Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na sastanku o komponovanju muzike

Većina naših učenika Dafe potvrđuje Dafu i hoda sopstvenim putem u kultivaciji koristeći posebne talente i znanje koje su stekli. Sve društvene sfere i različite profesije u ljudskom društvu mogu da posluže kao sredina za kultivaciju i, pod progonom, za objašnjavanje istine i spašavanje živih bića koja je zla Partija povela rđavim putem. Ako možete da održite ispravne misli i ispravne postupke dok ste pod pritiskom zla, to znači potvrditi Fa i dokazati se. Oni koji imaju posebne veštine u umetnosti mogu da utru put u potvrđivanju Fa. Ovde danas imamo neke učenike koji nisu iskoračili, a došli su da prisustvuju Fa konferenciji, što je odlično. Prirodno je da postoje neki koji zaostaju pod pritiskom okolnosti. Shvatiti ovo i početi iznova znači biti odgovoran prema sebi.

Mnogi od naših učenika nisu prošli kroz kolosalnu katastrofu Kulturne revolucije, jer su u to doba još bili mladi. Zato su u postojećem progonu učenika Dafe, suočeni s pritiskom oštrih, teških okolnosti, pod psihološkim udarom. Oni nikad nisu prošli kroz bilo šta slično i odjednom ih je represivno okruženje stegnulo, s velikim psihološkim dejstvom. S ovom vrstom represije i progona – kakav koristi sve vladine kapacitete da seje laži, etiketira i podmeće, i koji stavlja u upotrebu svaki instrument diktature i svako propagandno sredstvo iz arsenala zle Partije – naravno da ima nekih novijih učenika, koji nisu marljivo učili i nisu u datom času znali šta treba da rade. Neki su čak postali krajnje pesimistični, a onda ima onih koji su potpuno počeli da ugađaju sebi među običnim ljudima. A pošto je broj onih koji su preuzeli Dafu ogroman, broj učenika koji su tada bili ovakvi nije mali. Ali kod većine učenika Dafe, Dafa se već b¬ila ukorenila u njihovom životu tokom njihovog učenja Fa, i kad bi se od njih zaista zatražilo da napuste Dafu, ja mislim da bi oni, životi koji su imali dobrobiti od Dafe, smatrali da je to isto kao kad bi izgubili svu nadu, više ne bi imali budućnost - i stoga se nisu mogli odvojiti od Dafe. Što se tiče učenika koji su postali pesimisti, u stvarnosti je to bila prolazna konfuzija, mada naravno da je bilo i onih koji su bile previše konfuzni. (Učitelj se smeje) Ali šta god bio slučaj, ako to možete da shvatite i vratite se, sve je u redu. Kakva god situacija bila, progon još nije završen, pa i dalje ima prilika za povratak na put kultivacije i da se rade stvari koje učenici Dafe treba da rade. Tada će se važiti samo kao test u kultivaciji, koji niste prošli, i samo treba da idete svojim putem koji sledi. Ranije niste bili dobri, ali nemojte da vas to opterećuje. To je zapravo zato što niste ozbiljno uzeli učenje Fa, i zato što se kultivišete među običnim ljudima, i pod takvim okolnostima vezanost za strah vas navodi da ne zadovoljite kultivaciono stanje za učenike Dafe, i vremenom ćete sigurno imati nedostatke u razumevaju Fa. Ali ne budite nestrpljivi, jer postepeno možete sustići dok učite Fa. Što se tiče ostalih naših učenika, vi treba da pomognete tim učenicima [kakve sam sada opisao]. Imajte razumevanja za njih. Svi vi, dok god se ubrajate u učenike Dafe, treba da zajedno radite i pomažete jedni drugima.

Postoji zahtev u kultivaciji učenika Dafe, naime, vi morate spašavati živa bića i potvrđivati Fa. Otkad je započeo progon, kao celina ste odradili odličan posao. U potvrđivanju Fa, svaka osoba koristi ono u čemu je dobra i što je naučila, a ovo obuhvata kulturne delatnosti. Naravno, kad je u pitanju upotreba umetnosti, ako želite da imate dobre rezultate, morate dobro obaviti svoj posao u stvaranju muzike ili umetničkog plesa. Tako, ako pričamo o muzici i plesu, potrebni su nam učenici sa posebnim talentom u toj oblasti. Pa hajde da vidimo možemo li otkriti neke. Mi u stvari imamo takve talentovane ljude. Hajde sada da se okrenemo temi stvaranja [muzike i plesa].

Ako želite da komponujete dobru muziku i proizvedete dobra dela scenskih umetnosti, uključujući one namenjene za TV emitovanje, zbilja morate zajedno razmisliti i iznaći ideje. Popravljanje kvaliteta vaših izvođenja, uključujući one za TV, zahteva vaše združene napore. Kako sada stvari stoje, ovakvih talentovani ljudi je vrlo malo među našim učenicima izvan Kine. Među učenicima u Kini ima ljudi svih vrsta i talenata i ne bi bio nikakav problem da se okupi koliki god broj nastupnih trupa da je potreban. Ali izvan Kine je to dosta teško. Zato treba da razmislite kako ovo da se reši. Ja sam sam imao jednu ideju. Videli ste kako su emisije New Tang Dynasty TV sve više i više na pravom putu, ali u mnogim aspektima još uvek je potrebno poboljšati. Njihova muzika i scenska izvođenja još uvek nisu tako bogati. Vi ne želite da vaša publika oseti da su vaše TV emisije dosadne. Zato morate iznaći načine kako da vaše emisije privuku više gledalaca. Ako želite da budete još bolji u objašnjavanju istine, mora vas gledati puno ljudi, a to znači da morate biti po ukusu široke publike. Samo tada možete biti efektivniji u objašnjavanju istine. Zato morate smisliti način i dobro sarađivati. Znači da od vas zavisi kako da postignete maksimalni mogući efekat, to jest, da učinite svoja dela, bilo da su to vaše predstave ili TV emisije, sadržajno bogatije i na višem nivou. Hajde da sednemo i malo popričamo o ovome. Ko god ima dobru ideju, neka je iznese, i mi možemo raspraviti o njoj i videti kako bi se mogla sprovesti.

U ovom času postoji puno izazova. Jedan su sredstva, a drugi je premali broj osoba s posebnim talentom – posebno je nedovoljno obučenih profesionalaca. Ovo su najosnovniji izazovi, i oni su najteži. Ali kako ja to vidim, vi ste učenici Dafe, na kraju krajeva, pa kad se radi o potvrđivanju Fa i spašavanju živih bića, dok god se svojski trudite, koliko postignete, postigli ste. Pošto su naša sredstva ograničena, ja mislim da treba da vidimo kako da što više dobijemo od sredstava koje imamo na raspolaganju.

Imam još jednu ideju. Može li TV stanica ove godine da napravi novogodišnji događaj? Kad dođe vreme Nove godine, TV programima na kineskom u Severnoj Americi, ili bilo gde po svetu, nedostaje novogodišnji ugođaj. A ovo posebno važi za novogodišnji program na kineskoj TV u Kini. Mnogi ljudi ga zovu „TV katastrofa“. S tom krutom partijskom kulturom i tim stereotipskim formulama, [ti šou programi] na smešan način veličaju zlu Partiju, kako je ona „velika, slavna i u pravu“. „Sjajno stanje stvari“, koje oni neprekidno grade decenijama služi da nespretno nasamari kineski narod. Pa kako bi bilo da ovaj put napravite kulturni program koji nema u sebi partijsku kulturu, i koji nema u sebi vulgarne i grube šale – kakav zbilja pripada čovečanstvu. U najmanju ruku, možete dati glavnom gledalištu New Tang Dynasty TV program koji će ih više zadovoljiti, a ovo će pomoći i programskoj šemi stanice sveukupno. Mada je sada malo talentovanih ljudi, nije da mi nemamo taj kapacitet. Zapravo, ja sam video da su neke od predstava koje ste napravili dosta dobre. Ono što nam u ovom času ponajviše nedostaje su ljudi koji umeju da komponuju i aranžiraju muziku; u nekim predstavama muzička pratnja je pomalo monotona. Ali mi zapravo imamo ljude koji ovo mogu da izvedu. Samo je pitanje toga da se učenici Dafe s ovim sposobnostima uključe i odigraju svoju ulogu.

To su glavne stvari. Hajde da o njima prodiskutujemo i zajedno ih oplemenimo. Zapravo, ovu vrstu konkretnih stvari bi sami trebalo da radite. Ove stvari [o kojima sam govorio] su zbilja pomalo specifične, a ja se normalno odlučujem da ne govorim o specifičnostima. Uvek kad učenici Dafe drže sastanak, oni žele da Učitelj dođe i kaže nekoliko reči, a ovaj put to je u vezi sa utiranjem puta na polju umetnosti, s ciljem kultivacije, spašavanja živih bića i potvrđivanja Dafe, pa sam se ja složio da kažem nekoliko stvari da bih pomogao da vam svima postane jasniji značaj stvari koje radite u potvrđivanju Fa. Zapravo, u nedavnom periodu ste bili dosta dobri, ali potrebno je da radimo stvari na široj skali. Treba da možete bolje sarađivati; vaša snaga treba da bude malo veća; a sadržaj dela koja stvarate može se, u svakom smislu, malo unaprediti. To mislim da treba da se desi. Pre nego što sam stigao, vaš sastanak je već bio poodmakao, pa hajde da ga nastavimo. (Učitelj se osmehuje)

Učenik pita: Učitelju, smem li vas upitati za savet?

Učitelj: Kaži.

Učenik pita: Imam starog prijatelja koji svira erhu i klavir, i takođe komponuje. Poznajem ga zbilja dobro i mogu reći da mu se ne dopada šta se događa u Kini. Želeo bih da ga pozovem da dođe [iz Kine], i prva stvar koju bih uradio pošto napusti to mesto je da mu objasnim istinu.

Učitelj: Zapravo, ja sam nedavno razmišljao o ideji koju iznosiš. Učenici u kontinentalnoj Kini mogu da osnuju onoliko koliko je potrebno umetničkih trupa, i čak ne bi bio problem oformiti velike; mogao bi se oformiti čak i ogromni simfonijski orkestar. Ali ti uslovi ne postoje izvan Kine. U svakom slučaju, ideja je samo ideja, i da li je praktično pozvati ga je nešto o čemu treba dobro da promisliš. I treba biti realan povodom uloge koju bi on mogao ovde igrati. Njegov stav prema Falun Gongu, naravno, neće biti problem jednom kad mu se istina predstavi. Probaj i vidi – samo to mogu reći.

Učenik pita: Mislim da nam nedostaju talenti kad je komponovanje u pitanju.

Učitelj: Kad govorimo o komponovanju, među vama je dobar broj onih koji su za to sposobni, i moguće je da ih ima još, koji danas nisu ovde. U ovom času, kako ja to vidim, komponovanje nije zapravo velik problem. Kako aranžirati muziku je problem.

Učenik pita: Među običnim ljudima puno je osoba koje imaju izuzetan talent za aranžiranje muzike. Možemo li ih pozvati da nam pomognu?

Učitelj: To je jedna ideja, probajte.

Učenik pita: Jako se stidim što danas sedim ovde pred Učiteljem. Juče na Fa konferenciji suze su mi lile kao iz kabla, jer sam obučen da komponujem i aranžiram, ali nisam iskoračio u doba progona. Sve vreme nisam bio čvrst, i sve vreme nisam u stanju da odbacim svoj prtljag. Molim Učitelja za oproštaj. Od danas ću učestovati, od danas ću se truditi da iskoračim. (Aplauz) Imam ideju za veliki Tang koncert. U engleskoj postoje ljudi koji su specijalisti za izučavanje drevne Tang muzike, i oni su napisali note za nešto Tang muzike. Mislim da bi za klasični deo [koncerta] mogli da napišemo note na osnovu Tang muzike.

Učitelj: Svi se možda pitate zašto ja uvek pričam o kulturi Tang dinastije. Tang kultura je istinska ljudska kultura, i njen vrhunac. Bilo da je to zanatstvo, ili kultura koju su ljudi imali, sve je bilo na najvišoj visini. Posle Tanga su stvari počele da opadaju. Naravno, vi ste videli da ima nekih dobrih stvari i u Ming i Čing vremenima, ali oni su zapravo već počeli da bivaju otrcani, a pisci i umetnici su se fokusirali na trivijalne detalje. Umovi su im postali vrlo ograničeni – previše orijentisani na detalje – i više nisu imali poimanje veličine, niti su imali fine, izuzetne zanatlije kao iz Tang vremena. Ali koje god doba bilo, vi možete izvlačiti [stvari iz tih vremena] u svom kreiranju scenske umetnosti. Ali morate se pobrinuti da to integriše svojstva kulture koju sama Dafa daje čovečanstvu, krčeći ispravan put koji su učenici Dafe započeli i koji ostavljaju za čovečanstvo. Nije slučaj da treba sve da kopirate samo iz Tang vremena. Možete uzimati stvari iz kulture koju su imali drevni ljudi u Tang ili bilo kojoj dinastiji, a što se muzike tiče, možete koristiti njeno raspoloženje i šarm kao glavnu temu, i stvarati stvari koje sadrže karakteristike kineskog naroda.

Učenik pita: Zdravo, Učitelju! Kad presnimavam pozadinsku muziku, imam neobjašnjiva osećanja; na primer, kad radim s muzikom za decu, često osećam radost. Napisao sam dve pesme koje vuku na džez, pa se pitam je li to dobro raditi.

Učitelj: Savremena muzika ili drevna, šta god bio slučaj, vi treba da idete svojim sopstvenim putevima, na osnovu svog razumevanja kao učenici Dafe. A zašto tako kažem? Jer bilo koja osoba na ovom svetu, kolike god bile njene sposobnosti, koliko god da je prirodno nadarena, ako od nje zatražite da ide putem koji je čist, ona to neće moći. Nije dovoljno imati samo superiornu tehniku ili vladati veštinom. Učenici Dafe su postali čisti u procesu sopstvenog pročišćenja i potvrđivanja Fa, i njihov misaoni domen, ili način na koji gledaju na stvari, su drugačiji [nego kod običnih ljudi]. I zato vi jeste sposobni da to činite, zato zbilja možete da usmerite „moderne“ ljude na put koji je zbilja za ljude, i možete da učinite nešto drugačije i postavite temelj za čovečanstvo. Kao što sam rekao, TV stanica koju vodite, vaše novine, radio stanica itd., čini se da svi nailaze na mnoge teškoće. Ali polako će sve te teškoće biti razrešene. Ključna stvar je dati čovečanstvu dobar oblik kulture. Videćete da će ljudi budućnosti slediti, na svaki način i u svakom smislu, sve što učenici Dafe rade. Kasnije će to postati glavna kultura buduće ljuske rase. Pa je kritično to da li ste danas sposobni, ili ne, da proizvodite dobre stvari. Ako možete da uspostavite ove suštinske stvari, ljudi budućnosti će ih izučavati, pa je izuzetno važno ono što radite i što proizvodite. Obično, drevno, moderno - ako je to ono što nam treba, mi možemo uzeti odatle. Ali definitivno treba da stvarate ispravne stvari. Morate biti odgovorni prema ljudima. (Učitelj se smeje) Opustite se – ne kažem da u svemu što radite treba strašno da se namučite. Zapravo, stvari koje normalno proizvedete već su drugačije od onih kod normalnih ljudi, i ako se u obzir uzmu vaše veštine, te stvari zbilja nisu prosečne.

Malo pre sam rekao, bilo da je to Tang muzika, savremena muzika, ili šta god, ako dok proizvodite svoje sopstvene stvari uspete da integrišete snažne stvari iz toga, , garantovano je da će to biti drugačije od stvari običnih ljudi. Jer vaši domeni i dublja značenja koja imate će obezbediti da unutrašnja značenja muzike koju vi stvorite bude drugačije. Ali postoji jedna stvar. Ako pronađete način da i osnove muzike same budu još bolje, i to dobro obavite, onda ćete istinski ići sjajnim putem.

Učenik pita: Učitelju, ja sam neko koje stekao obrazovanje u zapadnjačkoj muzici, mada sada često imam posla sa kineskom muzikom. Šta mislite o spajanju zapadnjačke i kineske muzike?

Učitelj: Samo po sebi, nema problema da se tako nešto radi, i vi možete vući znanje iz bilo koje. Ključno je prokrčiti put. Na primer, uzmite pitanje aranžiranja muzike. Aranžiranje muzike nije nešto povodom čega su u drevnoj Kini bilo posebno konkretni. U to doba, ono što su u suštini imali je preuzelo formu zajedničkog muziciranja, i najviše što su imali je da imaju različite instrumente da sviraju deonice ili solo. Znači da nisu puno pažnje obraćali na muzički aranžman. Koncept muzičkog aranžmana koji danas imamo zapravo dolazi od kulture zapadnjačke muzike, i to su u suštini čoveku preneli bogovi. To je jedna od najboljih stvari ovog ciklusa ljudske civilizacije, i donosi dobrotu čovečanstvu.

Učenik pita: Učitelju, razlika između klasične kineske muzike i zapadne klasične muzike je ogromna. Kakva je na nebu razlika između njih?

Učitelj: Pre Renesanse, muzički instrumenti i sama muzika na Zapadu bili su prilično jednostavni. Posle renesanse, zapadnjačka muzika je polako dostigla svoj zenit, i vrlo brzo su umetnosti ljudske kulture učinile džinovski skok napred. Kontrast između tog perioda i ranije umetnosti i kulture je drastičan. Sad, pomenuo si muziku na nebu. Naravno, tamo postoji razna muzika, i ona je oformljena od različitih karakteristika, koje obeležavaju stanje postojanja, koje tamo imaju različiti životi. Današnja zapadnjačka muzika, bilo po korišćenju aranžmana i muzičkih instrumenata, ili majstorstvu nad mogućnostima instrumenata, njihova celokupna muzička teorija se razvila u sveobuhvatan muzički sistem, što je kompleksan i težak predmet za proučiti, u poređenju sa muzikom koju je čovečanstvo prethodno imalo. Ovde na ljudskoj ravni, zapadnjačka muzika se može smatrati kao kompletan sistem, nešto što su bogovi ciljano preneli čoveku u novija vremena. Azijska muzika je vrsta normalne kulture prenošene ljudima tokom uspostavljanja šire kulturne istorije čovečanstva. Znači da razlike nisu samo u kulturama Istoka i Zapada, jer to su stvari koje su prenete iz više kosmičkih sistema, i u drugim, neverovatno brojnim kosmičkim sistemima, svaki od tih sistema ima svoje sopstvene jedinstvene stvari, i one su izuzetno sistematične, izuzetno svete i mistične. Znači da ono što mi ovde imamo jesu stvari koje su bogovi preneli ljudima, nešto što se može iskazati ljudskim sredstvima. A to uključuje scenske umetnosti i slikarstvo. Ljudi znaju samo za uljano slikarstvo, tradicionalno kinesko slikarstvo itd., dok su ovo zapravo samo svojstva kultura najnižih života iz više sistema, koje su preneli bogovi iz različitih sistema. Drugim rečima, žuta rasa korespondira s bogovima na različitim nivoima sistema kosmičkog tela, sve do najvišeg boga, a u tom sistemu postoji stanje u kom postoje njegove sopstvene karakteristike. Isto je sa belcima: oni imaju svoj korespondirajući kosmički sistem. A u svakom takvom sistemu su karakteristike i načini postojanja različitih života datog kosmosa, koji se, kad se iskažu u ljudskom svetu, manifestuju kao karakteristike različitih kultura različitih rasa. Iz ovog razloga postoje razlike po pitanju njihovih instrumenata, osobina i stilova njihove muzike. Međutim, muzički sistem koji na zapadu postoji u novijim vremenima, uključujući tu i instrumente, nije zapravo nešto što se izvorno moglo naći u nebeskim carstvima bogova bele rase. To pripada kosmičkom sistemu dalekih života, i preneto je isključivo društvu zapadnjaka; doneto je ovamo radi Fa. Ljudska kultura gajena za Fa-ispravljanje tokom dugog vremenskog perioda je, za ovaj nivo života, nešto ekstremno bogato.

Učenik pita: Zdravo, Učitelju! Ja studiram džez muziku. (Ljudi se kikoću) Ponekad se pitam da li to treba da radim.

Učitelj: Evo šta ja mislim. Trenutno smo u fazi kad se učenici Dafe kultivišu potvrđujući Fa, a nije vreme kad Fa ispravlja ljudski svet. Pošto se kultivišete u društvu običnih ljudi, morate jesti, što znači da morate ići na posao. Neki poslovi nisu baš odgovarajući, ali šta se tu može? Ono što kažem je da je u redu da se maksimalno saobrazite sa stanjem stvari u društvu običnih ljudi, kad je u pitanju posao koji radite. Mnoge stvari u ljudskom društvu zapravo nisu dobre, ali društvo običnih ljudi je naprosto ovakvo za sada, i ljudi sveta sve to prihvataju. Društvo je takvo. Čovečanstvo će biti takvo pre nego što Fa bude ispravio ljudski svet, pa za sada puštamo stvari kakve jesu. Zato možeš raditi svoj posao kao pre. Ali dok se kultivišeš, moraš biti načisto po pitanju koje stvari su ispravne, a koje nisu. Znači, ti možda kažeš da studiraš to, pa onda u najmanju ruku imaš neko znanje muzičke teorije i neka muzička postignuća, ti si ovladao tim znanjem. Onda, zajedno sa sticanjem muzičkih osnova, ti možeš, da bi zaradio za život, iskoristiti to što si naučio radi tog posla, i biće u redu ako samo daš sve od sebe. Istovremeno možeš proizvoditi neke standardnije i tradicionalnije stvari, a ako okolnosti dopuste, možeš istraživati druge oblike standardnije muzike, možeš izabrati da naučiš neke stvari koje smatraš ispravnijim – to je nešto što možeš da uradiš. Zapravo, šta god da studiraš, to kako su note izražene je samo stvar stila, dok je znanje muzičke teorije u koje treba proniknuti isto.

Učenik pita: Još otkad je oformljen muzički tim, bilo da je aranžiranje ili komponovanje, sve vreme je preda mnom velika prepreka, naime kod stvari koje napišem ili dok pomažem drugima da naprave aranžman, podbacujem u kvalitetu. Ali čini se da su svi već dali sve od sebe, i čini se da su sve stvari koje sam naučio već stavljene u upotrebu. Zbilja ne mogu da shvatim kako da se probijem kroz ovo i dalje napredujem. (Ljudi se smeju)

Učitelj: Ako mene pitaš, ja ne mislim da to mora obavezno biti problem. Zapravo, ja sam čuo muziku koju izvodite. I ako ćemo o kvalitetu, ja ne mislim da postoji problem niskog kvaliteta. Ono što je kritično je da stvari koje stvorimo budu tradicionalne i prijemčive, i da utremo put koji je ispravan. Zar obični ljudi ne kažu da pesma treba da bude dopadljiva? U času kad je zapevaš, ljudi oko trebe treba da žele da je nauče i da zvižduću njenu melodiju. Drugim rečima, to je pitanje toga kako da je učiniš da istovremeno bude ispravna i da odgovara ukusu ljudi. Zapravo, prosto rečeno, po pitanju kreativnosti učenika Dafe, kvalitet nije u pitanju. Ključ je u tome da utrete svoj sopstveni put.

Učenik pita: Od 1949, Kina u suštini nema muziku; u času kad obična osoba zine da zapeva, to će zasigurno biti pesme Partije i njene kulture, a to važi kako za muziku, tako i za tekst. Sada imamo ovu priliku, koristeći moć Dafe i priliku koju daje ovo vreme, da istinski budemo pioniri za čovečanstvo, u jednom ogromnom polju. Ja mislim da muzika koju naši učenici stvaraju, sve u svemu naginje ka nežnoj lepoti i veoma je mirna, ali joj možda nedostaje osećaj grandioznosti i veličanstvenosti.

Učitelj: Među deskriptivnim rečima koje si upotrebio, ima jedna koja je zaista dobro odabrana, a to je „mirna“. (Ljudi se smeju) Ljudi su preterano strastveni ili intenzivno borbeni, a to nisu normalna ljudska stanja. To je zapravo nešto što dolazi pod dejstvom demonske prirode. U osobi postoje i dobro i zlo, pa kad je osoba posebno uzbuđena, ili kad njeni postupci čak prevazilaze granice racionalnog, to uglavnom dolazi od stvari iz savremene muzike. Kad je osoba iracionalna i kad je u nekakvom ropcu, kad divlja i izgubila je razum, zapravo se radi o tome da su se pobudile stvari njegove negativne strane. S druge strane, kad je osoba u mirnom stanju, ona je dobra, i to je zapravo pravo stanje ljudskog bića. Unutar mirnoće postoje usponi i padovi, ali ona je sasvim razumna, i u mirnoći postoji veličanstvenost, mada je ta veličanstvenost zasnovana na mirnoći. (Aplauz)

Kako ja to vidim, vi imate puno sposobnosti. Nema potrebe da sebe poredite s onim što se smatra „elitnim“ standardima. Zapravo, danas kao elitno prolazi puno modernog. Koliko ljudi sada može da komponuje istinski tradicionalne, pristojne, sjajne muzičke stavove? Svi su otišli putem „savremene muzike“. Pesme u Kini u novije vreme su proizvod partijske kulture, i ništa tu vredno ne preostaje. Naravno, to se sada ne može proizvesti ni na Zapadu, jer njihov vrhunac je već prošao, a te haotične „savremene“ stvari su oborile [klasičnu muziku] na samo dno. Ali na Zapadu je to svojevremeno postojalo, dok u Kini nije. Zapravo je bilo nekih veoma dobrih stvari u drevnoj i skorašnjoj kineskoj muzici. Njihove osnove i esencijalne melodije su nešto što otkriva pravo ljudsko stanje, i kad bi neko hteo da kreira [takvu muziku] on bi njom istinski mogao obuhvatiti ogromne, nepregledne dimenzije; samo što sada niko ne ulaže napor u takve stvari, što još više otežava da se razvije u sistem. Naravno, s promenom dinastije nastaje promena kulture, i stvari iz prethodne dinastije bivaju izbrisane usled uticaja nove dinastičke kulture. I ovo je razlog [za nestanak takve muzike]. Znači da nema načina da suština muzike kulture stare 5000 godina opstane do danas; niko ni u jednoj dinastiji nije uspeo da je sačuva. Škole za likovnu umetnost i muziku na Zapadu nisu postojale do pre dva veka. Takve škole imaju predmete, standarde i norme. A oni koji tamo studiraju znaju šta treba da nauče, i svi koji završe takve škole prošli su sistematsku i standardizovanu obuku. Tako je oformljen sveobuhvatan sistem. U kineskoj dinastičkoj istoriji nikad nije bilo nečeg sličnog. Naravno, nakon osnivanja republike, u Kini je bilo ljudi koji su davali značaj ovim stvarima. Postepeno je tamo bilo studenata koji su se vraćali nakon studiranja u inostranstvu, i oni su ovladali nekim stvarima u zapadnoj muzici. Znači da je od poznih vremena Čing dinastije postepeno bivalo osoba sa takvim talentom. Ali što se tiče mogućnosti da se istinski preko muzike sistematizuje kultura, jezgrovitost i talenat kineskog naroda, ili da se iz toga izvuče nešto pristojno i što je deo glavnog kulturnog toka, to niko nije činio. Rđava Partija laje na vetar puno godina pomoću stvari kao što su kampanja „Neka cveta hiljadu cvetova“, ali sve to je u interesu njene opake vladavine. A zapravo, ništa značajno nije napravila, jer ta partijska kultura koja je namenjena da služi diktaturi je nasilna, zapaljiva i ostvarila je cilj razaranja kineske etničke kulture. Ona se sudara sa istinskim, spokojnim karakteristikama ljudskog bića i nema dodira ljudskog, a još manje bilo čega poput jezgrovitosti i talenta klasične kineske civilizacije stare 5000 godina. Najtemeljitije stvari koje je zla Partija iznedrila došle su iz Sovjetskog Saveza.

Mislim da svi imate visoka stremljenja i velike ideale. Ako je to no na šta ciljate, onda probajte i vidite šta će biti. Iz onog što ja mogu reći, od narodnih pesmama koje su od davnina prenošene u Kini do danas, mnogo toga ima ukus raznih dinastija, i stvari koje ljudi u Kini stvaraju danas takođe imaju neke elemente od raznih dinastija, skupa sa Sovjetskim ukusom. Svojevremeno u doba Starog Šangaja, bilo je puno popularnih pesama. Mada njihov tekst nije bi baš toliko dobar, u tim pesmama je sadržan bogat, dugotrajan šarm klasične Kine, zajedno sa svešću naših predaka. Osnova za tadašnje melodije je bio ritmički šarm drevne kineske tradicije. Ako na osnovu melodija ¬i ritma drevne kineske muzike, i upotrebom tehnika i metoda zapadne muzike, možete da stvorite nadgradnju – ako možete prokrčiti taj put - to bi onda zbilja bilo veličanstveno. Jasno vam je šta vam govorim, zar ne? Kažem to jer vi ste eksperti kad su ove stvari u pitanju.

Učenik pita: Zapadnjački muzički instrumenti imaju svoj sopstvene harmonike. Mislim da osoba može da oseti značenje u pozadini tog harmonika. Harmonici zapadnjačkih instrumenata i kineskih imaju sopstvene karakteristike.

Učitelj: To je samo tvoj lični osećaj. Što se značenja tiče, ljudska kultura tu definitivno ima istorijski proces, i svaka izvedena nota nosi značenja posebnih karakteristika te etničke grupe, kao i individualna osećanja. Svako muzičko delo sadrži raspoloženje koje izvođač želi da prenese, i naravno da napisane note imaju veze sa iskazivanjem značenja, što uključuje upotrebu harmonika. [Ono što si opisao] je samo tvoj sopstveni osećaj za te stvari.

Učenik pita: Ja sam učenik iz Austrije. U Austriji smo napravili četvoročlani ansambl. Ja studiram klasični klavir, dok ostali sviraju džez. Samo imamo problem: oni kažu da je muzika koju proizvode čista, dok zapravo u njoj i dalje ima puno džeza.

Učitelj: Možda je to pojam koji su oformili, koji smatra da je ta muzika čista. Da zaista nisu pod uticajem pojmova koji niču iz savremene muzike, ono što stvaraju bi definitvno bilo drugačije. I dalje je kako sam rekao: ako izvodite te stvari da biste zaradili za život, onda je to u redu. Međutim, kad se radi o istinskom stvaranju muzike učenika Dafe, vi morate prokrčiti svoj put. A u tom procesu će sigurno biti problema u smislu razumevanja.

Učenik pita: Oni se u školi bave džez muzikom. Je li u redu ako sviramo na ulici?

Učitelj: Ako zaista možete da prokrčite put koji je dobar, vaša izvođenja će privući velik broj slušalaca – sigurno je. Setite se nečeg što sam rekao: čovečanstvo se vrti oko Dafe i svaki pojedini potez učenika Dafe danas ima dejstva na čovečanstvo. Juče sam imao sastanak sa onima koji se bave slikarstvom i pričao sam im zašto treba ići putem tradicionalnih umetnosti. Ranije im je bilo teško da pronađu mesto za izložbu. Kad sam završio s objašnjenjem zašto čovečanstvo treba da se vrati na put tradicionalne umetnosti, moglo se osetiti da se stav ljudi sveta promenio, jer su bogovi hteli da se napravi mesta za Fa. Ali uzgred rečeno, ako ne postupate dobro, naići ćete na prepreke, jer sve što rade učenici Dafe je neodvojivo od kultivacije. Zapravo, čovečanstvo se vrti oko Dafe. Ako zaista proizvedete svoje sopstvene stvari – pogledajte sami – svi će to slušati i gledati, i mnogi će čak želeti da nauče to.

Učenik pita: Želim da zamolim Učitelja da nam kaže neke stvari u vezi sa principima stvaranja muzike. Jedna je, kad pišem koncert, mogu li u to da inkorporiram Dafa muziku, tj. Pudu, kao jedan od stavova? Drugo pitanje je, kad se radi o sklapanju orkestra, nama nedostaje ljudstvo, pa ponekad, kad imamo samo nekolicinu ljudi na sceni, to nema efekat orkestra. Mogu li snimiti muzičku pratnju, pa da ljudi sviraju preko toga? Treće pitanje… ranije sam čuo muziku iz drugih dimenzija, pa se pitam da li to mogu da koristim?

Učitelj: Stvar zajedničkog rada o kom sam upravo govorio uključuje upravo ovo, jer među vama neće biti nikakvih sukoba povodom autorskih prava. To je pitanje toga kako dobro uraditi posao radeći zajednički, i kako prokrčiti put koji Dafa može ostaviti ljudima budućnosti. Kultivatore ne zanimaju uspesi i neuspesi na ovom svetu, obični ljudi shvataju uspeh i neuspeh, čak i bogatstvo i slavu, ozbiljno. Ono što učenici Dafe traže je istinsko dostignuće koje dolazi kroz kultivaciju, pa oni uopšte ne pridaju pažnju tim običnim stvarima. Kada god neko nešto učini za Dafu, bogovi to pažljivo zabeleže za budućnost. Povodom onog što ljudi ovde teže da dobiju, mi ne težimo ničem sličnom i zato vi, pod jedan kultivišete sebe, i pod dva spašavate živa bića. Vi spašavate živa bića i vi za živa bića krčite put buduće ljudske rase. Međutim, ako želite da koristite Pudu u muzici koju pravite, nije da to ne smete – ključ je u tome što niste pronikli u unutrašnje značenje Pudu. U njemu je celokupan proces kroz koji je Učitelj prošao od preistorije do perioda Fa-ispravljanja – da li bi bilo koji koncert to mogao obuhvatiti?

Povodom drugog pitanja, to je o orkestrima. U ovom času nije moguće preko noći okupiti veliki simfonijski orkestar i dati mu da nastupa. Ali mi sada imamo nekoliko drugačijih pristupa. Muziku za scenska izvođenja poput plesa i sličnog možete napraviti upotrebom kompjutera radi nasnimavanja zvuka instrumenata, i nasnimavanjem možete pretvoriti šačicu instrumenata u nešto što zvuči kao pravi orkestar. Ljudi ovo često rade da bi smanjili troškove, kad prave filmsku muziku. To je jedan pristup. Drugi je da koristite kompjuter za direktnu simulaciju orkestra. I ovo je u redu. Ali kvalitet nekih stvari nije tako dobar, pa se odmah vidi da je elektronika. Pošto je simulacija, gledajte da vaša simulacija bude što realističnija. Svi vi koji izvodite muziku shvatate ovo, jer svi bi trebalo da imate neko znanje o svojstvima muzičkih instrumenata. Naravno, koliko god simulacija bila realistična, profesionalci mogu čuti razliku, mada prosečan slušalac ne može. (Ljudi se smeju) Bilo koji od ovih pristupa možete koristiti. Treće pitanje je bilo u vezi muzike koju si čuo iz drugih dimenzija. Ako to zaista možeš da proizvedeš, onda samo napred, ali ja mislim da će to generalno biti teško. Jer kad sam nisi u višoj dimenziji, onda nećeš imati instrumente sačinjene od mikroskopskije materije, pa nećeš moći da proizvedeš taj zvuk. Osim toga, zvuk sam po sebi je prenos materijalnog polja, i bez materijalnog polja sačinjenog od materije iz viših dimenzija, neće biti osećaja svetosti [kakav je inače prisutan].

Učenik pita: Mogu li se Pudi i Jishi inkorporirati u naše kompozicije?

Učitelj: Pudu i Jishi... prethodno pitanje je bilo o ovome, i rekao sam nema problema sa autorskim pravima. Sem dve muzičke numere koje koristite s vašim vežbama, a koje ne treba koristiti za bilo šta drugo, druge stvari se mogu koristiti; one su namenjene da se koriste u situacijama kad to zatreba, pa nije problem. Muzika za vežbe se apsolutno ne može koristiti u drugim prilikama, jer ima puno veze sa kultivacijom. Ona se ne može integrisati u drugu muziku. S ostalom muzikom, onda, mada su je napisali učenici Dafe, ona je na kraju krajeva namenjena običnim ljudima. Što se tiče Pudu i Jishi, potrebno je da znate koje unutrašnje značenje one opisuju. Nije u redu trpati kosmos u jaje.

Učenik pita: Ako kvalitet snimka muzike za vežbe bude opao, možemo li u nekom trenutku budućnosti ponovo napraviti snimak?

Učitelj: To je u redu. Nije problem da se unapredi kvalitet.

Učenik pita: Kad se sintetizuje instrument, najbolje je ako zvuči kao originalni. To onda znači da treba da nabavimo dobro opremu i da nam treba dosta sredstava.

Učitelj: Ne mora tako biti. Ima vrlo jednostavnog softvera koji nije skup, i možete ga kupiti u Kini. (Ljudi se smeju) Kvalitet je prihvatljiv, a nije skupo.

Učenik pita: Gledajući dugoročno, da li bi bilo u redu uzeti kredit i kupiti bolji kompjuter?

Učitelj: Sami smislite svoj pristup. Ali ima jedno, a to je da vam Učitelj nikad nije rekao da treba da insistirate na nečemu ako okolnosti to ne dopuštaju. Definitivno treba da radite stvari u skladu sa svojim mogućnostima. U suprotnom, mada vaša motivacija može biti dobra, to bi i dalje bilo kao ići u krajnost. Ako unosite teškoće u svoj dnevni život, ako na svaki način sebi otežavati stvari, onda će vam biti teže da radite Dafa stvari koje učenici Dafe treba da rade. Nemojte sebi otežavati.

Učenik pita: Kupili smo džongruan i daruan za koncert. Kupujući ih, zapazili smo da radnja ima pipu iz ere Činga. Kad nam je opisana, shvatili smo da su žice koje su korišćene na instrumentima u prošlosti drugačije nego danas. Danas stavljaju čelične žice, dok je starim vremenima konstrukcija bila drugačija. Sada su malo glasniji.

Učitelj: U starim vremenima su koristili svilene žice i žice od goveđih tetiva. Sredina u kojoj je čovek bio u drevnim vremenima nije bila bučna, ljudski umovi su bili tihi, i ako biste u stara vremena koristili svilene žice, glasnoća nije bila preslaba. Jer u starim vremenima nisu imali moderne zapadne instrumente, dok danas kad ljudi komponuju, oni žele da se uklope u postojeće okolnosti. U starim vremenima žice su uvek su bile od svile ili tetive, i to nije bilo samo pitanje odsustva modernih proizvoda stvorenih modernom tehnologijom; puno je u vezi sa atmosferom starih vremena. Ono što sada želimo je da prokrčimo naš put, a ne da se vratimo starim instrumentima. Ljudsko okruženje je takvo kakvo je i sada nemamo izbora sem da koristimo moderne instrumente.

Učenik pita: Ako želimo da emitujemo naš novogodišnji događaj, u ovom času verovatno nemamo potrebnu opremu. Ali ako sada počnemo da se pripremamo kao da će biti novogodišnjih emitovanja…

Učitelj: Evo kako ja to vidim: nedostaju nam uslovi i živi prenos nije izvodljiv. A kad bismo sve doveli u SAD, i sakupili sav svoj talent radi jednog događaja, to bi bilo teško. Jer neki ljudi moraju raditi ili ići u kancelariju, ili ne mogu da se odvoje od svoje porodice, ili je to preveliko finansijsko breme – imali bismo teškoće svih vrsta. Ali ako biste mogli da spojite umetničke programe iz svakog područja i sačinite DVD, da ih sve spojite, to bi išlo. S današnjim kompjuterima to zbilja može da izgleda realistično.

Učenik pita: [Shvatam da] možemo međusobno da delimo muziku, ali da li postoji pitanje autorskih prava kad se radi o spoljnom svetu? Da ilustrujem, pre četiri godine kad sam pravio jednu emisiju o Falun Gongu, koristio sam Pudu i Jishi. Direktoru TV se zbilja dopala muzika i rekao je da je neverovatna. Pitao je da li možemo da ustupimo stanici, i mi smo to učinili.

Učitelj: To nije bilo baš ispravno. Takođe, ljudi neće umeti da je cene. Šta ako je upotrebe nepromišljeno? Mi nemamo vremena da nadziremo šta obični ljudi rade sa stvarima koje napravimo za njih, ali nije prikladno dati Pudu i Jishi običnim ljudima da ih koriste po volji. Druge stvari su OK. Uopšteno govoreći, nema problema sa pesmama koje učenici Dafe proizvedu, sem te dve numere.

Sad, što se autorskih prava tiče, znate li kako smo radili stvari u godinama kad je širen Fa? Morali smo proći kroz puno nevolja da bismo zvanično objavili Džuan Falun. Jedna štampa je objavila, ali kratko nakon što je jedno vreme štampan, štampa je pod pritiskom prestala. Ali znali su da je knjiga zbilja profitabilna i nisu želeli da ponište ugovor sa mnom. A u to doba je bilo puno učenika kojima je knjiga bila potrebna i oni su postali nestrpljivi. I šta smo mi mogli? Tako puno učenika je učilo praksu, i broj učenika na vežbalištima je rastao, i nisu imali knjiga. Knjige su bile deficitarne. To je vreme kad su piratizovane verzije počele da iskaču širom zemlje i svuda su ih pravili. Dok god nisu menjali nijedan znak u knjizi i dok je kvalitet bio obezbeđen, ja nisam mario. Ljudi žive da bi zarađivali novac, na kraju, i zasluge i problemi s onim što rade nadoknađuju jedni druge, pa ja nisam mario ako oni na taj način zarađuju. Mnoge od stvari naših učenika Dafe treba dati ljudima, na kraju. Dok god neko ume da je ceni, on je neće nepromišljeno koristiti ili je menjati. Ako je promeni, treba da ga pronađete, jer mi i dalje posedujemo autorska prava.

Učenik pita: Dobre pesme mogu uticati na generacije ljudi, i one su popularne sve do danas.

Učitelj: Talentovani muzičar, znate, kako to da on može da komponuje tako kvalitetne pesme? I kako to da on može da ima trajnu reputaciju? Ne radi se samo o tome da su melodije izuzetne. Značenja muzičkog dela dolaze iz dobrog karaktera osobe, njenog bogatog životnog iskustva i urođenog talenta. To je ljudska strana ovoga. Život kultivatora je promenjen, i šta više, on prevazilazi nivo običnih ljudskih bića. Učenici Dafe, kad ste u stanju da istinski krčite svoj put, vaše stvari ljudi će ceniti više nego one koje proizvode slavni muzičari među običnim ljudima. One će imati trajnu reputaciju, i to generacijama. Jer vi ste učenici Dafe i vaš put je ispravan, pa je ono što vi stvarate nešto što će čovečanstvo večno učiti i koristiti. (Aplauz)

Učenik pita: Učitelju, želim da pitam, da li je pop pevanje demonsko po prirodi?

Učitelj: Popularni način pevanja je samo pesma običnih ljudi i ne mora imati manir formalnog vokalnog izvođenja. Folk pesme svake zemlje se ovako prenose godinama, i to važi za svaku etničku grupu. Danas, međutim, ljudi su to standardizovali u savremeni muzički sistem i dodali su modernističke tonove, pretvarajući to u nešto lošeg ukusa, pražnjenje demonske prirode – čak do tačke kad postoje opscene stvari. Mnogi mladi traže ove stvari. Bez obzira koja vrsta pevanja, uvek možete izvući dobre stvari iz toga. Ali morate ići svojim sopstvenim putem.

Učenik pita: Učitelju, mislim da postoje dve tendencije u pesmama koje danas stvaramo. Jedna je da su one nešto što se peva i ima veze s našom kultivacijom, a drugo je da bismo naveli obične ljude da razumu ono što slušaju, u pesmama ne treba pominjati čak ni stvari poput „Falun Dafa je dobra“. Ja mislim da to nije u redu.

Učitelj: Potvrđivanje Fa je nešto što učenici Dafe definitivno treba da rade (i tu nema ništa loše). Pa kad stvarate muziku, cilj treba da vam bude spašavanje živih bića, objašnjavanje istine i veličanje učenika Dafe. Naravno, ako pričamo o TV drami, i ti želiš da dodaš malo muzike koja podržava raspoloženje u dramu ili u pozorišnu predstavu, onda nije problem. TV drame su na kraju zabavni program i napravljene su za spektar gledalaca – posebno običnih gledalaca. Naravno, što se tiče sadržaja muzičkih kompozicija, neke, usled potrebe naracije, ili životnih priča mnogih obilnih ljudi [koje se opisuju], nemaju nikakve veze sa učenicima Dafe. Znači li to onda da to nećete pisati? I dalje to treba pisati, i dalje treba proizvoditi. Zapravo, kakav god bio slučaj, to će biti stvari koje su napravili učenici Dafe, pa će biti drugačije. Kad se radi o nečem što istinski prikazuje Dafu i učenike Dafe na direktan, pozitivan način, Dafine stvari i dalje treba da budu tema. Ako vi, kao učenici Dafe, ipak ne mislite o Dafi, i samo pravite stvari običnih ljudi, onda jeste obični ljudi. Odgovornost učenika Dafe je spašavanje živih bića i potvrđivanje Fa. Nije teško održavati ove stvari u perspektivi.

Učenik pita: Želim nešto da pitam, mada nisam siguran da je pitanje na mestu. Zar se ne čini da otkad je KPK ugrabila vlast u Kini, ta zla partija koristi bubanj oko struka?

Učitelj: Mogu vam reći da bubanj oko struka ima istoriju od skoro hiljadu godina u Kini, i da je to kulturni oblik koji je prenesen iz predela zapadne Kine i centralne Šanksi nizije. Kad smo kod bubnjeva, ja znam da postoji još jedna vrsta bubnja. Videli ste kako u provinciji Šanksi postoji jedna vrsta bubnja skoro pola metra u promeru, koji koriste muškarci, i zbilja zvuči moćno. Zna li neko od plesača za ovo? Možete i ovu vrstu koristiti, isto je dobra. Znate šta? Kad ste prvi put koristili ručni bubanj na paradi u Njujorku, mnogi ljudi su rekli: „Kinezi su došli.“ Oni su osećali da su to pravi Kinezi koji su došli. Zla partija koristi stvari iz kineske kulture da glorifikuje sebe. Ali to nisu stvari zle KPK. Ta partija je duh sa Zapada, zli duh. (Učitelj se smeje)

Učenik pita: Recimo da želimo da objavimo neku muziku koja je prijatna za slušati, poput specijalnog izbora erhu muzike, da li bi bilo u redu mešati kineske i zapadnjačke stvari u muzičkim aranžmanima?

Učitelj: Ideja koju sam iskazao je da možete uzimati primer iz svega što je dobro. Pa naravno da je u redu koristiti muzički model koji imaju na Zapadu i njihovu muzičku teoriju. Ako kažeš da želiš da do kraja uneseš te stvari, na primer tako da pola bude kineska, a pola zapadnjačka muzika, onda to nije dobra ideja. Radi se o tome kako prokrčiti svoj sopstveni put. Mislim da su i zapadnjačka i muzika Azijata koje se daju naći u kulturama ovog ciklusa ljudske rase dobre stvari. Koja god rasa, kad je svojevremeno sišla dole i ušla u ljudski svet, najpre su rođeni u Kini. Nakon završetka dinastije, oni bi napustili Kinu odlazeći na razna mesta širom sveta. Ko je onda ostavio stvari u Kini? Bogovi, iz kultura raznih dinastija i od ljudi celog sveta. Ranije sam govorio o ovim stvarima. Ono što vi radite je biranje, selekcija dobrih stvari iz nasleđa koje nam je dala historija.

Učenik pita: Lokalne narodne pesme iz provincija Shanxi i Shaanxi čine nekih 80% svih kineskih narodnih pesama. Osnovne melodije tamošnje muzike su izuzetno lepe. Nešto od tekstova pesama je posle 1949. iskrivljeno, ali zapravo originalna muzika i melodije su odlični. Nisam siguran je li u redu [da mislim tako nešto]. Može li Učitelj reći koju reč o ovom kako bih mogao da se umirim.

Učitelj: U nekim pesmama iz severne Shanxi i Shaanxi, mnoge od melodija su stvari iz drevne Kine.

Veći deo naše diskusije je bio o muzici. I s kreiranjem scenskih umetnosti treba da držimo korak. Uopšte govoreći, gomila večernjeg zabavnog programa uključuje grupni ples, i bez toga bi program bio pomalo monoton i dosadan. Ako večernji scenski umetnički događaj nema u sebi ples, onda se ne može ubrajati u večernju zabavu. Onda moramo misliti o tome kako možemo dalje istražiti ovaj front i prokrčiti put. Ranije sam viđao večernje zabavne programe pevačkih i plesačkih trupa u zapadnoj Kini, gde izvode stvari iz drevne kulture, i puno je tu stvari iz drevne kulture. Možete pogledati te stvari, ali nemojte sasvim slediti tuđ primer. Prokrčite sopstveni put.

Učenik pita: Šta treba da radimo da bismo mogli bolje da se koordiniramo sa TV stanicom? Pitam jer svi smo rasuti po svetu.

Učitelj: Nije vam lako da se sastanete, i teško je ako želite da koordinirate stvari. Ali možete koristiti kompjuter, faks i telefon, pa ćete moći iskomunicirati dosta toga. Iskoristite to što više. Svi ste daleko jedni od drugih, rasuti po svetu. Zbilja vam je teško da se svi okupite. Dobra stvar je što posle današnjeg sastanka, znaćete šta vam je činiti i tako možete zacrtati put kojim ćete ići. I zapravo svi vi imate skriveni potencijal.

Učenik pita: Naš ansambl bi voleo da svira širom Austrije. Ako nemamo dovoljno sopstvenih numera, možemo li kao učenici Dafe izvoditi klasične numere običnih ljudi? Na primer, šta je sa delima Mocarta ili Šopena?

Učitelj: To nije problem. Odavno sam rekao da je klasična muzika u redu. Možete s oprezom koristiti stvari iz vremena pre Kulturne revolucije – samo se pobrinite da u njima ne bude partijske kulture. U suštini se može koristiti sve što datira iz perioda pre zle Partije. Nemojte koristiti ništa iz ovih vremena Despota, jer iznutra one kipte od zla; u ovom periodu demoni kontrolišu čovečanstvo.

Učenik pita: Ako ne možemo koristiti muziku koja je napravljena tokom decenije ili više vladavine Despota, šta je sa TV emisijama i filmovima iz tog perioda, treba li i to da izbegavamo?

Učitelj: Mislim da ništa iz tog perioda ne valja. One u pozadini imaju faktore svih vrsta trulih duhova koji kontrolišu ljude.

Učenik pita: Mi već imamo neke numere. Koje numere da uzmemo kao našu tematsku muziku oko koje ćemo sagraditi orkestar ili mali ansambl.

Učitelj: O detaljima takvih stvari morate međusobno porazgovarati. Ne bi trebalo biti problema.

Učenik pita: Nedavno je zapadnjački učenik na našoj TV napravio nekoliko muzičkih videa, ali ono što je usvojio je u stilu savremene muzike koja je prikladna za gitaru i električnu gitaru.

Učitelj: To je u redu. TV stanica ima uporište u običnom društvu i usmerena je na obične ljude. Znači da je u redu koristiti električne instrumente. Učenici Dafe treba da dobro postupaju i budu čestiti na putu kultivacije kojim idu, ali kad se radi o običnom radu, onda treba jednostavno da se potrudite da budete malo bolji nego što je tipično. Naše TV emisije su za obične ljude da ih gledaju. Još nije vreme kad Fa ispravlja ljudski svet, već faza u kojoj se učenici Dafe kultivišu, objašnjavaju istinu i razotkrivaju progon. U ovom času nema ničeg problematičnog u tome [što si opisao].

Evo situacije, ko ovde ume da aranžira muziku? Dignite ruke. Dobri, svi dobro pogledajte – posebno vi sa TV. Svaki put kad vaše emisije zatrebaju muziku, možete potražiti ove ljude. A svako ko ume da aranžira može da piše pesme.

Gledajte – ima ih dosta. A ja znam da ima još dosta takvih koji nisu ovde, ali su vrlo kvalifikovani, pa hajde da im damo da odigraju svoje uloge. Ako ljudi ne mogu iz prvog pokušaja izvesti nešto, nemojte biti sitničavi. S dobrom voljom možete napredovati zajedno kroz razmenu iskustava i diskusiju, i svako će postepeno sazreti na svom putu; dok ste na samom početku, možda neće ići tako dobro. Znači, ne samo da treba da proizvodite svoje sopstvene stvari, već takođe vremenom treba da povećate broj proizvoda. (Učitelj se smeje) Na primer, možda napravite nešto i tada pomislite da je gotovo – zadovoljni ste – „Uspeo sam.“ To nije dovoljno dobro. Ako učenik Dafe spasi samo jednu osobu, da li je to obavljen posao? Ne, nije. Treba mnogo njih da spasite.

Učenik pita: Učitelju, hteo bih da pitam nešto u vezi s Fa. Buda Šakjamuni je dostigao Tao kultivišući se pre puno stotina miliona eona godina, ali naša Zemlja je prošla kroz samo dva ciklusa, svaki po sto miliona godina. Znači li to da…

Učitelj: Budina ranija kultivaciija nije bila na Zemlji. (Ljudi se smeju) Šakjamuni je došao na svet da spašava ljude. Na nebu, on je bog i on je odavno dostigao Tao. [Njegov dolazak] ovog puta bio je s ciljem da potvrdi dostignuti status Tatagate i da pruži čovečanstvu Budističku kulturu. Mnoge priče koje je Buda Šakjamuni ispričao bile su o događajima na nebu, a ne sa ove Zemlje. Nisam li rekao, kad ljudsko biće vidi budu kako sedi tu, to je nešto veoma sveto, ali kad Buda vidi Budu, onda to nije tako. Oni su deo društva bogova.

Vreme je ograničeno, pa sada moramo okončati sastanak. Vi ste učenici Dafe, pa sam uveren da ćete biti dobri. Jedva čekam dobre vesti od vas. (Aplauz)

Napomena: Zbog problema sa snimanjem zvuka, samo ovoliko je transkribovano.

Li Hondži
21.07.2003.