Falun Dafa Minghui.org

Podučavanje Fa na Fa Konferenciji u Bostonu

Mnogi od vas u publici ste iz drugih područja, a dobar broj je iz Australije. Ovaj put sam došao pre svega da bih se sreo s vama, i ne želim previše da pričam. Gledajući sveukupnu situaciju učenika Dafe u ovom času u Fa-ispravljanju, mislim da su stvari dobre. Po nekim pitanjima vam ide zbilja dobro, a po nekim drugim malo lošije. Ali sveukupno, glavnom telu ide zaista dobro. Mada, puno je stvari koje i dalje ne možete dobro da radite kao učenici Dafe, i ja vam mogu reći da je to zapravo zbog toga što ste zapostavili učenje Fa. Jer vaša površina, koja se još asimiluje sa Fa, se neprekidno mora popravljati, i dok neprekidno napredujete, stvari koje treba da uklonite kultivacijom se moraju prirediti. Svaki domen ima svoje sopstveno stanje stvari. Ako stagnirate, vi definitivno nećete moći da držite korak sa Fa-ispravljanjem. Onda kad vam ide dobro u Fa-ispravljanju, ja mogu da vidim da je to uvek zbog toga što ste sposobni da razumete Fa iz Fa; a kad nešto slabo radite, mogu da vidim da je to zato što vam učenje Fa nije prioritet, i niste u stanju da razumete Fa iz Fa. Kao učenik Dafe, bez obzira koja je situacija, ili kakve su okolnosti, vi morate učiti Fa, i ne smete zapostaviti sopstvenu asimilaciju i napredak; ne smete zaboraviti da učite Fa. Ako ne učite Fa dobro, nećete moći dobro da radite za Dafu. A kad nailazite na konflikte ili probleme koje treba razrešiti, vi nećete moći da balansirate stvari i vodićete rasprave. Naravno, ja ne mislim da obavezno ne valja ako imate rasprave onda kad nastanu sukobi. Jer u kultivaciji treba da se oslobađate vezanosti, u kultivaciji treba da popravljate sebe; pa se te vaše vezanosti običnih ljudi moraju razotkriti da biste ih se mogli osloboditi. Ali ponekad, zbog toga što ne održavamo svoje učenje Fa, u nekim stvarima koje preduzimamo radi širenja i spašavanja živih bića se ponašamo kao obične osobe. Ovo čini da mnogo toga od svetih stvari koje mi radimo ne budu tako svete, to nas sprečava da ih dobro radimo, i takođe proizvodi da nas ljudi u društvu ponekad ne shvataju. Pa to ne samo da vas sputava u vašem napretku, već takođe donosi gubitke za Dafu.

Kao što znate, u vreme pre 25. aprila 1999, u mnogim krajevima sveta niko sem učenika Dafe nije znao šta je Falun Gong. To je bio slučaj sa mnogim krajevima širom sveta. Kad je svojevremeno počeo progon protiv nas, svi svetski mediji su hteli da saznaju šta je to Falun Gong. Ali niko nije mogao da dobije pozitivne materijale, i svi su prenosili ono što su lažljivi mediji u Kini objavljivali. Naravno, mnogi međunarodni mediji nisu to namerno radili – morali su izveštavati o tome. Razmislite, u toj sredini, i pod takvom vrstom nadmoćnog pritiska, mi smo uspeli da ispravimo Fa u ljudskom svetu do ove mere, da izvedemo da nas ljudi sveta zbilja upoznaju, da ljudi širom sveta zaista vide šta mi radimo. To nije lak zadatak. Ovo pokazuje da ste zbilja bili dobri u potvrđivanju Fa, i to je ono što vam je omogućilo da postignete toliko puno. Ako smo nemarni [u svom ponašanju], onda su sve šanse da ćemo proizvesti gubitke, koji će biti rezultat našeg ponašanja koje nije u skladu s Fa. Zato zbilja treba da obratimo pažnju na ove stvari.

Pošto ste ovih dana zaista zauzeti, a mnogi od vas su se prijavili da preuzmu na sebe puno posla, ovo vam otežava da se skoncentrišete kad učite Fa. Stalno razmišljate o stvarima Fa-ispravljanja i niste u stanju da umirite svoj um kad učite Fa. Tada zapravo uzalud učite. Ako ne možete da učite Fa racionalno i s bistrom glavom, vi učite za badava, traćite svoje vreme. Zato ovo treba da prepoznate. Znam da ste zauzeti i da naporno radite, i da neki učenici spavaju samo malo svake noći. Vi radite tolike stvari, i naravno da takođe treba da učite Fa i radite druge stvari. Zato vam ja ponekad ne mogu reći da morate raditi ovo ili ono. Kad su konkretne stvari u pitanju, to je u potpunosti na vama da ih obavite—sami morate otkriti kako da im pristupite i bolje ih uredite.

Takođe, vidim da su neki problemi koji su bili istaknutiji pre nekoliko godina, ponovo postali uočljivi u poslednje vreme. Koji problemi? Mnogi od učenika izvan kontinentalne Kine su vrlo stručni i imaju napredna znanja - oni imaju akademska zvanja među običnim ljudima. Drugim rečima, vaše razmišljanje je jasno i vi ste vrlo sposobni. I zato ste zaista puno stvari vrlo dobro uradili. Ovo posebno važi dok ste bili proaktivni u obavljanju stvari. Ali, upravo zato što ste sposobni, nastaju problemi kad svako od vas ima dobru ideju. Ti imaš dobru ideju, on takođe ima dobru ideju, i svako misli da je njegova ideja dobra... to je ono kako rasprave obično nastaju. A kad se raspravljate, zbog toga što ste zapostavili svoje svakodnevno učenje Fa, ili ste popustili u svojoj kultivaciji, vi padate u načine raspravljanja kao kod običnih ljudi.

U svemu što radi, učeniku Dafe treba da bude najpreči Fa – uvek kad nešto procenjujete, najpre morate uzeti u obzir Fa. Verovatno se sećate nečeg što često kažem: učenik Dafe najpre treba da misli o drugima u svemu što radi. Uvek kad se nešto desi, ili kad nastane situacija, čak i ako je to sporedna stvar, moja prva misao je o drugima, jer to je za mene već postalo prirodno – naprosto najpre mislim o drugima. Kad biste svi to mogli, onda uopšte ne bi bilo tih tvrdoglavih rasprava u vašem potvrđivanju Fa; ako zaista imate ovako solidan osnov i sposobni ste da se umirite, mislite o drugima, i preispitujete sebe kad se bilo šta desi, mislim da ćete mnoge stvari moći da rešite dobro. Ponekad se zaista svađate kao obični ljudi, i vrlo mali broj vas čak se toliko zapali dok raspravljate da pocrvenite od emocija, i čak ne obraćate pažnju na svoje okruženje i efekat koji to ima u društvu, potpuno se vladajući kao obični ljudi. Ali ti si kultivator, učenik Dafe – ne samo običan kultivator. Svi znate da bez obzira koliko divlje zlo postane, ono neće potrajati. Što je kraj bliži, ono zlobnije deluje dok na njega deluje sila Fa-ispravljanja, i ovo nam govori da to mora biti njegov finalni divlji čin. Ako se ova stvar jednog dana zaista okonča, prva stvar koja će se desiti je da se učenici Dafe ispune i vrate na svoje pozicije. U to vreme, kad se budete osvrnuli na put koji ste proputovali, sve će vam biti jasno. Naravno, Buda, Tao ili Bog koji je potpuno Ispunjen na svojoj poziciji neće misliti o stvarima poput toga da li je bio dobar ili nije – biće naprosto kao da je san završen, i on čak neće ni misliti o tome. Međutim, vaš učinak tokom sadašnjeg procesa vas kuje i uspostavlja sve vaše. Onaj ko propusti ovu priliku, ili ne uradi neku stvar dobro, tada će sagledati uzrok svoje greške.

U ovom Fa-ispravljanju, za živa bića kolosalnog nebeskog svoda stvorena je najbolja prilika; sva živa bića imaju najbolju priliku da postave temelj za svoju budućnost. Isto važi za učenike Dafe. Plodovi vaše kultivacije, vaša pozicija, vaša moćna vrlina, i sve što pripada vašoj budućnosti se takođe uspostavlja u ovoj prilici Fa-ispravljanja. Onda, ako ne radite sve dobro, vi ćete zaista izneveriti sebe! Pa kad se raspravljate sa vezanostima običnih ljudi, ja mislim u sebi: "Kad bi videli stvarnu situaciju, ne bi se raspravljali čak ni da se od njih to zatraži." Ali upravo zato što ne možete da vidite pravu situaciju i imate vezanosti običnih ljudi, vi se ovde možete kultivisati. Kad imate vezanosti običnih ljudi, vi možete potvrđivati Fa; kad nemate tih vezanosti, nećete moći da potvrđujete Fa, i više nećete moći ostati ovde; drugim rečima, više nećete moći da se kultivišete. Ali od vas moram zatražiti da ozbiljno razmislite o tome kako najbolje da iskoristite postojeće uslove i budete još bolji.

Bez obzira koliko ste zauzeti, sebe treba da vidite kao Dafa učenike; bez obzira koliko ste zauzeti, treba da uzmete u obzir kako biste mogli uticati na one oko vas. Od 25. aprila 1999. i posle 20. jula, zlo je koristilo barapske načine klevetanja i nagnalo nas u defanzivu, prouzrokujući da umovi brojnih bića butu zatrovani. U vašim naporima da spasite živa bića, vi ste toliko naporno radili da omogućite ljudima da nas shvate. Pa kad ne postupate dobro, sasvim je verovatno da nenamerno podrivate napore koje ste učinili i neke od stvari koje planirate da obavite. Vi ste kultivatori, čije ponašanje [treba da bude] čisto i ispravno. Tako je puno ljudi koji misle da ste sjajni samo na osnovu vašeg ponašanja koje vide. Ako ne obraćamo pažnju na sopstveno ponašanje u svakodnevnom životu, obični ljudi će videti naše postupke i, pošto ne mogu da vas upoznaju na dubokom nivou, na primer učeći Fa, oni će naprosto gledati vaše ponašanje. I moguće je da će jedna vaša rečenica, ili jedan postupak učiniti da se oni ne mogu spasiti, ili ostaviti loš dojam o Dafi. Treba da pričamo o tim stvarima.

Kao vaš Učitelj, naravno da mogu da vidim sve vaše nedostatke, i naravno da mogu da vidim vaše probleme. Svaka pojedina reč i svaki pojedini vaš postupak, na primer, ja znam šta je u to uključeno. Obično vas Učitelj ne uči Fa na individualnoj bazi. Jer kad bih nekome ukazao na nečiji problem individualno, to bi zaista bio veliki udarac za njegov um, i to bi moglo delovati na njega. Zbog toga ja retko pričam s bilo kim individualno na taj način. Ali kad ove probleme iznesem pred velikim auditorijumom, nemojte misliti da se to ne odnosi na vas.

Puno je Kraljeva na nebu. Kao što znate, Šakjamuni je rekao da je broj Tatagata kao broj zrna peska u reci Gang. Razmislite koliko peska ima u indijskoj reci Gang! I ima još – ono što je Šakjamuni rekao je bilo u figurativnom smislu. Svaki Tatagata je Fa-kralj. A Buda-škola nije jedina – Buda-škola je samo jedna raširena vrsta koja ima ogroman broj bogova. Koliko ima bogova? Kad bi svaki bog rešavao stvari onako kako vi to radite kad se nešto desi, to bi bio velik problem. Oni nemaju tu vrstu rasprava, koje nisu konsistentne s njihovim nivoima. Naravno, oni mogu da vide istinu i mogu da vide najbolji način, ali i oni često imaju nekih razlika u stanovištima. Ali oni se nikad ne raspravljaju. Oni su u stanju ogromne tolerancije, milosti prema svim bićima, i sve mogu razumeti s dobrotom. Izrečeno na način ljudi, oni uvek mogu da razumeju druge. Pa ponekad ne bi trebalo da "kopamo u bikovom rogu "[1] s jakim vezanostima običnih ljudi, da iz toga ne možemo izaći dugo vremena, i budemo sve više vezani što više mislimo o tome – što više mislite o tome, vaš um manje vidi, a što više misliš o tome, demoni će te više iskorišćavati. Kad nisi hladne glave, reći ću ti, to je ono kad te demoni koriste. Ne zanima me koliko dugo se kultivišeš, i nije bitno kakva ti je reputacija među učenicima Dafe, mogu da garantujem da je to ono što se dešava kad ne obraćate pažnju na te stvari. Da vam kažem, bez obzira koliko dobro si se kultivisao, dok god i dalje imaš vezanosti običnih ljudi, to mogu koristiti demoni, a kad ne obraćaš pažnju, one u svakom momentu mogu biti iskorišćene. Pa kao učenik Dafe, treba da daš sve od sebe da obuzdaš te vezanosti običnih ljudi, daš sve od sebe da sprečiš da one imaju dejstva, daš sve od sebe da ideš ispravnim putem, i daš sve od sebe, u svim sredinama i u svemu što se dešava da se ponašaš na otvoren i dostojanstven način, budeš tolerantan i širokih shvatanja, da budeš u mogućnosti da razumeš druge, i da budeš u mogućnosti da uzmeš u obzir sve perspektive. Onda, mislim da ćeš moći da uradiš puno stvari dobro. Ponašati se na ovaj način nije kompromis! Svi mogu da dele svoje poglede i možete ih oceniti na dobrodušan način.

Sad kad sam sve ovo rekao, sve se na kraju svodi na pitanja kultivacije. U Fa-ispravljanju i dalje treba više da čitate i učite Fa. Zapravo, ovo nije kritika. Pošto sam vaš Učitelj, naravno da mogu da vidim vaše nedostatke. Nazivate me Učiteljem, pa vam moram reći koji su vaši nedostaci, i tada treba da ih prepoznate. Naravno, ja vas često takođe hvalim, u stilu: "Učenici Dafe su izuzetni, veličanstveni," i "Bili ste vrlo dobri." Ali previše ovakvih reči neće vam mnogo pomoći. Puno puta kad Učitelj vidi da ste tako dobri, ja svoju sreću zadržim za sebe.

Svaki učenik Dafe radi stvari proaktivno da bi potvrdio Fa i spasio živa bića, i Učitelj to vidi. To je nešto za šta današnji obični ljudi nisu sposobni. Učenici izvan Kine se u potpunosti posvećuju tome, i svi rade šta treba u ovom periodu Fa-ispravljanja. Istovremeno, učenici u Kini imaju svoje sopstvene načine kako rade stvari, dok vi, učenici izvan Kine, imate svoje načine kako radite stvari. Svi vi ste izuzetni. Ne mora svako da radi iste stvari; svaka osoba radi u sopstvenoj sredini ono što učenik Dafe treba da radi u ovom vremenu. Vi to radite iz svog srca, i svaki učenik štiti Fa i spašava živa bića, zaista kao čestica Dafe. Iz ove perspektive, ljudi sveta se ne mogu porediti.

Znate, nigde drugde ne postoji ništa poput onog što zla banda u Kini ima na raspolaganju da napada ljude. Može se reći da su oni sakupili sva sredstva iz svih vremena i svih zemalja. Povrh toga, razmišljanje današnjeg kineskog naroda, posle prolaska kroz razne političke borbe, se izopačilo u nešto prepredenije i lukavije, pa su rđave stvari koje oni rade strašno zle. Ali uprkos ovome, mnogi ljudi se koriste i teraju da čine rđave stvari, pa oni ne pokušavaju da naude Fa istinski, iz svog srca. Mi ovo vidimo. Bez obzira koje metode zlo koristi, ili koliko novca troše, oni ne mogu da postignu ono što žele i naruše Dafu. Mi ove stvari radimo od srca, dok oni rade stvari pomoću novca – to se nikad ne može porediti. Oni imaju tako moćnu državnu propagandnu mašineriju, oni imaju konzulate širom sveta, oni imaju tako ogromnu armiju. Ono s čime se mi suočavamo je zla politička banda nevaljalaca, koja želi da nas potisne. Za vrlo kratko vreme, mi smo uspeli da pomognemo ljudima da širom sveta zaista prepoznaju ovaj zli progon – nije li to izuzetno? Nije li to nešto što mogu postići samo učenici Dafe, koji rade stvari od srca? Nije li to nešto što se može postići samo kad učenici Dafe preuzmu inicijativu da urade stvari? Naravno, zlo nikad neće imati nikakve šanse da uspe u svojim pokušajima da naruši Fa kosmosa.

Naravno, puno stvari nisu tako jednostavne kako to misle obični ljudi. Nije dozvoljeno raditi šta ti je volja, a to važi i za zlo, takođe. Rekao sam da su stare sile u istoriji sačinile vrlo detaljne, temeljite sistematske aranžmane za celokupan period Fa-ispravljanja i sve što se manifestuje tokom Fa-ispravljanja. Iako je ovoliko haotično – haotično do ove mere, i ovoliko zlo, zlo do ove mere – širom sveta, pa i u samoj Kini, celoj Kini, i dalje postoji vrlo mnogo rđavih stvari u društvu običnih ljudi i u svakoj dimenziji, koje nisu uzele učešće u ovome. Sve one su obuzdane. Drugim rečima, one ne učestvuju u ovome, i njima nije dozvoljeno da učestvuju, bez obzira na to da li su dobre ili loše – ima ih iz obe grupe. Stvari izgledaju kao da u njima nema reda, ali one su u stvari uređene. Zla bića koja su učestvovala u ovome, izgleda kao da dejstvuju s opakošću, ali zle sile ih jednostavno iskorišćavaju, a cilj toga je da mi počistimo to smeće u univerzumu, tokom Fa-ispravljanja. Zla bića ne mogu da vide pravu situaciju i ponašaju se neobuzdano. Kad se prava situacija bude razotkrila, sva bića, a ovo uključuje obične ljude, će zapanjeno povikati: "Ah! Znači tako je to bilo!"

Naravno, stvari u ovoj sredini su drugačije od situacije u sredini poput kontinentalne Kine. Pričati o stvarima vezanim za Fa-ispravljanje, ili spašavanje živih bića pod tom vrstom pritiska zla, i u toj vrsti situacije, gde su dimenzije ispunjene zlom, je drugačije nego kad se o tome priča ovde. Ali čak i tada, stare sile su ovo zapravo uradile zato što insistiraju da testiraju šinšing učenika Dafe. To je definitivno slučaj. Da nije toga, ovo se definitivno ne bi desilo. Najbolji način da se postupi u ovoj situaciji je da učenici Dafe idu svojim putem ispravno, da daju sve od sebe da ne dopuste da stare sile iskoriste njihove nedostatke, i da učvrste svoje ispravne misli. Stare sile se ne usuđuju da se suprotstave vašem objašnjavanju istine, ili spašavanju živih bića. Ono što je ključ je ne dopustiti im da iskoriste nedostatke u vašem mentalnom stanju, kad radite stvari.

Dajte da iskoristim ovu priliku da pomenem jednu manje važnu stvar. Kao što znate, naša radna snaga je u ovom času vrlo ograničena, pa u svojim naporima da potvrdite Fa, nemojte zapostavljati stvari kad usmerite pažnju na nešto drugo. Drugim rečima, ne treba da fokusiramo svoje napore na samo jednu stvar. Treba da damo sve od sebe da pokrijemo stvari u celini i obavimo dobar posao u svim stvarima na kojima sada radimo.

Neću još puno govoriti. Znam da ste svi naporno radili. Danas vas nisam previše hvalio, ali znam da su se svi zapravo posvetili zadatku potvrđivanja Fa. Vidite da je puno stvari koje treba uraditi, pa ste nestrpljivi i želite dobro da ih uradite. Učitelj vidi sve ovo. Nisam samo ja taj koji to vidi. Reći ću vam, sva bića u kosmosu netremice posmatraju. Površina materije je sačinjena od molekulskih nizova, i sveukupno Fa-ispravljanje je već dospelo do tačke ove površine. Ali iako stvari na ovoj površini izgledaju vrlo grubo ljudskom oku, u stvarnosti, gigantski, mikrokosmički sistemi su procureli u njega, i to je takođe nešto vrlo kompleksno. U Fa-ispravljanju, već se vrši probijanje prema površini. Drugim rečima, sada će se približiti onom što ljudska bića mogu da vide. Mada, u mikrokosmosu to takođe odgovara gigantskim dimenzijama, i tamo ima još masivnih grupa bića. Znači da i dalje postoji prilično masivan broj bića koja Fa-ispravljanje treba da spasi, i situacija je kompleksna. Sva živa bića pažljivo motre na sve što mi radimo. Svuda u ovom kosmosu ima očiju, a posmatraju kako bića koja su ispravljena, tako i ona koja nisu. Bića u novom kosmosu s nestrpljenjem žude za konačnim krajem, dok bića u starom kosmosu žude da budu spasena. Ona koja su učestvovala u progonu Fa-ispravljanja su samo ta jedna grupa, stare sile, i ona čine 20% bića na različitim nivoima. Sva druga - veći broj bića - ne učestvuju, i ona koja ne učestvuju posmatraju i motre na sve ovo. Sva ona znaju jednu stvar, a čak i stare sile to znaju: ako ovaj poduhvat ne uspe, ničega više neće biti.

I današnji naučnici su otkrili situaciju u kojoj se u kosmosu odvijaju velike promene. Oni su otkrili da se domen univerzuma, koji oni trenutno mogu da vide, širi sve brže i brže, a brzina širenja se ubrzava. Ranije nisam hteo da pričam o tome – samo sam predavao principe Fa. Hajde da razmislimo o tome: šta znači ovo širenje? Nešto se širi samo pre nego što će eksplodirati; širi se i širi, a kad dostigne neku tačku, ono se odjednom raspukne. Znači da je sve u svom finalnom stadijumu. Puno bića ovo posmatra zabrinuto. Što se starih sila tiče, one, sa svojim potrebama na umu, su takođe zabrinute. Naravno, bića u novom kosmosu takođe nestrpljivo žude za okončanjem svega ovoga. Neizmerna sila celokupnog Fa-ispravljanja obavlja poslednji deo posla još većom, silnom brzinom, koja prevazilazi sva vremena. Sada je samo malo od toga da sustigne brzinu površinske ekspanzije. Naravno, brzina ekspanzije izgleda spora u smislu ljudskog vremena, ali je u stvarnosti vrlo brza. I ja, takođe, vrlo brzo radim stvari. Ranije sam vam rekao da onoliko koliko se uradi tamo gore, toliko se može probiti na niskim nivoima. Iako se univerzum širi, ja radim stvari ekstremnom brzinom, i definitivno mogu da je sustignem. Ako je ne bih sustigao, mogu vam reći, finalna dezintegracija bi učinila da sve u ovoj površinskoj dimenziji prestane da postoji. Ako je sustignem, razrešeno je. Ja ne samo da ću je sustići, već ću je takođe prevazići, i to je ono kad Fa ispravlja ljudski svet. Sada sam samo malo nadomak tome da sustignem brzinu ekspanzije. Nebrojena živa bića, nebrojena bića, posmatraju. Zapravo, u svakoj sićušnoj čestici vazduha postoje oči. Šta su nebesa? Ja sam vam rekao da se to razlikuje od onog kako ljudska bića zamišljaju nebesa. Kad gledate Zemlju s meseca, Saturna ili Venere, nisu li i ona na nebesima? U tom smislu ona jeste na nebesima. Nebesa su u mikrokosmosu i makro kosmosu, i taj izraz se ne odnosi na paralelne dimenzije sačinjene od čestica na istom nivou – u očima bogova, to je samo koncept razdaljine. U mikrokosmosu i u makro kosmosu, sva bića dobro paze na sve te stvari na Zemlji. Ona znaju svaki postupak i misao učenika Dafe. Sve što učenici Dafe rade se jasno prikazuje pred očima viših bića. Zato pazite da dobro postupate i zaslužite da vam se dive.

Ovo je veličanstveno - zbilja veličanstveno. Bez Fa-ispravljanja, veličanstvenost učenika iz doba Fa ispravljanja ne bi se tako jasno iskazala. Učenici Dafe: stvari s kojima se suočavate su veličanstvene, vaše odgovornosti su ozbiljne, a onda je tu, naravno, vaše poreklo – uzimajući sve ove stvari u obzir ja kažem da ste veličanstveni. Treba da zaslužite titulu "Učenika Dafe iz doba Fa-ispravljanja"! To je nešto što kosmos neće ponovo imati. To je nešto što se dešava samo jednom od početka vremena – dešava se samo jednom od početka vremena u kosmosu. Sve izgleda kao da se dešava među običnim ljudima i ne mnogo drugačije od stvari običnih ljudi. Da ima razlike, onda bi ljudi verovali u sve što kažete, Fa-ispravljanje bi se okončalo, i kultivacija ne bi postojala. Ljudi čine grehe dok su opsenjeni, pa u ovom času nemaju drugog izbora nego da plaćaju za njih dok su opsenjeni. Iako je pred nama i dalje teška etapa puta, on neće dugo trajati. Nadam se da će svi od sada na dalje biti još bolji.

Više ništa neću reći. Možete nastaviti sa svojom konferencijom. Danas sam došao samo da se sretnem s vama, jer tu ima ljudi iz Evrope, Australije i Azije i želeli ste da me vidite. Kad ima stvari koje treba da vam kažem, ja ću se svakako sresti s vama i reći vam šta da radite. Danas sam pre svega hteo da se sretnemo. Svima vam hvala.

Li Hondži
27.04.2002.

[1] Izraz koji se koristi kad se dospe u ćorsokak iz čiste tvrdoglavosti.