Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje u Vašingtonu 2018.

(Skoro 10.000 prisutnih učenika Dafe ustaju i dugo aplaudiraju. Učitelj staje na sceni i sve pozdravlja sa heši, u svim pravcima, pre nego što će pokazati ljudima da sednu.)

Dobar dan! (Učenici odgovaraju: „Dobar dan, Učitelju!“ i srdačno aplaudiraju. Učitelj pokazuje rukama da se prekine aplauz) Naporno ste radili. (Učenici odgovaraju: „I Učitelj, takođe!“ Učitelj prihvati ovo gestom, a onda zatraži tišinu) Progon je, kako to stare sile kažu, test života i smrti, vatreno krštenje učenika Dafe i proces izdvajanja pravog zlata. Ali bez obzira na to, vi ste istinski, kao praktikanti, poneli ogromnu odgovornost. Vi spašavate sva živa bića. Vi sami nemate puno karme; barem ne toliko puno. Ipak, vi ste svesni da u svim živim bićima na ovom svetu postoji više od onog što se vidi golim očima, pa je tako čak i sa životinjama. Mnogi životi dolaze s veoma visokih ravni postojanja, i mi treba da pokušamo da ih spasimo. Bića koja oni predstavljaju su ona koja je trebalo da budu eliminisana u starom kosmosu, i mi treba da ih spasimo. Pa kad mi spasimo te živote, biće spašena i bića koja oni predstavljaju. Iako izbaviti tako puno bića, tj. života izgleda kao sjajna stvar, šta je sa svom karmom koja je u to uključena? To je ogromna količina. Kao što shvatate, ljudi skupljaju velike količine karme kad ih uhvate snažne struje ovog sveta. To je uzrok teškoćama, nevoljama i tegobama koje su uključene u spašavanje istih, kao i uzrok progona.

U suštini, u ovom progonu je reč o tome da rđava bića na visokim nivoima opstruiraju naše napore da spasimo ljude. Sa stajališta bića sa veoma visokih nivoa, svrha je da se testiraju učenici Dafe i opsluži njihova kultivacija. To je ono što se dešava. Sva božanska bića koja poznajemo kroz istoriju, koja se vezuju za istinske vere, a koja su dolazila na ovaj svet da spašavaju ljude, uspostavljala su takvu vrstu kulture koja će omogućiti ljudima da shvate božansko, i ono kroz šta su ona prošla, zapravo je nešto slično. Slično je smislu u kom sam opisao. Ali postoji dublji značaj onog što učenici Dafe rade. Ako su ljudska bića zemaljske inkarnacije života s visokog nivoa i ako predstavljaju ogroman broj masivnih grupa bića, onda samo možete da zamislite koliko su ti ljudi značajni na ovom svetu. U ovom smislu, na ovom svetu postoji više od onog što oči vide. Ali, koliko god da su ljudi na Zemlji danas posebni, oni se loše ponašaju—a neki čak užasno – jednom kad se nađu u ovom iluzornom, zemaljskom svetu i kad ih ponese nemilosrdna struja zemaljskih stvari. Ipak, oni su životi enormno visokog kalibra. Zato ih moramo spasiti, čak i ako su na ovom površinskom nivou nošeni strujama ovog modernog načina razmišljanja, koje ih udaljava od kulture koju su prenela božanska bića, ili su čak indoktrinirani kulturom i mislima zlog komunističkog društva i ponašaju se loše, ili užasno. Učenici Dafe su njihova jedina nada u oslobođenje. Niko drugi ih ne može spasiti.

Kao što sam vam već rekao, religije kroz prošlost su samo postavljale kulturološki temelj da bi ljudska bića shvatila bogove. Ovo je uključivalo, na primer, ustanoviti kakva su božanstva, kako se upražnjavaju vere, šta je potrebno da se ode u božansko carstvo, ili šta podrazumeva praksa kultivacije. Oni su jednostavno postavljali kulturološke temelje. Ali da li su te religije zaista mogle da ponesu odgovornost spašavanja života u kosmosu, u finalnom, odsudnom trenutku? Nijedna od njih to nije mogla. To je nešto što samo Dafa i učenici Dafe mogu, i da – to jeste nešto izuzetno. Možda vi dolazite sa zaista značajnog mesta (Učitelj se osmehuje) i sve što predstavljate je ogromno; možda su vaše moći pre vašeg vremena na ovom svetu bile izuzetne. Ali teško je ne pasti i ne biti zagađen ovim zemaljskim svetom kad se suočimo, kao i svi ostali, sa svim njegovim privlačnim stvarima i svim onim što pobuđuje vaša osećanja i vezanosti, s ciljem da vas skrene s puta. Srećom, učenike Dafe ja sam neprekidno čistio, njihova karma je tokom istorije bila eliminisana, sve do današnjih dana. Zato ste vi drugačiji od običnih ljudi. Kako to božanska bića vide, svako ko može da se odupre moćnoj struji koja vuče ovaj svet na dole i ostane na svom mestu je zbilja nešto posebno. Svako na koga to ne utiče je zbilja izuzetan. A Dafa učenici ne samo da nisu poljuljani ovim, već šta više idu nasuprot struji! (Oduševljen aplauz. Učitelj pokazuje heši.)

Vi idete nasuprot jakim strujama ovog sveta. Ali stvari nisu jednostavno kakve izgledaju, kad malo razmislite. Celokupan kosmos se suočava sa eliminacijom, i sve se raspada. Vi ste čak uspeli da idete nasuprot takvoj struji! Svako na ovom svetu ko može da ima pozitivne, vrle misli je izuzetan. Nećete li se složiti? U prošlim vremenima nije bilo toliko važno ako bi neko učinio nešto dobro, jer su skoro svi imali blagonaklone misli i odlične moralne vrednosti; skoro svi su bili takvi. Ali u današnjem svetu dobro i zlo su ispremešani, ili su čak okrenuti naopačke. Ako i dalje možeš da gledaš na stvari s vrlim mislima – ako i dalje imaš vrle misli – onda si izuzetan.

Sada bih hteo da pričam o nečemu što ranije nisam iznosio. Često pričamo o „kultivaciji.“ Ali šta to uistinu znači? To zapravo zna mali broj ljudi. Kultivacija je usavršavanje i ispunjavanje života. To nije nešto što ekskluzivno pripada religijama ili spiritualnim grupama, niti je čak nešto što one obavezno rade. Uzmite u obzir da su Tri domena stvorena u vreme kad stari kosmos više nije valjao, i da su životi koji su se okupili na ovom ljudskom svetu predstavnici ogromnih bića i grupa na vrlo visokim nivoima. Onda, ako razmislite, kakav će ovo svet postati i kako ga tretirati - to je postalo zaista ozbiljno i jezgrovito pitanje. Zapravo, ako neko uspe da dospe u ljudsko društvo, on se već nalazi u sredini za kultivaciju. Ja sam uvek govorio da je ovo celokupno društvo zapravo sredina stvorena za kultivaciju naših učenika Dafe. Niste unutar religije, već u društvu upražnjavate kultivaciju, pa su svi aspekti života postali vaše mesto za kultivaciju, zar ne? A ovo se zapravo ne odnosi samo na vas. Zar to ne znači da su obični ljudi takođe u ovoj sredini za kultivaciju? Nikad ranije nije bilo društva poput ovog!

U svakoj sferi društva, u svakoj društvenoj sredini, u svakom obliku koji življenje na ovom svetu preuzima, postoje stvari koje iskušavaju srce čoveka. Sve što se dešava u životu služi da se vidi gde stoji srce čoveka, i sve ovo se beleži. Jeste li ikad pomislili kako to da jedna Shen Yun predstava može da spasi ljude? Nije li potrebno da oni imaju neophodne osnove i sredinu, da bi to bilo moguće? Ja sam uvek govorio da su oni koji dođu da vide Shen Yun predstavu posebni; ne ispunjava svako uslove za to. Onima koji uđu u salu, to je moguće jer su za njih već postavljeni temelji i faktički su odabrani od svih ljudi koji postoje, data im je prilika da dođu. To znači, u ljudskom društvu, u ovoj velikoj sredini, oni se već kultivišu. Sećam se kad je Shen Yun igrao u jednom gradu u Severnoj Karolini, mislim da je to bilo tamo… i ja sam bio prisutan. Ulaznice su bile rasprodate, ali na dan predstave se desila snežna oluja. Sneg je bio dubok i zbilja je bilo teško voziti. Rezultat je da se pojavilo samo 30% publike. Ali kasnije, oni koji su uspeli da dođu su ispričali zanimljive priče šta su doživeli. Jedna osoba je opisala put od svoje kuće, rekavši da je to bilo kao jedno duhovno putovanje, gde je svaki deo puta predstavljao izazov, koji podstiče na razmišljanje, sve vreme do sale; kao da je prolazila kroz proces kultivacije, a kad je pogledala predstavu, osećala se duboko ispunjena – baš kao [ono što bismo mi nazvali] „ispunjenjem“. (Učenici srdačno aplaudiraju.) Znači, drugim rečima, nemojte potcenjivati ovaj svet i ljude u njemu. Učenici Dafe nisu jedini koji se „kultivišu“; i ljudska bića to rade, takođe, na neki način. I oni se prekaljuju, takođe. U njihovom životu, radu u različitim sredinama, problemi s kojima se susreću, problemi na koje nailaze, misli koje imaju, sve do njihovih postupaka – sve je u vezi s njihovim zauzimanjem pozicije, zauzimanjem pozicije u borbi između dobra i zla.

Onda, ako ova sredina u celosti opslužuje kultivaciju, da li to znači da je svako kultivator? Ne, ne znači. Možda znate da kad se proizvodi čelik, u peć ne ulazi samo ruda gvožđa: takođe se dodaje ugljenik. Bez njega se ne može proizvesti čelik. Ista ideja važi za ovaj ljudski svet. Dok su mnoga bića s viših nivoa došla ovamo, takođe su se mnogi demoni reinkarnirali kao ljudi; oni proizvode nevolje na ovom svetu, i neprekidno pokušavaju da gurnu ljude u „nove“ trendove razmišljanja. Oni guraju ljude u moderan način razmišljanja, udaljavajući ih od bogom dane tradicije; oni navode ljude da pokvare svoj put povratka na nebo, jer tradicionalan put je nešto što su bogovi dali. Kako sam sada rekao, pošto osoba upražnjava kultivaciju, onda mora da ide putem ka božanstvenosti. Ali sada među ljudima postoje demoni, pošto su se u potaji inkarnirali u ljudskom obliku. A njihov broj je velik. Ali upravo velik broj njih je potreban da bi se prekalio čelik; inače peć neće imati vatru dovoljno jaku, temperaturu koja je neophodna. To je uloga koju oni igraju na ovom svetu, pokušavajući da skrenu i unište čovečanstvo modernim načinom razmišljanja, svakojakim sredstvima koja kvare ljude, i mnoštvom različitih pristupa. Mnogi ljudi su uvučeni u to, posebno mladi ljudi. Njima su glavna meta učenici, pogotovo studenti univerziteta.

Kako bilo, ne želim da dam previše težine ovome. Možete razmisliti, ovo je u suštini stanje sveta. Mada, ima nešto što sam otkrio u vezi postojećih trendova razmišljanja. U početku sam posmatrao da vidim koliko ljudi će uspeti da prebrodi ovako ogromnu teškoću. Zapravo sam našao da širom sveta, s izuzetkom Kine, glavni pokretači su ostali u velikoj meri netaknuti, koliko god te stvari pokušavale da ih slome. Oni odbijaju moderne stvari, i to vrlo snažno. Oni su čuvari tradicije. Kao takvi, oni su u stanju da sačuvaju i podrže bogom dane tradicionalne načine. Ovo, međutim, nije slučaj u Kini. Tamo su ljudi toliko indoktrinirani zlim, komunističkim mislima, da ne mogu da razlikuju dobro od zla i potpuno su zaljubljeni u stvari koje su ti demoni u ljudskom obliku smislili na Zapadu; celo kinesko društvo, manje-više, je poludelo za tim stvarima. Ali zašto je tako u Kini? Setite se šta sam pričao o kraljevima, monarsima sveta i šta se s njima desilo s napretkom demokratije. A tu mislim na monarhe svih era – ne samo jedne ere, jednog naroda. Kraljevi svih era, oni koji su došli s najviših nebeskih nivoa, koji predstavljaju još veća kosmička tela, oni sa najvišim urođenim kvalitetom – svi oni su se reinkarnirali u Kini, ofomljujući tamo primarnu sredinu za kultivaciju. Zato je u Kini najveći haos, i svaka bezočna stvar je našla put do tamo. Po spoljnom izgledu, Kina je danas prosperitetna i ima sve zamislivo. Ali u stvarnosti, te stvari iskušavaju i uništavaju ljude – i retko ko može da im se odupre. Samo zamislite koliko je teško odupreti se tome! Pa ponekad razmišljam: mada je abnormalno stanje kineskog društva zaista proizvelo konfuziju za naše učenike Dafe tamo, oni su ostali u Dafi, i svejedno i dalje pokušavaju da rade stvari za Dafu. U ovom smislu sam zadovoljan i smatram da su oni izuzetni. (Učenici najpre sporo aplaudiraju, onda jače, i Učitelj ih prekine) U svim aspektima njihovog života ukazuju se znaci zagađenosti modernim stvarima – od njihovog ponašanja, njihovog razmišljanja, do čega god. Ali bez obzira, ako kao učenik Dafe možeš dobro da radiš stvari koje treba da radiš – to jest ako kao učenik Dafe možeš da ispuniš zavet koji si dao i radiš šta treba da radiš – onda je to najvažnija stvar i nešto najizuzetnije. Čak i ako te ometaju, sve dok nisi napustio Fa, dok se trudiš da se dobro kultivišeš, dok si i dalje učenik Dafe, dok i dalje radiš stvari koje učenik Dafe treba da radi, onda je to nešto izuzetno, uzimajući u obzir koliko je komplikovano i upropašćeno kinesko društvo.

Ni na Zapadu, zapravo, stvari nisu tako jednostavne kako izgledaju. Demonska bića koja pokušavaju da naude čovečanstvu, tamo deluju na drugačiji način, jer pokušavaju da postignu svoje ciljeve tako što zagađuju opštu kulturu. Oni uzmu ljudski koncept slobode i prošire ga, i preterano ohrabruju individualizam i sebičnost. A onda tu je... neću dalje ulaziti u detalje. Sada ima svakojakih stvari koje ljudi zastupaju. Moja poenta je da uništavaju tradicionalnu kulturu korišćenjem drugačijeg pristupa. Ljude pogone trendovi modernog razmišljanja. Zato se suočavamo sa svetom koji je zbilja u haosu. Sada pričamo o ovome jer je za to došlo vreme. Kad stvari odu predaleko, vreme je da se okrenu nazad. Pozitivne i zdrave stvari sada su u usponu, svi postepeno sagledavaju nadu; ova era će polako, ali sigurno krenuti prema svom kraju. Zato želim da steknete bolje razumevanje tih stvari.

Zla Komunistička partija sada ima groznu reputaciju, kao što znate. Čak ni oni koji drže vlast u komunističkim zemljama više se ne ponose njome; za njih je to samo sredstvo da zadrže vlast. Oni ne mogu da nađu izlaz za svoje društvo, a nisu voljni da ispuste kontrolu. Stvari su takve, znači. Sada više niko u njega ne veruje. Mada avet komunizma vlada svetom, ona je suočena sa istom sudbinom kao Partija na ovom svetu, i polako se uništava. Kako god izgledalo njeno stanje, ili kako god stvari išle u društvu, učenici Dafe imaju vodeću ulogu na ovom svetu – pozornica je vaša. Kako god stvari možda izgledale, u stvarnosti ovaj ugljenik se nikako ne može porediti s čelikom, ali to kali vas, a ne obratno. Drugim rečima, stvari poput zle Komunističke partije i aveti postoje i žive radi vas. Takođe, kao što možda shvatate, ovaj univerzum se sam po sebi odavno pokvario i više ne valja, i samo zbog Dafe je opstao do danas. Da nismo uspeli u onom što radimo danas, sve bi se srušilo i prestalo da postoji. Ali činjenica da smo uspeli da nastavimo da radimo sve što treba, i da smo dobro radili pod ovim okolnostima i uprkos svim haotičnim i komplikovanim situacijama, znači da smo uspeli. (Učenici srdačno aplaudiraju)

Ima još jedno. Svi znate da u društvu danas, posebno u Kini, represija i progon i dalje egzistiraju. Mi znamo šta je to – to je stara mašinerija na delu. Ovo nam je sasvim jasno. Ja mislim da ste vi to shvatili. I dok stvari možda izgledaju kao da su u neredu, vi ćete sagledati da zapravo postoji red u stvarima. Čak i ono što izgleda kao najhaotičniji nered jeste priređeno. Vremenom će biti više reda. Samo gledajte. Ali u svakom slučaju, učenici Dafe treba da imaju dobro razumevanje svega što je uključeno u putovanje na kom se nalaze i onog što leži ispred.

Uvek sam govorio da je najteža stvar u kultivaciji (Učitelj se smeje) to što ona može izgledati duga i razvučena, posebno kad se neko kali kroz nedaće i teškoće. Vi ne možete da vidite finiš, ne znate kada će biti gotovo (Učitelj se smeje), i to je zapravo najveće iskušenje. Ali postoji izreka, zar ne: „Stvari se uvek okrenu nazad kad stignu do određene tačke.“ A ovo važi za sve; to je princip. Stvari će se uvek promeniti u izvesnoj tački, bilo da je to očekivano, ili ne. Uzmimo na primer kolaps Sovjetskog saveza. Niko to nije očekivao. Niko nije mogao da zamisli da bi tako jak režim mogao pasti. Ali je morao. Nije bitno šta ljudi možda misle; ako viša bića žele da navedu ljude da nešto učine, oni će to učiniti, a to uključuje one ljude koji misle da zbilja imaju jaku volju. (Učitelj se smeška.) Ne dopustite da vas istroši dužina vremena potrebna za sve ovo. Mnogi ljudi su postepeno olabavili svoju kultivaciju. Ono što mi ovde imamo je nešto veoma važno. Rekao sam vam da je to nešto izuzetno – zbilja izuzetno – kad učenici Dafe u Kini uspevaju da istraju radeći ono što treba da rade i nastavljaju da se kultivišu i uče Fa, bez obzira koliko je njihova sredina puna iskušenja i koliko je pritisak jak, uprkos svim iskušenjima na koja nailaze u tako složenoj sredini. Oni uspevaju u tome pod tako iskušavajućim okolnostima! Tako da niko od vas ne sme popuštati! Čim se to desi, stare sile to mogu iskoristiti i čak vam mogu oduzeti život. Bilo je suviše bolnih primera i lekcija poput ove! Naravno, nije uvek baš tako: neki ljudi su se vrlo dobro kultivisali, a stare sile su im ipak oduzele život, kao način da pomognu ostalima da se kultivišu. I ovakvih slučajeva je bilo dosta.

Moja poenta je da u svojoj kultivaciji ne smete postati manje strogi prema sebi. Prebrodili ste najteži deo putovanja, prošli kroz najteži period. Naravno, ići dobro svojim putem – to je lakše reći nego izvesti, znam. Ali koliko god moglo biti teško, to je ono zbog čega ste došli ovamo. Koliko kod teško bilo, to je ono radi čega je vaš život stvoren. Niko od učenika Dafe više nije pod jurisdikcijom Tri Domena. Vaše ime je uklonjeno iz knjiga Pakla onog dana kad ste se zavetovali da započnete praksu. (Učenici srdačno aplaudiraju). Učenik Dafe se neće reinkarnirati kad premine, jer više nije pod jurisdikcijom Tri Domena i ne može se ponovo roditi ovde. Niti Pakao ima jurisdikciju nad njim, pa on tamo ne može biti kažnjen. Vi pripadate isključivo Dafi i ona vodi računa o vama. (Učenici srdačno aplaudiraju.) Učenici Dafe koji su ranije otišli - iz kojeg god razloga i bez obzira da li su dobro postupali ili ne - posmatraju vas u tišini iz posebne dimenzije u kojoj borave, čekajući konačan završetak svega ovoga. (Svi prisutni srdačno tapšu)

Ono što na kraju želim da prenesem svima vama je da ste ovamo došli samo zbog ovog događaja! (Učenici srdačno aplaudiraju). Zato nemate drugog izbora [nego da sve ovo radite dobro]; zbilja nema alternative! To je slučaj sa učenicima Dafe. Za obične ljude je u redu da se reinkarniraju na šest puteva reinkarnacije, u različitim domenima. Ali za vas to nije opcija, jer vi ste ovde zbog Dafe i njenog velikog poduhvata. Zato ćete se kajati ako ne postupate dobro. Posebno želim da podsetim naše Dafa učenike veterane da ne popuštaju. Vi ste prošli kroz mnoge duge, iscrpljujuće godine, da biste došli do ovog dana, i to zbilja nije bilo lako! Zar to ne umete da cenite? Čak i ja vas cenim! Čak i Bogovi vas cene! (Učenici srdačno aplaudiraju) Utoliko pre vi sami treba da cenite sebe.

To je sve za danas. Odgovoriću vam na neka pitanja koja su reprezentativna u odnosu na ono što ljudi žele da pitaju. (Učenici srdačno aplaudiraju.) Možete odmah proslediti papire. Hvala vam. (Svi prisutno ponovo aplaudiraju.)

Učenik: Pozdrav, Učitelju! Naši mediji su dali analizu toga kako je komunizam obmanuo i zavarao svet, a takođe, mi podržavamo povratak tradiciji i čestitosti. Ali nekim od naših praktikanata ovo je zbilja teško da prihvate, pošto su pod velikim uticajem izopačenog razmišljanja na Zapadu, koje postoji poslednjih godina. Nekima od naših praktikanata je i dalje teško da to usvoje. Kako da im pomognemo da što pre promene mišljenje?

Učitelj: Ovo nikako nije prosto pitanje, ali objasniću ga na fundamentalnom nivou. Tradicionalni načini su put koji su priredila božanstva, i oni mogu pomoći ljudima da se direktno vrate na nebo. Pošto ljudska bića imaju izuzetnu pozadinu, ona se na ovaj način mogu povezati sa božanskim. Pošto je ova šira sredina, kako sam ranije rekao, sredina za kultivaciju, osoba može dobiti spasenje čim se susretne s Dafom. Ali degenerisane stvari nisu deo tradicije i nikome neće pomoći da se poveže s božanskim. Kad razmišljanje osobe odbacuje božansko i čak ga ne ceni, niti veruje u njega, kako se ona može spasiti? I tu leži problem. Dužnost vas, učenika Dafe, je da pokušate da spasite sve živote. Pa zar pitanje o kom govorimo ne udara na nešto fundamentalno? Mislim da [ljudi kakve si pomenuo] nisu puno razmišljali o ovom.

Mi se ne uplićemo ni u kakve zemaljske političke stvari, ali apsolutno ne možemo lagati. Naši mediji ne smeju davati netačne izveštaje, kao što rade neki drugi, ili slediti druge u širenju neistina. Mi nikoga ne promovišemo, niti aktivno pokušavamo da damo pozitivne izveštaje o nekome, već pokušavamo da izveštavamo tačno. Učenici Dafe se trude da pomognu ljudima da idu u zdravom, pozitivnom smeru, zar ne? Naša namera je da spasimo ljude, pa mislim da ako se pojavi neko ko će pomoći da se zaustavi spirala po kojoj svet klizi na dole, onda je ta osoba nešto zbilja izuzetno! Ona nam zapravo pomaže. (Aplauz.) Neće li nam ona efektivno pomoći da spasimo ljude? Razmislite, mi ne bismo mogli da ih izbavimo ako bi oni nastavili da klize nizbrdo! Mislim da sada možete da vidite ideju.

Učenik: Nakon čitanja knjige „Kako avet komunizma vlada našim svetom“, uredničkog tima Devet komentara, koja razotkriva avet komunizma, postao sam zabrinut i osećam se nemoćan u situaciji gde se avet infiltrirala u svaki deo društva. (Učitelj: Jeste, naravno.) Želim da pitam Učitelja kako da se pomoću ispravnih misli očistimo od ovakvih predstava?

Učitelj: Vi to već činite dok učite Fa i sagledavate šta su vaše sopstvene predstave. Kad obični ljudi budu mogli da prepoznaju tu [avet], oni će je takođe odbaciti. Kad ljudi budu mogli da je prepoznaju, oni će znati kako na nju da reaguju, kao što bi učinilo svako ljudsko biće. I to je ono zbog čega mi širimo svesnost. Što se tiče uništenja [Partije], pa, to nije zadatak poveren učenicima Dafe. Mi se samo trudimo da spasimo ljude i kažemo im šta treba da učine.

Kad se neko zakleo da će posvetiti svoj život komunizmu, to je ozbiljna stvar, zbog onog kako stvari funkcionišu u kosmosu. Šta povlači davanje „zakletve“? Božanska bića beleže sve što osoba izgovori. Pa kad se neko zakune da će posvetiti svoj život zloj Komunističkoj Partiji, ona će preuzeti kontrolu nad njenim životom, kako možete pretpostaviti, i imaće moć da ga natera da čini ono što ona hoće. Ponekad, dok pokušavate da objasnite istinu ljudima, oni neće da čuju ni reč. Ali nije osoba sama ta koja vas odbacuje, već je to zla avet komunizma, koja se prikačila na telo osobe i nastupa umesto nje. To se može desiti jer avet komunizma ima moć nad tom osobom, i njen život je pod njenom komandom. Ali naši učenici Dafe imaju veliku mudrost, i postepeno su došli do shvatanja kako stvari funkcionišu. Oni najpre potaknu ljude da istupe iz Partije. Oni počnu objašnjenjem koliko je ona grozna, koje zle stvari je učinila, i kako je njena priroda zla. Onda ohrabre ljude da istupe iz nje. Kad na to pristanu, ti ljudi se više ne odupiru činjenicama koje im saopštite [o Falun Gongu]. Odakle ta promena? Jer oni nisu više pod kontrolom aveti. Kad bi avet pokušala da ih kontroliše, božanska bića bi je uništila. To onda objašnjava zašto stvari postanu bolje kad objašnjavate činjenice ljudima nakon što oni istupe iz Partije.

Mada avet vlada svetom, pozitivni bogovi zapravo takođe vode računa o stvarima. I pozitivni i negativni faktori i sile treba da koegzistiraju na ovom svetu. Pa kad se ljudska vrsta sve više i više menja na negativan način, i to postaje sve ozbiljnije, vaga preteže na tu stranu, pa ispada kao da avet vlada svetom. Zbog toga je situacija takva. Ali vaga će ponovo biti u ravnoteži jednom kad ljudi dođu do pozitivnih, vrlih misli i sagledaju šta je zlo.

Učenik: Ima nekih mladih učenika Dafe koji su uključeni u naše napore na promociji Shen Yun u našem radu s medijima, ali relativno mali broj se proaktivno priključuje drugim naporima koji se češće rade, kao što je širenje prakse i podizanje svesnosti. Šta možemo da učinimo da damo mladim učenicima više prilika da ojačaju?

Učitelj: Da vidimo, kako da kažem... Pa, to zapravo nije problem, jer u svakom području, i u svim našim projektima nam nedostaje ljudstvo, i svi oni angažuju naše mlade učenike Dafe, onda kad to mogu. Ako to mladi učenici žele, projekti će im ponuditi priliku. Shen Yun to radi – Shen Yun je pun mladih učenika Dafe.

Učenik: Neki praktikanti privatno govore da je ispravljanje ljudskog sveta od strane Fa blizu, i da je Fa-ispravljanje ušlo u novu fazu. Oni kažu da je ova faza drugačija od prethodne po tome što je ranije učenici Dafe trebalo da čine sve što mogu da razotkriju progon i objasne činjenice o Dafi, dok sada učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja treba da vode ljudski svet u...

Učitelj: Mada ovde igrate vodeće uloge, vi još uvek niste sposobni da vodite ovaj svet. Vi to ne možete u ovom času. Mi možemo da sagledamo stvari vrlo jasno i spasimo ljude, ali što se tiče upravljanja ovim svetom, zapravo čak ni u budućnosti mi nećemo želeti da se bavimo ljudskim stvarima. Biće drugih koji će se baviti tim stvarima. Sve što treba da vas zanima je spašavanje ljudi. Mene zanimaju samo srca ljudi.

Učenik: Prošle godine, kad u mom području prodaja karata za Shen Yun nije išla tako dobro, lokalni koordinator je kritikovao sve koordinatore naših Dafa projekata, rečima da nismo učinili sve što smo mogli da pomognemo promociju Shen Yun. A ove godine, kad je Shen Yun završio sa predstavama kod nas, rekao je ljudima da je Učitelj rekao: „Od svih projekata za spašavanje ljudi, Shen Yun je najmoćniji.“ (Učitelj: Ja to jesam rekao.) Ja nemam sumnji da je tako, ali moje pitanje je da li svako od nas treba da ostavi projekat na kom radi da bi pomogao promociju Shen Yun?“

Učitelj: Čak ni svojevremeno kad je Shen Yun započeo, ja vam nisam rekao ništa slično. Čak ni u ranim danima promocije Shen Yun, kad je bilo dosta teško, ono što sam ja govorio je da treba da pomognu učenici Dafe koji nisu zauzeti – koji nisu zauzeti drugim projektima. Možda je u situaciji koju su opisao, taj koordinator postao uzrujan zbog loše prodaje karata. Pa u principu nema nekog velikog problema u onom što je izrekao. Ali bih hteo da kažem nešto našim učenicima koji nisu toliko zauzeti: uzimajući u obzir koliko je Shen Yun moćan u spašavanju ljudi – on ima moć da spasi hiljadu do dve hiljade ljudi samo na jednoj predstavi – zaista treba da zastanete i upitate se zašto ste ovde. Ali treba da da znate da je sve manje prilika da se pomogne.

Kad sam bio u Evropi, ja sam podelio s praktikantima tamo da sam se u startu nadao da će se svi uključiti, jer sam hteo da im dam šansu da u tom procesu uspostave moćnu vrlinu, da zaista izgrade svoje temelje u kultivaciji, i kroz to se uzdignu na više. Ali mnogi praktikanti nisu ozbiljno uzeli stvari koje sam izrekao. Do časa kad su shvatili koliko je ovo važno i kad su poželeli da se uključe, prodaja karata je već išla glatko bez njih; karte su prodavane samo reklamama i preko online medija. Više nije bilo prilika kad su poželeli da se uključe. Ali kultivacija je takva – ona nikog ne čeka.

Učenik: Deca nekih učenika Dafe su učila Fa i vežbala sa svojim roditeljima dok su bila mala, ali pošto roditelji nisu zaista umeli da dobro podižu mlade učenike Dafe i bili su zauzeti projektima koji podržavaju Dafu, oni nisu dobro vodili svoju decu da istinski shvate šta je kultivacija. Sada su ta deca odrasla i postala su deo društva, i u velikoj meri se više ne kultivišu. A morali su imati sudbinsku vezu s Dafom da bi se rodili u porodici učenika Dafe. Ima li još šanse za nas roditelje da ispravimo svoje greške u vaspitanju, sad kad se bliži kraj Fa-ispravljanja?

Učitelj: (Uzdiše)… To zbilja nije lako. Morate im reći šta je zapravo Dafa, kao što biste svakom drugom. Nemojte očekivati da vas saslušaju samo zato što su vam deca; nemojte misliti da će proći ono što kažete. Oni vas više neće slušati. Sada, kad im objašnjavate Dafu, morate zauzeti drugačiji pristup. Takva je situacija.

I ja sam iz prve ruke video ovu stvar. U ranim danima Shen Yun, većina vas nije imala dobro razumevanje šta je to, i brinuli ste se šta će u budućnosti biti s vašom decom [ako se priključe trupi], kad više ne budu plesali. Oni nisu shvatili da nije moj način da nekog upotrebljavam samo dok je koristan, i onda da svršim s njim. Morao sam misliti o budućoj dobrobiti te dece. Zato sam pokrenuo srednju školu, koledž i postdiplomski program. U početku, neki roditelji su imali otpor da pošalju svoju decu i rastanu se od njih. Nisu želeli da se rastanu od njih u doba kad su imali 12 ili 13 godina i dok su vrlo gipki, što je odlično doba da se razvije tehnika. Ali onda, kad su deca porasla do 14 ili 15, roditelji su otkrili da su ovi van kontrole, prkosni i svađalački raspoloženi, i više nisu mogli izaći na kraj s njima, pa su ih na brzinu poslali u našu školu (smeh). Ali u tom uzrastu, deca nisu bila toliko savitljiva i treninzi na Planini su im padali teško. Iz prve ruke sam video dosta toga.

Učenik: U Kini, neki obični ljudi proizvode Falun značke, a praktikanti u nekim krajevima ih kupuju u velikim količinama na internetu i distribuiraju među praktikantima. Imamo neslaganja povodom toga da li je ovo prihvatljivo.

Učitelj: Zapravo nema ničeg lošeg ako imate Falun značku. Ali, ako je to neki poslovni poduhvat, onda učenici Dafe ne treba da imaju ništa s tim, jer bi to bilo suviše rizično. Mada ne bi trebalo da bude problem ako su jednostavno hteli da naprave to i omoguće ljudima da dobiju značku Dafe po ceni koštanja. Međutim, ako je to u Kini, onda se mora povesti računa o sigurnosti. U ovom času praktikanti tamo ne mogu javno nositi Falun značke, jer će se na taj način odati zlim policajcima. Koja je onda moja preporuka? Izgleda da sada nije pravo vreme da se prave. Sem pitanja sigurnosti, s njima nema ničeg lošeg.

Učenik: U Kini, gde se progon još uvek dešava, često dobijamo interne informacije o tekućim aktivnostima jedinica Službe Javne bezbednosti i Unutrašnje sigurnosne zaštite. S jedne strane, bojim se da ako to ne podelim s drugima, oni neće znati da treba da ulože dodatne napore u slanje ispravnih misli i negiranje planova zla; ali s druge strane, bojim se da ako s ljudima podelim negativne informacije, onda će to uticati na njih i omesti ih da rade ono što treba da rade. Ponekad, kad podelim informacije s drugima, čini mi se da je neophodno dodati nekoliko reči, poput: „Nadam se da će svi biti oprezni, ali istovremeno treba da imamo ispravne misli i postupke, da negiramo progon, i radimo dobro ono što treba.“ Pitam se je li to u redu raditi?

Učitelj: Trebalo bi da je u redu. Učenici Dafe koji rade u Službi Javne bezbednosti znaju neke stvari, ali ponekad su suočeni s dilemom. Oni se brinu da ako obaveste druge o nečemu, to će prouzrokovati da ovi odu u krajnost, ali ako ništa ne kažu, to za rezultat može imati da ljudi ne paze na sigurnost koliko bi trebalo. Ovo su realne brige. Najbolje bi bilo ako biste svi mogli da ostanete razumni i pametni, i dobro radili šta treba i ne činili neprikladne stvari. Ali sa društvom tako komplikovanim i konfuznim, shvatam da to može biti teško.

Učenik: Neki praktikanti su stavili snimke Shen Yun predstava 2016, 2017 i 2018 na USB, i podelili ih s drugim praktikantima. Neki su ih podsetili na obaveštenje uredničkog odbora Minghui da to ne treba raditi, ali oni to i dalje rade kako im odgovara.

Učitelj: Razumljivo je da ljudi žele da vide Shen Yun. Ali treba voditi računa o sigurnosti. Ima još nešto što vam nije palo na pamet. Mi smo postigli puno stvari, i Fei Tian College i Shen Yun su postigli puno toga što je kalibra svetske klase. Ali mi to nismo stavili online, nismo to objavili na internetu. To je zato što je internet kao đavo. Tu postoje razne stvari, i to je najtrulije mesto – to je proizvod iskvarenog čovečanstva. Zašto bismo mi želeli da dodamo naše stvari u to? Zašto bismo želeli da stavimo naše stvari, koje su dobre, na to? Stalno ima praktikanata koji stavljaju stvari Shen Yuna, ili druge naše stvari, online. Naravno, sajtovi Shen Yuna i Fei Tiana daju neke informacije o njima, ali to se čini s ciljem i na liniji je s normalnom poslovnom praksom. Ako vidite kako zlo govori loše stvari o nama na internetu, samo dajte sve od sebe da ga ignorišete, naravno. Nestaće ako ne obraćate pažnju. Što mu više pažnje pridate, više će se hraniti time.

Ako ne pazite i stavljate na internet audio ili video snimke Shen Yuna i slično, drugi ljudi će moći da im pristupe na internetu. Imajte na umu da su mnoge stvari Shen Yuna, uključujući muziku Shen Yuna, nebeske. Kad bi im bilo ko mogao pristupiti na internetu i iskoristiti ih da napadne Dafu, ili iskoristiti ih za najdegenerisanije stvari u ljudskom društvu, kako biste se osećali? Vi biste bili ti koji su to omogućili. Zato ja ne želim da te naše dobre stvari budu stavljene online. One su predviđene da čovečanstvu daju budućnost.

Učenik: Šta učiniti u ovom času povodom izazova u koordinaciji stvari u Kini na širokoj osnovi? Je li u redu da se neko odredi da bude „glavni koordinator“ grada na nivou prefekture, da bi on. tj. ona posle nadzirali stvari za okruge u toj oblasti? Neki ljudi osećaju da ako se manje oblasti ne koordiniraju na ovaj način, to onda znači da nismo postali „jedno telo“.

Učitelj: Ne, to se ne sme raditi. Želim da bude jasno da se to zbilja ne sme raditi, čak i ako je vaša namera dobra. Sasvim sam svestan da postoje ograničenja povodom onog što ljudi fizički mogu da izdrže kad su podvrgnuti progonu. Kad ste psihički u tački pucanja, ili čak ne možete da mislite kako treba, a brutalna tortura se i dalje nastavlja, mogli biste popustiti i razotkriti stvari koje ne bi trebalo razotkrivati. Ali na kraju ne treba po tome suditi o vama. Mi ćemo razumeti da se u tom slučaju niste dobro poneli jer jednostavno niste mogli da izdržite, ili niste bili pri sebi. A pošto vaš put kultivacije nije završen, možda pred vama leži još prilika. Međutim, bilo bi ozbiljno ako biste loše postupili po pitanju stvari o kojima upravo raspravljamo. Stvari bi bile teže ako bi vaš neuspeh doveo do smrti drugih učenika Dafe. Zbog toga vam govorim da ne radite ovakve stvari.

Minghui.org pruža učenicima Dafe platformu za razmenu iskustava i ideja, dok istovremeno nudi ne-praktikantima prozor u naš svet. Pa putem sajta možete podeliti sve ideje koje imate. Ali koordinacija stvari na širokoj osnovi, u ovom času nije nešto što treba da se radi [u Kini]. Zbilja treba da mislite na bezbednost svih.

Učenik: Poslednjih godina, brojni praktikanti u našoj oblasti su preminuli, uključujući one koji su igrali krupne uloge u koordinaciji. Neke živote odnela je karma-bolest, mada istinski nisu hteli da joj se predaju. Opšte je verovanje da su postojali neki faktori na delu, koji su to učinili neizbežnim.

Učitelj: Kako sam malopre pomenuo, razlog zašto su neki ljudi naterani da izgube život je da bi to ostali videli – to je bilo namenjeno njihovoj kultivaciji. Tako su stare sile priredile. Nije to zato što nisu bili dobri. Ali bilo je slučajeva gde je osoba popustila u svojoj kultivaciji, i to su pouke za nas. Takođe je bilo situacija da je osoba podvrgnuta progonu, i osećala se bespomoćno i nije mogla da shvati gde leže njeni problemi.

Svaki učenik Dafe ima želju da postane istinski kultivator, neko ko je postojan i solidan u svojoj kultivaciji dok putuje putem prema božanstvenosti. Ali za neke praktikante to je samo želja, i njihov um ne može da dostigne taj domen, tj. taj nivo. Oni možda misle u sebi: „Ja prkosim progonu starih sila.“ Ali njihov um nije dostigao taj domen, tj. nivo, i oni to ne mogu izvesti; pa njihove ispravne misli nisu dovoljno čvrste. Ponekad vas stare sile posmatraju da vide da li se na kraju možete pokolebati pa vam one prave probleme na osnovu vaših misli. Ako se pokolebate, onda su oni uspeli. Zato mislim da u ovim okolnostima, kad novi praktikanti ili oni koji dugo vremena nisu uspeli da napreduju u kultivaciji, ako imaju problem s karma bolešću je bolje da odu kod lekara. U redu je ako oni odu u bolnicu. To će se smatrati samo za jednu epizodu na njihovom putu kultivacije. Ali ja mislim da ovo nije pitanje kod praktikanata koji su solidni u svojoj kultivaciji, imaju jake ispravne misli, i znaju šta treba da čine.

Stare sile koriste ovu situaciju da nanesu štetu. Možda ćete biti šokirani ovim što sam malopre rekao. Ali ja sam to rekao zbog toga što stare sile koriste ovu situaciju da progone naše praktikante. Kad stare sile koriste ovo... Kao što sam ranije rekao, zli, niski entiteti – a to uključuje niske nivoe starih sila – su zbilja opaki. Oni ne žele da vi uspete u kultivaciji i žele da vas progone do smrti. Bića na visokim nivoima, istovremeno, vide progon kao nešto što se može upotrebiti da očvrsnete. Znači da ovo ima više slojeva. Bića na niskim ravnima, to će reći ona na najnižoj ravni, koja su sposobna da progone tela učenika Dafe, pokušavaju da vas ometu. Naravno, na delu su svakojaki ciljevi. Stvari nisu uvek kako ih zamišljate, gde božanska bića ili ja možemo da se pobrinemo za sve vaše. Neki od razloga su suviše komplikovani za objasniti. Zato novi praktikanti, ili oni koji znaju da duže vreme nisu napredovali i kultivišu se sporadično, ako iskusite probleme, idite da posetite lekara.

Ranije, dok sam pričao o tome da za učenike Dafe nije u redu da idu u bolnicu, pominjao sam da božanstva, ili sveti ljudi, poput onih koji su se kultivisali u planinama stotinama ili hiljadama godina, nikad ne bi otišli u bolnicu. Nije li tako? Mnogo je verovatnije da će lekari iz bolnice potražiti njih kad se razbole. (Smeh i aplauz.) To je ideja. Zato svi moraju biti bistre glave.

Učenik: Neki praktikanti su vrlo bogati, ali ne koriste svoj novac da pomognu spašavanju ljudi. Radi li se samo o tome da oni nisu marljivi u svojoj kultivaciji, ili čine ozbiljnu grešku?

Učitelj: Nemojte se fokusirati na ovakve stvari. Među bogatima naravno da ima učenika Dafe, pošto se učenici daju naći u svakoj društvenoj klasi. Da li je osoba bogata ili ne, nema veze s tim da li pogrešno postupa. Nekim ljudima je namenjeno da budu bogati, ali oni nisu sasvim marljivi u kultivaciji; a ima i onih koji su bogati, ali jesu marljivi. To je pitanje toga kako se kultivišu, i nema veze s njihovim novčanikom (smeh). I nije slučaj da je ispravno samo ako nam oni doniraju novac. Problem je ako vaši projekti nisu profitabilni i večito se oslanjaju na priloge praktikanata. Neki ljudi su brzi u trošenju novca i čak ga troše ekstravagantno i slabo obraćaju pažnju na finansijska ograničenja, ili čiji novac troše.

Mnogi projekti učenika Dafe imaju nedovoljno novca. To je zato što stare sile čekaju da vide možete li uspeti pod tako teškim okolnostima. One smatraju da je to vaša kultivacija, vaša moćna vrlina i da je to izuzetno – i tek tada će vam odobravati. Kad biste mogli da imate sve što vam je potrebno, bilo da je to ljudstvo ili finansije, vau, njima bi to zbilja izgledalo kao da je učenicima Dafe suviše lako, kao da je spašavanje ljudi skoro ništa. [Mogli bi reći] „O, znači hoćete da zaobiđete internet blokadu? Sve što treba da uradite je da postavite satelit [i emitujete program tamo].” (Smeh.) Mogli biste da uradite sve što biste poželeli. Da li u tom slučaju mislite da bi stare sile priznale ono što ste postigli? Zato je naše putovanje tako teško. Stare sile smatraju da je pravedno samo ako sa ovim svetom od preko 7 milijardi treba da se suočite s ograničenjima – finansijski, materijalno i u ljudstvu. Oni misle da bi u suprotnom učenici Dafe bili previše moćni. U svakom slučaju, neke stvari između mene i starih sila treba kasnije raščistiti. Za sada je ovo ono kako moramo raditi stvari, i treba dobro da ih radimo.

Učenik: Postoji nešto što me povremeno zbunjuje. Kad doživim karma-bolest ili teškoću, da li je to nastalo usled mešanja starih sila ili zbog toga što se moja sopstvena karma eliminiše? Gledanjem unutar sam uspela da sagledam mnoge nedostatke s moje strane. Ali ako se teškoća razvlači, htela bih da pitam, šta još mogu da učinim da se otrgnem od toga?

Učitelj: Ja sam rekao da nema čega da se plašite ako imate Dafu. Ali neki ljudi uzimaju da ovo znači da ničeg ne treba da se plaše ako imaju knjigu Dafe. Neko je u ranim danima izašao posred ulice s Dafa knjigom u ruci, gde je saobraćaj bio vrlo gust i brz, vičući: „Ja sam učenik Dafe i niko me ne može pregaziti!“ Samo kad zaista učiš i apsorbuješ Dafu, onda zaista „imaš Dafu“. Ako je zaista slediš i radiš na sebi i postao si pravi učenik, onda zaista „imaš Dafu“ i nemaš se čega bojati. Ovo je jedan aspekat stvari.

Takođe, kao što sam upravo rekao, stare sile love nedostatke učenika Dafe i to je drugi aspekat. I još jedan razlog je nemogućnost da se pronađu sopstvene vezanosti. Ali ono što je uključeno nije uvek tako jednostavno, naravno; postoje desetine miliona mogućih razloga. Stvari su dosta komplikovane. Neki praktikanti ponovo dožive iste teškoće s vremena na vreme jer imaju veliku količinu karme. Kao što sam ranije objasnio, postoje tri kategorije učenika Dafe. Ali čak i ako imaš puno karme, možeš prebroditi svaku teškoću dok god imaš ispravne misli. Mada, karma se zaista mora eliminisati pa će se možda dešavati nešto što izgleda kao ponavljanje. Ako se to desi, jednostavno to tretiraj kao test, kao nešto kroz šta se treba kultivisati. Održavaj pozitivne i jake misli, i ponovo ćeš to prebroditi. Kultivacija ne preuzima samo jedan oblik. Situacija svake osobe je jedinstvena. Ali jedno bih hteo da znate: sada kad imate Dafu sa sobom, dobili ste Fa i vaš život pripada Velikom putu, pa treba da hrlite napred bez ikakvih sumnji, s ispravnim mislima i postupcima, i činite stvari onako kako sam vas učio. Ali ako osećate da se niste dobro kultivisali, ne zadovoljavate standard, i ne možete da izađete na kraj sa [fizičkom teškoćom s kojom ste suočeni], onda idite kod lekara, a u budućnosti pošto budete uznapredovali u kultivaciji, bićete bolji. Ali nemojte uzimati moje reči kao opravdanje da popustite.

Učenik: Da bi povećali saobraćaj na internetu, naši mediji izgleda da smišljaju naslove koji su sve manje jasni.

Učitelj: Zapravo, ovo je tačno. Ponekad kad čitam naslove u vašim novinama, zbilja ne mogu da shvatim na šta ciljaju, i ponekad naslov za pozitivnu priču ima negativan ugao gledanja. Isto je sa online izdanjem. Zato ovo treba ozbiljno da shvatite. Treba da pišete u skladu sa tradicionalnim konvencijama kineskog jezika i normama za standardni mandarinski. Ne treba da koristite gramatiku koju koriste Kinezi koji žive u jugoistočnoj Aziji, zar ne? (Smeh.) Tamo kineski nije glavni jezik, pa je razumljivo da ga oni drugačije koriste. Ali vi ste medij na kineskom jeziku koji je namenjen čitaocima u svim kineskim zajednicama, pa treba da vodite računa da vaši naslovi ne obmanjuju i ne zbunjuju.

Učenik: … i da bi povećali vreme koje ljudi provode na web stranicama, oni pišu članke koji ne otkrivaju ključne tačke ili delove, što dalje skreće od konvencija standardnog novinarstva. Jesam li u pravu kad mislim da će ovo nauditi profesionalnom ugledu našeg medija i njegovom kredibilitetu? I za uzvrat će uticati na našu moć da spasimo ljude? Je li to zapravo u suprotnosti s onim što nas Fa uči?

Učitelj: Možda si u pravu. Sad, kad ovo kažem, možda kod nas ima novinara koji nisu toliko kvalifikovani, i drugih na koje utiče moderan način razmišljanja i kultura, i rade te stvari nenamerno. To je kao ono što rade ljudi u Kini. Ranije su voditelji uvek govorili standardni mandarinski, ali sada vole da pomešaju malo kantonskog, inače... U svakom slučaju, oni to rade namerno pošto ljudi smatraju da je to u skladu s trendom, posebno mladi ljudi. Ali ono što mi pokušavamo da radimo je da vratimo ljude tradicionalnoj kulturi. To ne zaboravite.

Učenik: Imam misaonu karmu koja je nepoštovanje prema Učitelju i ne mogu da je odagnam. Pravi mi puno problema, i čini mi se da ne zaslužujem sve što je Učitelj učinio za mene.

Učitelj: Pokušavaš da je odagnaš, pa time postupaš vrlo dobro. Sasvim je verovatno da te divlje misli nisu iz tvog uma. Takođe je moguće da je reakcija protiv Dafe predstava koju si oformio od rođenja, jer sve je živo, i one bi se mogle odupirati. Samo se trudi da ih odagnaš. Ispravno postupaš ako nastavljaš da ih odagnavaš. Proces odagnavanja je proces kultivacije i ti jačaš svoju volju dok to radiš. Nemoj se brinuti. Svaki put kad doživiš ovako nešto, možeš smatrati da to nisi ti i podsetiti sebe da treba da se ponašaš kao što treba učenik Dafe; uči Fa kad treba i čini sve šta treba bez obzira na to. Ne dopusti da to pretegne. Učitelj je svestan kroz šta prolaziš.

Učenik: U Kini postoji praktikant koji je dobio femoralnu nekrozu u nozi, i nije se oporavio. Rezultat je da hramlje, ali on svaki dan izlazi da objašnjava činjenice.

Učitelj: Postoji nekoliko situacija na koje treba da mislite, kao učenici Dafe. Jedna je kad niste bili dobri, ali osećate da treba da iskoristite vreme. Taj praktikant verovatno misli: „Nekroza? Kako se tako nešto može desiti učeniku Dafe? Mora da nisam bio dobar. Bolje da iskoristim vreme i izađem napolje.“ I on izlazi. Ako je to slučaj, pa ja bih rekao da za sada možeš raditi neke druge stvari i sačekati dok se ne oporaviš pre nego što nastaviš da izlaziš napolje da lično objašnjavaš činjenice. Inače, ljudi bi te mogli upitati: „Zašto hramlješ? (Smeh) A ti ne bi mogao da objasniš, zar ne? Druga situacija za koju sam čuo je da učenici koji imaju test karma-bolesti idu pred kineski konzulat ili ambasadu [da se priključe ostalim praktikantima ispred]. Ali ako ih agenti fotografišu i upotrebe ovo u propagandi protiv nas, onda nije vredelo ići tamo, zar ne? Oni će upotrebiti te slike u Kini da nas opanjkaju, oni će vas ismejati. Za sada ipak možeš biti dobar u drugim stvarima, što je ništa manje dragoceno.

Učenik: Pozdrav, Učitelju. Usled dugotrajne smetnje, moj put kultivacije je pun teškoća i bola. Često imam vizije Satane, i verujem da smetnje s kojima se suočavam u velikoj meri dolaze od Satane. Želim da pitam Učitelja koja je veza između starih sila i Satane.

Učitelj: Ovaj kosmos je stari kosmos, i on se degenerisao, kao što znate. Ali čak i pored toga, načini postojanja u starom kosmosu su nešto na šta su životi navikli, od toga kako žive svoj život, do njihovih navika, čak do svega što je u vezi kulture koju su preneli bogovi. Pa kad neko želi da obnovi sve to u ovom Fa-ispravljanju, ili čak da ukloni sve što je ispod standarda i učini sve dobrim [neka stara bića] neće biti voljna da vide te stvari kako odlaze. Pa oni pokušavaju da se mešaju u Fa-ispravljanje i promene ga u ono što bi oni želeli. A možete zamisliti šta se dešava kad na taj način razmišlja više od jednog ili dva bića. I tu ima mnogo više od onog što sam opisao. Smetnja postoji u mnogim važnim pitanjima i dešavanjima, i to je delo starih sila. One su uspostavile sistem stvari na nekim nivoima, vrlo sveobuhvatan, i okupili su se i nametnuli ga, koristeći promene učinjene tokom Dafinog Fa-ispravljanja! Oni su izašli sa sopstvenim skupom stvari, pod obrazloženjem da pomažu da se spasi stari kosmos i pomogne meni u Fa-ispravljanju. To je ono što ih čini „starim silama“, kako ja to kažem.

Nema direktne veze između njih i Satane. Oni koriste zle stvari poput Satane i komunističke Crvene zveri, kao i grozna bića iz bilo kog domena, da bi očvrsli učenike Dafe. Groznim bićima predstavlja zadovoljstvo da naude učenicima Dafe i nemilosrdno ih progone, nadajući se da ovi neće uspeti u svojoj kultivaciji. To je njihova namera. Dok ona to mogu da čine, ona su svesna da će biti uništena ako u tome preteraju, pa su oprezna da ne prekorače svoje granice; ona moraju opravdati ono što čine. Ali njihov motiv je zlo – da čine zlo. Namera starih sila, s druge strane je da se u Fa-ispravljanju postigne njihov cilj. To je ono što ih pogoni. Pa progon s kojim smo danas suočeni jeste rezultat stvari koje su oni priredili.

Sve je zapravo vrlo jednostavno. Znate, to je kao kad treba pomesti sobu koja dugo nije čišćena, da ne bi bila prljava. Ali kako god je metlali, to će podići prašinu, a prašina iritira. Ako ništa drugo, metenje je zamorno i pomalo gnjavaža. Ili recimo da je kuća u lošem stanju, pa je onda morate popraviti, što je vrlo zamorno. A pri tom se čak možete povrediti, na primer dobiti ogrebotine ili modrice, ili neku vrstu povrede, ili nešto može pasti na vas. Zamorno je i zahtevno. Ali da je to nova kuća, ne bi bilo nijedne od tih nevolja. Šta god da se čini, neke teškoće ili nevolje će to pratiti. Pa ne raditi stvari znači nemati nevolje, dok raditi stvari znači imati ih. Tako to ide. I zato neki bogovi saosećaju sa mnom i kažu: „Ti si jedini koji je spreman da se bavi ovim.“ (Smeh i aplauz.)

Učenik: Puno je novih praktikanata iz Kine koji su preuzeli Dafu da bi mogli ostati u inostranstvu, i među njima ima različitih načina razmišljanja. Neki su istinski ušli u praksu, dok neki još uvek nisu istupili iz tri glavne komunističke organizacije, i ne shvataju istinu čak ni posle godine ili dve učenja Fa. Nekolicina njih ogovara i kleveta praktikante iza njihovih leđa. Koordinatori vole da podrže njihovo uključivanje u naše aktivnosti i inicijative, i oni veruju da će ti novi praktikanti imati koristi od učenja Fa, čemu vodi njihovo priključivanje, u kojoj god meri. A ponekad oni pomažu tim ljudima kod procedure za imigraciju, dajući pismene garancije za njih. Znam da tim ljudima zaista nije bilo lako da žive pod zlom Partijom u Kini. Želim da znam kako da postupamo u slučajevima poput ovih? Kako da im pomognemo?

Učitelj: Kako im pomoći? Najpre morate videti da li je ta osoba praktikant. Ako nije, ako nije istinski počela da vežba, i to radi samo da bi dobila legalan status, onda ne bi trebalo da se mešamo jer to bi bilo kršenje američkih zakona o imigraciji, zar ne? To je jedna stvar. Druga je, vi biste mogli misliti da pomaganjem toj osobi vi je spašavate, ali ako se ona ne kultiviše, onda vam čak neće biti zahvalna na vašoj dobroti. Da li shvatate za šta su sposobni ljudi u Kini? Oni idu tako daleko da varaju svoje sopstvene roditelje i porodicu, i čak potežu nož ili pištolj na njih. Toliko su loši ljudi postali. Nemojte ih smatrati svetima, ili tako nešto. Ako se ne kultivišu, onda su samo obični ljudi. Možete ih smatrati praktikantima samo ako se istinski kultivišu i zaista su preuzeli našu praksu.

Učenik: Ja sam praktikant iz Evrope. Shvatio sam da me moje vezanosti kontrolišu svakodnevno i ne mogu da se odvojim od svog kompjutera i mobilnog telefona. Gubim dosta vremena na tome. Pokušao sam da se oslobodim toga, ali mi nije uspelo. Da li bi milostivi Učitelj, molim vas, mogao da mi kaže šta da radim da ojačam svoju volju i oslobodim se ove vezanosti?

Učitelj: Kupi mobilni telefon koji nema internet. (Smeh i aplauz.) Gde postoji volja, postoji i način. Jeste li znali da mnogi mladi učenici na Planini imaju jednostavan telefon bez interneta, tako da ne može da im smeta.

Učenik: Neki praktikanti odu u Kinu na godinu dana ili slično, a kad se vrate oni učestvuju u našim događajima, uključujući Fa konferencije. Ali oni nisu pretrpeli nikakav progon boraveći u Kini. Kako da se postavimo u takvoj situaciji?

Učitelj: O tome vredi razmisliti. Znate kako se telefoni mogu pratiti... Ja vam mogu reći da svaki telefon koji nosimo sa sobom može da posluži kao prislušni uređaj. KPK sedi tamo i sluša čak i vaše obične razgovore, oni sve jasno čuju. Mobilni telefon svakog učenika Dafe se prisluškuje. Pa kako onda neko može da pomisli da biste mogli proći neprimećeni? Mobilni telefoni se vrlo lako prate. Čim nekog pozoveš, oni će dobiti taj broj i onda će početi da prisluškuju i taj broj. Vrlo je retko, ako ne i nemoguće, da oni nekog ne identifikuju. Oni će znati za tebe čim učestvuješ u javnoj aktivnosti. Pa mislim da definitivno postoji neki problem ako neko može da se vrati u Kinu i ništa mu se ne desi, i prođe glatko.

Učenik: Želim da pitam, prodaja karata za Shen Yun je ušla u novu fazu kad je potreban samo mali broj ljudi? Ali šta ako u nekoj zemlji Shen Yun prvi put nastupa i...

Učitelj: Naravno, ako je prvi put, to zahteva da se svi potrude svim srcem. Dejstvo Shen Yuna… Ranije sam rekao: Jednom kad Shen Yun bude uspeo u Njujorku, biće uspešan širom SAD; a jednom kad uspe u SAD, biće uspešan širom sveta. I to je ono što se desilo – sada ga priznaje ceo svet. Gde god u Evropi da je gostovao Shen Yun, ljudi su čuli za njega i znaju za njega i govore dobre stvari o njemu jer svi znaju da je odličan. To je ono kako stvari danas stoje. Mislim da oni delovi Evrope koji nisu uložili puno napora u promociju Shen Yuna zaista to treba da shvate ozbiljnije. To su mesta koja su bila pomalo pasivna po pitanju objašnjavanja činjenica i spašavanja ljudi. A Shen Yun je prava sila u spašavanju ljudi i [imati predstavu Shen Yuna] vam pomaže da postignete iste ciljeve u vašem području. Međutim, vi ste bili pasivni u tom pogledu. Ali koji god da su razlozi, da ste mogli da budete malo više istrajni u vezi s tim i pristupali stvarima kao praktikanti iz SAD, u Evropi bi danas Shen Yun bio još više tražen i bio bi posećeniji nego u Americi.

KPK koristi specijalne agente da pokuša da utiče ili omete potencijalne dvorane, oni im prete i pokušavaju da ih podmite. Oni su čak pozivali direktore nekih dvorana u Kinu [da bi pokušali da ih potkupe]. Nema ničeg što oni neće pokušati. Ali naši učenici Dafe sve ovo istrajno prevazilaze. U slučajevima kad je zla Partija zaista potkupila ljude, naši praktikanti su podigli ovaj problem na više instance. Kao što znate, članovi odbora i viši rukovodioci su obično ljudi iz više klase. Oni su ciljna publika naših predstava, pa je tipično da su nas oni videli. Kad saznaju [da direktor diskriminiše Shen Yun], oni nam aktivno pomažu. [Oni se možda konfrontiraju direktoru, rečima poput:] „Kome ćete pobogu dati salu ako ne Shen Yunu?“ Neki direktori su morali da se povinuju, dok su neki nastavili da se odupiru. U jednoj epizodi, direktor dvorane u Los Anđelesu nas je odbijao godinu dana, i jednostavno nije dopuštao da zakupimo dvoranu. On je ovo činio pošto ga je kineski konzulat podmitio putovanjem u Kinu. Mi smo se obratili višim rukovodiocima, i mada nama nisu rekli ništa u vezi s tim, oni su ga u tišini otpustili. Posle nas je dvorana pozvala— iako u tom trenutku mi to nismo tražili od njih, oni su sami preuzeli inicijativu da nas pozovu i vide da li bismo nastupali kod njih. Da se bord direktora nije izjasnio i rekao menadžmentu da moraju dati salu Shen Yunu, oni to definitivno ne bi učinili, jer ostatak osoblja je i dalje bio pod uticajem otpuštenog direktora. Pa kad je Shen Yun stigao tamo, oni su bili vrlo kooperativni, mada nisu pokazivali puno entuzijazma. Naravno, to se postepeno popravilo. Ovo je samo jedan primer.

Ako konzulat ili ambasada zle Partije zastraši pojedinca, onda idite i objasnite mu činjenice, neka bude svestan koliko je Partija zla, i ispričajte kako su ostale dvorane rešile ovu situaciju i šta su učinile. Ako im ovo ispričate, trebalo bi da možete da raščistite stvar. Moja poenta je da treba da uložite toliko napora. U nekim slučajevima, praktikanti odustanu čim naiđu na neravninu na putu. Ali to ne ide. Kako ćete prevazići teškoće ako nemate istrajnost? Vi spašavate ljude pa morate učiniti sve što možete da ih spasite, da ih izbavite. Na ovom svetu postoje mnoge restrikcije kroz koje ćete možda morati da se probijete, dok se i dalje pridržavate zakona i ponašate se prikladno i ljubazno. Idite i obavite posao. Spašavanje ljudi dolazi sa izazovima, i to je njegova priroda. Stare sile na to ne bi pristale kad bi bilo dovoljno otići u dvoranu, a oni se tamo začas složili sa svim što tražite i rekli: „Naravno, dođite da igrate ovde.“ U SAD smo već prošli kroz te izazove. Postoje godišnje konferencije kojima prisustvuju rukovodioci dvorana, i glas o pokušajima KPK da utiču na ljude se proširio. Ljudi govore o tome i sada su svesni toga. U Evropi, [treba da uradite] isto.

Naravno, ne pokušavajte da ovo rešite sami. Sve što radite mora biti koordinisani napor. Popričajte s koordinatorima i dođite do dogovora kako raditi stvari. Jednom kad detaljno popričate o tome, idite i uradite to. Ne pokušavajte da sami delujete i ne dopustite sebi da pokvarite stvar. Imali smo neke ljude koji ni inače nisu sasvim razumni, i oni su impulsivno izrekli svakojake lude stvari [rukovodstvu dvorane], poput. „Za ovo će vas stići kazna“, ili „Shen Yun je božanski.“ Svašta je rečeno. Nema šanse da ljudi na ljudskom nivou prihvate ovakve primedbe. Efekat će biti loš, suprotno nameri.

Učenik: Pozdrav, Učitelju. Usled dugotrajne smetnje, moj put kultivacije je pun teškoća i bola. Često imam vizije Satane, i...

Učitelj: Ovo sam već pročitao. Vizije Satane... U ovakvom scenariju treba samo da to odagnaš na pozitivan način. A ako stvari zbilja postanu loše, možeš me pozvati. Ako se pojavi samo prikaza, možeš joj se nasmejati. Možeš slati ispravne misli da je se oslobodiš, a ona neće ništa moći da učini da se odupre. Učenici Dafe imaju neke moći, i tvoja moć ga znatno prevazilazi. Satana, kao što možda pretpostavljate, je demon unutar Tri domena, demon s ovog sveta. To je strašno nizak nivo. Prosečnim, običnim ljudima on izgleda zastrašujuće. Ali naspram božanskih bića, on je nebrojeno puta sićušniji od prašine. Ako možeš slati ispravne misli i to zbilja činiš snažno, ti ćeš ga zastrašiti i oterati. Neki demoni uspevaju da naude našim učenicima Dafe jer ih učenici ne mogu videti, pa učenici misle da su nemoćni da preokrenu stvari. Ti demoni koriste ovu činjenicu.

Učenik: Da li će nečiji pogled na postojeću političku situaciju u Americi i to koju partiju podržava uticati na njegovu budućnost? Kad širimo svest kod ljudi da li treba da pričamo o tome kako je Partija izvršila uticaj na Ameriku i kako neka politička partija zastupa komunističke ideje?

Učitelj: Mi ne zalazimo u politička pitanja. Mi svakoga moramo spasiti, bez obzira na njegovu političku pripadnost. Mi nemamo stav u političkim pitanjima. Nije li to slučaj? Radi se o principima, a ne o tome ko je to. Mi osuđujemo avet zle komunističke partije, a ne konkretne ljude. Vi ste ovde da biste spasili ljude. Vi apsolutno nemate zašto da se mešate u politička neslaganja između partija. Zapravo, ni naši mediji se ne upliću u to; oni jednostavno pokušavaju da daju tačne izveštaje o pozitivnom razvoju, to je sve. Oni nikad jasno nisu rekli da podržavaju neku konkretnu osobu, nisu zauzimali strane, ili pokušavali da promovišu nekog svojim novinarstvom. To nije nešto što oni rade. Oni samo izveštavaju o stvarima na konstruktivan način – konstruktivno izveštavaju o činjenicama. Medijima učenika Dafe ne bi pristajalo da daju netačne izveštaje, zar ne? Ne možete razviti predstave samo zato što se naši mediji razlikuju od onih medija koji lažu, zar ne? Seti se da si kultivator; kako te mogu pogoniti osećanja, vezanosti i čak negativni faktori, toliko da postaneš nerazuman?

Učenik: Neki učenici Dafe veruju da ako najpre pogledamo u sebe dok prolazimo kroz teškoću, mi sledimo stare sile, i da umesto toga najpre treba da šaljemo ispravne misli.

Učitelj: (Uzdah) Ono što ja obično kažem je da najpre treba da pogledate unutar uvek kad naiđete na nevolju i vidite postoji li problem s vaše strane, i odmah ga ispravite ako je to slučaj. Slanje ispravnih misli je nešto što radite onda kad ste sigurni da neka zla sila pravi smetnje. Potrebno je da budete sigurni da je to u pitanju, pre nego što pošaljete ispravne misli. Slanje ispravnih misli nije nešto što treba raditi sa svakom pojedinom stvari s kojom se sretnete. Ako ste učinili nešto loše i onda šaljete ispravne misli, ako tvoje ispravne misli zaista imaju dejstvo, one će na kraju kazniti tebe.

Učenik: Šta treba da radi kineski praktikant koji živi u inostranstvu, ako neke vreme nije mogao da se vrati u Kinu, dok njegova porodica istovremeno ne može da iz Kine da ode u inostranstvo?

Učitelj: Teško je biti razdvojen od svojih voljenih, i ja vidim da te to muči. Ali pošto se kultivišeš, šta možeš? Kultiviši se. Ako mene pitaš, savetovao bih da se fokusiraš na kultivaciju. Zvuči li ti to smisleno? Oni kojima je namenjeno da se sretnu, srešće se. Kad se jednog dana učenici Dafe javno i vrlo dostojanstveno vrate u Kinu, kao heroji koji su spasili svet, uživaćete ogromnu čast. (Aplauz.) Ali ako sada krišom odeš, a oni te otkriju i zaključaju te u malenu sobu, ti ćeš im sve ispričati. (Učenici se smeju) To ne zvuči baš primamljivo.

Učenik: U Kini, video-rekorderi su prošlost, a praktikanti i dalje drže kod kuće video trake iz ranih dana, dok je Učitelj predavao Fa. Želim da pitam Učitelja da li i dalje da ih čuvamo, ili ih treba spaliti?

Učitelj: Možete ih spaliti ako je rizično čuvati ih. Ali kao učenici Dafe, treba da znate (pokazuje na srce) šta radite. Ako ne misliš da učiniš bilo šta štetno po Dafu, onda je to u redu uraditi. Rekao sam drugim praktikantima da to mogu da urade.

Učenik: U svojoj kultivaciji, često nađem da sam puna ozlojeđenosti. To je vezanost koje mi je zaista teško da se oslobodim.

Učitelj: Kad osoba nedri ozlojeđenost, to je zato što je navikla da čuje prijatne stvari i da stvari dobro idu. A kad stvari ne idu na taj način, ona je ozlojeđena. Ne možete biti takvi, ako malo razmislite. Ne možete na taj način pristupati kultivaciji, zar ne? Uvek sam vas učio da praktikant treba da gleda na stvari suprotno od toga kako ljudi normalno to rade. Kad stvari idu loše po vas, treba da ih sagledate kao nešto dobro, i razumete da to treba da vam pomogne da se uzdignete. [Treba da mislite] „Moram ovo rešiti na pravi način. Ovo je test u kom se treba kultivisati, još jedan test.“ A kad ti stvari idu dobro, treba da se podsetiš: „Ne smem biti previše srećan. Kad je sve dobro, tada ne mogu da se popravljam i lako bih mogao skliznuti nazad.“ Da bi se kultivisao, moraš stvari gledati obrnuto. Ali ako uvek odguruješ i odbacuješ teškoće i neprijatne stvari koje se nađu na tvom putu, onda odbijaš da se kultivišeš kroz testove i odbijaš šanse da napreduješ, zar ne? Progon s kojim se suočavamo je nešto drugo, naravno.

Učenik: Da li praktikanti izvan Kine treba da ulože više napora da Epoch Times na engleskom postane uspešan?

Učitelj: Nisam protiv toga. Jednom sam rekao osobi zaduženoj za Epoch Times da su u startu ozbiljnije uzeli izdanje Epoch Times na engleskom, do sada bi premašili ostale medije u Njujorku; u ovom času bi krug čitalaca bio masivan, rekao sam, kao i da je to i dalje moguće ako budu brzo reagovali. Pa, kako bilo, naravno da nije ničija greška [što se to nije desilo]. To je velik izazov, zbog finansijskih resursa i ljudstva.

Učenik: Komunistička doktrina dominira svetom. Pošto treba da počne ispravljanje sveta od strane Fa, da li su ljudi – bilo na Istoku ili Zapadu – čiji umovi nisu potpuno očišćeni od zlih ideja Partije, u opasnosti čak i onda kad nisu članovi njenih organizacija?

Učitelj: Mogu vam reći da ljudi na Zapadu generalno nemaju dobar utisak o zloj Komunističkoj Partiji. Naravno, ima nekih ljudi kojima nisu jasne neke stvari i koji zastupaju socijalizam, ravnomernu raspodelu bogatstva, i tu vrstu stvari. Ali to nije ono kako je namenjeno da bude na ovom svetu. Ovde su na delu karmički uzroci i sudbina. Dobre stvari koje je neko učinio u svom prethodnom životu će postati blagoslov u ovom životu, i ti blagoslovi se mogu pretočiti u moćan položaj ili bogatstvo – i tako se dešava da neko ima novac koji poseduje. Dok se poslovni uspeh ljudi može pripisati njihovom iskustvu ili poznavanju posla, zapravo je to rezultat njihovih blagoslova. Puno je ljudi koji sebe smatraju veoma talentovanim i dobrim u svemu što rade, a ipak ne mogu da zarade novac i ozlojeđeni su zbog toga. Ali to je zato što nemaju te blagoslove. Činjenica je da ovim svetom zapravo upravljaju viša bića, pa stvari jesu pravedne. Ako je neko ubijao ljude i učinio puno užasnih stvari u svom prethodnom životu, on nikako ne može da očekuje da u ovom životu postane bogat. Znači, drugačije je nego kako ljudi misle. Viša bića vode računa o tome. Nije kako ljudi misle. Svako želi da dobro živi i tu nema ništa loše. Ljudi se ne mogu kriviti što misle na ljudski način. Nema ništa loše u tome što ljudi pomažu siromašnima, na primer. To je dobra stvar, koju treba ohrabriti, zar ne? To se čini iz dobrote, saosećanja i milosrđa, pa je dobro. To su dobre stvari. Takođe će dotaknuti srca siromašnih, pa će oni biti bolji. Ljudski svet je kao jedna velika sredina za kultivaciju i samo-unapređenje, kao što sam rekao, i ljudi slede bogom dane puteve ako mogu da održe vrlo razmišljanje i pridržavaju se tradicionalnih vrednosti.

Ima ljudi koji ne shvataju šta je zla Komunistička Partija, šta je socijalizam. Što se tiče toga šta je socijalizam, Partija je to sasvim jasno izrekla; to je početna faza komunizma. To je sasvim jasno. Eksplicitno je navedeno u statutu Komunističke Partije. Kina je socijalističko društvo, a ne komunističko – to su sami rekli. I nalazi se u ranoj fazi socijalizma. Ono čemu streme je komunizam, nešto još više zlo. Ljudi koji zastupaju socijalizam bi trebalo da odu da žive u Kini neko vreme i iskuse ga iz prve ruke – pa da vidimo onda šta će reći.

Naravno, stvari koje se dese dok objašnjavamo istinu se ne dešavaju slučajno. Ako naletiš na Zapadnjaka i upoznaš ga sa ovim stvarima, verovatno je to trebalo da čuje čak i ako nije pristupio toj zloj Komunističkoj partiji.

Učenik: Ja sam novi praktikant koji je pristupio praksi i radi tri stvari, ali uvek mi se čini da postoji razlika između mene i starijih učenika. Radi li se o tome da su naše poreklo, nivo i bića drugačiji?

Učitelj: Ne treba tako tumačiti. Nekim ljudima je priređeno da pristupe praksi i postanu učenici Dafe u kasnijoj fazi nego ostali. Tada vam je bilo namenjeno da dođete, i nema nikakve veze s vašim nivoom u budućnosti. Zato sve što treba da učinite je da brzo prionete na učenje Fa, pokušate da uhvatite korak i radite dobro stvari koje treba da radite.

Učenik: Je li u redu ako ljudi koriste znake Džen, Šan Ren, umesto Faluna, unutar dizajna proizvoda?

Učitelj: Ne, nije. Džen, Šan, Ren je Zakon kosmosa. Nije sasvim primereno, a nije ni u redu, stavljati ga na stvari koje se prodaju. Razumem da kao učenici Dafe želite da donesete korist drugima, ali to ne treba tako raditi. I dalje treba da imate poštovanja prema Fa.

Učenik: Može li Učitelj, molim vas, da objasni kako treba da „izvlačimo pouke“ iz kako pozitivnih, tako i negativnih iskustava.

Učitelj: Bilo je tako puno pouka svih vrsta. Jednostavno previše, zbilja – više od nekoliko stotina miliona. Ako ne gledate na pozitivan, srećan razvoj događaja onako kako bi praktikant trebalo da čini, i jednostavno ste srećni onako kako bi bila obična osoba, onda će vam to doneti teškoću, pošto ste praktikanti. Što se tiče negativnih pouka, pa i njih je bilo previše. Kad ne postupate dobro, to dovodi do negativne pouke.

Učenik: Kad učenici Dafe koriste ljudska sredstva da pokušavaju da se obrate problemima s kojima se suočavaju u svojoj kultivaciji, to ne samo da ne uspeva da reši problem, već zapravo čini stvari poput konflikata još gorim.

Učitelj: Učenici Dafe su ljudi koji se kultivišu. Pa ako ne gledate na stvari kroz prizmu kultivacije, ne pokušavate da rešite stvari u svetlu učenja Fa, već umesto toga koristite ljudsko razmišljanje, onda će vam stare sile koje vrebaju u blizini praviti nevolje. Mogli biste se posvađati s nekim posle samo nekoliko reči, pošto niste na liniji s Fa.

Učenik: Veoma sam zahvalan Učitelju. Izgleda da mogu da shvatim i pronađem korenski uzrok emocije (čing) u sebi, ali ne shvatam kako je emocija u mom slučaju povezana sa sebičnošću.

Učitelj: Kad govorimo o sebičnosti, u ovom univerzumu, posebno u ljudskom društvu, može se reći da to nije velik problem. Kako to? Jer sve proizlazi iz sebe. Ako razmislite, otkrićete da to važi za sve na ovom svetu – tvoju porodicu, tvoj posao, novac koji ti zarađuješ, stvari koje ti radiš, itd. Sebičnost je sila koja pokreće ovaj svet – ja želim da izumem nešto, ja želim da uradim nešto, ja želim ovo, ja želim ono... Nije li tako? Na primer, predsednik zemlje bi mogao misliti: „Ja želim da promenim društvo na bolje“, na ovaj ili onaj način. Čak i dobre stvari proističu iz sebe. I to je sasvim u redu za ne-praktikante. Kao kultivatori, mi se kultivišemo da postanemo nesebična bića koja žive za druge – bića sa ispravnim Fa i ispravnim dostignućem. To se odnosi na kultivatore.

Što se tiče osećanja, njih ne možete da vidite na ovom svetu, ali unutar ovog atmosferskog sloja osećanja imaju gustinu veću od gustine molekula vode. Ona prožimaju kosti i ćelije svakog živog bića. Može da prožme svako živo biće ili predmet, ako je ono unutar Tri domena. Drugim rečima, vi ste uronjeni u osećanja. Svako na koga osećanja ne utiču je izuzetan. Ovo je moguće samo kultivatorima. Ali čak i za kultivatora, tek kad shvati neki princip u kultivaciji, deo njega koji se uzdigao odlazi izvan Tri domena, pa na taj deo neće uticati osećanja. Znači da ste vi uronjeni u osećanja i bićete pod njihovim uticajem sve dok se ne kultivišete do tih visina, i još uvek se nalazite na ovoj ljudskoj ravni. Učenici Dafe mogu da drže emocije pod kontrolom koristeći razum; ali ne može se u potpunosti biti van njihovog uticaja. Samo možete biti razumni povodom njih. Samo onaj vaš deo koji je završio kultivaciju će se odvojiti od njih.

Ali sposobnost učenika Dafe da s razumom postupaju prema njima će zavisiti od toga koliko je jak njihov razum. To su „ispravne misli“ o kojima govorimo. Radi se o tome da li je temelj tvoje kultivacije solidan, ili nije. To je ono o čemu govorimo, i to je to. Ako u svemu možete da nastupate razumno kao što sam opisao, onda je to zbilja izuzetno. Ja znam kako je to biti slobodan od osećanja (pokazuje na srce). To znači imati milost prema svim živim bićima, nešto sve u svemu drugačije od osećanja, nešto sveobuhvatno. Kad je neko takav, osećanja izgledaju nepotrebna i uznemirujuća. Slično kao kad čuješ nešto neprijatno, ili vidiš nešto što ne bi trebalo da postoji, i ne želiš da imaš išta s tim. U svakom slučaju, sve što sada možete je da vladate osećanjima koristeći razum.

Učenik: Ako hoćemo da postignemo šta želimo, mnoge stvari koje radimo na Minghui.org zahtevaju stalno zaposleno, profesionalno osoblje, koje se može potpuno posvetiti radu. Ali mi nemamo prave kancelarije, formalnu organizacionu strukturu, niti plate ili bilo kakvu nadoknadu za naš rad. Pojedinci koji se bave time, dugo vremena moraju da održavaju nizak profil dok obavljaju posao i ne mogu da kažu drugima čime su zauzeti. Mnogi praktikanti koji su originalno bili uključeni, zbog ovoga su uvučeni u druge projekte. Neki su nastavili da rade, ali samo u svoje slobodno vreme, i ne trude se puno da razviju profesionalne veštine. Oni izvan, koji imaju potrebne profesionalne veštine, traže finansijsku naknadu za posao, i neku vrstu priznanja za rad, pa oni nisu uistinu bili u stanju da se priključe i preuzmu odgovornost za to. Pa kad je reč o unapređenju sadržaja sajta, unapređenju web dizajna i prevaziđenoj tehnologiji...

Učitelj: Svi naši mediji spašavaju ljude i izuzetni su u tome. Svi su imali ogroman uticaj u Fa-ispravljanju i neizmerno su dali doprinos. Ali samo Minghui.org služi kao prozor u Dafu za spoljni svet i kao forum za učenike Dafe koji tu dele svoja iskustva iz kultivacije. To je forum za učenike Dafe iz svakog ugla planete, uključujući Kinu. A to nije nešto što bilo koji drugi medij može – to je nezamenjivo. Moćna vrlina je još neizmernija! (Aplauz.)

Kao što je upravo rečeno, oni moraju da rade stvari u tišini, pa niko ne zna šta oni rade i ljudi bi čak mogli misliti da se oni ne bave aktivnostima učenika Dafe. To je težak i zamoran posao, ostajati noću do kasno, s ograničenim ljudstvom, i to moraju da održavaju pod veoma teškim okolnostima. Ali to je kultivacija, pa nije li to što radite nešto najveličanstvenije i izuzetno? Kad su učenici Dafe u najtežim okolnostima i treba im da čuju glas (podrške) (Učitelj je vidno dirnut), Minghui.org je tu za njih. Pa razmislite koliko je izuzetan vaš rad. To treba zbilja da cenite! Koliko god teško bilo, to je vaša moćna vrlina.

Takođe, ljudi koji rade posao za Minghui moraju biti vrlo pouzdani praktikanti, pošto oni treba direktno da uspostave linije komunikacije s praktikantima u Kini; oni moraju biti vrlo pouzdani i posvećeni radu, i zbilja da budu sposobni da se posvete tome u potpunosti. Najpotrebniji su mlađi učenici Dafe, ali najmanje je verovatno da će oni održati fokus. Zato je teško. Ali ovo je kultivacija, i kad bi praktikanti zbilja bili svesni [vrednosti Minghui] oni bi se borili da učestvuju. Ali uključena moćna vrlina nije nešto što ljudi mogu da vide. To niko ne može da vidi, i napori praktikanata koji se bave njim nisu nešto za šta drugi mogu znati.

Ljudi obično žele da rade stvari koje su vidljivije, i gde ostali mogu da vide šta su oni postigli. Oni bi voleli da ih drugi vide, ako ne Učitelj. Inače će u srcu osećati nelagodu. Ali zapravo, puno je očiju u kosmosu koje vas netremice posmatraju, toliko da je broj naprosto nezamisliv. Čak i jedna jedina čestica materije je napakovana takvim očima – čak i najsićušnije čestice su. Svi ti životi u kosmosu netremice posmatraju šta rade učenici Dafe. Svi bogovi gledaju. Svaka vaša misao i postupak se snimaju, i to stvarnije nego video snimak – sve se snima multi-dimenziono. Znači da se prikazuje bogovima, a ne ljudima. (Svi učenici aplaudiraju. Učitelj uspravlja dlan da uzvrati) Jer oni vas moraju posmatrati. Hoće li učenici Dafe uspeti ili ne uključuje hoće li Fa-ispravljanje kosmosa uspeti ili ne, hoće li kosmos postojati ili ne. Njihov opstanak zavisi od toga da li učenici Dafe rade dobro, ili ne. Kako da vam ne posvete pažnju? Svi oni posmatraju.

Učenik: Dobili smo povratnu reakciju od čitalaca, gde se kaže da upotreba reči „kidnapovati“ na Minghui sajtu, kad se opisuje kako se učenici Dafe nepravedno hvataju od strane policije u Kini nema logike za ne-praktikante, pošto kidnapovanje obično podrazumeva kad razbojnici uhvate nekog da bi iznudili novac u razmenu. Misle da je način kako to pišemo čudan i nije sasvim uobičajen.

Učitelj: Ono kako u Kini rade stvari je drugačije. Praktikanti koji su bili neko vreme izvan Kine imaju tendenciju da gledaju na stvari na način kako to rade ljudi u ostatku sveta, pa možda postoji razlika. Zla Komunistička partija je kao razbojnička banda – nije li način na koji odvode ljude isti kao kad kidnaperi otimaju ljude? „Uhapsiti“ se koristi za hvatanje rđavih ljudi. Mada, možete reći čitaocima koje ovo brine da, ako je potrebno, izbor terminologije se može popraviti – terminologije koja je u vezi sa stvarima u Kini. Ali ako razmislite, sasvim pristaje da se koristi ovaj termin.

Učenik: Da li je knjiga Kako avet komunizma vlada svetom primarno namenjena ljudima izvan Kine? Treba li je širiti po Kini?

Učitelj: Ne, ne treba. Pre svega je namenjena ostatku sveta. Ljudi u Kini već znaju da Crvena avet i demoni vladaju ljudima.

Učenik: Neki praktikanti žele da koriste sinopsis, ili da citiraju iz knjige Konačan cilj komunizma u svojim pismima za objašnjavanje istine ili komentarima. Ali oni obično ne mogu da objasne stvari tako dobro kao knjiga.

Učitelj: Knjige generalno iznesu izjavu, a onda koriste različite argumente da to podrže, pre nego što se stvari jasno objasne. Kad objašnjavate istinu, ne možete odjednom toliko pričati, a ako ne možete biti toliko detaljni u svojoj priči, rezultati neće biti idealni. Po mom mišljenju, možete je uzeti kao nešto što će obogatiti vaše znanje dok objašnjavate istinu. Dok objašnjavate istinu, potrebno je da koristite svoje sopstvene metode na osnovu različitih ljudi i različitih situacija.

Ovde ću stati. Mnogi ljudi su doputovali iz daleka na današnju Fa-konferenciju, i ne bih vam više oduzimao vreme. Iskustva koja međusobno delite na Fa-konferencijama su od vitalnog značaja. Na Fa konferenciji možete podeliti iskustva i naučiti o stanju spašavanja živih bića od strane učenika Dafe i stanju kultivacije u različitim krajevima. Ovo je korisno za vaše delovanje u budućnosti. Ali vi takođe želite da čujete Učitelja, pa sam dao sve od sebe da vam odgovorim na neka pitanja – takva je situacija.

Stvari morate vi raditi. Pod najtežom, najoštrijom situacijom, vi to radite protiv zla. Učitelj je, zapravo, takođe u blizini. Zla KPK kaže da se ja krijem u SAD. Zapravo, ja sam u Kini svaki dan! (Svi učenici oduševljeno aplaudiraju dugo vremena)

Li Hondži
21.06.2018.