Falun Dafa Minghui.org

Probudite se

Fa-ispravljanje nebeskih tela je završeno, i sada se prelazi na Fa-ispravljanje ljudskog domena. Većina učenika Dafe će slediti Učitelja u Fa-ispravljanju ljudskog domena.

Međutim, tokom ovog procesa biće puno bića sa velikom količinom karme, kao i sledbenika zle Komunističke partije koji će biti sasvim eliminisani. Istovremeno, među učenicima Dafe, oni koji ne uspevaju da ispune svoj zavet, dat životom u času kad su došli na ovaj svet – poput onih koji ne rade dobro stvari koje učenici Dafe treba da rade i nisu angažovani u spašavanju ljudi, pa stoga imaju jake ljudske vezanosti i dugo vremena negativno utiču na sredinu za kultivaciju praktikanata; kao i oni koji slede kultivatore koji su skrenuli s puta, ili koji slede tajne agente KPK koji izigravaju praktikante i koji su proizveli ozbiljne smetnje praktikantima – svi oni će snositi posledice u skladu sa datim zavetom. Konkretno govoreći, ima onih koji imaju puno „činga“, ali ga dugo vremena nisu uzeli za ozbiljno, i tako su postali meta za tajne agente koji se pretvaraju da su praktikanti. Oni sve dublje padaju u zamku i odbijaju da slušaju šta god im neko kaže. Na primer, u vezi one žene koja je pobegla iz Singapura u Japan, neki ljudi ipak nisu shvatili čak ni pošto je Učitelj progovorio o tome. Učitelj je tada nije nazvao imenom jer ona toga nije vredna. Ta osoba doima se jako marljiva, pretvara se da je jako slabašna i suptilna, i vrlo je sposobna da obmane ljude. Nekolicina ljudi je sve vreme sledi i prosvetljava se na stranputici. Naravno, neki se dive njenim tzv. natprirodnim moćima, i ona ih je namamila. Ona često kaže da ima sudbinsku vezu s tim i tim. Takve otvoreno provokativne reči usmerene na muške praktikante su zaista jako pogodile neke od njih u emocionalnom smislu, i oni joj zaista veruju. Trenutno, ova grupa ljudi je suočena s najvećom opasnošću.

Postoji druga grupa praktikanata, uključujući neke stare praktikante, koji redovno rade stvari za Dafu i ne zaostaju u učenju Fa, ali u kritičnim trenucima ipak ne mogu da pređu preko nekih stvari. Dafa u kojoj se kultivišete je stvorila sva živa bića u univerzumu, skovala moćna božanstva i takođe napravila najmikroskopskije viruse i bakterije. Što se tebe tiče, ti si kultivator Dafe koji pomaže Učitelju u spašavanju ljudi, i tokom spašavanja ljudi vi ste već pomogli mnogim ljudima da eliminišu bakterije i viruse koji su stotinama, hiljadama puta jači od bilo koje zaraze, a ipak tokom ove pandemije ne uspevate da se držite kako treba. Neki ljudi se boje da se ne zaraze, a neki insistiraju da se ne vakcinišu – u ovom času, zaslužuješ li i dalje naziv učenika Dafe? Naravno, neke praktikantkinje su u drugom stanju. Ja vam ne govorim treba li da se vakcinišete, ili ne, niti vam govorim kakvo bi dejstvo zaraza mogla imati na vas. Nemojte ići u drugu krajnost; sve to su ljudske vezanosti. Ono što hoću da vam kažem je da gledate sebe načinom razmišljanja običnog čoveka, umesto da stvari sagledate iz perspektive kultivatora; to je propust u vašoj kultivaciji.

Trenutno i dalje ima ljudi koji su jako vezani za politiku i kontroverze običnih ljudi. Nemojte zaboravljati zašto ste ovde. Vaša obaveza nije da menjate društvo. Današnje društvo već je stiglo do kraja kraja i sve loše pojave su neizbežne. Sve što mi preduzimamo je za spašavanje ljudi. Što se starog univerzuma tiče, neka ga; vaša odgovornost je spašavanje ljudi u novi univerzum. Ono što je potrebno za Fa-ispravljanje ljudskog domena u narednom istorijskom periodu je spašavanje ljudi sveta prema Fa-ispravljanju ljudskog domena i oživljavanje tradicionalne kulture. Iako duže vreme nismo imali Fa-konferenciju, ono što zapravo želim da vam kažem nije drugačije i treba da vam pomogne da idete svojim putem kultivacije ispravno i na kraju uspete da ispunite zavete date pre istorije. Već ste prebrodili desetine hiljada iskušenja i teškoća - nemojte se saplitati u poslednji čas. Iako neki pojedinci s vremena na vreme čine glupe stvari, titula učenika Dafe je nešto čemu se i bogovi dive.

Li Hondži
18.11.2021.