Falun Dafa Minghui.org

Komentar Učitelja na učenikov članak

Predlažem svim učenicima Dafe da pročitaju ovaj članak.

Li Hondži
01.11.2003.

Komentar na učenikov članak „Zlatni Buda“, objavljen istog dana.