Falun Dafa Minghui.org

Fa-konferencija za NTD i Epoch Times 2018.

Dobar dan svim praktikantima Dafe koji su došli na ovu Fa-konferenciju za NTD i Epoch Times.

Tokom svih ovih godina, dok je zla Komunistička Partija Kine (KPK) progonila praktikante Dafe, dva medija, koja su danas ovde, igrala su ključnu, kritičnu ulogu. Vi ste efektivno razotkrivali progon zla, davali ljudima na znanje šta je Falun Gong, i istovremeno pomagali da se spasi puno života.

KPK je zli režim, razbojnički režim. Oni koji su kljukani njenim lažima, koji su izgubili sposobnost da razlikuju pravo od lažnog, suočiće se s uništenjem, zajedno s njom. U ovom smislu, Epoch Times i NTD su odigrali vrlo dobru ulogu, i zbilja su bili silni u spašavanju života.

Naravno, vi koji radite u medijima treba dobro da se kultivišete da biste bili dobri u onom što treba da radite. Zato kultivacija treba da bude prva i najpreča za vas – to važi za svakog Dafa praktikanta koji je uključen u naš medijski rad. Jer to koliko dobro se kultivišete određuje koliku moć imate dok spašavate ljude, kao i kakav će efekat vaš rad imati. To je sigurno. Ovo ste naučili iz sopstvenih iskustava tokom svih ovih godina, bez obzira koje poslove da ste obavljali – uključujući tu i rad u medijima. Često je slučaj da oni koji naporno rade na svojoj kultivaciji postižu mnogo bolje rezultate uz mnogo manje truda. Zato ne smemo zapostaviti svoju duhovnu praksu. Ona je prva i najpreča.

Sasvim ste svesni da vaš medijski rad služi spašavanju života, da služi da se obznani istina i zaustavi progon. Ali koji je krajnji cilj? Svako od vas ko radi u medijima je u procesu odgajanja sebe, a posao koji obavljate je deo toga. To je sigurno. I to je slučaj bez obzira koju ulogu igrate u kompaniji, koji posao obavljate. Pa ako želite da dobro koračate svojim putem, treba istinski da budete marljivi i fokusirani na rad tj. kultivaciju, i nikad ne popuštate, jer ono čemu na koncu stremite je duhovno savršenstvo, zar ne?

Vidim da sada ovde ima puno mladih, i većina su mi nova lica. Pa, prva misao koja mi pada na pamet kad su mladi ljudi u pitanju je u vezi toga koliko su svih ovih godina bile zle stvari i teorije KPK, i kako te stvari idu protiv tradicije i naše zajedničke čovečnosti. Da bi ljudi prihvatili njene stvari, ona je najpre morala srušiti tradicionalnu kinesku kulturu i univerzalne ljudske vrednosti. Ona sve vreme deluje na taj način. U svakom od političkih pokreta pokrenutih u Kini, rušena je kulturna elita zemlje. A tokom Kulturne revolucije je uništavana materijalna kultura prošlosti – od istorijskih relikata do istorijskih mesta i knjiga – tako da ne ostanu nikakvi dokazi o vrednostima nasleđenim iz prošlosti, da ljudi ništa ne znaju o njima. Istovremeno, u školi se ne uči kineska istorija; u početku se učila vrlo uopšteno, a onda su postepeno sasvim prestali. Posle toga su učili decu da kritikuju prošlost, što je na kraju dovelo do potpune degradacije kineske istorije, i učenja da je prošlost sasvim bezvredna. Oni se trude da isperu mozak ljudima tako da ovi veruju da je KPK nešto najsjajnije, nešto za divljenje. Usled sve te propagande, mnogi mladi [Kinezi] ne znaju ništa o svom istorijskom kulturnom nasleđu. Mnogi mladi iz Kine se prijatno iznenade kad vide Shen Yun predstavu, jer nisu imali pojma da Kina ima tako divnu kulturnu prošlost. Izgleda da oni to tada shvataju. Eto kakva je zla KPK. Sve otkad je, pre mnogo godina, uzela vlast, ona žestoko ispire mozak ljudima u Kini, a to uključuje čak i moju generaciju. Ogromna je razlika u načinu razmišljanja tih ljudi, u poređenju sa normalnim, ne-komunističkim društvima, a da ne pominjemo današnju omladinu.

U svetlu svega ovoga, tradicionalna kultura treba da bude polazište u svemu što preduzimaju naši mediji, ona treba da bude vaš kulturni temelj i da služi kao osnova za odrediti koje su univerzalne vrednosti. Morate biti utemeljeni na tradicionalnim vrednostima. Samo razmislite zašto se zla KPK toliko plaši onog što radi Shen Yun, koji na kraju krajeva samo drži plesne predstave. Jer Shen Yun prikazuje tradicionalnu kulturu čovečanstva, a to je upravo ono što KPK želi da podrije i uništi, inače njene zle stvari neće moći da se razmnože i nekontrolisano rašire. U Kini, gde ona decenijama vlada – preko pola veka – ona smatra celokupnu populaciju pitomcima Crvenog zmaja, delom njegovog tkiva, i misli da može da zlostavlja ljude u Kini kako hoće, da bezobzirno ubija, kasapi i progoni ljude. Čak i ako verbalno udariš na nju, ti je i dalje udaraš njenom sopstvenom kulturom, a to nije pravi udarac – toliko daleko se otišlo. Shen Yun sasvim ruši sve ove stvari zle Partije, i to je zbilja razarajući udarac za avet zla, koji preti da uništi više od jednog stoleća njenih napora, čineći ih uzaludnim. Zato najpre treba da budete u stanju da prepoznate i razlikujete uticaj zle Partije. To je moguće samo putem autentične, tradicionalne kulture čovečanstva.

Zato u svom medijskom radu, kao novinari, kao kulturne i obrazovane individue, vaše polazište treba da bude u tradicionalnoj kulturi, nju treba da koristite da shvatite univerzalne vrednosti i tek tada ćete moći jasno da sagledate uticaj zle Partije i raskrstite s njom. Naravno, u današnjem svetu, pa i na Zapadu, postoje mnoge manifestacije modernizma, a to je još jedan problem povrh štete koju zla Partija nanosi kineskom narodu. Ja vam mogu reći da je slučaj da zla Partija ruinira Zapad; ponovo je Partija iza toga. Ljudska kultura se promenila tokom poslednjeg veka ili dva. Ranije je ljudski svet bio okarakterisan pojavom dobra i zla, pozitivnog i negativnog. Postojao je balans jina i janga. Ali počev od pre jednog ili dva veka, zla avet komunizma je preuzela ulogu đavola, što znači da je u potpunosti počela da preuzima negativnu, demonsku stranu, u ravnoteži snaga jina i janga. Ovo je dovelo do bezobzirnog napora da se tokom ovih godina uništi čovečanstvo.

Drugim rečima, da biste dobro radili ove stvari, potrebno je, pod jedan, da se dobro kultivišete, i pod dva, da imate jasno razumevanje ovih stvari. Treba da koristite univerzalne vrednosti da ocenite da li su ideje, kulturne pojave, ili vesti dobre ili loše, ispravne ili neispravne. Naravno, svi ste proteklih godina prošli kroz dosta toga, i vaš motiv za osnivanje tih medija je spašavanje ljudi i razotkrivanje zla. To je bila vaša prvobitna namera, to je i dalje vaš cilj, koji nikad ne treba da se promeni. Onda morate ostati na istoj poziciji. Kao što sam upravo rekao, zla Partija nije samo u Kini činila zlo: ona je takođe u pozadini stvari koje se vezuju za modernizam. Naznačio sam da je tokom poslednjeg veka ili dva, avet komunizma postala đavo za čovečanstvo, da to više nije ono što je ranije uspostavljalo ravnotežu pozitivno-negativno, ili jin-jang. Tako zla avet dejstvuje širom sveta, a ne samo u Kini, ili u komunističkim zemljama, gde je svuda prodrla. Ona je širom čovečanstva preuzela ulogu negativnog – to jest, negativne uloge za celo čovečanstvo. Nije li Nostradamus rekao da će Mars [Marx] vladati svetom? Avet komunizma zaista predsedava negativnom stranom. Pozitivna strana, međutim, je pod kontrolom božanskih bića, kao deo balansiranja suprotnih sila. Ali ono što se dešava u ovim vremenima je da moralni osnov čovečanstva klizi na dole, i avet navodi ljude da čine zlo, do tačke kad je balans izgubljen. To znači da suprotstavljene sile više nisu u ravnoteži, i da zlo preteže nad dobrim, kako sada stoji.

Naravno, pod normalnim okolnostima božanska bića će ispraviti stvar kad sagledaju ovakvu situaciju, ona to neće dopustiti da postoji. Ali u ovom slučaju, kako celo čovečanstvo klizi na dole, čovečanstvo samo je to izabralo. A opet, ljudi nisu svesni šta se dešava, avet ih vodi i indoktrinira, to rade stvari koje je ona utisnula u njih. Moderni načini razmišljanja i druge modernističke stvari koje se sada vide u svetu su zapravo, jednostavno rečeno, produkt aveti komunizma koja deluje u slobodnom svetu pokušavajući da, slično, uništi čovečanstvo.

Ništa od ovog nije slučajno. Dok se možda čini da avet komunizma nema oslonca u Zapadnom društvu, ona je u stvari u pozadini svih tih loših stvari. U kineskom društvu, avet se manifestuje na taj način što ubija obrazovane i bogate ljude, dok uništava tradicionalnu kulturu. U Zapadnom društvu, ona se manifestuje u visokim porezima i nasrtajima na tradiciju modernim razmišljanjem i sredstvima. Kao ljudi koji se bave duhovnom praksom, vi znate da je postojanje ili odsustvo novčanog blagostanja ljudi rezultat njihove karme iz prethodnih života, i da je nasilno oduzimanje novca ljudima protiv kosmičkih zakona. Ali ovaj svet je sada takav kakav je – u haosu, s iskrivljenim vrednostima. I ljudski moral nastavlja da opada. Povrh svega ovoga stoji činjenica da je sam kosmos dospeo do finalnog stadijuma ciklusa stvaranja, stagnacije, degeneracije i destrukcije. Svet je takav kakav je, degenerisan, i treba da bude uništen. Problemi se ne dešavaju samo u ljudskom svetu, jer su čak i svetovi na višim ravnima postali nenormalni, takođe. Takvo je stanje stvari. Zato ponekad mislim da mediji koji vode naši učenici Dafe istinski spašavaju čovečanstvo – učenici Dafe su zbilja jedina nada čovečanstva.

Na površini izgleda kao da sami samciti vodimo bitku. Ovo znači da svako od nas treba da održava sebe u dobrom stanju, i da radi malo više na svojoj sopstvenoj kultivaciji i standardima kojih se držimo, inače će nam biti teško da obavimo svoje zadatke. Naravno, kao što kaže izreka: „Pre zore, noć je najcrnja.“ Možda ste zapazili da su pozitivni elementi u usponu i postaju prava sila, i da se tradicija obnavlja; tradicionalna kultura se više ceni širom sveta, dok ljudi bolje počinju da shvataju stvari. Utoliko pre treba da budemo dobri i igramo ulogu koja nam pripada. I kosmičke sile nam pomažu, što se moralo desiti, jer stvari treba da idu ovim putem.

Naravno, kao što sam rekao, zla KPK progoni Falun Gong jer je stvorena radi Falun Gonga. Nastala je upravo s tim ciljem, mada datira nešto decenija unazad. Ovo možete videti, ako razmislite. Zla Partija sprovodi progon Falun Gonga, i ona angažuje celokupan državni aparat radi toga. Mi smo došli do stadijuma kad su skoro završeni testovi s kojima se učenici Dafe suočavaju, kao i njihova lična kultivacija, i nalazimo se u finalnom stadijumu spašavanja ljudi koje treba da spasimo. Sve je skoro završeno. Postepeno se okončava. Postojanje aveti komunizma više nema toliki značaj pa je vreme da bude eliminisana. Oni mlađi među vama možda ovo ne znaju, ali svojevremeno kad sam ja bio mlad, u to doba niko u Kini ne bi se usudio da kaže išta negativno, ni jednu jedinu reč, protiv KPK - čak i ako nikog ne bi bilo u blizini, jer avet je stalno vrebala i posmatrala vas. Toga danas nema. Danas ljudi možda čak psuju opaku Partiju kad zajedno sednu na piće, i ljudi će misliti da nešto s tobom nije u redu ako se o njoj ne izraziš loše. Svako je kritikuje. Ali šta ih je na to ohrabrilo? Faktori zla i avet, koji su bili u pozadini KPK, su desetkovani. Zato ljudi smeju da se ponašaju ovako, opušteniji su. Ali dok god avet komunizma i dalje postoji, ona ostaje zla. Ona je kao otrov, ona će nastaviti da truje ljude dok god je ima. Ne može se promeniti, jer takva joj je priroda, samo njeno biće je stvoreno kao takvo. Mora biti iskorenjena. Unutar zle KPK, stvari će postajati sve haotičnije u ovoj fazi. Božanska bića je uništavaju i moćna sila Fa-ispravljanja je neprestano čisti. To je faza do koje smo stigli. Svako ko joj i dalje peva hvalospeve, ko ide s njom, nestaće zajedno s njom.

U svakom slučaju, naši mediji treba da imaju sve više optimizma po pitanju svoje budućnosti. To kažem jer kad se osvrnem na početak, stvari su u to vreme bile izuzetno teške, po pitanju finansija i ljudskih resursa. Dok sada, pod jedan, vidim da imate tako puno mladih ljudi! Drago mi je da ste uključeni u ovaj poduhvat. Takođe, stvari nisu toliko teško izvodljive kao ranije, svet oko nas se promenio. Ranije, u početku, zla Partija je kontrolisala sve jednostrane kineske medije i širila laži po svetu. Nigde nisi mogao naći pošteno, pozitivno izveštavanje. Izveštaji koji su stizali iz medija zle KPK rasejavani su širom sveta, i svodilo se na to da čitav svet progoni Falun Gong. Čak i praktikanti Dafe izvan Kine osećali su ogroman pritisak i tenziju. KPK propaganda je uticala na to kako ljudi vide praktikante Dafe. Pod tim okolnostima su praktikanti osnovali sopstvene medije, i od tada ih sve više unapređuju. Zahvaljujući združenim naporima praktikanata Dafe koji su radili na podizanju svesnosti među ljudima posvuda u društvu, šira javnost postaje sve svesnija toga šta smo mi, a šta je progon. Ono što smo mi radili je služilo, na suptilan način, da se obznani istina i istovremeno umanji tenzija, i zato sada izgleda da su stvari lakše. Ali u početku je zbilja bilo ovako kako sam opisao. Vidim da sile dobra sada pretežu, dok se zla KPK bliži svom kraju. Svako ko i dalje pokušava da je sačuva, otići će zajedno s njom. Oni koji jasno vide šta se dešava su mudri, dok su oni koji ne vide najveće budale.

U suštini, danas sam hteo da vam prenesem da morate dobro raditi dve stvari, da bi vaši mediji bili uspešni. Prva je dobro se kultivisati, a druga je da naši mediji treba da imaju polazište u tradicionalnoj kulturi i temelj u univerzalnim vrednostima. Tek tada ćete sve moći dobro da radite. I već ste dosta dobri. Prošli ste kroz zbilja teške godine, nastavili ste da osvežavate i ojačavate ljudske resurse, i postajali sve jači i jači. Dodao bih da se Epoch Media Group, koja uključuje NTD, sve više ceni i priznaje u Zapadnom svetu. To je zbilja radosno videti! Iskoristite ovu priliku i učinite naše medije još boljim. Zbilja ih učinite vrlo moćnim i pravovremenim, tako da svaki put kad se objavi članak, može da ima velik efekat, to ćemo jednog dana definitivno postići. To je sve za danas. Svima vam hvala!

Li Hondži
27.10.2018.