Najnoviji članci Učitelja Lija

Predavanje Fa na Uskrs, 2004, na Njujorškoj Fa-konferenciji

Pozdrav! (Publika: Pozdrav Učitelju! Aplauz)

Ovde imamo velik događaj. (Aplauz) Puno ljudi je došlo na ovu Fa-konferenciju, izgleda oko četiri hiljade. (Učitelj se smeje) Sagledavajući trenutnu situaciju, ja bih rekao da kad je u pitanju sveukupno stanje Fa-ispravljanja, učenici Dafe su odradili izuzetno dobro u Tri domena, i odigrali su ključnu ulogu. Učitelj vam se svima zahvaljuje na ovome. (Srdačan aplauz)

Tokom ovih nekoliko godina, mi smo bili pod žestokim progonom. Po svojoj prirodi, Fa-ispravljanje je jedna ozbiljna stvar, koja utiče na sva živa bića. Kosmičko telo je beskonačno veliko, a broj bića je nemerljiv—toliko ih je da su nebrojena. Čak i na najsitnijoj čestici postoje neizmerna, nebrojena bića. Koliko bića onda ima jedno tako ogromno kosmičko telo? Fa-ispravljanje dejstvuje na nešto tako krupno, a stare sile se ipak, skupa sa nekim bićima sa niskih nivoa koja one koriste, i čime sve ne, mešaju u Fa-ispravljanje, vezane za ono što one žele, i koriste svaki način koji se može zamisliti da pokušaju da pomute Fa-ispravljanje. To je ogroman greh. Meni je jasno da, u suštini, stare sile i ta finalna, finalna stara bića žele da koriste ovo Fa-ispravljanje da eliminišu i iskorene bića koja oni ne žele da zadrže, i zato ona navode neka bića da ometaju Fa-ispravljanje. Čak i malo ometanja ili pomalo nepoštovanja Dafe od strane starih sila, ili bića koje nije u stanju da sagleda Dafu na pravi način—a nijedno od njih nije izvan ovoga—će značiti da oni ne mogu ostati. Naposletku, ti stari faktori na visokom nivou žele da se reše brojnih bića koja oni ne žele, i zato su pustili i usmerili ogroman broj bića da rade stvari koje ometaju Fa-ispravljanje. Na fundamentalnom nivou oni znaju da nijedno biće na bilo kom nivou ne može nauditi Fa-ispravljanju. Dok ja kontrolišem fundamentalne stvari, ta finalna bića u svojim respektivnim domenima nadziru bezbednost ovog dešavanja radi sopstvene zaštite, i broj bića koja oni žele da iskorene je stvarno ogroman.

Vrlo rano u Fa-ispravljanju ja sam nešto shvatio: svaki put kad hoću da zbrišem bilo koju grupu bića na bilo kom nivou, tu nema puno šta da se kaže ili uradi—jedna misao dezintegriše sve, i to je izuzetno brzo. Međutim, zadržati neka bića, u Fa-ispravljanju je to izuzetno teško izvesti, a izazovi se rešaju jedan iza drugog; bića koja su se umešala u Fa-ispravljanje sada nisu kvalifikovana da ostanu, budući da su ometala Fa-ispravljanje kao što jesu. Pa u Fa-ispravljanju, jednom kad se biće umeša i deluje kao smetnja, što ja ne prihvatam, ono se nalazi u strašnoj opasnosti. Ja ovde govorim o suštinskim uslovima. U ovom procesu, u svi domenima, na svim nivoima, bića koja utiču na Fa-ispravljanje deluju na svoje sopstvene specifične načine, i sva ona imaju drugačije nivoe i domene; a budući da su u svojim sopstvenim domenima, ona imaju različita shvatanja Fa-ispravljanja. Jer haos koji je rezultat različitih shvatanja Fa-ispravljanja na ogromnom broju nivoa, kakva ima ogroman broja bića, potpuno odražava postupke mnoštva degenerisanih bića u finalnom stadijumu formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije, zakona staroga Fa.

A šta znači “neizmeran broj bića”? Razmislite o ovome: Čak i sa bilo kojom etničkom grupom ili državom na ovoj sićušnoj Zemlji, kad god se nešto desi, uvek će biti puno ljudi koji su za to, i puno onih koji su protiv, i ljudi će imati svakojake pristupe tome. Onda sa ovim kosmosom—tako džinovskim kosmičkim telom—i Fa-ispravljanjem—nečim tako značajnim— u situaciji kad bića ne shvataju opasnost u kom je veliki nebeski svod, ili opasnost s kojom su sva bića suočena, kad je slučaj da Fa-ispravljanje uključuje vitalne interese svih bića, možete zamisliti koliko će bića različito reagovati i koliko je sve to složeno. Mnogi učenici misle: “Kod potvrđivanja Fa, kad bih mogao da vidim šta se dešava u drugim dimenzijama, više bih mogao učiniti.” Ali činjenica je da u nekolicini slučajeva gde ljudi imaju Treće oko otvoreno i mogu da vide te stvari, oni su zapravo više podložni smetnji. Kod nekolicine ljudi, njihove vezanosti su proizvele da njihovu kultivaciju i potvrđivanje Fa omete ono što su videli. Zato ja mislim da tokom ovog perioda, najbolje je da se obezbedi puno učenja Fa. Ako svaki učenik Dafe sve bude mogao da proceni naspram Fa, vi ćete činiti stvari na još valjaniji način, i tada naši učenici neće biti skloni problemima, bez obzira da li mogu da vide [druge dimenzije] ili ne. Jer s Fa ovde, samo možete slediti zahteve Fa. Bez obzira u kojim stanjima su druga bića, nijedna od njihovih raznih, večito promenljivih, složenih manifestacija ne može omesti učenika Dafe.

Gledajući sadašnju situaciju, cela moćna struja Fa-ispravljanja se približava najspoljnijoj površini, i sve bliže i bliže onom što je najviše, finalno, najveće, i najcentralnije. Ja sam rekao da mnoga proročanstva nisu tačna u svojim opisima konačnih vremena; bila su dosta tačna s tokom stvari usput, ali omašuju kako se bliži kraj. Jer iako je naš kosmički sistem neuporedivo ogroman, koncept mnoštva kosmičkih tela zajedno sa neizbrojivim brojem bića kako sam pričao, svi oni su unutar ovog sistema. A ovaj progon koji su oblikovale sile oformljene od strane starih bića priređen da “testira” učenike Dafe, zajedno sa specifičnim razlozima koje su stare sile iznašle, samo Fa-ispravljanje, bića koja treba spasiti, i tako dalje, sve to je unutar raspona ovog sistema. Ali ovaj naš ogromni kosmos, koliko god da je velik, nije jedino što postoji u kosmosu; postoje faktori izvan ovog kosmosa, i svi ovi faktori su u vezi sa osnovnim pitanjem: može li kosmos postojati, ili ne. Ovi faktori su još mikrokosmičkiji, i sve promene [koje su se odigrale] desile su se usled toga što se u Fa-ispravljanju uticalo na te ogromne faktore.

Drugim rečima, to je pitanje toga da li ovaj kosmos može postojati nezavisno pošto ja završim sa Fa-ispravljanjem. Da dam analogiju, ako držiš loptu u vazduhu, kad je ispustiš ona će pasti, a kad pustiš balon, on će odleteti. Ove analogije uopšte nisu tačne, to je samo da vam dam ideju; faktički nije baš tako. Bilo je potrebno poraditi i na faktorima izvan kosmosa, ali šta god bio slučaj, rad na tim stvarima tokom Fa-ispravljanja više nije u pitanju. Ti faktori nisu unutar raspona džinovskog kosmičkog tela ovog našeg kosmičkog sistema. Sve što je trebalo uraditi tokom Fa-ispravljanja, kao i aranžmani starih sila, a ovo uključuje to kako će se svako biće poneti, je unutar ovog raspona. Pitanja izvan ovog raspona više ne postoje. Ali njihovo postojanje je proizvelo separaciju u mikrokosmosu, a ta separacija drži finalni, najpovršinskiji ljudski svet razdvojen. U ovom času, Fa-ispravljanje je već u procesu razrešavanja tih problema. Kad se problemi razreše, onda je u osnovi sve razrešeno. U poslednjem Fa-predavanju, ja sam rekao da je zapravo ovaj kosmos već kompletiran, i to je ono što sam mislio.

Iako je prošlo više od četiri godine, progon nije završen, a to je zato što je tek trebalo potpuno razrešiti finalne razloge. Ali sveukupna situacija je pretrpela ogromne promene. Kao što ste videli, zli faktori su postali veoma, veoma, malobrojni, a mračni pomoćnici koje sam vam rekao da očistite, ti rđavi bogovi koji su pronašli put u Tri domena, i oni su počišćeni do te mere da je ostala samo nekolicina. Pored ovoga, izvan Tri domena, neka bića visokog nivoa, koja su igrala negativnu ulogu, su u procesu da budu zbrisana. I kako stvari sada stoje, pošto se sile koji utiču na Fa-ispravljanje smanjuju, i svi ometajući faktori u Tri domena su u velikoj meri redukovani, ljudi u ovom svetu postaju sve budniji. I ne samo ljudi na ovom svetu—sva bića u Tri domena se bude i sama razmišljaju o stvarima. Još ima ljudi čije su glave pomalo u magli usled propagande od strane zla, ali kad obavite dobar posao razjašnjavajući stvari dok objašnjavate istinu, ljudi će momentalno shvatiti, jer više nema kontrole od strane zla na delu.

U procesu objašnjavanja istine, učenici Dafe svakako igraju važnu ulogu, i oni su obavili sjajan posao. Vaše okolnosti su dosta teške; čak i drugi ljudi znaju da Falun Gong nema novca. Neki učenici Dafe su u oskudici. Ali u ovoj situaciji, vi i dalje treba da mislite o slici koju projektujete u društvu i pred običnim ljudima, jer učenik Dafe treba da bude dobar čovek gde god se nađe, zar ne? Napolju u običnom društvu, na poslu, u porodici, ili u bilo kojoj interakciji se nađete, treba da ostavite ljudima pozitivnu sliku o učenicima Dafe. Vaši resursi su ograničeni, i zato je to toliko iskušavajuće i teško za izvesti. Ali iako je tako, mi i dalje treba da učinimo svoj put Fa-ispravljanja pravim i čestitim, i ne možemo skrenuti. Ako treba da ga učinimo pravim putem, onda, pa, znate, samo je jedan put koji je prav, i samo jedan korak s njega znači skretanje. Mi ne možemo skrenuti, i ovo znači da naš put nije previše širok, i da njime izgleda nije lako ići. Ne možete činiti šta vam je volja, činiti šta hoćete—kad bi to bio slučaj, Fa ne bi bio ispravan. Svoj put potvrđivanja Fa morate učiniti pravim i valjanim. Svaki pojedini korak, svaka mala stvar, uključujući reči i postupke učenika Dafe, i vaše vladanje u društvu, u svim aspektima mora biti valjano. Kako stoje stvari, učenici Dafe kao celina, u osnovi su uspeli u tome, i slika učenika Dafe predstavljena ljudima sveta je dobra. Članovima društva ovo je sada sasvim jasno i oni znaju da su učenici Dafe dobri ljudi, i ne samo da su dobri ljudi, već da su najbolja grupa ljudi. Činjenica da ljudi na ovom svetu mogu da prepoznaju ovo je rezultat velikih žrtvi naših učenika Dafe i mučnih napora u potvrđivanju Fa; samo s ovim su ljudi sveta došli do prepoznavanja. Ogroman je broj bića, na ovom svetu postoji više od 7 milijardi ljudi, i u odnosu na ceo svet, učenici Dafe su samo kapljica vode u okeanu. I koliko žrtava ste morali da učinite da biste ovo postigli? Koliko napora ste morali da uložite? To je izuzetno, naprosto izuzetno! (Aplauz)

Pošto se ljudi sveta bude, u ovom času ovaj progon koji je zlo stvorilo je sve teže i teže održati. Širom planete zla bića gube svoju sredinu neophodnu da bi činila zlo, i u Kini takođe gube potrebnu sredinu. Vi ste ovo videli i čuli ste, i radeći na objašnjavanju istine to ste u potpunosti spoznali. Trenutno je puno ljudi u Kini koje veoma nervira ovaj progon. Naravno, zaista ima nekih ljudi koji još ne znaju istinu, i u ovoj situaciji ta bića čekaju na naše učenike Dafe da dalje donesu Dobre vesti i istinu o situaciji. Ali uvek će biti nekih ljudi koji naprosto ne zadovoljavaju standard. Kad bi svi zadovoljavali standard, onda ne bi bilo potrebe za Fa-ispravljanjem. Kad bi sva bića u kosmosu zadovoljavala standard, onda zaista ne bi bilo nikakvog potvrđivanja Fa. Upravo zato što oni ne zadovoljavaju standard, oni izlažu stanja i ponašanje bića iz prošlog kosmosa tokom poslednje faze formiranja-stagnacije-degeneracije-destrukcije.

Pošto Fa-ispravljanje još nije gotovo, iako ljudi postaju svesni progona učenika Dafe, moral ljudi sveta i dalje brzo opada, i to je vrlo jezivo. Što se više odlaže konačan čas, kad je u pitanju spašavanje bića budućnosti… To za mene ne predstavlja problem, i čak i kad biste pali u Pakao, ja bih to i dalje mogao izvesti, ali da li bi to i dalje vredelo učiniti, i da li bi se i dalje moglo učiniti, to bi bilo pitanje. Dok učenici Dafe objašnjavaju istinu, kad daju ljudima sveta da vide istinu, to ima dvojni efekat zaustavljanja moralnog padanja ljudi, do izvesne mere.

Naravno, učenici Dafe i ja ne priznajemo ništa što ima veze sa starim silama. Dafa je skovala učenike Dafe, i učenici Dafe će definitivno štititi Fa dok se kultivišu. Ali, sposobnost učenika Dafe da potvrde Fa ne postoji u cilju da se izdrži ovaj progon, a još manje radi objašnjavanja istine među ljudima sveta. Ja sam od učenika Dafe zatražio da objašnjavaju istinu samo zato što se desio progon, koji je prouzrokovao ovu situaciju. Da budemo jasniji, učenici Dafe ne postoje da bi objašnjavali istinu; mi to činimo zato što su stare sile prouzrokovale ovaj progon i nije nam ostalo izbora. Mi koristimo ovaj progon dok mu se suprotstavljamo, i mi uspostavljamo još veću moćnu vrlinu za učenike Dafe dok objašnjavamo istinu. Ono što su učenici Dafe uložili apsolutno neće biti uzalud.

Kao što znate, postoji zakon koji je istovremeno deo starih Zakona kosmosa i novih Zakona kosmosa: bez obzira kakvu teškoću jedno biće podnosi, ili kakav blagoslov dobija u bilo kojoj dimenziji kosmosa, ili bilo kojoj sredini, to će mu se vratiti—bilo nagradom za dobro ili kaznom za zlo, i nema šta - to je definitivno. Onda kako su učenici Dafe puno toga učinili za bića, nijedna od njihovih ogromnih žrtava, dok su nepravedno bili progonjeni nije podneta uzalud, to je izvesno. Pa ono što čeka učenike Dafe u budućnosti će svakako biti nešto naj, naj divnije. (Aplauz) Bez obzira koliko bića čini zlo, patnja i progon koji su nametnuti učenicima Dafe—bez obzira koji je motiv, ili koja su sredstva—će doneti tim bićima najoštrije i najstrašnije posledice, i to je zbog progona koji su izveli. Ova vrsta plaćanja je kazna koja će ih stići za vršenje najvećeg greha—ometanje Fa-ispravljanja—i ono što ih čeka je nešto najužasnije. S učenicima Dafe, s druge strane, iako su oni podneli sve vrste ometanja i progona, ono što su učenici Dafe stekli iz toga je najizuzetnija, najveličanstvenija, i najviša moćna vrlina koja će trajati za vjek i vjekov. (Aplauz)

Putešestvije Fa-ispravljanja neće još dugo trajati, neće uvek biti ovako. Pa ovi učenici Dafe koji su tokom ovog perioda vremena uspeli da se probiju, uspeli da budu vrlo dobri, i uspeli da idu svojim putem dobro uprkos svim vrstama smetnji, svi su uspostavili svoju moćnu vrlinu. Svaki od istinskih učenika Dafe je učio šta je trebalo, i uspostavio sve što je najbolje za jedno biće u budućnosti. S toliko postignutog, ja sada mogu da budem uveren, i više ne brinem da li možete da se probijete. (Aplauz) Ono što se obelodanilo je da ste vi uspeli. U budućnosti, kad pogledate unazad, [videćete da je] ovaj put bio briljantan i obećavajući, veličanstven, i nešto što nikad nije postojalo—još od postanka vremena. Možete pričati o tome kako je ranije taj i taj broj bogova kosmosa sišao na svet da spasi ljude i kako je uspostavio tu i tu moćnu vrlinu, ali ja ću vam reći, moji pravi učenici Dafe: vaša buduća moćna vrlina će prevazići onu koju ima svaki bog koji je prethodno došao na ovaj svet, u bilo kom trenutku istorije, (aplauz) jer vi ste danas deo Fa-ispravljanja. To treba da cenite—treba da cenite put kojim hodate. Samo ako cenite korake koje ste prešli, možete biti dobri na putu koji sledi. Nije ostalo puno puta. Budite još bolji na svom putu i radite stvari još ispravnije.

Tokom ovog progona svaki učenik Dafe je postao biste glave i racionalan. Svojevremeno kad sam tek bio počeo da prenosim Fa, pogledavši ljude u publici, ja bih nešto pomislio. U to doba, u glavama tih ljudi je bilo malo ispravnih misli, i čak je bila retkost da imaju svoje prave, sopstvene misli. Na ljudska bića utiču svakojake ideje u društvu, i sa svojim postnatalnim konceptima, oni oformljuju fiksne ideje o različitim stvarima u ljudskom svetu. Osim toga, neki spoljni faktori kontrolišu i ometaju ljude. S takvim bićima sam se ja suočio svojevremeno. U to doba, kad bi mnogi učenici rekli “Dafa je sjajna,” oni nisu bili iskreni, i neki ljudi su imali neke sumnje u vezi s ogromnim promenama kroz koje su prolazila njihova tela. Gledajući ta bića, ja bih pomislio u sebi, “Mogu li to oni? Hoće li moći da izađu iz tog stanja u kom su?” A onda je na njihovim putevima kultivacije bilo faktora koji bi doneli smetnje njihovoj kultivaciji i mom Fa-ispravljanju. Koliko je to bilo teško! U to doba sam stalno mislio o ovome. Ali sada me te stvari više ne zabrinjavaju. Oni učenici Dafe koji su se probili kroz progon, ja ću vam reći, oni su sve više i više postajali hladne glave i sve svesniji i svesniji onog što rade, njihove ispravne misli postaju još snažnije, i njihova svesnost je sve jasnija. Ja ne samo da sam prestao da se brinem o ovim stvarima, ja sam čak srećan da vidim stanje u kojem ste. (Oduševljen aplauz) Ta bića su zbilja postala svesna, i njihovi životi sada su u rukama njihovih sopstvenih ispravnih misli. Povrh toga, oni su bića koja kultivišu sebe u Fa-ispravljanju i koja su načisto sa putevima kojim žele da idu i načisto sa ciljem i smislom svog postojanja. Kako je to izuzetno. Pa gledajući sadašnju situaciju, ja sada ni o čemu ne brinem, i znam da što dalje budemo išli, vi ćete biti bolji. U potvrđivanju Fa, vi ste ti koji su smislili mnoge ideje, i sami ste razrešili mnoge probleme. A u potvrđivanju Fa, vi razmišljate kako da budete dobri u potvrđivanju Fa, tom najveličanstvenijem zadatku, i učenici Dafe širom sveta razmišljaju o svojim zajedničkim zadacima. Svi vi skupa sarađujete, diskutujete, i debatujete i analizirate stvari jedni s drugima da biste iznašli najbolji pristup. Šta god da je slučaj, ovo je jedinstveni način kultivacije učenika Dafe, i to je nešto što istorija nije imala nikad ranije. (Aplauz)

Danas je Uskrs, dan vaskrsenja jednog boga! (Oduševljen aplauz) To je sve što ću danas reći. Na ovaj poseban, veličanstven dan, neka božanske strane učenika Dafe takođe vaskrsnu! (Dug oduševljen aplauz)

Li Hondži
11.04.2004