Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Međunarodnoj Fa konferenciji u Njujorku 2004.

Naporno ste radili. (Aplauz)

Kao kultivatori, a posebno kao učenici iz doba Fa-ispravljanja, vi nosite ogromne odgovornosti i imate veliku misiju koju vam je istorija poverila. Ali bili ste sjajni i ja, vaš Učitelj, ovo mogu da izjavim pred svim bićima kosmosa. Drugačije rečeno, zaslužili ste njihovo divljenje. Iako stvari koje radite na ovom svetu veoma liče na ono što obični ljudi rade iz dana u dan, činjenica je da su osnove učenika Dafe i cilj onog što radite potpuno drugačiji. Pošto je ljudski svet naprosto u opseni, uhvaćen u ono što je za njih stvarno i opipljivo, običnim ljudima je teško da razlikuju pravo od lažnog. I bez obzira da li obični ljudi to razumeju ili ne, učenici Dafe samo koriste forme običnih ljudi radi spasavanja svih bića. A za vas kultivatore, upravo zbog te opsene, ovde u ljudskom društvu, boravak u ovoj sredini vam omogućava da se kultivišete, a oni koji uspeju u kultivaciji su izuzetni.

Mnogi učenici su sve u svemu bili vrlo dobri u potvrđivanju Fa. Naravno, ima nekih koji nisu, ali oni su posebno došli ovamo da bi radili loše stvari; stare sile su od samog starta priredile da oni to rade. I bez obzira kako se oni ponašaju u blizini učenika Dafe u normalnim trenucima, samo u kritičnim momentima vidite njihovu pravu stranu. Bez obzira koliko dobro oni govore o stvarima, koliko dobro oni deluju pred svima, samo u kritičnim trenucima vidi se kakvi su zaista.

Prošli ste kroz teška vremena, puna teškoća i iskušenja. Kad se sad sagleda situacija, to nimalo ne nalikuje onom od pre. Onomad kad je to počelo, posle 20. jula, 1999, bes zla je bio toliko snažan i ono kako su postrojavali svoje zle sile izgledalo je kao da će učenici Dafe zbilja biti u velikoj opasnosti. Ali sada ste videli, niste li, da istorija nije stvorena za ta zla bića, već za kovanje učenika Dafe i spasavanje živih bića u finalnom trenutku. (Aplauz) Počev od davnih vremena, čovečanstvo je u različitim periodima prošlo kroz mnoge, mnoge civilizacije. U ljudska bića ubrizgane su mnoge, mnoge stvari iz raznih istorijskih kultura, počev od drevnih vremena do danas. Kako to obični ljudi vide, sve što se u skorašnjoj ljudskoj istoriji i kulturi desilo sa ljudskim bićima, sve što se desilo jako davno sa životima na Zemlji, čini ljudsku istoriju i proces produženja vrste. Kako to naučnici vide, to je proces evolucije života. Istina nije nijedno od ta dva. Celokupna Tri domena, uključujući sva bića u ljudskoj istoriji, su sačinjena, oformljena, nastala, rođena i stvorena da bi živa bića mogla biti izbavljena, spasena tokom Fa-ispravljanja u konačnom vremenu kosmosa. Drugim rečima, Tri domena su stvorena iz ovog razloga, radi spasavanja bića u kosmosu.

U dobima još starijim, u ovoj dimenziji gde su ljudi, u ovoj sredini gde su ljudi, u materijalnoj ravni sačinjenoj od molekula, ljudi jednostavno nisu postojali. Kroz istraživanje, moderni ljudi su otkrili da vanzemaljski život postoji. Da, u prošlosti su takva bića bila rasprostranjena u ovoj molekulskoj ravni, a čovek nije ni postojao. Zašto su bogovi kasnije stvorili ljude? Jer je kosmos trebalo da se rekonstruiše, živa bića trebalo je da se izbave, i u Tri domena je bila potrebna ovakva sredina – sredina koja će postati fokalna tačka rekonstrukcije kosmosa, ona u kojoj će bića u svim domenima, kad u toj posebnoj sredini kosmosa bude predavan Veliki Zakon, moći da čuju Fa. Radi velikog cilja spasavanja svih bića u kosmosu, stvorena su Tri domena, a posebno čovečanstvo. Stoga, sve što se dešavalo u svakom pojedinom istorijskom periodu, uključujući noviju ljudsku istoriju, bilo je radi stvaranja ljudske kulture za današnje čovečanstvo da bi ono moglo razumeti Fa. Ovo nikako nije bilo namenjeno samo da bude mesto za život čovečanstva, a još manje da bi se čovečanstvo razvijalo ili da bi u ljudskom društvu stvorilo neku vrstu dobrog života za sebe. Čovek možda čezne za dobrim stvarima i možda radi za njih, ali pojava Tri domena apsolutno nije predviđena bog toga.

Kad je to slučaj, onda razmislite: te stvari koje su se desile tokom istorije, čak i zbilja veliki događaji, nisu li oni imali razlog u pozadini? Nisu li oni postavljali nekakav temelj za današnje čovečanstvo? Zamislite da Šakjamuni, Isus, Sveta Marija, Laoce itd. nikad nisu postojali, da li bi ljudi znali šta je prava vera, šta je bog, šta je buda, šta je tao, kako se kultivisati i šta znači kultivacija? I šta bi za njih značio nebeski raj? Kad ljudi ne bi imali ideju šta su te stvari, meni bi danas bilo neverovatno teško da predajem Veliki Zakon. Kad bi od nule trebalo da objasnim te koncepte ljudima, onda to ne bi bio Veliki Zakon. Različita stanja koja imaju bića svake pojedine etničke grupe su prošla istorijske periode, i njihov pogled na svet po pitanju razlikovanja pravednog od zločestog, ispravnog od pogrešnog, i dobra od zla, sve ove stvari su bogovi s ciljem stvorili za ljude, tokom dugih, predugih godina, tako omogućujući ljudima da imaju osnovno razumevanje toga šta je to ispravno i pogrešno, dobro i zlo. Onda kad se Dafa bude širila i kad bude počelo spasavanje živih bića, ljudi će razumeti sve ove stvari i moći će da vide da li je ovaj Fa dobar, da li je ispravan.

Tokom proteka istorije, ljudi su spoznali bogove. Šta je “bog”? Mada samo u vrlo površnom smislu, ljudi znaju da su bogovi veličanstveni i sveti. I mada različiti životi drugačije konceptualizuju “bogove”, svi oni veruju da su bogovi dobri prema ljudima i da ih oni mogu spasiti. Sve herojske ličnosti koje su se pojavile u različitim dinastijama i periodima kineske istorije, sve te izuzetne kulturne ličnosti koje su stvarale istoriju, sve one su zapravo uspostavljale načine kako ljudi da misle, uspostavljali su strukturu i načine razmišljanja koji karakterišu ljude danas. To je bio veličanstveni poduhvat u kom je stvaran sastav misli ljudske vrste. On je trajao vekovima i vekovima, i u njemu je ljudska vrsta najpre morala da iskusi različite stvari i kulture, pre nego što će shvatiti njihovo značenje. I zato kad se nešto desi, osoba može znati šta to znači i preko tog događaja onda zna šta to predstavlja na dubljem nivou. Na primer, šta je “dobro,” šta zahteva dobrota, šta su njene konotacije i koji je raspon ovog pojma? Ili na isti način, kakvo je “zlo”, i šta znači kad je nešto “ispravno” tj. “pogrešno”? Kroz svoja životna iskustva, ljudi su shvatili sve te stvari, oni su zbilja mogli da proniknu u njihovo značenje. Tek tada su ljudi mogli steći duboko razumevanje svega ovoga. To nisu jednostavne, osnovne stvari koje ljudi mogu shvatiti preko noći.

Kad su ljudi stvorili ljudska bića, u ljudskim umovima nije bilo ničega, bili su potpuno prazni, oni nisu mogli razlikovati ispravno od pogrešnog, a dobro i zlo su postojali jedno uz drugo. Velike su bile krajnosti [u njihovom ponašanju]: kad su bili srećni, bili su dobri, a kad su bili nesrećni, bili su opaki. Ali savremeni čovek je drugačiji. Kako to da su današnji ljudi, stigavši do modernih vremena odjednom postali toliko mudriji? To ima veze sa drugim faktorom, pored procesa stvaranja ljudi o kom sam sada govorio, a to je da su se bića sa visokih nivoa inkarnirala kao ljudska bića. Što se same ljudske rase tiče, njen proces tokom istorije je bio zapravo proces uspostavljanja ljudskog ponašanja i razmišljanja, ili drugačije rečeno, bio je to proces stvaranja pravih ljudi današnjice. I šta je bila poenta svih ovih stvari? Da se danas kad se Dafa širi omogući da ljudi shvate Fa. Ono što hoću da kažem je da je ova stvar planirana vekovima i vekovima unazad; njeno uspostavljanje je počelo tako rano.

Ima nešto što bih hteo da vam kažem, a to se odnosi na to ko se zaista kultiviše i ko zaista ima ispravnu veru. U prošlosti, mnogi ljudi bi govorili o ovom ili onom načinu kultivacije, o takvoj i takvoj praksi ili o takvoj i takvoj veri. Ali ja ću vam reći da u istoriji, bez obzira koliko je bogova, koliko prosvetljenih bića došlo ovamo, njihova prava misija je bila da se uspostavi kultura za kultivaciju i ispravnu veru, koji su bili potrebni za Dafu. (Aplauz) Niko nije spasavao ljude i niko nije dospeo u nebesko carstvo, jer metodi kultivacije u starini su nastajali da postave temelj za ovu Dafu, koja danas zaista može spasavati ljude. S bogovima koji su u prošlosti sišli dole, zaista je bilo ljudi koji su, u ishodu postupaka tih bogova, dobili spasenje. Ipak onaj ko je bio spasen nije bila osoba sama, već njena sporedna duša. Pa čak i ti bogovi koji su sišli dole, tela koja su u tim danima naseljavali... ljudsko biće, ono je i dalje deo ciklusa ponovnog rađanja u ljudskom svetu, i čak i oni koji su naseljavali ta tela nisu dobili spas. Drugim rečima, u istoriji su mnogi izjavljivali da “spasavaju ljude”, ali niko nije spasavao ljude. Kad je Šakjamuni pre mnogo godina prenosio svoj Fa, njegovi učenici su ga upitali: “Učitelju, da li se možemo kultivisati do Tatagate, ne raskidajući veze sa sekularnim svetom?” Ili drugim rečima, mogu li se oni kultivisati u bogove ili bude ne ostavljajući iza sebe okruženje običnih ljudi i društvenu sredinu ovog sveta? Šakjamuni je razmislio o ovome i rekao: “Za to ćete morati da sačekate da Sveti Kralj koji Okreće Točak siđe na svet.” (Aplauz) Prošlo je više od dve hiljade godina i svi sledbenici pravih religija su čekali. Čekali šta? Da se bogovi od gore prikažu na veličanstven način? Da bogovi dođu ovamo, pa da ne morate da se kultiviše ili brinete da li vam kultivacija dobro ide, da ne bude važno da li je neko dobar ili loš, već da svi naprosto odu na Nebo?

Naravno, bez obzira ko sam ja, ljudi znaju da ja prenosim Fa i spasavam ljude. Ali Učitelj koji danas ovde vama predaje Fa ima fizičko telo običnog čoveka. Povodom toga šta obični ljudi misle o meni, mnogi obični ljudi imaju svoje sopstveno mišljenje. To je u redu—nema veze da li oni veruju u mene ili ne. Ja nisam rekao da sam bog ili buda. Obični ljudi me mogu smatrati samo prosečnim, običnim čovekom, i to je u redu. Sve što ja radim preuzima formu ljudske aktivnosti; ja koristim sredstva običnih, prostih ljudskih bića dok spasavam Dafa učenike iz doba Fa-ispravljanja. Nijedan život s visokog nivoa neće, kad spasava ljude u ovom društvenom okruženju, u ovakvoj iluzornoj dimenziji, koristiti samo veličanstvena, božanska prikazanja da bi na čudesan način spasio ljude u ljudskom svetu. (Aplauz) Ali drugačije je ako je ono što on radi malih razmera, tj. uključuje mali broj ljudi, tj. ako je to nešto što je u prošlosti rađeno da bi stvorilo kulturu. Takve su stvari za čovečanstvo. Iako, naravno, ništa nije apsolutno. Možda ću ja, kad Fa bude ispravljao ljudski svet koristiti božanska sredstva, pošto će tada biti potrebno da se na taj način rade stvari. Ali kad bi se na početku Fa-ispravljanja kosmosa stvari ovde u društvu obavljale božanskim sredstvima na širokoj bazi, to bi kod kultivatora dovelo do nekih vezanosti.

Neki ljudi misle, “Bogovi imaju mnoge moći. Zašto ne spasu siromašne ljude i kazne one rđave? Zašto ne dođu da izvedu čuda?” Formiranje Tri domena je uspostavilo način postojanja ljudskog društva i njegov cilj. To je društvo ispunjeno opsenom i predviđeno je da bude društvo u kom živa bića ne mogu sagledati celu istinu. Svako ko ovde želi da se kultiviše mora to činiti pod opsenom i mora biti dobra osoba, činiti dobre stvari koristeći ljudska sredstva i osloboditi se vezanosti. Tek tada može pobeći odavde, i samo tada se to može zvati kultivacijom. Ako osoba nešto učini ovde koristeći isključivo božanska sredstva, onda to nije kultivacija. U istoriji su mnogi kultivatori Taoa izvodili božanske činove u ljudskom svetu i to je bilo stvaranje ljudske kulture. Zašto je to u novije vreme postalo retkost? Jer što se više bližilo vreme za širenje Dafe, manje je bilo dopušteno da se dešavaju takve stvari. U novije vreme, pošto je počelo Fa-ispravljanje, kad je učenici iz doba Fa-ispravljanja trebalo da započnu kultivaciju, zahtevi su porasli. Konkretno, kad je ova posebna grupa bića kosmosa počela da potvrđuje Fa i napreduje prema Ispunjenju, ovdašnja sredina je postala još važnija, pa je pravilo postalo još strožije i ljudima se retko dopušta da vide pravu situaciju. Ova grupa bića treba da se kultiviše do visokih nivoa, pa su za njih zahtevi srazmerno visoki. Ova grupa bića nosi velike istorijske odgovornosti i ona moraju proizaći iz sredine vrlo velikih iskušenja. (Aplauz) I zato su moji učenici Dafe izuzetni.

Drugim rečima, situacija kultivacije u kojoj su danas učenici Dafe se razlikuje od bilo kog kultivacionog metoda u istoriji. Ja sam uvek govorio da je učešće starih sila oblik progona i oblik smetnje. Ako su bogovi u prošlosti spasavali sporedne duše, a ne njihova sama glavna tela, onda svi razmislite, da li bi taj metod spasavanja ljudi funkcionisao u kultivaciji današnjih učenika Dafe? Glavna tela učenika Dafe, kao i tela ljudi sveta, su na površini. Odgovara li onda to što su oni radili? Da li bi išlo tako? Nikako. Zato ja kažem da oni stvaraju smetnje. Ovaj metod i oblik kultivacije, koji danas svima nudim da preuzmu je kultivacija uklapajući se u obično ljudsko društvo i potvrđivanje Dafe upotrebom sredstava običnih ljudi u najvećoj mogućoj meri (Aplauz), i to nema presedana. Ti bogovi, oni ništa ne znaju o tome kako se postaviti prema jednom takvom kultivacionom metodu i ono što oni rade je potpuno neprimereno, pa su oni definitivno oblik smetnje kultivaciji učenika Dafe. Ovo ne znači da njima nedostaju moći, znači samo da je stari kosmos stvorio takva bića i to je domet mudrosti starog kosmosa. Tokom Fa-ispravljanja, kosmos je usavršio nesavršenosti iz prošlosti i promenio stvari koje kosmos prošlosti nije uspeo da promeni. Zbog toga učenici Dafe mogu biti spaseni i mogu dostići Ispunjenje kroz kultivaciju. Da se danas sledio pristup iz prošlosti, ni jedan jedini učenik Dafe ne bi se mogao kultivisati do Ispunjenja.

Samo kad osoba sledi metod koji Dafa danas koristi da se izvedu stvari, kultiviše se i istinski spasavaju ljudi, ona se može Ispuniti. (Aplauz) I to nije samo Ispunjenje—osoba zbilja biva spasena, glavna duša osobe biva spasena. (Aplauz) Što se tiče onih tzv. bogova koji ometaju Fa-ispravljanje, oni znaju samo deo, a ne sve, oni znaju samo prošlost, ali ne i sadašnjost i budućnost, i poznaju samo površinsku formu, ali ne i unutrašnji sadržaj. Kad oni pokušavaju da rade stvari, oni nisu sposobni da ih urade i doneli su ozbiljne smetnje samom Fa-ispravljanju i kultivaciji učenika Dafe. Zato ja kažem da je sve što ja danas radim potpuno drugačije od onog što se zbivalo u istoriji. Gledajući progon učenika Dafe i progon hrišćana u istoriji, na površini su i jedni i drugi bili progonjeni. Ali za ove kultivatore, bića na njihovom putu ka božanstvenosti, ono što se zapravo dešava je drugačije. Oni su strogo morali da trpe jer u prošlosti kosmos nije imao sposobnost da razreši ta duboko ukorenjena istorijska pitanja, prouzrokujući da bića sa visokih nivoa progone bogove, kao i ljudska bića na njihovom putu ka božanstvenosti. Sve to je bilo sramno, kako za istoriju kosmosa, tako i za bogove. Ono što ja danas radim nije samo drugačije od puta kojim su oni išli u prošlosti; to je ono u čemu se razlikuju budućnost i prošlost. Ovo je put koji kultivacioni metod Dafe ostavlja ljudima; učenici Dafe i ja postavljamo temelje za budućnost. Kultivacioni metodi budućnosti večno će biti ovakvi! (Aplauz) Samo ovo se može zvati istinskim spasavanjem ljudi i samo ovo može istinski spasiti ljude.

Ništa od ovog se ne može promeniti po volji. Svako zna da je sada period Fa-ispravljanja—kosmos se obnavlja, iznova gradi, re-kreira. Samo pod ovim okolnostima se mogu popraviti nesavršenosti i jedino vreme kad se nesavršenosti mogu popraviti je ono kad se ponovo gradi kolosalni nebeski svod. Zato je ovo prilika. Nijednom biću nije dozvoljeno da se meša ili da šteti ovu priliku. Svako ko se umeša vrši greh, svako ko se umeša mora snositi posledice.

Ovo što sam sada rekao u osnovi rezimira razliku između kultivacionog metoda današnjih učenika Dafe i kultivacije u prošlosti. Ako osoba želi da bude spasena, ona mora prevazići činjenicu da je ona tu i da iz prve ruke doživljava tešku sredinu gde postoje nepovoljne okolnosti, lični interes, emocije i žudnje. Sve će uključivati sopstvenu korist kultivatora i sve može uticati na vas kao osobu, vaše misli i osećanja, vaš šinšing, stvari za koje ste vezani. Ako uspete da preuzmete određeni put i učinite određene izbore, onda ste izuzetni. U suprotnom ste obična osoba. Ako ste sposobni da iskoračite iz logike i vezanosti običnih ljudi, onda ste bog. (Aplauz) To je potpuno drugačije od kultivacionih metoda iz prošlosti.

Ljudi su u prošlosti išli u hramove i manastire ili u planine da se kultivišu, izbegavajući ljude sveta. Ti ljudi nisu fizički imali previše šinšing testova, niti se direktno ciljalo na njihove vezanosti, i nisu imali najdirektnije testove materijalnih stvari. Pa stoga glavno telo osobe kao da se nije ni kultivisalo. Iako bi se osoba odrekla normalnog života za svog veka, za tu osobu to nije bilo ništa više do preuzimanja drugačijeg životnog stila. Ako bi njena sporedna duša zbilja uspela u kultivaciji i ako bi sporedna duša napustila telo, to bi za nju bili blagoslovi. Ta osoba bi primila blagoslove u svom sledećem životu. Pod “blagoslovima” se podrazumevalo da ona ima zemaljske blagoslove, ništa više od toga. Gledajući iz perspektive bića koje nešto traži kroz kultivaciju, ko bi se kultivisao radi tih stvari? Govoreći na fundamentalnom nivou, ništa u Tri domena nije radi toga stvoreno i nijedno biće nije radi toga došlo. Onda, drugim rečima, kultivacija današnjih učenika Dafe je nešto najveličanstvenije i to utire put za budućnost. Zato je od najveće važnosti da svojim putem idete kako valja. (Aplauz)

Rekao sam da učenici Dafe ne smeju ići u krajnosti. Morate dobro ići svojim putem. Ako dopustite da vam mašta divlja i danas imate loše razumevanje nečega, i nakon iznenadnog nadahnuća sutra nešto učinite ili ako činite glupe stvari dok vas pogone vaše vezanosti za hvalisavost, sve te stvari su direktan odraz vaše glavne duše i vas kao bića. Kako se takva osoba može Ispuniti? Vaši postupci su prikaz vašeg glavnog tela koje se kultiviše, i to je isto ono glavno telo koje treba spasiti. Može li se takvo biće staviti među bogove? Ne, ne može. Znači da morate dobro raditi stvari i racionalno se kultivisati, bistre glave i sa ispravnim mislima. Vama se dopušta da se kultivišete sledeći način života običnih ljudi u najvećoj mogućoj meri. Ako Učitelj kaže da je nešto u redu, samo napred, sledite u tome načine običnih ljudi, jer je predviđeno da svojim putem idete na taj način, predviđeno je da se ljudska bića spasavaju na taj način. U budućnosti, ako bog bude želeo da siđe dole da spasava ljude i on će to morati da radi na taj način. Jer u budućem kosmosu, meta spasavanja ljudi biće glavna tela ljudi. Zato ne brinite o tome kakvi su bili načini kultivacije iz prošlosti i vere, i nemojte brinuti koliko su oni bili uticajni—vi ste jedini koji se istinski kultivišete. (Aplauz) Kosmos prolazi Fa-ispravljanje, i bogovi u koje oni veruju preraspoređuju sebe, pa gde će oni otići da budu spaseni? Kako će dospeti u nebesko carstvo? Sva nebeska carstva se rekonstruišu. U koje nebesko carstvo bi oni otišli? Vi ste ona najveličanstvenija bića i idete prema nebeskim carstvima dok istinski spasavate živa bića na direktan, otvoren i čudesan način! (Aplauz)

Ovo što sam sada rekao namenjeno je našim učenicima Dafe. Oni među vama koji nisu kultivatori ili koji su novi učenici, možda neće razumeti ovo što sam upravo rekao i biće im teško da poveruju. Ne brinite, ja nisam ovde da bih bilo kome naudio i ovde nema ničeg lošeg za ljude. Ako niste razumeli, možete razumeti postepeno, a u redu je postepeno shvatati ove kultivatore.

Jedno na kraju želim da naglasim. Jedan manji broj učenika nije bistre glave i ima vrlo snažne vezanosti! Oni malo mogu da čuju i malo mogu da vide, i čak im se čini da imaju određene moći ili misle da su nekakve važne ličnosti. Pa su počeli da se ponašaju na nerazuman način, kao da su poludeli, i pričaju stvari koje nemaju smisla. Kako se i dalje možete kultivisati? Bez obzira ko ste, ako vas ja danas ne mogu spasiti, vi ćete biti duhovi u paklu! Zašto ste tako nerazumni? Zašto među učenicima širite stvari koje ometaju njihovu kultivaciju i potvrđivanje Fa? Nije li prosto stvar u tome da vi gajite demone u sopstvenom umu? Vi ometate Dafu. Je li to mali greh? Ako ja, Li Hongdži, danas odlučim da vas ne priznam za učenike Dafe, ne priznam vas za svoje učenike, mislite li da ćete moći ostati ovde? Tri domena su stvoreni u ovu svrhu. Iako je ovaj nebeski svod u kosmosu ogroman, sva bića usmeravaju svoju pažnju ovde i sva bića ovde moraju biti priznata. Zato apelujem na one učenike koji se i dalje ponašaju nerazumno: dođite sebi i budite odgovorni za svoje sopstvene živote. Vaše sopstvene vezanosti koriste zla bića spolja da upravljaju vama, ometaju vas, kontrolišu, tako vas čineći nerazumnim.

Ove reči Učitelja su bile dosta oštre. Možda ste u novije vreme zapazili da su moje reči upućene takvim učenicima dosta oštre. To je zato što sam sagledao užasne posledice koje ih očekuju. Kako god uzeli te reči, kako god ljudi koji ne shvataju mene i učenike Dafe vide stvari, ja, Li Hongdži, sam došao zbog svih bića. Ja spasavam sva bića i ne želim da vidim nijedno jedino biće da uništi sebe, jer ja sam došao zbog vas! (Aplauz) Zabrinut sam, zabrinut sam za vas. Vremena je sve manje i manje. Vi to vidite, sveukupna situacija se puno promenila. Ako se progon odjednom okonča, onda više neće biti prilika - sve je odlučeno.

Dugo nisam prisustvovao vašim Fa-konferencijama, pa želim da ostanem malo duže s vama. (Oduševljen aplauz)

Čuo sam da su neki učenici došli iz Rusije, a neki drugi iz istočnoevropskih zemalja. Njima je bilo teško da dođu ovamo, jer imaju puno teškoća, finansijskih i drugih. Ima i nekih novih učenika koji me nikad nisu videli uživo, a uvek su želeli da vide Učitelja. Mnogi veterani isto tako nisu dugo videli Učitelja. Izgleda da svi imate puno toga da kažete i bili biste razočarani kad bih sada otišao (Učitelj se smeje) (Aplauz) U tom slučaju, hajde da koristimo naš stari metod—ako nešto imate da kažete, zapišite to na listu hartije i prosledite, a ja ću vam odgovoriti na pitanje. (Aplauz)

Svi ste puno radili. Vreme je sve hladnije. Kad ste tokom leta objašnjavali istinu i potvrđivali Dafu pred konzulatima, na ulicama, ili na drugim mestima, čak i kad je bilo vruće, nije bilo nepodnošljivo. Kad postane hladno, vreme postaje teškoća za vas. Ipak niste dopustili da vas otežani uslovi zaustave. Baš naprotiv, vi i dalje naporno radite i ne posustajete. To je zbilja čudesno, i bića budućnosti i ljudi sveta će vam u budućnosti zahvaljivati, jer ljudi koji u budućnosti budu ostali ovde, to će dugovati vama. (Aplauz) Ljudi sveta su u opseni. Učenici Dafe prolaze kroz tzv. testove, dok su sva živa bića izgubljena u opseni. Ali u budućnosti, svako će znati ko su bili učenici Dafe. Svi oni će shvatati veličinu učenika Dafe i oni koji ostanu će osećati zahvalnost prema učenicima Dafe.

Učenik pita: Ako okolnosti dopuste, mogu li se vratiti u Kinu da radim?

Učitelj: Ako se progon završi, a Fa-ispravljanje ljudskog sveta još nije stiglo, ako želite da se vratite u Kinu radi posla, onda samo napred. Pitate li da li se sada možete vratiti? Sada je najbolje ne ići nazad jer progon je još u toku. Znam da je nekoliko učenika dobilo telefonski poziv, ili poruke od strane izvesnih političara u Kini, tj. ljudi na nekakvim pozicijama. Oni su vam rekli da se vratite i garantovali su vam neke stvari uz obećanje da nećete biti progonjeni ili neke druge stvari. Neka svi razmisle, jesu li ti političari oni koji određuju politiku progona? Nije li onda sumnjiva prosta činjenica da oni išta mogu da garantuju? Znači, ko im diriguje iza scene? (Aplauz) Kako to da oni mogu da daju garancije? Ko im daje garancije? Nije li to sumnjivo? Šta se uopšte podrazumeva pod “formiranjem jedinstvenog fronta,” ? Kad njihove niske taktike više ne funkcionišu, oni kreću da “formiraju jedinstveni front.” Ponovo spremaju svoje stare trikove i morate biti na oprezu. Mi nismo pretnja ni za kakvu političku silu. Mi naprosto želimo da prekinu progon. (Aplauz) Oni progone ljude i istovremeno pokušavaju da privole ljude na svoju stranu. Koriste sve podle trikove iz knjige. (Publika se smeje)

Učenik: Učenici Dafe u gradu Čongčingu šalju pozdrave Učitelju. (Učitelj: Hvala vam!) (Aplauz) Učitelju, obećavamo da ćemo biti dobri u svakom času, radeći šta treba.

Učitelj: Divno! (Aplauz)

Učenik: Dafa učenici sa Tsingua univerziteta u Pekingu šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala! (Aplauz)

Učenik: Dafa učenici koji su nezakonito zadržani u ženskim radnim logorima u Pekingu šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala vam!

(Aplauz)

Učenik: Dafa učenici koji su nezakonito zadržani u zatvorima u Pekingu šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz) Bez obzira u kojoj sredini, morate imati čvrste ispravne misli, jer vi ste učenici Dafe i vi ste posebna bića.

Učenik: Sledeće godine će se održati Fa-konferencija u Londonu i mi se s nestrpljenjem nadamo da će nas Učitelj počastvovati svojim prisustvom. (Publika se osmehuje i aplaudira) Učitelju, molim vas da nam kažete zašto je “sedam buda” promenjeno u “šest buda.”

Učitelj: Govoriću o ovom iz nekoliko uglova. Jedan je da je tokom istorije u ljudski svet sišao ne mali broj buda. Više od šest, a zapravo i više od sedam. Naravno, bilo je i drugih bogova. Samo ako govorimo o Budama, priličan broj njih je sišao da spasava ljude, a kad je reč o budama sa posebnim misijama poput Šakjamunija, bilo je ih šest pre Šakjamunija. Kad sam govorio o njima, ubrojao sam Budu Šakjamunija, pa ih je bilo sedam. Ali u budizmu se uvek pominjalo šest, jer Šakjamunijevi učenici su te bude smatrali njegovim učenicima, pa nisu računali Budu Šakjamunija i završili bi sa šest. Kad sam pričao o njima, uračunao sam Budu Šakjamunija, pa je to sedam. Ali kad širite Fa, naravno da treba da to činite prema sposobnosti ljudi da prihvate stvari. I da bismo učinili najbolje što možemo da spasemo sledbenike budizma, mi smo išli po onom što su oni rekli i promenili broj u šest. (Aplauz)

Učenik: Pozdrav cenjenom Učitelju! Želim da pošaljem pozdrave Učitelju u ime učenika iz Rumunije.

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz)

Učenik: Većina učenika u Rumuniji su novi. Oni imaju raznorazne poteškoće, ali su veoma marljivi. S poštovanjem molim Učitelja da govori o tome kako učenici u Rumuniji mogu bolje da učestvuju u potvrđivanju Fa, kao i kako Rumunija može odigrati veću ulogu u potvrđivanju Fa.

Učitelj: Ranije sam rekao da u odnosu na broj ljudi na svetu, broj učenika Dafe sada je vrlo mali, ali vi imate veliku misiju koju vam je istorija poverila. Dafa učenici u bilo kojem području su praktično jedina nada da će bića u tom području biti spasena—zapravo su njihova jedina nada. Bića tamo treba da čuju Dobre Vesti i treba da vas čuju kako im objašnjavate činjenice, da bi mogla shvatiti šta je Dafa. Zato su odgovornosti učenika Dafe zahtevne Onda ćete možda pitati, kako da budete bolji? Ja mislim da vi, učenici Dafe, kad bi svako od vas jednostavno koristio sopstvena usta da ljudima u svakom području objasni činjenice, tada ne bismo mogli dospeti do svih. Energija koju učenici Dafe nose dok se kultivišu i dok se drže ispravnih misli i postupaka, kao i moćna vrlina iz njihove kultivacije, imaju dodatni efekat.

S druge strane, sve što učenici Dafe urade i sve što učenici Dafe kažu kad objašnjavaju činjenice proizvodi da činjenice cirkulišu po društvu običnih ljudi i stvara sredinu koja podstiče komunikaciju među ljudima. Onda u toj sredini, razgovori koje ljudi imaju su još jedan način da ta bića budu spasena, na indirektan način. Još jedno je to da su mnoga bića otrovana od strane zlih bića, pa u njihovim glavama ima puno propagande klevetničkih KPK medija. U tom slučaju, bolje je ako to možete da očistite objašnjavanjem činjenica, jer negativne misli koje ljudi imaju u vezi Dafe mogu se zloupotrebiti i iskoristiti od strane tih zlih bića koja progone učenike Dafe. Učenici Dafe ih mogu ukloniti šaljući ispravne misli, kao i svojim ispravnim mislima i ispravnim postupcima. Zapravo, ako su tvoje misli vrlo ispravne, dok hodaš ulicom i živiš svoj život u gradu gde stanuješ, svo tvoje okruženje će se očistiti. Samo vaše postojanje ima efekat spasavanja živih bića. Ali, uprkos vašim velikim moćima, zbog svoje lične kultivacije i dalje ćete nailaziti na poteškoće, jer svi imaju put kojim moraju ići u kultivaciji. Istovremeno, stare sile su stvorile mnoge oblike smetnji vašem potvrđivanju Fa. Pod normalnim okolnostima vrlo je teško počistiti te smetnje ako ispravne misli nisu dovoljno jake.

Što se tiče toga kako dobro raditi stvari, to znači biti dobar u tri stvari koje učenici Dafe rade—to znači najbolje raditi stvari. (Aplauz) Ali napor koji se ulaže varira. Neki ljudi ne ulažu previše napora, dok su drugi učenici marljivi i više ulažu. Naravno, Učitelj vidi da svaki pojedinac ima porodicu i posao u društvu, a da ne pominjemo različite društvene obaveze usled vaših veza u društvu - pa vam preostaje vrlo malo vremena. Učitelj zna sve to i razume. Zapravo, metod kultivacije Dafe uzima ovo u obzir i neće poremetiti stvari na tom polju.

Učenik: Učenici s Tajvana šalju pozdrave Učitelju. (Aplauz) Učitelju, molim vas da nam kažete u kom pravcu sada treba da ide sajt Pure Awakening za Aziju-Pacifik.

Učitelj: Sajtove učenika Dafe treba dobro voditi, jer oni su sredstvo za objašnjavanje istine i igraju ulogu u spašavanju živih bića. Zato ih treba dobro voditi. Što se tiče toga šta konkretno uraditi, to je na vama. (Učitelj se smeje) Zašto Učitelj ne govori o stvarima suviše konkretno? Učitelj se samo brine da se ne dese problemi u sveukupnoj šemi. Ali što se tiče problema, argumenata, i razlika u razumevanju među učenicima, to su stvari koje odražavaju stanje vaše kultivacije. Pa kad je u pitanju to kako ići vašim putem i kako rešavati svaku svoju konkretnu stvar, to su stvari koje sami morate rešavati, to je deo uspostavljanja vaše moćne vrline. Ako vam ja kažem kako da rešite svaku stvar, onda to postaje nešto što sam ja uradio, i nijedan bog neće priznati ono što ste uradili. (Učitelj se osmehuje) (Aplauz) Zato te stvari moram prepustiti vama. Ne mogu vas lišiti prilike za kultivaciju.

Učenik: Učenici Dafa iz grada Guangdžoa šalju pozdrave cenjenom Učitelju.

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz)

Učenik: Cenjeni Učitelju, možete li mi reći da li je u redu da učenici Dafe iz Kine šalju novac u inostranstvo, zarađen vrlo skromnim životom, koji će se koristiti u aktivnostima za objašnjavanje istine u Njujorku?

Učitelj: U principu je u redu—ako ste dobrostojeći, onda nije problem. Ali ovde govorimo o novcu stečenom kroz skroman život, što znači da osoba ne stoji toliko dobro. U tom slučaju je najbolje držati novac za objašnjavanje istine u Kini jer sredina izvan Kine je i dalje mnogo bolja nego ona u Kini. (Aplauz)

Učenik: Učitelju, molim vas da nam kažete da li će se aktivnosti objašnjavanja istine nastaviti na Menhetnu dok se ne okonča Fa-ispravljanje. (Publika se smeje)

Učitelj: Neće. Već sam pričao o ovome na sastanku sa učenicima koji objašnjavaju činjenice na Menhetnu. Ovo ćete raditi samo jedno vreme. Menhetn je prilično jedinstven: to je praktično finansijski centar sveta i mnoge velike svetske korporacije imaju svoje filijale ovde. Drugim rečima, to je tačka susretanja za finansijski svet i blisko je povezana sa celim svetom. A ljudi koji se skupljaju na Menhetnu su, usled njegove jedinstvenosti, sami jedinstveni. Ovde su skoncentrisani mnogi obrazovani ljudi, kao i ljudi s nekom moći i finansijskim sredstvima. Drugim rečima, uloga koju oni igraju u društvu nije obična stvar.

Iako, relativno govoreći, u području Njujorka ima puno učenika, uključujući područje oko Nju Džersija, posle onog što se desilo u poslednjih nekoliko godina, i dalje se čini da je jako puno ljudi na Menhetnu indiferentno. Posle tako dugog perioda delovanja na objašnjavanju istine, mnogi ljudi i dalje nisu došli u kontakt sa učenicima Dafe. KPK je ovde stavila puno zla da bi progonila Falun Gong, a to je rezultovalo tim da neki ljudi ovde, u ovoj sredini, večito imaju prepreka da shvate Dafu.

Pored toga, otkrio sam još jedan problem. Mnogi Kinezi su zaposleni u velikim korporacijama na Menhetnu, pa čak i u nekim malim korporacijama i ustanovama, i većina tih Kineza je obmanuta netačnim stvarima koje plasira propagandna mašinerija KPK, i te stvari u njihovim glavama nisu očišćene sve ovo vreme. Pa su oni postali ljudi koji šire otrov po američkom društvu. Ne radi se o tome da su ti ljudi po prirodi zli. Ali zaista, dok učenici Dafe objašnjavaju istinu na jednom mestu, oni tamo šire klevetničku propagandu KPK na drugom mestu. Ne bi škodilo da se napiše na flajerima, displejima, ili da mediji izveste o tome: “Kinezi u vašoj firmi su obmanuti i pomažu KPK da širi svoj otrov (Aplauz), pa sami treba da razmotrite činjenice.” (Aplauz)

Učenik: Kako bolje da potvrđujem Fa ako nemam ništa od veština koje imaju obični ljudi?

Učitelj: U redu je nemati obične veštine. Mnogi učenici dele flajere i novine na ulici i objašnjavaju istinu licem u lice. Sve to su stvari koje možeš da radiš. Mnogi učenici se okupljaju ispred konzulata i ambasada cele godine, i to je zbilja zadivljujuće. Puno je stvari koje možete da radite.

Učenik: Zdravo cenjeni Učitelju. Mnogi znaci u Džuan Falunu i drugim Dafa knjigama nedavno su promenjeni. Koje je dublje značenje u pozadini ovoga?

Učitelj: Ne bih pričao o značenju u pozadini toga. Pričaću samo na površini. Uzmimo [kineski] znak “praksa” iz [izraza koji ima dva znaka] “kultivaciona praksa” na primer. Da se nije desio progon Učenika Dafe, ja bih vam dao put kojim ste trebali ići. Ali kad je počeo progon, te lažne čigong prakse i svakojake haotične stvari uzele su učešće u progonu i čak su izašle na TV da napadaju Dafu. Naravno, razlog zašto su to uradile je to što je tako puno ljudi učilo Dafu—uključujući njihove sopstvene ljude—tako da više nisu mogli zarađivati. Pa su postali ljubomorni i puni mržnje. Zato su neki učenici postavili pitanje: “Učitelju, kod znaka ‘praksa’, kad ga koristimo da opišemo druge čigong prakse, smemo li da promenimo onaj deo znaka koji se odnosi na ‘vatru’ u značenje ’svila’? Oni ionako ne izvode pravu kultivaciju.”

To je samo jedan primer. Na raznim drugim mestima bilo je puno faktora koje prouzrokuju devijacije iz devijantne kulture. Kineski je poseban pismeni jezik i sličan je pismenom jeziku na nebu. A oralni kineski je sličan jeziku koji se govori na nebu, jer to je oblik kulture koji su bogovi direktno stvorili za ljudsku vrstu. Takođe, ono što je uspostavljeno u Kini bila je polu-božanska kultura, oblik i zvuk kineskih znaka su međusobno povezani sa kosmosom. To je drugačije od pismenog jezika na Zapadu i pismenih jezika drugih naroda. Jer iz jedne perspektive, pismeni jezici drugih kultura su skup simbola koji su bogovi stvorili za ljudska bića da bi oni mogli sačekati Fa u tim krajevima nakon što su oformili sudbinske veze. Na taj način bi ljudi koji čekaju Fa na tim mestima mogli da žive normalan život i privremeno imaju skup simbola kojim mogu da komuniciraju međusobno. Ali ako je zvuk i oblik kineskih znaka u vezi s kosmosom, onda razmislite, kakvu bi smetnju to moglo stvoriti za čovečanstvo, za potvrđivanje Fa od strane učenika Dafe koji su dobili Fa i kultivišu se na ovoj ravni, pa čak i za Fa-ispravljanje? Drugačije rečeno, stare sile su iskoristile te faktore da eksploatišu stvari u Fa-ispravljanju. Uzmimo reč “目的” (mu di ili “cilj”) na primer. U drevnim vremenima, kad su pisane reči “cilj” ili reči koje se koriste da opišu dostizanje određenog mesta, znak “di” je uvek bio isti kao “di” u kineskom znaku “土地” (tu di ili “zemlja”). U modernim vremenima, sa očiglednom racionalizacijom standardizovanog pravopisa i olakšavanju ljudima da savladaju pravopis, taj “地” (di, kao u “Zemlja”) je pisan kao “的” (di, gramatički član). Pa i pod pretpostavkom da ste dostigli “cilj,” ipak niste stigli na “mesto.” (Publika se smeje, tapše)

Ima problema sa mnogim faktorima. U modernim vremenima stare sile su oštetile kinesku kulturu i ostavile mi velik haos s kojim se moram uhvatiti u koštac dok širim Fa. Toliko je štetnih faktora u mnoštvu oblasti, pa mnogo toga treba ispraviti. Ali za to nije bilo vremena, pa su korigovane samo neke stvari. Dobro je što unutrašnja značenja Fa nisu narušena. Knjiga Džuan Falun se drugačije manifestuje u svakoj dimenziji, a Džuan Falun na nebu izgleda potpuno drugačije od ovog na Zemlji, pa to nema uticaja.

Učenik: Ne uspevam da se kultivišem dok se u najvećoj mogućoj meri prilagođavam običnim ljudima. Hoću li se u budućnosti puno kajati zbog toga?

Učitelj: Znači, ne uspevaš da se kultivišeš prilagođavajući se običnim ljudima u najvećoj mogućoj meri – pa, “u najvećoj mogućoj meri” znači potpuno zadovoljiti zahteve. Pa kad bi danas sve bilo gotovo, završio bi na onom nivou kom pripadaš. Danas nije gotovo, pa pošto nije gotovo, kad su u pitanju standardi koje nisi zadovoljio i stvari koje jesi ili nisi dobro kultivisao, to su i dalje samo delovi procesa koji je u toku, pa niko ne može zaključiti da si ti jednostavno to što jesi. Ako prepoznaješ svoje nedostatke, a verujem da je tako pošto si poslao ovo pitanje, onda ih ispravi i budi bolji. (Aplauz)

Učenik: Cenjeni Učitelju, reč “程度” (cheng du ili “stepen”) iz prethodnih izdanja Džuan Faluna je promenjen u “成度” (cheng du ili “stepen dostignuća”). Ali jedan od mojih kolega praktikanata kaže da Minghui nije objavio ovu promenu, pa treba li to vratiti kako je bilo?

Učitelj: Znaci su menjani u nekoliko navrata; bilo je tako puno toga za promenu. Jednom kad se nešto reši, mnogo toga se desi, pa od sada više neće biti menjanja završetaka znakova, niti će biti pravljene dodatne izmene. Izvršene promene možete pronaći u izdanju Džuan Faluna koje će uskoro biti objavljeno, a onda na osnovu toga možete izvršiti promene kod sebe. Ovo se desilo zato što se Minghui tek ponekad obaveštava o promenama znaka, pa nastaje takva situacija.

Učenik: Da li se struktura o kojoj ste govorili odnosi na strukturu novog kosmosa?

Učitelj: Struktura o kojoj sam vam pričao do sada je bila struktura starog kosmosa. Stanje koje je evidentno tokom Fa-ispravljanja je takođe stanje koje prikazuju bića starog kosmosa. Ne može se govoriti o novom kosmosu. Ne samo da se ne može pričati o njemu, već se ne smeju otkrivati nebeske tajne. (Učitelj se osmehuje) (Publika se smeje, tapše) Mnoge nebeske tajne starog kosmosa više se ne mogu zvati nebeskim tajnama, jer će te stvari biti promenjene, one će pretrpeti promene. Ali stari kosmos ima mnogo, mnogo dobrih bića i faktora uključujući strukture koje su dobre, pa će oni biti zadržani. Znači da su mnoga bića i velika većina strukture starog kosmosa sačuvani.

Učenik: Budući da je vreme za spasavanje živih bića tako skučeno, zašto moje sebične misli istrajavaju? Brinem za sebe.

Učitelj: Mislim da je sposobnost da se sagledaju sopstveni nedostaci kultivacija. To je zapravo sasvim normalno. Kad možeš da ih prepoznaš, to je prvi korak ka napretku. Ako možeš da obraćaš pažnju na te stvari na dnevnoj bazi i radiš ih malo po malo, onda se popravljaš. Ne budi nestrpljiv, jer će to dovesti do vezanosti. Kad ugledaš probleme, napravi promene, a kad vidiš nedostatke, prevaziđi ih. Puno je stvari koje možda nećeš moći da uradiš, i ja sam to na svaki način uzeo u obzir, i to sam predvideo kad sam rasejavao Fa. Drugim rečima, ono što ja želim da spasem je pre svega glavna duša, osoba sama. Koliku moć ima jedna osoba? Ako osoba može da prepozna sopstvene greške i prevaziđe ih, onda se ona kultiviše, ali šta ako elementi koji sačinjavaju biće osobe postanu izopačeni? Ili, konkretnije, šta se dešava kad se izopači način razmišljanja osobe? Konkretan primer: puno godina KPK je namerno obrazovala ljude tako da ojača svoje sopstvene stvari. Mnogi ljudi su shvatili da Partija ne valja, ali oni su sposobni da kažu da Partija ne valja samo unutar kulture koju je odnegovalo partijsko obrazovanje. Oni je nisu istinski prepoznali izvan partijske kulture koja je ubrizgana u njih. To je izopačeni način razmišljanja. Šta se može u tom slučaju? Zato ja kažem da postoje određene stvari koje možete da uradite, i vi niste kultivatori ako ne radite stvari u okviru svojih moći. Ali sve što ne možete da uradite vi, Dafa će sigurno to uraditi za vas i Učitelj definitivno ima načine da to uradi. (Aplauz)

Drugim rečima, vi morate kultivisati onaj deo vas koji treba da kultivišete. Što se tiče stvari koje ne možete da kultivišete, ne možete da zapazite i prepoznate—ili za koje ne možete da se pobrinite čak i onda kad možete da ih prepoznate—Učitelj će se pobrinuti za to. Naravno, to ne znači da kad vidite vezanosti kojih ne možete da se oslobodite možete koristiti opravdanje da “vi tu ništa ne možete” i tako poreknete sopstvenu odgovornost. (Publika se smeje) Tako neće ići. Ono o čemu ja govorim, kad je u pitanju struktura vašeg bića i vaš način razmišljanja—stvari koje uopšte ne možete da zapazite i sredite—Učitelj će se svakako pobrinuti za te stvari.

Učenik: Učitelju, da li je vreme okončanja progona istovremeno i vreme kad će Fa ispraviti ljudski svet?

Učitelj: To je sasvim moguće. (Aplauz) Ipak je bolje da ne pričam o tim stvarima. Ako počnem da pričam o tome, svi ćete se uznemiriti. Čudesnost i veličanstvenost toga ću ostaviti da sami vidite.

Učenik: Učitelju, možete li pričati o poreklu zle političke partije koja progoni učenike Dafe? (Smeh u publici)

Učitelj: Povodom toga kako je ona nastala na fundamentalnom nivou, mislim da je bolje ne pričati o tome na Fa konferenciji. Što se tiče toga kako je nastala u ljudskom svetu, to je nešto što svi već znaju, a da ja ništa ne kažem. Zapravo, bilo da želite da pričate o pokvarenoj političkoj partiji, ili zloj političkoj partiji, ili bilo kakvoj političkoj partiji - kao kultivatori, mi nemamo ništa s tim. Bez obzira koliko jedna partija može biti zla, to je nešto u zemaljskom svetu; bez obzira koliko dobra može biti, to je i dalje nešto što pripada zemaljskom svetu. Biti kultivator znači iskoračiti iz ljudskog sveta, a kad je u pitanju kultivacija u ljudskom svetu, kultivatori se ne mešaju u sve te zemaljske sukobe i pitanja. Stvari koje su zle, pa, postoje razlozi za njihovo postojanje, a takođe postoje i razlozi za postojanje dobrih stvari. To određuje stanje ljudskog društva i učenici Dafe se uopšte ne bave tim stvarima. Ali svako je jasno video kad je taj vrhovni đavo počeo da nas progoni, on je urlao da njegova politička partija “mora pobediti Falun Gong” i “Odbijam da verujem da *** Partija ne može da pobedi Falun Gong.” Ja znam da je on uradio te stvari iz ljubomore i jeda, ali takođe znam da u pozadini njegovih reči postoje elementi njegove političke partije. Drugačije rečeno, mi smo ih raskrinkali tek pošto su počeli da nas progone. Mi ne priznajemo ovaj progon. U procesu objašnjavanja istine, mi ćemo reći ljudima sveta zašto se Falun Gong progoni, šta je Falun Gong, i šta je ta politička partija. Ko god da je progonio učenike Dafe treba da bude raskrinkan i treba očistiti zloćudan uticaj koji se proširio u umu ljudi sveta.

Slušajući kako učenici objašnjavaju istinu, neki ljudi će reći, “Falun Gong je jako dobar, ali ja mislim da *** Partija ima svoje razloge.” Ima i puno ljudi koji misle da ono što KPK kaže ne može biti pogrešno, pa odbijaju da čuju istinu. Ti ljudi ne vide da je to zlo do srži. Neki ljudi kažu: “Falun Gong je jako dobar, ali Partija nije učinila ništa loše. To je krivica onog vrhovnog vraga.” U tom slučaju treba da kažemo ljudima sveta zašto oni progone Falun Gong i kakav je bio motiv kad je progon započeo; treba da pomognemo ljudima da shvate šta je zaista zla sekta i šta je Partija zaista. Učenici Dafe koji se progone treba da razotkriju njenu sramotnu prošlost.

Zemaljske stvari nisu briga učenika Dafe, koji su kultivatori, ali ja, Li Hongdži, znam sve o takvim stvarima. (Aplauz) Te stvari sve vreme objašnjavam poslednjih nekoliko godina progona, a progon se ipak nastavlja. Novo rukovodstvo KPK je na vlasti već dve godine, a progon se nastavlja. Je li to samo pitanje izolovanih individua koje čine zlodela? Zašto onda da ne kažemo svetu za fundamentalnu zlobu te političke partije? Da nas vi ne progonite, mi ne bismo želeli da išta imamo s vama i ništa ne bismo hteli da kažemo o vama. Uzeti su toliki životi učenika Dafe, a progon se nastavlja. Kako je to zlo! Takođe, Partija koristi jednostrane medije da objavi klevetničku propagandu u svakom delu Zemlje, i još je gore nego u vreme Kulturne revolucije. Cilja na grupu tako dobrih i ljubaznih ljudi. Čak i ako ja to trpim i tolerišem ih, niko od bogova to neće otrpeti! (Aplauz)

Učenik: Zbog moje vezanosti za osećanja, napravila sam puno grešaka. Kajem se zbog puta koji sam odabrala. Kako da nadoknadim to?

Učitelj: (Učitelj uzdiše) To su zapravo stvari koje najviše bole Učitelja. Za jednog kultivatora, to je naprosto tako sramotno. Sramotno je i za običnog čoveka, ali ti si kultivator, pa kako uopšte možeš javno pokrenuti ovo pitanje? Naprosto je suviše sramotno. Da li znate da u kultivaciji u prošlosti, u času kad bi kultivator prekršio pravilo koje se odnosi na ovo, on se nije ponovo mogao kultivisati do kraja života. Toliko je ozbiljno.

I šta se tu može? Dafa je milostiva, a Učitelj gleda na vaše celokupno biće, pa ćeš i dalje imati šanse pre nego što dospe Fa-ispravljanje ljudskog sveta. Ali ne smeš ponovo praviti te greške. Naprosto ne smeš. Posebno u ovom vremenskom periodu, zlo će iskoristiti vaša osećanja da zaoštri progon i učiniće da vaše vezanosti i žudnje postanu posebno jake, do tačke kad ne možete da se savladate i krenete putem zla. Učitelj to vidi. Ako dobro možeš ići svojim putem i dobro se kultivisati, taj greh će biti pripisan zlu. Ali ako i dalje ne ideš svojim putem kako treba, taj greh će biti tvoj sopstveni. Naravno, zlo koje te ometa će biti eliminisano i posle toga će biti tvoje sve što činiš.

Tokom perioda Fa-ispravljanja, kad Fa ispravlja celokupan kosmos, znate li kako to Učitelj izvodi? Što se tiče bića celokupnog kosmosa, uključujući ljude sveta, i bića koja su niža od ovog sveta—čak i ona koja su dole vrlo nisko, uključujući bića u podzemnom svetu i paklu—ja radim stvari u skladu s jednim principom: bez obzira kakve je grehe ili greške biće počinilo u prošlosti, ja sve to ne uzimam u obzir; ja sve te stvari mogu da skinem sa vas i sve učinim dobrim. Niko, nikad nije ovako postupao sa živim bićima. Ako neko mesto u kosmosu više ne bi zadovoljavalo standard, ono je uništavano eksplozijom i iznova stvarano. Ako neko mesto više ne bi zadovoljavalo standard, to bi bilo baš kao sa telesnim metabolizmom, kad ćelija više ne valja, ona odumire i stvara se nova. Tretirati sva bića s tolikom milošću je nešto što se nikad nije desilo, otkad postoji kosmos. (Aplauz) Ja ovo radim sve vreme, i postigao sam to. Ali ima jedno. Ako je tokom Fa-ispravljanja počinjen greh protiv Dafe, koji je smetnja Fa-ispravljanju, onda se greh ne može oprostiti. Postoji samo ovaj jedan uslov. Kad ni ovog uslova ne bi bilo, Fa kosmosa više ne bi postojao. Bića budućnosti ne bi imala Fa koji bi sledila, po kom bi se ravnala, i to bi bilo isto kao da kosmos nema Fa, čineći ovo zbrkanim, haotičnim svetom. To se ne može desiti! To bi bilo isto kao nauditi kosmosu, pa imati negativan efekat na Fa-ispravljanje znači počiniti takav greh. Kod bića to može biti prouzrokovano samo jednom misli na pogrešnom mestu, ali posledice su razorne.

Učenik: Pozdrav cenjenom Učitelju. Ja sam korejski učenik iz provincije Hejlongđijang. Dopustite da pozdravim Učitelja u ime svih učenika iz Hejlongđijanga i različitih timova za objašnjavanje istine iz Koreje.

Učitelj: Hvala. (Aplauz) Učenici Dafe iz Koreje su bili vrlo dobri. Takođe je puno korejskih učenika u Kini, i oni su vrlo oštro progonjeni. Znam sve o tome.

Učenik: Naš tim za objašnjavanje istine se fokusira direktno na objašnjavanje istine u području Pekinga, ulažući tamo 80% truda, dok se 20% koristi na druge stvari, uključujući tu i napore da se izbave učenici. Ako ojačamo napore na objašnjavanju istine u području Pekinga, da li će zlo koje je koncentrisano na Menhetnu biti smanjeno?

Učitelj: Pravi način da se ovo predstavi je ovaj: kad svim učenicima Dafe na različitim mestima ide dobro, zlo ne može da se bori sa svima njima i na svim mestima biva počišćeno. Zlo koje je došlo na Menhetn je u procesu potpune eliminacije. U ovom času, zlo u Tri domena se eliminiše u velikim količinama. Možete videti da se sadašnja situacija menja, čak i vremenske prilike se menjaju. Učenici Dafe koji su sedeli ispred konzulata u Njujorku znaju da je to bilo najhladnije mesto i naši učenici Dafe su ovih godina izdržali puno toga. Sagledavajući sadašnju situaciju, učenici Dafe iz različitih mesta u potpunosti koriste svoje veštine i talenat da čine stvari koje potvrđuju Dafu, pa je u ishodu sve manje i manje zla. Zbilja mu je teško da se skoncentriše i išta učini.

Učenik: Kako ja i svi ostali možemo raditi zajedno, tako da široko gledamo na stvari i stavljamo Dafu na prvo mesto?

Učitelj: Ovo je pitanje o kom svi učenici Dafe treba da razmisle. Što se tiče toga šta raditi, samo valjanim učenjem Fa i ponašanjem u skladu sa onim što vam Učitelj kaže možete ići ovim putem ispravno.

Učenik: Nama učenicima u Kini nije nimalo lako da dođemo u SAD na Fa-konferencije, i retko vidimo Učitelja uživo. Hteli bismo iskreno upitati učitelja da se obrati učenicima iz Kine koji su išli u Koreju da pomognu Učitelju u Fa-ispravljanju. Molim vas da nam kažete kako da budemo dobri i šta treba da radimo da bismo ispunili zavete koje smo dali pre istorije.

Učitelj: Svi učenici Dafe su isti i treba da budete dobri gde god se nalazili. Bez obzira jeste li u inostranstvu ili ste u sredini u kojoj vas zlo direktno progoni, treba da pokažete ispravne misli i ispravne postupke učenika Dafe, jer to zastrašuje zlo. Zlo je čvrsto na površini, ali unutra je preplašeno. Vi ste učenici Dafe i ne možete imati straha u sebi. Ako jedan kultivator zbilja može da se oslobodi [straha] od smrti, onda će ta smrt za svagda biti uklonjena iz vas. Ali to nije nešto što možete izvesti voljom—to je tačka do koje se kultivišete u Fa, ona u kojoj postajete ta vrsta bića. Kad je počeo progon u Kini, da su svi učenici Dafe uspeli da se vladaju prilično ispravno kao sada, progon nikad ne bi zaživeo, i te zle stvari bi momentalno bile uništene. U ljudskom svetu nema mesta za njih da pokazuju zlobu.

Vi ste sada postepeno postali razboritiji, razumniji, znate šta treba raditi i može se reći da su mnoge vaše ljudske vezanosti uklonjene kultivacijom. Pa, u stvari, za neke učenike ne važi to da da su njihove ljudske vezanosti uklonjene kultivacijom, već da su učenici suviše prestrašeni, a ako se sredina malo popravi, oni će ponovo smeti da rade te stvari. To nije dobro. Ako osoba ne može da se kultiviše u Fa, onda nije sposobna da istinski shvati Fa. Samo kad osoba zbilja shvati Fa, ona može da ide putem ispravno i njenom biću se može osigurati dobar ishod. Inače ta vrsta bića ostaje u najopasnijoj situaciji, jer zlo u svakom trenutku može da iskoristi njegove nedostatke. Kad bi on bio običan čovek, bez obzira koliko je loš, zlo na njega ne bi obraćalo pažnju. Ipak, pošto on želi da se kultiviše, zlo će pokušati da ga spreči da se kultiviše. A kad se ne kultivišete solidno, postajete meta progona od strane zla.

Učenik: Nekoliko učenika ima velik entuzijazam za objašnjavanje činjenica, ali oni nikad nisu uspeli da prevaziđu tričave granice vezanosti za sebe. Oni nisu bili dobri u sveukupnoj kooperaciji i koordinaciji, a što je još ozbiljnije, oni utiču na neke druge učenike. Ako oni i dalje ne mogu da budu dobri, ni uz pomoć praktikanata, hoću da pitam Učitelja kakve će posledice ti učenici trpeti u budućnosti?

Učitelj: Po mom mišljenju, u ovom času ne možete znati kakvi su učenici, niti izvlačiti zaključke o njima, jer u procesu kultivacije postoje sve vrste manifestacija i pokazaće se sve vezanosti običnih ljudi. Ako ih praktikant ne ukloni, one će se definitivno pokazati. Što se tiče dela koji se dobro kultivisao, on se nigde ne može videti jer onaj njegov deo koji se kultivisao se ne može prikazati. A deo koji nije dobro kultivisan, drugi će videti kad god on ispliva. Ključ je to kako on postupa s tim i može li da prepozna svoje nedostatke kad ostali ukažu na taj deo ili kad njegove vezanosti iskoče u konfliktu—to je ono što je kritično. Jednom kad nešto prepoznate, to treba da prevaziđete, i jedino to predstavlja kultivaciju. Na kraju krajeva, ja bih rekao da je to pitanje marljivosti.

Ako se osoba ne kultiviše dobro i puno utiče na druge učenike Dafe ili na puno drugih učenika Dafe, i postane uzrok neuspeha njihove kultivacije, to je ozbiljan greh ometanja kultivacije učenika Dafe, koji se ne može okajati čak ni kad biće padne do osamnaestog nivoa pakla. Neki učenici nisu u stanju da uklone svoje dugo prisutne vezanosti, što dovodi do toga da imaju smetnje od strane zla. Svi vi mislite da je s tim ljudima svršeno i da neće uspeti. U ovom času ne smete tako gledati. Neki učenici su se zapravo oslobodili mnogih vezanosti, i mnoge vezanosti su nestale i neće se pokazati, ali te vezanosti koje nisu otklonili kultivacijom i dalje se javljaju. Učitelj će definitivno izvesti da se te vezanosti pokažu i da na njih utiču konflikti, i sigurno će dati da ih svi vide, a cilj će biti da se oni toga oslobode. Kad je ugledate, treba da im ukažete na to. Ako ne ukažete, to je zato što imate vezanost za strah da ne uvredite druge. U tom slučaju, oni će biti navedeni da imaju okršaje i sukobe s vama, dok i jedni i drugi ne prepoznaju te vezanosti. A cilj je da se kultivacijom odstrane te ljudske vezanosti. Ali kad pogledate učenike koji imaju vezanosti koje se vide, ne smete misliti da oni ne valjaju. Tako da su nerazumevanja i greške među učenicima Dafe neizbežne. Ključ je u tome da ne smete imati prave okršaje i sukobe između sebe, početi da nemate poverenja jedni u druge.

U poslednje vreme, ja često ističem pitanje saradnje i dobre međusobne koordinacije. Bez obzira jesu li te vaše vezanosti uklonjene ili nisu, vi svejedno morate dobro sarađivati. Zašto s vremena na vreme vidite kako isplivavaju svakojaki argumenti, a ponekad se rasprave nastavljaju i nastavljaju? Zašto u potvrđivanju Fa, mišljenja praktikanata opet nisu jednaka? Ovo je nešto što je u novije vreme prilično istaknuto u Kini. Koji je pravi problem? Vrlo jednostavno—to je pitanje toga da li potvrđujete Fa ili potvrđujete sebe. Ako potvrđujete Fa, bez obzira šta druga osoba kaže o vama, na vas to neće uticati. Ako se neko suprotstavi vašem mišljenju i vi se naljutite, to vam se ne dopadne, ako kad drugi ljudi iznesu mišljenje o nekom problemu, koje je suprotno od vašeg, ili ako se ne slažu s vašim mišljenjem i to vam se ne dopadne, pa se usprotivite i raspravljate se radi svoje koristi, i ako ovo dovede do toga da skrenete sa teme i ne slušate druge, [u svim tim slučajevima] vi—čak i ako se u najboljoj nameri branite i objašnjavate—i dalje potvrđujete sebe. (Aplauz) To je zato što niste stavili Dafu na prvo mesto, i niste mogli da se odreknete sebe u tom času.

Ali ljudske misli su kompleksne i ponekad je teško reći. Neki ljudi istinski misle o Fa, zaista osećaju da je taj i taj način pravi, i nisu vezani za sebe. Oni se tako naprosto drže svog stava. Neki bi mogli reći: “Toliko insistiraš, ne potvrđuješ li sebe?” U tim trenucima treba da budeš miran i sabran. Zapravo, ako svi misle na Fa, problem izostanka saradnje neće postojati. Mi treba da budemo dobri ljudi gde god se našli—kad nešto radimo, zar ne treba najpre na druge da mislimo? Zašto učenici Dafe ne misle najpre na druge kad su u međusobnoj interakciji? Vi mislite: “Svi mi smo kultivatori i svi se kultivišu, pa kad smo sa drugim učenicima, tada nema potrebe da pazimo kako pričamo jedni s drugima.” Ne mislite li tako? E, to nije u redu. Ovo ne zaboravite: vi ste ljudska bića u procesu kultivacije, vi niste bogovi koji se kultivišu, pa morate imati obzira prema drugima.

Učenik: Učenici u Koreji koriste razne načine da pojačaju napore da se objasni istina različitim vrstama ljudi i oni postepeno osvajaju pažnju i podršku ljudi. Objašnjavanje istine ima sve bolje i bolje rezultate, i istovremeno, širom zemlje velik broj novih učenika se priključuje. Ali nedavno je nekoliko učenika, jedan za drugim, imalo nesreću i tragično preminulo. Jedan je poginuo kad se prevrnuo autobus u kom se vozio, jedan se utopio a jedan je umro u nesreći na poslu. Jedan od tih učenika je bio vrlo aktivan u objašnjavanju istine. Pojava nekoliko takvih incidenata je pokolebala neke od novijih učenika.

Učitelj: Upravo sam pričao o smetnjama starih sila Fa-ispravljanju i učenicima Dafe. Zašto onda stare sile čine takve stvari? Šta je njihov cilj? Oni misle: “Svi vi ste ovde došli da se kultivišete i mislite da je Dafa dobra. Da li se vaše razumevanje dobrote Dafe zaista bazira na Fa istinama? Ili naprosto sledite druge kad kažu da je to dobro? Ili kažete da je Fa dobar kad osetite da ste od njega imali koristi?” Kultivacija Dafe je uzvišena i ona može da pretvori ljudska bića u bogove. Stare sile to ne mogu da podnesu, pa hoće da vas testiraju. Hoće da vide da li ćete i dalje govoriti da je Dafa dobra i hoćete li ostati da se kultivišete kad one dovedu do toga da umiru ljudi koji su došli do kraja svog životnog veka. Stare sile to čine, pa kad je učenik u smrtnoj opasnosti, ne možete reći da on nije dobar ili da ima neki ozbiljan problem. To zapravo stare sile stvaraju poteškoće, koristeći ljudske vezanosti. Činjenica je da se neki učenici lako pokolebaju, a da su se takvi učenici solidno i dobro kultivisali, ti problemi se ne bi desili. Kad neki učenici ne mogu da se oslobode dugotrajnih vezanosti unutar sebe, oni mogu doživeti progon i smetnju. [Oni bi mogli misliti,] “Ja sam radio vežbe i bolesti su mi izlečene. Tako se dobro osećam. Život mi je postao lakši.” Njihovo razumevanje večito ostaje na tom nivou i oni ne mogu da shvate Fa na osnovu Fa, i to doprinosi da se problemi lako pojave. Naravno, te stvari ne nastaju uvek iz te vrste problema. Stare sile dugo rade ovo, i ove stvari su se i ranije dešavale u kultivaciji učenika u Kini. Zato je imperativ u kultivaciji gledati stvari sa ispravnim mislima i jasno prepoznati da je kultivacija nešto najozbiljnije.

Naravno, desile su se neke stvari. Učenici u različitim krajevima su postali prilično bistre glave, oni su sposobni da shvate Fa na osnovu Fa, i tako u ovim stvarima mogu da se vladaju kako treba. Bilo je nekih učenika koji su često govorili: “Taj i taj na našem vežbalištu je tako dobar! Radićemo sve kao on.” Dajte svima da vam kažem da to apsolutno ne možete raditi i tako apsolutno ne smete misliti. Kultivatori ne mogu za uzor uzimati druga ljudska bića. Oni moraju uzeti Fa za učitelja! (Aplauz) Čim počnete da radite te stvari [kao što sam opisao] i mislite na taj način, dva problema će se javiti. Jedan je da ćete verovatno gurnuti tog učenika na mesto odakle neće moći izaći. I verovatno je da će ga stare sile povesti da ima probleme i čak ga naterati da nas ranije napusti da bi drugi učenici bili iskušani. [Oni će misliti:] “Svi u njega gledate. Posle ovakvog nečeg, hoćete li i dalje učiti, hoćete li se i dalje kultivisati?” Pod ovakvim okolnostima, zaista ima nekih učenika koji misle: “Ako čak ni on nije uspeo, hoću li ja moći?” Oni se kolebaju. Nisu li to stare sile koje koriste nedostatke? [U takvoj situaciji] čak ni ja, vaš Učitelj, ništa ne mogu da kažem! Stare sile kažu: “Pogledaj. Vidi kako se taj test okončao. Bili smo u pravu što smo to uradili, zar ne?” Kad ispravne misli nisu jake, ljudi se kolebaju. Tu apsolutno morate biti budni! Treba da uzmete Fa za učitelja. Ne možete gledati koliko se dobro neki pojedinac kultivisao, pa posle učiti od njega umesto iz Fa.

Nije li u Kini bilo takvih učenika kad je počeo progon? Mnogi učenici su gledali asistente i radili sve što ovi čine. Kad bi asistenti popustili, oni su sledili i takođe bi popustili. Naravno, učenici su učenici Dafe, na kraju krajeva, pa kasnije kad su se smirili, shvatili su da nisu bili u pravu. Oni su ispočetka počeli da uče Fa, i shvatili su da je to njihovo razumevanje bilo pogrešno i da su pogrešno postupili. Ali, posmatrajaći taj jedan deo toga, nije li im to donelo sramotu? Oni to jesu uradili u jednom trenutku, pa nije li to tamna mrlja za jednog kultivatora? Zato će kad se kod ljudi proizvede kolebanje to doneti probleme sredini za kultivaciju. Na to apsolutno morate paziti.

Tokom kultivacije se mogu desiti razne stvari. Neki ljudi su videli da su takvi i takvi ljudi izlečili svoje bolesti kad su počeli da vežbaju. Oni su mislili: “Ooo, čak i tako ozbiljna bolest je izlečena.” Ili: “Ooo, taj čovek je izlečio rak kad je počeo da vežba. I ja ću vežbati.” Ali zašto je taj čovek na kraju došao? Došao je zbog raka i da bi ozdravio. On ovde nije došao da se zbilja kultiviše. Ali ja shvatam da svako od nečeg mora poći u svom razumevanju Fa. Jedna osoba mogla bi početi da shvata Fa u nekoj tački, a sledeća u drugoj tački. Ali jednom kad neko uđe u praksu, za njega učenje Fa mora biti prvo i najpreče—samo tada je to kultivacija. U tom slučaju, kad istinski možete da shvatite Fa tokom kultivacije, moći ćete da se oslobodite svih vezanosti. Mislićete: “Dobio sam Fa i ničeg se ne bojim. Ako umrem, neka. Čak i ako umrem, dobio sam Fa. Šta će sa mnom biti kad budem umro? Neću završiti u paklu. Ipak sam dobio Fa.” Osoba poput te neće se sresti ni sa čim što ugrožava njen život i neće imati nikakve zdravstvene probleme (Aplauz). Jer stanje uma koje on pokazuje je stanje pravog kultivatora. On je zaista shvatio [šta je kultivacija] i zaista je uzdigao sebe, i oslobodio se svih vezanosti. Barem po ovom pitanju on je prevazišao ljudskost, otišao je izvan domena ljudskosti. Samo obična ljudska bića imaju zdravstvene probleme. Jednom kad se oslobodi svoje vezanosti za izlečenje, njegovi zdravstveni problemi će nestati.

Neki ljudi dugo ne uspevaju da se oslobode svojih vezanosti za izlečenje. Pod normalnim okolnostima, kad osoba pati od smrtne bolesti, ona je zapravo stigla do kraja svog životnog veka. On pati od smrtne bolesti i njegov život treba da se završi, ali on sada uči Dafu. Iako dolazi da bi se izlečio, njemu je i dalje dopušteno da nastavi da uči Fa da bi razumeo Fa. On takođe vidi primere [Fa] koji se dešavaju u životima ljudi, ali i dalje ne može da shvati Fa na osnovu Fa. On ne čita knjige, pa ne može da shvati Fa na osnovu Fa. On samo sledi druge u vežbanju vežbi. On i dalje misli: “Postao sam učenik Falun Gonga. Radim vežbe. Zašto nisam izlečen?” Kultivacija je ozbiljna stvar. Test nečijeg uma je pitanje ili-ili. Što si više vezan, gore ćeš se osećati. Kad odeš u bolnicu na pregled, bićeš naveden da vidiš da ti se bolest pogoršala. Ipak se u to ne prosvetliš. Pošto ne možeš da se prosvetliš u to, postaje sve više i više ozbiljno, i na kraju zaista ne možeš da uspeš. To se dešava jer nisi pravi učenik, ne učiš Fa, i ne možeš da se oslobodiš vezanosti za svoju bolest. Ti si samo običan čovek koji bi hteo da mu bolest bude izlečena. Cilj mog rasejavanja Dafe je spasiti ljude na fundamentalnom nivou njihovog bića, a ne pomoći običnim ljudima da se izleče. Ako zaista možeš da se kultivišeš, kad zaista možeš da otpustiš svoju vezanost za život i svoj strah od smrti—a ne samo da se ponašaš tako da bi to videli drugi, dok u sebi bez prestanka misliš o njoj—koju god bolest imao, ona će biti izlečena. U kultivaciji, razlika između ljudskosti i božanstvenosti je razlika u jednoj misli. Ova razlika u jednoj misli zvuči lako, ali se može dostići samo dubokim i solidnim temeljom u kultivaciji. Ako zaista možeš da uložiš puno napora u učenje Fa, to ćeš moći da dostigneš.

Naravno, uvek kad nastane ta situacija, čoveku se obično daje šansa za šansom u Dafi, tokom duže vremena, jer on je dobio Fa, na kraju krajeva. Njemu se neprekidno daju šanse i on ne umire, i daje mu se šansa za šansom. Ali ako ta osoba i dalje ne shvata i posle toliko šansi, makar se kultivisala godinama i sledila druge u obavljanju poslova za Dafu, ako i dalje ne može da se oslobodi svoje vezanosti za izlečenje na fundamentalnom nivou, onda on na fundamentalnom nivou i dalje nije učenik, i preminuće kad mu dođe prirodan kraj života. I obični ljudi mogu da rade za Dafu, a ono što dobijaju su blagoslovi. Kad kultivatori rade Dafa posao, oni ne teže običnim blagoslovima ili dobrom životu; ono što je za njih najvažnije je unaprediti svoj nivo. Kultivatori ne teže ovozemaljskim stvarima. Nije li tvoja vezanost za bolest težnja nečemu u ljudskom svetu? Neki ljudi kažu: “Kad se budem izlečio, moći ću da uradim toliko dobrih stvari za Dafu! Zašto još nisam ozdravio?” Tvoje ozdravljenje, tvoja kultivacija i postajanje učenikom Dafe bilo bi uslovno. Ti bi se kultivisao i priznao [sebe za učenika Dafe] samo kad bi ti se bolest izlečila. A kultivacija se prihvata bezuslovno i stvari se dobijaju prirodno, bez težnje.

Naravno, ništa nije apsolutno. Ovde sam govorio o Fa-istinama. Situacije kod ljudi su različite i ja sam samo dao primer. Kad bi svako imao dobro razumevanje, stvari bi išle glatko. Ali kad osoba ne može da se oslobodi svojih vezanosti, onda postaje stvarno teško.

Učenik: Ja sam učenik iz Irske i hteo bih da pošaljem pozdrave cenjenom Učitelju. Već dugo vremena nisam dobar u širenju Fa i ličnoj kultivaciji. Ima li vremena da to nadoknadim?

Učitelj: Onda treba da prioneš da to uradiš. Pošto još nije gotovo, da, još ima vremena. (Svi se smeju i tapšu) Iako nisi bio dobar, bez obzira na sve, Učitelj i dalje ne želi da napusti i jednog od vas. (Aplauz)

Ranije sam rekao da je Fa-ispravljanje kosmosa jedna faza, a Fa-ispravljanje ljudskog sveta druga. Znači da Učitelj ovo izvodi u dva koraka. Znači da vas nisam učio Fa Tri domena, učio sam vas samo Fa kosmosa. Nisam pričao o strukturama različitih živih bića u Tri domena, poreklu života, strukturi života, istoriji sveta, ili teorijama ovog sveta od religije do nauke, poput toga odakle te stvari dolaze, koja je njihova svrha, razlozima u pozadini sukoba koji se dešavaju u ljudskom svetu—pa, svemu u istoriji. Što se tiče stanja strukture Tri Domena i različitim nebeskim telima u Tri domena, ja vam nisam pričao o tim stvarima jer one su beznačajne u odnosu na kosmos. Tri domena ne zavređuju da ih predajemo u Dafi, jer su suviše nisko. Kad vas ja učim Veliki Zakon, on obuhvata Tri domena. U budućnosti ćete sve znati i ja neću imati potrebe da vam pričam o stvarima iz Tri domena. U budućnosti ću se pobrinuti za stvari koje su u vezi s ljudskim bićima i tada ću govoriti o Fa Tri domena. Kad u budućnosti dođe vreme da se rade stvari u Tri domena, to će biti ono kad Fa ispravlja ljudski svet.

Pošto se stvari obavljaju u dva koraka, izvesni fenomen se desio u kosmosu. Kakav fenomen? To da su Tri domena sve ovo vreme zatvorena—bića unutar Tri domena ne mogu izaći, a bića izvan Tri domena ne mogu ući. Ja sam taj koji je na početku zatvorio ovo. Elementi koje su stare sile ranije stvorile su bile, i tamo su i dalje, oni nisu u potpunosti očišćeni, i pre nego što se stvari obave na površini ljudskog sveta, taj deo elemenata starih sila i dalje ima negativno dejstvo. Pa, pošto se Fa-ispravljanje i Fa-ispravljanje ljudskog sveta vrše u dva zasebna koraka, bilo je potrebno da se Tri domena izdvoje iz kosmosa. Od početka mog Fa-ispravljanja—u poslednjih desetak godina i više—oni se neprekidno odmiču od kosmosa. Astronomi su videli da nebeska tela u kosmosu više nisu nebeska tela iz ranih vremena, da položaj Mlečnog puta nije više kao što je ranije bio, a drugi zvezdani sistemi koji su bili oko mesta gde je Mlečni put ranije postojao, više nisu isti. To se desilo zato što su Tri domena odvojena od kosmosa. Naučnici su otkrili ovu činjenicu dok je trajao proces pomeranja, i oni kažu da se kosmos širi. U stvarnosti se nebeska tela razdvajaju od Tri domena, kao što se Tri domena sve više i više odmiču od svoje prvobitne pozicije. Tokom poslednjih desetak godina, Tri domena se non-stop odmiču od kosmosa. Dok se to događalo, naučnici su otkrili da su nebeska tela pretrpela ogromne promene. Pojavile su se zvezde koje ranije nisu postojale, pojavila su se nebeska tela koja ranije nisu postojala, pojavili su se zvezdani sistemi koji ranije nisu postojali. A gde su otišle zvezde i zvezdani sistemi koji su prvobitno bili tamo? Zašto je kosmos pretrpeo tako ogromne promene? Te stvari su zapravo posledica pomeranja Tri domena dok se izdvaja iz kosmosa.

Nije li PureInsight izvestio o ovom? Kosmos nestaje u daljini brže od brzine svetlosti i Mlečni put se odvaja od kosmosa. Pošto je došlo dotle da čak i ljudska bića mogu da vide ovaj stadijum, to znači da je razdvajanje dospelo do najpovršinskijeg nivoa. U početku, kad sam ovo počeo da radim, neki bogovi su mi rekli: “U budućnosti, ljudska bića će moći da vide stvari koje si ti uradio, i na kraju će shvatiti da si ti taj koji je to uradio.” To je slučaj jer neke manifestacije će se postepeno približavati mestu gde sam ja.

Jednom kad razdvajanje bude obavljeno, dimenzije izvan Mlečnog puta neće postojati. Ljudska bića biće prestravljena prazninom. Nestaće zvezde koje su postojale izvan Mlečnog puta, kao i sva nebeska tela rasuta svuda izvan Mlečnog puta. PureInsight je izvestio da će Mlečni put postati “usamljena duša i lutajući duh” kosmosa. Možda se pitate: “Šta bi bio uzrok tog fenomena?” Izgleda da su ljudi—pa i naučnici—indiferentni prema tome, ali samo zato što ne shvataju. Da se takvo nešto desilo u kosmosu u prošlosti, tada Mlečni put više ne bi postojao. Izdvojen iz kosmosa, Mlečni put ne bi mogao da postoji i dezintegrisao bi se. Fa-ispravljanje kosmosa i Fa-ispravljanje ljudskog sveta se obavljaju u dva koraka, pa se Tri domena moraju izdvojiti iz kosmosa. Da je Fa-ispravljanje kosmosa gotovo—i da je sve novo i čisto—ali Tri domena i dalje su tako prljava, to bi zagadilo kosmos. Toliko prljavo mesto ne može postojati unutar tako divnog kosmosa, pa zato mora da se izdvoji i sredi zasebno. Zato su izdvojeni. (Aplauz) Naučnici sada otkrivaju ovo što sam ja opisao.

Učenik: Šta da radimo u vezi ispravljanja kineskih znaka u “Lunju”, koji neki praktikanti drže na zidu sobe…?

Učitelj: Da, možete ispraviti tekst Lunju na zidu. Samo napravite ispravke s odgovarajućom bojom. Zapravo, dobar je svaki način.

Učenik: Kako da pomognemo novijim učenicima u Kini da istupe?

Učitelj: Kad su novi učenici u pitanju, ne možete ih suviše požurivati jer moraju proći proces popravljanja svog razumevanja. Ako na sopstvenu inicijativu ponude da urade nešto, neka ih. Ali ako ne žele ništa da rade sopstvenom inicijativom, mislim da ih ne možemo terati da bilo šta rade, jer oni su na kraju krajeva novi učenici.

Učenik: Kako da gledamo na velike korporacije izvan Kine koje su željne da investiraju u Kinu, i kako da gledamo na članove naših porodica koji žele da se vrate u Kinu?

Učitelj: Ako vaši članovi porodice nisu kultivatori i hoće da se vrate u Kinu, onda je to u redu. Ako si kultivator, onda je najbolje da se ne vraćaš—nećeš li se tako izložiti progonu? Kao učenik Dafe, ti ne bi mogao da podneseš da ne radiš ono što učenici Dafe treba da rade, a kad bi to radio bio bi progonjen. Takođe, ovde ima stvari koje treba da obaviš.

Što se tiče mnogih korporacija koje planiraju da investiraju u Kinu, za sada ništa ne preduzimajte tim povodom. Samo objasnite činjenice i recite ljudima šta je Dafa i zašto se progoni. Iznesite na čistac ogavnu farsu i sve niske stvari koje čini vlada dok izmišlja laži i kleveće, raskrinkajte progon od strane zla, recite ljudima sveta o tim stvarima i pomozite im da jasno sagledaju ove stvari—tada ćete postići svoj cilj. Dok objašnjavate istinu, samo govorite o stvarima na tom nivou i ne idite dalje od toga. Ako neka kompanija hoće da investira u nešto, ako si u prilici, sve što možeš reći je: “Samo zbog toga što ima investicija poput vaše, ta grupa zlotvora u Kini ima novac da finansira progon. Vi vidite koliko je strašno kad oni prikažu svoju zlobu, zar ne? Nije li vaša kompanija podvrgnuta njihovim prinudama?” Mi se nećemo mešati u to da li oni tamo investiraju. Sve što možemo je da popričamo sa njima koristeći principe na vrlo površnom nivou.

Ali ja mislim da su neki ljudi, pred materijalnom koristi pred sobom, voljni da slušaju, a neki nisu, pa to pitanje nije u fokusu. Fokus je reći ljudima zašto se Falun Gong progoni i koliko su zli progonitelji, i to će biti dovoljno. Jednom kad ljudi jasno sagledaju ove zle stvari, to će oterati iz njih otrovne elemente od propagande koju proizvode klevetnički mediji kineske komunističke vlade. To znači da ste vi spasili te ljude, i da im je jedan čin omogućio da stignu do naredne faze. Inače, kad stigne Fa-ispravljanje ljudskog sveta i kad stigne taj moćni gong… Fa-ispravljanje ima standarde, pa oni tada definitivno neće imati nikakve druge šanse da saznaju [istinu]. Standardi važe od najvišeg mesta kosmosa sve do najnižeg. Onakvo kakvo je biće u tom trenutku, to je to, i sve će s njim biti obavljeno u najbržem vremenu. Oni koji treba da budu iskorenjeni biće iskorenjeni, oni koji treba da ostanu, ostaće, oni koji treba da se uzdignu će se uzdići, a oni koji treba da budu degradirani biće degradirani. Za čas će biti gotovo. Ono što je u umu bića odrediće kakvo je ono [ili njegova situacija], pa u nastavku više neće biti prilika. Ako je očišćen otrov te opake, zločinačke bande, onda će osoba proći tu fazu. U najmanju ruku, ona će moći da bude očevidac promena koje će se dešavati u budućnosti.

Učenik: Ja sam mali učenik s Tajvana. U ime malih učenika s Tajvana, želim da poklonim Učitelju lotosov cvet. (Učitelj se osmehuje) (Publika se osmehuje i tapše) Zahvalni smo veličanstvenom Učitelju.

Učitelj: Hvala. Ovaj mali lotos je zbilja divan. (Aplauz) Ovo je vrsta pažnje i misli kojima učenici Dafe pristupaju objašnjavanje istine. Zbilja ste naporno radili i iznašli ste toliko ideja da spasite ljude. Današnje ljude je zbilja teško spasiti. [Izgleda da] će oni slušati samo ako je ono što im kažete na liniji s njihovim idejama, i slušaće vas samo ako pričate s njima na način koji se njima dopada. Drugim rečima, ako hoćete da ih spasite, oni za to imaju uslove. (Učitelj se osmehuje)

Učenik: Učitelju, jedan od mojih članova porodice vežba i kaže da je on poseban. On ne šalje ispravne misli, niti objašnjava istinu, i retko uči Fa sem Džuan Faluna. Sada u periodu Fa-ispravljanja, mi smo zauzeti svakojakim projektima. Ako provedem dugo vremena pomažući mu, biće mi teško da nađem vremena za ostalo.

Učitelj: To je istina. Ako je on noviji učenik, onda treba da pokažeš razumevanje. Ako je veteran, onda definitivno nije u pravu. Nema posebnog metoda kako mu pomoći. Pogledaj da pronađeš gde je sišao sa kursa i preduzmi šta treba da mu na to ukažeš. Ukloni prepreku u njegovom umu i pronađi njegovu vezanost.

Učenik: Kako da zaista srušimo aranžmane starih sila, odemo izvan sebičnosti, postanemo pravi učenici iz doba Fa-ispravljanja?

Učitelj: Kosmos prošlosti je bio zasnovan na sebičnosti. Hajde da za primer uzmemo čoveka: u odsudnom času on uistinu ni najmanje neće brinuti o drugima. Kad sam počeo Fa-ispravljanje, neki bogovi su mi rekli: “Ti si jedini koji se petlja u tuđa posla.” Znam da vam je ovo teško da poverujete, jer vi ste altruistička bića koja je stvorila Dafa, koja imaju uloge u Fa-ispravljanju i koja su se zaista prosvetlila. Da to nisam učinio, na kraju istorije, svi životi bi skončali. Kad jedno biće vodi računa o drugima dok čini stvari i pokazuje toleranciju u tom procesu, to je zato što je njegova početna tačka nesebičnost.

Kad učenici Dafe pronađu sebičnost u sebi, oni postepeno treba da rade da je prevaziđu. Postati je svestan znači da si napravio sledeći korak u kultivaciji, jer ne-praktikant ne može postati svestan toga i njemu ne pada na pamet da pomisli da li je sebičan. Samo kultivatori imaju praksu da se preispituju i gledaju unutar sebe.

Učenik: Dafa učenici iz Fušana šalju pozdrave Učitelju. (Učitelj kaže: “Hvala vam.”) Ja sam spor po svom karakteru. Kad radim spor sam i često me kritikuju zbog toga. Treba li da promenim kakav sam dok radim?

Učitelj: Zaista ima sporih karaktera. Ja znam da sam ja brz, i sve radim veoma veoma brzo. Ako kažeš da nešto treba obaviti, ja ću biti na vratima pre nego što se drugi spreme. (Učitelj se kikoće) (Aplauz) Drugačije rečeno, ja sam razvio ovu brzinu, i žurim, žurim u svemu što radim. Naravno, ne kažem da spor čovek ne valja. Nekim ljudima je postala navika da na taj način rade stvari. Ali mislim da je bolje ako malo možemo da ubrzamo kad je spašavanje ljudi u pitanju. (Učitelj se osmehuje) (Publika se smeje i aplaudira) Ali ne znači da treba da promenite svoj karakter.

Takva su bića kosmosa. Sve se razlikuje: neki su spori, a neki su brzi, neki su nemirniji, dok je drugima sve ravno. Neki su naprosto spori u svemu što rade i to se ne može zvati vezanošću. Međutim, treba da požurite sa spasavanjem ljudi i stvarima koje učenici Dafe treba da rade. Ja mislim da to nema nikakve veze s vašim karakterom. Trebalo bi da znaš šta znači “požuriti” bez obzira koliko ti je spor karakter.

Učenik: Ja sam noviji praktikant. Vrlo sam nestrpljiv da putujem putem Fa-ispravljanja, ali nisam siguran da li je to vrsta vezanosti? Kako da znam?

Učitelj: Ti si učenik koji je nedavno dobio Fa, pa nemoj biti previše nestrpljiv. U mnogim stvarima ne možeš biti tretiran kao stariji učenici. Ali zaista ima nekih novijih učenika koji su vrlo dobri. Oni su duboko uključeni u rad za Dafu i čine ono što učenici Dafe treba da čine. Oni zbilja zapanjuju. Ponekad zbilja mislim da ti koji su kasno pridošli imaju sjajan urođeni kvalitet. Kultivacija je napredak korak po korak, i nije realno očekivati da odjednom pohrliš na visoki nivo i budeš kao stariji učenici, pošto su i oni dospeli tamo gde jesu kultivacijom i postepenim napretkom. Sad kad si dobio Dafu, nemaš zašto da brineš. Samo idi napred i sistematski radi ono što treba raditi i čini ono što učenici Dafe treba da čine—idi dokle god te tvoje razumevanje vodi. Nema problema ni sa čim od ovog.

Učenik: Da li bi nam Učitelj objasnio kakvog će dejstva na naš rad imati ako učenici Dafe budu dobri u međusobnoj koordinaciji i saradnji, i kakav će biti rezultat ako u tome ne budemo dobri?

Učitelj: Zlo će iskoristiti i napraviti probleme ako nemate dobru koordinaciju i saradnju. Pored puno stvari vezanih za Fa-ispravljanje, ima načina da one to urade. Bez obzira koliko je teško, za vas postoji put, premda je dosta uzak. Morate ići tim putem kako treba, i neće valjati ako čak i malo zaostanete ili malo skrenete. Ipak za vas postoji put. Drugim rečima, morate ići njim kako treba. Ako ne idete, zlo koje trenutno postoji će to iskoristiti i napraviti problem. Zapravo, ovo o čemu sam sada pričao je pitanje sopstvenog potvrđivanja naspram potvrđivanja Fa kad zajedno radite na nečemu—o tome se radi.

Kad svi raspravljaju o nečemu, vi se možete uzrujati zbog toga što neko iskazuje neodobravanje vaše ideje, ali ako niko ne iznese primedbe i svi kažu: “To je jako dobra ideja, a ni ova nije loša”—tako da niko ne bude uvređen—ja bih rekao da ti učenici nisu mnogo odgovorni prema Dafi ili prema svojoj kultivaciji. Oni se ne usuđuju da se suoče s konfliktom i ne usuđuju se da direktno kažu stvari, i ne usuđuju se da se jave kad ugledaju problem. To je prevelika vezanost za sebe, i to je sebičnost. Ako pristupiš problemu bez vezanosti za sebe i mirno preneseš ideje kako prići problemu, mislim da ostalima neće biti neugodno kad to čuju, jer ti to činiš za Fa. Ovo je jedno.

Drugo je da ako je nečiji predlog odbijen i ta osoba se uzruja, onda ona zbilja ima problem. Jedino vreme kad rasprave o stvarima potvrđivanja Dafe skrenu, obično je kad se nečija vezanost po sebi uzburka. Samo napred, malo pripazite na to—ako mi ne verujete, kad odete odavde i dođete kući pripazite malo. Kad pričate o nečemu, pazite na to ko skreće razgovor, i osoba koja to čini sigurno ima problem. (Publika se smeje i aplaudira) Osoba koja skreće s teme je vezana za sebe, ili kad se njeni koncepti dovedu u pitanje, pogonjena ljudskim mislima ona se uzruja i ostavlja po strani Dafa stvari. Tada će je zlo iskoristiti—dok se svađa, ona će sve više i više skretati s prvobitne teme, i zlo će to iskoristiti. Tada će sve više i više biti uzrujana, i što je uzrujanija, njen ljudski način razmišljanja više će biti pojačan od strane zla i ona će biti manje u stanju kultivacije, pa će zlo još više koristiti stvar. Odakle mislite da dolazi to rđavo razumevanje, ili “prosvetljenje” na rđavom putu? Zar ne dolazi odatle? Zlo koristi njegove vezanosti i čini da se u njegovoj glavi javljaju lažne misli, ali on ih smatra stvarnim i smatra da su sasvim razumne. On misli: “Niko od vas me ne razume, a kad se sve svede, vaš nivo kultivacije nije visok kao moj i niko od vas ne razume Fa kao ja.” (Učitelj se kikoće) Tako se završava.

Učenik: Napori učenika Dafe u Njujorku su puno promenili situaciju i mnogi obični ljudi su dirnuti onim što su videli na našim izložbama protiv torture. Ali sve više i više zapadnjaka nam govori da viđaju previše tih užasnih prizora, zbog čega gube naklonost prema nama. Da li bi nas Učitelj prosvetlio ovim povodom?

Učitelj: Oni možda kažu da su izložbe protiv torture koje vi održavate radi objašnjavanja istine suviše šokantne, ali ja vam mogu reći da su vaše akcije pozitivne, a energija je ispravna i milostiva, pa apsolutno neće šokirati ljude na bilo kakav negativan način. Nelagodnost, koju neki ljudi osećaju mora da je posledica loših misli u glavama tih ljudi. Zar ljudi ne vešaju svuda sliku raspetog Isusa, s rukama i nogama prikovanim ekserima dok krvari? Zar ljudi ne gledaju taj prizor stotinama, hiljadama godina? Znači da problem ne leži u onom što je predstavljeno. Nisu li učenici Dafe podrvrgnuti sličnim mukama tokom progona? Vi ne pokušavate da upotrebite umetnost da bi predstavili zlodela, vi spasavate ljude. Mora da postoji razlog zašto neki ljudi imaju negativne reakcije, mora da postoje problemi sa njihovim stanjem uma. Možda im zlo kontroliše um, ili ako ne, onda njihove predstave nisu prave. Čak i ljudi koji su simpatizeri učenika Dafe imaju predstave koje proističu iz običnog društva, i po pitanju shvatanja, oni se zbog toga mogu osećati neprijatno. Ipak, ne brinite, ovo se može razrešiti s malo više objašnjavanja.

Ljudsko biće može na ovom svetu oformiti različite predstave. Neki ljudi misle da je začinjena hrana dobra, neki misle da je kiselo dobro, neki vole slatko, a neki vole bezukusno. Sve ovo su tendencije koje zavise od same osobe. Čak i kad se na Menhetnu igra komedija, i dalje ima puno onih kojima se ne dopada i koji je kritikuju. Takva su ljudska bića. Ima ljudi na obe strane, pozitivnoj i negativnoj, i ljudi jednostavno žive unutar principa uzajamnog podsticanja i uzajamnog suzbijanja. Ne mogu svi biti isti. Možda ima više ljudi koji misle da je izložba protiv mučenja dobra, samo što to nisu rekli. Mi više ne možemo praviti kompromise da bismo ugodili onima sa puno prepreka u umu, po cenu spasavanja dobrih ljudi. Mi spasavamo ljude sveta. Neki ne mogu podneti da vide te stvari, ali više je ljudi koji mogu, i koji su dirnuti, probuđeni, i spaseni. (Aplauz)

Ako neko misli da to ne može da podnese, pa, hajde da razmislimo. S takvim ispravnim poljem i tako jasno razotkrivenim zlom, dok se sve što je prikazano zaista dešava u stvarnom životu, kad neko ipak pokreće takva pitanja - zar onda on nema problem? Sigurno da ima. Bez obzira koliko naporno radite i koliko ulažete u objašnjavanje istine, da vam kažem, na ovom svetu uvek će biti ljudi koje ne možete spasiti. Uvek će postojati deo koji se ne može spasiti. Ne možemo biti obeshrabreni ili demoralisani zbog tih ljudi. Kako na nas to može delovati i kako se možemo povoditi za onim što neki ljudi kažu? Mi smo ovde da promenimo ljude, a ne da oni nas promene. (Aplauz)

Sve što dajemo ljudima je divno, i mi spasavamo ljude. Mi ne možemo praviti kompromise da bismo ugodili onima koji više ne valjaju i koji opstruiraju spasavanje ljudi, proizvodeći da dobri ljudi ne budu spaseni. Naravno, kad govorimo o onima koji više ne valjaju, oni nisu obavezno potpuno loši i možda to prouzrokuju njihove predstave. Ali kad je to u pitanju, vi morate ostati hladne glave i racionalni. Nemojte da vas pokoleba taj mali broj ljudi i nemojte da ljudi utiču na vas. U sebi treba da budete sasvim načisto s tim šta radite: vi spasavate ljude, vi radite najispravniju i najveličanstveniju stvar! (Aplauz) Naši učenici su pretrpeli toliko puno bola i podneli toliko nedaća u postavljanju izložbe protiv torture. To nije mali podvig.

Ključ je u tome da mi sami moramo biti bistrih glava. Treba da delujemo s moći uverenja, a ne sramežljivo ili s oklevanjem. Vi ne možete da vidite činjenicu da ste vi bića koja idu putem ka božanstvenosti. (Aplauz) Znači da ste drugačiji od običnih ljudi i oni ne mogu uticati na vas. Svi bogovi vam se dive zbog onog što činite na Menhetnu, oni vam se zbilja dive. Bilo da su to oni bogovi koji igraju pozitivne uloge ili oni koji igraju negativne uloge, svi vam se dive. Kao i ljudi sveta. Univerzalne vrednosti onog što je dobro i onog što je zlo nisu se promenile.

Učenik: Postoji li pitanje prioriteta kad je u pitanju rad za Dafu koji obavljamo u Fa-ispravljanju? Ako neki učenici žele da rade Dafa posao koji je u vezi sa specifičnom nacionalnošću ili jezikom, usled sopstvene nacionalnosti i maternjeg jezika, da li to za sada treba da ostave po strani i fokusiraju se na postojeći Dafa posao?

Učitelj: Nije pogrešno želeti raditi Dafa posao u vezi sa sopstvenom nacionalnošću i jezikom. Učitelj vam ne može dati konkretne odgovore na ova pitanja, jer svaki učenik preduzima stvari na objašnjavanju istine i spašavanju živih bića. Možda ti ljudi imaju stvari koje moraju da rade, ali kad je neophodno da zajedno radite na nečemu kao grupa, učenici Dafe treba dobro da sarađuju.

Učenik: Imam pitanje. Malo pre ste rekli da će sve biti svršeno kad se progon završi. Hoću da pitam, da li će obični ljudi koji su i dalje obmanuti imati na dalje ikakvih šansi?

Učitelj: Jedno biće će biti ono što se sadrži u njegovoj glavi, i kako za biće koje će biti eliminisano, tako i za ono koje će na kraju dobro proći, biće svršeno u jednom prolazu. Neki ljudi mogu reći da oni naprosto veruju u određenu političku partiju ili da samo žele da rade za tu partiju. Ako Zakon kosmosa smatra tu partiju dobrom, onda će ona biti zadržana kad dođe taj trenutak; ako Zakon kosmosa smatra tu partiju zlom, ona će biti zbrisana kad dođe čas. Tada više neće biti objašnjavanja činjenica i više neće biti davanja dodatnih šansi ljudima da shvate. Tada više neće biti takvih stvari, i ljudi će biti članovi onog što sami sadrže i biće smatrani elementom toga. Osoba će biti deo onog što se sadrži u njenoj glavi i sve će biti gotovo za tren oka.

Učenik: U Americi često učestvujemo u paradama koje organizuje zajednica i lepo nas primaju mnoge grupe. Može li nam Učitelj reći kako da pomognemo ljudima da saznaju za Dafu dok se maksimalno saobražavamo sa načinima običnih ljudi? Kad imamo neslaganja, da li da ih ostavimo da ih međusobno raspravimo ili da obavestimo Učitelja? (Publika se smeje)

Učitelj: Kad se suočite s problemima, treba da razgovarate o njima pošto se kultivišete. Ne može biti da uvek kad imate problem hoćete da se Učitelj kultiviše. (Publika se smeje i tapše) Nije li tako? Pa kad se suočite s problemima, treba da vidite kako da im priđete, da prevaziđete te izazove ili ih razrešite nakon što dogovorite rešenje, i to su za vas prilike da uspostavite moćnu vrlinu. Ovo je zapravo proces sazrevanja, kretanja prema budućnosti, i jedan je od koraka kojima idete na putu prema božanstvenosti. (Aplauz) Definitivno ne treba da ostavljate konkretne stvari Učitelju. (Publika se smeje)

Pa kako da pomognete svim bićima da saznaju za Dafu? Pošto ste objasnili činjenice i istinski pomogli ljudima da shvate progon i znaju da je Dafa nešto pozitivno, to je dovoljno dobro. Ako osoba misli da je Falun Gong zbilja dobar i iskaže želju da sazna više o Falun Gongu, onda joj možete objasniti na krajnje bazičnom nivou da Falun Gong traži od praktikanata da budu dobri, i na kraju mu možete reći da se mi trudimo da postanemo bolji i bolji ljudi i dostignemo duhovno savršenstvo. To je sve što im možete reći, ali nemojte ići dalje od toga. Uplašićete ga ako budete govorili o stvarima na višem nivou.

I misaoni domeni kod ljudi su različiti. Na primer, ako đaka prvaka učite lekcije sa fakulteta, on će odbiti da ide u školu i više neće ići na časove. (Aplauz) Vi ste svoje sadašnje nivoe dostigli korak po korak kultivacijom i ako želite sve odjednom da im saopštite, to je isto kao da momentalno hoćete da ga uzdignete od obične osobe do onog gde ste vi. (Učitelj se kikoće) Čak i ja, vaš Učitelj, to ne radim. (Publika se smeje) Ja mogu da izvedem da biće, pošto se oslobodi faktora na niskom nivou, dostigne bilo koju visinu, i mogu da stvorim bića na bilo kojoj visini. Ali ako hoćete da biće na niskom nivou razume stvari na tako visokim nivoima, to biće pod normalnim okolnostima to ne može podneti. Ljudi moraju shvatati korak po korak. Zašto od vas tražim da ne pričate o stvarima na visokom nivou? Zašto od vas tražim da racionalno objašnjavate činjenice? Eto zašto. Pa kad neki učenici nisu razumni i odmah pričaju o stvarima na vrlo visokim nivoima dok objašnjavaju činjenice, i kad čak pričaju državnim funkcionerima kako bogovi-ovo i bogovi-ono, i kažu im da je njihov Učitelj takav-i-takav (Publika se smeje), ljudi misle da pričate besmislice. (Publika se smeje) To nije način da se objašnjavaju činjenice. Razumevanje kultivatora se stiče kultivacijom korak po korak, i generalno ljudi će naći da vas je vrlo teško shvatiti ako hoćete da oni odmah razumeju stvari na visokim nivoima. Ako oni ne mogu da razumeju, onda postaje kontraproduktivno i u suštini će imati štetan efekat.

Učenik: Tokom poslednje dve godine u San Diegu, u Kaliforniji, neki novi učenici su pošli Putem i dobili Fa, a predodređeni ljudi svake nedelje dolaze da nauče vežbe. Neki od tih novijih učenika su prilično sposobni i kvalifikovani su da budu uključeni u projekte za potvrđivanje Fa. Da li da ih odmah usmerimo da rade tri stvari ili da im kažemo da samo uče Fa i rade vežbe, a onda ih kasnije uključimo u projekte za potvrđivanje Fa?

Učitelj: Ja vidim da vam nedostaje ljudstvo i da ste nestrpljivi da se uključe neki sposobni novi učenici. Ali ja i dalje mislim da je bolje ne žuriti. Zašto? Jer kad stariji učenici zajedno pričaju o stvarima i ne paze na način kako govore, to će uplašiti nove učenike. [Zbog] vaše energije, mada vaše reči možda nisu jake, njima su one jake. Iako možda ne dižete glas, njima to zvuči kao grmljavina. (Publika se smeje) To je zbilja kako oni to vide. Zato treba da sačekate i ne uključujete novije učenike dok ne dođu do nekog nivoa razumevanja i znanja, i dobiju šansu da postepeno napreduju—barem dok ne steknu neki dublji uvid u Dafu. Na taj način to neće dovesti do toga da napuste kultivaciju zato što nešto ne razumeju.

Učenik: Od kad je počeo progon, ja sam zatrpan kursevima na mom istraživačkom institutu i nisam imao vremena za bilo šta drugo. Nisam imao puno vremena za rad za Dafu i svakako nisam posvetio 100% mog vremena radu za Dafu. Hoću li dostići nivo koji treba da dostignem?

Učitelj: Ako te je posao zbilja tako spetljao, nije problem. Pošto dobro obavljaš svoj posao, napravi vremena za učenje Fa i iskoristi svaku šansu da radiš stvari koje učenici Dafe treba da rade, poput objašnjavanja činjenica. Uvek će biti trenutaka kad si zauzet i onih kad nisi toliko, i ne može biti da su svi istovremeno zauzeti, tj. da svi istovremeno nisu zauzeti. Neki su zauzeti kad drugi nisu. Za kultivatora, međutim, ništa nije zauvek konstantno. Bez obzira da li si trenutno zauzet ili nisi, samo radi šta treba, i sve se vremenom može promeniti. Evo šta ja mislim: nemoj koristiti zauzetost kao opravdanje da ništa ne radiš, ili da zapostaviš učenje Fa. Ima i onih koji zbilja postanu zabrinuti kad su zauzeti, a ni ovo ne valja. Radite šta možete na osnovu svoje situacije.

Ovo što sam sada rekao se odnosi na objašnjavanje istine na Menhetnu. Oni koji imaju sposobnost i kojima okolnosti dopuštaju da dođu mogu doći, a oni kojima okolnosti to ne dopuštaju ne treba da dolaze. Ne morate svi raditi stvari na isti način. Kad svi radite stvari od srca, onda je to istinski. Učitelj vam nikad ništa nije naredio da radite. Ja vam samo govorim šta treba da radite, a neki učenici na to prionu. Samo radite šta treba da rade učenici Dafe na osnovu situacije i vaše sposobnosti da to radite. Neće ići ako forsirate stvari kad vaša situacija to ne dopušta. Ako to budete radili, napravićete probleme kako u dnevnom životu tako i u svojoj kultivaciji, a to nije dobro.

Učenik: Učenici Dafe u Turskoj vam šalju svoje pozdrave. Kada ćete moći posetiti u Tursku? Šta mislite o Turskoj?

Učitelj: Glavni deo populacije svake pojedine nacije došao je zbog Dafe, pa dok se širi Dafa ne želim da ostavim iza sebe nijednu naciju. I zato od vas tražim da objašnjavate činjenice. Učenici Dafe u različitim oblastima svakako treba dobro da rade stvari koje treba raditi. Živa bića čekaju na vas.

Što se tiče toga kada ću posetiti Tursku, definitivno ću otići kad naiđe prilika. (Aplauz) U budućnosti ću putovati u svaki ugao zemaljske kugle (oduševljen aplauz), jer moram da se pobrinem za svaku osobu koju ste spasili objašnjavajući istinu.

Učenik: Sagledavam da neki praktikanti, koji su često igrali ulogu zlih policajaca na izložbama protiv torture, prikazuju više demonske prirode nego ranije. Da li je to u vezi? (Publika se smeje)

Učitelj: Ne, nije. To je samo u tvojoj glavi. (Učitelj se smeška) Sve će biti u redu kad odu kući, uče Fa i malo podese svoj način razmišljanja.

Učenik: Neki učenici Dafe nedavno su osnovali centar i umetničku školu, što je otvoreno za javnost. Hoću da pitam za savet Učitelj o tome kako da igramo svoje uloge pre nego što Fa bude ispravio ljudski svet, budući da ima toliko tekućih Dafa projekata, a finansije su tanke.

Učitelj: Da li Dafa učenici vode firme ili otvaraju škole, mislim da su to normalne aktivnosti koje oni rade kao deo društva. To su sredstva za život i istovremeno mogu stvoriti priliku za zaposlenje kolega praktikanata. Takođe, na ovaj način može se dopreti do nekih običnih ljudi kroz našu interakciju s društvom na ovaj način, i od toga mogu imati koristi.

Pitali ste kako da igrate svoje uloge pre nego što Fa ispravi ljudski svet. Radite to u skladu sa svojim mogućnostima. Voditi umetničku školu drugačije je od drugih profesija. Umetnička škola može učiti učenike da budu dobri ljudi sledeći Džen, Šan, Ren. A škola može da učestvuje u predstavama sponzorisanim od strane učenika, pomažući ljudima da vide drugu stranu učenika Dafe i da sami vide kontrast između zlobe te političke partije i tog arhi-vraga i dobrotu učenika Dafe. Znači da ovo zaista može biti nešto dobro. Kineska novogodišnja gala priredba koju sponzoriše New Tang Dynasty TV cilja da dopre do više Kineza i angažuje ih da bi im objasnila činjenice i spasila ih. Kad bi predstave bile loše, niko ne bi gledao, i mi ne bismo postigli naš cilj spasavanja živih bića. Dobre predstave će poslužiti svrsi, ili će barem poslužiti kao premošćenje. Ako škola zbilja postane uspešna, onda ona može da učestvuje u našim predstavama. Sve ovo je dobro.

Učenik: Neki učenici se dugo kultivišu i izgleda da shvataju značaj potvrđivanja Fa, ali nisu dovoljno marljivi. Kako da im pomognemo?

Učitelj: Nema čudotvornog leka. Svako se mora kultivisati solidno pre nego što se može uzdići do viših nivoa. Što se tiče onih koji nisu marljivi, pogledajte gde su se zaglavili u svom razmišljanju. Mora da postoji razlog za njihovo neadekvatno razumevanje onog što učenici Dafe moraju raditi—pokušajte da otkrijete do čega im je trenutno najviše stalo? Pošto su naši učenici, mi treba da preuzmemo odgovornost za njih i popričamo s njima. Da su obični, ljudi, mi ne bismo morali da brinemo za to. U redu je da obični ljudi brinu o onom što im se dopada. Oni ne žele da se kultivišu, pa im mi nećemo smetati. Mada, jednom kad neko započne kultivaciju, ako ne može da održava korak ta osoba će biti u opasnosti u sredini progona od strane zla, pa za nju treba da preuzmete odgovornost.

Učenik: “Devet komentara o Kineskoj *** Partiji” koje je objavio list koji su osnovali Dafa praktikanti su nešto sjajno, ali ja brinem da će obični ljudi koji nas ne poznaju reći da smo počeli da se bavimo politikom.

Učitelj: To se neće desiti. Svako zna da ta politička partija progoni Falun Gong. Sve što mi radimo je da saopštavamo ljudima zašto ta politička partija progoni Falun Gong i istovremeno im govorimo šta se partija nada da će postići svojim progonom, zašto KPK progoni Falun Gong, i koje su fundamentalne razlike između Falun Gonga i KPK. Znači da ćemo pričati samo o tome šta je ta politička partija i zašto se protivi Džen, Šan, Renu. Ali što se tiče kultivacije, jedan od naših principa lične kultivacije i objašnjavanja istine je da se mi ne mešamo u te stvari. Postoji važna veza između medijskog eksponiranja KPK progona učenika Dafe i spasavanja svih bića. Progon Falun Gonga se sprovodi u ime te konkretne političke partije, one koja je zatrovala mnoge ljude tokom svog progona. Da bismo spasili te ljude, važno je pomoći im da sagledaju šta je ta partija.

Minghui nije izveštavao o ovome jer iz perspektive koja je bliža Dafa kultivaciji to nije ključno. Medijski izveštaji su još jedan vid spasavanja svih bića.

Što se tiče toga ko će u budućnosti upravljati Kinom, ko god to želi, dopustite mu. To nema nikakve veze s nama. Da li je on dobar ili loš, to je ljudsko pitanje, a mi smo kultivatori. Da nas ne proganjate, mi ne bismo morali da vas razotkrivamo. Vi se usuđujete da radite te užasne stvari, pa zašto nemate hrabrosti da se s tim suočite?

Učenik: Mnogi učenici koji su bili uključeni u proizvodnju FGM TV programa više to ne rade jer se bave aktuelnim naporima za objašnjavanje istine na Menhetnu i spremaju se za Novogodišnju Gala predstavu.

Učitelj: Učitelj ništa ne može da kaže o tome jer to su stvari koje sami treba da shvatite. Sve to je važno. Ja gledam sve programe FGM—svaki od njih. (Aplauz) Svi oni su važni i ne treba da zapostavite nijedan. Zapravo, ja vidim da ste svi zaista zauzeti i svaka osoba radi na više projekata. Koordinirajte se međusobno, Učitelj ne može reći ništa konkretno.

Učenik: (Prevedeno pitanje) Pošto je veliki nebeski svod stvorila Dafa, kako onda danas može biti u neodgovarajućem stanju, tako da mu je potreban Učitelj da to ispravi? Učenici iz Hamiltona, Novi Zeland, šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala vam. (Aplauz) Karakteristike prethodnog kosmosa određivale su cikluse kroz koje je on prolazio. I koje su to karakteristike? To su “formiranje-stagnacija-degeneracija-destrukcija-praznina”, i to je ono kakav je stari kosmos. Kosmos je ogroman, i kad se degeneracija i destrukcija dese u maloj meri ili u lokalizovanom području, to područje se razara eksplozijom, a zatim nastupa ništavilo. Kad postane ništavilo, materija i dalje postoji, pa bi bogovi iskoristili mrtvu materiju da stvore novi sloj kosmosa ispočetka. Proces je vrlo sličan ljudskom metabolizmu. Kad bi se problemi desili na širem području, onda bi to šire područje moralo da se raznese eksplozijom, a posle bi bila stvorena nova bića. Niko ne misli o tome da li njegov metabolizam ima ikakve veze s milošću. Pa, bogovi kosmosa s visokih nivoa gledaju na proces formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije onako kako ljudi gledaju na metabolizam—oni nemaju koncept da li je to milostivo ili nije. Kosmos je živ, i ako ćelije ovog organskog tela više nisu u skladu sa standardom, onda bi taj deo morao da se uništi i zameni. Zato kod ljudi postoji sličan proces: rađanje-starenje-bolest-smrt.

Budući kosmos biće drugačiji po tom pitanju. Jednom kad nešto dostigne fazu degeneracije, biće u celini sačinjeno i obnovljeno da bi ponovo postalo dobro. To je ono što je drugačije u starom kosmosu. (Aplauz)

Sva buduća bića biće nesebična, dok su bića prošlosti bila sebična. (Aplauz) Neka bića ne mare za druge dok teže stvarima koje žele, i to se jasno demonstrira u ovom svetu. Da bi se dokazali ili sačuvali obraz, neki ljudi na svetu ne prezaju ni od čega da bi naudili drugima i nikad ne misle o dobrobiti drugih. Sebičnost nekih ljudi isplivava na vrlo zločest način—neki od njih namerno traže ljude koje će moći da tretiraju s nipodaštavanjem, i oni uvek s visine posmatraju druge. Ko im je dao pravo da to čine? Niko. Vi ne treba da budete takvi, niko ko se kultiviše u Dafi ne treba da bude takav.

Učenik: Hvala vam, cenjeni Učitelju, za vaše milostivo spasavanje. Molim vas da nam pomognete da shvatimo kako da veštine stečene u društvu iskoristimo za objašnjavanje istine.

Učitelj: Mislim da svaki učenik Dafe koristi svoje veštine i sposobnosti da spasi sva bića i potvrdi Dafu. Učenici Dafe vode internet sajtove i medije kao što su radio stanice i TV stanice, i sve to je isključivo u svrhu objašnjavanja činjenica. U ovom času kineska komunistička vlast i zla, zlikovačka skupina onog arhi-vraga koristi finansijsku moć tako da sada drži medije u društvu u svojoj šaci. Niko ne izveštava o progonu pod kojim smo, pa bez drugih resursa, učenici Dafe zajednički rade na ovim stvarima. Mislim, vi ste preuzeli na sebe da uradite ove stvari, i Učitelj ne vodi konkretno ništa od ovoga. Istina je da je Učitelj afirmisao ono što radite i rekao vam šta oseća da treba da uradite—toliko mogu da kažem. Ali Učitelj vam ne može konkretno reći šta svako da radi. Jer kad bi Učitelj nešto rekao, drugi bi mislili: “Učitelj mu je zatražio da to uradi,” a i ti bi mislio: “Učitelj mi je to tražio,” pa onda ne bi radio ni vodio računa ni o čemu drugom. A kad si potreban na drugim poslovima, imao bi opravdanje: “Učitelj mi je zatražio da radim ovo.” (Učitelj se kikoće) Ja bih ti dao vezanost, a to nije dobro. Zato sami morate da radite puno stvari. Treba da uspostavite svoju moćnu vrlinu, i to je ono što je zbilja veličanstveno.

Učenik: Dok objašnjavamo činjenice, ako neki ljudi priznaju da je progon loš, ali Dafa nije u rezonancima snjima samima, i mi u tom času nemamo vremena da mu bolje objasnimo stvari, šta da radimo? Da li da za prioritet uzmemo pomoći ljudima da saznaju o progonu, i da to radimo na širokoj osnovi?

Učitelj: Nije bitno da li im je Dafa u rezonanci, ili ne. Ali ako imaju negativno mišljenje o Dafi, to je posledica zatrovanosti zlom, i neophodno je da im objasnite stvari. Generalno, kad je objašnjavanje činjenica u pitanju, to znači pričati o progonu—nema potrebe da pričate o stvarima u vezi sa Dafa kultivacijom. U redu je ako ljudi ne žele da se kultivišu. Treba im reći da smo mi grupa dobrih ljudi i da naša Dafa uči ljude da budu dobri. [Možete imati stav poput:] “Nije bitno da li ti dobro zvuči, ja ne pokušavam da te ubedim da naučiš Dafu. Pokušavam da ti kažem da je progon zao i da je ono što znaš zapravo otrovna dezinformacija.” I to će biti dovoljno. Oni koji dolaze da nauče Fa, čine to svojom voljom, a ne zato što ih je neko uvukao u to. Ovo apsolutno morate zapamtiti: mi nikome ništa ne želimo da namećemo.

Učenik: Poslali smo puno emailova u Kinu. Email tim ima ogromne izazove, povodom ljudstva i tehnologije. Je li ovo zbog šinšing problema ljudi koji su ostali u našem timu ili nas stare sile sprečavaju?

Učitelj: Svako od vas ima svoj sopstveni put. Mislim da postoje dva razloga u pozadini ovog što si izneo: prvo, naprosto je puno toga što treba uraditi, a vi imate nedostatak ljudstva; a drugo, možda ste prevideli stvari u svojoj ličnoj kultivaciji pa je zlo iskoristilo nedostatke, jer učenici Dafe treba da rade svaku od tri stvari. Neki ljudi kažu: “Učitelju, poslednjih godina, posebno od 20. jula, 1999, otkrio sam da je moje napredovanje pomoću čitanja knjige usporilo. Nije kao pre, kad sam imao taj zbilja dobar osećaj da svaki dan pravim novi proboj, a moje razumevanje se vrlo brzo popravlja.” Zašto se sada ne osećate tako dobro dok čitate knjigu, kao pre? Nije da Fa više nije moćan. Radi se o tome da su zahtevi viši i da učenici Dafe moraju raditi sve tri stvari dobro pre nego što će videti napredak. (Aplauz)

Neki ljudi koji su počeli da uče Fa u ranijem periodu kažu da oni čitaju knjigu kod kuće i da neće da izlaze i rade stvari koje učenici Dafe moraju raditi. Mislim da ti ljudi nisu mnogo daleko od rđavog razumevanja i srećni su ako nisu počeli da skreću s puta. Tokom poslednjih nekoliko godina, učenici Dafe su potvrđivali Fa u sredini progona i spasavali ljude objašnjavanjem istine. Ti ljudi nimalo neće napredovati, koliko god čitali knjigu kod kuće. Ako ne radite stvari koje Dafa učenici treba da rade, ne samo da nećete napredovati, već ćete samo kliziti na dole. “Učenik Dafe”… “Učenik Dafe,” šta to znači biti “Učenik Dafe iz doba Fa-ispravljanja”? To je najistaknutija titula i najveličanstvenije biće u kosmosu. Ako misliš samo na sopstveno spasenje, hoće li biti u redu? Kako se to može zvati “Učenikom Dafe”? Šta je “Učenik Dafe iz doba Fa-ispravljanja”? Potvrđuješ li Fa? Došao si kad ti je Dafa koristila, a sakrio si se i nisi smeo da progovoriš za Dafu kad se ona suočila s opasnošću. Pokazao si da manje vrediš od običnog čoveka, pa gde je smisao “učenja Fa kod kuće”? Sva bića su zatrovana u progonu, pa kako ti može biti lakše kad se kriješ? Zašto učenici Dafe objašnjavaju istinu i spasavaju bića? Jer to je dužnost učenika Dafe. Ja, Li Hongdži, želim takvo biće, i učenik Dafe je takav kultivator.

Učenik: Izgleda da kolege praktikanti u celini ne obraćaju mnogo pažnje na prevazilaženje ekonomskog progona od strane zla, pa puno praktikanata dugo radi slabo plaćene poslove, i tako su ograničeni vremenom i finansijskim stegama u potvrđivanju Fa.

Učitelj: Taj problem zbilja postoji, ali ponekad to prouzrokuje naše sopstveno delovanje ili naš sopstveni nedostatak neuzimanja svega u obzir. Učenici Dafe idu ispravnim putem u potvrđivanju Fa i spasavanju svih bića, pa svi aspekti tog puta, uključujući finansijske uslove, treba da idu zajedno. Ako u nečemu nisi dobar, zlo će iskoristiti nedostatak. U svemu, ako to dobro radiš, sve će se promeniti.

Učenik: Da li biste rekli nekoliko reči onim učenicima koji su uključeni u komponovanje muzike? Nama ne ide tako dobro kao učenicima slikarima.

Učitelj: Mi se ne bavimo poređenjem između učenika muzičara i učenika slikara, i ko je bolji od koga. (Publika se smeje) To su samo pitanja sopstvenog napretka i razlike u nivoima. Učenici Dafe koji komponuju muziku imaju posebno zaduženje da to rade, i to je povrh objašnjavanja istine. Da bi spasili sva bića, učenici Dafe su komponovali neke pesme, uključujući one koje se izvode na Gali. Te pesme su napisali sami učenici Dafe i to je sasvim izuzetno. Onog dana kad sam predavao Fa učenicima slikarima, takođe sam prisustvovao sastancima učenika odgovornih za stvaranje muzike i pozorišnu umetnost, i tamo sam predavao Fa. Mada to nije snimljeno. U budućnosti ću reći više o ovome, kad bude prilike. (Aplauz)

Učenik: Puno je učenika koji ne obraćaju pažnju na svoj izgled i to kako se nose, poput toga kako izgledaju, govore i ponašaju se.

Učitelj: Hajde da ovde kažem nešto više. Tradicionalno različiti bogovi imaju različit pogled na izgled individualnih ljudskih bića. Možda znate da neki ljudi koji su prošlosti kultivisali Tao nisu mnogo marili za svoj izgled. Barem su Taosti koji su se kultivisali na ovom svetu bili takvi, a posebno oni niži, koji su još manje marili za svoj izgled. Oni su bili vrlo neuredni i nisu se češljali. Mali broj se čak namerno kultivisao u prljavim uslovima. Zašto? Njima se činilo da za jednog kultivatora predstavlja vezanost ako previše misli o tome kako će se obući, pa je bolje biti opušten tim povodom. I koju drugu pojavu su oni sagledali? Oblici kultivacije iz prošlosti su odgajali sporednu dušu, pa su oni nešto otkrili u svojoj kultivaciji, a to je da vremenom, dok se osoba kultiviše, sve na njenom telu počinje da ima energiju na sebi. Ti ljudi su izgledali loše na ovoj strani, ali u očima sporednih duša koje su na drugoj strani završile kultivaciju, sve te stvari su izgledale dobro. To se dešava zato što se materija u ovoj dimenziji menja dok se osoba kultiviše i stiče energiju. I dok se energija uvećava, ono što se prikazuje na drugoj strani je natprirodno blago sačinjeno od energije; s druge strane prljavština i blato svuda na telu čoveka izgledaju kao blago koje prekriva čoveka, blještavo, zaslepljujuće. Ali na ovoj strani—u ljudskom svetu—ono što se vidi je prljavština koja prekriva glavu i celo telo čoveka, on je naprosto prljav od glave do pete, sa puno prljavštine i blata na sebi. Neprekinuta praksa dovodila je do toga da blato i prljave stvari budu ojačane energijom stečenom kroz kultivaciju, pa su stvari koje je sporedna duša odnela sve same dobre stvari. Oni su to videli, pa su se namerno uzdržavali od obaraćanja pažnje na spoljašnjost.

Hajde sad da pričamo o ovom iz drugog ugla. Kao što znate, ljudi u zapadnom društvu puno pažnje poklanjaju svom izgledu i manirima. Pošto ne poseduju tu kulturu kultivacije, oni nemaju koncept ovih stvari. Kultivacija u budizmu uči da sve što ima jedan kultivator, to je dobio od Bude—on će dobiti onaj Stepen dostignuća koji mu bude dao Buda, i dobiće sve što treba da dobije, a neće dobiti šta ne treba da dobije. Isto važi za bogove na Zapadu. Naravno, Dafa je drugačija od svih prethodnih oblika kultivacije.

Pre 1960-ih, kao što se zapadni učenici možda sećaju, muškarci su bili džentlmeni, lepih manira, civilizovani. Žene su bile graciozne i puno su važnosti pridavale obrazovanju i kulturi. Ljudi su možda smatrali da je ovo bilo dobro, a zapravo ni bogovi nisu mislili da je loše. Ali to je dovelo do toga da ljudi polako postanu opsednuti time. Došlo se do stepena kad se vrednost osobe cenila po tome kako ona govori i ponaša se. Osoba se smatrala plemenitom—ili ne—na osnovu toga, umesto na osnovu njenog fundamentalnog karaktera. Kasnije, pošto su sva ljudska bića došla ovamo da dobiju Fa, sva dela i tendencije koji su stajali na putu kultivaciji morali su bili uklonjeni, pa su se stare sile umešale i to su izvele s pristupom borbe protiv loših stvari lošim stvarima. Da li znate, kad su krenule 1960-te, pojavili su se hipici i ulični slikari, ljudi su počeli da dobijaju neuredan izgled i da deluju protiv tradicionalnih vrednosti, a kad je odeća u pitanju, što je bila običnija, bila je modernija. Spoljašnji sloj odeće bio je manji od unutrašnjeg, rukavi su prekrivali šake i samo su vrhovi prstiju virili, struk na pantalonama se spustio, sa nogavicama zgužvanim na petama—u suštini, što nemarnije to bolje. Ja vam mogu reći da to nikako nije bio samo modni trend. Stare sile su to učinile da bi uklonile tu ljudsku fiksaciju na izgled koristeći loše stvari da napadnu loše stvari. Upravo nema ničeg lošeg u urednom oblačenju, mada ništa ne treba da postane fiksacija. Jednom kad nešto postane fiksacija, ljudski um je zastranio i to dovodi da ta ljudska bića odu u krajnost u tome.

Pre Kulturne revolucije u Kini, Kinezi su bili dosta uredni, čisti i civilizovani, sa pet hiljada civilizacije iza sebe. Vi znate da su Japanci oduvek bili čisti i uredni, je li? Pre nekoliko vekova stvari nisu bile tako razvijene, pa su se Japanci kupali u drvenim bačvama svaki dan vodom koja se grejala u velikoj vangli. Oni su to radili čak i u periodima koji su bili krajnje nazadni. I znate li šta? Ljudi su tako živeli u Tang dinastiji, takođe—sa ljudima u Tang dinastiji bilo je potpuno isto. Nije da ljudi u starim vremenima nisu bili čisti. Radi se o tome da ljudi danas ne znaju kako su stari živeli. Ljudi u različitim dinastijama i različitim periodima su bili isti, oni se nisu menjali. Jedina razlika je bila kako su se odevali. Danas ljudi prikazuju stare kao nazadne, ali to zapravo proističe iz logike koja se zasniva na teoriji evolucije. Kulturna revolucija je raščistila sa “Četiri stara” i smatrala je da su urednost i čistoća “buržoarski mentalitet”—da citiramo apsurdne reči izvesne političke partije, to je bio “buržoarski mentalitet.” Oni bi sekli ženske pletenice, ako bi ugledali neku da ide ulicom na visokim potpeticama, oni bi joj skinuli cipele s nogu i odsekli štikle, i makazama bi isekli svaki lep odevni predmet koji ste imali na sebi. Ta politička partija u Kini je lansirala slogan “neka ti ruka bude žuljevita, valjaj se dok ne budeš sav blatnjav, i živi s ‘revolucionarim bubama’ na sebi.” (Publika se smeje) Samo nekoliko godina je bilo potrebno da se potpuno razori kineska civilizacija.

Znam da se neki zapadnjački učenici mršte na izgled nekih kineskih učenika. [Takav izgled] je proizvod življenja u tom društvu, i oni su se vremenom navikli i to je postalo uobičajeno, i oni nisu svesni neprimerenosti svojih postupaka i ponašanja. Ništa ne treba da ide u krajnost, naravno, pa se što više držite načina običnih ljudi, i ponašajte se kao normalna, dostojanstvena osoba. Ne smete biti previše aljkavi, uzgredni i nemarni povodom manira, ili neformalni.

Zapravo, iz perspektive kultivacije, iako ne čini razliku to da li obraćate pažnju ili ne na to kako izgledate i to neće uticati na vašu kultivaciju, ključ je u tome da ne možete biti vezani ni na koji način. Kinezi bi rekli: “Ja naprosto volim da budem ležeran Što ležernije, to bolje. Mnogo je lakše biti aljkav i nemaran.” Ja bih rekao da to nije dobro. Učenik Dafe treba da bude uzor za druge i da izgleda kao dostojanstveno ljudsko biće. Dok sam predavao F i držao seminare u Kini, ja sam se uvek oblačio formalno, a to je trebalo da vam da primer. (Aplauz) I to je zato što neki ljudi osećaju da postupci više govore od reči. Da li su ti ljudi u pravu ili ne, neki praktikanti samo žele da oponašaju ono što Učitelj radi—“ja ću se oblačiti kao Učitelj.” (Publika se smeje) Zato ja pazim na to kako izgledam, a takvi i vi treba da budete. Kulturna revolucija je zaista opustošila kinesku kulturu toliko užasno, ona je uništila pet hiljada godina civilizacije za samo nekoliko godina. Kinezi, znači, treba da obrate više pažnje na svoj izgled i ponašanje, zapadni učenici treba se uzdrže od vrednovanja ljudi na osnovu izgleda, a azijski učenici u celini treba više da paze na svoje ponašanje. (Publika tapše) Niko ne treba da idete u krajnosti.

Učenik: Kako da gledamo na stvari koje su imale negativan efekat na obične ljude u periodu Fa-ispravljanja?

Učitelj: Da, vi im možete objasniti činjenice vrlo dobro, ali ako ste ljudima neprijatni za videti i ako vas čuju da koristite grub jezik, oni vas neće smatrati kredibilnim. Ako u objašnjavanju istine ne postignete dobre rezultate, onda ćete imati negativan efekat. Ovo morate imati na umu.

Učenik: Kako mi praktikanti da gledamo na incident koji se desio u Argentini?

Učitelj: Što se toga tiče, ja mislim da ako bilo ko progoni učenike Dafe, mi ga trebamo smatrati odgovornim. Mi ćemo objasniti činjenice ako je to potrebno, a ako je neko povređen, mi ćemo se obratiti sudu ako treba. Postoje primeri za sve ove stvari i možete raditi šta god je potrebno.

Učenik: Ako mi um nije čist i miran kad radim vežbe, da li mogu da se očistim onako kako to radimo pet minuta pre slanja ispravnih misli?

Učitelj: Ispravne misli možete slati uvek kad vam um nije čist i jasan ili kad vam nešto ometa um. Ako želite da ga podesite i pošaljete ispravne misli, ne morate biti ograničeni vremenom. To možete raditi u bilo koje doba i možete jednostavno prestati kad osetite da vam je glava čista i da su vam ispravne misli jake.

Učenik: Jesu li zahtevi da se rade tri stvari jednaki za decu i odrasle učenike?

Učitelj: Ne, različiti su. Mali učenici se razlikuju po svojoj veštini, sposobnosti komunikacije, i pažnjom koju im društvo poklanja. Pa zahtevi ne mogu biti isti. Deca i odrasli nisu isti—deca su deca. Puno puta sam pričao o ovome.

Učenik: Do sada ste govorili skoro tri sata. Učitelj naporno radi. Mnogi učenici bi voleli da Učitelj popije malo vode. (Aplauz)

Učitelj: Nije problem. Budući da ima još puno cedulja sa pitanjima, mislim da neću odgovarati na ona kojih smo do se sad dotakli.

Učenik: Neki učenici kažu da za sada možemo da popustimo sa konzulatima i ambasadama, jer Menhetn je važniji.

Učitelj: Sve to je važno i ništa ne treba zapostaviti. (Aplauz)

Učenik: Mi smo par praktikanata u braku, i imamo desetogodišnjeg dečaka. On već tri godine idu u Minghui školu, a ipak se često svađa s ljudima, laže i ima loše manire.

Učitelj: Dete, pa, ono ponekad može i dalje imati dečje osobine, i u tome će igrati svoju ulogu ljudi s kojima dolazi u kontakt. Čovečanstvo je velika kolotečina, i ako ima ikog koga ta kolotečina ne ponese, onda će on biti bog. Čak i učenici Dafe koji se kultivišu moraju često čistiti sebe, a ovo još više važi za dete.

Takođe, ako roditelji imaju problema po nekom osnovu, dete će biti odraz toga. To će se namerno prikazati učenicima Dafe i roditeljima. Hajde da ne pričamo puno o ovome. To je dete, na kraju krajeva.

Učenik: U korejskom jeziku je ranije bilo puno kineskih znaka, ali od početka modernih vremena koriste se samo korejski, i to u izvesnoj meri stoji na putu svekolikom širenju Falun Gonga. Molim vas da nam ovo malo objasnite.

Učitelj: Sećam se da je u prošlosti ceo azijski region, a tu ne mislim na zemlje Bliskog istoka ili Indiju, barem delimično koristio kineske znake, jer je tamo bilo puno Kineza. Tamo su Kinezi radili posao ili su čak postajali državni činovnici, pa je bilo i puno kineskih škola. U prošlosti je kineski bio naširoko korišćen u azijskom regionu, bilo u poslu ili kulturnoj razmeni. To je dosta olakšalo stvari, ali stare sile su se baš namerile da spreče ljude sveta da dobiju Fa, istovremeno mi stvarajući nepovoljne okolnosti za Fa-ispravljanje. I tako su od te političke partije zatražili da učini užasnu stvar.

Stare sile su mislile: “Ako se [u svim ovim zemljama] bude koristio kineski, ljudima će biti suviše lako da dobiju Fa i tvom Falun Gongu biće suviše lako da se raširi po svetu.” Tada stare sile ne bi imale kontrolu u času kad bi za njih došlo vreme da rade ono što su htele. Da bi uradile to što su htele, one su iskoristile ljudski koncept nacionalizma za promociju njihovih izvornih kultura, stvarajući simbole [jezika] koje bogovi ne smatraju rečima. Jednom, na konferenciji komunističkih zemalja u Sovjetskom Savezu, KPK je otvoreno izjavila: “Toliko je puno nas Kineza u Jugoistočnoj Aziji, ogroman broj. Samo ako viknemo, ta mesta postaće nacije naše političke partije.” I znate, puno novinara je prisustvovalo toj konferenciji i oni su brzo proširili ovu vest celim svetom. Konferencija još nije okončana, kad je ceo region jugoistočne Azije započeo veliku kampanju protiv Kineza. Znate li kako je počelo “odbacivanje Kineza”? Tu je počelo. Posebno u jugoistočnoj Aziji, škole koje su vodili Kinezi su primorane na zatvaranje, tamošnji Kinezi su morali da uzmu lokalna imena i prezimena, i zabranjena je upotreba kineskog jezika. Osim toga, mnoge zemlje su usvojile zakone i izmenile i dopunile svoj Ustav, da se zabrani upotreba kineskog. To je stvorilo mnoge teškoće za ljude u nekim oblastima da danas dođu da uče i dobiju Fa.

Naravno, stare sile nisu mogle predvideti snagu Dafe. Narodi ne samo u Aziji, već svuda u svetu, mogu prevesti Veliki Zakon na različite jezike i unutrašnje značenje Velikog Zakona ostaje nepromenjeno bez obzira na kom jeziku. Ali za tu prvu grupu učenika Dafe koji su se uključili tokom perioda Fa-ispravljanja, prepreke su bile krupne. Smetnja onima koji su rano dobili Fa ostaje dosta snažna.

Učenik: Literatura koju učenici u Hong Kongu dele sadrži nekoliko priča na temu “recituj u sebi ‘Dafa hao’ i tvoji zdravstveni problemi će biti izlečeni.” Ovo je dovelo do toga da neki kineski turisti pogrešno misle da mi plasiramo ideju da ljudi ne treba da uzimaju lek kad su bolesni, jer će ozdraviti samo ako budu sebi rekli da je Dafa veličanstvena.

Učitelj: Reći “Dafa hao” ima efekta ne samo na obične ljude već i na učenike Dafe, pošto čisti loše stvari u umu. Kad dođeš do toga da svaka ćelija tvog tela govori Dafa je dobra, shvatićeš da ti celo telo oseća odjeke. (Aplauz) Tvoj um priziva Fa, pa je zato tako moćno. Ali ja mislim da je najbolje mudro objašnjavati istinu. Izvan Kine ovo ne morate da radite, tj. da ovako objašnjavate istinu. Sredina je opuštenija i ljudima možete objasniti stvari na osnovu logike. U Kini je drugačija sredina, stepen do kog su ljudi zatrovani klevetničkom propagandom varira, i tako oni imaju različite poglede na Falun Gong, a ljudi u Kini imaju izvesni stepen kulturnog konteksta i pozadine čigonga, pa ovako možete raditi među širom populacijom u Kini. Ali nema potrebe da tako radite u urbanim područjima ili izvan Kine. Nema potrebe da ovako radite ni u Hong Kongu. Samo im recite činjenice na otvoren i dostojanstven način, i biće u redu.

Učenik: Dok smo širili Fa i objašnjavali istinu, neki obični ljudi, zapadnjaci, su bili ganuti, pa su nam doneli kolače, voće i druge stvari. Hteli bismo upitati da li je u redu primiti ih. Više puta smo diskutovali o ovome i učenici imaju različita mišljenja.

Učitelj: Zavisi od situacije. Ako vam ljudi iskreno i od srca nešto daju, a vi to odbijete, to je zbilja malo neučtivo. Te stvari nisu previše skupe, pa je u redu prihvatiti ih pošto se zahvalimo. Ali gledajte to od slučaja do slučaja. Ako neko želi da vam da veliku količinu hrane, onda zaista nije dobro prihvatiti je. Postupajte od slučaja do slučaja, a jedna mogućnost je da im to platite. Mada, neki ljudi to zaista rade iz dobrote. Oni vide da vam je hladno i donesu vam kafu ili hranu, pa to uzmite i zahvalite im se. U redu je i ako želite da im platite. Ako ne žele da prime, onda im se samo puno zahvalite. Postupite u skladu sa situacijom.

Učenik: Neki mediji običnih ljudi i TV producenti koji sada žele da rade emisije o Dafi, hteli bi nešto od naših snimljenih materijala. Hteli bismo upitati Učitelja kako to da rešimo.

Učitelj: To zavisi kakve emisije hoće da rade. Ako žele da snime naše parade i izložbe protiv mučenja, slobodni su, pošto su to ionako javni događaji. Ali ako bi da rade emisije o posebnim aspektima vaših života, o tome kako učite Fa i kultivišete se, onda ću reći da ih odbijete. Zašto ih odbiti? Jer ne znate šta oni smeraju i dokle su spremni da idu s tim. Osim toga, učenje Fa i kultivacija su nešto vrlo uzvišeno, a nije uzvišeno staviti to usred nekog komentara običnih ljudi. Zato treba da ih odbijete, a isto tako, ljudima je jako teško da nas uistinu shvate.

Malopre samo govorio o tome kako su kultivatori u prošlosti bili aljkavi i neuredni. Ponovo bih naglasio da za to ne treba da budete vezani. Neki od vas misle, “Opa, te neuredne i aljkave stvari mogu se pretvoriti u dobre stvari. Onda ću i ja biti prljav.” (Publika se smeje) Hoću da vam ovo bude jasno: to je kad sporedna duša dobija stvari! Znači da ne treba da sledite ovo. Čak i kad bi se te stvari zaista mogle pretvoriti u dobre i kad bi ih glavna duša mogla dobiti, to nije ono kako se mi kultivišemo u Dafi. Učenici Dafe, da vam kažem, u budućnosti ćete sve imati. (Aplauz)

Učenik: (Prevedeno pitanje) Nisam dobro objašnjavao činjenice svojoj porodici i tako nisam jasno objasnio stvari koje radim za potvrđivanje Fa. Želim da oni shvate da je Falun Dafa nešto dobro i da ja ne radim ništa ekstremno. Želim da pitam Učitelja kako treba da objasnimo porodici šta je ovo što mi radimo? Takođe želim da pozdravim Učitelja u ime zemalja španskog govornog područja!

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz) Zapadno društvo zapravo vrlo slabo poznaje vrstu kultivacije koju Kinezi upražnjavaju. Kad sam počeo da predajem Fa, razmišljao sam: “Koliko visok nivo razumevanja će oni moći da dostignu? I kako će javnost gledati na to?” Zapravo, iako kulturne razlike prouzrokuju da njima bude stran način kako [Kinezi] iskazuju misli i koncept kako čovek postaje bog, pokazuju se dobrota i blagonaklonost kultivatora, a pozitivna energija koju Dafa emituje može svakog dovesti do toga da misli da je dobra. Baš kao sa objašnjavanjem istine, svojoj porodici treba postepeno da pričate o svojoj kultivaciji u Dafi. Prvo treba da im kažete šta je Dafa, a onda im polako saopštite da vi učite Dafu. Ja zapravo ne mislim da je ovo nešto naročito—puno puta to su samo vaše ljudske misli.

Pričajte s njima otvoreno i direktno, ali pazite da ne pričate na previše visokom nivou. Možda su oni tvoja porodica, ali ako kažeš: “Ništa neću da krijem i reći ću im sve što znam”… (Publika se smeje) Učitelj vam ne kažete da treba da lažete. Kažem da ne treba da govorite o stvarima na visokim nivoima, jer to će ih uplašiti. Pošto se Fa shvata korak po korak, ako odmah kreneš sa stvarima na visokom nivou, oni će izgubiti živce. Ono što možeš reći je: “Ova praksa je zbilja dobra i sjajna za zdravlje. Dobra je za um i telo i unapređuje ljudski moralni standard. Ova knjiga je odlična. Želite li da je pročitate? Da li vas zanima da više saznate?” Samo pričajte započinjući s najosnovnijeg nivoa, i dajte im da sami više saznaju i sami je pročitaju. Pošto Džuan Falun započinje od istine na nivou najnižih bića, ljudskom nivou, ljudi mogu da shvate Fa čitajući Džuan Falun. Ako krenete da govorite o njoj na niskom nivou, vaši članovi porodice koji ne znaju puno o njoj se neće protiviti. Ako pričate na visokom nivou i od samog starta pominjete Bude i veće univerzume, oni će se pitati da li s vama nešto nije u redu. (Publika se smeje) A to je zato što oni zaista ne mogu da prihvate to što kažete. Osim toga, zapadne religije uče da postoji samo jedan bog; njihovo razumevanje je da postoji samo jedan bog u kosmosu. Pa je za njih tako nešto vrlo teško da prihvate. Razumevanje mora doći korak po korak.

Učenik: Zdravo, Učitelju! Želim da pitam da li će u budućnosti kineski znaci biti standardizovani u skladu sa tradicionalnim stilom. Hvala vam.

Učitelj: Zapravo, o tome nisam razmišljao. Zapravo, tradicionalni stil koji ljudi danas koriste je sam po sebi nešto što je evoluiralo od najdrevnijih znaka i prošlo je postupne promene da bi se došlo dovde gde je sada. Ljudi u sadašnjem ciklusu ljudske civilizacije počeli su da koriste urezivanje u školjke i kosti. Iz toga se razvilo u dadžuan i šjaodžuan pisma, a kasnije je to bilo zvanično pismo, da bi usledilo regularno pismo. Posle regularnog pisma više nije bilo nikakvih većih promena. Onda, naravno, u novije vreme su se pojavili različiti oblici dekorativnog pisma, poput klerikalnog stila, the Song stila itd. Što se tiče tradicionalnog pisma naspram pojednostavljenog pisma, sve je u redu dok god učenici Dafe mogu da čitaju i razumeju Fa. Ne brinite za to, jer to je pitanje za ljude budućnosti. Čak i ako je to [što je opisano] nešto što će Učitelj uraditi u budućnosti, to nema nikakve veze sa učenicima Dafe. Nakon Ispunjenja, zašto bi vas zanimalo šta se događa u ljudskom svetu? To ne bi imalo smisla. Prestanimo da brinemo o tim stvarima. To će postati još jedna vezanost ako previše budete razmišljali o tome. Prepustite budućnosti ono što joj pripada.

Učenik: Kako da balansiramo to što sve treba da radimo ispravno, istovremeno se maksimalno prilagođavajući društvu? Šta mislite o uzimanju kredita radi razvoja medija? O piramidalnim šemama, nečemu što je pokrenulo dosta kontroverzi među praktikantima u Kini i izvan?

Učitelj: Učenici Dafe ne mogu raditi rđave stvari. Piramidalne šeme se više ne koriste u zapadnom društvu. To je nedvosmisleno varanje ljudi. To malo po malo pljačka ljude, a oni koji kasnije uđu, najviše su iskorišćeni.

[Pitaš] o bavljenju učenika Dafe piramidalnim šemama? Je li u redu biti opsednut zarađivanjem novca na račun drugih? Ne, nije. Ako to radiš, onda se ne baviš zakonitim poslom. Za svaki dobitak treba da postoji gubitak, a roba menja svoje vlasnike, ali šta ti radiš? Lupaš mozak kako da opljačkaš ljude. To ne smeš raditi! To sam vam odavno rekao. Ne smete ulaziti u piramidalne šeme i greši svako ko to čini. Svako ko među učenicima u Kini uđe u piramidalne šeme narušava oblik kultivacije koji učenici Dafe upražnjavaju. Oni će na dalje morati da snose sve posledice. (Aplauz)

Što se tiče zaduživanja putem kredita radi razvoja medija, ja to ne podržavam. Jer kad su u pitanju učenici Dafe, ako se od njih zatraži da rade za medije ili da pišu članke, taj rad na prvoj liniji, oni će to moći. Ali za vas je zbilja teško da vodite biznis neke vrste ili da prodajete oglasni prostor, jer ste se odvikli od interakcije s običnim ljudima. Kako ćete vratiti kredite kad ih uzmete? Teško vam je da prodate reklame, a ipak biste da uzmete kredit onda kad ne možete da prodate reklamni prostor u mediju? Ako hoćete da se isplati, morate imati prihode od reklama i profit od prodaje novina. Ne podržavam uzimanje kredita—nikad se nemojte zaduživati. Ne treba da se zadužujete.

Učenik: Otkad nam je Učitelj rekao da uložimo više napora da pomognemo učenicima u Kini, ja često telefoniram kolegama praktikantima u Kini koji ostaju kod kuće da se kultivišu. Ali oni i dalje ne mogu da istupe. Zbilja se brinem za njih, posebno otkad je Fa-ispravljanje ušlo u završnu fazu. Mogu li pitati Učitelja šta da radimo da im pomognemo?

Učitelj: Treba pomagati kolegama praktikantima i nema ničeg lošeg u želji da se niko ne ostavi iza. Ali ako zaista ne mogu da iskorače, pa, vi ste dali sve od sebe. Zapravo, možete probati da otkrijete koje mentalne prepreke oni imaju i gde leži ono što ih sprečava. Jednom kad utvrdite gde su njihove prepreke, onda se one verovatno mogu razrešiti. Ali mnogi ljudi, ja mislim da su oni naprosto u strahu. Za Boga ili kultivatora, strah se smatra za veliku vezanost i zbilja neće valjati ako se ne ukloni. Radite šta možete na osnovu njihove situacije, mada ništa ne možete ako oni zbilja odbijaju. Neki ljudi će vas zbilja razočarati ne iskorišćavanjem svojih potencijala i neispunjavanjem očekivanja. S kultivatorima prošlosti nije bilo ničeg sličnog, jer oni bi naprosto mislili: “Koga je briga za tebe. Ako ne možeš uspeti ili ne možeš ispuniti očekivanja, onda si gotov. Naprosto idi kući i kraj, kao da ću ja crknuti ako te ne budem spasao.” Samo učenici Dafe bi uradili ono što mi radimo. (Aplauz)

Učenik: Tokom poslednja 2 meseca, videli smo puno ljudi iz srednjih i nižih slojeva društva u Njujorku kako prihvata naše flajere, dok 70% ljudi iz glavnog dela društva nije dobilo našu literaturu. Kako da promenimo ovo? Ako bismo se formalno oblačili kao ovo danas, da li bi to pomoglo?

Učitelj: To nije problem. Problem je ono što sam ranije objasnio: Kinezi koji rade u kompanijama su zatrovani klevetničkom propagandom pokvarene, nedostojne grupe koja progoni Dafu, i ti ljudi koji ne znaju istinu, su oni koji pomažu zlu da širi svoj otrov. Oni su glavni uzrok [problema]. Odatle morate krenuti da biste rešili problem. Amerikanci misle da su ti ljudi kredibilni budući da su im kolege i oni ih slušaju ne znajući da su i ti ljudi, takođe, žrtve.

Učenik: Mnoge azijske zemlje koje su blizu Kini su pod velikim smetnjama. Hoću da pitam cenjenog Učitelja, mogu li zapadni praktikanti ići tamo da pomognu da se popravi situacija?

Učitelj: To u suštini rade učenici u tim macijama. Ali manji broj vlada se zaista plaši kineskog komunističkog režima, pa se neke vlade ponašaju vrlo loše. Ako ste okupirani nečim drugim, za sada ne morate raditi na ovome. Ali ako imate vremena, možete pokušati da vidite može li se nešto učiniti. Samo mogu reći da možete pokušati i videti kako ide. Dok gledate ponašanje tih zemalja, tretirajte ih kao što biste osobu koja nije uspela da ispuni očekivanja.

Učenik: Učenici Dafe iz Australije šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala vam. (Aplauz)

Učenik: Smem li da upitam Učitelja kako da balansiramo odnos između objašnjavanja istine u raznim zemljama i lokalnim područjima, i objašnjavanja istine ljudima u Njujorku i Pekingu?

Učitelj: Sve to je važno. To treba da radite svuda gde okolnosti dopuštaju.

Učenik: Pozdrav Učitelju od učenika Dafe iz Singapura. Učenici Dafe iz Indonezije takođe su me zamolili da prenesem pozdrave Učitelju kad ga vidim.

Učitelj: Hvala vam. (Aplauz)

Učenik: Učitelju, da li su konflikti među ljudima isti kao konflikti među kultivatorima? Zašto meni izgleda da je konflikte među kultivatorima uvek teško razrešiti? Na površini oni se slažu, kad su u stvarnosti nezadovoljni jedni drugima. Ako se ovako dugo nastavi, šta da radimo s tim? (Publika se smeška)

Učitelj: Šta da radute s tim? (Učitelj se smeška) Zaista, šta da radite s tim? Vi ste kultivatori, pa kako možete biti takvi? Ali ja znam i ponovo ću vam reći isto: iako su neki problemi sa nekim ljudima uočljivi, oni su se zapravo vrlo dobro kultivisali u nekim stvarima koje se ne pokazuju. Ne možete ih porediti sa običnim ljudima, i još manje treba da mislite da su konflikti koje oni imaju jednostavno konflikti. To su za njih prilike da se poprave.

Kad biste svi bili jedna velika harmonična grupa, kad bi sve bilo mirno i lepo sa svima vama, kad niko nikog ne bi nervirao i kad bi svi činili druge srećnim, to bi bilo loše, (Publika se smeje) zaista bi bilo, jer tada ne biste mogli da se kultivišete. Kad na površinu ne bi izbijao ničiji antagonizam i kad ne biste mogli da pomažete jedni drugima da se popravite, onda to ne bi bila kultivaciona grupa. Ono što nas najviše razlikuje od običnih ljudi je to što smo sposobni da se preispitamo onda kad naiđu sukobi i tenzije. (Aplauz) Apsolutno nije slučaj da se među nama ne javljaju konflikti. Kad iskoče neki naši aspekti, koji nisu dobro kultivisani, biće trvenja, i biće neslaganja i razlika u mišljenjima. Onda pogledajte da vidite gde leži problem. Svako treba da se preispita tražeći razloge: “Jesam li nešto loše obavio, zbog čega se ljudi ne slažu sa mnom?” I druga strana treba malo da razmisli: “Ima li neki problem u onom kako sam izneo tu stvar što je ljude navelo da ne prihvate?” Kad svako može da se preispita, onda je to kultivacija. Ako se ne preispitujete, onda se ne kultivišete, barem po tom jednom pitanju.

Zaista postoje slučajevi kad konflikti traju dugo vremena, ali pre ili kasnije oni će morati da vide gde leže njihovi problemi. Bolje je osloboditi ih se pre nego kasnije. Niko ne bi trebalo da očekuje da dostigne Ispunjenje dok je i dalje upleten u konflikte i vezanosti. (Aplauz)

Učenik: Budizam potiče iz Indije, ali je kasnije nestao iz Indije. Danas u Indiji ima mnogih različitih kultura i jezika, i zato je tamo teško širiti Dafu. Je li to zbog aranžmana starih sila? Cenjeni Učitelju, molim vas da nam ovo razjasnite.

Učitelj: Isto je kao u Kina po tom pitanju. Kina je veliko područje i dijalekti mnogih krajeva su nerazumljivi ljudima u drugim krajevima, ali svi govore mandarinski, nacionalni jezik, pa ljudi mogu da se razumeju. U Indiji je zapravo isto. I Indija ima zvanični jezik, a mnogi Indusi govore engleski. Britanci su dugo bi tamo, pa mnogi stariji ljudi govore engleski. Indija ima brojnu populaciju i zauzima veliku površinu, pa mora biti razlika među jezicima. Ne mislim da ih ovo sprečava da dobiju Fa. Sigurno je da ih stare sile sprečavaju. Učenici Dafe u Kini su uspeli da reše ovo pitanje, pa to mogu i oni u Indiji.

Narod Indije se puno promenio otkad je preuzeo druge religije i razna verovanja. U prošlosti, Indusi su bili ljudi iskonske jednostavnosti; rasu Indusa stvorio je Buda.

Ljudska bića na Zemlji stvorili su različiti bogovi. Kao da su stopala nekih bogova u kosmosu postavljena ovde, u Tri domena—postoje stopala Buda, stopala Taoa i stopala svakojakih Bogova. U podnožju njihovih stopala—čestica na najnižem nivou—su Tri domena i Zemlja na kojima su različiti ljudi ovog sveta, a različiti ljudi korespondiraju sistemima različitih bogova. Šakjamuni je često govorio da su stopala prljava. Zapravo, ono što je mislio je da je ovo ljudsko mesto na niskom nivou. Drugim rečima, jednom kad bog stvori osobu, ona postaje deo sistema tog boga i zato su bogovi vodili računa o ljudima. Ali kasnije, kad je počelo Fa-ispravljanje, bogovi koji su stvorili ljude napustili su Tri domena i čovečanstvo; bogovi koji su stvorili čoveka su se izdvojili iz Tri domena, pa je čovek ostao izolovan. Ova površinska ljudska forma, takođe zvana ljudska koža, i dalje preuzima likove različitih etničkih grupa, ali više nema nikakvih veza sa bogovima gore. Drugim rečima, više nema veze sa bogovima koji su ranije stvorili čoveka. Nisu li bogovi s visokih nivoa u kosmosu došli jedan po jedan, preuzimajući ljudsko obličje da dobiju Fa? Drugačije rečeno, većina ljudskih tela danas koriste bića koja su se spustila iz viših domena da bi ovde postala ljudska bića. Ovu odeću obukla su bića koja su došla iz viših domena. Jednom kad dospeju na ovo mesto ljudi, više ih ne možete zvati bogovima, jer u prošlosti bića koja su sišla u ovo mesto ljudi nikad se ne bi mogla vratiti nazad; jednom kad bi neko stigao u ovaj domen, on bi postao biće ovog domena. Drugim rečima, on je postao čovek, s jedinom razlikom što je došao s visokih nivoa. Pa, ono što u ovom času pokušavam da vam kažem je da će bivši bogovi koji se ne mogu spasiti dok se moj Veliki Zakon naširoko širi, pod uslovom da nisu toliko loši da se moraju iskoreniti, večito biti ljudi ovde. A govorimo o onima koji nisu zgrešili naspram Dafe i nisu preterano loši. Oni će u narednom periodu biti ljudska bića kad zaista započne čovečanstvo budućnosti.

Današnje čovečanstvo nije bilo predviđeno da trajno bude nivo kosmosa. Tri domena su stvorena za Fa-ispravljanje, i bez obzira koliko je duga njihova istorija, ovdašnja bića postoje zbog Fa-ispravljanja i postoje istovremeno kad i Fa-ispravljanje. Bogovi su usmeravali čovečanstvo oblikovanjem njegovih kultura, ponašanja i načina razmišljanja, kao njegovog biološkog nasleđa. Taj proces je bio deo istorije koji je bio namenjen da posluži Fa-ispravljanju, desio se zbog Fa-ispravljanja i zbog Fa-ispravljanja su se različite dinastije ljudi neprekidno izmenjivale. Drugim rečima, ljudska bića nisu uistinu bića koja pripadaju ovom nivou kosmosa. Ovaj nivo bića koji su ljudi i ovo društvo, su stvoreni s ciljem. Ako se tokom ovog Fa-ispravljanja ljudska bića budu dobro ponela, čovečanstvo će biti blagosloveno. Pošto se ovde širi Veliki Zakon, prava istorija ovog nivoa bića—ljudi—će zbilja započeti u budućnosti i Veliki Zakon će uspostaviti živote ljudskih bića za taj budući nivo. Drugačije rečeno, u budućnosti će ljudi zaista postojati i ovaj nivo će zanavek postati deo sastava kosmosa, ovaj nivo će večno biti nivo kosmosa. (Aplauz) Tako da će u budućnosti ljudi koji ne zgreše protiv Dafe, a ne kultivišu se u Dafi, ovde večito biti ljudska bića.

Današnji ljudski svet je zbilja strašan i ranije niko nije smeo da dođe ovamo. Jednom kad bi dospeli ovde, ušli bi u opsenu, i uma izbrisanog, bez obzira s koliko visokog nivo bio bog, stigavši ovde on ništa ne bi znao. Zaronjen u obrnute principe u ovom svetu te pogonjen ljudskim ličnim interesima i čingom ovog sveta, ljudi su spremni na sve. Sve što biće ovde može je da ide nizbrdo do uništenja i njemu je teško da se ispetlja. Na ovom ljudskom nivou, čing se manifestuje kao voda; sitniji je od čestica vode koje ljudi mogu da vide i visoke je gustine. To je bog, ali je bezobličan i zove se “čing.” To je bog koji je stvoren kad su Tri domena stvorena i naprosto igra ulogu koju igra. U njega je zaronjeno svako biće koje je sačinjeno od čestica unutar Tri domena. Kad se gleda iz mikrokosmičkog nivoa, molekuli u ljudskom telu su krupne kuglice, a između tih kuglica postoje praznine. Kako su ljudska bića uronjena ovde, i prostori između molekula u ljudskom telu—pa čak i prostori unutar molekula—su uronjen u čing, to je kao da su zaronjeni u vodu. Ko može reći da nije pod uticajem činga? Ako neko može da se otrgne od činga, onda je ta osoba božanstvo. (Aplauz) Kad ste srećni, kad ste nesrećni, kad vam se nešto dopada, kad vam se nešto ne dopada, kad ste ljuti—svaka vaša emocionalna reakcija—kad vam se dopada neki fizički predmet, dopada neki posao, kad želite da jedete neku vrstu hrane… sve ovo je od činga.

Površinsko telo čoveka—uprkos činjenici da je to biće došlo s visokih nivoa—površinsko telo ljudskog bića je sačinjeno od različitih vrsta hrane ove dimenzije, ali istovremeno površina koju vi vidite je vrlo složena. Ljudska bića imaju Pravo telo. (Naravno, ovaj Fa treba predavati u budućnosti, jer to je Fa unutar Tri domena.) Sastav ljudskog tela je vrlo složen. Kad se osoba rodi, bogovi nižih ravni koji su zaduženi za reinkarnaciju ljudskih bića treba da daju toj osobi ljudsku kožu. Ta ljudska koža je u tom času vrlo mala; njen pojavni oblik u toj dimenziji je vrlo mali. Započinjući kao embrion, materija iz ove dimenzije koju su mu dali roditelji—ono što ljudi nazivaju “ishranom”—neprekidno je popunjava i uvećava. Ovaj proces popunjavanja i povećavanja je proces rasta. Popunjava se i uvećava jer se neprekidno opredmećuje materijom ove dimenzije, koja neprekidno popunjava i uvećava pravu kožu. Isto je sa procesom rasta osobe nakon rođenja: bilo koju ljudsku hranu da jedeš, tvoje telo će rasti i taj rast je zapravo popunjavanje tvoje prave kože i uvećavanje ćelijama oformljenim usled hrane koju unosiš posle rođenja. Onda kad osoba umre, njena prava koža obično se izdvoji i odnese. Ona je mikroskopskija od materije na najspoljnijoj površini, pa je bogovi bez napora mogu odneti. Čim se prava koža odnese, telo na površini počinje da se urušava i truli. Pošto je sačinjeno od zemaljske materije u ovoj dimenziji, mora se vratiti zemlji, pa mora istrunuti ovde.

Pričam o Fa u Tri domena. (Učitelj se smeška) (Publika se smeje, aplaudira) Vaša ljudska površina to voli da čuje, ali u kultivaciji na visokom nivou to ničemu ne služi. Drugim rečima, kao što sam malopre rekao, bića koja su došla s viših domena sada zapravo nose ovaj komplet odeće—što će reći ljudsku kožu, ljudsko telo na površini. Pošto su bogovi ranije stvorili spoljašnjost ljudskih bića, u prošlosti su oni stalno bili povezani s tim bogovima, pa su u osnovi imali izgled tih bogova. Oni su u većem delu bili identični s malim razlikama. Svaka osoba možda ima sopstveni izgled, ali sveukupno ona ima osnovni lik tog boga. Različiti bogovi su stvorili različita ljudska bića. Ali zbog toga što je počeo period Fa-ispravljanja, svi oni su napustili čovečanstvo. Neki ljudi kažu da su oni ta i ta etnička grupa, ali u očima bogova oni zapravo ne pripadaju nijednoj etničkoj grupi. Samo što njihova tela na površini i dalje imaju izgled njihove etničke grupe; pravi deo njih nije deo toga. Oni su se isto tako mogli reinkarnirati iz drugih etničkih grupa, a mnoga bića došla su s neba.

Kad su bogovi stvorili ljude, oni to nisu učinili na nebu, oni su to učinili na zemlji. To znači da su iskoristili zemaljsku materiju da stvore čoveka. U Starom Zavetu je rečeno da je Jehova stvorio čoveka od gline. Zapravo, molekuli su jedna vrsta čestica koja je na površini najnižeg nivoa kosmosa. Drugačije rečeno, u očima bogova, ovaj sloj čestica je zemlja, glina. [Oni to tako vide] jer njihova materija je najbolja materija u kosmosu i što dalje ideš u kosmosu stvari su niže, a čestice postaju krupnije i grublje, što znači da se stvari pogoršavaju i u njihovim očima stvari postaju prljavije. Znači, nebo i zemlja u njihovim očima se razlikuju od onog kako ih ljudska bića vide. Kad ljudi kažu da je neko otišao na nebo, on je zapravo samo otišao više i putovao je dalje među molekulima. On i dalje nije napustio ovu dimenziju molekula, pa on nije uistinu na nebu. Nebo na koje bogovi misle je sačinjeno od mikrokosmičkih čestica—to je pravo nebo.

Naučnici pitaju: “Gde možeš naći bogove? Mi vidimo nebo teleskopom—gde su bogovi?” To nije pravo nebo, već samo nebo kako ga ljudi zamišljaju. To nije pravo “nebo” o kom govore bića u kosmosu. A “Zemlja” kakvu znamo ne obuhvata u potpunosti pravu ideju zemlje. Ljudska bića gledaju zemlju i misle: “O, ova zemlja, to je naša zemlja. Stojimo na zemlji. Zemlja je okrugla.” Bogovi kažu da nije okrugla. [Ljudi bi mogli pomisliti,] “Kako nije okrugla? Mi je vidimo jasnije od bogova.” Ali razmislite, bogovi smatraju molekule prljavštinom na zemlji, i nije li materija ove dimenzije sačinjena od molekula? Nije li vazduh, koji naše ljudske oči ne mogu da vide, sačinjen od molekula? A u vazduhu postoje supstance baš kao vazduh, koje broje stotine miliona, koje se rasprostiru širom Tri domena. Samo što oči ne mogu da vide molekule i sitnije čestice iako je sve u ovoj dimenziji prepuno njih. Čovečanstvo je zakopano u naslagama molekula i manjih čestica. Površinski oblici u ljudskom svetu su različiti oblici stvoreni od površinske materije sačinjene od molekula. Neke oblike stvorili su bogovi, neke ljudi. Oni koje su stvorili ljudi su stvari poput ove zgrade. One koji su stvorili bogovi su: voda, kamen, tle, vazduh, metali, biljke, životinje i ljudska bića, kao i zvezde na nebu i zemlja. Ljudska bića opažaju svet samo unutar dimenzije sačinjene od ovog sloja čestica i opažaju kosmos iz ove vrlo uske dimenzije. Nebo i zemlja koji su u umu ljudskih bića nisu pravo nebo i zemlja. Zemlja, kao vazduh, je sačinjena od molekula, jer je sve ovo zemlja u očima bogova. [Gledajući iz] mikrokosmičkog nivoa, dimenzija sačinjena od ovog sloja čestica je zapravo zemlja, dok je pravo nebo domen sačinjen od mikrokosmičkijih čestica.

Maločas sam rekao da je Induse stvorio Buda. Način na koji govore i nose se veoma liči na Budin. U prošlosti je sličnost bila još veća. U modernom društvu stvari su se malo zbrkale usled rasnih pitanja. Arapi i Kinezi su blizu Indiji, pa je velik deo Indusa u novije vreme mešane rase. U prošlosti je rasa Indusa bila veoma čista. Ovo što sam opisao može se sagledati u indijskom narodnom plesu. Njihova gestikulacija i pokreti veoma liče na mudre i stavove Buda. Nalazim da su vrlo, vrlo slični. (Aplauz)

Učenik: U Rusiji je nedavno bilo nekoliko incidenata s terorističkim napadima na turiste, pa mnogi ljudi ne žele da čuju za progon u terorističkom stilu koji se dešava u Kini.

Učitelj: I to je jedan oblik smetnje. Nema veze—objašnjavajte istinu kao inače. [Zlo] pokušava da vas omete. Ali ne dopustite da vas ometa i samo radite ono što normalno radite. Za sada je teško, ali neće još dugo biti teško.

Učenik: Povodom ispravljanja kineskih znaka, to treba raditi samo s Dafa knjigama? Pošto rad na medijima…

Učitelj: Kad su u pitanju članci koje pišete za obične ljude, ne menjajte znake u njima. Kad ih obični ljudi ne bi mogli razumeti to bi bio problem, zar ne? Hajde da za sada ne uključujemo te stvari u obične poslove.

Učenik: Imam lošu misaonu karmu. Sve vreme odbijam da je priznam i sve vreme pokušavam da je se oslobodim. Ali puno je vremena prošlo, a ja i dalje ne uspevam da je se rešim. U stanju sam da vidim da to nisam ja.

Učitelj: Ako je to nešto zbilja loše, onda ga eliminiši. Ponekad postoji drugačiji pristup koji daje dobre rezultate i to ne mora biti ekstreman način. Možete imati ovu misao: “Tokom Fa-ispravljanja kosmosa, mogu da sačinim razuman aranžman za one od vas koji ne ometaju moje potvrđivanje Fa; mogu vas učiniti bićima budućnosti. Oni od vas koji traže dobrodušno razrešenje, neka me ostave i sačekaju u blizini. Ako zaista ne možete da me ostavite, onda nemojte učestvovati u ometanju mene. U budućnosti ću moći da dostignem Ispunjenje i ponudiću vam dobrodušno razrešenje. Oni koji su potpuno loši, koji mi i dalje smetaju i koji ne mogu da ostanu će prema standardima morati biti eliminisani. Čak i ako vas ja ne eliminišem, Zakon kosmosa vam neće dati da ostanete.” Ako imate tu misao, to je ogromna milost prema nekim od tih bićas jako niskih nivoa, i olakšaće da se eliminišu oni koji i dalje smetaju.

Fa-ispravljanje kosmosa ima svoje standarde. Ako tako uradiš niko neće imati nikakvog osnova da te izaziva. Princip je jasan, jer oni koje treba eliminisati biće eliminisani. I da, kad su u pitanju brojne stvari s niskih nivoa, možete ih potpuno eliminisati—tu nema problema što se principa tiče. Ali kad radite kako sam sada opisao, nijedno biće neće moći da iznese primedbu. Oni koji nastave da čine loše neće imati nikakvo opravdanje međutim i biće učinjeno šta treba da bude učinjeno. (Aplauz)

Učenik: Kod prevođenja vašeg Učenja Fa, neki učenici misle da to treba činiti reč za reč prema originalnom tekstu, a neki misle da prevod treba uskladiti sa konvencijama stranog jezika.

Učitelj: Mislim da prevođenje reč za reč, osim u slučaju nekih azijskih jezika gde bi to moglo funkcionisati, možda nije tako lako izvesti; posebno sa zapadnim jezicima. U redu je prevesti najpovršinskije ideje koristeći reči sličnog značenja. Dovoljno je učiniti prevod konsistentnim sa originalnim značenjem što je više moguće. Ovo su pitanja koja se često javljaju kod prevođenja. Prevod treba da bude vrlo blizu površinskom značenju i to će biti u redu.

Još jedno je to što neki osećaju da je bolje napraviti prevod sličniji govornom jeziku. Uzmite engleski, na primer. Jedna knjiga je potpuno prevedena u govornom stilu. Neki ljudi kažu da je takav prevod lakše razumeti. Naravno, tu nema ništa pogrešno, ali ja zapravo mislim da je najbolje raditi oba, koristeći standardnu strukturu i dikciju, kao i učiniti da prevod odgovara originalnom značenju što je više moguće. Engleski i drugi lingvisti možda ne bi mogli da prihvate govorni jezik koji je suviše specifičan za bilo koje područje. Ako koristite standardnu strukturu i dikciju onda to svako može učiti i svako može čitati. Ne brinite da li će ljudi razumeti. Zar mi već nemamo tako puno učenika engleskog govornog područja? Nisu li svi razumeli? To nije problem.

Vi držite Fa-konferenciju, ali ja sve vreme govorim—to nije u redu, je li? (Aplauz koji označava da je u redu) Puno je pozdrava.

Učenik: Pozdrav Učitelju od svih učenika Dafe u Španiji, Austriji, Mađarskoj, Portugalu, Vietnamu, Indoneziji, Novom Zelandu, Francuskoj, Japanu, Holandiji, Belgiji, Nemačkoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Australiji, Latviji, Irskoj, Singapuru, širem području Njujorka, Škotskoj, Laosu, Iranu, Rusiji, Indiji, Češkoj i Južnoj Africi!

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Evo nekih iz Kine.

Učenik: Pozdrav Učitelju od svih učenika Dafe iz Gvangdong, Jiangmen, Henan, Zhengzhou, Xuzhou, Pingdingshan, Xi-An, Hainan, Wenchang, Tangshan, Jiamusi, Heze iz Shandong, Harbin, Hunan, Huaihua, Shandong, Gaotang, Pingxiang of Hebei, Xinxiang, Sanheyanjiao, Tianjin, Peking univerziteta, Tsinghua univerziteta, Kineske akademije nauka, Jinana iz Shandong, Shijiazhuang, Laiyang iz Hunana, Nanchang, Hongdu, Zhejiang, Fuyang, Ningbo, Qiqihar, Hubei, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Shanhaiguan, Shandong, Guangxi, Shenyang, Hefei, Dandong, Yanji, Dalian, Zhanjiang, Guizhou, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Jinzhou, Yunnan, Macau, Zhuhai, Lanzhou, Hebei, i Jilin!

Učitelj: Svima vam zahvaljujem. (Aplauz) Pošto ima puno cedulja s pitanjima, ako ih sve pročitam, danas ću samo ja pričati na ovoj Fa-konferenciji. (Aplauz koji označava želju da Učitelj nastavi) Čitaću koliko budem mogao. (Aplauz)

Učenik: Hteli bismo da osnujemo dobrotvorni fond za siročad učenika Dafe. Može li nas Učitelj posavetovati?

Učitelj: To bi bilo nešto dobro i to možete učiniti. Sve vreme sam razmišljao o tome. Kad su neki učenici Dafe stradali u progonu, njihova deca su ostala beskućnici i žive kod starateljskih porodica. Ja tu ništa ne mogu, pa sam pomislio da sakupimo njihova imena i onda pronađemo način kako da ih izbavimo iz Kine. (Aplauz) Mi ćemo ih odgajati, možemo napraviti škole za njih. (Aplauz)

Učenik: Pitanje na koje ja nailazim je ovo: kako da znam koji projekat je za mene važniji i više u fokusu, kako bih mogao biti uspešniji?

Učitelj: To sam treba da otkriješ. (Publika se smeje) Ovo je suviše konkretno. Nemoj to pitati Učitelja, u redu?

Učenik: Jedan učenik je pre nekoliko godina bio psihotičan i morao je ostati u bolnici ali poslednjih nekoliko godina nema problema. Sada učestvuje u aktivnostima potvrđivanja Fa. Da li da ga posavetujemo da se što manje pojavljuje u javnosti, ne ističe se i da se bavi poslovima u pozadini?

Učitelj: To je dobar predlog. Ako neki učenici ne mogu dobro da se vladaju ili su patili od psihoze pre dobijanja Fa, onda je u redu da se kultivišu kod kuće. Svojevremeno kad sam predavao Fa, stalno sam govorio da onima koji imaju psihozu nije dozvoljeno da slušaju seminare. Kad su [ti] ljudi ulazili u praksu, ja sam vodio računa o njima, a ako su učili kod kuće, ja bih ih svejedno spasao. Ali njima nije bilo dopušteno da dolaze na seminare. Morali smo zaštititi kultivacionu sredinu učenika Dafe i sprečiti smetnje zato ja nisam dopuštao kritičnim bolesnicima i onima sa psihozom da prisustvuju seminarima. Učenici koji su imali psihozu mogu da rade neke stvari u pozadini, i u redu je ako oni rade manje ili ništa ne rade kad je u pitanju objašnjavanje istine.

Učenik: Dafa zahteva od učenika da ne sede skrštenih ruku, i da gledaju i ignorišu stvari poput ubistva i paljevine. U Kini sada učenici ginu. Ja zbilja ne mogu da sedim skrštenih ruku i čekam kod kuće. Želim da odem na Tjenanmen da kažem ljudima “Falun Dafa je dobra” i da mi je Dafa spasila život.

Učitelj: U ovom času tamo je i dalje vrlo zlo. Iako vi ne želite da sedite i gledate kako progone učenike u Kini, ja takođe ne želim da progone vas. Više se trudite da objasnite istinu da bi se prekinuo progon. Kao vaš Učitelj, ja najpre moram misliti o vašoj bezbednosti. (Aplauz)

Učenik: Kad stvaramo umetnost, kako da balansiramo i pravilno postupimo u stvaranju umetnosti koju današnji ljudi mogu da prihvate i umetnosti koju ljudi treba da imaju u budućnosti? Da li mi uspostavljamo novu umetnost?

Učitelj: Treba više da se potrudite da kulturne manifestacije koje organizuju učenici Dafe budu ispravnije i bolje. Ono što jedno umetničko delo iskazuje je samo stvar teme koju obrađuje, dok su umešnost i kvalitet stvorenog dela često ključ koji određuje da li će to publika prihvatiti.

Učenik: Sklona sam upadanju u malodušnost Mislim da je usamljenost nešto najbolnije u mom životu jer nemam toplinu porodice. Teško mi je da se oslobodim oblaka koje na mene baca osećaj usamljenosti. Kako da gledam na ovaj problem? Je li uzrok tome karma iz moje prošlosti ili treba da se rešim nekih faktora u svojoj kultivaciji?

Učitelj: Ako je karma ili smetnja onda je eliminiši. Kao ljudsko biće, zašto više nemaš ono uzbuđenje koje si imala kad si svojevremeno dobila Dafu, ponos zbog toga što si dobila ovu Dafu i osećaj da imaš nešto što drugi ne mogu dobiti? Zar više nisi marljiva? Je li to? Ili, čak i ako si bila suviše zauzeta objašnjavanjem istine da bi promišnjala o svojim osećanjima, to će onda biti zato što radiš Dafa stvari ili radiš na spašavanju živih bića. Zašto se osećaš usamljena? Ako radiš stvari koje spasavaju živa bića i stvari koje učenici Dafe treba da rade svakako se nećeš tako osećati. Da si učila Fa i marljivo se kultivisala, da li bi se mogla tako osećati? Samo kad nisi marljiva imaćeš luksuz da možeš da misliš o tim osećanjima običnih ljudi, zar ne? (Aplauz)

Učenik: Kolega kultivator mi je nedavno pružao finansijsku podršku što mi je omogućilo da ostanem u Njujorku i radim više Dafa posla. Ne mislim da je baš u redu primati tuđu pomoć. Učitelju, da li je moje razumevanje ispravno?

Učitelj: Da, mislim da pošto svi učenici Dafe daju sve od sebe i ti sam daješ sve od sebe i objašnjavaš istinu, ako se oslanjaš na tuđe novčane priloge, ne radiš li tada stvari uslovno? Da ti drugi nisu dali novac, da li bi onda to radio? Kad uzimamo od drugih, zar nemamo osećaj zaduživanja? Osećamo li da je to u redu? Naravno, postoje posebne okolnosti i tu ne možemo biti apsolutni. Razumljivo je kad učenici koji imaju sopstveni biznis daju više i podržavaju određene projekte učenika. Ali pod normalnim okolnostima, ne mislim daje to u redu. Čak i ako je za stvari kao što je objašnjavanje istine, ne mislim da je to sasvim u redu. Ako možeš ovde ostati na duže, onda nađi posao i radi [Dafa] stvari u svoje slobodno vreme—može i tako. U svakom slučaju, na kraju sam treba da razrešiš svoju finansijsku situaciju. Ne možeš zavisiti od nekog drugog—to će biti problem.

O ovom pričam u smislu principa Fa. Zapravo, bogovi te gledaju ne skidaju pogled s tebe, pa ne treba da pozajmljuješ od drugih. Ako okolnosti zbilja ne dopuste, onda kod kuće radite druge stvari učenika Dafe. Ono što sam rekao je da oni čije okolnosti dopuštaju mogu ostati ovde da objašnjavaju istinu. Ako vaše okolnosti to ne dopuštaju, onda idite natrag gde ste živeli i tamo objašnjavajte istinu, što je isto.

Učenik: Da li biste molim vas rekli nešto o nekim članovima te prezira dostojne Đijangove klike koja truje umove Kineza izvan Kine?

Učitelj: Te stvari ne zavređuju da se raspravljaju na našoj Fa konferenciji. Svako biće je odgovorno za posledice puta kojim ide. Put koji su ti ljudi preuzeli je njihov izbor. Čak i kad uz vašu pomoć oni shvate stvari i dalje moraju platiti ono što duguju. Osoba mora otplatiti sve što je učinila. Apsolutno nije dozvoljeno da bude drugačije. Mada, razmislite kolikom broju ljudi su oni naudili svojim širenjem otrova. Taj greh je velik kao planine i nebo, pa ga oni ne mogu otplatiti jer su zatrovali umove tolikih bića. Pa ako jedan medij čini loše stvari, greh je ogroman mislim na to kad škodi Dafi.

Učenik: Kako učenici u Poljskoj mogu pomoći učenicima u Kini? Pozdrav cenjenom Učitelju od Dafa učenika iz Poljske!

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz) Što se tiče Dafa učenika u Poljskoj, mislim da gde god da ste, vi možete objašnjavati istinu, a ako imate vremena to možete raditi i na drugim mestima. Sve to je u redu i pomaže učenicima u Kini. Trenutno, učenici izvan Kine su stvorili bolju situaciju [u Kini] do izvesne mere i efektivno obuzdali zlo [tamo]. Takođe, oni pomažu učenicima tamo da shvate da treba da iskorače i zbog čega je to važno učiniti. Ima raznih stvari poput ove koje možete raditi, a ako imate druge ideje – i to je u redu.

Ipak, što se tiče slanja novca, to nemojte. Novac možda neće stići do njih, i oni sami se kultivišu. Ako bude previše novca, njihove ljudske misli mogu ojačati i za uzvrat dovesti do vezanosti. Oni su u zloj sredini i zaista je teško u nekim krajevima. Ali ako se dobro vladaju, Učitelj će se brinuti o svima njima. Oni moraju ići svojim putevima. Učitelj sve uzima u obzir; te stvari nisu osnovni problemi.

Učenik: Kad su neki učenici dobili Fa, oni nisu uistinu shvatili stvari iz Fa i nisu bili strogi prema sebi. U ishodu, njihovo štetno ponašanje uticalo je na nove učenike u njihovoj okolini i proizvelo da ti učenici izgube želju za kultivacijom. Mogu li ti ljudi i dalje biti spaseni? I mogu li učenici koji su uticali na njih nadoknaditi štetu koju su proizveli?

Učitelj: Uvek kad učenik učini da drugi ne mogu biti spaseni, to je vrlo ozbiljno pitanje. Kao kultivator, ti možeš samo spasavati živa bića, ne možeš ih upropašćavati. U ljudskom svetu si sposoban da se kultivišeš u boga i u ljudskom svetu si sposoban da upropastiš druge. Ovo su stvari jednake važnosti, pa ne smeš zapostavljati njihov značaj. Što se tiče onog što si bio dužan pre početka kultivacije, te stvari su odvojene, i one su posebno pitanje. Onda je ono što radiš tokom kultivacije naprosto ogromno. Ako zaista skriviš tako da neko bude upropašćen, da ga je nemoguće spasiti ili je čak u nemogućnosti da dočeka budućnost, onda će te to sprečiti da ikada postaneš bog. Toliko je ozbiljno. Zato dobro, dobro, pazi da ne uradiš ništa slično.

Naravno, drugačije se gleda na stvari namerno i nenamerno urađene, ali nismo li mi ovde došli zbog živih bića? Kad tvoj negativan uticaj prouzrokuje ozbiljnu štetu, šta se desilo s tvojim ispravnim mislima da spasavaš živa bića? Kako možeš ne uzimati u obzir to kako bi se drugi mogli osećati? Zar se ne kultivišeš da postaneš ispravno prosvetljeno biće ispravnog Fa, biće koje tuđe interese stavlja ispred svojih i pre svega misli na druge? Kad imate sukobe s drugima, to utiče na novije učenike, pa zašto si to uradio pred novijim učenicima? Nisi li bio egocentričan i neko ko ne misli na druge? Naravno, možda nije bilo namerno, ali zar to nije efektivno oteralo nove učenike?

Moraš više misliti kad su mnoge stvari u pitanju i moraš nadoknaditi ono što prethodno nisi dobro uradio. Nemoj samo misliti: “To je nov učenik, on je došao zato što mi širimo Fa, i ako ne želi da vežba, može da ide.” Nemojte tako gledati. Znate, vaši napori da proširite Fa samo obezbeđuju okolnosti, dok od Učitelja zavisi da li će neko biti prihvaćen ili ne. Učitelj je taj koji ga je uistinu doveo, pa ako ga ti oteraš, to nije sitnica. Osim toga, jednom kad neko nauči Dafu, on je učenik Dafe, i mnogo toga se mora učiniti za njega. Kad se mnogo toga uradi za njega, a on ipak prestane da vežba, imate li ikakvu ideju kakve posledice slede?

Učenik: Da se nije desio progon od strane starih sila, kakvi bi bili naši putevi kultivacije koje ste prvobitno bili priredili za nas?

Učitelj: Stvari su se desile i situacija se promenila, pa čemu pitati o tome?

Učenik: S našim ispravnim mislima i ispravnim postupcima, hoćemo li uspeti da okončamo progon pre nego što Fa ispravi ljudski svet?

Učitelj: Istina je, učenici Dafe, u podršci Fa-ispravljanju, vaše ispravne misli i ispravni postupci su već približili progon završetku. (Aplauz) Razmislite, zla bića su prilično popustila. Da niste bili jaki, da niste dobro radili, zašto bi oni popustili pred vama? Kad neki učenici padnu u njihove ruke, zli ljudi više se ne usuđuju da ih previše oštro progone. Zašto ne? Nije li to zato što se plaše da će ih učenici Dafe kasnije privesti pravdi? Nije li to zato što bez obzira gde ti zli koji su progonili Dafa učenike pokušaju da pobegnu, oni će na kraju biti pronađeni? Da su tokom ovog progona učenici Dafe zaćutali i izgubili se bez traga, da li bi se tada zlo bojalo? Oni ne bi dvaput razmislili [pre nego što učine zlo]. Stvari koje radite mogu danas šokirati i uplašiti zlo, mogu puno umanjiti zlo i obuzdati ga, mogu zastrašiti zlo i sprečiti ga da ima snage da nastavi s progonom, i na kraju može primorati ovaj zli progon da se okonča. To je ono što učenici Dafe rade u ovo doba pre nego što Fa ispravi ljudski svet i to je veličanstveno.

Učenik: Neki učenici ne učestvuju u grupnom učenju i vežbama. Jesu li ti učenici u riziku? Kako da im pomognemo da se oslobode svog straha?

Učitelj: Mislim da ne treba previše da žurite sa novijim učenicima. U redu je da ne žure. Ali treba da date sve od sebe da ih posavetujete da učestvuju u grupnim sesijama, jer sredina grupnog učenja je apsolutno neophodna da jedni drugima pomognete da napredujete, ona je veoma važna. Zašto sam u početku tražio da ih ljudi drže? Jer forma kultivacije koju Fa preuzima diktira da se tako radi. Zašto su ljudi u prošlosti morali da napuste svetovno okruženje da bi se kultivisali? Znali su da postoji problem: kad se vrate u svetovno okruženje i u interakciji su sa običnim ljudima, oni postanu kao obični ljudi i ne mogu ostati marljivi. Osim toga, oni su kultivisali sporedne duše. Zato su napuštali sekularni svet i grupisali se. Kultivatori su mogli pomoći jedni drugima da napreduju i vide kakvi su u poređenju s drugima, uvek su imali da podele stvari specifične za kultivatore i formirali su sredinu za kultivatora.

Bez te sredine, onda… Razmislite, isto je sa današnjim učenicima Dafe: kad se vratite nazad u obično društvo, vi ste u sredini običnog društva. Ako ne ugrabite dan [da se kultivišete], onda će vam se danas možda čitati, pa ćete malo čitati, ali sutra ćete možda biti lenji i manje ćete čitati… znači da je bez te sredine teško ostati marljiv. Na kraju krajeva, to se kultivišu ljudska bića. S ljudskom lenjošću i svakojakim smetnjama koja utiču na ljude na ovom svetu, vama je vrlo teško da sami vidite gde podbacujete. A posebno, ako povrh toga niste marljivi, ne čitate puno knjigu ili ne spoznajete Fa vrlo dobro, vi uopšte nećete moći da vidite svoje vezanosti. Zato treba da učestvujete u grupnom učenju i vežbama.

U ovom času smo u vremenu kad se dešava progon, pa ima sijaset razloga zašto učenici ne mogu ili ne mogu često, vežbati u grupi. U budućnosti ćete definitivno imati grupne vežbe. Izvan Kine mnogi stariji učenici su vrlo zauzeti radeći stvari na potvrđivanju Fa. Ali, radi novijih učenika, stariji učenici treba da stvore sredinu za njih da mogu zajedno da uče Fa i zajedno rade vežbe.

Učenik: (Prevedeno pitanje) Ja sam zapadni učenik. Cenjeni Učitelju, da li biste molim vas rekli nešto da ohrabrite više studenata sa zapada da iskorače? Mnogim Dafa projektima baš sada su potrebni učenici koji govore engleski.

Učitelj: Istina je da treba da budu marljivi. Razmišljam o tome kako je [kineski] Epoch Times, novina koju rade učenici Dafe, imala dosta velik uticaj na kinesku zajednicu. Zapravo, novina Epoch Times je već najveći medij na svetu; ona pokriva mnoge zemlje, uključujući SAD. Viđao sam ga čak i u malim gradovima u SAD. On pokriva široko područje, a povrh toga postoji web verzija. Ali ona ipak doseže samo Kineze. Izvan Kine, pravog glavnog društvenog toka, glavnog dela društva… na primer, SAD je englesko govorno područje i većina ljudi govori taj jezik. Pa kako možemo nemati publikaciju koja njima objašnjava istinu? Oslanjati se isključivo na usmeno objašnjavanje istine ima svojih ograničenja. Pa čak i kad bi to bilo izvodljivo i dalje bismo trebali da se što više trudimo da dodamo neke druge načine da više pomognemo da ljudi vide istinu. Zar to ne bi bilo bolje? Zato mislim da će to biti nešto sjajno kad engleska verzija Epoch Times koju imate zbilja bude mogla da uzleti. Zapravo, to važi i za ostale zemlje. (Aplauz)

Mnogi mediji u matičnom društvu imaju poslovne odnose s Kinom, i neki menadžeri i urednici čak su na platnom spisku opake kineske gangsterske bande. U ovo doba, dešava se tako oštar progon—tako značajna stvar—a ipak međunarodna zajednica zatvara oči pred tim. Nije li to čudno? Je li prihvatljivo? To je zločin! Ta gangsterska banda naprosto je tako zla. Kad bi učenici Dafe imali lokalno medijsko prisustvo, to bi moglo razrešiti te probleme. Ali da bi ovi mediji [kojima se mi bavimo] mogli da postignu dobar efekat, oni treba da razreše probleme s ljudskim i materijalnim resursima, što znači da moraju povećati svoje osoblje. Iz ove perspektive, broj učenika zapadnjaka koji su trenutno uključeni zaista ne zadovoljava potrebe. Ovo brine i one učenike koji su uključeni.

Naravno, sve će postepeno bivati bolje. Biće novih učenika koji će se uključivati; biće novih učenika koji će vremenom shvatiti Fa i uključiti se. Sve će se popraviti. Ovakva je ranije bila situacija i sa kineskim izdanjem. Oni su krenuli s nedostatkom ljudstva do više ljudstva, od ne znajući šta da rade do znajući, od biti neupućen u to do upućenosti, od nezrelosti do konačno zrelosti. Zato mislim da kad su novi učenici u pitanju, koji mogu da se kultivišu u skladu s Fa, njih možete uključivati u više toga. Ali ako oni još uvek ne mogu da shvate stvari iz Fa, onda zaista ne treba da ih uključujete, jer oni neće razumeti puno toga i oni još ne shvataju da smo mi ti koji treba da urade stvari da bismo potvrdili Fa. To je još jedan način spasavanja živih bića, pa ako mi to ne uradimo, ko će?

Ako nov učenik ne razume, to bi čak moglo negativno uticati na njega ili ga upropastiti. Zato treba da imate u vidu taj aspekat. Dajte im da znaju da stvari koje mi radimo spasavaju živa bića, objašnjavaju činjenice i razotkrivaju progon. Mislim da je svaki stariji učenik jednom bio nov. Postepeno, ovi novi učenici će na isti način postati zreli.

Učenik: Kad prolazim kroz teškoće ili testove svaki put otkrivam prljave vezanosti koje potiču od sebičnosti. Tako se dugo kultivišem, ali i dalje ih nisam potpuno uklonio, dok se Fa-ispravljanje bliži svom kraju…

Učitelj: Nemoj da te to brine. To se uklanja sloj po sloj i zato to izbija na površinu. Kad su neke stvari u pitanju, ako ih zaista ne možete uraditi, Učitelj će ih umesto vas uraditi.

Obično društvo je naprosto jedan veliki sud za farbanje i u času kad spustiš gard, boja te oboji. Zato se stalno morate kultivisati i odupirati se zagađenju. Čim popustiš, doći će na tebe. Vi ste kultivatori i Učitelj vam je dopustio da zadržite stvari koje vam omogućuju da se kultivišete među običnim ljudima. To je jedan od razloga [u pozadini onog što si opisao]—to je da biste u svojoj kultivaciji mogli što više da se prilagodite načinima običnog društva. Ipak, kad niste marljivi, te vaše ljudske stvari će biti iskorišćene. Ali kao kultivatori, vi ste u stanju da se neprekidno ispravljate i neprekidno oslobađate loših stvari kroz svoju kultivaciju. Međutim, nešto je opet možda ostalo. Ipak nemojte misliti da niste uspeli da se dobro kultivišete, i još manje to treba da dozvolite. Tada će postati vezanost. Kad ima [loših stvari], naprosto ih uklonite. Kultivišite se na čestiti i dostojanstven način, i ne dajte da te stvari utiču na vaše postupke. Kad vam se jave u mislima pravovremeno ih odstranite.

Učenik: Dok se vreme Fa-ispravljanja rapidno bliži, [brinem se da] je i dalje veoma teško objasniti istinu mojoj porodici. Teško mi je da shvatim na koji način da im objasnim istinu.

Učitelj: Nekim učenicima je zaista teško da svojoj porodici objasne istinu. Ja mislim da je to uglavnom zato što na njih gledate kao na svoju porodicu i tretirate ih drugačije nego ljude u spoljnom svetu. Treba da zapamtite da su i oni živa bića u ljudskom svetu, umesto da o njima mislite pre svega kao o svojoj porodici. I treba da ustanovite šta još nije razrešeno u njihovim glavama. Jednom kad se to desi, sve se može razrešiti. Pod normalnim okolnostima dok objašnjavate istinu nemojte misliti kako ćete navesti ljude da odmah uče Fa i rezultati će biti bolji.

Učenik: Iako shvatam da smo svi mi veliki srećnici, ponekad sam nesrećna. Možete li mi molim vas reći, da li je to zbog one moje strane koja još nije potpuno kultivisana ili je to rezultat eliminacije karme, to jest karma?

Učitelj: Zapravo, normalno je postati nesrećan. Noviji učenici su oformili mnoge predstave u ljudskom svetu i njihove predstave drugačije poimaju stvari. Jedna stvar za vas može biti dobra, druga loša itd—ljudi imaju takva osećanja. To su ljudske predstave koje reaguju. Vaše predstave ne mogu se odjednom ukloniti čim počnete da se kultivišete, pa će reakcije zasnovane na predstavama uticati na vaša osećanja, dovodeći vas u dobro tj. loše raspoloženje.

To su stvari koje se dešavaju u vašoj kultivaciji. Postepeno će vaše razumevanje Fa postati jasnije, vaše ispravne misli biće sve jače i jače, gledaćete na živa bića s više i više milosti, i stvari će biti drugačije.

Učenik: Sad kad je izašao novi Džuan Falun, šta da radimo sa onima koji imaju neispravljene [kineske] znake u sebi, tj. starim Džuan Falunom? Da li da nastavimo da ih koristimo?

Učitelj: To je Knjiga, to je Fa, i zbog samo nekoliko reči… zar ne možete naprosto ispraviti znake? Jesam li u pravu? Ne možete raditi nešto što ne treba, je li tako?

Učenik: Pet hiljada godina stara kineska kultura je [kombinacija] kultura različitih kosmičkih tela u kosmosu. Jesu li onda i zapadne kulture takođe kulture kosmičkih tela iz davnih vremena? Jesu li u vezi sa širenjem Dafe?

Učitelj: Zapadnjački bogovi su stvorili zapadnjake. Bilo da su Azijate ili druge nacionalnosti, sve njih su stvorili različiti bogovi, pa oni definitivno nose karakteristike tih sistema. Što se kulture tiče, treba da kažete da su bogovi stvorili kulturu ljudskih bića za njih, umesto da kažete da su to kulture s neba. Ako kažete da su soliteri na Menhetnu isti kao oni na nebu, to nije istina, jer ih donela moderna nauka, a modernu nauku doneli su vanzemaljci. Da, kulture različitih dinastija u Kini nose karakteristike nebeskih carstava koja su došla da oforme karmičke veze. Ali bogovi su sa specifičnim ciljevima na umu odredili šta će ostati na ovom ljudskom mestu, pošto je ljudska istorija postavljala temelje za Fa-ispravljanje. Zapadna kultura je površinska kultura stvorena za ljudska bića dok su ona živela i čekala na Fa-ispravljanje.

Učenik: Nalazim da mi je jako teško da se vratim Džen-Šan-Ren. Učitelju, da li biste mi molim vas rekli šta to znači zaista ukloniti vezanosti na fundamentalnom nivou?

Učitelj: Ti si noviji učenik, pa nemoj biti nestrpljiv. Tokom svog kultivacionog procesa ćeš postepeno shvatiti mnogo toga. Najbolji pristup je puno čitati knjigu(e)—treba čitati iznova i iznova. Ovo što vam Učitelj kaže je apsolutno dobro za vas.

Vi ste videli da je za samo nekoliko godina mog prenošenja Fa u Kini 100 miliona ljudi došlo da uči. Otkad sam napustio Kinu, ja nisam direktno podučavao vežbama ili Fa, ali bilo je učenika koji su prenosili dalje, držali devetodnevne seminare i širili glas o ovom Fa. Iako su stare sile kontrolisale neke stvari, one nisu mogle da ga blokiraju, i mnogi ljudi i dalje dolaze da uče. Zašto je tako? Jer ovaj Fa zaista može da usmerava ljude u kultivaciji, zaista može da pomogne ljudima da napreduju i zaista može da promeni stanje bića. Zlo u Kini sprovodi tako oštar progon, a pritisak zla koji učenici Dafe trpe u međunarodnoj zajednici je takođe ogroman. I zašto su oni mogli da izdrže zlo i probiju se? Jer su spoznali ovaj Fa i zaista su se unapredili kroz ovaj Fa i kroz svoju kultivaciju. Naravno da nije realno odmah želeti dostići mnogo visok nivo razumevanja. Ali postepeno, učenjem Fa ćete sve saznati.

Što se tiče vezanosti, kad bi ti Učitelj rekao da se oslobodiš ovog ili onog, to bi bilo nešto forsirano i svaka želja da ih se oslobodimo ne bi došla iz srca. I kako bi vreme prolazilo, kad više ne biste mogli podneti kad Učitelj kaže puno toga, postali biste žalosni i mislili biste: “Zašto bih to radio?” Ali kad shvatite stvari iz Fa principa i razumete dejstvo koje to može imati na vaše postojanje, tek tada ste se istinski popravili i tek tada zbilja možete da to uradite. Nijedno spoljno ograničenje ne dolazi vašom voljom ili usled vašeg istinskog napretka. Zabrane i prinuda nikad neće moći promeniti nekoga, niti ga naterati da napreduje. A jednom kad restrikcije nestanu, osoba će se vratiti onom kakva je ranije bila, pa stoga to ne bi išlo.

Učenik: Otkad je 1999. počela represija, neki učenici koji su izašli iz radnih logora otišli su da upražnjavaju budizam. Istina je da se svi oni boje.

Učitelj: Ja mislim da ako ih strah vodi, gde god otišli oni se neće istinski kultivisati i neće moći da dostignu Ispunjenje. Jednom kad uđu u budizam, videće kako je to. U poređenju sa učenicima koji su se dobro poneli, oni su se naravno loše poneli. Došli su kad im je Dafa donosila korist, ali kad se Dafa progoni, oni su pobegli. Požnjeli su koristi, ali dok se mi odupiremo progonu, oni ne govore u korist Dafe i ne žele da potvrde Fa. U očima bogova, takva su bića najgora. Što se tiče toga šta im reći u smislu kultivacije, sve što možete je da im predložite da rade ono što je za njih dobro; nema nekog posebnog načina. Od osobe same zavisi šta će želeti.

Učenik: Bliski istok je bez prestanka u ratnom vihoru i ljudi tamo nemaju prilike da dobiju Fa. Molim da nam kažete kako učenici Dafe da šire Fa u tom području?

Učitelj: Zbilja je teško. Sve to su dela starih sila.

Vlada SAD zna da je progon učenika Falun Gonga vrlo oštar. Sjedine Države su zasnovane na slobodi veroispovesti i oni zastupaju ljudska prava. Prvi doseljenici u SAD su bili Puritanci, koji su ovamo došli zbog slobode veroispovesti. Progon učenika Dafe direktno uključuje najfundamentalnije interese SAD i njene osnovne principe, ali zašto se vlada SAD nije umešala? U nastojanju da razumem njihovu situaciju, ja bih rekao da stare sile daju podstrek problemima na Bliskom istoku, što vezuje SAD i sprečava ih da imaju energiju da se fokusiraju na Kinu i nešto urade povodom progona učenika Dafe.

Da u ovom času nisu spetljane sa pitanjem terorizma, ja verujem da vlada SAD definitivno ne bi tolerisala ovakvo divljanje zla u današnjem svetu. Jer uloga SAD u svetu je da održi red—ona je zapravo međunarodna policija. Zašto su je bogovi učinili tako moćnom i bogatom? Bogovi su hteli da ona igra tu ulogu u svetu. Kina je glavna scena u predstavi čovečanstva, to je mesto gde se igra glavna predstava. Ali neko mora održavati red u pozorištu—ne može se dopustiti da postane haotično, zar ne? Znači, istina je da bogovi zaista hoće da SAD to bude. KPK večito kritikuje SAD da je “međunarodna policija”. Pa, one i jesu međunarodna policija, i bogovi to žele od njih. Da vlada SAD ne ispunjava tu odgovornost i ne igra tu ulogu, onda je bogovi ne bi učinili tako jakom i bogatom. Ne radi se o tome da Amerikanci treba da budu posebni, već o tome da su bogovi tako priredili. (Učitelj se smeška)

Učenik: Ja i neki učenici Dafe u mojoj okolini nedavno smo dobili bebe. Izgleda da više nemamo toliko vremena da objašnjavamo činjenice kao ranije i to nas pomalo brine.

Učitelj: Mislim da to nije problem. Mnogi učenici Dafe imaju decu. Ako je dete malo, u redu je provesti više vremena vodeći računa o detetu. Kad imate vremena, možete raditi na objašnjavanju činjenica, a kad imate malo vremena, malo možete dati podršku, što je takođe u redu. Kad beba poraste i vama se ruke oslobode, onda ćete moći više i to je u redu.

Učenik: (Prevedeno pitanje) Kad održavamo izložbe protiv mučenja mnogi obični ljudi prođu više puta istog dana i već su uzeli naše materijale, ali neki kineski praktikanti i dalje im prilaze i pune im ruke materijalima.

Učitelj: Možda su to bili neki drugi učenici i ne znaju da su ti ljudi već uzeli materijale, pa su im oni ponovo dali materijale. Treba da pazite na ove stvari. Kako vreme prolazi, kad vas neki ljudi upoznaju i nauče istinu, ako im ponovo gurnete u ruke materijal koji ste im ranije već dali, to je zapravo rasipanje resursa. Nemojte to tretirati kao obični ljudi koji dele materijale, kod kojih je posao završen onda kad se sve podeli. Vi spasavate živa bića. Inače što biste bili ovde [u Njujorku]?

Učenik: Grad Atlanta i državni senat Džordžije se zalažu za osnivanje kineskog konzulata. Je li to zato što naše objašnjavanje istine nije bilo dovoljno jako ili je to usled smetnje starih sila?

Učitelj: Mogu da grade šta god hoće, nije važno. To da li će osnovati konzulat ili ne, nema nikakve veze s nama. Ko zna čiji će to biti konzulat u budućnosti. (Publika se smeje) Naravno, nas ne zanimaju poslovi običnih ljudi. Mi smo samo kultivatori. Pogledajte kakva je Kina sada. KPK sada zaista sedi na vrhu vulkana, teturajući se na ivici. Na površini izgleda grandiozna i kao da visoko leti, ali je već neizlečiva. Njena odeća na površini je glamurozna, ali unutra je sva trula.

Učenik: Do koje faze u Fa-ispravljanju se do sada stiglo u Njujorku?

Učitelj: Ne postoje faze. Samo objašnjavajte istinu, pomažite ljudima da shvate dok im pričate [činjenice] i pomozite da svet postane svestan istine. Ono što ti zapravo želiš da znaš je kakav je sveukupni status sada. Zapravo, u doba kad ste ovako počeli da objašnjavate istinu, mnogi ljudi koji žive u Njujorku shvatili su istinu. Više od polovine, zapravo. Oni su brzo shvatili stvari. Ali oni koji samo rade u Nujorku, a ne stanuju ovde, važe za samo mali deo njih. Takvo je stanje stvari.

Učenik: Iz sigurnosnih razloga neke stvari želimo da sačuvamo kao tajnu. Ali predaleko otići u ovome sputava razmenu iskustava i komunikaciju među učenicima i umanjuje entuzijazam ljudi. Kako da bolje rešimo ovo?

Učitelj: Kultivatori, znate, treba da misle o drugima bez obzira šta rade i još više treba da misle na Dafu. Zato nemojte da se uzbudite kad neko nešto ne želi da vam poveri. O nekim projektima se ne može govoriti na velikim sastancima, ne mogu svi znati za njih. Kad veći broj ljudi zna za takav projekat, ljudi spuste svoj gard. Jedna osoba priča o tome i druga priča o tome, i dok se okreneš to već znaju i oni tajni agenti iz kineske gangsterske bande. Njihova sredstva za praćenje i prisluškivanje onog što vi radite izmiču kontroli. Bez obzira je li vam telefon isključen ili nije, oni ga mogu iskoristiti da vas prisluškuju. Iz sigurnosnih razloga mnogo onog što radite na spasavanju živih bića ne može se naširoko znati pre nego što to obavite. Ovo vam mora biti jasno: morate razumeti učenike [kad vas ne upute u neke stvari]. Oni ne pokušavaju da sakriju išta od vas—oni pokušavaju da sakriju od njih. Na primer, recimo da hoćete da održite izložbu slika da biste objasnili istinu i pre nego što stvar krene, konzulat obavi telefonski razgovor da zaplaši galeriju rečima: “Ako im date galeriju, pazite: biće eksplozija.” Oni ne prezaju ni od čega. U nekim stvarima ne možemo dati da se uključi puno ljudi. Kao Dafa učenici, treba da imate razumevanje za svakog učenika.

Učenik: Neki učenici su obavili puno posla i puno uložili u Dafu, ali dok rade oni često gube strpljenje. Da li se neko takav može kultivisati do Ispunjenja?

Učitelj: Mislim da takvo nešto neće uticati na nešto toliko važno kao što je Ispunjenje. Zašto bi on gubio strpljenje? Naravno, ako to je samo pitanje ljutnje, onda ne možemo zaključiti da se on loše kultivisao. Ali izgubiti strpljenje zaista ima grozan efekat. Uticaj na novije učenike je prejak, skoro da je dovoljan da otera ljude. Svi vi se i dalje kultivišete—ljudi se kultivišu, na kraju krajeva, a ne bogovi—pa ćete proizvesti nesporazume [kad se ljutite] i prouzrokovati smetnju. Možete imati razlike u mišljenju ili se osećati uzrujano koliko hoćete, ali i dalje morate mirno doći do rešenja razgovorom. Zar nije obaveza naših Dafa učenika da ne uzvraćaju udarce i uvrede, čak ni suočeni sa zlom? Zar ne treba da trpite? Da strpljivo objašnjavate istinu? Onda kad izgubite strpljenje, čemu to? Šta je to zbog čega jedan kultivator treba da se ljuti? I zar to ne treba još manje da bude slučaj kad ste s drugim kultivatorima? Ko god bili, vi se i dalje kultivišete. Kako to da se večito ljutite na moje učenike? Jesam li se ja složio da se tako ponašate prema mojim učenicima?

Učenik: Zbog mojih jakih vezanosti u vreme Fa konferencije sam u žurbi napravila nekoliko fotografija Učitelja i nisu dobro ispale. Shvatila sam da je to nepoštovanje prema Učitelju.

Učitelj: Pa, to je razlog zašto vam tražim da ne slikate. U času kad me ugledaju, neki učenici, “klik-klik-klik”, počinju da slikaju. Mene to mnogo ne brine i lično mi nije važno da li će dobro ispasti. Ali kad snimite slike vi se nećete baš dobro osećati. Ovo od sada zapamtite. U slučajevima kao što je ovaj opisani, kad je to teško rešiti, samo mi dajte sve slike i ja ću se pobrinuti.

Učenik: (Učitelj: Ovde ima puno reči.) Postoje razlike između toga kako Kinezi i Zapadnjaci dele materijale za objašnjavanje istine. Na primer, naši zapadni učenici drže flajere u ruci i u tišini stoje sa strane, čekajući da ih ljudi uzmu. Ali vrlo malo ljudi preuzima inicijativu da im priđe i uzme. Istovremeno, [kineski učenici,] posebno oni s Tajvana, oni ih uvek dodaju učtivo i s entuzijazmom i obično uspeju da podele puno. Ali zapadni učenici ih često mole da to ne rade, posebno kad objašnjavamo istinu na izložbama protiv torture. Iz mnogo razloga, mi se nadamo da zapadni učenici mogu biti više proaktivni u objašnjavanju istine, umesto da osećaju da treba čekaju ljude [da im priđu].

Učitelj: Moj osećaj je da naši zapadni učenici zaista imaju takvo gledište, što će reći, oni osećaju da pošto mi kultivišemo Džen, Šan, Ren, treba da budemo učtivi i pokažemo ljudima Šan učenika Dafe. To je sigurno ono što oni misle, pa ne prilaze direktno ljudima i više vole da čekaju da ovi sami uzmu flajere. Ne mislim da ima išta loše u tom stanovištu, ali takođe moram reći da je spasavanje ljudi zbilja hitna stvar. Učenici Dafe su se odrekli udobnosti doma, žrtvovali su svoju karijeru i prevazišli svakojake izazove, a povrh toga njihove finansije su skučene. Znači da doći ovde i objašnjavati istinu i spasavati ljude zbilja nije lako za njih. Pa, pošto se ovde radi o spasavanju ljudi, dobro je biti malo više proaktivan. Ali treba da budete učtivi.

Budite istovremeno i malo učtiviji i malo proaktivniji. Na taj način to ljude neće odbijati, i mi ćemo takođe moći da im damo materijale—mislim da bi to bilo bolje. Ako budete čekali da ljudi dođu da ih uzmu, iako je moguće da su vaše misli u spasavanju tih ljudi i vi im [u sebi] govorite da dođu i uzmu, kad ljudska strana ojača, strana koja zna neće moći da dođe do izražaja. Ljudi na Menhetnu, na primer, su vrlo zauzeti. Oni mogu biti okupirani mislima kako da zarade novac, kako idu da se sretnu s nekim ili da sklope neki posao, pa prolaze žureći. Dok misle o nečemu, ta misao koju šaljete može da učini da njihova svesna strana dođe ovamo i uzme vaše materijale, ali njihova ljudska strana je i dalje jaka, pa bi oni mogli propustiti priliku. Zato mi se čini da bi bilo sjajno ako bismo ih učtivo mogli pozdraviti i biti malo proaktivniji.

Znam da je ovakav pristup težak za naše učenike zapadnjake. Njima nije prijatno da uznemiravaju ljude, da ih aktivno uznemiravaju. Ali to nije tako. Treba da imate na umu da vi spasavate ljude, i sve će biti u redu. (Aplauz)

Učenik: Kad objašnjavamo istinu na Menhetnu zaposlenima u neboderima i dalje nailazimo na mnoge prepreke. Kako da budemo bolji prolazeći preko slojeva i slojeva prepreka i punktova za proveru koje su stare sile postavile, i tako donesemo spasenje živim bićima u tim neboderima? Molim Učitelja da …

Učitelj: Da, zapravo kad idemo u te zgrade da objašnjavamo istinu, zaista je teško ući pošto tamo svi rade. Dok svi rade, ako odemo tamo da objašnjavamo istinu, njihovi šefovi će sigurno biti iznervirani, pa će misliti loše o nama, Naravno, ne znači da je uvek tako. Kad to okolnosti dopuste, možemo i tako. Što se tiče zaposlenih u tim kompanijama, obično možete da stupite u kontakt s njima u tri doba dana. Jedan je kad idu na posao, drugi kad odlaze s posla, a poslednji kad idu na ručak. Većina izlazi na ručak. U ta tri vremena možemo izabrati da dopremo do njih, pa će rezultati možda biti bolji.

Učenik: Ja sam učenik Dafe iz Pekinga. Pre nego što sam otputovao [za SAD], kolege kultivatori su mi rekli da obavezno prenesem pozdrave Učitelju. (Učitelj: Hvala vam. Puno hvala pekinškim učenicima.) (Aplauz) Iako svi oni osećaju da je Učitelj bez prestanka kraj njih, njima Učitelj ipak silno nedostaje—suze poteku samo kad se pomene ime Učitelja. Prethodna dva dana ja sam se priključio aktivnostima učenika van Kine i duboko sam dirnut. Iako smo mi [u Pekingu] u drugom središtu zla, neke kolege kultivatori su upali u mehaničku rutinu pošto progon već dugo traje. Nisu kao učenici izvan Kine, koji su tako marljivi i održavaju osećaj urgentnosti. Ovde se zbilja oseća da je korak kojim stvari idu tako hitar i svaki učenik Dafe tako naporno radi. Mogu da osetim razliku između nas i učenika Dafe izvan Kine. Svakako ću poneti nazad sa sobom i podeliti to sa kolegama kultivatorima u Kini šta sam iz prve ruke doživeo na Menhetnu i veličanstvenost Njujorške Fa-konferencije. Mi zbilja treba da uhvatimo korak i budemo marljivi. Neka Učitelj bude spokojan: mi ćemo to dostići, definitivno hoćemo.

Učitelj: Verujem vam. (Aplauz) Zapravo, zlo tamo u Kini je preplašeno onim što čine učenici Dafe tamo i širom sveta dok čine stvari koje si opisao i ulažu takve napore. Ovo je puno pomoglo da se obuzda progon i ogromne količine zla su usput uništene. Pa u ovakvoj situaciji, ako i dalje imamo učenike koji ne istupaju i ne rade stvari zbog toga što u svom srcu osećaju strah, onda oni zaista gube priliku. Neki ljudi kažu: “Mi znamo da je Učitelj dobar i znamo da je Dafa dobra. Mi učimo Fa kod kuće i u potaji ovde radimo vežbe.” Ali činjenica je da vam je Dafa preneta, ona vam je data da biste spasavali sva bića, ona vam služi da uspostavite još veću moćnu vrlinu i da budete odgovorni prema svim bićima. Nisam li ovo već rekao: životi budućnosti rade stvari radi drugih, a ne radi sebe? Baš u ovom procesu se ti kvaliteti kuju u vama, pa ne smete misliti samo o sebi. Čega se bojite? Svega, izgleda. Da, dok se dešava ovako surov progon, ja isto tako ne želim da vidim kako učenici trpe progon. Ali sadašnja situacija se postepeno menja, a to znači da treba da budemo još bolji. Zapravo, oni učenici kojima sve vreme dobro ide, nisu li oni morali da se probiju kroz oštar, surov progon?

Moja nada je da učenici u Kini zbilja mogu da nauče od učenika izvan Kine i da budu kao oni. Da biste umanjili progon od strane zla na vama, pogledajte šta oni rade. Oni vrlo naporno rade. Neki skoro da ne spavaju iz dana u dan, svaka osoba radi puno stvari i svi nose puno projekata. A ja ne govorim o samo nekolicini njih—to je većina njih i oni zbilja naporno rade. Kad ovako uporedimo stvari, iako je njihova sredina relaksirana i prijatna, kod učenika Dafe i dalje se radi o marljivosti. Ako pod vrlo teškim uslovima niste uspeli da radite stvari ili niste u tome bili dovoljno dobri, možda je to uistinu proizvod okolnosti. Ali sada su se stvari promenile i treba da istupite i budete dobri.

Ranije kad je toliko zla bilo utisnuto ovde, Tri Domena su bila zasićena njim i ono je ispunjavalo vazduh. Čim udahnete ono biva usisano u vaš stomak—toliko ga je bilo. Zlo je bilo svuda i svaka pojedina mala stvar je bila pod dominacijom tog zla. Trava bi saplitala, a grane drveća bi ti šibale lice. Dok biste prolazili pored zida, on bi vas udario po glavi. Sve to vam je izgledalo prirodno, ali nije bilo—takvo je zlo bilo. Sad kad je zlo očišćeno, naša okolina je sve opuštenija i lakša. U mnogim krajevima zlo beži kad ugleda učenike Dafe. Ono se ni najmanje ne usuđuje da poseti ta područja, jer tamošnji učenici Dafe su dobri. Kako to, onda, da se ovde na Menhetnu, pored toliko učenika Dafe zlo usuđuje da dođe ovamo? Jer elementi starih sila teraju zlo ovamo—kao da čiste smeće—čiste ga ovde, sakupljaju ga ovde, da bi ga učenici Dafe i mnoštvo bogova mogli eliminisati. Inače se zlo apsolutno ne bi usudilo da sada dođe ovde.

Sad kad pogledamo Kinu sa sredinom kakva je u ovom času, ako neki učenici i dalje ne mogu da istupe onda će oni zbilja propustiti svoju šansu. Naravno, mnogi tamošnji učenici su sjajno obavili posao i oni sve vreme rade te stvari. To je zbilja veličanstveno.

Učenik: Ljudi imaju različita razumevanja u vezi slanja ispravnih misli ispred konzulata. Neki ljudi veruju da ako šaljemo ispravne misli posle svake vežbe, zlo neće imati vremena dođe do daha. Da li je ovakvo razmišljanje u neskladu sa Šanom?

Učitelj: Zlo koje progoni učenike Dafe naprosto treba počistiti. Što se tiče konkretnih stvari, prepuštam ih vama da ih sami shvatite.

Učenik nastavlja: Neki ljudi smatraju da je to ljudski način razmišljanja, kad se radi [na opisani] način. Slati ispravne misli je nešto uzvišeno i Fa principi diktiraju da se stvari stiču samo kad smo oslobođeni namere, da treba slediti prirodan tok. Samo kad šaljemo ispravne misli nakon stojećih vežbi, a onda opet nakon sedeće vežbe, to neće uticati na našu kultivaciju. Možete li nam reći da li postoji ikakav problem da se prekine vežba i da se to radi tokom nekoliko sati?

Učitelj: Nemojte razvijati vezanost. Sledite zahteve koji su utvrđeni za vežbe. Što se tiče slanja ispravnih misli, pored grupnog slanja, to možete raditi bilo kada odaberete. Moje mišljenje je da je vežbanje vežbanje, pa to radite normalno. Što se tiče slanja ispravnih misli, to možete bilo kad, bilo gde. Samo ako se niste previše istrošili, možete ih slati i biće u redu. Sve što potrošite brzo će se obnoviti. Vežbati radi vežbanja nije poenta—vežbe ojačavaju vaše mehanizme i automatski mehanizmi su ono što vas zbilja uzdiže i obnavlja vašu energiju. 24 sata na dan gong i Fa vas rafinišu, pa bez obzira koliko energije emitujete kad šaljete ispravne misli, ništa od toga se ne gubi. Što se tiče vaših natprirodnih moći, one će se same povratiti. Druge stvari koje su potrošene će isto tako hitro biti obnovljene, a to je zato što je vaš standard tu na toj visini. Kao što sam rekao: onoliko koliko vam je visok šinšing, toliki vam je gong, jer postoji merilo. Kad je merilo na toj visini, gong mora rasti do te tačke i tako se stvari brzo obnove. Povećanje gonga je zapravo vrlo lako. Povećanje šinšinga je ono što je teško. Zato je gong tako teško graditi. (Aplauz)

Pročitao sam sve ceduljice. (Aplauz) Naši učenici Dafe su zbilja naporno radili u poslednjih nekoliko godina potvrđujući Dafu, objašnjavajući istinu i spašavajući živa bića; neki učenici toliko da se zbilja osećaju umorni i mnogi ljudi su prebrodili izazove svih vrsta dok su radili te stvari. Ne može se ništa drugo nego reći sem da su učenici Dafe neverovatni. Zapravo, iako sam ja taj koji kaže da ste neverovatni, ja samo ponavljam reči koje bogovi koriste. Oni su ti koji kažu da ste neverovatni. Da sam ja jedini koji kaže da ste neverovatni, pa, ja sam vaš Učitelj, pa naravno da sam pomalo pristran prema svojim učenicima. Širi raspon života se morao uveriti, i zato, kako god izgledalo, sveukupno stvari se popravljaju za naše učenike, iako se možda srećete sa puno nevolja i prepreka dok potvrđujete Fa.

Fa-ispravljanje kosmosa će sigurno uspeti. Čak ni ono što su priredile stare sile ne bi se usudilo da bude protiv uspeha. Samo što su njihovi planovi omeli puno toga u Fa-ispravljanju, zbog čega se faktori starih sila moraju potpuno eliminisati. Učenici Dafe neće večito potvrđivati Fa ovde u ljudskom svetu jer vreme kad Fa ispravlja ljudski svet će definitivno stići. Uskoro će se Fa-ispravljanje koje se vrši u kosmosu približiti kraju. Ljudi sada znaju da se Mlečni put sve više izdvaja iz kosmosa. Drugim rečima, sve ovo nije samo nešto što ja kažem i nije nešto što samo učenici Dafe mogu znati: čak i ljudska bića će to postepeno shvatiti.

Sve ono u šta čovek ne veruje razotkriće mu se pred očima. Svaka nerešena misterija prošlosti će izaći na videlo ovde u ljudskom svetu, a kad se to desi, to će biti vreme kad Fa ispravlja ljudski svet. Sa svim što vi učenici Dafe radite, pokazali ste se vredni svega onog što vam je Dafa dala da bi vas skovala. Mogu reći da je potvrđivanje Fa od strane učenika Dafe u celini postiglo šta treba i oni su ispunili svoje odgovornosti. (Aplauz) Iako preostaje ostatak putovanja, iako ostaje da se urade neke stvari, ja mislim da ništa od toga ne bi trebalo da predstavlja problem, jer prošlo je vreme najvećeg iskušenja, period najvećeg zla je gotov. (Aplauz) Put koji predstoji biće samo širi, dok sve treba da postane još jasnije i vi ćete postajati sve zreliji i zreliji. A kao kultivatori, još više treba da otelovite sliku i priliku učenika Dafe. U vremenu koje predstoji, učenicima Dafe biće uzvraćeno za sve ono što su dali u celom procesu Fa-ispravljanja. Pa čak i kad je u pitanju progon i gubici koje je pretrpela ljudska vrsta, u vremenu koje predstoji biće uzvraćeno i ljudskoj rasi. (Aplauz) Dafa će uspostaviti budućnost za čovečanstvo, a osoba sposobna da se ispravno ponaša u ovom vremenu kad se širi Dafa i dok su učenici Dafe u teškoj neprilici i kad ih progone, takva osoba treba da ima blagoslove. Takva osoba je uradila šta treba, pa će u budućnosti za njih biti uspostavljena prava, istinska sredina za ljudski život.

Neće dugo proći dok se sve ne promeni, ali kao učenici Dafe vi se ne smete kolebati ni na koji način sve do Ispunjenja. Treba da radite šta treba, kao što ste sve vreme radili. Ako samo jedna vaša misao ili ideja ode u krajnost i ako ne razmišljate o posledicama, ili ako ne mislite za dobro Dafe, onda ću vam reći da ne idete svojim putem kako treba. Pošto će vaš put biti ostavljen za budućnost, morate uspeti u njegovom krčenju. Cilj vaše kultivacije ide dalje od sopstvenog Ispunjenja, jer vi treba da spasite živa bića i vi pomažete životima budućnosti da uspostave tu budućnost. Vaša odgovornost je velika, ali ono što vas čeka za uzvrat je ogromno. Ono što ćete u nastavku dobiti daleko premašuje ono što ste uložili, koliko god je moguće. Zato se nadam da ni pod kakvim okolnostima nećete popustiti. Bez obzira da li se preokrene sud ljudi o Dafi, da li nastane nova situacija ili ne, šta god bio slučaj, učenici Dafe i dalje treba da spasu živa bića koja treba spasiti. Nastavite da radite šta treba sve do Ispunjenja! (Dug, oduševljen aplauz)

Li Hondži
21.11.2004.