Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Fa-konferenciji zapada SAD 2004.

Zdravo! (“Zdravo Učitelju!” Aplauz) Ovaj progon traje godinama. Ali, što se tiče tih zlih bića, njihovo stanište i šanse da opstanu su sve manje i manje, a život postaje sve teži i teži za te rđave ljude koji su orkestrirali progon na ovom svetu. Po pitanju sveukupne situacije Fa-ispravljanja, sad kad se radi o ovom progonu koji je orkestrirao talog, šljam čovečanstva, ljudima sveta postaje sve jasnije i jasnije, a posebno se bude ljudi u Kini—ljudi su sagledali koliko je zao progon i shvatili su razloge u pozadini progona. Možete reći da sadašnja situacija ide sve više i više u korist učenika Dafe koji objašnjavaju istinu, spašavaju ljude sveta, i razotkrivaju progon. Trenutno, pošto je većina ljudi sveta uspela da postane razborita nakon što je zlo očišćeno, i može racionalno, samostalno da razmisli o progonu Falun Gonga, rđavim ljudima postaje teže da održe opaku represiju. Činjenica da se ljudi sveta bude je veoma uplašila zlo. Ljudi sveta više ne žele da budu krivi za ono što zlo čini, i to onemogućava zle faktore i pokvarene ljude da dalje nastavljaju opaki progon, dok im je ipak teško da se izvuku iz njega. Kad su zla bića frenetična i iracionalna, ona povećavaju progon, ali uzaludno, pa postaju još više frenetična. Meni se sada čini da ga dalje ne mogu povećavati, ali ne mogu odstupiti; ne mogu odstupiti, a izgubili su oslonac. Sada su ljudi sveta prozreli ovu zlu represiju, ali šteta koju je najopakiji progon napravio učenicima Dafe je krupna, i u svoj istoriji nikad nije bilo ovako zlonamernog progona. Iz druge perspektive, sve što su učinili Dafi i učenicima Dafe je kao da su učinili sebi, jer će u budućnosti za to morati da plate mnogostruko.

U kosmosu postoje dobro i zlo, negativno i pozitivno, i vrlina i porok, i ovo donosi uzajamno-podsticanje i uzajamno-suzbijanje u kosmosu. U stvarnosti ljudi to ne mogu da vide, a pokvareni ljudi će još manje misliti da je od samog početka progon bio osuđen da propadne, i da je učenicima Dafe, u tom procesu, omogućeno da uspeju u svojoj kultivaciji. Drugim rečima, namere pokvarenih ljudi su bile opake, ali se desilo da one pruže uslove da učenici Dafe uspostave sebe kao učenike Dafe. Naravno, ja nisam želeo da nastane ova situacija, i dok smo bili progonjeni, učenici Dafe i ja smo radili na tome da zaustavimo progon i ne dopustimo bićima da zgreše prema Dafi. Ta bića koja se ne mogu spasiti insistiraju da čine zlo, ali ona ne znaju princip da se pozitivno i negativno istovremeno javljaju iz svake reči i svakog postupka. Jer na ovom nivou starog kosmosa postoji princip uzajamnog-podsticanja i uzajamnog-suzbijanja i dva faktora, pozitivan i negativan - nešto pozitivno i negativno nastane svaki put kad osoba nešto učini. A to uključuje sve što se učini u ljudskom društvu, ta dva faktora istovremeno se manifestuju u svemu. To uključuje sve što neko izgovori, učini, ili čak pomisli—pozitivni i negativni faktori će se manifestovati u svemu ovome. Na isti način, kod ovog progona, svi vi znate šta je njegov cilj, kao i da je namera u njegovoj pozadini zbilja zla, ali ishod je takav da kad su učinili zle stvari, oni su takođe omogućili učenicima Dafe da se kale do tačke zrelosti suprotstavljajući se progonu. I što je progon oštriji, on je više u stanju da uspostavi učenike Dafe. Pokvareni ljudi uopšte ne znaju za ovaj princip. Iz moje perspektive, kao vaš učitelj, ja tokom Fa-ispravljanja apsolutno ne prihvatam da se ovaj zli progon koristi da se testiraju učenici Dafe, i učenici Dafe ne treba da imaju pogrešnu predstavu da trpljenjem progona mogu da se kultivišu. Dafa i učenici se protive progonu, to je dužnost učenika Dafe. Ako se ne kultivišete na osnovu Fa, ne možete se kultivisati na više samo trpljenjem progona, a još manje možete dostići standarde za učenike Dafe. Nemojte priznavati ovu tzv. “sredinu” koju su obezbedile stare sile, jer za vreme Fa-ispravljanja ja bih izveo da se sva bića saobraze sa Dafom, i uopšte nije bilo neophodno da se učenici Dafe kale usred ovakve zlobe. Fa-ispravljanje će svakako uspeti, i učenici Dafe će svakako uspeti. Moji učenici će uspeti sa njima radeći te stvari, i moji učenici će uspeti bez njih radeći ove stvari. Samo što je zlo insistiralo da ovo učini, što je omelo Fa-ispravljanje, navelo ih da počine grehe čineći zlo, i proizvelo je da mnoga bića i ljudi, uključujući i njih same, budu iskorenjeni. U kosmosu se zbilja manifestuje ovaj faktor pozitivnog-koje-dolazi-s-negativnim i za-koje-dolazi-s-protiv.

Ljudska bića ne mogu jasno da vide ovaj princip. Kad obična osoba hoće da učini nešto u društvu, u stvarnosti čim se pojavi njena misao, ili čim nešto učini, proizvode se dva efekta. U prošlosti su kultivatori imali izreku, “dobar i loš ishod nastaju iz jedne misli čoveka.” Drugi sloj značenja ovih reči je da u procesu obavljanja nečega zbilja mogu postojati dva efekta. S progonom učenika Dafe, oni nisu očekivali da će se to završiti kao kaljenje učenika Dafe, to je nešto što oni nisu mogli očekivati. Prethodni princip kosmosa je bio apsolutan u smislu toga da su se pozitivno i negativno javljali istovremeno, i ovo je važilo i za ljudsko društvo, i manifestovalo se u svemu. Sa bilo čime što obični ljudi hoće da urade, pozitivno i negativno, i dobro i zlo, dolaze s njim. Na primer, kad neko udari ili uvredi nekog koga ne voli, on toj drugoj osobi daje vrlinu dok je udara ili je vređa, i takođe će u nastavku morati da plati toj drugoj osobi na konkretan način. Ovako je to povodom stvari koje ljudi ne mogu da vide. Isto važi za ljude koji mogu da vide. Na primer, kad ljudi uče svoju decu, oni često hoće od njih da budu glavni, ali im ne pada na pamet da se njihova deca udaljavaju dalje i dalje od toga da budu čista i dobra, dalje i dalje od prirode kosmosa, i dalje i dalje od božanskih bića. Ljudi se brinu da se njihova deca ne povrede, pa ih uče da se svete i napadaju druge, ali ljudima ne pada na pamet da kad kažu svojoj deci da to čine, oni štete moralnim vrednostima i dobroti ljudskih bića na fundamentalnom nivou. Uvek kad ljudi nešto urade, to proizvodi dva efekta.

U poslednjih nekoliko godina, progon učenika Dafe je u potpunosti prikazao i ovo, takođe. Kako jedna politička snaga može zabraniti ljudima njihova verovanja? Kako im može zabraniti slobodu misli? Ono što se dešava je bez presedana. Kako bi oni ikako mogli uspeti u ovome? Da bi to postigli, čak su posegli da unište hiljade godina drevne kulture. Oni su pokušali da potpuno obrnu, potpuno preokrenu, i čak “pregaze”, tako da se “više nikad ne pridignu”, stvari koje su hiljadama godina podržavale ljudske moralne standarde. Bez obzira jesu li, ili nisu, to uspeli da postignu, ono što su uradili će im doneti kaznu, a to je nešto što im ne pada na pamet. Od kad su to učinili, kineski narod više ne veruje ni u šta i izgubio je standard za svoj moral i ponašanje—takvi ljudi će se sve usuditi da učine, i u stanju su da učine bilo koju lošu stvar. Svaki aspekat društva je iskvaren, Kinezima se danas laži samo tako premeću preko jezika, lagati je normalno kao ćaskati, i nema ničeg čega se oni stide. Da li onda ovakva grupa ljudi zaslužuje političku moć koju ima? Ljudi ništa od ovog nisu predvideli.

Za i protiv postoje istovremeno, i ljudskim bićima je potpuno nemoguće da postignu nešto što oni žele u običnom društvu. Uvek kad ljudsko društvo prolazi kroz promene, ili kad se nešto dešava u ljudskom društvu, to faktički kontrolišu božanska bića. Samo kad božanska bića upravljaju ljudima u njihovom delovanju, i pod uticajem božanskih bića, u ljudskom društvu mogu nastati različite okolnosti. Ne ide pokušavati da se nešto uradi iz čiste ljudske želje, a ni bedni demoni i božanska bića u niskim dimenzijama takođe ne mogu da rade šta hoće. Samo najopakije, najgluplje stvari bi mogle izvesti nešto tako iracionalno kao što je progon dobrih ljudi, kultivatora. U budućnosti će ljudi imati novo razumevanje istorije, posebno istorije proteklih stotinu i nešto godina—ona će se iznova sagledati.

U svakom slučaju, tokom protivljenja progonu vi ste videli kako učenici Dafe sazrevaju, a ljudi sveta se sve više i više bude. Zli, pokvareni ljudi koji su orkestrirali progon na ovom svetu postaju sve slabiji i slabiji. Vlast koju su oni iskoristili i svi metodi koje su iskoristili da vladaju biće eliminisani od strane istorije zajedno sa progonom učenika Dafe. Svi vidite da je to neizbežno. Onda, učenicima Dafe, u ovakvoj situaciji više nije teško da spašavaju ljudi sveta i objašnjavaju istinu. To je situacija koju trenutno vidimo, a u daljem nastavku će vam svima bivati još lakše da objasnite istinu, jer ljudi sveta postaju sve svesniji i svesniji. Ljudi će vam sami doći da čuju pravu situaciju, i ljudi će vam sami dolaziti da uče našu praksu. To će se desiti, a u Kini će celokupna populacija istupiti da se usprotivi progonu. (Aplauz) Sve što rade, ljudska bića rade sebi. U progonu učenika Dafe progonitelji zapravo progone same sebe. To je nešto što je odredila priroda kosmosa. U doba kad je sve ovo počelo, progon Falun Gonga je bio kampanja koja je mobilisala čitavo stanovništvo. Tu postoje za i protiv. Sačekajmo da vidimo krajnji rezultat. Ljudska bića nisu u stanju da urade sve što im padne na pamet. Ljudska bića misle da su moćna, ali koliko god divlja bila vaša propagandna mašinerija, ne vredi. Ta gomila zlikovačkih laži i obmana je beskorisna protiv kultivatora. Kad činite nešto što božanska bića ne dozvoljavaju, kad završite sa pravljenjem loma, božanska bića će izravnati dug s vama. Tako to ide.

Kao učenici Dafe, vi treba da budete razboritiji, i sve dok zlo ne bude potpuno eliminisano treba naporno da radite na objašnjavanju istine i spašavanju ljudi ovog sveta, i dobro činite ono što učenici Dafe treba da čine. Sve stvari koje učenici Dafe danas rade je potvrđivanje Fa od strane učenika Dafe, i to je vaš hod božanskim putem. Ne smete posustati u finalnim fazama; nastavite da budete dobri u onome što treba činiti.

Neki učenici ovde treba da obrate pažnju: svaki put kad pomenem da se zlo sve više i više smanjuje, i da je sve manje sposobno da nastavi dalje, mnogi učenici misle: “Hmm, onda ću ostaviti sve ostalo i samo raditi za Dafu.” To ne možete. Ne možete ići u krajnosti u bilo čemu što učenici Dafe rade. Jednostavno živite normalan život i normalno se kultivišite, i istovremeno radite što učenici Dafe treba da rade. Trenutno tako treba da bude. U običnom društvu, osim što radite ono što učenici Dafe treba da rade, nema nikakve razlike u formi [u odnosu na obične ljude]; na površini to izgleda isto kao obično društvo, samo što ste vi kultivatori. Tako treba da bude. Ono što danas radite je uspostavljanje stvari za budućnost, i ovaj put tako treba da ide. Ovo je najispravniji put i ono što će kultivatori budućnosti slediti, pa se ne možete ponašati na ekstreman način, ili ići u bilo kakve krajnosti, jer bi vam to stvorilo nepotrebne prepreke i nevolje. Svi ekstremni načini razmišljanja ne potiču od onog što sam vam ja rekao, i mogli bi biti oblik vezanosti i nešto što će napraviti problem; mi smo već doživeli puno takvih stvari. Kao učenici Dafe koji su do danas došli dovde, ja mislim da treba da vam bude sasvim jasno puno stvari i da sada treba da budete racionalniji, i treba da znate šta se dešava kad naiđete na probleme. Sada treba da budete bistre glave, i više ne treba da vas ometaju izvesne stvari.

Druga stvar je da sve što učenici Dafe danas rade jeste potvrđivanje Fa, jer vaša razumevanja i napredak dolaze iz Fa. Onda kao učenici Dafe, naravno da treba da potvrdite Fa, to se podrazumeva. Ali sve što se čini u potvrđivanju Fa se čini zbog vas—nijedna jedina stvar nije učinjena za mene, a to uključuje stvari koje sam vam rekao da radite. Pošto u procesu kretanja ka Ispunjenju svaki učenik Dafe treba da uspostavi svoju sopstvenu moćnu vrlinu—posebno zato što ste vi bića koja je skovala Dafa—vi demonstrirate [svoju sposobnost da to činite] potvrđivanjem Fa. Pa je veličanstveno sve što čine učenici Dafe. To uključuje ono što izgleda kao nešto najjednostavnije, poput deljenja flajera, objašnjavanja istine ljudima sveta, slanja ispravnih misli ispred konzulata i ambasada, kad učenici Dafe potvrđuju Fa vlastima, društvu i zajednici, medijima, itd.—sve ovo je uspostavljanje moćne vrline za vas same, i sve to je put koji vodi do konačnog Ispunjenja. Drugim rečima, sve stvari koje radite, uključujući male i beznačajne stvari, sve one se rade radi vas samih, a nijedna jedina se ne radi zbog Dafe, niti se ijedna jedina radi zbog mene, vašeg Učitelja. (Aplauz)

U budućnosti ćete videti da osim što kažem šta treba reći na Fa-konferencijama, ja obično malo toga kažem. To je zato što svako treba da ide svojim putem, svako mora ići svojim sopstvenim putem. Samo tada se može uspostaviti moćna vrlina. Ja vas, znači, ne mogu gurati napred u svakom času i u svakoj prilici, kao što se ranije činilo. Prošlo je vreme kad se samo učio Fa i kultivisalo se - sadašnje vreme služi da učenici Dafe ispune svoje finalne stvari, sve stvari koje su vam potrebne. Čini se da radite stvari za Dafu, i neki ljudi bi mogli misliti: “Ja radim stvari za Učitelja, jer Učitelj mi je rekao da ih radim.” (Učitelj se kikoće) To zapravo nije slučaj. Stvari koje vam ja kažem da radite, one se takođe rade zbog vas samih.

Nijedno biće ne može da naruši Fa. On je postojao ranije i donet je ovde; to je nešto što je prethodno postajalo. Samo što se prenosi svim bićima da bi se spasila sva bića, ali koliko bića može da vidi prave, specifične oblike u kojima se Fa manifestuje? To je prilično teško, oni se ne mogu videti, i zato se supstanca Fa ne može videti. Falun koji vi vidite je samo oblik gonga; običnim ljudima je jako teško da vide točak koji zaista stabilizuje Fa, i ne mogu ga videti čak ni oni na visokim nivoima. I ko zaista može da naruši Fa? Niko.

Ja sam vam rekao da je teško spasiti živa bića, i da bi se omogućilo da bića u celini i bića na različitim nivoima dobiju Fa i budu spašena, morao je biti učinjen izbor da se Fa uči na ovom mestu ljudi, koji predstavljaju bića najnižeg nivoa u kosmosu, da bi ga mogla čuti bića na svakom pojedinom nivou. Onda s Fa koji se ovde predaje, ko će među ljudima sveta biti tu da čuje ovaj Fa? Morala su postojati takva bića i takva bića su današnji učenici Dafe. (Aplauz) Moralo se izabrati da se desi Fa-ispravljanje kad stari kosmos dospe u finalnu fazu formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije—drugim rečima, u najteže vreme—da bi se spasila živa bića i celokupan nebeski svod. Cilj formiranja Tri domena u davnim vremenima je bio da budu iskorišćena u Fa–ispravljanju u ovoj fazi. I ko će biti živa bića u Tri domena, kakva će biti bića ovde, i kakva bića i koji vidovi postojanja za bića će nadalje biti potrebni—što uključuje načine razmišljanja bića, kako se ponašaju, njihove kulture, itd.—sve ove stvari je trebalo da se uobliče tokom istorije. Ali kad se na njih pogleda [sada] tokom Fa-ispravljanja, [čini se da je] slabo planirano, a to je zato što su nastale stare sile. Ono što ja kažem je da mnogi aspekti čovečanstva nisu slučajno takvi kakvi su, oni su uređeni. Upravo zato što su veoma uređeni, oni izgledaju prirodni. Ali kad su u pitanju stvari poput toga da li učenik Dafe može, ili ne može, ući na vrata Dafe onda kad se Fa predaje, hoće li ili ne nastaviti da se kultiviše kad prolazi test, može li ili ne na kraju napredovati prema Ispunjenju, i može li, ili ne, učenik Dafe biti dobar u potvrđivanju Fa kad nastane progon i druge vrste smetnje, te stvari zavise od samog pojedinca. U potvrđivanju Fa, svi vidite da postoji problem, naime, pojava starih sila ozbiljno ometa Fa-ispravljanje i učenike Dafe. Ali bez obzira koliko su oni smetali i koliko su zle stvari koje su oni činili, kad pogledate unazad, videće da zapravo ništa nije “izmaklo sa dlana Tatagate.”1 (Aplauz) I to je sigurno. Bez obzira šta stare sile, truli demoni, ili pokvarena ljudska bića hoće da urade, na kraju će stvari morati biti završene u skladu sa mojim zahtevima za Fa-ispravljanje. Različiti oblici smetnji koje se dešavaju tokom procesa, ili različite vrste ponašanja i stanja koja su izvesni učenici prikazali, su ništa drugo do stanja koja se manifestuju kod bića starog kosmosa tokom poslednje faze formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije, i [nisu ništa više od] izvesnog remećenja Fa-ispravljanja. Ali što se same Dafe tiče, niko je ne može oštetiti. I koliko god jeziv bio bol koji doživljavaju učenici Dafe, oni će na kraju dostići božanstvenost.

Iz Fa ste shvatili ovaj princip: u ovom kosmosu, nijedno biće neće patiti uzalud. Ovo posebno važi za nekog ko kultiviše Dafu, i pored toga je učenik Dafe u periodu Fa-ispravljanja – dok god je on i dalje u Fa, bez obzira šta mu se na kraju desi, ono što ga čeka je Ispunjenje. Drugim rečima, bez obzira kako nas zlo progoni, ono ne može postići svoj cilj, i na kraju se sve mora harmonizovati prema neizbežnom ishodu Fa-ispravljanja. Tako je to. Kad postoji smetnja Fa-ispravljanju, onda ja tokom Fa-ispravljanja koristim situaciju te smetnje, i na kraju će cilj potreban Fa-ispravljanju opet biti postignut, sasvim sigurno.

U budućnosti, kad učenici Dafe budu uspeli i kad sve budete pogledali, vi ćete definitivno videti da je to istina. Kad su božanska bića u kosmosu videla da tokom kosmičkog procesa uspona i pada on napreduje ka poslednjoj fazi formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije, shvatila su da je to užasno. Niko nije hteo da bude uništen, i svi su hteli da se spasu. Da bi spasili sebe, oni bi trebalo da spasu ceo kosmos, a ipak, iscrpivši sve svoje ideje, bića i dalje nisu mogla da postignu svoj cilj, posebno zato što se ideje koje su ta bića smislila i stvari koje su ona učinila u to doba nisu mogle smatrati dobrim. Koliko god da je jedno biće bilo visoko, ono se nije moglo smatrati potpuno savršenim, ili potpuno dobrim. Zato ona nisu mogla postići svoj cilj. Ipak su bića u kosmosu videla konačan, užasan kraj, i tim povodom su nešto htela da učine. I zato su nastale stare sile kosmosa.

Sad kad je svo Fa-ispravljanje kosmosa stiglo do stadijuma u kom je danas, više ga zapravo ne mogu tačno objasniti ljudskim jezikom, jer ljudski jezik to više ne može da iskaže. Samo uopšteno mogu objasniti stvari. Stvari koje sam svojevremeno planirao su dovršene. Zapravo, naš sopstveni kosmos je kompletiran. (Aplauz) Jedino što je ostalo jesu ti finalni faktori koji omogućuju da gigantsko kosmičko telo postoji, i svi ovi faktori su ono što razdvaja ljudsku površinu na fundamentalnom nivou.

Trenutno je situacija koja se manifestuje u ljudskom društvu veoma slična situaciji Fa-ispravljanja u kosmosu. Stvari [ljudima] sada postaju sve jasnije i jasnije. Čak mislim da bi ova situacija mogla početi da se menja još brže. Kad počne Fa-ispravljanje ljudskog sveta, to je ono što će zaista imati uticaja na ljudska bića. Još na početku Fa-ispravljanja, ova Tri domena su opkoljena. Tri domena su razdvojena od prvobitnog kosmičkog tela, tako da bića gore više ne mogu biti u kontaktu sa bićima dole, i u budućnosti kad se bude radilo na ljudskim stvarima, to neće biti u vezi sa onim što je izvan Tri domena. U novijim vremenima, bića u gornjim domenima su ovo sagledala, pa su se pre Fa-ispravljanja spustila u velikom broju i inkarnirala se u ovom svetu. Pa se ljudima čini da su to iste ljudske kože, kad zapravo, osobe unutar ljudskih koža su sada drugačije. Mnoga bića na visokim nivoima su došla da dobiju Fa i inkarnirala su se kao ljudska bića, i mnoga su bića sa različitih, dalekih kosmičkih tela. I zapravo, u ovo doba dok učenici Dafe potvrđuju Fa, mnogo više ljudi je trebalo da dobije Fa, ali iz različitih razloga njih su razdvojile stare sile, koje im nisu htele dozvoliti da dobiju Fa. Tokom ovog progona neka bića su čak zgrešila protiv Dafe—nešto što nikad u potpunosti neće moći da otplate—i sada su suočena sa eliminacijom. Takođe ima i onih koji nisu grešili protiv Dafe, ali nisu u stanju da se kultivišu; oni će biti ljudi u narednoj epohi. Ovo su stvari budućnosti.

Dajte da iskoristim ovu priliku da nešto pomenem. U poslednje vreme je puno učenika Dafe napisalo knjige. Na kratko sam pogledao nekoliko njih. Namere iza njih su dobre, i mnoge od tih knjiga su o kultivaciji, proganjanima i suprotstavljanju progonu. Međutim, one se ne mogu širiti među učenicima Dafe. Njihova početna tačka je afirmativna—oni potvrđuju Fa koristeći književnu formu, oni spašavaju ljude na ovom svetu, i oni čine ono što učenici Dafe treba da čine. Ali kao što znate, učenici Dafe treba da dostignu ispunjenje, pa ništa ne treba da pravi smetnju obliku u kom današnji učenici Dafe potvrđuju Fa—ovo je veoma važno. Ništa nemojte pridodavati učenju Fa. Pa apsolutno ne treba da širite među učenicima Dafe ništa što nije deo same Dafe, i apsolutno ne možete ometati učenike Dafe na bilo koji način.

Ranije sam pričao o ovim stvarima. U posebnoj situaciji danas, i pod jedinstvenim okolnostima, i sa pojavom posebne situacije progona, ovo ponovo iznosim. Te knjige se mogu promovisati u običnom društvu, učenici Dafe mogu pomoći da se one reklamiraju pomoću medijskih ispostava koje su osnovali učenici Dafe, i vi ih možete širiti u običnom društvu. Svi u tome možete pomagati, i sve to je dobro. Samo što ne smete praviti zbrku među učenicima Dafe. Od sad na dalje, pored Dafa knjiga, nemojte prodavati na Fa-konferencijama nikakve materijale, ili audio i video materijale, itd, koji nisu deo samog Fa. Još manje treba da vam Fa-konferencije ili naši učenici budu glavni kupci. Ne možete zarađivati novac od učenika Dafe. Materijali za širenje Fa, objašnjavanje istine itd, treba da ciljaju na društvo. Tako treba raditi stvari.

Sada ću izdvojiti malo vremena da vam odgovorim na neka pitanja. (Aplauz) Možete proslediti cedulje s pitanjima. Idemo odmah na to.

Pitanje: Da li možemo da koristimo pravna sredstva kao odgovor na ponašanje francuskih policajaca?

Učitelj: Dok je kineski lider bio u poseti Francuskoj, vi ste išli tamo da apelujete i poželite mu dobrodošlicu. To je prvobitno bilo nešto veoma dobro. Ali neki od onih gangstera koji progone Falun Gong morali su naprave probleme, što je dovelo do toga da francuski policajci, koji nisu znali istinu, maltretiraju naše učenike. Taj incident je svakako delo zla, delo te gangsterske grupe koja progoni Falun Gong. [Francuska policija,] služba zadužena za sprovođenje zakona jedne demokratske zemlje, u potpunosti je sledila naređenja druge zemlje, vlade koju kontroliše zlo, i kršila ljudska prava. Za zemlju koja zastupa demokratiju i ljudska prava, ne mislim da je ovo nešto čime se treba ponositi. Sasvim je odgovarajuće koristiti pravna sredstva da se razreši problem.

Pitanje: Učenici Dafe s Tajlanda šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala. (Aplauz)

Pitanje: Dok objašnjavaju istinu, neki učenici nisu hladne glave i govore na ekstreman način.

Učitelj: Učenici Dafe treba sve da rade hladne glave, sa Šan mislima. Bilo da objašnjavate istinu ljudima ili učestvujete u aktivnostima, ljudi uvek treba da vide dobrotu i blagonaklonost učenika Dafe. Apsolutno nemojte činiti ništa previše ekstremno. Kad spašavate bića i objašnjavate istinu, ako stalno budete pričali na ekstreman način, to neće imati pozitivan efekat. Jer kad vam nedostaje Šan, nećete dezintegrisati zle elemente koji postoje u glavama onih ljudi koji su otrovani, pa nećete moći da postignete pozitivno dejstvo.

Ranije sam vam rekao da Šan nije nešto što se može odglumiti, niti je to stanje koje se održava samo na površini. Šan uistinu dolazi iz unutrašnjosti i može se steći i oteloviti samo kroz kultivaciju. Kad ste pred živim bićima, čim iz vaših usta izađu reči, i čim se u vama javi misao, oni su u stanju da dezintegrišu loše elemente i loše stvari koje truju ljude sveta i koje postoje u glavama ljudi. A kad ljudi budu razumeli, i vi ćete moći da ih spasite. Bez moćne snage pravog Šana na delu, nećete moći da dezintegrišete te stvari, i ništa nećete moći da postignete u objašnjavanju istine. Onima koji rade stvari na ekstreman način, posebno ću reći da to apsolutno neće imati pozitivan efekat. Jer moći koje ste stekli u kultivaciji se neće manifestovati, vaš Šan se neće manifestovati. Pa, dok nešto radite, nemojte imati nikakve ratoborne misli, to ne valja. Nemojte ići u krajnosti, čak ni kad idete pred konzulate i ambasade. Treba da budete milostivi prema ljudima. Ali drugačije je kad su u pitanju zla bića. Kad šaljemo ispravne misli, mi čistimo zlo koje ne pripada čovečanstvu, i demone, duhove i čudovišta koji su se pojavili u progonu. Kako god postupali s tim trulim demonima i mračnim pomoćnicima, u redu je. Ali prema ljudima morate biti Šan. Zar mi ne spašavamo ljude? Pošto spašavamo ljude sveta, kako ih možete spasiti ako niste Šan prema njima?

Pitanje: Dok se stvara više bića, neka bića postaju sebična, i padaju. Je li ovo jedan od razloga zašto se kosmos degenerisao? Hoće li u budućnosti biti toliko bića?

Učitelj: Sebičnost je osnovni atribut kosmosa prošlosti. Zbog tog atributa neizbežno je postojanje formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije i rađanja-starenja-bolesti-smrti. U budućnosti će Fa biti sveharmonizujući, savršen i nesebičan. Promena u tom osnovnom atributu kosmosa vodi do fundamentalnih promena u kosmičkoj progresiji i karakteristikama bića. Fundamentalni atribut kosmosa je određivao fundamentalno stanje u kom je kosmos. Nečistoća bića, pa čak i padanje bića koja su postala loša, uzrokovani su formiranjem-stagnacijom-degeneracijom-destrukcijom. A formiranje-stagnacija-degeneracija-destrukcija, s druge strane, rezultat su fundamentalnog atributa kosmosa, ali ne izgleda da su direktno u vezi sa tim fundamentalnim atributom.

Vi sada razmišljate o stvarima božanskih bića ljudskim umom. Nije to onako kako mislite. Broj bića u kosmosu je fiksni, i to nema nikakve veze sa tim da li su bića degenerisana, ili ne.

Božanska bića su prisutna svuda, i bića su prisutna svuda, i ima ih toliko da ih je nemoguće prebrojati. Znate, kod vazduha, tako je puno čestica koje sačinjavaju vazduh. Sve što vidimo kad otvorimo oči je sačinjeno od mikrokosmičkih čestica i još mikrokosmičkijih čestica koje oformljuju čestice narednog krupnijeg sloja. U svakom sloju čestica postoje bića, pa čak postoje džinovske grupe bića u svakom sloju čestica. Neka se manifestuju u različitim dimenzijama. Trenutno se ne mogu videti pomoću naučnih metoda, ali postoje. Eto koliko su one brojne—ako podignete zrno prašine, na njemu se nalaze nebrojena bića. A ovde ne mislim na bakterije. Ako uvećate česticu tako da bude velika poput Zemlje, pogledajte je i videćete koliko na njoj ima bića. A to malo zrnce prašine nije najmikrokosmičkija čestica. Postoje mikrokosmičkije čestice, još mikrokosmičkije čestice, i one koje su skoro beskonačno mikrokosmičke. Ovako je s mikrokosmičkim stvarima. Šta je onda sa krupnijim česticama? U makrokosmosu, koliko ima bića u džinovskim kosmičkim telima koja su krupnija od molekula, još krupnija, i još krupnija? Koliko tu bića mora biti, sve skupa?! Kosmos je bogat različitostima, i to je neverovatno krupno kosmičko telo. Sve je živo i sve je biće. Toliko je bića da su ona svuda. To da li su bića dobra ili loša nema nikakve veze sa njihovim brojem. Dužina života svih bića je bila određena prirodom prošlog kosmosa; u prošlosti je to prouzrokovao zakon formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije. U budućnosti će Fa biti sve-harmonizujući i savršen.

Pitanje: Da li je naš sadašnji izgled identičan izgledu naše duše (juenšen) i našem izgledu kad budemo završili kultivaciju?

Učitelj: Pričao sam do sada o ovome. Što se više uspneš, izgledaš mlađe i divnije, a ipak izgledaš kao ti. Bilo da si danas star, sredovečan ili mlad, tvoja duša možda nije takva. Ali što više odeš, izgledaš divnije i lepše, zasigurno. Pa, pošto je divno, biti divan uključuje lepotu. Pa kad dostigneš visok nivo, recimo da si se kultivisao do određene tačke, shvatićeš da si toliko lep da više ne ličiš na sebe sada, i uopšte ne ličiš na ljude na zemlji. To je manifestacija domena, koja dolazi usled uspona do tamo iz ljudskosti.

Pitanje: Gde u telu je energetsko polje posebno jako? (Ljudi se smeju)

Učitelj: Ovo je nov učenik. Nema razlike, jačina je svuda ista. Samo što su kod vas različiti delovi tela osetljivi. Pitate se gde je posebno osetljivo i gde je posebno jako? Pod dejstvom gonga, promene su iste svuda u vašem telu.

Pitanje: U Kini ima nekih učenika koji nisu iskoračili zahvaljujući strahu. Kakva će biti njihova budućnost?

Učitelj: U ovom času ne bih rekao ništa definitivno o ovim stvarima. Vi ste zapravo svi načisto s ovim: ako je osoba imala koristi od Dafe, a ipak, da bi zaštitila sebe, ona ništa ne kaže o stvarnoj situaciji onda kad se Dafa suoči sa neprijateljstvom, da li ta osoba zaslužuje spasenje? Da vam dam jednostavan primer. Jedan čovek je video da je drugi u opasnosti i spasio mu je život. Ako čovek kome je spašen život vidi da je onaj drugi u velikoj nevolji, a to ipak ignoriše, je li to dobar čovek? Vi ste biće koje je stvoreno od strane Dafe i dobili ste novi život od Dafe, pa kad nastane situacija u kojoj učenici Dafe bivaju proganjani, a Dafi se nanosi šteta, a vi ipak niste u stanju da zaštitite Dafu, da li ste i dalje učenik Dafe? Vi se ne možete nazvati čak ni dobrim čovekom u najosnovnijem smislu. Osim toga, vi ste zbilja imali koristi [od Dafe]. U očima božanskih bića, vi ste najgore biće, još gore od onih koji direktno progone Fa. To je zato što ljudi koji progone učenike Dafe nisu imali koristi od Dafe. Pa je takva osoba još gora od tih podlih ljudi. Šta više, ovo je veliki Zakon koji je stvorio sav život u kosmosu. Po pitanju toga kako će se prema njima postupiti, Fa ima svoje standarde.

Pitanje: Da li se “suvišne misli” u “Sve suvišne misli ugašene / Kultivacija budinstva nije teška”2 odnose na misaonu karmu?

Učitelj: Da, tako je. Misaona karma se uglavnom manifestuje kroz izlete u maštanje ili prepuštanje divljim maštarijama, što su sve ljudske vezanosti. Uglavnom su to divlje misli htenja da se dobije nešto za čim se žudi, stvari koje neko želi, ali ne može da dobije. Zato se one zovu “suvišnim mislima”, mislima koje su beskorisne, izlišne. (Učitelj se smeje /kikoće) To je ideja.

Pitanje: Kad izveštavamo vesti sa Tajvana, koji pristup treba da koristimo da bismo istakli kontrast između dve strane Tajvanskog kanala?

Učitelj: “Kad izveštavamo vesti sa Tajvana, koji pristup treba da koristimo da bismo istakli kontrast između dve strane Tajvanskog kanala?” Ovo pitanje nije jasno. Ono što vi zapravo pokušavate da kažete je da oni imaju različit stav prema Falun Gongu. Kako da istaknemo kontrast između ova dva? Stav kojeg se dve strane Kanala drže, i one same, daju kontrast. One imaju iste pretke i istu kulturu, a ipak ta dva mesta imaju dva različita stava prema Dafi. Nije li to samo po sebi kontrast? U člancima za objašnjavanje istine, vi ih možete suprotstaviti i pomoći da to ljudi sveta vide.

Pitanje: Kako da objašnjavamo istinu velikim korporacijama?

Učitelj: U ovom času ne pravim razliku da li su velike ili male korporacije. Bez razlike, mi treba da spasimo sve one koje treba spasiti. Treba da radite što treba da radite, spasite sve koji se mogu spasiti, i učinite sve što možete učiniti. To da li ljudi žele da budu spašeni je njihova stvar.

Pitanje: Učenik Dafe u našem kraju je prezauzet Dafa poslovima i tako zapostavlja odgovornosti koje ima prema svojoj porodici.

Učitelj: Čini se da i učenik koji je postavio ovo pitanje ima vezanost, takođe. Ne pokušavajte da koristite usta Učitelja [da kritikujete druge]. Ono što sam vam rekao je da treba da budete dobri ljudi gde god se našli, da drugi kažu da ste vi učenici Dafe. Stvari u svojoj porodici treba dobro da obavljate, kao i na svom radnom mestu. Kao učenici Dafe, to koliko dobro ste se kultivisali se odražava upravo na ovim poljima, pred ljudima sveta. Mogli biste reći: “Ja se dobro kultivišem, ja sam učenik Dafe.” A ipak u postupanju prema ljudima sveta vaše ponašanje u tim oblastima nije dobro. Kako onda da pokažete da se dobro kultivišete? (Učitelj se smeje /kikoće) Je li tako? Naravno, neki od naših učenika Dafe su se dobro kultivisali, samo što su prevideli te stvari. Ali stanje dobre kultivacije nije nešto što se može glumiti, to je naprosto ono kakav je kultivator.

Pitanje: Ta glavna zla stvar u Kini koju su izabrale stare sile mora da ima sramnu prošlost. Može li nam Učitelj reći koja je njegova pozadina?

Učitelj: Zapravo nema puno pozadine. To je bilo dašak lošeg vazduha koji je došao od raspadnutog leša starog hiljadama godina, koji se pretvorilo u embrion žabe krastače, i izabrale su ga stare sile. Sklono zavisti koja je nikla iz njegove plahovite naravi i sitničavosti, i kroz njegovo mešetarenje u birokratskim krugovima, da bi napredovalo, ono je razvilo svoje načine povređivanja ljudi, formiranja klika, nemanja plemenitih aspiracija, poltronstva i vršenja savršeno besramnih stvari. Starim silama se činilo da to potpuno ispunjava standarde za ljudski šljam—ono je više nego zadovoljavalo sve zahteve—i posedovalo je sve vrste opakosti. Starim silama se neverovatno dopalo i znale su da će biti veoma korisno kad dođe čas. Stare sile su ga izabrale, a zatim promišljeno oblikovale. Kad su svojevremeno pravile izbor, tražile su nešto što je zlo i glupo. Zato se ono u potpunosti ponaša kao sada.

Pitanje: Molim vas da nam kažete više o značaju slanja ispravnih misli i apelovanja ispred konzulata i ambasada. Mi vežbamo pred njima svaki dan, bilo da je kiša ili sunce. Iako su uslovi loši, mi smo veoma istrajni.

Učitelj: Konzulati i ambasade u različitim zemljama su mesta gde Kinezi koji žive izvan Kine mogu da iskažu svoje stavove. Naravno da možete ići tamo. I tamo ima ljudi koji se mogu spasiti. Stoga to ima velik značaj. Isto tako, sve što tamo radite, mogu videti ljudi sveta. Ali za učenike Dafe to je zbilja naporno. Na severu, zima je jako hladna, sa ledenim vetrom koji ledi do kosti, a učenici Dafe ipak i dalje istrajavaju u naporima. Oni su za divljenje, zaista su za divljenje! Svako hoda sopstvenim putem potvrđivanja Fa. I ti učenici takođe idu svojim putem potvrđivanja Fa.

Pitanje: Često govorite o moćnoj vrlini učenika Dafe. Naravno da verujem sve što kažete. Ali mi je teško da vidim moćnu vrlinu malih stvari koje radim. One izgledaju kao kapljica vode u moćnoj reci. Nastaviću da učim Fa, i stvari će postati jasnije kroz Fa.

Učitelj: Zaista se tako se čini jer u osnovi sva bića u ljudskom društvu žive u iluziji, a ljudska bića su najviše u iluziji. Pričao sam s vama o svrsi toga. To služi da se ljudskim bićima da šansa da se vrate, da šansa da se kultivišu dok su u iluziji. Dok ne mogu da vide pravu sliku, ako ljudi ipak mogu dobro da postupaju i povrh toga istrajavaju u kultivaciji usred muka, onda je to ključ za povratak. Kad bi svi ljudi mogli da vide pravu sliku kosmosa i postojanje božanskih bića, onda bi svi dobro postupali. Ne bi bilo nikakve potrebe da se govori o tome da se ljudskim bićima da šansa i ne bi bilo potrebe da se spašavaju ljudska bića. Svi bi se trudili da dobro postupaju. Svakog dana, oni više ništa drugo ne bi hteli da rade, i više ništa ne bi hteli—svi bi hteli da se kultivišu. U tom slučaju, da li bi se i to dalje smatralo kultivacijom? Čak i kad bi mogli da se kultivišu, mislim da bi se svakako kultivisali veoma sporo, jer su videli pravu sliku—“Božanska bića su tamo. Eto cilja. Idemo, i nećemo stati dok tamo ne stignemo.” Ali dok ste u ovoj iluziji, vi ne možete da vidite kraj, i ne možete da vidite svoj cilj. I čak ne možete da sagledate prave efekte tih veličanstvenih stvari koje radite. Upravo u takvoj sredini, ako ste u stanju da se izdignete iz nje i uspete u kultivaciji, pridobićete sva božanska bića. Oni misle da kad se prebrodi takva teškoća, budući da ste u takvoj iluziji i sredini gde postoje svakojake smetnje, i vi se odupirete svim vrstama zemaljskih iskušenja poput slave, lične koristi i emocija, vi ste bili u stanju da se otmete i iskoračite iz ljudskosti. Tek tada će božanska bića biti pridobijena. Samo tada će oni misliti da ste izuzetni i da zaslužujete da budete božansko biće. To je moćna vrlina. Da sve to nije slučaj, Tri domena i čovečanstvo bi bili isti kao ostali nivoi kosmosa, a prava slika bila bi poznata svakom nivou. Onda ovo ovde ne bi bilo čovečanstvo, ovo ovde bi bio svet božanskih bića. U najmanju ruku bismo mogli da kažemo da su ovo božanska bića na najnižem nivou, a ne ljudska bića, koja su na ovom najnižem nivou. Takav je odnos ovih stvari. Ako su današnji učenici Dafe u stanju da budu dobri u onom što treba, i mogu da prebrode ovih nekoliko godina, punih ispita i teškoća, u budućnosti će sve videti. Cenite to. Cenite to! Morate ceniti deo putovanja koji ste već okončali, i morate biti dobri u onom što ostaje ispred, takođe. (Aplauz)

Pitanje: Kako da razumemo kineski znak “bei” u izrazu “ci bei” (milost/blagost)?

Učitelj: Ja ne prenosim Dafu da bih objašnjavao reči, jer one su nešto suviše beznačajno, toliko beznačajno da ništa ne vrede. Da vam podarim dve rečenice: “Bez ‘ičeg,’ to je ljudsko osećanje. Ako je ljudsko osećanje, onda nije bei (milost).”3

U ljudskom društvu, tokom veoma dugog vremena—kao što sam vam rekao ranije—Kina je bila pozornica za ovaj veliki spektakl istorije. Hiljadama godina postavljana je podloga za sve, da bi ljudska bića, kad dođe čas da se dobije Fa, imala pravu kulturu, način razmišljanja, ponašanje, način života, i sposobnost da spoznaju i shvate Fa; to je takođe uključivalo kako će usred iluzije, na ljude delovati vezanosti i kako neće moći da vide pravu situaciju, ali će istovremeno, ako kroz učenje Fa budu razvijali ispravne misli, moći da se otmu od toga. To je upravo takva sredina, koja je stvorena. Zaista je puno napora uloženo u to, i stvorena je današnja ljudska rasa. Ali usled mešanja starih sila, ovo što imamo ovde više nije najbolja situacija, i ja je samo mudro koristim. Puno je učenika, belaca, crnaca i učenika drugih etničkih grupa. Vi danas niste u uslovima Kine, ali da vam kažem, tokom istorije skoro svako na svetu je došao iz Kine. (Aplauz) Vaše razmišljanje je drugačije nego kod današnjih Kineza. Ali jednom u istoriji vi ste postavili osnove za takvo razmišljanje. Duboko u unutrašnjosti svog bića vi razumete. Drugim rečima, vi možete da razumete Fa koji danas prenosim. Reči na površini [svakog jezika] su različite, ali isto je ono što se sadrži unutar. Sposobni ste da spoznate ono što se sadrži u Fa, i sposobni ste da doživite i osetite ono što se sadrži u Fa. Zbog toga to neće uticati na vašu kultivaciju.

Znači, [koncept] ci bei je stvoren kad je uspostavljana kultura za čovečanstvo. Ci bei opisuje stanje kad se prikaže božansko osećanje, osećanje koje prevazilazi ljudska bića. Naravno, izraz cibei, koji se sastoji iz dva znaka, se sada koristi i u običnom ljudskom društvu, ali to definitivno nije nešto što ljudska bića mogu da dostignu. To se desilo zato što je današnja kultura postala haotična. Ljudi više ne veruju u božanska bića, i više ne znaju da treba da se kultivišu. Ljudi se usuđuju da bogohule bude, Fa, i bogove, i koriste izraze iz kultivacije među običnim ljudima. Ljudi sve to čine. Ali to nisu izrazi običnih ljudi, već su ih obični ljudi preuzeli i koriste ih.

Pitanje: “Cela nacija će mu prkositi.” Možete li ovo bliže objasniti?

Učitelj: Nebeske tajne se ne mogu prerano otkriti. (Učitelj se smeje/kikoće) (Publika se smeje, aplaudira) Kao što sam vam rekao ranije, progon Falun Gonga je proizveo nerazumevanje Falun Gonga među kineskim narodom, pa ono što ja kažem je da, mada mnogi ljudi nisu upoznati sa Falun Gongom, svi osuđuju tog pokvarenog kolovođu. Nije li sada tako? (Aplauz)

Pitanje: U poslednje vreme se borim protiv snažnog elementa. Čini mi se da možda neću moći da izdržim i nikad se nisam osećao tako umorno, mentalno i fizički.

Učitelj: Pošaljite ispravne misli da očistite mračne pomoćnike. Trenutno, uvek kad učenici Dafe imaju abnormalnu i upornu smetnju dok potvrđuju Fa, to mora biti delo mračnih pomoćnika. Kad ih eliminišete, pazite da ih potpuno rastočite. Ali oni učenici koji su kasnije dobili Fa ili kasnije iskoračili, vaša kultivacija i potvrđivanje Fa su sjedinjeni u isto vreme, i to će učiniti da pritisak na vas izgleda još jači. Naravno, ovo je kultivacija, i dok god imate jake ispravne misli, vi ćete to sigurno moći prevazići. Teškoće moraju postojati. Ljudska bića imaju karmu pre kultivacije, ona treba da eliminišu karmu tokom kultivacije, a kad eliminišu karmu, ona se muče. To je karma koju dugujete od ranije, i Učitelj vam je ne može svu eliminisati. Kad biste postali božansko biće bez da otplatite ikakav karmički dug, božanskim bićima bi vaše prisustvo predstavljalo neprijatnost: “Kako ti možeš biti među nama? Jesi li otplatio dugove koje si dugovao? Sve ih je skinuo i otplatio tvoj učitelj. Otkad to tako ide?” Naravno da tako ne ide, i zato je potrebno da podnesete izvesnu količinu muka dok se kultivišete.

Ipak, relativno govoreći, za učenike izvan Kine, muke koje vi podnosite su daleko od muka koje su podnosili kultivatori u prošlosti. Kako je teško bilo pre! Danas nije tako teško. Da li znate gde danas leži muka? U prošlosti su se ljudi mučili i mentalno i fizički, a sada se vi mučite samo onda kad ne možete da se oslobodite svojih vezanosti. Vaše muke dolaze samo od toga što ne želite da pustite svoje vezanosti—“Uh! Kako to da se osećam tako grozno! Zašto se neki ljudi uvek tako loše ponašaju prema meni? Zašto moje telo večito eliminiše karmu?” Ljudska bića jednostavno ne mogu da puste te stvari. Koliko najviše možete pustiti? Mogu li vam misli biti ispravne i možete li biti kao pravi učenik Dafe? Biti čestit, dostojanstven, i siguran, i smatrati sebe za učenika Dafe. Ako zaista možete da pustite svoje vezanosti u bilo kojoj okolnosti, i ponašate se prema sebi kao prema učeniku Dafe koji je drugačiji od obične osobe, ja verujem da će se sve promeniti. Stari učenici su ovo duboko doživeli, jer su prošli kroz sve ovo. Pa noviji učenici treba češće da pitaju i potraže savet od starijih učenika, i provedu više vremena čitajući Fa koji sam prethodno predavao. Ova pitanja dosta toga objašnjavaju. Još jedno je to da od nedavno loša božanska bića (mračni pomoćnici) koja su se prikrala u Tri domena, takođe direktno učestvuju u progonu učenika Dafe. Vrlo često su oni bili ti koji čine stvari. Kad šaljete ispravne misli, uništite ih i eliminišite smetnje.

Pitanje: Veoma sam zahvalan Učitelju što me spašava. Ali ja sam u ozbiljnom finansijskom dugu, i imam svakojake ljudske misli i vezanosti. Brinem se. Cenjeni Učitelju, molim vas, pomozite mi.

Učitelj: Ja vas mogu spasiti, ali vam ne mogu pomoći iz tih razloga. (Publika se smeje) Mogu vam samo reći da se kultivišete. Ako kažete “Dugujem toliko novca, ne mogu da se smirim i kultivišem. Učitelju, pomozi mi da zaradim bogatstvo i vratim sav novac, da bih mogao bez briga da se kultivišem,” moram vam reći da to nije kultivacija. Ja ne želim da se na taj način kultivišete. Jer sva ljudska bića imaju dugove za plaćanje koji se duguju ovde i duguju tamo, i svi imaju muke kroz koje moraju proći, i upravo tokom takvih teškoća vi pokazujete da li se možete kultivisati. Ako možete, onda se sve može promeniti. Ali vaša kultivacija mora biti solidna, stvarna, i imati sopstvenu motivaciju. Ako kažete: “Kultivisaću se i svaki dan ću raditi vežbe,” ali duboko u sebi potajno mislite: “Ako se kultivišem, Učitelj je rekao da će sve te moje nevolje biti uklonjene i promenjene,” onda ako imaš takve misli, stvari se neće promeniti. Jer u tom slučaju imaš nedostatak i prikrivaš svoje vezanosti. Možeš prevariti sebe, ali ne možeš prevariti božanska bića. Kad zaista postaneš kultivator, postaneš učenik Dafe otvoreno i plemenito, sve će se promeniti.

U isto vreme, ima nekih slučajeva gde se mešaju mračni pomoćnici. Treba ozbiljno da eliminišete smetnje svojim ispravnim mislima.

Još nešto ću usput pomenuti. Nedavno je puno učenika zapazilo da jedan vrlo mali broj učenika pokazuje nepoštovanje prema Učitelju. Istina je da ja sve to mogu da oprostim, ali pazite: različiti faktori starih sila i bića u kosmosu, koja nisu potpuno ispravljena od strane Fa, to ne mogu. Oni će se zakačiti za ovo i uraditi s vama šta hoće. Ovako nešto se dosta često dešavalo kad sam svojevremeno prenosio Fa u Kini. Kad neko ne poštuje Učitelja, oni će ga sigurno gurnuti na suprotnu stranu. Sva bića su došla zbog Fa, da odigraju bilo pozitivnu ili negativnu ulogu. Ti koji igraju negativne uloge, na kraju će biti uništeni. Znači, kad vide da se učenik tako ponaša, oni će definitivno gurnuti tu osobu na drugu stranu, i u nastavku je navesti da uradi što više loših stvari.

Vrlo opasno. Jednom kad nastane ova situacija, stare sile će to odmah učiniti jer su našle razlog da to učine. Reći će da je njegov velik greh eliminisao njegov učitelj, da ga je umesto njega poneo njegov učitelj, koji je iščupao napolje jedno biće poput njega—jedno koje je zasluživalo pakao—omogućio mu da postane božansko biće, i dao mu tako puno stvari. Iako ih on ne vidi, sve te stvari su stvarne i zbilja su mu date. Oni će misliti: “Kako se usuđuje da tako postupa prema svom Učitelju?” Pa će insistirati da ga gurnu na drugu stranu, navedu ga da čini loše stvari, i na kraju unište.

Naravno, ja ne priznajem ove aranžmane starih sila, i ne dopuštam im da rade ove stvari. I zato dajem sve od sebe da učenici sami shvate ove stvari. Ali ako naši učenici ne obraćaju pažnju na ovo, vama će biti teško da se otmete ovakvoj poteškoći. Ovo pitanje mi je malopre palo na pamet. Ovo treba ozbiljno da shvatite—svi devijantni putevi su puni opasnosti i zamki.

Pitanje: Dobio sam Fa tek pre sedam meseci. Jesam li ja učenik Fa-ispravljanja? Hoću li se vratiti nazad kad Fa bude ispravljao ljudski svet?

Učitelj: Ne mogu reći da je pogrešno to što pitate. Ali tu imate vezanost. Bez obzira da li ste noviji učenik ili stariji, i bez obzira u koju kategoriju učenika spadate, sad kad ste ušli na vrata Dafa kultivacije—nemojte ni za šta biti vezani. Jedna jedina ljudska misao može postati prepreka koja koči vaš napredak. Zato u kultivaciji postoji izreka: “Imaj želju da se kultivišeš, bez želje da dobiješ gong.” Možeš se kultivisati, ali ne možeš biti vezan. Kad nemaš ljudskih želja i ni za šta nisi vezan, brzo ćeš se kultivisati, brzo napredovati, i imati manje iskušenja. Kad imaš vezanosti, tvoja kultivacija će biti spora.

Ne brinite o tome da li ste učenik Fa-ispravljanja, ili budući učenik. Sad kad ste preuzeli kultivaciju, vi ste već biće kome zavide nebrojena druga bića. Jednostavno idite svojim putem valjano. Sve što jedno biće radi u kosmosu, to će mu se vratiti. Vratiće mu se kad čini dobro, i vratiće mu se kad čini loše. I kultivacija, naravno, uključuje vraćanje—dobro vraćanje je dostizanje Statusa dostignuća zbog toga što ste potvrdili vaš Status dostignuća. Ovo je apsolutna istina u kosmosu. Nemojte previše misliti, i nemojte brinuti o tome kakva je vaša situacija. Ako možete da činite šta treba i možete se kultivisati, onda napred, kultivišite se.

Pitanje: Učitelju, molim vas da objasnite “dobroćudna rešenja.”

Učitelj: Pominjući “dobroćudna rešenja,” mislio sam na način kako se bića u kosmosu saobražavaju s Fa tokom Fa-ispravljanja. Neka bića ne zaslužuju dobroćudno rešenje, u kom slučaju će biti urađeno ono što treba da bude urađeno. Neka bića koja su grešila protiv Fa-ispravljanja, ona zaslužuju još manje šanse za dobroćudno rešenje. U času kad prođe Fa-ispravljanje, ona bivaju počišćena. Bića s kojima se postupa u skladu sa dobroćudnim rešenjem se asimiluju s Fa na najbolji način. A učenici Dafe dobijaju nešto još bolje od dobroćudnog rešenja, jer se učenici Dafe proaktivno kultivišu, i kultivišu sebe prema budućnosti, pa je to vrednije od dobroćudnog rešenja.

Pitanje: Svi francuski učenici Dafe šalju Učitelju svoje pozdrave.

Učitelj: Hvala vam. (Aplauz)

Pitanje: U Francuskoj postoji učenik Dafe koji ima mentalne probleme. Jednom kad je delio flajere kineskim turistima, izgubio je kontrolu i počeo da viče pred mnogo kineskih turista, što je imalo negativan efekat. Kad šalje ispravne misli ispred ambasade, on ne može da miruje, i pisao je grafite po kineskoj ambasadi.

Učitelj: Kad su ove stvari u pitanju, kao učenici Dafe vi treba dobro da postupate s njima. Taj učenik, budući da je učenik Dafe, to ne može da radi. Mi možemo spašavati bića samo s milošću. Činiti stvari iracionalno će doneti negativne efekte.

Kad veoma mali broj učenika ne može da vlada svojim emocijama, drugi učenici treba da ih zaustave. Učenici Dafe su jedno, i vi treba da sarađujete jedni s drugima i da više ne dopustite da se takve stvari dese—kad se dešavaju, vi treba na odgovarajući način da ih rešite. Ako osoba zaista ima mentalne probleme, onda mislim da treba da pokušamo da ubedimo tog učenika da vežba kod kuće; Učitelj će se jednako brinuti o njemu, a on nema potrebe da izlazi u javnost. Ako nije u pitanju mentalni problem, onda treba da mu pomognete.

Pitanje: Sve u kosmosu sledi neku predodređenost. Neka bića su osuđena na uništenje. Šta je to što im to određuje?

Učitelj: “Sve u kosmosu sledi neku predodređenost” se odnosi na kosmos sveukupno. Na primer, stare Fa-istine su predodređivale činjenicu da kosmos prolazi kroz formiranje-stagnaciju-degeneraciju-destrukciju. To je domet mudrosti tog starog Fa. Iako je sudbina kosmosa predodređena kao takva, i iako su fundamenti specifičnih bića unutar njega istorijski povezani s kosmosom, po pitanju toga šta jedno biće konkretno radi i koliko ima karme, ono mora da plati za sve to, a ako njegova karma naraste biće uništeno. Sve ovo su pitanja koja imaju veze s tim bićem samim. Takođe, koji pravac samo biće uzima, to su stvari koje su u osnovi nestabilne. Ali, preko onog što biće čini, ljudi mogu da vide šta će se sledeće desiti s njim u kosmosu, a onda sledeće i sledeće. Drugim rečima, daleko od sredine vremena ove naše dimenzije, u drugoj sredini vremena možete videti šta će on kasnije raditi, nastavak njegovog sadašnjeg stanja. Ako se ovo sadašnje stanje odjednom promeni, onda će se promeniti i njegovo stanje u narednoj fazi, pa su ove stvari nestabilne. Ali sveukupna sudbina formiranja-stagnacije-degeneracije kosmosa je stabilna.

Pitanje: [To da li neko može da postane] učenik Dafe, u velikoj meri određuje njegova sudbinska veza. Koji je onda korenski uzrok sudbinskih veza?

Učitelj: Pričao sam o sudbinskim vezama u Džuan Falunu, i pričao sam o tome u mnogim drugim Fa predavanjima. Posebno sam govorio o sudbinskim vezama učenika Dafe. Postoje tri vrste, učenici Dafe potpadaju pod tri vrste situacije. Ne mislim da to ovde treba da ponavljam, jer nemamo puno vremena. Možda neću stići da odgovorim na sva pitanja. (Učitelj se smeje/kikoće) Pogledajte moja Fa-predavanja od ranije.

Pitanje: Mnoge kolege kultivatori imaju različite poglede na to kako treba da harmonizujemo Fa na ovom ljudskom nivou.

Učitelj: Harmonizovanje ovog ljudskog nivoa? To je pogrešan iskaz. Ako niste dobro radili stvari, to je pitanje kultivacije, i ne uključuje nikakvo pitanje “harmonizacije.”

Pitanje: Kako da se čovek probije kroz svoju osnovu4 tj ograničenja njegove osnove?

Učitelj: Ne treba da budete vezani za ove stvari u kultivaciji. To nije relevantno. Ne brinite za to kakva vam je osnova. Ako je biće danas uspelo da uđe u Dafu, njegova osnova nije loša. Pogledajte ljude sveta—na svetu ima više od 7 milijardi ljudi, a koliko ima učenika iz perioda Fa-ispravljanja? Ipak ste vi jedan od njih. Pa što biste i dalje pričali o svojoj osnovi? (Aplauz)

Pitanje: Dok smo deo grupe, ako nekoliko koordinatora projekata ima snažne ljudske koncepte, kako da uspemo da bolje radimo zajedno?

Učitelj: Svaki učenik Dafe se kultiviše, svaka osoba ide svojim sopstvenim putem, i svaka osoba i dalje ima ljudske vezanosti, zbog čega i dalje možete da se kultivišete. Tada će se ljudske vezanosti pokazivati. Nemojte biti nespremni da radite sa drugim učenicima onda kad postoje konflikti ili razlike u mišljenju. Imajte na umu da ste svi vi prošli ovakvo stanje, i s vremena na vreme svako može doživeti to stanje. Treba da oprostite drugima i razumete druge, i treba da pomažete jedni drugima. Biti sposoban da se radi zajednički i dobro rade stvari koje učenici Dafe preduzimaju da potvrde Fa—to je ono što treba da radite.

Pitanje: Šta će se desiti sa onim zemljama u kojima nema učenika Dafe? Kako da širimo Fa i objašnjavamo istinu u tim dalekim zemljama?

Učitelj: Učenici Dafe rade šta treba da rade učenici Dafe. Ako imate mogućnosti, možete ići da to činite. Možete širiti Fa na mestima gde nema učenika Dafe. Ali kad su u pitanju mesta gde je suviše teško, ili mesta koja imaju vrlo bliske odnose sa onom grupom gangstera u Kini koja progoni učenike Dafe, za sada tamo ne treba da idete, jer to su stvari koje treba uraditi u narednoj fazi.

Pitanje: Ako u budućnosti bića ponovo postanu degenerisana, hoće li ponovo biti potrebno Fa-ispravljanje?

Učitelj: Ovo je nešto što se nikad ranije nije desilo i verovatno se više nikad neće desiti.

Da su bića kosmosa postala još degenerisanija, onda se Fa-ispravljanje ne bi moglo izvesti. Fa-ispravljanje se desilo, ovaj poduhvat je započeo, upravo u vreme kad bića u kosmosu i čovečanstvo više nisu bili dovoljno dobri i trebalo je da budu iskorenjeni, a nije se došlo do tačke kad nema spasa. To je ono kad je Fa dat. Ako zaista postanu loši poput bića koja idu u pakao, onda više ne zaslužuju spas, iako ja svakako mogu sve, i svašta bih mogao da izvedem i spasim ih.

Pitanje: Kad raketa otputuje izvan dometa devet planeta, da li je napustila Tri domena?

Učitelj: To je samo raspon sačinjen od sloja molekulskih čestica. Zaista je teško koristiti ljudski jezik da se objasni raspon Tri domena. Kad vam sada govorim koliko su velika Tri domena, ja koristim koncepte ljudske čulne i vizuelne percepcije, i čestica koje su na istom nivou. Najveća razlika između onog kako božanska bića i ljudska bića gledaju na kosmos je u tome što božanska bića ne gledaju na stvari na osnovu strukture ovog jednog sloja čestica. Oni istovremeno gledaju na stvari iz svih pravaca i trodimenzionalno, na osnovu kombinovanih kosmičkih struktura različitih slojeva čestica ispod toga i različitih slojeva čestica iznad toga. Oni mogu da vide ceo strukturni izgled stvari na različitim nivoima u kosmosu, i da vide kako one izgledaju na fundamentalnom nivou. Ljudska bića, s druge strane, mogu da vide samo ovaj svet koji je sačinjen od ovog molekulskog sloja čestica; ona mogu da vide samo ono što je sastavljeno od ovog sloja čestica. Ali kosmos nije sačinjen samo od ovog jednog sloja čestica. Ljudska bića ne mogu da vide pravu sliku stvari; ljudska bića mogu da vide samo ovaj jedan sloj. Ovo je posledica separacije i restrikcije usled različitih faktora, i ograničenja strukture ljudskog oka, što sve služi da proizvede ovu lažnu sliku stvari za ljudska bića. Ljudima nije dozvoljeno da vide pravu sliku. Drugim rečima, čak i kad se radi o stvarima koje su sačinjene od ovog sloja čestica, ljudskim bićima nije dozvoljeno da vide celu sliku, i ljudskim bićima je dato ovakvo oko upravo da ograniči njihovu percepciju kosmosa, što prouzrokuje ovu kulturu ovde. Sve je stvoreno s nekim ciljem.

Znate, pored infracrvene i ultravioletne svetlosti, ima drugih vrsta svetlosti koje su nevidljive i zvuka koji su nečujni, ali postoje. Današnje naučne naprave mogu da detektuju i prepoznaju njihovo postojanje, ali ljudske oči ih ne mogu videti. Drugim rečima, ljudskim očima nije dozvoljeno da vide sve stvari koje su na ovom nivou ljudskog sveta. Ovakav svet kakav je ljudskim bićima dozvoljen da vide je s namerom konstruisan tako da se spoznaja ljudskih bića stabilizuje u tom stanju. Ali zapravo, ona nije apsolutno stabilizovana i neprobojna—osoba se kultivacijom može probiti kroz nju. Ali to u kojoj meri osoba može da se probije i koliko od istine kosmosa može da vidi zavisi od nivoa kultivatora. S druge strane, što je osoba više materijalistička, više je zarobljena unutar ovog lavirinta. Što je osoba više materijalistička, njene misli i razumevanja su više zarobljeni u ovoj “stvarnosti,” i ona je više unutar te “stvarnosti.”

Veće granice Tri domena su veličine malog univerzuma. Granice Tri domena u mikrokosmosu su zapravo, kad ih posmatrate u mikrokosmosu - ja bih rekao da bi bilo preterano reći “nekoliko centimetara udaljene”. Znate, mikrokosmičke čestice sačinjavaju čestice na jednom sloju iznad. Drugim rečima, čestice na različitim nivoima su sačinjene od manjih čestica jedan nivo ispod. Može se reći da su granice Tri domena upravo ovde, upravo usred svega, u mikrokosmosu svih stvari. Nema razdaljine onako kako to moderni ljudi shvataju—skoro da ne možete izračunati njihovu razdaljinu. Ali čestice različitih nivoa koje sačinjavaju Tri domena imaju svoje granice u različitim nivoima. To jest, kad ih posmatrate na različitim ravnima, različiti nivoi imaju svoje granice i razdaljine. Kosmos je veoma kompleksan entitet. Tri domena, o kojima mi govorimo predstavlja raspon određen da se koristi u Fa-ispravljanju. Ali postoje identične čestice u identičnim stanjima, koje postoje istovremeno sa Tri domena i one su povezane sa još širim područjem. A mnoga božanska bića skroz na najvišim nivoima generalno pominju to, takođe, kao “najniži nivo.” Mada, Tri domena o kojima mi govorimo, je ovo posebno određeno područje. Raspon tih drugih dimenzija u vezi, sačinjenih od čestica iste klase poput onih u Tri domena, je neverovatno velik.

Pitanje: Zašto vas učenici Dafe nazivaju Gospodarem Buda? Kako to da vi dolazite sa višeg, udaljenijeg mesta?

Učitelj: (Učitelj se smeje/kikoće) Ja zapravo nemam nikakvih titula. Samo zato što sam u jednom od svojih napisa napisao “Milost Gospodara Buda …,” pa su učenici su spekulisali: je li Učitelj Gospodar Buda? Zapravo, netačno je kako god me ljudi zvali. Život svake osobe ima mesto porekla u kosmosu i istovremeno poseduje starije, dalje faktore, a ovo podrazumeva i bića na najnižim nivoima—čak i trava na zemlji ima mesto porekla i daleke faktore. U različitim istorijskim periodima postoje različite biljke, i tokom dugog protoka istorije kosmosa, planete i čestice su se neprestano dezintegrisale, a onda rađale, dezintegrisale se, ponovo rađale, neprekidno se obnavljajući. Puno prašine u kosmosu mogli bi biti faktori bića koja su se na taj način dezintegrisala veoma, veoma davno. I puno prašine koja je pala na zemlju mogla bi biti materija od veoma daleko, daleko, unazad. Onda je trava apsorbovala materiju iz te prašine, i možda ta trava takođe ima različite faktore iz prošlosti. Ovako je kad se govori o tome u smislu površine materije. Sve je živo—ako postoji, živo je.

Iz druge perspektive, Biblija kaže da je Jehova stvorio čoveka od gline. Zapravo, ono što je Jehova stvorio je jedna vrsta belih ljudi, ne svi beli ljudi. Ne pripadaju svi beli ljudi jednoj vrsti ljudi—njih je stvorilo nekoliko božanskih bića. Žute ljude je takođe stvorilo nekoliko božanskih bića. I drugi narodi, na primer narod Indije, drevni Egipćani, i tako dalje, sve njih su stvorila različita božanska bića. Ljudi veruju da je Bog stvorio čoveka po sopstvenom liku, kad zapravo božanska moć naprosto tako deluje—čovek kog on stvori mora biti najniži deo njega i najniži nivo njegovih čestica, to je sve. Prosto rečeno, to je čestica na tabanima stopala božanskog bića; takođe je možete nazvati ćelijom. Ranije sam vam u svojim Fa-predavanjima rekao da svaka ćelija jednog bića—ljudi, životinja, biljaka, itd.—ima izgled glavnog tela.

Sve u ljudskim bićima što je svojevremeno stvoreno, uključujući sve što sačinjava njihove duše i bića, je stvoreno od supstanci i elemenata unutar Tri domena. Onda naravno da će božanska bića koja su stvorila različite narode paziti na svoje sopstvene narode. Ovo je trajalo sve do novijih vremena, kad se približilo vreme za širenje Dafe, a u tom času se su mnoge od duša unutar ljudske kože sastojale od bića koja su došla sa visokih nivoa, umesto od duša ljudskih bića, kao ranije. Još jedno što treba razjasniti je to da se sve što je sačinjeno od sloja čestica na ljudskoj površini zove ljudska koža, a to uključuje kosti čoveka, unutrašnje organe, kao i njegovu kožu na površini. Ova površinska ljudska koža umire od starosti, ali mnoge od stvari koje površinska koža prima tokom svog života se prenose na narednu generaciju. Tokom doba i doba, generaciju za generacijom, ljudi su prenosili kulturni sadržaj koji su božanska bića stvorila za čoveka. Na kognitivnom nivou ljudska bića ne znaju za ove stvari, ali one su interno deo njih. Kad su došla novija vremena, i kad su se mnoga bića koja su došla zbog Fa reinkarnirala kao ljudi, duše ljudi koje su stvorila božanska bića ostale su u podzemnom svetu, a božanska bića, koja su došla s visokih nivoa izvan Tri domena, reinkarnirala su se kao ljudi i obukla to odelo (ljudsku kožu). Drugim rečima, ljudsku kožu koju je stvorilo to božansko biće u prošlosti je obuklo drugo božansko biće.

Zatim ovde još nešto treba razjasniti: da različita božanska bića ne moraju biti niža od božanskog bića koje je stvorilo to ljudsko biće; ono je možda više, ili naravno, možda niže, ili na istom nivou; ono je došlo i preuzelo čoveka kog je stvorilo [božansko biće], što znači da je drugo božansko biće ušlo unutar granica božanskog bića, koje je prvobitno stvorilo to ljudsko biće. Ja često kažem da današnji ljudi imaju značajnu pozadinu—malo ljudi sveta, ako uopšte ima takvih, imaju duše koje su svojevremeno stvorila božanska bića. Bez obzira ko je, kad dospe u ovaj svet opsene, sve sa čim dolazi u dodir i što vidi svojim očima je ovakvo, to je ono kako on vidi svet od momenta kad se rodi iz majčine materice. A u ovom društvu opsene on će stvarati karmu baš kao svi drugi. Šta više, čovečanstvo novog vremena je stvorilo kulturu koja ljude čini još više izgubljenim u ovom društvu, dok podiže sebe u ovoj materijalističkoj kulturi. Ljudskim bićima je izuzetno teško da prevaziđu ovdašnje razmišljanje—da bi neko pojmio šta je iza svega ovoga… on to može postići samo kroz kultivaciju.

Postoji još jedna pojava, takođe. Različita božanska bića su stvorila različite narode, ali tokom proteklih nekoliko hiljada godina razne religije su se proširile izvan svojih područja, ili etničkih grupa. Kao rezultat, neki ljudi su počeli da veruju u drugo božansko biće, što je ono božansko biće koje ih je stvorilo jako ražalostilo. Šta više, božansko biće u koje ta osoba sada veruje ne može da spasi ljude koje je stvorilo drugo božansko biće. A mnoge etničke grupe više nemaju predstavu ko je njihov pravi bog. Ova situacija je dosta često nastajala u toku istorije, ne ostavljajući božanskom biću koje je stvorilo te ljude ništa drugo do da napuste ljude koje je stvorilo. Kad se ovo desilo, mnoge etničke grupe su postale narodi bez korena i njih ne čuvaju božanska bića. Stvari poput društvenih nemira, gubljenja racionalnosti, i nepoštovanja božanskih bića uglavnom dolaze od tih naroda. Te etničke grupe i pojedinci su osiromašeni.

Što se tiče toga zašto Učitelj dolazi sa višeg, udaljenijeg mesta, zapravo, možda mnogi učenici Dafe u publici ovde takođe dolaze sa nekih viših i udaljenijih mesta. (Aplauz polako počinje i narasta.) Samo što sam ja došao sa malo daljeg mesta, i zbog toga, tokom Fa-ispravljanja, ja mogu da spasim svakoga. Što se tiče toga odakle sam ja došao, za bića u kosmosu, sada je irelevantno da li sam ja došao sa višeg ili nižeg nivoa—ono što je najvažnije je da ja idem prema onom što je najviše i najkrajnjije. Za vas je dovoljno da znate da sam ja došao da prenesem i sagradim ovu Dafu.

Pitanje: Neki učenici Dafe veruju da sistematsko objašnjavanje istine advokatima, učenje detalja zakona, i na kraju traženje najpovoljnijeg rešenja znači nepoverenje prema advokatima. Može li Učitelj, molim, reći par reči o ovome?

Učitelj: Ljudsko društvo sada je saterano u veoma tesan prostor od strane samog čoveka. Ljudska mudrost je ograničena, i mnoga ograničenja sputavaju ljude. Mnoge stvari je zaista teško razrešiti, i sada je teško spasiti ljude. Mudro postupajte s ovim stvarima. Povodom toga šta uraditi, naravno da nije problem objasniti istinu. Postupajte u skladu sa svojim specifičnim situacijama. Ništa od onog s čim se srećete tokom potvrđivanja Fa nije isto, pa mi je nemoguće da sveobuhvatno sve pokrijem, ili da ovde govorim o tim specifičnim stvarima, pa stvari na koje nailazite i dalje morate rešavati sami. Otkriti kako dobro činiti stvari je deo vašeg potvrđivanja Fa i kretanja sopstvenim putem.

Pitanje: Da li se demonstracija vežbi ljudima, uključujući turiste iz Kine, računa kao objašnjavanje istine?

Učitelj: Demonstracija vežbi može postići izvesno dejstvo. Sve što činite može postići izvesno pozitivno dejstvo. Ali, ako ne govorite o činjenicama, ne ulazite u pojedinosti i samo radite vežbe, za sada nećete moći da razrešite mnoge komplikovane stvari u umovima ljudi.

Pitanje: Učenici Dafe iz kineskog Šihuangbana u provinciji Jinan, Činghua Univerziteta u Pekingu, Jiajuguana u Gansu provinciji, Hebei provincije, Guangdong provincije, s Novog Zelanda, iz Perua, grada Tianđina, Montreala u Kanadi, grada Čangčuna, Pekinga, grada Šenjanga, grada Harbina, Lešana u provinciji Sečuan, s planine Emei, iz Gidžoua, grada Džengžoua, i Mudanđiajnga šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz)

Pitanje: Šta osoba da učini ako je kolega praktikant pobrka sa špijunom?

Učitelj: Hajde malo da govorimo o pitanju špijuna. (Učitelj se smeje/kikoće) (Publika se smeje) Da li znate kako Učitelj zapravo gleda na ove stvari iz drugačije perspektive? Naravno, te stvari koje su stare sile zamesile su testovi koji ciljaju na učenike Dafe, ali ja bih zapravo rekao da su one uvreda za Fa, one nanose sramotu čovečanstvu, one ne poštuju Fa, one su smetnja Fa-ispravljanju, i one nije trebalo da se dese. Ali upravo zbog toga što bića više ne zadovoljavaju standard, potrebno je Fa-ispravljanje. Takvo zanimanje je, na kraju krajeva, nastalo među ljudima. Pa, da li je istina da su samo najpodliji ljudi izabrani da budu špijuni? Ne. Ono što osoba čini je u velikoj meri opredeljeno njenim sopstvenim preferencama, ali takođe ima puno ljudi koji nerado rade posao datim pod okolnostima, i ima onih koji su izabrani jer ih smatraju pametnim i sposobnim da rade neki posao. Drugim rečima, zanimanje se ne bira po tome da li mu je priroda dobra ili loša. Ima li dobrih ljudi među špijunima? Svakako. Različita zanimanja u ljudskom društvu nam ne govore je li osoba dobra ili loša, ili može li se to biće spasiti.

Ja sam sagledao ovo pitanje, pa sam u času kad sam počeo da predajem Fa, rekao—i toga sam se držao—da ja ne povlačim linije na osnovu zanimanja ili društvenog položaja; ja ću vas spasiti kojim god poslom da se bavite. Moja vrata su širom otvorena, potpuno otvorena, toliko otvorena da zapravo više nema vrata—ako želite da se kultivišete, možete ući. Ja ću sve spasiti, bez obzira na vaš posao. A to da li će osoba ući ili ne zavisi od nje same, i to da li će dobiti Fa je njeno sopstveno pitanje. Današnjim ljudima je teško da diktiraju kojim poslom će se baviti- kako neko u životu može samo prionuti i raditi šta god hoće? Kako bi moglo biti tako lako? Zbilja je teško. Drugim rečima, osoba koja živi na ovom svetu ne može tek tako izabrati zanimanje koje želi. Ja sam to sagledao, a osim toga, sva ljudska bića su došla ovamo zbog Fa, pa bez obzira kojim poslom se bavite, ja vas mogu spasiti. Ali to da li možete da istrajete u kultivaciji, ili ne, zavisi od vas, i da li želite ili ne da se kultivišete takođe zavisi od vas.

Ja sam bio konkretan u vezi s ovim i ostvario to u praksi, ali tokom ovih godina mnogi naši učenici nisu uistinu razumeli svrhu iza reči vašeg učitelja. Ja sam potpuno otvorio vrata, i ja unutra puštam ljude iz svih zanimanja, iz bilo kog segmenta društva. Zašto onda i dalje insistirate na pravljenju nepotrebnih razlika i povlačenju linija? (Aplauz) Jer ljudska bića se kultivišu, a ne božanska. Kad se ljudi kultivišu, ljudi imaju ljudske misli, a ljudske misli uključuju profesionalne navike i vezanosti i tendencije koje prouzrokuju te profesije, što je sve podsvesno na delu. Kad se osoba ne kultiviše dobro, pokazaće se njene stečene vezanosti, oformljene na njenom poslu. Onda naravno da će se pokazati i sklonosti osobe kao špijuna ili specijalnog agenta, i ona čak može učiniti loše stvari onda kad ne može da prođe test. Tokom ovog vremena, posebno kad progone učenike Dafe, kad ne može da prođe neki test, on će u momentu konfuzije otići da prijavi neku informaciju. Ali na fundamentalnom nivou, da li je ovo loša osoba i može li se spasiti, ne može se odrediti time kakva je ona u datom času. Morate joj dopustiti da napravi greške i dati joj priliku da ispravi svoje postupke—to je ono što je veličanstveno s našim Fa (Aplauz)

Ranije sam rekao da niko ne može podriti Dafu, i samo kad učenici Dafe nisu dobri, oni mogu podriti Dafu. Pa tokom ovog progona, ta gangsterska grupa želi da iskoristi učenike Dafe da podrije Dafu, ali zapravo oni ni najmanje ne mogu podriti Dafu. Premisa ovog što sam rekao je da se učenik Dafe istinski kultiviše, ali tokom svoje kultivacije on ne shvata Fa principe tako duboko ili tako temeljno, i ne ide svojim putem kako treba, što ima loše dejstvo. Zapravo to može imati dejstva samo ovde među ljudima—niko ne može da utiče na suštinu Dafe. Što se tiče onih koji su tokom progona prešli na suprotnu stranu, oni više nisu učenici Dafe, mada su nešto drugo oni koji mogu da se vrate nazad. Onda kad više nisu učenici Dafe, oni u suštini postaju deo te zle grupe progonitelja, i oni namerno čine loše stvari, namerno podrivaju stvari, izvrćući istinu, i plasirajući laži kao istinu. To ne može podriti Dafu, i samo može pomoći učenicima Dafe da postaju razumniji i razumniji, i da im misli postaju valjanije i valjanije, i učini da budu bistriji, svesni. Nije li to ishod progona? Niste li svi vi sazreli? Ono o čemu ja govorim je, samo kad učenici Dafe sami ne postupaju dobro, oni mogu imati dejstva, efekta na ovom svetu. Ako učenik Dafe razmišlja na način običnog čoveka i ne čini dobro, ili je ranije bio špijun, ili je učenik učinio nešto pogrešno zato što nije mogao proći test, pa svi teraju tu osobu od sebe, ili se drugačije ponašaju prema njoj, to zbilja proizvodi da njena predodređena prilika u hiljadama godina bude upropašćena, i proizvodi da on pređe na drugu stranu, onda, da vam kažem, to bi zaista bilo činiti nešto loše. (Aplauz)

Samo onda kad možemo da oprostimo, mi smo u stanju da spasimo ljude. Kad bi svaki učenik Dafe tako mogao da misli, onda razmislite, s tom moći koja proističe iz milosti, da li bi ostao ikakav prostor za loše faktore? S tim što, da vam kažem, profesionalni špijuni ne mogu da uđu. [Špijuni među nama] su učenici [Dafe] koji su bili u toj profesiji pre 1999 i koji se nisu dobro kultivisali, ili učenici koji su se u jednom trenutku predali zlu, i nisu dobro činili. Kad biste im rekli da zbilja naude Fa, oni to ne bi učinili. Samo se radi o tome da su u nekom trenutku postali zbunjeni, da nisu dobro postupili, i nisu mogli proći test, pa su tada krenuli pogrešnim putem. Takođe ima nekih učenika Dafe koji su vezani za te male stvari koje imaju, i nekih koji su samo hteli da učine toliko da im se te barapske špijunske službe skinu s vrata. Realnost je da nikome nije moguće da zaista naudi Dafi.

Ovo se, znači, dešava upravo zato što neki učenici i dalje imaju ljudske vezanosti, pa po nekim pitanjima i dalje ne postupaju dobro. Što se tiče ideje da su se špijuni zaista infiltrirali među nas i ušunjali se, reći ću vam da je to nemoguće, jer ovo što mi radimo je kultivacija. Oni žele da iskoriste učenike da dođu do takozvanih “obaveštajnih podataka”, da bi pronašli mete. Ali sve to je beskorisno, oni se samo zavaravaju. Te špijunske agencije znaju dobro da Falun Gong uopšte nema tajni, i oni vrlo dobro znaju da je Falun Gong grupa dobrih ljudi, koji su samo protiv progona. Oni to sami znaju. Jedan od pokvarenih načina, koje oni koriste, je da upotrebe opštu klimu koja pritiska ljude, šiba ih—u Kini su navikli da prave te kampanje. To je sve što oni znaju da rade, i oni dižu buku nekim stvarima da bi izvršili uticaj na ljude. Može li se tako s kultivatorima? Nekoliko godina je proteklo, i nisu li učenici Dafe postali postojani i racionalniji? (Aplauz) Je li to nekoga uplašilo? Nije nikoga. Pod takvim opakim progonom, da li se iko od učenika Dafe u Kini uplašio? Naravno, ima onih koji se nisu mogli probiti, ali te koji uspeli su smišljeno priredile stare sile da uđu. Ja sam rekao da su sva bića došla zbog Fa, ali nisu sva došla da odigraju pozitivnu ulogu. Cilj starih sila je bio da takva vrsta bića odigra negativnu ulogu da bi učenici Dafe mogli očvrsnuti, to je sve; nije da podli ljudi imaju moć da išta učine. Ljudi ne mogu jasno videti ove stvari, i ljudi su naprosto vezani za ono što ljudi žele da rade. Ali šta god ljudi urade, oni za to moraju platiti, to je sigurno. (Aplauz)

Ali ja znam i to da zaista postoje specijalni agenti koji koriste nedostatke učenika, koji imaju vezanosti. Tome je uzrok što učenici ne postupaju dobro i suviše su vezani. Nekolicina učenika koji nisu bistrih glava sada treba da obrati pažnju na ovo.

Upravo sam predavao ovaj Fa iz pozitivnog ugla. Ali ja takođe znam da dok Učitelj daje prilike iznova i iznova, i dalje postoji nekolicina ljudi koji ne shvataju i koji nisu za ozbiljno uzeli nastavljenu milost Učitelja, i rade prljavi posao špijuna, izdajući sopstvenu savest i izdajući učenike Dafe. Oni iznova i iznova pružaju tzv. “obaveštajne podatke” zlu, i u očima božanskih bića, negativan efekat koji su njihovi postupci doneli Dafi, sada prevazilazi ono što oni mogu platiti. Takva vrsta učešća u ometanju Fa-ispravljanja je zapravo direktno učešće u progonu, i posledice će biti iste kao sa onom grupom gangstera u Kini koja progoni učenike Dafe. Ja sada nemam više ništa da kažem tim ljudima, i ono što sam malopre rekao ne važi za ovakvu vrstu osobe. Kad sam stigao do ovog, božansko biće upravo reče: “Izgleda da im jedino preostaje šansa da isplaniraju svoj pogreb.”

Pitanje: Rekli ste da je sve obuhvaćeno sa tri svari koje treba raditi. Da li to znači da će sve vezanosti jedne osobe i konflikti na koje osoba nailazi biti dobroćudno razrešeni? Iskreno molim Učitelja da me prosvetli u ovo.

Učitelj: (Učitelj se smeje/kikoće) Ako osoba ne može da razreši te fundamentalne probleme u svojoj kultivaciji, onda ne možete reći da se ona kultiviše. Šta je kultivacija? Koji je krajnji cilj kultivacije? Uzdići se iz običnih ljudi. Kad više niste jedan od njih, mogu li razni konflikti običnih ljudi, vezanosti, i različiti faktori i dalje imati dejstva na vas? Apsolutno ne. Ali to da li možete da se uzdignete iz njih i kultivišete se iz njih, da li marljivo možete da hrlite napred, da li ćete napredovati brzo, ili sporo, u svojoj kultivaciji—sve ovo zavisi od vas, samih. Ja, kao vaš učitelj, ću biti apsolutno odgovoran prema vama. Ali i dalje od vas zavisi da li možete marljivo napredovati. Može li jedno božansko biće biti poljuljano svakojakim ljudskim vezanostima? Nema šanse, naravno da je to nemoguće. Znači da se sve može razrešiti. Samo zavisi od toga kako se kultivišete. Ako se kultivišete fokusirani na rešavanje tog problema, onda se ne kultivišete istinski. Kultivacija mora biti potpuno bezuslovna.

Pitanje: Nivo kosmosa koji stvori učenik Dafe neće dugo potrajati. Može li Učitelj da objasni ovo?

Učitelj: Ja vam nisam rekao da neće dugo potrajati. Vi narode trenutno mislite na ljudski način. (Učitelj se smeje/kikoće) Ljudska misao… pošto ljudi nemaju nikakve moći, ono što odašilju je kao vazdušni mehur, sićušno je, i začas se raspe. Ali stvari koje proisteknu iz misli učenika Dafe su snažne, i što je viši nivo učenika, veće su i moćnije stvari koje nastaju iz njegovih misli, i duže traju. Kod džinovskog božanskog bića, jedna njegova misao može da stvori kosmička tela i kosmose. Pa, zapravo, više fundamentalnih faktora je uključeno. Fa je sveobuhvatajući i sveusavršavajući, i svi nesavršeni faktori u kosmosu prošlosti se ovaj put savršeno razrešavaju tokom Fa ispravljanja. Pa pošto je to sveobuhvatajući i sveusavršujući Fa, menja se čak i fundamentalna kosmička priroda formiranja-stagnacije-degeneracije, i njen vremenski koncept ne može se pojmiti ljudskim umom.

Pitanje: U poslednje vreme kolege praktikanti često koriste elektronski softver da dele razumevanja i uče Fa, i čak snažno ohrabruju njegovu upotrebu. Rezultat je da ljudi imaju manje prilike da podele svoje misli i uče Fa lično.

Učitelj: Naravno da to nije u redu. Izuzev malih učenika Dafe, to ne treba da radite. Ali ne treba otpisati povremenu upotrebu onda kad ste zauzeti, samo nemojte da vam pređe u naviku. To je nešto što želim da se zna. Nema problema kad učite Fa lično ili u grupi, učite Fa i razmenjujete iskustva lično. Takav softver možete koristiti kad ste zauzeti, ali ne možete svi to činiti, i ne možete često.

Pitanje: Ne shvatam baš dobro razliku između materije koja je nečista i materije koja se izopačila. Učitelju, molim vas objasnite.

Učitelj: Nečistoća i izopačenost materije je fundamentalni razlog za pad starog kosmosa, a uzrok toga je priroda starog kosmosa. Formiranje-stagnacija-degeneracija-destrukcija je bio domet mudrosti Fa u to doba, i to je bio način da se ciklično pročišćavaju različiti specifični domeni, ali kad cela stvar dospe u to stanje, to je kraj. Dokle idu nečistoća i izopačenje materije, ako na to gledate sa stanovišta ljudskog društva, nečistoću vazduha, zemljišta, metala, vode, raznih hemijskih elemenata, koju je prouzrokovala moderna nauka, ne može rešiti čovečanstvo. U očima božanskih bića, način razmišljanja čovečanstva se toliko izopačio da više nije ljudski. Sve u kosmosu je ciklično, pa kad bića s viših nivoa ekstrahuju to, bića i elementi u dimenzijama visokih nivoa postaće nečisti. To je pojednostavljeno objašnjenje. Pogledajte mojih nekoliko poslednjih Fa predavanja.

Pitanje: Povodom uloge Minghui sajta u objašnjavanju istine, kako učenici izvan Kine da rade zajedno i pomognu?

Učitelj: Uloga Minghui sajta je nezamenjiva. To je najvažniji prozor kroz koji dobijamo istinu o progonu i sveukupnoj situaciji Dafe i učenika Dafe koji potvrđuju Fa. Kad su u pitanju stvari učenika Dafe, treba stalno da sarađujete jedni s drugima i dobro radite zajedno.

Pitanje: Nedavno sam sreo učenika koji je tvrdio da je dostigao Ispunjenje i sada može da pređe na kultivaciju u drugoj disciplini. Smem li upitati da li se on prosvetlio na zlom putu, ili je samo dao svojoj mašti na volju?

Učitelj: Ja bih rekao da je dobio groznicu, (publika se smeje) i da mu je to pomutilo svest. Pa zapravo, onaj ko to kaže je u stanju opasnosti. Bića koja nemaju razumne, valjane misli i čistu glavu su ona koja su najniža pred očima božanskih bića.

Pitanje: Da li je u redu da mediji objavljuju fotografiju Učitelja?

Učitelj: Ja mislim da je to u redu, nema problema, jer ja imam svoje načine. (Učitelj se smeje/kikoće) (Aplauz)

Pitanje: Učitelj je rekao u Turneji kroz Severnu Ameriku radi predavanja Fa: “Ni ja sam ne znam ko sam.” Ne shvatam to dobro.

Učitelj: Šta je tu tako teško da se razume? Što je prošlost, prošlost je, i sada sam zagonetka za sva bića, a u budućnosti niko neće znati gde sam. Ja sam svemoguć, i ništa me ne može zaustaviti. Kako god me zvali, neće biti tačno. U budućnosti, različita bića će me videti u liku svoje sopstvene etničke grupe. Ja sam sve stvorio, a ipak nisam ni u čemu—to je ideja. (Publika se smeje, aplaudira)

Pitanje: Trenutno se širom sveta pojavljuju bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, poput ptičjeg gripa i bolesti ludih krava. Smem li upitati cenjenog Učitelja, u kakvom je odnosu ova pojava sa napretkom Fa-ispravljanja?

Učitelj: Čovečanstvo ima previše karme. Zbog toga što su ljudska bića već skliznula u veoma opasnu situaciju u svakom smislu, njihova karma postaje sve veća i veća, a povrh toga njihov stav prema Dafi … puno toga je prouzrokovao sam čovek. Ovo se ne čini da je u direktnoj vezi sa Fa-ispravljanjem, ali sve se okreće oko Dafe, i ništa se ne dešava slučajno. Preko ovakvih stvari ljudi dobijaju upozorenja.

Pitanje: Zašto se još ne bude oni koji se bave špijuniranjem među učenicima? Ako ih raskrinkamo u njihovom ’prisustvu, hoće li to biti nemilostivo?

Učitelj: Učiniti to radi zaštite Fa se ne može smatrati nemilostivim. Što ih onda ne otreznite, ili ih možete razotkriti ako hoćete. Bilo bi bolje kad biste ih mogli spasiti, ali ako se ne mogu spasiti, to je njihov izbor.

Pitanje: Neki učenici Dafe su stavili na internet neke članke o čudima vezanim za Dafu, a ovo je proizvelo da neki koji su to videli na internetu pogrešno shvate Dafu.

Učitelj: Raspravljati o stvarima na ovu temu na odgovoran način nije problem. Ne brinite za pogrešna razumevanja, ali takođe nemojte činiti stvari na čudan i nerazumljiv način. Ako potvrđujete Fa velikodušno i razumno, neće biti nikakvih problema. Učenici Dafe su, na kraju krajeva, kultivatori; mi nismo neka politička grupa običnih ljudi u društvu, mi smo grupa kultivatora, i mi kultivišemo božanstvenost, pa naravno da se dešavaju čuda. (Aplauz)

Pitanje: Rekli ste da osoba apsolutno ne može dostići Ispunjenje dok se seksualna privlačnost i nagon ne napuste. U ovom času i dalje ima puno učenika koji nisu napustili seksualnu privlačnost i nagon. Možete li mi molim vas reći koja je jedinica mere za Ispunjenje? Da li se jedinica mere kalkuliše česticama?

Učitelj: To nikad niko nije rekao—je li to došlo iz nekog divljeg razmišljanja koje ste imali? Ja vam nikad ništa nisam rekao o bilo kakvoj vezi između Ispunjenja i neke jedinice mere. Učenici Dafe: odavno sam rekao da su seksualna privlačnost i nagon fatalna prepreka, koju kultivator apsolutno mora prevazići. [Te ljude] previše pogone ljudska osećanja i emocije. Ako čak ne mogu da se izvuku iz ove malenkosti, onda izgleda da su stare sile svojevremeno trebale da im prirede da odu iza zatvorskih rešetaka u Kini, jer samo pod tim okolnostima bi korigovali ovaj problem, je li? Pitam se kako biste se poneli u tako brutalnoj sredini. Jeste li takvi zato što vam je život suviše udoban? Svi oni koji ne uklone tu vezanost i nalaze opravdanja za svoje ponašanje se zavaravaju i pokušavaju da zavaraju druge—nije da sam ja načinio neke posebne aranžmane za vas.

Pitanje: Da li je istina da ne moramo slati ispravne misli u datim vremenima?

Učitelj: Nije li Minghui vebsajt objavio da učenici Dafe širom sveta treba da šalju ispravne misli kao grupa u određeno vreme? Ja mislim da je to jako dobra ideja, pa zašto onda tako ne uradite? Kad su u pitanju bilo koje druge specifičnosti, možete postupati u skladu sa različitim situacijama u različitim krajevima.

Pitanje: Svaki put kad ugledam Učitelja, sva moja pitanja nestanu bez traga. Sa Učiteljem ovde, sa Fa ovde, nema ničeg što se ne može razrešiti. Treba zaista da cenimo ovaj vremenski period.

Učitelj: S jakim ispravnim mislima, sve se zapravo može razrešiti. I sa jakim ispravnim mislima, sve postaje jasno. Kad osoba nema jasno razmišljanje, to je uvek onda kad ima vezanosti kojih ne može da se oslobodi. Kad je uznemirena unutar, ne misli jasno.

Pitanje: Da li biste nam rekli da li priliči uključiti mađioničarske tačke u koncerte naših učenika Dafe, u svetlu naših napora da se potvrdi Fa?

Učitelj: Zapravo ne mislim da tu ima išta loše. Za mene su oblici scenskih dela oblici scenskih dela. Ako je to nešto u čemu ljudi uživaju i vole da gledaju, i nije loš ukus, onda mislim da je u redu.

Pitanje: Svojim mehanizmima, Dafa obezbeđuje da bića u budućnosti ne razviju vezanosti ili sebičnost čak ni posle veoma dugog vremenskog perioda u kosmosu, i tako će kosmos biti savršen i harmonizovan, i nikada neće nestati.

Učitelj: Ne, nije tako, to nije ispravno shvatanje, i to nije ideja. Dafa je savršena i harmonizovana, a osnovna priroda kosmosa je nesebična. Kad se biće kultiviše i dostigne taj domen, i ono će postati takvo. Fa je obezbedio egzistenciju za sva bića, Fa je stvorio za sva bića mehanizme kosmosa i obilje raznolikosti u kosmosu, i Fa je stvorio sva bića, i mnoštvo stvari, neba-i-zemlje, ljudska bića, i božanska bića. Ali kako se bića vladaju, to je do izvesnog stepena njihov sopstveni izbor.

Pitanje: Pozdrav Učitelju od učenika Dafe u Jičangu i Gezhoubi u Hubei provinciji, iz Tri brane, Melburna, Haiban provincije, Nongana, Kaiana, i grada Jilin u Jilin provinciji, Hezea u Šandong provinciji, Heilongđiang provincije, obllasti Zapadne kapije Nebeskog hrama u Pekingu, Sečuan provincije, i Zijanga u gradu Čengdu.

Učitelj: Svima vam hvala! (Aplauz)

Pitanje: U svojoj knjizi ste rekli da kad se drugi loše ponašaju prema vama, oni vam daju vrlinu i zbog toga treba da budete srećni. Ali ako smo srećni zbog toga, nije li to nedostatak milosti?

Učitelj: (Ljudi se smeju) To nije nedostatak milosti. Samo pravi kultivatori i učenici Dafe mogu ostati nedirnuti onda kad su uključeni lična korist i osećanja. Što se tiče onog koji udara i daje vrlinu osobi koja je udarena, to proizlazi iz prirode kosmosa; nije to nešto što možete dobiti samo tako što ćete biti srećni. Kad osoba koja je udarena ne oseća ozlojeđenost ili mržnju dok doživljava bol i osmehom rešava ono što joj je učinjeno, nije li to milost? Iz ljudske perspektive, niko ne bi rekao da je taj bez milosti—kad ga neko udari, on odgovara osmehom i ne oseća jed. Naravno, kultivator ne treba da se osmehne ili nasmeje onako kako to običan čovek čini kad nešto dobije (ljudi se smeju); treba da budete opušteni i svi će reći da ste dobar čovek. Kad vam neko čini loše, možete mu dati savet da čini dobro da ne bi gubio vrlinu, i to je vaša milost prema njemu. Ako ne sluša i opet hoće da čini zlo, onda će kao posledica njegovog rđavog postupka uslediti kazna. Baš kao u slučaju tih zlih policajaca i loših ljudi u radnim logorima u Kini, oni žele da čine zlo i odbijaju da slušaju kad im se kaže da prestanu. U tom slučaju mi ništa ne možemo; oni insistiraju na prebijanju ljudi i ne mogu se zaustaviti ni na koji način. Onda, ako tuku, oni će otići u pakao kad bude došao čas. To nije nedostatak milosti učenika Dafe.

U svakoj dimenziji postoje Fa-istine te dimenzije. Iako istine postaju više na višim nivoima, u svakoj datoj dimenziji, ako osoba može da sledi istine u toj dimenziji, onda je ona dobro biće u toj dimenziji. Ako možete da prevaziđete te istine, prevazišli ste taj nivo bića. Niko nije srećan kad ga udare, ljudska bića su nesrećna kad pate—takva su ljudska bića u ovoj dimenziji. Nijedan običan čovek neće reći: “Ko god da me maltretira, ja ću i dalje biti srećan.” To mogu samo kultivatori, i to znači biti u višem domenu nego obični ljudi. Biti u stanju da se održi šinšing dok se podnosi fizički bol, to je milost kultivatora. Što se tiče drugih koji nam daju vrlinu, nije to kao da im je učenici Dafe oduzimaju, nije kao da bi im ti ljudi to dali kad bi hteli, i nije kao da to iko može dobiti ako želi. Mehanizam kosmosa koji obavlja tu transformaciju, to je priroda kosmosa na delu. Ono što ja kao vaš Učitelj činim služi da se sva bića nauče Fa-istinama.

Pitanje: Pošto trudne praktikantkinje nemaju esenciju ljudskog tela, kako mogu da kultivišu svoja tela?

Učitelj: Ko kaže da trudne učenice nemaju esenciju ljudskog tela? Ništa ne može ometati Dafa kultivaciju. Upravo obratno, to je dobro za bebu.

Pitanje: Moj muž, [ime preskočeno], je upravo oslobođen, ali je i dalje u Kini. Saznao je da ja dolazim na ovu Fa konferenciju pa me je zamolio da vam kažem da mu nedostaje cenjeni Učitelj.

Učitelj: Hvala. (Aplauz) Kao njihov Učitelj, neću ostaviti nijednog učenika Dafe u Kini, izuzev onih koji su prešli na suprotnu stranu i više se ne mogu spasiti. (Aplauz) Mislim o svima njima.

Pitanje: Nedavno sam osetio da sada vreme još brže protiče. Je li vreme u Tri domena već zamenjeno?

Učitelj: Da, vreme ide veoma brzo. Pre nego što Fa-ispravljanje ljudskog sveta bude stiglo do ove dimenzije običnih ljudi, vreme na ovom ljudskom mestu neće potpuno usporiti.

Pitanje: U starom kosmičkom sistemu, jedna misao bića sa visokog nivoa mogla je proizvesti da nebrojena bića zastrane. Ali u novom kosmosu to se nikad neće desiti. Je li to zato što je mehanizam novog kosmosa savršeniji?

Učitelj: To nije pravo shvatanje, jer se to može desiti i u novom kosmosu. Zašto ja kažem da i Fa-ispravljanje i [vaša] kultivacija treba da zadovolje standard? Bez obzira jesu li to oni koji su asimilovani ili oni koji su ispravljeni od strane Fa tokom Fa-ispravljanja, svi oni apsolutno moraju zadovoljiti standard. Učenici Dafe, ako se budete kultivisali do veoma visokog nivoa i ako budete upravljali kosmičkim telom na visokom nivou, jedna vaša misao će zaista biti svemoguća unutar vašeg sopstvenog kosmičkog tela. To je sigurno. Zato se učenici Dafe moraju dobro kultivisati i kroz kultivaciju postati ispravni. Naravno, vaše odgajanje sebe je samo deo toga. Pored toga, tokom Fa-ispravljanja Učitelj pomaže da se na najfundamentalnijim nivoima razreše vaše stvari koje su nečiste. Pa ćete u budućnosti definitivno biti ispravni.

Bez obzira koliko dugo ste [proveli] u ljudskom svetu, čak i ako su to desetine hiljada godina, kad se desi Otključavanje gonga sve ovo će vam zapravo izgledati kao san. Biće tako maglovito kao da je bio san, i postepeno će izgledati kao da ste zaboravili. Više nećete imati ljudsku misaonu strukturu ili misliti o čovečanstvu ljudskim mislima, nećete imati takve misli, i vaša misaona struktura će biti misaona struktura božanskog bića. Ranije sam rekao da Tatagata Buda zna misli čak i stoke i konja, ali nikad ne bi koristilo njihov način razmišljanja da misli o stvarima.

Pitanje: Stihovi pesama Učitelja su mi povremeno na pameti. Mogu li ih naglas izgovarati? Ako to učinim, moram li izrecitovati celu pesmu? Ako izrecitujem samo dva stiha, treba li da dodam ime Učitelja da označim izvor?

Učitelj: Ne, to nije neophodno kad ih samo naglas izgovarate. Drugo je ako ih koristite u pismenom obliku, ili ako napravite audio ili video snimak. Mnoge pesme koje sam ja napisao su zapravo u vezi s Dafa kultivacijom, pa su tako i one deo Fa. Zato se ne mogu koristiti po volji od strane nekog drugog, kao da je nešto njegovo. Kad ih pominjete drugima, ili citirate u člancima, samo imajte to na umu.

Pitanje: Ruski i učenici Dafe s ruskog govornog područja širom sveta, učenici Dafe iz Vankuvera u Kanadi, Juđiajveira, Tajvana, Koreje, Japan, grada Nanđinga u Jiangsu provinciji, Teksasa u SAD, iz Šangaja, mladi učenici iz Vankuvera u Kanadi, iz Anšana u Liaoning provinciji, i Čaojanga u Liaoning provinciji šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala! (Aplauz)

Pitanje: Učenici Dafe s tehničkim znanjem, posebno oni koji su eminentni među običnim ljudima, su zbilja ljubomorni jedni na druge i imaju velik ego. Učitelju, molim vas da nas malo usmerite u ovom.

Učitelj: Valjda nije tako ozbiljno, zar ne? Ali neću otpisati da se manifestuju neuklonjene vezanosti. Ako se niste dobro kultivisali i imate te vrste vezanosti, potrebno je da ih se rešite. Nemojte biti tašti, koje god veštine imali. Znate li da jedini koji može do kraja da objasni ceo kosmos i svo čovečanstvo, to sam ja, Li Hongdži? Nijedno drugo biće to ne može. (Aplauz) Ali ja se nikad nisam razmetao pred vama. Pa vi, učenici Dafe, ne smete biti uobraženi ako ste stekli neke male ljudske veštine. To nije ništa zbog čega treba biti uobražen. Činjenica je da ste naučili to što ste naučili jer ste imali tu želju, i u skladu s tim su za vas u prošlosti sačinjeni aranžmani, budući da će to biti potrebno u potvrđivanju Fa, to je sve.

Pitanje: Čini mi se kao da trenutno vreme brzo prođe svakog dana i mnogo je stvari koje nisam mogla da uradim dobro i na vreme. U iskustvu s Minghui sajta, jedan učenik je rekao da onda kad je u vrlo dobrom stanju, može da učini nešto dobro za kratko vreme. Da li bi Učitelj, molim vas, mogao da priča na temu vremena?

Učitelj: Ovako ja zapravo mislim: u redu je da naši učenici Dafe imaju ljudske vezanosti, ali ključ je u tome kako uspevate da uspostavite svoje ispravne misli. Ako su vam ispravne misli jake i ponašate se kao u kultivator u svakom trenutku—ili, umesto da kažemo “u svakom trenutku,” recimo da se kad naiđete na neke stvari možete ponašati kako to učenici Dafe čine—onda ćete znati kako da postupite, proizvešćete čuda, prikazaćete izuzetnost, moći ćete da razlikujete dobro od lošeg, i sve ćete dobro moći da uradite. (Aplauz) Vi ste kultivatori, na kraju krajeva. Vi ste drugačiji od običnih ljudi. Iako se svi kultivišete u iluziji i puno stvari učenika Dafe se teško manifestuje, zapravo nije kao da ništa ne znate. Ako su vaše ispravne misli jake, manifestuju se natprirodne stvari.

Pitanje: Dovela sam sa sobom neke prijatelje i decu. Iako vas vide, oni ne shvataju šta govorite. Slušaju li njihove glavne duše? Mogu li oni da se vrate kući?

Učitelj: Treba da znate da ja predajem Fa učenicima Dafe. (Učitelj se osmehuje/prigušeno smeje) Ako danas dođe obična osoba, ona neće znati o čemu pričam, a deci je još teže. Ali sva ljudska bića imaju svesnu stranu; ta strana će znati i imaće koristi od toga. Ali nemojte se previše fokusirati na te stvari. U slučaju u kom se osoba ne može spasiti, beskorisno je i ako je ta druga njena strana svesna.

Pitanje: Kad su u pitanju materijali koji se koriste da se objasni istina ljudima u Kini na širokoj osnovi, neki učenici veruju da je “kultivacija na nama, a gong na učitelju,” pa izbor sadržaja nije toliko bitan.

Učitelj: Onda su oni otišli u drugu krajnost. U potvrđivanju Fa treba da radite stvari razumno. To kako vršite izbor i kako činite stvari bolje, to je vaše potvrđivanje Fa i to je vaše krčenje sopstvenog puta na ispravan način. Kad bih sve ja uradio, vi biste se pretvorili u pisaću mašinu, zašto bih vas onda načinio učenicima Dafe? Isto tako ste se mogli reinkarnirati kao pisaće mašine, zar ne? (Ljudi se smeju)

Pitanje: Da li biste nam rekli, da li oni ljudi koji će u budućnosti dobiti Fa i kultivisati se, uključuju učenike Dafe koji nisu bili dovoljno dobri tokom perioda Fa-ispravljanja?

Učitelj: Ne, oni neće biti uključeni. Tu vam mogu dati definitivan odgovor. Za ovu turu, ovu grupu—to je to.

Pitanje: Učenici Dafe sada su veoma zauzeti svojim radom za Dafu. Je li potrebno da učenici Dafe troše vreme da pišu članke običnih ljudi za novine koje vode učenici Dafe? Ili treba da se trudimo da koristimo članke koje su već napisali obični ljudi?

Učitelj: Mislim da ovo zavisi od onog šta vam treba. U redu je kako god učinite. Nemojte misliti da pisanje običnih ljudskih članaka nije spašavanje bića. Vi imate udeo u spašavanju bića, koji je rezultat zajedničkih napora svih u tom mediju, iako ste napisali članke običnih ljudi. (Aplauz) Naravno, nećete stalno pisati članke običnih ljudi, radićete i neke druge stvari koje učenici Dafe treba da rade, zar ne?

Pitanje: Učenici Dafe uz severne i južne Kalifornije šalju pozdrave Učitelju. Poštovani Učitelju, neki stariji učenici teže natprirodnim moćima, energiji, itd., i vole da se hvale. A jedan čovek je zaspao dok je radio vežbe i slao ispravne misli, a kad smo mu na to skrenuli pažnju u najboljoj nameri, on se naljutio. Ne znamo šta da radimo s njim.

Učitelj: Ako se ljuti, neka ga. Ako se ljuti to znači da u njegovoj kultivaciji postoji problem. Zašto bi se ljutio kad uradi nešto pogrešno? Čak i ako se ljuti, vi treba da mu ukažete na to u nameri da budete odgovorni prema njemu, u kom slučaju, jednostavno ne brinite ako se ljuti. (Aplauz)

Gde je svrha razmetanja natprirodnim moćima pred učenicima Dafe? Šta tu ima za razmetanje? Što se njima ne razmećete pred rđavim mračnim pomoćnicima? Zar to ne bi bilo bolje? Nisu li vam zapravo sve moći date zato što kultivišete Dafu? Nemojte se hvaliti stvarima pred drugim učenicima, i nemojte se osećati samozadovoljstvo i misliti da ste jako sposobni—šta te vaše male sposobnosti ionako mogu? Nemojte terati Učitelja da vas opet prekoreva zbog tih stvari—ako ništa drugo, trebalo bi da imate malo samopoštovanja. Toliko vas gone vezanosti da više ne vidite jasno. Osim te nekolicine ljudi koja vas sluša dok se hvalite usled sopstvenih vezanosti, da li shvatate kako drugi učenici gledaju na vas?

Čim se pohvalite tim stvarima, one postaju ništa. Nemojte biti vezani za te stvari, i još manje treba da širite, sa ljudskim vezanostima, među učenicima, ono što ste videli. Zapravo, nije da se o tim stvarima ne može raspravljati među kultivatorima, i nije da ne možete imati natprirodne moći. Ono što je ključ je namera iza tog čina. Ako se koriste na pozitivan način, to će biti korisno za učenike Dafe; ako je radi hvalisanja, to će im biti smetnja.

Danas, dok potvrđuju Fa, učenici Dafe ispunjavaju svoje neuporedivo visoke časti i slavu, kao i Status dostignuća. Ništa im se ne može isprečiti na putu—onaj ko im se ispreči na putu čini greh, i to je apsolutno zabranjeno. Ako odbijete da slušate druge kad se to desi prvi ili drugi put, i nastavite s tim na duže, onda to mora da radite zato što su vas stare sile gurnule na drugu stranu—to će biti uloga koju igrate. Ako zaista dostignete tu tačku, više se nećete moći iskupiti. Ja ne priznajem aranžmane starih sila. Učitelj vas izbavlja, spašava i daje vam nove šanse. Nemojte nastavljati da budete takvi iznova i iznova. Ako se vaše božanske moći zbilja iskažu na veličanstven način dok objašnjavate činjenice, spašavate bića, i prkosite progonu, onda ćemo vas svi učenici Dafe i ja veličati. Nije li tako?

Kosmičko telo je toliko ogromno da je to neopisivo. Puno je stvari koje vam ja ne govorim. Ono što znate je tako trivijalno. Kad jedno biće na veoma visokom nivou vidi širinu i ogromnost većeg kosmičkog tela, ono je šokirano, zapanjeno; znate, čak i božanska bića će biti takva. Pa kad jedno ljudsko biće nauči ponešto o većoj dimenziji, naravno da ga to ponese. Ali učenici Dafe moraju biti razumni.

Pitanje: Mediji koje vode učenici Dafe su moćni i uticajni izvan Kine. U ovoj, finalnoj fazi Fa-ispravljanja, da li ovi mediji treba da uđu u Kinu na širokoj osnovi preko postojećih kanala za objašnjavanje istine, poput interneta, pošte, itd? Isto tako, da li treba da uzimamo u obzir nivoe na kojim Kinezi mogu da shvate i prihvate stvari? Pitam to jer ljudi u Kini se razlikuju od onih izvan. Oni su jako zatrovani lažima.

Učitelj: Ja bih rekao da se stvari koje mi sada radimo čine na razuman način, uglavnom. Bilo da su to ljudi koji žive u Kini, ili Kinezi izvan Kine, oni to mogu da shvate. Ja mislim da je način kako se mediji vode dobar. Povodom toga kako oni izveštavaju o stvarima, i članaka koji se pišu radi objašnjavanja istine, ljudi u Kini su potpuno sposobni da shvate i prihvate to.

Za sada i dalje nije izvodljivo da se potpuno cilja na Kinu. U budućnosti će novine koje vode učenici Dafe biti najveće novine na celom svetu, (aplauz) jer svi ti mediji koji su smišljali laži su počinili grehe, i ti ljudi će to morati da plate, kao što i će i njihovi mediji.

[Pa, izgleda da sam] ipak odgovorio na sva vaša pitanja. (Aplauz) Ljudsko društvo je prošlo kroz proces dug 100 miliona godina. I sva bića došla su zbog Fa—sva bića u Tri domena došla su zbog Fa, stvorena su radi Fa, i formirana su radi Fa. Ovo uključuje mnoštvo stvari. A sve u ljudskom društvu se vrti oko Dafe, bez obzira da li to obični ljudi osećaju ili ne; bez obzira da li mislite da su oni svesni toga ili ne, sve se vrti oko Dafe. To uključuje sve ljude na svetu danas, bez obzira da li izgledaju indiferentni prema progonu, ili su zainteresovani—svi oni se vrte oko Dafe. Fa-ispravljanje zahteva da neki ljudi budu u izvesnom stanju gde su sputani, i tu se drže da bi se naredna grupa ljudi mogla kultivisati. Drugim rečima, iako sve izgleda neuređeno, zapravo je uređeno, i sve je blisko povezano sa Fa-ispravljanjem.

Sve što mi činimo je veličanstveno. Sve što čine učenici Dafe je spašavanje bića. I sve što čine učenici Dafe je naprosto bez presedana. Veličanstveno je jer je od Dafe, veličanstveno je jer Dafa uspostavlja ovu grupu kultivatora, i takođe jer se Dafa širi u Tri domena i ljudskom svetu, a ipak ova malena Zemlja zapravo ima uticaja na kolosalna kosmička tela. Stvari izgledaju obično, i ne izgledaju puno drugačije od stvari običnih ljudi, ali moćna vrlina odgovara najvišem kosmičkom telu.

Učenici Dafe su već prošli kroz takvo teško vreme. Nadam se da ćete svi vi dobro ići poslednjim delom svog puta i ceniti put koji ste već prešli. Sve što pripada vašoj budućnosti se pokazuje u tome kako potvrđujete Fa. (Oko minut aplauza)

Li Hondži
28.02.2004.

1 Prim. prev: Ova fraza se obično koristi da sugeriše da neko ima potpunu kontrolu nad stvarima, bez obzira koliko se drugi trudili da promene stvari, ili kako stvari izgledale.

2 Ovo je prevod iz Hong Yin, Učiteljeve knjige poezije.

3 Ove dve rečenice su igra reči. Kineski znak “bei” se sastoji iz dva dela, jedan koji se može shvatiti kao “ništa”, a drugi kao “osećanje.”

4 Kineski izraz koji se ovde prevodi kao “osnova” se uglavnom prevodi kao “urođeni kvalitet.”