Falun Dafa Minghui.org

Zbog čega spasiti živa bića

Zašto Tvorac želi da spasi sva živa bića? Jer voli sva bića! Jer On je taj koji je dao život svim živim bićima.

Kad je kosmički domen, u procesu formiranja, stabilnosti, degeneracije i destrukcije, dospeo do krajnjeg vremena, Tvorac je iskoristio 200 miliona godina da stvori Tri domena i priredio je različite oblike i prilike za živa bića kako bi ista mogla biti spasena, dok je On postavljao temelje za ljudsku kulturu, razmišljanje i ponašanje. Takođe je upotrebio svoje božansko telo da ukloni sve grehe i karmu svih bića! Da bi spasio živa bića, On je dao sve svoje!

Da pomogne da ljudi, uoči spašavanja živih bića u krajnjim vremenima, ispune božanske zahteve, Tvorac se tokom 200 miliona godina nebrojeno puta reinkarnirao u više tela istovremeno, s ciljem da postavi temelje za ljudsku kulturu na Zemlji i očuva ljudski moral. Tokom dugog, razvučenog proteka istorije, bića su se inkarnirala iznova i iznova, čekajući desetinama miliona godina; vremenom, život i prava tela ljudi na Zemlji (uključujući razne etničke grupe) mahom su oformili različite oblike srodstva sa Tvorcem, i zbog toga Tvorac još više voli svoj narod. Dok je pristizalo krajnje vreme, da bi se bolje ponudilo spasenje, ona bića koja nisu imala takvo srodstvo sa Tvorcem nisu mogla postati ljudi u ovom vremenskom periodu, i u ovom času prava tela svih ljudi sveta su Njegov narod. Čak i oni bogovi u koje ljudi veruju, bića koja su se inkarnirala u ljude da bi prenosila Fa i Tao, svi oni su Njegov narod. Bogovi su koristili ljudska tela da uspostave božansku kulturu potrebnu da Tvorac konačno spasi ljude sveta. Različite ispravne religije koje su ostale, takođe su postojale s ciljem da održe ljudski moral, dok ljudi čekaju Tvorčevo konačno spasenje. Tvorac ima prava da voli svoj narod, i On još više voli one koji smatra dostojnim te ljubavi. To je ono što mu pripada, i niko nema prava da se u to meša! To predstavlja Njegovu vrhovnu milost prema bićima!

Tvorac je Gospodar svih bogova u kosmičkom domenu, on je stvoritelj Gospodara svih gospodara, i Kralja svih kraljeva. On upravlja svim bićima, uključujući ljude, bogove i stvari u Tri domena, koje je On stvorio. Njegova ljubav je krajnja sveta milost za živa bića! Za ljude sveta najveća je čast da ih On voli!

Učitelj Li Hongdži

April 17, 2023