Falun Dafa Minghui.org

Ako se progon nastavi još pet godina, kako treba da se ponašamo?

(Minghui.org)

Vezanost za vreme, koju imaju praktikanti Falun Dafe, kao i njihova nada da će se progon uskoro okončati, stvorili su nedostatak koji stare sile koriste. Učitelj je zato odložio završetak Fa-ispravljanja. Naučili smo lekciju. Međutim, od nedavno neki praktikanti šire glasine da će Komunistička Partija Kine (KPK) pasti 2017 ili 2018, i ponovo se javlja vezanost za kraj progona. Ovde želim da podelim svoja lična shvatanja Učiteljevih učenja po ovom pitanju.

Najvažnije je da se praktikanti oslobode misli o završetku progona. Fa nam daje mudrost i prosvetljuje nas ako marljivo učimo Fa. Harmonizujuća snaga Fa može pomoći da se dobije odgovor na sva pitanja koja imamo.

Nagoveštaji Učitelja

Učitelj je rekao pre 9 godina:

“Trenutno, dok Fa–Ispravljanje neprestano napreduje, površinska dimenzija izgleda kao nešto što bi bilo probušeno i sa malim ubodom. Ostalo je vrlo malo toga.” (“Predavanje Fa na konferenciji u New Yorku 2008.” iz Predavanje na konferenciji VIII)

Reči Učitelja mi govore da bi Fa ispravljanje već dostiglo ovu dimenziju da su praktikanti bili marljivi i dobri.

Učitelj je rekao:

“Već sam rekao da je Fa ispravljanje kozmosa već u poodmakloj fazi, skoro završeno, i da je to prijelaz prema stadiju u kome Fa ispravlja svijet ljudi. Zato u ovome periodu, svi morate raditi još i bolje.” (“Fa predavanje na Fa konferenciji u New Yorku povodom 25. godišnjice širenja Dafa”)

Gornja primedba Učitelja jasnije nagoveštava buduće događaje, jer on ima želju da praktikanti budu dobri. Treba da znamo da Učitelj upravlja Fa-ispravljanjem. On je taj koji uređuje budućnost novog univerzuma.

Mi ne znamo koliko će još trebati vremena da Fa-ispravljanje stigne do ove dimenzije. Međutim, ja verujem da je ključ u tome koliko ljudi je spašeno, i da li oni praktikanti koji su zaostali mogu sustići ostale.

Učitelj je rekao:

“Sećam se da me je neko pitao koliko ljudi je potrebno da istupi iz Partije da bi KPK pala. Pokazao sam pet prstiju; nisam mu dao broj.“ (“Fa predavanje na Fa konferenciji u New Yorku povodom 25. godišnjice širenja Dafa”)

Ako izračunamo koliko ljudi dnevno istupi iz KPK, na osnovu statistika Epoch Times, biće potrebno više od 5 godina dok se ne okonča progon.

Pretpostavljam da je Učitelj mislio na 500 miliona ljudi. Mora da postoji razlog što je Učitelj sada podelio taj broj s nama. Praktikanti moraju ceniti preostalo vreme i fokusirati se na to kako da spasu više živih bića na efikasan način.

Učitelj je rekao:

“Kao što sam rekao, sve što se danas dešava u običnom društvu je rezultat misli učenika Dafe. Iako stare sile postoje, ako nemate te misli, one ništa ne mogu.” (“Predavanje Fa na Fa-konferenciji u Filadelfiji, SAD“ iz Predavanje na konferenciji II)

Moje pogrešno razumevanje ovog predavanja je bilo da progon starih sila neće trajati duže od 10 godina. Ovo je zapravo označilo da ja nesvesno prihvatam aranžman starih sila. Sada shvatam da je izvor te vezanosti moja nestrpljivost da se progon okonča. U mojim očima, ovo se odnosi na vezanost za dobitak i gubitak.

Učitelj je rekao:

Ne mariti za ljudsku bol ili radost, kultivator.

Ne biti vezan za dobitak ili gubitak u Svijetu, Arhat.

(“Iskočiti iz Tri Sfere“ iz Hong Yin)

Ponekad se pitam da li bih se odrekao Dafe ako progon ne bi bio okončan u času kad napustim ljudski svet.

Ovo nameće pitanje: „Zašto se kultivišemo?“ Ako je cilj naše kultivacije da dobijemo Ispravno dostignuće tj. dostignemo Ispunjenje, smrt praktikanta bi pomogla da se ovaj cilj dostigne. Međutim, strah od smrti je snažna žudnja za živote na ovom svetu.

Učitelj je rekao:

“Zlo pokušava sve moguće stvari kako bi vas povuklo dolje. Neki bogovi ne žele da se uzdignete kroz kultiviranje. Ne mislite, "Oni žele ono što je dobro za nas i žele da se uzdignemo kroz kultiviranje." To nije istina! Oni pokušavaju sve moguće kako bi vas povukli dolje i kako vam ne bi dopustili da se uzdignete. To vam mora biti na umu i to tako i je u stvarnosti. Bogovi u različitim područjima imaju misli specifične za različita područja. U Fa-ispravljanju oni ne mogu vidjeti ultimativnu istinu kozmosa i neki od njih jednostavno ne vjeruju da su Fa–ispravljanje i Dafa učenici vrijedni.”( Fa predavanje u Los Angeslesu

Stare sile su čvrste u tome da mi ne zaslužujemo da budemo deo procesa ako istinski ne možemo da se odreknemo sopstvenih ljudskih tela. Mi se kultivišemo u Fa novog univerzuma. Naš zadatak je da ispravimo Fa na ovom svetu. Koliko nas se zaista odreklo života i smrti da zaštiti Dafu?

Učitelj je rekao:

“Ako je kultivator sposoban da se oslobodi misli o životu i smrti pod bilo kojim okolnostima, zlo će ga se svakako plašiti. Kad bi svaki učenik mogao ovo, zlo bi samo po sebi prestalo da postoji.” (“Eliminišite svoje poslednje vezanosti” iz Bitno za dalje napredovanje II)

Reči Učitelja označavaju da se mnogi praktikanti i dalje bolje smrti, i to je ono zašto se progon i dalje zadržava.

Kad god se Fa-ispravljanje bude okončalo, mi ne treba da budemo vezani za to da li će kineska vlast povratiti ugled Dafi.

Učitelj je rekao:

Ne gajite nikakve lažne nade o zlobnoj KPK. Taj zlobni demon je došao ovdje uništiti čovječanstvo. Dok objašnjavate istinu, prvo trebate postići da ljudi svijeta jasno vide njenu prirodu. Dafa učenici ne bi trebali gajiti nikakve maštarije o njoj.” (“Ostanite bistre glave ”)

Mnogi članci objavljeni na Minghui sajtu vode polemiku o tome kako Učitelj produžava vreme pre kraja Fa-ispravljanja. Međutim, iz perspektive Fa, ovo je samo pitanje rasporeda unutar vremena, dok se konačno vreme za Fa-ispravljanje neće promeniti.

Učitelj je rekao:

“Onaj dan, na koji će se istorija završiti - taj dan se nikako ne može odložiti. Mogu se menjati samo specifične stvari, ono što se odvija u tom procesu. Ono što nije dobro urađeno će na dalje uticati na stvari, ali taj sveukupni vremenski okvir se ne može prekoračiti. Tu se ne radi o tome je li Učitelj milostiv, ili ne. Na kraju, realnost je takva da sve ono što je spašeno ili re-formirano, ako ne zadovoljava moj standard, bilo je uzalud i moraće da bude uništeno. Ovo vreme ne može se produžiti. I tako stoji stvar sa bićima koja se ne mogu spasiti.” (“Fa predavanje na 20. godišnjicu“ iz Predavanje na konferenciji XI)

Reči Učitelja su upozorenje za praktikante da moramo duboko kopati u potrazi za korenom svojih vezanosti i eliminisati ih.