Falun Dafa Minghui.org

Fa-predavanje na Fa-konferenciji 2010 u Njujorku

Dobar dan! (Svi učenici Dafe odgovaraju: “Dobar dan, Učitelju!” Oduševljen aplauz.) Stvarno ste puno radili! (Učenici odgovaraju: “Učitelj je puno radio!”) Ovako veliko okupljanje je retkost, i ovaj put je došao velik broj učenika. Čujem da su popunjene dve konferencijske sale. Deset godina je prošlo za tren oka. Šta god da je progon počinio, on je samo poslužio da naši učenici očvrsnu do zrelosti. Učenici Dafe su podvrgnuti tzv. “testu” koji je opak i neprijatan, i uspeli su da ga prođu. Dosledno ste radili na objašnjavanju istine, spašavanju živih bića, i potvrđivanju Fa bez obzira koliko je bio opak progon, bivajući sasvim načisto s onim šta radite. Naši učenici Dafe se nikad nisu petljali u politiku običnih ljudi i ne zanima ih politička moć. Mi smo samo telo kultivatora. Počinioci, istovremeno, da bi progonili Falun Gong, i te dobre ljude koji kultivišu Džen-Šan-Ren, nisu oklevali da unište ljudski moral i propagiraju lažne, zle, nasilne i pornografske stvari—upravo najgore stvari poznate ljudima - da bi nam se usprotivile. Drugim rečima, iako mi nemamo političke ciljeve, ne želimo nikome da oduzmemo vlast i samo nam treba okruženje koje će nam omogućiti da se bavimo kultivacijom i imamo slobodu da verujemo u Dafu – to bi bilo dovoljno – nije da počinilac apsolutno nema ideju šta to čini progoneći nas. Njemu je potpuno jasno da ovi ljudi streme tome da budu dobri ljudi. Opaki režim KPK nije entitet koji ohrabruje ljude da budu dobri. Od samog dana kad je stekao političku moć, to su bili gangsteri koji izgrađuju sebe, i sve od tada, on je koristio laži i obmane da prevari ljude, i nasilje da uspostavi svoju diktaturu. To su osobine koje leže u temeljima ovog režima. Sve vreme se oslanjao na besomučne laži i nasilnu represiju da bi opstao, i bukvalno svaki put kad je širio propagandu praćenu nasilnom represijom, to je bilo zasnovano na lažima. Njihova politička dostignuća su lažna, heroji koje su ustoličili su lažni, zlikovci na koje oni udaraju su lažni, “neprijateljske snage” koje oni ističu su lažne, uzori za ugled koje su oni uspostavili su lažni, i njihov dostojanstven dojam je lažan. Ali ljudi svuda, a posebno u Kini, počinju da vide njihovo pravo lice.

Ono što nam ovo, onda, govori je da, dok je vršila svoj progon Falun Gonga, ona (KPK) je, da bi proganjala tu grupu ljudi i srušila Falun Gong, tajno povlađivala tim zlim stvarima i štetnom ponašanju, da bi se suprotstavila univerzalnim vrednostima Džen-Šan-Rena i preplavila društvo tim lošim stvarima, do tačke kad su se one otele kontroli. Ironično je, međutim, što sad kad su te rđave stvari stekle dovoljno moći da postanu snaga za sebe, one ugrožavaju moć režima, i sada režim više ne bi mogao da ih obuzda čak i kad bi to pokušao. Tako se progon Falun Gonga odbio o glavu režimu, i sada gledamo kako se odigrava završetak tog procesa. Na početku sam nešto rekao, naime da sramotan kraj koji čeka opaku partiju neće biti u rukama ljudi, već da će njen pad biti kazna za njena zlodela—da će se požnjeti šta je sejano. Onda što se tiče naših učenika Dafe, vi morate ostati sasvim svesni svega ovoga i sasvim svesni onoga što činite. Ni u jednom trenutku ovog putešestvija ja nikada nisam menjao principe postavljene za vas kao kultivatore, pa oni među nama koji imaju zbrku u glavi ne smeju biti takvi, i ne smete dopustiti da vas ljudske vezanosti navedu da se prepuštate mašti.

Celokupno stvaranje Tri Domena i stvaranje Zemlje bilo je za ovaj finalni događaj danas. Ono što se ovde među ljudima prikazuje je grupa dobrih ljudi koji spašavaju ljude sveta i vode društvo u promene na bolje, iskupljujući svet i čovečanstvo. Ali onako kako se to vidi iz kosmosa, to je Fa-ispravljanje na delu, i ono uključuje neizmerna, nebrojena živa bića, džinovske univerzume i neizmerna kosmička tela. S tim se ove tričarije koje se mogu steći tu među ljudima, tj. politička moć, nikako ne mogu porediti. Ali ako se učenik Dafe nađe ovde među ljudima zbog tog događaja, on se mora osloniti na Dafu da bi razlikovao dobro i loše. Kad se pridruži svetu smrtnika, ulazi se u opsenu, pa niko mnogo jasno ne može da vidi stvarnost stvari. Samo iz ovog Fa se može dobiti uputstvo kako se ponašati. Tako je iskustvo iz stvarnog života tokom ovih godina pokazalo da sa dobrim učenjem Fa učenik Dafe može izbeći da izgubi svoj oslonac, i bez obzira koliko ovo društvo bilo složeno, ili koliko stvari bile u fluktuaciji, on može, ako uistinu uspeva da ravna svoju kultivaciju prema Fa, ne biti zaveden tim lažnim pojavama ovde—čak i ako se čitava lepeza ljudskih vezanosti, misli, iskušenja i stvari koje mogu uzburkati vezanosti, kao i svakojake površne stvari, zavere da ometu njegovu kultivaciju.

Moji učenici Dafe, probajte se zbilja trezveno osvrnuti na svoj put kultivacije, kojim ste putovali ovih godina. Mada se činilo da mnogo toga nema smisla i rezona, sve zapravo ima reda u sebi i za vašu korist služilo je zapravo da produži, malo po malo, ovo finalno poglavlje istorije koje je namenjeno Fa-ispravljanju. Sećam se kad je, pre nego što je počeo progon učenika Dafe, ovde održavan velika Fa-konferencija. Tada je prisustvovalo puno učenika, a sada, niste li svi opet tu? Ljudi ovog sveta sve više prepoznaju zlo. I slično, ljudi će svuda progresivno dolaziti do shvatanja šta je to tačno što učenike Dafe i Falun Gong čini onakvim kakvi su. Ko je ispravan, a ko pokvaren, ko je dobar, a ko loš, neosnovane optužbe i klevetu – ljudi sveta će sve ovo prozreti. Zlobni, gangsterski režim je uvek lažno optuživao svakog kog bi hteo da obori, i to je dugo bio njihov pristup. Ali takve stvari sada se razotkrivaju jedna po jedna. U različitim kampanjama KPK, ona je uvek usvajala istu, gangstersku taktiku. Naime, ona krene sa glasinama o grupi koju će proganjati, i navede svoje medije da kolektivno, u glas kritikuju tu grupu i dignu javno mnjenje protiv nje, prevarom navodeći ljude da postanu deo njihove igre. Zatim kreće da sruši onog ko joj je meta. To je ono što zapravo znači izraz “masovna kampanja.” Ovaj put neće uspeti. Svakako, u Fa-ispravljanju kosmosa, svi bogovi kosmosa pažljivo gledaju, i mnoštvo Buda, Taoa i Bogova učestvuje. Može li u ovom času biti onako hoće grupa zlih ljudi? [Ono što se dešava na svetu] je samo tren u kom se ova divlja, arogantna, zla partija koristi da se testiraju učenici Dafe i eliminišu se vezanosti učenika Dafe pred licem smrti, tako ih dovodeći do Ispunjenja i istovremeno prosejavajući one koji nisu odgovarajući da budu učenici Dafe. Svodi se na ovaj proces. Ali, čak i tada, dok se ovo odigrava, teško je sagledati stvari onakve kakve su. Samo u opseni i prolazeći ovaj proces se može iskusiti šta “teškoća” zbilja znači. Ovo što sam vam sada rekao treba da vam kaže da su učenici Dafe izuzetni, i vi ste prebrodili progon. Ali neki ljudi zbilja nije trebalo da izgube pravac onako kako se to desilo. Treba da budete načisto s tim zbog čega ste ovde.

Ima još nešto o čemu bih govorio. Naime, da tokom ovih dugih godina dok su naši učenici Dafe bili progonjeni, naši napori da neprekidno razotkrivamo progon i navodimo ljude sveta da sagledaju da ono što se priča jesu klevetničke laži i nameštene optužbe – to je zapravo bilo radi spašavanja ljudi sveta. Jer oni koji su uistinu progonjeni nisu učenici Dafe, već su to ljudi sveta. Na početku sam rekao da pod ogromnim pritiskom, i pred pravim testovima života i smrti, učenici Dafe naprosto prolaze kroz proces primicanja Ispunjenju. Nisu li svi prethodni progoni ispravnih vera činili to isto? Ranije sam rekao da čovečanstvo iznova i iznova propušta da izvuče pozitivne pouke; ljudi uvek uspevaju da zapamte one negativne. Koliko god da stvari postanu teške, učenici Dafe spašavaju ljude sveta, i u svakoj pojedinoj inicijativi koju preuzmete, vi radite ovo što sam opisao. Učenici Dafe su pokrenuli mnoge inicijative za objašnjavanje istine i spašavanje ljudi, sa ciljem da se efektivno spasu živa bića i razotkrije zlo progona. Neke su nešto veće, a neke nešto manje, neke predstavljaju medijske ispostave, druge idu na proboj blokade interneta; a tu su onda i napori u najrazličitijim sredinama i svim društvenim krugovima, koji usvajaju mnoge različite forme za potvrđivanje Fa i spašavanje ljudi. Sve što ste učinili je izuzetno. Sve to su učenici Dafe sami inicirali i organizovali u nadi da će imati više uticaja, to su napori koji su bili delotvorni napori u spašavanju ljudi. Ovo vam Učitelj potvrđuje. Ako vam Učitelj nije rekao da ste nešto loše učinili, ili da to nije potrebno, onda to radite, i to dobro ga radite. Ako to što radite može spasiti ljude, onda to radite. Nije potrebno da Učitelj odobri svaku pojedinu stvar koju vi radite.

U starim vremenima, kao što znate, individualno Ispunjenje je bilo primarni cilj kultivatora. Može li nešto takvog istorijskog značaja, kao što je široko rasejavanje Dafe, biti trivijalno? Kad se iznosi Fa kosmosa i prenosi ljudima, da li osoba koja to kultiviše može biti prosečno ljudsko biće? Ono što je Šakjamuni širio u doba kad je bio ovde bio je Arhat Fa. Mahajana budizam je bio nešto sastavljeno nakon što je Šakjamuni napustio ovaj svet i strogo govoreći, to je derivat originala; što znači da ništa više nego original nije mogao da odvede kultivaciju ljudi dalje od stepena Arhata. Učenici Dafe, s druge strane, su kraljevi koji su došli sa neba gore da bi pomogli Učitelju da ispravi Fa, i Dafa učenici, obdareni tako ogromnim urođenim kvalitetom (genđi) su u osnovi nastali zahvaljujući činjenici da će se odigrati Fa-ispravljanje kosmosa. Niti su živa bića ovde na ovom svetu, koja treba da budu spasena, jednostavna kako se to može činiti; prosečno biće ne zaslužuje da ga spasi Dafa kosmosa ili učenik Dafe. Većina ljudi na svetu danas su životi koji su se spustili ovde s neba, postajući ljudi, a u njihovoj pozadini, povezane s njima, su masivne grupe života. Budući da su stvari toliko značajne, [stvari koje vi radite] nisu stvari koje bi mogao raditi običan kultivator, niti je nebeski rang [koji ćete vi dostići] onakav kakav prosečan kultivator može dostići. Stvari sada nisu ni izbliza tako jednostavne kako su ih ljudi shvatali u starim vremenima.

Kao što sam rekao, religijske prakse, mnoge vere, i razni kultivacioni metodi prošlosti su samo uspostavljali ljudski domen kulture, koja će uključiti kultivaciju i znanje o božanskim bićima. Da te osobe i ta prosvetljena bića nisu došla da uspostave ovu kulturu, ljudi danas ne bi shvatali šta se podrazumeva pod kultivacijom, kao ni da božanska bića žive na nebu, i kakva su. Postoje bude, taoistička božanstva, bogovi poznati ljudima poput Isusa i Jehove, i naravno, još mnogo božanstava svih vrsta. Oni su stvorili znanje o božanskim bićima koje ljudska kultura poseduje, i dopustili su ljudima tokom istorije da imaju bogato znanje o svojstvima božanskih bića i tome šta ona rade, kao i tome šta je to kultivacija, koji su njeni različiti oblici, i šta treba da bi se vežbala kultivacija. Pošto su takve stvari uspostavljene u ljudskoj kulturi, meni je danas mnogo lakše da prenosim Fa. Nije potrebno dalje da vas učim šta su božanska bića, šta je kultivacija, i šta je uključeno u dostizanje božanskih domena. Zato ja nemam potrebe da objašnjavam tako puno površinskih stvari, što bih inače morao. Drugim rečima, ljudi sada shvataju i znaju zato što je uspostavljen taj deo ljudske kulture. I to je bio pravi razlog zašto su ta prosvetljena bića dolazila na ovaj svet. Danas je druga priča. Danas su učenici Dafe ovde u isto vreme kad i Fa-ispravljanje kosmosa, i upravo ova faza, u kojoj se nalazimo, je ono o čemu su ljudi nekad govorili; ono što su proročanstva opisivala; i o čemu su ponešto znali, ili su poimali, ljudi sa natprirodnim moćima. I ta faza—finalna kulminacija—je upravo ono što učenici Dafe iznose.

Svaki pojedini učenik Dafe je izuzetan. Ravni sa kojih oni dolaze nikako nisu obične, i oni su uspostavljali ljudsku kulturu tokom cele ljudske istorije. Mnoge poznate istorijske ličnosti se ubrajaju među naše učenike Dafe, i bez obzira da li su oni preuzimali izgled prosvetljenih bića ili možda slavnih istorijskih ličnosti, proslavljenih generala, ili kraljeva nacija, svaka osoba čije je ime ostavljeno potomstvu je izuzetna. I puno je još velikih stvari koje su učinjene u prošlosti, koje bi izgledale izuzetne, ali koje su nezabeležene, nisu ostavile traga. To se desilo zato što bogovi nisu želeli da se te stvari prenesu. Prosečna osoba ne zaslužuje da se njeno ime zabeleži za buduća pokolenja, jer ljudska istorija je po svojoj samoj prirodi oformljena da bi poslužila Fa-ispravljanju i potvrđivanju Fa. Koji deo ljudske kulture, ili intelektualnog nasleđa, će ostati, nije trivijalna stvar. Kao što ni prava istorija čovečanstva, ili razlog njenog postojanja, takođe nije jednostavna. Kultivacija koju učenici Dafe obavljaju, i njihovo spašavanje ljudi, su prirodno povezani sa Fa-ispravljanjem kosmosa.

Kao što znate, od 20. jula 1999, sve do sada, mi smo svedoci kako se malo po malo menjaju društvo i srca ljudi, kao što smo svedoci promena u ljudskoj percepciji i stavu prema učenicima Dafe i zloj KPK. Da vi niste preduzeli akciju suočeni s tim zlim okolnostima, niko ne bi preduzeo akciju u vaše ime, jer ljudi čekaju na vas da ih spasite. Prave žrtve progona su ljudi sveta, a ne vi. Dok ljudi gledaju kako se Falun Gong progoni, a učenici Dafe mu se suprotstavljaju, naš otpor je samo spoljašnja pojava. Realnost je to da vi spašavate ljude, a da bi spasili ljude vi razotkrivate zlo. Zla KPK ne dopušta ljudima da veruju u Božansko, jer Partija je suprotna Božanskom. Ateizam, po sebi, je grozan greh. Ako je osobu stvorilo božanstvo, a ona se ipak preokrene i poriče samo postojanje božanstva, nema druge nego da bude eliminisana od strane božanstva. Meni je stvarno dirljivo kad vidim učenike Dafe kako ulažu tako ogromnu količinu energije u sve svoje projekte, pokušavajući da imaju veće dejstvo u spašavanju ljudi. Ovo onda znači da vi, pod progonom, uspostavljate moćnu vrlinu prosvetljenih bića. Progonitelji su jednostavno manifestacija zla dok učenici Dafe prolaze kroz proces Ispunjenja. Oni koji su zbilja progonjeni su ljudi sveta.

U kom smislu su ljudi sveta progonjeni? Na kraju krajeva, čini se da ljudi vode dosta udoban, slobodan i nesputan život u doba kad su moralne vrednosti potonule. Ali kao što znate, većina ljudi na ovoj Zemlji je došla ovde sa neba, a mnogi su zapravo poslati kao predstavnici kosmičkih tela s kojih potiču, od strane živih bića tog univerzuma, sa ciljem da na kraju dobiju spasenje. Hoće li se dobiti spasenje, ili ne, zavisi od toga kako ta osoba, dok je na ovom svetu, reaguje u času kad se Dafa širi. Jer postupci osobe ovde odražavaju stanje živih bića, tokom Fa-ispravljanja, u kosmičkom telu koje ona predstavlja i koje leži iza njega. Ljudsko biće neće imati isti izgled kao božansko biće. Nakon što dođe u ovaj ljudski domen i kad mu se spusti ravan, ono može da preuzme samo izgled ljudskog bića. Danas, dok Učitelj prenosi Fa, Učitelj ne može biti kao božansko biće. On može da koristi samo ljudski jezik da bi predavao, i ljudski izgled da bi bio ovde s vama. Mnogi ljudi nisu uspeli shvatiti ovo. Ljudi misle da se Falun Gong progoni, kad su žrtve zapravo ljudi sveta. To kažem jer su ljudi zavedeni lažima tokom progona, i imaju mržnju prema Falun Gongu. Ipak je “Falun Gong” naziv koji Veliki zakon kosmosa preuzima na ovom svetu. Ono što učenici Dafe ovde čine je potvrđivanje Fa, i oni su učenici Fa koji spašavaju živa bića i imaju ogromne misije. Drugačije rečeno, oni su božji emisari. Ako je zemaljski um osobe pun negativnih misli o Dafi ili učenicima Dafe, ili ako se ta osoba iskvarila, ili se ne poistovećuje sa osnovnom istinom Fa, što je Džen-Šan-Ren, onda je ta osoba viđena da bude iskorenjena, da bude eliminisana, od strane božanskih sila. A ovo posebno važi za one koji su direktno bili uključeni u progon učenika Dafe, izgovorili loše reči protiv Dafe, ili učinili loše stvari protiv nje. I kad se uzme u obzir to da bez obzira što su oštro progonjeni, učenici Dafe i dalje hode putem ka božanstvenosti, i da će jednako dostići Ispunjenje i vratiti se, odu li pre ili kasnije - nisu li ljudska bića zapravo prave žrtve progona?

Kosmos ima nebrojena, neizmerna živa bića u sebi, kao i nebrojene bogove raznih vrsta. Ogromni kosmos je neuporedivo svet, a broj bogova na nebu nivoa sličnog Šakjamunijevom je prevelik za izbrojati. Da bi objasnio koliko je velika ova cifra, Šakjamuni je koristio izraz “bezbrojni kao zrna peska u Gangu”, ali zapravo, ako bi se dodao sav pesak sa ove Zemlje, to bi i dalje bila neodgovarajuća metafora za broj božanskih bića na tom nivou. A ono o čemu raspravljamo je samo metafora za broj božanskih bića na samo jednom nivou. Onda u poređenju, koliko vredi ljudsko biće? Jedva da je vredno pomena. Međutim, iako je njegov nivo postojanja možda nizak, iza njega, povezani, su životi na višim nivoima. Mnogi ljudi na ovom svetu su zapravo predstavnici grupe takvih života. Ali, začarani u iluziji, ljudi ostaju nesvesni ovih stvari, i još manje znaju ko su oni zaista. Ipak iza mnogih ljudi sveta, kao predstavnika, su zapravo nebrojeni i neizmerni životi viših ravni. U ovom svetlu, onda, da li bi ovako veliki Fa, ili ovako izuzetni učenici Dafe, došli samo da spasu prosečno, obično ljudsko biće? Kako bi to moglo biti? Trenutno, većina ljudi na ovom svetu ima dublje razloge zašto je ovde. Ako je osoba zaista predstavnik ogromnog kosmičkog sistema, poslata na Zemlju, onda je ono što ona predstavlja jedan svet, sloj kosmosa, ili sloj kosmičkog tela. Pošto je kosmičko telo cirkulatorni entitet, onda svaki pojedini kosmički sistem, bez obzira koliko velik, ima svoj sopstveni sistem, koji istovremeno pripada sistemima na višim i još višim ravnima. I što je viša ravan, ono je veće; što je veći neizračunljivi broj živih bića; i što su masivniji bogovi, broj živih bića je teže proceniti. Kao celina, univerzum je masivan do neverovatne mere. Kad učenik Dafe spase jednu osobu, to nikako nije prosto ljudsko biće kakvo mi poznajemo: tako će biti spaseno ogromno telo života. Drugačije rečeno, to kako jedna osoba reaguje na Dafu i učenike Dafe naprosto nije samo ljudski čin. I naravno, ako površinski sloj osobe nije mnogo budan i na oprezu, on će predstavljati prepreku spašavanju te osobe i živih bića koja predstavlja, i zbog toga je potrebno da objašnjavamo istinu.

Ovo o čemu sam upravo govorio je nešto jako krupno. Puno ljudi danas ovde sluša Fa. Učenicima Dafe nije problem da čuju ovaj Fa, ali možda tu ima nekih novijih učenika ili podržavaoca Falun Gonga, ili članova porodica, koji će možda imati problem da shvate ovo. Ali, na kraju krajeva, pošto je ovo Fa-konferencija, ja predajem Fa praktikantima, i nema druge nego da ovako predajem. Znači, [ovo gore rečeno] je razlog zašto se Veliki Zakon kosmosa rasejava u ljudskom svetu. Samo bića poput ovih [koja sam opisao] zaslužuju da ih spasu učenici Dafe, i samo takva bića zaslužuju da se Veliki Zakon kosmosa širi ovde na ovom svetu - to je toliko monumentalno. Znači, iako ljudsko biće ovde na nižoj ravni ima ogromno telo života iza sebe, dok je ono ovde na zemlji, ono će biti regularno ljudsko biće ovog domena, ovog nivoa. Tako to ide. Iako je osoba na najnižem nivou, ako počini greh prema Fa kosmosa, ili ako ne uspe da se identifikuje sa ovim Fa, koji je stvorio kosmos i nebrojena živa bića, šta joj onda, pošto se protivi takvim stvarima, sledi? Smrt, kako to ljudi zamišljaju, uključuje odlazak na neko mesto. Ali gde bi takva osoba otišla? Čak i materija u ovom univerzumu, koja rezultuje iz ultimativne smrti nečega, je stvorena od strane ovog Fa, pa ako se osoba protivi Fa, gde će ona otići? Za ilustraciju, u Bibliji, Jehova i Isus aludiraju na to kako će životi onih koji progone apostole biti suočeni sa večitim prokletstvom i mukama, za vjek i vjekov. To bi važilo čak do časa kad se stvori novi kosmos, i u dugim godinama njegovog postojanja, u kojima bi grešnik bez prestanka plaćao za svoju grešnu karmu. Moj bože, kako je to užasno! Patnjama naprosto ne bi bilo kraja, jer toliko je velika grešna karma kad neko zgreši protiv Velikog Zakona kosmosa. Iako je ljudsko biće samo čovek, ono je zapravo predstavnik viših ravni. Stoga, kad ljudsko biće počini greh protiv Dafe, telo života iza njega, koje ono predstavlja, će se suočiti s potpunim uništenjem nebrojenog broja bogova i bića raznih vrsta, jer ovo je Fa-ispravljanje kosmosa. Pre nego što naiđe velika katastrofa nudi se milost, ali Fa-ispravljanje je neumoljivo strogo.

Moj Fa se ne predaje običnim ljudima, već učenicima Dafe. Učenici Dafe shvataju šta je ovo. Znači da su ljudska bića oni koji su uistinu progonjeni, i oni koji će biti uništeni jesu ljudska bića. Cilj progona je bio, zapravo, da s jedne strane testira učenike Dafe, a s druge da iskoreni stare živote u kosmosu, među kojima i čoveka. Stare sile su čvrsto odlučile da čovek ne dobije spasenje, jer stare sile kosmosa su smatrale da kosmos više ne valja, kao ni njegova živa bića, pa stoga treba da budu uništeni. Kultivatori, s druge strane, bi bili stavljeni na teške muke, gde bi svaki učenik Dafe koji ne uspe bio iskorenjen. Ljudi sveta i druga živa bića ne bi bili zadržani. Verovatno ste videli mnoga proročanstva koja ovo govore, gde neka stopu opstanka postavljaju na jedan u deset hiljada, jedan u hiljadu, ili jedan na deset domaćinstava. Koja god da je brojka, oni su hteli da unište živa bića u masovnoj meri. Suštinski cilj velikog širenja Dafe na svetu, međutim, i spašavanje živih bića, je da se sve izbavi—da se spasu sva živa bića koja su sposobna da budu spašena. I zato mi činimo koliko možemo, dajući sve od sebe da spasimo više.

Po samoj svojoj prirodi, učešće starih sila kosmosa u ovom Fa-ispravljanju deluje kao demon za Dafu i Fa-ispravljanje. Kao što ste svesni, ovde među ljudima, na delu je uzajamno podsticanje i uzajamno suzbijanje, pozitivno za negativno. Takvo je ljudsko društvo. Ljudi prirodno borave u sredini gde zlo prati dobro, i materijalna supstanca čoveka ima ove dve strane, dobru i zlu. Tako, kad osoba izgubi strpljenje, postane nerazumna, surova, zla, kad mrzi, ili je ponese radost, to je demonska priroda na delu; dok kad je razumna, saosećajna, ili dobra, to je Buda-priroda, ili njena dobra priroda, na delu. A na ovom svetu postoje dobri ljudi, loši ljudi, oni koji su ljubazni, oni koji su zločesti, baš kao što na nebu postoje bude - koje su Fa-kraljevi - kao i demonski kraljevi. Sve ovo se, naravno, ravna, i ta analogija seže sve do vrlo visokih ravni, sa negativnim za pozitivno. Postojanje negativnog za pozitivno održava u ravnoteži sve u starom kosmosu. Kad su stare sile kosmosa videle da je ova Dafa koja se širi potpuno pozitivna, one su smesta stvorile puno demona i poteškoća. Upravo na ovaj način su stvorile ono što za Fa-ispravljanje, i za Dafu kosmosa, predstavlja demona. Tako su nastale stvari.

Onda možemo reći da je sve što su učenici Dafe preduzimali ovih godina bilo usmereno na spašavanje ljudi i objašnjavanje istine. Iako su mnogi učenici Dafe žestoko proganjani, sve to se odigralo na putu ka božanstvenosti; ode li osoba pre ili kasnije, svakako će dostići Ispunjenje. Dok obični ljudi, s druge strane, nemaju nikakvu sličnu priliku. Šta to onda život jednog učenika Dafe čini posebnim? Njegova osnova se uspostavljala još od najranijih vremena u istoriji, i na taj način su učenici Dafe uspeli stići do današnjice. Među učenike Dafe se ubrajaju učenici Isusa, kao i Šakjamunijevi, kao i naravno, učenici drugih božanskih bića za koja vi ne znate, i njihovi učenici. Naravno, vi niste njihovi pravi učenici. Vi ste učenici Dafe, i naprosto ste čekali ovaj dan. Drugim rečima, vi ste pratili te svete ličnosti u stvaranju kulture za čovečanstvo, i danas se ta kultura ponovo koristi da bi se spasli ljudi.

Nakon nedavne Fa-konferencije u Vašingtonu, u prestonici SAD-a, mnogi učenici su čuli da Učitelj ide na svaki pojedini projektni sastanak i sreće se s njima, pa su danas, odjednom, došle gomile ljudi. (Smeh) Svi projekti su mi poslali puno pozivnica, jer svaki je, veliki ili mali, želeo da Učitelj održi sastanak sa njima. (Smeh) Učitelj sve to ne bi mogao stići. Ovo što sam vam sada rekao, treba zapravo da vam kaže da vam vrlo dobro ide, i da vam ne treba Učitelj da potvrdi svaku pojedinu stvar koju preduzimate, i svakog od vas. Stigavši do ovog gde ste sada, i učestvovanjem u spašavanju živih bića, vi sami krčite put u spašavanju živih bića, vi sami krčite put, uspostavljate svoju moćnu vrlinu, i ispunjavate svoju istorijsku misiju. Mnoge ovakve stvari su pomućene iluzijom, i čak i ako vam Učitelj nešto predaje, on vam to neće sve o tome reći u detalje. (Učitelj se smeje) Znači, hteo sam da vam kažem da nisam mogao prisustvovati [svim vašim sastancima] iako ste me pozvali. (Svi se smeju) Ali ja takođe ne želim da izneverim vaše nade, sad kad sam tu. Znam da uvek nešto želite da podelite sa Učiteljem (Učenici tapšu) Ali ovde je tako puno ljudi, pa hajde da pošaljete papire sa pitanjima, a ja ću vam na njih dati odgovore. Ako su vaša pitanja lična, međutim, ili nisu u vezi sa spašavanjem živih bića ili stvarima koje učenici Dafe treba da rade, onda ih nemojte slati. Ako bude premnogo papira, i svako napiše po jedan, onda do sutra u ovo doba nećemo završiti. (Svi se smeju) Oni u pomoćnoj sali takođe mogu proslediti pitanja. U redu, donesite mi—napred, donesite mi.

Učenik: U Hong Jin II, na šta se misli pod “Četiri Velika elementa su se istrošila usled vremena”?

Učitelj: To vam mogu objasniti, ali mislim da ovo pitanje nema veze sa našim tekućim zadacima, koji su u vezi sa spašavanjem živih bića. Ono što je Šakjamuni podrazumevao pod “Velika Četiri elementa” bili su zemlja, voda, vatra i vetar—fundamentalni uzrok generisanja univerzuma u određenom domenu unutar jednog kosmičkog tela. Upravo sam pojasnio da su Četiri Velika elementa, u određenom domenu, bila fundamentalni uzrok iza stvaranja tog univerzuma. Ali to i dalje nije bio krajnji, stvarno fundamentalni uzrok. S kosmičkim telom, koje tokom dugog vremenskog perioda napreduje kroz faze formiranja, stagnacije i degeneracije, i dostiže tačku degeneracije, stvari izgledaju kao da su u procesu trošenja usled vremena.

Učenik: Korejskim učenicima u Kini nedostaje Učitelj.

Učitelj: Svima vam hvala. Nema potrebe da takve stvari stavljate na papiriće za pitanja. Znam da vam svima nedostaje Učitelj, i vi nedostajete Učitelju! (Svi učenici glasno aplaudiraju)

Učenik: Učenicima Dafe iz Pekinga sve više nedostaje Učitelj, što se kraj više bliži.

Učitelj: Ovakve poruke neću naglas čitati. Izabraću samo one sa pitanjima.

Učenik: Učenici Dafe šalju pozdrave svom Učitelju s Pekinškog poljoprivrednog fakulteta, Kineskog Geološkog univerziteta, Beihang univerziteta, Pekinškog Šumarskog univerziteta, i …

Učitelj: Hajde da više ne šaljemo pozdrave, jer njihovo čitanje nam oduzima vreme. Hvala svima. (Učenici aplaudiraju)

Učenik: Celokupno telo učenika Dafe iz Načanga, Gvandonga, Hunana i Šininga šalju svoje pozdrave svom veličanstvenom Učitelju.

Učitelj: Preskočiću pozdrave i nastaviti sa odgovorima na pitanja. Želim da krenem sa pitanjima – odgovorima na pitanja.

Učenik: Celokupno telo učenika Tajlanda šalje svoje pozdrave Učitelju.

Učitelj: Još jedan pozdrav. Svima vam hvala.

Učenik: Cijang, provincija Sečuan, Čengdu (Opšti smeh)

Učitelj: Još jedan.

Učenik: Kako da što pre uklonimo predstave i vezanosti oformljene življenjem među običnim ljudima?

Učitelj: (Smeje se) Uvek kad im je teško, ili kad se stvari ne mogu razrešiti, ljudi pokušavaju da osmisle nekakvu taktiku. Ali zapravo nema prečice: potrebno je da istinski sprovedete kultivaciju u praksu, i kultivišete se u skladu sa Velikim Zakonom. Ako osoba želi da se pomakne u pravcu božanstvenosti, a ipak misli: “Da vidimo može li se naći neka naročita prečica” (smeje se), može li biti da ona napreduje, istinski i solidno se kultivišući? To ne ide. Da biste otišli na više, morate se istinski i solidno kultivisati.

Učenik: Nakon najnovijeg Učiteljevog predavanja Fa na Fa-konferenciji u Vašingtonu, mnogi učenici u Kini su shvatili da i oni treba bezuslovno da sarađuju sa koordinatorima. Oni su dotle otišli da zatraže od bivših koordinatora i asistenata na vežbalištima da sada budu koordinatori za sve, uprkos činjenici da ti bivši koordinatori i asistenti vežbališta u mnogim slučajevima nikada nisu do kraja istupili.

Učitelj: Ranije, u Kini, oni učenici Dafe koji su imali zaduženja na odgovornim pozicijama na vežbalištima nisu ih imali zbog toga što su se posebno dobro kultivisali, već zato što su bili sposobni da obavljaju taj posao, i imali su želju da to čine. Stari koje su u vezi sa kultivatorima moraju obavljati kultivatori. Nije dovoljno razmotriti samo to koliko dobro neko obavlja stvari; treba pogledati i da li je u stanju da se kultiviše. To je nešto što se nikad, nikad ne može promeniti.

Kad sam prošli put predavao Fa, naročito sam dodao rečenicu da “se to odnosi na učenike Dafe izvan Kine.” Okolnosti u Kini su drugačije, pa se nisam obraćao ljudima tamo.

Učenik: Oni učenici u Kini, koji su marljivi, zauzeti su objašnjavanjem istine i spašavanjem ljudi, i nemaju dovoljno vremena da uče Fa i rade vežbe, što dovodi do toga da budu proganjani. Neki učenici, s druge strane, ulažu veći deo svog vremena na učenje Fa i vežbe, a retko objašnjavaju istinu. Mnogi su takvi. U ovakvoj situaciji, koliko će vremena trebati dok ne budemo mogli spasiti dovoljno ljudi?

Učitelj: U osnovi, vi kažete da neki objašnjavaju istinu, ali ne uče Fa, dok drugi samo uče Fa, ali ne objašnjavaju istinu. (Svi se smeju) To je upravo ono opravdanje koje stare sile koriste da progone učenike Dafe. [To je ono što se dešava] kad se zbilja ne nađe ravnoteža između ove dve stvari, jer spašavanje ljudi od strane Dafe nije nešto što običan čovek može izvesti. Mora se biti kultivator. Znači, morate učiti Fa, kultivisati se i postati kultivator. Ne važi se kad to čini običan čovek, i on ne stiče tu moćnu vrlinu. Ako onda vi, kao kultivatori, ne uspete da iznesete ovaj zadatak i samo učite Fa, zar niste pomislili kakva je svrha učenja Fa? To je za vaš sopstveni uspeh, kao i za spašavanje živih bića. Učenjem Fa, vi sami dobijate Fa, ali da li želite isključivo da dobijate – da imate koristi od Dafe? Drugim rečima, ako ne ustanete i ne iskažete nekoliko reči podrške u trenutku dok se učenici Dafe progone, a o Dafi se loše govori, zaslužujete li da dobijete Fa? To je ideja.

Učenik: Neki učenici, zapadnjaci sa severa Evrope, traže da ljudi usvoje kalendarski baziran pristup učenju Džuan Faluna, i...

Učitelj: Ništa takvo ne treba da postoji. Za vas je najbolje da imate utvrđeno vreme za učenje Fa. Zajedničko učenje Fa je forma koju sam vam ja dao. Ali morate biti marljivi u učenju Fa, i često učiti, i tek tada nećete gubiti oslonac, i moći ćete da idete svojim putem kako treba, i radićete dobro ono što treba. Ne menjajte način učenja Fa. Jednostavno ga iščitavajte. Ne počinjite s nečim drugačijim, pokušavajući da donesete novitete. Ja mislim da je ljudski mentalitet ono što navodi ljude da biraju koji deo Fa će učiti, ili da dolaze do novog pristupa učenju Fa.

Učenik: U našem kraju postoji koordinator promocije Šen Juna koji, iz raznih razloga, više ne izlazi i veoma je depresivan. Može li Učitelj reći par reči?

Učitelj: Radije ne bih da dajem sud. (Svi se smeju) Dok god ova stvar nije okončana, učenici Dafe su i dalje usred kultivacije sebe i prolaska kroz iskušenja, i gleda se da li osoba ima šta treba. Ja ne želim da blokiram njegov put. Svaka osoba dolazi do sopstvenih uvida, i svaka se kultiviše. Dok vi vidite da on sada više ne izlazi, treba da znate da on prolazi kroz težak period, i da je usred testa. Svako će kroz to proći tokom svog testa. Ključna stvar je kako osoba vlada sobom.

Učenik: Jedan kolega kultivator kaže da je nemati poverenja u zaduženu osobu isto što i nemati poverenja u Učitelja. Je li to tako?

Učitelj: Još jednom bih hteo da popričam o ovom sa svima vama. Ono o čemu sam govorio je glavna zadužena osoba u projektu, ili glavna odgovorna osoba oblasne Dafa asocijacije. Ovo je veoma važno. Što se tiče odgovornih osoba na nižim nivoima, ili zaduženim za specifične lokale, ili određene departmane unutar datog projekta, to nije toliko kritično. Međutim, kao naši učenici Dafe, pošto je Učitelj zatražio da promenite svoje stanje, onda treba da učinite kako sam opisao i da slušate vaš menadžment, i sledite njihove naredbe, jer na kraju krajeva, to kako svaki odsek radi, na posletku zavisi od direktiva glavne zadužene osobe. Da još jednom ponovim kako to ide: mislim na glavne odgovorne osobe—osobe zadužene za glavne projekte i inicijative, i na osobu na čelu svake Dafa asocijacije—a ne na različite sektore pod njom, ili različite koordinatore vežbališta i učenja Fa pod datom oblasnom Asocijacijom. Ne mislim na njih. Oni ne preuzimaju odgovornost za celokupan projekat. Ali kad smo kod toga, vi ipak treba da ih sledite i dobro radite ono što kažu zadužene osobe u različitim lokalima i različitim sektorima ili odeljenjima unutar projekta, jer mnogi od njih imaju takav pristup zato što je to od njih zatražila glavna zadužena osoba. Ako zaista postoje problemi, međutim, uvek to možete prijaviti kao inače. Ali tokom godina, vi ste oformili naviku da uvek loše mislite o nekim ljudima, i postalo vam je teško da se oslobodite te vezanosti jer ste se navikli da gledate izvan sebe. Želim da prekinem ovo stanje, i eliminišem vam tu supstancu. Ne možete nastaviti tako. Vreme za to je prošlo.

Zašto onda ranije nisam ništa rekao? Pa, razmislite, kakvo bi bilo vaše stanje da ste ovo što sada tražim činili od početka. Da ste naprosto radili samo ono što vam zadužena osoba kaže, ne biste išli svojim sopstvenim putem. Osim toga, ako bi vas zadužena osoba odvela na pogrešnu stranu, vi to ne biste primetili. A ako sama zadužena osoba ne bi imala nikakve teškoće, ne bi se mogla kultivisati. Shvatate li šta govorim? Zato sam vas prethodnih godina učio kako jesam, ne pominjući ovo pitanje. Do sada su, međutim, zadužene osobe prošle kroz deset godina poteškoća i taj kultivacioni proces, one su prošle kroz mnoga iskušenja i hodale su svojim putem. Ogromna većina zna kako da rešava stvari. Sada je potrebno da promenimo to vaše stanje. A sa ovim, eliminišite vezanost koju imate da po navici gledate izvan sebe, tragate izvan sebe, i gledate u zaduženu osobu svaki put kad nastane bilo kakav problem. Ranije ste imali naviku da gledate izvan i večito ne odobravate zaduženoj osobi, pa joj čak ni danas ne odobravate. (Svi se smeju) To ne valja. Morate je prihvatiti. Sad, što se tiče zaduženih osoba, neki su zaista loše obavili posao. Dok su neki loše radili, većina je obavila dobar posao. Znači, Učitelj i dalje motri na ove stvari.

Učenik: Neke kolege kultivatori su mi skrenuli pažnju na to da ja, dok radim za jedan od naših medija, takođe pristajem da radim u programima za kolege kultivatore u drugim medijima. Da li to znači da se ne fokusiram na to da jednu stvar uradim kako valja?

Učitelj: Naši učenici Dafe istovremeno nose mnoge zadatke. Ako jednu stvar možete da radite kako treba, istovremeno uspevajući da radite drugu stvar dobro, onda samo napred. Ali ako ne možete da završite jednu stvar, a ipak preuzimate nešto drugo, onda ni drugu stvar nećete uraditi valjano. Znači da treba da pronađete kako da balansirate ove stvari. U severoistočnoj Kini ima jedan izraz koji kaže: “Slep medved bere kukuruz.” (Svi se smeju) Pod “slepim medvedom” severoistočnjaci podrazumevaju medveda, pa kako to on tačno bere kukuruz? Ubere jedan klip kukuruza i stavi ga pod mišku, a onda pokuša da gurne drugi pod istu mišku, onda ubere drugi i pokuša da gurne i taj pod istu mišku, da bi na kraju završio samo sa jednim klipom. (Svi se smeju)

Učenik: Nedavno je u Kini jedan odličan kultivator, koji je bio koordinator, odjednom doživeo nešto što je uzelo oblik karma-bolesti i umro, ostavljajući mnoge u žalosti. Kultivatori koji su mu bili bliski razmišljaju o tome kakvog su oni imali udela u tome, ili za to postoje drugi razlozi?

Učitelj: Prošavši kroz toliko proganjanja, i otputovavši tako daleko svojim putem, svi bi trebalo da znate kako te stvari nastaju. Možete pitati svoje kolege kultivatore i razjasniti sebi stvari.

Stare sile su napravile mnoge aranžmane poput ovog. Naravno, u času kad su aranžmani pravljeni, učenik nije bio svestan da to čine stare sile. U to doba, Učitelj ih još nije bio označio kao stare sile. Zato je učenik pristao na aranžmane i oni su zacementirani kao takvi. U to doba, neki su verovali da je to upravo ono kako treba izvesti stvari, pa su se obavezali na određene stvari. A kad je došao zakazani čas, stare sile su imale dršku, da tako kažem, da ga uhvate za nju i progone ga. Bilo je i drugih scenarija. Na primer, mnogi ljudi su izvodili kultivaciju gledajući druge i naprosto ih sledeći, umesto da idu svojim sopstvenim putem. Stare sile tako nateraju osobu da ode prerano, i koriste tu priliku da vide kako će ljudi reagovati, i da vide da li će nastaviti da se kultiviše. Pošto je kultivacija nešto što se mora raditi proaktivno, sopstvenom voljom, kad vas zarada i korist iskušavaju, ili kad trpite neizdrživ bol koji je u vezi sa vašim ugledom i emocijama, vi morate istinski biti spremni da otpustite ove stvari, i tek tada će se stvari razrešiti. Znači, kad svi činite dobro videvši kako neko drugi čini dobro, ili ne činite dobro kad vidite kako on ne čini dobro, i svi ste takvi, onda je to isto što i dovesti tu osobu u opasnost. U tom slučaju, vaše ljudske vezanosti ubrzavaju njegov odlazak. Stare sile se hvataju za to i ne dopuštaju mu da živi, jer njihov stav je da je on delovao na velik broj ljudi, koji su se ugledali na njega, i nisu se istinski kultivisali. Jesu li ti ljudi zaista zadovoljili standard? Da li se oni zbilja mogu kultivisati? Je li njihova kultivacija bila prava, ili ne? Važi se samo ako osoba obavlja svoju sopstvenu kultivaciju. I tako se oni hvataju za ovu dršku, i Učitelju je teško da išta učini tim povodom. Jer oni su se uhvatili za princip, i kažu: “Vidi sve te ljude—ko se među njima zbilja kultiviše? Treba da uklonimo ovu osobu s puta.” Zato je imperativ ići sopstvenim putem u kultivaciji. Apsolutno morate kultivisati sebe.

Naravno, postoji više od ova dva scenarija. Neki ljudi su dugo nedrili vezanost za bolest, što je jednako opasno. Jer neki ljudi misle da će njihove bolesti nestati ako budu vežbali Dafu, i da imaju zaštitni štit na sebi: “Ako se budem pridružio učenicima Dafe, neću imati bolest i neću imati čega da se bojim.” Kakva snažna ljudska vezanost! Ali da li je onda ta osoba izvodila pravu kultivaciju? Ili ona Dafu smatra za zaštitni štit? Čak i ako ta osoba nije u startu ovako mislila, to je i dalje vezanost.

Ali, ako ćemo se kultivisati do tačke Ispunjenja, zar mi ne treba da budemo bez greške? U smislu ljudskih vezanosti, moramo biti bez greške. Svaka ljudska vezanost je problem. Sve moraju da odu. Bilo koja od njih može dovesti do toga da učenik naiđe na nesrećne stvari. Prošavši kroz tolike poteškoće, verujem da su mnogi učenici svesni ovog. Dalje ne moram objašnjavati. Sve ovo su stvari koje morate prevazići na svom putu.

Učenik: Neki učenici Dafe u Kini, nakon što su bili progonjeni, neće da istupe, a postojanje učenika koji zaostaju će otegnuti proces Fa-ispravljanja. Možemo li zamoliti Učitelja da nas prosvetli ovim povodom?

Učitelj: Oni ga neće odložiti jer vreme nikog ne čeka, na kraju krajeva. Samo se radi o tome da Učitelj nastavlja da daje prilike, i da vas mi možemo čekati tokom među-procesa. Međutim, pravi, veliki, finalni momenat se ne može odložiti.

Učenik: U ovom trenutku Fa-ispravljanja, kako učenici Dafe u Kini mogu činiti bolje? Tražili su mi da u njihovo ime pošaljem pozdrave našem cenjenom Učitelju.

Učitelj: Spašavajte živa bića, objašnjavajte istinu, činite šta učenici Dafe treba da čine, i dobro se kultivišite. Nemojte tragati za nekakvim novim pristupom. Nemojte se petljati s tim inferiornim načinima. Naprosto radite tri stvari samouvereno i dostojanstveno. Hvala na pozdravima. (Aplauz)

Učenik: Da li bi Učitelj opet jasno mogao da nas uputi u Fa-princip da ne treba sakupljati novac. Na primer, neki projekti izvan Kine zahtevaju sredstva, pa neki ljudi prilažu novac, a neki ulažu rad. Da li se to smatra sakupljanjem novca?

Učitelj: Kad govorim o sakupljanju novca, ja zapravo ciljam pre svega na situaciju u Kini. Problemi su retki izvan Kine, mada je na Tajvanu bilo nekoliko izuzetnih slučajeva da ljudi koriste nedostatke učenika Dafe. Ali u Kini ima puno takvih pokvarenih ljudi, pa sam pre svega govorio o stanju stvari u Kini. Na drugim mestima takvi problemi nisu baš uobičajeni. Neki učenici Dafe su se sakupili i priložili sredstva da se započne neki određeni projekat, ali to se ne smatra za sakupljanje sredstava; oni nisu tražili novac od drugih ljudi. To se, znači, ne važi. Naravno, neki učenici Dafe koji imaju svoj biznis, i neki koji finansijski veoma dobro stoje, dali su nešto od svog novca da podrže Dafa projekte, a i ovo se, opet, razlikuje od sakupljanja sredstava. U ovim slučajevima, osoba to proaktivno, svojom željom, od srca, čini, i to ne utiče ni na šta budući da su njene finansije dobrostojeće. Pa se ne smatra za problem. Nemojte uvoditi članarine, i nemojte ići okolo tražeći donacije od naših učenika. Svako ko to radi ne čini dobro.

Učenik: Nedavno, na nekim mestima učenici su imali veoma žestoke nastupe karma-bolesti. Neki učenici su predložili ideju da svi šalju ispravne misli i sačine dobrodušno razrešenje sa bićem koje je uzrok karma-bolesti. Da li su ova interpretacija “dobrodušnog razrešenja” i ovakav pristup ispravni?

Učitelj: Učenici Dafe su milostivi i fašeni Učitelja dobrodušno razrešavaju mnoge vaše pozitivne i negativne karmičke veze. Ovakvo razmišljanje nije pogrešno, ali treba razmisliti da li je situacija zaista takva kako je vi vidite, i da li to radite zato što nemate bolji izbor, i s nedovoljno ispravnih misli.

Neki ljudi koji su imali bolest se jesu oporavili čim su počeli da kultivišu Dafu, i zaista su izlečeni. Ali, da bi se uklonile vaše vezanosti i ispitalo da li imate, ili ne, ono što je potrebno, stare sile izazivaju bol tamo gde je ranije bila fokalna tačka vaše bolesti, ili da vam se bolest povrati, sa skoro istim simptomima, a sve da bi se videlo da li verujete u Dafu. Kako postupiti kad se to desi? Čovek, ili božanstvo—razlika leži u jednoj misli. Ako je ono što se javi ispravna misao, i vi zauzmete poziciju da je sve to lažno, da se to stare sile upliću, i podsetite sebe koliko dugo se kultivišete u Dafi i da tako nešto nije moguće, ako ta misao zbilja dođe iz dubine, problem će momentalno iščeznuti. Ali to nije nešto što samo kažete i onda možete to da postignete. Ta vrsta nepokolebljive ispravne misli dolazi iz vaše unutrašnjosti, i to nije nešto površinski, ili samo tako. Recimo da neki ljudi misle: “Oh, Učitelj nam je rekao šta da kažemo, pa ću to reći,” a srce vam je ipak nemirno, ili to činite samo da bi Učitelj video, i još niste dostigli taj domen. U tom slučaju, kad se javi ta vaša misao, ona neće moći da se uhvati u koštac sa njima i neće imati snage da porazi stvari starih sila. Pa neće ići. Ispašće dobro samo sa ispravnom misli proizvedenom kultivacijom.

Upravo da biste u takvim stvarima postupali kako treba, ja nikad nisam prestao da vam govorim da iskreno učite Fa i istinski se kultivišete, jer ako su ispravne misli jake, imaćete moć, poput boga, da na dvoje rascepite planinu—da je rascepite jednom jedinom misli. Pa vidite onda da li će se stare sile usuditi da se mešaju. Kad se jave ispravne misli, ništa ne može blokirati vaš put. Zato najviše smetnji imaju i najgore se progone pre svega učenici koji nisu bili mnogo marljivi, koji ne uče Fa dovoljno često, ili čije su misli na drugoj strani dok uče Fa. Uvek je to slučaj. Učenici Dafe koji su se dobro kultivisali, međutim, uistinu ne mogu imati smetnje—čak ni najmanje. Osim toga, njihove ispravne misli su jake, i oni istovremeno pomažu drugima. Oni zbilja pomažu Učitelju da ispravi Fa.

Učenik: Mnogi učenici u Kini smatraju da su zaštitne amajlije sa natpisom “Falun Dafa Hao”, važan materijal za objašnjavanje istine, i prvo što urade kad nekog sretnu je da im daju ovo. Oni ipak ne objašnjavaju istinu u dubini.

Učitelj: Naravno da to nije u redu. Vi to dajete ne znajući šta taj čovek misli—“Evo, uzmi jednu!” (Publika se smeje) Možda je čovek kome ste to dali minut ranije proganjao učenike Dafe u radnom logoru, pa što biste mu to dali? Zašto ga štitite? Da ga sačuvate, da bi mogao da nastavi sa progonom učenika Dafe? Ono što treba da uradite je da mu objasnite istinu, da mu pomognete da shvati i prestane da radi loše stvari. Nakon što ga zaista spasite, dajte mu amajliju da ga štiti. To treba raditi u dubini, s ozbiljnošću. Spašavanje ljudi nije isto što i deljenje flajera, gde se važi svaki dat flajer.

Učenik: Kad učenici u Kini vide kako rodbina ili prijatelji boluju od ozbiljne bolesti, oni kažu čoveku da recituje “Falun Dafa Hao” i uveravaju ga da će ozdraviti.

Učitelj: Ako govorimo u smislu sadašnjih okolnosti u Kini, ako osoba [kojoj je to rečeno] u tom zlom okruženju zbilja ima hrabrosti da to recituje—i to čak da recituje naglas—onda će biti izlečena. (Publika aplaudira) Ali, nema garancije da će uspeti ako se recituje u manje represivnoj sredini. Razlog je taj što kad neko ima hrabrosti da istupi i kaže dobro o Dafi [u uslovima] kad postoji pritisak od strane zla, to je drugačije nego kad u Americi ideš naokolo i to isto govoriš. Ako ovde izađeš u javnost i povičeš: “Falun Dafa Hao!”, čak i policija bi te mogla slediti i mahnuti ti u znak podrške (publika se smeje), pošto nema pritiska. Ali ipak, kad osoba kaže “Dafa Hao”, ako to dolazi iz srca, onda će imati dejstva. Tako, rezultat zavisi od namere osobe i toga šta ona misli, kao i sredine u kojoj se nalazi. Ako su okolnosti dobre, stvari opuštene i nema pritiska, onda zavisi od slučaja do slučaja. Tu je srce osobe opredeljujući faktor.

Učenik: Neki Kinezi, koji nikad nisu vežbali Falun Gong, napuste Kinu, u nadi da će dobiti neki oblik boravišne dozvole. Oni dođu na naša vežbališta da nauče vežbe, i fotografišu na svim raznim aktivnostima. Kad apliciraju za status izbeglice, oni lažu vlast. Isto tako, neki od naših učenika Dafe su obezbedili pisma preporuke svojim članovima porodice [da apliciraju za azil]. Je li ovo u skladu sa zahtevima Fa?

Učitelj: U doba kad je počeo progon, učenici Dafe su raspravljali o ovim stvarima. Evo kako ja to vidim. [Otkriti] da li je osoba prava je posao vlasti, i kao učenici Dafe mi nemamo administrativnu vlast po ovom pitanju. Ako osoba želi da uči, i želi da radi vežbe, hoćete li odbiti da je učite? Ipak treba da je učite. Ono što je ključ je da joj usput objasnite istinu. Ključ je u tome da joj se pomogne da joj se razjasne stvari.

Generalno, učenici Dafe su blagonakloni, pa ako osoba želi da fotografiše, neka je, a isto važi i ako želi da uči. Mada, naravno, u slučaju da koristi Falun Gong da dobije politički azil, ona će dugovati Falun Gongu, i od tog dana na dalje ne sme učiniti ništa nažao Falun Gongu. Ako to učini, momentalno će je stići kazna. Moraće da vrati dug, i plati ga u jednakoj meri. Onaj je otišao iz Kine u SAD koristeći Falun Gong, pa će morati da vrati taj dug na isti način. Možda će prekršiti neki zakon i biti vraćen nazad, ili će doživeti kaznu u jednakoj meri. U ovom času, neki advokati drže časove za učenje Falun Gonga, i čak govore ljudima da uče Džuan Falun da bi popravili svoje šanse da dobiju izbeglički status. Šta god da je motiv advokata, on stvara masivan dug prema Falun Gongu. Ali, gledano iz drugog ugla, navoditi ljude da uče Dafu nije činiti nešto loše. Iako su ti [azilanti] napustili Kinu da bi zaradili novac, tj. da bi obezbedili sebi za život, i njihov osnovni motiv je zarada, čak i tada, tokom [bavljenja tim prevarantskim stvarima] oni će sigurno doći do nekih razumevanja Falun Gonga, pa stoga mi mnogo ne brinemo. Vlast je ta koja ima zadatak da vodi računa o ovakvim stvarima, na kraju krajeva, a ne mi. Zato se što više trudite da se ne petljate i ne stvarate negativne karmičke veze sa tim ljudima.

Učenik: Učitelju, hteo bih da pitam, kad razmenjujemo iskustva u vezi promovisanja Šen Juna, da li treba da vodimo raspravu o popravljanju šinšinga umesto da naprosto diskutujemo o poslu?

Učitelj: Da... Koji god posao da je u pitanju, ako učenici Dafe mogu da imaju nešto snažnije ispravne misli, stvari će ići bolje. Naravno, to ne znači da je u redu ignorisati hitan posao i fokusirati se isključivo na učenje Fa. Kad biste to radili nastao bi problem - do časa kad završite sa učenjem, osoba koju je trebalo da uhvatite je otišla i konkretni posao ne može da se obavi. Ne treba da budete preterano dogmatični ni povodom čega. Fa je nešto što svakako treba da učite, u odgovarajućim uslovima i u odgovarajuće vreme, i to je nešto čemu treba da date dužnu pažnju.

Učenik: Da li su misli i ličnost, oformljeni u nama tokom vremena, aranžmani starih sila? Ako nekome stvaraju znatnu smetnju u učenju Fa, kako se tome potpuno oteti?

Učitelj: Misli i ideje, ili različite predstave koje se oformljuju u vašem mozgu, vremenom su formirani tokom vaše interakcije i susreta u spoljnom svetu. I što je neko stariji, nosi veći tovar. U Kini ima sve više i više loših pojava, one su sve očiglednije. Ljudi zapažaju da su kineska deca zapanjujuće drugačija od dece izvan Kine. Deca iz Kine sve znaju i veoma su spretna. Svakako, loše stvari svih vrsta se javljaju u tom društvu, i više nema moralne osnove ni za šta—bilo da su to novine, mediji, ljudsko ponašanje, ili stvari koje ljudi govore. Glave male dece su preplavljene mnogim neprikladnim stvarima, više nego što je to slučaj sa decom koja žive izvan Kine, i ona su zato u tom smislu više kao odrasli.

Sve što uđe u ljudski um, ostaje tu. Ljudska bića imaju pamćenje. Dok mi to nazivamo “pamćenjem”, i to zvuči kao nešto konceptualno, to je zapravo nešto stvarno, istinski materijalno. Kad ljudi govore stvari, ili kad vam neko nešto objasni, ili pokuša da vas u nešto ubedi, “tap, tap, tap”—bujica [stvari] vam utiče u glavu. Na vas se zapravo bacaju stvarne supstance. Kad se neki ljudi uznemire i stalno iznose primedbe, oni zapravo odbacuju sve te stvari. Naravno, ono što rade učenici Dafe je dobro za ljude, i ono što kažemo počiva na ispravnim mislima, pa ono što izlazi iz naših usta dok govorimo jesu cvetovi lotosa. S druge strane, ništa od onog što se formira među običnim ljudima unutar društva nije mnogo dobro, i kad mu uđu u telo, te stvari će zapravo dominirati čovekom. Ljudi bi mogli reći da nema veze ono što vide svojim očima, i da naprosto mogu prestati da gledaju u nešto kad više ne žele da ga vide. Ali to nije istina. Kad vaše oči naprave kontakt s nečim, ta stvar je već ušla. Jer svaka stvar može da se replicira u drugim dimenzijama, pa što duže gledaš u nešto, više toga ulazi. Bez obzira šta je to, da li je na TV ili kompjuteru, to ulazi kad ga pogledaš. Budući da sve više ovih loših stvari puni tvoj mozak i telo, one na kraju dominiraju tvojim postupcima. Tvoj govor, tvoj način razmišljanja, tvoja perspektiva stvari—sve ovo će biti zahvaćeno.

Ljudi su proizvod svoje sopstvene sredine. Ovo važi bez izuzetka. I to je nešto što shvataju ne samo kultivatori, već je to takođe, u jednom trenutku shvatila i starija generacija ljudi. U kultivaciji, te uskladištene stvari se postepeno uklanjaju. Ali ako biste hteli sve odjednom da ih uklonite čim započnete kultivaciju, uopšteno govoreći, to nije moguće. Jer da bi se stvorio led pola metra debeo, treba više od jedne hladne noći: stvari koje su oformljene teško je pročistiti u jednom potezu, jer vi nemate dovoljno toplote i niste dostigli tačku kad možete da ga otopite. Znači da se trebate puno truditi pre nego što ga otopite. Ako se danas dobro kultivišete, toliko će ga se otopiti; dobro se kultivišite sutra, i toliko više će se istopiti; dobro se kultivišite narednog dana, i još toliko će se istopiti. I to će se nastaviti, malo po malo, do tačke kad su vaše ispravne misli zbilja jake. Tada je količina energije koju generišete povećana, i vi ćete moći potpuno da ga otopite.

Kako to, onda, da se loše misli ponovo javljaju u osobi nakon što je očigledno očistila sve te stvari? I još pri tom, ona svakodnevno šalje ispravne misli da očisti te stvari, a one ipak isplivavaju—kako to da nikad ne bivaju eliminisane? Svakako, ta stvar nije ušla u samo jednom danu (Učitelj se smeje), niti je oformljena u trenutku. Eto zašto. Neki ljudi misle da u tom slučaju, ako možda zamole Učitelja za pomoć, Učitelj će to naprosto ukloniti za njih. Ali ne tražite li tada od Učitelja da se kultiviše umesto vas? Na kraju se to ne bi važilo kao vaša kultivacija. A sve što se ne računa kao vaša kultivacija znači da to niste dobro kultivisali, pa će tako vaša kultivacija imati propuste. I kako bi mnoštvo bogova, kad se vratite na nebo, reagovalo kad pregleda vašu kultivaciju? U mnogim slučajevima, ako nešto ne rešite svojom sopstvenom kultivacijom, ako ne steknete tu moćnu vrlinu, i ako ne pretrpite teškoću [koja prati kultivaciju], već Učitelj čisti stvari pred vama na svakom koraku puta, onda vas nebesa neće prihvatiti. Neprihvatljivo je ako i dalje imate neplaćene dugove. Šta se duguje, mora se platiti, to je zakon kosmosa. Učitelj može otplatiti deo umesto vas, i on može očistiti iz vašeg uma ono što treba očistiti, ali, vi sami morate odgajiti taj potrebni deo kroz kultivacioni proces, i podneti to malo što treba da podnesete. To neće predstavljati nikakvu opasnost za vas, ali morate proniknuti u to šta je kultivacija i kako je obavljati. Samo ako dolazite do novih uvida i popravljate se, to se smatra kultivacijom.

Učenik: Mogu li zamoliti Učitelja da govori o značaju izložbe Istinitost-Blagost-Trpeljivost?

Učitelj: Značaj izložbe je jednak značaju drugih projekata, jer sve to su napori da se objasni istina i spasu ljudi. Budući da je tako, isto je kao sa ostalim projektima.

Učenik: Cenjeni Učitelju, ja, vaš Učenik, radim na (u)medijima. Moje pitanje je u vezi sa specifičnostima našeg planiranja. Na primer, kad se radi TV pekidžing, mnoge stvari se ne rade na tradicionalni način i deluju visoko komercijalizovano. To nisu stvari koje su postojale u starim vremenima. Kako da pomirimo potrebu da se ide putem učenika Dafe sa potrebom da budemo profesionalni?

Učitelj: Kod običnih zadataka, samo se potrudite da ih obavite. Način kako se stvari sada rade u društvu mora se odražavati u našem vremenu. Ali ako odlučite da napravite stvari koje su potpuno drevne po karakteru, jer tada u društvu nije postojalo ništa moderno, onda ćete ustanoviti da niko ne kupuje vaše stvari. (Publika se smeje) Vi nemate odgovarajuće okolnosti za to, na kraju krajeva. Današnje društvo je takvo kakvo je. Samo radite stvari na normalan način i neće se smatrati vašom greškom. Nema potrebe da učenici Dafe aktivno promovišu [drevne stvari.] Dovoljno je da igrate pozitivnu ulogu. Zapamtite da se vi možete kultivisati u svakoj sredini, a ono što kultivišete ste vi sami. Uvek kad vas zarada i dobit iskušavaju, kad ste suočeni s izborom između dobra i zla, ili izborom između ispravnog i pogrešnog , i kad treba da odlučite šta treba, a šta ne treba uraditi, postoji pitanje gde ćete staviti sebe. Samo se brinite da budete uspešni u svojoj praksi, i kultivišite se. Ako čitate knjigu i učite Fa, istrajavajući u kultivaciji i čitanju Fa bez popuštanja, tada je u pitanju to možete li se dobro vladati u društvu.

To se uči u današnjim školama, i to se isto radi u radnom okruženju. Pa to nije u pitanju. Ovo društvo je takvo kakvo je, pa jedino što možete je da na najbolji mogući način izvodite stvari. Inače, ako ne radite i ne izdržavate svoju porodicu, šta onda? Šta ako sam opstanak bude u pitanju? Zamislite kad bih vam ja sada rekao da svi treba da nosite drevne odore i radite stvari na drevni način. (Publika se smeje) To nije nešto što bih ja zatražio od vas. Vremena su takva kakva su. U budućnosti, čovečanstvo će se svakako vratiti na ono što je tradicionalno bilo, apsolutno. Ali u ovom času to ne bi išlo. Što posebno važi kad se spašavaju ljudi. Da biste spašavali ljude morate se uklapati u društvo, inače nećete uspeti u ovom nastojanju. Ako zauzmete neki naročit pristup, ako ljudi na vas gledaju kao na čudake, i ako niko ne shvata šta pričate, kako ćete spasiti ljude?

Učenik: Šta treba da uradimo da Šen Jun postane popularniji u visokom društvu i da imamo bolje rezultate?

Učitelj: Sami treba da pokušate i vidite šta ide dok obavljate konkretan posao. U svakom kraju situacija je drugačija, i svaka etnička grupa je drugačija. Neke su bivše komunističke zemlje, neke su uvek bile normalno društvo, neke su oblasti sa rastućom ekonomijom, a neke imaju siromašnu ekonomiju. Takođe, svaka grupa ljudi formira različite kulturno uslovljene predstave dok živi u društvu. Zato učenici Dafe u svakom lokalu treba sami da rešavaju stvari. Dovesti Šen Jun da igra nije nešto što sam vam ja postavio kao obavezu, jer i ovo je samo jedan od projekata za spašavanje ljudi. Resursi učenika Dafe su ograničeni, i ako je to nešto što vi želite da uradite, svakako to dobro uradite—inače nemojte raditi. Ja ne tražim od svakog grada na svetu da dovede Šen Jun. Ono što kažem je da ako to zaista želite da uradite, onda to morate dobro raditi. U suprotno nemojte raditi.

Neki ljudi misle da smo ove godine dosta dobro uradili Šen Jun, jer nismo izgubili novac. Svi oni su srećni zbog toga, ali Šen Jun je završio sa gubitkom. Znate li odakle dolaze milioni dolara potrebni svake godine da bi Šen Jun funkcionisao? Učenici Dafe znaju da dovođenje Šen Juna može spasiti ljude, da on može da postigne to, ali ako se ne ponašate odgovorno prema Šen Junu, onda je to problem. Šen Jun donosi promenu uslova za učenike Dafe u svakom kraju u koji ode, i unapređuje cilj spašavanja ljudi, ali vi, s druge strane, morate obezbediti Šen Junu potrebne uslove. Ako odlučite da dovedete Šen Jun, onda se zaista pobrinite da to obavite dobro. A kako je Učitelj onaj koji lično vodi Šen Jun, ako se u vašoj oblasti ne radi dobro, to će se vrlo brzo vratiti meni.

Učenik: Trenutno, deca mnogih učenika Dafe su uhvaćena u obične stvari. Šta da radimo?

Učitelj: Zaista, ljudsko društvo je jedna velika kolotečina. Društvo se takmiči sa učenicima Dafe za ljude. A ovo važi i za decu učenika Dafe, koji takođe žive u ovom okruženju: loše stvari pokušavaju da ih odvuku na dole. Ako se dete ne kultiviše, ili nema dobru sredinu, onda zbilja neće moći da se odbrani od tih stvari. Ipak su odgovornosti učenika Dafe ogromne, i mi moramo spasiti ne samo ljude sveta, već i one koji su nam bliski.

Učenik: Može li Učitelj, molim, pričati o odnosu Sound of Hope radija prema drugim medijima.

Učitelj: Nema ničeg posebnog u tom odnosu, jer u svakom slučaju to je pitanje učenika Dafe koji vode projekat i rade da bi postigli zajednički cilj—spašavanje živih bića. Radite to svim srcem. Ako ćete to raditi, dobro radite. Inače nemojte raditi. Ako to loše budete radili, zlo će vam se smejati, reputacija učenika Dafe će biti narušena, i nastaće neželjene posledice. Znači, šta god radili, to zaista morate raditi sa svom dužnom ozbiljnošću.

Svi putevi koje pokrivate dok potvrđujete Fa, svaka pojedina stvar, sve se beleži u knjigu istorije. Stvari koje postignete dobijaju konačnu ocenu od strane bogova i Učiteljevih fašena. A ono najesencijalnije među njima je upravo ono što čini vaš put, i to je vaša moćna vrlina, ono što ste iskoristili da uspostavite svoj raj. Ono u šta se Šakjamuni prosvetlio, istraživanjem i potvrđivanjem, bile su “zapovesti, koncentracija, mudrost.” Kao što znate, to je bio njegov put kultivacije, i on obuhvata ono do čega je on došao tokom 49 godina rasejavanja Darme. Svaki bog ima svoje sopstvene stvari u koje se prosvetljava istraživanjem i potvrđivanjem, do kojih stiže iz Velikog Zakona kosmosa, i kroz njih se usavršava i stvara svoj sopstveni raj. Sve što svaki učenik Dafe čini nadgledaju bogovi, i svaki ima bogove koji mu daju konačnu ocenu.

Učenik: Prodavci reklama u sedištu NTDTV traže od reportera da rade besplatne komercijalne i industrijske vesti za neke kompanije.

Učitelj: [Znači ovo je o] pravljenju besplatnih vesti. Ako želite da stvorite dobar odnos, ili ako postoji neka vrsta komercijalnog aranžmana koji je obostrano koristan, onda je to u redu raditi. Ali ako to nije slučaj, onda ne vredi raditi besplatno. Ako se tokom proizvodnje ovih [besplatnih] vesti spašavaju ljudi, onda nemam primedbi. Zašto inače to činiti, ako se ne može postići ovo? Pošto je takvo pitanje, moram odgovoriti na odgovarajući način.

Učenik: Vaš Učenik ne može da shvati. Zar ovo neće kompromitovati imidž brenda NTDTV, ili bi reporteri naprosto trebalo da sarađuju najbolje što mogu bez obzira na to, i pomognu prodajnom timu da iskoristi ovaj pristup da bi se došlo do potencijalnih klijenata? Treba li prodajni tim što pre da unapredi svoj profesionalni standard, tako da bude nezavisan u prodaji reklama?

Učitelj: Zaista je puno stvari u kojima bi NTDTV trebalo da bude bolji. Gledajte kako se stvari rade u Šen Junu i shvatićete da ljudi ne mogu naprosto raditi šta hoće. Problem je ako vaši sastanci ne mogu da razreše prava pitanja. Ali ja zaista radije ni bih da imam išta sa ovakvim specifičnim temama, jer to su stvari na vašem putu kultivacije, koje treba dobro da radite. Ako ih, međutim, ne radite dobro, to će zaista imati veliko, negativno dejstvo na spašavanje živih bića od strane učenika Dafe.

Učenik: Projekat na kom radi moj tim nikad se nije konsultovao sa Učiteljem. Naš projekat je trenutno na kritičnoj tački, ali koordinatori ne mogu da dođu do dogovora, i konflikti su veliki, zbog čega je projekat zakočen.

Učitelj: Onda jednostavno uradite kako glavna odgovorna osoba hoće. Do sad sam puno puta video taj problem, kad se ovako saplićete i padate uzastopno. Ali ja se nadam da ćete nakon tog padanja, nešto dobro naučiti iz toga. Nemojte stalno uzimati loše stvari iz svojih iskustava. Kad učite loše stvari, vi zapravo koristite ljudsko razmišljanje da razmotrite stvari, i postajete lukaviji i prepredeniji, što znači da postajete gori. Ranije sam pričao sa vama o tome, šta je loša osoba: to je neko ko je lukav. Dok je dobra osoba neko ko je dobrodušan i čije razmišljanje nije tako komplikovano. Treba da mislite o stvarima na konstruktivan način, a kad se sapletete potražite razlog onako kako to jedan kultivator čini, pitajući se: “Gde sam pogrešio?“ Samo ocenjivanjem stvari pomoću Fa ćete moći da naučite dobre stvari iz svojih iskustava. Ako ovo zaista uspete, stvari će definitivno dobro ići. I ako svi to budete mogli, ne verujem da će vaš projekat moći loše da ide. Samo se radi o tome da niste pogledali unutar, ili naučili dobre stvari. Ili drugim rečima, niste pričali o stvarima onako kako bi to učenici Dafe trebalo da učine.

Učenik: Kad biramo Dafa projekte, da li se smatra pogrešnim da uzmemo u obzir koji će od njih angažovati ono što je neko dobro naučio, ili što bi najviše doprinelo njegovom napretku, naspram toga da, od strane vođe nekog projekta, bude ubeđen [da se pridruži tom projektu]? Pitam jer oni žele da nađu sposobne učenike da rade puno radno vreme, dok ja verujem da je imati običan posao najbolji način da se bude u interakciji sa glavnim tokom društva i njegovim uticajnim, običnim ljudima. Da li bi Učitelj, molim vas, mogao da razjasni ovo?

Učitelj: U svetlu objektivnog zadatka spašavanja ljudi, nije problem ako se „uzme u obzir šta je to što će omogućiti nekom da iskoristi ono što je dobro naučio… kod izbora Dafa projekata.” Recimo da ste stručnjak za kompjutere, a izađete da prodajete reklame [za naše medije]. Naravno, ako znate da je to nešto što ste takođe sposobni da radite, onda je u redu. Drugim rečima, naravno da je odlično sve što smo naučili, a može se iskoristiti da odigra značajnu ulogu u spašavanju ljudi. Ako, međutim, zaključite da na običnom poslu možete imati više uticaja na spašavanje ljudi, onda naravno da nema ništa loše u takvom razmišljanju. Ove stvari su, zapravo, jednostavne. Šta god da odlučite da radite, radite ga dobro. Odgovorne osobe u nekim projektima zaista izlaze da regrutuju ljude jer imaju velik manjak ljudstva. “Koga je briga u čemu si dobar, ako se možeš ukrcati kod nas, sjajno!” (Publika se smeje) Vaši putevi su tu da idete njima. Ja ću se uzdržati da progovorim čak i kad se sapletete. Biće sjajno kad zaista sami budete znate šta da radite.

Učenik: Usled nedostatka ljudstva, različiti projekti se međusobno takmiče i bore za ograničen broj osoblja, umesto da unaprede saradnju među sobom.

Učitelj: Kad vam jako treba da nađete nekog pogodnog, ali ne možete, vi naginjete tome da zbrzate stvar i nekog zaposlite da započne taj posao. Shvatam da je ovo izazov s kojim se sada susrećete. Ja posmatram te konflikte.

Učenik: Smem li da upitam poštovanog Učitelja, s obzirom na sadašnji politički režim u Vijetnamu, treba li [oni od nas koji tamo žive] i dalje da rade na objašnjavanju istine Kini?

Učitelj: Kad učenici Dafe žive pod posebnim političkim okolnostima, dovoljno je ako rade dobar posao na lokalnom nivou. Nemojte forsirati stvari onda kad okolnosti i uslovi nisu pravi. Naravno, rekao sam da su mnogi ljudi u Kini sasvim izuzetni, jer su se ovde reinkarnirali kraljevi raznih nacija iz različitih era prošlosti, zajedno sa životima sa visokih ravni, koji su došli da oforme sudbinske veze. Uprkos činjenici da je zla Partija uništila današnji kineski narod do neprepoznavanja—svojim ponašanjem, razmišljanjem i načinom kako radi stvari, što je sve jezivo nepristojno—njihovo poreklo nikako nije skromno, i sasvim je moguće da kraljevi svih etničkih grupa žive tamo među vama. A učenici Dafe u Kini koriste svu svoju moć da rade na tim stvarima. Ako verujete da i vi također imate potrebne uslove da radite na tome, onda je to u redu. Ako nemate, onda ne brinite. Svi učenici Dafe, uključujući učenike Dafe u svim krajevima širom Kine, rade na tome.

Učenik: Koji projekat bi bio najpogodniji za spašavanje živih bića u Africi? Šen Jun? New Tang Dynasty TV? Ili Epoch Times?

Učitelj: (Smejući se) Uzmite onaj koji je sazreo. Ako vam se čini da je sazrelo za NTDTV, onda koristite taj pristup. Ali ako nemate prave uslove, onda nemojte raditi na tome. Ako je sazrelo za Epoch Times, onda tamo lansirajte Epoch Times. Ne radi se o tome koji projekat bolje pristaje. Vi prvo treba da razmislite postoje li, ili ne, pravi uslovi za to, i drugo, kao učenici Dafe treba da razmotrite stvari s praktične strane, radi spašavanja živih bića.

Učenik: Resursi Dafe su dragoceni. Kako da izvedemo da celo telo učenika Dafe ceni resurse Dafe?

Učitelj: Zaista. Puno je učenika koji nisu sposobni da zarade novac, ali koji uopšte nemaju problem da ga potroše. (Publika se smeje) Koliko god ga ima, oni neće oklevati da ga potroše, i oni ga brzo sagore ne razmišljajući o rezultatima koje će imati, odakle je on došao, ili kakva će na dalje biti naša situacija [pošto se novac potroši]. Oni nemaju osećaj odgovornosti. Bogovi ljutito gledaju one koji se tako ponašaju. Razbacivati resurse učenika Dafe je jednako ometanju i podrivanju Dafe. Vi ste protraćili ograničene resurse koje imamo, ništa ne ostavljajući za onaj trenutak kad se zaista spašavaju ljudi.

Učenik: Fa-ispravljanje već stiže do kraja, ali zemlje jugoistočne Azije još nisu uspele da budu domaćini Šen Junu. Mi se jako brinemo zbog toga. Hteo bih da zamolim Učitelja da nam da snage, molim, da sačuvamo nadu.

Učitelj: Zapravo, Šen Jun ne mora obavezno otići tamo. Ako se naši mediji poput Epoch Times i NTDTV dobro vode [tamo], dejstvo njihovog objašnjavanja istine će biti jednako. I dejstvo drugih projekata može biti veliko, takođe. Svi učenici Dafe treba budu u stanju da odigraju ulogu koju treba, jer ja mislim da to ima veze s tim koliko dobro vi radite stvari. Nije slučaj da vi možete spašavati živa bića samo kad dođe Šen Jun. Šen Jun je samo jedna inicijativa. Jedino što ja rukovodim njom, budući da su profesionalni zahtevi visoki, i ne bi išlo ako međunarodna scenska trupa poput ove ne bi uspela da dostigne svetski umetnički standard.

Učenik: U Kini, ljudi niže i više klase imaju pristojno razumevanje Falun Gonga, dok ga srednja klasa često izbegava i pravi se da ga ne vidi. Kako da dospemo do tih ljudi?

Učitelj: Ono što se u Kini trenutno podrazumeva pod “srednjom klasom” nikako nije glavni tok društva, već je to privilegovana klasa. Pre nego što je počeo progon Falun Gonga, preko polovine prave gornje-srednje klase glavnog toka društva Kine je bilo preuzelo Falun Gong. Opaka partija je onda oterala te ljude, glavni tok, na drugu stranu, i od tada je stvorila korumpiranu klasu koja služi kao nukleus društva. I tako je kinesko društvo postalo neoprostivo korumpirano. Naravno, pojedinci koji čine tu klasu i dalje se mogu spasiti. Ono što je kritično je da li će oni biti voljni da čuju istinu.

Učenik: Da li je sadašnje stanje stvari na Tajvanu nešto što su proizvele vezanosti učenika Dafe, ili je to aranžman starih sila?

Učitelj: Evo kako bih ja rekao. Stare sile tamo zaista imaju svoje aranžmane na delu, ali ako učenici Dafe ne rade dobro, onda to postaje pitanje kultivacije vas kao pojedinaca. A ako učenici Dafe u nekoj oblasti ne rade dobro, onda će ta oblast imati probleme koje su proizvele ljudske vezanosti—probleme koji nastaju iz vezanosti koje postoje među našim učenicima. Znači, ako još tajvanskih učenika Dafe nije dobro postupalo po određenom pitanju, onda će to zaista uticati na stanje stvari na tom mestu. Naravno, ja ne kažem da učenici Dafe s Tajvana ne postupaju dobro; neke stvari su smetnja starih sila. Na primer, da naši učenici Dafe nisu prethodno imali ljudske vezanosti, koje su ih navodile da razmišljaju između plavo-zelenih političkih linija, danas bi situacija bila bolja. Ovo sam više puta iznosio, od samog starta, jer sam video kakve će biti posledice. Ali neki učenici pridaju više značaja političkoj pripadnosti nego kultivaciji. Ljudske vezanosti je zbilja teško ukloniti

Učenik: Htela bih da zamolim Učitelja da nam pomogne da se prosvetlimo u sledeće: nedavno su mnoge aktivnosti u Maleziji naišle na raznorazne smetnje. Je li to zbog propusta u našoj kultivaciji, zato što nismo dobro sarađivali, ili je to usled drugih stvari?

Učitelj: Postoje spoljni razlozi, naime, smetnje od strane KPK bande. U to možete biti uvereni. Mada, kad je u pitanju Severna Amerika, KPK više ne može da se ometa Šen Jun predstave, jer pozorišta se međusobno obaveštavaju. Kad ona pokuša da smeta, naši učenici odlaze da pomognu ovima da im stvari postanu jasne. A samo pozorište će pozvati prethodno pozorište [na našoj turneji], i pitati kako su predstave tamo prošle i kakav je bio program. Prethodno pozorište im onda kaže da je bilo sjajno, i opiše im njihov program. Oni će upitati kako to da ih je zvao zvaničnik iz kineskog konzulata i pokušao da interveniše. I hteće da znaju zašto su primili e-mailove sa ovim ili onim lažnim imenom, i anonimne telefonske pozive, kao i pisma, koja govore svakojake negativne stvari. Oni će ustanoviti da je prethodno pozorište primilo to isto. Na taj način, prethodna pozorišta, kao i sadašnje, dolaze do saznanja o specijalnim agentima KPK i delima kineskog konzulata.

Što se, onda, tiče ostalih krajeva [osim Severne Amerike], moram da upitam da li naši učenici Dafe koji ugošćuju Šen Jun zaista ulažu puno napora u to? A ovo posebno važi za Evropu. Svake godine imate problem da budete na pozitivnoj nuli, i sad razmišljam da li trupa uopšte treba da nastavi da ide tamo. Ne možete tako nastaviti. Morate se ozbiljno pozabaviti ovom situacijom. Troše se velike količine ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, pa što to ne radite valjano? Ako to ne možete uraditi valjano, možda treba da prestanete i umesto toga radite druge projekte, koji neće biti toliko zahtevni.

Učenik: Nakon predstave Šen Juna, raste broj običnih ljudi koji žele da nauče Falun Gong. Trebamo li organizovati više vežbi napolju i više aktivnosti širenja Fa?

Učitelj: Ako ljudi dolaze da uče, onda organizujte te aktivnosti. Nije li sve ono što čine učenici Dafe u svrhu spašavanja ljudi?

Učenik: U našem kraju, nakon jednog prikazivanja filma za objašnjavanje istine, jedan od koordinatora je izneo kutiju za dobrovoljne priloge i upirao prstom na jednog po jednog učenika ne bi li ovi ponudili finansijsku pomoć.

Učitelj: Ko god da je osoba na koju mislite, ko go da je sakupljao priloge i upirao prstom na ljude da pomognu, treba da vrati taj novac.

Učenik: Nekim učenicima se učinilo da ovakav pristup nije u skladu sa Učiteljevim Fa-učenjem o sakupljanju sredstava, pa su odbili da daju donaciju. Ali priličan broj učenika je dao prilog, i navodno su na licu mesta sakupili preko četiri hiljade dolara. Ali čak i posle toga, učenici i dalje debatuju naširoko o toj stvari i muče se da izvuku zaključke. Iskreno molim učitelja da nam ovo razjasni.

Učitelj: Evo mog odgovora: onaj ko je sakupljao, to treba da vrati.

Učenik: Radi promocije Šen Juna, Dafa Asocijacija Sidneja, na jednoj od svojih onlajn sesija grupnog učenja Fa koje se protežu na celu Australiju, zatražila je da svi prilože novac da bi se pomoglo da se nadoknade putni troškovi tajvanskih učenika, koji su dolazili u Australiju da drže obuku. Je li ovo bilo na mestu?

Učitelj: Ako Učitelj ne radi ovakve stvari, onda ni vi ne treba da ih radite. Puno je stvari koje kod kojih treba da stanete i razmislite.

Učenik: Neke sudije izvan Kine su donele presudu u korist pravde, ali onda su progonjene od strane zla, što je dovelo do negativnog ishoda. Ima li ovo veze sa nekim vezanostima, kojih ima među učenicima Dafe? Kako da budemo bolji?

Učitelj: Učenici Dafe su učinili šta je trebalo. Stare sile su videle da dejstvo postaje veliko, a uticaj koji je ovo imalo na zlo je bio takav da su terazije krenule na vašu stranu, pa su one nastavile da prave probleme. Ali, mnoge stvari nisu tako jednostavne. Kad su učenici Dafe ispunjeni ispravnim mislima, ili radimo nešto što smo zaista pozvani da radimo, onda će bogovi uzeti učešće i dati podršku. Oba scenarija postoje.

Učenik: Kako nastaju podele među kolegama kultivatorima? I šta se može učiniti da se one razreše?

Učitelj: Kad se ljudske vezanosti sudare, i ljudi odbiju da gledaju unutar, i svako gleda na stvari s ljudskim načinom razmišljanja i posmatra druge s visine, vremenom će se oformiti podele. I baš kao sa običnim ljudima, oni će prestati da se slažu. Umesto toga, gledajte na stvari s ispravnim mislima, i ako obe strane uspeju da potraže svoje sopstvene nedostatke, i svaka se zbilja popravi, onda ćete sagledati kako se ona druga strana menja, i kako će ta osoba potražiti svoje sopstvene nedostatke. Ako to budete mogli, onda neće nastajati nikakve podele. Nije drugačije ni sa razrešavanjem podela. I jedno i drugo kultivišete isti Fa, i oboje imate istu predodređenost. Pa ako ima nečeg preko čega jednostavno ne možete preći, onda iskreno, od srca, porazgovarajte sa tom drugom osobom i budite stvarno spremni da priznate bilo koje svoje nedostatke, na koje vam ona može ukazati. Neće li onda problem biti razrešen?

Učenik: Hteo bih da pitam Učitelja: između promovisanja medija poput NTDTV i Epoch Times, i objašnjavanja istine o Falun Gongu, kako da nađemo najbolju ravnotežu između ova dva?

Učitelj: Promovisanje Epoch Times i NTDTV samo po sebi služi za objašnjavanje istine, i oni s kojima se susrećete dok promovišete medije su upravo ljudi kojima treba objasniti istinu. To znači da možete objašnjavati istinu ljudima dok ste u interakciji s njima. Što se tiče toga kako savladavati ove stvari u konkretnim okolnostima, vi ćete steći iskustvo tokom svog rada. Samo razgovarajte sa tom osobom i prilagodite svoj pristup prema onom kako mislite da odgovara toj osobi.

Učenik: U našem kraju postoje samo dva ili tri praktikanta. Diskutujući da li da budemo domaćini Šen Junu, došli smo do toga da imamo premalo ljudstva, i to nas je zabrinulo. Hoću da pitam da li je to slučaj nedostatka ispravnih misli.

Učitelj: Ako imate samo dva ili tri praktikanta, onda naravno da nemate dovoljno ljudstva; mada, ljudi mogu da učine stvari mogućim. Misliti da se ima premalo ljudstva nije problem ispravnih misli. Međutim, u nekim mestima je bilo samo dva praktikanta, a ipak su održali dve predstave u pozorištu sa preko dve hiljade mesta, i ispunili su sva mesta. Ovih godina je bilo dosta takvih priča. U nekim situacijama sve zavisi od toga kako radite stvari. Ako ćete to zaista raditi, i želite da radite, onda uradite krajnje iskreno. U nekim drugim slučajevim, ljudima se činilo da nemaju dovoljno ljudi, pa su potražili pomoć od običnih ljudi, ili pronašli običnu firmu da im bude agent. To je problem. Oni koji su to učinili doživeli su neuspeh s takvim pristupom, i pretrpeli finansijski gubitak. Jer potvrđivanje Fa i objašnjavanje istine su stvari koje treba da rade učenici Dafe, to nisu zadaci za obične ljude. Oni nemaju takvu moćnu vrlinu, i tako neće ići koliko god da je firma velika. Ako niste sigurni kako da izvedete stvari, možete zatražiti od tih firmi da vam daju neke stručne savete, ili da vas malo reklamiraju. To je u redu. Stvari će ići samo ako ste vi ti koji igrate glavnu ulogu.

Učenik: Kad smo u interakciji sa kolegama kultivatorima koji imaju tendenciju da manje šalju ispravne misli, ili koji prolaze kroz poteškoće, moje telo oseća neprijatnost, i moje stanje ponekad postaje ne tako dobro.

Učitelj: Neki osećaji zapravo možda nisu stvarni. Na primer, jedan učenik Dafe možda se kultivisao izuzetno dobro, ali bez obzira koliko dobro se kultiviše, on je i dalje ljudsko biće koje se kultiviše, i dok god mu tek predstoji da dostigne Ispunjenje, on će biti sačinjen od svega što sačinjava ljudsko telo na svim nivoima, i na njegovom telu će postojati karma. Ako naiđete na njega dok je u procesu uzdizanja ili skidanja karme, i skidanja tih stvari, vi možete pomisliti: “joj, njegovo telo je puno hladnog čija” ili “crnog čija”, kao i da “se on stvarno loše kultivisao.” Ali to nije slučaj. Kad kultivator skida karmu, on se transformiše, i sve što posmatrač može da opazi je polje [te karme]. To nema nikakav štetan efekat na druge, međutim. Osoba koja se oslobađa karme je u procesu uzdizanja, i šta više, to se dešava upravo zato što se jeste dobro kultivisala.

Trenutno, sve što neki ljudi mogu da vide su stvari na krajnje niskima nivoima. Niko ne može da vidi pravu sliku stvari, ili da vidi koliko dobro se osoba kultivisala. Sve što se može videti je ona strana koja nije u potpunosti prošla kroz Fa-ispravljanje, ili okončala kultivaciju. Slično je onom kako sam maločas objasnio. Ono što je Šakjamuni sagledao kao najviši oblik kosmosa bila su Četiri velika Elementa; naime - zemlja, voda, vatra, i vetar. Ali šta sačinjava Četiri velika elementa? I šta je konačna osnova zemlje, vode, vatre i vetra? Univerzum više nije valjao ni u jednom pogledu, i počeo je da se degeneriše i osipa se. Ono što je viđeno nije zapravo bilo ono što je fundamentalno za veći kosmos, već ono što je fundamentalno za manji, pojedinačni , kosmički sistem na izvesnom malom nivou. Ipak je kosmos toliko ogroman da se ni sa čim ne može porediti, i nebrojeno je mnogo sistema poput ovog. Ko bi mogao znati šta će biti ultimativna sudbina većeg kosmosa? Ko bi mogao znati šta će biti ishod svega onog što čine učenici Dafe? Ko bi mogao znati prava, a skrivena, stanja učenika Dafe koji su se dobro kultivisali? Čak i kad Učitelj eliminiše karmu za živa bića on pati, i njegovo telo će se loše osećati. I hoće li će onda ti ljudi, čiji su nivoi veoma ograničeni, i koji ne mogu da vide pravu sliku stvari, misliti da i Učitelj, takođe, ima probleme? U tim trenucima, ja podnosim grešnu karmu za živa bića, među kojima su i ta koja ne mogu da vide pravu sliku stvari, iako su sposobna da vide.

Kod nekih ljudi Treće oko je otvoreno, ali to je zapravo otežalo njihovu kultivaciju. Stare sile im priređuju teškoće i testove, kad im je Treće oko u otvorenom stanju. A ovo posebno važi za one koji su dopustili sebi da ih ometaju sporedni putevi, i misle da su nešto posebno. Oni, međutim, nisu ništa slično tome. Oni bivaju potpuno obuzeti i zaglibljeni u to, i ponašaju se iracionalno i ekscentrično. Ipak je pravo stanje stvari nešto što je kultivatorima definitivno zabranjeno da vide. A posebno je tu slučaj onih koji se kultivišu u otključanom stanju. Njima je dopušteno da vide samo ono što treba da vide i što je za njih priređeno; njima nije dopušteno da vide stvari koje nisu namenjene njihovim očima, jer oni se i dalje kultivišu. Ako kultivator zbilja prestane da se kultiviše, onda je to sve u svemu jedan drugačiji scenario.

Iznova i iznova objašnjavam da niko ne može da vidi pravo stanje stvari, jer ono ne liči na ono što se manifestuje ovde, u ovom starom kosmosu, dok je i on dalje usred istorijskog toka. Ništa od toga više ne postoji. Kao što znate, u prošlosti, svaki univerzum koji bi se pokvario - bez obzira na kojoj ravni - samo ako više ne bi valjao, bio bi zbrisan, s većim i manjim katastrofama koje bi ga zadesile. Ali sva takva dešavanja bila su deo starog kosmosa, jer u doba nastanka ovog kosmosa, stvari su uspostavljene od početka do kraja u jednom istom vremenu, gde je sve istovremeno nastalo, ostavljajući živim bićima da žive unutar njegovog raspona. Jedan život treba da ide svojim putem, koji je već stvoren, od početka do kraja. Baš kao tekst u jednom komadu, sve je tu, a ljudi samo igraju svoje uloge od početka do kraja. Samo što u masivnom kosmičkom telu postoje različita vremena i različite dimenzije. Kad neko čije je telo u sporoj dimenziji može da vidi život, i životni vek, bića u brzoj dimenziji, potreban je samo delić sekunda - čak se može sagledati celokupan tok postojanja te [brze dimenzije] univerzuma, jer on simultano postoji tamo u tom prostoru. Sav postoji u isto vreme. Vreme je ono što ga deli na različite vreme-prostore i vremenska okruženja. Trenutno, međutim, stvari više nisu iste. To je zato što kosmos prolazi kroz Fa-ispravljanje. Ništa u kosmosu više ne zadovoljava standard, sve je ruinirano. Ono što je bilo dobro u prošlosti se harmonizuje i restrukturiše, dok se demontira ono što je bilo loše. Što se tiče starog kosmosa i njegovih života, sve ono što je sasvim novo apsolutno nema veze s njima. Životi u starom kosmosu, koji neće postati životi u novom kosmosu, nikada neće saznati kakav je novi kosmos. Drugim rečima, dok god ste u starom kosmosu, nikada nećete saznati kako izgleda novi kosmos. Bez obzira koliko je visok nivo jednog boga u današnjem svetu, ako nije prošao kroz Fa-ispravljanje, on neće poznavati [novi kosmos]. Niko ne zaslužuje da ga poznaje, osim onog koji ga ispravlja, jer čak i najviši bogovi u kosmosu se susreću sa Fa-ispravljanjem i testiraju se da li mogu uspeti i ostati. U ovom svetlu, onda, oni koji se kultivišu na niskim nivoima, ali im je Treće oko otvoreno, su zbilja ništa. Ljudske vezanosti, kad se aktiviraju, će navesti ljude da se ponašaju iracionalno i da zaborave ko su.

Učenik: Smem li upitati, da li je Divine Land Marching Band važan u Evropi?

Učitelj: Ako je potreban za spašavanje ljudi, onda je važan. Kad nije potreban, onda nije važan. Divine Land Marching Band je važan kad je potreban da odigra ulogu u procesu spašavanja ljudi. Mada, nemojte ići u krajnosti u svom razmišljanju. Ako krenete da vežbate trubu po ceo bogovetni dan sad kad ste čuli da je Učitelj rekao da je bend važan za spašavanje ljudi, onda to nije dobro. Moji učenici Dafe, kad su stvari potrebne, onda napred, činite ih. Kad nisu, a drugi projekti traže ljude, onda idite da radite na tim drugim projektima. Tako bih ja na to gledao.

Učenik: Da li bismo Divine Land Marching Band mogli poslati u grad gde će biti Šen Jun predstava, da bi ljudi tamo saznali o Falun Gongu?

Učitelj: To nema potrebe da činite u zapadnom društvu. Ja prezentujem Šen Jun kao nezavisnu umetničku trupu svetske klase, i to apsolutno ne smete pretvoriti u neku vrstu jeftinog proizvoda koji za kojim bi se ljudi grabili na pijaci. Nije mi potrebno da pred nastup idete na prve linije, jer ja ću se sam pobrinuti za stvari u drugim dimenzijama. (Aplauz)

Naravno, nema ništa loše u vašoj želji da podignete svesnost o Falun Gongu u tom lokalu, ali ne možete činiti ovo što ste opisali. Ne treba da insistirate da saopštite ljudima da Šen Jun ima veze sa Falun Gongom i oglašavate ga fanfarama. Ja ne krijem vezu, ali takođe ne insistiram namerno na njoj. Znate, kad se pogleda unazad tri do pet decenija, nekih osamdeset procenata svetske populacije je imalo religiozna uverenja, a velik deo nekih izvođačkih trupa je bio sastavljen od osoba katoličke ili hrišćanske vere. Ipak ih nikad niste čuli kako najavljuju pre svojih nastupa: “mi smo hrišćani koji dolaze da igraju” ili “mi smo katolici koji dolaze da igraju.” Je li iko rekao tako nešto? Čak i izvođačke trupe koje operišu u ime režima demonske, zle Partije, što je poznato celom svetu, ne otkrivaju svoju partijsku pripadnost pre predstave. Zašto onda mi treba da se osećamo obaveznim da to činimo? Nije li to nametanje dvostrukog standarda [sebi]? Istina, postoji problem progona Falun Gonga. Ali dok ja ne izbegavam ovo pitanje, istovremeno ne govorim aktivno o tome. Ne dajte da vas poljuljaju ljudi koje kontrolišu stare sile. Način kako ja činim stvari nije ni nalik onom kako ih vi, koji se lako poljuljate, činite.

Učenik: Kako tačno da regulišemo odnos između naša tri glavna medija i Dafa Asocijacije? I kako da ovo regulišemo na odgovarajući način dok obavljamo naš posao?

Učitelj: Ako ste s jednim od tri glavna medija, ili u bilo kom drugom projektu, dok god ste učenik u lokalu te Dafa Asocijacije, treba da imate dobar i kooperativan odnos sa Asocijacijom. Ako Asocijacija održava neki događaj, veliko grupno učenje, ili šta god, i traži vam da u tome učestvujete, onda treba da učestvujete, ako niste zauzeti. Ako verujete da ste zaista previše zauzeti, onda je to naravno razumljivo, i nije u pitanju. Ali kao učenik Dafe, ti si, na kraju krajeva učenik te oblasti. Naši mediji su lansirani na sopstvenu inicijativu naših učenika, i čak ni ja ne mogu reći da oni moraju pasti pod nadležnost Asocijacije, jer Asocijacija samo nadgleda kultivaciju. Sad, što se tiče tebe kao pojedinca, ti si kultivator, pa si neizbežno subjekat koordinacije Dafa Asocijacije u vašem lokalu. To je analogno mom odnosu s vama: može li se reći da pošto svaki učenik Dafe ima projekt za koji je vezan, on pripada tom projektu i nema potrebe da ja, njegov Učitelj, brinem više o njemu? Ne, nije tako. Vi se i dalje kultivišete, pa Učitelj i dalje treba da se brine o vama. Takav je odnos između ovih stvari.

Učenik: Učenici Dafe s Tajvana govore o učenju Fa kao o “čitalačkom skupu.” Je li to podesno?

Učitelj: Ne, to nije mnogo podesno. Treba da pristupite Dafa kultivaciji sa svom dužnom ozbiljnošću. Ne trudite se da budete drugačiji i da smišljate nove izraze poput ovog. Nemojte tek tako u Fa ubacivati izraze koje ja ne koristim, posebno ne stvari iz religija iz prošlosti, ili od drugih običnih ljudi. Niti treba da proizvoljno unosite u Dafu stvari povučene iz drugih oblika kultivacije. Neke stvari i dalje nose poruke, i to lako mogu iskoristiti loše stvari.

Učenik: Nakon što je Učitelj govorio o kooperaciji sa koordinatorom, neki učenici su uzeli da ovo znači da treba da stupaju u akciju samo prema planovima koordinatora, i misle da je sve u redu ako jednostavno čekaju koordinatora da organizuje stvari. A kad za njih ništa nije organizovano da rade, oni ne traže aktivno šta bi mogli učiniti i nisu proaktivni u spašavanju živih bića.

Učitelj: Koordinatori priređuju stvari samo kad je to potrebno. Oni ne mogu planirati stvari za vas svaki dan. Onda kad nisu organizovane nikakve grupne aktivnosti, naravno da treba proaktivno, na sopstvenu inicijativu, da radite stvari koje učenici Dafe čine radi spašavanja živih bića. To nisu stvari na koje možete čekati da ih koordinator postavi. Samo govorim o odnosu između koordinatora i naših učenika.

Učenik: Ja sam učenik koji objašnjava istinu u Kineskoj četvrti Čikaga. Hteo bih da pitam cenjenog Učitelja da li je neprikladno deliti novine Epoch Times na mestima gde objašnjavamo istinu i ohrabrujemo ljude da napuste Partiju?

Učitelj: Neki od [naših] medija ne razmišljaju šta rade i večito stavljaju Falun Gong ispred - “Falun Gong Epoch Times,” “Falun Gong NTDTV,” Falun Gong ovo, Falun Gong ono. Neki učenici naprosto insistiraju da to čine, kad to zapravo ne bi trebalo. A zapravo, čak i ako to ne kažete, ljudi će ipak znati. Mnogi ljudi znaju da Epoch Times vode učenici Falun Gonga. Ali da li shvatate, sva ta priča o ljudima koji navodno govore da ako ne stavimo Falun Gong ispred, postojaće ovo ili ono pitanje, je zapravo nešto što su podstakli tajni agenti zle Partije. I kako to da vi stalno citirate te reči? Zar još niste razmislili? Ako se osvrnemo nekoliko decenija unazad, mnoge medijske organizacije, od osobe na vrhu do osoblja, su bile sastavljene isključivo od hrišćana. A ipak ih niko nikad nije primoravao da stalno započinju sa objavom da “smo mi hrišćani” ovo, ili ono, da “smo mi katolici” i da imamo takve i takve novine. (Publika se smeje) Da li bi to oni ikad činili? Zar to ne bi bilo čudno? Zašto ne nalazite da je to čudno?

Naravno, ne govorim o učeniku koji je postavio ovo pitanje. Ono što kažem je da je naše ljudstvo trenutno ograničeno, pa kad želite da date toj osobi novine zajedno sa drugim [setom materijala], istovremeno ohrabrujući ljude da istupe iz Partije, i objašnjavate istinu, to predstavlja problem. Ne mogu da kažem da li je ovo u redu činiti ili nije, ali mogu da vas ohrabrim da po tom pitanju dobro postupite. Obično više priliči da se novine ostave u supermarketu, a onda ponesu samo materijali za objašnjavanje istine, ako idete da promovišete istupanje iz Partije. Učenici koji vode ove medije treba da razmisle kako da bolje učvrste poziciju medija naših učenika Dafe kao deo društva i kako da to postanu regularni mediji u običnom društvu. Ako medij koji vode naši učenici Dafe postane veoma kredibilan u očima ljudi, on će imati veću moć u objašnjavanju istine. Ako stalno koristite neodgovarajuće pristupe, međutim, moguće je da ćete pred ljudima ostaviti utisak neprofesionalnosti. Po samoj svojoj prirodi, novine preuzimaju drugačiji pristup objašnjavanju istine, i to nije jednako kao direktno objašnjavanje istine. Znači da treba dobro da postupate s tim.

Učenik: Obični prijatelji su mi rekli da su, kad su došli u SAD, naišli na učenike Dafe na ulici, koji su pokušali da im objasne istinu i odmah ispalili: “Nebo će eliminisati KPK”, i slično tome. To ne samo da im je teško da prihvate, već takođe pobuđuje negativna osećanja u njima. Kasnije, kad im je predstavljena istina, ovo je ostalo u vidu prepreke. Pitam se da li bi naši ljudi mogli promeniti svoj pristup, tako da postepeno rade stvari, umesto da preduzimaju stvari pre nego što dvaput razmisle o njima?

Učitelj: U pravu ste. Učenici Dafe treba da obrate pažnju na pristup koji zauzimaju dok objašnjavaju istinu, jer ljudi imaju raznorazne načine razmišljanja. A ovo je posebno važno s Kinezima, u čije su glave ubrizgani model razmišljanja, rečnik i ponašanje zle partijske kulture, i koji su uhvaćeni u zamku unutar zabrana kulture zle KPK. Čak i kad neki Kinezi proklinju zlu Partiju, oni to čine u sopstvenom kontekstu, bez da su ikad istinski shvatili šta je zapravo zla Partija. Zato bih ja rekao da treba s razumom da pristupate stvarima, a ne da ih činite samo površinski. Ako želite da spasite ljude, onda u to treba više da uložite, a ne samo da činite stvari površinski.

Izreka “Nebo će eliminisati KPK,” je konačan ishod, koji kultivatori vide. Kad objašnjavate istinu, nemojte počinjati s tim. Ako ste, međutim, zaista objasnili stvari ljudima, pa onda uđete u to koliko je Partija zla i kako će je nebo eliminisati, onda je to u redu. Ali ako tek treba da objasnite istinu toj osobi i ispalite “Nebo će eliminisati KPK,” dok ta osoba nije uistinu shvatila stvari, onda će ona misliti da se “petljate u politiku.”

Učenik: Fei Tian Academy of the Arts osniva ogranak na Tajvanu. Neku učenici veruju da deca učenika Dafe treba da budu ciljna grupa za upis. Hoću da pitam našeg cenjenog Učitelja šta je cilj osnivanja ogranka Fei Tian Academy of the Arts na Tajvanu?

Učitelj: Postojanje jedne škole u SAD, koja je namenjena učenicima Dafe, je dovoljno; nema potrebe da se ima više škola namenjenih učenicima Dafe. Zapravo, vi ne morate koristiti naziv “Fei Tian.” Pošto se time bave isključivo učenici, zašto ne ciljati na obično društvo i primati sinove tj. kćeri običnih ljudi i objašnjavati im istinu, i spašavati ih, otvarajući još kanala [preko kojih bi ljudi stigli do istine]. Na taj način se neće trošiti resursi Dafe. Zato se ja nadam da u kom god području da se otvori škola, ona će biti osnovana nedvosmisleno u običnom društvu, na taj način stvarajući više interakcije sa običnim društvom i omogućujući nam da spasimo više ljudi. Hajde da ne osnivamo škole za učenike Dafe.

Učenik: U našoj oblasti, beskrajna su neslaganja među kultivatorima u vezi s tim kako balansirati potrebu da se profesionalnije promoviše Šen Jun, s potrebom da se imaju ispravne misli. Smem li zamoliti Učitelja da ponovo objasni kako na ova dva treba gledati u međusobnom svetlu?

Učitelj: Nema sukoba između ova dva. Radi se o tome da kultivatori treba da postanu profesionalniji, a ne o tome da obični ljudi treba da rade posao učenika Dafe umesto njih. Ključ je stav koji imate kad radite stvari—šta vas navodi da ih radite. Onaj ko stalno cepidlači s ovim i onim dok diskutujete o stvarima, taj odgađa vas posao, i ima probleme. A ja ne mislim samo na Šen Jun promocije. Isto važi za druge stvari. Šta tu ima da se cepidlači? Jednostavno prionite i uradite to—zbilja, istinski prionite na posao. Kao učenik Dafe, ako uočite da se nešto ne radi dobro, onda budite proaktivni u ispravljanju istog. Kad raspravljate o stvarima na sastancima, onaj ko večito ukršta rogove s drugima, ko dovodi u pitanje koliko su tuđe ideje dobre, ili ne sagledava celu sliku, što onda prouzrokuje da kompletan projekat ostane bez plodova—ta osoba ima problem. Ne treba sve raspraviti do savršenstva. Ponekad jednostavno treba da preduzmete radnju, i u tom procesu jednostavno uradite stvari dobro. Čak i ako mislite da je vaša ideja sjajna, i da može da spasi stotinu ljudi, ako je ne sprovedete, beskorisna je. Istovremeno, ako nešto može da spasi samo jednu osobu, onda onaj ko to iznese dobija isto toliko moćne vrline.

Učenik: Želim da pitam Učitelja, trenutno, kad je našim medijima potreban novac, možemo li sakupljati donacije u manjim iznosima kod običnih ljudi, da bi podržali naše poslovne aktivnosti?

Učitelj: Nema problema sa sakupljanjem priloga za medijsku kompaniju, jer to nisu učenici Dafe, ili Dafa Asocijacija, koji sakupljaju, niti se to koristi za stvari vezane za kultivaciju. Kultivacija, kao što znate, ne iziskuje nikakve troškove. Ali medijski entitet je kompanija koja je po prirodi stvari postavljena u obično ljudsko društvo. Medijske kompanije koje vi vodite, nisu mediji osnovani od strane Dafe. To je nešto što sam vam odavno rekao. To su mediji koje su osnovali učenici Dafe, s ciljem da uhvate koren u običnom društvu. Dafa nema medije; Dafa je naprosto kultivacija. Pošto su ovo mediji običnog društva, i forma koju oni uzimaju je ista kao kod običnih kompanija, kakav je onda to problem [sakupljati donacije]? Nema ga, i tu možete pokušati da date sve od sebe. Baš kao što običnom biznisu možda treba pomoć, na isti način možete sakupljati podršku. U tome nema ništa loše. Ali ne možete sakupljati podršku među našim učenicima.

Učenik: Šen Jun je igrao u tri grada u zalivu San Franciska, i samo u San Francisku je finansijski rezultat bio dosta slab. Sledeći put kad turneja stigne u San Francisco, a finansijski pritisak poraste, naše razumevanje je da treba da damo prioritet uspehu predstava u San Francisku i da privremeno ostavimo po strani naš rad u okolnim gradovima. Želim da pitam cenjenog Učitelja da li je ovo shvatanje ispravno?

Učitelj: Ovakve specifične stvari služe vama da razmislite o njima. Učitelj se ne protivi da se predstave igraju na bilo kom mestu, ako nema finansijskog gubitka. Neki ljudi kažu: “Pošto sada ciljamo na više društvo, hajde da više potrošimo na reklamu.” Kad cena ulaznica ide gore, to ne mora značiti da vaši troškovi reklame treba da porastu proporcionalno. To nije ideja. Ne treba da trošite ekstravagantno da biste se uklopili u neki postotak od cene karte, ili ukupnog prihoda. Samo činite što i ranije, i to će biti u redu. Kod nas ne funkcioniše procentualni pristup, koji koriste obični ljudi. Ono što mi radimo je spašavanje ljudi, i bogovi učestvuju, pa su kultivaciona stanja učenika Dafe veoma važna. Postavljanje [Šen Jun] predstava je takođe kultivacija, i treba dobro da sarađujete jedni s drugima. Treba da objašnjavate istinu ljudima s kojima ste u interakciji, jer sva živa bića čekaju da budu spasena.

Učenik: Trenutno, u Divine Land Marching Band u Njujorku se uči puno muzičke teorije, pa čak ljudi polažu ispite. Je li to gubljenje vremena?

Učitelj: Kažete da vam traže da učite puno muzičke teorije? Je li to zaista slučaj? Trenutno nije izvodljivo truditi se da postanemo profesionalci. Puno je stvari koje treba uraditi da bi se potvrdio Fa. Dok vam je jasno [kako da izvodite muziku], to je dovoljno; ne treba da postanete član Divine Land Marching Band profesionalnog kalibra. Učenici Dafe istovremeno nose tako puno zaduženja. Razumljivo je ako svi vi želite da malo bolje radite sve ono što radite, ali zaista treba pažljivo da izvagate svoje prioritete.

Učenik: Fa-konferencije i male sastanke ne treba snimati, a ipak su učenici iz Sidneja, koji su radili na Šen Junu napravili snimke, i uzastopno ih davali drugim praktikantima.

Učitelj: Nikome nije traženo da snima sastanke koje sam ja vodio. Onaj ko je napravio takav snimak učinio je nešto što podriva Fa. Kako ste mogli učiniti tako nešto? Nije li se o ovim stvarima još odavno govorilo? Onaj ko je to uradio treba da preda svoj snimak lokalnoj Dafa Asocijaciji.

Učenik: Dafa učenici u Indoneziji nisu mnogo dobro sarađivali jedni s drugima. Molim Učitelja da nas usmeri.

Učitelj: Zapravo, ja mislim da se mnoge stvari dobro rade. Iako kooperacija možda nije bila dobra po nekim pitanjima, verujem da ćete tokom kultivacije postepeno početi dobro da sarađujete.

Učenik: Hoću da pitam poštovanog Učitelja, dok pokrivamo obične vesti i svakodnevno bivamo zagađeni njima, da li je potrebno da svakodnevno nastojimo da odagnamo to zagađenje pomoću naših misli? Da li će to minimizovati zagađenje?

Učitelj: Ne, to ne treba da radite. Sve na šta vam padne pogled je zagađenje. Samo treba da pojačate svoje učenje Fa, i sve će biti u redu. Pored toga, treba svakodnevno da radite vežbe u normalnom trajanju, a kad učite Fa, treba da se pobrinete da vam um ostane fokusiran. Svaki problem se može rešiti ako se zbilja dobro kultivišete.

Učenik: Kad neki ljudi kažu učenicima Dafe da pristaju da se povuku iz Partije i njenih organizacija, to je samo nešto što se kaže proizvoljno i bez mnogo razmišljanja, da bi se izbeglo da bilo ko izgleda loše, a ne dolazi od toga što oni zbilja sagledavaju šta je zla Partija. U takvim slučajevima, da li je ta osoba zaista spašena?

Učitelj: Kad misli osobe dođu iz njene unutrašnjosti, onda ona može biti spasena. Kad ljudi kažu nešto tek tako, samo da ne bi ostavili loš utisak, onda zavisi od situacije. Imati hrabrosti reći [da se istupa], barem znači da se ne gaje loše misli o Dafi, i imati hrabrosti istupiti, ako ništa drugo znači nemati dobra osećanja prema zloj Partiji. Naravno, sasvim je druga stvar ako jedno kažu dok u sebi imaju antagonističke misli. Bogovi mogu da vide takve stvari. Ali druga je stvar što vi, kao Dafa učenici, treba da radite stvari solidnije. Nemojte samo površinski raditi stvari. Ne treba da pokušavate da navedete ljude da se slože tako što ćete učiniti da se stide [ako ne istupe]. Ali, ja znam da u velikoj većini slučajeva kad su ljudi istupili, oni to nisu učinili samo da bi sačuvali obraz. A osim toga, gledajući na stanje Fa-ispravljanja i promene u čovečanstvu u ovom času, [može se reći da] su se odigrale značajne promene. Promene kod ljudi u Kini su veće nego promene kod Kineza izvan Kine, jer ti napolju se zapravo boje kineskih konzulata i zbilja su prestrašeni tim slabašnim tajnim agentima. Ljudi u Kini prave veliku predstavu od psovanja zle KPK, i ne boje se da to čine. Jedno je plašiti se zle Partije kad vas kontroliše dok živite u Kini, ali i dalje se plašiti nje dok živite u inostranstvu, van njene kontrole… Zar nemate nimalo smelosti? Nije li mentalitet tih ljudi pomalo čudan?

Učenik: Nedavno, Učitelj je više puta zatražio da svi uče iz prakse menadžmenta običnih ljudi i izvuku iskustva iz upravljanja preduzećima. Trenutno, menadžment razmišlja da li da primeni izvesne menadžerske pristupe, a neke naše kolege kultivatori i dalje imaju otpor prema ovome, i stavljaju primedbe poput: “Upravljati ne čineći ništa je najviši domen.” (Publika se smeje)

Učitelj: Nema opravdanja koje neki ljudi neće smisliti. (Publika se smeje) Kojom kompanijom se upravlja “ništa ne čineći”? Ako kažete da su kompanije koje vode učenici Dafe drugačije, i da se njima može “upravljati ništa ne čineći,” onda vam ne verujem. Ako nemate nikakvih ljudskih vezanosti, onda ste bog. Ali niste li vi i dalje ljudska bića koja se kultivišu? Onda, dok se ljudi i dalje kultivišu, nije li ljudski deo vas, koji nije okončao kultivaciju, isto što i obično ljudsko biće? Vi i dalje imate vezanosti koje treba ukloniti, i vi ste, kao kultivator, dobra osoba, i vaša ravan je viša. Kad ne biste imali sukoba s menadžmentom, vezanosti koje vas navode da se borite s njima za vodeću ulogu, ili momenata loše saradnje, i svi istinski uspevali da gledate unutar sebe, i tražili unutar sebe, onda biste zaista imali pristup upravljanju bolji nego što je kod običnih ljudi, i vaša produktivnost će biti izuzetna. Međutim, vi trenutno niste u stanju da to postignete, i to je proizvod upravo tih vaših ljudskih vezanosti, pa je vaša produktivnost niska, umesto toga.

Učenik: Dafa učenici u Kini, Dafa učenici u svakoj oblasti izvan Kine, i Dafa učenici na svakom od mnogih projekata za objašnjavanje istine izvan Kine žele da iskoriste priliku ove konferencije da pozdrave našeg milostivog, veličanstvenog i cenjenog Učitelja.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Nisam pročitao mnoge od poruka sa pozdravima Učitelju, i mnoge od njih su izuzeli organizatori konferencije, pa nisu ni stigle do mene. Ali u svakom slučaju, Učitelj zna šta vam je u srcu, i Učitelju puno nedostaju učenici u Kini, kao i oni u svim krajevima na zemaljskoj kugli. (Učenici aplaudiraju) Fa-ispravljanje će definitivno uspeti. To je već neosporna činjenica. (Učenici aplaudiraju) Kad sam prvobitno krenuo u ovaj poduhvat, oni bogovi su mi rekli: “U budućnosti, čovečanstvo će moći da vidi sve što si radio.” Pitao sam kako to. Odgovorili su da će ljudi videti dezintegraciju zvezda, kao i promene u nebeskim telima, i ljudi će videti da su te stvari u vezi s tobom. Te promene će se približavati, malo po malo. Nebeska tela nikad pre nisu pokazivala ovako dramatične promene. Sada, međutim, napreduju prema ovom mestu, pa se čak i običnim teleskopom mogu videti promene kroz koje prolaze nebeska tela. Takođe se menja i stanje čovečanstva. Menja se i ljudska percepcija Dafe, skoro kao da se umovi ljudi postepeno bistre . Promena je kao topljenje leda. U bliskoj budućnosti, ljudi će zbilja moći da vide Falun Gong i učenike Dafe u potpuno novom svetlu, i istina ovog dešavanja će biti stavljena ljudima direktno pred oči. Tada će ljudi shvatiti da su učenici Dafe njihova jedina nada za spasenje. Znači da učenici Dafe naprosto moraju raditi dobro. Vi zbilja nosite misiju, i zaista nosite veliku istorijsku odgovornost. I zato kažem da morate dobro raditi.

Kao što znate, uvek postoji pitanje zašto je tako malo novih učenika Dafe otkad je započeo progon. Upravo zato što su stare sile zaključale ulaz, i tako niko nije mogao ući, osim ako nije imao posebne okolnosti, ili mi je posebno bio potreban. Jer na osnovu logike starih sila, test je već stigao do svog kraja, i najteži period je prošao; dok se stiglo do finalnih faza progona, ono najzlokobnije i najpodmuklije okruženje, koje su uspostavile stare sile, je prošlo, i mnogi zli ljudi postavljeni na svoja mesta su umrli. U odsustvu takve vrste zle sredine, koja više ne postoji, onima koji su nedavno ušli u [Dafu] biće teško da uspostave moćnu vrlinu koju učenici Dafe treba da imaju, i zato [stare sile] čine sve što mogu da kontrolišu [ko ulazi]. Znate, u prethodnoj fazi, kad je progon bio oštar, ljudi nisu mogli ući jer su se plašili, ili su imali nerazumevanja u vezi Dafe. Pa kako to da je sad, kad je progon naširoko razotkriven i istina je dobro poznata, i kad je atmosfera manje napeta, ljudima i dalje teško da uđu? Sad znate zašto.

Zadatak spašavanja živih bića treba da iznesete vi. I ne samo da se to mora uraditi, već se mora dobro uraditi. Ne radi se to za Učitelja, međutim. Iako to nazivamo “spašavanjem živih bića,” to se ne radi u potpunosti ni zbog njih. Takođe se radi i zbog vas. Jer živa bića koja spašavate, što uključuje ljude kojima objašnjavate istinu, će jednog dana vrlo verovatno biti deo živih bića u vašem ogromnom kosmosu. Vi usavršavate i upotpunjujete sebe, kroz svoj uspeh ostvarujete ono što ćete postati, i bez toga, tamo ne biste mogli služiti kao Kralj, niti biste mogli okončati svoju misiju i uspostaviti veličanstvenu moćnu vrlinu, koja je potrebna. Tako idu stvari, i stoga apsolutno morate obaviti dobar posao. Ne dopustite sebi da zapnete u stanju u kom neprekidno vodite beskrajne rasprave, već više budite kao učenici Dafe, i ozbiljno, skromno, i solidno činite napore da dobro iznesete ono što treba. Kod svakog projekta i bilo kog zadatka, ako odlučite da to ne radite, onde ne radite; a ako odlučite da radite, onda definitivno dobro treba da radite, i iznesete skroz do kraja. Ako uradite drugačije, kako će vreme koje ste protraćili ući u istorijske anale? Sve što se ne dovede do završetka, smatra se neuspehom. To ne znači, međutim da neki zadatak treba sprovesti prema sopstvenim idejama, i samo ako uspete sagradićete moćnu vrlinu. To je čin vaše saradnje i misli koje to slede, i kad radite stvari u procesu kolaboracije, to se smatra za proces kultivacije. Ako tokom vašeg rada vaše ispravne misli mogu biti ispravne i ako možete imati na umu da ste kultivator, nikad ne zaboravljajući svoju misiju i odgovornost, i ako dovesti do kraja taj deo stvari koje treba da obavite, onda uspostavljate moćnu vrlinu, to je proces vaše kultivacije, i to je vaš proces ispunjavanja vaše istorijske misije učenika Dafe. Mnoge stvari su dovedene do kraja kroz saradnju učenika Dafe, i mnoge su dovedene do kraja nezavisnim radom učenika Dafe. Ništa sa čim se susrećete nije slučajno, i vrlo je verovatno da je svaka pojedina stvar u istoriji priređena da bude takva kakva je. Pa nemojte potcenjivati ono što činite. Sve može izgledati potpuno obično, kao da nema nikakav poseban značaj, ali u drugim dimenzijama donosi ogromne transformacije.

Ali, upravo zato što ste ovde na ovom mestu iluzije, i ne možete da vidite stvarnost stvari, niti svetost onog što činite, i pošto svako od vas ima ljudsku stranu, teško je uspostaviti takve ispravne misli, pa stoga nemate osećaj uzbuđenja, i morate biti dobri usred teškoća. Izuzetnim se smatra samo probiti se pod ovim uslovima. Kad bi ljudi znali veličanstvenost, ili izuzetnost onog što čine, niko to ne bi oklevao da čini. Kad bi svako mogao da vidi božanstvo tu pred sobom, u punoj, živoj boji, onda ništa drugo ne bi bilo važno i oni bi sve rizikovali da slede sve ono što je to božansko biće reklo. Svi bi činili to isto, i ne bi bilo moćne vrline, jer to ne bi bila kultivacija. Bile bi razbijene čini iluzije, i tako se ništa ne bi važilo. Ali, upravo zato što je neko u uslovima iluzije, on ne može da pojmi istinu stvari, i tako se može videti da li možete uspeti da se kultivišete, da li možete uspeti da se probijete do finiša, i da li možete uspeti u kultivaciji. Ljudskom biću na ovoj zemlji je neizmerno teško da postane bog; njemu je vrlo teško da se uspne na nebo.

Iako su se mnogi ljudi u istoriji kultivisali, niko zapravo nije uspeo u svojoj praksi. Kao šta sam ranije objasnio, uvek je sporedna duša [bila ta koja je uspevala], dok je prava glavna duša osobe nastavljala u ljudskom domenu, reinkarnirajući se. A ovo važi za ljudsko telo Šakjamunija, Lao Cea i Isusa, koji su sada među učenicima Dafe. Moćna vrlina koju su sakupili bila im dovoljna da dostignu Ispunjenje, što takođe važi za druge učenike Dafe—imaju je dovoljno da bi dostigli Ispunjenje—i zato sam ja rekao da vaše Ispunjenje više nije u pitanju. Ono što je pitanje je [vaše ispunjavanje] ogromne misije spašavanja živih bića. Samo to pitanje vašeg uspeha u obavljanju ove misije, se smatra kritičnim. Vaše sopstveno ispunjenje nije cilj. Vi ste već uspostavili tu moćnu vrlinu u prošlosti, i na osnovu toga zaslužujete da budete učenik Dafe.

Učitelj ne želi više ništa da kaže. Shvatam da je mi je ton bio pomalo oštar dok sam raspravljao o nekim problemima, ali u takvim slučajevima, uvek se radi o tome da želim da ih prepoznate. Iako je ton bio pomalo težak, ja znam da niste upravo preuzeli Dafu, na kraju krajeva, i da ste na čvršćim nogama od toga, pa vam malo oštrija priča može pomoći u nekim specifičnim izazovima s kojima se susrećete. Naravno, možda ima puno pitanja koja nisu postavljena. S toliko ljudi, samo se određeni broj cedulja s pitanjima može proslediti. Ako se ukaže prilika, u nastavku ću više govoriti. Ovo je sve za danas. (Svi učenici toplo aplaudiraju)

Toliko toga sam danas pokrio, nisam siguran koliko dobro ste to apsorbovali. I puno je stvari koje verovatno nisam tako obuhvatio. Mnogi od onih koji su učestvovali na ovoj konferenciji za razmenu iskustava su se zbilja dobro kultivisali, i svi biste zbilja dobro učinili kad biste se usredsredili na cilj i pogledali kako se drugi kultivišu, gde leži raskorak između vas i njih, i kako možete iskoristiti ovu veliku konferenciju da podbodete sebe da napredujete, pretvarajući je u motivacionu silu. Naše Fa-konferencije se ne smeju uzalud držati. Kao što možda znate, kad se ovoliko učenika Dafe iz celog sveta ovde ovako okupi, troškovi za letove prelaze 10 miliona dolara. Mi nemamo toliko novca da ga tek tako rasipamo, pa je imperativ da ova Fa-konferencija bude plodonosna za nas. Potrebno je da stvarno, istinski uložite nešto napora u kultivaciju, a ne da upadate u nju radeći je površno; ne treba da imate toliko puno ljudskih vezanosti. Kako to Učitelj vidi, svaka vaša misao, i svaki vaš pojedini postupak, otkriva mi kakvo je vaše srce. Ono što najmanje volim su oni pričaju, ali ništa ne preduzimaju. Niti mi se dopadaju oni koji su lukavi. Dopadaju mi se oni koji su pošteni i jednostavni, iskreni i prizemni. Takođe se nadam da svi možete, nakon tako puno godina kultivacije, pozitivno rasti u mudrosti, a ne rasti toliko u smislu toga kako biti vešt u svetovnim stvarima, ili kako se ponašati kao ljudsko biće koje vodi svetovni život.

Svima vam hvala. To je sve za danas. (Svi učenici toplo aplaudiraju)

Li Hondži
05.09.2010.