Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2007

Dobar dan! (Aplauz) Naporno ste radili! (Aplauz)

Fa konferencija je veliko okupljanje učenika Dafe, a neki od vas ovde prisutnih ste putovali hiljadama kilometara da bi prepoznali svoje mane i nedostatke prisustvujući ovoj Fa-konferenciji, i na taj način sustigli druge u tom smislu. Lična kultivacija i unapređenje učenika Dafe više nisu u pitanju, kao ni dostizanje Ispunjenja učenika Dafe. U ovom času, jedna važna stvar kojoj se treba posvetiti je pitanje kako spasiti više živih bića, i to je nešto što učenici Dafe treba da postignu u trenutnom procesu dostizanja Ispunjenja. To je misija učenika Dafe, dužnost koja se ne može zapostaviti, nešto što oni moraju raditi i što moraju završiti.

Mnoga proročanstva u prošlosti su rekla da će puno ljudi sveta biti uništeno u određeno doba, i da će preživeti samo nekolicina dobrih ljudi. Jednom davno, i ja sam sam rekao: "Želim samo svoje ljude." Na Zapadu, mnoge legende i Biblija su iznosili stvari govoreći da će na Sudnji dan samo mali postotak ljudi preživeti. U početku je situacija bila takva da su ljudi sveta, uključujući živa bića u Tri domena, bila sačinjena od materijalnih elemenata iz Tri domena. Materijalni elementi u Tri domena su potpuno drugačiji od onih na nebu, pa se takvo biće ne bi moglo uspeti na nebo i moglo bi ostati samo u ovom domenu. Ali kasnije je ova situacija, u skladu sa stalnim promenama u istoriji, sve do modernih vremena, pretrpela krupne promene.

Ranije sam zalazio u detalje – mnoga bića sa visokih nivoa su došla na ljudski svet i reinkarnirala se kao ljudska bića. Drugim rečima, po pitanju spoljnog izgleda, oni su izgledali kao ljudi i imali su ljudsku strukturu. Ali na fundamentalnom nivou, unutar mikrokosmičkih supstanci u napovršinskijoj materiji ljudskog sveta, ili iza materije na ljudskoj površini, oni su svejedno bili iz izvan Tri domena. Mnoga ljudska tela obukli su na sebe – kao što bi se obukao odevni predmet – bogovi koji su se spustili na svet iz viših nivoa; oni tako izgledaju kao ljudi, ali u osnovi oni su bića s viših nivoa. Naravno, bez obzira ko dođe, i bez obzira s koliko visokog nivoa su ta bića, tj. bogovi došli, jednom kad dođu na ljudski svet, oni uđu u društvo opsene i lišeni su bilo kakvog znanja. Drugim rečima, oni onda više nisu bogovi, već ljudska bića. Pod takvim okolnostima, bez obzira s koliko visokog nivoa dolaze, njihova božanska strana ne može da se ispolji i njihova mudrost je zapečaćena, čineći da oni budu baš kao ljudska bića. Kad društvu ide dobro, oni u celini mogu da održe izvesni moralni standard koji je konsistentan sa sveukupnim stanjem društva, i to nije toliko strašna perspektiva za ljude i druga bića. Ali ako moral društva brzo opada, ili ako stare sile namerno vode ljudsko društvo na dole, onda je to nešto izuzetno strašno za sve živote, uključujući bogove s visokih nivoa, koji su sišli dole da postanu ljudska bića.

Zapravo, u današnjem kineskom društvu, ljudske moralne vrednosti su otišle daleko od onog stanja koje su bogovi odredili za ljude, svojevremeno kad su stvorili ljudska bića. Drugim rečima, stanje u kom su ljudi, više nije ljudsko stanje. Na neprijatan način rečeno, oni više ne zaslužuju da budu ljudi. Ranije bi, da nije ovog poduhvata Fa-ispravljanja, bili zbrisani. Tokom istorije, čovečanstvo je prolazilo iz jedne u drugu katastrofu, i iznova je bilo uništavano. Stvari idu na isti način u većem univerzumu, nešto slično metaboličkom procesu u ljudskom telu: Kad ćelije ostare i više ne valjaju, one se odbacuju i stvaraju se nove. U različitim područjima većeg univerzuma, ovakvi događaji se ne dešavaju često, već neprekidno – i to je sasvim normalno. Onda što se tiče ljudskog bića, njegov život je na najnižem nivou; a kao biće na najnižem nivou, bez obzira koliko jedna osoba misli da je sjajna, ona je ništa u očima bogova, i biće eliminisana kad više ne valja. Jer zahvaljujući tome što se danas dešava Fa-ispravljanje i spašavanje svih živih bića u univerzumu, degenerisana ljudska bića nisu uništena. Zbog tog stanja u kom čovečanstvo prolazi kroz izvesne promene, i istovremeno potrebe da učenici Dafe uspostave svoju sopstvenu moćnu vrlinu u ovom događaju, dopušteno je da čovečanstvo opstane i nastavi dalje. Kao učenici Dafe, ako u ovom času to ne možete da postignete i povedete bića do spasenja, vi ćete izneveriti zavete koje ste svojevremeno dali, i donećete nesreću celokupnom Fa-ispravljanju, univerzumu i živim bićima. Zbog toga sam sada rekao da je ovo nešto što učenici Dafe moraju dobro raditi.

Da vam kažem još nešto o Tri domena, kad smo kod ovog. Uprkos postojećem stanju ljudskog društva; tome koliko bića u Tri domena smatraju sebe važnim; toga koliko ljudi u društvu misle da su napredni, vični, moćni i bogati; ili kako svaka nacija, svaka vlada, i svaka tzv. vična osoba misli o sebi da je zbilja izuzetna – ja vam mogu reći, sve u čovečanstvu danas, uključujući sve što se dešavalo u istoriji i pojava Tri domena, postoje radi Fa-ispravljanja. Drugim rečima, sve je stvoreno za ovo Fa-ispravljanje, sve je došlo ovamo zbog ovog Fa-ispravljanja, i sve u okviru ovog procesa je uspostavljeno za ovo Fa-ispravljanje. Sve u čovečanstvu – uključujući život, materiju, sve što osoba može da nauči, shvati, i do čega može da stigne u shvatanju – postoji zarad ovog događaja Fa-ispravljanja, i u suprotnom apsolutno ne bi postojalo.

Drugačije rečeno, Tri domena su stvorena da bi na kraju sva bića u univerzumu mogla biti spasena tokom Fa-ispravljanja, i da bi učenici Dafe mogli uspeti. Inače Tri domena ne bi postojala. Ljudsko društvo je samo čestica unutar Tri domena – društvo koje postoji na malenoj čestici, nešto suviše beznačajno da se uopšte i pomene – i bez obzira koliko ljudska bića unutar njih smatrala da su njihove stvari važne, bez obzira koliko ljudi smatrali da su važne stvari čovečanstva, bez obzira koliko ljudi smatrali velikim ljudska dostignuća, i bez obzira koliko se čovečanstvo razvilo, sve to su mišljenja do kojih su ljudska bića došla gledajući na stvari s ljudskog stanovišta. Kad ljudi, dok su u stanju opsene, misle da je ljudsko društvo izuzetno, to je rezultat njihovog nepoznavanja stvarne situacije. Ljudska bića mogu da kažu šta hoće [o sebi], ali ovo je ono kako bogovi na njih gledaju. Jednom kad sva bića shvate pravi smisao ljudskog života i okruženja u kom ljudska bića žive, oni će doći do epifanije da je "razvoj" čovečanstva ništa više nego proces njegovog odgajanja i održavanja ljudskog stanja dok se čeka dolazak finalnog, glavnog događaja. A sve stvari su bile ništa do specifične manifestacije u procesu održavanja stanja postojanja čovečanstva, i prava svrha je bila da se dočeka ovaj poslednji korak – dolazak bogova na početak Fa-ispravljanja.

Počeo sam da predajem Fa još 1992. Svojevremeno su učenici Dafe neprekidno promovisali Fa, a sada, dok trpe progon, učenici Dafe spašavaju sva bića na globalnoj skali. A ljudi sveta koje učenici Dafe spašavaju su nedavno prošli kroz promene. Ono što je čovečanstvo iščekivalo i ono što su proroci predvideli se ostvaruje. Izgubljeni i konfuzni, i pogonjeni materijalnom korišću, lažnim izgledom, i lažima, ljudi se ne usuđuju da veruju da je sve zaista dospelo u finalnu fazu i da napreduje. Čini se da ljudsko društvo i dalje funkcioniše kao obično, i da sve glatko ide, stabilno, i normalno. Ali u stvarnosti, sve funkcioniše zarad Fa-ispravljanja. Kad bogovi stignu ovamo, oni ne prave veliku predstavu od toga, niti velik kosmički prikaz: "Stigao sam, slušajte sve što kažem, i sve ću vas bezuslovno odvesti na nebo." To se neće desiti. Ljudska bića moraju platiti za grehe koje su počinila tokom istorije. To da li zaslužuju da vide bogove nije tako prosto kako to ljudi zamišljaju. To da li ljudska bića zaslužuju da dobiju Fa i izdignu se na nebo je nešto što im se nameće kao ispit dok su pod opsenom, pa se bogovi neće razotkriti na taj način. Kad se bogovi manifestuju u ljudskom društvu, oni će izgledati vrlo slični ljudskim bićima, ali ono što oni izgovore je Istina. Pitanje je da li baza ljudskog morala i moralne vrednosti i dalje dopuštaju ljudima da prepoznaju [tog boga], i da li se ljudi i dalje mogu identifikovati sa najosnovnijim moralnim standardima koje je univerzum postavio za čovečanstvo – što znači, krajnji moral ljudi određuje to da li mogu prepoznati Fa koji je došao da spasi sva bića. Ako ste u stanju da ga prepoznate, onda ćete biti spaseni, izbavljeni. Ako niste sposobni da ga prepoznate, onda ste izvan spasenja i ne možete biti zadržani. A to je rezultat kolapsa morane osnove; bez morala, čovek više ne zadovoljava standard za biti čovekom. Od drevnih vremena do danas, bilo na Istoku ili Zapadu, ljudi su uvek stavljali naglasak na ljudski moral. U modernim vremenima, ipak, koliko ljudi u društvu ga zaista ceni? Na kraju, tokom vremena kad bogovi treba da spašavaju ljude, iako se stepen morala osobe ne uzima direktno u obzir, osipanje vašeg morala je dovelo do kolapsa osnove, i to je ono što je prouzrokovalo da ne uspete da se identifikujete s Fa i prepoznate ga. Nije li to razlog zašto ne možete biti spaseni, izbavljeni?

U prošlosti, ljudsko društvo je uvek održavalo stanje u kom su moralne vrednosti vrlo ozbiljno shvatane. U novije vreme, ljudi je trebalo da dobiju Fa i budu spaseni, izbavljeni. Ali stare sile nisu htele da dopuste da toliko puno ljudi bude spaseno, i želele su da istrebe deo ljudske rase. Zato su stvorile zlu Komunističku partiju za ljudsko društvo, i što je posebno važno, zla KPK je puno toga učinila da podrije ljudski moral i stvorila je partijsku kulturu, kao što je takođe promenila način razmišljanja ljudi, s idejom da sve to spreči ljude da dobiju Fa kad dođe čas. Promenjene predstave onda gledaju na stvari načinom razmišljanja koji je utisnula partijska kultura. Potpuno odbaciti ljudsko razmišljanje i ljudsku kulturu, [kao što je Parija naterala ljude,] svodi se na postati izopačeno biće i deo onih koji treba da budu uništeni. Pet hiljada godina kineske kulture postavilo je temelj za celu kulturu čovečanstva, načine razmišljanja i načine ponašanja, a bogovi su to sistematski stvarali. Ali ona je ruinirana, uništena od strane zle Partije, koju podupiru stare sile. Tokom ovog kratkog perioda od nekoliko decenija, ona konstantno poriče drevnu kinesku kulturu i gazi pod nogama drevnu kinesku civilizaciju. Bogovi su ljudskim bićima preneli ideje, moral i civilizaciju, da bi u finalnoj fazi ljudska bića to mogla iskoristiti da razlikuju ispravno od pogrešnog, shvate Fa i budu spašeni. Zla KPK ne samo da sistematski i smišljeno sabotira sve ovo, već takođe sistematski i namerno utiskuje u ljude zlu partijsku kulturu. Ona to zove "obrazovanjem naroda" i "reformisanjem naroda" – oni to predstavljaju nedvosmislenim izrazima – i to te navede da promeniš čak i svoj pogled na svet, promena koja vas vodi da slediš ponašanje, načine razmišljanja, i mentalni sklop koji kreirala zla Partija. Kad kineski narod gleda na stvari pogledom na svet koji je utisnula zla Partija, njima je to zaista teško, budući da su "reformisani" na ovaj način, da razlikuju dobro od zla u ljudskom svetu, ili da prepoznaju Fa, tj. Istinu. Stariji narod, ljudi starijih generacija nekad su obrazovani i oblikovani drevnom ljudskom kulturom, [u eri] pre pojave kulture zle KPK. Iako su stvari zle KPK nastale u novije vreme, moralni osnov tih ljudi do danas je ostao netaknut, i oni mogu da razlikuju dobro od lošeg na osnovnom nivou. Najviše je za žaljenje savremena omladina, u čije glave su potpuno ubrizgane moderne ideje zle KPK, a te osobe ipak misle da su sjajne i da one sve sve mogu da prozru. Oni pogrešni misle da haotično stanje međuljudskih odnosa, sistemi vrednosti i etički odnosi – sami rezultat smišljenog uništavanja tih stvari od strane KPK – jeste ono kako je čovečanstvo uvek u istoriji bilo, i misle da je ljudski instinkt ponašati se na taj način. Pored toga, tu je jeretička teorija evolucije, u kojoj oni sebe zaista smatraju životinjama, nesvesni činjenice da je to rezultat smišljenih akcija KPK. Ljudi su zaboravili šta je to što čovečanstvo iščekuje i koja je prava svrha bivanja čovekom, ali zla avet opake Partije to zna, pa smišljeno kvari ljudska bića. Ta bezvredna, savremena vrsta neznanja potpuno ih blokiraju da prepoznaju istinu univerzuma, i to je užasavajuća perspektiva za ovu generaciju.

Naravno, ovde se radi o Fa-ispravljanju i spašavanju svih bića, i nisu li bogovi svemogući? I nije li Buda Fa bezgraničan? Zaista, neizmerna Fa moć Dafe se u potpunosti prikazuje u procesu spašavanja bića. Svojevremeno kad je Dafa počela da se rasejava, ja sam nešto rekao na površini: rekao sam da su vrata za spasenje svima širom otvorena – toliko otvorena da više nema vrata. Nijedna greška koju su živa bića napravila tokom istorije neće se uzeti u obzir protiv njih, jer bića svih vrsta na različitim nivoima više ne valjaju, i nijedan nivo više ne zadovoljava standard za taj nivo. To ne znači da oni na visokom nivou više ne zadovoljavaju standard za niži nivo. Već božansko biće mora da zadovolji standard za nivo na kom je to božansko biće – neće ići ako zadovoljiš standard samo za ljudsko biće. Ako zadovoljiš standard samo za ljudsko biće, onda jesi ljudsko biće. Drugim rečima, bića na svim nivoima više ne zadovoljavaju standarde za svoje nivoe, a to uključuje ljudska bića koja ne zadovoljavaju standarde za ljude. U ovoj situaciji, šta se može učiniti da se spasu živa bića?

Svi znaju da u univerzumu postoje i dobre i loše stvari. Tamo gde ima Buda, ima i demona. Gde ima pozitivnih bogova, ima i negativnih. Oni su međusobne suprotnosti jer su neizbežan ishod univerzuma. Onda ako neko želi da spasi sva bića, postoji samo jedan način, naime, da se ne obazire na greške koje su sva bića počinila dok su vodila svoj život. Ona mogu biti spasena samo ako se ostave po strani sve greške koje su sva bića počinila u istoriji. Drugim rečima, čitav univerzum više ne valja, pa gde je poenta da se sitničari ko je bolji od koga? Čak i ako bi neko bio malo bolji od drugih, on i dalje ne bi mogao zadovoljiti standard koji ima univerzum, pa se takve stvari uopšte ne uzimaju u obzir u procesu njihovog spašavanja. Šta se onda gleda? Fokus je na tome da li je, kad se osobi ponudi spasenje, ona u stanju da prepozna ovaj Fa koji je tu da bi je spasio! Jer sve što pripada budućnosti stvorio je ovaj Fa, bića u budućnosti će postojati u životnoj sredini koju ovaj Fa pruža za njih. Svako ko može da dospe do budućnosti će to učiniti tek pošto ga Fa pročisti, i pošto se saobrazi s Fa. Ako ne možeš da prepoznaš čak ni ovaj Fa, onda naravno da ne možeš ostati. Gde bi išao ako bi ostao? Ovaj Fa je stvorio univerzum budućnosti, pa za tebe ne bi bilo mesta, i više ne bi postojao.

Jasnije rečeno, u ovom času tokom Fa-ispravljanja, bez obzira koliko su krupni gresi koje su živa bića počinila, koliko su ozbiljne greške koje su napravila u prošlosti, jedino na šta se gleda je stav koji ona imaju prema Dafi i učenicima Dafe tokom perioda Fa-ispravljanja. Postoji samo ta jedna linija razgraničenja. Zapravo, ta linija uopšte nije linija; samo se radi o tome da li želiš da uđeš u budućnost. Usred laži koje su obmanule svet, i usred zle kulture koju je stvorila zla KPK, koliko ljudi i dalje može da prepozna tu poentu? Koliko ljudi može da razlikuje ispravno od pogrešnog? Koliko ljudi može jasno da sagleda rđavost zle KPK? To je vrlo teško, i zbog toga učenici Dafe objašnjavaju činjenice, razotkrivaju zlo, i pomažu ljudima da sagledaju šta je zla KPK. Samo kad se rade ove stvari, mogu se spasiti ljudi sveta. Ovo je upravo ono što učenici Dafe treba da rade.

Neki ljudi kažu: "Kad vi ljudi promovišete Devet komentara ili razotkrivate zlu KPK, ne postajete li politični?" Pa, šta je to "politično"? U razmišljanju zapadnjaka, sve stvari koje se odvijaju u javnoj sferi, sem religijskih aktivnosti, se smatraju političnim. Tako se reč "političan" tumači širom sveta. Religijske aktivnosti su deo nečijih aktivnosti u društvu. Među aktivnostima u javnoj sferi, sem te vrste, tj. religijskih aktivnosti, sve ostalo spada u kategoriju političkih aktivnosti. Šta se onda ne smatra političkom aktivnošću? Kad kod kuće kuvaš i baviš se kućnim poslovima, to se ne smatra političnim. Ali čim se tvoje aktivnosti umešaju u društvo, one se smatraju političnim. Ovako je sa stanovišta slobodnog društva. Ali to i dalje nije ništa krupno, čak i ako se razmotri iz iskrivljene perspektive politike koju je donela zla KPK. Ta iskrivljena verzija "političnog" je palica koja se koristi da se napadaju ljudi. Mada, ako se ljudi mogu spasiti kroz politiku, onda mi možemo iskoristiti tu formu – šta bi u tome bilo loše? Malo pre sam rekao da je sve u Tri domena stvoreno za Dafu, razvijeno za Dafu, i došlo radi Dafe. Da nije ovog Fa-ispravljanja, ništa što pripada čovečanstvu ne bi postojalo. Onda ako se prebacimo na drugačiji način razmišljanja, razmislite o ovom: Nije li sve ovo obezbeđeno za Dafu? Zar sve ovo ne treba da se koristi za spašavanje ljudi? Zar ne treba da se koristi za kultivaciju učenika Dafe? Treba, nego šta! To je pitanje toga šta ja, Li Hongdži, izaberem za učenike Dafe.

Govoreći iz drugog ugla, ono kako se učenici Dafe kultivišu se razlikuje od bilo kog načina kultivacije u istoriji. Rezultat je da razmišljanje mnogih ljudi ne može da prati [razvoj događaja] i oni se osećaju zbunjeno, jer koriste način razmišljanja koji je zla KPK odgajila u njima, da sagledaju kako se prošlost i budućnost odnose jedno prema drugom, i da tumače kultivaciju koju učenici Dafe rade, u svetlu ranijih religijskih kultivacija. Takvi ljudi misle da je kultivacija iz prošlosti ono kako ljudska bića treba da se kultivišu, i da raniji oblici vere zaista mogu da omoguće ljudima da se vrate na nebo. Ali ljudi uopšte nisu mogli da se vrate na nebo. Sad sve više i više ljudi, uključujući osobe u zapadnom društvu počinju da shvataju, i čak još dublje shvataju, da se ljudska bića reinkarniraju. Ako je neko došao na ovo ljudsko mesto, on nije imao načina da se ponovo uzdigne na nebo. A ovo je bilo apsolutno – niko se nije mogao uzdići na nebo. Sporedne duše nisu bile unutar Tri domena, mada su bile u blizini Tri domena. To je jednako kao što ja stojim u blizini tog stola, ali nisam na stolu. Zbog toga su sporedne duše mogle uspeti u kultivaciji i vratiti se na nebo. Ali čak i u tim slučajevima, pošto je on došao u blizinu Tri domena, jednom kad se vrati na nebo, bogovi s viših nivoa stavljaju zaklon oko njega, za svagda ga razdvajajući od bića na nebesima. Mada on ne može da vidi zaklon. Cilj je da se spreči da on zagadi nebo i tamošnja živa bića. Da nisam govorio o ovome, čak ni bogovi ne bi znali.

Drugim rečima, svako ko je ušao u Tri domena i došao na ovo ljudsko mesto je pao i više nikad se nije mogao uzdići, jer u prošlosti čovečanstvo nikad nije imalo pravi Fa, koji bi ljudskim bićima mogao omogućiti da se vrate na nebo. Rečeno je da je Šakjamuni predavao Fa, a Isus je predavao Put. Ali zapravo, ono što su oni predavali je bilo namenjeno samo jednoj od duša, sporednoj duši, svake osobe, dok to ljudska strana ovde nije mogla razumeti, i to je onemogućavalo osobi na površini i njenoj glavnoj duši da promeni sebe kroz kultivaciju. Ljudi pričaju o tome kako je Buda Šakjamuni širio Fa na taj i taj način. On i njemu slični su, međutim, samo uspostavljali kulturu čovečanstva. Govorio sam o ovim stvarima kad sam svojevremeno počeo da predajem Fa. Kad su ljudska bića svojevremeno stvorili bogovi, njihovi umovi su bili u praznom stanju. Ona nisu imala sposobnost da shvate ovaj svet. Ona nisu imala iskustva iz stvarnog života, ona nikad nisu bila pretrpela bilo kakve smetnje ili teškoće, i čak nisu mogla razlikovati četiri godišnja doba dok su prolazila kroz svoj život. Čoveku se morao dati proces da nauči o svetu i razume ga – proces koji je trebalo da neprekidno uspostavlja razne oblike kulture – i tako je za čovečanstvo morao biti stvoren sistematski, ispravan način razmišljanja i moralnih uverenja. Nešto takvo je moglo biti stvoreno samo kroz izuzetno dug istorijski proces, i zato je čovečanstvo moralo proći kroz toliko mnogo godina istorije. Tri domena i čovečanstvo nisu mogli usput bili stvoreni, dok se odvija Fa-ispravljanje. To ne bi išlo, pa je bio potreban istorijski proces, koji bi omogućio ljudskim bićima da shvate stvari na racionalnom nivou dok prolaze kroz iskustva iz stvarnog života, tokom tog procesa u istoriji. Tek tada se moglo uspostaviti stanje postojanja, način razmišljanja, spoljni izgled, moralna uverenja, i ponašanje koje danas ljudi imaju.

Onda tokom ovog procesa prolaska kroz iskustva iz stvarnog života na ovom svetu i učenja o svetu, naravno da se ljudima moralo reći, dok je kultura čovečanstva uspostavljana, o najvažnijim stvarima, kao što su: Šta su Bogovi? Šta su Bude? Šta su Taoi? I šta su različiti bogovi? I kako je uspostavljena kultura čovečanstva? Ti bogovi su poslati na ljudski svet da bi ljudi mogli naučiti ove stvari kroz njihovo spašavanje. Zapravo, povodom spašavanja ljudi, ja sam upravo rekao da su sporedne duše bile one koje su spašavane. Nijedna jedina osoba nije se mogla vratiti na nebo – svi se i dalje reinkarniraju u ljudskom svetu. Pošto na sporednu dušu utiče spoljni oblik osobe, ona ima jednak izgled kao ta osoba. Oni s dobrim urođenim kvalitetom za prosvetljenje mogu da vide da se ona vratila na nebo, ali ovo božansko biće je bilo samo sporedna duša ljudskog bića, koja je imala isti lik kao ta osoba. To zapravo nije bilo glavno telo te osobe, i ta osoba je i dalje morala da prolazi kroz reinkarnaciju. Istorija je uspostavljena na potpuno isti način, korak po korak, sve do sadašnjice, i čovek je na ovaj način odgajan da postane osoba s modernim razmišljanjem i ponašanjem, i to je bilo s ciljem da ljudska bića mogu da prepoznaju Fa u času kad ljudska istorija dospe do ove poslednje faze. Drugim rečima, pojava Šakjamunija i pojava nekih bogova u istoriji svodila se na pojavu kultura dobijenih od bogova. A zapravo, to je samo po sebi trebalo da uspostavi za ljudska bića način razmišljanja koji će im omogućiti da shvate božanska bića i uspostave kulturu koja će ideju o božanskim bićima učiniti razumljivom. Da je istorija bila drugačija, danas kad ja dolazim da predajem ovaj Fa, bilo bi mi vrlo teško da predajem ovaj Fa, jer vi ne biste znali šta je bog, šta je Buda, šta je Tao. Kako bih onda predavao? Sve bih morao da vam objasnim, uključujući kakve su Bude, Taoi i Bogovi, koje su njihove osobine, šta oni rade, kako oni spašavaju ljude, šta je spašavanje ljudi, šta se dešava s ljudima koji su spašeni, itd. I čak i kad bih vam sve ovo objasnio, vi ne biste imali iskustvo iz stvarnog života i potrebno znanje, niti ikakvu sliku u svom umu, niti biste prošli kroz proces shvatanja stvari. Kako bih u tom slučaju preneo Fa? Kako biste ga razumeli? Zbog toga je sve ovo trebalo završiti tokom istorije, i tako ljudi danas mogu da shvate šta je bog, šta je Fa, šta je kultivacija, šta je Ispunjenje, itd.

I onda, šta je kultivacija? Samo kultivacija koju danas obavljaju učenici Dafe je istinska kultivacija, jer ljudska bića tu mogu zaista da se kultivišu – nešto što nikad u istoriji nije bio slučaj. Šta znači "spasiti sva bića"? Iako su bogovi iza sebe ljudima ostavili ovu kulturu, oni nisu se nisu uistinu bavili takvih stvarima [kao što je spašavanje svih bića]. Ja to, međutim, radim, a sada ste vi – učenici Dafe – takođe ti koji spašavate sva bića. I vi to radite za svo čovečanstvo (aplauz), spašavate ljude na masovnoj osnovi. Drugim rečima, čineći sve što učenici Dafe danas rade – bilo da ste deo nekog projekta, ili izlazite na ulicu i objašnjavate činjenice, delite materijale, ili sedite ispred konzulata i ambasada da razotkrijete zlo – vi se kultivišete, potvrđujete Fa, i u tom procesu spašavate ljude sveta. To je ono što učenici Dafe rade. Iako na izgled obični, ovi činovi su veličanstveni, izuzetni, jer sve profesije u ljudskom svetu i sve sredine su vaše mesto za kultivaciju. S kultivacijom iz prošlosti, otpočinjanje kultivacije je značilo odlazak u manastir, ili u planine. Mnogi ljudi ne shvataju ovaj metod kultivacije, koji sam uspostavio za učenike Dafe. Oni se pitaju: "Kako to da se oni kultivišu dok rade? Kako to da oni nisu postali monasi?" To je razumljivo. Zapravo, jednom davno je Šakjamuni pričao o ovoj temi. On je rekao da kad Sveti kralj koji okreće Točak bude sišao u ovaj svet, ljudi će moći da se kultivišu u tatagate bez obaveze da napuste sekularni svet. Pa kako se neko kultiviše ne napuštajući sekularni svet? U društvu poput ovog danas, kako se neko kultiviše?

Zapravo sam rekao, a i ranije sam pričao o tome, da učenika Dafe ima u svim profesijama i u svim društvenim sferama, i da oni spašavaju živa bića, potvrđuju Fa, i igraju ulogu učenika Dafe u svim različitim profesijama. I zapravo, kad uspevate, dok ste u raznim profesijama, da radite dobro ono što treba, onda se faktički kultivišete. Različite profesije u ljudskom svetu su mesta za kultivaciju, koja su vam pružena. Ovo nas vraća na temu koju sam prethodno pokrenuo – da je sve u čovečanstvu u Tri domena stvoreno za Dafu, sagrađeno za Dafu, i da je došlo za Dafu. Čovek se može kultivisati dok bilo šta radi, tj. dok radi u bilo kojoj struci. Drugim rečima, ljudsko društvo je jedno veliko vežbalište za kultivaciju mojih učenika Dafe, i vi se možete kultivisati gde god se nalazili. Samo zavisi od toga da li ste marljivi u svojoj kultivaciji, ili niste, a ovo važi i za one koji rade stvari kao specijalni agenti. (Publika se smeje) Svi vi se možete kultivisati i spašavati bića. Samo je pitanje kako ravnate svoje razmišljanje i kakav stav imate prema Fa.

Stvari o kojima sam sada pričao su stvari koje sam pominjao ranije u svojim Fa-predavanjima; ovaj put samo govorim o tome s vama iz drugačijeg ugla. Predstojeće vreme bih hteo da iskoristim da odgovorim na neka od vaših pitanja. (Aplauz) Dugo vas nisam video, i mnogi ljudi imaju puno pitanja da postave. Ali uvek ima onih koji ranije nisu bili marljivi, a sada su postali marljivi. Oni su iznova morali da putuju putem koji su ostali već prešli, i oni će postavljati pitanja koja su drugi ranije već postavili. (Publika se smeje) Takođe, jedan deo ljudi ne čita knjige puno. Knjige sadrže sve odgovore, ali takve osobe ne čitaju knjige, i tako kad me vide, oni i dalje žele da postave pitanja [na koja je odgovoreno u knjigama]. (Publika se smeje) Ali bez obzira na to, pošto su uspeli da postanu učenici Dafe i kultivišu se u Dafi, oni će biti smatrani izuzetnim. Ako imate pitanja, samo napred, postavite ih. Na kraju krajeva, ja sam vaš Učitelj. Kad učenici imaju pitanja, a posebno ona u vezi s kultivacijom, to je jedno tako ozbiljna stvar da moram odgovoriti na takva pitanja, govoriti o njima. Sledeće, dok postavljate pitanje, to treba da radite prosleđujući papiriće, kao do sada. Ima još nešto. Ovde vas sedi više od tri hiljade, i to bez pomoćnih sala. Ako od svakog dobijemo pitanje, nećemo svima moći da odgovorimo. (Učitelj se smeje) Zato će ih oni koji su među organizatorima konferencije sortirati i proslediti ona koja izaberu.

(Učitelj seda, Učenici aplaudiraju)

Učenik: Učenici Dafe iz gradova Vuhan i Šenžen šalju svoje pozdrave Učitelju! (Aplauz) Odlučni smo da dobro radimo tri stvari i idemo kako treba poslednjom etapom našeg putovanja.

Učitelj: Verujem vam. I hoćete! Hvala vam! (Aplauz)

Učenik: Otkrio sam da je ono što sprečava moj napredak zapravo to što moja ispravna vera nije dovoljno čvrsta, i što postoje elementi na mikrokosmičkom nivou koji ne veruju, a to me zbilja čini žalosnim. Ja, vaš učenik, zaista žudim da se vratim našoj kući s Učiteljem.

Učitelj: Iz ovog pitanja vidim, naravno, da postoje elementi u kojima se podbacuje, ali istovremeno ti zaista želiš da se kultivišeš dobro. Ja mislim da dok god više čitate Fa, moći ćete da razrešite ono što vam smeta i da ćete definitivno moći da se dobro kultivišete. Nema posebnih sredstava. Nema načina da Učitelj lično uči svaku pojedinu osobu da se kultiviše, budući da na svetu ima toliko ljudi. Zato sam vam ja uvek govorio da Fa uzmete za Učitelja. Ja sam rekao da je Učitelj sve utisnuo u Fa, ali do danas težinu ovih reči nije shvatilo tako puno vas. U budućnosti ću ponovo o ovom pričati s vama. Ako se zaista pridržavate Fa i kultivišete se, svakako da ćete uspeti u kultivaciji! Zato treba više da čitate knjigu i više učite Fa. (Aplauz)

Učenik: Prenosim pozdrave Učitelju u ime učenika iz grada Šenjanga! (Učitelj: Hvala vam!) (Aplauz) Kad čistimo svoja dimenziona polja, da li treba da koristimo poziciju sjedinjenih ruku (điejin) ili poziciju uspravljenog dlana (lizhang)?

Učitelj: Kad su ruke sjedinjene, vaše telo i um se čiste, a kad vam je dlan uzdignut, to je slanje. Forma na površini treba samo da ojača vašu misao dok šaljete ispravne misli i pomogne vam da se bolje fokusirate na taj jedan zadatak. Zapravo, kad su vam ispravne misli jake, biće dovoljne samo vaše misli.

Učenik: Svi učenici Dafe iz gradova Bengbu, Hefei, i Huainan u Anhui provinciji šalju svoje pozdrave velikom Učitelju! Veoma nam nedostajete. Kada ćemo moći lično da vidimo milostivog Učitelja? U ovom času u Kini, svi šestogodišnjaci moraju da se priključe Mladim pionirima dva meseca nakon početka škole. Da li će deca u ovom scenariju biti suočena sa smrtnom opasnošću kad zla Partija bude dezintegrisana?

Učitelj: To ne važi za decu. Ne važi za decu kad su primorana da se priključe Mladim pionirima. (Aplauz) Definitivno ne važi za decu koja su šest godina stara, ili mlađa. (Aplauz) Zla KPK jednostavno okreće svoje točkove. (Publika se smeje) Bez obzira kako pokušava jednu stvar za drugom, nema razlike. (Publika se smeje)

Učenik: Svi učenici Dafe iz Turske šalju svoje pozdrave Učitelju! Zahvaljujemo se našem milostivom Učitelju na milosti koju nam je ukazao!

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz)

Učenik: Širenje Devet komentara i napori učenika Dafe da objasne istinu doveli su do ogromnih promena u situaciji u Kini. Smemo li upitati Učitelja da li poslovnu posetu možemo da koristimo kao povod da otputujemo nazad u Kinu?

Učitelj: Najbolje je da još malo pričekate. (Učitelj se smeje) Celokupno Fa-ispravljanje napreduje prema površini furioznom brzinom, i sada je veoma brzo, pa je vrlo velika količina elemenata zla koji se uništavaju, i oni se masovno eliminišu i desetkuju u Fa-ispravljanju. Na površinskoj dimenziji gde Fa-ispravljanje još nije stiglo, kad su ispravne misli učenika Dafe posebno jake, one uništavaju velike količine elemenata zla. Učenici Dafe širom sveta, uključujući one u Kini, hitro uništavaju enitete zle Partije, kao i napadne demone. I treba primetiti da u poslednje vreme mnoštvo bogova prati i ubija stare sile na svim frontovima. Čim se pronađu, oni bivaju proterani u pakao. Čak i kad se ne nađu, bogovi svuda tragaju za njima s namerom da ih potpuno zbrišu (Aplauz), i usput se takođe uništavaju neki od faktora koje su stare sile priredile. Druga stvar je da se u ovom času oni bogovi koji su pridruženi religijama, koji se mešaju, o čemu sam već pričao, takođe čiste s puta. Znači da se sveukupna situacija brzo menja. Ali sve dok se zla bića potpuno ne zbrišu, ona će činiti loše stvari, i ona će se fokusirati na grozne ljude i stvari. Zato za sada nemojte previše žuriti da se vratite.

Učenik: Kakvu ulogu u procesu Fa-ispravljanja treba da imaju učenici Fei Tian Academy of the Arts, koji su na turneji? Da li i dalje treba da završe gimnaziju i fakultet?

Učitelj: Fei Tian Academy of the Arts je profesionalna institucija projektovana da obučava prvoklasne talente, i naravno da uključuje školski program. Kad su u pitanju regularni predmeti, učenici participiraju u standardizovanim testovima za srednju školu u Americi, što obezbeđuje da ne budu u zaostatku u tim predmetima. Učenici Dafe i dalje rade na toj školi, i stvari se neprekidno usavršavaju.

Uloge koje učenici na Fei Tian Academy of the Arts igraju u potvrđivanju Fa nikako nisu male. Kad se objašnjavaju činjenice, nije moguće odjednom doseći toliko puno ljudi, i iako su učenici Dafe spasili puno ljudi svojim naporima na objašnjavanju istine, taj efekat je teško proširiti na milijarde ljudi na svetu. Svi to vidite. Kad nekome objašnjavate činjenice, to se obično radi jedan-na-jedan, ili sa samo nekoliko ljudi istovremeno. Ali jedna jedina predstava privuče publiku od nekoliko hiljada, ili najmanje hiljadu. Zapaženi su rezultati predstava za Božić, koji su bili odlični. Najveći deo ljudi u publici je prošao potpunu promenu. Najpre je poslato nekoliko specijalnih agenata da pravi probleme, i oni su prouzrokovali nevolju zajedno s ometajućim božanstvima povezanim s religijama. Onda su preduzete mere opreza, i dalje nije bilo problema te vrste. Nakon napuštanja sale, početni stav publike prema Dafi je u suštini pretrpeo potpunu promenu – njihov stav prema Falun Gongu se promenio. S takvom promenom u mislima osobe, odlučena je njena sudbina – to jest da li ostaje.

Učenici napredne klase su trenutno na turneji, a kad se turneja završi, videće je više od 200.000 ljudi. Razmislite: Koliko je dobar ovaj poduhvat? (Aplauz) Ja mislim da je vredno truda. (Publika se smeje) Pa kad smo shvatili da jedna plesačka trupa nije dovoljna, osnovali smo drugu, a onda treću. Mi spasavamo bića, na kraju krajeva. Ovi mladi učenici Dafe ne samo da rade stvari na spašavanju bića, već se takođe uzdižu kultivacijom. I oni uspostavljaju sebe, jer ono što rade je samo po sebi kultivacija, i oni hodaju putem ka božanstvenosti.

Učenik: Zbog svoje sebičnosti i vezanosti, mnogi koordinatori na Tajvanu su skrenuli dok su vodili praktikante da rade stvari koje potvrđuju Fa, a te stvari nisu bile na liniji sa zahtevima Fa. Razmena gledišta pokazala se besplodna, čak i posle nekoliko pokušaja. Vaš učenik je ovo sagledao i vrlo je zabrinut. Učitelju, hteo bih da pitam kako običan praktikant da odigra svoju ulogu u ovom scenariju, a da pri tom dobro sarađujući ne pokrene nekakvu frakciju,.

Učitelj: Mislim da je ovo [što si opisao] proizvod previše ljudskog razmišljanja, i to je ono kako će stvari ići kad ljudi obavljaju zadatke učenika Dafe s ljudskim načinom razmišljanja. Ako svaka osoba ide svojim sopstvenim putem dobro i kultiviše se dobro dok obavlja kultivaciju, ona će dobro raditi stvari. Asistenti u različitim oblastima su zaista samo osobe koje koordiniraju stvari, s tim izuzetkom da kad Falun Dafa asocijacije ili Učitelj hoće da oni nešto obave, s njima se stupa u kontakt i traži da prenesu praktikantima potrebne informacije. Svako od njih se mora dobro kultivisati, kao svi drugi. Svi učenici Dafe, uključujući asistente, moraju gledati unutar sebe onda kad nastanu problemi. Kad to svi rade, stvari će zaista dobro ići. Problem je ako su sve oči uprte u asistente, i svi im pomažu da se kultivišu, zaboravljajući da su i oni sami kultivatori. U tom slučaju će nastajati sve više problema, pošto gledate spolja, gledate van.

Ako, međutim, asistenti zaista ne rade dobro svoj posao, ili ako nisu dovoljno sposobni, onda zaista treba razmotriti smenu. Jer njihov neuspeh da budu dobri, premda je u vezi sa pitanjima koja uključuju napredak u celini za to područje, će svejedno ometati napore učenika Dafe da potvrde Fa. Ali ako svaki pojedini učenik Dafe može da bude odgovoran prema svojoj kultivaciji i Dafi, mislim da će rezultat biti odlično stanje stvari u celoj oblasti.

Asistent mora praviti greške. Čuli ste šta sam sada rekao, zar ne? On mora praviti greške. Jer kad ne bi, on bi bio bog, i više ne bi morao da se kultiviše. Da li onda prema asistentu koji je napravio grešku treba biti strožiji nego prema ostalima koji greše? Kultivacija je jednaka i svakoga tretira na isti način. U smislu uticajnosti, naravno da je njegova odgovornost veća, i njegovo ponašanje će verovatno uticati na druge praktikante. Pa je prirodno da Učitelj ima veće zahteve prema njemu. Ali u stvarnosti, kao individualni kultivator, on ima sasvim jednak tretman. Pod normalnim okolnostima, asistent se ne može razrešiti dužnosti samo zato što čini greške. Pa zašto je tako? Dok se učenici Dafe kultivišu, i sami asistenti se uspostavljaju i kale, jer ono kako asistenti učenika Dafe rade svoj posao je ništa nalik stvarima u običnom društvu. Nema presedana. Ako bi on bio smenjen pošto pogreši, a onda se sledeća osoba [koja ga je zamenila] smeni pošto će i ona praviti greške, onda to nije ono što ja želim. Ja želim da ga čeličim i navedem da sazri. Drugačije rečeno, da li bi valjalo kad ti, učenik Dafe, pogrešiš, da ti ja ne dozvolim da više budeš učenik Dafe i zamenim te nekim drugim? (Učenici se smeju) Ali kad ta osoba koja je pogrešila ne bi više mogla da bude učenik Dafe, i ako bi smo je zamenili drugom osobom – da li bi to išlo? Problemi moraju nastajati dok se kultivišete, a kad se to desi, važno je kako mu svako pomaže, dobre volje, da se promeni na bolje, umesto da ga smatra odgovornim ili ga kritikuje. Stav koji svaki kultivator ima prema drugima je odraz njegove sopstvene kultivacije, i svi treba da budete načisto s ovim stvarima.

Kad nešto nije u redu s asistentom, naravno da je odgovornost koju mora snositi veća, i to svi znate. Učitelj ima nebrojeno mnogo fašena koji vode računa o tim stvarima, i oni definitivno neće dopustiti da njegovi problemi, ili prilike za napredak, prođu neopaženo. Ali ako ste previše vezani za njegove probleme, kroz taj događaj će se razotkriti vaše sopstvene vezanosti, i bićete navedeni da vidite svoje sopstvene probleme putem tog događaja; a ovo bi moglo dovesti do toga da se njegov problem za sada ne reši, usled toga što vaše vezanosti još nisu uklonjene. I ako se još ljudi angažuje i uključi u to, onda u redu – svi vaši problemi će biti kroz to razotkriveni, tako da ih svi vidite. Takve stvari će se desiti. Nije da će problemi proći da se ne reše, i nije da ih Učiteljevi fašeni neće upotrebiti.

Učenik: Globalni centar za istupanje iz KPK često dobija telefonske pozive iz različitih krugova u Kini, s molbom da prenesemo pozdrave Učitelju!

Učitelj: Onda hvala ljudima u Kini i živim bićima! (Aplauz) Jednom kad se ljudi sveta oslobode kontrole od strane faktora zla, oni će se probuditi, i koristiće sopstvenu glavu da razmotre stvari. Ranije, kad su ljudi iznosili svoj stav protiv Dafe, pod napadima zla i represijom koja je pomračila nebo i prekrila Zemlju, bez obzira koliko je bilo tih slučajeva, to nije bila sama osoba, koja je zaista izgovarala te stvari. To su bili faktori zla koji koriste usta tih osoba. Ovde pravim jasnu razliku! Pa kažem zlu: Te zle stvari koje ste učinili i vaša žudnja da progonite ljude, tokom Fa-ispravljanja će doživeti reperkusije, bez i najmanje greške.

Učenik: Zdravo, Učitelju! Ja, vaš učenik, radim kao novinar u mediju. Često mi se čini da su moje sposobnosti ograničene i da se vrlo sporo probijam. Treba mi mnogo više vremena da napišem članak nego što to profesija nalaže. Pa me to veoma brine, i osećam da to ima veze sa sporim popravljanjem mog šinšinga.

Učitelj: Proboj će se dešavati ako stalno učiš Fa. Samo dobro učeći Fa možeš potvđivati Fa, i samo dobro učeći Fa možeš biti bolji. Zahvaljujući učenju Fa, mnogi praktikanti nalaze da mogu da misle o stvarima koje ranije nisu umeli da urade, na kreativniji, sveobuhvatniji način, i oni sve mogu da obave vrlo spretno. To se dešava kad se dobro uči Fa. Sad, ja ne kažem da se nisi dobro kultivisao. Pričam o Fa principu. Više čitaj knjigu, više uči Fa, i sigurno je da ćeš steći mudrost.

Učenik: Dok objašnjavam činjenice, često nailazim na ovakvu vrstu osobe: Ona se identifikuje sa Falun Gongom, ali ne i sa novinama Dajiyuan (Epoch Times). Moje pitanje je, da li način kojim se Dajiyuan upravlja navodi ljude na pogrešno razumevanje Falun Gonga, ili postoje problemi sa tim medijskim ispostavama po sebi?

Učitelj: Po mom mišljenju, nije nijedno. Na ovom svetu postoje sve vrste ljudi: jedan može voleti ljutu hranu, a drugi kiselu – ukusa ima svakakvih. Ljudi imaju različita razumevanja, a sva su posledica zatrovanosti neosnovanim lažima, koje je proširila zla KPK. Tamo gde leži razumevanje osobe, to je ono gde će nastati problemi po pitanju toga kako ona gleda na stvari, i ovo se samo po sebi manifestuje u vidu različitih gledišta. Naravno, to ne znači da se ovim medijem rukovodi na idealan način. Ali, u najmanju ruku, medijske ispostave koje učenici Dafe vode su čistije od onih koje vode obični ljudi. Na kraju krajeva, oni spašavaju ljude i donose im korist, na kraju krajeva, i po tom pitanju mediji običnih ljudi se ne mogu porediti. Zašto onda i dalje ima ljudi koji tako misle i govore takve stvari? To govori o činjenici da su to različiti ljudi u različitim domenima i imaju drugačiji pristup stvarima. Tamo gde je osoba najviše zatrovana od strane zle Partije, tamo će stvari isplivati. Znači, ja mislim da je najbolje da mu temeljito objasnite činjenice po bilo kom pitanju i pomognete mu da shvati stvari. Nije slučaj da Dajiyuan zaista ima tako ozbiljan problem.

Učenik: U vezi sa ulaskom TV stanice zle KPK u Kanadu i osnivanjem New Tang Dynasty TV, kako da dobro obavimo posao?

Učitelj: Od učenika Dafe zavisi kako će to obaviti. Treba da zapamtite jedno: Danas, pozornica čovečanstva služi da učenici Dafe igraju na njoj, a nikako ne oni zli! (Aplauz) Dok god dobro postupate i svi mogu dolaziti do dobrih razumevanja, dok sarađuju i koordiniraju se jedni s drugima, i imaju jake ispravne misli, nema ničeg što se ne može postići, jer vaše polazište niko ne može dostići – to je spasiti sva bića! Tri domena su stvoreni radi tekućih događaja, a ne da bi običnim ljudima pružili rekreaciju, i definitivno ne za zabavu običnih ljudi. Ljudska bića zaista imaju svoju zabavu, ali to je samo deo ljudskog života, i to je stanje koje ljudska bića održavaju dok čekaju na Fa.

Učenik: Zašto bez obzira koliko se ja, vaš učenik, trudim, uvek mi se čini da ne mogu da održim korak sa napretkom Fa-ispravljanja?

Učitelj: Mislim da je tvoj uvid vrlo dobar. Ako ti se uvek čini da imaš nedostatke, onda stalno pokušavaj da rešiš to i da sustigneš uz više učenja Fa i uz više rada na onom što učenici Dafe treba da rade. To je sve što treba da radiš.

Učenik: Mi smo tim koji pravi udžbenike na kineskom jeziku. Hteli bismo da pitamo Učitelja: sa tim gde je danas proces Fa-ispravljanja, koliko energije treba da trošimo na pravljenje udžbenika? Treba li više vremena da posvetimo udžbenicima, ili drugim projektima?

Učitelj: Ja mislim da bilo da pravite kineske udžbenike ili radite nešto drugo, to treba da radite na koordinisan način, i vidite da li će škole koje vode učenici Dafe koristiti vaše udžbenike. Ako neće, jednom kad završite njihovu pripremu a niko ih ne koristi, niste li uzalud potrošili svoje vreme? Znači da ovo treba raditi na koordinisan način. Ako su školama koje vode učenici Dafe oni zaista potrebni, onda samo napred, i to dobro uradite. Jednom kad se započne nešto ovakvo, to nije mali poduhvat, i nije nebitna stvar. [Vaš rad] će biti ostavljen iza vas čovečanstvu. Ako se samo radi o tome da vi sami želite da ih napravite, šta ako, kad se završe, ispadne da imaju greške, ili da su neadekvatni, i da se ne mogu koristiti – niste li onda odložili druge stvari? Znači da treba dobro da se koordinirate.

Učenik: Najpre želim da prenesem pozdrave Učitelju u ime učenika iz Ujedinjenog Kraljevstva! Nismo dobro uradili posao pripremajući se za globalnu turneju Kineskog novogodišnjeg spektakla NTDTV. Spektakl se nije održao u UK, zahvaljujući mnogim izazovima s kojima smo se susreli tražeći dvoranu. Je li to zato što postoje neki problemi sa učenicima u UK u celini?

Učitelj: Ja mislim da jeste problem ako čak ni dvorana ne može da se pronađe. (Učenici se smeju) Kako se to moglo desiti? Je li to zato što niste mislili da je to dovoljno važno, i niste dobro sarađivali? Svake godine učenici Dafe imaju kineski novogodišnji šou, i vremenom se on proširio na druga područja, a druge zemlje čak drže svoje sopstvene predstave. Zašto to radimo? Da bismo zabavili obične ljude? Apsolutno ne. To je svima jasno. Ono što želimo je da preko ovog medija pokažemo ponašanje učenika Dafe, uklonimo laži i klevete koje je zla Partija utisnula u ljude, i istovremeno spasimo sva bića i objasnimo činjenice. Danas, ako ima ljudi, bilo gde na svetu, u srednjoj ili višoj klasi, koji kažu da ne znaju za Falun Gong, ja bih rekao da se oni prave da ne znaju. Posebno ako neko u nekoj državnoj agenciji tvrdi da ne zna šta je Falun Gong, onda se on namerno pravi blesav – zaista je tako. Drugim rečima, u osnovi svako zna šta je Falun Gong, i svi oni znaju da KPK progoni Falun Gong, i da je Falun Gong dobra, blagonaklona grupa ljudi, koji se kultivišu u skladu sa Džen, Šan, Ren. Oni su sasvim načisto s ovim.

Pa ja mislim da pošto problem jeste nastao, postoji potreba da se objasne činjenice. Mislim da bi to trebalo razrešiti objašnjavanjem činjenica, i istovremeno, treba da otkrijemo šta je to što nas blokira. Najveći problem je zapravo to što praktikanti nisu dobro sarađivali jedni s drugima. Naravno, ima oblasti u kojima su praktikanti zarobljeni u beskrajnim raspravama – jedan bi hteo da se rentira jedna sala, a drugi neka druga - a zaboravili su da treba da potvrde Fa, a ne sebe.

U prethodnim godinama, sve ste radili vi, učenici Dafe. Svake godine pošto bih je pogledao, međutim, odjednom bih se osetio istovremeno srećan i nezadovoljan. Dafa učenici su svake godine trošili puno finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa na svaku Kinesku novogodišnju predstavu, a osobe koje su učestvovale su obično bile ključne za razne projekte. Zato ako ne postignemo željene rezultate, to bi zaista bio gubitak, i ne bi vredelo truda. Čak i za vreme predstava sam čuo sarkastične komentare, i pozorišni ljudi bi pričali svakakve stvari izlazeći sa predstave – što znači da nije postizan željeni rezultat. Naravno, učenici Dafe potvrđuju Fa, i dok objašnjavaju činjenice, oni možda neće uvek uspeti da iznesu svoju poentu. Kasnije sam malo pretresao ovo, razmišljajući: "Treba li da nastavimo da držimo predstave? Ako rezultati ostanu isti, dalje se ne može nastaviti. Učenici Dafe ne rade sve ovo da bi običnim ljudima pružili zabavu. Ako ne može da spasi ljude nakon što smo potrošili tako puno ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa na to – a radi se u više mesta – ona više ne može da se nastavi." Kasnije, kad sam pažljivo izvagao, sagledao sam da među našim učenicima Dafe zaista postoje neke talentovane osobe u ovoj oblasti, koje su uvek želele da potvrde Fa u tom smislu. Svi oni su imali sličnu želju. Naravno, ja o ovom pričam na površinskom nivou. Pa sam pomislio: "Pošto je situacija takva, onda ću da ih povedem u ovome." (Aplauz) Ili u najmanju ruku, ja bih ih vodio dok ne postanu zreli; vodio bih ih nekoliko godina, dok ne bi znali kako da rade.

Naravno, uvek je lakše reći nego uraditi, i jednom kad sam se ja uključio, promenila se sama priroda toga. Svi znate da učenici Dafe treba da potvrde Fa, pa šta onda Učitelj radi? Učitelj je došao da vrši Fa-ispravljanje. Stoga, jednom kad sam odlučio da radim ovo, sve se promenilo – publika ispred nas, ljudi koje sam hteo da spasim, i sam događaj koji je trebalo izneti. Ako se ovo dobro obavi, onda mora postići najbolje rezultate i istinski spasiti, izbaviti ljude. Tek tada bih to uradio, i ovo se moralo postići. Znači da nisam mogao raditi stvari kao ranije. Ranije, učenici Dafe su radili predstavu kao dodatni posao, a sada, ako to treba raditi, onda mora biti visoki kalibar. Naravno, neki ljudi su rekli: "Šta god Učitelj radi, mora biti odrađeno na najbolji način." Istina! Kad ne bi bilo najbolje, ja to ne bih radio. (Aplauz) I tako sam zatražio od ljudi da započnu prijem i osnivanje plesne škole, odabrao sam talentovane i oformio orkestar. Ceo ovaj tok događaja je zahtevao obuku i razvoj počev od temelja, i sve to je trebalo da vodi do zaista vrhunskih predstava. Učitelj je bio uključen u mnoge od tih stvari, uključujući kreativne komponente i probe. Svi ste čuli o ovom.

U svakom slučaju, klinci su sjajno obavili svoje u predstavama. Zaista su obavili super posao. Retkost je videti publiku kako plače na plesačkoj predstavi. Na svakoj predstavi Divine Performing Arts, bilo je puno ljudi u publici koji su sve vreme ronili suze, a još više je bilo onih koji su neprekidno brisali suze u očima. Svaka predstava je bila takva. Ljudi su bili duboko pogođeni, ganuti. U ovoj dimenziji to je bila grupa mladih ljudi koja pleše, dok u drugim dimenzijama, mnogi moji fašeni i mnoga božanska bića su radila to isto. (Aplauz) Snaga dejstva na ljude, kao i promene koje su prouzrokovane u njima, bile su vrlo slične onom što se desilo svojevremeno kad sam lično predavao Fa. (Aplauz) Znači da je proizvelo ogromne promene u ljudima.

To je scenska umetnost, na kraju krajeva, pa što je viši kalibar, više ljudi će prihvatiti i veće su promene koje će se desiti u ljudima. Zato predstave moraju biti savršene. Moraju biti savršene u svim aspektima – u času kad se podigne zavesa, oči treba da vide najdivnije prizore. Zahtevi su takvi da koreografija, kostimi i teatarski efekat treba da budu divni. Ljudi u današnjem društvu ovo više ne shvataju. Estetski osećaj se menja skupa sa trendovima u društvu. Jedan dan je taj i taj u modi, pa se kaže da je dobar; onda je sutradan nešto drugo u modi, pa se kaže da je nešto drugo dobro. Samo principi Dafe su nepromenljivi i postojani, i mi smo jedini koji znaju šta je prava lepota. Pošto učenici Dafe kultivišu Džen, Šan, Ren, mi možemo da znamo šta je zaista dobro – nešto što se nikad ne menja – i tako da budemo u rezonansi sa dobrom, divnom stranom ljudi. To je nešto što obični ljudi sada ne mogu. Takođe, energija koju odašilju naši pevači, s muzikom orkestra, i s pokretima plesača u predstavi su čisti i dobri, milostivi, i krajnje moćni. Zapravo, mnogima u publici, u tom polju su razrešeni zdravstveni problemi. Oni koji su gledali predstave to još ne znaju, ali postepeno će shvatiti. Do časa kad je predstava završena, njihovi umovi su bili pročišćeni, a zdravlje obnovljeno. (Aplauz) Pa ja mislim da je ono što smo uradili dalo odlične rezultate. I naravno, većina izvođača su mladi učenici Dafe, pa se na taj način ne oduzima [puno od] resursa učenika Dafe.

Učenik: Koja je svrha prvog Međunarodnog takmičenja u klasičnom kineskom plesu na NTDTV?

Učitelj: Ne bih tako rano da objašnjavam u potpunosti, jer ćemo na taj načini ostaviti sebi nešto dobro o čemu možemo pričati. (Učenici se smeju) Ali mogu da vam kažem u površinskom smislu. Zla KPK se boji svega što učenici Dafe urade. Predstave koje daju učenici Dafe su čista, ispravna kineska kultura, drevna kultura, i istinska kultura koju su bogovi preneli. I to naravno da uništava kulturu zle KPK, pa je prirodno da je se ona plaši. Bez obzira kako zla Partija ide kroz sve svoje mahinacije, to je prostačka vlast koja je okupirala samo deo zemlje koji je Kina, i sve što uradi svodi se na kineske granice. S druge strane, kad New Tang Dynasty TV radi nešto poput ovog [takmičenja], to je globalno po svom dometu – to je međunarodno takmičenje i međunarodni događaj bez obzira na sve drugo. (Učitelj se smeje) (Publika se smeje, tapše) Pobednici će pobediti na međunarodnom takmičenju.

Učenik: Možete li nam reći da li je u redu da Minghui škola koristi pojednostavljeno kinesko pismo?

Učitelj: Radite ono što je najekspeditivnije. Možete raditi stvari na osnovu postojećih okolnosti u kojima je čovečanstvo. Minghui škole na Tajvanu koriste tradicionalno pismo, a one koje opslužuju Kinu koriste pojednostavljeno pismo. Nisam protiv bilo kojeg od ta dva. Suština nije u tome kako se karakteri mogu pisati sami po sebi. Ključ je u tome kako očistiti partijsku kulturu i spasiti živa bića. To je ono što je najvažnije. Nemojte lupati glavu oko tih trivijalnih stvari.

Učenik: Neki učenici koji žive u udaljenim krajevima nisu učestvovali u nedavnom projektu Fa-ispravljanja u kom je Učitelj vodio američke učenike u održavanju novogodišnjeg spektakla. Oni osećaju da možda zaostaju.

Učitelj: Ne, nije tako. Nisam ja tražio od svih vas da dođete i učestvujete. Čak i kad sam komentarisao prodaju karata za Spektakl, to je bilo zato što su učenici bili nestrpljivi i tražili su mi da kažem par reči; nisam od vas tražio da svi dođete i učestvujete. Samo sam rekao da oni od vas koji imaju odgovarajuće okolnosti mogu doći da pomognu. Ako vaše okolnosti nisu povoljne, ne treba da dođete. Kad biste rekli, "Zbilja sam zauzet ovde i ne mogu da ostavim projekte koji potvrđuju Fa," onda nemojte doći.

Učenik: (Učitelj: Preskočiću imena). Pozdrav Učitelju od učenika Dafe iz provincije Zhejiang! (Učitelj: Hvala!) (Aplauz) Da li se zahtevi za domaće i strane učenike razlikuju? Ili su različite količine karme? Ili zavisi od različitih vrsta znanja i nekih sudbinskih veza?

Učitelj: Nije u pitanju drugačija količina karme, ili drugačiji zahtevi, i definitivno se ne radi o drugačijim sudbinskim vezama. Radi se o različitim zavetima koje ste dali na početku. Učenici Dafe su jedno telo, i isto je gde god bili – napredak Fa-ispravljanja je sinhronizovan. (Aplauz) Da nije bilo napora učenika Dafe izvan Kine da se odupru progonu, koji su snažno razotkrili zlo na međunarodnom planu, zlo bi progonilo učenike Dafe u Kini još oštrije, još neobuzdanije. Sve ovo je donelo velike promene, i te stvari su neodvojive od onog što učenici Dafe izvan Kine rade. Znači da po ovom pitanju, jedina razlika je u onom šta radite. Problemi s kojima se susrećete su isti. Nema nikakve razlike po pitanju domena kultivacije, tj. nivoa.

Učenik: Svi učenici iz Rusije šalju svoje pozdrave Učitelju. Nekoliko ruskih učenika je uhapšeno ili zadržano zbog objašnjavanja činjenica. Možemo li upitati kako ruski učenici treba da promene ovakvu situaciju i sredinu.

Učitelj: Obično tamo gde postoji problem, to je ono gde učenici Dafe treba da objasne činjenice , i to urade odlučno. Naši kineski učenici dele utisak, naime, da se sve u zapadnom društvu dešava na uređen i organizovan način. Za neke stvari se unapred moraju zakazati sastanci, i mora se dugo čekati da se stvari završe. Ali ono što se dešava sa progonom je tako urgentno, i dok se mi odupiremo progonu nema vremena da se stvari rade na tako spor, neužurban način. Učenici su shvatili da ovo neće ići. Tako je dosta naših kineskih učenika usvojilo sopstveni pristup, idući na individualne sastanke, radeći stvari marljivo, odlučni da objasne činjenice do kraja i obave stvari. Naravno, nekim zapadnim učenicima je ovo teško da podnesu, budući da su naviknuti da rade stvari na drugi način. Ali tako neće ići – zaista neće. Ne možete čekati. Živa bića se progone, i moral rapidno opada. Broj ljudi koje treba da spasite postaje sve manji i manji, i postaje još teže. Zbog toga ne možemo čekati.

Učenik: Zašto se pojednostavljeni znaci koriste u materijalima na kineskom, koji treba da ostanu za budućnost? Nisu li pojednostavljeni znaci produkt KPK?

Učitelj: Naravno, pojednostavljeni znaci su kreirani u društvu zle KPK. To je sigurno. Ali danas više od milijardu ljudi koristi u Kini pojednostavljene znake. Ako objašnjavamo činjenice koristeći tradicionalne znake i oni ne mogu da ih pročitaju, onda to neće valjati. To nije nešto što se preko noći može promeniti. Radite ono što je najekspeditivnije dok objašnjavate činjenice. Nije bitno koje pismo ljudi sada koriste. Nije problem sve dok pomoću njega možemo spasiti ljude. Spašavanje ljudi je najviši prioritet (Aplauz)

Učenik: Učitelj je rekao da su učenici Dafe dobili nov život, uzdižući se iz starog kosmosa i starih Fa principa. Možemo li ovo uzeti da znači da je Dafa dala svim bićima šansu da obnove sebe, šansu koja je jedinstvena i bez presedana?

Učitelj: Kosmos više ne valja, i isto važi za živa bića. Kad se ne bi obnovio, kosmos bi prestao da postoji. Takva je situacija. I ne svodi se samo na ljudska bića: Ovo što sam rekao važi i za božanska bića i za nebesa, na sva bića – važi za sve živote. Fa se ispravlja u kosmosu, a ne samo u ljudskom svetu. Ali zapravo, pravo Fa-ispravljanje ljudskog sveta još nije počelo.

Učenik: Molim vas da nam kažete: Koja je veza između osnivanja koledža i Fa-ispravljanja?

Učitelj: Ako učenici Dafe žele da osnuju koledž, tu nema ništa loše, pod uslovom da ga možete iskoristiti da potvrdite Fa, objasnite činjenice, i spasite živa bića. Poenta je pogledati i videti da li poduhvat ima ikakve veze sa spašavanjem živih bića. Ako nema, onda nema mnogo smisla to raditi.

Učenik: Vidim mnoge elemente partijske kulture u tome kako kolege praktikanti rade stvari, ali ne znam kako da im ovo saopštim.

Učitelj: Način razmišljanja i rečenični sklopovi ljudi koji dolaze iz Kine su sačinjeni, u različitoj meri, od loših društvenih praksi koje je zla KPK stvorila za Kineze u Kini. Dok se budete kultivisali, postepeno ćete prepoznavati ove stvari. Kad Kinezi iz Kine žive u normalnom društvu, loše navike i prakse koje imaju se vremenom promene. Te stvari ipak ne utiču na kultivaciju, i one je ne mogu omesti, pa ovo nije problem. Kad sam prenosio Fa u ranim danima, mnogi ljudi su imali ovakav mentalitet, a ipak su mogli da shvate Fa i kultivišu se. To se ne može sprečiti. Naše iznošenje na svetlo dana zle kulture Partije služi da razotkrije njenu zlu prirodu i da ljudi sagledaju šta je ona, vide kako ona truje kineski narod, kako uništava osećaj za savest čovečanstva, i kako uništava kinesku kulturu. Krajnji cilj zla je da uništi čovečanstvo.

Učenik: Jesu li Dafa knjige u tradicionalnom i pojednostavljenom pismu iste u drugim dimenzijama?

Učitelj: U drugim dimenzijama one nisu u tradicionalnom ili pojednostavljenom pismu. (Publika se smeje) One su u pismima iz drugih dimenzija. (Publika se smeje) Na nebu imaju nebeska pisma.

Učenik: Kad ugledam svetlu tačku ispred očiju, mogu li da recitujem "mie"?

Učitelj: Da vam ovako kažem. Ako misliš da je to nešto što nije dobro, možeš mu se suprotstaviti ispravnim mislima. Ali ako je to nešto dobro, ispravne misli neće imati dejstva. Jer tvoja misao je ispravna, i ako je ta stvar takođe ispravna, neće imati dejstva na nju.

Učenik: U budućnosti će postojati samo Dafa i kineski jezik, pa da li je u redu da deca rođena izvan Kine ne idu u školu i da uče samo Dafu i kineski jezik?

Učitelj: Ja to nisam tražio od vas. Kad u budućnosti Fa bude ispravio ljudski svet, ono kakve stvari budu u tom času, to je stanje prema kom ostatak čovečanstva treba da ide. Ako kažete: "Ja sada želim da radim stvari koje su namenjene budućnosti," onda ih ne možete raditi. Najbolje je da se fokusirate na stvari u vezi sa postojećim zadacima, što je spašavanje živih bića. Buduće stvari nisu nešto o čemu treba da se brinu učenici Dafe, jer u to doba će Učitelj sam obavljati stvari.

Učenik: Ne održavamo naše aktivnosti na turističkim punktovima u mnogim velikim gradovima, jer je većina praktikanata uključena u Novogodišnji spektakl, Divine Land Marching Band, i druge projekte. Pa je sve manje praktikanata koji se bave direktnim objašnjavanjem činjenica.

Učitelj: Zapravo, Divine Land Marching Band u poslednje vreme skoro da ne uvežbava ništa novo. Uglavnom članovi orkestra nađu vreme da sami vežbaju kao pojedinci; malo je vremena za grupne probe. Ovo je slučaj u svim krajevima, pa to uglavnom ne utiče na druge projekte. U početku, kad je orkestar osnovan, zaista je trebalo odvojiti vreme za probe u tom periodu. Ali u ovom času skoro da ne utiče na [druge projekte].

Učenik: Progon Falun Gonga od strane KPK je dosegao izvan Kine, i bilo je slučajeva da su praktikanti vraćeni nazad u Kinu. Kako naši mediji da pokrivaju ovo?

Učitelj: Kad nas zlo progoni, mi izveštavamo o tome – to nije problem. Mi nemamo čega da se stidimo, jer ono što prikazujemo javnosti je zloba KPK. Zlo neće zastrašiti učenike Dafe. Učenici Dafe su prebrodili grozne oluje, pa ko se boji? Ako se čak ni učenici u Kini ne boje, ko će se bojati izvan Kine? Razotkrijte zlo gde god treba da bude razotkriveno, i izveštavajte o svemu što treba.

Učenik: Ja, vaš učenik, veoma želim da naučim Fa na pamet, ali zbog raznih projekata, vreme je vrlo skučeno.

Učitelj: To je do tebe. Ta dilema je uvek bila prisutna, jer učenici Dafe treba da potvrde Fa dok dobro uče Fa, a njihovo vreme je definitivno tesno. To je izazov s kojim se susrećete. Dobro kultivišite sebe i spašavajte živa bića. Oba su važna, naravno.

Učenik: Otkad nam je Učitelj rekao na predavanju 2005. u San Francisku da je Kineska četvrt slaba tačka u našem objašnjavanju činjenica, mi se trudimo da ovo popravimo. Međutim, zlo tamo i dalje divlja, a učenici u području Zaliva su vrlo zabrinuti. Učitelju, molim vas da nas malo usmerite po ovom pitanju.

Učitelj: Koliko ljudi je zaista otišlo u Kinesku četvrt San Franciska da objašnjava činjenice? Ako niste bili istrajni u tome, i ako je samo nekolicina ljudi uključena, naravno da se stvari neće promeniti. Budući da u području Zaliva ima toliko praktikanata, zašto vam to područje ne bude prioritet i malo se potrudite tamo?

Učenik: Dafa učenici iz raznih krajeva vam šalju pozdrave! Pozdravi iz grada Fushun provincije Liaoning, grada Shashi iz Hubei provincije, grada Yantai, grada Puyang provincije Henan, grada Hefei, gada Pingjiang iz provincije Hunan, grada Jinana, grada Kunming, grada Dandong u provinciji Liaoning, grada Hangzhou u provinciji Fujian, grada Nanping, grada Minbei iz provincije Guizhou, grada Zunyi, grada Panjin, grada Huai'an iz provincije Jiangsu, grada Changchun, Beijing, Tianjin, Nanjing, Changzhou, Guiyang, grada Xishuangbanna iz provincije Yunnan, grada Shenyang, grada Ningde, grada Zhengzhou provincije Henan, grada Jilin, Hongdu iz grada Nanchang, grada Zhuhai, Laiyang, Chenzhou, Hengyang, Hengnan, Luzhou, univerziteta Tianjin, i grada Yiyang iz provincije Hunan.

Učitelj: Svima vam hvala! (Aplauz)

Učenik: Učenici Dafe su došli su u ljudski svet sa zavetima datim Učitelju. Ako u ovom životu koji se živi u ljudskoj opseni, učenik nije išao putem kako se zavetovao, da li on i dalje ima kultivacioni put koji vodi do Ispunjenja? I posebno, kako će ovo uticati na decu?

Učitelj: Ako biće pogazi svoj zavet, nebesa ovo smatraju vrlo ozbiljnim pitanjem. Naravno, ako nije sledio zlo dok su učenici Dafe bili progonjeni, ako nije pogoršavao situaciju koja je ionako bila loša, ako nije bio uključen u progon učenika Dafe, i ako je istovremeno bio u stanju da se identifikuje s Dafom, onda će mu ako ništa drugo biti dozvoljeno da ostane za narednu fazu. U narednoj fazi će i dalje biti ljudi koji će se kultivisati. Naravno, oni neće imati časti i slavu Učenika iz doba Fa-ispravljanja, jer njihova je vrlina neizmerna. Kad u budućnosti Fa bude ispravio ljudski svet, postojaće grupa učenika Dafe, ali njihova kultivacija će biti vrlo teška, tako da čak i najmanje skretanje u mislima će dovesti do toga da toj osobi ne bude prikazan Fa. Jednom kad dobiju knjigu, oni će je možda danima čitati, a ipak neće obavezno biti kultivatori. Znači da će za njih važiti viši standardi, budući da će u budućnosti biti prikazana prava slika svega. Drugim rečima, mada će u budućnosti biti teško, prilika za kultivaciju će i dalje biti.

Učenik: Povodom vaših govora u nekim mestima, koji nisu zvanično dobijeni od Falun Dafa asocijacije, da li je u redu ako ih ljudi u drugim mestima slušaju kako ih prenose individualni praktikanti?

Učitelj: Neki praktikanti vole da se ističu i s vremena na vreme, oni se pohvale tako što učine nešto novo i jedinstveno. Kao što sam rekao u mnogim prilikama: Ono što kažem u vezi posebnih okolnosti ili kažem malom broju ljudi ne treba snimati, niti treba prenositi drugim praktikantima. Neki ljudi ipak naprosto ne slušaju, i insistiraju da to rade. Oni se hvale, podrivaju Dafu i ometaju kultivaciju učenika Dafe. Znate, u kultivaciji je najočigledniji znak da osoba i dalje nedri ljudske vezanosti to kad ona radi stvari koje ne služe da potvrde Dafu, već da potvrde nju samu! Ovo igra destruktivnu ulogu. Ima onih koji često čine stvari u ime Učitelja, govoreći: "Učitelj mi je tražio da uradim to i to," "Učitelj je rekao to i to," ili "Učitelj ti je tražio da uradiš to i to." Ja nikad nikome nisam tražio da radi ovo ili ono. Svako ko to kaže navija na svoju vodenicu u ime Učitelja. Čak i ako nekome naložim da preduzme konkretnu radnju da bi se nešto rešilo, a ta osoba kaže stvari drugim praktikantima, ona i dalje igra destruktivnu ulogu. Zapamtite moje reči: Svako ko govori stvari u moje ime, čini loše. U najmanju ruku, u tom času on apsolutno ne govori stvari koje jedan kultivator treba da govori; on guši druge i gradi sebe u ime Učitelja. Naravno, ja mogu zatražiti od glavnih koordinatora da prenesu moje reči, i ja im to u tim slučajevima zatražim.

Učenik: Pet hiljada godina istorije kineske kulture postavilo je temelje za čovečanstvo da shvati Fa. Sad kad se proces Fa-ispravljanja bliži kraju, mi treba da posvetimo puno vremena da sklopimo udžbenike koji uče pravoj, standardnoj kineskoj kulturi i koji su pogodni za osnovne i srednje škole, kao i za ne-kineske učenike.

Učitelj: Ja mislim da ovo treba preduzeti zajedno sa osnivanjem škola, i da to treba raditi na koordinisan način. Ako među vama jedna osoba to želi da radi, a neko drugi želi to isto, trošeći ljudske resurse, materijalne resurse i energiju, a na kraju to možda neće biti upotrebljivo - pa nisi li to onda radio uzalud? Objašnjavanje činjenica i spašavanje ljudi je istinski hitna stvar u ovom času. Ljudi budućnosti će morati da isprave stvari koje su ranije uništili. Nije bitno što ih je ranije zlo navodilo da rade takve stvari, jer ta rđava dela su ipak učinila ljudska bića. Ljudi će morati da isprave loše stvari koje su ranije radili. Zato ono kako sada učenici Dafe rade stvari jednostavno daje čovečanstvu pravi put za slediti.

Učenik: Molim vas da nam pomognete da shvatimo značaj kineskog klasičnog plesa.

Učitelj: Nema puno da se kaže po pitanju značaja. Učenici Dafe koriste kineski klasičan ples u svojim predstavama. Treba li ovde da pričam o klasičnom kineskom plesu? (Publika se smeje) Pošto ga koristite u svojim predstavama, kazaću nekoliko reči o njemu. "Kineski ples " je u stvari skraćenica za klasičan kineski ples. I naravno, kineski ples uključuje folklorni ples, etnički ples itd. Zašto se kineski klasičan ples smatra klasičnim plesom? Jer je prenet iz stare Kine. Povodom stvari koje su prenete, zapravo postoje dva metoda: Jedan je kad se stare kulture različitih perioda utisnu u ljudske gene, oformljujući jednu vrstu nosioca koji je povezan sa svakim pokretom ljudskog bića, koji se zove "jun2 nosilac"; drugi način je preko kulturnog nasleđa, a prenošenje kulture može se podeliti na usmeno i pismeno predanje, na jednoj strani, i prenošenje plesnih položaja i pokreta na drugoj. Različiti krajevi imaju različite stilove plesa, a stvari koje su utisnute u ljudsko telo za uzvrat dovode do toga da položaji i pokreti ljudi definišu njihovu etničku jedinstvenost; ovo se odnosi na etnički nosilac koji postoji u onome što stvara ljudsko biće. Zato postoji velika razlika u svakom pokretu koji učine Kinezi, naspram osoba sa Zapada – na primer kad se podigne ruka ili noga, kao i njihovi izrazi lica. Zapravo, ovaj etnički "jun nosilac," je nešto što je vrlo teško naučiti. Koji god plesni položaj da napraviš, svako pružanje tvoje ruke ili postavljanje stopala izražava ovaj nosilac, i zajednička nit ide kroz istoriju.

Tri su glavne komponente kineskog plesa: fizički jun, fizičke forme i tehnika. "Fizički jun", koji se naglašava u kineskom plesu je zapravo izražavanje etničkog nosioca kroz fizičko izvođenje. Kroz istoriju nije bilo sistematskog prenošenja aspekta fizičkih formi kineskog plesa, ali su tehnike međutim prenete, i to izuzetno dobro. Kao što znate, znak "wu" u reči "wushu" (borilačke veštine) i znak wu u reči "wudao" (ples) su homofoni, što su bogovi smišljeno planirali. I zapravo, kad bi se znak wu [kao u wushu] koristio u mekanom kontekstu, on bi se odnosio na ples; ako se znak wu [kao u wudao] koristi u agresivnom kontekstu, odnosi se na borilačke veštine. U različitim dinastijama u istoriji i u raznim uslovima, u rasponu od kraljevskih dvorova, do [uslova] običnih građana, u mnogim prilikama, kao što su proslave i banketi, ples su izvodili ratnici, koji bi izvodili skokove, okrete i prevrtanje, koji uključuju tehnike borilačkih veština, i oni bi mahali mačevima, kopljima, motkama itd. S druge strane, fizičke forme su uglavnom prenošene među ljudima, i one uključuju mnoge elemente različitih stilova. Različite dinastije su takođe imale svoj dvorski ples, i ova praksa nikad nije prestala. Tek u novije vreme, međutim, ljudi su počeli da sistematski standardizuju kineski ples i uspostavljaju formalno učenje i predavanje kineskog plesa – to jest učenje kineskog plesa na sistematski način. Međutim, ovaj oblik plesa definitivno nije stvoren u novije vreme.

Kineski ples ima svoj sopstveni sistem vežbanja s ciljem da se izbruse osnove. Ima vežbe slične onima u baletu, poput onih koje uključuju vratilo, ili one koje se rade na parteru. Istovremeno, takođe imaju fizički jun, fizičke forme i tehnike. Fizički jun klasičnog plesa koji se danas koristi u Kini je ograničen sistemom partijske kulture, a razumevanje je prilično površno. Jun nisu samo pokreti u vežbama gledano s površine; tu se pre svega radi o unutrašnjim kvalitetima te etničke grupe. Na primer, kad zapadnjak i Kinez, od kojih nijedan ranije nije učio ples, zajedno počnu da uče kineski ples, oni će definitivno prikazati drugačije nosioce. Stvari koje se prenose kroz etnicitet se nalaze u kostima i u biću. Napredne tehnike u kineskom plesu uključuju prevrtanje, skokove, i okrete koji su teži od onih u baletu, i zahtevaju bolje ovladavanje tehnikom nego u baletu. Kineski ples je širi od baleta u smislu raspona, i ima daleko veći broj pokreta.

Balet ima samo nekolicinu pokreta, i ako pokušaš da im dodaš novi, to onda neće biti baletski pokret. Znači da se ne može menjati. S druge strane, kineski ples ima toliko puno pokreta da je u kineskom plesu relativno lako sačiniti portret bilo kog lika. To je moguće bez obzira na lik, okruženje ili okolinu koju treba opisati u plesu. To je jedna od njegovih snaga, i njegovo stvaranje je relativno lako. Kod baleta je, s druge strane, strašno teško iznaći novu kompoziciju, usled malog broja pokreta koji ima – to je svet koji tu postoji – i jednom kad odeš dalje od toga, to više nije balet. Pošto je kineski ples ogroman i sadrži tako puno toga, relativno je lakše stvoriti nešto. Znači, to je prednost za učenike Dafe kad koriste kineski ples u novogodišnjim kineskim predstavama. Povrh toga, Kina ima pet hiljada godina civilizacije, pa se bilo koja stvar može uzeti i prikazati na sceni. Pruža beskrajan, neiscrpan izvor materijala. Šta vredi ta užasno dosadna kultura zle KPK? Prošle godine, zla KPK je potrošila toliko para i radne snage da pošalje više od 60 plesnih trupa širom sveta u pokušaju da omete predstave učenika Dafe, lakrdijaškim nastupima, i nikog nisu zanimali njihove sirove i degradirajuće predstave. Morali su da plate ljudima da dođu da gledaju njihove predstave, i ljudi su im se ipak beskrajno rugali. Protraćili su milijarde i vratili se kući kao potpuni neuspeh. A mnogi njihovi izvođači su iskoristili priliku da prebegnu. U različitim trupama su se opako svađali zbog nejednake podele honorara; koštalo ih je bogatstvo jer niko nije hteo da gleda njihove predstave; a publika jedva da je nalazila dovoljno uvreda da ih njima zaspe. Sve njihove predstave su bile obilato zagađene lošim navikama iz partijske kulture, znači zla Partija ne radi ništa drugo nego se što okreče svoje točkove. (Aplauz)

Učenik: Kineski novogodišnji spektakl igra važnu ulogu u spašavanju živih bića. Neki praktikanti s rekli da treba da smanjimo cene ulaznica da bi spasili živa bića i da bi omogućili da više ljudi dođe da vide predstavu. Je li takvo razmišljanje u redu?

Učitelj: Ne, nije. Vi ste morali da spustite cene ulaznica ili da poklanjate ulaznice zbog toga što niste dobro obavili posao, niste postigli šta je trebalo, nije bilo drugog izbora, pa ste se suočili sa neposrednim problemom. To je zbog toga urađeno. To je bio rezultat vašeg lošeg rada.

Učenik: Objašnjavajući činjenice, ustanovio sam da je nekim Kinezima izvan Kine teže da prihvate istinu od onih koji žive u Kini.

Učitelj: Ranije je bilo tako, ali to više nije slučaj. Starija generacija Kineza izvan Kine, koja je ranije napustila Kinu, došla je u svoje zemlje kad je blok zle Partije bio u sukobu sa slobodnim svetom širom sveta. Na zemlje u bloku zle Partije, pa čak i njihove narode gledalo se s visine. Ne zato što su to ljudi iz druge zemlje, već zato što je Kina društvo pod vlašću zle Partije; rezultat je da se na Kineze gleda s visine. Uvek kad bi se pojavila ova tema Kine, niko nije odobravao, jer Kina je bila sinonim za zlu Komunističku partiju. Zato su neki stariji Kinezi izvan Kine osećali stid i poniženje. Oni su srećni kad je Kina jaka i prosperitetna, i ovo je rezultat toga što ne mogu da naprave jasnu razliku između KPK i Kine – to je komplikovano mentalno stanje – iako ne mora biti da obavezno odobravaju zlu KPK. Da Kina danas nije pod vlašću zle KPK i da ima normalnu vlast, i da je u isto vreme jaka i prosperitetna, naravno da bi oni bili srećni. Potrebno je da identifikujemo gde leži ključno pitanje za njih. Kad objašnjavamo istinu, potrebno je da odredimo gde je prepreka u umu te osobe.

Učenik: Neke od numera koje direktno opisuju Dafa stvari pretrpele su promene tokom predstava Kineskog novogodišnjeg spektakla u Njujorku. Je li to zato što učenici nisu imali jake ispravne misli, ili zato što publika nije mogla da prihvati te stvari?

Učitelj: Promene u programu su bile minorne. Ako nešto nije tako prigodno, treba ga zameniti. Bilo je smetnji, a sve su došle od strane specijalnih agenata zle Partije. Oni su pokušali da ometu mene, ali to im ni najmanje nije uspelo. Ako ja nešto želim da uradim, niko na to ne može uticati, koliko god se trudio. (Aplauz) Zato sam često govorio učenicima Dafe: "Treba da vam bude jasno šta radite. Možete slušati i uzimati u obzir tuđe sugestije, ali ako idete ispravnim putem ne treba večito da se kolebate."

Usput bih nešto hteo da vam kažem. Svi znate da tokom ovih godina otkad zla KPK progoni učenike Dafe, bilo da su se neki agenti KPK rđavo ponašali na internetu, ili je zla KPK izmišljala laži u medijima, sigurno je da su me neprekidno klevetali i smišljali laži svih vrsta. Naravno, to su bile najgore vrste greha, kakvi se nikako ne mogu okajati; u budućnosti će ovo shvatiti. Ali ja nikad nisam slušao, niti obraćao pažnju na išta od toga. Jeste li to shvatili? Ja uopšte nisam obraćao pažnju na te sajtove – možete li ovo da verujete? (Aplauz) Znao sam da će me klevetati, ali me nije zanimalo kojim imenima će me nazivati. I naravno, praktikanti mi nisu s tim mogli doći i saopštiti mi, pa mi niko nije ponavljao te stvari. (Publika se smeje) Zašto bih želeo da gledam te stvari? Te stvari me nisu mogle pokolebati. Ja sam znao šta radim, i znao sam početak i završetak ovog događaja, i to je bilo dovoljno! (Aplauz) Pa što se tiče ovog procesa u sredini, ja potpuno ignorišem mnoštvo stvari koje se dešavaju, koje god bile. Dok god moji učenici Dafe idu svojim putem dobro, to je sve što me zanima. (Aplauz)

Učenik: U novom članku Učitelja je rečeno da potpuno dezintegrišemo ometajuća božanstva u Tri domena koja učestvuju u ometanju Fa-ispravljanja. Na šta se odnosi "ometajuća božanstva "?

Učitelj: Ometajuća božanstva... stare sile i sve što negativno utiče na Dafu smatra se ometajućim božanstvima. (Aplauz)

Učenik: Ortodoksne religije iz istorije više ne mogu da vode u kultivaciji, i one sada ometaju Fa-ispravljanje. Kako onda se odnosimo prema njima?

Učitelj: Pričao sam o tome kako se ponašati prema njima. Ne treba da preduzimate nikakve radnje usmerene na religije, jer mi se fokusiramo samo na ono što je u umu ljudi. Ako osoba želi da se kultiviše, onda pričajte s njom [o Dafi]; ako želi da čuje činjenice, onda joj objasnite, i biće u redu. Nema ničeg posebnog za uraditi i ne treba da ciljate na ovu grupu. Samo ih čekajte da dođu vama. Ja sam rekao da će sva bića doći da čuju istinu jer je njihov odnos prema Dafi ono što će odrediti da li će biti zadržani ili ne. Zašto treba počistiti ta ometajuća božanstva koja kontrolišu religije? Jer ljudi u tim religijama moraju zauzeti stav, a ta ometajuća božanstva im ne dopuštaju, i lišavaju ih prilika da budu spaseni, pa zato moraju biti počišćena. Jer oni uništavaju živa bića. Uprkos činjenici da se ona manifestuju kao božanstva, mnoga bića [s religijskim afinitetima] su se reinkarnirala sa mnogo viših nivoa [nego što su ta božanstva] i postala su ljudska bića. Ona su toliko viša od njih da oni [ometajuća božanstva] ne zaslužuju da upropašćavaju te ljude. Zato se ometajuća božanstva moraju počistiti i svim bićima se dati šansa da zauzmu stav.

Učenik: Pozdrav, Učitelju! Ja sam učenik Dafe iz Pekinga. Pre nego što smo napustili Peking, priličan broj učenika Dafe nas je više puta podsetio da prenesemo pozdrave ako budemo u prilici da sretnemo Učitelja! Puno nam nedostaje Učitelj. Danas konačno imamo priliku da ispunimo ono što su nam oni poverili, pa u njihovo ime, heši Učitelju i veliki pozdravi! Pozdrav Učitelju! Pozdrav Učitelju!

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz) Zahvaljujem se učenicima iz Pekinga! Nije da učenici Dafe u Pekingu ne rade dobro posao. Kao što znate, najveća količina zlih sila je skoncentrisana u Pekingu, pa po pitanju efektivnosti objašnjavanja istine i stanja praktikanata, stvari tamo definitivno zaostaju u odnosu na druga mesta. Nije to zato što praktikanti imaju mane, već su zle sile tamo jače i skoncentrisanije. Sa sveobuhvatnim uništavanjem sve više i više zla, učenici Dafe u Pekingu neće zaostajati, niti imati nedostatke u odnosu na učenike u drugim mestima. To je sigurno. (Aplauz)

Učenik: Dafa učenici iz Osake, u Japanu, šalju svoje pozdrave našem velikom Učitelju! Učitelju, vredno ste radili! Mučim se zbog svoje nesposobnosti da se oslobodim svoje vezanosti za sebe, što je proizvelo zakašnjenje u spašavanju živih bića. Pored više učenja Fa, šta još mogu da učinim da zadovoljim zahteve za učenika Dafe iz doba Fa-ispravljanja?

Učitelj: Pošto znaš da nisi bio dovoljno dobar, naprosto to nadoknadi i zadovolji zahteve. Tri stvari učenika Dafe treba dobro obavljati. U ovom času najvažnije je spašavati živa bića, spasiti više ljudi. To je najvažnije.

Učenik: Učenici iz Kalifornije šalju heši Učitelju! Učitelju, molim vas da nam kažete da li i dalje treba da osnujemo Renesansni univerzitet? Da li je medicinska nauka budućnosti deo kultivacije?

Učitelj: Da li osnovati univerzitet zavisi od toga jesu li uslovi sazreli. [Pitaš za] medicinsku nauku budućnosti? Čak ni sadašnje medicinske nauke nisu kultivacija, izgleda. (Učenici se smeju) Učenici Dafe mogu se kultivisati dok rade u bilo kojoj profesiji, ali te same profesije nisu kultivacija.

Učenik: Pozdrav, Učitelju! Učenici iz Harbina šalju svoje pozdrave Učitelju!

Učitelj: Zahvaljujem se Dafa učenicima iz Harbina.

Učenik: U svetlu toga kako u poslednje vreme funkcioniše engleski Epoch Times, može li Učitelj da nas malo usmeri?

Učitelj: Ove stvari zavise od toga kako postupate u stvarima. Zašto je bilo problema, pitaš? To je nešto što bih ja vas trebalo da pitam. (Učitelj se smeje) (Učenici se smeju) Imate manjka u ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima, pa su izazovi definitivno veliki. Međutim, kineski se suočio s ovim na početku, i uspeo da prebrodi – oni su se izborili za to. Razmislite kako da više naučite i izvučete iz tih iskustava. Mada su konkretne stvari kako voditi novine i dalje na vama. To je isto kao shvatiti kako dobro da se kultivišete.

Učenik: Pre nekog vremena, Minghui sajt je dodao napomenu u kojoj je rečeno da u ovom času učenici treba da daju sve od sebe da ne stupaju u brak sa ne-praktikantima i novim praktikantima. Učenik Dafe s Tajvana bi ovo hteo da upita u ime učenika Dafe iz Kine.

Učitelj: Taj članak je napisao učenik Dafe, a ono što učenici Dafe pišu je otvoreno za diskusiju i razmenu ideja. Nije da je Fa od vas zatražio da nešto radite, niti da nešto treba uraditi na neki određen način. Učitelj to nije rekao, i to nije zahtev Fa. Međutim, kad učenici Dafe rade stvari, pametno je uložiti više napora. Ti si učenik Dafe, na kraju krajeva, pa treba da budeš odgovoran prema svojoj kultivaciji, i treba da budeš odgovoran prema sredini koju učenici Dafe imaju. Pa, ja mislim da ako uspeš da razmotriš stvari na ovoj osnovi, znaćeš da li neke stvari treba uraditi, i ako treba, kako ih valja uraditi. Ako sebe staviš na prvo mesto, vrlo je verovatno da mnoge stvari neće ići dobro, i da će nastati problemi. Ako zaista želiš da budeš odgovoran prema Dafi i svojoj sopstvenoj kultivaciji, dobro ćeš postupiti.

Učenik: Ja moram da radim tokom slanja ispravnih misli. Hoće li imati efekta ako šaljem ispravne misli dok radim?

Učitelj: Pod krajnje posebnim okolnostima, toj jest, kad zaista ne možeš da odložiš posao koji radiš u tom času, možeš završiti posao, pa onda poslati ispravne misli. Mogao bi reći: "Radiću dok šaljem ispravne misli," ali to je vrlo teško izvesti, zaista teško izvesti. Kad radiš na običnom radnom mestu, ne moraš obavezno koristiti pozicije ruku, jer drugi to možda neće razumeti. U redu je ako samo sediš u tišini, jer upotreba uma je dovoljna u svrhu slanja ispravnih misli. Ako istovremeno radiš, tada definitivno nećeš dobro slati ispravne misli. Ako kažeš da zaista ne možeš prestati s radom, onda je u redu da nastaviš s radom, pa da kasnije nadoknadiš. Ali kad učenici Dafe širom sveta šalju ispravne misli zajedno u isto vreme, moć je neizmerna. Da je svaka osoba bila u stanju da postupa po ovom pitanju sa snažnim ispravnim mislima i da je od samog početka dobro ovo radila, onda sada možda ne bi preostalo nimalo zla. Upravo zato što su praktikanti ometani ovom ili onom stvari, nije bilo dobro.

Učenik: Sada je 3.30 i Učitelj već skoro 2 sata predaje Fa. Učenici pozivaju Učitelja da uzme gutljaj vode.

Učitelj: Malo kasnije. (Aplauz)

Učenik: Šta učenici Dafe mogu da učine da pomognu drugom učeniku koji je na samrtnoj postelji?

Učitelj: Najbolje je čitati mu Fa. Bez obzira da li bi trebalo da umre u ovom času, sve zavisi od njega. Takođe, bez obzira da li su moji učenici Dafe stradali u progonu ili su napustili ovaj svet kao rezultat progona starih sila tokom ovog vremenskog perioda, svi oni su dostigli Ispunjenje. (Aplauz) Zašto to ide na taj način? Vi znate da ceo univerzum netremice posmatra ovo Fa-ispravljanje, i da su Tri domena stvoreni radi Fa-ispravljanja. Sva bića su čekala kroz dug tok istorije, sva na današnje Fa-ispravljanje. Svaka pojedina stvar koja se desi u ljudskom svetu danas je zaista značajna. A posebno su značajni svi događaji koji imaju direktne veze s Dafom, Fa-ispravljanjem, ili učenicima Dafe. Ako se neko usudi da kaže "Falun Dafa je dobra" tokom ovog vremenskog perioda kad se događa progon – samo na osnovu te izjave iz srca i bez da uradi bilo šta drugo – ta osoba će se definitivno vratiti na svoje prvobitno mesto! (Aplauz) Zašto je tako? Tokom ovog vremenskog perioda i usred zle sredine, on se i dalje usuđuje da potvrdi Fa, pa će definitivno postati božansko biće. Svako ko učini čak i samo mali ljubazan postupak ili malo dobro delo za učenike Dafe tokom ovog vremenskog perioda progona će definitivno postati božansko biće. (Aplauz) Jer ovo je najvažniji trenutak u istoriji, i bogovi netremice motre na svaku pojedinu misao u umu svakog pojedinog bića. Nebrojena, beskrajna bića u univerzumu posmatraju ljude sveta. U svakoj čestici vazduha postoje oči – vazduh vrvi od onih koji sve posmatraju, i vide svaku malu promenu [u mislima i ponašanju] bića na ovom mestu. Jer ovo mesto ovde je fokalna tačka Fa-ispravljanja, i [stvari koje sve ovde dešavaju] utiču na budućnost svih bića u celokupnom univerzumu. Ljudske oči ne mogu da vide ove stvari, pa njima izgleda kao da se ne dešava ništa značajno. Ali nebrojeni bogovi, brojni bez presedana, posmatraju Tri domena netremice. Kad bi ovo zaista moglo da vidi jedno ljudsko biće, njemu bi to bilo maksimalno užasavajuće. Nijedna jedina misao koju osoba ima, i ni jedna jedina ideja koja mu padne na pamet ne prolazi da je mnoštvo bogova ne vidi. Tako, sve što osoba uradi tokom ovog vremenskog perioda određuje njenu budućnost. Onda za učenika Dafe, koji je uradio tako puno stvari koje učenici Dafe treba da rade, razmislite: Gde on onda treba da završi? Nije li [vrsta osobe gore pomenuta] progonjena do smrti naprosto zbog toga što je učenik Dafe? Nije li on učenik Dafe? Ne samo da će dostići Ispunjenje, on će dobiti čast i slavu koju učenici Dafe treba da imaju. (Aplauz)

Sad kad sam na ovoj temi, nešto mi pada na pamet. Imamo neke praktikante koji se baš ne mogu nazvati tajnim agentima, ali stvari koje ste učinili su zaista strašne. Vi i dalje želite da se kultivišete, ali loše stvari koje ste ranije učinili koriste KPK, koja upotrebljava te stvari da vam preti. Vi se plašite da jednom kad vas KPK razotkrije, učenici Dafe će se drugačije ponašati prema vama. Plašite se da će se Učitelj drugačije ponašati prema vama. Zapravo, ja odavno znam za vas! Zbog tog [straha],vi činite stvari protiv svoje volje, koje od vas traži zlo. S jedne strane želite da budete učenici Dafe ali s druge strane nastavljate da činite loše stvari. Pa recite mi, kako da postupim prema vama? U ovom času imate samo dva izbora: možete se kultivisati odlučno, u kom slučaju ste učenici Dafe i sve što ste postigli će postati vaša moćna vrlina; ili možete stati na stranu zla u kom slučaju će sve ono što ste uradili biti ni za šta i predstavljaće stvari koje ste uradili da prikrijete svoje tragove. Ovo pitanje sam razjasnio. Šta više, moram vam reći da u ne tako dalekoj budućnosti svaka pojedina osoba koja je u ovom opisu više neće dobiti nimalo vremena. Vreme će vrlo brzo doći. Desiće se uskoro. Ljudskim rečima, to je "kazna," i ona je bliska. Ali bez obzira šta sam ranije rekao, nekim ljudima to samo uđe na jedno uho i izađe na drugo. Bez obzira da li izaberete da verujete, u ovom ključnom, istorijskom času [vaša odluka] nije mala stvar. Čitali ste Fa. Kojim pravcem ćete poći? Treba malo da razmislite o ovome i sami da odlučite.

Učenik: Kako da vodimo i usmeravamo svoju decu u kultivaciji?

Učitelj: Treba li vama, učenicima Dafe, zaista govoriti šta da radite? Ako dete još uvek ne može da radi vežbe, treba da mu čitate Fa i učite ga da peva pesme učenika Dafe. Deca mnogih učenika Dafe mogu da recituju Hong Yin. Neka od njih mogu da recituju mnoge pesme kao vrlo mladi. Oni su zbilja dobra deca.

Učenik: Pošto im je zlo ispralo mozak, neki učenici Dafe u Kini pomogli su zlu da proganja učenike Dafe koji su u zatvoru, praveći od njih invalide. Članovi porodica žrtava žele da pokrenu sudske sporove protiv njih. Učitelju, molim vas da nam kažete kako da postupimo.

Učitelj: Obični ljudi, naravno da imaju svoje sopstvene načine kako ovo rešavati. Ako je neko nekog učinio invalidom kroz progon, naravno da će oštećena strana hteti da ga tuži. U kultivaciji se ljudska bića kultivišu, a ne bogovi. Ako je neko počinio zločine među ljudskim bićima, naravno da on treba da plati za to. Ali s druge strane, ako [ta osoba kojoj je ispran mozak] zaista može ponovo da se kultiviše, i kultiviše se marljivo, moguće je da će se mnoge stvari promeniti. Ja sam rekao da je sve ovde radi Fa, i da je to prvo i najpreče. Ali ako ne možeš dobro da radiš stvari i ako ne možeš da zadovoljiš standard, onda si obična osoba. A kao obična osoba, moraš se suočiti sa realnošću onako kako se to zbiva sa običnim ljudima.

Učenik: Učenici iz San Dijega šalju pozdrave Učitelju! Učitelju, šta učenici Dafe treba da rade u svetlu porasta interesovanja za učenje kineskog u ovom času? Hoće li rad na obrazovanju na kineskom jeziku uticati na druge projekte koji potvrđuju Fa?

Učitelj: Zaista, učenici Dafe znaju da Amerikanci ne shvataju dobro stvari zle KPK. Amerikanci još uvek ne razumeju kulturu Partije, iako se toliko godina nadmeću sa zlom Partijom. Postojeći udžbenici koje je napravila zla KPK su [prepuni] partijske kulture. Ako ljudi uče kineski koristeći udžbenike iz Kine, neće li biti oblikovani u ljude zle partijske kulture? Učenici Dafe ovo mogu da vide vrlo jasno, pa imaju misao: "Možemo li da sastavimo neke udžbenike i stavimo ih na raspolaganje američkim obrazovnim institucijama?" U tom slučaju udžbenici moraju biti odobreni od strane američkog Ministarstva obrazovanja. U suprotnom neće biti od koristi čak ni ako možete da ih sačinite. Ako vam se čini da ovo možete da izvedete, onda samo napred s tim, ali ako ne, onda je malo vajde ako se to ne može izvesti.

Učenik: Dok promovišu ulaznice za NTDTV predstave, učenici su usvojili skraćeni izraz, "tui," za "promovisanje" ulaznica. Ali na kineskom ova reč zvuči slično izrazu koji znači "vratiti na refundaciju " (tui). Ljudi se pitaju hoće li ovo imati negativno dejstvo.

Učitelj: Nema negativnog dejstva. Ali pošto “promovisanje“ ulaznica i "povraćaj" ulaznica radi refundacije zvuče isto, hajde da promenimo izraz. Hajde da prestanemo to da zovemo “promovisanjem“ ulaznica, i zovemo ga “prodajom“ ulaznica (mai) – neće li ovo rešiti problem? (Publika se smeje) Istina je - [vi biste govorili,] "promovisanje ulaznica, promovisanje ulaznica," i u početku nisam mogao da razlikujem da li kažete "promovisanje ulaznica " ili "vraćanje ulaznica radi refundacije." Zvati to "prodajom ulaznica" je dosta dobro, zar ne? (Publika se smeje)

Učenik: Medijske organizacije poput New Tang Dynasty Television i Epoch Times su odigrale neizmerno krupne uloge u Fa-ispravljanju. Šta učiniti da naše medijske organizacije mogu finansijski da budu samostalne i da nemaju novčane probleme?

Učitelj: Od vas zavisi. Puno puta sam pričao o ovim stvarima, ali uvek će postojati potreba da ljudi posećuju potencijalne klijente i rade prodaju i marketing. Pošto ste vi učenici Dafe, šta god da se zatraži od vas – bilo da je to pisanje članaka, distribucija materijala, ili izlazak na ulice – vi to možete dobro obaviti. Ali izgleda da kad se od vas zatraži da posetite potencijalne klijente i bavite se prodajom i marketingom, vi to ne želite.

Učenik: U prethodnim predavanjima, Učitelj stalno govori da je kineska kultura polužbožanska kultura..

Učitelj: To je tačno. Božanska bića su ta koja su Kinezima dala njihovu kulturu, a ono što se ovde manifestuje je kultura koja je polu-ljudska, polu-božanska. Ta dva nisu u suprotnosti. Kultura Kine je polu-božanska kultura, ali bogovi su je dali ljudima.

Učenik: Kakav stav, mi učenici Dafe izvan Kine, treba da imamo prema praktikantima u Kini koji žele da odu izvan Kine. Treba li da ih ohrabrimo da ostanu u Kini?

Učitelj: Kad su ove stvari u pitanju, ne želim da kažem ništa apsolutno. Inače, ako bih danas nešto rekao, mnogi ljudi bi otišli u krajnosti. Učenici Dafe treba da ispune stvari koje treba da ispune! Ovo važi bez obzira gde se nalaze. Zaveti koje ste jednom dali moraju se ispuniti, i bića koja treba da spasite moraju se spasiti!

Učenik: Zbog sve većeg broja projekata koji potvrđuju Fa, broj ljudi koji objašnjavaju činjenice američkoj vlasti se smanjio, i mnoge stvari sporo napreduju.

Učitelj: Postoji određena količina finansijskih resursa, materijalnih resursa i radne snage, a i dalje treba uraditi puno stvari. Budući da je tako, potrebno je da vidite koje stvari su nevažne, koje su važne, i odredite kako dobro da ih uravnotežite.

Neke vlade zaista nisu dobro postupale, i to je zbog toga što je kontrola starih sila koju primenjuju na vlade raznih zemalja ogromna. Zašto je ovo slučaj? Jer znaju da učenici Dafe treba da rade mnogo stvari u Fa-ispravljanju i da oni imaju tako krupne izazove, i cilj je da se uspostavi moćna vrlina učenika Dafe. Ako bi moćna vlada nešto rekla, ili ako bi sve vlade krenule na režim zle Partije, zla KPK bi preko noći pala i progon se ne bi mogao nastaviti. U tom slučaju, ova sredina koja testira učenike Dafe više ne bi postojala, zar ne? I da li bi se onda i dalje mogli kultivisati? Zato je kontrola koju su stare sile stavile na svaku od različitih vlada od najjače vrste. Gledajući situaciju danas, sasvim je jasno da vrlo brzo truli demoni zle Partije više neće moći da kontrolišu svaku od pojedinih vlada. S masovnim uništavanjem zla koje se dešava, moć zla da kontroliše ljudska bića se brzo smanjuje.

Učenik: Vidim da ima zbilja puno religioznih ljudi koji zaista žele da se kultivišu, ali ih religijska uverenja sprečavaju da saznaju istinu.

Učitelj: Nisu njihove religije ono što ih sprečava da saznaju istinu, već su faktori ometajućih božanstava tih religija ono što ima negativan efekat. U ovom času je sve manje faktora u toj kategoriji; sve više ih biva uništeno. Postepeno će se desiti velike promene. Samo čekajte i videćete. (Aplauz)

Učenik: Dafa Učenici iz Belgije, iz Long Ajlenda u Njujorku, Zaliva San Franciska, Francuskog Bezansona, Toronta i Edmontona u Kanadi, Južnoj Americi, Irskoj, Šri Lanki, i Južnoj Koreji šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz)

Učenik: (Ovo je pitanje praktikanta zapadnjaka.) Učitelj je rekao da se sada ne bavimo individualnom kultivacijom, već spašavanjem živih bića. Mogu li zamoliti Učitelj da ovo dublje objasni?

Učitelj: Individualni napredak je i dalje prvi i najpreči. Ono što sam rekao je da dok potvrđuju Fa, među stvarima koje učenici Dafe treba da rade, najvažnija stvar je spašavanje živih bića, i to je u ovom času nešto hitno. Učenici Dafe u celini su, tokom kultivacije, prošli kroz nekoliko različitih faza. Pre 20. jula 1999, najvažnija stvar za učenike Dafe je bio napredak u ličnoj kultivaciji. Sve ostalo je bilo nevažno. U to doba su mnogi praktikanti osećali kako, ako uče Fa i rade vežbe, idu na gore kao raketa, lete gore. Proboj kroz nivoe je bio veoma brz. Bilo da ste sedeli ili stajali, vi ste činili proboj – probijali ste se čak dok ste hodali okolo ili jeli obrok! To je zaista bio slučaj u to doba, dok god ste učili Fa vi ste bili gurani na gore; bio je imperativ da unutar određenog vremenskog okvira učenici Dafe budu pogurani na njihova odgovarajuća mesta. Na taj način bi mogli da spašavaju živa bića kad dođe čas. I na taj način bi mogli da odole kad stare sile počnu da izvode svoje zlo i kad progon započne.

Onda je posle 20. jula 1999 – to jest, tokom progona - [nastalo pitanje] da li možeš postati pravi učenik Dafe, i tokom progona bi se videlo da li možeš da budeš čisto zlato. [To je bilo pitanje tog] da li možeš da iskoračiš i da li možeš da nastaviš da se kultivišeš pod pritiskom zla. Nisu li se mnoge religije u istoriji suočile s ovim? Nije li bilo savršeno očigledno? Ali usled vezanosti za strah i postojanja drugih vezanosti, neki ljudi nisu mogli da izdrže. Odjednom bi osoba našla da joj se ovaj ili onaj [deo u Dafi] ne dopada. Ali ono što joj nije odgovaralo nije bila sama Dafa, ili stvar tj. stvari koje je Učitelj radio, već to što je postao uplašen i tražio je opravdanja! On se ne bi usudio da iskorači, usudio da čita knjige, usudio da se kultiviše u Fa, ili da radi vežbe.

U ovom času, Fa-ispravljanje i učenici Dafe su izdržali progon, i to su učinili dok su potvrđivali Fa; i svakim korakom su sve bliže završetku. Elementi zla su eliminisani do tačke kad ih vrlo malo preostaje, i pritisak više nije tako velik. Gledajući sveukupnu situaciju, više nije u pitanju da li učenici Dafe mogu da dostignu Ispunjenje tokom procesa sazrevanja. Najveća stvar koju u ovom času treba uraditi je smisliti kako spasiti više ljudi sveta! Spasiti sva bića! To je postao monumentalni napor za učenike Dafe.

Tokom ovog progona, zlo je progonilo ne samo učenike Dafe, već takođe i ljude sveta! Ako osoba ima pogrešne ideje i misli o Dafi, ona će biti eliminisana čim dođe moćna struja Fa-ispravljanja, jer ono čemu se protivi je Fa, koji je stvorio celokupan univerzum budućnosti. U tom slučaju, gde bi mogla otiči? Ako ne želi da uđe u budućnost, može samo biti dezintegrisana i prestati da postoji. Zato je kritično da učenici Dafe spasu sva bića.

Učenik: Nakon što su mnogi praktikanti čuli [šta ste rekli o individualnoj kultivaciji], oni više ne obraćaju puno pažnje na svoju sopstvenu kultivaciju. Treba li da bude ovako? (Učitelj: Ovo je ići u krajnosti, što naravno da nije u redu.) Zar ne treba da spašavamo živa bića uz neprekidan napredak u individualnoj kultivaciji, kao osnovom?

Učitelj: Naravno da je to slučaj. Mora se tako raditi. Ne smete popustiti u svojoj ličnoj kultivaciji. Bez obzira šta radiš, bilo da je to objašnjavanje činjenica ili rad na projektima koji potvrđuju Dafu, najpre je potrebno da uzmeš kultivaciju sebe kao prioritet; samo tada će stvari koje radiš biti više svete, jer tada si učenik Dafe, i radiš stvari kao učenik Dafe da bi potvrdio Fa. Obični ljudi takođe mogu da rade stvari koje rade učenici Dafe, ali oni ne mogu imati moćnu vrlinu učenika Dafe. Oni mogu samo dobiti blagoslove i vrlinu, i gomilati buduće blagoslove.

Učenik: Učenici Dafe u Irskoj šalju svoje pozdrave našem milostivom, velikom Učitelju. Tokom proteklih nekoliko godina, rad na potvrđivanju Fa u Irskoj je naišao na ogromne teškoće. Nakon više od godinu dana napornog rada učenika Dafe, mi smo u osnovi sustigli napredak Fa-ispravljanja. Učitelju, molim vas da nam kažete da li su teškoće na koje smo naišli nastale zbog nedostatka marljivosti učenika, ili usled aranžmana starih sila i progona od strane zla?

Učitelj: Oba faktora doprinose. Tokom poslednjih nekoliko godina, elementi zla su bili brojniji, i tokom sadašnjeg vremenskog perioda, elemenata zla je malo, a učenici Dafe su postali još zreliji. Mnoštvo je razloga. Naravno, stvar većeg značaja je kultivisati sebe dobro.

Učenik: Dafa Učenici in Xinbin city of Liaoning province, Huairou area of Beijing, Fengtai district of Beijing, Zhejiang province, Liaoping county of Chongqing city, Lanzhou city of Gansu province, Jinchang city, Gulang county, Harbin city, Changzhou city, the Tongzhou area of Beijing, Jiamusi city, Shanghai Military District, Wuhan Military Zone, Chengdu Military Zone, Guangzhou Military Zone, the China Airlines system, Jiangxi province, Yuncheng city of Shanxi province, Zhangjiako city, Lechang city of Guangdong province, Baoding city of Hebei province, Wuhan city, and Shanxi province send greetings to Učitelj! (Učitelj: Svima vam hvala!) Dafa Učeniks in Fuyang city in Anhui province, Wuhan city in Hubei province, Jinzhou city, Chaoyang city, Shantou city and Jieyang city in Guangdong province, Chaoyang district and Haidian district of Beijing, Tieling city of Liaoning province, Changding county of Fujian province, Chengdu city of Sichuan province, the Wenjiang area of Chengdu city, Henan province, Huanggang city, Heze city of Shandong province, the Yanliang district in Shanxi province, Zhanjiang city, the arts and entertainment community in Beijing, Benxi city of Liaoning province, Daqing city, Kunshan city, Shengli Oil Field, Dongying city, Guangzhou city, Baoding city of Hebei province, Lanzhou city of Gansu province, Xinjiang province, Ankai city, Deyang city, Mianyang city, Santai city, Changsha city, Chengde city of Hebei province, the Xianghe area of Chifang city, Yunnan province, Tsinghua University, Macheng city of Hubei province, Beijing Institute of Technology, Taian city, the Shunxi area of Beijing, Chongqing city, the Yangpu district of Shanghai, Shijiazhuang city of Hebei province, and Qingdao city send greetings to Učitelj. (Učitelj: Svima vam hvala!)_

[Učenici iz] Norway, Germany, Austria, Australia's Queensland, Seattle of the U.S., Canada, the city of Melbourne, Venezuela, Argentina, Peru, Mexico, Chile, the Dominican Republic, Denmark, the Netherlands, Indonesia, the Czech Republic, Slovenia, Japan, Montreal, Sweden, Finland, San Diego, Ottawa, Cuba, Boston, Hong Kong, Macau, Australia, Houston, New York, Laos, New Mexico, Malaysia, New Zealand, Israel, Los Angeles, France, Sicily of Italy, Vietnam, New York's Albany, India, and all the teachers and students at the Fei Tian Dance School šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz)

Učenik: Moje dete je učenik u srednjoj školi. On uči Fa, ali nije tako marljiv kao kad je bio mlađi. Svaki put kad se približi lošim stvarima u običnom društvu, ja se zbilja brinem.

Učitelj: Da, dok su deca bila u godinama kad su učenici Dafe mogli direktno da brinu o njima, stvari su bile sjajne. Učili ste decu da uče Fa na pamet i svaki dan da rade vežbe. Čim su deca krenula u školu, međutim, stvari su se promenile. Dejstvo koje društvo ima na ljude je zaista veliko. To je u vezi sa moralom u društvu, koji ide na dole. Deca nemaju načina da se tome odupru. Čim stupe u društvo, oni uđu u veliku kolotečinu. Ako možeš da podstakneš svoju decu da uče Fa i vežbaju kako su to činili ranije, biće im teže da klize na dole zajedno sa društvom. Mnogi mladi učenici Dafe su otišli u drugom pravcu i postali su prilično loši dok su rasli, i to je razlog.

Učenik: Učitelju, molim vas da govorite o tome kako da bolje balansiramo između zahteva da bolje radimo na jednom projektu, pored lansiranja novih projekata.

Učitelj: To će zavisiti od toga kako koordinirate stvari među sobom. Od vas zavisi kako ćete balansirati. Količina energije koju osoba treba da uloži u projekat da bi ga dobro radila mora biti znatna. Ako se novi projekat započne povrh [onog što već imate], vreme će zasigurno biti skučeno. To je često slučaj. Kako ove stvari rešiti? Mnogi naši učenici Dafe imaju odgovornosti u više projekata, i stvari su zaista vrlo teške. Učitelj zna za vaše izazove. U budućnosti ću reći učenicima Dafe u Kini o izazovima s kojima ste morali da se suočite, i reći ću vam kako ste, pod tako teškim okolnostima, potvrđivali Fa i obuzdavali progon od strane zla na njima.

Učenik: Učenici Dafe su uspeli da urade puno stvari s manjkom radne snage, ali rezultati nekih projekata su bili slabiji od idealnih. Čini mi se da izvesni projekti zahtevaju da budemo profesionalniji, i tek tada će moći brže da napreduju.

Učitelj: To je zaista slučaj. [Ovo na šta ti misliš je] baš kao naša novogodišnja predstava. Već nekoliko godina naši učenici Dafe ulažu puno napora u nju, ali efekat je bio ograničen jer stepen profesionalizma nije bio na nivou. Jednom kad je postao profesionalnog kalibra, krenula je druga priča.

Učenik: Feljton "Rastakanje kulture KPK," koji objavljuje Dajiyuan, pruža detaljnu analizu partijske kulture, ali ne pruža nikakav jasan odgovor na [taj problem]. Da li odgovor treba da pruže učenici Dafe dok potvrđuju Fa?

Učitelj: Odgovor leži u pet hiljada godina kineske civilizacije. Pet hiljada godina kineske kulture su istinska, legitimna ljudska kultura. To je odgovor.

Učenik: Učitelju, možete li molim vas da govorite o značaju Fa-ispravljanja pomoću umetničke izložbe Istinitost-Blagost-Trpeljivost?

Učitelj: Svi znate da nekoliko glavnih stvari igraju avangardnu ulogu u nagonjenju ljudskog društva da klizi na dole. Jedna su radovi stvoreni [u novijim] scenskim umetnostima, a druga su ti radovi stvoreni [u novije vreme] u likovnoj umetnosti. To je ono što najdirektnije deluje na ljude i to ima najveći uticaj na um i svest ljudi, kao i na njihova čula. To direktno utiče i pogoni promene u ljudskim moralnim standardima, i to kvari ljudska bića na najbrži i najdirektniji način. Stoga, forme koje preuzimaju modernistička umetnost, modernistička kultura i modernistička scenska umetnost igraju avangardnu ulogu. Čovečanstvo je odbacilo istinske, legitimne umetničke forme artističkog stvaranja koje su im bogovi dali, i stvorili su neke stvari koje su modernističke i znatno zasićene demonskom prirodom, negiraju stvari koje su bogovi dali ljudima i proglašavaju bezvrednim istinske forme umetničke kreacije koje su bogovi dali.

Učenici Dafe znaju da su ljudsku kulturu ljudima dali bogovi i da je ne verovanje u bogove osnovni razlog zašto ljudski moral klizi nizbrdo. Zato učenici Dafe ne mogu da posmatraju stvari pomoću potonulog moralnog standarda ljudskih bića. Ono što učenici Dafe stvaraju moraju biti stvari koje vode nazad do onog što je ljudima dato. U tom slučaju, ono što radite samo po sebi sprečava i guši iskvarene elemente, i igra vodeću ulogu u obnavljanju stvari u njihovo izvorno stanje. To je sigurno, pa sama izložba slika razotkriva progon dok istovremeno vodi ljude natrag [u pravo stanje] putem metoda koji su korišćeni u kreiranju tih dela; omogućava im da se vrate načinu ljudskih bića, i pomaže ljudima da se okrenu i pođu nazad.

Kad ljudska biča odbace metode stvaranja umetnosti kojima su ih bogovi svojevremeno naučili, najveći problem je to što su ljudi dali prioritet svom sopstvenom načinu razmišljanja i idejama o stvaranju umetnosti, i napustili uputstvo koje su bogovi dali ljudima: tačno prikaži stvari. Kad se stvara umetnost, tačno prikazivanje predmeta je prvo i najpreče i ne može se promeniti. Jer to su bogovi darovali, i to je standard to po kom se potvrđuje umetnikov nivo i tehnička veština. Jednom kad se to promeni, stvari postaju haotične i nedostaje im princip, i to je razlog u pozadini pojave modernističkih stvari. Kad čovek, u svojim umetničkim stvaranjima, propusti da da najviši prioritet autentičnosti, tačno prikazujući stvari, ono što stvara su samo škrabotine, a ne slikarstvo. Pošto ljudska biča više ne zadovoljavaju standard i njihovi moralni standardi su iskvareni, kad su lišeni čestitih misli, bogovi odustanu od njih. Put [koji su preuzela ljudska bića] onda postaje još besciljniji i još opasniji.

Učenik: Tokom intervjua, neki renomirani advokati, aktivisti za ljudska prava i obični ljudi u Kini više puta su od nas zatražili da pozdravimo Učitelja. Oni smatraju da su učenici Dafe jedina nada za budućnost Kine.

Učitelj: To nije pogrešno reći, ali učenike Dafe ne zanima politička moć običnih ljudi, niti će se oni mešati u obične poslove. Mi se samo suprotstavljamo progonu i spašavamo ljude. Nije pogrešno kad ljudska bića daju toliko značaja političkoj moći ljudi, i koji politički entitet će vladati u budućnosti zaista jeste važno za društvo. Učenici Dafe su kultivatori. Dezintegrisati zlu KPK je najosnovniji način da se progon privede kraju, a razotkrivanje zločina zle KPK se radi da bi se izbavili svi životi koje je ona zatrovala. Sve u Tri domena je spremljeno za kultivaciju učenika Dafe i današnje spašavanje živih bića, i dešavanja su učenicima Dafe su najvažnija. Kad u budućnosti Fa bude ispravio ljudski svet, za čovečanstvo će nastati novo stanje stvari. Drugim rečima, ono što će se dešavati u budućnosti pripada budućnosti. Tako učenici Dafe treba da se skoncentrišu na to da rade ono što rade. U bliskoj budućnosti, bogovi će se prikazati čovečanstvu, i sve ono u šta ljudska bića ne veruju će se prikazati pred ljudima koji preostanu, i ljudska vrsta će se vratiti natrag na put koji zaista treba da sledi.

Učenik: Učitelj puno nedostaje učenicima u Mančengu u Hubei provinciji. Zamolili su me da vam pošaljem pozdrave. (Učitelj: Zahvaljujem se svim učenicima Dafe u Mančengu) Juče sam pročitao na Minghui da učenici u Kini prate emitovanje Minghui radija i rade vežbe sinhrono širom Kine, i da su rezultati vrlo dobri. Šta da rade učenici izvan Kine?

Učitelj: To bi trebalo da je dobra stvar. Još uvek pratim i čekam da vidim kako će na kraju ispasti.

Učenik: Nedavno sam ugostio nekoliko ljudi iz Kine koji sebe nazivaju učenicima Dafe, i gledao kako stare sile koriste nedostatke tih praktikanata. Oni su čak iz istog kraja, i tvrde da su došli u SAD da pomognu Učitelju u Fa-ispravljanju. Ali u mojim interakcijama s njima, ja vidim da oni ne rade zaista stvari koje učenici Dafe treba da rade. Pored preokupiranosti stvarima u vezi s njihovim imigracionim statusom, poslom itd, njihovo kultivaciono stanje nije dobro.

Učitelj: Da. U ovom času ništa ne bih rekao, i ne želim još da donosim bilo kakve zaključke, jer bilo šta da kažem stvorilo bi teškoće u njihovoj kultivaciji. Da li osoba može uspeti zavisi ne samo od toga da li se kultiviše, već takođe i od toga da li je taj život sposoban da bude spasen. Šta god bio slučaj, bez obzira da li su oni napustili Kinu, ili su i dalje tamo, oni se moraju vladati kao pravi učenici Dafe. Inače, nema razlike gde se nalaze.

Učenik: Iako su svi članovi moje porodice praktikanti, već dugo vremena ne uspevamo da razrešimo neke sukobe. To me zbunjuje i boli.

Učitelj: Dok se učenici Dafe kultivišu, konflikti će sigurno nastajati. Ako svi ne možete da potražite unutar, onda bez obzira da li pripadate istoj porodici ili ste normalne kolege praktikanti, konflikti će sve više narastati, a vi i dalje nećete moći da prođete testove kako vreme bude prolazilo. Kako onda to da razrešite? Svi morate pogledati unutar. Ako jedna osoba može da prednjači u ovome, ona će olakšati stvari. Ako svi to budete mogli, stvari će biti razrešene.

Kakav stav mnogi učenici Dafe neprekidno imaju prema svojim članovima porodice? "Oni su moja porodica, pa kad su u pitanju stvari koje bi bile dobre za njih, biće onako kako ja kažem. Ja ću se pobrinuti za neke stvari umesto njih, jer na kraju krajeva, ja radim u njihovom interesu.“ Ne ide tako. Jednom kad počnete da se kultivišete, vi ste kolege praktikanti, i svako od vas treba da se vrati u svoje nebesko carstvo. Onaj ko se dobro kultivisao će moći da se vrati, i niko ne može da se kultiviše u ime nekog drugog. Među običnim ljudima, može se desiti da jednom kad neko postane moćni političar, on će svojoj porodici doneti koristi. To se može desiti, jer to su stvari običnih ljudi. Ali tako ne ide kod stvari koje prevazilaze stvari običnih ljudi. Svako ko se kultiviše ima korist, a ako se osoba ne kultiviše, ona neće imati koristi – niko se ne može kultivisati u ime nekog drugog. Budući da je tako, morate ozbiljno gledati na probleme i sukobe koji se javljaju među vama. Ne možete se ponašati kao obični ljudi, koji rade šta hoće. Ako zaista možete gledati na članove svoje porodice kao na kolege praktikante kad je u pitanju postupanje u stvarima kultivacije, ja mislim da ćete definitivno moći da razrešite sukobe.

Učenik: Učenici Dafe u Kini su napravili puno talismana sa likovima bude Šakjamunija, bodisatve Guanjin, i sličnima. Kad je Učitelj objavio članak "Potpuno uništite ometajuće bogove u Tri domena koji učestvuju u ometanju Fa-ispravljanja," neki učenici su doneli zaključak da nije u redu koristiti te bogove na talismanima. Učitelju, molim vas da nas poučite.

Učitelj: Naravno da nije u redu. Razlog zašto je to funkcionisalo ranije kod običnih ljudi je to što je Učitelj učinio da to za njih funkcioniše, a na osnovu činjenice da ste spašavali ljude. Ali u vašem slučaju to nije u redu. Učenici Dafe treba da potvrde Fa, pa kako možete ići i potvrđivati druge bogove? Kad bolje razmislite, ko onda spašava te ljude? Nije li to krupan problem? Ne navodi li to onda ljude da veruju u bogove koji i sami treba da zauzmu stav prema Dafi tokom Fa-ispravljanja? Da li ti bogovi mogu ostati, ili ne, i dalje zavisi od njihovih postupaka. Ti talismani nemaju dejstva – Učitelj je taj koji čini da oni funkcionišu. Zadatak učenika Dafe je da potvrde Fa, a nikako nije zadatak tih bogova. S ovim morate biti načisto.

Učenik: U poslednje vreme vidim da puno kolega praktikanata prolazi kroz test emocija.

Učitelj: Da, to je tačno. Zla KPK želi da gurne ljudsko društvo prema uništenju, i to je metod koji oni koriste. Pronevera, korupcija i slično ne vrede puno. Hajde da sagledamo iz drugog ugla. Recimo da je osoba uključena u proneveru i korupciju, a novac koji je proneverila pripada KPK. Ako je KPK oslabila usled ovakve korupcije, onda je ona zapravo učinila nešto dobro. (Publika se smeje, aplaudira) Pa to nije problem. Najveći problem je to što zla KPK uništava ljudski moral. KPK zna da Falun Gong uči Zhen, Shan, Ren i da uči ljude da budu dobri, pa za uzvrat ona uči ljude da budu loši, posebno po pitanju odnosa sa pripadnicima suprotnog pola. Znate li do koje mere je kinesko društvo potonulo? Ono je užasno iskvareno – društvo koje je postalo popuno iskvareno. Danas je zbilja teško pronaći neiskvarenu, nevinu mladu devojku. Zašto je postalo toliko loše? Zar KPK ne želi da jednostavno uništi ljude? Zar učenici Dafe ne žele da se kultivišu natrag do svog izvornog bića? Zašto ne gledate sebe kad su ove stvari u pitanju? Da li želite da postanete iskvareni zajedno s društvom, zajedno sa zlom KPK? Nije li ovo ozbiljna stvar? Gledajući stvari s ovog stanovišta, jesu li ljudi u Kini i dalje u ljudskom stanju? Nije li ovo ozbiljno? Učenici Dafe treba da prekinu i zaustave pad sveta. Radi se o tome da se ne dopusti čovečanstvu da klizi na dole, pa kako to da vi posle toliko vremena ne uspevate da iskoračite iz toga? Apsolutno morate obratiti pažnju na ovo.

Učenici Dafe ne smeju, pod bilo kojim okolnostima, imati dalje probleme u ovom smislu. Ne želim da vidim da pravite ovakve greške. Momcima i devojkama učenicima u plesačkoj trupi nije dozvoljeno da se tek tako mešaju. Takođe, pošto su tako mladi, strogo im je zabranjeno da se zabavljaju. I drugi učenici Dafe treba da obrate pažnju na ove stvari. Ako se ovakav problem desi na našoj akademiji, svako ko je u to uključen biće poslat kući, bez izuzetka. Kad učenici Dafe sami ne mogu da budu dobri, oni ne mogu spašavati živa bića. Ako sami ne možete da postupate dobro, kako možete spašavati živa bića? Kad su misli koje projektujete neispravne, kako možete dobro obavljati taj zadatak? To je onda isto što i pomagati zlu.

Učenik: Prošlo je manje od godine otkad sam dobio Fa. Bez prestanka se svojski trudim da radim tri stvari dobro i pratim ogromnu silu Fa-ispravljanja. Kakve predloge imate za učenike koji su nedavno dobili Fa?

Učitelj: Ovo je odlično pitanje. Onim učenicima Dafe koji su upravo dobili Fa, ja kažem da ste izuzetne sreće. Da li znate kakvoj ste se grupi priključili? Ovi kultivatori su uspeli da budu ovde gde su danas posle najsurovijeg od svih testova. Naravno, ovaj progon još nije gotov, ali zlo više nije obilato i neobuzdano, a pritisak više nije toliki. Međutim, zbog toga što tek nedavno ušli [u Dafu], standard za kultivaciju neće za vas biti snižen. U kultivaciji se morate jako truditi da dobro radite tri stvari koje učenici Dafe treba da rade, i istovremeno da spašavate živa bića i ispunite uloge koje Dafa učenici treba da ispune. Da biste ove stvari dobro radili, morate dobro učiti Fa. Puno se trudite da učite Fa, i bićete u stanju da pratite napredak Fa-ispravljanja, i na impresivan način ćete postati učenici Dafe kojima pristaje to ime, i koji su iz perioda Fa-ispravljanja.

To je sve za danas. (Aplauz)

Učitelj je zbilja srećan što vas sve vidi (srdačan aplauz), posebno danas. (Aplauz) Učenici Dafe koji su se probili kroz ovaj progon: Vi ste zbilja izuzetni. (Aplauz) Dobićete svu čast i slavu koju učenici Dafe treba da imaju u budućnosti. (Aplauz) Prošli ste kroz najnaporniji, težak vremenski period. Mislim da učenici Dafe, u ograničenom vremenu koji preostaje na kraju, treba da ispune svoje istorijske misije još bolje i sjajnije! (Duga pauza)

Li Hondži
07.04.2007.