Falun Dafa Minghui.org

Objašnjavanje Fa u Manhetenu

Njujorška Fa-konferencija uvek ima veliku posećenost jer svi znate da Učitelj provodi puno vremena u području Njujorka. Svaki pojedini učenik Dafe daje sve od sebe da uradi šta treba na putu potvrđivanja Fa, a pošto je ono što trenutno radite blisko povezano sa vašom kultivacijom, vi se faktički na taj način kultivišete. Forma, koju vaša kultivacija ima, zahteva kultivaciju u društvu običnih ljudi, a kultivisati se mogu svi ljudi, u različitim društvenim klasama i različitim profesijama; i dok boravite u različitim društvima i koristite različite profesije, kojima se bavite, da bi potvrdili Fa i spasili živa bića u svakom uglu sveta, ovaj sadašnji oblik društva vi koristite za kultivaciju.

Ali u ovom obliku kultivacije zapravo se ne radi o kultivaciji na relaksiran, lak način, u običnom ljudskom društvu. Učitelj vam je rekao da “Veliki Put nema formu”, i sam taj aspekat čini našu kultivaciju drugačijom od svih vrsta kultivacije u prošlosti. Svi ste svesni ovoga, kako shvatam. Ova Zemlja je postala fokalna tačka Fa-ispravljanja kosmosa. Ako je to slučaj, onda životi koji su ovde—uključujući tu čak i ogromno mnoštvo predmeta i stvari prisutnih u ovom svetu — nikako ne mogu biti tako jednostavni tj. direktni. Onda je značaj onog što vi radite, bilo da je to vaše spašavanje živih bića ili potvrđivanje Fa, sa vašom ličnom kultivacijom uključenom u to, naprosto ogroman. Budući da životi ovde nikako više nisu oni isti, jednostavni, koji su prvobitno živeli na ovoj Zemlji - većina je sada sa visokih ravni - mnoge stvari u običnom ljudskom društvu, uključujući tu oblike u kojima se mnoge stvari ukazuju pred nama, zapravo takođe nisu jednostavni. Ako je to tačno, onda razmislite: to što vas ima u svim profesijama i strukama, to što vas ima u svakom segmentu društva, i to što ste deo svih društvenih sfera dok se kultivišete, mora imati krupnije značenje u pozadini. U tom slučaju, onda, lična kultivacija Dafa učenika služi samo kao važna osnova, dok asistiranje Učitelju, spašavanje živih bića, i potvrđivanje Fa čine pravu svrhu bivanja Dafa učenikom, i samo kroz to možete ispuniti zavete, koje ste dali u osvit zore istorije. Pričao sam o ovim stvarima nedavno, kad sam predavao Fa u Los Anđelesu. Ako želite možete ga naći na internetu.

Kako bilo, pošto kao kultivatori znate da sve što trenutno činite u društvu, uključujući svoj sopstveni lični život, spada u domen kultivacije, onda bi utoliko ozbiljnije trebalo da uzimate sve što se odvija oko vas, i ozbiljnije gledate na ovu bezobličnu formu kultivacije, kojom se bavite. Ranije sam naznačio da treba dobro da radite tri stvari, a to je da šaljete ispravne misli, učite Fa, i objašnjavate činjenice, radi spašavanja živih bića. Objašnjavanje činjenica je nešto u čemu ste bili proaktivni, i na čemu ste naporno radili. Ali prirodno, postoji i jedan deo naših učenika koji su se pokazali kao prilično labavi, i ne toliko marljivi po tom pitanju, sa osećanjem da je to samo neki zadatak za obaviti. Ali nije tako. Ovde je samo oblik kultivacije drugačiji. To je put kojim ide naša kultivacija, onaj pomoću koga se, nakon stvaranja sveta, ljudsko biće može kultivisati natrag na nebo. Ranije je svaki od načina kultivacije kultivisao sporednu dušu, a kad bi čovekov život došao do kraja, glavna duša bi nastavila dalje u ljudskom svetu, reinkarnirajući se. Osim toga, svaki oblik kultivacije i svaki verski sistem, zapravo su bili slučajevi kad bogovi obogaćuju kulturu čoveka, da bi ovaj mogao razumeti božansku i duhovnu kultivaciju. Ovo je prvi put da je čoveku data ovakva prilika, i to je cela svrha stvaranja sveta. A onda kad pomislite da ste upravo vi, od svih naprosto nebrojenih, nezamislivo brojnih živih bića koja postoje, postali učenik Dafe, kako onda da ne budete dobri u ovome? Sledite zahteve Dafe, i ispunite zavete koje ste dali u osvit zore istorije. Potvrđivanje Fa i spašavanje živih bića se čine, naizgled, samo kao one stvari kakve se dešavaju u običnom društvu. Ali ono što vi radite u ovom slučaju je prava kultivacija. Cilj u pozadini je drugačiji od onog koji je u pozadini postupaka ljudi; ono što obični ljudi žele da dobiju je sveukupno drugačije od onog što vi hoćete. Ono čemu kultivatori teže je da se uzdignu njihovi domeni, da se ispune njihovi zaveti, i da na kraju dostignu Ispunjenje. Cilj je potpuno drugačiji.

Takođe sam rekao da se bilo koja forma u društvu može usvojiti za kultivaciju. Da ja nisam izneo ovu formu kultivacije celokupnom, širokom društvu i svakoj od njegovih brojnih profesija, kao i različitim društvima; da sam jednostavno iskoristio jednu formu, ili upotrebio prošle forme religijske kultivacije, to bi značilo da postoji samo jedan put, a to je da se obuče mantija. Tako bi našoj kultivaciji bila pridodata forma. Ali to ne bi moglo da ispuni ogromne zahteve Dafe kosmosa, tj. Fa-ispravljanja kosmosa. Da smo tako uradili, kako bi onda živa bića koja žive u udaljenim krajevima sveta bila spasena? Dafa se ne bi tako brzo proširila svetom, jer povodom Fa-ispravljanja postoje vremenska ograničenja. Onda to postaje pitanje toga kako učenici Dafe shvataju da najbolje treba iskoristiti ovu formu koju imamo, i to je ono što se smatra za ići ovim putem kultivacije dobro. Sa Velikim putem koji nema formu, svako okruženje pruža učenicima Dafe mesto za kultivaciju. Osoba se može kultivisati u svakom od njih. Kultivacija koju danas obavljate ne spada u sporedne puteve, kakve prosvetljena bića davala ljudima kao deo kulture, što se dešavalo u prošlosti, već se naš širi po celom ljudskom društvu koje je pred vama, i daje vam da odaberete da se kultivišete u onoj formi koja vam najviše odgovara. Iako je to zgodno, istovremeno, to znači da je ljudima uistinu teško da uzimaju druge za primer, osim po pitanju marljivosti. Ovo je nešto što je Dafa začela samo za vas, i to je nešto bez presedana. Ovo je, znači, put koji sami morate prokrčiti i njime ići. Odgovornost koju preuzimate je naprosto ogromna, iako oblik koji stvari preuzimaju, sve u svemu, izgleda obično. Za kultivatore prošlosti uvek je postojao samo jedan pristup, naime, otići u planine i upražnjavati askezu, ostavljajući porodicu za sobom. Može se obrijati glava, postati budistički monah; ili, u hrišćanskom ili katoličkom kontekstu, postati monah ili monahinja, ili možda svešteno lice. A za religiju koju upražnjava kompletna nacija, postojaće stroga regulativa. Ništa od ovog, međutim, ne može služiti kao kultivacioni metod za učenike Dafe. Pristup koji uzima kultivacija učenika Dafe je bez forme, gde sve što pripada običnom društvu, faktički, služi kao forma vaše kultivacije. Put svakog od vas se razlikuje. Vaši poslovi su različiti, uslovi u kojim živite su različiti, vaše porodice su različite, pa su i vaše društvene klase, zajedno sa stvarima koje doživljavate. Postoji, zapravo, i više od ovoga. Ako je širi značaj onog što je u pozadini ovoga zbilja ogroman, onda je odgovornost koja se nosi takođe ogromna. Svaki učenik Dafe zapravo nosi odgovornost za ogroman kosmički sistem, i ako treba da spasite nebrojena živa bića tako masivnog sistema, onda ne samo da je odgovornost velika, već postaje jako kritično to da li idete svojim putem kako treba. Bića koja se mogu spasiti će dobiti dobrodušna razrešenja, biće pročišćena, popravljena u Fa-ispravljanju; a u širokom spektru materijalnih stvari, koje se mogu zadržati, će se ukloniti nečistoće, dok se one pročišćavaju, da bi ono što ostaje bilo neokaljano. Jer to je ono što Fa-ispravljanje celokupnog kosmosa zahteva. A u stvarnosti, to je nešto što vi aktivno postižete dok se bavite svojom kultivacijom. Šta za učenike Dafe znači to što imaju ovu izuzetnu formu kultivacije i odgovornost koja je prati, i što imaju Fa tako ogroman, i što se Fa-ispravljanje dešava na kosmičkoj skali? Znači da je odgovornost zapanjujuće velika, jer ovo je takođe i sveta sudbina koju ste vi oformili pre nego što je istorija započela, i ona kuje svetu vrlinu, koja jednog dana čeka velika bića. I da li bi išlo ako ne biste mogli biti dobri? I vi ne možete zamisliti koji stepen nebeskog ranga vas čeka nakon što se kultivišete do Ispunjenja. Zato su zahtevi prema vama u procesu kultivacije visoki. A sa ovim visokim zahtevima, nema spoljnih stvari u bilo kojoj formi po kojima se ravnate; sav nadzor koji postoji, sprovodi se labavo u običnom društvu. Sve što mi imamo je Fa.

Imati labav pristup, u kom se kultivišete u običnom društvu, možda izgleda suviše relaksirajuće, ali razmislite: standard koji je potrebno zadovoljiti—imati ispravne misli i ispravne postupke dok svoju kultivaciju sprovodite u praksi—je zapravo jako strog, jer sve počiva na vašoj volji, da se zbilja, iskreno kultivišete prema Fa. Ovde u ovozemaljskom svetu, samo od vas zavisi da li ćete ispravno ići putem i otići izvan običnih ljudi, dok ste uronjeni u ovo složeno okruženje. Sve čemu obični ljudi teže; sve što obični ljudi žele da dobiju; sve na šta obični ljudi reaguju, što govore, i čine— za vas je sve ovo nešto što treba odstraniti kultivacijom. Ali, pošto vi treba da ostanete među običnim ljudima sve dok vaša kultivacija ne dosegne Ispunjenje, vi morate dostići stanje u kom imate takve stvari, ali nemate želju za njima, u kom možete da radite takve stvari, ali bez vezanosti. Ili, sagledano iz druge perspektive, sve te stvari koje obični ljudi rade, služe da vam pruže sredinu za kultivaciju. Takav je put kojim putujete. Na takvom putu, problem s najvećom verovatnoćom nastanka je da se opustite i skliznete u obične načine. A ovo je posebno moguće u periodu potvrđivanja Fa, gde ste još podložniji tome da se obeshrabrite kad se suočite sa tolikim pritiskom i nedaćama svih vrsta. Naravno, vi ste ipak učenici Dafe, koji su prethodno dali zavete, i vaši životi koegzistiraju sa Dafom. S jednim tako ogromnim Fa ovde, Fa će biti sa vama kad su vam misli ispravne, i to je najveće osiguranje. Ali s druge strane, kad su vaše ispravne misli neodgovarajuće i nisu na liniji sa Fa, vi ćete biti odsečeni od moći Fa, i izgledaće kao da ste sami, i ne dobijate nikakvu pomoć. Čak i ako su stvari koje radite vezane za Dafu, vi i dalje treba da budete u skladu sa Fa, inače moć Fa neće biti tu. Trenutno, kao celini vam ide sjajno. Ali, naravno kultivacija je takođe proces odstranjivanja, pa će oni koji ne ispunjavaju uslove usput definitivno biti prosejani. To je normalno. Sveukupno, učenicima Dafe ide odlično i dok ste pokušavali da se probijete, većina se je i probila. Naravno, ima onih koji su zaostali, i ima onih koji kreću ispočetka i sustižu. I to je takođe normalno. To je ono što se može videti u ovom kultivacionom procesu. Dok god se stvari ne završe, ovo je za kultivatore, kao i za živa bića, velika prilika.

Zato ja kažem da uprkos činjenici da izgleda kao da u ovom relaksiranom pristupu kultivacije, nema propisa, nema zapovesti, nema sistema pravila, i niko vas ne drži u redu, zahtevi su zapravo izuzetno visoki, jer se morate držati pod kontrolom i morate dostići standard sopstvenim delovanjem. Ali, upravo zato što je odgovornost velika, a mesto na koje se kultivišete visoko, u ljudskom društvu nikako ne može biti demona dovoljno monstruoznog da vam direktno pravi probleme. I zato su stare sile stvorile zlu KPK—da vide da li se možete kultivisati i kad vas progone. Ako se kroz to možete provući, oni će vas priznati; a ako ne možete, to znači da ne valjate. Ja takve stvari ne priznajem, naravno. Ali oni su nastupili na taj način i zaista su prouzrokovali da neki ljudi izgube ispravne misli i upadnu u zamku.

Još jedna stvar je to što su izazovi, s kojima se susrećete u svom stvarnom, dnevnom životu, prilike za kultivaciju koje se stvaraju za vas i pružaju vam se, dok se pobuđuju vaše ljudske vezanosti, dok se na njih utiče preko lične dobiti u ovom ovozemaljskom društvu. Ovo je zapravo najteže. Ovo je upravo ono zašto se niko u prošlosti ne bi usudio da se kultiviše na ovaj način. Neko ko bi želeo da se kultiviše bi napustio svoju porodicu i dom, i trudio bi se da izbegava sekularni svet, a na taj način—oslobođen smetnji iz sekularnog sveta—mogao je imati mir i tišinu. On se ne bi susretao s neprijatnim stvarima, niti bi se susretao sa onim stvarima koje se nalaze u ovozemaljskom društvu, a koje imaju veze sa ličnom koristi, ili koje izazivaju ljudska osećanja. Za takvog kultivatora, u kojoj god disciplini da se kultivisao, njegov nivo bi bio, uopšteno govoreći, ograničen, a nivo do kog se kultivisao ne tako visok. To je zato što je imao sigurne, utvrđene uslove; on je izbegavao neprijateljsku sredinu i sukobe. U vašem slučaju, vi se direktno susrećete s konfliktima, a realnosti društva, koje vas mogu poljuljati, sreću se na dalje, kao i svakojaki izazovi koje nameće lična korist i ljudska vezanost. Zato se može reći da ništa nije teže od kultivacije u ljudskom svetu. Nijedan kultivacioni metod nije tako težak.

Hteo bih sada da me slušate pažljivo. Ljudi su govorili o tome kako je ova ili ona vrsta kultivacije teška, o decenijama kultivacije, celom životnom veku, ili čak kroz nekoliko života. Ali trajanje se, zapravo, toliko razvlačilo zato što oni nisu direktno uspevali da se suoče sa iskušenjem, i njihove poteškoće nisu bile tako krupne. U kultivaciji koju vi sada upražnjavate, nema vidljivih zahteva, ili ograničenja od strane kultivacione forme. Ali, u kultivaciji u ovom svetovnom društvu, vi se suočavate sa iskušenjima na mnogim frontovima, i u svakom času, i svemu što se desi, postoji pitanje da li ćete zadovoljiti zahteve. Zato ja kažem da je zbilja izuzetan samo onaj ko prolazi kroz sve ovo. Niko u istoriji nije ovako uspevao da se kultiviše, i niko nije ni pokušavao; niti su bilo koji bogovi usmeravali ljude da oprobaju ovaj pristup. Osim toga, svet oko vas je u jezivom haosu, a tu je onda i progon od strane zla i pritisak od strane strahovitih posledica.

Znači, zašto ja kažem da su zahtevi za ispunjenje Dafa učenik visoki? Ili da je odgovornost koju oni nose velika? Eto zašto. A pored svega, u kultivaciji u ovim uslovima, velik broj učenika biće u takvom stanju da će se kultivisati nesvesni [prave slike stvari]. Istovremeno ima nekih učenika koji, do izvesne mere, dok su u drugačijim stanjima, ili vizuelno, mogu doći u kontakt sa stvarima u drugim dimenzijama. Put svakog učenika se razlikuje, kao i situacija svakog učenika. I zapravo, šta god znali, to je jako ograničeno, jer vama je jako teško da vidite veličanstvene scene Fa-ispravljanja kosmosa, kao i čudesne prizore tela učenika Dafe, koji se transformišu kroz kultivaciju u Fa-ispravljanju. Ovaj oblik neznanja, sam po sebi, postavlja velik izazov pred naše učenike. Da se kultivišete u religiji, i da ste usvojili bilo koji od tih formata kultivacije, u kojima se izbegava sekularni svet, to nimalo ne bi ličilo na način kultivacije koji danas imaju učenici Dafe. Kod takvih iz prošlosti, natprirodne moći sledbenika mogle su biti otključane do izvesne mere, a posedovanje tih magijskih moći je bio način da se učenici ohrabre da budu marljivi. Ali mnogi učenici Dafe ne mogu da sagledaju svoju sopstvenu transformaciju, kao ni uspešnost svega onog što čine, zahvaljujući zloj smetnji starih sila, usled koje su naši učenici podvrgnuti najzahtevnijim kultivacionim stanjima. Tako se, pod ovakvim okolnostima, i dalje mora biti strog prema sebi i valjano ići putem. Ako ste u stanju da istupite da potvrdite Fa dok vas progoni opaka KPK; ako ste u stanju da budete marljivi čak i dok ste pod pritiskom i život vam je ugrožen, ako ste suočeni sa mnogim ljudima na ovom svetu koji ne razumeju istinu i obmanuti su, i ako ste podvrgnuti pritisku da od ljudi ovog sveta čujete... svakojake primedbe—niste li jednostavno izuzetni? Onda ste zbilja za divljenje. Onaj ko uspe da se kultiviše pod ovakvim okolnostima treba da dostigne Ispunjenje, i treba da ima visok nebeski rang, jer u istoriji nije bilo ničeg tako neizrecivo teškog, i niko nije bio dovoljno smeo da pokuša ići ovakvim putem. (Aplauz)

Ništa značajno, što se desi u ljudskom društvu, nije slučajnost. Naizgled, čovek radi nešto kad to hoće da radi. Ali zapravo, nije on taj koji to radi. Da nije faktora bogova u pozadini, ljudi zapravo ne bi mogli ništa da učine. A to važi za sve u današnjem društvu. Na primer, kad velika kompanija u ovom svetu naraste do takve; ili kad je čovek u stanju da stvori nešto naučnim istraživanjem; ili način na koji društvo funkcioniše; stanje u kom ljudska bića postoje—ništa od ovoga nije jednostavno. Posebno kad neki događaj može da utiče na oblik društva, možete biti sigurni da su iza scene na delu božanski faktori. Naravno, ja sam vam ranije govorio da je puno od onog što se odvija u ljudskom društvu u direktnoj vezi sa Fa-ispravljanjem. Mirno razmislite, i videćete da nastanak bilo koje etničke grupe; da bilo koji događaj na celom svetu; čak i ravnoteža snaga među političkim silama danas; pa čak i to kako se mnoge stvari prepliću—sve ovo je u direktnoj vezi sa današnjim Fa-ispravljanjem i sa potvrđivanjem Fa od strane učenika Dafe. Ipak, dok učenici Dafe objašnjavaju činjenice i razotkrivaju zli progon od strane KPK, ima ljudi koji nisu voljni da slušaju, i koji čak nalaze opravdanja, koristeći stvari koje je zla KPK udahnula u njih. Ali ništa od ovog nije slučajno. Razmislite, zar te zle stvari ne dolaze zato što stare sile kosmosa upravljaju njima? Zar stare sile ne žele da upotrebe sopstvene predstave i percepciju da pomute tok Fa-ispravljanja i kultivacije učenika Dafe? Pošto Fa-ispravljanje utiče na svako biće u kosmosu, uključujući i stare sile, mogu li oni koji nisu čisti, ili nisu dovoljno čisti, razumeti ovo? Misli koje jedno biće na visokim nivoima ima će proizvesti efekat u domenima ispod. Kad obična osoba oformi neku ideju u svojoj glavi, ona nema dejstva na druge, mada će do izvesnog stepena uticati na tu osobu samu. Ali u slučaju jednog bića sa visokih nivoa, samo jedna misao će imati dejstvo na sva živa bića unutar raspona njegovog univerzuma. A u slučaju bića još višeg nivoa, jedna misao će odjekivati širom univerzuma ogromnog raspona. Takva bića neće, naravno, direktno činiti stvari koje škode živim bićima u domenima ispod njih, ali ta jedna njihova misao jeste u saglasju upravo sa željama trulih demona u domenima ispod, a truli demoni se usuđuju da tako opako progone učenike Dafe samo kad imaju takvo zaleđe. Znači, ako u Fa-ispravljanju oni žele da održe progon, da otupe ljude sveta, ili da postignu da ljude slabo zanima progon Falun Gonga, to im je lako. Oni žele da spreče ljude da steknu pravu sliku o progonu Falun Gonga. Njihov motiv da se progon održi je da navodno “testiraju” učenike Dafe, a da bi to učinili, oni moraju nastaviti da održavaju atmosferu terora. Oni ovo čine jer i dalje postoji deo naših učenika Dafe koji ne ispunjavaju očekivanja, i koji se ne kultivišu dovoljno dobro; drugi deo su oni koji jedno za drugim istupaju; i postoji deo živih bića koje i dalje treba spasiti. Ti nedostaci među našim učenicima im daju za šta da se zakače, i to je ono što ih je ohrabrilo da deluju tako naglo. Njihovim rečima, oni ne bi oklevali da žrtvuju svoje živote zarad Fa-ispravljanja. Ali u stvarnosti, oni ne oklevaju da bilo šta učine zarad toga da postignu svoje sopstvene ciljeve, i ovo je donelo ogromnu teškoću Fa-ispravljanju, pa čak i uticalo na njegov tok.

Ono znači da nije slučajno ništa na šta nailazite dok spašavate živa bića i potvrđujete Fa. Ništa nije tako jednostavno, bez obzira što izgleda manje nevažno, koje misli neko ima, ili širok spektar ljudi i stvari na koje nailazite dok objašnjavate istinu. Ali, prihvatljivo je samo ako preduzimate stvari sa milošću u svom srcu. Nemojte da vas nervira kad ljudi imaju određeni stav, ili nerazumevanje. Kad dejstvujete samo da bi spasili tu osobu, spasili živa bića, onda mislim da dejstvo toga može promeniti sve. Ako vam je um, međutim, dok objašnjavate istinu, pod uticajem vezanosti običnih ljudi, onda ništa nećete moći da postignete. Kad u svom objašnjavanju istine naiđete na obične ljude koji su slušali i poverovali u laži i propagandu, koju od početka prenosi rđava KPK putem sopstvenih medija, oni bi mogli imati pogrešna shvatanja o učenicima Dafe, biti grubi prema vama, ili nevoljni da vas slušaju. U tim trenucima, ako se vaše emocije uzburkaju zbog njih, i krivo vam je, uznemirite se, i čak možda niste toliko racionalni, onda nećete moći da objasnite istinu, niti da spasite te ljude. A zapravo, zlo konstantno koristi pogrešnu sliku učenika Dafe, koju obični ljudi imaju, kao način da postignu da ta osoba oseti neprijateljstvo prema vama. Ali ako su vaše ispravne misli jake, zlo će biti rastvoreno. Moć prave milosti može da rastvori sve izopačene faktore, i kad govorite sa nekom osobom, vi ćete emitovati energiju izvan sebe, koja rastvara zle stvari, i zlo u drugim dimenzijama se više neće usuđivati da priđe, ili kontroliše tu osobu. Onda, kad sa tom osobom budete raspravljali, ona će slušati, i vi ćete moći da očistite laži koje je zli KPK ubrizgao u nju, tako uklanjajući blokadu u njenom umu.

Danas više neću govoriti jer sam upravo predavao Fa u Los Anđelesu, i baš je danas objavljeno na internetu. Ali ima jedno što bih podelio s vama. Mnogi bogovi šapuću mi u uho: “Tvoji učenici Dafe ne podnose da je bilo ko kritičan prema njima. Samo jedna reč i oni prasnu. Ne dopuštati drugima da te kritikuju, može li to biti dobro? Kako da se kultivišu ako ne mogu da podnesu kritiku? Kakav je to onda kultivator?” i slične stvari u tom smislu. Ranije sam mogao reći da je puno oblika smetnji, i da niste zreli povodom svari koje treba raditi do ste suočeni s progonom. I tako, da biste dobro obavili posao sa stvarima koje se odnose na potvrđivanje Fa i spašavanje živih bića, sve vreme ja nisam govorio o ovom aspektu Fa, i nikad nisam isticao ovo pitanje u svojim obraćanjima vama. Ali sada je to nešto veoma upadljivo i to je nešto na šta morate obratiti pažnju. Vi, kao kultivatori, znate princip da se “ne udara kad se pretrpi udarac, ne odgovara kada te psuju,” i da kad praktikant zbilja pretrpi neki oblik gubitka, on to s osmehom odbaci. To je stanje koje vi treba da imate, i to je ono što morate postići, jer vi niste obični ljudi i težite tome da prevaziđete njihovo stanje stvari. Vi se morate držati visokih standarda, a ne standarda običnih ljudi. Znači da morate postići ovo što sam opisao.

Tokom ovih godina ste učinili mnoge zadivljujuće stvari, i zasluge su naprosto beskrajne. Međutim, svakako postoji i jedan broj učenika koji su razvili određenu naviku, naime, iako svaki dan čitaju Fa, oni zaista nisu mnogo napredovali u smislu ovog o čemu govorim. Čak sam otkrio da se to u mnogim slučajevima i dalje širi. U nekoliko izolovanih slučajeva, čovek je postao toliko osetljiv da niko ne sme da mu priđe. U času kad čuje nešto iole neprijatno, on to ne može da podnese. On plane u času kad se pobude njegove vezanosti. Tu stvar je sad teško ukloniti, krupna je. Drugi mu ne mogu izneti reči kritike, on ne može da podnese nikakvu kritičnost, pa čak i kad učini nešto loše, o tome neće da čuje ni reč. Međutim, kako se može tako? Po čemu je on kultivator? Čak i ako činite Dafa stvari s ciljem spašavanja ljudi, u tom procesu i dalje morate biti kultivator. Ne možete im pristupati kao obični ljudi. A sa nekim ljudima to ide dotle da kad učine nešto loše, a drugi im na to ljubazno skrenu pažnju, oni za sebe iznalaze opravdanja. Kad im se ukaže na grešku, oni se trude da to objasne, pričajući gole laži i pokušavajući da pronađu neki spoljni razlog. Da li ova vrsta ponašanja, koja je čak ispod nivoa običnih ljudi, pristaje jednom učeniku Dafe? Kultivatori moraju biti u stanju da prihvate tuđe kritike, i ovo je izneseno u knjizi. Zatim ima nekih učenika koji prebacuju krivicu, pokušavajući da nastali problem pripišu ovom, ili onom razlogu. A kad zbilja nema nikakvog razloga, oni će ga izmisliti (svi se smeju), govoreći stvari poput: “Vi ne shvatate kakva je tada bila situacija.” A onda nastavljaju sa ovom ili onom besmislicom. (Svi se smeju) A ovo je lakši od tih problema, a ne teži. U najdrastičnijim slučajevima, osoba u tome neće ni hteti da učestvuje. Da li znate kako bogovi gledaju na ove slučajeve? Stare sile će vas zapamtiti kad se to desi, a vaše tadašnje ponašanje postaće nešto za šta mogu da se uhvate. Ono što vas onda čeka je nevolja. Kad vaš šinšing nije na visini po ovom pitanju, to će vam doneti veliku nevolju. Pazite.

Kad sam prošli put predavao Fa, rekao sam da budući da je Učitelj govorio o ovom pitanju, svi ćete se s tim susresti kad odete. I zaista, neki ljudi su na to naleteli čim su napustili konferencijsku salu. Kad sledi konflikt, neće vam biti dato vreme da se pripremite. Oni uvek stižu onda kad niste imali priliku da se mentalno pripremite. Niko vam neće reći: “Ja sam ovde da te testiram. Kritikujem te da bi ti mogao da unaprediš svoj šinšing.” Zapravo, ni druga strana u konfliktu to neće shvatiti, jer obe strane zajedno prolaze kroz šinšing test. Videćemo da li možete da rešite to kako treba pošto Učitelj završi današnje predavanje Fa. Neće biti mentalnih priprema, nema proba, i nema prethodnih upozorenja—konflikti će odjednom buknuti, i biće naprosto kao konflikti običnih ljudi. Naravno, iznevši ovo pitanje, ja se nadam da ćete, sad kad sam govorio o ovome, kad se vratite kući, uložiti nešto napora u kultivaciju po ovom pitanju. Bilo koja vrsta navike koju oformite je zapravo materijalni proizvod. U drugim dimenzijama ta materija je tamo, i samo tako se to stanje manifestuje ovde u ovoj dimenziji. Ta stvar je kao nagazna mina, koja detonira u času kad je dotakneš. Neće ići ako ne uspete da uklonite tu nagaznu minu. Dakle u kom god kraju živeli, i ko god da ste, dok god kultivišete Dafu ja ću vam, počev od ovog časa, uklanjati tu materijalnu supstancu. (Aplauz)

Ja ću ukloniti tu materijalnu supstancu, ali oformljene navike i osobine u vezi s tim, morate vi sami eliminisati. Što se tiče vaših navika, koje ste vremenom oformili, one proističu iz vaših različitih vezanosti. Oni koji su vezani za čuvanje obraza biće naterani da čuju stvari koje će ih postideti, i koje udaraju na onu vezanost koja prouzrokuje da ne budete u stanju da čujete tuđe kritičke primedbe. Takođe ima nekih ljudi koji misle da treba da budu imuni na kritike, budući da su koordinatori projekata. A zatim, neki ljudi, koji imaju posebne talente po ovom ili onom pitanju, neće da prihvate kritike drugih ljudi. Jedna grupa neće nekog da sasluša, jer o njemu ima negativno mišljenje. To stiže u svim oblicima i veličinama. Biti nespreman da se čuju tuđe primedbe proističe iz niza vezanosti. Koji god slučaj, vi ste svi učenici Dafe, i nije važno koje odgovornosti preuzimate: svi vi ste kultivatori, i Učitelj preuzima odgovornost za vašu kultivaciju. Vi ste isti kao svako drugi ko se kultiviše, kultiviše sebe i želi da na kraju dostigne Ispunjenje, pa ćete i vi morati da preuzmete odgovornost za svoju kultivaciju. Danas, kad danas budete napustili ove prostorije, neko će vam možda reći nešto uvredljivo. Da vidimo ko će prasnuti ako se to desi. (Učitelj se smeje) (Svi se smeju)

Takve će stvari biti od sada. Za kultivatora uopšte nije važno je li u pravu, ili ne. Ne raspravljajte levo-desno, i ne ističite ko je u pravu, a ko u krivu. Neki ljudi večito ističu kako su oni u pravu, ali čak i ako ste u pravu, čak i ako niste u krivu, pa šta s tim? Jeste li napredovali na osnovu Fa? Pogrešan je sam čin upotrebe ljudskog načina razmišljanja da se istakne ko je u pravu, a ko je u krivu. Jer tada koristite logiku običnih ljudi da procenite sebe, i koristite tu logiku da iznosite zahteve prema drugima. Kako bogovi to vide, za jednog kultivatora nije ni najmanje važno da li je u pravu ili u krivu u ljudskom svetu, već je važno eliminisati vezanosti koje proističu iz ljudskog razmišljanja, i upravo vaš uspeh da eliminišete te vezanosti ukorenjene u vašem ljudskom mišljenju smatra se važnim. (Aplauz) Ako mirno uspete da rešite stvari, bez obzira koliko osećate da su prema vama nepravični, ako možete da ostanete mirna srca i ne pokušate da iznađete neku vrstu opravdanja za sebe, onda u mnogim stvarima neće ni biti potrebno da se raspravljate. Jer na vašem putu kultivacije nema ničeg što je slučajno. Znači, kad uđete u žestoku razmenu mišljenja i to uzburka stvari u vama, ili uđete u sukob u vezi nečeg što se tiče vaših vitalnih interesa, možda je Učitelj postavio faktor u pozadini toga. Možda se uznemirite samo u slučaju kad neko kaže nešto što vas zaista provocira, ili vam udara na slabu tačku. I možda se ta osoba zbilja loše ponela prema vama. Ali, te reči nije obavezno izgovorila ta osoba. Možda sam ih izgovorio ja. (Svi se smeju) Hoću da vidim kako u tom času postupate. Kad se glavom sudarite s tom osobom, to je zapravo isto kao da ste se sudarili sa mnom. (Učitelj se smeje) (Svi se smeju, aplaudiraju) To je sve za danas. Ja potpuno mogu ukloniti materijalnu supstancu za vas, ali oformljene navike su nešto što definitivno morate ukloniti vi —definitivno, apsolutno. (Aplauz)

Ovaj problem sam odavno zapazio, ali ga nikad nisam pominjao. A zašto? Jer dok učenici Dafe potvrđuju Fa, oni su suočeni sa raznoraznim smetnjama od strane zle KPK, kao i propagandnog aparata cele nacije, koji ona koristi. A onda su tu hiljade novina i stotine radio i TV stanica koje zla KPK kontroliše, istovremeno primenjujući sveobuhvatan pritisak na Falun Gong, zajedno sa specijalnim agentima koji seju razdor, raznim zaverama koje kuje, i činjenice da je sve što izveštava laž i kleveta. Osim toga, tu je činjenica da su svi ljudi sveta zatrovani, i da učenici Dafe treba da objasne istinu pred nekih 7 milijardi ljudi. Zato, ako oni nemaju nepokolebljivu volju koja proističe iz ispravnih misli, oni nisu u stanju da spašavaju živa bića i potvrđuju Fa. Zato nisam uzimao u obzir to što su mi ti bogovi govorili tokom ovih godina, i nisam predavao ovaj deo Fa. Kad bi svi učenici bili posebno ljubazni i ne bi rekli ni reč kad ljudi iznose primedbe o njima, čak i kad ih zlo kleveta, to bi nanelo štetu našem objašnjavanju istine i spašavanju ljudi, i još više našem razotkrivanju zla. Zato nisam predavao ovaj Fa. Zbog ovoga sam se uzdržavao da u tom času govorim o tome. Razlog zašto o tome pričam sada je to što to više neće ugroziti ono što preduzimate. Učenici Dafe su sada zreli dok se suočavaju sa zlom, i to neće uticati na njihovo objašnjavanje istine. Vi ste sada racionalni i trezveni, i prošavši kroz ono što ste imali ovih godina, sada znate kako da činite stvari. To što o tome u ovom času govorim, neće štititi vašem objašnjavanju istine. Znači, od sad na dalje, ovo treba da bude u fokusu vaše kultivacije.

Slično sam vam rekao prošli put, kad sam govorio na Fa konferenciji u Los Anđelesu - da ćete kasnije naići na ovo. Lično sam video priličan broj ovakvih slučajeva. (Svi se smeju) Stvari su došle dosta intenzivno. Iako su stvari izgledale dosta intenzivne, primedbe koje su ih pokrenule zbilja nisu bile ništa. Ipak to neki učenici nisu mogli da podnesu i prasnuli su. Smesta su započeli argumentaciju sa tom оsobom, i njihovo ponašanje nimalo nije ličilo na stanje kultivatora. Naravno, ovo ne znači da se niste dobro kultivisali. Kao što sam upravo naznačio, to nije vaša greška, jer Učitelj se nije bavio ovim pitanjem da bi vam omogućio da objašnjavate istinu. Da sam se ranije bavio ovim, a vi usled toga imali slab učinak u objašnjavanju istine, vaše dejstvo bi bilo malo. Ali kako se čini, naviku koju ste oformili sada je stvarno teško razbiti. Iako materijalna supstanca više nije tu, vi i dalje podbacujete kad se sretnete sa tim stvarima. Naišao sam na priličan broj ovakvih, i rekao im: “Jeste li bili na L.A. Fa konferenciji?” Bez potrebe da išta dodatno kažem, oni su uzvraćali: “O, nisam to dobro uradio. Učitelju, pogrešio sam.” (Svi se smeju) To je zato što je on kultivator, na kraju krajeva, i kad bude shvatio stvar, on će se promeniti. Svako bi hteo da postupa dobro. Samo što kad bukne konflikt, to dolazi neočekivano. Ne možete očekivati da budete upozoreni i da vam se da prilika da se pripremite. Nema ničeg sličnog—bićete uhvaćeni na iznenađenje. Naravno, santa leda ne nastaje preko noći, pa, iako je materijalna stvar uklonjena, navike koje ste stvorili, i neke druge tvari, proizvešće da vam [argumentacije] izlete iz usta. Ovo su postale navike, pa ako želite da ih eliminišete, to nije lako. Ali ih morate eliminisati.

Znam da se u ovom procesu može desiti da ne postupite dobro čim budete kročili na ova vrata, ali ne gubite nadu. Učitelj zna da ćete, tokom svoje kultivacije, na kraju uspeti da postupate dobro. Ovo su jednostavno stvari koje se dešavaju u procesu kultivacije. Ali ne smete dopustiti sebi da popustite. Neće ići ako kažete sebi: “Dopustiću sebi malo vremena!” Kao kultivator, moraš biti predan. Najbolje bi bilo kad biste mogli uspeti u prvom pokušaju. [Ako pokleknete,] prihvatljivo je samo ako se progresivno popravljate. Od ovog dana na dalje, imperativ je zbilja obratiti pažnju na ovo—posebno kad se radi o učenicima Dafe koji zajednički rade. Tokom vaše kultivacije, ja sam iz vas uklonio sve što nije trebalo da ostane u vama, sa izuzetkom ove male stvari, koju sam tu u startu ostavio da ne bih ugrozio vaše objašnjavanje istine. U ranim vremenima, pre 20. jula 1999, ja sam iznova i iznova govorio o ovakvim stvarima [poput prihvatanja kritika]. Razlog je bio taj što sam u to doba mislio da ako stare sile nešto budu učinile, ako zaista budu potegle tu istu staru priču sa našim učenicima Dafe, moglo bi se desiti da mnogi učenici, ako nisu sagradili dobru osnovu, ne prođu kroz to i napuste svoju kultivaciju, i tako ne uspeju i padnu. Zato sam u to doba isticao priličan broj stvari i relativno više predavao, puno toga govoreći o kultivaciji šinšinga. Dolaskom 20. jula, 1999, prestao sam da iznosim takve stvari—posebno ovaj problem koji danas iznosim—iz razloga koji navodim. Znači, od danas na dalje, svi morate dobro postupati po ovom pitanju. Vidim da su neki ljudi zbilja obavili odličan posao u vezi s tim, dok su drugi, iako se čini da su se oslobodili, zapravo nisu tako duboko u sebi, pa se u svojoj glavi i dalje bore s tim. (Učitelj se smeje) (Publika se smeje) Ne kažu ni reč i izgledaju savršeno mirni, ali unutra su stvarno uzrujani i zadržavaju to u sebi. (Učitelj se smeje) To bar znači da mogu da ostanu mirni. A to je prvi korak. Pošto su učenici Dafe na različitim nivoima, pred njih će se iznositi različiti zahtevi kultivacije. To znači da prema nekome kome dobro ide zahtevi mogu biti malo viši, pa tako može napredovati mnogo brže. To je upravo ono kakva je kultivacija. Ako je iskušenje pred kojim ste suviše malo, onda uz njegovu pomoć možete napraviti samo mali korak. Ako je postavljeno iskušenje veliko, onda će to što činite biti skok napred.

Još jedna stvar koju treba izneti je da kao učenici Dafe, treba da obratite pažnju na stvari u svom dnevnom životu. Kao što znate, nedolični odnosi između ljudi koji nisu muž i žena je greh za ljudska bića; to podriva instituciju porodice, kao i etičke odnose. Ranije, u ranoj fazi, ja sam već zapazio ovaj problem. Naime, to da tokom kultivacije u svakodnevnom ljudskom društvu, najveće izazove predstavljaju seksualna iskušenja koja nameće obično društvo, kad je svet u neredu. Povodom tih stvari, zahtevi za kultivatore su bili veoma strogi. U bilo kojoj praksi, to je uzimano jako ozbiljno. U prošlosti, ako bi neko ko je obukao mantiju prekršio propise vezane za te stvari, to bi označilo kraj njegove kultivacije. A kad bi neki besmrtnik usmeravao kultivaciju učenika u planinama, i učenik bi napravio ovu grešku, to bi značilo da je za sva vremena uništen. To je nešto do te mere ozbiljno. Vi ste učenici Dafe koji kultivišu Veliki Zakon, što čini još više svetim to što vi radite, a neki učenici ipak obraćaju malo pažnje na to. To kakve su preovlađujuće vrednosti u današnjem ljudskom svetu, ili kako ljudi gledaju na takve stvari, ne treba da ima značaja: jedan kultivator mora imati visoke standarde i na takve stvari mora gledati pomoću viših principa, držeći se zahteva za bogove. Čak i ovde među ljudima nedolični seksualni odnosi su kriminalni. Jedno božansko biće nikad ne bi činilo nešto tako prljavo. A nisu li kultivatori na putu prema božanstvenosti? Ne idu li kultivatori božanskim putem? Zašto se onda ne možete ponašati kao božanska bića? Zašto se ne možete ponašati u skladu sa zahtevima za božanska bića? Kako to da neki ljudi stalno ponavljaju istu grešku? Može li to ikako biti prihvatljivo?

Kako što znate, mi smo svesni da je kraj o kom se govori u proročanstvima iz prošlosti bio namenjen da za njega čuju današnji ljudi. Mnoga proročanstva su aludirala na to kako će na kraju, oni koji budu ostali, biti neokaljani, a njihova tela će biti čista. Oni su smatrali da je ostati neokaljan nešto najvažnije, i da se po ozbiljnosti ništa ne može porediti s tim. Tako bi oni koji će ostati definitivno trebalo da budu takvi ljudi, a neko ko se uspešno kultivisao bi sigurno trebalo da bude takav; i oni koji treba da ostanu na ovoj zemlji bi svakako bili od ove vrste. Onda razmislite o ovome: kad vide jednog učenika Dafe kako radi takve stvari, kako će se bogovi kosmosa ponašati prema vama? Shvatate li koliko je to užasno u trenutku kad uradite tako nešto, gledano u svetlu zahteva koje oni imaju za one koji će jednog dana biti bogovi? U času kad neko pogreši ovim povodom, svi bogovi na nebesima veruju da vi svakako morate biti oboreni jer se o vama apsolutno ne može misliti dobro, niti možete biti priznati. Tako, među nedaćama s kojima ćete se susretati od sada, u mnogim slučajevima uključeni faktori dolaze od onih bogova koji su se u suštini namerili da vas sruše. Razmislite koliko bi to teškoće dodalo vašoj kultivaciji! A onda, oni će vas navesti da činite isti greh iznova i iznova, dok odbijate da se popravite i to ponavljate. Na kraju, šinšing konflikti će vas dovesti do toga da stvari tumačite na iskrivljen način. [To je zato što] dajete sebi opravdanja, iznova i iznova, a što dovodi do vašeg krivog razumevanja; onda, najzad, više se nećete ni poistovećivati sa učenjem Dafe, i na kraju ćete poći u suprotnom pravcu. Mislite li da su svi oni ljudi, koji su došli do izopačenih shvatanja, to hteli? U mnogim slučajevima se radilo o tome da osoba nije postupala dobro po nekim pitanjima, a zlo je to iskoristilo. To znači da se ta zla bića hvataju upravo za te vaše slabosti, da se nemilosrdno kače za te vaše stvari. U času kad poveruju da ste beznadežni gubitnik, da se prema njihovim standardima ne možete kultivisati, oni će definitivno potražiti načine da vas sruše, da vas unište. Mada, naravno, oni znaju da Li Hongdži neće ostaviti svoje učenike i da će nastaviti da se trudi da ih spasi. Ali shvatate li, oni će tu osobu odvesti na drugu stranu, prouzrokujući da radi stvari koje ostavljaju Dafu i učenike Dafe, i pretvoriti ga u alat koji služi zlu. A kad je neko počinio neoprostiv greh protiv Dafe, kako se može spasiti? Ljude koji čine ovu vrstu greške, o kojoj govorimo, oni žele da dovedu do ove tačke. A kad neko uistinu dostigne tu tačku, on se zbilja ne može spasiti, jer nema načina da to ispravi. Kako se onda može spasiti? Fa-ispravljanje ima standarde, a ima ih i kultivacija učenika Dafe. Zašto onda ne možete pripaziti po ovom pitanju? Osramotili ste Učitelja, i osramotili ste učenike Dafe. Eto koliko su posledice ozbiljne.

Ima još jedno pitanje. Podsetite se da se vi kultivišete u običnom ljudskom društvu. Sve vreme se niste dobro nosili s pitanjem članova porodice koji se ne kultivišu. Izraz koji sam ranije koristio takođe važi i ovde—metar leda ne stvara se preko noći. Kad u startu ne uspete da iznesete ovu stvar kako treba, ozlojeđenost počinje da se nagomilava, dok ozbiljno ne naraste, i vremenom postane jaz koji se čini potpuno premostiv. Ovakva situacija će doneti teškoću učenicima Dafe dok se trude da potvrde Fa. U svakom trenutku, međutim, problem leži kod našeg učenika Dafe. Zbog toga što u startu nisi dobro izneo situaciju, pretvorilo se u ovo što jeste. U mnogim stvarima, ako možete dobro da izbalansirate stvari, i svoje poslove obavite kako valja, Dafa stvari koje radite neće pretrpeti nikakva odlaganja. [Problemi] niču upravo iz vašeg lošeg postupanja prema stvarima i previda ovog što sam upravo objasnio.

Svi znate da su Fa-ispravljanje i kultivacija ozbiljni, a onaj ko se kultiviše dostiže svoj krajnji stepen. Ako uspete u kultivaciji, vaše porodice i rođaci će biti blagosloveni. Ali nikako nije slučaj da vam se rođaci, prijatelji, roditelji, ili deca, koja se ne kultivišu, mogu pridružiti u Ispunjenju. Pošto se ta osoba, koja je nezavisno biće, ne kultiviše, to što je čeka, čeka je. Vi je ne možete zameniti, niti preuzeti njeno. Ako ta osoba ne pokuša da naudi Fa, ona će iako se ne kultiviše, požnjeti dobru sreću kad se vi Ispunite, a neki ljudi će čak možda sa vama otići u vaš raj, da tamo budu živa bića. Takođe je moguće da će u ljudskom svetu jednog dana uživati dobru sreću. Moraćemo videti gde će je njena predodređenost odvesti. Kao rezultat vaše kultivacije u ovim uslovima, vaša porodica i prijatelji—kao i vaši preci—će imati koristi. S druge strane, preci onih koji progone učenike Dafe i ometaju Fa-ispravljanje, biće proglašeni za grešne i poslati u pakao. Naravno da je najbolje ako članovima svoje porodice možete pomoći da započnu kultivaciju. Ali ako se ne mogu kultivisati, onda morate obezbediti da budu bića koja se mogu spasiti, i u najmanju ruku, da budu dobri ljudi, kako bi jednog dana mogli uživati dobru sreću. Neki od naših učenika, u početku nisu dobro postupali sa ovim stvarima, i zapostavljali su ono o čemu sam govorio. Glavni razlog je bila predstava da je ta osoba vaš srodnik, vaš roditelj, ili vaše dete, a kultivacija Dafe je nešto najveće, pa, pošto se vi pitate, vi ćete ih jednostavno naterati da se kultivišu. U ishodu, vaše reči dolaze u vidu prinude tj. kao da vas ljudi moraju slušati. U ključnom momentu za život jednog bića, niko ne može uskočiti umesto njega; ono što ti kažeš se ne važi. Vi možete uskočiti umesto njih kad su u pitanju zemaljske, ljudske stvari, čak možda možete i donositi odluke umesto njih. Ali, kad su kritične stvari samog bića te osobe zaista uključene, čin njegovog odlučivanja nije tako jednostavan kao u tim drugim stvarima. Čovek se ne rađa samo jednom. Možda je ta osoba vaš član porodice u ovom životu, ali sledeći put će biti u porodici nekog drugog, a nakon toga, ko zna gde bi se mogla reinkarnirati. [A vaša porodična veza sada] je samo sudbinska veza u jednom životu. Kako onda u ime tog bića možete doneti odluku koja određuje večitu sudbinu njegovog života? Samo kad u srcu istinski imate želju da spasite tu osobu, i smatrate je za živo biće koje treba spasiti, videćete da se stvari menjaju. Ovo nam, onda, govori da postoje razlike u tome kako ljudi postupaju u mnogim stvarima. Tako su ishodi drugačiji.

Naravno, ima i nekih mladih učenika Dafe koji su se venčali sa ne-praktikantima, a u nekim slučajevima osobu su emocije zbilja skrenule na pogrešnu stranu, pa je postala običnija i od obične osobe. U nekim slučajevima smetnja za tu osobu je bila pozamašna. Osoba onda oseća da hoće, ali ne može [da radi stvari koje treba da radi]: ona se boji da će njena veza biti narušena, a ipak se takođe boji da ne radi baš dobro Dafa stvari, i zna da sve ovo utiče na njenu kultivaciju. To na kraju iscrpljuje osobu mentalno i fizički, i zbunjuje je šta da radi. Zapravo, ako možete da se saberete i razmislite, videćete da je sve ovo rešivo. Pošto se ovaj Fa na ovakav način prenosi u ljudskom svetu, i pošto je usvojen ovakav kultivacioni metod, koji vas kali u običnom društvu, onda je sigurno da se sve s čime se srećete u običnom ljudskom društvu može razrešiti. Samo zavisi kako, u ovom slučaju, gledate na svoje članove porodice. Možete li rešavati stvari sa ispravnim mislima? Možete li im pomoći da se kroz razgovor razjasne stvari, s ispravnim ubeđenjem kultivatora? Ako možete dobro postupiti, onda će stvari dobro ići. Ako ne možete dobro postupiti, biće suprotno.

Sve ovo takođe važi za vaše objašnjavanje istine. Dok ste u interakciji sa drugom osobom, ako u svom srcu možete održavati blagost, bez obzira na njen stav, onda će ona razumeti u dubini svoje duše, tj. onom stranom svog bića koje zna. Ako površno radite stvari, ili još gore, dopuštate da na vas deluju stavovi običnih ljudi, onda rezultati sigurno neće biti dobri. Kako možete biti tako nemarni sa nečim tako svetim, nečim što određuje budućnost jednog bića? I postupati tako bahato? Kako možete dopustiti da na vas deluju stavovi običnih ljudi? Iako ono što radimo mi nazivamo “objašnjavanjem istine”, zar vi faktički ne spašavate ljude? Ne pružate li oslobađanje? A vi ih ipak ne spasite, već vas zapravo oni povuku dole. Razlog zašto on može da ovlada vašim mislima je to što imate vezanosti. Da ih nemate, on na vas ne bi uticao. Ako možete biti zbilja razumni i imati ispravne misli dok objašnjavate istinu, rezultati će biti drugačiji.

Mnogi naši učenici Dafe nisu mnogo razmišljali o velikoj daljini na koju treba da putuju da bi prisustvovali ovoj Fa-konferenciji, i njima nije bilo lako, jer svi oni imaju svoj posao, i moraju da koriste svoje slobodno vreme preko vikenda da dolete ovamo i vrate se. Sad kad su tu, verovatno je da ima puno stvari o kojima bi voleli da pričaju sa Učiteljem, i možda će imati neka pitanja koja bi hteli da postave. Pošto smo upravo završili Fa-konferenciju u Los Anđelesu, i rediguje se za štampanu publikaciju, danas vam više ništa neću reči, inače će vam biti previše da svarite. Pošto preko leta ima više Fa-konferencija, drugi put ću više govoriti. (Aplauz)

Još nešto ću reći usput. Intenzitet našeg objašnjavanja istine treba samo da bude sve veći i veći, pa ne smete popuštati—apsolutno ne smete. Kad bi čovečanstvo zaista doživelo nešto poput onog što je opisano u proročanstvima, bilo bi prekasno za kajanje. Ne smete izneveriti živa bića, niti propustiti da ispunite zavet koji ste dali pre osvita istorije. A pošto ovaj zli progon još nije okončan, onda apsolutno nema razloga da popuštamo. Kao učenici Dafe, ono što radite vi zapravo ne radite za druge, niti za Dafu; a još manje za mene, vašeg učitelja. Sve što radite vodi prema vašem ispunjenju, jer ovo je oblik koji ima naša kultivacija—bezoblična vrsta oblika. Sve s čime se susrećete u društvu je unutar područja vaše kultivacije, i služi upravo za to da se vidi kako postupate. Onda je i suočavanje sa ovim progonom, prirodno, unutar područja vaše kultivacije. Zato, uspeti da se ide svojim putem dobro u vremenu koje sledi, isto je što i uspeti da se dobro kultivišete. Što se tiče nekih izolovanih pitanja koja su nastala, radije više ne bih rekao, jer vi ste stekli pribranost i znate da se ništa ne dešava slučajno, da mora postojati razlog. Moja nada je da vaše ispravne misli mogu biti malo jače, da možete biti malo marljiviji u svojoj kultivaciji, i ne dopuštati zlu da koristi vaše greške. Ako naši učenici Dafe ovo budu uspeli, trpeće manje štete. Objašnjavanje činjenica u ovom trenutku u velikoj meri traži ljudstvo, i da bi se spasila živa bića, potrebno je učešće više ljudi. Više ljudi treba da bude uključeno u razne projekte koji imaju za cilj da okončaju progon od strane zla. U ovom svetlu, onda, puno snage se gubi kad je jedna osoba manje, i puno snage se dobija kad je tu jedan par ruku više. Ne bih nikog da ostavim iza, niti bih da ih izgubim, ili dam da prerano odu. Za učenike Dafe više ne postoji pitanje dostizanja Ispunjenja. Međutim, kad biste prerano otišli, to bi podrilo ono što učenici Dafe nastoje da postignu, i bilo bi isto što i dopustiti starim silama da iskoriste vaše nedostatke. Ovo je vreme kad nam je ljudstvo zaista potrebno. Ne dajte da se desi ta vrsta gubitka. Voleo bih da vidim kako svi daju sve od sebe da čine dobro, kako imaju bujne ispravne misli, i da izbegnem bilo kakve gubitke.

To je sve što ću reći. Svima vam hvala. (Gromoglasan aplauz svih prisutnih)

Li Hondži
26.03.2006.