Najnoviji članci Učitelja Lija

Učenici Dafe moraju učiti Fa - Fa-predavanje na Fa-konferenciji u Vašingtonu 2011

(Srdačan aplauz)

Dobar dan! (Učenici: Dobar dan, Učitelju!) Svi ste naporno radili! (Učenici: Učitelj je naporno radio!) Drago mi je da vas vidim. Poslednjih godina nismo imali tako puno Fa konferencija, posebno ovakvih velikih. To znači da je bilo manje prilika da vas lično vidim. Ali ja svejedno znam da mnogi učenici pro-aktivno, odlično obavljaju posao objašnjavanja istine, spašavanja ljudi i suprotstavljanja progonu, i to je zaista imalo značajan efekat. U tom smislu se može reći da ste ispunili ono za šta su odgovorni učenici Dafe. Ali, kao što ste svesni, dok se odvijaju krupnije promene u razvoju situacije, faktori zla postaju sve malobrojniji, a ogromna sila Fa-ispravljanja hrli napred, uklanja i tanji slojeve na slojevima faktora koji ga razdvajaju od ljudskog sveta. Tako se sve više primiče ljudskom svetu, i zlo na različitim dimenzionim nivoima se masovno uništava, ravan po ravan. Prisustvo takvih zlih stvari u ljudskom svetu je sve manje i slabije, i moguće je da će stanje stvari proći kroz drastične promene. Ali vi, učenici Dafe, vi ne smete popustiti u onom što treba da činite—što su, naime, tri zadatka. Nikako ne smete. Ništa manje no vaša moćna vrlina, vaša kultivacija, i sve što snosite, počivaju na ovom.

Za jednog učenika Dafe, kultivacija je prioritet. Jer ako se ne kultivišete dobro, vi nećete moći postići šta treba; ako se dobro ne kultivišete, vaša moć da spašavate živa bića neće biti tako velika. A ako se kultivišete još malo slabije od ovog, tada ćete sagledavati probleme i misliti o njima onako kako to obični ljudi čine, što će biti još gore. Zato apsolutno ne smete popustiti, spustiti svoj gard. Ova predodređena prilika, jedna u deset miliona godina, jedna u eonima, i dugo čekanje kroz koje smo svi prošli, kao i sve što smo kroz istoriju podneli —sve to je bilo za ovo danas. Ako u ovom odsudnom trenutku ne uspete da radite dobro ono što treba, kad stvari u budućnosti budu postale jasne, vi i vaša bića naprosto ćete osetiti nepodnošljiv jad. Zato apsolutno ne smete spustiti svoj gard. Ovo posebno važi za učenje Fa: zbilja treba da učite Fa sa svom dužnom ozbiljnošću. Znate li šta se na mnogim mestima desilo sa učenjem Fa? Na nekim mestima je to postalo formalnost. Dok čitaju Džuan Falun, neki ljudi nisu skoncentrisani, već misle o drugim stvarima, i nisu u stanju da usredsrede svoju pažnju na kultivaciju. Tako se to svodi na gubljenje vremena. I ne samo gubljenje vremena—umesto da to bude vreme kad će se uzdizati, oni koriste svoje umove da misle o drugim pitanjima i stvarima kojima ne bi trebalo da se bave, i tako ne samo da se ne uzdižu, već naprotiv, nivo im često opada. Ako ne učite Fa dobro, puno je stvari koje nećete moći dobro da uradite.

Kao što shvatate, u mnogim projektima koje su učenici Dafe inicirali da bi se suprotstavili progonu, u objašnjavanju istine i spašavanju živih bića, ono što je najvažnije je da učenici Dafe dobro sarađuju, a stvari dobro idu samo onda kad ljudi rade zajednički. Ranije sam rekao da su učenici Dafe u istoriji bili kraljevi, ili kraljevi na nebu, i da svaki, sledstveno, ima svoj sopstveni um, kao i kapacitet da stvari obavi nezavisno, ali je teško kad je saradnja u pitanju. Teškoća leži u tome što svaka osoba ima svoje sopstveno gledište, svaka ima sjajne ideje, pa u slučaju da svaka osoba insistira na svojim sopstvenim idejama stvari neće ići dobro. Ali vi ste kultivatori i učenici Dafe, na kraju krajeva, pa na kraju kad se pred vama nađu zadaci koje treba obaviti, ispravne misli kultivatora treba da budu to što vas vodi. Ono što mislim da je ključ, zapravo, je to da dok god držite korak sa svojim učenjem Fa, sa svojom kultivacijom, sve ove stvari vezane za saradnju se faktički mogu razrešiti. Sad već neko vreme postoje oblasti, ili neki ljudi, gde se ne održava korak u učenju Fa; gde se često usvajaju ljudska sredstva; gde čak postaju negativni kad saradnja ne ide dobro i preduzimaju stvari na svoju ruku, ili čak pristupaju stvarima s lukavošću kakvu upražnjavaju obični ljudi. U takvim scenarijima nastaje slučaj da obični ljudi čine Dafa stvari, što ne bi trebalo da se dešava. Ovo je vrlo naglašeno u nekim krajevima, i kod nekih pojedinaca. Dok vi možete misliti: “Hej, kako god bilo, ja radim Dafa stvari!”, to zapravo nije tako. Vi zapravo samo sprovodite formu, a ne uspevate da spasite te ljude koje bi trebalo spasiti, niti stvari koje zahtevaju da svi sarađujete imaju ono dejstvo koje bi trebalo da imaju. Ni u kom slučaju nemojte biti takvi. Definitivno treba dobro da se kultivišete; istinski budite učenici Dafe; rešavajte stvari pristupajući im onako kako to učenici Dafe čine; i radite skupa. Tek tada će stvari uspevati.

Sledeća stvar je to što usled toga što su resursi učenika Dafe u ovom času ograničeni, a posebno stoga što su mnogi učenici izvan Kine uključeni u razne projekte, oni retko učestvuju u grupnom učenju Fa koje organizuju lokalne Dafa asocijacije. Šta više, ti učenici takođe ne preuzimaju inicijativu da samostalno uče Fa, a neki čak dugo vremena nisu učili. Ali razmislite o onom što sam rekao: ako ono što radite nije utemeljeno na Fa, ako nema moć Fa, i ako se ne kultivišete dobro onda nećete dobro raditi te stvari. Iako ste nešto možda uradili, to ne daje nikakav efekat i naprosto ne može da spasi ljude, jer vi nemate dejstva u rastvaranju zlih faktora. Zbog toga je učenje Fa i dalje naj-najvažnija stvar—to je osnovna garancija za sve što treba da uradite. Ako ne možete da održavate korak u učenju Fa, onda nema nade.

Ponekad, kad ne održavate korak u učenju Fa, imaćete mnogo vezanosti običnih ljudi, i čak se mogu pojaviti svakojake ljudske misli. Ako koristite ljudsko razmišljanje u pristupu i obavljanju onog s čime ste suočeni—uključujući tu čak i stvari od velikog značaja—vremenom će postati teško da se bude uspešan u projektima koje radite. Ako ne učite Fa rašće broj vezanosti običnog čoveka koje imate, i postajaće sve izraženije, baš kao što ćete vi sve više ličiti na običnog čoveka. A utisak koji budete odavali pred drugima neće biti onakav kakav odaje jedan kultivator. Bez obzira koliko postanete zauzeti, i dalje morate učiti Fa. Zato preporučujem da oni učenici Dafe, koji su okupirani našim raznim projektima, nađu vremena da učestvuju u lokalnom učenju Fa. Jer ranije su me mnogi projekti pitali da li bi bilo u redu kad bi oni našli vreme da sami uče Fa; ja sam pratio stvar, pazio da li su oni u stanju da se čvrsto drže svoje kultivacije i zadovolje standard ne učestvujući u učenju Fa u velikoj grupi. Ishod koji sam pronašao je da ne mogu. I ne samo da nisu zadovoljili standard, već sam našao da stagniraju; mnoge stvari su užasno obavljali; i mnogi ljudi koristili su ljudsko razmišljanje da razmotre, sagledaju i obave stvari, i zaostajali su u kultivaciji. Sagledao sam ozbiljnost ovog problema, i zato vam kažem da je najbolje da učestvujete u lokalnom učenju Fa. Šta god bio slučaj, vi ne smete zaostajati u svom učenju Fa, jer ovo je najveći problem, to je fundamentalno pitanje.

Znate, kad osoba ne uspe da održi korak u kultivaciji, na površinu će izaći ljudsko razmišljanje i sve će se odraziti u njenim postupcima. I sve te ljudske ideje, kao i razni izvori iz kojih te ideje izniču, ideje ograničene ljudskim razmišljanjem, služiće da prave smetnje osobi. Onaj životni oblik s kojim se ravna vaše razmišljanje, taj životni oblik će momentalno imati dejstva na vas. Jer ovaj kosmos je kompleksan do te mere da ga je nemoguće opisati ljudskim jezikom, toliko je kompleksan. Čak i na samo jednoj ravni postojanja postoji jako puno dimenzija, kako vertikalnih tako i horizontalnih, sačinjenih od različitih elemenata svih vrsta. A unutar tih dimenzija kosmosa koje su sačinjene od različitih čestica, postoji širok dijapazon dimenzija koje su oformljene od mnogih vrsta elemenata; a te čestice, same imajući jedinstvene osobine i razlikujući se po vrsti i veličini, s druge strane sačinjavaju bića nebrojenih veličina i oblika—ona su naprosto neizmerna. Ako se vaše razmišljanje ravna s određenom vrstom bića, ono će momentalno moći da ima dejstvo na vas. Ipak nećete biti svesni toga odakle vaše misli potiču, i dalje uvereni da je to vaša sopstvena volja. Ali zapravo, upravo vaše vezanosti su ono što je za posledicu imalo da te stvari deluju na vas i to je dovelo do jačanja vaših vezanosti.

Znači, po pitanju porekla misli, mnogi ljudi, naučnici, istražuju ovo i pokušavaju da ustanove kako se u mozgu generišu sposobnosti i misli. Kao što sam ranije naznačio, mozak je zapravo fabrika za obradu koja služi za oblikovanje i izražavanje misli, ovde na ovom nivou čovečanstva. To je njegova funkcija, bilo kod vaše gestikulacije ili pokreta, kad nešto želite da iskažete verbalno, ili kad oblikujete rečenicu koju ćete izgovoriti—on to procesuira na takav način da bi mu dao formu, oblik. Neke misli potiču od predstava koje su oformljene u ovom životu i tokom boravka na ovom svetu, dok neke potiču od vezanosti koje su u vezi s onim što vam se dopada. Ali odakle dolaze misli o bitnijim stvarima? Koje je njihovo poreklo? One ne potiču iz ove dimenzije. Strogo govoreći, u kritičnim momentima na delu je vaše sopstveno biće na fundamentalnom nivou. Ali inače, u tipičnim situacijama, misli koje s druge strane služe da ojačaju sopstvene predstave i naklonosti potiču iz raznih dimenzija. Takođe, ovo je u vezi sa nivoom nečijeg morala. Misli nekih ljudi potiču iz domena koji su nešto viši, dok misli nekih drugih ljudi potiču sa nivoa koji su sasvim niski. Sa razlikom u moralnom nivou, sledi različitost u standardu po kom neko radi stvari i misli o stvarima. Kompleksnost dimenzija je naprosto enormna, sa zbilja velikim brojem dimenzija na svakom od nivoa, od niskih do visokih, i još većim brojem horizontalnih dimenzija, isto kao i vertikalnih dimenzija. Gustina svih različitih životnih vrsta je enormna, i sve mogu da ometu osobu—uključujući i kultivatora čije se mišljenje ne zasniva na Fa.

Oblik i struktura koju ljudsko telo zauzima u kosmosu su veliki, relativno govoreći. Kao što znate, što je čestica mikrokosmičkija, veća je njena energija—zar moderna nauka ne smatra da je njena radioaktivnost veća? Biće koje je sačinjeno od atomskih čestica je, zbog toga što su njegove čestice male, svakako malo. Naravno, što se tiče većih života koji postoje duž celokupne ravni u mikrokosmosu, i njih ima različitih vrsta, jer su sačinjeni od mikrokosmičkih čestica različitih nivoa. Ali, u poređenju, takav život, sačinjen od istog broja čestica kao ljudsko telo - na trenutak ne računajući veličinu čestica već samo broj čestica - život sačinjen od istog broja čestica će biti manji. Individualna tela su još manja dublje u mikrokosmosu, manja i manja kako postaju više mikrokosmička, iako mudrost takvih bića analogno raste, pošto je nivo viši. Puno je sićušnih buda i bogova u dimenzijama koje su ekstremno mikrokosmičke, mada bi takav buda bio golem kad bi se ukazao. Dimenzije sačinjene od čestica različitih veličina imaju bude u svojoj unutrašnjosti, a neki od njih verovatno stižu iz manjih dimenzija, i čak su toliko mali da se ne mogu opaziti. Naravno, ne postoje dve dimenzije iste veličine, a u dimenzijama različitih veličina su bude, taoi i bogovi sačinjeni od čestica različitih veličina. To je ono što pokušavam da objasnim. Bića tih mikrokosmičkih dimenzija se ne svode samo na bude, taoe i bogove. Kao što znate, postoje svakojaka bića, svih sorti, vrsta i oblika, čija kompleksnost je strahovita. Čak i u ljudskom svetu ima ljudi različitih rasa, a lepeza naroda je široka. Druge dimenzije su još kompleksnije, a njihova istorija seže još dalje unazad. Znači, po kom god se poravnate, to biće će uticati na vas. Ovo je jedna tema.

Druga tema je u vezi sa strukturom ljudskog tela. Sve materijalne čestice koje se nalaze u Tri domena su faktori koji oformljuju sve predmete u Tri domena, a to važi i za sve čestice koje sačinjavaju ljudsko telo. Pa je njihov broj velik. Molekuli, atomi, kvarkovi, neutrini i protoni o kojima ljudi govore su samo čestice unutar Tri domena. To su čestice u Tri domena koje sačinjavaju ovu površinsku dimenziju gde ljudska bića postoje. Čestice koje sačinjavaju stvari unutar Tri domena se razlikuju, između ostalog i po strukturi, od onih čestica izvan Tri domena, a [samo gledano ovde unutar Tri domena] čestice su izuzetno raznolike i brojne. Pošto je vaše telo sastavljeno od molekula, a molekuli sačinjavaju ćelije, koje s druge strane sačinjavaju vas, onda sledi pitanje šta je [na ravni] ispod molekulske. Kao što ste svesni, atomi su ono što sačinjava [molekulski sloj], a ono ispod ravni atoma su atomska jezgra, protoni i neutrini, idući dalje do onog što bi za čovečanstvo bilo novo otkriće. Ali bez obzira koliko bi se čovečanstvo moglo dalje razviti, ono nikad neće uspeti da otkrije ono što na kraju sačinjava čestice ljudskog tela—to jest najvišu ravan u Tri domena. Ali u kosmosu, te čestice su samo najniže od najnižih postojećih ravni čestica.

Ono što sam upravo rekao trebalo je da vam kaže da je poreklo misli zapravo krajnje kompleksno. Na ovom svetu osoba samo teži uživanju u životu. Ranije sam rekao da su ljudi jadni, jer sve što osoba na ovom svetu radi je prosto uživanje u osećanjima i osećajima koje joj donosi življenje života. Prilično je tačno ovako predstaviti. A zašto tako kažem? Iako ljudi misle da sami vladaju sobom, da odlučuju šta žele da rade, istina je da oni samo teže određenim osećanjima, što je rezultat postnatalno oformljenih navika i vezanosti koje niču iz onog što im se dopada. I to je sve što tu postoji. Dok ono što je zaista na delu, što vodi tu osobu da želi da učini nešto, jesu faktori u pozadini koji koriste navike te osobe, vezanosti, predstave, želje, i takve stvari. Takvo je pravo stanje ljudskog tela, u kom osoba jednostavno uživa u tim osećanjima i osećajima koji nastaju u ishodu životnog procesa: kad ti se da nešto slatko doživljavaš slast; kad se da nešto gorko, osećaš gorčinu; da nešto ljuto, osećaš ljutinu; osećaš se loše kad te snađe poteškoća; i poznaješ radost kad si blagoslovljen srećom.

Prava bića učenika Dafe dolaze sa visokih ravni. Ja samo govorim o ljudskim bićima i strukturi ljudskog tela. Samo sam govorio o poreklu ljudskih misli. Nešto sam primetio tokom Fa-ispravljanja: u dimenzijama gde Fa-ispravljanje tek treba da stigne, ponekad kad su misli učenika Dafe jako ispravne, tu je prisutan pravedni bog ili pravedni element, koji služi da pojača njegove ispravne misli. A onda u drugim trenucima, kad učenici Dafe ne sarađuju dobro, ili se ljute i gube strpljenje, tu mogu da vidim kako prisustvo nekih degenerisanih bića, među kojima su neka veoma krupna, još dodaju na to; na delu su takođe i ti slojevi na slojevima rđavih bića na različitim nivoima, s kojima se ravnaju [misli praktikanata]. Nisam li vas učio da ljudi imaju dobru i lošu stranu? Onda razmislite, kad nastane misao osobe, faktori koji su na delu su neverovatno kompleksni. Ali, kao učenici Dafe, svi vi imate svoje pravo biće, i da li je njegov cilj dolaska dole na ovaj svet bio dobiti Fa, pomoći Učitelju da ispravi Fa, spasiti bića raja gde ste prethodno obitavali - bez obzira koja misao vas je dovela ovde, to pravo Ja je zaštićeno, i to pravo Ja je prvobitno, na početku, služilo kao pogonska sila. Ali kao što znate, kad neko uđe u Tri domena, to je kao da je zakopan u zemlju, i postepeno, to [pravo ja] više ne uspeva da igra vodeću ulogu—ili ikakvu ulogu. Nije li Bog rekao da je “stvorio čoveka od gline”? I ne veruju li Kinezi da je Nu Va upotrebila glinu da stvori kineski narod? Gledano iz nebeskih carstava, svi molekuli na Zemlji, pa čak i atomi—sve čestice unutar Tri domena, sve što sačinjava ovaj svet— božanskim bićima izgleda prljavo, kao glina ili blato. Čestice u božanskim domenima su sićušnije i čistije, veće energije. Kako oni to vide, ovo mesto ljudi nije ništa drugo do glina, ili blato. Tako je ljudsko telo sačinjeno, skrojeno od ničeg drugog do od tih čestica Tri domena, koje bogovi vide kao glinu ili blato. Zato su bogovi rekli da su upotrebili glinu, ili zemlju da stvore ljude. To je ta ideja. Naravno, kad božansko biće stvori osobu, njegove radnje se ne mogu zamisliti kao bilo šta slično onome kako ljudsko biće čini nešto. Sa samo jednom misli zadatak je obavljen, bez potrebe za fizičkom radnjom. Ali sa niskim, nemoćnim ljudskim telom, ono s čime se ljudska misao ravna, to će dominirati tom osobom. Drugim rečima, kad bića različitih ravni primete da nešto želite, ili da ste za nešto vezani, i da se to upravo ravna s njima, ona deluju na vas i čak upravljaju vama. Kad osoba nije razumna, ili kad se prazni od besa, negativni elementi deluju. Sve je živo, a te stvari uključuju zlobu, želje i mržnju, između ostalog. Pa u takvim situacijama ona prirodno deluju.

Ovo posebno važi u periodu Fa-ispravljanja, gde sva bića kosmosa, pozitivna i negativna, hoće da budu spasena. A to uključuje čak i nezamislivo masivne bogove s najviših ravni, a posebno živa bića iz njihovih svetova. Zbog toga su uspeli da imaju prisustvo u ljudskom svetu i Tri domena. Mogu li se odreći ove, jedne u eonima, prilike za spasenje? “Moraš me spasiti ”—oni ovo kažu, preklinjući za spas. Ali način na koji to stiže nije kako bi se očekivalo koristeći rezon i razumevanje koje postoji u ljudskom svetu, poput toga kako moraš biti učtiv i snishodljiv kad tražiš pomoć—“Pošto ste ovde da me spasite, najpre vam moram iskazati svoju zahvalnost, i učiniću sve što mogu da vam olakšam ”—ništa slično tome. Kako oni vide: “Ako ćeš me spasiti, najpre treba da dostigneš moj nivo; moraš imati ovu meru moćne vrline da bi me mogao spasiti. Bez takve moćne vrline, bez da dostigneš moju visinu, kako me možeš spasiti?” Zato će te oni navesti da se spotičeš i padaš, mučiš se i eliminišeš svoje vezanosti, nakon čega, s moćnom vrlinom uspostavljenom, ti si se kultivisao do tog nivoa i sposoban si da ih spasiš. Eto kako oni žele da to bude.

Zato sam ranije rekao da učenici Dafe, kao kultivatori, treba da gledaju na probleme na način suprotan od onog kako ljudska bića to čine. Neki ljudi su nesrećni kad se sretnu s neprijatnim stvarima. Nisi li onda ljudsko biće? Po čemu se uopšte razlikuješ? Kad se sretneš s neprijatnim stvarima, to je upravo čas da se kultivišeš, da kultivišeš svoj um. Nisu li religije učile da se treba kultivisati ka unutrašnjosti, radeći na umu? Ne slušajte kako to moderni ljudi tumače—oni možda ne znaju pravo značenje. Idite napred i istinski kultivišite sebe—kad uđete u sukob ili kad naiđete na neki problem, treba da pogledate unutar sebe i vidite šta nije u redu, i upitate se kako da postupite, koristeći Fa da prosudite. Zar ne biste rekli da je to kultivacija? Da li se kultivišete i jeste li sposobni da to radite izvan sekularnog sveta, ili u regularnom društvu, upitajte se, da li bi u tome mogla uspeti obična osoba? Ne bi mogla. Onda, nisi li ti taj koji kultiviše sebe? Kad se desi nešto uznemirujuće, kad se desi nešto što te ljuti, ili kad je lična korist u pitanju, ili vaš ego pretrpi udarac, jeste li u stanju da pogledate unutar i kultivišete se, tragajući za sopstvenim nedostacima, pa čak i kad se nađete u takvoj situaciji i nije vaša greška, jeste li u stanju da imate stav: “O, shvatam—mora da negde nisam dobro postupio. Ili ako zaista nisam učinio nešto pogrešno, možda plaćam karmu koju dugujem. Dobro ću to izneti i otplatiti šta treba.” I dok se neprekidno susrećete s takvim stvarima, treba neprekidno da se kultivišete. Onda, ako kultivator može da pristupi na taj način, koristeći prave principe da kultiviše sebe, nisu li onda neprijatne stvari s kojima se srećete u običnom svetu dobre stvari? Ako želite da se kultivišete, ako želite da se iskobeljate iz Tri domena, ako želite da se vratite na svoje prvobitno mesto, i spasite živa bića koja pripadaju vašem raju, ako zaista želite da pomognete Učitelju da ispravi Fa, nisu li onda [te neželjene stvari] nešto što služi vama, omogućuje vam da se istinski kultivišete? Zar susreti s takvim nepogodnim stvarima nisu zapravo nešto što vam utabava put? I zašto ste nesrećni?

Ja sam zapravo rekao ove stvari u Džuan Falunu, a u godinama koje su sledile sam beskrajno nastavljao i nastavljao o tome. Neke ljude, kad naiđu na konkretne probleme, ne zanima da ih prebrode jer samo žele da budu srećni; kad postoje problemi između njih i drugih, oni ne tragaju unutar sebe, i neće priznati da su krivi čak ni onda kad su u krivu. Ako ne kultivišete sebe, kako ćete mi pomoći da ispravim Fa? Kako da vas upotrebim? Ako su dani ispunjeni srećnim stvarima sve što vi želite, onda pretpostavljam da kao deo vaše pomoći Učitelju da ispravi Fa treba da vam priredim srećne stvari da ih radite, i dam vam da vučete poteze, i postavim vas u središte stvari da biste to obavili. Ali ne postoji ništa slično. Videli ste kakvi su danas ljudi sveta. Juče sam se šalio sa ljudima na temu kako danas glumci, bilo na filmu ili u pozorištu, zapravo ne moraju da glume ulogu negativca. (Smeh) Budući da sam ovoliko star, ja znam, kao što znaju i oni koji su stariji od mene, da su ljudi jednom bili vrlo dobri i blagonakloni—od svog spoljašnjeg ponašanja do stvari koje bi izgovarali. S načinom kako su se ponašali i gde je bio standard, ako je trebalo odigrati ulogu negativca, zaista je bilo potrebno da se unesu u problem kako to izvesti, da nauče ulogu i uvežbaju je pre nego što postanu dovoljno loši. Kako to da samo nekoliko decenija čini toliku razliku? Ljudi danas, ako će igrati ulogu dobre osobe oni treba da se unesu i pretvaraju se, i opet ne ispada uverljivo. Drugim rečima, ljudi sveta toliko su drastično skliznuli, a vi biste i dalje da se kultivišete u sreći? Ljudska strana učenika Dafe se kultiviše usred realnosti ljudskih bića, i ima ljudske vezanosti, i samo tako se može kultivisati. Tako će biti trenutaka kad ljudi ne rade dobro zajedno, i trenutaka kad ljudski stav pravi smetnje—ovo važi za svakog od vas. Ali s druge strane, nije li činjenica da vam to što su ljudi sveta skliznuli ovoliko, i užasno nepovoljne okolnosti koje vam to donosi, pruža upravo priliku za kultivaciju? Upravo to žele stare sile, i ono što imaju na umu—one namerno menjaju ljude na gore da bi pružile učenicima Dafe uslove za kultivaciju. Ali one uništavaju svet i njegove ljude. A današnji ljudi, kao što znamo, nisu jednostavni. Ja sam rekao da je cela ova ogromna afera Fa-ispravljanja kosmosa priređena u daleko doba, pa kad neko može da dođe ovde i bude čovek u ovom vremenu, tokom Fa-ispravljanja kosmosa, je li to prosta stvar? I zašto su današnji ljudi tako nedvosmisleni kad je zaštita životne sredine u pitanju? Nešto godina unazad, još pre nego što je prirodna sredina bila toliko narušena, bilo je ljudi koji su zastupali zaštitu životne sredine, kao i zaštitu životinja. Ništa se ne dešava slučajno. Mnoga bića sa viših nivoa su htela da siđu ovamo i reinkarniraju se, želeći da oforme karmičku vezu sa Dafom. Istovremeno su se ljudska bića reinkarnirala u ciklusu ponovnog rađanja. Ali ljudi i ljudskih koža je samo ovoliko koliko ih ima. Da ih je više, Zemlja sve ne bi mogla da ih izdrži. Tako su se životi sa viših ravni reinkarnirali kao životinje, pa čak i biljke. Mnogi životi ovde na ovom ljudskom mestu nisu jednostavni, oni nisu obična bića. Takođe treba reći da kako god svet možda izgleda, sve je u rukama bogova, i u svemu postoji red. Koliki god da je džumbus, takvim su ga zapravo bogovi napravili - i u neredu ima reda. Ako imate sumnji, onda ovo pažljivo posmatrajte i videćete. Ovde, međutim, učenici Dafe su ti koji treba da imaju glavnu ulogu. Sva bića čekaju na vas da ih spasite. Ona vam pružaju okolnosti za kultivaciju, i istovremeno vas čekaju da ih spasite.

Recimo da se ne kultivišete dobro, i uzrujate se kad naiđete na neprijatne stvari, čak toliko da prestanete da radite Dafa stvari, a kad neko kaže par stvari koje ne volite da čujete, vi pomislite: “Onda te naprosto neću spasiti.” (Smeh) Ali da li shvatate da su svi oni došli zbog Fa, samo što su se iskvarili—u rukama starih sila, loših faktora, kao i crvenog zmaja koji na ovom svetu ima formu KPK, degenerisanih bića, Satane i demona—i prožeti stvarima koje ocrnjuju tradicionalnu, pravu ljudsku kulturu, prožeti zlom kulturom ateizma koja navodi ljude da se “bore protiv” drugih ljudi, zemlje i neba, i koja namerno šteti kinesku tradicionalnu kulturu—nešto što su stvorili bogovi. Zla partija i njena filozofija “borbe” ubrizgava zlo u ljude, ide protiv kosmosa, i čak i demoni bi voleli da je ukinu. Da nije Fa-ispravljanja, demoni bi je eliminisali, jer ona je nešto izopačeno i nešto što u osnovi nikad ne bi trebalo da postoji u kosmosu. Zbog Fa-ispravljanja, stare sile je štite i koriste da testiraju učenike Dafe. Razlog zašto se ja suprotstavljam starim silama je naprosto to što se ne slažem sa njihovim pristupom; ja imam svoj sopstveni pristup. Ali kako bilo, danas je svet postao kakav jeste. Kao učenici Dafe ne smete popustiti u svojoj kultivaciji. Morate prigrabiti priliku za kultivaciju. Što su stvari haotičnije, vi se utoliko više možete kultivisati usred haosa; što se više srećete sa teškoćama, ili neprijatnim stvarima, to je više prilika da svoje probleme sagledate na drugačiji način i pomislite, “Sve ovo je kamenje u potoku po kojem gazim, koje služi da se kultivišem i unapredim se.” Nije li to slučaj? (Učenici odgovaraju “Da,” i aplaudiraju.)

Svi volite da slušate Učitelja kako predaje Fa i sriče ove stvari, zar ne? (Učenici odgovaraju, “Da.”) Ja vam mogu reći da vaše fundamentalno biće shvata stvari još jasnije od ovog kako ih ja predstavljam. Jer Učitelj sada, dok govori, koristi jezik ljudskih bića, dok je vaše pravo biće vrlo svesno, samo što ti postnatalni faktori Tri domena, kao i te loše stvari, podstiču vaše predstave, doživljavanje i nakupljanje stvari, zatrpavajući vas kao prašinom, sprečavajući vaše prave misli da se vrate na površinu. Pa morate da se kultivišete. Morate se uspeti nazad, izbrisati te stvari koje vas zagađuju, oprati se. To je upravo ono što vi radite u procesu kultivacije, i istovremeno usred iskušenja, morate spašavati ljude. Ne zaboravite da su stare sile upropastile ljude u današnjem svetu, posebno kineski narod, i mada tvrde da je ovo učinjeno da bi se obezbedila sredina za kultivaciju, taj kosmos više ne bi postojao nakon što bi vi uspeli da okončate svoju kultivaciju —bili biste kao komandant bez vojske gde god se nalazili. Zato morate spašavati ljude, čak i pod teškoćama s kojima se suočavate, jer to je moćna vrlina učenika Dafe, i nešto što nijedna obična osoba—ili bilo ko u svoj istoriji—nikad nije mogao postići! Dok su mnogi dizali galamu oko „spašavanja živih bića“ ovo i ono, niko to zapravo nije činio. Ali vi to činite! (Aplauz)

Ja sam vam rekao da Fa-ispravljanje mora uspeti, nisam li? (Učitelj se smeje) Dostigavši ovu tačku gde smo danas, završetak se bliži. U svakom slučaju, zašto ja kažem da će “Fa-ispravljanje sigurno uspeti ”? Jer Fa je već kompletiran, od početka do kraja, dok ostaje da se obavi samo spašavanje živih bića. Kad sam malopre govorio o strukturi kosmosa, cilj je bio da vam se ukaže da izvor smetnji u vašem umu dolazi od svakojakih bića na raznim ravnima. Ja vam mogu reći da iako vaše pravo biće vlada vama, ono nije dovoljno jako, ili je čak nemoćno jer su stare sile kosmosa neuporedivo veće, a pored toga, vi ste zakopani u izvrnute principe Tri domena, pa se Učitelj mora brinuti o vama, pomagati vam i voditi računa o svemu. I to nije sve. Na najfundamentalnijem nivou ja sve kontrolišem, sve obuhvatam, sve - od ničega do nečega. Ovo nije nešto što se može objasniti primerima koji se daju naći u ljudskom jeziku. Ne može se jasno objasniti, koji god metod se koristio. Ta moć je najveća, podržava i nosi sva bića, sve od mikrokosmosa do najkrupnijih makrokosmosa, sa svim što postoji pod njenom kontrolom—uključujući čak i bogove s najvećih visina. Koje god stanje se želi da nastane, ili šta god da se želi da bude učinjeno—bilo da to uključuje formu kosmosa, stanje stvari na ovom svetu, ili šta god što postoji od visokog ka niskom—to će momentalno biti. Vi već znate zašto se Fa-ispravljanje obavlja ovako kako se obavlja—da bi se očuvali prvobitni životi. Razlog zašto je to teško izvesti je to što bića koja treba spasiti moraju razlikovati dobro od zla u ovom uzburkanom svetu, i postati dobra; a učenici Dafe, istovremeno, moraju uspeti u kultivaciji usred ovog haotičnog sveta, i očistiti se, da bi to funkcionisalo.

Ranije sam vam rekao da kad bog nešto stvori, jedna misao je dovoljna i to će odmah biti izvedeno. S najvišim bogovima, čak i kad se stvaraju univerzumi, jedna misao je sve što je potrebno da bi se to odmah izvelo. Jer takva je visina njihove mudrosti i snaga njihove moći, i unutar njihovog domena postoji tako veliko polje, i unutar tog polja je tako puno ravni čestica. Ako su čestice koje se prostiru svakom pojedinom ravni od velike do male zaista žive, onda razmislite, čim [taj bog] oformi neku nameru u svom umu, svi ti molekuli, sva ta snaga, i sve te čestice su žive, i sve one, koliko god krupne ili sićušne, u isto vreme čine svoje, izvršavaju svaku komandu. Pored toga, pošto se ovo izvodi izvan svakog prostora ili vremena, zar se ne završava u trenu? To je čudesno, i to je ono kako božanska bića stvaraju stvari—s jednom misli, stvari se trenutno završavaju. Bogovi i bude ne moraju da se mrdnu, jer ono što je zaista na delu su sve te čestice, koje za tren oka formiraju i stvaraju stvari—jedna formira ovu ravan, druga formira tu ravan, jedna stvara ovu stvar a druga stvara onu stvar, a ono što se stvori ima ogromnu gustinu. Dok ljudskim bićima nedostaje takva sposobnost, umeće. Da bi uradili nešto, ljudi moraju izvesti fizičku radnju, jer su ograničeni vremenom ove dimenzije i moraju, malo po malo, raditi ono što žele da bude urađeno. Takva su ljudska bića.

Što se tiče vas, učenika Dafe, što je kraj bliži, vi treba bolje da idete svojim putevima, koristeći vreme da dobro kultivišete sebe. Kad obavite mnoštvo stvari, možda ćete naći, ako se osvrnete na njih, da je sve to izvedeno ljudskim načinom razmišljanja. Kad ljudsko biće radi ljudske stvari, i stvari se ne rade s ispravnim mislima, u tim stvarima neće biti nikakve moćne vrline učenika Dafe. Drugim rečima, kako to bogovi vide, to je samo zamajavanje—nije moćna vrlina, nije kultivacija—iako ste to obavili. Zar onda ne biste rekli da je to za badava urađeno? Morate učiti Fa dobro, jer to je osnovna garancija da ćete se vratiti na svoju poziciju. (Učenici aplaudiraju) Ovo nije nešto što sam tek tako smislio: ono što vam Učitelj predaje je Fa kosmosa. Ovo što sam sada rekao treba da vam kaže da apsolutno ne smete popuštati u svojoj kultivaciji, apsolutno ne smete popuštati u svom učenju Fa, i to definitivno morate činiti sa svom dužnom ozbiljnošću. Ako ranije niste dobro učili, onda to svakako treba da činite pošto danas odete odavde; čuvši Učitelja kako ponovo govori o ovome, zbilja ozbiljno morate učiti i kultivisati se, i ne smete dopustiti da vam misli lutaju. (Učenici aplaudiraju)

Moguće je da imate puno misli na temu Shen Yuna, pa ću usput reći par reči. Kao što znate, učenici Dafe imaju mnoge projekte, s ciljem da se razotkrije progon od strane zla i da se pri tom objasni istina i spasu ljudi sveta koji su zatrovani i pošli su sa zlom zahvaljujući njegovim klevetama, nasamareni od njega, što ih stavlja ih u ozbiljnu opasnost. I tu treba dobro da obavljate posao u ovom vremenu. A što se tiče projekata koje vodite, zaista se može reći da oni imaju veliko dejstvo, i ne samo to—oni su takođe odigrali kritičnu ulogu. Onda je tu Shen Yun, koji spašava ljude u formi umetnosti, i tu nema potrebe da zalazim u detalje. Toga ste već svesni, i o tome sam ranije već govorio. Znači, što se tiče umetnosti Shen Yuna, pošto je to nešto što se izvodi širom sveta, osnovni zahtevi za to, prirodno, moraju biti veoma visoki. U kom smislu visoki? Ono što sam mislio u početku bilo je: ako ne proizvedemo superiornu predstavu nećemo moći da dirnemo ljude, spasimo ih. Svaki narod visoko ceni svoju sopstvenu umetnost. Sada ne govorim o nekoj posebnoj etničkoj grupi. [Ono što kažem je da] svaki narod visoko ceni sopstvenu umetnost, i tu se ljudska bića ne mogu obmanuti. Ponekad razmišljam o tome kako su širom sveta najšire priznati orkestarska muzika, balet i italijanska opera. Širom sveta oni su postali najuzorniji, najviše slavljeni i na njih se gleda kao na najviši oblik umetnosti. A ovo posebno važi za one ljude koji su deo kulturne matice društva, koji zaista vole da vide i dožive ove stvari. Dok one jako alternativne, moderne predstave privlače samo manji broj ljudi u donjoj-srednjoj klasi, radničku klasu, kao i studente. A ti studenti ovo prevaziđu kad završe fakultet, po prirodi stvari postajući više deo kulturne matice. Takva je situacija.

Kao što shvatate, ako ćemo za spašavanje ljudi koristiti umetnički oblik, da bi bila uspešna naša umetnost mora biti izvrsna. Jer ako su na bini božanska bića na delu, koja pomažu predstavu, a ljudi u publici misle: “Joj, ova predstava je katastrofa,” ili “Ovo je nižerazredno,” i podsmevaju se … razmislite, to su bogovi što pomažu predstavu, pa oni ne samo da neće uspeti da spasu ljude, već šta više, ljudi će počiniti grehe. To ne možemo imati. Zato vaša umetnost mora biti izvrsna. Kad bi naš umetnički oblik, naš kvalitet, bio manje izvrsan dok Shen Yun ide na turneju po brojnim zemljama širom sveta, mi ne bismo zadovoljavali njihove standarde, i ljudi nam ne bi odobravali, u kom slučaju ne bismo uspeli da spasimo ljude. Zato morate imati nešto čudesno izvrsno. Te ljude možete spasiti samo kad svi dobro govore o vama, kad niko ne može izreći lošu reč o vama. Tako je neophodno da Shen Yun Performing Arts ima visok standard kao polaznu tačku. Namerno sam izabrao pesmu i igru, umetničke oblike koje svaki narod širom sveta može da ceni, prihvati i razume. Takođe sam hteo da dam primer drugim projektima, i dam vam da vidite kako Shen Yun radi stvari—da imate nešto za poređenje. Zato smo zaista uzeli za ozbiljno kvalitet predstava i obuku članova, i rezultati su odlični. U početku, kad ste negde prodavali ulaznice, vi se niste usuđivali reći da je to nešto najbolje. Ali superiorno dejstvo predstava Shen Yuna vam je dalo samopouzdanje, i vremenom, što ste više radili na ovome, više samopouzdanja ste imali—do tačke kad ste se usudili da izreknete da je to nešto najbolje. (Aplauz)

Naravno, ja ne pokušavam da vam kažem koliko je ovo nešto sjajno. Pokušavam da saopštim da divni rezultat koji donosi ova predstava, povrh kojeg postoji asistencija božanskih bića, nije nešto što obični ljudi mogu postići—još manje da odašilju energiju koja je prožeta Džen-Šan-Renom. Takva ispravna energija sadržana je u svakoj plesačkoj tački, svakoj otpevanoj reči, i svakoj odsviranoj noti; čak i boje na sceni emituju pozitivnu energiju. (Aplauz) Sve je materijalno, a kad je sveukupni efekat ovako pozitivan, ljudi će od toga imati koristi. I zato imate neke ljude koji se oporave od bolesti pošto vide predstavu; ili kad napuste salu prime telefonski poziv, na njihovo iznenađenje, s dobrim vestima, s nekim važnim životnim pitanjem koje se odjednom razreši iz razloga njima nepoznatih. Šta god bio slučaj, ljudi su srećni kad vide predstavu, i mnoge stvari se promene na bolje. Pošto nevolje ljudi niču iz karme, i to je nešto nakupljeno ranijim lošim postupcima, što se više nakupi, njihovi problemi su gori, a velike količine dovode do velikih nesreća. Te nevolje mogu prouzrokovati pomaljanje krupnih problema u nečijem životu, ili mogu proizvesti telesne patnje, ili bolest. Nakon gledanja predstave Shen Yuna ta karma će biti eliminisana. Pozitivna energija u predstavi može imati takvo dejstvo, u kom slučaju, zar ne biste rekli da su nevolje s kojima se on ranije susretao prošle? Njih više nema, jer ih je karma prouzrokovala. To je razlog zašto ljudi tu na licu mesta mogu da imaju koristi.

I to nije sve. Kao što znate, kineska kultura je kultura koja dolazi od bogova. Kao što sam vam rekao, kineski koncept “dinastije” se razlikuje od koncepta “zemlje,” baš kao što se koncept “cara” razlikuje od koncepta “kralja” koji postoji u drugim zemljama. “Dinastija” predstavlja period istorije čovečanstva, i velika je razlika između “cara” i “kralja.” Car je gospodar carskog dvora, kralj kraljeva; pod njim su kraljevi. Ako je neka zemlja pod carskom vlašću, njen kralj se proglašava carskim ediktom, pa čak i naslednika tog kralja mora odrediti car da bi taj bio legitiman. Ovo se duguje činjenici da je Kina bila portal preko kojeg su se različiti nebeski kraljevi spuštali na zemlju da postanu ljudi; oni su dolazili na glavni dvor da uspostave karmičke veze i da vladaju. Sledstveno, u finalnoj fazi, trebalo je da se oni ponovo povežu s tim karmičkim vezama i ispune svoju želju. Kultura svake dinastije je bila vezana za jednu grupu nebeskih bića, donoseći im karakteristične oblike odevanja i ukrasa, navike i osobine, pa čak i hrane, odeće i staništa. Ovi aspekti bi se svaki put promenili s promenom dinastije. Naravno, kad pričamo o dinastičkim promenama, ovde među ljudskim bićima postoji princip da se “svet može osvojiti vojnom silom,” i da “zemljom upravlja pobednik.” Ali ovo je naopak princip, a ne ispravan. Ljudski principi su izokrenuti, jer se moraju uskladiti sa načinima ljudskih bića ovde na ovoj ravni, i zato postoji rat koji ruši one na vlasti, inače oni ne bi otišli. Gde su onda ljudi iz raznih kineskih dinastija otišli? Da su svi čekali u Kini, to bi premašilo njen kapacitet. Zato su otišli u druge zemlje. I tako ima puno nacija i ljudi. Razlike među rasama rezultuju iz toga što su različiti bogovi stvorili različite tipove ljudskih koža, i duša osobe ne mora obavezno biti one rase kojoj pripada [ovde na Zemlji]. Kad su ovi životi isprva došli na ovu Zemlju i inkarnirali se, oni su najpre došli u Kinu, i tu se inkarniravši stvorili su dinastiju. Posle toga su se reinkarnirali u drugim zemljama i krajevima, oformljujući naciju, tj. etničku grupu, čekajući finalni stadijum, u kom će se Dafa naširoko rasejati i kad će otpočeti Fa-ispravljanje.

Onda razmislite o ovome: ko je uspostavio pet hiljada godina kineske civilizacije? Čitavo čovečanstvo. Bogovi su planirali da tokom Fa-ispravljanja iskoriste kinesku kulturu, i to je nešto što su bogovi osnovali. To je polu-božanska kultura, na kraju krajeva. Ono što ta kultura ima je naprosto izvanredno, i primeri slavnih stvari tokom pet hiljada godina civilizacije—uključujući istorijske priče, kojih je naprosto previše da bi se mogle izbrojati—jesu svetle tačke kulture koju su doneli bogovi, i to je kultura uspostavljena tokom procesa uzdizanja od onog što je on bio u daleko doba, do ljudi koje danas imamo, sa savremenim načinom razmišljanja. Onda, kad se takva kultura predstavi ljudima, zar ne biste rekli da je to čudesno gledati? Nije li to klasika? Neće li ljudi uživati u gledanju? U kom god delu sveta neko živeo, kad vidi ovu kulturu i ono što ona sadrži, ljudi osećaju povezanost s njom, kao da su je prethodno lično doživeli, ili kao da su bili tamo. Svi imaju taj osećaj. Naravno da je tako, jer bez obzira na to gde se osoba kasnije reinkarnirala, ona i dalje poseduje to sećanje. To je kako utikač za struju—uključiš i struja ide kroz njega. Međutim, s protekom vremena, izokrenuti principi u ljudskom svetu daju podstrek ponašanju, predstavama i načinu življenja, i to služi da zakopa pravo biće. A onda tu je mnoštvo ljudskih želja i vezanosti oformljenih postnatalno; raznih predstava; kao i ono što se nauči u ovom životu i svetu, a sve to služi da sakrije sve ono što imate od ranije. Tako zakopanu osobu to sprečava da otkrije šta je tačno [taj osećaj afiniteta], ali osoba i dalje zaista ima osećaj uzbuđenja. Njena svesna strana je uzbuđena, i vrlo jasno može da vidi stvari i razume ih, što znači da pravo biće osobe zna, čak i ako njegovo ja na površini to ne može da artikuliše. Mozak to ne može da procesuira raspoloživom logikom; ta fabrika za obradu ne može da ustanovi, formuliše, šta je tačno taj osećaj. I tako za osobu to ostaje samo osećaj. Zato je Shen Yun tako snažna sila u spašavanju ljudi.

Pored toga, Shen Yun informiše svoju publiku o mnogim lažima koje KPK koristi da progoni Falun Gong. A zapravo, to je bila taktika partije i u svakom od njenih pokreta u prošlosti. Kreće tako što stvori talas glasina o vama, a onda nastavi da iskorišćava kineski narod da proganja druge Kineze, podstičući u ljudima gnev jednih prema drugima. S njenim sistemom “jednog glasa”, vi ništa ne možete reći, pa niko ne zna da li si dobar ili loš. Partija je ta koja objavljuje da si loš, a onda svi štampani i elektronski mediji nacije, pod njenom kontrolom, zasipaju društvo tom porukom. U istoriji, da li je iko koga su oni napali uspeo da ostane na nogama duže od tri dana? Samo jedan članak u novinama može nekog da obori. Nije li to uvek tako funkcionisalo pod zlom KPK? Ali ono što mi ovde imamo je grupa kultivatora, pa takav pristup ne funkcioniše. Iako je možda tako, otrov partije je duboko prodro, navodeći ljude sveta da stanu pored nje u klevetanju Dafe i učenika Dafe. Ali oni na koje se dejstvuje su kultivatori, a pored toga oni teže tome da spasu ljude sveta, pa zar ne biste rekli da ti ljudi čine greh? Drugačije rečeno, to je zločin, jer oni na koje ciljaju su kultivatori. Onda iz ove perspektive, mogu li učenici Dafe da odluče da ih ne spasu? Mi ih i dalje moramo spasiti. Predstave Shen Yun Performing Arts, ono što njegovi umetnici predstavljaju, priče koje njihove tačke pričaju, čak i svaka pojedina plesna figura, stihovi koji se pevaju u Shen Yunu, muzika koju Shen Yun proizvodi—to je tradicionalna, čestita, čista kineska kultura. Kad se kulturno nasleđe od pet hiljada godina, koje je ostavila celokupna svetska populacija, prikaže pred očima osobe, ona brzo shvata—slično tome kao se procenjuje druga osoba, i dovoljno je samo nekoliko reči i pogled da znaš je li ona dobra ili loša. Posle više od dva sata predstave na sceni, publika shvata kakvi su oni ljudi. Čista dobrota i čista lepota predstave nije nešto što bi mogla postići prosečna savremena osoba. Malopre sam rekao da današnji ljudi zaista treba da glume da bi odigrali ulogu dobre osobe, a [ono što se dešava s Shen Yunom] ne može se izvesti glumom; to je nehotično, prirodno otkrovenje unutrašnjeg sveta osobe. Druga stvar je to što su tela kultivatora veoma čista. Mnogi u publici vide dobrotu naših izvođača, i mogu da kažu da njihovi osmesi nisu ništa poput samoljubivih osmeha tipičnih baletana. To je ništa drugo do prirodan odraz čiste dobrote koja karakteriše unutrašnji svet kultivatora. Nisu li ljudi onda načisto s tim kakvi ljudi su praktikanti Falun Gonga čim to vide? Naravno, u programu je sadržana dobrota i autentična klasična lepota koja prosvetljava i inspiriše ljude, a tu su i tačke koje opisuju učenike Falun Gonga u progonu. Postoje razlozi zašto je, kao što ste videli, dejstvo svega ovoga ubedljivo pozitivno, pa preko 95% njih—a ovde smo vrlo umereni—hvale predstavu kad je vide, i čak su duboko dirnuti njom. To je zato što u današnjim predstavama ima malo toga pozitivnog. Iako ne možemo reći da nema ničeg pozitivnog, možemo reći da ga je vrlo malo.

Ali samo dobro izvođenje nije dovoljno. Isprva kad je Shen Yun krenuo, u mnogim krajevima ga nisu razumeli. Koja god da je etnička grupa, kad je Shen Yun dolazio kod njih da igra predstavu, sve što su ljudi tamo znali bile su baletske trupe, opera, ili simfonijski orkestar. Oni nisu znali šta je Shen Yun. Pa je to bio vremenski period kad su učenici Dafe mogli da odigraju značajnu ulogu, i oni zaista jesu imali ogroman uticaj promovišući Shen Yun—što znači da su pomogli Shen Yunu da spase ljude. Reći da vi pomažete Shen Yunu znači, zapravo, da pomažete sebi, jer u svemu što radite vi kultivišete sebe, a osim toga, u životima koje je spasio Shen Yun, postoji vaš doprinos. To je sigurno. I vaša moćna vrlina leži unutar onog što radite. U sadašnjem stadijumu, ovaj projekat se obavlja tako što svi vi naporno radite zajednički da spasite ljude. Ipak ja sve vreme imam jednu brigu. Naime, nije dovoljno ako se oslanjamo isključivo na to što su naši izvođači dobri. Ako lokalni učenici Dafe ne sarađuju dobro, ili ne rade dobro, naša publika neće doći. Ako, u sadašnjoj fazi svi budete mogli da radite zajednički i ostvarite nove proboje, i brzo preoblikujete situaciju onako kako su to uradili u istočnoj Kanadi i na Tajvanu, ja vam kažem: kad se Shen Yun vrati u grad, vi nećete morati da ulažete tako puno vremena, ljudstva ili materijalnih resursa. Puno je stvari koje treba da uradite s mnogim projektima koje ste preduzeli, i na duže staze Učitelj ne želi da vas vidi kako sve ostavljate da biste došli da radite na Shen Yunu. Ali u sadašnjoj fazi, želim da vidim upravo to da fokusirate svoje napore na nove proboje.

Četiri godine su prošle. Neki krajevi su učinili proboj, dok neki krajevi ne samo da nisu uspeli da naprave nove proboje, već vam sve lošije ide, i nastaju mnogi problemi koji ne bi trebalo da nastaju. Ovo je u vezi sa razlikama po pitanju kultivacije; to je odraz različitih načina razmišljanja koje svako ima dok ide da spašava ljude. Prvobitno sam planirao da će nam trebati tri godine da izvedemo određene proboje za naše predstave, posle čega više ne bi trebalo da koristimo tako puno učenika Dafe. Da bi taj pristup uspeo, najpre treba napraviti proboj u kulturnu maticu društva, pre nego što se dosegne celo društvo. Ovo je samo strategija, zapravo. Ali kulturna matica društva se ne može doseći pričom o njoj, i ako ti ljudi ne budu došli, vi ćete na kraju završiti u istoj situaciji. Mislite li da samo tako možete krenuti i uspeti u svemu što hoćete? Nije tako. Treba da usvojite odgovarajuće pristupe. A koje to tačno? Cene vaših karata treba da budu kakve pristaju kulturnoj matici, i ljudi će doći; treba da koristite pristup i metode promocije u matici. Neće ići ako ne sledite ovo. Iako vam ja govorim da ciljate na kulturnu maticu, već nekoliko godina praktikanti izlaze na ulice da dele flajere i vrše prodaju u kineskoj četvrti vičući na prolaznike da bi privukli njihovu pažnju, i to je ono na šta su oni navikli. Da, karte se jesu prodavale dosta dobro, ljudi jesu dolazili na predstavu, brojka nije bila mala, i sale su bile pune. Ali znate li šta je trebalo da bi se ti ljudi doveli tamo? Morali smo upotrebiti svu silu naših učenika Dafe. Možemo li ovako nastaviti na duge staze? Ne možemo! Zato moramo smisliti način da napravimo proboj, i zato Učitelj hoće da najpre radite na kulturnoj matici. Ali mnogi učenici ne shvataju ovo, i misle: “Ali, zašto? Ranije sam dosta dobro prodavao karte...” Deo naših karata je imao prenisku cenu, a ponekad su karte deljene besplatno. Možemo li večno nastaviti tako?

U zapadnom društvu osnovno je načelo da “dobijaš onoliko koliko platiš.” A mi ovde imamo jednu predstavu visokog kalibra, a vi insistirate na prodaji poput nekog uličnog prodavca koji izlaže svoju robu na trotoaru. To nije ono što Učitelj želi, i zato sam vam rekao da ciljate na kulturnu maticu. Zapravo, kad Učitelj želi da se nešto uradi na neki način, ne radi se o tome da je on nešto razmišljao i onda je to to. Ja moram da izvršim ogromne pripreme, koje vi ne možete videti, i svi ti bogovi takođe rade na tome. Sve je pripremljeno, i jedino što nedostaje je da vi to sprovedete. A vi ipak ne preduzimate taj korak, misleći: “Kako da radim na kulturnoj matici? Ne znam šta da radim!” Kad posećujete otmenija društva, suviše ste uplašeni da biste išta rekli, s oklevanjem pružate materijal, strepeći. Da li mislite da to može spasiti ljude? Ta osoba će odmah pomisliti da vam se ne može verovati, zar ne? Zbilja nema potrebe da puno mislite o tome—već u to uđite sa samopouzdanjem, dostojanstveno. Vi ste učenici Dafe. Zar ne shvatate da vi spašavate ljude? Zar ulaznica za Shen Yun zaista ne vredi taj iznos? Vredi! Ja ću vam reći, (Aplauz), kad bi trupa u zapadnom matičnom društvu postavila ovakvu prvoklasnu predstavu, znate li koliko bi naplaćivali karte? U bilo kom gradu najjeftinija ulaznica bila bi $500. (Aplauz) Mi nismo toliko podigli cenu, pa čega se onda bojite? Vi ne pokušavate da uzmete više novca od ljudi. Umesto toga, vi ih zbilja spašavate. Ali kad se vaše samopouzdanje klima, vi se dovezete do tog [boljeg] mesta, ali nemate hrabrosti da izađete iz kola. Vi samo napravite površan izlet do tamo i kažete sebi: “Dobro, bio sam tamo.” Ili ćete biti tamo u tom otmenijem kvartu, krišom poturajući flajer ovde i onde, ponašajući se kao da se stidite da vas ne vide. Naravno, neki ljudi zaista mrze masovnu poštu i slično, ali uvek će biti nekih pristupa koji ne uspevaju kod određenih ljudi. Morate učiniti nešto: ovo je nešto krupno—svi čekaju da budu spašeni!—pa samo ako ne preterujete, ljudi će razumeti. Kod nas zbilja ima ljudi koji su sjajno obavili posao, koji obavljaju stvari na vrlo prirodan i staložen način u krajevima gde živi viša klasa. I kad razgovaraju sa ljudima, oni su prilično opušteni. Drugoj strani momentalno postaje drago, kao da su vas čekali. To je zbilja slučaj. Puno toga je urađeno unapred da se postavi podloga. Sve što nedostaje ste vi da sprovedete stvari s ispravnim mislima. A vi ipak niste imali potrebne ispravne misli.

Sada znate razlog zašto je protekle godine prodaja karata bila prava borba. Još jedna stvar je to što je postojao deo učenika koji su slali ispravne misli u grupi [da pomognu situaciju]. Slanje ispravnih misli se naravno radi da bi se očistilo zlo koje nas sprečava u spašavanju ljudi, i zapravo je ostalo malo zla. Naravno da je dobro čistiti zlo. Može li izostati dejstvo kad tako puno ljudi šalje ispravne misli? Bilo je dejstva. Međutim, treba da pogledamo šta neki ljudi odašilju kad šalju ispravne misli. Oni bi tu seli sa uzdignutim dlanom, ali misli im ne bi bile ispravne: “Kako to da ove godine imamo taj pristup? Prošle godine sam odlično prodavao karte. Zašto me ovde teraju da šaljem ispravne misli dok bih napolju mogao da prodajem karte? Zbog čega treba da ciljamo na kulturnu maticu društva? Ove karte su tako skupe—ko će ih kupiti?!” (Smeh) Dok je sada ovo smešno čuti, ovo je zapravo bila jako raširena pojava. Da li shvatate da pored svega što je slato, širom sveta se to formiralo u lepljivu supstancu nalik lepku, i samo nekoliko zlih bića bilo je dovoljno da vas omete. To nije bilo nešto što bi vi mogli očistiti, i direktno je blokiralo prodaju karata naših učenika Dafe i blokiralo je učenike Dafe koji su odašiljali prave ispravne misli. To nije bilo nešto što se moglo očistiti. Kad zlo pokušava da napravi štetu, vaše slanje ispravnih misli to odmah očisti i eliminiše, uplaši ga tako da podvije rep i pobegne. Ali što se tiče učenika Dafe, pa, njih svakako ne možemo eliminisati. Šta možemo da radimo kad osoba momentalno greši usled neadekvatnog razumevanja? Tu se ništa ne može—čak ni Učitelj ništa ne može, jer ja moram da čekam te naše učenike koji su se dobro kultivisali da se još bolje kultivišu u ovoj prilici, i završim ovaj njihov put. Kako bilo, jedan deo je dobro radio, pa sam morao da izdržim usprkos svim teškoćama, i mi jesmo uspeli. Ali da li nešto shvatate? Oni koji su prvobitno trebali biti spašeni [od strane Shen Yuna, ali nisu došli], za svagda su izgubili priliku. Jer Fa-ispravljanje neprestano hrli napred, korak po korak, i kad stigne na jednu kosmičku ravan, onda je vreme za taj nivo ljudi; kad stigne do nekog nebeskog carstva gore, ili nekog sloja kosmičkog tela, vreme je da ta grupa ljudi vidi [predstavu], a drugi put [kad Shen Yun bude došao], to sedište će pripadati nekom drugom. Da li shvatate koliko je života izgubljeno?! Da li znate kako se ja osećam kad ugledam ta prazna sedišta u sali?

Mnogi učenici Dafe govore o “pomaganju Učitelju da ispravi Fa,” ili “šta god Učitelj hoće, to će oni raditi.” A to se izgovara sa ubeđenjem. Ali čim vam Učitelj priredi da idete da učinite nešto što se ne slaže s vašim razmišljanjem, ili kad je izazov malo veći, vi potpuno gubite trag tim ispravnim mislima o pomaganju Učitelju. S ozlojeđenošću koja se umešala u vaše razmišljanje, misli koje emitujete staju na put. Ranije sam rekao da niko ne može naneti štetu učenicima Dafe. Vi znate koliko je opaka KPK. Ako nekog želi da obori, taj neće izdržati duže od tri dana. Ali može li da sruši učenike Dafe? Što se bolje kultivišete, to ste čvršći, snažniji i zreliji. To je otprilike domet onog što je njena uloga [KPK]. Drugim rečima, nikakvi spoljni elementi ne mogu nauditi kultivaciji koja se obavlja u Dafi, uprkos bilo kojoj smetnji koja može nastati. Nije li grupa specijalnih agenata KPK na Novom Zelandu pokušala da tajno iskoristi učenike koji su došli do iskrivljenih shvatanja i napravi probleme? Pustite ih da iskušaju svoju sreću, i samo gledajte šta će biti s njima. Ko može da naudi Dafi? Niko ne može. Nikakvi spoljni elementi ili faktori ne mogu ništa da postignu. Ali ako učenici Dafe koji se zbilja kultivišu ne uspeju da budu dobri, gubici koje ćemo imati će biti ozbiljni. Ko zapravo može oštetiti Fa? Može li iko na bilo koji način narušiti Fa kosmosa? Takve pojave su ništa do testovi za vas, koji ciljaju na razotkrivanje vaših ljudskih misli i vezanosti. Nisu li svi elementi s kojima se susrećete, koji ometaju učenike Dafa, nešto što zapravo cilja na učenike koji nisu bili marljivi i koji su skloni saplitanju? Baš kao sa zlim web sajtovima malo ranije, koji su uzrujali neke ljude, pa su neki čak postali sluđeni i nerazumni kao da više nisu svoji, da bi to otišlo čak dotle da popularišu te zle sajtove. Pa kako se to desilo? Nije li to bilo zato što su stvari koje ste imali—te vezanosti, te ljudske misli, ta navika da se laže, ili ta sklonost ka tračarenju—navedeni da isplivaju i razotkriju se? Nije li to bilo zato da se navedete da se spotaknete da biste mogli sagledati svoje nedostatke, i da bi oni koji zaista ne zadovoljavaju bili počišćeni? Stare sile su iskoristile te loše stvari loših ljudi i navele da se one pokažu. Nije li to bila svrha? Zato kažem da nama niko zaista ne može napraviti problem, naprotiv, to samo može poslužiti da nam pomogne da postanemo još čistiji. Kao što ste svesni, svuda u svetu, ti gangsteroliki tajni agenti KPK su pokušavali da podmite pozorišta, pozivali su telefonom, pisali preteća pisma, ili se predstavljali kao učenici Falun Gonga i pisali iracionalna pisma pokušavajući da okrenu ljude protiv učenika Falun Gonga. Zbilja su pokušali sve moguće. Ali kad su ih ljudi prozreli, dalje više zaista nije bilo ničeg što bi mogli pokušati. Kad je Shen Yun trebalo da igra u Koreji, nekolicina loših ljudi koje je posebno poslala KPK da smetaju, čvrsto i samouvereno je obećala da Shen Yun neće uspeti da igra. Ali na kraju se naša predstava odigrala i bila je uspešna, zadajući agentima žestok poraz. Na kraju ništa nisu mogli da urade, nisu mogli da smetaju. Ali iako su prestali da smetaju, vi sami ste završili prouzrokujući krupne gubitke.

Dužnost učenika Dafe je spašavanje živih bića. Ali jeste li razmislili: iako Shen Yun spašava što više može, koliko publike može stati u jednu salu? Pored 7 milijardi ljudi na svetu, koliko njih možete spasiti pomoću Shen Yuna? Sa svim našim medijima i svim projektima za spašavanje ljudi koje učenici Dafe imaju, i ako dajete sve od sebe, i dalje ostaje masa ljudi koji se ne mogu spasiti. Kao što sam vam ranije objasnio, vi te ljude zapravo ne spašavate radi Učitelja, niti se to čini za druge. Vi ih spašavate za sebe, jer vrlo je verovatno da će to biti buduća živa bića u vašim rajevima, ili će pripadati vašem rasponu. Ne smete dopustiti da se desi kad se vratite na mesto koje vam pripada, da budete kao komandant bez armije, da tamo bude potpuno prazno, da samo jedna osoba zauzima to masivno kosmičko telo. Bude ne treba da budu osiromašene; one treba da budu bogate. Životi koji tamo postoje su vaša blaga, i samo s njima će vaš raj moći da buja. Svi oni važe za vaše blago—sav život važi kao blago.

Svestan sam da među vama koji danas tu sedite ima nekih članova porodica učenika Dafe, i takođe ima nekih prijatelja ne-praktikanata učenika Dafe, koji su ušli u salu. Ovo znam jer polje nije toliko čisto. Naravno, takođe je tu šaka ljudi koje su ovde poslali komunistički razbojnici. Ali svejedno ću vam reći: vaše prisustvo ovde je prilika nastala usled karmičkih veza. Bez obzira ko ste, ili koji je vaš motiv, čuti Buda Fa, imati ovu sudbinsku vezu, nije prosta stvar. Iako vam spolja možda izgleda kao da vas je neko pozvao da dođete, vi apsolutno ne biste mogli ući da vas bogovi nisu želeli. (Učenici aplaudiraju) Ja sam došao da spasim ljude (učenici aplaudiraju), i vi svi znate da ja trpim stvari u ime živih bića da bi ona mogla dobiti spasenje. Ja od ovog ništa ne tražim za sebe. Ja sve mogu da ostavim, ja nemam ljudskih vezanosti. Pošto sam došao da spasim živa bića, ne mogu biti selektivan. Ja spašavam sve ljude sveta, što uključuje sve vas koji ovde sedite. (Oduševljen aplauz)

Li Hondži
16.07.2011