Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na konferenciji u Vašingtonu

Zdravo! (Srdačan aplauz)

Dugo je prošlo otkad sam vas poslednji put video. Iz puno različitih razloga ne želim da se previše često pojavljujem. Glavni razlog je što učenici Dafe potvrđuju Fa i spašavaju živa bića; svaki učenik Dafe ide svojim sopstvenim putem, i svaki učenik Dafe treba da ima priliku da krene sopstvenim putem. Zato kao vaš Učitelj, ja vam ne mogu oduzeti priliku da sami potvrdite Fa. Moram vam dopustiti da to sami radite. Naravno, dok mnogi učenici potvrđuju Fa, spašavaju živa bića i objašnjavaju istinu, i dalje ima puno toga što bi oni hteli da pitaju Učitelja kako tačno da izvedu.

Setite se kako prve tri godine, kad je progon od strane zla tek bio počeo, mnogi naši učenici nisu znali šta da rade. Naši mlađi učenici nisu prošli kroz ništa slično zlu Kulturne revolucije. Ali postepeno ste svi postali sabrani, i prešli ste put od toga da ne znate šta da radite do toga da na kraju znate. Iako smo u tom procesu imali nekih prepreka, vi ste sami išli svojim putem. Usred ovog zlog progona, svako od vas je ozbiljno razmišljalo o tome šta treba da radite i kakvim putem da krenete, i kroz to vi ste uspostavili svoju sopstvenu svoju moćnu vrlinu; vi ste se probili kroz ovu ogromnu teškoću. To je izuzetno, to je ono što učenici Dafe treba da rade, i to je put Fa-ispravljanja koji ćete ostaviti iza sebe, moćna vrlina prosvetljenog bića. Zato puno puta Učitelj ne može da vam kaže šta da radite. Fa vam je već ispredavan, i ako ocenite stvari s Fa, moći ćete da radite dobro. Ja ću vam svakako reći onda kad postoje krupni problemi. S tim izuzetkom, kad je u pitanju puno specifičnih stvari na koje nailazite, potrebno je da ih pažljivo, sami razmotrite, i na vama je samima da iznađete načine da ih rešite. Tamo gde je problem, to je ono gde treba da objasnite istinu i spasite ljude. Nemojte skretati na sporedan put onda kad naiđete na konflikte. Kad vidite nešto što nam škodi, ili kad vidite nešto što vas blokira u potvrđivanju Fa, nemojte skretati – treba da se suočite s tim, i objasnite istinu i spasite ta bića. To je milost (cibei) učenika Dafe, i to je naše spašavanje života. Istovremeno, kad objašnjavate istinu, vi možete razrešiti problem puno obmanutih ljudi, nesporazume i predrasude. Na kraju, laži i propaganda ovog zlog progona koja se dešava u Kini zaveli su živa bića. Oni su zataškali istinu obmanjujućim prikazom. Kad se suoče s istinom, ljudi će pažljivo promisliti, a to kako ljudi reaguju na sve ovo je njihov sopstveni izbor.

Znači, gledajući situaciju u celini, u poslednje tri godine vi ste sve u svemu bili vrlo dobri, i postajete sve više i više zreli, i sve više i više racionalni – posebno učenici u kontinentalnoj Kini. U početku, pošto niste znali šta da radite, izgledali ste pomalo rastrojeni. Ali uskoro ste od toga da ne znate šta da radite došli do toga da postepeno znate kako da se suočite sa stvarnošću ovog prikaza zla, dok konačno svi vi niste postali sposobni da steknete staloženost, do ove tačke danas kad postajete sve više i više zreli. Skoro sto miliona ljudi se kultiviše i ima novih učenika, starih učenika, onih koji su duboko učili Fa, onih koji su plitko učili Fa, i onih koji su tek počeli da shvataju i upoznaju Fa. Nisu svi ovi praktikanti sposobni da shvate Fa iz Fa. Suočeni sa ovom demonskom smetnjom, mnogi učenici koji nisu u dubini učili Fa i mnogi novi učenici, sa svojim ljudskim vezanostima, svaki od njih ima sopstvene različite poglede i razumevanje potvrđivanja Fa. Pa kad se potvrđuje Fa i objašnjava istina, mnogi ljudi to čine s ljudskim vezanostima do ovog ili onog stepena. Kad ih progone, njihove obične ljudske vezanosti bivaju uzburkane ljudskim emocijama, i oni će biti pod uticajem lažne dobrote i obmane. Šta god se desi, samo održavanjem učenja Fa moći ćete da se oslobodite svojih ljudskim misli, moći ćete da se oslobodite svojih vezanosti, i tako ćete moći da se oduprete uticaju svih ljudskih stvari. Prošle su više od tri godine, i ovaj progon koji nam je nametnut od strane starih sila čini nas sve zrelijim i zrelijim, racionalnijim i racionalnijim, marljivijim i marljivijim, i sve sposobnijim da ovaj progon zla uzmemo ozbiljno dok razotkrivamo laži zla, potvrđujemo Dafu i spašavamo živa bića.

Dafa se sada širi u svetu već deset godina. Pre tri godine još nije bilo deset godina – bilo je samo sedam godina. Iako je ovo malo vremena, Dafa se već duboko ukorenila u kosmosu, ukorenila se u ljudskom svetu, i niko je ne može uzdrmati. Gledajući sveukupnu situaciju u ovom času, na površini progon je i dalje vrlo opak, ali u stvarnosti je ostalo malo tih opakih, zlih demona koji mogu da kontrolišu ljude. Što ih manje ostane, zlo više divlja i besni; što ga manje ostane, oni postaju histeričniji. Neki kultivatori koji su shvatili Dafu do različitih stepena pokazuju različite stepene marljivosti, i takođe se razlikuje to kako oni u ovom času opažaju sveukupnu situaciju u Fa-ispravljanju. Različita stanja njihove kultivacije rezultuju iz njihovih različitih percepcija. Neki bi mogli misliti da je situacija mračna; nekim ljudima moglo bi se činiti da je situacija već popustila; a neki ljudi bi mogli misliti da je ovo upravo sjajna prilika da se spasu živa bića i objasni istina. Različita shvatanja Fa od strane ljudi dovode do različitih percepcija postojeće situacije, i sve što se dešava cilja na različite ljudske misli. Oni koji dobro postupaju će promeniti sredinu oko sebe, a oni koji loše postupaju će učiniti da se sredina oko njih promeni prema njihovom mentalnom stanju. Učenici Dafe imaju različita mentalna stanja, oni imaju različite percepcije sredine, i zato se razlikuje način kako se svaka osoba ponaša. Prava situacija, kako je ja vidim, je da zle stare sile žele da rade ono što one hoće. Dobro postupati je ne ići putem priređenim od strane starih sila; cilj je ne dopustiti starim silama da iskoriste vaše nedostatke. Uprkos svemu ovom, naši učenici Dafe u celini postaju sve zreliji, i oni rešavaju ovo sve racionalnije, sabranije, marljivije i ozbiljnije. U početku, mnogi učenici su imali puno ljudskih misli i prikazivali su različita kultivaciona stanja. Na površini, oni su potvrđivali Fa, kad se zapravo ljudsko razmišljanje mešalo, oni nisu mogli postići cilj potvrđivanja Fa, i jednom kad bi bili progonjeni, postizan je suprotan rezultat. Sada su stvari drugačije. Vi ste sada potpuno drugačiji od onog kakvi ste bili pre tri godine. Naravno, vi se kultivišete, pa i dalje imate ljudske misli, i zbog toga možete da se kultivišete među običnim ljudima. Ali te ljudske misli će se manifestovati, i s vremena na vreme će igrati negativnu ulogu u različitim situacijama. Ali u poređenju sa pre tri godine, vi ste postali zreliji i izuzetniji, ili drugim rečima, učenici Dafe su sazreli.

Progon od strane zla neće potrajati, jer zlih demona i trulih duhova koji manipulišu ljudima je sve manje. Ljudi nemaju sposobnost da išta značajno učine sami, jer ljudi su uvek bili pod kontrolom drugih bića. Svojevremeno se čelnik zla u Kini usudio da progoni učenike Dafe jer su tu zlu propalicu kontrolisali faktori zla. Gledajući sveukupnu situaciju Fa-ispravljanja, sve ove stvari koje učenici Dafe rade da bi ispravili Fa, spasili živa bića i da bi objasnili istinu su u svojoj finalnoj fazi. Članak koji ste napisali i koji se nalazi na sajtu PureInsight pominje Knjigu Otkrivenja u Bibliji, gde se kaže da će zla zver napadati Boga svojim čeljustima 42 meseca, što su tri i po godine. Neću komentarisati da li je to slučaj, ali mogu reći da je ova zla drama zbilja dospela do finalnog stadijuma, gde ima volju, ali ne i snagu da nastavi dalje.

Čelnik zla u ljudskom svetu, koji boravi u Kini i kog kontrolišu zli, truli demoni više nije čovek. Zapravo, ta tupa stvar je odavno umrla, i sve što sačinjava njegovo biće je u potpunosti u paklu. Samo najpovršinskiji sloj njegovog postnatalno oformljenog tela, taj postnatalno formirani materijalni oblik, zlo još uvek podupire. Pošto vreme koje su stare sile priredile za testiranje učenika Dafe još nije stiglo do kraja, stare sile daju sve od sebe da ga podupru. Kad se ta površina danas više ne bi podupirala, pretvorila bi se u hrpu pepela i tračak crnog dima – ništa ne bi ostalo. Kako bi to obični ljudi rekli, on je umrlo preko stotinu puta. Ali ti truli demoni i dalje podupiru njegov oblik na površini i još koriste to malo stvari na najspoljnijoj površini. Ali njegov um je totalno nenormalan. Sada je u strahu zbog činjenice da je progonio Dafu i učenike Dafe; i zbog ovog ne sme da siđe sa svog položaja, zbog ovog je poludeo, zbog ovog živi radi Falun Gonga, i zbog ovog je u konstantnom stanju brige i uzrujanosti. Istovremeno, sve više i više zlih bića koja kontrolišu ljude biva počišćeno dok učenici Dafe šalju ispravne misli i objašnjavaju istinu. Stari faktori kosmosa se, kad pogledate sveukupnu sliku Fa-ispravljanja, konstantno smanjuju dok mi radimo sve te stvari. Pa ovo dalje, sve više umanjuje moć zla. Ono više ne može da održi svoju zlobu na širokoj osnovi, i može da radi zlo samo u ograničenim područjima, i njihov domet se konstantno sužava. Zato svaki učenik Dafe mora da shvati značaj objašnjavanja istine. Ovo, više nego išta drugo, je nešto što treba da radite dajući sve od sebe, i to je nešto najveličanstvenije. Spašavanje živih bića i Ispunjavanje kosmičkih tela koja su u vezi s vama su deo ovoga. Svaki učenik Dafe ovo treba da radi. Nemojte propustiti nijednu priliku.

Svi ste videli da ljudi izvan kontinentalne Kine postaju sve bistrijih glava. Ovo je odraz objašnjavanja istine učenika Dafe, i to je takođe zbog toga što sila Fa-ispravljanja čisti sve više i više zla, i čini da zlo više ne može da kontroliše ljude sveta. Ljudi razumno razmišljaju. Ono što je zauzdavalo ljude više nije tu, i faktori koji su manipulisali ljudima da čine loše stvari su počišćeni. Ljudi izvan Kine sada su razboritiji, i oni postaju još razboritiji i sve sposobniji da vide šta je ovaj zli progon u Kini. Zato je za naše učenike Dafe izvan Kine ovo prilika da dalje objašnjavamo istinu, i pomognemo ljudima širom sveta i vladama svih naroda da bolje shvate ovo prikazanje zla. Zato se nadam da ćete solidnije obaviti svoj posao po ovom pitanju, i pomoći ljudima da sve ovo zaista prepoznaju.

Vi ste učenici Dafe, pa bez obzira u kojoj ste sredini, kad radite stvari poput objašnjavanja istine i spašavanja živih bića, treba da prikažete ponašanje učenika Dafe. Vi ste kultivatori, na kraju krajeva, pa ako želite da ovo radite dobro, najvažnije je učiti Fa. Bez obzira koliko ste zauzeti, morate učiti Fa. Ovo posebno važi za one učenike koji su kasnije iskoračili, ili koji su se spotakli, ili koji nisu držali korak – vi treba puno da učite Fa, više slušate kritike, i požurite da sustignete. Svako mora prepoznati značaj slanja ispravnih misli. Jer vi ste učenici Dafe, i vi niste obični ljudi koji rade stvari za Dafu, već učenici Dafe koji potvrđuju Fa. Čelnik zla u Kini širi laži da ja tvrdim da sam Isus ili Šakjamuni. Svi znate da su ovo besramne laži koje je izmislila ta propalica, koja laže kako joj je volja. Ja nisam Isus. Ja nisam Šakjamuni, ali Fa je stvorio milione i milione Isusa i Šakjamunija koji imaju hrabrost da idu putem Istine, koji imaju hrabrost da rizikuju sopstvene živote zarad Istine, i koji imaju hrabrost da posvete svoj život spašavanju živih bića. (Dug aplauz) Svaki od vas učenika Dafe treba istinski da prepozna ko je i da ide dobro svojim putem. Vi ste zaista toliko veličanstveni, pa treba racionalno i ozbiljno da radite stvari koje treba da radite danas. Sad kad mi objašnjavamo istinu drugima, svi osećate da treba da tretiramo živa bića s milošću, pa onda treba da budete još milostiviji među našim učenicima Dafe. Svi vi ste učenici iste prakse, i vi dajete sve svoje za kosmičko Fa-ispravljanje, pa je potrebno dobro da sarađujete jedni s drugima. Nemojte pristupati stvarima s previše ljudskih vezanosti, i nemojte da proizvodite nepotrebne konflikte i rasprave međusobnom interakcijom s ljudskim vezanostima. U ovim situacijama, vaše ponašanje treba uvek da bude tolerancija učenika Dafe, dobrota i ljubaznost. Stvari onog do tebe su tvoje sopstvene stvari,1 a tvoje stvari su njegove. Mi ne pričamo o "jedinstvu" kao obični ljudi, što je nešto nametnuto, površno. Vi ste kultivatori, i vaši domeni su viši. Zato u mnogim vašim projektima vaši postupci treba da odraze razumevanje drugih, sposobnost da se čuje tuđe mišljenje, i sposobnost da se pomoću Dafe odmeri šta je dobro, a šta je loše. Zapravo, sada je sve mnogo bolje nego pre; ali ja mislim da u vremenu koje predstoji treba da budete još bolji.

Danas sam samo hteo sve da vas vidim. Prošli put nisam uspeo doći na Fa-konferenciju u Kanadi, koja je obeležavala desetu godišnjicu širenja Dafe na svetu. Nije to zbog toga što učenici Dafe nisu bili dobri, već zato što su mnogi drugi ljudi hteli da me sretnu. Nisam želeo da se pojavljujem u javnosti, jer da sam se pojavio, na meni bi bio sav fokus javnosti. Sada ste vi ti koji potvrđuju Fa među ljudima sveta, i vi ste ti koji spašavate živa bića i ispunjavate sve svoje u procesu objašnjavanja istine među ljudima sveta. Zato sam hteo da vam ostavim prilike i dam vam da radite te stvari. Da sam drugačije postupio, da sam imao javni nastup, niko ne bi slušao ono što vi govorite društvu, ili što govorite vladama – svi bi to hteli da čuju direktno od mene. A da se to desilo, Učitelj bi morao da se bavi stvarima u ljudskom svetu dok radi stvari vezane za Fa-ispravljanje – a sve to ne bih mogao da uradim sam, zar ne? Naravno, bilo je i drugih razloga.

Više ništa ne bih rekao. Danas sam samo hteo da vas sve vidim. Nadam se da će ova naša Fa-konferencija ići još bolje. Takođe, jedan razlog zašto ova naša Fa-konferencija može da bude uspešna, i činjenica da Dafa može da ima oslonac u SAD je ogromna podrška američkog naroda. Ovde se zahvaljujemo američkom narodu (aplauz), zahvaljujemo se američkim kongresmenima i zakonodavcima na različitim nivoima vlasti, i zahvaljujemo se različitim nivoima vlasti SAD. (Aplauz)

Dobro idite svojim putevima. Bez obzira na sve, učenike Dafe čeka ono što je najdivnije, a one ljude koji igraju negativne uloge u Fa-ispravljanju čeka sve što je najužasnije. (Dug aplauz)

Li Hondži
22.07.2002.