Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje na Fa konferenciji Zapada SAD 2013

(Dug, srdačan aplauz svih prisutnih)

Moćno Rimsko carstvo nikako nije očekivalo da će pretrpeti poraz od hrišćana. Jasnije rečeno, progon hrišćana je ono što je donelo propast carstva. Iako se čini kao da se niko u današnjem društvu ne bi usudio da takne strašnu, arogantnu KPK, pogledajte samo kako su [režimi] istočnoevropskih zemalja preko noći pali. Bogovi sve kontrolišu. Progon Falun Gonga od strane zle KPK je baš kao progon hrišćana od strane Rimskog carstva—oni su mislili da su jako strašni i bili su tako užasno arogantni i bez sluha za tuđe argumente. KPK nikad nije očekivala da će se doći do tačke na kojoj smo danas. Baš onako kako su učenike Dafe na početku progona nagnali u stanje neprekidne strepnje, sada su oni ti koji se non-stop brinu i plaše. Ali to nije sve. Oni će biti kažnjeni za sve što su učinili, to je sigurno. Odavno sam rekao da osoba mora snositi posledice svega što učini na ovom svetu; za sve što je ona učinila, moraće da plati kroz karmičku kaznu. U nekim slučajevima kazna će odmah uslediti, u ovom životu. To služi da podseti, upozori ljude. U drugim slučajevima, kazna se dešava kasnije.

U svakom slučaju, nijedan zli režim u istoriji nije dočekao dobar kraj. Puno je lekcija u istoriji, ali kad zli ljudi polude, kad se nekome glava ispuni zlom, ili kad zavist obuzme um, šta god kažeš, druga strana će se o to oglušiti. Ovaj progon je kao rimski progon hrišćana svojevremeno, samo još gore. On uključuje zločine nikad pre počinjene na ovoj planeti: krajnje bezočni, oni zapravo uzimaju unutrašnje organe živim učenicima Dafe, a broj žrtava je ogroman. Ali znajte da su svi bogovi kosmičkog tela svedoci tih zločina!

Kao učenici Dafe, kao ljudi koji se kultivišu, vi znate da kultivatori smatraju ljudski život kratkim i nečim što nije najvažnija stvar. Šta je njima onda važno? Nebeski rang koji će dostići svojom kultivacijom. Svaka osoba koja dolazi na ovaj svet ima misiju; svaka osoba koja dolazi na ovaj svet ima cilj. Na početku Fa-ispravljanja mnogi bogovi su mi rekli: svi ljudi danas na ovom svetu došli su zbog Fa, ali nisu svi tu da bi igrali pozitivnu ulogu za tvoj Fa. Ali kakva god da je situacija, bez obzira kakva je neko osoba, s ovom Dafom pred sobom … Vi znate da od drevnih vremena do danas, nijedna od tih ličnosti koje su umele da predvide stvari, niko od tih svetaca ili proroka, nije mogao dobro objasniti fundamentalne istine kosmosa, principe kultivacije, i vezu između ljudi i bogova. Neki bi mogli reći da se sad u predavanju ovog Fa otkrivaju najdublje nebeske tajne.. Samo je pitanje da li ćeš odabrati da ga čitaš i kultivišeš se po njemu. Ako izabereš da ga čitaš, da ga vežbaš, sve će u njemu biti pronađeno.

Vezanosti svih vrsta sprečavaju ljude koji žive na ovom svetu da imaju miran um. A to posebno važi u današnjem kineskom društvu. Tamo je zla KPK—da bi razorila način razmišljanja kineskog naroda, civilizovanost i moral—suptilnim dejstvom oduvek sistematski sprovodila stvari, na način krajnje sistematičan. Pogledajte ljude širom Kine—tako ogromna grupa ljudi—i naći ćete da je praktično svakome glava okupirana mislima o bogaćenju, brzom bogaćenju. Zla Partija želi da se ljudi fokusiraju na to i ne obraćaju pažnju na ono što Partija radi. Večito nemirnog uma, kineski narod ne može pronaći mir ni na tren. Sav kineski narod je sada takav. Je li to normalno? Kao što znate, na zapadu, ili u normalnim zemljama, ljudi mogu da zarađuju za život i da imaju normalan posao. To je naprosto deo života. Ljudi žive normalan život i nalaze užitak u onom čemu im život služi. Ljudi su takvi širom sveta, za razliku od onog u šta je zla Partija pretvorila kineski narod. Finansijska situacija osobe je rezultat njene karme iz prethodnih života; ako nešto ne treba da imaš, onda ga nećeš imati. Nemirni um [kakav današnji Kinezi imaju] nagoni ih da se ogluše o istinu. Oni ne shvataju da učenici Dafe pokušavaju da ih izbave, i da se božji gnev sve više bliži. Pored ovog gore, laži koje je zlo utisnulo u ljude nesumnjivo ih navode da odbiju objašnjavanje istine od strane učenika Dafe. I nije samo to, naravno. Takođe je mnogo zlih faktora u pozadini ljudi, kao i zlih faktora unutar ljudskog tela, koji kontrolišu ljude i sprečavaju ih da čuju istinu.

Naravno da se stvari sada drastično menjaju, i zli faktori se progresivno eliminišu. Ogromna sila Fa-ispravljanja dolazi iz mikrokosmosa prema površini. Čak i fraza “prekriti nebo i zaseniti Zemlju” ne može to adekvatno opisati. Razmislite o ovom: koliko velika mora biti gustina toga, ako stiže iz mikrokosmosa prema površini? Mora biti nebrojeno puta gušća od vode—obuhvatajući sve, ništa ne izostavljajući. Ko je šta učinio, svaka pojedina misao koju je osoba imala, šta je osoba učinila, ono što je u istoriji učinjeno—sve to će postati savršeno jasno. Bez obzira je li sveukupno proteklo 100 ili 200 miliona godina istorije kroz koju je čovečanstvo prošlo, sve to je bilo u iščekivanju ovog finalnog dana. Svo čovečanstvo zna da je čovek dospeo u krajnje opasnu situaciju. Ne pričam ništa senzacionalistički, zar ne? Ja ne preterujem, niti natežem istinu, zar ne? Svako to zna. Vlade nekih zemalja još više znaju o tome. Samo što se trude da sačuvaju stabilnost dok prolazimo kroz ovaj period ljudske istorije, čekajući i nadajući se da će se desiti čudo, i da će bogovi možda pokazati milost. Ali tokom Fa-ispravljanja se čak i neki bogovi ponovo stvaraju.

U ovom času, ljudi su donekle budniji, sad kad je zlo počiščeno. U najmanju ruku sada mogu sami da razmisle. Kad nekome objašnjavate istinu, sada osoba sama razmišlja o tome, umesto da bude pod kontrolom zla. Ovo posebno važi u Kini. Zapravo, kad je zlo bilo na vrhuncu mahnitanja, to nije bio samo problem za Kinu—zlo je kontrolisalo ljude širom sveta. Sada su stvari drugačije i ljudi se postepeno otrežnjuju.

Kao što znate, vrlo mnogo članova zle KPK se povuklo iz Partije zahvaljujući objašnjavanju istine od strane učenika Dafe. To je veličanstveno, i broj onih koji su istupili neprekidno raste. Ranije sam naznačio da postoje drugi faktori koji proizvode da ljudi ne misle o pravim stvarima. Oni kojima je zla KPK pokvarila um misle o bogaćenju i drugim lošim stvarima. Takva ogromna grupa ljudi je u stanju koje nije primereno ljudskim bićima, i to utiče na njihovu sposobnost da čuju istinu. To je opasno.

Na početku Fa-ispravljanja sam rekao da pripadnici kineskog naroda nisu jednostavna bića. Zašto se na ovom svetu upražnjava demokratija? Ovo sam ranije objasnio. Današnji ljudi misle da je demokratsko uređenje sjajno. Ali i to je, zapravo, nešto što su bogovi priredili. Prvo, to se tako moralo prirediti jer su okolnosti tako diktirale. Drugo, kraljevi svake pojedine nacije više nisu bili tu, više nisu bili u svojim prvobitnim zemljama. Ranije, kad bi kralj umro, on bi se reinkarnirao i opet bi bio kralj, jer taj narod je on ovde doveo s neba gore. Živa bića iz njegovog nebeskog carstva najpre bi otišla u Kinu da oforme karmičke veze, i tamo bi se zadržala u vidu dinastije; nakon toga bi se reinkarnirala na različitim mestima širom sveta i činila bi etničke grupe. Pre nego što je Dafa počela da se širi, svi kraljevi različitih era raznih naroda—velik broj njih—su se reinkarnirali u Kini. A u novije vreme, mnogi predstavnici došli su sa visokih nivoa da dobiju Fa, i čak još veći nebeski kraljevi takođe su se reinkarnirali u Kini. Mnoge istorijske ličnosti velike vrline takođe su se reinkarnirale u Kini, jer Dafa je tamo trebalo da se širi. Ali smetnja starih sila podvrgla ih je najžešćem od svih testova u tom okruženju. Stare sile su smatrale da kad ti ljudi jednom dobiju spasenje, ogromna grupa bića iza njih, koju oni predstavljaju, će takođe dobiti spasenje. Zle sile su ovo videle, pa su intenzivno koristile bića na niskim nivoima i loše ljude da progone učenike Dafe. I dok su štetile stvari, one su kvarile način razmišljanja ljudi, uključujući tu i obične ljude; prouzrokujući da nemate ispravne misli, ili da se kolebate povodom Dafe; ili prouzrokujući da obični ljudi ne slušaju istinu, ili čak da nastupaju skupa sa zlom u progonu i klevetanju učenika Dafe. Zbog ovog su gresi koje su oni nagomilali naprosto enormni.

Ali kako god bilo, Dafa se naširoko rasprostire, a ja vas i dalje pozivam da spašavate živa bića. Povodom onog što budućnost nosi, to ćemo morati da sačekamo i vidimo. U ovom času učenici Dafe treba da idu spašavati ljude, i zato ja pratim kako svako pojedino područje stoji sa objašnjavanjem istine. Neke lokacije za objašnjavanje istine su zbilja odlično obavile posao. Sve je više turističkih grupa iz Kine. Ovo je aranžman da bi ljudi čuli istinu u jednom drugačijem okruženju. Naše lokacije za objašnjavanje istine su, zapravo, linija fronta—linija fronta za objašnjavanje istine. Ali u nekim krajevima to su prestali da rade, jer su zauzeti drugim projektima. Naravno da i oni imaju efekta i da ih treba raditi; ja podržavam sve projekte učenika Dafe, jer svi oni mogu imati dejstva u objašnjavanju istine i spašavanju ljudi. Ali sada je tako puno turističkih grupa, a posebno mnogi od turista iz Kine, nisu uspeli čuti istinu.

Mnogo toga u periodu Fa-ispravljanja nije tako jednostavno, i ništa nije jednodimenzionalno. Stvari koje su bogovi priredili uključuju više faktora. Kad neko ode u inostranstvo [iz Kine], i pošto u Kini ne može čuti istinu, nije li on usmeren u inostranstvo da bi saznao istinu? Ne možete ostaviti te ljude. I dalje moramo dobro raditi na turističkim tačkama u svim područjima.

Ljudski um je kompleksan. Ranije sam vam pričao o tome kako je mozak osobe samo fabrika za obradu. Osoba se rađa iz majčine materice, s krvi i mesom svojih roditelja, a zatim raste uzimajući zemaljsku hranu. A kad umre, bilo da se sahrani ili kremira, ona se pretvara u prah. Sam mozak, strogo govoreći, nije izvor čovekovih misli. Nemaju li ljudi dušu? Zar se telo osobe ne sastoji takođe od dela koji je na različitim mikroskopskim slojevima, koji nije u površinskoj dimenziji? Sve to može da generiše misli. Neki ljudi kažu da je ljudsko telo mali univerzum. Razmislite koliko ćelija se nalazi u ljudskom mozgu. I koliko molekula čini te ćelije? I koliko još minijaturnijih čestica sačinjava te molekule? Svaka sićušna čestica, postavljena u prostoru, ljudskom oku izgleda kao nebesko telo. Svi gledaju spolja. Svaka planeta u ovom većem univerzumu ima život u sebi, samo što on nije u ovoj površinskoj dimenziji, pa je tako za vas nevidljiv. Kažu da je američka svemirska tehnologija vrlo napredna, a ipak kad slete na druge planete, oni ne vide ništa sem pustog sveta. Ali tamo nije pusto; samo je ljudska tehnologija naprosto suviše površna. Koliko planeta ima u ovom univerzumu? Ćelije, molekuli, i sitnije čestice u ljudskom mozgu imaju isti aranžman kao univerzum koji vidimo, pa su čak i sekvence iste. Koliko čestica postoji u vašem ljudskom telu? Koliko planeta postoji unutar vašeg mozga? Ako bi životi na tim sićušnim česticama (to će reći, planetama) bacili pogled na čestice koje se rasprostiru u prostoru mozga, da li bi se to uopšte razlikovalo od onog kako ljudska bića vide planete ili univerzum? Ako ovako gledate, ne sadrži li ljudski mozak veliki univerzum? I koliko bića, koliko bogova, i koliko još većih bića postoji u tim dimenzijama? Budući da sva ta nebrojena bića imaju svoj sopstveni um, odakle tačno dolaze ljudske misli? Izuzetno je kompleksno.

Znači li to da osoba ništa ne može da učini tim povodom? Ona može učiniti nešto. Kako to? Mozak u ovoj površinskoj dimenziji, kad dejstvuje skupa sa glavnom dušom, ima moć da preuzme komandu nad formiranjem i izražavanjem površinskih misli, a to uključuje i čovekove postupke. Pre nego što dođe ideja, ključ je u tome šta izabereš. Takođe treba naglasiti da je sve živote u kosmosu stvorio Fa, i da su oni saobraženi s njim. Ali ako zagadite ili pokvarite svoje površinske misli; ako ste vezani za nešto; ili ako vam je glava napunjena zlim stvarima iz modernog društva, lažima opake Partije o progonu, ili negativnim mislima usled lažljive propagande progona, onda će vas to sprečiti da čujete istinu kad vam je učenici Dafe kažu, i navesti vas da propustite priliku da budete spaseni.

Znam da među praktikantima koji ovde sede, neki nisu marljivi, a neki skoro pa uopšte nisu marljivi. Ali Učitelj misli: šta ćete uraditi sa sobom? Zašto ne možete imati ispravne misli? Nije li Učitelj tu da vas spase? Nije li ovaj Fa tu da vas spase? Pored toga, vi nosite odgovornost spašavanja drugih. Ali ako ni sobom ne vladate dobro, šta će se desiti? Ako ne ispunite zavet dat bogovima, posledice će biti onakve kakve su unapred ustanovljene vašim sopstvenim zavetom.

Iako je ova Zemlja vrlo mala u Fa-ispravljanju, svi životi u kosmičkom telu su sagledali da je ovo bezbedno mesto. Na svim drugim mestima planete se rastaču i rasprskavaju. Vi znate za informacije koje su razotkrili astronomi, zar ne? Svuda po kosmosu dešavaju se eksplozije. Zašto ima toliko vanzemaljaca [ovde]? Videli su da je Zemlja najsigurnije mesto, pa su pohitali ovamo. Naravno, velik broj je sprečen i zabranjeno im je da dođu na Zemlju. Onima koji su došli u ranijim vremenima zabranjeno je da kvare stvari, inače bi društva na ovoj Zemlji odavno pala u haos. Onima koji su kasnije došli rečeno je da se sakriju blizu Sunca. Čak i oni na Mesecu su među onima koji su rano pristigli. Svi su shvatili da je ovde bezbedno. A zašto je tako? Ovde se dešava Fa-ispravljanje; ovo je srce Fa-ispravljanja. Bogovi širom kosmosa—čak i oni vrlo veliki—se reinkarniraju ovde. Ali da li će ovde na kraju biti bezbedno, hoće li se desiti uspeh ili neuspeh, to zavisi od toga kako se Fa-ispravljanje odvija. Ako ovaj put Fa-ispravljanje ne uspe, ova Zemlja neće ostati, pa čak ni kosmosa više neće biti.

Kao što vidite iz postojećeg stanja stvari, zlokobni tzv. „testovi“ učenika Dafe brzo se bliže svom kraju. Mahom je odlučeno koje će mesto svaka osoba zauzeti, i vi se sada samo puno trudite da spasite ljude sveta i usavršite svoj nebeski rang. Samo zastanite na čas i pomislite na ljude ovog sveta. Pa, kao bogovi, oni su odavno znali do kog stepena će ova Zemlja biti zagađena, ili oštećena, od strane zla tokom perioda Fa-ispravljanja, a ipak su, zapanjujuće hrabro, prešli put od veličanstvenih, svetih i plemenitih bogova, koji će uskočiti u ovu septičku jamu, u ovaj prljavi svet. Ko bi se ranije usudio da dođe? Nisu li došli zbog vere da će biti spaseni jednom kad veliko širenje Dafe započne?! To je bilo s tim motivom, s takvim ispravnim mislima, s takvom verom u Dafu—onda kao učenici Dafe, zar ih ne trebate spasiti? Osim toga, iza njih su masivne grupe bića, i sve to su bogovi, i možda će oni jednog dana biti deo mnoštva bogova, ili živih bića, unutar domena vašeg konačnog nebeskog ranga.

U novije vreme je priličan broj praktikanata došao iz Kine. Bez obzira na koji način su došli ovamo, svestan sam da su mnogi sjajno obavili posao u Kini, dok su mnogi, shvatam, radili loše. Kad dođu odande i nađu da su okolnosti ovde ne-problematične i relaksirajuće, i da nema progona, oni počinju da razmišljaju o udobnom i ležernom životu. Ali opasno je ne ispuniti svoj zavet! Zašto? Ti imaš odgovornost! Ti si učenik Dafe iz doba Fa-ispravljanja! Učenici Dafe iz ove ere su tu da bi pomogli Učitelju, i preuzeli odgovornost spašavanja ljudi. A ti ipak ne radiš na tome! Neki ljudi čak nisu odstranili, posle dugo vremena, stvari kojima su indoktrinirani od strane zla dok su boravili u Kini. Samo radeći tri stvari dobro možete očistiti tu stvar i promeniti sav taj način razmišljanja koji vam je Partija nametnula—uključujući i strah. To okruženje zle Partije u Kini su stvorile stare sile koristeći loše ljude, kao i zla bića iz drugih dimenzija. Stare sile će vas priznati samo ako uspete u kultivaciji u tako zlim uslovima, i zato su stvari pretvorili u ovo. Sad kad su stvari stigle do ove tačke, moraćemo ih pobediti u njihovoj sopstvenoj igri. Tako ćemo mi to izvesti, a šta će biti kasnije, o tom po tom. Kako god bilo, ja sam vaš Učitelj, pa vam moram reći kad sagledam vaše nedostatke.

Znam da među mojim učenicima Dafe koji ovde sede ima mnogih koji su izuzetni, bilo da su iz Kine ili drugih delova sveta, a uključeni su oni koji su prošli kroz testove koji su pretnja životu, ili koji su se probili kroz najteže okolnosti. Naprosto izuzetno. Naravno, kao učenici Dafe, oni znaju da kolika god patnja može biti, ono što oni traže nije komfor i olakšanje, već večni život i spasenje mnoštva života koje oni predstavljaju. I zato su oni tako dobro obavili posao. Puno je takvih učenika Dafe, i oni su bili zbilja dobri. Fa-konferencija služi vam, dok drugi dele svoja iskustva o tome kako postupaju, da vidite kako da budete bolji. To ne služi da se čuje nešto novo, jer i ti si takođe, učenik Dafe.

Da vam ovo nisam izrekao, ne bih mogao ostati na miru. Sve stiže do svog kraja, i vi to vidite. Ono što je na Zemlji je odraz onog što je u kosmosu. Sve više, dobro i ispravno prevladavaju, dok zle stvari idu dole. Čak do te mere da su oni koji su direktno uzeli učešće u progonu učenika Dafe u konstantnom strahu i zabrinutosti. Ranije, oni su činili da učenici Dafe žive u konstantnom strahu. Sada je na njima red da pate zbog toga. Pa, kad smo dovde stigli, samo razmislite: koliko još preostaje na ovom putovanju? Zbilja nije preostalo puno na putu učenika Dafe koji spašavaju živa bića i ispunjavaju svoje misije.

Ranije sam postavio pitanje može li zla KPK opstati narednih deset godina. Istina je da je to moglo biti mnogo kraće. Mogao sam ne dati da opstane narednih pet godina. Ali shvatate li koliko ljudi sveta ne bi bilo spaseno, pošto bi bili prekriveni zlom? Mnogi učenici Dafe su pali u depresiju tokom progona i nisu uspeli da iskorače. Kakvo bi onda dobro završetak mogao doneti? Ne služi li Fa-ispravljanje spašavanju ljudi? Kad bih ja jedini otišao odavde, koja bi bila svrha stvaranja ovog sveta? Svi aranžmani stvoreni pre istorije bili bi uzalud. Vreme je produženo radi vas, i radi živih bića.

To je sve za danas. Hvala vam! (Oduševljen aplauz) Obavili ste puno teškog rada—naši učenici Dafe su zbilja naporno radili! (Učenici odgovaraju: “Učitelj je naporno radio!” Svi aplaudiraju.) U ime bića koja se spašavaju, zahvaljujem vam se!

(Gromoglasan aplauz svih prisutnih)

Li Hondži
19.10.2013.