Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Fa-konferenciji u Atlanti 2003

Zdravo svima! (Učenici: Zdravo, Učitelju!) Ima nekih Fa-konferencija na kojima prisustvujem, dok na druge možda neću doći. Svi znate da su učenici Dafe sada postali zreliji. U potvrđivanju Fa, na ovom božanskom putu, svi znate šta vam je činiti. U takvom trenutku, možda će vam više koristiti da što manje kažem. A zašto to kažem? Jer ovaj vremenski period je dat svakom od vas upravo kao prilika da očvrsnete, ovaj vremenski period vam je dat upravo kao prilika da uspostavite svoju moćnu vrlinu. Zato vam ja ne mogu stalno davati da radite stvari bez da sami o njima razmislite, i ne mogu da vam ne dam da sami prokrčite svoj sopstveni put dok potvrđujete svoj sopstveni Status dostignuća. Ako vas stalno vodi Učitelj, ako vam i dalje govorim šta da radite kad su u pitanju specifične stvari u potvrđivanju Fa, to ne ide. Jednom kad učenici Dafe budu dostigli Ispunjenje, vaši Statusi dostignuća i nivoi neće biti niski. Drugim rečima, ogromne su odgovornosti koje ćete imati za buduća bića. Ako je to, onda, slučaj, ako ne posedujete tu vrstu moćne vrline, ako niste prokrčili svoj sopstveni put, i ne znate šta da činite kad treba da radite stvari nezavisno, to neće ići. Zato sam vam ja namerno dao ovaj vremenski period, da biste imali prilike da očvrsnete i postanete zreliji.

Zapravo, ja sam u tišini pratio, posmatrao. Pošto ste svi u kultivaciji, vi i dalje imate ljudske vezanosti. Imate ljudske vezanosti, pa možete da se kultivišete; imate ljudske vezanosti, pa će se one pokazivati. Onda, dok radite bilo šta što ima veze sa potvrđivanjem Fa, uključujući to kad se stvari rade u grupi, kao i kad se rade samostalno, vi ćete sami razmisliti i truditi se da iznađete načine da rešite teške probleme. A kad razmišljate o stvarima, dobijeni rezultati razlikovaće se u zavisnosti od toga da li koristite ljudske predstave, ili ispravne misli kultivatora. Isto važi i kad radite skupa na nečemu. I kad se zajednički saberete da biste nešto shvatili, to je isti slučaj, pa čak može doći do svađe povodom određenih pitanja. Ovo je, naravno, posledica ljudskih vezanosti koje imate, ali tu postoji i nešto pozitivno. Kad se raspravljate, onda možete da sagledate svoje vezanosti i svoje nedostatke. Ako na prvo mesto uspete da stavite Fa, pustite svoje sopstveno ja, i pristupite problemima sa ispravnim mislima, onda ćete brzo moći da donesete odluku i dobro uradite stvari u potvrđivanju Fa. I zapravo, u poređenju sa proteklih nekoliko godina, stvari su sada dosta dobre. Svi ste zbilja sazreli. Više ne bih danas o tome. Želeo bih pre svega da govorim o objašnjavanju istine.

Kad se pomene predmet objašnjavanja istine, mnogi praktikanti misle: “Kad objašnjavamo istinu, naš cilj je da razotkrijemo zlo, potisnemo ga i iznesemo na svetlo dana, da bi ga svi ljudi sveta mogli prepoznati, pa onda zlo više neće imati gde da se sakrije.” Ovo jeste nešto što treba da radite, ali to nije ono najvažnije. Najvažniji cilj u objašnjavanju istine je spasiti sva bića.

Svaki učenik Dafe u budućnosti će nositi ogromne odgovornosti. Tako je puno bića kojima ste potrebni da ih spasite—tako je puno života kojima ste potrebni da ih spasite. Tokom ovog vremenskog perioda, vi sami treba da harmonizujete i ispunite sve što je potrebno za vaše sopstveno Istinsko dostignuće i za nebrojena bića. Unutar toga se nalazi vaša moćna vrlina i sve od bogova. Zato ja često kažem da u potvrđivanju Fa treba dobro da radite tri stvari koje učenici Dafe treba da rade, a time je sve obuhvaćeno. Znači, ja kažem da je vaš najvažniji cilj kod objašnjavanja istine da u tom procesu spasite više bića. To je ono što je najvažnije, i to je prava svrha objašnjavanja istine.

Tokom ovog progona, bez obzira kako su stare sile priredile stvari, bez obzira koliko su zločesto dejstvovali ljudi sveta, bez obzira koliko frenetično su zla bića u svim dimenzijama progonila učenike Dafe i koliko ljudi sveta su otrovala, jeste li razmišljali o nečem: da li oni mogu nauditi Dafi? Nema šanse. A vi vidite da nakon što ste doživeli najopakiji progon u istoriji, koji traje četiri godine, osim učenika Dafe koji čeliče sebe i postaju zreliji, razboritiji i sabraniji tokom progona—vi postajete sve više i više razumni, vaše ispravne misli postaju sve jače i jače, a trenutak kad ćete se vratiti na svoje pozicije se bliži—osim toga, šta još tu ima? Nije li to sve? Nisu li oni učenici Dafe koji su ubijeni u progonu dostigli Ispunjenje? Istina je da je tokom progona jedan deo [naših učenika] prekinuo kultivaciju—ako nisu dovoljno dobri, oni će biti prosejani, a ono što ostane biće zlato.

Naravno, ako jedno biće uči moju Dafu, ja ću se pobrinuti za njega i smatrati ga praktikantom Dafe, učenikom. Ako zaista ne može da uđe [u ovu praksu] samo, onda je to njegova stvar. Ovo svima treba da bude jasno. Bilo da je to celokupan progon, ili svi ti aranžmani koje su stare sile sačinile, u stvarnosti, ja sam te stvari uzeo u obzir kad sam jednom davno planirao svoje Fa-ispravljanje. Oni ne mogu da naude Fa. Ja ne priznajem progon. To je definitivno. Da li je njima dozvoljeno da kontrolišu, ili čak tuku do smrti jedno biće koje je slušalo Fa i kultivisalo se u mojoj Dafi? Oni će u budućnosti definitivno morati da plate za to. Naravno da ima i drugih faktora na delu. Što se tiče onih koji istinski rade dobro, njih ne smeju da taknu. Kad su u pitanju oni koji se suprotstavljaju aranžmanima starih sila i koji imaju veoma jake ispravne misli, njih ne mogu da taknu. Drugim rečima, u ovom vremenskom periodu, koliko god da je progon loš, ako su umovi učenika Dafe vrlo čestiti, oni tada imaju veoma jake ispravne misli i sve shvataju mirno i bistre glave, pa će mnogi gubici biti izbegnuti.

Treba da vam bude jasno da je kultivacija učenika Dafe iskorak iz ljudskosti; to je iskoračiti iz starog kolosalnog nebeskog svoda koji je sputan svim vrstama faktora koji su ishod beskonačnih, bezbrojnih, nebrojenih bića u ovom starom kosmosu; to je steći novi život, ustati iz sredine koja je u poslednjem od poslednjih stadijuma procesa formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije kolosalnog nebeskog svoda. Ko može iskoračiti iz ovog? Pobeći od svega i biti u stanju da se zbilja uđe u budućnost je zaista vrlo teško. Zapravo, teškoće na koje nailazite kultivišući se usred progona su manifestacije, ovde među ljudima. Ali u stvarnosti, u drugim dimenzijama koje ljudi ne mogu da vide, i koje su izvan ove sredine običnih ljudi, stvari su čak još intenzivnije. To je šokantan, zapanjujući proces ogromne dezintegracije i reintegracije. Bića svog kosmosa posmatraju ovo dešavanje, i nebrojeni, neizmerni bogovi takođe gledaju. Obuhvaćeni svim ovim promenama su faktori učenika Dafe, koji potvrđuju Fa. Ono što se pokazuje u ljudskom svetu su tri stvari koje radite u ovom času. Što se tiče ponašanja zla, ono [deluje] u iracionalnom stanju ludila, pre sopstvene dezintegracije, i pruža uslove učenicima Dafe da dostignu Ispunjenje.

Objašnjavanje istine tokom gigantskih promena je već postao glavni način spašavanja svih bića i ljudi sveta, i tu se manifestuje mudrost koju vam je Dafa dala i ogromna moć koju vam je Fa obezbedio. Vaše objašnjavanje istine neizbežno inicira jednu vrstu lančane reakcije. Jednom kad osoba sazna istinu, ona shvata: “O, to je tako, znači. Dafa je nešto tako sjajno, na kraju!” Neki ljudi koji su saznali istinu možda će razmišljati da započnu kultivaciju, neki bi mogli biti veoma saosećajni, a drugi bi mogli ponuditi podršku u vidu konkretnih radnji. Te reakcije, nastale kao ishod objašnjavanja istine, šire se od čoveka do čoveka, od srca srcu. Zli faktori gube svoj oslonac. Dafa i ispravni faktori pokrivaju i obogaćuju sve, i istovremeno, po pitanju progona, ovo će doneti promene u društvu i na svakom frontu, i zli ljudi tako neće imati publiku, a zla bića neće imati šta da eksploatišu. To je neizbežan efekat. Stvari izgledaju obično i kao da se ništa ne dešava dok objašnjavate istinu, ali efekat je ogroman.

Zapravo, svi ste videli kako se ljudi sveta menjaju dok učenici Dafe objašnjavaju istinu. Sada je potpuno drugačije nego kad je progon počeo, 20. jula 1999. I nije samo to da ljudi sveta postaju bistri u glavi, već i druga živa bića i materijalni faktori prolaze promene. Drugim rečima, situacija je potpuno drugačija. Naravno, nije da je zlo prestalo da proganja, već se ti faktori, koje su stare sile priredile, uništavaju, biva ih sve manje i manje, i zlo više nema puno snage. Ali čak i bez toliko snage, dok god još postoji, i dalje je veoma, veoma zlo. Ali zlo više nema toliko snage i nema potrebne faktore sredine, pa više ne može da kontroliše toliko puno ljudi sveta ili drugih bića. A onda, kad ljude sveta i sve druge živote ne kontroliše zlo, vama je tada mnogo lakše da objasnite istinu. Ako to budete dobro radili, onda će se ljudi sveta i sva bića probuditi. A jednom kad se bića probude, zlo više nema publiku i zaista više ne može da radi stvari neobuzdano. Ljudi će mu se usprotiviti i izolovati ga, i zlo neće moći da čini šta mu je volja, jer ga niko neće slušati. To je sadašnji trend, promena koja nastaje dok se spašavaju sva bića.

Zapravo, ja sam vam pričao o tome kako u prošlosti kultivatore uopšte nije zanimalo šta će svetovni ljudi reći o njima. Kad bi mu neko kazao da je dobar ili loš, [za njega je to bilo samo] nešto što su ljudi rekli, a ne bogovi. Zapravo, u istoriji je bilo puno ljudi za koje su svetovni ljudi govorili da su loši, i to je čak u ušlo u udžbenike i istorijske anale, ali je moguće da su oni postali bogovi. A ima onih kojima su se svetovni ljudi oduševljavali kao uzorima, ali koji su posle smrti otišli u pakao. Jer kad ljudi pričaju o dobrom i lošem, to se zasniva na ljudskim interesima. Ljudski principi su izokrenuti: kad ljudi misle da je nešto dobro, to ne mora biti zaista dobro, a kad ljudi misle da je nešto loše, to ne mora zaista biti loše. Drugim rečima, kultivatori nisu marili za ono što bi ljudi rekli. Ali današnje Fa-ispravljanje je drugačije, i da li neko kaže da su Dafa i učenici Dafe dobri tj. loši, to opredeljuje budućnost te osobe. U sadašnjoj kampanji progona, konkretno progona učenika Dafe, ova represija koju je donelo zlo, ona pravi smetnju meni i samom Fa-ispravljanju, pa je drugačije nego u kultivaciji iz prošlosti. Apsolutno je greh progoniti učenike Dafe, i svi koji su uključeni u to će platiti—nijedan od života koji su učestvovali u njemu ne može uteći.

Kosmos prolazi kroz Fa-ispravljanje, pa neka svi razmisle, tokom Fa-ispravljanja celog kosmosa, od mikroskopskog nivoa do površine, ono se neprekidno probija. Bez obzira koliko je ogromno kosmičko telo, bez obzira koliko života ima, bez obzira je li život ili nije, bez obzira ima li nameru ili ne, bez obzira ima li postojanje ili ne—ništa ne može uteći, jer sve u budućnosti će biti potpuno obnovljeno. To još više važi za ljudsku rasu ovde u ovom svetu i sve živote na površini—oni nemaju načina da izmaknu. Fa-ispravljanje takođe obuhvata sva viša bića, i u ovom času nijedan bog se ne usuđuje da kaže da ovo Fa-ispravljanje nema nikakve veze s njim. Naravno, u ovom času niko se ne usuđuje da to kaže, niko mu ne može izmaći. Znači da se tokom Fa-ispravljanja mora uraditi kompletna procena onog što je svaki život uradio. Nije slučaj da ako je neki život učinio nešto loše, on će biti uništen, i kraj. Tako ne bi išlo. On i dalje mora platiti, dok prolazi potpuno uništenje, za sve loše stvari koje je učinio. Ja se prema svim bićima odnosim sa najvećom milošću. Bez obzira koliko je greh velik, ili koliko veliku grešku je bilo koji od života u istoriji počinio, ja ne gledam na njihove greške i grehe, i mogu da uklonim njihove grehe. Preduslov je naravno da se tokom Fa-ispravljanja ne pravi smetnja istom; ja bih vas spasio čak i ako ni jednu jedinu stvar niste učinili. Ali kad biće ometa Fa-ispravljanje, ono s čime se suočava je eliminacija. A oni koji su počinili najnečuvenije grehe moraju platiti za sve što su učinili, dok se eliminišu. Onoliko koliko je učinjeno, toliko se mora platiti; onoliko koliko su velike stvari koje je učinilo, toliko mora platiti za njih. Pa ovog puta, po pitanju zlih bića koja ometaju Fa-ispravljanje, bez obzira koliko su zla, ono s čime su suočena je užasavajući kraj, kakav nikad pre nije viđen u kosmosu. A to uključuje same stare sile. Iako su mislili da daju svoj doprinos zarad Dafe, u stvarnosti oni su gledali na stvari koristeći svoje sopstvene koncepte. Oni nikad istinski nisu pogledali u sebe, ili iskoristili samo Fa-ispravljanje da ocene sebe, tj. iskoristili ovaj Fa da ocene sebe. Ali pošto budućnost jeste ovaj Fa, i bića budućnosti je stvorio ovaj Fa, šta drugo sem ovog Fa može da se upotrebi da se ocene stvari?

Pa što se tiče objašnjavanja istine, pošto je to toliko važno, to treba da radite još smirenije i razboritije, i treba da jasnije prepoznate različite prilike, načine kako postupati sa stvarima, i pristupe s kojima se srećemo dok objašnjavamo istinu. To je nešto na šta svi morate obratiti pažnju. Vi znate, kad ja rasejavam Fa, ja ne obraćam pažnju na to kojoj društvenoj grupi neka osoba pripada, ili koji je njen društveni status, i ja ne pravim razliku između bogatih i siromašnih, različitih profesija, ili položaja osobe na njenom poslu. Ja ništa ne gledam sem srca osobe. Vi isto treba da činite kad objašnjavate istinu. Nemojte misliti kako je neko elitna ličnost i stvarati sebi dodatnu mentalnu prepreku, kao da ste tu da biste od njega zatražili pomoć. Ono što se zapravo dešava je da vi spašavate njega, vi mu dajete priliku da izabere svoju budućnost. To je sigurno. Primarni cilj objašnjavanja istine treba da bude spašavanje ljudi sveta.

Sve što danas rade učenici Dafe i sve s čime se srećete u društvu, ja vam mogu reći da vi na taj način spašavate sva bića. I bez obzira kakvu osobu sretnete, iz kog društvenog staleža je, ili u kojoj je profesiji, nemojte misliti da kod nje idete da objasnite istinu samo zato što zlo progoni učenike Dafe. Ja vam mogu reći, spasiti sva bića je ono prvo i najpreče, i objasniti istinu je način za spasiti čoveka. Pošto ljudi shvate činjenice i otkriju koliko je opak progon, ljudi će prirodno znati šta da rade. A kad ga posle upitate da li bi pružio podršku i učinio nešto tim povodom, on tada bira budućnost. Kod ljudi koji su obmanuti u progonu, utoliko pre, kako da im ne pružite šansu? Ako im ne budete rekli činjenice, oni će zauvek izgubiti svoju budućnost.

Isto tako, s ljudima na koje nailazite slučajno, onima na koje nailazite u svom dnevnom životu, i s ljudima na koje nailazite na poslu... svima njima treba da objasnite istinu. Čak i kad u svom dnevnom životu toliko brzo prođete pored ljudi da nemate priliku da s njima porazgovarate, ipak treba da ih ostavite sa svojom blagošću i dobrotom. Ne gubite one koji treba da budu spašeni, posebno one sa sudbinskim vezama. Zapravo, mnogi učenici Dafe kažu kad objašnjavaju istinu: “Sad idem da objašnjavam istinu,” kao da će u tom momentu objašnjavati istinu, a normalno ne objašnjavaju istinu. U ovom vremenu, spašavanje bića treba da prožme svaki aspekt vaših dnevnih života. Ako svi budete razumeli i zaista videli važnost ovoga, mislim da ćete verovatno spasiti više bića. Sada ljudi sveta postepeno postaju bistrijih glava, i sada je dejstvo objašnjavanja istine još veće. Publika koju ta zla bića imaju se sve više i više smanjuje, pa ovo pitanje morate razumeti bistre glave.

Postoji manji broj učenika koji privatno postaju kao nekakvi drugari, ortaci—“mi zajedno radimo stvari, mi smo mala grupa”—i koji često pričaju o gomilama beskorisnih stvari, gubeći jako puno vremena. U ovom času svaki minut i svaki sekund su krucijalni. Ako promašite u ovom vremenskom periodu, sve ste promašili. Istorija se neće ponoviti. Istorija kosmosa i Tri domena prošle su kroz tolike duge, duge godine—šta su sva bića čekala? Zbog čega su sva ona ovde? Upravo zbog ovih nekoliko godina! Ipak ima učenika [Dafe] koji traće svoje živote tokom ovih nekoliko godina, ne koristeći vreme. A ipak vi snosite tako ogromnu odgovornost za sva bića i za istoriju!

Da, neki učenici nisu dovoljno razboriti i čini im se da je dobijanje Fa bila puka slučajnost. [Oni se pitaju] “Imam li ja tako ogromnu istorijsku odgovornost? Jesam li ja u stanju da je preuzmem na sebe?” Zapravo to čak nema potrebe da pitate, ja sam to već jasno izrekao u Fa. Ne može se svako kultivisati u ovoj Dafi, koju danas prenosim. Kako to da tako puno ljudi ne može da uđe? Naravno, puno je novih učenika koji sada postepeno ulaze, i to je posledica vašeg objašnjavanja istine. To je kao univerzalni ključ, koji otključava te faktore starih sila koji sputavaju ljude sveta i sprečava ih da nauče Fa. Ovo može samo vaše objašnjavanje istine. Drugačije rečeno, ne može ga svako dobiti. Sa stvarima koje se manifestuju u ljudskom domenu, teško je reći šta je pravo, a šta lažno, nije dozvoljeno da se prikaže pravo stanje kosmosa, a posebna stanja učenika Dafe, koja ih razlikuju od ljudi sveta, ne mogu se potpuno prikazati. Na kraju krajeva, to je kultivacija u lavirintu—radi se o kultivaciji u jednom takvom stanju, i oslobađanju iz njega. Nemojte potcenjivati sebe. Svaki učenik Dafe, samo ako se kultivišete u skladu s ovim Fa, treba da radi stvari koje Dafa učenici treba da rade.

Zapravo, ja sam rekao da i običan čovek, koji je u ovom periodu učinio nešto dobro za Dafu, u ovom kritičnom vremenu, čak i on može da dostigne Ispunjenje kao bog, a da ne govorimo o vama, koji se kultivišete u Dafi, koji radite šta učenici Dafe treba da rade, i sve to pod teškim uslovima. Na površini ne možete videti veliku promenu, ali to se manifestuje u drugim dimenzijama—upravo to je razlika između ljudi i bogova. Promene su gigantske. Ovo mesto ljudi je obuzeto opsenom, i pravo stanje stvari sasvim se razlikuje od onog što je ovde među ljudima. Samo oni učenici Dafe koji zaostaju u učenju Fa će prikazati manjak marljivosti i osećaće se obeshrabrenim u ovom vremenskom periodu, čak do te mere da neće osećati koliko je dragoceno ovo vreme i neće koristiti to vreme da učine ono što učenici Dafe treba da učine.

Čak i sada, zapravo, ima nekih učenika kojima učenje Fa jako loše ide. Biti u stanju da se dobro uči Fa je fundamentalna garancija da možete napredovati prema Ispunjenju, to je fundamentalna garancija da se možete uzdići odavde. Sva bića skovao je ovaj Fa, kao i vašu budućnost. Što se budućih bića kosmosa tiče, pošto su mnogi, mnogi životi zbrisani tokom Fa-ispravljanja, puno je mesta u kosmosu koja su prazna. Ali neće večito ostati prazna. Dafa će iz Fa stvoriti sve živote, zajedno sa raznim faktorima i materijom koji su potrebni na tim nivoima kosmičkih tela. Dafa kuje sve nove živote koji su potrebni. Novi životi mogu se obnoviti samo posle asimilacije s ovim Fa, i na taj način ući u budućnost. Ovim su obuhvaćeni svi životi.

Zapravo, u ovom času sveukupno Fa-ispravljanje sve više i više izbija na površinu. Poslednji faktori koji su preostali više se ne mogu nazivati životima, nikako se ne mogu zvati, nema jezika da se iskaže šta su oni, i nema koncepta da se opišu, ali sve je u finalnom procesu Fa-ispravljanja. Zapravo, ako bismo upotrebili koncept “kosmos” i “izvan kosmosa” da to opišemo, Fa-ispravljanje već se uklapa u koncept “izvan kosmosa.” Što znači da Fa-ispravljanje sada radi na onim faktorima koji omogućuju nebeskom svodu da postoji, pa čak i faktorima unutar faktora.

U ovom času vi to i dalje ne možete da osetite, ali iz sadašnje situacije potvrđivanja Fa od strane učenika Dafe možete da vidite da se situacija promenila. Zlo se više ne može održati, a to je zato što su zli životi i faktori uništeni do stepena kad ih vrlo malo ostaje, što je neuporedivo sa onim kakve su stvari bile 20. jula 1999. Ja sam vam opisao kako je bilo u to doba: zla bića iz drugih dimenzija su se kačila za svaku travku i svako drvo. Dok ste hodali ulicom, grane drveća bi vas ošinule po licu, trava bi vas saplitala, a vazduh je bio ispunjen zlom. Ne radi se o tome da je sve to zaista postalo zlo, to je bio efekat rđavih života i faktora koji su utisnuti u Tri domena tokom Fa-ispravljanja. Svuda su stvari bile zasićene zlim faktorima. Oni su se zakačili za sve, čineći najgore stvari u Tri domena i među ljudima. Da se ovo Fa-ispravljanje ne izvodi u dva dela i da sam umesto toga sve izveo u jednom koraku, onda bi talas progona bio globalni, baš kao što je rekao evropski prorok: 1999, Kralj užasa će sići s neba, i ljudi će u celom svetu osetiti frenetičnost progona. Sad, kad je zlo stiglo, druge zemlje širom sveta i drugi narodi nisu osetili zlobu progona Falun Gonga, koji je počeo ’99, a to je zato što se ovo izvodi u dva dela; imati druge narode i više ljudi sveta koji kultivišu Dafu je nešto što je ostalo za sledeći korak. A vi vidite da je danas Period kultivacije učenika Dafe u Fa-ispravljanju, i stvari nisu usmerene na više ljudi širom sveta. Zato ona vrsta progona koja se desila protiv učenika Dafe nije krenula u drugim zemljama, a u ishodu druge zemlje nisu osetile zlo u toj meri. Ali pošto je svojevremeno bilo toliko, toliko zlih faktora, Dafa učenici su osećali mentalni pritisak bez obzira u kojoj se zemlji nalazili.

U ovom času situacija više nije takva. Sveukupno Fa-ispravljanje uništava zle faktore u masovnom broju, a učenici Dafe objašnjavaju istinu potvrđujući Fa, i pored toga šalju ispravne misli da bi neprekidno čistili sebe i raščistili zlo u drugim dimenzijama, kao i sve ostale stvari koje vi radite potvrđujući Fa. Sve to uništava ta zla bića i faktore koje su stare sile priredile, i to ima golemo dejstvo. Kad su ispravne misli učenika Dafe jake, njihovo postojanje na svetu ima pozitivno dejstvo. Pa svi pogledajte—nije li istina da je broj zlih faktora sada mali? Ni blizu situaciji od 20. jula 1999.

Međutim, iako više nema tako puno tih zlih faktora, oni preostali su i dalje veoma opaki. Ranije sam vam stalno govorio: što je bliže površini, ima manju moć, ali što je bliže površini, više je zlo. Svoju slabu moć ono nadomešta time što je više zlo na površini, pa to zlo i dalje izgleda prilično opako. Ali vi vidite da se sredina već promenila. Zlo se može održati samo na onim mestima koja su pod direktnom kontrolom tog zlog kolovođe—onim mestima gde beznadežni, zli ljudi i dalje čine zlo. U ovom času oni se ne mogu održati čak ni na površini kineskog društva; zla represija se odvija u potaji, oni se boje da daju ljudima sveta da to vide. Zapravo, sve pravedne sile ga uništavaju, pa je zlo uplašeno. Oni se ne usuđuju da deluju na otvorenom, oni izvode represiju šunjajući se okolo. Boje se da će više ljudi sveta saznati za zle stvari koje oni čine, a te stvari ne mogu podneti svetlo dana. Oni ne dopuštaju ni da kadrovici—čak ni kadrovici visokog ranga u Centralnoj vladi—znaju za to. Oni lažu i zataškavaju progon čak i interno. Tu samo nekolicina onih pokvarenih, najgorih ološa društva nagoni pokvarene ljude pod sobom da sprovode zli progon. Oni daju sve od sebe da zataškaju ogavna sredstva koja koriste u progonu, i čak plasiraju netačne izveštaje kadrovicima Centralne vlade. Oni koriste laži da održe zli progon. Zlo se sada uništava u masovnom broju, i izgleda da zli više ne mogu divljati. Svojevremeno kad je zlo bilo neobuzdano, nebrojeni truli duhovi su ga podupirali da bi moglo divljati, pa čak i onda kad su znali istinu, drugi se nisu usuđivali da progovore. Oko 20. jula ’99, kad je onaj zli kolovođa gazio sve praveći ršum da bi isterao svoje, niko nije smeo ni da pisne. U to doba, zli faktori koji su ga podržavali bili su toliko brojni, i hteli su da potisnu [Falun Gong]. Situacija je drugačija nego kao što je onda bila, svi faktori koje su priredile stare sile se raščišćavaju, njihov broj je sve manji i manji, i sada je sredina koja se javlja u ljudskom domenu drugačija. Bez obzira koliko frenetični zli ljudi postanu, s njima je sve svršeno.

Ali u ovom periodu svi ste nešto videli, a to je koliko života je zgrešilo protiv Dafe (što ne uključuje one koji su počinili najgore, najopakije grehe). Jednom kad shvate istinu, je li to kraj? Nije tako jednostavno. Ali, kad navedete nekoga da shvati stvari objasnivši mu istinu, to mu daje šansu. Ako zaista ima valjanu misao, to mu daje priliku da iskupi svoje grehe. Osoba mora platiti za sve što je uradila—to je zakon kosmosa, i sva bića su mu podređena. Kad je progon počeo, koliko ljudi je moralo da da svoj doprinos da nastane zla situacija koja je tada postojala? Da niko nije igrao takvu ulogu, i da niko ništa nije učinio niti rekao, da li bi ta zla sredina svojevremeno mogla biti stvorena? Bez obzira da li su progonjeni u Kini ili inostranstvu, ako su igrali takvu ulogu u tom procesu, pogurali progon napred, ili mu aktivno doprineli rečju ili delom, oni za to moraju platiti. Nijedan život ne može izmaći, ako nije nadoknadio gubitke koje je naneo Dafi i učenicima Dafe.

Bogovi celog kosmosa gledaju netremice, širom otvorenih očiju. Bezgranični, nebrojeni bogovi posmatraju ovu malenu Zemlju, paze napeto na svaku misao svakog života. Oni se boje i da trepnu, jer ne žele da propuste ni tren, da dopuste da isklizne jedna jedina misao osobe. U ovom času, ja vam pričam o ovim stvarima da bih vam kazao da mirno, razborito, i jasnije shvatite ono što trenutno radite. Bez obzira šta radite, učenici Dafe moraju uzeti potvrđivanje Fa za prioritet.

Ali istinu morate objašnjavati racionalno i na liniji su logikom i načinima razmišljanja ljudi. Ako o tome govorite na čudan, onostrani način, nezasnovano na ljudskoj logici i načinu razmišljanja, i ne misleći mogu li to ljudi prihvatiti ili ne, onda nanosite štetu i rezultat je suprotan željenom. Pazite da to radite racionalno i čiste glave. Kad ljudima objašnjavate istinu, morate uzeti u obzir njihov nivo prihvatanja. Moći ćete da vidite i opazite ovo, pa morate biti dobri u objašnjavanju istine. Nemojte ići da pričate samo formalnosti radi. Uvek kad s nekim pričate, on to mora razumeti. Naravno, ima onih koji se apsolutno ne mogu spasiti, jer su otišli skroz na suprotnu stranu. Takva osoba više nema ništa ispravno, i kad pričate s njom ona to ne može da prihvati, jer uvek kad malo prihvati, malo nje mora biti uništeno—uvek kad malo prihvati, mali deo nje biva uništen. Ako potpuno prihvati, onda je potpuno uništena, jer ona jeste zlo. Zato ima onih koji se ne mogu spasiti, ali to je vrlo mala manjina, na kraju.

Takođe ima nekih ljudi koji, čak i ako želite da ih spasite, kao što sam malopre rekao, čak i ako tim ljudima date šansu, i oni shvate, oni i dalje moraju otplatiti svoje dugove. Tako to ide. Tako je iz perspektive Fa principa. Ali vi ne treba da brinete o tim stvarima, jer kao učenici Dafe, vi kultivišete Šan, i treba da budete milostivi prema svim bićima. Što se tiče toga kako će ti životi otplatiti te dugove, prirodno je tu Fa da to odredi. Treba li oni da ostanu, ili ne, određuju standardi Fa. Kao učenici Dafe, vi samo uradite najviše što možete da ih spasite, i to je sve.

Zašto biste ih spašavali? Ranije sam rekao da su bića u današnjem svetu drugačija od života u istoriji, oni se razlikuju od ljudi iz prošlosti. Kad bilo koji život dospe u ovaj svet opsene, to je zbilja strašno. Jedan bog, znate, malo pre kad ste ga videli bio je veličanstveni bog, ali jednom kad uđe u ovaj svet, uđe u ljudsko telo, i kad mu se pamćenje izbriše, to je zbilja jezivo - više ne može da prepozna stvari; na osnovu njegovih postupaka, ne možete reći koje je njegovo poreklo života, ne možete videti suštinsku razliku između njega i njegovog života u prošlosti.

To je ono o čemu sam hteo da vam pričam, zapravo—naprosto da s vama govorim o predmetu objašnjavanja istine. Vi i dalje želite da pričate sa mnom o nekim stvarima, pa mislim da ću iskoristiti vreme koje sledi da vam odgovorim na neka pitanja. Ako imate pitanje, možete ga zapisati na listu hartije. (Aplauz) Hajde da to ne traje predugo jer na konferenciji za razmenu iskustava i dalje ima ljudi koji treba da iznesu svoja iskustva.

Objašnjavanje Fa

Pitanje: Pekinški učenici šalju pozdrave Učitelju (Učitelj: Ovaj deo ću preskočiti). Kad se završi Fa-ispravljanje, ili drugim rečima, malo pre nego što ćemo dostići Ispunjenje, hoću li vas moći videti? Ako se to ne desi, večito ću žaliti. Ne znam treba li tako da razmišljam. Hoće li mi se želja ispuniti?

Učitelj: Zar me ne vidite ovde, sada? (Svi se smeju) Vi biste da vidite moj Pravi lik. (Učitelj se smeje) Dobro se kultivišite. Svaki učenik Dafe će moći da ga vidi, samo ako bude mogao da dostigne Ispunjenje. (Aplauz) Učenici Dafe ne samo da imaju sudbinsku vezu kakvu vi danas imate, kakvu nebrojena bića nemaju, već zapravo, ja sam za vas pripremio večnu i neprolaznu slavu bića u budućnosti. (Aplauz)

Pitanje: Učenici Dafe u gradu Vuhanu, provincija Hubei, su vas se uželeli i šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz)

Pitanje: Neki ljudi kažu da je Falun Gong dobar, ali oni nisu spremni da pomognu praktikantima; na primer, kad pokušamo da stavimo naše novine [na ta mesta], ili kad ne objave ime Dafe tokom aktivnosti. Ako ti ljudi ne budu mogli da se promene, kako će završiti?

Učitelj: Zapravo, neki ljudi u ovom času nisu načisto s Dafom. A ovo posebno važi za one koji su previše duboko obmanuti tokom ovog progona, koji je tako zao. Ako učenici Dafe ne mogu da razvežu čvorove u glavama tih ljudi dok im objašnjavaju istinu, moguće je da su oni još uvek u procesu razumevanja Dafe, i trenutno ne treba davati konačnu ocenu o njima. U ovom času se ne može reći da su dobri, niti se može reći da su loši. Moguće je da niste dovoljno uradili povodom objašnjavanja istine.

Pitanje: Kako da shvatimo “Veliko razotkrivanje istine ostaviće svet u čudu”?

Učitelj: Zapravo, ja sam upotrebio reči bogova, “u čudu.” Svi razmislite o ogromnoj promeni celog kosmosa. Samo ovde među ljudima, u narednoj fazi, puno zlih ljudi će biti zbrisano, a broj onih koji će biti zbrisani je velik i užasavajući. U početku će se ljudi i dalje osećati šokirani, ali do kraja će otupeti na to. U kakvom će stanju biti osoba kad bude videla mrtve ljude kako leže svuda po ulici? Desiće se stvari u koje ljudi ne veruju i koje su istorijski smatrali “sujeverjem”. Ljudi poimaju ovaj materijalni svet pomoću savremenih naučnih koncepata. Kad budu otkrili da uopšte nije tako, šta će misliti? Kad se budu pojavile stvari u koje ljudi ne veruju, kad se budu suočili sa krupnim promenama u ovoj tzv. materijalnoj dimenziji, u kom će stanju biti? Ljudi će videti da ispada da bogovi zaista postoje. “Uh! Ispada da su svi učenici Dafe bogovi! Ispada da je sve što su učenici Dafe govorili istina!” U početku će imati tu vrstu misli, a onda, dok budu trpeli muke da bi otplatili svoje grehe, ljudi će postepeno postati kao da nemaju nikakvih misli. To će zbilja biti kao da je “svet ostao u čudu.”

Pitanje: Hoću da pišem istorijsku hroniku o Falun Dafi i zabeležim sve vrste podviga koje su izvedeni otkad je Učitelj počeo da širi Fa.

Učitelj: Mislim da bi bilo izuzetno kad bi učenici Dafe mogli postići tako nešto. Možete to uraditi, ali taj napor će zahtevati puno vremena i energije. Sve tri stvari učenika Dafe su glavne. Dobro balansirajte sa svojim vremenom.

Pitanje: Molim vas da me posavetujete smem li da pišem na malo višem nivou o ispravnim mislima i ispravnim delima? Da li bi to prevazišlo Dafu?

Učitelj: Na koliko god visokom nivou pisali, vi ne možete prevazići Dafu, (svi se smeju) jer je ovo nešto previše ogromno. Stvari koje vi možete znati su samo ono što se može pokazati u društvu običnih ljudi i ono što naši učenici Dafe čine dok koriste ljudske postupke da potvrde Fa. Korišćenje toga ne bi trebalo da bude neki problem. Kad se one obave, vi ćete moći da dobijete povratnu informaciju od drugih ljudi, i tako će neke stvari biti još bolje obavljene.

Pitanje: Ranije sam pisao beletristiku o borilačkim veštinama, koja je imala veze s kultivacijom. Je li u redu koristiti formu beletristike borilačkih veština da se objasne viši principi? Kako da zamršenije i detaljnije odradim stvar u smislu umetničkog izraza, tako da ljudi sveta prihvate ispravne koncepte kultivacije, a da to ne shvate?

Učitelj: Mislim da je ozbiljnije pisati istorijsku hroniku. Pisati beletristiku je u redu, ali ako celo ovo pitanje Dafe pretvorite u fikciju, čini se da fikcioni aspekat nije baš toliko prigodan. Mislim da u slučaju istorijske hronike ne bi škodilo da se pokrije više specifičnih detalja i uloži više u oživljavanje likova. Kod pisanja fikcije, ako se fokus stavlja na određenog učenika, određenu oblast, ili određeni događaj, kao izbor određenog predmeta, onda je to u redu.

Pitanje: Hoću da pošaljem pozdrave Učitelju u ime učenika Dafe iz Kine.

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz)

Pitanje: Tajni agenti koriste nedostatke koje mi učenici Dafe imamo sa bezbednošću na internetu da nas progone. Ali jedan deo učenika Dafe izvan Kine i oni koji su na odgovornim mestima ne obraćaju puno pažnje na to, što izaziva smetnje i štetu za zadatke potvrđivanja Fa i za učenike Dafe. Učitelju, molim vas da nas malo uputite u ovo.

Učitelj: Mislim da sada svi na ovo treba da obrate pažnju. Iako nemamo šta da krijemo, mi ne smemo dopustiti da tajni agenti prave smetnje. Kad pominjemo tajne agente, to zanimanje, koje je u očima bogova najprljavije ljudsko zanimanje, proizvodi da ljudi postanu mentalno deformisani vodeći život koji ne može da trpi svetlo dana, koji se sastoji od obavljanja stvari u senci, na tajnovit način, u dugim vremenskim periodima. To je zapravo vrlo težak život. I nemojte misliti da su svi oni toliko sposobni. Ne tako davno, jedan tajvanski praktikant je otišao u Šangaj i bio uhapšen. Ti tajni agenti u Državnoj službi bezbednosti videli su strah u njemu i zapeli su da naprave tajnog agenta od njega. Svi znamo da su te taktike prljave i besramne, i samo zla mesta mogu da rade stvari na taj način. Zapravo, ja odavno znam za njihov skup trikova. Pre nego što ti to urade, oni se prvo dobro upoznaju s tobom. Čak saznaju kakav si i šta voliš, a šta ne, kad je u pitanju hrana, odevanje, životni prostor i prevoz. To takođe uključuje i upoznavanje tvojih rođaka i prijatelja. Onda ti postave zamku i uhapse te. Već pri prvom susretu te plaše i prete ti, proizvodeći da se osećaš kao pred streljanje. Onda iskoriste tvoje mentalno stanje straha i pričaju s tobom. Ako nećeš da pričaš, oni će s tobom podeliti stvari koje su odavno sakupljali. Tokom razgovora ti se čini da oni već sve znaju, čak se čini da znaju stvari koje samo mali broj ljudi zna. Pod uticajem vezanosti za strah, snažno osećaš da se ni na koga oko sebe ne možeš osloniti, i razviješ tu pogrešnu predstavu da su svi ljudi tajni agenti, da se nikome ne može verovati, i da u svakom trenutku možeš stradati ako se ne budeš povinovao zahtevima zla. Zapravo, koristi se tvoja vezanost za strah. To je smicalica, to je skup metoda koje koriste isključivo špijuni. Naravno, u jednoj demokratskoj zemlji sada se niko ne usuđuje da radi stvari na takav način. Samo jedan zli režim bi se usudio da koristi takav zli metod da krši ljudska prava. U demokratskoj zemlji do sada bi takva osoba bila izvedena pred sud.

Ne bojte se kad oni prave probleme. Ne treba preterano da brinete zbog svake sitnice, ali budite na oprezu. Treba da mislite o tome da li zlo može da na naškodi onom što planirate. O tome treba da mislite. Mi ništa nemamo da krijemo, mi nemamo čega da se bojimo da svet ne sazna, i mi nismo učinili ništa nezakonito. Ali po pitanju zla, ne treba da mu damo nikakve prilike da čini zle stvari. Po pitanju zla, stvari koje učenici Dafe planiraju da urade, ne smeju se obznaniti zlu. Znači, puno puta treba uistinu obratiti pažnju na to. Ne možemo dopustiti da zli ljudi prvi pođu i učine loše stvari pre nego što vi dobijete priliku da nešto učinite. To izazova nevolju i otežava vam da objašnjavate istinu i donesete spasenje ljudima. Ove stvari morate uzeti za ozbiljno.

Pitanje: Pet stotina hiljada stanovnika Hong Konga izašlo je na ulice da protestuje protiv Člana 23. Ali neki od tih ljudi i dalje ne znaju pravu situaciju s Falun Gongom. Da li je istina da oni neće biti spaseni samo zbog protivljenja članu 23 i da je potrebno da im dublje objasnimo istinu?

Učitelj: Taj zli propis iz Člana 23, koji je odbacio ceo narod Hong Konga, je od početka ciljao na učenike Dafe i bio namenjen njihovom progonu. Ciljao je i na narod Hong Konga, da bi i njih progonio, takođe. Tako puno ljudi u Hong Kongu je ustalo da mu se usprotivi. Bez obzira koje gledište, ili kakve motive su u tom času imali, kad je sve rečeno i učinjeno, oni su bili u stanju da odigraju pozitivnu ulogu u ovoj stvari. Mislim da se može reći da su građani Hong Konga izabrali veoma dobru budućnost za sebe, a po pitanju njihovog stava prema Dafi, oni već imaju dobar početak. Mnogi ljudi su dobro znali za Falun Gong, oni su upravo iz tog razloga bili protiv [tog propisa]. Oni su postavili vrlo dobar temelj da u budućnosti budu spašeni. Što se tiče onih koji i dalje nisu načisto s Falun Gongom i činjenicom da se on progoni, potrebno je da dublje da objasnite istinu i to je sve.

Pitanje: Kad pozivamo neke velike kompanije da participiraju u Gali, ako im ne objasnimo istinu, već ih samo pozovemo da proslave Novu godinu sa kineskim narodom, to nije dovoljno, zar ne?

Učitelj: Naravno da nije dovoljno. Sve što učenici Dafe danas rade je radi spašavanja ljudi. Inače, zašto biste to radili? Objasniti istinu na čestit i otvoren način je upravo ono što učenici Dafe treba da rade. Ja vam govorim da su sva bića na današnjem svetu došla zarad Fa. Ako hoćete da jedno biće ovo jasno shvati, treba da idete da mu objasnite istinu. To je glavni ključ, ključ koji može otključati tu stvar, koja dugo sputava sva bića, i koju čekaju od vajkada. (Aplauz)

Zapravo, ja mislim da sa u svemu što vi, učenici Dafe danas radite, vi to ne radite zbog Dafe, niti radite zbog mene, svog učitelja. Vi to radite zbog sebe. Vi harmonizujete svoje sopstvene svetove i uspostavljate svoju sopstvenu moćnu vrlinu. Vi skupljate i spašavate bića koja su vam potrebna. Svi vi radite stvari zbog sebe, samih. Iz moje perspektive, kao vašeg učitelja, ja vam svakako moram reći da radite te stvari, jer želim da harmonizujem sve vaše i želim da vas dovedem do uspeha. Samo kad su vam potrebne stvari po nekim pitanjima, ja vam kažem da ih učinite.

Ove stvari, takođe, treba da činite iz perspektive kultivacije dobrote i milosti. Ovde samo dajem primer. To se ne završava s Galom. Važi za sve vrste drugih stvari s kojima se susrećete i koje treba da radite. Važi za sve te stvari. Spašavanje svih bića je ono što je najvažnije. Ne treba da mislite da [vi radite stvari] da biste dodali još programa Gali, a još manje se ove stvari rade da ljudima donesu trenutno zadovoljenje. Ja od vas tražim da spašavate sva bića. (Aplauz) Ako ste sposobni da postavite visoko kvalitetnu Galu, koja je ispunjena pozitivnom energijom Dafe, to samo po sebi može imati dejstvo spašavanja svih bića. Zar ne biste bili presrećni da to uradite? Nije li to prilika? (Aplauz)

Pitanje: Neki praktikanti poštuju Dafu iz dubine svog srca. Oni su takođe veoma marljivi kad objašnjavaju istinu. Ali oni jednostavno ne mogu da zadovolje standard kad je u pitanju njihova individualna kultivacija, i često čine greške. Ovi im takođe smeta.

Učitelj: To se dešava.. Jer svi vi razumete šire principe Fa, ali kad su u pitanju individualna pitanja, ti faktori običnih ljudi koji ostaju na individualnoj osnovi će faktički dovesti do vezanosti, i mogu se manifestovati. Može izgledati dosta protivrečno, ali zapravo nije protivrečno, a kad vezanosti postanu previše velike, javiće se loša kultivaciona stanja. Kad nastanu veliki problemi, morate obratiti pažnju na njih. To je ono najopasnije.

Sad kad smo kod toga, nešto drugo mi pada na pamet, a to je da ne treba da gledate na stvari na apsolutan način. A ovo posebno važi kad se radi o tim pokvarenim principima, koje zla Kina propagira. Na primer, oni šire: “Ako hoćeš da drugi dobro postupaju, najpre sam moraš dobro postupati.” Neka svi razmisle da li je tako? Mnogi ljudi se drže ove uzrečice i koriste je da sakriju svoje sopstvene greške, koje ne žele da isprave. A ovo posebno važi za one koji imaju probleme—oni smatraju da je to tačno, i neće da ustuknu. Mada vam ja mogu reći da je ovo apsolutno pogrešno. Može li vam osoba koja nije savršena reći da budete dobri? Zar osoba koja je činila greške ne može da vam kaže da treba da činite dobro? Kakva je to logika? Koliko ljudi je pažljivo razmislilo o ovome?

Kao što znate, Isus je rekao da ljudska bića imaju grehe. Pa zar samo zato što imate grehe, ne treba da govorite sopstvenoj deci da se lepo ponašaju? Zato što imate grehe, ne treba da govorite drugima da ne čine zločine? To je definitivno jedna smešna teorija, zar ne? U stvarnosti, ko među ljudima nije pravio greške? Čim se rodi, osoba stvara karmu. Svi su pravili greške. Samo zato što ste pravili greške ne znači da ne možete reći drugima da treba da čine dobro. Po istom principu, samo zato što je neko činio greške, to ne znači da vam on ne može reći da treba da činite dobro. Zavisi da li je to što on kaže ispravno, ili pogrešno. Tako bogovi gledaju na stvari. I zapravo, to je ono kako i ljudi treba da gledaju na stvari. To je pravi princip.

Propaganda zlog režima je izvrnula taj princip u ovo: ako hoćeš da se drugi dobro ponašaju, moraš se sam dobro ponašati. To je vrlo zla izreka. Na površini izgleda kao: “O, to je istina. Ta izreka ima puno smisla.” Ali ona nimalo nema smisla, i može igrati samo negativnu ulogu. Ko se može tako dobro ponašati? Gde možete naći savršeno ljudsko biće? Čak i kultivator koji je dostigao finalni korak u kultivaciji, a nije do kraja odbacio svoje ljudsko telo, on i dalje ima grehe i karmu, i dalje ima vezanosti. Ali kad dostigne taj stepen u kultivaciji, on je daleko prevazišao obična ljudska bića. Ako ćemo po toj izreci, onda niko nikome ne može reći da treba dobro da se ponaša. Neće li tada biti svršeno s društvom?

Učenici Dafe imaju vezanosti, vezanosti običnih ljudi, koje tek treba eliminisati kultivacijom, postoje polja na kojima pokazuju nedostatke. Ali to ne znači da učenik Dafe uopšte nije dobar, ne znači da to biće ne zadovoljava standard, ne znači da taj učenik Dafe nije dobro kultivisao sebe. Na mnogim, mnogim poljima, on se vrlo dobro kultivisao. On čini greške jer i dalje ima vezanosti koje treba da se razotkriju da bi on shvatio sopstvene nedostatke, i zato se one manifestuju. Njih je moguće kultivisati samo kad se pokažu. Ako stvari ostanu skrivene i ne pokažu se, veoma je teško ukloniti ih kultivacijom, i ako čak ni on sam ne shvata da one postoje, onda je zaista teško kultivisati se.

Pitanje: Učitelju, molim vas da nam pričate o tome kako mediji koje vode učenici Dafe treba da objašnjavaju istinu, posebno o budućim izgledima za saradnju u objašnjavanju istine unutar Kine.

Učitelj: Naša sadašnja situacija je u osnovi ovakva: imajući bezbednost u vidu, uslovi još nisu zreli da Dafa učenici u Kini osnuju medije; ali oni dele flajere i VCD, i puno je stvari koje su uradili dosta dobro. Što se tiče onog izvan Kine, mediji koje vode učenici Dafe treba da pomognu kineskom narodu da sagleda pravu sliku progona u što većoj meri, treba da pomognu celom kineskom narodu da vidi istinu—oni moraju pomoći kineskom narodu da vidi istinu! (Aplauz) Treba da ih spasite. Treba da pomognete kineskom narodu da vidi kakve je stvari kineski narod učinio tokom progona i koje grozne posledice čekaju kineski narod ako se to nastavi.

Pitanje: Svoje vezanosti nikad ne bih potpuno mogao ukloniti. Ovo me zaista brine, ali nikad ne uspevam da postupam dobro.

Učitelj: Više učite Fa, više učite Fa. (Učitelj se smeje) Nema čarobne pilule. “Uzmimo pilulu i vezanosti će nestati.” (Svi se smeju) Zapravo, moć Dafe je još efektivnija od neke pilule, koja je lek za sve. Naravno, svi ste sada zauzeti i morate raditi svakakve stvari, puno je stvari za uraditi, i postoje kućna zaduženja, posao i druge odgovornosti. Ali vi se stalno morate kultivisati, pa je i dalje potrebno da učite Fa.

Pitanje: Na ovaj praznik, molim vas primite izraze poštovanja i zahvalnosti svih učenika Dafe. Mi ćemo definitivno biti dobri i učiniti Učitelja srećnijim i da manje brine.

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz) Učenici Dafe su još progonjeni. Vi hoćete da ja budem srećan, ali ja to ne mogu biti. Koliko ima učenika Dafe koji su u ovom času progonjeni u tim zlim radnim logorima! Ali ja cenim vašu dobru volju.

Pitanje: O ovom sam razmišljao: da li je u redu za one učenike Dafe, koji su poznati u društvu, na primer osobe za kontakt nekih oblasti ili učenike koji su napisali puno članaka da bi objasnili istinu u vezi Dafe, da govore o svojim razmišljanjima, razumevanjima i analizi nekih pitanja u ljudskom svetu, na primer o pitanju [kineske] teritorije, u prilikama kad kao članovi društva učestvuju u lokalnim aktivnostima, aktivnostima kineske zajednice i aktivnostima u “Koaliciji za privesti Đijanga pravdi”? Koji je najbolji način da se to izvede, a da se izbegne pogrešno razumevanje kod običnih ljudi?

Učitelj: Za učenike Dafe, kultivacija i potvrđivanje Fa danas su prvi i najpreči. Učenici Dafe moraju potvrđivati Fa. Za vas je prvo i najpreče objašnjavanje istine i spašavanje svih bića.

Neki demokratski aktivisti u društvu, a ovo uključuje neke pojedince koji su bili učesnici u [masakru] 4. juna, konstantno napadaju zli, brutalni režim. I oni promovišu stvari poput ljudskih prava i slobode veroispovesti, a njihova oštra kritičnost u ovom smislu imala je pozitivno dejstvo u razotkrivanju progona Falun Gonga. Iz te perspektive, oni u ovoj tački dele zajedničko gledište s nama. Pa i neki od naših praktikanata, takođe, žele da govore iz tog ugla. Zapravo, treba da ostanete razboriti i mirno analizirate da li ono što danas činite ima ikakve veze sa Dafom i potvrđivanjem Fa. Ako je odgovor da, onda treba ići napred i uraditi to. Ako je odgovor ne, onda ne treba. Nikad ne treba da gubite svoj put.

Znate li za vašeg Učitelja? Ovaj kosmos je tako ogroman. Postoje nebrojena, nemerljiva bića, i nebrojena, nemerljiva kosmička tela. Toliko puno bića je sposobno da dramatično utiče na ljudski svet sa samo jednom misli! Toliko je bića, toliko faktora starih sila i starih bića, i sva ona bi da kontrolišu ovo Fa-ispravljanje, ometaju ovo Fa-ispravljanje. Niko od njih ne može promeniti mene. Put kojim idem je prav. (Aplauz) Oni mi ni na koji način ne mogu praviti smetnju. Mogu iscrpsti sve svoje načine, ali neće ići. Ovde među ljudima ima svakojakih stvari koje se mešaju, ali nijedna od njih nema nikakvog dejstva.

Ne postoji li izreka među ljudima koja kaže: “Ti imaš svojih hiljadu briljantnih ideja, ali ja imam svoj sopstveni način”? Drugim rečima, učenici Dafe treba da shvate šta rade. [Vi] morate biti načisto s tim da li nešto ima veze sa potvrđivanjem Fa, ili ne. Mi razotkrivamo zlo radi spašavanja svih bića. Dok god to ima veze sa stvarima koje učenici Dafe danas čine, treba ići napred i raditi to. A ako nema, onda ne treba. Ako osoba ode u pogrešnom pravcu dok radi stvari, i kao rezultat razvije vezanosti, te stvari će nauditi praktikantu. Ako zadatak ima veze s Dafom, ako ima veze s vašim potvrđivanjem Fa ili spašavanjem bića, onda s tim treba ići napred, uraditi to. U tom slučaju, što više uradite, put postaje širi. To je svakako slučaj. Vi se apsolutno ne smete mešati u političke borbe običnih ljudi.

Pitanje: Učenici Dafe iz Singapura i Malezije šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala vam! (Aplauz)

Pitanje: Kad imam puno misaone karme, mogu li poslati ispravne misli u bilo koje vreme i na bilo kom mestu?

Učitelj: Postupite na osnovu sopstvene situacije. Neke misli koje razvijete su zapravo smetnja, koja se može eliminisati slanjem ispravnih misli. Neke su proizvod vaših sopstvenih vezanosti, a neke su koncepti koje ste oformili u ljudskom svetu; te stvari se ne mogu eliminisati jednim slanjem ispravnih misli. Zato one isplivaju s vremena na vreme, i čini se da se i dalje javljaju kad pošaljete ispravne misli. Ta vrsta stvari se dešava. Ali nije da ništa niste učinili, i nije da ono što ste učinili nije imalo efekta. Samo što se svaki put može eliminisati samo deo. Te stvari koje su stare sile priredile podeljene su na nebrojene, nebrojene delove od strane faktora života koji dolaze sa viših nivoa. Pa, svaki put kad pošaljete ispravne misli, možete eliminisati jedan ili dva dela, ali ih opet ostaje još.

Ne svodi se samo na to. Unutar Tri domena oni su uradili mnoge loše stvari i napravili aranžmane za mnoge stvari koje su želeli. Šta više, mnoge od tih stvari su se izopačile. Tokom proteka tako dugog vremenskog perioda, čak i takozvani bogovi starih sila, koji su prvobitno uradili te stvari, ne mogu ih razrešiti. Da nije Fa-ispravljanja, one se ne bi mogle razrešiti. Puno je ovakvih stvari u kosmosu, i teško je razrešiti ih bez dolaska cele, ogromne sile Fa-ispravljanja. Ali misaona karma, ona se sva može eliminisati slanjem ispravnih misli.

Pitanje: Šta da radimo sa pamfletima za objašnjavanje istine koji sadrže fotografije i priče o bivšim praktikantima koji su se “prosvetlili” na zlom putu?

Učitelj: Oni su se “prosvetlili” na zlom putu zbog prinude tokom progona. Kad budu pušteni, posle nekog vremena će se urazumiti. Ali drugo je sa onima koji su proizveli nepopravljivu štetu Dafi i učenicima Dafe.

Pitanje: Od nedavno novi učenici dolaze na vežbe. Kako da ih usmerimo da uče Fa i ohrabrimo da učestvuju na našem grupnom učenju Fa?

Učitelj: U redu je ohrabriti ih da se priključe grupnim vežbama i grupnom učenju Fa. Ali nemojte biti previše nestrpljivi i govoriti novim učenicima da odmah rade stvari učenika Dafe, jer mnogi od novih učenika pripadaju narednoj grupi. Ali trenutno ima nekih koji su postepeno ušli, i pripadaju ovoj grupi. Zahvaljujući efektima vašeg objašnjavanja istine, ta brava već je otključana, i budući kultivatori su počeli da se pojavljuju. Obe situacije postoje.

Pitanje: U našem medijskom radu, mi smo objavili mnoge izveštaje koji raskrinkavaju pokušaje XX Partije da lažira domaći mir i prosperitet, i razotkrivaju njenu zlu prirodu. Ali cenjeni Učitelju, molim vas da nam kažete koji je odnos između tih izveštaja i spašavanja svih bića i potvrđivanja Dafe.

Učitelj: Istina je da je njen cilj u izigravanju mira i prosperiteta danas da se zataška supstanca njenog progona Falun Gonga, dajući ljudima lažni utisak da se progon ne dešava. Iza kulisa oni izvode najveći, najgori, najprljaviji, i najzlobniji progon u istoriji. Ovo možete direktno razotkriti. Što se tiče drugih aspekata ovoga, treba da vidite da li su u vezi sa potvrđivanjem Fa. Ako jesu, onda napred, uradite ih. Kad učenici Dafe izvan Kine koriste medije da razotkriju prirodu zla, oni to čine da bi pomogli ljudima sveta da jasnije sagledaju njegovu zlu prirodu kroz istoriju. Neki praktikanti su neprekidno razotkrivali trikove koje zlo koristi da lažira mir i prosperitet, kako bi prikrilo svoje zločine, raskrinkavajući zlo i prljave stvari koje su zakulisno učinjene.

Pitanje: Kad objašnjavamo istinu Kinezima na širokoj osnovi, da bismo lakše komunicirali sa običnim ljudima, mi koristimo stvari koje su na liniji sa njihovim interesovanjima, a koje neizbežno imaju izopačene faktore, budući da je sve što pripada čovečanstvu izopačeno. Ali, sve što rade učenici Dafe će biti ostavljeno za budućnost. Kako da pomirimo ove dve stvari?

Učitelj: Kad mudro objašnjavate istinu da spasite sva bića, nema takvog problema—ono što ostaje budućim ljudima je duh učenika Dafe koji ispravljaju Fa i vraćaju se onom što je ispravno. Bez obzira koji pristup zauzmete da objasnite istinu, cilj je da ljudi sveta istinski shvate ovaj progon. Gaženje slobode veroispovesti i ljudskih prava je nešto što ljudi mogu da shvate. Što se tiče referenciranja nekih primera, i to se radi za spašavanje ljudi. Danas, kad koristite različite aspekte iskrivljene kulture čovečanstva da objasnite istinu, morate biti pažljivi, jer vi ne znate za šta je ta osoba vezana. Možda je ono što koristite upravo ono za šta je ona vezana, a vi ipak ne možete uložiti puno napora da do kraja objasnite ono za šta je ona vezana, pa to može dati loš efekat. Dajte sve od sebe da se ne uplićete u druga pitanja običnih ljudi.

Govoreći iz drugog ugla, takvo je sve što pripada ljudskim bićima danas—sve je izopačeno. I ne samo da su se stvari izopačile, već takođe ima puno demonske prirode. Sve što pripada ljudskom društvu se degenerisalo. Da nije Fa-ispravljanja, ljudska istorija ne bi dospela ovako daleko. Mnoge katastrofe u kosmosu su izbegnute zbog njega. Zašto su ljudi izmislili atomsku bombu? Sve na Zemlji je rezultat toga što su bogovi terali ljudska bića da čine stvari, i sve ima svoj cilj. Iako su te stvari prošle, ništa što pripada ljudskoj vrsti ne postoji slučajno. Kad su u pitanju te stvari koje nisu u vezi sa Fa-ispravljanjem, pokušajte da ne raspravljate o njima kad objašnjavate istinu. Isto tako, nemojte pričati o istini na previsokom nivou—efekat nije dobar. Ništa što pripada ljudskoj vrsti više ne valja, to je realnost.

Pitanje: Da li novi učenici, koji su upravo započeli kultivaciju, imaju moć da zastraše zlo kad objašnjavaju istinu?

Učitelj: Da. Jer dok ja čistim zle faktore u celini, sve dimenzije čovečanstva i kolosalnog nebeskog svoda, i sve dimenzije u Tri domena, su zasićene Dafa faktorima. A ja ne govorim samo o novom kosmosu. Kad biće igra pozitivnu ulogu, faktori Dafe će ga osnažiti, i to biće će za uzvrat na dalje imati dobru sreću. Zar mi već ne znamo za puno ovakvih slučajeva? Drugim rečima, kad nov učenik objašnjava istinu, faktori Dafe, fašena Učitelja, i onih pravednih bogova koji u potpunosti sarađuju će mu pomoći da igra pozitivnu ulogu. To je sigurno. Ali preduslov je da novi učenik to najpre mora sam uraditi.

Pitanje: Tokom ovog urgentnog vremena u Fa-ispravljanju, kako da balansiram stvari u vezi Fa-ispravljanja i usmeravanja dece u kultivaciji?

Učitelj: Na vama je da iznađete rešenje za te specifične stvari.

Pitanje: Kako da shvatimo povinovati se načinima običnih ljudi?

Učitelj: U vašem dnevnom životu, dok se kultivišete, naprosto dajte sve od sebe da se što više prilagodite načinu običnih ljudi. Dafa kultivacija nema zapovesti, pa se vi u svom dnevnom životu u osnovi što više držite načina običnih ljudi. Na površini, vi se u osnovi povinujete načinima društva običnih ljudi. To je tako, i istovremeno ste kultivator. Već sam pričao o tome puno, puno puta; u mnogim predavanjima sam govorio o tome kako raditi stvari.

Pitanje: Mnogi ljudi nisu čuli za Dafu ili progon, niti su učestvovali u progonu. Učitelju, molim vas da nas prosvetlite u to treba li njima da se objasni istina.

Učitelj: Neki ljudi nisu čuli za Dafu, niti su čuli za progon, ali vrlo je važno objasniti im istinu. Ljudi ovog sveta su sputani duže vreme, i to je proizvelo da ta bića za sada ne shvataju ovaj događaj, koji su čekali reinkarnirajući se vekovima. Kad im objasnite istinu, vi im ne govorite samo o ovom događaju, koji se odvija na ovom svetu, vi im takođe pričate o Dafi i tome šta je Dafa, a to će otključati predodređenu priliku naspram koje su sputani, ali koju su čekali, i pomoći će im da shvate da je došlo ono što su čekali.

Pitanje: Nisam dobar već neko vreme. Ako sada počnem da budem dobar, hoće li biti dovoljno vremena?

Učitelj: Dok god Fa-ispravljanje ne uđe u ljudski svet, i dalje imate šanse. Od vas samih zavisi da li ćete imati dovoljno vremena. Neki ljudi dobro koriste vreme, neki ne. Neki ljudi su napravili krupne greške, a svejedno ne žele da plate za njih, i dalje su kao što su bili ranije, komotno troše svoje vreme. U tom slučaju je teško reći. Znači, dok god ovo nije gotovo, i dalje ima šanse.

Pitanje: U zadnje vreme, mnogi učenici koji su izneli dosta posla, osećaju se umorno. Njihov nivo energije i stanje nisu tako dobri kao ranije. Kako da prebrode to?

Učitelj: Ovom se treba obratiti iz dva ugla. Prvo, učenici su naporno radili, zbilja naporno, i oni su volontirali da puno toga ponesu. Pa možda bismo mogli pronaći više ljudi da pripomognu, ili razmisliti o načinu da se reši taj problem. To je jedno. Drugo je to što su mnogi naši učenici Dafe zaista veoma umorni, ali s druge strane, oni nisu ozbiljno uzeli učenje Fa i kultivaciju. Oni su učinili puno, puno stvari, ali oni se nisu kultivisali, pa osećaju iscrpljenost, osećaju se umorno, i osećaju da je teško. Zapravo, ja sam vam uvek govorio da kultivacija ne ugrožava vaš rad za Dafu, nikako. Jer vežbanje vežbi je najefektniji način da odagnate umor, to je najbolji način da se telo brzo oporavi.

Pitanje: Da li Dafa ima načina da vaskrsne sva bića koja su zbrisala stare sile i postigne da se živa vrate u novi kosmos?

Učitelj: Bića koja su stare sile zbrisale… Ovo je krupno pitanje, ako ću pričati o tome. Da se stare sile nisu umešale, ja sam mogao ukloniti grehe i karmu svih bića, bez obzira koliko su grešila kroz istoriju. Među ogromnim bićima, složene odnose zahvalnosti i jeda, koji su kroz istoriju nastajali, bez obzira na kom nivou, čak i haotičan, dubok jed i zamršene odnose koji se prepliću i ukrštaju od gore do dole—ja bih sve to mogao uravnotežiti. Ja sve, bilo šta, mogu da učinim. Drugim rečima, ja sam mogao spasiti sva bića u kosmosu. Ali stare sile su insistirale na tome da se jedna grupa zbriše.

Naravno, ja i dalje imam načine koje stare sile ne mogu da zamisle. Ako su bića potpuno uništena i nestala su bez traga, čak i ako su pretvorena u druga stvorenja ili životinje, a kasnije su, protekom dugo vremena, prošla kroz razne promene, ja ih i dalje mogu pronaći i vratiti ih nazad. Pošto ja mogu da prevaziđem krajnji mikrokosmos svih bića, ja ih mogu pronaći. (Aplauz) Čak mogu da povratim prvobitnu materiju bića i faktore koji više nikad ne bi postojali, da povratim faktore koji su prvobitno sačinjavali njihovo biće, i povratim sve faktore koji su ih načinili, onako kakvi su bili, i mogu da eliminišem deo, proces, i istoriju u kojoj je biće grešilo naspram Dafe—mogu da izvedem da se biće ponovo rodi kao da nikad nije prošlo kroz taj deo istorije. Ja sve mogu, ali ne mogu tek tako da činim stvari. Moram sagledati uzrok. Učitelj mora da uzme neke stvari u obzir radi budućeg kosmosa, divote budućnosti, i bića budućnosti. (Aplauz)

Pitanje: Da li su stare sile sa Učiteljem imale ugovor, koji posebno ograničava Učiteljevo Fa-ispravljanje? Ako jesu, sve ugovore bi trebalo poništiti, i sve bi trebalo da sledi aranžmane Gospodara Buda.

Učitelj: Mogu vam reći, činjenica je da su stare sile uspele da urade mnoge stvari u istoriji koristeći to što su se moja podeljena tela reinkarnirala među običnim ljudima. Dok sam se reinkarnirao život za životom na ovom svetu, oni su koristili prilike i manipulisali stvarima. Pošto u tim vremenima nisam širio Fa, i bio sam u potpunosti u stanju čoveka koji usavršava ljude, oni su na silu dodali neke stvari koje su hteli. Te stvari uopšte nisu bile ono što sam ja hteo da učinim, a ipak su se desile na ovom svetu. Puno je bilo takvih stvari u svim periodima. Dok su se moja podeljena tela reinkarnirala u svetu, oni su dolazili i uticali na stvari. Zato oni svaljuju krivicu na mene za mnoge stvari koje su se desile u istoriji. Oni bi rekli: “Sve to si ti učinio.” Naravno da to ne mogu da prihvatim. Istorija je tako duga, i tokom ovog dugog vremena, oni su neprekidno radili te stvari. Te stvari su postale suviše složene i više se nisu mogle razrešiti, pa su morale sačekati Fa- ispravljanje da budu razrešene. Zato, kad sam ja započeo Fa-ispravljanje, oni su shvatili da to uopšte nije bilo kako su oni hteli, pa su stare sile počele da se opiru, i njihova manifestacija je postajala sve naglašenija i naglašenija.

Tokom više od deset godina širenja Fa, ono što ste vi videli je samo smetnja na površini, dok zapravo, u drugim dimenzijama, to je neverovatno šokantno i zlo do krajnosti. Naravno, za vas, učenike Dafe, te stvari nemaju nikakve veze sa vašom ličnom kultivacijom. Kultivacija, napredak, i oslobađanje od vaših vezanosti, to je ono što treba da radite. Njihovo ometanje mene je usmereno na proces i budućnost istorije. Sa bićima starih sila, da bih ih spasao, ja sam im stalno objašnjavao Fa-istine. Neki su slušali, i neki su znali da su te stvari bile pogrešne, ali nisu mogli da ih razreše jer stvari su se već desile u istoriji; specifične stvari koje su oni planirali su se iskrivile, što im je još više onemogućilo da razreše stvari.

Mnogi razmišljaju o pitanju o kom sam upravo govorio (Učitelj se kikoće). Ovo što sam rekao se odnosi samo na neke bitne događaje u samoj istoriji, a ne uključuje učenike Dafe.

Pitanje: Kad radimo za Dafu treba da učimo Fa, ali takođe ima i poslova koje naprosto treba uraditi. Tokom Fa-učenja često stižu telefonski pozivi i ja se osećam rastrzano. Ako samo brinem o sebi i učim Fa, je li to sebično?

Učitelj: Ja mislim da kad učite Fa treba naprosto da učite Fa, i niko ne treba da smeta. Jer ako se ne kultivišete dobro, onda nećete imati moćnu vrlinu ni u čemu što radite. Kad biste pozvali običnog čoveka da dođe i dali mu nešto, ili mu dali neki novac i zatražili mu da radi Dafa posao, da li bi on to učinio? Učinio bi, ali tada bi to bio običan čovek koji radi Dafa posao, zar ne? Ali gde bi bila poenta toga? Koji bi bio krajnji cilj toga? Znači da učenici Dafe treba dobro da se kultivišu i potvrđuju Dafu dok uspostavljaju svoju moćnu vrlinu. To je ono što rade učenici Dafe, i vi znate kako to da radite i kako dobro da obavite.

Ali pod uslovom da nisu važne stvari o kojima se radi i da to neće napraviti problema drugima—tada je u redu ostaviti po strani sve ostalo, i učiti Fa. Na primer, da biste izbegli ometanje dok učite Fa, možete preusmeriti telefon na govornu poštu. (Ljudi se smeju)

Pitanje: Kod objašnjavanja istine ima puno stvari koje treba uraditi, i šta god radili, nikad sve ne možemo pokriti. Ne mogu da završim stvari koje bi trebalo. Šta da radim po ovom pitanju?

Učitelj: Ja mislim da sad svi shvatate da je vreme skučeno. Puno je stvari koje treba uraditi. Jednostavno dajte sve od sebe da dobro organizujete svoje vreme. Svi rade ove stvari. Radite jedni s drugima i koordinirajte svoje napore, i možda ćete moći brže da obavite stvari.

Pitanje: Svi učenici sa World Falun Dafa Radio stanice šalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala vam. (Aplauz)

Pitanje: Često dobijamo zahteve od učenika da se snime novi članci Učitelja, da bi ih oni mogli koristiti u učenju Fa . Pošto to ne sadrži glas Učitelja, možete li nam reći da li i dalje može da postigne efekat kao kad se sluša Fa?

Učitelj: Ranije, kad su prevođena moja snimljena predavanja o Fa, ja sam govorio o ovom pitanju, i rekao da je u redu ako je tu glas Učitelja. Ipak moji napisi nemaju moj glas da ide s njima. Ja mislim da je u ovom posebnom periodu, dok učenici Dafe potvrđuju Fa, u redu raditi na taj način, ali ljudi budućnosti neće moći tako.

Mnogo toga sam olakšao učenicima Dafe dok oni dok potvrđuju Fa. Puno je stvari koje se u kultivaciji zapravo ne mogu raditi, ali ja sam vam dopustio da ih radite pod posebnim okolnostima. A to uključuje neke od pristupa koje vi koristite kad objašnjavate istinu. Pošto se oni čine da bi se spasila sva bića, vi tako radite, i to nije pogrešno. Mada, ako bi se združili s ličnom kultivacijom, mnogo od toga ne bi bilo dozvoljeno, i ne bi se moglo.

Pitanje: Dobio sam Fa posle 20. jula. Nedavno sam se susreo sa velikom teškoćom. Ne znam je li to test zadat od strane cenjenog Učitelja, ili su to prouzrokovale moje sopstvene vezanosti. Osećam se nedostojnim milostivog i mukotrpnog spasenja od strane cenjenog Učitelja.

Učitelj: Sigurno da se neke stvari u kultivaciji ne mogu brzo shvatiti. Mnoge vezanosti ili uzroci ne mogu se tako brzo detektovati, i zato biste ponekad mogli osećati da je teško. Ali iz drugog ugla, ako bi kultivator mogao odmah sve shvatiti i momentalno proći svaki test, zar to ne bi bilo previše lako? (Smeje se) Bilo bi malo previše lako. Mislim na ličnu kultivaciju.

Naravno, u nekim slučajevima na delu su smetnje starih sila. One su nametnule neke stvari učenicima, koje ovi uopšte ne bi trebalo da prevaziđu, pa i probleme koje je jako teško razrešiti, i šta više, te stvari i problemi imaju efekat ometanja istorijskog procesa potvrđivanja Fa i spašavanja svih bića—zaista ima toga. Šta onda da rade učenici Dafe? Mislim da treba da date sve od sebe da dobro činite, puno učite Fa, i radite više od onog što Dafa učenici treba da rade. Mnoge stvari će se bez napora srediti ako budete išli ispravnim putem i dobro radili stvari. Ne možete rešavati problem radi rešavanja tog problema, jer bi to lako moglo generisati nove vezanosti.

Pitanje: Kako da dobro obavimo stvari dok objašnjavamo istinu iz ugla drevne kineske nauke, kulture i istorije?

Učitelj: Puno je stvari koje možete izvući iz istorije, pa vi možete citirati činjenice iz raznih polja proučavanja. To bi trebalo da je u redu, samo treba izvesti na odgovarajući način. Ako primeri koje koristite nisu odgovarajući, onda neće biti ubedljivi. To naprosto treba valjano uraditi.

Pitanje: Moj brat i ja smo engleski pisci. Hteli bismo da znamo možemo li neke ljude iz istorije uzeti kao primere tradicionalnog načina rada. Šekspir je imao priličan uticaj, kao i starogrčki pisci. Možemo li pisati u sličnom stilu kao oni? Da li na ovaj način standard postavljamo previsoko?

Učitelj: Postavljate ga prenisko. (Ljudi se smeju) Vi ste učenici Dafe, i nikad nije bilo nikog poput vas. Vi ste ono što sva druga bića žele da budu, ali ne mogu. Vi stvarate nove stilove za bića budućnosti—nije li to nešto “visoko”? Od nekih istorijskih ličnosti možete izvući pozitivna iskustva, ali ja mislim da učenici Dafe i dalje treba da idu svojim sopstvenim putem, zar ne? Tek tada je to pionirski. (Aplauz)

Pitanje: Mogu li zamoliti Učitelja da ponovo priča o stavu ne-mešanja u politiku, koji učenici Dafe zauzimaju, na primer, dok pokreću sudske postupke protiv onog vrhovnog bednika?

Učitelj: To zlo biće je glavni krivac za progon učenika Dafe. Naše parnice protiv njega nisu mešanje u politiku. Ono je toliko učenika Dafe progonilo do smrti, pa zar ne treba da plati za to? Zar ne treba da ga raskrinkamo? Zar ne treba zaustaviti ovaj zli progon?

Sva bića u Tri domena su došla zbog Fa i stvorena su radi Fa. Drugim rečima, ovo uključuje sve oblike u Tri domena, uključujući sve različite forme koje postoje u ljudskom društvu, među kojima su, naravno, današnji zakoni, kao i drugi oblici koji pripadaju čovečanstvu. Pošto je sve ovo stvorio Fa, zašto se to ne bi moglo koristiti od strane Dafe radi potvrđivanja Fa? Može. Ali mi izabiramo one koji su ispravni i dobri, i služe pozitivnoj ulozi. Mi ih koristimo selektivno. To je gledajući iz šire perspektive.

Gledajući iz uže, mi se nismo mešali u politiku. Da li je čovečanstvo dobro ili loše, i koji društveni sistem bira kineski narod, sve to su ljudska posla. Moji učenici Dafe i ja nikad nismo rekli koji sistem, ili put treba usvojiti. Na primer, mnogi demokratski aktivisti zastupaju demokratsko društvo, i ja nikad nisam dopustio da se učenici Dafe mešaju u to. Učenici Dafe ciljaju samo na razotkrivanje progona. Mi samo pokušavamo da zaustavimo progon. Zar to ne treba učiniti? Ako vam u progonu ubiju članove porodice, nećete li raspraviti stvari [s tim prekršiocima]? Ali kad se raspravljate s njima, oni kažu da se mešate u politiku—je li to razložno? Ne, nije!

Od dana kad sam ja, Li Hongdži, počeo da predajem ovu Dafu, ni ja ni moji učenici se nismo mešali u politiku. Nas to uopšte ne zanima. Ali naša Dafa doprinosi društvu. Doprinosi svim ljudima i narodima, koji su u različitim društvenim sistemima—bez obzira u kom ste društvenom sistemu. Samo ta najiracionalnija, najzlobnija, najgluplja stvar svih vremena na celom svetu, uradila bi nešto tako glupo, proganjajući najblagorodniju grupu ljudi, koja je tako korisna za društvo. Jer u njihovim mislima nema ničeg sem moći, i njih ni najmanje ne zanima da li nešto koristi ljudima. Kad god se nešto desi u društvu, oni odmah razmišljaju ugrožava li to njihovu vlast. Kakav zamoran način življenja, i kakav zamoran način da se održi vlast! Iz tog razloga oni čine zlo. Ja bih rekao da je vreme da se njihova vlast okonča. (Aplauz)

Dok objašnjavate istinu, neki ljudi koje su obmanule propagandne neistine, kažu da se vi petljate u politiku. Oni to kažu samo zato što su zatrovani zlom. Mi ćemo im objasniti stvari, pomoći im da jasno vide stvari i postanu svesni. Inače će ti ljudi prekinuti svoju budućnost. Naravno, to što čovek čini, njegova je stvar.

Pitanje: Nedavno je bilo izolovanih slučajeva u kojima su životi učenika Dafe oduzeti od strane starih sila u obliku demona bolesti. Molim vas da nam kažete da li oni mogu dostići Ispunjenje?

Učitelj: Puno puta sam pričao o ovom pitanju, i brojni učenici su zapravo shvatili o čemu se tu radi. Iz perspektive kultivacije, da bi se osoba uzdigla iznad običnih ljudi, ona se mora osloboditi svih ljudskih vezanosti, i to su stare sile iskoristile da prirede sve te stvari. Na primer, one su priredile da neki učenici izgledaju bolesni u izvesnom trenutku, i da neki učenici prvi odu u izvesnom trenutku. Stare sile su priredile da neki ljudi, koje su one pokupile, uđu [u Dafu]. Ti ljudi na izgled kultivišu Dafu, neki čak izgledaju veoma marljivi, ali oni su zapravo došli po aranžmanima starih sila da bi omogućili da se te stvari dese onda kad dođe čas. Namera starih sila sve vreme je bila da iskorene ta bića. Pa su ih naterali da počine grehe čineći stvari koje će omesti Dafu—to je uloga koju su želeli da ovi igraju. Naravno, oni su to učinili samo s bićima koja su oni izabrali za eliminaciju. Među mojim učenicima Dafe ima nekih koje su oni, u prošlosti, iskoristili i obmanuli, na primer, [oni su možda rekli] “da bi dostigao Ispunjenje, moraćeš da učiniš to i to, tada i tada.” Ima takvih slučajeva. Zato su pravi i lažni pomešani, i teško je odmah reći koji su došli da prave probleme, a koji su učenici Dafe.

Ali, ja ne gledam ni na šta od toga. Da li su vas priredile stare sile, ili ste učenik Dafe kog su stare sile obmanule, jednom kad pročitate moj Fa i postanete moj učenik, vi ste učenik Dafe, i vi ne priznajete ništa od aranžmana koje su stare sile sačinile. Tada ću ja odgovarati za vas. Međutim, pojava tih stvari zaista je omela neke učenike Dafe. Ti učenici su znali da ne treba da priznaju aranžman starih sila, ali nisu imali načina da to izbegnu. Ja spašavam i takva bića. I takva bića takođe spašavam. (Aplauz) Naravno, što se tiče učenika Dafe, tu nema sumnje, Ispunjenje je izvesno. Ali kod onih koji su zaista odigrali lošu ulogu i bili iracionalni, to je druga priča.

Zapravo, tokom ovog vremenskog perioda većina je, uključujući i ljude koje su priredile stare sile, i prevarene učenike Dafe, bila dosta dobra, i oni nisu prouzrokovali dodatne gubitke za Dafu. A njihovi članovi porodica su dosta dobro postupali u različitim aspektima.

Zapravo, od onih koji su stradali u progonu u Kini, mnogi su bili učenici Dafe koje su oni obmanuli, dok su neki priređeni s njihove strane; oni su svi pristali na to u nekom trenutku istorije, i zato je teško izaći na kraj s tim. Takođe, dok su bili proganjani, oni nisu bili bistre glave tj. racionalni, i nisu se setili da su učenici Dafe, niti su se mogli setiti Učitelja, kao da su sve to ljudska bića koja progone druga ljudska bića. Plus, oni su na taj način priređeni od strane starih sila natrag u istoriji, pa nisu mogli odbiti. Recite mi, kako postupiti s ovim? Mnoge stvari nisu toliko lake kao što možda zamišljate. Kultivacija je ozbiljna stvar, i Fa-ispravljanje nikako nije nešto trivijalno.

Pitanje: Kineski konzulati prete i mame kineske grupe u inostranstvu obećanjima o zaradi i koristima. Oni koriste patriotska osećanja Kineza u inostranstvu da podstaknu mržnju prema Falun Gongu. Šta da radimo?

Učitelj: Objašnjavanje istine je ključ. Oni osvajaju ljude novcem i podsticajima, što su sve stvari običnih ljudi, i traju samo privremeno. Dok su stvari koje im vi dajete stvari koje imaju veze sa njihovim večnim postojanjem, i sva bića na Zemlji postoje za ovaj događaj. Nemojte potcenjivati ono što radite. Kad zaista budete u dubini objasnili istinu ljudima sveta, biće drugačije. Ako to i dalje ne bude funkcionisalo, onda je to pitanje ljudi koji biraju svoju budućnost.

Od vremena kad sam vam zatražio da objašnjavate istinu, do danas, iako ovaj istorijski period nije dug, promene su ogromne. Kad sam vam u startu zatražio da objašnjavate istinu, i dalje je bilo puno faktora koji opstruišu stvari. I sada ima nekih, ali su postali sasvim malobrojni. Drugim rečima, dok objašnjavate istinu, ima sve manje i manje ometajućih faktora, i sve je više i više faktora koji omogućavaju ljudima sveta da shvate šta se dešava. Ranije, vaše objašnjavanje istine ponekad nije davalo dobre rezultate. Tu su bili strani, zli faktori koji su ometali. Sada je drugačije. Pošto ste vi milostivi, hajde da razmislimo o načinima kako da spasimo ljude sveta, i kako da više ljudi sazna istinu.

Sve stvari koje rade učenici Dafe su veličanstvene, i veoma su važne. Dok objašnjavate istinu, reči koje izgovarate i energija koju emitujete imaju dejstvo zastrašivanja i eliminacije zla. Vi ste važni u određivanju da li će bića ostati na ovom svetu, ili će biti eliminisana. Ako su vaše reči čiste i ispravne, one će zaista otići direktno u najdublji deo ljudskih misli, i momentalno će dovesti do toga da ljudi shvate.

Pitanje: Dok smo pravili animacije za objašnjavanje istine otkrili smo rđave faktore u pozadini nekih softvera za 3D animacije. Nekim učenicima nije bilo dobro pošto su ih neko vreme koristili. Treba li da prestanemo da koristimo te softvere?

Učitelj: Istina je da su neke stvari loše. Zapravo, kad vi nešto koristite, vi izabirate ta bića i spašavate ih. Nešto od onog što se sadrži u tome dobiće dobrodušno razrešenje, a ponešto će biti iskorenjeno, ili promenjeno i zamenjeno. Iz druge perspektive, vaša upotreba toga je milost prema istom. Neke izopačene stvari treba da se isprave ili iskorene, i to je isto što i spašavanje života. Ali neke stvari su izuzetno loše, pa ih morate koristiti selektivno.

Pitanje: Tek nakon ovoliko kultivacije, shvatio sam koja je moja osnovna vezanost, a to je vezanost za sebe.

Učitelj: Da. Prosto rečeno, to je fundamentalni faktor bića prošlosti. Ranije, kad je to u pitanju, svi ste ga imali, i mnogi ljudi to zapravo nisu mogli da shvate. Sad kad se svi kultivišete kao celina, to više nije toliko naglašeno.

Pitanje: Kad smo ranije potvrđivali Dafu, iako su stvari rađene da se potvrdi Dafa, kad se danas pogledaju, one su rađene na sebičnoj bazi samo-potvrđivanja. Naše pitanje je: zašto smo tako kasno postali svesni ovog?

Učitelj: Potvrđivanje Fa je takođe kultivacija. Proces kultivacije je neprekidno prepoznavanje vaših sopstvenih nedostataka, i njihovog izbacivanja posle toga. Samo što je bolje ukoliko se mnoge fundamentalne vezanosti što pre prepoznaju. Njihovo prepoznavanje je, samo po sebi, napredovanje. Biti sposoban da ih eliminišeš, ili prebrodiš, oslabiš, i na kraju potpuno odstraniš—to je proces neprekidnog popravljanja sebe, i to je fundamentalna transformacija bića.

Pitanje: Ja sam asistent na području Australije. Nisam bio dovoljno marljiv u učenju Fa, i imam vezanosti za ugled i korist. Doživeo sam smetnje. Osećam kajanje, i strah da bi ovo moglo imati negativno dejstvo na Dafu. Kao učenik iz doba Fa-ispravljanja, treba da se popravim. Cenjeni Učitelju, treba li naša oblast da izabere za asistenta nekog učenika koji bolje uči?

Učitelj: Mogućnost da se prepozna je sama po sebi velik napredak. Takva je kultivacija—kad neprekidno prepoznaješ svoje nedostatke, ti se popravljaš, ali da bi kako treba išao putem koji je ispred tebe, ključno je kako ojačati svoju odlučnost.

Usput ću govoriti o nečemu. U Kini, pre nego što se desio progon, zaista je bilo puno učenika koji su vežbali Falun Gong s različitim načinima razmišljanja. Videli su druge kako to rade, pa su i oni došli. “Može da izleči čoveka, pa ću vežbati.” U osnovi oni nisu pažljivo učili Fa, a još manje su imali ozbiljno razumevanje kultivacije, i niste mogli videti njihove ispravne misli. Oni su dugo bili takvi, a u nekim slučajevima to se čak godinama razvlačilo. Mnogi učenici su voleli da gledaju druge: “O, on je ozdravio vežbajući. Onda ću i ja vežbati.” “On nije ozdravio. Pa više neću.” Što je još strašnije, mnogi ljudi bi gledali asistente, i radili sve što oni rade. Kad bi asistent dobro postupao, i oni bi. Kad bi asistent loše postupao, oni bi to sledili. Ja tražim od svakog učenika Dafe da dobro ide svojim nezavisnim putem u kultivaciji, da uspostavi svoju sopstvenu moćnu vrlinu, i da dovede sebe do Ispunjenja i postane Kralj koji predsedava svojim sopstvenim domenom. Kako možete ne ići svojim putem, ne učiti dobro Fa, i ne uspostaviti svoje sopstvene ispravne misli?

Zapravo, kad ja biram ljude za asistente, ja ne idem po tome čiji je nivo najviši. U mojim očima bića su jednaka. Ja ne gledam na bića kao da si ti bolji od njega, ili je on bolji od nje. Ja samo gledam na to da li osoba ima iskustva i entuzijazam da radi za grupu. To je jedina misao koju ja imam. Ja nemam misli poput, “Ova osoba je sposobna da se kultiviše dobro i bolja je od drugih, pa ću je postaviti za asistenta.” Od početka kultivacije obične osobe, dok ona ne dostigne Ispunjenje, to kako se kultiviše u procesu i da li može da dostigne Ispunjenje, sve zavisi od toga da li taj kultivator sam to može.

Zapravo, mnogi regularni učenici Dafe, koji su tihi i od kojih ne čujete puno, su se veoma dobro kultivisali. Neki su izgradili odličnu osnovu, neki imaju odličan urođeni kvalitet, i neki su sjajni u svakom pogledu. Ali ako im zatražite da rade administrativni posao, oni to neće moći. Zato ja izabiram one učenike koji su u stanju da povuku stvari, urade stvari, i koji su spremni da se nađu drugima, i njih postavljam za asistente. O ovim stvarima sam puno puta govorio. Ali, neki asistenti učenika Dafe su odigrali ulogu stvarno dobro, dok su neki odigrali pomalo slabo. Na početku progona je bilo asistenata koji su napravili kompromis sa zlom jer nisu učili Fa dugo vremena, i to je imalo užasno dejstvo. Pa kad bi neki od onih učenika koji su sve vreme gledali i sledili to kako su drugi činili stvari, videli asistenta kako to radi, oni bi pomislili: “O ne, kako to da on to više ne može da iznese? Pošto je on prestao da vežba, i ja ću.” Upravo te vezanosti ja hoću da eliminišem iz naših učenika. Hoću da učenici kultivišu sebe i dovedu svoje sopstvene ispravne misli. Ja ne želim da vaš cilj kultivacije bude da pomažete glavnom na vežbalištu, asistentu ili glavnom u Asocijaciji da se kultiviše. Sva treba da kultiviše sebe.

Tokom progona mnogi od ovih učenika su sazreli, postali biste glave, postali su racionalni. Oni konačno shvataju, posle tako bolnih lekcija! Zapravo, ja sam o tome ranije puno puta pričao, ali oni jednostavno nisu uzimali za ozbiljno sopstvenu kultivaciju. U kultivaciji nema uzora. Ne možete gledati kako se drugi kultivišu, i ne možete se jednostavno fiksirati na druge—“Ako tebi ide dobro, i meni će ići dobro. Ako tebi ne ide dobro, onda ću i ja zaboraviti na to”— uopšte nemajući svoje nezavisne misli. Recite mi, kad su ti učenici u pitanju, kako ja treba da usmeravam vašu kultivaciju? Jeste li vi ti koji se kultivišu? Vi večito imate maglu u glavi, i vaše reči nisu vaše prave reči. U kultivaciji ne možete gledati druge, jedino sami se možete solidno kultivisati. Kako se vi kultivišete? Naprosto puno učite Fa i ne gledajte druge. Ako biste da gledate bogove, naravno da je to u redu, ali ovde se ne kultivišu bogovi. Oni koji se ovde kultivišu su ljudska bića. Samo s ovim ljudskim telom se možete kultivacijom izvući odavde. Dok god se niste rešili svih ljudskih stvari, vi ste i dalje kultivator. Tek kad se sve na površini konačno transformiše, vi ćete se potpuno odvojiti od ljudskih bića. Ali dok se kultivišete, vi treba da imate jasnu svest, kultivacijom treba da otklanjate svoje nedostatke, obuzdavate svoje mane, eliminišete svoje mane. Morate imati osećaj konstantnog uspinjanja. To je kultivacija.

Pitanje: Pošto je Učitelj predavao Fa o likovnom stvaralaštvu, neki učenici su krenuli da uče osnovne veštine crtanja i slikanja. Da li ovo utiče na njihov posao objašnjavanja istine?

Učitelj: Utiče. Reći ću vam, osnovne veštine slikanja i crtanja nisu nešto što se može naučiti za jednu ili dve godine. Mnogi ljudi započinju svoju obuku u ranoj mladosti, i to traži puno vremena. Svi ti vrhunski slikari su brusili svoju veštinu preko deset godina, ili čak decenijama. Možete reći: “Želim da naslikam sliku sada, želim da naslikam umetničko delo,” ali mi to vaše delo ne možemo da izložimo! (Ljudi se smeju) Ono o čemu sam pričao se odnosi pre svega na naše učenike Dafe koji su već stekli osnovne veštine slikanja ili crtanja, tj. koji su se specijalizovali u tome, ili drugim rečima, one koji su specijalizovani i vešti u toj oblasti. Moje reči su bile usmerene ka njima, govoreći im da promene te svoje predstave koje su pod uticajem modernih ideja, da ih navedem da čovečanstvu predstave čestite ideje. Ako sada pokušate da naučite [te veštine], to neće ići, jer to nije nešto što se može izvesti u kratkom vremenu. Osim toga, ja želim da oni prikažu visok umetnički nivo. Bilo da su to skulpture ili slike, jedna od glavnih stvari je ovladati osnovnim veštinama. Stvaranje umetničkog dela je najveći izazov za slikara, to je zbilja nešto teško. Iskazati šta se dešava u mislima subjekata i njihovo izražavanje kroz slikanje ili vajanje, zaista im udahnuti život, nije nešto što se može postići samo ovladavanjem osnovnim veštinama. Čestita, prava umetnost je velika veština, koju su ljudskim bićima preneli bogovi!

Pitanje: Kako da pomognemo da više učenika istupi i da zajedno radimo posao na Fa-ispravljanju?

Učitelj: To naprosto činite s puno pažnje i promišljeno, kao kad objašnjavate istinu.

Pitanje: Šta su tri duše i sedam duhova, i u kakvoj su one vezi s kultivacijom?

Učitelj: To su ljudske stvari, u ovom času je bolje da o njima ne govorim. Naravno, ja sam malim grupama, u izolovanim situacijama, pričao o nekim stvarima vezanim za čovečanstvo i to nije imalo uticaja na čovečanstvo. U narednoj fazi, kad ljudske stvari budu uključene, ja ću govoriti o stvarima unutar Tri domena, uključujući o pravoj istoriji čovečanstva, svrsi postojanja Tri domena, korenima etničkih grupa i poreklu ljudske rase i života, pravim faktorima koji sačinjavaju ljudsko telo, i zašto sve na svetu postoji.

Glavna duša (džu juenšen) i sporedna duša (fu juenšen) o kojima sam vam ranije pričao su bile tema diskusije dok sam širio Veliki Zakon. Što se tiče prave priče o Fa čovečanstva unutar Tri domena, to još nisam činio. O svim tim stvarima, znači, valja govoriti u budućnosti. Pošto je podeljeno na dve faze—Fa-ispravljanje i ispravljanje ljudskog sveta od strane Fa—u budućoj fazi treba se baviti ovim mestom ljudi, i [ja ću] sveobuhvatno objasniti Tri domena, čovečanstvo, odnos između planeta i zemlje, života i ljudskog tela, govoriću o razlogu za svaku fazu razvoja u ljudskom društvu—što je prava istorija čovečanstva—bogovima koji stvaraju ljudska bića, itd. Raspravljaće se o svim ljudskim stvarima, i manifestovaće se sve u šta ljudska bića ne veruju.

Pitanje: Ima li nekih podudarnosti između starih Fa-principa i novih Fa-principa?

Učitelj: Oni su veoma različiti, i nema podudarnosti u fundamentalnim pitanjima. Osnova je ranije bila samo-zadovoljenje, dok sve što je skovala Dafa nije vezano za sebe. Kad su u pitanju neka specifična pitanja, razumevanje je isto. Konkretne manifestacije dobra i zla su u osnovi iste. Ali mnoge stvari su pretrpele promene, i život će biti više divan u budućnosti.

Pitanje: Možemo li naplaćivati novine koje vode naši učenici?

Učitelj: Naravno da možete. Ako puno ljudi bude čitalo vaše novine, najpre možete pokušati da naplatite deo. Zapravo, novine koje ste vi stvorili već su postale podloga za najveće kineske novine na svetu. (Aplauz) Mogu se naći čak i u najmanjim gradovima u SAD—nailazio sam na njih čak i u jako malim gradovima. To je nešto što druge kineske novine ne mogu pokriti i dostići. Pobrinite se da ih unapređujete, a kad uslovi budu zreli, moći će se ući u pozitivan ciklus.

Pitanje: Kao medij za objašnjavanje istine, kako radio stanica može dati više u asistiranju i koordinaciji sveukupnog Fa-ispravljanja i odigrati bolju ulogu u informisanju ljudi o činjenicama?

Učitelj: Isto kao sa drugim medijima koje su osnovali učenici Dafe. Učite jedni od drugih, sarađujte da međusobno iskoristite snagu i nadoknadite slabosti, i svima će vam ići dobro. U najmanju ruku možete deliti vesti i mnoge druge resurse, a to je nešto što drugi mediji nemaju. Možete pokušati s tim. Da bi ljudi saznali istinu, razotkrijte progon od strane zla, i spasite više bića, potrudite se da više ljudi sazna za radio stranicu—čak i kineski narod u Kini. To bi bilo sjajno.

Pitanje: Moj muž se ne kultiviše. Prisustvovao je mnogim Fa-konferencijama i učinio neke stvari za Dafu, ali je činio loše stvari. Želeo je da se popravi, ali neka sila ga je terala da se psihički zlopati, i više nije mogao ostati kod kuće. Razveli smo se. Da li neko takav i dalje ima šanse da bude spasen?

Učitelj: Tokom ovog progona, mogu vam reći da su strogo govoreći, mnogi Kinezi grešili naspram Dafe. Pa ako ih ne spasite dok objašnjavate istinu, oni zaista nemaju šanse da budu spašeni. Dok objašnjavate istinu, ne dajete li im šansu? Ne spašavate li ih? Naravno, mnogi od tih ljudi su ranije bili vaša familija. Pokušajte. Ako se zaista ispostavi da za njih nema nade, to je onda drugo, i u tom slučaju neće biti potrebno da pitate mene—sami ćete znati da li se taj može spasiti.

Pitanje: Kad pišemo scenario za film, treba li direktno da napišemo scenario o stvarnoj situaciji, ili da koristimo pristup običnih ljudi i pomešamo s nekim sadržajem koji objašnjava istinu? Šta je bolje?

Učitelj: Govorite o različitim pristupima. Oba načina su dobra. Ali bez obzira koju formu koristite za pisanje, vi ste učenik Dafe, pa znate kako da potvrdite Dafu, i vi tu možete dobro postupiti. Pa mi se čini da će biti u redu kako god pisali.

Pitanje: Da li je prikladno podučavati modernoj nauci na našoj TV stanici?

Učitelj: Ja ću vam reći da kad Učitelj govori o nauci, ja je zapravo ne poričem. Ona je proizvod kosmosa. Zapravo, ja visoko cenim sve što su skovala bića tokom dugog protoka vremena, dok god to po svojoj prirodi nije štetno za kosmos i pomaže kosmosu da buja. Tok života nije jednostavan. Ja sam samo rekao da nauka ne pristaje ljudskoj vrsti. Ne razotkrivaju li se sada njene manjkavosti?

Vi vidite kako ljudi, pod uticajem nauke, sve manje i manje veruju u bogove. A ipak su bogovi stvorili ljudska bića. Ne samo da su ih stvorili bogovi, cilj stvaranja ljudskih bića je da bio da se omogući životima koji dolaze sa visokih nivoa da budu spaseni kad se bude desilo Fa-ispravljanje. Osim toga, čovečanstvo će postati nivo koji je zaista neophodan u budućem kosmosu, i tako će biti povezano sa svim kosmosom. Ima tako važnu svrhu, pozadina je tako grandiozna, a ta nauka ipak nanosi štetu pravim mislima ljudskih bića.

Kad bića u velikoj meri koriste nauku, to zaista ima loš uticaj na kosmos. Kosmos je ciklični entitet, i svi faktori materije kruže. U procesu eliminacije, bića koja su grešila se rešavaju tih greha. Ona bivaju eliminisana i eliminisana, dok se u procesu eliminacije ne svedu na materiju smrti, koja nema nikakvog života, a onda će se postepeno uspinjati nivo za nivoom, i biti u upotrebi. Kosmos je cikličan entitet, i ako se supstanca izopači, to će biti loša situacija. Izopačena supstanca će biti apsorbovana od strane bića nižeg nivoa, bića visokog nivoa ne mogu da idu na niske nivoe da to razreše, i kad se supstanca koju ne mogu razrešiti bića na nižem nivou ponovo iskoristi, ona se sublimira tokom ciklusa. Kad se početna izopačenost sublimira, bića sa višeg nivoa ni to ne mogu da razreše. Dok se sublimira, ne može se razrešiti ni na jednom od nivoa, a kad se ovo desi sa brojnim supstancama, to prouzrokuje da velik deo kosmosa postane izopačen.

Znate, čelik i gvožđe koje danas imamo, većinom su to kompoziti puno različitih metala. Kad se pretope, metal se ne može ponovo učiniti čistim, i nijednom tehnologijom se više ne mogu razdvojiti. Znate, jednom kad se zemljište tretira veštačkim đubrivom, na tom zemljištu se više ništa ne može gajiti, ako prestanete da ga veštački đubrite; tu više ništa neće rasti. Veštački đubreno seme svaki put zahteva hemijsko đubrenje. Izopačeno seme ne može da se održi bez veštačkog đubrenja. Veštačka đubriva, znate, to su kompoziti hemijskih stvari.

Puno je načina na koje supstance kruže. Pričaću samo o najjednostavnijem načinu kruženja supstanci: supstance biljaka, životinja, i ljudskog tela su sastavljene od čestica, a između čestica postoji razmak. Ako ih uvećate i pogledate razmak, videćete da je taj razmak ogroman. Iz tog razmaka se emituju mirisi, a ti mirisi sami, sa stanovišta mikrokosmičkog nivoa, su zapravo polja koja su isto tako sačinjena od čestica, pa sve biljke i životinje emituju mikroskopske supstance. Te stvari neprekidno koristi nivo iznad njih, i kad se svi faktori koji sačinjavaju vodu, vazduh, i supstance—koji su potrebni da se sačine ljudska bića i drugi živi organizmi—izopače usled početnog zagađenja, onda je ono što se koristi u dimenziji jedan nivo iznad fundamentalno izopačeno.

Ranije sam vam rekao da je zbog nauke i tehnologije vanzemaljaca, jedan sloj ljudskog tela, jedan od slojeva čestica ljudskog tela, potpuno stavljen pod kontrolu vanzemaljaca. On se u potpunosti sastoji od elemenata planeta vanzemaljaca, uključujući tu brojeve, mehaničke strukture, elektronske komponente, itd. Sastoji se od tih stvari. I te stvari neprekidno stvaraju efekat izopačavanja. Masovna, savremena industrija, koju je donela nauka, uticala je na mnoge dimenzije niskog nivoa u kosmosu. U mom Fa-ispravljanju, ja sam našao da je prilično velik sloj kosmosa zagađen tim stvarima. A te izopačene stvari su delovale kao ozbiljan otpor u Fa-ispravljanju.

Razmislite, te stvari su izopačene, a ipak su se uzdigle do tako mikrokosmičkih nivoa, pa ako ih onda apsorbuju bogovi, neće li i ti bogovi postati izopačeni? I neće li svetovi bogova postati izopačeni? To je upravo ono što se uistinu desilo. Razmislite koliko je to užasno! Zato sam rekao da te stvari nisu odgovarajuće za čovečanstvo i da ih mogu koristiti samo bića unutar odgovarajućuh, veoma uskih granica, na uređen način.

Reći ću vam, vazduh je postao toliko zagađen da mu više niko ne može povratiti onaj stepen čistote koji je imao ranije. Nema potrebe da idemo mnogo daleko unazad: ne može se porediti ni sa vazduhom od pre hiljadu godina. I ljudska bića su se izopačila, pa su se navikla na to. I voda je toliko zagađena da nema načina da se prečisti do najčistijeg stepena, jer i voda kruži, takođe.

Ranije sam vam rekao da je voda voda, a da je okean drugačija supstanca, da nije ista supstanca kao slatka voda. Iz morske vode se može izdvojiti slatka voda, a to je isto kao što se iz stene može izdvojiti metal. Izdvaja se. Slatka voda obično teče ka nižoj tački, a kad dospe još niže, to je more, jer more je svakako niže od kopna. Tako se uliva u more. Ali kad se ulije u more, slatka voda se ne rasipa. Čestice vode su sitnije od čestica supstanci u morskoj vodi, pa kad voda protiče kroz te čestice i ističe iz njih, to ide kao mreža energetskih kanala u ljudskom telu, i tako voda cirkuliše nazad. To je razlog zašto neke reke teku bez prekida desetinama hiljada godina, ili stotinama hiljada godina. Neki ljudi kažu da reke teku usled podzemnog toka vode i usled topljenja lednika. Ali kao što možete videti, kako te reke mogu biti tako velike? One snažno teku desetinama hiljada godina. Na primer, Žuta reka i glavne reke u SAD, te reke su toliko velike, koliko vode je potrebno da bi se beskrajno održale? Neki kažu da voda dolazi sa ledenih vrhova planina, ali neke reke uopšte ne potiču od ledenih planinskih vrhova. Stvarnost je da voda kruži. Kad otiče—njen ciklični proces je takođe proces pročišćavanja—ona se pročišćava i vraća. Ali zagađenje vode je postalo preveliko, a ono što je zagađuje nisu normalni faktori ljudskih supstanci, već je zagađuje industrija savremene nauke, koju su doneli vanzemaljci. Pa se više ne može pročistiti do tog stepena, i zato kažemo da je ništa ne može pročistiti sad kad se izopačila.

Neki ljudi podižu brane da bi zaustavili veće i manje reke, u cilju proizvodnje struje -da bi obezbedili električnu energiju ljudima, da bi rešili problem energije. Zapravo, to je kao da cepaju telo reke posred srede, isto je kao kad bi se to uradilo ljudskom biću ili nekom drugom životu, jer i reke su život, takođe—nije li svaki predmet živ? Kad biste u struku presekli čoveka, šta bi mu se desilo? Pošto je reka tako velika, i pošto je njeno vreme drugačije od vremena ljudskih bića, vi ne možete odmah sagledati promene u njoj, ali ona umire, polako umire. Njen proces umiranja je duži nego kod ljudi, i trebaće joj decenije, ili čak više od stotinu godina. Zar ljudi ne insistiraju da menjaju i ponovo stvaraju planine i reke, da menjaju i ponovo stvaraju prirodu? Menjati i ponovo stvarati prirodu je šteta prirodi, a menjanje i ponovno stvaranje planina i reka je šteta planinama i rekama. Iza svega što bogovi stvore postoji red. Bogovi drugačije vide nebo i zemlju nego ljudska bića, i oni su vrlo dobro uredili ekvilibrijum svih stvari. Ljudska bića treba samo da koriste stvari na prijateljski način, a ne da ih štete. Mnoge od prirodnih katastrofa ljudi su prouzrokovane fundamentalnom štetom koju je nauka nanela. U svom nastojanju da “razvije” nauku, ljudska vrsta je neumereno, bezobzirno upregla energiju i resurse, i sve trpi štetu.

Znate, u prošlom veku, u Evropi i SAD, industrija je cvetala, posebno hemijska i industrija čelika, i u to doba, rezultirajuće zagađenje je bilo veoma ozbiljno. Ali Evropljani i Amerikanci su shvatili ovo na vreme i unapredili svoju zaštitu prirode i ekologiju, i posle nekoliko decenija, životna sredina tamo se zaista popravila. Zato možete videti da je voda u rekama SAD tako bistra, i jezera više nisu zagađena. Buđenje ljudskih bića zaista može imati takav efekat, ali i dalje je vrlo teško dostići nekadašnji stepen čistote. Nisu li i današnji naučnici shvatili koliko štete nauka donosi čovečanstvu? Ali to je samo ono što ljudi mogu da vide i opaze svojim očima.

Ali jeste li znali ovo? Naučni razvoj je još strašniji u mikroskopskom domenu. U njegovom proučavanju mikrokosmičkijih čestica, oni izvode da mikrokosmičkije čestice prolaze fisiju, što proizvodi da mikrokosmičke čestice imaju neprekidnu lančanu reakciju cepanja, da non-stop eksplodiraju i cepaju se. Naučnici su postali svesni ovog i sada se plaše toga. Ako se eksplozije tako nastave, neće dugo proći dok se cela Zemlja ne dezintegriše i nestane. Trenutno niko od naučnika koji su radili te stvari nije u stanju da zaustavi ovu vrstu eksplozija, i nastavlja se fisija i dezintegracija. Oni u Kini koji pletu džempere znaju kako izgleda kad se džemper raspara, kad počne da se razvezuje čvor za čvorom. A ono što je nauka donela čovečanstvu se ne zaustavlja na ovome—nije li zastrašujuće?

Ljudska vrsta misli da su kompjuteri sjajni—oni toliko olakšavaju stvari! Ja nisam protiv kompjutera, i nisam protiv nauke. Ono što kažem je da oni nisu pogodni za ljudsku rasu. Druga bića je mogu koristiti unutar nekog određenog raspona, jer ona je produkt kosmosa. Danas su neki ljudi toliko zblanuti da bez kompjutera ne umeju da izvedu prostu računicu, i bez kompjutera ne znaju kako da razmisle o stvarima—oni se oslanjaju isključivo na ono što je uskladišteno u kompjuteru. A kad pokušaš da im objasniš ovo, oni neće da čuju: “Da vidim šta kaže kompjuter.” Kad im objasniš stvari, oni odbijaju da slušaju. Čovečanstvo je sada veoma zavisno od kompjutera i ne može bez njih. Povrh toga, komande koje kompjuteri daju, sve što kažu će proći, i svi korisnici moraju slušati kompjutere. Neki ljudi tako slepo slede ono što kompjuteri kažu. Zar kompjuteri ne kontrolišu ljude? Ako se kompjuteri dalje razviju, ljudska zavisnost će još porasti, a komandujuća priroda kompjutera će ojačati. To je ono kad će kompjuteri zaista kontrolisati ljudska bića. Kad se roboti budu pravili bez puno grešaka i budu bili baš kao ljudsko telo, i kad roboti budu u stanju da prave robote, čovečanstvo će biti uništeno, jer oni će neprekidno praviti robote koji će eliminisati ljudska bića. Ovo zvuči strašno, i da nije Fa-ispravljanja, koje obuzdava razuzdani razvoj ljudske nauke, danas bismo već stigli do te tačke. Možete videti kako državni činovnici danas, kad treba da reše nečiji lični slučaj, oni ne slušaju tog čoveka, već naprosto slede ono što im kompjuter kaže. Toliko je loše postalo. Nije li to grozno? Oni slede kompjutere - ljudska bića moraju slediti kompjutere i informacije snimljene u kompjuterima, jer se od njih očekuje da budu tačni. Ali ljudska bića su kompleksna, dinamična, i u stalnim promenama; njihovo razmišljanje se menja. Ljudska bića su nestabilna i menjaju se od srdačnosti do zloće, od dobrog do zlog. Takođe, stvari na ljudskom svetu nisu stabilne, i ljudska bića nisu neka statična supstanca ispod koje se može povući crta. To su negativne stvari koje je ljudima donela nauka.

Naravno, danas je to nešto što svi uče, pa ako ne predajete nauku, šta ćete predavati? Znači da tu ništa ne možete. To je ono što morate da radite tokom ovog istorijskog perioda, i to se ne smatra pogrešnim, jer u budućnosti treba da se desi ispravljanje svih bića.

Pitanje: Neki Filipinci bi hteli da prevedu Zhuan Falun na filipinski. Ako neko ide kroz knjigu i čita je, ali nije postao kultivator, može li pomoći u prevodu?

Učitelj: Može pomoći da se prevede, ali glavnu ulogu moraju imati učenici Dafe. Jer obični ljudi ne mogu da shvate Fa, to je sigurno, pa s ovim morate biti zaista pažljivi.

Pitanje: Naporno smo radili objašnjavajući istinu običnim ljudima, i objašnjavali smo im zašto je ovaj progon Dafe najveće zlo u istoriji. Govorimo im da se ovaj progon dešava širom sveta i da je to progon čovečnosti, dobrote i savesti, i da se ne svodi na fizičko ubijanje ljudi. Može li nam Učitelj dati više uputa ovom pitanju?

Učitelj: To je tačno. Ono gde oni nanose štetu je poslednji delić savesti koji je ostao posle degeneracije morala čovečanstva. I ne svodi se samo na te [pomenute] stvari. Da ovaj Fa ne može da spase ljude, za čovečanstvo ne bi bilo nade.

Pitanje: Objašnjavanje istine je krucijalno za rešavanje svih problema, i mi to treba da radimo sveobuhvatno i temeljito, pa zato planiramo da napravimo muzej(e) koji dokumentuju činjenicu genocida nad učenicima Falun Gonga, pomažu državnim zvaničnicima, onima koji investiraju u Kinu, učenicima, i medijima da shvate istinu u dubini, na taj način spašavajući bića na širokoj osnovi.

Učitelj: To je odlična ideja. Ta mesta mogu da izlažu eksponate koji iznose hroniku progona učenika Dafe i njihovog potvrđivanja Fa, i služe kao mesto za spašavanje bića i objašnjavanje istine.

Pitanje: Milost se javlja kad se uklone osećanja. A kako se odgaja moćna vrlina?

Učitelj: Ići ovim putem Fa-ispravljanja kako treba, uspeti prevazići svoja ograničenja u kultivaciji, osloboditi se svojih vezanosti, spašavati živa bića sa ispravnim mislima u glavi, i postupati prema svemu s čim se suočimo s ispravnim mislima—to je moćna vrlina. (Aplauz)

Pitanje: U procesu Fa-ispravljanja u početku sam bio dosta dobar, ali kasnije nisam, i moje ispravne misli su izbledele.

Učitelj: Onda budi dobar. Vi živite u društvu običnih ljudi, pa sve vrste praktičnih iskušenja u društvu obraćaju se vezanostima koje niste eliminisali u kultivaciji. Problemi će se javiti onda kad ne postupate dobro. Sad kad to prepoznajete, jednostavno ponovo dobro radite stvari.

Pitanje: Tokom objašnjavanja istine, neki ljudi pitaju: “Zašto bi učenici Dafe trpeli tolike muke i odbijali da popuste?” Nije lako odgovoriti na ovo pitanje na nivou običnih ljudi. Kako da bolje odgovorimo na ovo pitanje?

Učitelj: Možete uzvratiti pitanjem: “Zašto hrišćani nisu promenili svoju veru iako su proganjani preko trista godina?” Zapravo, nije mnogo teško dati odgovor na ovo pitanje običnim ljudima. Nije li u kineskoj istoriji bilo puno ljudi koji su birali smrt, umesto predaje? Zapravo, [to pitanje se javlja] zato što moral današnjih ljudi više ne zadovoljava standard, i oni ne shvataju čak ni suštinu šta je to biti čovek. U drevnoj Kini je bilo puno ljudi koji bi radije umrli nego povukli obećanje, pa zašto je današnjim ljudima tako teško da shvate to? Jer su se današnji ljudi iskvarili. Možete im dati neke primere i objasniti im iz različitih uglova. U redu je govoriti o tome.

Pitanje: U inostranstvu ima nekih Kineza koji u suštini shvataju istinu progona u Kini, i oni su iskazali svoje saosećanje i osudili zlo, ali ne veruju u Dafu, niti da Učitelj može da spasi ljude, već umesto toga govore neke stvari koje iskazuju neuvažavanje Učitelja.

Učitelj: Onda im nemojte govoriti o tome kako Učitelj spašava ljude. Možete stati kod priče o progonu. Nemojte pričati o stvarima na tako visokim nivoima. Ako ljudi upitaju za to i sposobni su da shvate, onda možete pričati s njima o tome, ali nemojte pričati na visokom nivou.

Ljudi ne mogu razumeti kultivatore, i vi ne možete jasno objasniti stvari u nekoliko reči, pa će rezultat biti suprotan od nameravanog. Ne pričajte na visokom nivou. Ako u jednom cugu želite da im kažete sve Fa-principe koje ste razumeli za vreme kultivacije, uplašićete ih. Vi ste došli do ovog stadijuma razumevanja tek posle mnogo godina kultivacije, a od njih očekujete da odmah dostignu nivo visok kao vaš? Kako to može biti moguće? Čak i vi ste se kultivisali korak po korak, pa možete zamisliti kako je njemu, običnom čoveku koji čuje istinu. Povrh toga, on je neko ko je zatrovan. Pa zaista gledajte da ne zbrzavate stvari.

Pitanje: U našoj Minghui školi postoji tečaj kineskog za odrasle. Želimo da koristimo Džuan Falun kao udžbenik za učenje kineskog, ali nismo sigurni da li je to u redu, pošto ne možemo da im objasnimo [Fa]. Hvala, cenjeni Učitelju.

Učitelj: Možete ih učiti koristeći Falun Gong. U početku možete koristiti Falun Gong. Pričao sam o tome kako možete govoriti o stvarima. Možete govoriti o njima na osnovu svog razumevanja i reći: “To je samo moje razumevanje.” Ili možete reći: “To je ono koliko trenutno razumem, ali to ima mnogo više, viših unutrašnjih značenja, i ono što kažem nije apsolutno.” Možete tako reći i pričati sa učenicima.

Zapravo, puno ljudi uči izmenjeno izdanje Falun Gonga, i nema potrebe da objašnjavate stvari. Osoba će razumeti samo ako joj to pročitate, jer Fa je na delu. Ako ima izolovanih slučajeva gde ne shvataju neke reči, i vi želite da im objasnite te reči, treba da dodate: “Tako je kad se shvati na osnovu gramatike savremenog jezika, ali u Dafi ima i drugih značenja.” Neće biti nikakav problem ako tako objasnite. Što se tiče učenja vokabulara, samo objasnite kineske znake same [i to bi trebalo da funkcioniše].

Pitanje: Kako da deca bolje učestvuju u objašnjavanju istine? Hoće li se ljudima koji će dobiti Fa u narednoj fazi, to desiti tokom ili posle Fa-ispravljanja ljudskog sveta?

Učitelj: Ljudi koji će dobiti Fa u narednoj fazi već počinju da pristižu. To je zapravo nešto za sledeći korak, kad Fa bude ispravljao ljudski svet. Ali već sada stižu, jer je blizu, a kad učenici Dafe imaju stvarno dobar efekat u objašnjavanju istine, kultivatori budućnosti će doći. Deca mogu da objašnjavaju istinu prema svojim okolnostima. Ne treba ih gledati istim standardom kao odrasle.

Pitanje: Neki učenici su shvatili da je važno objasniti istinu i u ekonomskim sferama, jer u ovom času zlo …

Učitelj: Da, odavno sam mislio o tome. Među ljudima sveta puno je direktora velikih korporacija, i mogu vam reći da su oni u svojim prethodnim životima imali želju da zarade novac da bi ga iskoristili za Dafu. Sada su postali izgubljeni, i ne samo da ga nisu iskoristili za Dafu, već ga koriste za zlo.

Ovaj put stare sile neće dati tim ljudima da dođu i dobiju Fa, i to zato što misle: kad biste imali previše novca, progona ne bi bilo; kad biste imali nekoliko izuzetno bogatih ljudi, koji vas podržavaju u pozadini, da li bi to zlo u Kini moglo da nastavi da bude toliko zlo? Oni ne žele da kineski narod sazna istinu, a šta ako bi biste napravili nekoliko satelita i poslali ih gore, i non-stop emitovali program u Kini? Opstrukcija starih sila je zaista uništila neke ljude, i neki ljudi su počinili teške grehe.

Možete učiniti što ste pomenuli, samo učinite najbolje što možete. Ponekad nije lako dopreti do tih ljudi.

Pitanje: Kad ima neslaganja u vezi koordinacije i harmonizacije celog tela, treba li uvek prvo da potražimo sopstvene probleme, bez obzira šta je?

Učitelj: Kad nastane zagrejana rasprava, razmislite imate li vezanost ili ne. Kad bi svi održavali ispravne misli, koordinacija bi definitivno bila harmonična, i svaki problem bi brzo bio razrešen. Kad imate zagrejanu raspravu i niko nije spreman da popusti, treba da se setite da pogledate unutar sebe. Neki učenici misle da je ta rasprava za dobro Dafe, na kraju krajeva, pa to i dalje koriste da sakriju svoje vezanosti. Kad se rade stvari za Dafu, mogu se umešati vaš takmičarski mentalitet, želja da se pokažete, privrženost vašim osećanjima, osećaj kao da vam je ugrožen ugled, i druge vezanosti.

Pitanje: Da li je onima koji nikad nisu čuli za Falun Gong potrebno pominjati progon u Kini?

Učitelj: Naravno da jeste, jer će taj pre ili kasnije čuti za to.

Pitanje: Učitelju, ranije ste kazali da smo moćni kad dobro sarađujemo i zajedno radimo stvari. Da li je ispravno reći da učenici Dafe kao celina nisu pokazali da su kohezivni?

Učitelj: Celo telo Dafe nije kohezivno? To nije tačno, pogrešno je to reći. Istina je da niko ne može nauditi Fa. Živa bića, izuzev mene - nijedan život i nijedan bog - ne poznaju moj Fa. I sa izuzetkom nekolicine bogova na početku, koji su videli oblik ekstremno malog dela ovog Fa, nijedan drugi život u celom kosmosu ne zna uistinu pravi pojavni oblik Dafe. Falun koji vi vidite je manifestacija na strani gonga, ali što se tiče Faluna koji zaista stabilizuje Fa, osim mene, nijedno drugo biće ga ne može videti—a on je neizmerno moćan. (Aplauz)

Ovaj Fa se nalazi u svemu u novom kosmosu, i sve je prožeto sa Džen-Šan-Ren. Što se tiče toga koliko dobro učenici Dafe sarađuju jedni s drugima, to je pitanje razumevanja Dafe, ili lične kultivacije. Fa je celovit, to je nešto što niko ne može dotaći niti sagledati, i nijedan život ga ne može poremetiti. Donoseći sa sobom Dafu i sve što je ona stvorila, ja napredujem brzo i silovito, napredujući prema celom kosmosu, prema najmikrokosmičkijem, prema najvećim bogovima, i prema svemu što postoji, neprekidno hrleći prema najspoljnijoj površini, najnižem nivou i ovom svetu. To niko ne može zaustaviti, to je nezaustavljiva sila. (Aplauz) Ja radim na svemu u kosmosu ogromnom brzinom i silinom.

Pitanje: Vaš učenik je grešio, ali želim da se iskupim za svoju grešku čineći dobro. Mogu li?

Učitelj: Da, možeš.

Pitanje: Učenici Dafe iz Guangzhou, Changchun, Beijing, Hubei, Tianjin, Australia, Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, Jilin City, Zhanjiang u Guangdong, Lanzhou, učenici uz Engleske, celo telo učenika Toronta, celo telo malih učenika Minghui škole u Kanzasu, Pingxiang City of Jiangxi, Shanghai, Kai’an, Dafa učenici iz Japana, učenici iz New Hampshire, Dafa učenici iz Fengcheng City of Liaoning, Guangxi, kompletno telo učenika Dafe iz Škotske, Shihezi iz Xinjiang, Dafa učenici Severne Amerike, Yichang Dafa učenici, Dafa učenici iz Vankuvera u Kanadi, Weifang, Mudanjiang, Dafa učenici s planine Emei, celo telo učenika Daze iz Hengyang, Shanxi, i Dafa učenici iz Rusije šalju svoje pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz)

Pitanje: U našim aktivnostima, u poslednje vreme često intervjuišemo obične ljude i različite političke partije i grupe. Pošto oni daju podršku Dafi, ovo će mnoge ljude navesti da misle da mi naginjemo politici.

Učitelj: Mislim da nije problem ako nas bilo koja politička partija podržava, jer oni su pre svega ljudi, oni su bića koja treba spasiti, i ne treba da brinete šta će reći ljudi s lošim motivima. Ono na šta Dafa cilja su srca ljudi, mi ne ciljamo na organizacije, i u redu je da bilo ko podrži Dafu. Bilo ko da igra pozitivnu ulogu u vezi s Dafom, to je dobro, on tako bira svoju budućnost. (Aplauz) Mi nemamo političke ciljeve, i mi ne gledamo na organizacije po sebi. Mi gledamo samo srca ljudi.

Pitanje: U procesu telefoniranja, [mi smo ustanovili da] Kina ima mali broj učenika-veterana, koji izgleda da nedre neke strahove od progona, pa ništa ne žele da kažu, ili samo promene temu. I ima jedan učenik veteran koji je došao u SAD, koji zahvaljujući svojim vezanostima za ugled i korist, u poslednje vreme izgleda da je napustio kultivaciju i često se druži sa običnim ljudima sopstvenom inicijativom, i vrlo retko učestvuje u Dafa aktivnostima. Hoću da pitam Učitelja da li takvi ljudi i dalje mogu da se kultivišu?

Učitelj: Da li će se kultivisati ili ne zavisi od same osobe, sve leži na osobi da sama odluči. Ako osoba želi da se kultiviše, onda može da se kultiviše, a ako ne želi da se kultiviše, onda to ona neće činiti. Vi joj samo možete ponuditi dobar savet. Ja sam joj predavao ovaj Fa, i ja je mogu spasiti ako se kultiviše, ali to da li želi da bude spasena ili ne, to je nešto što sama osoba odlučuje. Ja nikad nikog ne bih terao, niti bi učenici Dafe nekog terali. Ovo što radim počiva u potpunosti na milosti, i u potpunosti je za dobro svih bića.

Prvobitno nisam hteo da tako dugo pričam danas, ali sam ipak ovoliko dugo pričao. (Dug aplauz) Puno je toga, zapravo, što ne moram da iskažem detaljno. Učenici Dafe su sada dosta zreli, i puno je toga što razumete. Ponekad kad vidim članke koje ste napisali, ja sam zbilja zadivljen, i ponosan sam na vas. Osećam da su učenici Dafe zaista sazreli, i vi ste zaista u stanju da proniknete u Fa koji predajem, da zaista proniknete u njega na dubokom nivou. Ovo razumevanje se zasniva na istinama Fa i nastaje usled ispravnih misli. Kad objašnjavaju istinu, mnogi učenici Dafe sada rade sjajan posao, i to čine solidno. Oni tiho preduzimaju stvari, sa odlučnim ispravnim mislima i racionalnošću, i oni se ne boje teškoća. Sve što pripada budućnosti učenika Dafe nastaje iz tri stvari koje radite, posebno iz toga što objašnjavate istinu. Kad vidim sve što činite, ja mislim: zbilja zapanjujuće, vi ste stvarno, stvarno sazreli.

U ovom času s razlogom ne govorim ništa, ili kažem vrlo malo. To je da biste zbilja išli svojim sopstvenim putevima u potvrđivanju Fa, da biste ispravno sami shvatili sve, i stekli moćnu vrlinu. Zapravo, najvažnija stvar o kojoj sam danas govorio je pitanje spašavanja svih bića. Usredsredio sam se na ovu temu, hoću da vam ona bude još jasnija. Puno je stvari koje znate kako da rešite, i ako bih ja dalje pričao previše detaljno, lišio bih vas vaših prilika da stvorite budućnost, vaših prilika da idete sopstvenim putevima, pa često ne želim da pričam više i samo vas u tišini posmatram. Znam da postajete sve zreliji i zreliji.

Isto važi za učenike u Kini. Usred progona oni postaju sve jači i jači, racionalniji, i bistrijih glava—a ovo je najvažnije, bistrije glave—oni znaju kako da rade stvari, i nije samo to da znaju kako da rade stvari: u mnogim stvarima su obavili odličan posao. Učenici koji se bave pravom kultivacijom moraju potvrđivati Fa, i ogroman broj učenika je sve vreme obavljao odličan posao. Izveštaji koji stižu iz [Kine] su prilično dramatični slučajevi progona. Realnost je da ih je puno koji su radili izuzetno dobro, samo što ništa sami ne kažu, već samo u tišini rade stvari. Puno je izuzetnih stvari. Puno učenika Dafe je bilo izuzetno dobro. U nastavku će svi shvatiti ovo.

Znači, gledajući ove stvari ja se zaista osećam prijatno (Aplauz), osećam da me moji učenici Dafe nisu izneverili. Kad sam ranije govorio, ja bih rekao da nisam uzalud radio stvari. Ali sada ne mogu reći na taj način, jer sada nije samo pitanje toga da se ne radi uzalud: osećam da su učenici Dafe zbilja sazreli kroz čeličenje, da oni zaista potvrđuju Fa, i da zaista idu finalnim delom puta do božanstvenosti. (Gromoglasan aplauz)

Li Hondži
29.11.2003.