskom. Mi prevazilazimo zemaljski svet, ne težimo i ne žudimo za raznolikom slavom i ličnim koristima u ljudskom svetu. Razotkrivanje zlih ljudi kao i zle partije služi okončavanju zlog progona. Ono takođe služi tome, da se probude i spasu svi ljudi, koji su obmanjeni od strane zla.

Da ljudi u svetu, koji su postali konfuzni kroz partijsku kulturu, ne bi krivo razumeli, rekao sam Dafa učenicima u Kini da, prilikom objašnjavanja pravog stanja stvari, ne unose "devet Komentara". Ipak, situacija ispravljanja Fa veoma brzo napreduje. I situacija potvrđivanja Fa od strane Dafa praktikanata se takođe menja. U zadnje vreme je Komunistička Partija Kine svojom lažnom propagandom opet širila laži o "Samospaljivanju". Ona deli lažnih "devet komentara" kako bi ljudima još dublje naškodila otrovom. Ovo je stvorilo još jednu prepreku za objašnjavanje pravog stanja stvari i spasenje ljudi. Kako bi ljudi u svetu mogli prepoznati prirodu zle partije i saznali zašto ona proganja Dafa učenike, nužno je ljude u svetu informisati o "devet komentara".

U stvari, postoji li među današnjim Kinezima još neko ko veruje u komunizam? Čak i demonski starešina, a i u današnjem centralnom komitetu KP Kine, ne može se naći niko ko zaista veruje u komunističku partiju. Onog trenutka, kad su ta Partija i demonski starešina uzviknuli "pobediti Falun Gong", svi Bogovi su doneli presudu da se oni moraju raspasti i biti uništeni. Sada upravo svi Bogovi potpuno uništavaju sve faktore te partije. Ko još želi u zadnjem odlučnom trenutku biti ispaštalo za grehove, koje je komunistička partija izvršila u više od sto godina u istoriji. Komunistička partija je ukrala magarca i sad još želi biti neko, ko će izvući drveni klin. Ona je sa sigurnošću pometena pohlepom za vlašću. Razotkrivanje zlog komunističkog duha se ne odnosi na obične ljude. "Devet komentara" služe spasenju svih živih bića koja su zatrovana od strane Zla - uključujući komuniste i najviše organe vlasti KP Kine, kao i obične ljude u svetu. Cilj leži u tome da sva ljudska bića iz različitih krugova jasno raspoznaju koji faktori se kriju iza komunističke partije.

Ustvari živeti za vlast i ličnu korist u ljudskom društvu nije velika greška za ljude na svetu. Ali zašto se mora po svaku cenu pridružiti redovima Zla, koje truje i šteti našem čovečanstvu? Ljudi probudite se! Ako je cilj, zbog čega ste ljudi, zaista izgubljen u magli, onda je tek to zaista najužasnije! Ako ljudi u svetu zaista čekaju na put povratka ili ga traže, onda budite razumni.

Reći ću ljudima u svetu jedno istinito načelo: Kada Bogovi i Buddhe silaze u ljudski svet i kada se ortodoksni Fa počinje proširivati, postoje pouzdano smetnje od strane demona, koji izazivaju nemir. Ono što se se u raznim legendama i religijama prenosilo, možda se baš sada događa. Nemoj zakrčiti svoju pravu prirodu ljudskim pogledima, još manje bi trebalo da se ogrešiš protiv ljudi koji su na putu ka božanstvu.

Li Hondži
26.01.2005.