Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Međunarodnoj Fa-konferenciji na Menhetnu 2005.

(Oduševljen aplauz)

Dobar dan svima! (Oduševljen aplauz) (Publika: Dobro jutro, Učitelju!)

Naporno ste radili! (Aplauz) Kao učenici Dafe, vi prolazite kroz iskušenja i poteškoće, kalite se i postajete sve zreliji i zreliji. Isto važi bez obzira da li ste učenici Dafe u Kini ili izvan nje—vi postajete sve racionalniji, sve bistrije glave i sve svesniji kako treba da idete svojim putem. Sad kad ste suočeni s progonom, suočeni sa svim vrstama negativnih mišljenja, možete se racionalno izboriti s tim. A kad objašnjavate činjenice, vi to radite iz želje da spasite živa bića, pa imate veliko dejstvo.

Sadašnja situacija pokazuje da se sada, a posebno posle objavljivanja Devet komentara, mnogi ljudi sveta bude. Kineski narod, više od ostalih, je predugo držan u mraku od strane lažnih pojava stvorenih zlom kom ideologijom. Ljudi postepeno postaju bistre glave i njihova prava priroda oživljava. Od objavljivanja Devet komentara, vi ste doživeli puno stvari, svakojakih stvari—i pozitivnih i negativnih. Ono što je najuočljivije, desetine hiljada ljudi dnevno istupa iz Partije i ovo je prestravilo zlu avet opake Partije i rđave ljude. Sada, pre njenog neminovnog kolapsa, zlo još jednom govori—dok podbunjuje ljude, zbunjuje i truje ljude, i smišlja laži—da se mi bavimo politikom. Iako se vi zbilja ne bavite politikom, ono insistira da se bavite. Uvek kad su progonili i napadali ljude, oni su smišljali laži, podbunjivali ljude i pokušavali da opravdaju svoj progon. A kad nekog napadnu, oni uvek tu osobu nazivaju imenima kakvim hoće. Učenici Dafe samo rade stvari koje učenici Dafe treba da rade. Oni su razboriti i racionalni i znaju šta rade, pa ih nijedna od zlih laži ili optužbi koje niču iz partijske kulture ne može omesti ili uzdrmati.

Kad su u pitanju kultivatori, na njih ne mogu uticati nikakvi pristupi običnih ljudi, smicalice, progon, podbunjivanje, ili konfuzija i trovanje, a te stvari još manje deluju na učenike Dafe. Progon sada traje već tako dugo, a ono što je smešno je da te hulje, pokvareni špijuni i kolovođe bande nevaljalaca koji su imali učešća u progonu učenika Dafe i dalje nisu uspeli da vide ko su učenici Dafe, oni i dalje ne znaju šta su zapravo ti kultivatori, pa oni i dalje na njima koriste te pristupe običnih ljudi. Nije li to smešno? Zaista, istina je da kad obični ljudi gledaju na površinu stvari, kad gledaju stvari razmišljajući kao obični ljudi, i posebno kad posmatraju stvari izopačenom logikom i predstavama Partije, oni ne mogu da shvate misaoni domen kultivatora. Kad posmatraju mislima običnih ljudi, ništa se ne uklapa; ništa od pristupa koje su rđavi ljudi koristili nije upalilo. Nikad nijedan pokušaj onih na ovom ljudskom nivou da utiču na nivoe i domene više od ljudskog sveta neće uspeti.

Od objavljivanja Devet komentara, mnogi obični ljudi koji su bili pod uticajem laži zle aveti zlobne Partije govore da smo mi počeli da se bavimo politikom. Ali kao što svi znate, mi nismo “počeli da se bavimo politikom.” Pa čak i ako progonjeni ljudi postanu politični, to nije nešto čega se treba stideti; to je jedino logično i prirodno. Ali ništa od onog što smo mi uradili nema u pozadini političke motive; mi ne radimo stvari sa političkim motivima. Kako bi se istinski kultivatori mogli ikako petljati u svetovnu politiku? Fa-ispravljanje se dešava u kosmosu; trenutno kultivatori Dafe potvrđuju Fa i njihov cilj je spašavanje živih bića. Tokom perioda Fa-ispravljanja, u svrhu potvrđivanja Fa, učenici Dafe mogu da koriste bilo koju formu iz običnog društva koja ide u korist Fa-ispravljanju, ali čak i tada oni koriste stvari samo selektivno na osnovu onog što je potrebno da se spasu živa bića. [To je u redu] jer je sve u Tri domena stvoreno za Fa-ispravljanje. Kad ugledaš živa bića koja je potrebno spasiti, ključno je spasiti bića. Kad mi koristimo te stvari sveta ljudi, to se radi tek nakon pažljivog razmatranja šta živa bića mogu da shvate i šta im može pomoći da budu spaseni. Formiranje Tri Domena bilo je zbog današnjeg Fa-ispravljanja, i svo obilje stvari i živih bića u Tri domena došli su zbog Fa-ispravljanja, stvoreni su zbog Fa-ispravljanja i oformljeni su zbog Fa-ispravljanja. Drugim rečima, sva živa bića i mnoštvo stvari došli su ovde zbog toga. I svaki događaj je uspostavljen, stvoren, oformljen za ovo Fa-ispravljanje. Za vreme ovog Fa-ispravljanja učenici Dafe mogu da koriste po volji svaki metod koji olakšava spašavanje živih bića, dok god je to nešto što ljudi sveta mogu da shvate i tako mogu biti spaseni. Uprkos tome, mi koristimo stvari selektivno i na dobar, čestit način.

Uzmimo na primer Devet komentara. Primarni cilj objavljivanja Devet komentara je da se razotkrije priroda KPK da bi ljudi koje je KPK zavela mogli da sagledaju šta je ona, da prepoznaju njenu zlobu i tako budu spašeni. To je učinjeno zbog toga što kad su učenici objašnjavali istinu, mnogi ljudi su ih odbijali jer su bili pod uticajem zle aveti zlobne Partije i propagande partijske kulture koju su koristili rđavi ljudi iz KPK. Mnogi ljudi bi naglo rekli: “Ako Partija kaže da ste loši, onda jeste loši”. I mnogi ljudi čije je razmišljanje bilo izopačeno usled partijske kulture bi rekli: “Da sam ja na njihovom mestu i ja bih to suzbio, kao KPK.” Pored toga, mnogi ljudi i dalje su obmanuti i oni puno veruju u ono što kaže propagandna mašinerija pod kontrolom KPK; oni čak i dalje veruju barapskom režimu KPK, i dalje smatraju njihove opake doktrine za istinu. S takvom situacijom pred nama, šta da radimo? Možemo li jednostavno prestati da budemo milostivi? Možemo li onda ne spasiti te ljude? Naravno da treba da ih spasimo. Kao što sam uvek govorio, niko od Kineza danas nije jednostavan, ili običan. Nemojte da vas prevari činjenica da ljudska koža izgleda isto—osoba koja upravlja njime zapravo više nije onaj ko je to bio i u većini slučajeva upravljaju bića koja su sišla s visokih nivoa. I puno je kraljeva različitih naroda koji su se kroz istoriju reinkarnirali u Kini. Pa je grupa ljudi u Kini danas daleko od obične. Samo što kad se osoba reinkarnira ili kad božansko biće siđe dole na ovaj svet, ono ulazi u opsenu, a ljude u opseni je lako iskoristiti. Ali svi oni su trebali da dobiju Fa i budu spašeni, i imaju odlične sudbinske veze.

Mnoga bića ako dođu u Tri domena, ona nemaju načina da se vrate odakle su stigla. Nijedno biće u istoriji koje je došlo ovamo da preuzme ljudsko obličje nije se vratilo. I nema slučaja u prošlosti da su se ljudi uspešno kultivisali u bogove, a da pri tom to bude osoba sama ta koja je uspela. Uvek je to bila sporedna duša osobe koja je koristila glavno telo osobe da se kultiviše, dok se prava, glavna duša osobe—sama osoba—nikad nije kultivisala do uspeha. U slučaju onih koji su se dobro kultivisali, nakon celog života kultivacije neko s njihovim likom zaista je uspešno završavao kultivaciju, ali to je bila sporedna duša, dok je glavna duša—ili ta osoba—morala ponovo da uđe u ciklus ponovnog rađanja. Drugim rečima, razmislite zašto se tako puno bića s visokih nivoa usudilo da preuzme tako opasan rizik i dođe ovamo u Tri domena. Oni su bogovi, pa kako da ih ne spasimo? Nisu li oni došli da dobiju Fa? Ako na to gledate iz druge perspektive, nije li njihova smelost da dođu ovamo način potvrđivanja Fa-ispravljanja i polaganja svoje nade u Fa-ispravljanje? Zato sam rekao da ih ne možemo ostaviti iza nas, i da ih moramo spasiti, smisliti način da ih spasimo! Iako su možda zbunjeni u ovom času, ili su možda izgubili svoju sposobnost da prepoznaju istinu i stvarnost, usled toga što su njihovi koncepti vremenom iskrivljeni partijskom kulturom, mi i dalje moramo nalaziti načine da ih spasimo.

Najveća prepreka u ovom času je to što partijska kultura utiče na živa bića i sprečava ih da vide ili čuju istinu. U ovakvoj situaciji, Devet komentara je objavljeno s ciljem da se pomogne ljudima da sagledaju fundamentalnu prirodu KPK. Jasno sagledavši njenu zlu prirodu i shvativši da je zlobna Partija iskvarila našu kulturu, mnogi ljudi su prestali govoriti da veruju u Partiju i mnogi ljudi su prestali da veruju u tu hohštaplersku vlast. Naš cilj i polazište nisu po svojoj prirodi politički, i mi ne želimo političku moć običnih ljudi. Mi spašavamo ljude! Ako KPK, dok je u samrtnom ropcu, i dalje bude pokušavala razne taktike da bi ometala spašavanje živih bića, onda mi imamo druge načine da to rešimo—Buda Fa nema ograničenja! (Oduševljen aplauz)

Ovo Fa-ispravljanje cilja da spase sva bića. Bez obzira je li biće bilo dobro ili loše, koliko god da su krupne greške koje je ono pravilo tokom istorije, ništa od toga neće mu se stavljati na teret. Kad je ceo kosmos postao loš, u nekim slučajevima znaš da su neka bića činila loše stvari, a u nekim ne znaš, pa gde je poenta određivati ko je dobar, a ko nije ili ko zadovoljava, a ko ne? Pa se na te stvari ne gleda i svako je trebalo da bude spasen. Ali ima jedna stvar, koja je najvažnija od svih: Fa-ispravljanje kosmosa ne sme se ometati. Zato je za sva bića u celokupnom kosmosu, uključujući tu i ljude u Tri domena, njihov stav prema Dafi od najvećeg značaja. To je jedini standard—mi smo hteli gledati samo na stav ljudi prema Dafi danas. Drugim rečima, namera ranije nije bila da se eliminiše zlobna KPK iako je počinila svako zlodelo koje se može zamisliti, stvorila je tu pokvarenu partijsku kulturu, i ubila je nebrojeno ljudi i drugih života. Jer u Fa-ispravljanju, sve što nije ispravno je moglo biti ispravljeno i čak ne bi bilo potrebe za kultivatorima da se direktno bave njima, tj.da ih poprave—te stvari bi se ispravile na fundamentalnom nivou tokom Fa-ispravljanja. Drugim rečima, te stvari ne bi se uopšte dirale na površinskom nivou. Čak i te zle aveti zlobne partije mogle su biti ispravljene i pretvorene u dobra bića. Ali tokom ovog Fa-ispravljanja, ono što je korisno za društvo na nivou običnih ljudi [postalo je predmet progona]. U godinama kad je Falun Gong rasejavan u kineskom društvu, to je dovodilo do fundamentalnih promena kod mnogih ljudi, njihov moralni standard se popravio i postali su fizički zdravi. KPK zna da je njegova politička moć nelegitimna, pa bez prestanka laje o “stabilnosti” i želi da zaštiti svoju političku moć. Naravno, sve to su stvari običnih ljudi i mi ignorišemo ono što oni rade. Ali kad je Dafa rasejavana u Kini, je li to bilo dobro za ljude u tom društvu? Nije li efektivno stabilizovalo to društvo? Kad su ljudi želeli da čine dobro, kad su svi oni ispunjavali svoje odgovornosti na poslu i kad su se svi oni ponašali kao dobri ljudi u svakoj situaciji, ta mentalna snaga se pretvarala u materijalnu snagu, pa razmislite koliko ekonomske koristi bi to donelo zemlji i njenom narodu i koliko bi dobra donelo. Pomoglo je da se povrate moralni standardi populacije—pomislite koliko bi to društvo postalo stabilno. A ko je upravljao tim društvom i ko bi od toga imao koristi? Nije li to očigledno? Ali ta zlobna partija opsednuta od strane zle aveti i njena banda rđavih ljudi, koji su se navikli da čine zlo po volji i bez ograničenja, ipak su odlučili da nas progone. Pa onda, pošto su se oni opredelili za progon, od prvog dana bogovi su odlučili da ih istrebe. Oni će morati da plate za sve što su učinili učenicima Dafe za vreme progona i za to što su zatrovali ljude sveta. Ali zapravo, još veći njihov greh je to što su omeli Fa-ispravljanje.

Znate, u Fa-ispravljanju puno bića u drugim dimenzijama biva momentalno eliminisano dok prolazi moćna struja Fa-ispravljanja. To se vrlo brzo odvija. Ipak, bez obzira koliko brzo sveukupno Fa-ispravljanje gura napred, to i dalje podrazumeva proces. Jer dimenzije kosmosa se sastoje od različitih vremena. Svaka planeta ima sopstveno vreme, svaka čestica ima sopstveno vreme, svako područje oformljeno česticama ima sopstveno vreme, i svako područje oformljeno planetama ima sopstveno vreme. Područje devet planeta, Mlečni put, druge galaksije, celokupnost svih galaksija, ovaj univerzum, univerzumi izvan ovog univerzuma, univerzumi većeg raspona… svi oni imaju sopstvena vremena. Vremena u svakom od univerzuma i kosmičkih tela su drugačija, a razlike su krupne. Gledajući iz perspektive celokupnog kosmosa, čini se da se ovo Fa-ispravljanje kosmosa završava potezom ruke. Ali dok ta ruka pravi potez, vreme u drugim dimenzijama je toliko brzo da su prošle hiljade godina. U nekim dimenzijama vreme protiče skoro istom brzinom kao potez rukom. U nekima su potrebne stotine godina ili hiljade godina. Na ovom mestu ljudskih bića zbilja nije toliko loše—prošlo je samo nekih 12 godina otkad je započelo Fa-ispravljanje. Mada, naravno da je Učitelj radio na ovome pre nego što je počeo da prenosi Fa. Činjenica je da je vrlo brzo napredovalo. Te zle aveti i rđavi ljudi koji su počinili zlo učenicima Dafe rade to samo tokom ove razlike u vremenu, pre nego što ovde stigne Fa-ispravljanje. Potrebno vreme je zapravo vrlo kratko. Da je vreme čovečanstva priređeno da napreduje istom brzinom kao Fa-ispravljanje, onda bi ovo bilo gotovo dok se zamahne rukom. Čini se da je ovde na mestu ljudi vreme razvučeno, ali ono se zapravo vrlo brzo kreće. Pošto brzina Fa-ispravljanja mora biti vrlo brza, brzina kojom gura napred prevazilazi sva vremena u kosmosu. Stare sile u kosmosu takođe brzo deluju kako bi omele Fa-ispravljanje, i vreme u Tri domena se u vezi s tom ubrzalo.

Ranije sam vam rekao da je vreme ovde među ljudskim bićima postalo vrlo brzo. Pričao sam s vama o tome u nekoliko prilika, i [njegov tempo se menjao više puta. U jednom trenutku sam rekao da jedan dan sada prođe za ono vreme koje je nekad bilo sekund, a kasnije sam vam rekao da jedna godina sada prođe za vreme koje je nekad bilo minut. Ali iako je korak tako brz, bića ovde to ne mogu da spaze. A to je stoga što predmeti unutar ovog mesta i svi ovdašnji faktori, u skladu s tim, idu bržim korakom. Vreme i prostor su stvorili različite sredine u kosmosu i različite oblike dimenzija. Bića i sve što je ovde ubrzava zajedno s vremenom. Zato ne možete da zapazite ubrzanje. Ne samo da Fa-ispravljanje gura napred brzim korakom, već i staro stanje stvari takođe operiše ubrzano. Sa svim tim, vreme je sada vrlo kratko. Materija koja sačinjava ljudska bića ima svoja ograničenja, pa ako vreme brzo prolazi, živa bića u Tri domena to neće moći podneti. Sada je skoro stiglo do limita onog čemu se ljudska bića mogu prilagoditi u smislu vremena. Jedini način kako ljudska bića mogu da opaze vremensko ubrzanje, u poređenju s onim kako je bilo ranije, je osećaj koji se možda zasniva na njihovim utiscima. A stariji ljudi ovo još bolje znaju: ranije je izgledalo da se puno toga može uraditi u jednom danu, jedan dan je izgledao dug i činilo se kao da nikad neće pasti mrak, dok sada zora dođe ubrzo posle sumraka, pre nego što stignemo da uradimo puno toga. Druga stvar je što ljudsko telo nije sposobno da isprati [ako se vreme previše ubrza]. Materija u svakom sloju je podložna ograničenjima tog sloja, pa materijalni elementi ne bi to mogli izdržati. Brzina Fa-ispravljanja je, zapravo, ekstremno brza. Bez obzira koliko ta bića mogu biti osiona i svirepa, njihov strašni kraj je neizbežan! (Oduševljen aplauz)

Od objavljivanja Devet komentara, kroz objašnjavanje činjenica i spašavanje živih bića, učenici Dafe su zaista pomogli mnogim ljudima da shvate stvarnu situaciju. I može se primetiti da su mnogi ljudi hteli da istupe iz Partije i distanciraju se od te zle stvari. Hajde dalje da razmotrimo. Neki ljudi bi mogli reći: “Ja nemam potrebe da odbacim Partiju. Znam da ne valja i odavno sam prestao da im plaćam dažbine.” Ali ovo nije slučaj kad samo pomisliš pa će se važiti. Svojevremeno kad ste oduševljeno podigli pesnicu i zakleli se na smrt pred krvavo-crvenom zastavom, rekli ste da biste za nju dali svoj život, da ćete joj posvetiti sav svoj život. Pa ako danas jasno ne obznanite svoju nameru i istupite, može li se to važiti? Mislite da se važi samo ako u glavi imate tu misao? Ljudske misli su nestabilne. Mozak osobe je samo fabrika za obradu, i svakojake poruke i informacije idu kroz ljudski mozak, igraju ulogu i prikazuju se, i utiču na tu osobu. Poreklo misli osobe je krajnje kompleksno. Pa ako hoćeš da oceniš ponašanje osobe, šta ona radi i kakva je osoba, moraš sagledati njene postupke. Njene misli se ne računaju. Zašto uvek cenimo osobu po postupcima? Ako osoba želi da učini nešto loše, ne možete je optužiti za zločin pre nego što to učini; možete je optužiti tek kad to učini. Jer izvor misli osobe i same misli su krajnje nestabilni. Osoba ima glavnu dušu i sporednu dušu(e), ona ima svakojake predstave oformljene nakon rođenja i deo njene prirode su dobro, kao i zlo. Takođe postoje spoljni faktori koji igraju ulogu. Postupci osobe su pravi odraz te osobe. Pa kako to bogovi vide, zla avet i zlobna Partija su već inkriminisani zbog toga što su proganjali učenike Dafe i ometali Fa-ispravljanje. Oni ih sada smatraju najvećim zlom i odlučili su da ih eliminišu. Kako će onda biti eliminisani? I ko će biti uključen u eliminaciju? Hoće li biti dovoljno eliminisati samo zle aveti zlobne Partije? Članovi Partije i Omladinskog saveza koji su pomagali zloj aveti zlobne Partije da čini rđave stvari licitiraju zlo na ovom svetu. Drugačije rečeno, čak i ako niste učinili ništa loše, ako ste jedan od članova, onda ste komponenta koja je ojačava, čestica zla, i time ste meta za eliminaciju. Šta više, [zla avet (i)] ima dejstvo na sve dimenzije u Tri domena, posebno u ljudskom svetu. Mnogo ljudi je postalo deo toga iako nisu naterani i bivaju iskorišćeni uz pristanak, i pomažu. Budući da je tako, nije li onda ono što čeka članove KPK nešto strašno?

Dugo vremena ta zlobna Partija s njenom zlom aveti je ciljano dovlačila u svoje redove ljude koji su uvaženi, sposobni i istaknute ličnosti, da bi ojačala sebe, pokazala da je velika i da bi izgledalo kao da je sačinjena od fenomenalnih pojedinaca. Istina je, čak i zlo zna da ti ljudi ne moraju biti iskreni i zato bivaju žrtvovani svaki put kad naiđe politički pokret [KPK]. Ipak, kad dođe vreme da se izravnaju računi sa zlobnom Partijom, i kad se zaista desi Fa-ispravljanje ljudskog sveta, ništa od toga neće biti uzeto u obzir; dok god si njen član, sve će momentalno biti počišćeno u tom procesu. Pošto učenici Dafe spašavaju živa bića, oni informišu ljude o istini—čak i ako ih oštro progone—do kraja koristeći svaku priliku i rizikujući sopstvenu bezbednost. Oni saopštavaju ljudima sveta ove stvari i spašavaju ih. Neki ljudi ipak neće slušati, a odbijajući da čuju, pa, oni su zauzeli svoj stav. Neki ljudi su pročitali [Komentare] ali i dalje neće da istupe, u kom slučaju njihovo nepovlačenje takođe iskazuje njihov stav.

Učenici Dafe rade to što rade iz samilosti i želje da spasu ljude, dajući sve od sebe da spasu ljude. Od prvog dana do danas, mi smo stalno spašavali živa bića i nikad nismo uradili ništa posebno da postignemo bilo kakvu svetovnu političku stvar. Mi ne marimo za političku moć. Cilj kultivatora je da ode izvan ljudskog sveta i postigne ispunjenje svog bića. Kad je vezan za sticanje zemaljskih stvari ili za ličnu korist, on ne može dostići ispunjenje. Kad se kultivator kultiviše na ovom svetu, on treba da se oslobodi svih vrsta ljudskih vezanosti i tek onda može postati božansko biće. U suprotnom, bilo koja vezanost, ili bilo koji element u ljudskom svetu koji preteže u tvom umu, postaje katanac koji te vezuje dole i sprečava da odeš. Zbog toga kad potvrđujete Dafu i spašavate živa bića, vi se istovremeno kultivišete. Vama je svima to sasvim jasno. Drugim rečima, mi ionako ne težimo ljudskim stvarima.

Obični ljudi—ljudi koji nisu dobili Fa, ljudi koji ne znaju šta su učenici Dafe i oni koji su izvan kultivacije—su nesposobni da shvate Dafu i učenike Dafe. U umovima ljudi danas, lična korist je broj jedan. Puno je demokratskih aktivista i ljudi iz raznih ne-vladinih političkih grupa koji se takođe protive zlobnoj KPK. Ali ja nalazim da im je teško da nešto postignu. A njihovo ponašanje je ponekad vrlo loše i problematično. Kad bi im tamo zaista bila poverena politička moć, da li bi to valjalo? Oni su tako snažno vezani za lični interes. Sada, čak i pre nego što su puno toga učinili, kad je uključena i ugrožena njihova lična korist, oni počinju da se bore među sobom pre nego što počnu da rade nešto drugo. Kako bogovi mogu da im povere odgovornost nad nacijom? (Aplauz) Znači, ljudska bića… dospela su do ovog stadijuma i ja ne govorim samo o nekim pojedincima… stanje celokupnog društva i morala u društvu velikom brzinom idu nizbrdo. Oni velikom brzinom idu nizbrdo, a ljudi to ne shvataju i ljudi su postali uskogrudi ne shvatajući to. Njihova vezanost za ličnu korist je premašila njihove političke aspiracije, njihove političke težnje i njihovu žudnju da se bore za svoje ciljeve. Hoću da kažem da su moralne vrednosti važne i za obične ljude. Ako nekome nedostaju moralne vrednosti, bogovi prezrivo gledaju na njega. Bilo koja osoba, bilo koje biće, može postići stvari samo ako ima kako aspiracije tako i moral, to je sigurno. Kad Fa ispravi ljudski svet ili pre toga, kad padne zlobna KPK, ko će vladati [Kinom]? Mi učenici Dafe nećemo vladati njom, jer mi smo kultivatori, ljudi čija su tela u sekularnom svetu, ali umovi izvan njega. Nas ionako ne zanima politička moć tamo. (Aplauz) Ko će onda odgovarati tome? Bogovi će potražiti one koji imaju velike aspiracije, koji imaju sposobnost, imaju visoka moralna načela. Možete računati na to! Što se tiče onih običnih ljudi koji danas mogu da potvrde Fa i otmu se od zlobne KPK—ne pričam o učenicima Dafe—vi ste izuzetni, i moja nada je da ako zaista želite da postignete neke stvari u društvu, počećete da pridajete važnost rafinisanju svog ponašanja. Tek tada ćete moći da budete dorasli tako velikoj odgovornosti.

Sada sam govorio o perifernim stvarima. S kultivatorima zapravo nema potrebe pričati o tim stvarima, ali ja sam to učinio jer znam da danas u publici ima nekih novih učenika, kao i ljudi koji još nisu učenici Dafe. Kako god bilo, ja želim ono što je dobro za ljude. Reinkarnivši se u Kini u ovom životu, ja, Li Hongdži, imam duboko razumevanje te nacije i ja takođe želim ono što je za nju dobro. (Aplauz) Pošto je vreme ograničeno, a i treba da predstavite svoja iskustva, više neću pričati. (Aplauz, koji poziva Učitelja da ostane još) Ako previše budem rekao, to će omesti sadašnje stanje stvari u kom vi potvrđujete Fa, jer učenici će postavljati mnoga pitanja koja nisu u vezi sa trenutnom situacijom u potvrđivanju Fa. Kad bih danas puno rekao to bi razvodnilo stvari koje u ovom času treba da radite. Zato treba da pratimo postojeće okolnosti i ne razvodnjujemo stvari koje sada treba obaviti. To je u osnovi ono kakve su stvari sada. Ako ima novih stvari koje treba uraditi, učenici Dafe će to spontano znati.

Hteo bih da iskoristim ovu priliku da vam ovo kažem: dok spašavate živa bića, nemojte zaboraviti da se kultivišete. (Aplauz) Morate raditi sve tri stvari. Treba uvek da održavate ispravne misli, a kad ste suočeni sa zlom ili s nekim situacijama, treba puno da šaljete ispravne misli; treba da objašnjavate istinu i spašavate živa bića, ali još više treba da se dobro kultivišete. Ako se ne kultivišete dobro, onda nećete imati moćnu vrlinu, ono što govorite neće biti na liniji s Fa, a tada nikako nećete moći da spašavate živa bića. Kad ono što kažete nema moćne vrline i nema moći, onda neće imati dejstva i zlo će biti na dobitku. Šta više, ako ne kultivišete sebe i nedostaju vam ispravne misli, kad budete postupali u nekim stvarima imaćete tendenciju da skliznete u ljudski način razmišljanja i tada nećete moći da imate efekat spašavanja živih bića. Puno, zapravo, običnih ljudi pomaže učenicima Dafe da obave stvari, ali to su obični ljudi koji rade stvari učenika Dafe. Vi ste, s druge strane, učenici Dafe. Ono što vi radite su stvari koje treba da radite, i vi uspostavljate moćnu vrlinu i idete prema Ispunjenju na božanskom putu. Pa neće ići ako ne kultivišete sebe. Više o ovom neću govoriti. Više vam neću oduzimati vreme. Puno učite Fa, puno čitajte knjigu.

Bez obzira koliko bi stvari mogle biti teške za učenike Dafe i kolika iskušenja može sadržati vaše putovanje, vaša budućnost je svetla. Sve više i više, vi vidite koliko je svetla vaša budućnost i postaje vam jasno kojim putem želite da idete. Učitelj je za vas priredio sve najbolje, ali morate se probiti do tamo! (Srdačan aplauz)

Stigavši dovde gde su danas, učenici Dafe su zadobili divljenje bića na svim nivoima, visokim i niskim, a zla bića su uplašena, prestrašena. U ovom času zla bića u osnovi slede na iracionalan način faktore koje su izvorno priredile stare sile; njih iskorišćavaju, pa ona rade stvari koje ometaju Fa-ispravljanje. Neka zla bića ustanu i pobegnu kad se nađu u blizini učenika Dafe. Neka drhte od straha, oklevaju, dok sada čine loše stvari. Zato učenici Dafe ne treba da se boje, i sve u svemu treba da postupaju na čestit i dostojanstven način. Zla bića su ta koji se plaše. Na početku progona, izgledalo je da su učenici Dafe izolovani, a to je bilo zato što je u to doba bilo tako puno faktora zla. Ali u stvarnosti oni ni tada nisu bili izolovani, jer okolo su bili bogovi i fašeni Učitelja, tu je bio gong i tu je bila ona vaša strana koja je do kraja kultivisana. Danas stvari stoje još bolje. Mnogi od faktora zla su nestali, manje je zlih aveti zlobne Partije i polje koje je Dafa stvorila na ovom svetu je postalo ogromno, a gustina mu je sada velika. Glavna stvar koju to polje radi je pomoć učenicima Dafe u spašavanju živih bića i obuzdavanju zlih bića, posebno onih glavnih. Znači da u osnovi ne dira zemaljske stvari običnih ljudi. Kad bi ovo polje proizvelo široko dejstvo, dejstvo bi bilo vrlo veliko i daleko bi premašilo zlo polje zlobne KPK. Istovremeno, polje zlobne Partije koju pokreće avet zla se dramatično raspada i sužava. Zla bića su u strahu.

Zapravo, polje [Dafe] ne samo da pomaže učenicima Dafe u onom što rade, već takođe ohrabruje ljude sveta, gradi hrabrost kineskog naroda unutar i izvan Kine, pomaže im da se oslobode kontrole tih faktora zla i ima pozitivno dejstvo na svim frontovima. Nadam se da ćete na putovanju koje predstoji biti još bolji, da ćete biti ispravni i dostojanstveni, imati jače ispravne misli i biti još bolji. Bez obzira s kakvom situacijom se možete sresti ili u kojim okolnostima se možete naći, morate biti kao učenici Dafe i ne možete se ponašati impulsivno. Morate imati dovoljno ispravnih misli. (Aplauz)

Forma i stanje kultivacije koju učenici Dafe danas upražnjavaju se razlikuje od oblika kultivacije u prošlosti. Vi ste ti koji zaista spašavaju živa bića na širokoj osnovi i vi ste ti koji istinski imate tako veliku misiju. Zbog toga je stanje koje manifestujete potpuno drugačije nego u kultivaciji u prošlosti. I upravo iz tih razloga, još je važnije da ne zapostavite svoju kultivaciju ili da ne koristite te stvari kao opravdanje za sopstvene nedostatke. Zato se nadam da ćete biti dobri na putu koji sledi. U redu, ovde ću stati, to je sve što ću danas reći. (Dug, oduševljen aplauz)

Li Hondži
24.04.2005.