Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje na konferenciji na Floridi, SAD

Zdravo svima.

Dosta je vremena prošlo. Pošto na ovoj Fa konferenciji razmenjujete svoja iskustva iz kultivacije, pošto je sveukupan progres Dafe u ovom času dosta dobar, i pošto tokom Fa-ispravljanja sve radite idući sigurnim koracima, ja nisam planirao da pričamo ni o čemu posebno. Još manje sam nameravao da predajem Fa koji je predaleko od onog što mi sada radimo. Jer kad ima nešto o čemu moram razgovarati s vama, i razgovaram o tome, to je isto što i reći vam šta treba da radite. Ovaj put, pošto vas dosta dugo nisam video, došao sam, pod jedan, da vas vidim, i takođe sam mislio da iskoristim ovu priliku da istaknem važnost stvari koje mi sada radimo, i sveukupnu situaciju. Neću puno da govorim o drugim stvarima, jer bi to u ovom času lako moglo omesti naš sveukupni napredak u Fa-ispravljanju.

Sudeći po trenutnoj situaciji, naši učenici su sposobni da shvate Fa iz Fa, i tokom ove dve i nešto godine vi ste se kalili, postajući sve više i više razumni, sve više i više bistre glave, i sve više i više sposobni da shvatite Fa; i kao učenici Dafe, osećaj odgovornosti svih vas prema sebi samima, Dafi, i svim živim bićima postaje jasniji i jasniji. A sa ovim, učenici Dafe uspevaju da još bolje rade na objašnjavanju istine. U onom što se ispoljilo, takođe smo sagledali sledeće. Tokom vremenskog perioda posle 20. jula, 1999, verovatno je svaki učenik osetio kao da je zlo prodrlo u sve, da se svuda nalazi. Cela stvar je zaista izgledala kao što su oni proroci rekli – zlo je došlo kao da pomračuje nebo i prekriva zemlju, i zbilja je bilo kao da se nebo urušilo. Zlo je bilo svuda. Bez obzira koliko dobra neka osoba, ili drugo biće, ona je verovatno bila pod uticajem tog zla. U to doba čak i učenici Dafe su razmišljali šta ovo znači za njih: da li da kultivišem ovu Dafu? Je li Dafa zaista u pravu, ili je u krivu? Kakav je uopšte čovek Li Hongdži? Mnogi učenici su se probili kroz to, postojano, nakon razmišljanja. Zbilja izuzetno. Uspeli ste da istupite u sredini tako teškoj i pod tolikim pritiskom, da biste objasnili ljudima šta smo mi i kazali im da nas progone, da su svi načini koji se koriste za napad fabrikacije i kleveta, da su po svojoj prirodi potpuno progoniteljski, i da je ovo najopakiji progon. A kad su ljudi sveta saznali istinu o progonu, oni su bili u šoku.

Pošto je zlo došlo kao da je pomračilo nebo i prekrilo zemlju, to je naš zadatak da objasnimo istinu učinilo užasno teškim, i činilo se da ljudi nemaju sluha. To ih je zapravo ova zla drama kočila. Kad su ljudi čuli i poverovali u jednostrane laži zla, što je bilo jedino što su mogli čuti, oni su imali misli i sumnje nastale usled verovanja u laži; to, u kombinaciji sa zlom koje je koristilo neispravne misli ljudi, otežalo je ljudima da nas ispravno shvate, kao što nisu mogli da shvate ni stvarnu situaciju - progon. Međutim, dok se ubrzava sveukupan napredak Fa-ispravljanja, on neprekidno napreduje prema sve širim dimenzijama, drugim rečima, napreduje prema više mikrokosmičkim nivoima; najosnovniji razlog za Fa-ispravljanje kosmosa je što su se izopačila ogromna bića na mikrokosmičkijim nivoima kosmosa. Naravno, mnoga od njih možda nisu namerno vršila opstrukciju. Njihovo postojanje je samo po sebi bilo problem kome je trebalo posvetiti pažnju, i njihovo postojanje su bili stari elementi, ogromna kosmička tela koja je trebalo ispraviti, i ogromna bića koja je trebalo spasiti. Njima se bavi Fa-ispravljanje, eliminacijom u Fa-ispravljanju, repozicioniranjem, ili asimilacijom tamo gde su. Sve ovo zahteva proces, a taj proces zahteva vreme. Kad pominjemo vreme, znate, prošle su dve godine od 20. jula. U to doba svaki dan vam je izgledao kao godina, čak je svaki tren izgledao kao godina. Pritisak je bio enorman. Ali svi ste se držali dobro pod tim enormnim pritiskom, i marljivo i neprekidno radili razne stvari da bi razotkrili zli progon. U isto vreme, kao rezultat eliminacije sve više i više zla u Fa-ispravljanju, misli ljudi sveta postale su manje snažno kontrolisane. Pa u toj situaciji nalazite da kad ljudima opet objašnjavate istinu o progonu, oni više nisu tako indiferentni kao ranije i rado prihvataju, kao da nikad nisu čuli za progon učenika Dafe. I sve više i više, ljudi sveta žele da saznaju istinu. Pošto Fa-ispravljanje neprestano hrli napred, i pošto učenici neprekidno šalju ispravne misli, zlih bića je sve manje. Zapravo, zlo čini loše stvari samo u ovom prelaznom procesu dok ne stigne Fa-ispravljanje i pre nego što bude stvoreno sve što je novo. Svo zlo se dešava ovde i deluje ovde, i zlo može da pravi nered tokom ovog vremenskog perioda. Ono ne može napraviti nered u Fa, i nemoguće mu je da napravi nered u novom kosmosu. Ono prikazuje – u ovom vremenskom periodu, pre nego što se Fa ispravi – sve što pripada starim bićima nakon njihove degeneracije, i izgleda užasno zlo. Učenici Dafe u ljudskom svetu mogu da osete velik pritisak u ovoj sredini – oni zbilja osećaju velik pritisak. Ali znate, vreme se razlikuje u različitim dimenzijama, pa ako ovo pogledate iz veoma velikog vremenskog polja, shvatićete da su ove dve godine bile samo tren, bile su jako kratke. Kad smo u ovome, kad trpimo progon, svima nam se čini da se dani razvlače kao godine. Ali sada ste uspeli, i ako se osvrnete, naći ćete da su ove dve godine bile samo tren u kosmosu. Ipak su ove dve godine skovale tako puno zbilja veličanstvenih prosvetljenih bića; tokom ove dve godine, tako puno naših učenika je očvrslo i sazrelo; tokom ove dve godine, jasno ste mogli da vidite i oslobodite se mnogih misli običnih ljudi kojih se ranije niste mogli osloboditi, zajedno sa vezanostima koje niste mogli raspoznati. Pod normalnim okolnostima ovo bi bilo teško postići. Naravno, ja odbijam sve aranžmane koje su oni sačinili, ja ih ne priznajem. Ali naravno, tokom ove zle drame, učenici Dafe su očvrsli i postaju sve izuzetniji i izuzetniji. Kad se osvrnemo na ove dve godine, nisu li one bile samo tren? Prošlo je više od dve godine, ali taj vremenski period je omogućio našoj Dafi i učenicima Dafe da uspostave sve što je večito i najveličanstvenije, skupa sa najveličanstvenijom moćnom vrlinom.

Naravno, sposobnost da se sve ove stvari rade dobro je neodvojiva od svakog od nas, od lične kultivacije i napretka svakog učenika Dafe. I zato bez obzira kako su vas progonili, u teškim situacijama i dalje ste bili u stanju da istrajete u kultivaciji, istrajete u učenju Fa, i zadržite bistar um. Kad se um kultivatora odvoji od Fa, zlo će naći svoj put unutra. Gledano ljudskim očima, ljudi i sve ostalo u ljudskom svetu je trodimenzionalno. Ali u stvarnosti, sva materija u celokupnoj dimenziji čovečanstva – bilo da je to cveće, trava, drveće, ljudska bića, vazduh, itd.— sve je sačinjeno od čestica te veličine (molekula). A u tom sloju čestica, sve je, uključujući ljudsko telo, povezano. Kad sama osoba nema ispravne misli, sve loše stvari u kosmosu, ili u Tri domena, će neprekidno proticati kroz ljudsko telo, a čak i kad ostanu tu, osoba to ne shvata. Tako se manipuliše ljudima; drugim rečima, oni manipulišu ljudima onda kad te čestice mogu da se povežu jedne s drugima. Tokom dve godine progona koje ste prošli, vi ste uspeli da istrajete u svojoj kultivaciji, učinite sebe sve više i više razboritim, i još jasnije prepoznate koliko je zao ovaj progon. Drugim rečima, učenje Fa je zbilja izuzetno važno za jednog učenika Dafe, za kultivatora. Bez obzira koliko je teška vaša sredina, bez obzira koliko postanete zauzeti, ne možete zaboraviti da učite Fa. Morate učiti Fa, jer to je apsolutna, najosnovnija garancija vašeg napretka. Ja se ne mogu sresti sa svakim učenikom, posebno u sadašnjoj situaciji s Kinom. Pod ovim okolnostima, gde naši učenici ne mogu da me vide, oni ne mogu potražiti Učitelja svaki put kad nešto iskrsne, pa samo mogu uzeti Fa za učitelja. A da bih vam omogućio da se kultivišete i napredujete, ja sam ulio ovaj Fa u svaki element koji može omogućiti osobi da napreduje i uzdigne se kroz kultivaciju. Dok god učite, svaki problem se može rešiti. Dok god se kultivišete i dok god možete da razumete Fa iz Fa, nema ničeg što ne možete postići.

Naravno, kad govorimo o učenju Fa, vi u tome, zapravo, istrajavate. Ali pošto ste sada jako zauzeti svojim poslom objašnjavanja istine – neki od vas pišu članke, neki od vas čine stvari u formi medijskih vesti, neki od vas dele flajere na ulici, i isto tako ima ljudi koji čine razne druge poslove, koje su u vezi sa objašnjavanjem istine, spašavajući ljude sveta zatrovane lažima – ponekad kad učite Fa, vi niste u stanju da umirite misli. Ovo je zbilja, zbilja ozbiljan problem.

Svi znate u kom stanju mora biti osoba da bi videla Fa principe. To znate bez da puno moram da kažem. Kad vaše oči čitaju Fa, a vaš um ipak nije na Fa, razmislite, ne čitate li uzalud? Za koga čitate? Onda vi sami zapravo ne učite Fa. Nisam li vam rekao da treba da obezbedite da vi sami zaista dobijete gong? Onda ako vaš um nije na Fa dok učite Fa, za koga učite? Neću da vas kritikujem – ja vam samo kažem da je ovo zbilja kritična situacija. Pa, bez obzira koliko ste zauzeti, kad učite Fa sve druge misli morate ukloniti u stranu –uopšte nemojte misliti o drugim stvarima, samo učite Fa. Možda će se dok budete učili Fa razrešiti pitanja o kojima ste mislili, jer iza svake reči su bude, taoi i bogovi. Kako oni ne bi tačno znali šta vi želite da razrešite i šta vas u tom času brine, i kako to da izvedete? Kako onda da vam ne kažu? Ali ima jedno: morate dostići stanje učenja Fa bez ikakve težnje. Ovo ste odavno shvatili – ne možete čitati Fa vezani za rešavanje sopstvenih problema. Samo čitajte mirno, i efekat će sigurno biti odličan. Pa kad učite Fa, nemojte to raditi mehanički. Potrebno je da umirite misli kad čitate, i da zbilja učite. Ne dajte svom umu da se iskrade od vas. Kad vam misli lutaju, učenje će biti uzalud. Ako to sagledamo iz drugog ugla, kad učite Fa, a um vam nije na Fa, to nije samo problem mehaničkog rada, već i toga da osoba koja uči Fa zapravo nema mnogo poštovanja prema Fa. Kako onda da se Fa razotkrije? Iz ovog ugla, mislim da treba da umirite um dok učite Fa, i zapamtite da misli treba da vam miruju tokom učenja Fa, kad ste zauzeti.

Hajde da pričamo o nečeg drugom. Naime, kao što znate, mi eliminišemo zlo u utvrđena vremena, to jest, mi šaljemo ispravne misli. Ranije se to nije zvalo "slanje ispravnih misli," to su bile "božanske moći "—upotreba božanskih moći, božanskih moći Buda Fa. Obični ljudi su to nazivali "natprirodnim moćima." Zašto onda ja to zovem slanjem ispravnih misli? Pošto vi obavljate Dafa kultivaciju, sve treba da bude najveličanstvenije i najčistije. Ništa od onog što radimo nije samo za vašu ličnu kultivaciju. Takođe treba da mislimo na Fa, i treba da mislimo na nova bića budućnosti, i istovremeno treba da mislimo o obliku bića u budućnosti. Pošto vi za njih postavljate temelj, put kojim idemo mora biti ispravan. Za sve što danas radite, budući ljudi će govoriti: "Tako su učenici Dafe svojevremeno radili," pa možemo da vidimo da su mnoge stvari važne. Zato treba da budemo čisti kad šaljemo ispravne misli. Trenutno, bilo da je to na mikrokosmičkom nivou ljudskog društva ili u različitim dimenzijama, Fa-ispravljanje se vrši širom svog kosmosa, ništa ne izostavljajući – takođe se vrši i ispod površine ljudskog društva.

U ljudskom društvu danas ima puno loših pojava, loših ljudi i lošeg ponašanja, koji se potpuno udaljavaju od onog što je ljudsko, čak do te mere da neki ljudi ne samo da imaju izopačen mentalitet, već takođe i pozamašnu demonsku prirodu. I šta da radimo s ovom situacijom? Reći ću vam: ništa. Zašto? Veličanstvenost učenika Dafe je povezana sa Fa-ispravljanjem kosmosa, i vaša najveća misija je da zaštitite Fa. Naprosto pustite one koji ne nanose štetu Fa. Ako neko nanosi štetu Dafi, treba da mu objasnite istinu, obuzdate zlo, eliminišete zlo, i spasite ljude. Drugim rečima, u ovom času mi ništa ne radimo u vezi s mnogim lošim pojavama u današnjem ljudskom društvu, jer to su stvari kojima se treba pozabaviti kad Fa bude ispravljao ljudski svet. A stvari koje treba obaviti kad Fa bude ispravljao ljudski svet nemaju ništa sa učenicima Dafe, jer vi ćete dostići Ispunjenje. Veličanstvenost učenika Dafe je povezana sa Fa-ispravljanjem, i razlikuje se od forme lične kultivacije kakvu je čovečanstvo u prošlosti imalo – to definitivno nije ista stvar. Drugim rečima, naše slanje ispravnih misli služi da eliminiše zlo koje progoni i ometa Dafu, i progoni učenike Dafe, i da eliminiše sve faktore koji progone Fa. Znači da je neprekidno slanje ispravnih misli od strane naših učenika Dafe imalo ogromno dejstvo. Tokom ovog vremenskog perioda dok masivna, nadmoćno snažna struja Fa-ispravljanja ljudskog sveta još nije stigla na ljudski svet, to jest, tokom ovog vremena pre nego što Fa-ispravljanje stigne ovde, učenici Dafe su zbilja eliminisali mnoge, mnoge loše stvari slanjem ispravnih misli. Sve te loše stvari su bile ono što je nanosilo štetu Fa i progonilo učenike Dafe. Količina koja je eliminisana je ogromna. Možda se sećate da je ranije, u startu, bilo drugačije kad su naši učenici slali ispravne misli. U to doba, kad god biste uspravili ruku na prsima, zlo bi se postrojilo u formaciju kao pred bitku, i naišlo bi u rojevima. Kasnije, kad su naši učenici nastavili da neprekidno šalju ispravne misli koje su eliminisale ta zla bića koja su štetila Dafi, ta zla bića koja su manipulisala ljudima, velik deo njih je eliminisan, i veoma malo ih je ostalo. Činiti ovo nije nemilostivo. Kako možemo [dopustiti da] ta zla bića progone Fa kosmosa i učenike Dafe? Zato sam predavao Fa "Preko granica izdržljivosti." Sada, kad šaljete ispravne misli, kad uspravite ruku pred prsima, zla bića momentalno beže. Gong koji odašiljete treba da pronađe ta zla bića, on ih traži svuda gore i dole, i eliminiše ih gde god ih pronađe. Sada se zlo ne usuđuje tek tako da se pojavi, i više nema sposobnost da organizuje zla bića u izvođenju masovnih napada na učenike Dafe. Sada su učenici Dafe ti koji drže ruku gore; kad šalju ispravne misli oni ih svuda eliminišu, dok svi ne budu eliminisani.

Da vam kažem, svi oni koji su ostali i koji mogu da progone Dafu i učenike Dafe su tu zahvaljujući samim našim učenicima. Učenici koji nisu ozbiljno uzeli slanje ispravnih misli: zlo u dimenzijama koje vi treba iznesete i za šta ste vi odgovorni nije eliminisano. To je razlog. Zato morate uzeti za ozbiljno slanje ispravnih misli. Bez obzira da li mislite da imate sposobnost ili ne, treba da radite to. Ono što eliminišete iz svog sopstvenog uma su oni koji imaju efekta unutar prostora vašeg sopstvenog tela; istovremeno treba da eliminišete one spoljne, koji su u direktnoj vezi sa dimenzijama u kojima ste. Ako ih ne eliminišete, onda oni ne samo da progone i kontrolišu vas, već takođe progone druge učenike, naše učenike Dafe. Kao što znate, progon koji trpe učenici Dafe u Kini je veoma oštar, pa svaki učenik treba istinski, jasno, da shvati šta je njegova odgovornost, i kad šalje ispravne misli treba da je sposoban da zaista umiri svoj um i zaista proizvede dejstvo ispravnih misli. Ovo je nešto krajnje kritično, izuzetno važno. Onda, ako svaki učenik to bude mogao da čini, ja vam mogu reći, s pet minuta zajedničkog slanja ispravnih misli, zlo više nikad neće postojati u Tri domena – toliko je to važno. Ali dugo vremena je prošlo otkad ste počeli sa slanjem ispravnih misli. Zaista je puno zlih bića koja su eliminisana. Iz druge perspektive, koliko dobro svaka osoba postupa u procesu svoje kultivacije, njen napredak, i njeno razumevanje, i koliko dobro čini u Fa-ispravljanju, je u direktnoj vezi sa njenom sopstvenom kultivacijom, i takođe je u direktnoj vezi sa nivoom do kog se uzdigla, pa Učitelj ne može od vas tražiti previše. Ja vam samo kažem koliko je to važno. Dokle osoba želi da se kultiviše, i koji domen osoba želi da dostigne je njena sopstvena stvar. Učitelj vam može reći samo to koliko je važno slati ispravne misli.

Ima još nešto. U vremenu od 20. jula, 1999, kad su počeli da nas progone, mi smo uspeli da pomognemo ljudima širom sveta da jasno sagledaju šta je Falun Gong. Svi oni znaju da smo mi dobri. Bilo da su to vlade različitih zemalja ili njihov narod, uključujući one zemlje koje imaju zbilja dobre odnose sa kineskom vladom, svi oni jako dobro znaju ko smo mi, a šta je zlo koje proganja Dafu. Drugim rečima, naša sposobnost da to radimo je neodvojiva od kolektivnih napora svakog od vas učenika. To jest, dok ste objašnjavali istinu, vi ste uspeli da budete zaista odgovorni prema Dafi, i suočeni s pritiskom uspeli ste da saberete svoje ispravne misli. Svaki učenik Dafe ima posao i porodicu, pa, budući da je vaše vreme skučeno na svim frontovima, izuzetno je što ste u svojim akcijama uspeli da date prioritet Dafi. Ova situacija sada je drugačija, zahvaljujući kolektivnim naporima učenika Dafe. Zlo je izolovano, i čak unutar Kine se postepeno formira trend: ljudi počinju da se bude. Kao što znate, inicijalno, tokom perioda posle 20. jula, 1999, progon unutar Kine je bio veoma oštar, i niko se nije usuđivao da kaže ni jednu poštenu reč o nama. Ali sada se učenici Falun Gonga usuđuju da odu i vide osobe koje su direktno odgovorne za progon, i usuđuju se da direktno vide ljude različitog ranga. "Ti me progoniš, pa sam došao da ti kažem istinu." Učenici Dafe su čak u znatnoj meri očistili Fa na velikim područjima, u mnogim područjima. Drugim rečima, cela situacija se menja, i ljudi saznaju istinu o ovom zlom progonu. Drugim rečima, objašnjavanje istine je izuzetno važno, i svaki učenik ovo mora da uzme ozbiljno. Ovo vam moram reći: pored vaše sopstvene kultivacije, trenutno je najvažnije objašnjavanje istine, jer ovo je direktno spašavanje živih bića, to direktno spašava ljude budućnosti, i takođe demonstrira veličanstvenost Dafe i učenika Dafe – u tako teškoj sredini, vi i dalje uspevate da spasite živa bića.

Teško je spasiti današnje ljude. Ponekad vam u šali kažem: kad im kažete da je Dafa dobra, pošto malo popričate sa njima, oni kažu: "Da, Dafa je dobra, znam. Ali X partija mi daje novac, pa nisam ni protiv njih." Ono što hoće da kažu je: "Iako ste vi dobri, ja nisam protiv KPK." Ovo je posledica propagande od strane zla koje proganja Dafu, i to je sredstvo koje su često koristili da obmanu ljude sveta. Mi nikad nismo rekli da smo protiv KPK. Glavni bednik zla na ljudskom svetu je onaj koji širi besmislice da njihova partija mora "poraziti Falun Gong." On obmanjuje ljude. Mi se uopšte ne mešamo u politiku. Drugim rečima, kad im objašnjavamo istinu da bismo ih spasili, mi to moramo uobličiti prema načinu razmišljanja modernih ljudi. To je zato što je stepen do kog današnji ljudi veruju u bogove veoma ograničen, minimalni nivo morala prihvatljiv za njih je veoma nizak, i čak i kad savršeno dobro znaju da je nešto loše, oni to ipak rade. Naravno, mi ćemo svejedno spasiti koliko god možemo, i mi ćemo dati sve od sebe da objasnimo istinu. Razlog je taj što u budućnosti i dalje treba da postoji Fa na ovom ljudskom nivou, i dalje treba da postoje bića na ovom nivou – ne može se stati ovde. Osim toga, pošto se Dafa naširoko proširila na ovom svetu, buduće čovečanstvo treba da bude veoma blagosloveno. Gresi koje su ti zatrovani ljudi u Kini počinili protiv Dafe su posledica progona od strane zlih sila, i to je učinilo ljudske grehe – posebno kod kineskog naroda - ogromnim; navelo ih je da se direktno usprotive Fa kosmosa, koji je stvorio sav život. Zato su ti ljudi suočeni sa eliminacijom – oni su u najvećoj opasnosti. Znači da je dobro ako se loše misli prema Dafi u njihovim glavama sada eliminišu. Ako niste protiv KPK, to je u redu, ako niste protiv toga i toga, to je u redu, ali ja ću vam reći ovo: nemojte biti protiv Dafe. Zašto? Kazaću vam stvarnu situaciju... Jer za neke ljude koji se ne protive Dafi, a ipak nisu ni dobri ljudi... sasvim je moguće da oni neće odmah biti odstranjeni, barem ne u konačnoj eliminaciji progona Dafe. A ako se ne odstrane, onda bi za njih moglo biti nade. Zavisiće od njihovog ponašanja u nastavku – zavisiće od toga kako budu postupali dok Fa ispravlja ljudski svet. Dok su učenici Dafe davali sve od sebe da objasne istinu, mnogi ljudi su sve ovo zaista i shvatili, i imaju puno ispravnih misli. Ja mislim, onda, da za te ljude to nije samo obična stvar shvatanja šta je Dafa – oni bi takođe mogli reći neke dobre stvari o Dafi, i onda će zapravo postaviti odličnu osnovu za sebe, za svoje biće u budućnosti.

U prošlosti su ljudi govorili o "spašavanju svih živih bića." Znate, bez obzira je li to bilo u vreme Šakjamunija ili Isusa, ili čak u slučaju Lao Cea i nekih drugih bogova koji su dolazili da spašavaju ljude, "spašavanje svih živih bića " o kom su oni govorili je bilo veoma različito od onog što vi radite. U tim vremenima, najviše biće na svetu je bio čovek – prost, običan čovek ovog sveta. Pravi ljudi su proizvod Tri domena i stvoreni su od materije iz Tri domena. Ta bića su veoma različita od bogova, i njima je teško da shvate viša bića. Znači, oni se čak plaše bogova, i zbilja je teško spasiti ih. Zato je Šakjamuni predavao Arhat-Fa i zato je mogao da spasi ljude samo do Stepena dostignuća Arhata. Istina je da ljudi ne mogu mnogo visoko da se kultivišu. Ali danas, šta su živa bića s kojima se susreću učenici Dafe? Zato sam ja rekao da su učenici Dafe veličanstveni; bili ste dovoljno srećni da dođete do ovog veličanstvenog vremenskog perioda, i ono što vam je povereno je takođe veličanstveno. Jer sada su 90 posto ljudskih bića oni koji su došli sa viših nivoa. Drugim rečima, ono što je unutar ove ljudske kože više nije čovek iz prošlosti – ovu ljudsku kožu stekla su i zauzela bića koja dolaze sa veoma visokih nivoa. I to se ne svodi samo na ljude. Ovo Fa-ispravljanje je priređeno još u doba prethodne Zemlje, i jednom je imalo probni period. Drugim rečima, ovo je sistematski uređeno još u tako daleko doba. Onda razmislite: može li ljudsko društvo i sve što možemo videti, slučajno postojati? Svaki pokret pojedinog učenika Dafe, svaka radnja, svaka reč, pa čak i pitanja o kojima mozgate, ništa od toga nije tako prosto. U budućnosti ćete videti da je sve bilo veoma pažljivo priređeno. Ali nisam ja taj koji je to priredio - stare sile su to učinile. Zapravo, one se ne bi usudile, ne žele da upropaste sve ovo. Razlog je što kad bi sve upropastile, s njima bi bilo gotovo – kad bi ovo Fa-ispravljanje zaista bilo upropašćeno, sve bi potpuno bilo gotovo. Oni jednostavno žele da urade na svoj način, ali to nije prihvatljivo jer ne bi zadovoljilo standard. Kako bića koja treba da budu iskorenjena mogu da kontrolišu budućnost? Kako mogu dokučiti kakva će biti budućnost? Oni samo pokušavaju da naprave metež tokom ovom perioda pre Fa-ispravljanja – to je sve. Oni sebe smatraju bogovima, pa ne progone ljude direktno, već manipulišu tim duhovima s niskih nivoa da progone ljude. Takva je veza.

Ono što sam mislio sad kad sam rekao da su učenici Dafe veličanstveni je da ako su ljudi došli sa veoma visokih nivoa, onda razmislite, je li ovo što radite obično spašavanje? Ne, nije. Kraljevi i gospodari mnogih univerzuma, čak i bića koja su masivna, ili čak i sa viših nivoa, su došla i inkarnirala se u ljude. Ali jednom kad su se inkarnirala u ljude ovde, ona više ništa ne znaju i ista su kao ljudi. Naravno, glavna stvar koja karakteriše današnja bića je to što su čvršća od ljudi prošlosti. Oni ljudi bi lako umirali kad bi se povredili, ali današnji ljudi su čvrsti; drugim rečima, njihova bića sada su drugačija. Ali čak i pored toga, jednom kad su ušla u opsenu, ona ništa ne znaju. U jurišu zle propagande, i oni su jednako progonjeni, i neki od njih su čak postali jezgro, koje proganja Dafu i učenike Dafe. Ali bez obzira ko su, i bez obzira šta su, koji god greh da su počinili, to je i dalje isti greh. Ako ste progonili Dafu, to odakle ste došli ništa ne znači. Ali s druge strane, milost učenika Dafe može dati tim bićima najveću priliku da se izbave. Da li onda vi spašavate samo obično ljudsko biće? Ako je onaj koga ste spasili Gospodar ili Kralj, razmislite koliko je to moćne vrline. I ako ste zbilja spasili puno ljudi, razmilite koliko je to moćne vrline. Pretpostavimo da običan, svakodnevni čovek koji nije učenik Dafe kaže drugom običnom čoveku: "Nemoj progoniti Falun Gong," i kaže mu na koji način je Falun Gong dobar, i posle toga taj drugi zaista prestane da progoni Falun Gong; nakon što nadoknadi ono što je učinio, sasvim je moguće da će ući u budućnost, i moguće je da će dobiti Fa onda kad Fa bude ispravljao ljudski svet; a pošto je njegovo biće došlo s visokog mesta, on će brzo moći da se kultiviše, i budući da je njegovo Ispunjenje u direktnoj vezi sa osobom koja mu je svojevremeno rekla istinu, čak i ta obična, svakodnevna osoba, ja mislim da će dostići Ispunjenje. Shvatate ideju, zar ne? Ne važi li to onda još pre za naše učenike Dafe koji spašavaju ljude na širokoj osnovi objašnjavajući istinu? Ovo je, znači, nešto veličanstveno. Niko ne zna ko je iza kože te svakodnevne osobe. Zato ove stvari treba da uzmete za ozbiljno, i treba dobro da radite ove stvari. Objašnjavanje istine je ono što u ovom vremenu treba da radimo. Činite to na širokoj osnovi, činite to sa svom mudrošću koju imate, i samo ako nešto može da spasi ljude, napred, uradite to. Nije važno da li je ono što radite razotkrivanje zla, da li koristite razne pristupe, bilo da su oni direktni, indirektni, ili su iz različitih uglova – ako možete dovesti do toga da ljudi prepoznaju ovaj progon, vi ih spašavate, i vi ste izuzetni.

Mislim da su ove tri stvari sve o čemu ću pričati. Jedna je vaše učenje Fa, jedna je slanje ispravnih misli, i treća je to kako je objašnjavanje istine izuzetno važno. Zapravo, vi ste već uspeli i učinili sve te veličanstvene stvari, i već ste uspostavili ovu vrstu moćne vrline. Ali treba još bolje da radite stvari, i treba da nastavite sve dok zlo ne bude potpuno eliminisano. Kad budete izveli da svi ljudi sveta, i svi ljudi u Kini, shvate kakva je ovo zla drama, da li će zlo i dalje moći da ima dejstvo? Ono će dočekati slom. Nas ne zanima politička moć, i mi ne želimo da zbacimo vašu KPK. Onaj glavni bednik zla u ljudskom svetu je taj koji oborio KPK dok je koristio KPK u ovom progonu. Kad se osvrnemo unazad, nije li to istina? Nismo mi ti koji smo ga napali, on je sam sebe srušio. On koristi KPK, koristi zemlju, i koristi vladu da progoni Falun Gong. Bogovi ne dopuštaju ovo. Rekli ste da partija treba da porazi Falun Gong. Ali kako to bogovi mogu dopustiti? Kako KPK može da porazi Zakon kosmosa? Ako se budete borili protiv njega, vi ćete propasti. Tako to ide, zar ne? Samo što trenutno zle sile misle da se učenici Dafe još nisu dovoljno iskalili i sazreli, i da treba dalje da se kale, pa smatraju da i dalje treba podržavati zlo. Naravno, stare zle sile hoće da rade ovo, ali ja uopšte ne priznajem te stvari. Oni mogu da se ponašaju tako kako se ponašaju samo dok ne dođe moje Fa-ispravljanje. Da je bilo drugačije, bilo bi mirno u vremenu kad Fa ispravlja ljudski svet – ne bi bilo ove zle drame, svi ljudi bi učili Fa, rastao bi moral čovečanstva, i bilo bi mirno u času kad naiđe sila Fa-ispravljanja

To je sve što ću reći. Mora da imate puno pitanja. Mislim da ćete kroz učenje Fa moći da ih razrešite. Mnoga specifična pitanja i problemi mogu se razrešiti dok učite Fa. Takođe, treba da obratite pažnju na jedno pitanje: vi ste učenici Dafe, pa treba uvek da pogledate unutar sebe kad naiđete na problem – garantovano je da su mnogi od problema vaši problemi, bez obzira da li želite da pogledate unutar sebe ili ne, da li mislite o njima ili ne. U budućnosti, kad ugledate istinu, shvatićete da sve ima razlog. Učenici Dafe često imaju rasprave među sobom oko stvari u vezi s širenjem Fa (hong-fa) i ispravljanjem Fa. Mislim da je to normalno. Ali ako beskrajno raspravljate, odbijajući da popustite, onda je to problem. Zašto je tako? Garantovano je da niste preispitali sebe. Imati rasprave je normalno, ali beskrajno raspravljati i odbijati da se popusti, i na taj način uticati na Dafa posao, to nije normalno. Ako ne verujete, razmislite o tome i pogledajte. Svaka od naših zaduženih osoba treba da stavi poseban naglasak na učenje Fa. Bez obzira koliko su veliki ili izuzetni zadaci koje snosi zadužena osoba, ona ne sme zaboraviti da kultiviše sebe. Bez obzira koliko posla obavljate, vi treba da budete učenik Dafe koji obavlja Dafa posao, a ne običan čovek koji radi Dafa posao. Zato morate učiti Fa. Zadužena osoba je zapravo takođe običan učenik. Svaka osoba, bez obzira šta radi, treba da vidi sebe kao jednog od učenika – treba da gledate na sebe kao na jednog od učenika. Dafa ima samo jednog učitelja, mene, i sama Dafa nema nikakve "zadužene osobe." Vi ste samo zaduženi ljudi u ovom obliku Fa-ispravljanja, obliku protiv progona. Dafa nema nikakve zadužene ljude. Svako je učenik koji se kultiviše. Ovo se potrudite da zapamtite.

To je sve što ću reći. Oduzeo sam vam nešto vremena.

Li Hondži
29.12.2001.