Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje na Fa-konferenciji šireg područja Njujorka 2013

(Svi ustaju i oduševljeno aplaudiraju) Dobro jutro! (Učenici odgovaraju, “Dobro jutro, Učitelju!” Aplauz se nastavlja) Pa, ovo je verovatno najveća Fa konferencija koju smo imali godinama. (Aplauz) Velik broj ljudi je došao. Čujem da su neki stigli iz Kine. Fa konferencija učenika Dafe je najbolja sredina za učenike Dafe da inspirišu jedni druge dok se kultivišu. Pomoću onog što se deli na konferenciji, vi možete videti gde su vam nedostaci, kao što možete sagledati dobru stranu drugih i na osnovu toga se dalje nadgraditi.

Za kultivatore nema pravih uzora koje bi mogli slediti. Svako kultiviše sebe, i svako mora ići svojim putem; nema referenci koje se mogu uzeti, niti primera za slediti. Ima samo jedno: kako slediš Fa u svojim postupcima. Svaka osoba ima sopstvena shvatanja i to kako oseća stvari. Pa je malo verovatno, kad se s nečim susretnemo, da će to svi razumeti na isti način, prići mu na isti način, ili postupiti na isti način. Vrlo je malo verovatno. Jer ljudi imaju različite načine razmišljanja i poreklo njihovih misli je složeno. Sve različite predstave koje je svaka osoba oformila tokom dugog proteka vremena, poput njenog različitog razumevanja stvari, njene percepcije i njenih osećanja—svi različiti aspekti stvari koje ulaze u razumevanje osobe, njeno shvatanje, ili osobine njenog razumevanja—sve to je veoma kompleksno, i zato je teško naći dva čoveka sa istom ličnošću. Jednostavno imitirati šta neko drugi radi je samo kopiranje na površini, i supstanca toga verovatno neće biti ista.

Osim toga, ja očekujem da svaka osoba dostigne Ispunjenje svojim sopstvenim naporom. Svako ko ovde sedi je kultivator, jer ovo je Fa-konferencija. Ovde ima i puno novijih učenika. Učitelj neće govoriti ni o čemu previše neverovatnom. Jedno biće nikako ne može tek tako sići i postati učenik Dafe. Bića u ovom kosmosu su naprosto nebrojena. Kod nečeg tako važnog kao ono što se ovde događa, vrlo je verovatno da su svi koji su došli ovamo Kraljevi. Stoga, po pitanju njihovog kretanja njihovim putem, i potvrđivanja njihove sopstvene moćne vrline putem prosvetljavanja, oni moraju prolaziti svoj proces razumevanja stvari, i imaju svoj sopstveni kultivacioni proces, sa sopstvenim faktorima i svojstvima. Svako mora ići svojim putem. A to zapravo delimično objašnjava zašto tokom godina među Dafa učenicima nastaju svakojake situacije, različita razumevanja u kultivaciji, i neslaganja kad se zajednički deluje.

Naravno, kad nešto treba uraditi u Dafa projektu, treba da ostavite po strani svoje sopstvene stvari koliko god možete, da biste obavili ono što projekat zahteva. To je prvi prioritet. Znači da je potrebno sarađivati. Kad obavljate taj zadatak, međutim, vi ćete u to uneti način na koji vi radite stvari, što je vaš sopstveni odraz dok idete svojim putem u kultivaciji. Učitelj ovo prihvata, i tu nema ničeg lošeg. Neizbežno je da svaka osoba radi stvari na taj način. Nikako ne možete svi biti isti, kao da ste napravljeni po kalupu. Zato, teškoće i testovi s kojima se susrećete, neravnine na putu kultivacije na koje nailazite—kakav god to bio put, bilo da je naporan, neravan, ili kakav god—sve to je zarad uspostavljanja vašeg nebeskog ranga, i dokazivanja puta do vašeg krajnjeg Ispunjenja i svega što ćete postići.

Tokom vašeg procesa kultivacije, prošli ste mnoge teškoće i mnoge testove, i prošli ste kroz ono što ja nazivam progonom bez presedana. Kao što znate, hrišćane su progonili tri stotine godina, a budisti su prošli kroz pet teškoća, i sukob između Bude Šakjamunija i izvornog bramanizma svojevremeno je bio vrlo intenzivan. A sve te stvari nisu tako opake kao zla KPK. Ovim diriguju stare sile s viših ravni. U ljudskom društvu treba da koegzistiraju ispravno i rđavo - dobro i loše, dobro i zlo, koegzistiraju. Oni stvaraju ravnotežu. Kad ne bi bilo dobrote, ljudi ne bi znali šta je zlo; da nema zla, ljudi ne bi znali šta je dobrota. U kultivaciji, dobrota daje ljudima standard, dok zlo koje postoji omogućava ljudima da shvate kako da dostignu standard. Ovo omogućuje kultivatorima da se usavrše u svojoj kultivaciji, i to su važne prilike, uslovi koje ljudski svet pruža kultivatorima da im omogući da uzdignu svoje biće. Ovo je nešto uspostavljeno u doba stvaranja ljudskog društva: ako hoćeš da se kultivišeš, mora se tako. Ali stare sile su iskoristile ovu karakteristiku ljudskog sveta i pretvorile je u nešto apsolutno.

Ova karakteristika ljudskog sveta nije pojava koja se može naći u bilo kojoj drugoj dimenziji kosmosa. Samo u ovoj sredini ljudskog društva, gde dobro i zlo koezgistiraju, stvari se odigravaju tako dramatično. I samo tako ljudi mogu da se kultivišu. Naravno, ima tu još nečeg sem tih stvari. Takođe postoje elementi kao što su opsena, patnja i osećanja. Stare sile su iskoristile upravo ovu pojavu i pokrenule ovaj široki progon učenika Dafe, kao “test.” Kako oni to opisuju, to treba da omogući da dostignu Ispunjenje oni učenici Dafe koji su sposobni za to. Sad naravno, kao što vam je Učitelj često govorio, ja sam izjavio da se ne slažem i nisam prihvatio skup stvari koje su priredile stare sile. Ja sam imao sopstvene načine za spasavanje živih bića, i doneo sam sa sobom ono što sam hteo da učinim. Ali stare sile su krenule i krišom, same, uradile potpuno drugačije stvari. Stvari kao što su progon hrišćana ili budista, koje sam sada pomenuo – oni misle da to iskustvo neizostavno treba imati da bi se moglo dostići Ispunjenje, tj. postati prosvetljeno biće. Oni misle da se može samo tako, i da nijedan drugi način ne valja. Kad sam ja koristio više principe Fa da im ukažem na to da će takav pristup učenicima Dafe biti zla smetnja, oni su odgovorili, “To je jedini način koji mi znamo.”

Ali nije li Buda Fa svemoćan? Niko nije očekivao da bih ja mogao koristiti plesačku trupu za spasavanje ljudi. To je nešto što ni oni nisu očekivali.

Buda Fa je svemoćan. Imati ljude koji se kultivišu unutar običnog društva – i to je nešto što oni nisu očekivali.

Koji sam onda pristup ja hteo da upotrebim?

Čitav kosmos se izopačio, i svi životi sada imaju masivnu karmu. Isus je rekao da ljudi imaju grehe, i zaista, kako to budisti kažu, ljudi stvaraju karmu celog života, što rezultuje grehom; ili drugim rečima, tokom dugog, razvučenog toka reinkarnacija, ljudi su nakupili mnogo karmičkih dugova, život za životom. Osoba je možda bila vojnik koji je u prethodnom životu ubijao ljude, ili je možda bio mesar, ili je iskorišćavao ljude, ili učinio nešto strašno. Istina je, svi su već dospeli u ovo stanje, s karmom svuda na telu. Sada je u osnovi svo društvo takvo. Ni životi na višim ravnima više ne zadovoljavaju standard, a promenio se čak i sam standard. Sa stvarima koje su dospele do ove tačke danas, ako će neko da spasava ta bića, razmislite, to se nikako ne može pristupom starih sila. Stvarnost je dokazala da to uopšte ne bi moglo funkcionisati. I oni to znaju, pa zaista ne nameravaju da toliko puno ljudi bude spaseno. Čuli ste da je u starim proročanstvima rečeno: “samo hiljada od deset hiljada će ostati,” ili “jedno domaćinstvo od deset,” je li tako? O tome se govorilo u brojnim proročanstvima. Ovo odražava da oni zapravo nisu želeli da ljudi budu spaseni, i da su samo hteli da zadrže one koje su oni smatrali dovoljno dobrim.

Ali u stvarnosti, sva živa bića su jednaka. Tokom dugih, razvučenih godina, životi su prestali da zadovoljavaju standard, postali su iskvareni, i sve je postalo neprihvatljivo. Jer sam kosmos je bio ograničen u svojoj mudrosti na ono što je poznato kao “formiranje, stagnacija, degeneracija, destrukcija.” Onda, ako se formiranje, stagnacija, degeneracija, destrukcija ne promene, živa bića će se prirodno degenerisati tokom formiranja, stagnacije, degeneracije, destrukcije. U vreme formiranja kosmosa, priroda živih bića bila je identična prirodi Taoa, tj. s Fa kosmosa; faza stagnacije je bio relativno dobar period, s moralnim normama na svakom pojedinom nivou postojanja u skladu sa standardom kosmosa; tokom vremena degeneracije, zatim, stvari su krenule nizbrdo, s moralom sveta koji opada iz dana u dan; a tokom vremena destrukcije, stvari više nisu kako treba, i jednom kad dospeju do svog kraja, više ne možete dopustiti da dalje trunu, zar ne? I šta učiniti? Sve ih rastočiti. Kad se stvari rastoče, ništa ne ostaje—životi i materija u kosmosu prestanu da postoje. Ako ih želiš, moraš ih iznova stvoriti. Sada shvatate. Znači, ako se ne promeni ova fundamentalna stvar, živa bića će neizbežno prolaziti promene tokom formiranja, stagnacije, degeneracije, destrukcije.

I čiji su to zapravo gresi? Ako mene pitate, ti gresi se nikome ne daju pripisati. To je naprosto ono kako se bića ponašaju, s obzirom na formiranje, stagnaciju, degeneraciju, destrukciju, kao prirodu kosmosa. Tako je jer je mudrost kosmosa imala nedostatke. Zato sam ja pomislio da bi najbolji pristup bio da se dobrodušno razreše stvari za sve živote! Ne bi bilo važno ko kome duguje, svi bi prestali da naplaćuju svoja potraživanja, pošto svi imaju grehe. Kad bi svako prestao da naplaćuje svoja potraživanja; kad bi se sve među ljudima razrešilo na pozitivan način tokom Fa ispravljanja; i kad bi svako pohrlio ka budućnosti, kako bi to divno bilo! (Ori se aplauz) Živim bićima bi se to sigurno svidelo, i svi bi bili srećni. To je ono što sam ja u početku hteo da uradim.

Međutim, stare sile su sve to promenile, i stvorile tako krupnu poteškoću—nešto što je do te mere zlo da mu nema presedana. Pomislite na primer na vađenje organa na živo. Svojevremeno u starom Rimu, čak ni na vrhuncu progona hrišćana, nije postojalo ništa tako zlo. Najsurovije što su radili je da osude čoveka na smrt. Najgore zlo primenjeno na ovoj planeti je ono kojem su podvrgnuti učenici Dafe, i s kojim su suočeni u progonu. Stare sile smatraju da pošto vi stižete s tako visokih ravni i treba da dostignete nebeski rang tako visok i postanete tako veliki kraljevi, ako prolazite kroz manje poteškoće i ako sredstva koja se koriste protiv vas nisu u odgovarajućoj meri zla, hoćete li moći da se kultivišete tako visoko? Takva je njihova logika.

Kao što znate, Fa koji Učitelj predaje je izuzetno bogat i dubokih značenja, ali vrlo jednostavan i direktan na površini. Kad sam rekao da je upotreba tako jednostavnih principa i jezika prevarila živa bića, zapravo sam mislio na bića sa visokih ravni. Istorijski, ljudi su računali da jednog dana kad ljudi budu spasavani, možda će biti teško dobiti Fa, biće teško naići na tu priliku. A u prošlosti nisu samo ljudi sveta ovako govorili o tome, božanska bića takođe su mislila da će na koncu, kad Fa bude predavan, kad na kraju dođe čas za spasavanje živih bića, biti izuzetno teško doći do šanse, sigurno će biti vrlo teško uvideti [kad to dođe]—samo oni izuzetno inteligentni će to moći da uvide—i osoba će morati da prođe kroz velike teškoće da ga pronađe. Razmislite, da li bi bilo fer kad bi bilo tako? Ne, ne bi. Mnoga od velikih prosvetljenih bića koja su sišla na svet su se možda inkarnirala kao hendikepirane osobe, ili zbog starosti slabo čuju ili vide. Da li bi to bilo fer prema njima? Ne, ne bi. Zato je Fa koji Učitelj predaje jednostavan koliko god je to moguće. Ali to je zapravo navelo [ta bića s visokih nivoa] da ne veruju u njega. U tom smislu su se ona pokazala još gorim od ljudi ovog sveta.

Saopšteni principi su jasni i jednostavni, isto kao i reči. Tu skoro da nema nikakve misterije. Ja sam rekao da će ovaj put Fa biti predavan živim bićima na način koji je potpuno pravedan. Ja sam rekao da je otvorena velika kapija—toliko široka da više i nije kapija. I to je zapravo ideja u pozadini. Ali stare sile su i dalje insistirale da učine šta one hoće. Naravno, sada im je sve jasno. Sada znaju da je sve što preduzimaju zapravo njihovo samouništenje. Sve što oni rade istovremeno je rezultat delovanja starih sila na višim nivoima, koje koriste ovu [situaciju] da bi eliminisale živote na nivoima nižim od njih, čiji su gresi ozbiljni, jer ti životi su počinili najveći greh—promenili su ono što sam ja hteo da učinim. Ali šta god bio slučaj, sve što je progon doneo postepeno se završava, i ne može ići nazad. Oni nikako ne mogu platiti za ono što su učinili. Oni su omeli Fa ispravljanje kosmosa i taj greh je naprosto džinovski.

Većina ljudi danas, ovde, su učenici Dafe izvan Kine. Ali učenici Dafe u Kini su zapravo glavno telo. Jer kraljevi različitih etničkih grupa iz svakog pojedinog perioda istorije su se reinkarnirali u Kini, kao i bića sa visokih i još viših ravni.

Sopstvene predstave mogu promeniti spoljni izgled osobe. Zla KPK je nanela štetu tradicionalnoj kineskoj kulturi, a to je bila polu-božanska kultura—kultura najbliža božanskoj. Možete je osetiti kad gledate Shen Yun, zar ne? Pored toga, zla partija je utisnula u ljude krajnje zlu doktrinu “borbe,” čineći da se ljudi danas samo bore i otimaju jedni od drugih. I sam kineski narod je svestan toga da kad na okupu imate Kineze, gde god to bilo, oni će se uvek posvađati. Mnogi ljudi drugih nacionalnosti se pitaju zašto Kinezi nemaju osećaj “jedinstva.” U pozadini, zapravo, leže duboki razlozi. Stare sile su namerno htele da zamrse stvari, do te mere da ih zamrse. I tek stvorivši takav haos, oni će videti kako se vi kultivišete. Budući da vam je poreklo tako visoko, da predstavljate tolike brojne živote, i da vam je nebeski rang na Ispunjenju tako visok, oni su odlučili da u Kini stvore haos kakav imamo danas. [Njihovo razmišljanje je bilo:] “Mi ćemo te priznati samo ako se iskultivišeš iz ovakve situacije. Ako ne uspeš u ovakvoj kultivaciji, znači da imaš manjkavosti u šinšingu. Mi priznajemo samo one koji uspeju u kultivaciji u tako zlom okruženju.” I to je ono što su oni učinili. Relativno govoreći, stvari nisu toliko strašne izvan granica Kine. U Kini, gde nema alternativnog referentnog okvira, ljudi ne primećuju kakvi su postali. Među učenicima Dafe, slično, ima mnogih koji nisu bili marljivi, ili nisu bili striktni u svom ponašanju, koji su zbog uticaja partijske kulture unutar grupe prouzrokovali smetnje.

Ali šta god bio slučaj, sve sada stiže do kraja. Zlo više nema moći da sazove novi nalet progona, tako zlokobnog kao što je ovaj. To je zato što su stare sile sakupile faktore zla iz brojnih dimenzija, i ti faktori zla su bili stvoreni samo zbog ovog progona, uključujući grozne stvari svake vrste. Sada je većina njih eliminisana, pa su okolnosti izgleda sve povoljnije. Ali, dok god se ovo ne završi, zlo će i dalje biti zlo. Isto kao što otrov mora biti otrovan, čak i da mu zatražite da ne bude otrovan, on to ne bi mogao. Znači da ne smete spustiti svoj gard. Dajte sve od sebe da ne dopustite da stare sile koriste nedostatke u vašoj kultivaciji. Što se tiče stvari na kraju, Učitelj će motriti i odlučiti kako da to reši.

Kao kultivator, šta god bio slučaj, ti si neko na putu ka božanstvenosti, a kao što znate, osoba na putu ka božanstvenosti naravno da je drugačija od regularnog bića, tj. prosečne osobe. Ali ti izvodiš svoju kultivaciju među običnim ljudima, pa po pitanju ponašanja, ili čak odevanja, manira, ili govora - tu neće biti nikakve razlike u odnosu na obične ljude. Postoji samo jedna, bitna razlika: kad doživite sukobe ili tenzije, ili u bilo kojoj situaciji, vi ste u stanju da pogledate unutar sebe i potražite razlog, [misleći]: “Je li to zato što sam ja uradio nešto pogrešno? Postoji li problem na mojoj strani koji je proizveo ovu disharmoniju?” Ovo je jedina primetna razlika između vas i obične osobe. Naravno, ova razlika će se takođe manifestovati u vašem ponašanju. Obični ljudi će osećati da je vaša narav drugačija nego drugih, ili će misliti da su učenici Dafe dobri, i uživaće da budu u interakciji s učenicima Dafe. Pošto si ti kultivator, na kraju krajeva, polje oko tebe je polje čiste dobrote—nešto što obični ljudi nemaju. Ti si po ovom drugačiji, i ljudi će to zapažati.

Onda drugim rečima, iako su učenici Dafe kultivatori, po spoljnom izgledu ih je teško razlikovati od običnih ljudi. Ovo posebno važi kad se neko kultiviše među običnim ljudima, a još više kad se kultiviše u ovako složenim uslovima. Znači da kultivatorima jeste teško. Sećam se svojevremeno kad ste dobili Fa, čim ste zapazili ovaj Fa—posebno oni iz prve dve od malopre tri opisane kategorije—vaša srca su bila zbilja preradosna! [Mislili ste:] “Ovo je divno! Konačno sam ga našao!” Nisu li sve te hiljade godina reinkarniranja i čekanja bile baš za ovo? U to vreme, pogonjeni osećanjem iz dubine vašeg bića mogli ste da odbacite svaku ljudsku vezanost i budete odlučni da se dobro kultivišete. To uzbuđenje moglo je da vas pokrene da budete marljivi. Ali vremenom se taj osećaj postepeno izgubio. Ljudska lenjost, sve vrste ljudskih predstava, i niz haotičnih stvari pred vama u društvu, kombinovane su da vas iskušaju i ometaju vas. Otud izreka: “Kultiviši se sa željom koju si nekad imao, i ispunjenje je izvesno.” Često mi ljudi kažu ovakve stvari: “Ranije, dok sam čitao Fa nivo mi je tako brzo rastao. A dok sam čitao knjigu, neprekidno su mi se razotkrivale stvari koje će unaprediti moje razumevanje. Kako to da više nemam to iskustvo?” Onda razmislite o ovom: da li se “kultivišete sa željom kakvu ste nekad imali ”?

Ranije sam rekao nešto u ovom smislu. Rekao sam da ću Dafa učenike, uključujući nove učenike, brzo pogurati na njihovu poziciju, ako se kultivišu. I koja je to pozicija? Ona s koje ste došli, bez obzira koja je to visina; za kratko vreme ćete biti pogurani na vašu poziciju. Ljudsko telo na površini ne trpi drastične promene. Da biste mogli da manifestujete tako velike moći, morate imati ispravne misli te jačine, i tek tada možete imati toliko dejstvo; vaše ispravne misli moraju biti do tog stepena čiste da biste mogli imati toliko dejstvo.

Znate, pomeriti planinu nije ništa za jedno božansko biće - lako je pomeriti planinu. Međutim, to biće nema ljudsko razmišljanje. Njegove predstave su božanske, i njegovo stanje je onakvo kakvo pristoji božanskom biću. Kad neko razmišlja kao čovek, može li onda [pomerati planine]? Apsolutno ne. Neki kultivatori to mogu, dok neki ne mogu. To je pitanje toga da li su vaše ispravne misli dovoljno jake. To će biti moguće samo onda kad su vaše ispravne misli istinski čiste do potrebne mere.

Neki ljudi iskazuju svoje mišljenje da su vrlo čisti, kad to uistinu nije slučaj; oni imaju svakojake tuđe, rastrojene misli i mnoge stvari koje su oformljene postnatalno. Čak i ono što smatraš za vrlo jednostavnu misao možda je—od svoje početne tačke do svog cilja, ili stvari koje je prate—nečista. Ako kultivator konzistentno može da održi jake ispravne misli u dugim zamasima kultivacije, i održi ono mentalno stanje koje je imao svojevremeno kad je dobio Fa, to čisto stanje uma, onda je to zbilja izuzetno i božanska bića će vas nazvati izuzetnim kad vas sagledaju. Ali to nije lako. Ja sam znao još od starta kad sam počinjao da predajem Fa da će ljudsko razmišljanje možda ometati vašu kultivaciju. Da to nije slučaj, ne bih ni pisao sve one članke u knjigama Bitno za dalje napredovanje i time vas neprekidno ispravljao u vašoj kultivaciji, pazio na vas i sve vas gurao napred, i ukazivao na probleme s kojima se srećete u svojoj kultivaciji. Znao sam da će tih pitanja biti. Isto je bilo sa drugim kultivatorima iz prošlosti koji nisu bili učenici Dafe. Ista pitanja su uvek postojala. Svako od vas ko može da se “kultiviše sa željom koju ste nekad imali” će definitivno dostići Ispunjenje.

Prirodno, pošto ste vi učenici koji kultivišu Dafu u okruženju društva običnih ljudi, puno je smetnji. Učitelj to vidi. Iako vaš kultivacioni format nikada ranije nije bio usvojen, standard koji treba da zadovoljite je svejedno strog. Ovo znate iz Džuan Faluna. U kultivaciji zbilja treba da budete kao kultivatori. U najmanju ruku potrebno je regularno imati svesne, ispravne misli, i biti sposoban, u svim vrstama složenih okolnosti, kad nailazite na različite konflikte ili kad problemi odjednom nastanu, da se postupi kao što to čini kultivator. Samo to je prihvatljivo.

Naravno, to je teško postići, zar ne? I zato učenici Dafe imaju složena stanja u svojoj kultivaciji. Ima onih koji su se dobro kultivisali i onih koji nisu, onih koji rade ovako, i onih onako. I, kao što znate, ima učenika Dafe koji su preminuli. Naravno, prirodno je da ljudska bića umiru, zar ne? U svakom velikom gradu puno ljudi umre svakog dana. Rađanje, starost, bolest i smrt su standardan ciklus čovečanstva. Onda s tako velikim telom ljudi, s desetinama miliona učenika Dafe, stvarno bi bilo čudesno kad niko ne bi umro i kad bi svi bili marljivi, istinski kultivatori koji se nikad ne predaju lenjosti. To bi razbilo čini opsene. Upravo zato što postoje ljudi koji nisu marljivi nastaju problemi. Ali pošto je to telo kultivatora, na kraju krajeva, smrtnost je vrlo niska. Druga stvar je to što su se stare sile potrudile da ovo bude konfuzna sredina i navodni “test” za ljude. Oni su želeli da vide da li je vaše razumevanje Fa stvarno, i da li verujete. Zato su namerno pomešali istinito s lažnim i otežali ljudima da jasno vide stvari.

A do koje mere je ovde konfuzno? Evo ilustracije. Neki učenici Dafe, skupa sa svojim porodicama, su vrlo marljivi. Oni drugima izgledaju dobro, pa se neki ljudi čak trude da nauče od njih. Onako kako se oni kultivišu, drugi slede. Ali ja sam rekao da za kultivatore nema uzora. Ako nekog uzmeš za model, umesto da pokušaš da sam shvatiš Fa, to će doneti probleme. Stare sile možda će misliti da ih vi samo gledate kako se kultivišu, umesto da sami steknete razumevanja iz Fa. Onda je verovatno da će izvesti da ta osoba premine. Naravno, za učenika Dafe umreti takođe znači Ispunjenje, to je sigurno. Čak i u slučaju obične osobe, kad uspete da je spasite objašnjavanjem činjenica, ona će se možda vratiti na svoje mesto. Utoliko pre to važi za kultivatora Dafe. Osim toga, njegova smrt je nenormalna pojava koju su izazvale stare sile. Pa naravno da zaslužuje Ispunjenje.

To je ono što su stare sile stvorile na ovu temu. Oni koriste ovaj zli pristup da testiraju druge, da testiraju ljude preko ovog što se dešava. “Šta ćemo sad? Eto nekoga za kog mislite da se dobro kultivisao. Umro je. Da li i dalje veruješ?” Puno je bilo ovakvih slučajeva. Mnogi učenici Dafe su imali ovo iskustvo, i sada su svesni taktike starih sila. Ali kultivacija u skladu sa zahtevima Učitelja jeste ozbiljna; ljudsko biće ne može se transformisati u božansko biće samo dok sedi, pije čaj i iščitava knjigu. Ići će tek kad je neko u stanju da se istinski kultiviše na putu.

Tokom procesa kultivacije, međutim, upravo zato što kultivator ne može uvek da održi isto stanje uma od starta do finiša—jureći kao raketa dok marljivo opredmećuje svaki nivo na kom je—neizbežno će nastajati različite situacije. A stare sile će uneti nered u vašu sredinu da bi se iskušala srca ljudi, i takve stvari. A to nije sve. Puno je drugih primera. Suvišno je reći da je ono što se u Kini zbiva još žešće. Prikazanja zla u progonu su priređena od strane starih sila kao deo takvog plana. Njihov cilj je uspeh stvari koje su oni isplanirali, i omogućiti da se kultivišu do Ispunjenja oni učenici Dafe koje oni smatraju prihvatljivim. Ali oni ne obraćaju pažnju na pitanje ko može dostići Ispunjenje, a ko ne može. Oni mare samo za to da oni koji mogu da zadovolje standard tokom progona dostignu Ispunjenje, i da sami postignu ono što su namerili.

Otkad je počeo progon, ja pažljivo posmatram. Neki praktikanti zbilja ne nauče svoju lekciju. Ubrzo pošto osobu puste iz radnog logora, njena vezanost za hvalisavost i njeno ljudsko razmišljanje ponovo iskoče. Čak i kad obična osoba prođe kroz nešto, ona će iz toga izvući pouku, i malo će razmisliti. Utoliko pre bi kultivator trebalo da pokuša da otkrije zašto stare sile koriste njegove nedostatke. Moraš otkriti šta je tvoj problem. O tim stvarima više neću pričati ovde na Fa konferenciji. Situacija u Kini je složena. Ima svih vrsta ljudskih načina razmišljanja i svih vrsta sukoba, i oni se u tim složenim uslovima menjaju na tako puno načina. Zbilja morate ozbiljno potražiti unutar, i minimizovati šanse da stare sile iskoriste vaše nedostatke.

A sada ću govoriti o nekim drugim stvarima.

Kao što možda znate, nedavno su se u NTDTV, što je projekt koji su započeli učenici Dafe s ciljem objašnjavanja istine, desile neke promene. Mislim da je to savršeno normalno. Mnogi učenici pričaju o tome. Kad postoji dobar pristup i ideja da se pomogne da se ostvare dobri rezultati u stvarima koje učenici Dafe treba da rade i u projektima objašnjavanja istine, hajde da ih sledimo. To je sasvim normalno. Ali neki učenici nisu bili dobri u obavljanju svojih dnevnih uloga, ili su čak imali negativno mišljenje o prethodnom koordinatoru projekta, ali [kad su se desile promene,] oni su pokušali da mu podilaze. U početku je bivši koordinator bio sasvim miran i slagao se [sa učinjenim promenama]; ja sam ga ohrabrio i popričao s njim o tom pitanju. Ali onda su neki ljudi otišli kod njega i počeli da zanovetaju, govoreći stvari poput, “Mi nismo bili toliko loši, zar ne? Kako te tek tako mogu smeniti?” (Učitelj se prigušeno smeje) Naravno, kultivator rešava stvari na drugačiji način, na kraju krajeva: čim sam popričao o tome s bivšim koordinatorom, on je odmah shvatio.

Za kultivatore postoji pitanje kako ćete reagovati na stvari koje Učitelj traži od vas. Ako Učitelj zatraži da se nešto na neki način obavi, za to definitivno postoji dobar razlog. Nisi li ovde da bi pomogao Učitelju da ispravi Fa? Zašto onda ne sarađuješ po pitanju onog što Učitelj želi da se obavi, i ne harmonizuješ sebe u skladu s tim, umesto da radiš stvari koje ne treba da radiš? I govoriš stvari koje ne treba izreći? Jesi li kultivator? Jesi li moj učenik? Da li me i dalje zoveš Učiteljem?

Jeste li razmislili o ovom? Upravo ste pričali o Shen Yunu i njegovom uspehu. Već sam rekao da je ljudska istorija trebalo da se završi 1999. godine. Kad su ljudi imali veliko slavlje dočekujući 2000. godinu, primetio sam da je tada slavila ona svesna strana ljudi. Dospeti do ovog vremena, imati nadu u opstanak, je zbilja bilo nešto vredno slavlja. Ali može li se vreme na taj način neograničeno produžavati? Ako je jabuka potpuno trula i vi je samo tako ostavite, hoće li to ići? Kad po njoj gamižu crvi, i oseća se miris truleži, možete li je i dalje ostaviti gde jeste? Koliko vremena je zaista ostalo? Ljudi raspravljaju o tome u novijoj istoriji. Drugim rečima, ljudi su zabrinuti. Ako mene pitate, ja sam odavno rekao učenicima Dafe da upravo zato što kosmos prolazi Fa-ispravljanje, ovo mesto je postalo centar Fa-ispravljanja, i tu nebrojeni učenici Dafe potvrđuju Fa—pa je to razlog zašto je ovo vreme produženo. Drugim rečima, Dafa ju je poštedela. S kojim ciljem? Da se ljudima da još jedna šansa. Zadržana je da bi ovde učenici Dafe mogli da spašavaju ljude. Nemojte samo gledati na to kako mi ovde podnosimo teškoće.

Neki učenici proglase da će oni nešto naprosto podneti, i još malo podnositi. Već je dosta s tim “podnošenjem”! Koliko god situacija bila teška, vi i dalje morate raditi dobro tri stvari. Spasavanje živih bića—to je odgovornost učenika Dafe! Ispunjenje učenika Dafe apsolutno nije samo individualno Ispunjenje. Mora biti da ćete kroz spasavanje živih bića povesti nebrojena živa bića do Ispunjenja. Ovo važi za svakog od vas! (Aplauz) Ako je to onda slučaj, razmislite, tokom ovog istorijskog perioda, zar ne treba mi da igramo glavnu ulogu?

Vodeći sve vas u radu na Shen Yunu, Učitelj vam zapravo daje model. Učinio sam Shen Yun najboljom predstavom na svetu. Barem u izvođačkim umetnostima, na polju umetnosti, on igra vodeću ulogu. Šta je onda sa ostalim projektima? Kad ono što radite ima samo mali uspeh, vi ste zadovoljni sobom. Ali da li igrate glavnu ulogu [u svom polju]? Vi ne uspevate da igrate čak ni sporednu ulogu, dok neki igraju ulogu klovna! Je li to ono što učenici Dafe treba da rade? Je li to ono što vam je Učitelj tražio da radite? Neki od nas kažu: “Nemamo dovoljno novca, pa ne možemo održati projekat.” Ali to je zato što niste obavili dobar posao s tim. Niste ga tretirali kao nešto što učenici Dafe zbilja treba da rade, kao pravo preduzeće koje treba voditi. Međunarodna medijska kompanija se ne smatra velikom korporacijom ako nema nekoliko stotina miliona dolara obrtnog kapitala. Naravno, kad ovako to predstavim, neki ljudi će zbilja osetiti pritisak. Ja ne kažem da je neprihvatljivo ako to ne dostignete. Samo pričam o tome u smislu principa, da treba da pristupamo stvarima na taj način.

Kako to da neki ljudi imaju tako ograničenu širinu uma? Kako njihovo razmišljanje može biti tako ograničeno po svom dometu? Kad bi medijska kompanija koju vodite zaista mogla postati dobro pozicionirana u mejnstrim društvu i zbilja postati globalna medijska kompanija, razmislite, zar ne bi imala ogroman uticaj u razotkrivanju zla i vođenju čovečanstva u pozitivnom pravcu? I koliko bi bila moćna u spasavanju živih bića? Vi to niste dostigli, pa se umesto toga često nadate da će obični mediji učiniti nešto za nas! Mediji običnih ljudi to neće učiniti za vas, jer njih ne vode učenici Dafe. Vi ste ti koji potvrđuju Fa, a ne obični ljudi. U tome je stvar. Ponekad biste da mediji običnih ljudi nešto učine za vas, a oni urade kontra od toga, zar ne?

Još malo ću govoriti na temu Shen Yuna. Mnogi učenici misle da je Učitelj taj koji rukovodi tim poduhvatom. Činjenica je da Učitelj daje primer za vas, dok vi morate obaviti još puno toga. Ali ja imam plan za razvoj Shen Yuna u svakom koraku.

U početku nije lako izvesti da izvođačka trupa postane dobro etablirana, poznata u društvu. A ovo posebno važi za nas, jer mi smo Kinezi, nacionalna manjina u SAD. Čak i američkim trupama potrebne su decenije da steknu priznanje publike i izađu iz kritične faze. I šta smo mi trebali da uradimo? Učitelj je zatražio da se angažuju mnogi učenici Dafe u svim područjima, da proaktivno rade na tome zajednički i učine da Shen Yun bude velik hit. Pa, ovo je jedan razlog [njegovog uspeha].

Drugi je da smo morali obezbediti kvalitet programa. Zato ja pomno pratim direktan efekat koji imamo na publiku. Koreograf treba da sagledava efekte po pitanju plesa, i njemu je teško da sagleda kako to publika vidi. Dirigent se fokusira na izvođenje orkestra. A oni koji su zaduženi za svetlo ili zvuk, na isti način, imaju svoj sopstveni, parcijalni pogled na stvari. Ja sam drugačiji. Ja direktno gledam kakav efekat sve to ima na publiku, i da li je snaga koja se koristi u različitim tačkama svake komponente odgovarajuća, da bih obezbedio da sveukupan nastup postigne željeni efekat na publiku.

Znači, sa unapređenim kvalitetom programa i združenim naporima praktikanata svuda, i time što su kultivatori ti koji rade ove stvari, sve što se prikaže je čista dobrota i lepota, a pored toga, to nosi u sebi moćnu pozitivnu energiju kultivatora. Učenici Dafe došli su ovde, na kraju krajeva, da spasu živa bića, pa sve što rade učenici Dafe, ne sme se raditi uzalud i mi moramo biti odgovorni za spasavanje živih bića. Naravno, te stvari se primećuju vrlo uočljivo u predstavi. Mnogi u publici mogu da osete ili vide da božanska bića uzimaju učešće na sceni. I kod ostalih projekata na kojima rade učenici Dafe, zapravo bi trebalo da važi isto: treba ozbiljno da radite i dobro obavite posao. Gledajte kako je za samo nekoliko kratkih godina Shen Yun postao senzacija.

Zapravo, Shen Yun je ušao na velika vrata još prve godine, a ljudi su ga nazivali čudom. Prvobitno sam planirao da svake godine imamo dve različite produkcije. Jedna bi bila Praznična čuda, što je trebalo da bude šou u božićnoj sezoni. A onda bi jedna bila za kinesku novu godinu. Tako bi svake godine bile dve različite produkcije. Ali pošto je naše vreme bilo previše skučeno i to se nije moglo izvesti, sada imamo samo jedan šou. Posle samo nekoliko godina, uticaj je uočljiv. Ovo je zbog saradnje učenika Dafe, kao i mnogih drugih faktora.

Glavnom koordinatoru TV stanice sam rekao da ako medijska kompanija ne shvata ozbiljno profesionalni razvoj svog osoblja, ona neće moći da unapredi kvalitet svog proizvoda, i nivo profesionalizma neće biti na nivou, što je neprihvatljivo. U bilo kojoj medijskoj operaciji širokog spektra, ovo je nešto što se mora isticati.

Kad smo započeli Shen Yun ja sam razmišljao da ako hoćemo da Shen Yun bude najbolji, najpre treba da razvijamo njegove plesače. Zato sam pokrenuo školu, i stavio akcenat na pitanje plesača. Bili smo brzi i za samo malo vremena smo obučili naše plesače. U to doba njihova tehnika nije bila tako napredna kao danas; sada je sve superiornija. Mnogi naši plesači su postali svetska klasa. (Aplauz) Zato naše predstave mogu imati tako jak efekat. I po drugim pitanjima, mi postajemo sve više profesionalni. Naravno, znatno se popravljaju i Shen Yun orkestri. I orkestre ću učiniti svetskom klasom, takođe. (Aplauz) I održaću svoju reč. (Učitelj se prigušeno smeje, publika tapše). Naporno radimo na tome. Prošle godine naša tri orkestra su sakupljena u jedan da održe koncert simfonijskog orkestra, u Karnegi holu u Njujorku. Koncert je odlično prošao, i članovi orkestra su stekli novo samopouzdanje. Orkestri će definitivno biti uspešni, takođe.

Moje bavljenje Shen Yunom, zapravo, treba da pokaže svakom projektu kako to Učitelj radi. Imam još jednu ideju na umu. Pošto je previše praktikanata u svim područjima uključeno u promociju Shen Yuna, to utiče na druge projekte. Ta situacija se mora promeniti. Stvari su se već dosta promenile. U sezoni koja se protegla od prošle do ove godine nije bilo uključeno tako puno ljudi. Mnoga područja sada mogu da koriste vrlo malo ljudi. Rekao sam onima u oblasti Njujorka da se minimizuje broj ljudi koji se koriste. Kad vam hiljade ljudi rade na prodaji karata, na kraju nema moćne vrline koja se dobija, jer u publici postoji ograničen broj ljudi. U nekim područjima samo troje ili četvoro ljudi je uspelo da ima nekoliko predstava, i sve su bile rasprodate. Pomislite kolika je to moćna vrlina! I tako, u vremenu koje sledi, sve manje ljudi će biti angažovano. Pored toga, posle nekih proračuna, ispostavilo se da na mnogim mestima važi isti scenario: preko 80% publike je došlo videvši reklamu. Znači da treba da koristimo mali broj ljudi i dobro obavimo reklamiranje, i gotovo. To je pravac u kom idemo.

Sada sam pričao o dve specifične stvari. Čuo sam da je deo ovde prisutnih ljudi došao iz Kine. Neki učenici su me ranije čuli kako predajem Fa, ali velika većina učenika u Kini nikad me nije čula kako predajem Fa, i znam da retko imaju priliku da vide Učitelja. Zato ću još malo govoriti. (Oduševljen aplauz)

Idemo na isti način, Učitelj će odgovarati na pitanja. (Aplauz) Možete početi da šaljete napisana pitanja.

Ako sednem, nećete me moći videti tako dobro, pa mislim da ću ostati da stojim. (Aplauz)

U redu, dodajte pitanja ovamo.

Potrudite se da postavljate pitanja u vezi kultivacije. Povodom toga da se lično ne osećate dobro ovde ili onde … (smeh u publici) Vidite, svi se smeju. To su testovi koje morate proći.

Učenik: Šta da rade učenici Dafe u svom regularnom životu povodom hrane u današnjem svetu koja je zagađena industrijskim procesom? (Svi se smeju) (Učitelj se smejulji)

Učitelj: To je zbilja velik problem danas. Ljudska nauka je tako površna. Spolja se čini kao da genetska modifikacija može smanjiti štetu koju usevima nanose štetočine, da čak može povećati prinos. Ali ovaj svet zapravo su stvorila božanska bića, i ona su stvorila hranu za ljude. Između stvari u prirodnom svetu i ljudskog sveta treba da postoji normalna cirkulacija, u kom svako ima koristi od onog drugog. A tokom te cirkulacije, stvari se mogu uzdići na više nivoe. Ceo univerzum je cirkulatorni sistem. Ako stvari ovde postanu izopačene i nečiste, to utiče ne samo na ljudsko društvo, već i na društva na višim nivoima. Povrh toga, izopačene stvari mogu dovesti do deformacije ljudskog tela.

Ranije sam vam rekao da je čovečanstvo zapravo egzistiralo kroz dva vremena Zemlje. U času kad je čovečanstvo stiglo do finalnog perioda prethodne Zemlje, ljudi su izgledali groteskno. Neki su imali velike glave, neki kratke noge, neki su imali jednu ruku dužu od druge, a nekima su se desile promene na licu. Oni su poružneli usled trovanja i deformisali se. Ovo se desilo zbog genetske modifikacije i industrijskog zagađenja.

Učenici Dafe su kultivatori. Površinsko telo savremenog čoveka je zagađeno od rođenja. Pri tom na površini ima puno karme. U procesu kultivacije treba da uklonite te loše stvari i pročistite svoj um i telo. Sve što je manjkavo i oštećeno može se nadoknaditi. Kad se vratiš na svoje mesto, moraš zadovoljavati standard za božansko telo. Pa ne bi trebalo da bude problema. Ako se kultivišete, to nije problem. Tela odraslih neće se odmah deformisati, ali od [te hrane] može opasti kosa. Dejstvo je minorno. Mada je uticaj na buduće generacije velik. Ali ako je neko kultivator, dete ili odrastao, problem se zapravo nalazi u procesu rešavanja; tvoje telo, zagađeno ili ne, se transformiše.

Učenik: Mi smo tajvanski učenici koji su dobili Fa pre dosta godina. Zajedno sa mojim mužem kao praktikantom, uvek sam verovala u Učitelja i Fa i trudila se da tri stvari radim dobro. Znam da Dafa nije za lečenje bolesti, i znam da visokoenergetska materija transformiše ćelije kultivatora. Međutim, ja i dalje bolujem od gihta. Počelo je pre nego što sam dobila Fa. U poslednje vreme me zglobovi dosta bole. (Ljudi se smeju)

Učitelj: (Smejulji se) Kultivatori znaju da se u vašem telu dešavaju promene kad ste marljivi, i da će Učitelj podesiti stvari za vas. To ne čini ovo ljudsko telo Učitelja ovde. To čine fašeni Učitelja. Ako problem nije izlečen na početku kultivacije, zbilja treba da pokušate pronaći šinšing problem na svojoj strani, vidite imate li neku vrstu vezanosti, i pronađete kako da se bolje kultivišete. To je zbilja stvar vaše lične kultivacije. (Aplauz)

Učenik: Pozdravi od učenika Dafe u području planine Pindong u provinciji Henan.

Učitelj: (Smejulji se) Hajde da prestanemo slati pozdrave. Učitelj zna šta osećate.

Učenik: Mi smo učenici Dafe koji su stariji građani, i ne tako davno stigli smo u SAD. Toliko smo želeli da vas vidimo i čujemo kako predajete Fa, ali iz puno razloga nismo uspeli da ispunimo tu svoju želju. Zato smo zamolili praktikanta koji je prisutan na Fa-konferenciji da prenese naše pozdrave. Učenici Dafe iz grada Šangša.

Učitelj: Nema potrebe slati ovakve stvari. Učitelj zna. (Učitelj se osmehuje)

Učenik: Učitelju, molim vas sedite dok predajete Fa. Stojite već sat …

Učitelj: U redu je.

Učenik: U Tajpeju nismo uspeli da dobijemo najprestižniju dvoranu, Narodno pozorište, za Shen Yun. Je li to zato što se praktikanti nisu dovoljno trudili?

Učitelj: Na Tajvanu ima dobrih dvorana izvan Tajpeja. Ali izgleda da u Tajpeju nema baš dobrih dvorana. Čak i Narodno pozorište može da primi samo oko 900 ljudi, pa nije važno hoćemo li ga uzeti ili ne. Zato nisam tražio da se insistira da se iznajmi to pozorište.

Učenik: Način kako tajvansko izdanje Epoch Times razotkriva zlu partiju izgleda da se ne dopada ljudima. U ovom času nije široko prihvaćen od strane tajvanaca. Da li biste nam, molim vas, rekli šta treba da radimo?

Učitelj: Možete im dati neke sugestije. To je verovatno sve što možete. (Učitelj se smejulji)

Učenik: Koliki je tačan broj živih bića koja smo spasili? Koliki je procenat?

Učitelj: Koliko ljudi je istupilo iz Partije? Skoro svi oni kojima ste objasnili činjenice su unutar onih koji su istupili iz Partije. Ali nema garancije da niko ko je istupio iz partije nikad neće biti uključen u progon učenika Dafe. Mada su neki ljudi zbilja od srca istupili. Ali kako god bilo, kad neko iskaže nameru [da istupi], božanska bića će pomoći da se sredi sve što je u vezi. Do sada je 130 miliona Kineza istupilo iz Partije, a zla KPK nema toliko članova. Računaju se oni koji su istupili iz Partije, Omladinskog Saveza, Mladih pionira, kao i penzioneri.

Učenik: Ranije, u Kini, nije mi dobro išlo objašnjavanje činjenica, kao ni lična kultivacija. Ovih godina života izvan Kine stalno razmišljam o ljudima kod kojih sam propustio šansu da im objasnim istinu. Nadam se da ću to moći da ispravim i vratiti se da im objasnim istinu. Ali u meni je stalno prisutna reč “strah.”

Učitelj: U kultivaciji, ako osoba može da bude postojana, samopouzdana i otvorena, sigurno je da neće biti puno smetnji. Nemojte misliti: “Pa, ako Učitelj tako kaže, onda idem.” Šta ako vas uhapse kad se vratite? Iz perspektive kultivacije, ne treba da imate nikakav strah u sebi, treba da budete samopouzdani i otvoreni, da radite šta treba, nastavite na putu ka božanstvenosti na plemenit i dostojanstven način, i da se ne plašite. I policajci su bića koja čekaju spasenje. “Ako dođu, daću im istinu,” zaista ima učenika Dafe koji tako deluju. Oni su zadivili policajce, koji su čak rekli na odlasku: “Čuvaj se!” Nešto izuzetno. (Aplauz) Ali sad kad ste izvan Kine, jednostavno radite dobro sve što treba i biće isto.

Učenik: Zdravo, Učitelju. Ja shvatam da Fa princip “bezuslovne saradnje” znači uraditi šta god koordinator kaže. Moje pitanje je, ako u odsudnom času za projekat koordinator ne kaže šta da radimo, kako onda da sarađujemo? (Smeh u publici)

Učitelj: Ponekad će koordinator najpre saslušati ideje drugih pre nego što odluči koju treba usvojiti. To se dešava. Ali, ima nekih osoba sa zaduženjima koje nikad nemaju sopstveno mišljenje. Oni nikad nemaju ikakvih ideja i nikad ne rade sa srcem. Onda to zaista ne valja. Učitelj vam je poverio toliko učenika Dafe, i očekuje od vas da ih dobro vodite. Znači da je to nešto što morate raditi, što je vaša odgovornost. Ako ne radite dobro, to je u direktnoj vezi s vašom kultivacijom.

Učenik: Da li Fa princip “bezuslovne saradnje” takođe uključuje da u ključnom momentu za projekat, koordinator treba da ima hrabrosti da odluči u kom pravcu će projekat ići?

Učitelj: Naravno da je to slučaj, inače kako bi se sve vaše dobre ideje mogle iskoristiti?

Jedan bi mi rekao: “Učitelju, to treba da uradimo ovako,” dok bi druga osoba onda isto to tvrdila u vezi svoje sopstvene ideje. Jedna osoba bi rekla da je nešto takvo, dok bi mi druga osoba rekla nešto drugačije. Svi su zvučali vrlo logično, čak su izneli puno primera. Skoro na dnevnoj bazi ljudi su mi slali neke ideje. Ja sam mislio: “Ja sam taj koji ovo radi, pa niko i ničije reči ne mogu me omesti i ja vrlo dobro znam kako to treba uraditi. Da je ovo bio koordinator bilo kog regularnog projekta, on zbilja ne bi mogao da se odupre.” Uh, neki su bili zbilja nedvosmisleni, i bilo je teško odbiti ih. Ali ako kao koordinator nisi usmeren u svom sopstvenom pravcu, nećeš uistinu moći ništa da obaviš.

Učenik: Trenutno neke zemlje i dalje ne slede zahteve Shen Yuna po pitanju upravljanja finansijama. Može li Učitelj molim vas da ponovo govori o tome?

Učitelj: Shen Yun sastanak tek predstoji, i to su stvari gde treba dobro postupati. Učenici Dafe treba da malo mare za stvari [novčane prirode], jer kultivacija je prvi prioritet. Ali teško je kultivisati se ako se dešavaju ovakvi problemi. Stare sile će vas definitivno naterati da to platite, i to će biti test koji ne možete proći. Pazite da ne učinite ovu grešku.

Ako uslovi nisu adekvatni, ako se neki učenici naprosto zanesu, ako ostali projekti nailaze na poteškoće i vi potrošite sredstva [za Shen Yun], onda je to strašan problem. Jer dok vi učenici Dafe potvrđujete Fa, ili radite na nekom projektu, vi ste u procesu Ispunjavanja sebe i napredovanja putem kultivacije, i zato sami treba da razrešite sve izazove s kojima se susrećete da bi se to smatralo položenim testom, zar ne? Kad ga prođete, to je moćna vrlina. Ako iskoristite tuđ novac, ili proneverite tuđ novac ili sredstva namenjena za Shen Yun, onda je to nešto drugo: šta god uradili za projekat, neće biti moćne vrline. A stare sile će poentirati na datom problemu: “Pomažeš li ti svom Učitelju da ispravi Fa, ili tvoj Učitelj pomaže tebi?” Šta više, uzeti novac bez da to drugi ljudi znaju, ili postupati s novcem kao da je vaš sopstveni, je stvarno veliki tabu u kultivaciji, izuzetno ozbiljan problem. Ponekad razmišljam: pripazite da ne napravite nijednu od ovih greški. Učitelj neće preterano naglašavati ove stvari, i to meni lično nije toliko važno. Ali me zbilja brine da onaj ko pravi takve greške ne završi kultivišući se uzalud sve ove godine. Stare sile ne zanima jesi li stariji praktikant, novi učenik, ili koordinator—oni će te svejedno možda uništiti.

Naravno, svi ste zapravo bili dobri, i svi su ushićeni kad vide uspeh Shen Yuna, koji je moćan u spasavanju. Vi samo želite da podržite Shen Yun. Znam da tako mislite.

Učenik: Dafa učenici iz Šijana šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. Više ne morate slati pozdrave.

Učenik: Ja sam novinar u tajvanskom izdanju The Epoch Times. Ove godine imali smo mnoge ljude iz svih slojeva društva u Kini, koji su posebno došli na Tajvan da vide Shen Yun. Ne samo da su bili ganuti, već su takođe želeli da prenesu pozdrave milostivom i veličanstvenom Učitelju Li Hongdžiju, i prenesu svoje najveće divljenje. Oni se zbilja nadaju da će Učitelj moći da se vrati u Kinu, i da će Shen Yun Performing Arts uskoro moći da se vrati u domovinu božanske kulture.

Učitelj: Zahvaljujem im se. Zaista želim da se Shen Yun izvodi u Kini. (Aplauz) Videćemo je li ostalo dovoljno vremena. Kad bismo išli u Kinu, onda ne bi bile dovoljne tri, pa čak ni četiri trupe. Neko je pre neki dan izračunao da kad bi tri trupe igrale u Kini, trebalo bi 60 godina da samo učenici Dafe vide predstavu (svi se smeju). (Aplauz) Znači, ta publika bi bila prevelika. Naravno, pošto mi hoćemo da spasemo živa bića, potrebno nam je da nas vidi više običnih ljudi.

Učenik: U ime Učenika Dafe iz Pekinga i Tanđina u Kini, šaljem pozdrave Učitelju i klanjam mu se.

Učitelj: Svima vam hvala. Nema potrebe da dalje šaljete pozdrave.

Učenik: (Učitelj: Neću vam čitati pozdrave na početku.) Ja sam učenik Dafe iz Čangčuna. Nas ne može omesti velika hladnoća, niti ekstremna vrućina, vetar ili kiša. Mi uporno šaljemo ispravne misli. Dok god progon nije okončan, naše ispravne misli neće stati i mi dobro radimo tri stvari. Učitelju, možete se pouzdati u nas.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Učenici iz mog rodnog grada su zbilja bili dobri. (Aplauz)

Učenik: (Učitelj: Hm, šta s ovim? Još pozdrava. Da ih pročitam?) Dafa učenici iz Jonglinga u okrugu Xinbin u gradu Fushung, provincija Liaoning, šalju pozdrave milostivom veličanstvenom Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala.

Učenik: Kako bolje da objasnimo istinu o progonu zapadnim medijima i organizacijama za ljudska prava?

Učitelj: Objašnjavanje istine, to je nešto što možete raditi bilo gde i pred bilo kim. Nemojte posebno ciljati neku vladu, organizaciju, itd. Nemojte imati takvo razmišljanje. Često se upravo zbog ovakvog razmišljanja blokira vaš put. Kao što znate, mi spasavamo ljude. A šta spasavamo kad spasavamo ljude? Njihov um. Zato se samo usmerite na um, usmerite se na pojedinca. Nemojte se usmeravati na organizaciju ili entitet. Ako zaista želite da ciljate neku organizaciju i objasnite im istinu, onda samo napred. Ali da biste ostvarili prave rezultate dok spasavate ljude, treba da budete otvoreni da svakome objasnite istinu. Možete objasniti istinu ljudima bilo kog društvenog statusa. Sva živa bića čekaju.

Učenik: Ne znam kako da ih razotkrijem, a ipak da postupim s milošću prema onim ljudima koji su se odavno odvojili od praktikanata, ali su svejedno prisutni sa učenicima Dafe i namerno prave nevolje među nama.

Učitelj: Zaista, neki ljudi smatraju da je Dafa dobra i ne žele da je ostave, ali oni se ne kultivišu, pa to za posledicu ima da oni prave probleme. Oni to ne shvataju. A neki učenici koji imaju snažno ljudsko razmišljanje čak vole da slušaju šta oni pričaju. Takvi će privući grupu ljudi i pričaće pred njima, a sve što izgovore biće ljudsko shvatanje, koje nije bazirano na Fa. To zaista stvara probleme. Oni ljudi koji nisu marljivi, ali osećaju da je Dafa dobra i nešto bez čega ne mogu da žive: nadam se da nećete propustiti ovu priliku jednu u nebrojenim dobima; nadam se da možete kultivisati istinski i čvrsto, i dobiti na taj način - i tek tada vreme koje provodite među učenicima Dafe neće biti uzalud.

Učenik: Ako se učenik Dafe ne kultiviše dobro, je li istina da neće moći da postigne cilj spasavanja živih bića, koliko god uradio?

Učitelj: Ne, to nije slučaj. Ovo me zapravo podseti na princip. Neki ljudi—a posebno mnogi ljudi u Kini—bi rekli: “Pošto nisi dobro postupio, nemaš prava da tražiš moje greške.” Te reči mogu vam zvučati ispravno. “Tako je, kad sam budeš bio kakav treba, onda ćeš me moći kritikovati.” To zapravo nije tačno. Niko nije savršen. Možda je osoba manjkava u nečemu, ali je možda malo bolja u nečem drugom. Ko god da je ta osoba, ako je ono što kaže tačno, treba da je slušate. Nije važno smatrate li je dobrom ili lošom osobom. Samo tako treba. Znači, bez obzira da li misliš da si dobar u kultivaciji, ili ne, i dalje treba da preduzimaš stvari na objašnjavanju istine. (Aplauz)

Učenik: Svi učenici Dafe u gradu Tangšanu iz provincije Hebei šalju pozdrave Učitelju. Od jula 1999, ovo je jedna od oblasti gde je progon najoštriji u celoj zemlji. A prošle godine su se desile dve epizode širokog progona, koje su nanele masovne gubitke živim bićima. Može li nam Učitelj rasvetliti ovo.

Učitelj: Previše je stvari te vrste da bih govorio o tome. Tako je zapravo širom Kine. Ipak, kao što je Učitelj malo pre rekao, kad bi učenici Dafe imali jače ispravne misli, kad bi u progonu mogli da se ponašaju kao kultivatori, i da imaju manje ljudskih vezanosti, onda bi bilo manje progona.

Što je više ljudskih vezanosti, više je problema. Neki ljudi i dalje ne nauče svoju lekciju. Ubrzo pošto izađu iz radnog logora, svakojake ljudski misli ponovo im počnu dolaziti, uključujući vezanost za hvalisavost. Onda će to doneti probleme, zar ne? Ne samo da će ta osoba propatiti zbog toga, već će ona takođe delovati na celokupnu sredinu. Zato, kad bi svaki učenik Dafe mogao da bude dobar, reći ću vam, progon ne bi mogao opstati, odavno bi se završio. (Aplauz)

Učenik: U nekim krajevima, glavni u Dafa asocijaciji je istovremeno zadužen za mnoge stvari, kao što su The Epoch Times, NTDTV, Dafa asocijacija, i projektne grupe za objašnjavanje istine. Za sve moramo da ga konsultujemo.

Učitelj: U nekim krajevima je zaista tako. Ako je zaista zbog nedostatka ljudstva, onda tu nema mesta kritici. Mada je u nekim krajevima to zbilja problematično. Čak i ja mislim: kad bi neko mogao da preuzme moje mesto, ja ne bih radio na Shen Yunu. U potvrđivanju Fa, morate dopustiti da svaki pojedini učenik Dafe ide svojim putem i pružiti im [šanse za] moćnu vrlinu. Ako previše stvari natovariš na sebe, možda ih nećeš uraditi dobro. Gledajući iz drugog ugla, je li vezanost ono što te je navelo da tako radiš? Onda je to zapravo problem u kultivaciji koji nisi prevazišao. U mom slučaju, ja sam spreman da pustim stvari. Ja sve mogu da pustim. Te stvari ionako postoje da bi očvrsle ljude, pa zašto ih ne pustiti? Vi ste kultivatori, i s Fa ovde, čega se imate bojati? Ja sam spreman da sve prepustim drugima, pa zašto vi to ne možete? Moj cilj je da očvrsnem ljude, pa što onda ti ne dopustiš drugima da to urade? (Aplauz)

Učenik: Učenici Dafe iz provincije Heilongđiang su se uželeli Učitelja. Prevladaćemo svaku teškoću i dobro ćemo raditi tri stvari. Pod ličnim vođstvom Učitelja, Shen Yun je postala najbolja predstava na svetu. Naše razumevanje je da u ovom času treba da koristimo svoj najviši standard dok radimo s njim.

Učitelj: O, vi govorite o Shen Yun DVD-u. Učenici Dafe u Kini žele da naprave elegantan omot za njega. Napravite to u skladu sa svojom sposobnošću i sredstvima. Pošto puno praktikanata i dalje doživljava mnoge teškoće, kad bi svi tako radili, to bi uticalo na vaš redovan život. Neki praktikanti bi zapostavili ishranu i piće da bi finansijski pomogli. Hajde da ne stvaramo teškoće za naše praktikante. Kao što znate, Shen Yun i Planina nikad nisu prihvatali donacije od regularnih praktikanata. Ali, uvek ima nekih koji doniraju, i mi to uvek moramo da vratimo. Prihvatamo donacije samo od biznismena, ili vrlo bogatih. Ne prihvatamo od drugih, koji rade standardan posao.

Učenik: Pod sadašnjim okolnostima u Kini, kako da napravimo razliku između biti razuman i imati strah?

Učitelj: U uslovima Kine, ako zaista možeš biti bez imalo straha, ja bih rekao da je to zbilja izuzetno. Tu atmosferu terora zapravo su stvorile stare sile, i načinjena je na osnovu trenutnih okolnosti učenika Dafe. Pod pretpostavkom da nemate straha, oni će misliti da ti [uslovi] ne mogu dovoljno iskušati ljude. Ako se ne bojite, onda su oni sve uzalud radili, zar ne? Oni jednostavno žele da vas zastraše i vide da li, u toj atmosferi zla, smete da radite na spasavanju ljudi. To oni rade.

Ispravne misli nekih učenika su jače, pa oni imaju manje straha i ponašaju se samopouzdanije, na čestit i dostojanstven način. Neki ljudi se više plaše, pa ne postupaju tako dobro. Vrlo mali broj ljudi uopšte nema straha. U krajevima gde stvari nisu toliko intenzivne, ima više takvih ljudi. Ali u mestima gde ima puno zla i pritisaka, vrlo ih je malo. Ne radi se o tome da vi ne valjate ako se bojite. Radi se o prevazilaženju straha, nastojanju da se dobro i s jačim ispravnim mislima rade tri stvari, i to je nešto izuzetno. (Aplauz) Objektivno gledajući, koliko god se plašili, kad se suočite sa odgovornošću spasavanja živih bića, ako osetite da morate stupiti u akciju, spasiti ta bića, onda je to nešto izuzetno.

Učenik: Puno ljudi još nije spaseno. Može li Učitelj pričati još malo o tome koliko je važno da iskoristimo vreme za objašnjavanje istine i promovišemo “tri istupanja”?

Učitelj: Mislim da ne treba puno govoriti o tome koliko je to važno, zar ne? Naša je odgovornost spasavanje ljudi i to je nešto što svaki učenik Dafe mora raditi. Možete reći, “Ja sam se dobro kultivisao. Čitam knjigu svaki dan i dugo vremena radim vežbe.” Ali ja bih rekao da to nije kultivacija učenika Dafe iz perioda Fa-ispravljanja - ti se nisi kultivisao. Kako to? Jer učenici Dafe nisu monasi iz prošlosti, koji su stremili samo ličnom Ispunjenju. Učenici Dafe imaju misiju, i zato se nazivate “Učenicima Dafe.” Vaš cilj nije vaše lično Ispunjenje. Cilj je da se velika grupa života odvede do Ispunjenja. Pa na to morate prionuti i to morate raditi. (Aplauz)

Učenik: Mentalno stanje kolega kultivatora koji su prošli kroz progon zla je drugačije od onih koji su neko vreme živeli izvan Kine.

Učitelj: Istina je. Primetio sam da ljudi koji iz Kine dođu u Ameriku, kad na ulici ugledaju policiju, izgleda da se uplaše. A kad izgovore reči “Falun Gong,” brinu šta će drugi pomisliti. I dalje je puno straha u njima. Pošto su dugo bili u tim okolnostima [u Kini], oni su na nenormalan način bili u međusobnoj interakciji, i pošto je to ponašanje i razmišljanje ljudi koji potiču iz kulture zle Partije, postoji razlika u njihovom ponašanju.

Učenici Dafe izvan Kine sada zaboravljaju, pošto dugo žive ovde, šta je drugačije kod ljudi unutar Kine. A posebno ovih godina razlika je postala još veća. Zato se oni pitaju: “Kako to da su ljudi koji dolaze iz Kine tako čudni?” Posebno, kad ste unutra uplašeni, učenicima izvan Kine se čini da vi zaobilazite temu dok govorite. Tada se pitaju je li ta osoba špijun. Oni zaista tako osećaju. Ja im često kažem kako ljudi u Kini postanu takvi nakon dugo vremena progona i dugo vremena provedenog u sredini partijske kulture, i više ne smeju ni sa kim da podele svoje misli. To je nenormalno. Jer u tom kineskom društvu će iskoristiti vaše ljudske greške, bićete obeleženi i napadnuti. Izvan Kine nema ničeg sličnog, niti je toga ikad bilo u istoriji ljudske vrste. Tako je samo u društvu zle KPK. Izvan Kine, kad se sretnu dva čoveka, čak i ako se ne poznaju, oni će jedan drugom sve ispričati o svojoj porodici, i to otvoreno, spontano.

Ponekad oni u Kini misle da su ljudi u inostranstvu vrlo naivni, pa čak pričaju o svojim porodičnim stvarima. Ali to je normalno ljudsko ponašanje, zar ne? [Ovo se dešava] zato što su ljudi u Kini upropašćeni zlom partijskom kulturom, tim društvom; to je posledica političkih pokreta kroz koje su prošli tamo. Oni bez prestanka skrivaju šta misle, svega se boje. Ta opaka KPK je naprosto previše zla! (Aplauz)

Učenik: Učenici iz UK preko decenije istrajavaju u mirnom protestu ispred kineske ambasade. U ovom času učenici imaju podeljena mišljenja u vezi s tim.

Učitelj: Šta god bio slučaj, ja mislim da Učitelj podržava svaku pojedinu stvar koju učenici Dafe rade da potvrde Fa. A to uključuje mirno sedeti ispred konzulata, pomagati ljudima sveta da postanu svesni i shvate, i omogućiti prolaznicima da vide da su ti ljudi progonjeni. To je razotkrivanje zla. Mislim da je sjajno to što radite, i da to treba raditi. (Aplauz) Ja sam odavno podržao ovaj pristup. I sami ljudi će primetiti da se ovo ne dešava ispred bilo kog drugog konzulata. Dešava se samo opakom KPK režimu. Ja sam uvek podržavao ovaj pristup.

Učenik: U Kini, kad se telo kolege kultivatora ne oseća dobro, u većini slučajeva to je zbog toga što stare sile progone tu osobu, pa ćemo svi raditi protiv toga sa ispravnim mislima i gledati unutar. Pošto je napustio Kinu, kad se telo kolege kultivatora ne oseća dobro, oni to pripisuju eliminaciji karme. Nemam dobro razumevanje ovoga iz Fa principa.

Učitelj: U zloj sredini, posebno u Kini, puno je zla u drugim dimenzijama i ono vas progoni. Izvan Kine nema tako puno faktora zla, i pritisak je prošao. Trenutno, bilo da je eliminacija karme ili smetnja od strane faktora zla, sve to je delo starih sila. Isto je—samo je naziv drugačiji. Ja sam protiv onog što stare sile rade. Ne prihvatam ništa od toga. A još manje bi ovakve muke trebalo da trpe učenici Dafe. (Aplauz)

Učenik: Dobio sam Fa 2010. Danas je prvi put da sam na Fa konferenciji, i sada imam tu privilegiju da vidim Učitelja uživo. Molim vas da mi dopustite da predstavljam svoju sestru i njenu ćerku u slanju pozdrava Učitelju.

Učitelj: Hvala, hvala. Učitelj zna.

Učenik: Učitelju, hteo bih da pitam zašto je nekim učenicima koji su u Kini oštro progonjeni, pa su doputovali u SAD, odbijena molba za politički azil.

Učitelj: Dva su razloga. Prvi je da u Kini možda i dalje ima stvari koje treba obaviti, a vi to još niste obavili. Možda ima ljudi koje treba da spasite, ali još niste? Naprosto pričam iz perspektive Fa principa. Ne kažem da to obavezno mora biti vaša situacija. Drugi razlog je što, kao što znate, američka imigraciona služba postavlja vrlo direktna pitanja. Ali kad mi Kinezi govorimo, mi nismo otvoreni. U Kini se prenosi samo uopštena ideja, ljudi shvate: “Aha, o tome se radi.” Ali ljudi u zapadnom društvu ne misle na takav način. I tako stvari ne idu uvek glatko, pa to ponekad smeta imigracionom službeniku: “Što mi ne daš direktan odgovor?” Oni misle da vi vrdate jer lažete. Ali vi ne lažete. To proizlazi iz onog kako se vi izražavate, tj. iz vašeg načina razmišljanja, vašeg shvatanja, vaših koncepata. Zaista postoje razlike. Pokušajte da odgovarate direktno. Naravno, postoji još jedan bitan razlog, a to je kultivaciono stanje date osobe.

Učenik: Ako medijska kompanija angažuje ljude za neke zadatke, hoće li dobre ideje koje dolaze iz razmena resursa naših učenika Dafe procuriti u društvo običnih ljudi?

Učitelj: Ako niste dovoljno sposobni da se sami reklamirate pa stoga angažujete obične ljude da rade na reklami, ili marketingu, onda to možda nije ništa naročito. Ali kod drugih stvari, kad bi osoba [ne-praktikant] boravila u istoj kancelariji, onda bi to mogao biti velik problem. Sasvim je moguće da će mnogi ljudi pretpostaviti da je to učenik Dafe, pa neće paziti šta govore. Naravno da će postojati razlike u onom kako se shvataju stvari. A ako postoje problemi s pozadinom te osobe, onda će to doneti veći problem. Zla partija smatra sve informacije o Falun Gongu “obaveštajnim podacima.” Zato su te stvari nezgodne. Ako angažujete ljude iz običnog društva, nemojte da borave s vama. Neka budu odvojeni. Na taj način će učenici Dafe znati da su ono ne-praktikanti, a ovo su učenici Dafe. U suprotnom će ih brkati.

Učenik: Ja sam učenik Dafe sa severoistoka Kine. Mnogi učenici Dafe i dalje su progonjeni u zatvorima i radnim logorima u Kini. Šta možemo da uradimo da efikasnije izbavimo naše kolege kultivatore?

Učitelj: Svaka osoba ima sopstveni put kultivacije. Učenicima Dafe jedino pristoji da misle o tome kako da pomognu svojim kolegama kultivatorima da trpe manje progona. Ali po pitanju toga kako to konkretno izvesti, u kultivaciji do izražaja dolazi kultivaciono stanje osobe. Ako je njegovo kultivaciono stanje dobro, biće lako pomoći; ako njegovo stanje nije dobro, neće biti lako pomoći. Mogu samo savetovati da date sve od sebe, u okviru svojih moći, da uradite šta treba. Zapravo, učenici Dafe širom sveta rade na ovom. Oni razotkrivaju zlo i obuzdavaju ga.

Učenik: Kako da učenici Dafe dobro iskoriste medije u društvu?

Učitelj: Da dobro iskoriste medije običnih ljudi? Da vam ovako kažem: stvari učenika Dafe su naš sopstveni posao—mi ga sami moramo obaviti. Ako se oslanjate na obične medije da ga obave, moćna vrlina te medijske kompanije će biti previše velika. Kao što znate, neke novine imaju ogroman uticaj. Kad bi neke novine razotkrile istinu o progonu Falun Gonga, i pokrile celu stvar od A to Z, maksimalno jasno, vi biste mislili da je to svakako nešto dobro. Mnogi bi mislili da je to naprosto sjajno. Ali stare sile to apsolutno neće dopustiti, jer bi to uništilo sredinu koju su oni priredili. Oni bi apsolutno imali primedbe na nešto što narušava tzv. “sredinu”, koja po njima iskušava učenike Dafe. Zato svih ovih godina mediji običnih ljudi nisu izveštavali o ovome. Ja sam to odavno znao, pa vam nikad nisam zatražio da išta radite u tom pravcu. Ako to krenete da radite, priča će ispasti negativna.

Naravno, neki novinari su gledali Shen Yun ili shvatili istinu dok su bili u interakciji s učenicima Dafe, i u tom slučaju oni su drugačiji. Zato će o nekim stvarima povremeno biti izveštaja, a to je naravno, sjajno, odlično. Može se samo reći da je ta osoba izuzetna, i da je ona za sebe izabrala budućnost. Samo se tako može reći. Ali ako hoćete da se takve stvari dešavaju u većoj meri, ili da ljudi naširoko izveštavaju o našoj priči, to se još nije desilo ovih godina. Nije slučaj da vi ne možete izvesti da se to desi, niti je to zato što vam Učitelj ne dopušta. Radi se o tome da stare sile sputavaju obično društvo.

Učenik: Nedavno je u Hong Kongu bilo smetnji od strane zla. Jesu li to pokrenule ljudske vezanosti većine učenika Dafe iz Hong Konga? Ili ima drugih razloga?

Učitelj: Kad naiđete na probleme, nemojte međusobno upirati prstom jedni u druge. Svako bi mirno trebalo da razmisli. Hong Kong je linija fronta za zlu Partiju, i sada je nadomak njenih čeljusti. Kad tamo razotkrivate zlo, ono je toliko puno mržnje da ga zabole zubi u korenu [od škrgutanja zubima]. Bilo bi nenormalno kad [KPK] ne bi radila te zle stvari. Ali učenici Dafe su za divljenje. Svih ovih godina vi ste radili odličan posao, i pod tim okolnostima, vrlo snažno ste uspeli da raskrinkate zlo. Iako je toliko puno mržnje da ga zubi bole, ono ništa ne može. A u svom najnovijem nastupu ludila, ono čak ne mari za navodnu “jednu zemlju, dva sistema” i bilo kakvu sliku. Ljudi sveta su videli da je zla Partija izgubila osećaj, i da je ponovo poludela sa svojim prljavim trikovima.

U ovom trenutku potrebno je da objašnjavate istinu mirno i s razumom. Ovo je mesto koje je ranije priređeno da tu učenici Dafe objašnjavaju istinu. I može li takvo ludilo dugo potrajati? Neće potrajati. A stare sile to rade da bi pogodile određene ljudske vezanosti. Ako jedna osoba ima problem, to je pitanje lične kultivacije. Ali ako u kultivaciji mnogi ljudi imaju probleme, problemi će se dešavati na krupnijem planu. Zato, kad se susrećete sa stvarima, treba da ostanete pribrani. Učitelj prati ovu stvar, i ja pratim mentalna stanja učenika Dafe i to kako svaka osoba postupa prema takvim stvarima.

Učenik: Neki ljudi šire lažna Fa-predavanja. Kako da postupimo kad naiđemo na takve stvari?

Učitelj: Kao pojedinci: nemojte ih slušati i nemojte ih gledati, i to je kraj. Zašto ljude i dalje kolebaju te stvari kad znaju da su lažne i kad je Minghui website ovo puno puta objavio i govorio o ovom problemu?

Hajde da razmislimo: s kojim razlogom se takve stvari dešavaju među našim učenicima? Nije li to zato što neki ljudi vole da dođu do informacija ispod žita? To je vezanost koja se rađa usled ljudskog načina razmišljanja. Ciljajući na ovakvo ljudsko razmišljanje, stare sile misle: “Ako ga ne navedemo na gadan pad, on se neće promeniti, i neće se osloboditi takvog načina razmišljanja. Moramo ga naterati da padne zbog ovog.” I zato izvedu da ti ljudi šire glasine. Ljudi koji šire glasine sami su zainteresovani za glasine, i zato oni to rade.

Nisu li neki ljudi pali? Oni su godinama bili dole i nisu mogli da ustanu. Na kraju su shvatili to, i kajanje ih je zabolelo. Učitelj ne priznaje takve stvari, ali zlo se usudilo da to učini zato što ste dopustili da ono iskoristi princip. Da ste ranije mogli da se oslobodite te vezanosti, ne bi bilo takvih gubitaka. Ovo je posebno [važno] kad se kultivišete u tako velikoj grupi. Kad su se ljudi u prošlosti kultivisali, da bi se nekome omogućilo da uspe u kultivaciji, korišćeni su različiti pristupi da se naciljaju i uklone različite ljudske vezanosti. Onda, kad učenici Dafe imaju nedostatke, zlo cilja na njihove vezanosti i pravi probleme. Ponekad zlo cilja na sve ono čega se bojite i pomaže da se to obistini, ili pretvara u stvarnost sve na čemu se vaš um zadržava.

Učenik: Kako da pomognemo učenicima koji nisu bili vredni, ili koji su pali, da se vrate na put?

Učitelj: Objasnite mu istinu, baš kao što činite s nekim ko nije učio Fa. Jer jednom kad padne, on više neće moći čak ni da recituje Lun-ju, i neće moći da se seti nijednog pasusa u Dafa knjigama. Ako zaista želi da se vrati, mora započeti da uči ispočetka. On mora početi ponovo.

Učenik: Neki učenici ne mare mnogo za promene u kineskim znacima koje su učinjene u knjigama. Kako će takve knjige moći da se prenesu generacijama koje slede?

Učitelj: Učitelj će regulisati stvari za generacije koje slede. Ali, učenici Dafe treba dobro da rade ono što treba raditi.

Učenik: Ima nekih učenika u Kini koji vrlo naporno rade, ali su vrlo vezani za sopstvena razumevanja.

Učitelj: Zaista. Zašto je progon tako oštar u Kini? Jedan razlog je što je ljudski mentalitet kod nekih ljudi jednostavno vrlo jak. Ja sam rekao da kad radite zajednički kao grupa, ničija ideja ne može biti potpuno savršena. Društvo se neprekidno menja, pa i stanje stvari. I nije li istina da ljudi danas jednu stvar smatraju modernom, a sutra je to nešto drugo. Društvo se kreće. Zato nemojte insistirati da su vaše ideje tako dobre. Ako nešto može pomoći da se obavi zadatak, krenite i naporno radite na tome. Ako vam se čini da nešto nije idealno u nekom smislu, i vi date sve od sebe da bude bolje, onda je to nešto izuzetno, to je ono što božanska bića žele da vide, i to je ono što kultivator treba da radi. (Aplauz) Nije stvar u tome koja ideja, čija ideja, je savršena, zadivljujuća. Možete pobediti u raspravi, ali to je upravo ono protiv čega su božanska bića, a ni Učitelj to ne želi da vidi. Osim toga, stare sile smatraju da je [ideja] bolja što je manje kompletna. Jer na taj način, kad je sprovodite i kad razni nedostaci postanu uočljivi, ako ste sposobni da popravite stvar, to je ono što je izuzetno. Ta situacija dala je svima priliku za zajedničku kultivaciju. Tako oni gledaju na to.

Učenik: Neke kolege kultivatori stalno su zaposleni u nekoliko medija, a nemaju osnovnih sredstava za život. Neki mediji obezbeđuju stipendije; novac za to doniraju praktikanti. Neki kultivatori su došli do razumevanja da prihvatiti ovakvu subvenciju nije u skladu sa onim Fa o isplati plata, koji je Učitelj predavao, pa su napustili firmu i pronašli običan posao. Izabrali su da rade na drugim projektima za objašnjavanje istine. I ja se susrećem sa istim pitanjem primanja subvencija. Kako da shvatim to?

Učitelj: Neki od medija daju subvencije s mojim odobrenjem. Ako što pre hoćeš da učiniš medijsku kompaniju uspešnom, a ne deliš plate, kako to može biti? A ako ljudi nisu stalno zaposleni, je li to izvodljivo? Pa je u redu ako je tako u početku. Na primer, kad bi NTDTV počinjao ispočetka i kad bi mu dobro išlo, to bi bilo u redu raditi u početnom periodu, jer takve su okolnosti. Ali neće dugo biti ovako. Novi direktor neće dopustiti da to još dugo bude tako.

Učenik: Pošto je toliko vremena prošlo, neki stariji učenici u Kini nisu marljivi, i čak su prestali da se kultivišu. Šta da radimo?

Učitelj: U kultivaciji, zar to ne znate—stare sile upravo žele da proseju one koji nisu marljivi, tj. ne zadovoljavaju standard. Ranije je rečeno, kultivacija je kao prosejavanje zlata, je li tako? Sav pesak se proseje, i ostaje samo zlato. Ne postoji li izreka, “Veliki talasi spiraju pesak”? Pod velikim vetrovima i talasima, pesak biva spran, i ostaje zlato.

Zapravo, ja mislim da sva živa bića, tokom ovog istorijskog perioda, treba da donesu kritičnu odluku o svojoj egzistenciji. Ako neko više ne želi da se kultiviše, to je u potpunosti njegova stvar. U ispravnom načinu kultivacije, niko se ne primorava da se kultiviše. Ako osoba srcem nije u ovome, onda je njeno prisustvo među kultivatorima lažno. Zato je moj pristup sve vreme bio da ako se kultivišete, ja, vaš Učitelj ću voditi računa o vama; a ako se ne kultivišete, slobodni ste da idete. Ako osoba srcem nije u ovome, onda neće ići.

Učenik: Zla Partija počela je da manje koristi radne logore za učenike Dafe, i da preinačuje presude u zatvorske kazne i teške zatvorske kazne. Da li zlo ponovo uzima maha?

Učitelj: To je kao sa starim vinom u novoj boci. Zlo više nema trikova. Prikazalo je ljudima svu svoju zlu taktiku, a ovo se radi da se iskušaju ljudske vezanosti.

Učenik: Pre nekoliko godina Učitelj je u svojim Fa predavanjima rekao da učenici Dafe izvan Kine ne treba da se vraćaju tamo. Da li se učenici Dafe sada mogu vratiti u Kinu?

Učitelj: Ako ste na crnoj listi zla i vratite se u Kinu, oni će vas definitivno tražiti. Ako vam dopuste da se vratite, mogu postojati dva cilja: jedan je da od vas dobiju tzv. “obaveštajne podatke”; drugi je da od vas naprave špijuna. Inače vam neće dati da se vratite. Zato, kad se mnogi vrate nazad s puta u Kinu, kolege kultivatori im ne veruju. Oni misle: “Teško se može reći šta si radio dok si bio u Kini.” Ljudi će tako misliti. Da li zaista želite da prizivate takve nevolje?

Učenik: Nedavno je razotkriven jedan izuzetno loš radni logor. Jedna obična osoba, takođe, je objavila knjigu koja razotkriva zlo u tom logoru. Ima običnih ljudi i običnih medija koji žele da intervjuišu učenike iz Kine koji su proganjani u radnim logorima. Neki kineski učenici su spremni da istupe i razotkriju zlo. Želim da pitam Učitelja da li je ovo pravo vreme za to?

Učitelj: Naravno da je pravo. Zašto ga ne bismo razotkrili? (Aplauz) Učenici izvan Kine mogu uložiti puno napora u to. Učenici unutar Kine treba da brinu o svojoj bezbednosti. Ja sam uvek odbijao da prihvatim ovaj progon, i ne prihvatam stvari koje su priredile stare sile. Niti ću ikada. (Aplauz)

Učenik: Minghui neprekidno objavljuje članke u kojima se od ljudi zahteva da prestanu da remete Fa, ali neki učenici u Kini i dalje nisu načisto s tim.

Učitelj: Naravno. Oni su pod kontrolom zla, i oni se čak protive Minghuiu. Znate li zašto ja objavljujem informacije na Minghui sajtu? Da bih vam ukazao da mu se može verovati, da je to platforma preko koje učenici Dafe mogu komunicirati. S druge strane, Učitelj takođe motri na isti, i tu neće biti nikakvih većih problema.

Učenik: Neke kolege kultivatori u Kini zajedno rade vežbe u javnosti. Ovo dovodi do hapšenja. A oni ne objašnjavaju istinu aktivno.

Učitelj: Ne objašnjavati istinu i ne rešavati ta pitanja nije u redu. Nakon što se steknu uslovi, učenici u nekim krajevima ne trpe uznemirenja kad izlaze da vežbaju. Ali u nekim drugim krajevima ne bi trebalo da ih slepo slede. Ako je situacija i dalje vrlo zla, onda to ne činite, jer će doneti gubitke.

Učenik: Samo oko pola miliona Dafa učenika je objavilo svoje svečane izjave na Minghui. Je li to zato što ima puno onih koji su činili loše stvari, ali i dalje nisu istupili? Kako više da im pomognemo?

Učitelj: Samo dobro radite ono što učenici Dafe treba da rade. Kad bivši kolega kultivator zbilja padne, onda mu priđite onako kako biste prišli običnoj osobi kad objašnjavate istinu. Nemojte ga tretirati kao da je još uvek kultivator. Ako pomisliš da su njegova razumevanja jednaka tvojim, onda grešiš. U času kad neko padne, on je potpuno isti kao obična osoba. Zato mu morate objasniti istinu kao što biste to učinili običnom čoveku. Ranije sam vam rekao da ako osoba prestane da se kultiviše, svaki trag Fa će biti izbrisan iz njegove memorije. Ničeg se neće sećati. Ako ima nameru da se kultiviše, on se mora kultivisati ispočetka i ponovo početi od nule.

Učenik: Pored već postavljenih pitanja, osoblje konferencije je primilo cedulje od učenika iz mnogih oblasti. Kasnije ćemo ih dati Učitelju.

Učitelj: Osoblje konferencije mi je ovo napisalo. Oni su spojili veliku hrpu pozdrava Učitelju. Pročitaću vam ih. Celokupno telo učenika iz Taiyuan, Shanxi; Beijing; Zhuzhou, Hunan; Chengdu, Sichuan; Jinzhou; grada Jixi u Heilongjiang; Nanyang; okrug Fushan; Baoding, Hubei; Shanxi; Yushan; Shenzhen; Liuzhou, Guangxi; Shijiazhuang; Panjin; Macau; Jinan; Tangshan, Hebei; Liaocheng, Shandong; Shenyang; Anhui; Shaanxi; Yunnan; Suzhou; Changchun; Heilongjiang; Lingyuan; Weifang; Mudanjiang; Chifeng, Inner Mongolia; Shandong; Yunnan; Pingjiang, Hunan; Pingshan, Hebei; Chengde; Wuhan, Hubei; Shanghai; Jinzhong, Shanxi; Yuci; Guangzhou; Hunan; Ministarstvo vazduhoplovstva, Beijing; okrug Hongshan, Wuhan; grad Huanggang, Hubei; grad Wuxue; grad Macheng; grad Huangshi; grad Xishui; Xinjiang; Langfang, Hebei; Zhejiang; grad Panzhihua; Leshan, Sichuan; univerziteti i koledži u Pekingu; Jiangsu; Liaoning; Fujian; Dalian; Tianjin; Henan; Datong; Deyang, Sichuan; Zhangjiakou, i Gansu šalju svoje pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Ima još. Osoblje konferencije je sabralo pozdrave. Ovo je naredni deo. Svi Dafa učenici iz Japana; Los Angelesa, SAD; Australije; Rumunije; Holandije; Norveške; Havaja; Vankuvera; Irana; Dubaija; Novog Zelanda; Vietnama; Koreje; Italije; Francuske; Engleske; Španije; Malezije; Sidneja; Tajvana; San Franciska, Kalifornije, SAD, i Nujorka šalju pozdrave Učitelju. (Aplauz)

To je sve što ću zasad reći. Danas je ovde preko osam hiljada prisutnih. Kad bi svako od vas poslao pitanje, ja nikako ne bih sve mogao pročitati. Ali svejedno, pitanja na koja sam dao odgovor su možda bila reprezentativna. Nadam se da će svi dobiti nešto od tog. Svaki put kad imamo Fa konferenciju, ako vreme dozvoli Učitelj će ovako učiniti i pokušati da odgovori na više vaših pitanja. Ali šta god bio slučaj, koliko god ja rekao, i dalje vi morate biti ti koji se kultivišu. Učitelj može poslužiti samo da pruži smernice. Naravno, u kultivaciji i dalje važi da je “kultivacija na vama, a gong je na učitelju.” To je sigurno. Ali kad se sretnete s problemima, kad naiđete na čitav spektar različitih scenarija tamo napolju među običnim ljudima, vi morate biti ti koji držite kontrolu.

To je sve za danas. Nadam se da ćete dobro ići finalnim delom svog putovanja. Zbilja ne preostaje puno vremena. U svakom trenutku bi se moglo završiti, i u svakom trenutku bi mogla otpočeti naredna faza. Svima vam hvala. (Svi učenici ustaju. Dug, oduševljen aplauz.)

Li Hondži
19.05.2013.