Falun Dafa Minghui.org

Komentar Učitelja na učenikov članak

Ideje u ovom članku su postavljene dobro, i autor ima veoma jasno razumevanje Učiteljevog Fa-ispravljanja i potvrđivanja Fa učenika Dafe. Ako svi učenici Dafe mogu biti tako racionalni i razboriti, i imaju ispravne misli i ispravne postupke u potvrđivanju Fa, tada neće biti progona, i neće biti praznina koje zlo može da iskoristi. Za mene nije važno ko je napisao članak. Dokle god je ono što je prikazano [u datom članku] nešto efikasno u potvrđivanju Fa od strane učenika, ja to potičem – čak i u slučaju da je članak napisan od strane nekoga ko nam se protivi. To je zato što mi zapravo spasavamo sva bića, I dokle god se progon ne završi i putovanje kultivacije Dafa učenika nije završeno, to predstavlja za ljude priliku i daje im nadu.

Li Hondži
29.08.2003.