Falun Dafa Minghui.org

Usklađujući se s Božanskom voljom

(Minghui.org)

6. siječnja, moji lokalni praktikanti i ja slali smo ispravne misli za Trump-ov reizbor do ponoći. Sutradan sam saznao što se dogodilo dan ranije, uključujući potvrdu Kongresa SAD-a za Biden-a kao sljedećeg predsjednika.

Trump nije priznao poraz i rekao je da će se borba nastaviti. Unatoč tome dao je izjavu obećavajući „uredan prijelaz“ vlasti 20. siječnja.

Ovaj neočekivani rezultat učinio me je razočaranim i tužnim. Bio sam depresivan i tužan, ali odjednom sam shvatio da je problem bio u mom načinu razmišljanja. Gledajući unutar sebe dalje, vidio sam da sam zaglavljen s idejom - razmišljajući kako će ovaj rezultat djelovati na ljudsko društvo. Drugim riječima, bio sam jako vezan za rezultat na površini ljudske razine.

Stoga sam se upitao: „Je li moja ideja ista kao božanska volja?“ Odjednom sam došao do prosvjetljenja i iz dna mog srca pojavila se snažna misao: „Božja volja ne smije biti narušena. Ono što božanstvo namjerava postići sigurno će se dogoditi.“ Kad sam ponovno za ovo slao ispravne misli, bio sam pun snažne energije, baš kao i kad sam to učinio na početku.

Shvatio sam da su, otkako je Trumpa izabralo božansko, njegova duboka vjera u božansko, njegova dobrota i njegova osobnost vjerojatno bili unaprijed preuređeni. Njegov način ponašanja i rada, i rješavanje mnogih problema, božanstvo je moglo iskoristiti kao priliku da ljudi odaberu stranu i pozicioniraju se. Točno kako će se to odvijati, samo Stvoritelj to kontrolira.

Učitelj je rekao:

„Kad ljudska bića sagledavaju svet, ona to čine unutar jednog nivoa čestica. Na primer, ovaj svet koji ljudska bića vide je između dve vrste čestica—molekula i planeta—i ona gledaju na ovaj svet unutar čestica sačinjenih od molekula. Bogovi su drugačiji. Bog gleda unutar dometa njegovih sposobnosti, rezultate koji će se desiti sa svim česticama u kosmosu dok su one u odnosu sa jednom stvari. Oni gledaju na stvari više-dimenziono i iz svih perspektiva, i zato se stvarima koje oni prirede postižu višestruki ciljevi.“ („Predavanje Fa na sastanku sa azijsko-pacifičkim učenicima“, Predavanje Fa na konferenciji VI)

Neki praktikanti su smatrali da više neće biti potrebno dalje slati ispravne misli, budući da je rezultat već postavljen, pozivajući se na komentare poznatog komentatora u jednom od novinskih medija koje su vodili praktikanti. Mislim da nije pogrešno da novinski mediji to komentiraju iz percepcije neke svakodnevne osobe. Ali bez obzira tko je to rekao, to nije od Učitelja ili Fa. Dafa učenici ne trebaju presuđivati o tome; u protivnom bi učinak mogao biti negativan. Za takav veliki nebeski fenomen ne smije se dogoditi nikakva pogreška. To je samo način na koji se ljudi pozicioniraju u procesu.

Kritično pitanje je, kako tijekom ovog presudnog povijesnog trenutka kad je opaki skočio na prednju pozornicu i postupio nepromišljeno, kada se nevinima čini nepravda i kada je pravda ugrožena, kako svatko od nas Dafa učenika razmišlja i djeluje u ovoj situaciji?

Učitelj je rekao:

„Što je Buda? On je jamac svih bića na ovom nivou, zaštitnik svih bića i branitelj istine univerzuma.“ („Predavanje Fa na svečanosti osnivanja Falun Dafa Udruženja Singaporea 1996“, Predavanje Fa na konferenciji I)

Učitelj je također rekao:

„…Buda Fa nema ograničenja!“ („Predavanje Fa na Međunarodnoj Fa-konferenciji na Menhetnu 2005“, Predavanje Fa na konferenciji V)

Slijedimo božansku volju i u potpunosti iskoristimo božansku snagu Buda Fa da eliminiramo zlo, pomognemo Učitelju u ispravljanju Fa i spasimo sveta bića.

Iznad su moja osobna razumijevanja. Molimo vas da istaknete sve što nije u skladu sa Fa.