Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Fa-konferenciji u Filadelfiji, SAD

Zdravo!

"Na obe obale giboni se glasaju bez prekida, dok moj čamac klizi kraj hiljada grebena." 1 (Snažan aplauz) Zlo je iscrplo svoje trikove, i učenici Dafe su sazreli kroz teškoće. Mi se ne bojimo nikakvih drugih trikova za kojima bi ono moglo posegnuti. Progon Dafe i učenika Dafe sada traje preko tri godine, i neće proći dugo do četvrte godine. Tokom ovog perioda, puno naših učenika Dafe, posebno učenika Dafe u Kini, bili su predmet progona od strane zla, koji jednostavno nema presedana. Usred terora stvorenog pomoću laži i obmana, oni nisu ustuknuli pred progonom, koji je naprosto zao do krajnosti, i oni su prebrodili ove tri godine. To je nešto izuzetno! Obični ljudi to ne bi mogli.

Znate, kad u Kini hoće da unište nečiju reputaciju, ili ako žele da potisnu nekog, a to uključuje čak i predsednika države, ne treba im više od tri dana, i ta osoba je bivša. Naravno, ja ne kažem da su fizička tela učenika Dafe sačinjena od dijamanta ili čelika, već je razlog to što zli ljudi apsolutno nemaju načina da shvate kultivatore, i svi trikovi koje su naučili od istorije, koje koriste da napadaju ljude, uspevaju samo protiv običnih ljudi. Oni su potpuno beskorisni na kultivatorima – kultivatorima koji se oslobađaju svetovnih vezanosti.

Naravno, dok se oni kultivišu, mnogi učenici i dalje imaju razmišljanje običnih ljudi do ovog ili onog stepena, i ima onih koji su uvek zanemarivali učenje Fa, kao i puno novih učenika koji su tek započeli praksu. Pa kad se odjednom suoče sa ovim terorom zla, napadom i represijom koji su naprosto dominantni, to zaista jeste užasavajuće za učenike koji imaju jake ljudske misli. Te ljudske misli učinile su te učenike zbunjenim i oni nisu shvatali šta se zaista događa. Ali nakon nekog perioda, pošto su hladne glave promislili: „Zašto ja učim Dafu?" "Sad, je li Falun Dafa zaista nešto dobro?" "Kakav je zapravo čovek Li Hongdži?"—mnogi ljudi su razmislili o ovim stvarima na miran način i hladne glave. I rezultat tog mirnog razmišljanja je bio, dok im je svima bivalo sve jasnije: "Ono što mi učimo je ispravna praksa, i nema ničeg loše u Džen-Šan-Renu koji mi kultivišemo." I mogli ste da vidite sve bolje i bolje da svi metodi koje u ovom progonu koriste zli ljudi jesu laži i kleveta, vide da su oni koristili sve zle metode koji postoje, da ni jedna jednina stvar nije istina, i da su sve to naprosto intrige.

Pa šta je cilj ovog zlog progna? Je li to da zaštiti režim? Ne, zapravo, nije to. Reći da Falun Gong predstavlja pretnju kineskom režimu je naprosto krupna laž, koju zlo širi. Puno ljudi me je pitalo, puno ljudi je pitalo i moje učenike, takođe: koji je pravi razlog ovog progona? Samo lakrdijaška zavist. Pošto ima moć, on može da radi ovako nešto. To može zvučati vrlo smešno, ili možda teško za poverovati – kako bi se tako nešto moglo desiti čovečanstvu, zar ne? Ali zaista se desilo. Ovaj progon se desio, koliko god da je apsurdan, usled izopačene zavisti koja je proganjala tog lakrdijaša. Upravo to je razlog. To je pravi uzrok koji mi vidimo ovde u ljudskom društvu.

Ali iz druge perspektive, ljudska bića zapravo nemaju sposobnost da učine bilo šta značajno. Ono što se obično dešava je da rđave misli osobe imaju korelaciju sa zlim bićima u drugim dimenzijama, i onda ta zla bića iskorišćavaju njegove rđave misli da bi radila rđave stvari, i na taj način ta zla bića postižu svoje ciljeve, a žudnje njegovih rđavih misli bivaju zadovoljene. A odakle ljudske misli zaista potiču? Naučnici su sada shvatili da ljudski mozak nije uistinu mesto odakle potiču njegove misli. Pa odakle dolaze ljudske misli? Svi misle da one dolaze od onog što su oni naučili u običnom društvu i iz svog sopstvenog rasuđivanja. Ali ne ide to tako. Kad obična osoba ima pomisao da nešto učini, njen mozak zapravo nije prošao kroz neki dug misaoni proces. Mnoge stvari naprosto odjednom iskoče, i mnoge reči samo mu siđu s jezika. I odakle tačno te misli dolaze? Mi kultivatori znamo da postoji veza između uma osobe i faktora u puno različitih dimenzija, a kad su u pitanju važne stvari, čovek samo radi stvari pod kontrolom drugih bića. On samo izvodi stvari ovde u ljudskom svetu, to je sve. Površina ljudskog tela, postanatlno formirano telo, zbilja nije ništa.

Kad smo kod teme ljudskog tela, ja sam vam rekao neke stvari o njemu u nekoliko probranih prilika. Ali nisam o njemu govorio pred većim auditorijumom. Razlog je taj što Fa koji danas predajem jeste Fa kosmosa, Fa-ispravljanje ispravlja kosmos, i učenici Dafe postoje istovremeno sa Fa-ispravljanjem, pa ja u društvu ne mogu govoriti o tim specifičnim stvarima ili konkretnim situacijama, koje su na previše niskom nivou, ili koje postoje samo u Tri domena. Te stvari ne mogu biti zabeležene u Fa kosmosa. Zato nisam govorio o njima. O tim stvarima sam pričao samo u nekoliko izabranih situacija.

Naravno, ljudsko biće ima tri duše, sedam duhova, itd, i ono takođe ima ljudsku Pravu kožu, zajedno sa dva faktora koje su mu postanatalno obezbedili roditelji, i ti faktori koji sačinjavaju ljudsko biće postoje u dimenzijama koje ljudsko oko ne može da vidi. Nešto od materije koju ono dobija putem ljudske hrane postepeno uvećava njegovo telo na površini. Ljudi to nazivaju "rastom." Ovo ljudsko telo se formira posle rođenja u materijalnoj dimenziji običnih ljudi, i ono će u njegovim kasnijim godinama ostariti i odumreti, i ponovo će se raspasti u materiju. Drugim rečima, telo obične osobe oformljeno posle rođenja je samo nosilac, i jedina stvar koja može postojati u mozgu ljudskog tela, te tzv. misli, su zapravo površinski koncept oformljen u njegovoj glavi od iskustava koja je sakupio u procesu ljudskog rasta. Misli ljudskog tela su uistinu samo to. Ali sami koncepti ne konstituišu racionalnost. Oni su nedovršeni, oni nisu organizovani, oni su inkoherentni. Zbog toga kad čovek dopusti da njegova glavna svest ode, on će postati iracionalan – u jednom času će pričati o jednoj stvari, sledećeg časa će pričati o nečem drugom, skočiće na ovo, skočiće na ono, pa on ne zna gde se nalazi. On ne zna šta priča i koju poentu želi da postigne. To se dešava jer nema glavnu temu koja sve povezuje, i manifestuju se te stvari koje je on oformio posle rođenja. Takođe, kad osoba otpusti svoju glavnu svest, neće samo ti koncepti praviti smetnje, već bilo koja eksterna poruka, i zato ljudi kažu da on ima mentalni problem.

Ovo znači da u ovom progonu, ono što se ovde u ljudskom svetu manifestuje je situacija u kojoj zla bića u drugim dimenzijama manipulišu ljubomorom te pokvarene, rđave osobe, prema Dafi, koriste zloću tog lakrdijaša da stvore tako krupan, sramotan događaj bez presedana - zli, smešni progon učenika Dafe. Sva opravdanja koja je on iskoristio da nas pritisne su fabrikovane laži. Propagandnim mašinerijama društva upravlja njihova moć, i ona su raširila puno velikih, besramnih laži među kineskim narodom i ljudima ostatka sveta. Iako je ovo bilo zlo, učenici Dafe su sazreli čeličeći se i došli su do toga da mogu sagledati sve ovo u pravom svetlu, pa sada postaju sve razboritiji i razboritiji, racionalniji. U startu, neki učenici se još nisu bili oslobodili svojih ljudskih vezanosti, i to je za posledicu imalo njihovu nemogućnost da prepoznaju pravu prirodu zla, i zbog toga što njihove prave, ispravne misli, nisu bile adekvatne i što su ih pogonile njihove vezanosti, oni su razvili neke ljudske misli, i takođe se razotkrila njihova strana kojoj nedostaje trezvena racionalnost. Ali kroz ovaj progon, učenici Dafe su došli do shvatanja uzvišene prirode kultivacije, i ovo vam je omogućilo da zaista sagledate zlo, i na kraju ste dobro postupili. Ovo posebno važi za učenike Dafe u Kini, koji postaju sve zreliji i zreliji, dok se čeliče. Sad kad ove učenike uhapse u progonu zla, više se ne vrše tako lako kao pre te apsurdne, tzv. "transformacije". Kakvo "pokajanje"? Kakva "transformacija"? "Transformacija" u šta? Svi oni su bili dobri ljudi, oni su bili najbolji ljudi na svetu – oni su dobri ljudi čija dobrota prevazilazi obične ljude – pa u šta biste da ih „transformišete“? Kakva "transformacija"? Zlo zbilja radi svakojake vrste skandaloznih stvari. Kao što sam odavno rekao: svako ko napadne dobrotu definitivno je zlo.

Ako sve to uklonimo u stranu, u ovom progonu zla bića imaju najgori cilj, dok stare sile koje manipulišu zlom takođe imaju svoj cilj. I koji je njihov cilj? Čini se kao da oni koriste ta zla bića da čine zlo učenicima Dafe da bi naveli učenike Dafe da navodno "sazre čeličeći se" i da iskorene one koji ne zaslužuju da budu učenici Dafe, i skupa sa ovim da iskoriste grehe koje su ta zla bića počinila naspram učenika Dafe da ih unište i pročiste kosmos. To su stare sile priredile. Zvuči tako plemenito, zar ne? Ali nije! Njihov cilj je da iz ovog dobiju ono što same žele. Ovo nije kultivacija malog dometa – kosmos je ono što prolazi kroz Fa-ispravljanje. Sve je previše trivijalno da bi se uopšte i pomenulo uz Fa-ispravljanje—ništa nije za poređenje. Ne možete porediti stvari koje se dešavaju u ličnoj kultivaciji sa Fa-ispravljanjem. Bez obzira koliko je visok nivo jednog bića starih sila, ako ono ne može da postavi sebe gde treba u ovom balansu stvari, ono je u opasnosti i biće iskorenjeno tokom Fa-ispravljanja kosmosa; sva nebrojena bića koja su oborena zbog ovoga su bila sa vrlo visokih nivoa. Ono što je najstrašnije je to što dok oni učestvuju u ovome, slojevi na slojevima starih sila priredili su na svakom nivou eliminaciju starih sila koje su jedan nivo niže od njih. One su to uradile jer su znale da bića koja su direktno počinila rđave stvari ničime ne mogu platiti za grehe počinjene protiv Dafe u ovoj zloj drami.

Istina postaje viša na svakom narednom nivou, i kad pogledaš stvari sa višeg nivoa, greh je ono što je priređeno na susednom, nižem, nivou s ciljem da navodno pomogne Dafi, pa ono što oni nameravaju je da u Fa-ispravljanju budu iskorenjeni čak i oni koji vrše manipulisanje, jer i oni su takođe grešili protiv Dafe, kad se meri višim istinama. Ali oni ne znaju da će oni na još višem nivou od njih gledati na njih same na isti način i da će ih oboriti na isti način. Znači da stare sile sukcesivno eliminišu stare sile, na svakom pojedinom nivou eliminišu one na nivou neposredno ispod njih. Ali to nije ono što ja hoću. Nijedno od bića ne zavređuje da učestvuje u ovome. Ipak oni učestvuju, i to sa svojim sopstvenim motivima. Ali ja sam ih neprekidno učio Fa i govorio im o tim stvarima. Sva različita bića ja tretiram jednako. Naravno, te stare sile su vezane za ono što one hoće da urade i ono što one žele da postignu, one rade ove stvari ne obazirući se i neće promeniti svoje načine ni po koju cenu, one rade ove stvari dok njima manipulišu bića iznad njih. Tako da na kraju, kompletne stare sile iskorenjuju same sebe, dok ih više ne bude bilo.

Ono što sam ja hteo je da se nijedno živo biće ne meša u Fa-ispravljanje, pa čak ni da u njemu učestvuje. Kod Fa-ispravljanja, kad ono napreduje od najosnovnije tačke, od najniže tačke, i ide sve do vrha, za sva bića važi, bez obzira koliko ste loša, koliko ste u istoriji zgrešila, da ja ne uzimam protiv vas u obzir vaše greške iz prošlosti, i ja vas pročišćavam počev od najmikrokosmičkije tačke do površine vašeg bića, a to uključuje čak i sve misli koje biste mogli imati. Ja ispravljam od dole do gore, sve do kraja. To bi bilo najdobrodušnije razrešenje, i nijedno jedino biće ne bi palo, ni jedno jedino biće ne bi zgrešilo protiv Dafe u ovom Fa-ispravljanju. Zar to ne bi bilo divno? Ali ne, one su insistirale da ovo učine, i to je donelo ovu katastrofu u ljudskom društvu.

Kao učenici Dafe, mi smo protiv ovog progona. A kao vaš Učitelj ja ne priznajem ovu stvar, ne priznajem celokupan aranžman koji su stari sile sačinile. Ovo je dovelo dotle da stare sile još više podivljaju. Pa ponekad nisu samo zla bića ta koja učestvuju u progonu, već čak i neka bića starih sila s visokih nivoa. Tokom Fa-ispravljanja, sva bića sama biraju kojim će putem ići. Ono s čime se svako biće zaista suočava je izbor sopstvene budućnosti.

Kao što ste videli, oni su iscrpli sve svoje trikove u progonu, i učenici Dafe su sazreli čeličeći se. Bilo da je unutar ili izvan Kine, svejedno, iako i dalje ima puno bića koja su zavedena propagandom od strane zla, sveukupno, u drugim dimenzijama, snaga zla i snaga ispravnog više nisu u ravnoteži. Snaga ispravnog je pretegnula na tasu. Ta zla bića ne mogu više da se drže. Opaki ljudi na ovom svetu mogu izgledati toliko zli, ali to su zapravo priredile stare sile. Ranije sam rekao da zlo neće prestati da proganja sve do samog kraja. Čak i ako će sutra biti svršeno, to zlo će danas i dalje činiti zlo. Takve su stvari u kosmosu pre nego što ga Fa-ispravljanje do kraja ne ispravi. Bez da prođu kroz Fa-ispravljanje, one neće same postati dobre – kako bi bez Fa-ispravljanja mogle postati dobre? Otrov je naprosto otrovan, i ako želiš da prestane da bude otrovan, on to ne može. Pa ako na taj način gledaš, mi ne treba da imamo nikakvih fantazija o zlim silama i tim zlim ljudima koji progone Dafu.

Pre nešto vremena, mnogi učenici su razmišljali: "KPK će uskoro imati 16. Kongres. Ako onaj demon u Kini, taj zemaljski ološ, siđe s vlasti, zar dobra reputacija Dafe neće biti povraćena? Ko bi hteo da nasledi takvo breme, i ko je toliko glup kao što je on?" Takvo razmišljanje nije pogrešno u običnom društvu, ali nije dobro za kultivatora. S ovakvom Dafom, kako bi toliki budući veličanstveni Bogovi, veličanstveni učenici Dafe, koji su skovani u Dafa kultivaciji, mogli pokloniti svoju nadu nekoj običnoj osobi? Ne vređamo li sami sebe? Mogu li ljudska bića kontrolisati Bogove? Ali mnogi naši učenici Dafe su razmišljali na ovaj način. Nije ništa naročito ako jedna osoba ovako razmišlja, i nije ništa naročito ako dve osobe ovako razmišljaju – to je samo pitanje njihove lične kultivacije. Ali ako svi misle na taj način, kakva će onda situacija biti među većom grupom učenika Dafe? To bi bila velika smetnja, snažna vezanost, i to se ne sme dopustiti. Ja sam to sagledao, i stare sile su sagledale. Stare sile su mislile: "Čekaj malo, šta je ovo?" I tako su učinile ishod 16. kongresa KPK još gorim.

Kao što sam rekao, sve što se danas dešava u običnom društvu je rezultat misli učenika Dafe. Iako stare sile postoje, ako nemate te misli, one ništa ne mogu. Kad su vaše ispravne misli dovoljno jake, stare sile ništa ne mogu. Kad bi neko u običnom društvu zaista povratio ugled našoj Dafi, razmislite, možda će to učiniti ljudska bića, ali jeste li mislili o ovome: koliko visoko bi trebalo da postavim tu osobu? Nije li tako? Vi ste kultivatori i sve promene dolaze iz vaše kultivacije i Fa-ispravljanja; sve što vi sami potvrđujete i u šta se prosvetljavate, i sve što ćete dobiti, sve to dolazi od onog što ste vi uradili na svom putu. Apsolutno nemojte misliti da bi nam stare sile mogle učiniti bilo kakve usluge, ili kako bi nam obično društvo moglo pomoći. Vi ste ti koji spašavate društvo običnih ljudi, i vi ste ti koji spašavate živa bića!

Dok ste progonjeni, ili ste pod pritiskom u društvu običnih ljudi, teško je sprečiti da vaše ljudske misli imaju dejstvo, pa na površinu mogu izbiti neke misli običnih ljudi, ali nemojte previše misliti o tome. Učenici iz doba Fa-ispravljanja, progon je već dospeo do ove faze, i Dafa je već stigla do ove faze u Fa-ispravljanju: čega još imamo da se bojimo? Niste li već vrlo dobro sagledali svoju budućnost? Pa kad su u pitanju ta zla bića i njihovi aranžmani, dok god su vaše ispravne misli dovoljno jake, vi ih možete odbaciti, odagnati, i učiniti ih bespomoćnim. Ali boraveći među običnim ljudima i suočavajući se s tim stvarima, vi ste drugačije gledali na stvari, i čak bi moglo biti još onih koji su imali drugačija razumevanja i koji su prikazali neke ljudske misli - to uopšte nije toliko iznenađenje. Jer dok napredujete u kultivaciji, vaš put potvrđivanja Dafe, spašavanja živih bića, i kretanja prema konačnom Ispunjenju hoće biti pun neravnina. Ono što je ključ je da svakim korakom idete kako treba nakon što nešto shvatite.

Kao što sam rekao, da nijedno biće nije progonilo Dafu, svako od njih bi dobilo dobrodušno razrešenje. Ali ja sam znao da ne bi bilo potrebe za Fa-ispravljanjem da su sva bića u kosmosu bila toliko dobra. Ona bi sigurno isplivala na površinu, samo je bilo pitanje koji će to oblik uzeti. Pa je to stvorilo test za naše učenike Dafe. To je sve. Ovo je vrsta prirodne pojave, ali ova vrsta aranžmana starih sila, ovaj pažljivi aranžman, ovaj zbilja sistematičan aranžman od vrha do dna, on je prvi ikada. I ova masivna poteškoća je zbilja enormna. Ono što vi doživljavate i opažate je samo manifestacija u ljudskom društvu, ali ono što ja vidim je krajnje šokantno čak i bićima šireg kosmosa. Možda čovečanstvo ne može da shvati šta ja spašavam. Ali kad čovečanstvo bude ugledalo prizor kako planete kosmosa prolaze kroz ponovno kreiranje na površini našeg Mlečnog puta, ono će sve poverovati. (Aplauz)

Kao što sam upravo rekao, tokom celokupnog perioda Fa-ispravljanja učenici Dafe su sveukupno bili dobri, i učenici Dafe postaju sve zreliji i zreliji čeličeći se. Dok potvrđuju Fa, bez obzira koju formu učenici Dafe koriste da spasu živa bića, i bez obzira koji je vaš doprinos, ili koje metode koristite, vi potvrđujete Fa, vi hrlite napred na putu objašnjavanja činjenica. Vi ste takođe sve bolji i bolji, i postajete sve racionalniji. I kao učenici Dafe sve bolje međusobno sarađujete. Možda su mnogi učenici ranije doživeli da naši učenici Dafe vode rasprave kad nešto zajedno rade - a one ponekad izgledaju vrlo žestoke - i kad vaše ljudske misli izađu napolje, to čak ima dejstva na vaš veličanstveni zadatak potvrđivanja. Međutim, dok su vaša razumevanja Fa napredovala i dok su vaše ljudske misli slabile, ove stvari i ove manifestacije postajale su sve manje i manje intenzivne. Pa zašto se dešavaju rasprave? To je zapravo baš zato što je na delu to malo još neuklonjene stvari na vašoj ljudskoj površini. Ali kad su vaše ispravne misli dovoljno jake, to je nemoćno. Svi znate da je Fa dobar, da treba da štitite Fa, da treba da radite neke stvari, i da treba da spašavate živa bića i potvrđujete Fa, a onda kad vaše ispravne misli nisu na nivou, umešaće se vaše ljudske misli. Onda vas to čini uzrujanim onako kako to obična osoba biva, i nekim ljudima čak se čini da jednostavno moraju insistirati na sopstvenim idejama, a ovo, u kombinaciji sa nekim drugim faktorima, je rezultovalo nekim situacijama koje nije trebalo da se dese među učenicima Dafe. U poslednje vreme ste bili dosta dobri, a to je zato što postajete sve zreliji i zreliji.

Zapravo, jeste li znali da i ta Velika Prosvetljena bića takođe imaju puno stvari na nebu koje treba da koordiniraju među sobom i dogovore se? Buda Šakjamuni je rekao da Tatagata ima koliko i peska u reci Gang. Ili drugačije rečeno, među Fa kraljevima na nebu, bogovi tipa Bude su brojni koliko i zrna peska u reci Gang. I to je samo mali broj – ono o čemu je on govorio, je bilo samo ono što je mogao da vidi iz svog domena. Šta je onda sa drugim bogovima? Bude su samo jedna vrsta bogova u kosmosu, i njihova brojnost nije tako velika. Postoje nebrojeni Bogovi različitih vrsta, toliko ih je mnogo da je nemoguće prebrojati ih, postoji beskonačan broj bića. Sad, kad bi se oni svađali dok nešto rade, to bi bila velika nevolja, budući da svako Prosvetljeno biće ima svoje sopstvene istine koje je potvrdilo i u koje se prosvetlilo iz Fa-istina kosmosa, ono je svojim razumevanjem kosmosa oformilo svoj sopstveni skup stvari. Na primer, skup stvari bude Šakjamunija se naziva Zapovesti-koncentracija-mudrost. Budući da svako Veliko prosvetljeno biće i svako biće u kosmosu ima svoj sopstveni skup shvatanja kosmosa, ako bi ona počela da se raspravljaju, zar to ne bi bila katastrofa? Ništa slično ne postoji tamo gde su ona.

I koje je njihovo mentalno stanje? To je tolerancija, nepojmljivo ogromna tolerancija, sposobnost da se prihvate druga bića, sposobnost da se istinski misli iz perspektive drugih bića. To je nešto što mnogi od vas nisu postigli u svojoj kultivaciji, ali postepeno stižete i dostižete to. Kad drugi Bog predloži ideju, oni nisu nestrpljivi da je odbace, oni nisu nestrpljivi da iskažu svoje sopstvene ideje, oni ne veruju da su njihove sopstvene ideje dobre. Oni umesto toga gledaju šta će biti krajnji rezultat pristupa koji je drugi Bog predložio. Putevi su drugačiji – svačiji put je drugačiji—i istine koje bića potvrđuju i u koje se prosvetljuju iz Fa se takođe razlikuju, ali rezultati bi mogli biti sasvim jednaki. Zbog toga oni gledaju na rezultate, i ako rezultat ideje nekog Boga može da postigne cilj, ako zaista može da ga postigne, onda će to svi oni slediti. Tako bogovi razmišljaju. Takođe, ako nešto nedostaje, oni će to bezuslovno i u tišini dopuniti, da bi stvari bile kompletnije, savršene. Tako oni rešavaju stvari.

Učenici Dafe, u vašoj kultivaciji u svetu običnih ljudi, svi ste jasno shvatili nešto što se zasniva na Fa principima, naime da ne treba biti vezan za "gubitak i dobitak" običnih ljudi. Pa kad su uključene stvari u vezi s potvrđivanjem Fa, ni tu ne treba da insistirate na zastupanju sopstvenih ideja, niti na tome da se stvari obave na „vaš način“. Nije slučaj da samo tada možete uspostaviti svoju moćnu vrlinu u kosmosu. Ako imate dobru ideju, pa, smislili ste je, odgovorni ste prema Fa, pa nije važno je li vaša ideja usvojena, da li se vaš pristup koristi. Ako ideja druge osobe može da postigne isti efekat i ako niste vezani za svoju sopstvenu ideju, onda bez obzira da li ste izneli svoj pristup ili niste, svi Bogovi će to videti i misliće: "Gledaj, on nije vezan, i sposoban je da bude tako tolerantan i slobodouman." Na šta bogovi gledaju? Nije li ovo ono na šta oni gledaju? Kad ste vezani za isticanje sopstvenih stvari, vi ste suviše zapleteni u to, pa bogovi koji gledaju od gore to ne mogu da podnesu. Iako stalno tvrdite da je to dobro za Dafu, i da je "moj pristup dobar" i da može dostići takav i takav cilj – a to možda zaista i jeste slučaj – mi i dalje ne treba da imamo vezanosti koje suviše naliče običnim ljudima. Ako to zaista možete da izvedete, svi Bogovi će reći: "Ova osoba je zbilja izuzetna." Nije slučaj kao da Bogovi vide da je tvoja ideja uspela, pa ti onda unaprede nivo. Oni ti unaprede nivo onda kad vide da se tvoje razumevanje unapredilo. Ovo je istina Ispravnog Fa. Ako mislite: "Desiće mi se to i to ako steknem takve i takve zasluge," pa, jeste, tako to ide sa običnim ljudima, i to bi moglo biti ono na šta se gleda što se tiče nekih aspekata kosmičkih Fa-istina u konkretnoj situaciji. Ali pravi napredak dolazi od odricanja, a ne od dobijanja. (Glasan aplauz)

Imamo puno učenika koji zbilja brzo napreduju dok nastavljaju da kultivišu sebe. Naročito kao celini vam ide sve bolje i bolje u zajedničkom napretku i međusobnoj saradnji. Sada je pitanje toga kako da u stvarima koje treba obaviti budete još bolji i rafiniraniji. Pošto ste vi učenici Dafe, ne treba da dajete svoje nade takozvanim "prirodnim" promenama, spoljnim promenama, promenama u običnom društvu, ili nekim uslugama koje bi nam neko mogao učiniti. Vi ste Bogovi, i vi ste budući vladari različitih kosmosa, pa na koga biste mogli računati? Sva bića računaju na vas! (Aplauz) Tako je to zapravo. Stvarnost kosmosa će se manifestovati u bliskoj budućnosti, i u to doba će se odrediti da li smo dobro ili slabo radili – biće određeno kako smo radili stvari. Dok god ovaj događaj nije okončan, i dalje će biti prilika. Svako od nas hoda svojim sopstvenim putem, i ispunjava svoj sopstveni Status dostignuća. U budućnosti će učenici Dafe moći da vide da li su bili dobri na ovom putu potvrđivanja Fa i spašavanja živih bića. Čak ćete živo sagledati male stvari koje su se desile negde tokom vašeg procesa Fa-ispravljanja. Naravno, zle i rđave stvari ne mogu da vide budućnost. Živa bića koja ste spasili, i ona bića koja mogu da shvate šta se zbiva dok objašnjavate činjenice, ona će uskoro biti svedoci veličanstvenog prizora vašeg Ispunjenja (Aplauz) I to će definitivno biti otvoreno i dostojanstveno.

Naravno, nedavno su se neke stvari desile našim učenicima Dafe. Puno je stvari o kojima Učitelj ne može uistinu da vam priča – posebno ne u tom trenutku. Jer stare sile misle da ako vam ja kažem, one će još više morati da vam otežaju stvari. Zbog toga vam do sada nisam pričao čak ni o pitanju vaše međusobne saradnje. Sada govorim o tome zato što ste već počeli da budete bolji u tome, i sada ste u stanju da bolje postupate, postepeno ste shvatili.

Neki učenici kažu svojim ustima: "Ja odbacujem aranžmane starih sila." U ključnim situacijama oni mogu dobro da se vladaju, ali pod normalnim okolnostima verovatno je da će popustiti svoje ispravne misli, a kad njihove ispravne misli nisu adekvatne, verovatno je da će imati probleme. Naravno, ja ne pričam o svima. Ja pričam o veoma malom broju ljudi – njih je vrlo malo. Pa zašto se to dešava? U istoriji, stare sile su priredile puno, puno stvari, i oni su sačinili vrlo detaljne i zamršene aranžmane. Da bi se pobrinuli da ništa ne pođe po lošem u onom što su priredile, one su obavile probu sa prethodnom Zemljom. Razmislite – kako da ne budu vezane za to? Jesu li se one ikako mogle odreći onog što su htele da urade? Ali i pored toga, ako su naše ispravne misli vrlo jake, onda smo na liniji sa zakonitošću u kosmosu, a ova zakonitost važi kako u starom, tako i u novom kosmosu: izbor jednog bića zavisi od njega samog, čak i ako je dalo neku vrstu zaveta u istoriji. U kritičnim trenucima i dalje zavisi od toga šta ono želi da uradi. A ovo važi za stvari koje su pozitivne i negativne – to je slučaj za oba.

Tokom njihove kultivacije u prošlosti, stare sile su priredile da puno učenika dođu da ometaju stvari, ili igraju negativnu ulogu. Ali, oni su to odbacili, oni su kroz kultivaciju razvili ispravne misli, oni to više ne žele da rade, i oni su postali pravi učenici Dafe. Neki su se, međutim, poneli vrlo slabo, njih vode stare sile, i oni su prouzrokovali da se dese mnoge neočekivane stvari. Ono o čemu želim da pričam ovde nije ta grupa ljudi. Ono o čemu ću pričati nisu incidenti koji su se nedavno desili našim istinskim učenicima Dafe. Naravno, to su izolovani slučajevi, ali svi znate za njih, vi ste razmišljali o njima. Istina je da su se neki od vas reinkarnirali iznova i iznova tokom istorije, i dok ste boravili u ljudskom društvu, izgubljeni u opseni, mogli ste isto tako potpisati neku vrstu pakta sa starim silama, na primer: "Tokom Fa-ispravljanja ja ću uraditi to i to, ili ću nekog dana ići tim i tim putem." U to vreme, unutar zakona starog Fa, to je izgledalo apsolutno ispravno, pa je nekolicina naših učenika potpisala tu vrstu pakta, i zbog toga se s vremena na vreme među našim učenicima Dafe dese neke stvari. Cilj u pozadini tih problema je ovaj: stare sile misle da neki učenici veruju da ni o čemu ne treba da brinu jednom kad počnu da kultivišu Dafu: "Dok god sam učenik Dafe, neću biti ni u kakvoj opasnosti." One su to sagledale i misle: "To ne možemo dopustiti. Nije li to kao dobiti nekakvo osiguranje? Jednom kad nauče Dafu, oni ni o čemu ne brinu. Nije li to samo po sebi velika vezanost?" Pa su te stare sile napravile problem u Dafi. Tako nastaju te stvari. Ali pošto su napravile problem, zašto nebrojeni fašeni Učitelja i nebrojeni pravedni bogovi koji štite Fa nisu ništa preduzeli? Zato što su neki od naših učenika Dafe, svojevremeno u istoriji, potpisali neku vrstu pakta sa starim silama, pa su se stare sile zakačile za ovu činjenicu u samrtničkom grču i neće da puste.

Ali nije da se toga ne možete rešiti. Kao što sam upravo rekao, čak i ako nekad u istoriji jeste potpisali neku vrstu pakta, ako su vam ispravne misli danas vrlo jake, ako to ne priznajete i insistirate na neučestvovanju u tome, onda to faktički možete odbaciti. Ali vam je pomalo teško da se snađete u ovakvim slučajevima. Ono što je teško je to što vas stare sile neće tako lako pustiti, one će pokušati da iskoriste vaše nedostatke, i ako ste samo malo skrenuli, one će ugrabiti priliku. Pa ako su vam ispravne misli vrlo jake, one vas ne mogu iskoristiti, a to je zato što u Fa-ispravljanju Dafa ne priznaje aranžmane starih sila, niti ih ja, kao vaš Učitelj, priznajem. Naravno, svaki od naših učenika Dafe kaže da mi ne priznajemo aranžmane starih sila, ali to nije nešto što se samo tako kaže – morate slediti zahteve Dafe i Fa-ispravljanja. "Ja apsolutno neću priznati nijednu od tih stvari koje ste vi priredili u prošlosti, stare sile. Ja ne priznajem čak ni vas same." Kad su vaše ispravne misli vrlo jake, vi ih možete počistiti i možete odbaciti njihove aranžmane. (Aplauz) A to je zato što ih mi apsolutno ne možemo priznati.

Kako bi bića u kosmosu mogla prirediti svoju sopstvenu budućnost? To apsolutno nije dopušteno. Vi ćete postati svesni ovog zakona u budućnosti. Kako je kosmos stvoren? Stvoren je upravo jednom misli Velikog Prosvetljenog bića Velikog Fa (Aplauz) Jedna misao Velikih Prosvetljenih bića na različitim nivoima stvorila je kosmose na različitim nivoima. Zamislite kad bi, nakon što je ta jedna misao stvorila kosmos, bića unutar njega rekla: "Nemoj me stvoriti na taj način, treba da me stvoriš na takav i takav način." Zavisi li to od njih? Ne. Ta bića su zbilja beznačajna u očima tog Boga, čija ih je jedna misao stvorila. Ali ta Velika Prosvetljena bića, ti Bogovi koji su stvorili bića, oni apsolutno moraju zadovoljiti standard za Boga i zadovoljiti standard Fa, i oni moraju imati veliku milost i blagost. Znači da kosmosi koje su oni stvorili moraju biti divni; misli koje oni proizvedu su čiste i divne. Zbog toga smatram apsolutno ključnim da biće zadovolji standard za bića kosmosa na nekim nivoima. Drugim rečima, mi ne možemo priznati aranžmane koje su stare sile napravile za nas, bez obzira šta su uradile, jer i one su takođe kandidati za spasiti, samo što su odlučile da budu uništene. Kako neko ko treba da bude spašen može birati kako da bude spašen? To je kao da padne u vodu i neko pokuša da ga spasi, a on kaže: "Ne možeš me spasiti direktno svojim rukama. Moraš me spasiti čamcem koji mi se dopada." Kako bi to moglo biti?

Neke od stvari koje su se nedavno desile su nastale usled istorijskih razloga. Ovo vam nisam rekao ranije jer nisam hteo da razvijete vezanost -"Koja je moja veza sa starim silama?" Niko od vas ne treba da misli o tome. Ti slučajevi su vrlo, vrlo retki, a namera je svojevremeno bila vrlo dobra, to je bilo radi Fa. Zbog toga su se ti učenici Dafe svejedno Ispunili (Aplauz), i to na ekstremno visokim nivoima. (Aplauz) Zbog toga su se te stvari desile. Znači da je učenje Fa izuzetno važno. Vaše ispravne misli i sve što postižete dolazi od Fa, pa bez obzira koliko ste zauzeti, nemojte zapostavljati učenje Fa.

To je sve što ću reći, jer pre dva dana kad su imali sastanak učenici koji rade na TV projektu, puno sam im rekao. Postavili su puno reprezentativnih pitanja, pa danas neću odgovarati na vaša pitanja. Planiram da im zatražim da obrade audio snimak od tog dana, pa ću ga objaviti pošto obavim reviziju. Pitanja koju su tog dana postavili su zajednička za vas, sve to su bila pitanja koja želite da znate i razrešite. To je sve što ću reći. Hvala vam! (Aplauz)

Budućnosti učenika Dafe su svakako svetle – one će apsolutno biti svetle. (Dug aplauz)

Li Hondži
30.11.2002.

1 Poslednja dva stiha iz poznate pesme Li Bao, u doba Tang dinastije.