Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na sastanku sa azijsko-pacifičkim učenicima

Pitanje: Neki koordinatori nisu sposobni da čuju tuđe mišljenje. Oni su postali kao birokrate među običnim ljudima.

Učitelj: Koordinatori treba da budu u spremni i sposobni da čuju tuđe mišljenje. Ali ako razmislite o koordinatorima, oni su takođe kultivatori i nisu savršeni. Neki učenici se možda pitaju: “Zašto za koordinatora ne odaberemo onog ko je najpametniji i ko se najbolje kultivisao u našem kraju?” (Publika se smeje) Ne ide tako. I zašto ja ne istupim da direktno uradim stvari? Želim da vama ostavim priliku da se Ispunite i skujete moćnu vrlinu. Kad bih ja sve radio, ili vam govorio kako da postupite sa svakom konkretnom stvari i kad biste samo sledili moja uputstva, naravno da bi koordinacija bila dobra, pošto [biste vi mislili:] “Tako nam je Učitelj rekao. Bez ako, i, ili. Hajde samo da sledimo Učitelja.” Ali da li biste tada imali ikakvu moćnu vrlinu? Šta biste skovali? Da li biste suočeni s izazovima i teškoćama išli svojim sopstvenim putem? Samo kad pronađete način da dobro uradite stvar dok potvrđujete Fa i susrećete se s izazovima, i kad vaš uspeh dođe od vaših sopstvenih napora—samo to je nešto izuzetno.

Koordinatori među učenicima Dafe su zapravo samo koordinatori, osobe za kontakt, ljudi koji prosleđuju informacije. Nemojte misliti o njima kao o Učitelju i nemojte imati takva visoka očekivanja, na koja se oslanjate dok se kultivišete i očekujete da u svemu dobro postupe. Nije tako. Kad bi koordinator zaista bio kao Učitelj, sposoban da razmotri stvari iz svih uglova i nikad ne bude u krivu, onda se mnogi ljudi u tom kraju ne bi mogli uspešno kultivisati, jer pored njega koji je tako promišljen, vama ne bi ostalo ni o čemu da mislite. Kad bi on sve mogao da radi kako treba, vi ne biste imali priliku da pokažete svoj velik kvalitet. Shvatate ideju, zar ne?

Zapravo, ja sam odavno rekao regionalnim koordinatorima da labavo upravljaju, i da osim u grupnim naporima koji zahtevaju koordinaciju, oni ne bi trebalo da ograničavaju put kojim svaki učenik Dafe ide kao pojedinac koji potvrđuje Fa. Pa osim kad je slučaj nečeg lošeg za Dafu i koordinator to treba da zaustavi, svaki učenik Dafe treba potpuno da igra svoju ulogu i proaktivno radi ono što treba kao učenik Dafe. Dok potvrđujete Fa, sve o čemu mislite, s čime se susrećete, ili možete da prepoznate, to samo uradite i samo tada idete svojim sopstvenim putem i kujete svoju sopstvenu moćnu vrlinu. Ne ide li to tako? (Aplauz)

Nalazim da su neki učenici i dalje fiksirani za koordinatore, misleći: “Kako to da ovaj koordinator naprosto nije na nivou?” (Učitelj se smeje) Kad bi koordinator zaista bio dobar i kad bi mogao da misli o svemu pre vremena, onda mislim da ostali učenici u kraju nikako ne bi mogli da upotrebe svoje veštine i sposobnosti da nešto urade. Ako nekoj oblasti ide dobro, onda je definitivno nešto ovako: koordinatori samo kažu da nešto treba uraditi, i učenici Dafe se po sopstvenoj inicijativi, koordiniraju jedni s drugima i zajedno prevazilaze izazove, u potpunosti koristeći mudrost učenika Dafe da to dobro obave, na idealniji način. Čak i kad koordinatori ne promisle dovoljno dobro, ili kad previde neke stvari, učenici Dafe će to uspu usavršiti—i to je vaša moćna vrlina. Nemojte biti ozlojeđeni kad su stvari teške, i nemojte misliti da je potrebno da ljudi vide šta ti radiš. Učitelj vidi sve što vi radite, kao i svi bogovi. Kad dobro postupate, to je vaša sopstvena, večita moćna vrlina.

U svojoj kultivaciji ne možete večito gledati u druge. Treba da gledate u sebe, i kultivišete sebe. Kad postoji problem, preispitajte sebe da biste pronašli problem na svojoj strani. Kad vidiš da nešto nije u redu, vidi kako ti možeš dobro da uradiš svaku od stvari, održiš svoje razmišljanje valjanim za to vreme, i prikažeš ispravne misli i ispravne postupke učenika Dafe kad se suočiš sa s izazovima—e, to je nešto izuzetno. A kao učenik Dafe, to je tvoje potvrđivanje Fa sa ispravnim mislima i tek tada zaista zaslužuješ da budeš učenik Dafe.

Pitanje: Neke zemlje u azijsko-pacifičkom regionu imaju bliske veze sa zlom, pa naš učinak u spašavanju živih bića znatno podbacuje.

Učitelj: Samo radi koliko možeš i radi unutar svojih mogućnosti i tamo gde su uslovi sazreli. Možete se uzdržati u područjima gde zlo divlja—to je u redu i nije greška naših učenika. Naravno, svuda gde nema učenika Dafe biće problema da se u budućnosti spasu životi; pošto ste učenici Dafe, vi ćete misliti o ovom. Radite stvari prema situacijama, radite koliko možete, a kad se radi o stvarima koje ne možete da uradite, kasnije ćemo videti šta možemo.

Pitanje: Kad nemamo nikakvih [predumišljenih] predstava ili utvrđenih planova, efekat potvrđivanja Fa je odličan, a kad je suprotno, efekat je slab.

Učitelj: Da, u mnogim stvarima koje radite, ako ste bez ljudskih predstava, vaše sopstvene vezanosti se neće umešati. Ako, povrh toga što ste odgovorni prema Fa, nemate umešane ljudske vezanosti, ništa od svojih stvari i ništa od svojih ličnih faktora, onda ćete sigurno to dobro obaviti. Dok jednom kad umešate sopstvene faktore, onda tu stvar ne možete dobro obaviti.

Na jedno morate obratiti pažnju: vi potvrđujete Fa, a ne sebe. Odgovornost učenika Dafe je potvrditi Fa. Potvrđivanje Fa je kultivacija, i ono što uklanjate u procesu kultivacije je ništa do vezanost za sebe; ne možete, umesto toga, uvećati problem potvrđivanja sebe, čak i ako to radite nenamerno. Kad potvrđujete Fa i kultivišete se, to je proces uklanjanja sebe, i samo kad radite to, vi zaista ne potvrđujete sebe. Jer na kraju se morate osloboditi svih svojih ljudskih stvari, i tek kad ste se oslobodili svih svojih ljudskih vezanosti, tada možete da istupite iz gomile običnih ljudi.

Ti si kultivator, pa treba da imaš moćnu vrlinu. A odakle dolazi tvoja moćna vrlina? Zar ne dolazi od otpuštanja sebe i biti nesebičan u ovoj napornoj atmosferi, i biti potpuno odgovoran prema Fa kao učenik Dafe? Nije li to, po sebi, moćna vrlina? Šta više, stekao si je u teškoj sredini. Što više stavljaš sebe kao prvog i uplićeš [faktore] sebe, toliko manje moćne vrline imaš, i zato je manje verovatno da ćeš uspeti u stvarima, dobro ih uraditi. Dafa stvari treba da budu najsvetije, i zato što manje imaš sopstvenih predstava i uplićeš sopstvene faktore, lakše ćeš izaći na kraj s njima i verovatnije je da ćeš uspeti.

Pitanje: Možemo li da postavimo fotografije Učitelja kako pokazuje vežbe na velike postere koje koristimo za objašnjavanje istine o Dafi?

Učitelj: Mislim da to nije problem ako je cilj da se objasni istina—i niste li to već radili? (Publika se smeje)

Pitanje: (Učitelj: Neću čitati sve kurtoazne reči pre pitanja, u redu?) TV stanici koju su osnovali učenici Dafe potrebno je ljudstvo, materijalni resursi i novac da bi na duže staze mogla da posluje. A kolege praktikanti na TV stanici mi često kažu, pošto sam ja učenik s Tajvana: “Na Tajvanu 300 do 500 hiljada ljudi kultiviše Dafu, pa kad je stanici potrebna pomoć ne bi trebalo da nam predstavlja problem naći ljude.” Učitelju, da li Tajvan treba više da se fokusira na TV u objašnjavanju istine?

Učitelj: Oni koji poznaju tehnologiju ili imaju posebne kvalifikacije, bilo da su s Tajvana ili s drugog mesta, sigurno je da su dobrodošli.

Pitanje: Kad se progres prevođenja zaglavi, je li to zbog smetnje?

Učitelj: Obično su konkretne stvari koje učenici Dafe rade u vezi sa njihovom sopstvenom situacijom, i istovremeno su u odnosu prema njihovim okolnostima. Kod specifičnih stvari poput ove, vi i dalje treba razgovarate među sobom i ustanovite kako da ih bolje rešite i hodate svojim putevima. Nijednu od Dafa knjiga na stranim jezicima nisam preveo ja (Učitelj se smeje, publika se smeje), i svaki Učenik koji je uključen nosi drugačije odgovornosti. Prevodilački rad nije nešto što ti neko dodeljuje. Sve se radi kroz aktivnu diskusiju [da se dođe do najboljeg prevoda] i međusobnu koordinaciju. Zato samo vidite kako da to bolje uradite. U svemu što radite, vi potvrđujete Fa i kultivišete sebe, i sve to su stvari koje treba da radite.

Pitanje: Da li treba da budemo selektivni u prijemu učenika u Minghui školu? (Publika se smeje) Učitelju, molim vas da nas malo uputite po ovom pitanju.

Učitelj: Ono što ja mislim je, vi sada vodite školu, pa ne treba da bude selektivni po pitanju prijema. Zapravo, znate, Dafa je isključivo kultivacija—Dafa nema ništa sem kultivacije. Iako je danas put kultivacije kojim idu učenici Dafe drugačiji—da bi objasnili istinu, spasili više ljudi sveta, da bi sputali progon itd., neki učenici su se okupili i osnovali medijske kompanije, ili uradili ovo ili ono—ništa od toga nije deo same Dafe. To su slučajevi kad učenici idu sopstvenim putevima potvrđujući Fa, i to su stvari koje su sami učenici stvorili. Pa i to kuje vašu moćnu vrlinu, i to je izuzetno.

Pošto nije do Dafe, onda mora biti deo običnog društva, pa treba da se ravna sa običnim društvom. Oni koje vi spašavate su životi u običnom društvu, pa utoliko više treba da se približite običnom društvu i vaši mediji da postanu nešto što šira publika voli da vidi i čuje. Samo tako možete postići bolji efekat.

Isto važi za Minghui škole. Sama Dafa nema škole, ali učenici Dafe spašavaju živa bića i objašnjavaju istinu, ostavljaju iza sebe najbolje stvari za ljude budućnosti, bića budućnosti, i oni neguju nove, mlade učenike Dafe. Pa se svodi na to da sve ono što vi radite jesu dobre stvari. Onda pošto radite dobre stvari za živa bića, vi ne možete praviti razlike među onima koji mogu ući i onima koji ne mogu. Zar neće biti bolje da se primi više ljudi iz običnog društva? Drugačije rečeno, ako hoćete da idete napred prema pozitivnom ciklusu—naporno je ako učenici Dafe stalno to finansiraju—onda treba da pustite koren u društvu i uđete u pozitivan ciklus. Tako treba da bude.

Pitanje: Da li možemo da uvedemo Minghui čas unutar obrazovnog sistema, u postojećoj školi?

Učitelj: Samo radite u skladu sa svojim okolnostima i biće dobro kako god radili. Nema restrikcija, ili utvrđenih šema kad su u pitanju dobre stvari koje činimo za živa bića. Bilo da otvarate Minghui škole, ili sami držite Minghui časove, ili si možda nastavnik i učiš učenike u skladu sa Džen-Šan-Ren, ništa od toga nije problem. I naravno da je sjajno osnovati Minghui školu. Sad kad se one osnivaju, nadam se da ćete ih voditi sve bolje i bolje, da će one biti sve veće i veće, i da ćete osnivati sve više i više njih. Za sva bića one su blagoslov, a za zla bića – one ih eliminišu.

Pitanje: Često ima ljudi koji dolaze da nauče Falun Gong da bi podneli zahtev za azil. Kako da se ponašamo u tim slučajevima?

Učitelj: (Učitelj se smeje) Zapravo, to je zbilja sramota za kinesku vlast. Kako to da ljudi iz drugih zemalja ne traže azil? (Publika se smeje) Zašto tako puno ljudi iz Kine traži Azil? Zar Kina ne tvrdi da je “jaka”? Jeste li ikad čuli za jaku naciju koja ima toliko ljudi koji beže da postanu azilanti? Izgleda da je to “jaka” pomalo lažno.

Gledajući na drugi način, ako zaboravimo motive, ako ljudi žele šansu da ostanu u SAD ili nekoj drugoj razvijenoj zemlji, najlakši način sada je podneti zahtev za azil na račun Falun Gonga. Čuo sam da u njujorškoj Kineskoj četvrti postoje seminari za apliciranje za azil, i (publika se smeje) da oni tamo posebno predaju Falun Gong. Naravno, oni ne predaju zaista Falun Gong. Oni kažu ljudima koliko pokreta postoji, koliko vežbi, i koje knjige ima Falun Gong, pored onog što će imigracioni službenik pitati u svom testu (publika se smeje). To je ono što oni rade.

U svakom slučaju, jednom kad neko aplicira za azil na račun Falun Gonga, on je predao svoju budućnost Falun Gongu. Jer on menja svoju sudbinu koristeći ime Falun Gonga—bez obzira je li svestan toga ili ne. Tako je rečeno na način ljudi. Istina je da je svako ovde zbog Dafe, i ako je ceo svet došao zbog Dafe, onda naravno da nije ništa naročito ako neko ima malo koristi od Dafe. Onda, samo napred. (Učitelj se smeje) Dok god lokalna vlast nema primedbi, nemamo ih ni mi.

Međutim, ako neko dobije politički azil koristeći ime Falun Gonga, on je dužan Falun Gongu jer mu je Falun Gong promenio sudbinu. Onda ta osoba apsolutno ne sme da bude protiv Falun Gonga, ili će prekinuti svoju budućnost. Nema ničeg opasnijeg. Pa ljudi poput njega, u redu je ako dođu da uče praksu ili da vežbaju, ali vremenom bi trebalo da im kažete šta je u igri: “Pazi da ne učestvuješ u progonu Falun Gonga, nemoj čak ni pomisliti na to. Ovo je za tvoje dobro. Ovo ti kažem samo zato što želiš da koristiš Falun Gong; inače ništa ne bih rekao.”

Pitanje: Ja, učenik, bih hteo da pišem u pesničkoj formi da bih pomogao Učitelju u Fa-ispravljanju. Hteo bih da pitam Učitelja, kako da unapredim svoju kreativnost i književnu veštinu?

Učitelj: Zapravo, znam da želiš da pitaš kako možeš da obogatiš svoju mudrost tako da imaš dobar efekat u potvrđivanju Fa. Ako imaš potrebne osnove, moći ćeš da komponuješ dobre kompozicije, zasigurno, a ako si sasvim bez njih, u početku ćeš imati pomalo problema. Na primer, ako želiš da pišeš stihove u stilu Tang dinastije, najpre moraš naučiti kakva je Tang poezija, [ili slično,] kakav je Song stih, ili kakvi su Juan drama i stih, pa onda možeš probati da nešto komponuješ. Pošto si učenik Dafe, možda kad to zaista želiš da radiš, onda ćeš i moći, i to dobro, i definitivno ćeš brže od drugih startovati i brže sazreti, to je sigurno. Ima nekoliko učenika Dafe koji mogu brzo da pišu poeziju i bez mnogo napora; kad nešto žele da komponuju, oni to na licu mesta mogu da komponuju. Obični ljudi, ipak, njima je velik napor da nešto komponuju, i moraju ući u odgovarajuće raspoloženje, i smisliti jedan ili drugi pristup. Ali kod učenika Dafe stvari bi trebalo brzo da idu, šta god bilo u pitanju. Kad se još više oslobodiš svog ega, tvoja mudrost za potvrđivanje Fa će prirodno nastupiti.

Pitanje: Nedavno ste pomenuli da treba redigovati neke reči u vašim napisima. Možemo li direktno nalepiti korigovane reči preko starih, umesto da izgrebemo stare?

Učitelj: Zapravo je u redu kako god uradili, samo ako možete napraviti ispravke. Učenici u Kini nemaju načina da ovo urade. Znam da u prošlosti, većina knjiga štampanih u Kini su koristile novinsku hartiju, koja je prilično debela, tako da se neće oštetiti ako je pažljivo izgrebete oštricom. Samo vam dajem ideju. Ne morate tako da radite. (Publika se smeje)

Pitanje: Iz ekonomskih interesa, neke azijske vlade se pretvaraju da ne vide progon koji se dešava u Kini. Treba li više da se potrudimo da im pomognemo da sagledaju istinu o kineskoj ekonomiji?

Učitelj: Možete raditi bilo šta, dok god to koristi živim bićima. Ljudi imaju različite načine razmišljanja, i oni imaju različite životne norme. Nekim ljudima možda nije toliko važna materijalna dobit i dobićete dobre rezultate kad oni saznaju činjenice. Ali ja znam da su materijalni interesi iskušenje za ljudska bića.

Hajde da malo govorimo o ljudima ovog sveta. Materijalni interesi su obavezno pokretačka snaga za živote iz prošlosti, koji su sebični. Ljudi sveta jednostavno žive za lični interes i on ih pokreće. I više od svega, lični interes može da učini da osoba pati ili se oseća srećnom, ali čak i ako neko ispunjava njihove želje, ono što dobije nije nešto trajno za njega, niti nešto konkretno i stvarno. Osim toga, bez obzira koliko se ljudska bića žestoko bore za takve stvari, to nije zaista u njihovim rukama, pošto ceo život jedne osobe na ovom svetu je određen daleko unapred i bogovi kontrolišu svaki korak kojim ljudsko biće zakorači. Bez obzira šta osoba hoće, to se ne važi, mada težnje osobe mogu postati vezanosti. Ljudi sveta bez razlike čine stvari radi ličnog interesa, mada oni ne mogu zaista postići ono što žele. Takva su ljudska bića. Bez obzira da li ljudska bića mogu nešto da dobiju, ona će to tražiti, i takvo je ljudsko ponašanje. I neće ići kad bi samo sedeli tamo i čekali da im dobre stvari padnu u krilo—ljudska bića moraju da preduzimaju stvari. Kad je nešto što pripada osobi, ona mora raditi da to dobije; a kad je nešto što joj ne pripada, ona će iz vezanosti nastojati da to ipak dobije. Takva su ljudska bića. Istina je, izvan njihovih vezanosti, dok ljudska bića žive na ovom svetu, ona nikad nisu u sposobna da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Nema načina da dobiju sve što hoće. Da bi osoba nešto dobila, to mora biti predodređeno da bude deo njenog života; ako nije predodređeno za njega, ona to nikad neće imati. Ranije sam rekao da dve stvari mogu promeniti život ljudskog bića. Jedna je kultivacija, a druga je da to biće počne da pada. Te stvari mogu da promene život osobe. Osim ovog, nema drugog načina da osoba promeni svoj život.

Šta je onda smisao život ljudskog bića? Da iskusite osećanje koje dobijate usled vezanosti za lični interes i uživanje u protoku ljudskog života zaronjenog u emocije. Razmislite koliko je to jadno i kakvo je to zaista osećanje. Oni su srećni kad nešto dobiju, a loše se osećaju kad ga izgube; kad jednu meso, ono im je ukusno, a kad jedu slatkiše, oni su im slatki… ali u ljudskom svetu takođe postoje gorke, neugodne i bolne stvari, postoje osećanja koja mladi ljudi imaju, koja dolaze od emocionalnih vezanosti, a onda su tu osećanja koja ljudi u različitim društvenim sferama imaju, dok jure za dobitkom, ili gube stvari tokom svojih života—iako ti gubici i dobici nisu nešto što zaista dolazi od njihovog truda. Takvi su ljudi kad žive na ovom svetu. Ljudi su tako jadni! A ljudi ipak naprosto ne mogu da vide kroz ovu tzv. “realnost,” niti to žele.

Sad, što se bogova tiče, ako će oni učiniti intenzivnim ova osećanja koja ljudska bića na ovom svetu imaju, neki faktori moraju biti uključeni. Na primer, oni su stvorili emocije za ljudska bića; dali su im par očiju koji ne može da vidi pravu sliku kosmosa, i iluziju materijalnih stvari; naravno da ima i puno drugih faktora. Samo tada mogu da učine ljude vezanim za uživanje u ovim osećanjima, osećanjima koja su bogovi dali samo ljudima, i da pojačaju takva osećanja. Znači, da bi ljudi doživeli tako intenzivna osećanja, takođe je bilo neophodno da se ljudi navedu da žude za tim osećajem koje on ima kad dobije što želi. Prosto rečeno, životi koje ljudska bića vode su uistinu motivisani isključivo ličnim interesom—lični interes je ono što pokreće osobu. Iz ličnog interesa, dvoje ljudi će se svađati; iz ličnog interesa dve nacije će voditi bitku; iz ličnog interesa može nastati svetski rat. Zbog toga što ljudi imaju ovu vezanost, što žude za ličnim interesom. I upravo zato što postoje ovi faktori, bogovima je lako da kontrolišu stvari.

Zar ljudi danas ne govore o ljudskim pravima, slobodi vere, i čemu sve ne? Učenici Dafe su videli—kao kultivatori, svi vi jasno možete da vidite—da ništa u ovom ljudskom svetu nije pouzdano, i kad je uključen lični interes, te stvari naprosto ne važe. Na Zapadu, zar mnoge zemlje ne rade za demokratiju, slobodu vere i ljudska prava? Izgleda kao znak savremenog progresa, ali onda kad ih podstiče lična korist, koliko vlada će progovoriti protiv tih zlih gangstera u Kini koji progone učenike Falun Gonga? Kako smo mi videli, oni se ne usuđuju da se suoče s tim problemom, iako se ugrožavaju mnoge oblasti koje su uvek smatrane znacima “progresa”—poput ljudskih prava, slobode vere itd. Kad je uključen lični interes, oni postanu toliko beživotni i slabi, oni ignorišu ono što vide i ne usuđuju se da progovore. Sva ta priča o demokratiji, slobodi vere i… sve te stvari koje ljudi toliko cene i tako snažno zastupaju u momentu postanu beznačajne kad su materijalni interesi u pitanju.

Kao učenici Dafe, ovo treba da vam bude jasnije: ne treba da budemo vezani ni za šta na ovom svetu. Mi se kultivišemo dok se što više moguće saobražavamo s običnim društvom, čak i kad sada objašnjavamo istinu preko stvari kao što su ljudska prava i sloboda vere, to je i dalje radi spašavanja živih bića, to je sve. Svojevremeno kad je došao komunizam, nisu li ljudi jedno vreme bili fanatični u vezi njega, i nije li puno ljudi mislilo da je to napredak u društvu? Za tebe, kao kultivatora, nije dovoljno samo da budeš nevezan za ljudske stvari ovde—takođe treba da ih trezveno sagledaš.

Ja ne kažem da treba da se suprotstavljate tim stvarima. To treba da bude jasno učeniku Dafe. Ono što ja saopštavam, govorim vam, je istina Fa. Da čovečanstvo dostigne ovu tačku gde je danas, da racionalno može da umanji patnje ljudi, nema tu ničeg lošeg sa strane ljudi. Ali šta ljudi zaista mogu postići? Zapravo, biti iracionalan kad su uključeni ljudski interesi je takođe nešto što je pod kontrolom bogova. I zbog toga kad objašnjavate istinu vladinom ili poslovnom sektoru, dobićete osećaj da ljudi definitivno uzimaju svoje sopstvene praktične interese kao prioritet, poslovni ljudi će definitivno misliti o finansijskom statusu svoje kompanije, jer te stvari su za njih najvažnije. Kad idete da im objasnite istinu, oni ne žele da slušaju ako stvari o kojima je reč utiču na njihov vitalni lični interes. I ja sam to sagledao. Ali ljudi su drugačiji, i kao što sam upravo rekao, zaista postoje ljudi koji žive po drugačijim principima. Tako je to. Možete ići i raditi tu [formu objašnjavanja činjenica], ali vam stvari moraju biti savršeno jasne, i treba da znate kakvo je čovečanstvo.

Pitanje: Kao vaš učenik, hteo bih da pitam, zašto je u istoriji priređeno da Hong Kong i Makao postoje u Kini pod formom “jedne zemlje, dva sistema”? Koje je istorijsko poreklo tih mesta?

Učitelj: Po istorijskom poreklu, to je deo kineske teritorije. U ovome ne možete reći da su oni teritorija druge zemlje. Što se tiče “jedne zemlje, dva sistema,” pošto svi znaju da Partija nije dobra, i oni sami čak znaju da svi to misle, pa, dok su oni hteli da povrate te teritorije i stave ih pod kontrolu Partije, istovremeno su znali da se Hong Kong i Makao s tim neće složiti, kao ni svet, pa je to rezultovalo sa “jednom zemljom, dva sistema.” (Publika se smeje) To je zbilja nešto sramotno. Kako to da kad su druge zemlje povratile svoju teritoriju, nisu zadržale dva sistema? Nije li to zbog toga što ljudi ne vole te vaše stvari?

Pitanje: Je li prava svrha postojanja “jedne zemlje, dva sistema” da se kineskom narodu da šansa da sazna za pravu situaciju?

Učitelj: Naravno, ništa se ne dešava slučajno, i ništa se ne dešava iz samo jednog razloga. Kad bogovi nešto prirede, oni ne razmišljaju kao što to rade ljudi. Kad oni nešto prirede, uključena pitanja su krupna i sveobuhvatna. Kad ljudska bića sagledavaju svet, ona to čine unutar jednog nivoa čestica. Na primer, ovaj svet koji ljudska bića vide je između dve vrste čestica—molekula i planeta—i ona gledaju na ovaj svet unutar čestica sačinjenih od molekula. Bogovi su drugačiji. Bog gleda unutar dometa njegovih sposobnosti, rezultate koji će se desiti sa svim česticama u kosmosu dok su one u odnosu sa jednom stvari. Oni gledaju na stvari više-dimenziono i iz svih perspektiva, i zato se stvarima koje oni prirede postižu višestruki ciljevi.

Takođe, čak i sa ovim kako je, ljudskim bićima nije dozvoljeno da vide ništa na ovom svetu, što je oformljeno od ovog sloja čestica. Jer ako oni dopuste ljudima da sve vide, biće puno toga što nauka ne može da objasni, i onda bi ljudi verovali u bogove čak i ako im ne biste to dopustili. Zato, da bi sprečili ljude da vide ovaj svet savršeno jasno, oni su za ljudska bića morali da stvore ovaj par očiju. Pošto su ljudske oči sačinjene od molekulskih čestica, kako to da one i dalje ne mogu da vide neke stvari koje su sačinjene od molekulskih čestica i unutar ovog raspona? Jer su oni pred ljude postavili puno prepreka. Prava svrha dva sistema je da se zadovolje potrebe sveta u ovom istorijskom periodu. Pričao sam o tim stvarima ranije.

Pitanje: Često koristim književni oblik poezije da pišem materijale za objašnjavanje istine za Dafa sajtove, i ponekad, da bih iskazao unutrašnje značenje potvrđivanja Fa, nisam strogo sledio pravila i forme klasične pesničke kompozicije. Je li to pogrešno? Ako se radi da se bi tačno iskazalo unutrašnje značenje, onda nije neophodno da se strogo pridržavamo pravila i oblika klasičnih pesničkih kompozicija, tj. da se držimo konvencija—je li ovo razumevanje ispravno?

Učitelj: Ti hoćeš da prekršiš njihova pravila—to hoćeš da kažeš? Zapravo, to je upravo mentalitet savremenog čoveka posle pada morala—ići protiv tradicije i onog što je ortodoksno. Ovde ne govorim o tebi. Kažem da u smislu Fa, čovečanstvo je tu gde sada jeste. Istina je da čovečanstvo silazi po spirali i sve više raste u neznanju. Kineska kultura je nešto što su bogovi preneli ljudima, i kultura svake dinastije, uključujući poeziju—bilo da je Tang poezija, Song stih, ili Juan drama i stih—sve to su oblici kulture koje su različita kosmička tela donela ljudskim bićima kad su došla da oforme karmičke veze. I zato je najbolje da slediš ta pravila, ako hoćeš da pišeš te stvari. Ako kažeš: “Ne dopada mi se rima,” pa, ako ti se ne dopada rima, danas postoji pesma u prozi, pa možeš pisati takve pesme. U njima nema mnogo toga što se mora slediti i u skladu su sa modernim formama. Ali zapravo, ja mislim da su te pesme suviše bez ukusa i nemaju nikakvog unutrašnjeg značenja. Pesme pisane u starim formama su, s druge strane nešto u čemu se može uživati.

Pitanje: Hteo bih da vam pošaljem pozdrave u ime učenika Dafe iz Čongkinga i prosledim vam njihove misli. Zamolili su me da ih prenesem.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Učitelj je potpuno svestan. Reci im da je Učitelj sasvim svestan.

Pitanje: Neki učenici skrenu na pogrešan put nakon boravka u radnom logoru, pa su drugi učenici vrlo uzrujani i zabrinuti zbog njihovog stanja. Kako da im pomognemo?

Učitelj: Ako im treba pomoći, vi im pomozite. Lako je razotkriti laži. Kakvo “pokajanje”? Gde će to “pokajanje” odvesti? Nije li sve to samo varka? Posle povratka u društvo i kad se mirno razmisli o stvarima, sve će postati jasno. Svi oni koji su navodno “transformisani,” nisu li njima stvari postale jasne nedugo pošto su izašli napolje? Koliko njih je sve vreme ostalo zamagljene svesti? Što se tiče onih koji sve vreme ne zadovoljavaju, to je zbog toga što osećaju da su uradili previše loših stvari, oni znaju da nisu bili u pravu, i oni se previše stide da bi se suočili s [kolegama učenicima Dafe] i sada su vezani za taj stid. To je razlog.

Pitanje: Je li u redu da naši učenici troše novac da bi iznajmili mesto gde će raditi poslove vezane za objašnjavanje istine?

Učitelj: Zapravo, kad je objašnjavanje istine u pitanju, učenici Dafe su uvek koristili sopstvenu ušteđevinu i platu da rade stvari. Ali morate uzeti u obzir kako živite: ne samo da morate uzeti u obzir kako vi živite, već kako živi vaša porodica i uzeti u obzir druge. Ako ne možete dobro da vladate svojim porodičnim životom ili sopstvenim životom, to će vam otežati objašnjavanje istine. Ili iz druge perspektive, ako vaš život nije stabilan i čak imaš problem da se prehraniš, onda ćeš morati da skreneš svoju pažnju na to, i neće li to biti smetnja za tvoj posao na objašnjavanju istine? Zato moraš uzeti u obzir svoje okolnosti. Ja vidim vaša srca. Naprosto radite što možete.

Pitanje: Da li bi Učitelj mogao još malo da priča o budućnosti kosmosa i čovečanstva?

Učitelj: Priča o budućnosti u ovom trenutku nema pravog smisla za vas. Budućnost čovečanstva će biti divna, i ljudi koji budu ostali će imati blagoslove. Jer Dafa je ovde prenošena, pa je ovo mesto zadržano, i bića koja nisu zgrešila naspram Dafe u ovom periodu će biti blagoslovena. Pošto je Dafa prenošena i širena ovde, to je za bića budućnosti uspostavilo pogodne uslove da žive ovde. Možda će žitarice budućnosti biti u obliku drveća s voćem, sa svakim zrnom pirinča ovako krupnim (opisujući rukama nešto veličine lopte za ragbi). Samo malo šale. Ali, relativno govoreći, uključena količina rada će biti puno manja; voda i vazduh biće čisti; tih otrovnih stvari, buba, komaraca, muva, [itd.,] više neće biti; i svet će zaista biti divan. Stari bogovi ne mogu zamisliti koliko je novi kosmos divan pošto ga ne mogu videti, niti se to usuđuju, i to ne mogu, zamisliti kakav je—sagrađen na potpuno drugačijim osnovima. Bića prošlosti su bila sebična, ali kosmos budućnosti se ne zasniva na sebičnosti, i sve će biti bolje.

Pitanje: U bliskoj budućnosti, puno ljudi će doći da dobije Fa svojom sopstvenom inicijativom, pa da li treba da proširimo naša vežbališta?

Učitelj: Naravno da to treba da radite, i vi to radite. (Publika se smeje) Kad je na jednom vežbalištu previše ljudi, jednostavno otvorite novo vežbalište. Da, tako to treba učiniti.

Pitanje: Neki učenici u Japanu ne veruju jedni drugima, što otežava da se iznese puno posla na objašnjavanju istine. To me rastužuje, i zaista se nadam da ćemo uskoro moći da se popravimo kao grupa.

Učitelj: Svakako. Zapravo, bez obzira na situaciju, kad loši faktori imaju oslonac, to je zato što naši učenici imaju probleme. Juče je jedan učenik izneo problem lažnih napisa, i ja bih postavio ovo pitanje: vas kuje Dafa, pa kako vas te lažne stvari mogu obmanuti? I zašto ne ocenjujete stvari standardima Fa? Nije li onda zlo našlo oslonac zbog toga što su vaše vezanosti prejake? Zapravo, neki ljudi i dalje nisu razumni, i njihove ispravne misli nisu dovoljno jake.

Pitanje: U Japanu se širi više od hiljadu religija i Japanci stalno opisuju Falun Gong kao religiju.

Učitelj: Evo šta ja mislim o tome. Od sada, kad neko kaže da je Falun Gong religija, neka ga. Ako žele da saznaju više, možete im reći kako Falun Gong nije religija; a ako ne žele da saznaju više, nema potrebe da pričate da li je religija. Ako neko želi da ga zove religijom, neka ga, pošto u društvu izraz “religija” nema nikakve loše konotacije. Učenici Dafe ne preuzimaju religijsku formu kad se kultivišu, pošto vi ne sledite rituale, niti želite da vas takvi rituali ometaju. Ovo što vam govorim je osnovni princip u Fa. Onoliko koliko obični ljudi mogu da ga shvate… zapravo, rekao sam vam odavno da će nas obični ljudi nazivati religijom. O ovom sam pričao ranije, kad sam predavao Fa.

Pitanje: U japanskom izdanju Džuan Faluna, da li znak “的,” kao u “目的,” takođe treba promeniti u znak “地”?

Učitelj: S japanskim je druga priča, jer njegova značenja su drugačija od onih kakva imaju znaci u Han kineskom. Mislim da je bolje da ne dirate japansku verziju.

Pitanje: Nije li tačno da učenici koji su deo Falun Dafa asocijacija ne bi trebalo da guše sve što drugi učenici preduzimaju? (Publika se smeje)

Učitelj: Kod stvari koje učenici Dafe rade na potvrđivanju Fa i spašavanju svih bića objašnjavanjem istine, oni ne treba da ih sprečavaju, i greši svako ko to radi. Ali neki učenici naginju ka krajnostima, i to bi lako moglo imati negativan efekat. U tom slučaju je potrebno zaustaviti ih. Mnogi od vas ovde ste koordinatori u različitim područjima, i treba jedno da zapamtite: sem kad je potrebno da se nešto uradi u sveukupnoj situaciji, hajde da otpustimo uzde i dopustimo učenicima da se sami čeliče, i hajde da im damo šansu da sami stvore svoju sopstvenu moćnu vrlinu. Treba da dajete učenicima prilike i dopustite njima da rade stvari. Ovo morate zapamtiti. Čak i ja, vaš učitelj, otpuštam uzde i dopuštam našim učenicima da idu sopstvenim putevima. Kad učenik učini nešto pogrešno, na to treba da mu ukažete. I ako to zaista ima loše dejstvo, onda treba da razgovarate s njim sa svom dužnom ozbiljnošću, i vidite kako da to ispravite i poništite loše dejstvo. Ali nemojte reći da je on demon. Teško je izbeći da se čine greške u kultivaciji, a među greškama, neke će biti krupne, a neke sitne.

Onda naši učenici treba ozbiljno da pogledaju u sebe. Ti si učenik Dafe, pa ne možeš biti neodgovoran prema sebi ili Dafi. Ti si, na kraju, biće koje je Dafa skovala, i tvoja moćna vrlina će sijati bleštavo u kosmosu budućnosti. Pa kako možemo priuštiti da ne idemo dobro svojim putem? Hajde da previše ne svaljujemo krivicu na koordinatore. Recimo da je koordinator postao savršen, da je završio svoju kultivaciju, ali tvoj pogled je stalno usmeren izvan, umesto da ide unutar dok kultivišeš sebe—da li ćeš onda i dalje biti kultivator? Osoba koju kultivišeš si ti. Ako zaista ima nečeg lošeg s koordinatorom, onda mu na to mirno ukaži u dobroj nameri. Vi ste kultivatori, a kultivatori i dalje imaju ljudske vezanosti koje nisu uklonjene, ljudske vezanosti su zbilja osetljive na provokacije, a kad su isprovocirane, one će verovatno igrati negativnu ulogu. Znači da treba da budeš dobar i razrešiš stvari na blagonaklon način, treba da budeš prijateljski naklonjen i učtiv, i objasniš stvari jasno s dobrom voljom. I onda će se stvari dobro razrešiti. Ali ako koordinator ne može ni da sasluša drugačije mišljenje, koje mu je ponuđeno iz dobre namere, to znači da on ima problem.

S druge strane, vrlo mali broj učenika je ovakav: na površini, oni su ljubazni prema drugima, ali ono što govore nosi puno njihovih sopstvenih faktora, čak faktora koji iritiraju druge. Ali na površini, ono što kažu je veoma nežno. (Publika se smeje) To je prepredenost i zavaravanje ljudi, i apsolutno nije stanje koje učenici Dafe treba da imaju.

Ako se koordinatori u nekom konkretnom području ne kultivišu na osnovu Fa, i/ili ako učenici Dafe tamo ne uče Fa marljivo, onda će se pojaviti takve komplikovane stvari o kojima govorimo. Ali svim učenicima i koordinatorima treba da bude jasno nešto: ljudske vezanosti osobe, koje još nisu uklonjene kultivacijom, će se ispoljavati, ali to ne znači da ona ne valja; a puno njenih dobro kultivisanih aspekata neće se prikazati, pošto je ona kultivacijom uklonila te ljudske vezanosti na kraju krajeva. Činjenica je da kad je kultivator među običnim ljudima, ali više nema nikakvih ljudskih vezanosti, on zaista nema ništa što se može manifestovati, i naravno kad se zaista bude kultivisao do te tačke, on će se Ispuniti. Pa dok god neko ima ljudske vezanosti, one će se pokazivati, ali to ne znači da se on nije kultivisao ili da se nije dobro kultivisao. Samo se radi o tome da nije bio tako dobar u nekim konkretnim pitanjima, na nekom polju. Svi na ovo treba da obratite pažnju.

Drugim rečima, nije ništa naročito ako iskoče ljudske vezanosti dok se kultivišemo. Ključ je u tome da svako tretira sebe kao kultivatora, da gledate unutar kad nastanu problemi. Ako svi to budu mogli, kultivaciono stanje u tom području sigurno će biti odlično, a konflikata će biti malo.

Pitanje: U kultivaciji nema lidera, a Dafa nema organizaciju. Kad su članovi, ili vodeći naše Asocijacije u interakciji s drugim grupama u društvu ili državnim službama, da li je u redu koristiti zvanja Predsednika tj. Člana Asocijacije?

Učitelj: Rekao bih da jeste—nije li asocijacija osnovana da biste mogli da budete u skladu sa običnim društvom? Zašto onda ne koristiti taj pristup u objašnjavanju istine u običnom društvu? Naravno da je u redu, i vlast vam dozvoljava da se registrujete. Ali ne možete imati vezanost za hvalisanje, jer vi potvrđujete Fa, a ne sebe.

Učenici Dafe su istinski kultivatori. Da današnje društvo nije kakvo je, ja zbilja ne bih od vas ni tražio da osnivate te [Dafa] asocijacije i mi bismo samo imali vežbališta na različitim lokacijama, pored nekih koordinatora, i onda nekih oblasnih koordinatora, to je sve. Zapravo, koordinator je neko ko sakuplja ljude zajedno, i on je takođe običan kultivator; on je neko ko služi drugima i daje više od sebe.

Pitanje: Grupa bolesnika od raka želi da idemo da ih učimo vežbe. Možemo li? [A drugo pitanje je,] mi nemamo osnovne kvalifikacije za ples i pevanje, ali ako se zaista posvetimo učenju i vežbanju, da li za kratko vreme možemo napraviti veliku predstavu?

Učitelj: Što se ove [druge] stvari tiče, radite šta možete u skladu sa svojim okolnostima i sposobnostima. Ali ako nemate osnove potrebne za veliku predstavu, a insistirate na njoj, onda će vam se publika smejati. U redu je zabavljati ljude, ali ako su ljudi kritični i ismevaju vas, onda mislim da će biti kontraproduktivno. Znači da ono što radite zavisi od okolnosti.

Što se tiče obolelih od raka koji žele da uče praksu, to zavisi od motivacije. Kad ljudi sveta žele da dobiju Fa, kultivišu se, ili kažu Falun Dafa je dobra, to su ljudska bića koja proaktivno potvrđuju Fa i proaktivno izabiru svoju sopstvenu budućnost. Ali ako koristite Dafu kao neko sredstvo za lečenje, i to radite među običnim ljudima, onda je to zapravo nepoštovanje Dafe.

Možete ići u zatvore da predstavite praksu, i možete ići u bolnice da učite pacijente. Mi to radimo da bismo potvrdili Dafu. Vaše razmišljanje treba da bude isto kao kad idete na druga mesta da druge naučite praksi, i u suštini vi to radite da biste spasili živa bića i da bi ljudi dobili Fa i bili izbavljeni. Ako pretvorite Dafu u sredstvo za ispravljanja grešaka ljudi, ili lečenje bolesti ljudima, ili ako o tome razmišljate kao o načinu da se odagnaju nedaće ljudima [koje ih čekaju], onda je to problem. Dafa se šiti u ljudskom društvu sa isključivim ciljem spašavanja ljudi. Ovo vam mora biti jasno. Neki ljudi kažu: “Falun Gong je neverovatno dobar u lečenju raka. Svi treba da dođete da vežbate,” u kom slučaju definitivno neće funkcionisati, jer vaše razmišljanje je skrenulo. Dafa nije ovde da bi lečila ljude. Ona razrešava probleme za ljude s ciljem da ih spasi na fundamentalnom nivou. Ako je to početna tačka, onda će rezultat biti dobar, to je sigurno. Ali ako joj pristupate sa vezanošću za neku običnu stvar, onda efekat neće biti dobar.

Kultivacija je uzvišena stvar. Li Hongdži apsolutno nije došao ovamo da vas vodi da lečite ljude, a još manje da radi neke ljudske stvari i apsolutno ne da bi vas vodio da osnujete neku religiju u društvu. Ja sam došao da vas učim da se kultivišete, i iz osećaja odgovornosti da vam spasim život.

Pitanje: Tokom predsedničkih izbora na Tajvanu, uskomešale su se ljudske vezanosti nekih učenika. Je li to bio test priređen od strane starih sila? Kako na pravi način da pristupimo tome?

Učitelj: Čak i kad bi se nebo sručilo, misli kultivatora će ostati neuzdrmane—to je kultivacija, i to je izuzetno. (Aplauz) Kultivator nije vezan za bilo šta na ovom svetu. Kultivacija učenika Dafe danas preuzima drugačiji oblik. U kultivaciji, vi se maksimalno trudite da se saobrazite sa običnim društvom, vi imate normalne poslove u običnom društvu, i imate svoju porodicu, posao, i sve to—vi ste blisko povezani s društvom. Na izborima na Tajvanu, neki učenici su smatrali da je neka osoba jako dobra, pa su hteli da glasanju za nju, dok su drugi smatrali da je druga osoba vrlo dobra i hteli su da glasaju za nju. Ljudi imaju svoje sopstvene, različite načine, i tu nema ništa loše. Postupci osobe u društvu ne reprezentuju Dafu. Ali ne možete biti vezani za te stvari onako kako su vezani obični ljudi.

Za koga god glasali, kao vaš Učitelj, ja vam ne mogu reći da niste u pravu, niti se ja petljam u te stvari. To je zbog toga što put kojim tražim da idete jeste kultivacija u običnom društvu. Kultivatori mogu samo doprineti društvu. Vi se kultivišete u običnom društvu, ali vi ne usmeravate ljudsko društvo u jednom ili drugom pravcu.

Znači za svakog učenika važi, u redu je da kao pojedinci glasate za koga hoćete. Samo što ne možete biti previše vezani. Ali kroz progon učenika Dafe u Kini, učenici Dafe su nešto shvatili, pa neki od njih misle: “Neću glasati za one koji su bliski zlu koje nas progoni.” (Aplauz) A kao vaš Učitelj, ja ni na ovo nemam primedbi. (Publika se smeje, aplaudira) To su razmišljanja samih učenika, a ja kao vaš Učitelj vam nisam rekao za koga da glasate. Još manje ću vam reći da preduzmete neku grupnu akciju, i to nije dopušteno. (Publika se smeje)

Što se tiče učenika koji međusobno vode diskusije jedni s drugima, to je ono što oni rade, kao pojedinci, sa svojim kolegama kultivatorima. A kad pričate o tome za koga ćete glasati, ili za koga će neko drugi glasati, sve to su lični činovi i nemaju ništa s Dafom samom, niti s Dafa asocijacijom. Koordinator u Dafa asocijaciji može, na isti način, podržavati neku partiju, i to je njegov lični čin. Kažem tako jer on se u isto vreme kultiviše i deo je društva. Možete li od njega zatražiti da potpuno odbaci sve ljudske stvari dok se kultiviše? To se može desiti samo kad se njegova kultivacija Ispuni. Znači, dok se on kultiviše u društvu običnih ljudi, on će biti u interakciji s društvom i glasaće za koga god želi. On će imati sopstvena gledišta i tu nema ništa loše.

Šta god da bude ishod izbora, on ne treba da dovede do sukoba u društvu—to bi bilo jezivo opasno. Kao kultivator, treba da budeš stroži prema sebi, i zbog toga ja kažem našim učenicima da ne treba da budete pod uticajem ljudskih vezanosti, ili budete impulsivni kao obični ljudi. Jer vi nosite energiju i imate moći, ono što vi radite pokreće krupne faktore, pa bi vaše dejstvo na društvo bilo ogromno. Zato ne možete slediti obične ljude. Video sam neke učenike na koje su obični ljudi toliko uticali da su oni bili ljuti i puni emocija i njihove ispravne misli nisu bile jake; u tom času niko ne bi mogao da vas vidi kao kultivatore. Ne možete tako. Tokom našeg apela 25. aprila pre par godina, mi smo bili miroljubivi i savršeno razumni. Mi smo dobri za društvo.

Pitanje: Sad kad nije preostalo puno mračnih pomoćnika i zlih bića starih sila, šta je ono što ometa učenike kad ne postupaju dobro?

Učitelj: Puno mračnih pomoćnika starih sila je eliminisano, oni se grupišu u kontinentalnoj Kini, i s vremena na vreme izađu da urade nešto loše. (Publika se smeje) A ono što ja želim da počistim su oni rđavi bogovi koji su izvan Tri domena. Oni usmeravaju zla bića, a neki čak sami rade stvari. Ali u svakom slučaju, u ovom stadijumu, ako se bog usudi da direktno uzme učešće u tim stvarima, onda čak i ako ga ja ne počistim, oni iznad hoće. Stvari se sada brzo menjanju.

Pitanje: Šta znači “Dugotrajni ili trenutni—svi su vremenom uzrokovani”?

Učitelj: “Dugotrajni” se odnosi na protek dugih, razvučenih godina koje su se vremenom odvijale. “Trenutni” se odnosi na kratak segment vremena. Bilo da je dugotrajno ili trenutno, kako bogovi to vide, dužina koncepta vremena je ista. I možda će jedan tren tamo rezultovati dugim, razvučenim godinama za živote ovde. A ono što je u našim očima samo tren, taj tren bi mogao biti dug, dugotrajan period u drugom vremenskom polju. Istovremeno, ono što je dug, dugotrajan period u našem svetu je samo tren za neke džinovske bogove. Vreme je ono što prouzrokuje sve ovo i vreme je to koje izvodi trikove. To je značenje.

Pitanje: Imao sam priliku da se kandidujem za odbornika u gradskoj skupštini, i bio sam u prilici da se sprijateljim s mnogim ljudima iz raznih sfera života, i to je položilo dobar temelj za objašnjavanje istine u budućnosti. Pošto mi nije bio poznat posao odbornika, morao sam da provedem neko vreme učeći o pitanjima u zajednici, učestvujući u volontiranju za zajednicu, i učeći kako biti odbornik. Ponekad me sve ovo ostavlja vrlo konfuznog, jer mi se čini da treba da koristim vreme u produkciji TV emisija ili u drugim formama objašnjavanja istine.

Učitelj: Fa koji ja predajem govori o kultivaciji u običnom društvu. A kad se kultivišete u običnom društvu, imaćete razne interakcije s društvom kao učenici Dafe. Različiti poslovi koje imaš po sebi [znači da ćeš] imati interakciju s društvom. Tu nema sukoba.

Zapravo, mnogi učenici imaju različite poslove i oni objašnjavaju istinu radeći posao. Samo je pitanje kako planirati i dobro koristiti vreme, to je pitanje kako biti bolji. Nisam protiv toga da imate neke izabrane poslove. Bez obzira koliko je krupan biznis koji vodiš ili koliko ti je visok položaj, ništa od toga se ne kosi [s onim što radite]. Želim da potvrdim da se kultivisati mogu ljudi iz bilo koje sfere života, i ja zaista postavljam presedan [dopuštajući ovo]. U istoriji je bilo vrlo malo slučajeva da su spaseni bogati ljudi ili ljudi na visokim položajima. Ali ja ne vršim diskriminaciju po tom osnovu, ja samo gledam na ljudsko srce. Ja ću sve spasiti. (Aplauz) Živo iskustvo je dokazalo da je to bilo ispravno—ne samo da je izvodljivo, moji učenici Dafe su uspeli u kultivaciji. U prošlosti, pošto nije bilo Velikog Zakona, istine koje su različiti bogovi potvrđivali i u koje su se prosvetljavali nisu bile fundamentalne istine kosmosa. Danas se prenosi Veliki Zakon, pa se sve može izvesti.

Pitanje: Imamo puno posla i aktivnosti na potvrđivanju Fa. Nema vremena da obezbedim da se sve obavi i svaki dan mi ostaje malo vremena za vežbanje i učenje Fa.

Učitelj: Da, to jeste problem. Ako si zbilja zauzet nekim konkretnim Dafa poslom, možeš malo popustiti s vežbanjem, a kasnije naći vreme da se to nadoknadi. To je u redu. Jer s vežbama je slučaj da ih možeš raditi više kad imaš vremena, a manje kad ga nemaš. Učitelj vam je pričao o tome. Kad je učenje Fa u pitanju, ipak, i dalje mislim da treba da ugrabite vreme i učite, makar i na kratko. Ali kad ugrabite vreme za učenje Fa, verovatno je da će nastati problem: ne možete da umirite misli, a ako ne možete da umirite misli, zapravo uzalud učite i trošite vreme. Ako ćete učiti, potrebno je da sve ostalo što vam je nam umu ostavite po strani, održite miran um, utišate um i istinski učite. Čak i ako na ovaj način učite samo nekoliko pasusa, to je bolje nego pročitati celu knjigu nemirnog uma. Dok učite Fa, treba da ga upijate.

Pitanje: Da li je istina da sve teškoće kroz koje učenici Dafe sada prolaze prouzrokuje to što stare sile ciljaju na Fa-ispravljanje?

Učitelj: Ne, vaše teškoće su deo vaše kultivacije i smetnje starih sila ciljaju na kultivaciju samo malog broja vas. Ja kažem da ja ne priznajem smetnje starih sila učenika Dafe, jer učenici Dafe su moji učenici, i niko drugi ne zavređuje da im bilo šta radi. A još manje im možemo dopustiti da uspeju u svojoj zaveri da iskoriste učenike Dafe i nametnu stvari učenicima Dafe da bi oni postigli svoje ciljeve, uništavajući moje učenike. Razlog zašto mogu da smetaju je to što oni koriste vaše vezanosti i nedostatke, a onda je tu vaša karma ostala iz vaše prošlosti. Progon takođe niče iz ovih faktora. Fa-ispravljanje izvan Tri domena nema toliko direktnu vezu s vama, ali vi ste ovde tokom perioda Fa-ispravljanja i vi ste ovde dok je Učitelj ovde, i vi ste učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja.

Pitanje: Neki učenici misle, ako samo ostanu kod kuće i šalju ispravne misli, i koriste telefon za objašnjavanje istine, da se mogu smatrati učenicima iz Fa-ispravljanja i da ne moraju izlaziti napolje. Je li to u redu?

Učitelj: Ako nisu toliko zauzeti Dafa stvarima, onda baš nije u redu da ne izlaze na grupne aktivnosti da potvrde Fa i objasne istinu, ali i na druge aktivnosti kao što je grupno učenje Fa. Grupno učenje Fa je sredina koju sam stvorio za vas, i forma koju vam ostavljam. Mislim da i dalje treba da učestvujete. Jer to je izdržalo iskustveni test i kultivacija na taj način omogućava našim učenicima da najbrže napreduju. Kad se sami kultivišete, vama nedostaju faktori koji vam pomažu da napredujete. I niste li vi, kao učenici Dafe, rekli da ćete raditi kako Učitelj kaže? Niste li rekli da ćete ići pravo putem kojim učenik Dafe treba da ide?

Sagledavam vaše izazove i zato ne želim da kažem da “morate” učiniti to i to. To retko kažem, jer znam da vam je teško. Osim toga, u kultivaciji morate sami doći do svojih razumevanja. Ja izreknem Fa principe, ali vi sami morate ići svojim putem. Ako vam kažem da “morate” činiti to i to, a vi u nečemu imate propust, onda će ta greška zapravo biti krivica Učitelja; Učitelj vam nije dopustio da sami dođete do svog razumevanja te stvari i dopustio vam da je sami rešite, pa taj deo vas neće biti kultivisan. Zbog toga retko na taj način govorim stvari. Učenik Dafe treba da prepozna svoje odgovornosti i to šta kao učenik Dafe treba da radi.

Pitanje: Puno puta sam učestvovao na važnim aktivnostima potvrđivanja Fa, i otkrio da kad pokušamo da postignemo nešto veliko, često nastaje puno smetnji, eliminacije karme itd.

Učitelj: Od prvog dana je bilo smetnji, pa ponekad nastaju smetnje, velike i male. Ostaci starih sila i ta rđava bića naprosto neće da odustanu. Uvek kad predajem Fa, oni mogu da čuju. Oni to čuju kao vi, u isto vreme kad i vi, ali oni jednostavno insistiraju da rade te stvari. Njihovi gresi su tako krupni da se više ne mogu meriti njihovim životima. U budućnosti će beskrajno otplaćivati svoje grehe, ali čak ni tada neće moći da ih sve otplate—toliko su ogromni njihovi gresi. A što se tiče ostataka starih sila u Tri domena i raznih degenerisanih faktora u kosmosu, ti krajnji stari faktori ih žrtvuju i teraju da nastave sve do kraja. Gresi tih stvari su toliko ogromni da bi ih gresi mogli zapaliti. Na to ih je nateralo divljaštvo tih rđavih faktora.

Pitanje: Je li bolje imati jednostavan ili komplikovan um? I iz kojih razloga?

Učitelj: U očima bogova, ako je um osobe jednostavan i čist, bogovi ga smatraju dobrom osobom. A ako je um osobe komplikovan, onda je bogovi smatraju rđavom, jer kako bogovi to vide, nije li osoba postala komplikovana usled vezanosti oformljenih u ljudskom svetu? Nije li komplikovanost rezultat toga što je vezana za ljudski svet? Ovo je istina u kultivaciji.

Imati jednostavan um ne znači imati malo mudrosti, a imati komplikovan um ne znači da imaš mudrost. I to nije u suprotnosti sa oblikom kultivacije koji učenici Dafe ovde koriste u okruženju običnih ljudi ili bilo kojom od stvari koje danas činite da biste potvrdili Fa. Mudrost učenika Dafe dolazi od njegovih ispravnih misli—božanskih misli—i ta vrsta mudrosti je drugačija od koncepta komplikovanog uma koji je oformljen među običnim ljudima u društvu. Ta stvar je sva u ličnoj koristi, ona je sebična, i to je oblik prepredenosti razvijene pravljenjem urota protiv drugih ljudi. Početna tačka učenika Dafe, s druge strane, je potvrditi Dafu i ne stremiti ničemu za sebe samog. To je fundamentalno drugačije. Ovo drugo je velika mudrost, dok se prvo može zvati komplikovanim mislima. Njihove manifestacije su različite, to je sigurno.

Pitanje: Već duže vreme, u našem kraju ima puno starih učenika koji već neko vreme ne dolaze na grupno učenje Fa, niti rade vežbe s nama napolju. Oni misle da mogu, bez dolaska na grupno učenje Fa, jednako dobro učiti Fa kod kuće i da kod kuće mogu jednako dobro vežbati. Oni misle da ovakvo ponašanje ne sprečava da napredujemo kao celina.

Učitelj: Zapravo, ja bih rekao da ako zaista ima takvih ljudi, onda je to rezultat njihovih ljudskih vezanosti. Ako ne verujete, prekopajte po korenima svog uma i sigurno je da ćete pronaći vezanosti. Blago rečeno, vi ste lenji. Ozbiljnije rečeno, vi se bojite. Naravno, neki stariji učenici su zauzeti specifičnim poslom, a to je nešto drugo.

Pitanje: Ako je neko svojevremeno sledio tu sramotnu osobu u Hong Kongu, da li i dalje može da učestvuje u medijskim projektima koje sada imamo?

Učitelj: Najbolje je ne postavljati Učitelju ovako konkretna pitanja. Neki od naših učenika su činili greške, ali u redu je ako su ih ispravili—ko je taj ko nikad nije pogrešio? Znači, iz perspektive učenika, kad ti drugi učenici ne veruju, nemojte tvrdoglavo biti protiv njih. Nije loša ideja malo izbegavati to pitanje, jer na taj način će obe strane imati manje psihološkog pritiska na sebi.

Ako vam ljudi ne daju da radite te stvari, možete izaći na ulicu i deliti flajere, što jednako spašava živa bića. Ili možete ići u konzulate ili ambasade i slati ispravne misli ili raditi druge stvari. Možete raditi ovo ili ono, pa zašto treba da budete vezani za jednu stvar? Što više vezani postanete, lošiji utisak ćete ostavljati pred drugim učenicima, zar ne? Pa zašto insistirati na tome? I neće li stare sile iskoristiti to što ste takvi da proizvedu nevolje? U svemu što radite, ako se to oslanja na vaše uzimanje Dafe u obzir, onda mislim da će stvari biti drugačije, i situacija će se promeniti. Ja predlažem da svi učenici na koje se gleda sa sumnjom idu pred konzulate ili ambasade, i na ulice da dele informacije, da idete na mesta na kojima ste najviše potrebni i da direktno, licem u lice, objašnjavate istinu ljudima, i da se za sada ne bavite unutrašnjim radom u projektima. Svima pokažite da li ste pravi, da li zadovoljavate.

Što se tiče onih koji zaista jesu problem, o njima ne treba da brinete. Ti ljudi su među učenicima Dafe, ali nisu u Fa, i jednom kad stare sile svrše s njima, njihovi životi će biti gotovi. Zapravo, ja znam da neki od tih problematičnih znaju da je Dafa dobra, ali zbog toga što se boje da će špijunske službe objaviti neke sramotne stvari koje su oni ranije činili, koje su nanele štetu ljudima, njihov strah ih je naveo da nastave da čine rđave stvari dok sve vreme preklinju Učiteljeve fašene da im olakšaju stvari. Ali kako bi to oni mogli? Kultivacija je tako uzvišena, posebno kultivacija učenika Dafe—koliko je velika moćna vrlina! A oni tako preklinju usled vezanosti, a povrh toga imaju prljavi strah. Oni neće dobiti nikakvo odobrenje, to nije moguće. Ali ostaci starih sila i truli demoni mogu da vide vezanosti tih ljudi, pa oni imitiraju Učitelja i vode vas, ili vam govore da je u redu raditi neke stvari. Čineći to, oni pokušavaju da vas progone do smrti.

Pitanje: Svi Dafa učenici s Tajvana i mladi učenici u tajvanskim Minghui školama šalju svoje pozdrave Učitelju. (Učitelj: Hvala.) (Svi aplaudiraju) Svi mladi učenici u tajvanskim Minghui vrtićima šalju svoje pozdrave Učitelju. Tokom perioda Fa-ispravljanja, kako da bolje koristimo pristup obrazovanju s ciljem da potvrdimo Dafu?

Učitelj: Zapravo, ono što vi radite jeste potvrđivanje Dafe. Učenici u Minghui školama su postali mladi učenici Dafe, i to je imalo uticaja na društvo, imalo je uticaja na škole i uticalo je na obrazovne krugove. Znači, uraditi stvari dublje i šire, to je ono što se zapravo nadam da ćete uspeti. (Učitelj se smeje) (Aplauz) Kažem da se ja nadam, ali preciznije rečeno, to je ono čemu se svi životi nadaju. (Učitelj se smeje) (Aplauz)

Pitanje: U jednom kraju, kad su neki ljudi upravo pristigli iz Kine izdajući se za učenike Dafe, neke kolege kultivatori su im odmah pomogli da zatraže azil. Da li je potrebno da izdvojimo malo vremena da ih upoznamo, pre nego što im pomognemo da dobiju izbeglički status?

Učitelj: Kad su te stvari u pitanju, učenici sami mogu da odluče šta da rade na osnovu okolnosti. Ako je osoba pravi učenik Dafe, onda ne možete odbiti da joj pomognete kad je u nevolji. Upitajte je puno pitanja iz Fa i sve će biti jasno, zar ne?

Pitanje: Neki učenici idu u krajnosti kad rade stvari i to je imalo loše dejstvo na Dafu.

Učitelj: Bića koja bogovi najmanje poštuju su ona koja ne mogu pronaći sebe i čije ispravne misli imaju nedostatke uvek kad rade stvari. Ako neko ne može da pronađe sebe, ako ne govori šta misli, ako ide u krajnosti kad radi stvari, i ako njegovo pravo ja nije ono što komanduje, onda mi recite, koga ja spašavam? Koji od njih si ti? Bogovi nemaju ni najmanje poštovanja prema takvim bićima. Iako su se ti ljudi priključili redovima učenika Dafe, oni zapravo nisu deo Dafe. To je zbilja tužno. Oni nemaju ispravnih misli.

Pitanje: Neki učenici koji imaju natprirodne sposobnosti misle da, kad šalju ispravne misli, životi u drugim dimenzijama treba da budu spaseni i da je pomalo nemilostivo uništiti ih …

Učitelj: Da Fa-ispravljanje ne postoji, ili da je kad se ovo desilo to bilo samo pitanje neke discipline koja vodi svog učenika, onda ne biste zaista mogli reći da je pogrešno da njegov učenik ima takvo razumevanje, mada bi učitelj smatrao da ti nedostaje ispravno razmišljanje. S bilo kojim učiteljem, kad bi on imao takvog učenika, taj učenik bi pre ili kasnije bio poslat kući, jer ako ne radiš ono što ti tvoj učitelj kaže, kakav si to učenik? Ono što se danas dešava je drugačije. Fa-ispravljanje se odvija i to daleko prevazilazi ličnu kultivaciju bića. Kad neko biće ometa vas ili Dafu, onda to biće treba počistiti s puta, i to isto više nije pitanje da li si ti kao pojedinac milostiv, već je pitanje toga da li si odgovoran prema Dafi.

Ti su učenik Dafe, pa nemoj misliti da je cilj spašavanja ljudi samo nešto da bi se tim sam kultivisao do Ispunjenja. Nije. Odgovornost učenika Dafe je da potvrdi Fa. Zar nećeš čak ni da potvrdiš Fa? Kad Dafa trpi štetu, je li ti svejedno? Učenike Dafe u kontinentalnoj Kini je usmrtio progon od strane tih stvari—zar to nema nikakve veze s tobom? Sve si dobio od Fa, dok Dafa ništa od tebe ne traži za uzvrat. Ali pošto si jedan od učenika Dafe, kad bi Dafa nestala, da li bi ti mogao postojati? Nije li braniti Dafu isto što i braniti sebe? Zapravo, ja mislim da problem koji ovaj učenik ima ide dalje od obične zbunjenosti. Nisam završio čitanje pitanja...

Pitanje: …izmislio skup stvari koji uključuje recitovanje Lunju određeni broj puta i dodavanje specifičnih mudri, pričajući da to ima moćan efekat. (Učitelj: Vidite, nisam li rekao da je njegov problem više od obične zbunjenosti?) (Publika se smeje) I on krišom ide okolo i uči tome druge učenike.

Učitelj: To je smetnja. Njega sada koriste demoni, samo što još nije toliko ozbiljno. Nivo ovog učenika je, znači, znatno opao, i u poređenju sa učenicima Dafe koji potvrđuju Fa na čestit i dostojanstven način, on sitničavo traga za stvarima, (Učitelj uzdiše) i on je daleko iza. Nije realno da on može omesti druge učenike, pošto mnogi učenici mogu da vide da on nije kako treba i samo mala manjina onih koji imaju jake vezanosti će biti pod njegovim dejstvom.

Pitanje: Imam utisak da su stare sile priredile za nas neke kritične tačke i da žele da nas drže dole, ali dok god prolazimo te testove i prevazilazimo te teškoće, mi ćemo moći da se oslobađamo svojih fundamentalnih vezanosti i na taj način se popravljamo.

Učitelj: Jeste, da ni za šta niste vezani stare sile ne bi imale opravdanje i ništa vam ne bi mogle.

Pitanje: Koja je uloga Tajvana u periodu Fa-ispravljanja, a koja će biti nakon što Fa ispravi ljudski svet?

Učitelj: Ispravljanje sveta ljudi od strane Fa je stvar budućnosti. Što se tiče uloge Tajvana, mogu vam reći samo to da iako [on i kontinentalna Kina] imaju iste pretke i pripadaju istoj etničkoj grupi, stav prema Dafi na dve strane kanala je drugačiji, i to je u oštrom kontrastu.

Pitanje: Kako će učenici Dafe konkretno znati da je došao dan kad se završava period Fa-ispravljanja?

Učitelj: Ne budite vezani. Kad taj dan dođe, istorija ovog starog kosmosa će se okončati i učenici Dafe će se Ispuniti. U tom času, kad se Ispunite i postanete Otključani, za živo biće to je samo pitanje prelaska iz jedne sekunde u drugu—i to nije čak ni sekunda—iz jednog trena u drugi, i tada je linija koja razdvaja čoveka i božanstvo pređena. Kultivacija učenika Dafe ide od mikrokosmosa do površine, i zbog toga onaj deo koji je potpuno kultivisan u mikrokosmosu ništa neće raditi kad ga glavno telo ne kontroliše, ali on sve zna budući da je završio kultivaciju, naposletku. Postoji vaš deo u najvišem domenu do kog ste se kultivisali, i u svakom pojedinom domenu ispod, sve do dole, pa ćete znati stanje stvari u svim domenima u kojima se nalazite. Znači da između jedne sekunde i naredne, osoba trenutno prelazi iz čoveka u boga. I u tom času ćete sve znati i u tom času ćete postati svemogući, veličanstveni bog.

Pitanje: Da li je postojeća politička situacija na Tajvanu nešto što su stare sile stvorile, ili je to proizvod vezanosti učenika Dafe?

Učitelj: Izgleda da se naši učenici zbilja puno brinu oko ovoga. Učenici Dafe nisu izazvali situaciju; te stvari nemaju nikakve veze sa našim učenicima Dafe. Uzrok svemu su faktori koje su stare sile ostavile iza sebe u prošlosti. Ali sudeći po sadašnjem stanju stvari, izgleda da ostaci starih sila više ne mogu da sprovode svoje želje.

Pitanje: Jedan učenik je otišao u Peking da apeluje nakon što je zlo započelo progon. Ali posle toga on želi da čita samo Džuan Falun, a ne i novije napise. Puno puta smo podelili misli s njim, u nadi da će se prenuti iz tog naopakog razumevanja, ali ništa od toga nije dalo rezultata. Mogu li da pitam koju vrstu “teškog malja” treba upotrebiti da se on probudi? (Učitelj se smeje) (Publika se smeje)

Učitelj: Pričajte s njim u dobroj nameri i sagledajte njegove vezanosti. On ima mentalnu prepreku usled vezanosti, on ima strah, i to je ono što je dovelo do takvog stanja. On je poverovao u laži zla i propagandu—šta drugo? Ali on zna da je Fa dobar, pa je u sebi u konfliktu i ne može da se oslobodi [nekih stvari]. Ako zaista ne može da zadovolji standard, onda je to njegova stvar. Ali ako i dalje ima nade da ga spasite, onda treba da mu pomognete.

Pitanje: Od nedavno koristimo formu umetničkih predstava da objasnimo istinu društvu i rezultati su sjajni. Nek grupe su nas pozvale da demonstriramo vežbe i naučimo ih praksu, a jedna od grupa se sastoji isključivo od bolesnih od raka. Želim da pitam kako da se postavimo u tome? Takođe, planiramo da organizujemo predstavu pred širokim auditorijumom. Smemo li da naplaćujemo ulaznice? Smemo li da sakupljamo novac za druge grupe?

Učitelj: Apsolutno ne smete sakupljati novac za druge grupe i ne treba da radite stvari koje nemaju značaja za učenike Dafe. Za učenike Dafe, potvrđivanje Fa, objašnjavanje istine, spašavanje živih bića i poricanje progona je prvi prioritet, i ovo ništa ne bi trebalo da ometa. Ako radite stvari koje nemaju veze s Dafom, ono što dobijate neće vredeti truda.

Neki ljudi možda misle: “Ako prikupim malo para za njih, ti ljudi će možda biti dobri prema Falun Gongu.” Ne ide to tako. Sad već puno godina predajem Fa, i nikad nisam pomislio da iskoristim finansijska sredstva, neku vrstu autoriteta ili ličnog uticaja da bi ljudi dobili Fa. Ako on ne dolazi radi Fa, onda nije dobro.

Pitanje: Dok su sudski sporovi u toku, da li naši učenici mogu da objasne istinu sudijama? Da li će to ugroziti integritet sudskih sporova?

Učitelj: Ne bi trebalo da bude problem da se priča o progonu, i trebalo bi da je u redu ako učenici koji ne učestvuju u sudskom procesu objašnjavaju istinu. U ljudskom svetu ljudi su sputali sebe gomilom ograničenja, ali ako radite stvari s mudrošću, onda nećete raditi ništa loše i ne bi trebalo da bude problema.

Pitanje: Koordinatorka koja je objašnjavala istinu na jednom konkretnom turističkom punktu u Hong Kongu je uspela da očisti to mesto tako dobro, da je to zbilja za divljenje. Neki učenici je smatraju za boga. A neki su rekli da je otići tamo na nedelju dana objašnjavanja istine bolje nego godina kultivacije na Tajvanu. (Publika se smeje) (Učitelj: Ovo je već ekstremno.) Pošto puno učenika odlazi tamo iz divljenja…

Učitelj: Naši učenici, zapamtite ovo, neki od naših učenika su vrlo dobri, ali ona se i dalje kultiviše. Pa ako radimo takve stvari, neće li to dovesti do novih vezanosti za učenike? I neće li to dovesti do toga da učenici budu malo previše zadovoljni sobom? Zato mislim da i dalje treba da budete oprezni. Jeste, kad se učenik u nekim stvarima kultivisao dobro, onda treba da učimo od njega. Ali učenik se i dalje kultiviše, i dalje ima ljudske vezanosti koje još nije uklonio, pa i dalje treba da koristite Fa kao svoj standard.

Pitanje: …nedavno je ta žena insistirala da se promeni način na koji se šalju ispravne misli. Promenila je redosled petominutnih segmenata, menjajući prvih pet minuta od odstranjivanja loših misli u njenom umu do iskorenjivanju mračnih pomoćnika. I tera druge učenike da slede njene formule.

Učitelj: Eto, vidite. (Publika se smeje) To je kod nje proizvelo vezanosti—vidi šta se sada zbilo? Vi ste je naveli da radi stvari na njen sopstveni način. Zbog toga vam ja govorim da treba puno da učite Fa i koristite Fa kao svoj standard. Uvek kad se osoba dobro kultiviše u nekom smislu, to je zbog toga što se dobro kultivisala u Fa, a ne zbog toga što je bolja nego Fa. Znači ako sledite nečiji primer umesto da učite iz Fa … [zapamtite da] pre nego što osoba završi svoju kultivaciju, ona i dalje ima nedostataka, i kad je dobra u nekim stvarima, to ne znači da je dobra u svim stvarima. Sada se to zaista desilo, vi ste pokrenuli vezanosti te učenice. Pripazite kod ovakvih stvari.

Pitanje: Učitelju, da li biste molim vas pričali o tome kako možemo da proširimo kod više ljudi kosmičku prirodu Džen-Šan-Rena koristeći medije na suptilan i mudar način? I kakva su bića u taoističkom raju?

Učitelj: O čemu pričaš? (Publika se smeje) “…proširiti kod više ljudi… koristeći medije na suptilan i mudar način?” Zašto mi ovo ne liči na nešto što bi učenik Dafe izgovorio? Možda je ovo nov učenik. Nema “suptilnog i mudrog” načina. Svi učenici Dafe rade stvari na osnovu Fa; oni imaju milost prema svim bićima i daju da živa bića znaju šta je divno. Oni ovo rade na osnovu onog što odgovara njihovim okolnostima i na osnovu njihovih sopstvenih želja.

Kakvi su taoistički rajevi? Taoistički sistem, kao što sam ranije rekao, taoistički sistem ranije nije imao rajeve. Taoisti se kultivišu sami i u potpunoj samoći, pa čak i na nebu ostaju u pećinama. Taoi na nebu takođe lutaju, i u samo malom broju slučajeva oni imaju taoističke hramove. U novije vreme, s pojavom taoističke religije, nastali su neki sporovi između budizma i taoizma. Zbog toga je uspostavljena taoističke religija, pa je i taoistička religija takođe počela da ima bude i bodisatve. Sve ove stvari su razrešene.

Pitanje: Kad su i muž i žena učenici Dafe, a imaju konflikte i probleme koji se ne mogu rešiti, smeju li da se razvedu? (Publika se smeje) Ima li to ikakve veze s kultivacijom?

Učitelj: Zapravo, ja bih rekao da ti imaš propuste u svojoj kultivaciji, mada bi neki učenici mogli reći da ti dobro ide. Nisi li preterano vezan za te ljudske stvari? Kad biste oboje mogli da se oslobodite ega i kultivišete se dobro, i kad ne biste tako snažno osećali sami sebe, da li biste onda mogli dobro da se ponesete u tim stvarima, budući da su i muž i žena učenici Dafe?

Što s razvoda tiče, rekao sam vam da se što više prilagodite društvu običnih ljudi; danas, bilo da su u pitanju brak ili razvod, ja ništa neću reći. Ja govorim o stvarima u smislu Fa principa. Ali reći ću vam, te stvari neće biti dozvoljene u budućnosti. One su rezultat postojećeg stanja u modernom društvu. Ja vas ne mogu terati da radite stvari na neki određen način, ali životima budućnosti to neće biti dozvoljeno, niti bi oni to činili [čak i kad bi mogli].

Takođe, hajde malo da pričamo o ljudskim bićima. Danas ljudi smatraju osećanja zbilja važnim, a osećanja su jedna od najnepouzdanijih stvari. “Kad si dobar prema meni, ja sam srećan, a kad više nisi dobar prema meni, taj osećaj nestaje.” Kako onda možeš računati na to? Mogu li emocionalne veze održati brak? Kod ljudskih bića nisu uključene samo moralne obaveze, već takođe, između muža i žene, vi imate međusobne dugove. Kad je žena u pitanju, kad je ceo svoj život predala tebi u ruke, muškarac treba da shvati: “Ova žena mi je poverila sav svoj ceo život. Moram biti odgovoran prema njoj.” Osećaj dugovanja koji muž i žena imaju jedno prema drugom je nešto što ljudi danas ne priznaju, niti cene. Naravno, stanje društava sada nije kao [što sam upravo opisao], pa vam ja ne tražim da se toga pridržavate. Kao učenici Dafe, treba dobro da se vladate i date sve od sebe da izbegnete takve stvari [kao što je razvod].

Naravno, sada sam govorio samo o muškarcima. Sada malo moram govoriti o ženama. (Publika se smeje) Pa, biću pažljiv. (Publika se smeje) Kao žena, ti za uzvrat treba da imaš razumevanja za svog muškarca. Žene: sve želite da vaši muškarci, vaši muževi, budu snažni, čestiti i dostojanstveni, muževni, ali u svojim postupcima uvek ih držite dole, držite ih pod takvom kontrolom da je on kao žena (Publika se smeje). Kako onda može biti muževan? Kad je celokupno društvo u ovom stanju, razmislite, svi muškarci u društvu su postali ženski muškarci, (Publika se smeje) a sve žene su postale muške žene, (Publika se smeje)—to je inverzija jina i janga. Naravno, društvo je takvo i ja neću insistirati da budete ovakvi ili onakvi. Mi zaista imamo nekih učenica koje su uistinu vrlo talentovane, ima nekih koje su zbilja neverovatne, (Učitelj se smeje) i one ponekad prevazilaze muškarce po pitanju sposobnosti. Ali istovremeno, puno puta vi treba da mislite o svojim muškarcima. Kao kultivator, treba da budeš dobra osoba gde god se našao i treba da misliš o drugima—pa zašto kod kuće ne možeš da misliš na svog muža i imaš razumevanja za njega? Zar mi ne treba da ostavimo budućem čovečanstvu najbolje stvari? Ako ste oboje kultivatori, onda treba oboje da mislite jedno o drugom, pa kako pored toga onda možete pričati o razvodu? Brak treba da bude nešto neraskidivo. (Publika se smeje) (Učitelj uzdiše)

Pitanje: Želeo bih da vas zamolim da govorite o tome kako da objašnjavamo istinu poslovnim ljudima.

Učitelj: Ljudska bića su vezana za ličnu korist. Za obične ljude, lična korist je iznad svega ostalog, i to je naprosto ono kakva su ljudska bića. Kad im saopštiš istinu, oni će shvatiti: “O, vi ste dobri ljudi i vas progone. Ali i dalje moram da pravim pare.” Pošto razne zemlje nastavljaju da investiraju tamo u ovo doba kad je Falun Gong progonjen, to je zlu dalo moć i novac da progoni Falun Gong, i to je te zemlje koje su investirale novac učinilo zavisnim od tog tržišta, pa se oni ne usuđuju da išta razotkriju ili da zauzmu stav naspram progona. Ljudska bića su naprosto takva, sem ako ne počnu da se kultivišu, i to je onoliko koliko daleko možemo ići da im prenesemo poruku. Kad su poslovni ljudi u pitanju, tu se možete zaustaviti.

Pitanje: Želim da pitam Učitelja, Šakjamuni je potvrdio i prosvetlio se u “Zapovesti, Koncentraciju, Mudrost,” pa dok se mi asimilujemo s Fa, mi takođe moramo potvrditi i prosvetliti se, unutar Dafe, u naše sopstvene principe koji se asimiluju s Fa, je li tako?

Učitelj: Da, ali ja nisam završio sa sumiranjem tih stvari koje treba da potvrdite i u koje treba da se prosvetlite, pa vi još ne znate koje su one—nećete znati sve dok se ne Prosvetlite, jer naš metod kultivacije je drugačiji. Nemojte stvarati nešto samo da biste bili drugačiji. Ako sutra krenete da izmislite neki novi termin, i tvrdite: “Ovo je ono što ja kultivišem,” onda ste krenuli krivim putem

Pitanje: Učenici Dafe iz Australije, Japana, Malezije, (Učitelj: Mislim da ovo hoću pročitati.) Australija, Japan, Malezija, Indonezija, Singapur, Makao, Koreja Tajvan, Novi Zeland, učenici Dafe nezakonito zatvoreni u Ženskom radnom logoru u Pekingu, Liudžoa u Guangxi provinciji, Meizhou u Guangdong provinciji, Shenzhen, Yangzhou u Jiangsu provinciji, Sidneja, Japanskih Minghui škola, Ningbo u Zhejiang provinciji, Zhuhai, Hangzhou, Qingdao u Shandong provinciji, Haiyang, Shanghai, Yanbian, Wuhan, Shanxi, grada Jilin u Jilin provinciji, grada of Shuangcheng u Heilongjiang provinciji, Weihai, Fanyu u gradu Guangzhou, Xi-an, Peking, i grada Jiangmen u Guangdong provinciji, šalju svoje pozdrave veličanstvenom, cenjenom Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Znam. A ovo posebno važi za one učenike iz kontinentalne Kine, ja znam šta oni osećaju, ja znam da oni čeznu za Učiteljem, i ja zapravo isto osećam prema njima. Zlo će biti eliminisano; tamni oblaci ne mogu pomračiti nebo.

Pitanje: Kad sam zvao Peking da objasnim istinu, kolega kultivator se javio na telefon. Rekao sam im: “Učenici Dafe širom sveta misle o vama. Molim vas da čvrsto verujete u Učitelja i Dafu. Teško je izdržati, ali vi možete izdržati. Teško je izvesti, ali vi to možete izvesti.” Praktikant me je zamolio da pošaljem svoje pozdrave Učitelju kad vas budem video. Svima nedostajete.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz)

Pitanje: Želim da prenesem pozdrave Učitelju od službenika javne bezbednosti iz provincije Guangdong. Trenutno ovde ima (Učitelj: Preskočiću ovaj deo gde se kaže koliko ih je ovde) koji vide šta je progon zapravo.

Učitelj: Situacija objašnjavanja istine i spašavanja živih bića se brže menja za učenike u Kini nego internacionalno, i to je zbog toga što tamo postoji, na kraju krajeva, velik broj učenika Dafe; skoro 100 miliona učenika imaju ogroman uticaj na negiranje progona. Objašnjavanje istine širom sveta i spašavanje bića izvan kontinentalne Kine je pomoglo ljudima svuda da postanu svesni istine i da osude progon, i to je raščistilo zlo. To je rezultat Fa-ispravljanja i zajedničkih napora učenika Dafe širom sveta. Ali da bi progon u Kini prestao pre nego što stigne Fa-ispravljanje, učenici Dafe u Kini moraju igrati glavnu ulogu. Po pitanju sadašnjeg progona, mnoge članove opšteg javnog menja u Kini on iritira, i to nije samo opšte javno mnjenje, u višim sferama društva takođe, pa čak u gornjem ešalonu vlasti, mnogi ljudi su istupili da direktno kažu činjenice o progonu Falun Gonga. Uskoro će ljudi ustati i osuditi ovaj progon.

Pitanje: U nedavnim napisima ste pomenuli da nas u budućnosti očekuju veće odgovornosti. Da li se ovo odnosi na naš silazak u svet smrtnika nakon Ispunjenja da bismo spasili svoja živa bića?

Učitelj: Ono što sada radite je spašavanje živih bića. Ne možete otići gore, a onda se vratiti. (Publika se smeje) Ko bi hteo da se vrati? Vi ste ovde i mislite da je ovo mesto dosta dobro, ali to je zato što vaše oči ne mogu da vide stvarnost stvari ovde. Jednom kad dospete tamo gore i osvrnete se, naći ćete da je ovde u ljudskom svetu jednostavno prljavo, i ne biste hteli da se vratite čak ni da se to od vas zatraži. I zato kažem da ona bića koja su se usudila da dođu ovamo i dobiju Fa treba ceniti. Ali progon starih sila je prouzrokovao da živa bića zgreše naspram Dafe, i postupci živih bića tokom ovog progona zaista su uništili puno ljudi, i uništili su puno života.

Pitanje: Kako hendikepirani učenici treba da se ponašaju u slanju ispravnih misli? Pitam jer moja desna ruka je obogaljena.

Učitelj: Onda možeš koristiti levu ruku. Nije bitno, jer u redu je čak i ako se ne koristi nikakva mudra dok se šalju ispravne misli. Ja sam od vas zatražio da koristite mudre da bih vam pomogao da imate snažniji osećaj da šaljete ispravne misli, da vam dam veći osećaj komande, to je sve.

Pitanje: Na Tajvanu, kako da ohrabrimo kolege kultivatore da se promene od pasivnosti do proaktivnog potvrđivanja Dafe, i da shvate koliko treba da cene poslednju vremensku etapu u Fa-ispravljanju?

Učitelj: Što se ovog tiče, zapravo, ja ni najmanje ne brinem za učenike na Tajvanu. Zbog stava vlasti prema Dafi tamo, to me puno ne brine. I zbog dostupnosti Fa, tamošnji učenici su vrlo dobri. Ponekad mi se čini da je ono što oni rade slično onom što se dešavalo svojevremeno dok sam bio u Kini. (Aplauz) Što se tiče malog broja ljudi u nekim krajevima kojima ne ide dobro, to je manifestacija procesa sticanja boljeg razumevanja učenika i procesa sazrevanja novih učenika, i sve to će postepeno postati bolje. Smetnje s kojima se oni sreću u njihovoj ličnoj kultivaciju nisu kao progon u kontinentalnoj Kini, ali naravno da će često biti testova za pojedince. Pa to kao kultivatori treba da shvatimo kako treba. Ne možete se plašiti teškoća i testova. Da li bi to bila kultivacija kad biste svoje dane provodili u potpunom komforu i sreći?

Pitanje: Kad učimo Fa s kineskim učenicima, mi pročitamo pasus na kineskom, a onda pasus na japanskom. Neki kineski učenici misle da je na ovaj način učenje Fa previše sporo i da nije tako efektivno kao što je čitanje u jednoj [jezičkoj] grupi.

Učitelj: Mislim da su oba načina dobra, u redu je da učenici koji govore japanski zajedno čitaju, a da kineski učenici zajedno čitaju. Šta god vam je lakše. Nema apsolutnog pravila. Radite šta god ljudima pomaže da napreduju.

Pitanje: Ja sam vrlo mlada. Kad vidim vezanosti u nekim kolegama kultivatorima koji su stariji od mene, ja se ne usuđujem da im to prenesem. Je li ovaj strah vezanost?

Učitelj: Ne boj se. Kad vidiš nešto što je pogrešno, možeš govoriti o tome. Čak i vrlo, vrlo mladi učenici mogu da govore o onom što sagledaju.

Pitanje: Poznajem učenika koji je pre nekoliko godina učinio krupnu grešku i zaista imao negativan efekat na Dafu. On je sada u vrlo teškoj situaciji. Treba li da mu pomognem?

Učitelj: Ako je osoba uradila loše stvari i prestala da vežba, onda je ne možete zvati učenikom. U ovom času vi ste okupirani objašnjavanjem istine, pa sami možete proceniti da li vredi potrošiti puno vremena da joj se pomogne. Da li se osoba i dalje može spasiti, i koji su plusevi i minusi kad se radi takvo nešto, imajući u vidu ono što sada imate, to su stvari koje vi treba da odlučite na osnovu okolnosti.

Pitanje: Tajvan je mesto gde se novine na kineskom najviše čitaju sem kontinentalne Kine, pa možete li nas malo uputiti u budućnost izdavanja dnevnih novina na Tajvanu.

Učitelj: Opet ću reći istu stvar: samo donesite odluku na osnovu okolnosti i sposobnosti naših učenika. Ne tražite od Učitelja da nešto potvrdi. Jednom kad Učitelj nešto kaže, vi ćete reći: “Učitelj je to rekao,” i zanemarićete to da li je to izvodljivo, da li postoje izazovi, i da li su uslovi zreli, i sve ćete zanemariti i insistirati da se to uradi. Zbog toga ja kažem da treba da planirate stvari na osnovu svojih okolnosti.

Pitanje: Kako da shvatimo: “Skidam nagomilanu prašinu, i sva njihova stvarnost je vidljiva”?

Učitelj: “Skidam nagomilanu prašinu”… od svitanja vremena u kosmosu sve do danas, prošla je neizmerna količina vremena. Uvek ima kosmičkih tela koja se raspadaju, baš kao u metabolizmu. Ona se raspadaju i onda se reformiraju, onda se formiraju i ponovo raspadaju. Zbog ovog ljudska nauka zapravo veruje da je velika eksplozija ono što je stvorilo univerzum. Prašina kosmosa pada prema dole i loši elementi neprekidno idu prema dole. Od gore do dole, nijedan nivo nije čist kao što je svojevremeno bio. Tri domena, posebno, su sve gora i gora; ona su tako dugo prekrivana prašinom, i prašina je sve deblja. Kad je Mesec poslat gore, on nije bio tako velik kao danas; sada je debljina njegove spoljne površine povećana desetinama kilometara. Znači kad se radi o: “Skidam nagomilanu prašinu, i sva njihova stvarnost postaje vidljiva,” živa bića su prekrivena nekim spoljnim faktorima, i mnogi loši elementi su učinili čak i sama bića nečistim, a čovečanstvo, konkretno, tokom progona Dafe kontroliše spoljno zlo. Kad se ove stvari očiste, mi ćemo još jednom pogledati i videti kakva su ta bića. To je značenje. (Aplauz)

Pitanje: Sveukupno planiranje i koordinacija su prisutni u svim stvarima. Kako to da vi ohrabrujete koordinaciju, ali ne i sveukupno planiranje?

Učitelj: Treba samo da se okupite i da razgovarate kako da radite stvari. Fa-ispravljanje ima sopstveni napredak. Zapravo, ono što vi radite su samo tri stvari; premisa je već određena. S tri stvari kao fokusom, vi otkrivate kako da ih dobro radite i istovremeno se dobro kultivišete i spašavate živa bića—najteži deo je spašavanje živih bića. Činiti stvari dobro je zapravo pitanje koordinacije. Kad ja kažem koordinacija, ja govorim o kooperaciji i dobrom zajedničkom radu. Potvrđivanje Fa je takođe kultivacija, i ako svi budete gledali unutar sebe, moći ćete dobro da sarađujete. Dafa je kultivacija i nema ničeg drugog. Učenici Dafe rade stvari na objašnjavanju istine da bi, pod jedan, spasili sva bića, a pod dva, da bi obuzdali progon, razotkrili progon i suprotstavili mu se. Pa povodom aktivnosti koje učenici Dafe organizuju i objašnjavanja istine kroz formu medija, nađite se skupa da isplanirate stvari, i to su stvari koje naši učenici Dafe rade kao pojedinci.

Pitanje: Da li su faktori izvan kosmosa ista stvar kao beživotna, nepomična voda?

Učitelj: Beživotna voda o kojoj sam pričao je samo oblik na određenom nivou kosmosa. Kosmos je toliko kompleksan da se to ne može opisati ljudskim jezikom. U izvesnoj tački, više nema čak ni vode, to više nije voda. Kosmos je neverovatno ogroman, i u svakom ogromnom domenu postoji fundamentalni razlog u pozadini stvaranja tog kosmosa, ali nijedan od njih nije najfundamentalniji razlog. Ali bićima u datom domenu, kad ona vide sve to, ona misle da je to fundamentalni razlog. To je sasvim uobičajena pojava.

Pitanje: Mogu li koordinatori u Dafa asocijacijama stavljati sebe iznad učenika? Učenici ne mogu da ih kritikuju, i glavni koordinator formira frakcije i klike.

Učitelj: Ja mislim da ako koordinator zaista ima taj problem, onda zaista treba da obrati pažnju na to. Zašto učenici misle tako o tebi, koordinatoru? Možda jeste slučaj da imamo puno problema? Sada zaista treba da razmisliš. Koordinatori, pa zapravo, kad kažem koordinatori, ili ljudi na odgovornim pozicijama, to je isto. Za šta su oni “odgovorni”? Možete li biti odgovorni za Dafu? Možete li zaista nositi to? Zapravo, vi ste samo oficiri za vezu, ljudi koji služe druge, i vi nemate moć ili vlast. Koordinirajte sve dobro, i to je najbolja funkcija koju možete imati pomažući Učitelju na površinskom nivou ljudi.

Ne čini se prikladnim reći da koordinatori okupljaju saveznike da bi oformili klike. Zar nije slučaj da svi koordinatori zapravo vode računa o učenicima i nadgledaju ih? Možda on ponekad izgleda bliže onima oko njega, pa možda drugi učenici imaju taj utisak. Ako neki učenici imaju probleme s koordinatorom i obznane nedostatke koordinatora među nekim učenicima, onda taj problem ne uključuje samo koordinatora. Ti se kultivišeš, pa zašto onda ne gledaš unutar? Vi podstičete protivljenje učenika prema koordinatoru, vi vodite grupu ljudi da ide protiv koordinatora, i to je neodgovorno i prema vama i prema Dafi. Ja gledam obe strane.

Što se tiče koordinatora, ti moraš biti dobar; a što se tiče učenika, ne možete se uvek fokusirati na koordinatore. Ti si učenik Dafe i svaka osoba kultiviše sebe, ali šta ti radiš? Da li samo pomažeš kultivatoru da se kultiviše? Zar ti ne kultivišeš sebe? Nije li to problem? Ali što se tiče koordinatora, da li zaista imaš ozbiljan problem? Ako ne možeš pomoći Učitelju da vodiš učenike u svojem području valjano, zar onda nemaš probleme i ti sam? Znaš li šta ja mislim? Ne mogu ostaviti iza sebe nikog od učenika Dafe. Svaka osoba je moja familija, pa kako možeš drugačije tretirati različite članove moje porodice? Ja ću vas definitivno podržati, koordinatori, kad je u pitanju rad za Dafu, a dobro voditi lokalne učenike je zaista krupan doprinos. Ima jedna izreka običnih ljudi: “Nemoj angažovati sumnjivu osobu; ako nekog angažuješ, nemoj sumnjati u njega.” Tako kažu obični ljudi. Dafa vas kuje, ali kao naši učenici Dafe vi treba da uklonite sve svoje vezanosti, uključujući vezanost za biti koordinator, tj. lider. Svi su kultivatori. Samo što si ti neko ko daje više drugima. Znači, koordinatori, to je ono što ja tražim od vas kao vaš Učitelj.

Raditi za Dafu je takođe kultivacija, i nijedan od metoda rada u društvu običnih ljudi nema ništa s tim kako treba biti koordinator u Dafi. Drugim rečima, ovaj oblik, tj. način, gde neko istovremeno ima zaduženje i običan je kultivator, ranije nije postojao. Vi istražujete sopstvene puteve i svaki Dafa koordinator kali sebe. U početku on možda nije bio mnogo dobar, ali vremenom će sazreti. A tokom tog procesa on će sigurno imati nedostatke i činiti greške, i to predstavlja proces kaljenja. Tako ja na to gledam kao vaš Učitelj. Ja ga ne mogu zameniti nekim drugim pre nego što on ne očvrsne do zrelosti, a zatim započeti da čeličim novu osobu od početka, jer u tom procesu bi bilo puno grešaka i učenici bi imali puno primedbi, i to bi čak uticalo na sveukupno stanje Dafe i poremetilo bi potvrđivanje Fa od strane učenika Dafe kao jednog tela.

Kad koordinator ima problem, učenici treba na to da mu ukažu i čak da mu to predstave na ozbiljan način. Što se učenika tiče, tebi Dafa treba da bude prva, umesto da stalno daješ prednost svojim mišljenjima i ukazuješ na to kako drugi nisu u pravu. Ako neki koordinator u Dafa asocijaciji zaista sprečava učenike da rade stvari, onda on ima ozbiljan problem, jer to se svodi na ometanje učenika Dafe da idu svojim sopstvenim putem potvrđivanja Fa. Ako je osoba zaista takva, onda treba da razmislimo da li je ta osoba prava; neće valjati ako ona tako nastavi dalje. Ali ako je drugačije, ili ako su neki učenici zapravo zabrljali stvari, i nisu spremni da slušaju savete koordinatora, pa to okrenu naopačke i tvrde da on ometa potvrđivanje Fa od strane učenika, onda to ne valja. U tom scenariju, zašto učenici Dafe ne mogu da pogledaju stvari sa stanovišta Dafe? Ja želim da svaka osoba sazre do zrelosti.

Gledajući ovo iz drugog ugla, vaši konflikti zapravo su testovi koje morate proći u procesu unapređivanja. Svi vi unapređujete sebe i svaka osoba treba da gleda unutar sebe. Na strani koordinatora, kad nastanu ti problemi, mi ne možemo reći da vi niste odgovorni—vi treba da snosite odgovornost za to. Kad niste dobro postupali vodeći tako veliku grupu učenika, odgovornost je velika, i to treba da shvatite. Kao vaš Učitelj, ja ne mogu ostaviti za sobom ni jednog učenika, i ja ću vam reći da kao koordinator, ti ne možeš ostaviti za sobom nijednog od mojih učenika. (Aplauz) Kad je učenik u dobrim odnosima s tobom, ti radiš s njim, a kad te neko ne sluša, ti ga izostaviš? Ne možeš biti takav, i kao tvoj Učitelj ja ne želim takvu vrstu koordinatora. Treba da koordiniraš na način koji omogućuje ljudima da rade zajedno, i treba neprekidno da se popravljaš na osnovu Fa i oformiš valjanu sredinu, tako da učenici Dafe mogu dobro da obavljaju poslove potvrđivanja Fa, poput objašnjavanja istine, spašavanja živih bića i obuzdavanja progona.

Pitanje: U poslednjih nekoliko godina, neki učenici Falun Gonga iz kontinentalne Kine su potrošili puno para da bi došli u Koreju da rade. Njihov imigracioni status je ilegalan, a njihov mesečni prihod je sedam do deset hiljada juana. Oni ne mogu da prepoznaju odgovornost koju ima učenik Dafe u periodu Fa-ispravljanja, i došli su ovamo samo da bi zaradili novac i slali ga kući. Čak kažu da je to Učitelj priredio. Hteo bih da pitam kako da ubedimo te učenike da se vrate u Kinu da potvrđuju Fa?

Učitelj: Kad učenik Dafe vidi da je situacija u Kini ozbiljna, da se još više učenika Dafe progoni, i da su mnogi ljudi sveta zatrovani, ako učenik Dafe ne radi stvari koje učenici Dafe rade, je li on i dalje učenik Dafe? U redu je napustiti Kinu da bi se radile Dafa stvari, ali ako neko ne radi Dafa stvari, kako on i dalje može zaslužiti da bude učenik Dafe? Bilo da su oni iz Kine ili izvan, oni i dalje treba da budu učenici Dafe. Jednom kad postanu isti kao obični ljudi, oni jesu obični ljudi. Znači, po pitanju ovih učenika, treba jasno da im objasnite da ako žele da ostanu tamo, potrebno je da rade ono što učenici Dafe treba da rade.

Pitanje: U poslednje vreme pojavile su se prilično velike razlike u mišljenjima i nerazumevanje među kolegama kultivatorima. Želim da upitam Učitelja, da li je to zbog toga što dalje idemo u fazama kultivacije, veće su razlike u nivou među kolegama kultivatorima? Ili je to zato što stare sile prave smetnje?

Učitelj: Istina je da rastu razlike u nivoima učenika, ali takođe nikad nije prestalo ni ometanje starih sila. Uvek kad postoje lični faktori u mišljenju učenika, oni će biti iskorišćeni. Ova pojava se više ne dešava tako puno. Zapravo, ja sam puno puta pričao o ovakvim stvarima. Učenici koji se kultivišu su kolektivan entitet, i manifestovaće se sve vrste misli koje još nisu uklonjene. Ako ne želite da gledate unutar sebe i kultivišete se, onda će nastati složena situacija. Znači, kad ovakvi problemi nastanu na nekom mestu, sigurno je da će postojati problem u učenju Fa u tom mestu. Svi oni koji su uključeni su [delimično] odgovorni i sami se nisu dobro kultivisali, barem po tom jednom pitanju.

Pitanje: Po čemu se mi razlikujemo od religije?

Učitelj: Dafa nema formu! Put kojim vas ja danas vodim je najčistiji. Mi smo odbacili sve što ima formu i gledamo samo na srce. Kultivacija je temeljac uzdizanja bića, dok će sve što je u vezi spoljne forme pokrenuti vezanosti. Gledajte koliko danas ima religioznih ljudi koji ne podržavaju Bude, Taoa i Bogove, već religijske forme. Ono u šta oni veruju nisu bogovi, već forma religije i cilj izgrađivanja religije—to je nešto sasvim drugačije. Verovati u bogove i verovati u religije—to je dijametralno različito. Religije pobuđuju ljudske vezanosti za same forme, i one su strašno uticale na ispravnu veru ljudi u bogove. Postoje faktori u formama koji utiču na napredak kultivatora.

Pitanje: Ponekad kad se sretnem s teškoćama, ne znam je li to rezultat moje sopstvene karme ili aranžmana starih sila.

Učitelj: Bez obzira je li aranžman starih sila ili karma, najpre treba da preispitamo sebe. Ja od vas tražim da se najpre pročistite čak i kad šaljete ispravne misli. Najpre pogledajte u sebe, pa ako otkrijete da imate problem, pobrinite se za njega. Tada stare sile ništa neće moći da urade; kad ne mogu da nađu ništa protiv vas, oni će ustuknuti. Naravno, ako u ovom vremenu stare sile hoće da ustuknu, to nema veze—potpuno ih počistite. Nakon što pročistite sebe kad sednete da šaljete ispravne misli, počistite ih. (Aplauz)

Pitanje: Nakon čitanja “Bubnjarska trupa” u Hongyin II, došao sam do shvatanja da kineska bubnjarska formacija ima dejstvo eliminisanja zla i ispravljanja Fa.

Učitelj: Da, zvuci vašeg bubnjanja nose u sebi Džen-Šan-Ren, i moći učenika Dafe se manifestuju u tim zvucima.

Pitanje: Mladi učenici na Tajvanu su formirali bubnjarski sastav u zapadnjačkom stilu. Ja mislim da treba da formiraju kineski bubnjarski sastav. (Publika se smeje)

Učitelj: Nemoj da te forma ograničava. Sve što učenici Dafe rade potvrđujući Fa ima moć. Zapravo, kineski bubnjarski je samo jedna ideja na koju su došli njujorški učenici. Mi često učestvujemo u paradama obične zajednice i hteli smo da pokažemo ljudima sveta običnu stranu života učenika Dafe. Uvek kad su paradirali, oni su bili u kostimima Tang dinastije, nebeskih devojaka itd., pa su se pitali: “Možemo li da smislimo nešto drugo?” I tako je nastala ideja sa kineskim bubnjarskim sastavom. Možemo koristiti razne oblike, pa ako imate ideju i smatrate da je izvodljiva, to će takođe biti u redu.

Pitanje: Bez obzira na okolnosti svi ćemo biti marljivi u Dafi i uvek ćemo slediti Učitelja na svakom koraku puta da bismo okončali svoju misiju potvrđivanja Fa.

Učitelj: Da, kao učenici Dafe, svi vi ovde biste mogli imati tu misao, i zbog toga su se desile krupne promene u situaciji potvrđivanja Fa na ovom svetu, zbog toga se zlo danas smanjilo i zato možemo da spašavamo živa bića. (Aplauz)

Pitanje: Ja mislim da neki učenici u Australiji ne slede Fa, već slede ljude i samo idu s gomilom, i oni remete Fa-ispravljanje i naše napore da spasimo ljude sveta. Ima i nekih učenika koji monopolišu stvari, a kad nisu sposobni da postignu nešto, oni to neće otvoreno reći svima. Oni ne diskutuju o stvarima sa svima i ne rade stvari transparentno. Drugi ljudi misle da oni rade sjajne, neverovatne stvari, kad zapravo oni nisu postigli ništa značajno i neće svima da kažu da su potrošili dragoceno vreme. Oni stiskaju one učenike koji zapravo rade stvari.

Učitelj: Poznata mi je situacija u Australiji. Neke ljudske vezanosti učenika su i dalje vrlo snažne. Učitelj gleda da vidi kad ćete svi moći da iskoračite iz sebe samih.

Pitanje: Ako nam organizacija običnih ljudi ne dopusti da učestvujemo u paradi pod imenom Dafe, možemo li da koristimo drugi naziv ili da uopšte ne učestvujemo?

Učitelj: Ako je to slučaj, onda naravno da ne možemo učestvovati. Da li im se učenici Dafe priključuju radi zabave? Učenici Dafe su došli da spasu živa bića, pa [se mi priključujemo paradama] da pokažemo Dafu ljudima sveta i obavestimo ih da je Dafa ovde. Ako nam oni ne daju da to činimo, onda naravno da nećemo učestvovati. Ali ne učestvovati nije rešenje—zašto nam oni ne dopuštaju [da koristimo ime Dafe]? Treba da razgovarate s njima i možete im objasniti istinu. Ako imaju skrivene političke motive, onda takođe možemo potegnuti zakonska sredstva; koliko god trajalo, potrebno je razrešiti to na fundamentalnom nivou.

Pitanje: Mediji koje su pokrenuli učenici Dafe u većini azijskih regiona nisu se razvili tako brzo kao u Severnoj Americi. Kako da ove stvari bolje radimo?

Učitelj: Samo radite stvari u skladu s a resursima koji su vam na raspolaganju i svojim trenutnim uslovima i situacijom. Učitelj vas ne tera da činite bilo šta i ne može vas toliko konkretno usmeriti. S potvrđivanjem Fa, vi idete svojim sopstvenim putevima, i ja ne mogu sedeti ovde i govoriti vam da treba da postignete neke stvari jer svaka situacija je drugačija. Radite stvari na osnovu svoje situacije u lokalu.

Pitanje: Tokom poslednje dve godine, samo mali broj učenika dolazi na vežbalište da radi vežbe. Je li istina da svi učenici izvan Kine mogu da vežbaju kod kuće?

Učitelj: Naravno da nije. Zapravo, ja znam da je glavni razlog to što su naši učenici preuzeli na sebe puno konkretnog posla da objasne istinu, i pošto su tako zauzeti oni imaju manje vremena da izlaze i rade vežbe. Ako je to slučaj, to je normalno. Ali ako nije, onda nije normalno. Saznajte više od tih učenika koji ne izlaze napolje.

Pitanje: Japanski učenici su imali smetnju tokom nedavnih aktivnosti. Šta da radimo?

Učitelj: Japan… pa, gde god da problem nastane, to je ono gde treba da idete da objasnite istinu. Japanski duh je ne odustati dok se nešto ne postigne. Dafa je dobra za ljude u svakom smislu, i uvek kad idemo da objasnimo istinu, mi zapravo sejemo seme Dobrote (Šan), čisteći rđave faktore na tom mestu, donoseći blagoslove životima tamo. Ljudi imaju stranu koja je svesna. U puno stvari, kad svi međusobno sarađuju, bolje će im ići. Nadam se da možete posvetiti manje pažnje i energije na to ko je radio dobro, a ko ne, ko je dobar a ko je loš, ili kakva je ova ili ona osoba—usredsredite svu svoju pažnju i uložite svu svoju energiju na potvrđivanje Fa. (Aplauz) Kad svi vi možete međusobno da sarađujete i dobro radite stvari na potvrđivanju Fa, tada uspostavljate svoju moćnu vrlinu. Kad komentarišete ko je dobar, a ko loš, bogovi vas čak neće direktno pogledati.

Naravno, neki ljudi zaista imaju probleme i treba ih kritikovati. Treba da rešimo problem iz osećaja odgovornosti prema Fa i to treba da radimo s dobrom voljom, dajući prioritet Fa i apsolutno treba da izbegavamo da koristimo pristup običnih ljudi.

Pitanje: Ja sam učenik iz Koreje. Neke kolege kultivatori žele da znaju da li je u redu da neke kolege kultivatori koji vode medije, dobijaju plate.

Učitelj: Evo šta sam u startu rekao ljudima: rekao sam da su učenici Dafe obavili dobar posao osnivajući medije i da treba da doprete do društva, uđete u pozitivan ciklus, postanete finansijski nezavisni, postanete baš kao regularni mediji koji mogu da isplaćuju plate i zadovolje njihove životne potrebe, da bi oni mogli da rade puno radno vreme—što bi naravno bilo sjajno—i postanu gigantski mediji. Ali dok ne stignete do te tačke da imate sredstava za plate, plaćati plate s novcem iz priloga naših učenika apsolutno nije dozvoljeno. Dok ostali izdvajaju za Dafu, možete li nešto dobijati od toga? Kao učenici Dafe treba da uložite šta možete—bilo da je to novac, napor ili šta god. Ako zaista možete da poslujete [kao ostali mediji] u društvu, i postanete profitabilni i plaćate zarade, onda čak i ako to nije puno, svi mogu dobiti deo, a kad bude više novca možete podeliti više. Ako tada imate više profita i možete da dostignete nivo isplate plata, onda će vaš Učitelj biti srećan zbog vas. Znači, uslov je da pre nego što dostignete tu tačku, ne možete isplaćivati plate iz priloga naših učenika.

Pitanje: Novinski projekat je uzeo više od 50 ljudi. Kako da bolje planiramo [svoje resurse]. Ovo je uticalo na druge projekte.

Učitelj: Treba dobro da koordinirate te stvari. Novine su u svojim ranim fazama, pa je potrebna pomoć puno ljudi, ali trudite se da ne trošite uzalud ljudske resurse. Pedeset i nešto ljudi je previše, jer treba da uzmete u obzir da svako treba da ide svojim sopstvenim putem i radi druge stvari. U početnoj fazi, izdavanje novina može biti dosta teško i zaista traži ljudstvo, ali nemojte ih previše angažovati. Te stvari treba dobro da koordinirate, jer objašnjavati istinu u drugim okruženjima je takođe važno.

Objašnjavati istinu direktno i objašnjavati istinu putem medija međusobno se nadopunjuju. Ne možete se osloniti na samo jedan način objašnjavanja istine. Kao što ste videli, u ovom času postoje razni načini, vi ste iznašli puno pristupa: Internet, TV, radio, deljenje video radova, pisma, faksovi, deljenje literature, lično objašnjavanje istine, a učenici u Kini lepe postere, i naravno rade se projekti koji se sukobljavaju sa zlom na različite načine. Vi zajedno koristite razne oblike.

Pitanje: Asistenti i koordinatori na raznim mestima u Koreji se previše često menjaju, a kad se neko imenuje ili razrešava, ne slede se principi. Smenjeno je puno učenika koji proaktivno rade kultivaciju u Fa-ispravljanju i koji su bili u prvom planu. Neki ljudi su već dva puta imenovani i razrešeni. Neki od onih koji su nedavno imenovani dobili su Fa pre samo nekoliko meseci i oni su po ceo dan zauzeti ljudskim poslovima. Učitelju, hoćete li mi molim vas reći da li postoji opšti standard za imenovanja i razrešenja Dafa asocijacije? Je li u redu da predsednik Asocijacije donosi odluke kako mu je volja?

Učitelj: Što se ovog tiče, mislim da ću dati sugestiju našim koordinatorima u Koreji: da bi se naši učenici mogli dobro kultivisati i da bi svi učenici sazreli u svojoj kultivaciji, nemojte praviti sve te promene, jer to zapravo guši entuzijazam učenika. Još jedno je što ako stalno ovako menjate ljude, vi menjate učenike pre nego što su sazreli kaleći se Dafa poslom, a onda sledeći koji se imenuje ponovo se smenjuje pre nego što sazre. Dafa posao se razlikuje od bilo koje vrste ljudskog rada. Vi pronalazite svoj put kroz neistražene vode. Otkrijte kako asistenti i koordinatori Dafe u različitim krajevima obavljaju posao i kale sebe do zrelosti, i pomozite im da sazre. Nikakvi zemaljski birokratski ili liderski načini ne odgovaraju Dafa kultivaciji, pa mi moramo pronaći svoj sopstveni način i omogućiti svima da se kale.

Naravno, ako koordinatori zaista razmišljaju u interesu učenika i to rade na osnovu Fa, i pokušavaju da pomognu toj osobi da ukloni svoju vezanost za to da bude lider, ja se neću protiviti. Ali ako to nije slučaj, onda to ne treba tako da radite. Sa strane koordinatora, ako mislite: “Imenovaću onog ko me sluša, a ako neko ne sluša, njega ćemo smeniti,” onda je to biti neodgovoran prema Dafi i taj pristup ne pristaje Dafa poslu. Koordinator često treba da razmenjuje misli sa učenicima, vidi sebe kao jednog od učenika, i ima stav “hajde da zajedno dobro radimo stvari”. Kad te učenici dobro upoznaju, Dafa posao će biti obavljen brže i bolje.

Ovo nije kritika. Samo sugerišem da treba da diskutujete s drugima. Što se tiče naših učenika, vi treba više da pomognete našim koordinatorima. Što se tiče naših koordinatora, zaista treba da unapredite komunikaciju sa našim učenicima—s više učenika i širim krugom učenika. Pazite da nastupite kao neka vrsta vođe. Ovo nije kritika. Samo vam dajem malo znanja. (Aplauz)

Znači, što se tiče korejskih Dafa učenika, puno puta vi ste zapravo obavili odličan posao i puno učenika Dafe tamo se dobro kultiviše. Uvek kad vidim da vam dobro ide, i posebno kad međusobno sarađujete u celini i imate velik učinak, mnoštvo bogova vas hvali. I igrali ste važnu ulogu u objašnjavanju istine i suprotstavljanju progone. Iskoristite svoje snage i stavite u pogon ispravne misli učenika Dafe, i budite još bolji. Kad ste dobri, to samo po sebi zastrašuje zlo. Učitelj se nada da će koordinatori dobro voditi sve učenike i nada se da će učenici Dafe potpunije sazrevati.

Pitanje: Želim da se u celini, potpuno saobrazim s Dafom, da solidno i marljivo napredujem u čistoti, dam sve od sebe da radim tri stvari, i da ne izneverim Učitelja, koji nas milostivo i uz napor spašava.

Učitelj: Ako svi vi imate ovakvo razumevanje, moći ćemo da obavimo svoje zadatke dobro. Pomenuo si kako vas Učitelj milostivo i uz napor spašava, ali ako mene pitate, ja bih rekao da ste vi oni koji su neverovatni, budući da ste dospeli do ovde gde ste sada. (Aplauz)

Baš sam juče govorio o nečemu: Znate li s kakvim sam učenicima u početku bio suočen? Bilo da je bila Kina ili druge oblasti, bilo je puno učenika koje sam kad su prvi put ušli u salu za seminar pogledao u publici i sagledao u njima svakojake zemaljske poglede koje su oni oformili među običnim ljudima, i jedva da je iko od njih zaista imao svoje sopstvene misli ili je mogao da gleda na stvari jasnog uma. Mnogi ljudi su se kolebali i čak i kad bi rekli da je Dafa sjajna, to nije bilo iz srca. Dodajte na to sve te predstave koje su oni imali, a neki ljudi su naučili sve vrste čigonga—toliko njih da su postali zavisni od toga. Mogu li se ti ljudi kultivisati u bogove? Kao što možete zamisliti, oni su bili miljama daleko. Ali stigavši dovde gde ste danas, zaista je veličanstveno ono što ste postigli.

Naravno, kao vaš Učitelj kakvu vrstu ljudi ja najviše cenim? Zapravo, bogovi to gledaju na isti način: neko čije razmišljanje je jasno—a ne mislim tu na ljude koji su lukavi ili pametni na trivijalan način, to nije ono što mislim, [ja govorim o] nekom ko ima svoje sopstvene ispravne misli, ima svoje sopstveno razmišljanje, ko mislim svojom glavom i nije pod uticajem bilo kakvih stranih poruka. Njegova glava nije zamagljena, i on nije [kao neki ljudi], gde kad drugi kažu da je nešto dobro, oni kažu da je dobro, a ako drugi kažu da je nešto loše, oni kažu da je loše, kao da nemaju svoj identitet Ali danas, vidim da ste svi racionalni i smireni, i vi radite stvari konsistentno. Istina je da više niste jedno od običnih ljudskih bića i više se ne biste mogli vratiti nazad, zaista ne biste. (Aplauz) Razlika između vas i običnih ljudi je prilično porasla.

Pitanje: Da li stare znaju za zakon uzajamnog podsticanja i uzajamnog sprečavanja?

Učitelj: Naravno da znaju. Nisu li stare sile izraz božanstvenosti?

Pitanje: Učitelju, pričali ste o tome kako je puno bogova htelo da se reinkarnira u vidu ljudi, ali nije bilo dovoljno ljudskih koža, pa su oni ušli u puno biljki i životinja. Pošto životinje ne mogu da dobiju Fa, je li istina da se oni mogu samo asimilovati s Fa?

Učitelj: Da, istina je, ali premisa je da njihov stav prema Dafi mora biti pozitivan. Svojevremeno kad sam širio Fa, da bih obezbedio da u budućem kosmosu ovaj Fa nikad ne zakaže i klone, morao sam ići pravim putem, pa sam postavio pravilo da životinje ne mogu dobiti Fa. Jednom davno, takođe je bio slučaj da životinjama nije dopušteno da dobiju Fa. A onda je tokom eona, sve postepeno počelo da se izopačuje i životinjama je dopušteno da se kultivišu, i vremenom se sve više životinja kultivisalo. Pa svojevremeno dok sam širio Fa i uspostavio pravilo da se životinje ne mogu kultivisati u Dafi, uh, moj bože, u svim različitim domenima su digli graju. Ali ipak, pravila su pravila. Ako životinja želi da dobije Fa, onda se može reinkarnirati kao čovek i ja ću joj dati šansu. U svakom slučaju, vi ste danas dospeli na ovaj svet, i u Fa-ispravljanju bez obzira da li ste životinja, biljka, ili bilo koja stvar, ja gledam samo na vaš stav prema Dafi. Za one koji su pozitivni prema Dafi, ja sve mogu razrešiti. Najuobičajeniji scenario je da izvedem da se ona vrati tamo odakle je došla, pošto se asimiluje. Ja mogu razrešiti to pitanje. Životinjama nije dopušteno da se direktno kultivišu u Dafi, jer bi to bilo nepoštovanje Dafe.

Pitanje: U ovoj finalnoj fazi Fa-ispravljanja, imamo kolegu kultivatora čiji član porodice (takođe kolega kultivator) prolazi kroz eliminaciju karme tako žestoko da su mu potrebne injekcije. Kao rezultat, oni ne mogu neometano da rade posao na potvrđivanju Fa, i oni utiču jedni na druge. Želim da pitam Učitelja da li je uzrok ovome njihov sopstveni problem ili smetnja?

Učitelj: Za kultivatore, ništa nije slučajno. Obično ima veze s procesom napredovanja kultivatora. Ako je to novi učenik ili neko ko nije marljiv, onda će ta situacija nastati kad on ne prođe test kako treba. Ali ako se ovako ozbiljna smetnja desi dok učenici Dafe potvrđuju Fa, onda mora da nas proganjaju mračni pomoćnici ili truli demoni. Šaljite ispravne misli da biste ih eliminisali. Novi učenici ili učenici koji nisu dovoljno marljivi, treba da gledate i više se preispitate po ovom pitanju.

Pitanje: Nedavno je koalicija za slobodu govora i ljudska prava bila domaćin simpozijuma u Tokiju o trenutnom stanju ljudskih prava u Kini i globalnim naporima da se Đijang privede pravdi. Neko iz Japanske Falun Gong asocijacije je održao govor na konferenciji, a drugi govornici su uključili one iz globalne akcije spašavanja i Globalne koalicije da se Đijang privede pravdi. Neke kolege kultivatori misle da ovakav tok događaja nije bio baš kako treba.

Učitelj: Ne možete tako posmatrati stvar. Ako treba da priznamo činjenicu da su obični ljudi došli da nas podrže, nije li bolje da tu učestvujemo? To bi bilo kao da ljudi sveta žele da potvrde Fa, ali mi to ne odobravamo Mi obuzdavamo progon i razotkrivamo ga, i ako su obični ljudi uključeni, to ne znači da se mi mešamo u politiku. Dok sam ja širio Fa, nisam gledao na organizaciju i nisam gledao ni na kakvu formu, samo sam gledao srca ljudi. Nije bitno koja je organizacija, dok god to nije kriminalno podzemlje, ili jedna od onih užasno prizemnih i iskvarenih organizacija ako nam priđe da bi podržala Dafu, mi treba da damo ljudima šansu da potvrde Fa—nismo li ovamo došli da spasimo sva bića? Čak i ako pojedinci iz tih zbilja rđavih grupa, koje sam upravo pomenuo, imaju srca da dođu da potvrde Dafu, onda i dalje treba da im date priliku, zar ne?

Ali jedno treba imati na umu: učenici Dafe apsolutno ne treba da učestvuju u nekim [političkim] stvarima koje organizuju obični ljudi—ako to nema nikakve veze sa našim Falun Gongom, onda ne možete učestvovati. Ali ako ljudi nešto organizuju da bi podržali Falun Gong, onda ne bi bilo u redu kad ne bismo bili deo toga.

Pitanje: U Džuan Falunu, tačka na taičiju je plava, crvena ili crna, ali na nekim materijalima je odštampana bela. Je li to pogrešno?

Učitelj: Zapravo, znate, boje u dimenzijama kosmosa—crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, indigo i ljubičasta—one se menjaju. Taiči simbol odražava taoistički pogled na kosmos, pa mi samo možemo reći da je to simbol koji predstavlja taoistički sistem. Na primer, vrste crno-crveno i indigo-crveno o kojima sam pričao imaju formu taoističkog sistema. Po pitanju otvaranja Taičija, ja sam to dalje istražio, i on treba da bude providan, tj. beo—otvaranje obe vrste taičija je belo. Zapravo, to je samo znak u svom pojavnom obliku.

Pitanje: Moje dete sebe naziva učenikom Dafe, i ono voli Fa, priča drugima o Fa i objašnjava istinu. Ali neće da se prihvati učenja Fa ili vežbanja. Je li u redu ako ja to od njega zatražim?

Učitelj: Ako je dete previše malo, ne možete ga terati. Kad je dete vrlo malo, ono sledi ono što roditelji rade. Kad je starije i može da uči Fa samostalno čitajući knjige, onda se ono samostalno kultiviše.

Pitanje: Čini mi se da u Singapuru ima kolega kultivatora koji često razmišljaju o Dafi s ljudskim predubeđenjima. (Učitelj: Da) Kako da rešimo ovaj problem?

Učitelj: Da, u svemu što rade učenici Dafe, oni to treba da rade na osnovu Fa i misle o stvarima u smislu Fa. Zaista ima nekih učenika čije su ljudske vezanosti prejake i ima nekih koji su činili rđave stvari ljudima iza leđa. Sve to posmatram.

Pitanje: Dok pročišćavam sebe pre nego što ću izgovoriti reč “Mie” da eliminišem zlo, smem li da mislim o reči “Ču”?

Učitelj: Naprosto radi kako sam ja rekao. Bez obzira šta smisliš, ono što sam vam ja rekao da radite je definitivno najmoćnije. (Aplauz) Nekim ljudima večito nedostaju ispravne misli, i uvek kad požele da se naprave pametni oni smisle nešto drugačije. Tada će vas iskoristiti demoni, i vi ćete skrenuti i imati probleme. Oni koji su skrenuli, nisu skrenuli preko noći. Postepeno su počeli da budu takvi.

Pitanje: Svi honkonški učenici šalju svoje pozdrave Učitelju. Kako učenici Dafe treba da se postave prema aktivnostima koje organizuju obični ljudi, a koje imaju političke i druge ciljeve?

Učitelj: Ono što obični ljudi rade nema ništa s nama. Ali kad nas obični ljudi podržavaju protiveći se progonu Falun Gonga ili kad se suprotstavljaju kineskom kršenju ljudskih prava, ne možete reći da to nema veze s Falun Gongom. U Hong Kongu, u ovom času, kad nas obični ljudi pozovu da budemo deo stvari koje su u vezi s nama i ako je to miroljubivo i racionalno, onda možemo učestvovati. Samo kažem da Hong Kong može učestvovati. Ako nema nikakve veze s nama i nije ni u kakvom odnosu sa nama, onda ne možemo učestvovati. S ovim morate biti načisto.

Nedavno, kad su se suprotstavili Članu 23, na primer, kad se dešavao taj veliki, dinamičan događaj, nisu li oni to radili za Falun Gong? (Učitelj se smeje) I pošto se to desilo, demokratski aktivisti, ljudi iz različitih grupa u društvu, ljudi iz političkih krugova, i mnogi ljudi iz društva su počeli da pažljivo razmatraju Falun Gong. I zato mislim da javnost u Hong Kongu sada ima jasno razumevanje Falun Gonga. Naravno, kao što izreka kaže: “ako svuda okačiš najavu, nepismeni će i dalje biti neobavešteni,” što znači da i dalje ima nekih koji su izostavljeni, sigurno je da i dalje ima ljudi koji ne znaju istinu, i zbog toga treba da nastavite da radite stvari na objašnjavanju istine.

Pitanje: Kako Hong Kong može da odigra bolju ulogu koristeći medije da potvrdi Fa?

Učitelj: Novine treba postepeno da uđu u pozitivan ciklus u društvu i postanu medij za široke mase. Mediji koji vode učenici Dafe će definitivno postati mediji za široke mase. (Aplauz) Ne samo da će postati mediji za široke mase, već će u budućnosti biti najveći mediji na svetu. (Aplauz) Zapravo, okvir za novine koje vodite je već najveći. Uzmite medije u bilo kojoj zemlji, on pokrivaju samo zemlje u tom regionu. Bez obzira koliko je zemlja velika, to je i dalje samo nacionalni medij, iako se novine mogu distribuirati u drugim zemljama. I nijedne od njih nemaju toliki uticaj.

Ranije su neke novine na kineskom jeziku imale široku distribuciju, ali kasnije su mnoge od njih prodate, i sada su izgubile osećaj za pravdu i ne usuđuju se da objavljuju istinu. Ako neko želi da vidi istinite izveštaje, on mora da čita medij koji vi vodite.

Li Hondži
12.04.2004.