Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Fa-konferenciji u Vašingtonu, 2004

Dobro jutro! (Publika odgovara: Dobro jutro, Učitelju!)

Vreme leti, i za tren oka prošla je još jedna godina. U vremenu koje je prošlo od kada sam prošle godinu prisustvovao Fa-konferenciji u Vašingtonu, učenici Dafe su se puno promenili, kao i sveukupno stanje Fa-ispravljanja. I učenici Dafe su bili zbilja dobri u stvarima koje učenici Dafe treba da rade dok potvrđuju Fa. Dok sagledavate kako vam je išlo, možda će vam biti sve jasnije i jasnije da ispred leži svetla budućnost. (Aplauz)

U ne tako dalekoj budućnosti, progon i ovaj oblik kultivacije koji učenici Dafe imaju će se okončati. (Aplauz) Ova kultivacija, prva svoje vrste, gde su učenici Dafe deo Fa-ispravljanja dok kosmos prolazi kroz Fa-ispravljanje, skupa sa moćnom vrlinom koju prikazuju učenici Dafe i veličanstvenim delima koja ceo kosmos ostavljaju zaprepašćen, sve to će se vrlo brzo okončati. (Aplauz)

Gledajući postojeću situaciju, otkad čistite zlo svojim ispravnim mislima i ispravnim postupcima potvrđujući Fa, broj zlih života do sada je postao majušan, i oni se samo trude da se sakriju. Međutim, da bi održali ovu sredinu tzv. testova od strane zla, mračni pomoćnici koji se nalaze u Tri domena, koje su stare sile u prošlosti priredile, kao i neki bogovi koji igraju negativnu ulogu—oni su ti koji direktno rade te rđave stvari. Drugim rečima, faktori koje je ostavio sistem starih sila i dalje imaju negativno dejstvo. Onda ti životi neće moći da plate za smetnje koje su proizveli Fa-ispravljanju i ulogu koju su imali u nanošenju štete Fa-ispravljanju, pa će svi oni biti iskorenjeni tokom Fa-ispravljanja, to je sigurno. Oni su, znači, deo rđavih života koje vi čistite šaljući ispravne misli. Zapravo, nije preostalo puno tih života. U ovom času preostaje samo pet procenata od prvobitnog broja mračnih pomoćnika, i preostalo je veoma malo bogova koji su igrali negativnu ulogu u Fa-ispravljanju. Ali oni i dalje igraju negativnu ulogu unutar mehanizama koje su u prošlosti priredile stare sile. U potvrđivanju Fa, bez obzira kakva je situacija, nijedno od vas ne treba da spušta svoj gard, a kad je u pitanju ono što učenik Dafe treba da radi, treba da nastavite da dajete sve od sebe. Posebno kad se kraj bliži, za neke učenike zbilja ne preostaje previše vremena, a ovo dvostruko važi za one koji nisu bili dobri—treba da iskoristite vreme i budete dobri.

Svaki put kad pričam o stanju Fa-ispravljanja, uvek imam potrebu da ovo dodam: Ovo je ono kako se učenici Dafe kultivišu i niko ne treba da ide u krajnosti. Nastavite s onim što biste normalno radili. Šta god radili, to i dalje treba da bude kao obično. Jer svaka vaša misao i hirovitost, svaki pojedini postupak, utiču na važne stvari. Bez obzira kakve krupne stvari se dešavaju, pretvarajte se da se ništa ne dešava i naprosto, kao obično, radite stvari koje učenici Dafe treba da rade. To je put kojim danas idete i to je [nasleđe] moćne vrline koje ostavljate iza sebe. Put koji vi, učenici Dafe, izaberete, je ono kako treba da se kultivišete u skladu s onim što diktira naš način kultivacije i apsolutno se ne može menjati s promenama u običnom svetu.

Gledano na stvari koje ste radili u kultivaciji i potvrđivanju Fa kao učenici Dafe, i dalje imate puno nedostataka i treba da napustite sve ono za šta ste vezani. Kad pomenem vezanosti, vi to nećete shvatiti na ekstreman način kao što biste to učinili ranije. Ovaj put koji izabirate i način na koji se kultivišete nisu vezanosti. Vaše sopstvene predstave i rđave misli kojih se i dalje držite među ljudskim bićima dok potvrđujete Fa, to je ono što treba da napustite. Što se tiče ovog vašeg načina kultivacije koji je ovde u običnom društvu—činjenica da dok obavljate kultivaciju radite i vodite normalan život među masama—to nije nešto što sam vam ikad rekao da napustite, jer to je nešto što je opredeljeno vašim načinom kultivacije.

Tokom poslednjih nekoliko godina progona, vi ste prikazali moćnu vrlinu učenika Dafe, ali su usput mnogi, mnogi nedostaci izašli na svetlost dana. A u procesu potvrđivanja Fa, velika većina učenika Dafe je uklonila te nedostatke kultivišući se i potvrđujući Fa, i to je nešto izuzetno. Obični ljudi nisu u stanju da se odreknu ljudskih stvari. Ali kultivacija, znate, to je drugačije nego biti običan. Običan čovek živi samo da bi stremio stvarima koje obični ljudi žele. Učenici Dafe nisu vezani za te stvari. Vi imate jasan cilj kultivacije i znate šta radite. Dok potvrđujete Fa, mnogo toga što radite izgleda identično onom što obični ljudi rade i zato nekolicina ljudi kaže da se čini da postajemo politični, tj. da mi organizujemo nekakav društveni pokret. Pa, ljudska bića su takva. Tokom ovog vremenskog perioda, definitivno neće biti miliona bogova koji rade božanske stvari u ljudskom svetu i učenici Dafe definitivno neće koristiti svoju božansku stranu da rade velike božanske stvari, na otvoren božanski način, pred masama ljudi u običnom svetu. Učenici Dafe koriste sredstva običnih ljudi radi potvrđivanja Fa. Oni se ne upliću u “politiku” običnih ljudi. Nema ničeg lošeg ako se koriste neki oblici koji su korisni da se potvrdi Fa.

Stigavši do ove tačke danas, učenici Dafe sada treba da budu još razboritiji. Učenici Dafe nisu neki političari običnih ljudi—vi imate puno sposobnosti običnih ljudi, ali vi ne pokušavate da steknete išta među običnim ljudima. Kultivacija učenika Dafe ima za cilj da se tokom potvrđivanja Fa dostigne Ispunjenje. Ali kao učenici Dafe, vi takođe spašavate sva bića, vi omogućujete da više života bude spašeno, izbavljeno za vreme Fa-ispravljanja.

Ranije sam često govorio da niko među ljudima u današnjem ljudskom društvu nema jednostavnu [pozadinu]. Tokom proteka istorije, bogovi različitih perioda su stvarali ljude različitih perioda, i izgled pojedinih rasa je zapravo slika i prilika različitih bogova. Ono što su oni stvorili bio je fizički oblik ljudske vrste u Tri domena, koji je poznat kao “ljudska koža na površinskom nivou.” Kad smo stigli do današnjih dana, a posebno onda kad sam izašao u javnost s Fa, mnoštvo bogova je sišlo dole i inkarniralo se u ljudskom obličju. Ono što se nalazi u mnogim telima običnih ljudi više nisu duše iz vremena kad su bogovi stvorili ljude, jer u to doba je ljudska duša stvorena od materije iz Tri domena, dok danas duše mnogih ljudi potiču s visokih nivoa. A zašto su oni došli? Kao što sam vam ranije rekao, ništa na ovom svetu, zapravo, nije slučajnost. Svako biće i svaki predmet došli su radi Dafe, oformljeni su radi Dafe i stvoreni su za Dafu, a to uključuje sve ljude. Sve što se desilo u istoriji Tri domena je stvoreno za Dafu. Bilo da su to svi bogovi u istoriji koji su došli da spasu ljude, sve herojske ličnosti koje su se pojavile u svakoj naciji ili sve različite kulture koje su se uzdigle u istoriji, svi oni su došli radi finalne pojave Dafe među ljudima danas. Iz tog razloga je među ljudskim bićima uspostavljena kultura za razumevanje Dafe, i stvorene su karakteristike različitih kultura, kao i načini različitih kultura. Drugačije rečeno, proces nakon nastanka Tri domena i čovečanstva bio je proces uspostavljanja načina razmišljanja ljudskih bića, uspostavljanja ljudskog ponašanja, uspostavljanja principa za ljudska bića i uspostavljanja onog što ljudima omogućava da na posletku shvate Fa, da se kultivišu po ovom Fa, da shvate da treba da se kultivišu i da postanu učenici Dafe, i omoguće masama bića da budu spasena za vreme Fa-ispravljanja. Sve ovo je oblikovano kroz istoriju za ovaj finalni trenutak kosmosa. Zapravo, kad su mnoga, mnoga Velika prosvetljena bića u istoriji, kao što su Šakjamuni, Laoce i Isus, spašavali ljude, prenoseći Put, čineći dobre stvari i mučeći se umesto ljudi, ja vam mogu reći, njihov cilj je bio da se uspostavi kultura za Fa-ispravljanje.

Duga istorija kosmosa načinila je kompletne pripreme za ovo Fa-ispravljanje i Tri domena su sačinjeni, stvoreni, oni su gajeni i napredovali su za Fa-ispravljanje. Svi životi u tom istorijskom procesu su postojali i nastali su radi Fa-ispravljanja. Drugim rečima, tokom dugog, razvučenog proteka istorije, bez obzira koliko života se pojavilo i koliko ih i dalje ima na svetu danas, svi oni su došli, rođeni su, stvoreni su radi ovog Fa. A ovo čak uključuje one živote koje su priredile stare sile i koji imaju negativno dejstvo. Svojevremeno su stare sile priredile da oni imaju negativan efekat, da bi se mogli Ispuniti. Jer stare sile su mislile, na osnovu sopstvenih predstava, da oni koji igraju negativnu ulogu omogućuju onima koji igraju pozitivnu ulogu da se Ispune. Da je ovo samo kultivacija u normalnom vremenskom periodu, onda ne biste mogli reći, barem u izvesnom domenu, da ta logika nema smisla. Ali kad se odvija Fa-ispravljanje ogromnih nebeskih svodova, onda to ometa Fa-ispravljanje i pogrešno je, i stvara žestoko remećenje. Sve što se odigravalo, bilo je zlo koje pokušava da skrene Fa-ispravljanje i budućnost. I to je ono što greh starih sila protiv Fa-ispravljanja čini najvećim od svih greha.

Ali uprkos tome, svi životi su došli zbog ovog Fa, pa treba da se pozitivno saobraze i harmonizuju s Fa i ne mogu nametati stvari Fa ili budućnosti. Puno je života koji je trebalo da imaju negativan efekat u ovom procesu, kako su to stare sile priredile. Ali nije imalo, što znači da se i dalje mogu spasiti. Kad objašnjavate istinu i kad učenici Dafe rade stvari koje treba da rade, da vam kažem, velik deo toga je vaše spašavanje njih.

Kao što ste videli, Učitelj u novije vreme ništa nije rekao običnim ljudima i ja lično više ništa ne činim da bih spasio obične ljude, pa čak i kad su u pitanju stvari vezane za učenike Dafe, ja se retko mešam. Možda vam je jasno zašto ovako radim: Želim da vam prepustim priliku da uspostavite svoju sopstvenu moćnu vrlinu. Kad bih vas ja danas vodio u bilo čemu, onda tu stvar ne biste vi uradili, pa biste izgubili priliku da uspostavite moćnu vrlinu. Istovremeno, kao učenici Dafe i buduća veličanstvena Prosvetljena bića, kad spašavate bića treba do kraja da pokažete koliko ste veličanstveni, koliko ste milostivi i koliko ste izuzetni. Zbog toga želim da vam dam puno šansi da spasite ljude sveta, da spasite sva bića i dopustim vam da radite te stvari koje treba da radite. Zapravo, u budućnosti ćete videti da bilo da se radi o Isusu, Šakjamuniju ili drugim velikim Prosvetljenim bićima iz istorije, nema razlike između onog što su oni radili i onog što vi danas radite. Razlika je samo u formi. Ovo treba da vam bude jasno i treba da budete dobri u onom što treba da radite.

Ovo je Dafa—tako ogroman Zakon—i Fa-ispravljanje—tako krupan događaj. Samo to vas uzdiže na uzvišeno mesto. Pored toga, sve što radite u Fa-ispravljanju je sigurno nešto najveličanstvenije, jer čak i istorija je stvorena zbog njega. Zato treba da date sve od sebe da dobro radite stvari koje učenici Dafe treba da rade i svaka pojedina stvar je od najvećeg značaja. Ja od vas tražim da dobro radite tri stvari. Morate dobro raditi tri stvari. Te stvari treba dobro da radite sve do svog Ispunjenja. Vaša moćna vrlina i sve što pripada vašoj budućnosti dolazi od tih stvari.

Što se tiče nekih nedostataka koji i dalje postoje, vi bi zapravo trebalo da možete ih vidite jasnije. Puno puta primetim da kad pričate o nekim stvarima, vi i dalje imate problem što je vaša ljudska strana vezana za nešto i raspravljate se u vezi stvari koje ne možete da prevaziđete, što onda utiče na diskusiju koju imate u vezi s glavnim stvarima u potvrđivanju Fa. Ja vidim da su to vezanosti oformljene među običnim ljudima, predstave kojih ne možete da se oslobodite, stvari oformljene među običnim ljudima koje buknu čim se dotaknu. Ali vi ne možete biti takvi. Šta god radili za Dafu, ne treba to da radite sa svojim sopstvenim predstavama. Ja ovo vrlo često kažem, ali neki ljudi obično ne razmišljaju o tome ili ne paze dovoljno na to.

I dalje je puno stvari koje niste dobro obavili, ali zapravo u ovom času više ne želim da pričam o njima, jer svaki put kad ja nešto izreknem, nestaje deo koji vi kultivišete. Prošavši kroz ovu teškoću [progona], učenici Dafe treba da budu razboritiji i racionalniji, i treba da im bude još jasnije kako da se kultivišu i kako da se ponašaju. Kod mnogih problema, ako mirno razmislite, sami ih možete prepoznati. A jednom kad shvatite šta su oni, trebalo bi da ih ispravite i ne dopustite da se ponovo dese.

Danas nisam hteo puno da pričam. Ovaj put sam planirao da pričam o nekim stvarima sa određenim učenicima, ali mnogi učenici nisu uspeli da vide Učitelja na nekim Fa-konferencijama i to ih je pomalo razočaralo. Mislim da s Fa ovde, svi treba da se usmerite na kultivaciju. A ovo posebno važi za učenike u Kini. U sredini s toliko iskušenja i bez mogućnosti da lično vide Učitelja, oni se i dalje vrlo dobro kultivišu i odlično rade posao. Kad me vidite, vi vidite samo ovu moju stranu koja se manifestuje kao obično ljudsko biće. (Učitelj se smeje) Bez obzira možete li me videti ili ne, nadam se da to neće uticati na vas po pitanju dobrog obavljanja stvari koje učenici Dafe treba da rade i treba da budete još bolji. Zapravo, kad me zaista ne možete videti, a ipak uspevate da budete bolji, onda je to još izuzetnije.

Zapravo, i ja vas volim da vidim. Znate, u ovom društvenom svetu običnih ljudi, ljudi s kojima dolazite u kontakt, znate, svi oni su obični. Sve te misli običnih ljudi i njihovo ponašanje su nešto što je meni teško da podnesem. Uživam da sam s vama, jer vi ste sada vrlo daleko od domena običnih ljudi. Ali radi vašeg Ispunjenja, najbolje je da vas ne viđam previše često. (Učitelj se smeje) Zbog toga se nisam često sretao s vama. Ukratko, želim da vam ostavim priliku da uspostavite svoju moćnu vrlinu.

Dobro radite sve tri stvari koje treba da radite. Čeka vas sva najveličanstvenija, najčudesnija slava i čast.

Ovde ću stati za danas. (Aplauz)

Li Hondži
24.07.2004.