Najnoviji članci Učitelja Lija

Vežbanje Dafe je ozbiljna stvar

“Vežbaj sa željom koju si nekad imao i uspeh je zagarantovan.“ Ovo su istinite reči iz duhovne zajednice. Predstavljanjem učenja Dafe, Velikog Puta, široj javnosti su otkrivene mnoge više tajne od velikog značaja. Njihovo otkrovenje je bilo upečatljivo kao ništa pre toga, ne samo za širu javnost, već i za zajednicu kultivatora, pa čak i za one u božanskim domenima. Jedan za drugim su, oni predodređeni i oni koji to nisu, dolazili da dobiju učenja Dafe i preuzmu duhovnu praksu. Dok su neki startovali sa čvrstim osećajem posvećenosti, ima nekih kojima je bilo teško da se u svojoj praksi oslobode mnogih vezanosti koje su vremenom razvili. Neki od njih su tokom vremena postali opušteni. Dodajte ovome vreme provedeno na poslu i to što nisu dobro regulisali porodične stvari, i ovi pojedinci će imati još manje vremena za učenje Fa i vežbe. I mada možda povremeno učestvuju u grupnim aktivnostima praktikanata, oni ne uspevaju da budu marljivi. Vremenom su postali nimalo nalik praktikantima duhovne discipline, i čak su počeli da rade stvari koje nijedan praktikant ne bi trebalo. Ako ovako dalje nastave, opasnost je na vidiku!

U času kad je neka osoba pristupila redovima učenika Dafe iz doba Fa-ispravljanja, njena svesna strana se zavetovala Božanskom i potpisala zakletvu sa Božanskim, i ona se zaklela samom svojom dušom da će ispuniti istorijsku misiju koju učenik Dafe treba da nosi, pa je ona od tada van jurisdikcije Tri Domena. I zato sam ja, vaš Učitelj, uklonio imena svih učenika Dafe iz knjiga Tri domena - iz Ljudskog domena, Donjeg sveta, uključujući čak i Pakao. Od tada su životi učenika Dafe isključivo u rukama Dafe i oslobođeni su reinkarnacije; čak ni oni sa gresima više nisu osuđeni na pakao. Duhovno savršenstvo čeka one koji su dobri u svojoj praksi. Oni će se vratiti na svoje pozicije u Novom Univerzumu, gde će upravljati svojim Nebeskim carstvom. Oni koji ne uspeju u svojoj samo-kultivaciji, prekrše svoje zavete, ili zgreše naspram Velikog Puta, moraće da se suoče s posledicama u skladu sa obećanjem koje su dali svojom dušom! Ali ja sam milostivo nastavio da im dajem nove šanse. Oni čak ne shvataju da bi trebalo da budu zahvalni na tome, i tvrdoglavo se drže svojih vezanosti.

Iako je duhovna disciplina kojom se učenici Dafe bave prilično labave forme, standard za njih, kao pojedince posvećene duhovnom razvoju, je strog i svečan, a njihove istorijske misije su ozbiljne, velike težine. Učenici Dafe koji dostignu duhovno savršenstvo postaće posebna bića, a u očima božanskih bića širom univerzuma oni su izuzetna, sveta bića skovana tokom perioda Fa-ispravljanja. Zašto su stare sile bile tako oštre prema učenicima Dafe? S jedne strane, one su ljubomorne na vas. S druge strane, one gledaju s visine na određene učenike Dafe koji imaju previše i prevelike vezanosti, koji nisu utemeljeni na Fa u različitim situacijama, i koji gledaju na stvari na ljudski način. Zato su teškoće velike za one koji ne postupaju dobro, i ako se ovako nastavi, biće veoma opasno!

Fa-ispravljanje se sada bliži svom kraju i stare sile žele da iskorene jedan broj ljudi koji nisu uspeli da istinski rade na sebi u svojoj praksi, ili koji dugo ne uspevaju da ispoštuju svoje zavete i ispune svoje istorijske misije. I tako one izvedu da demonski entiteti zaposednu tela onih najgorih pojedinaca koji su pomešani sa praktikantima, i iskoriste njihovo ljudsko razmišljanje, vezanosti, ogorčenost, i ostale zle misli da uzbune praktikante koji nisu na Fa i koji dugo vremena ne rade istinski na sebi. Iako se čini da je to pokušaj da se omete zajednica učenika Dafe, stare sile zapravo koriste te ljude da pročiste celokupno telo učenika i da razotkriju među učenicima Dafe one koji samo petljaju, koji ne mogu da se oslobode svojih vezanosti dok vežbaju, koji dugo vremena nisu utemeljeni u Fa, i koji su se promenili do tačke gde više ne mogu da vežbaju. U ovom kritičnom trenutku, svako ko se slaže sa ovim pojedincima je neko ko je izabran s namerom da bude uništen. Ovo je pravi razlog zašto su stare sile iskoristile, iza kulisa, one pojedince koji ovih dana prave nevolje.

One koji izazivaju nevolje kontrolišu demonski entiteti, ali oni nisu svesni toga i naravno da to neće priznati. Problem je u tome što zaista postoje neki ljudi s vezanostima i pritužbama koji im daju publiku, slažu se s njima, otvoreni su prema njima i slušaju ih, i gledaju ili čitaju njihove stvari, potpuno zanemarujući ozbiljnost i uzvišenost Dafe i duhovne prakse. Ali Dafa je Nebeski put, i nije nešto što bilo ko može poremetiti! Ono što se može poremetiti su ljudski umovi. A oni koji deluju su upravo oni koje stare sile žele da uklone. Ljudi koji dugo odstupaju od Fa treba posebno da obrate pažnju. Oni koji su najskloniji da se slože sa tim [pojedincima koji prave probleme] su ljudi koji nedre vezanosti, ogorčenost, ili su to čak oni koji su isključeni iz Dafa projekata namenjenih spašavanju ljudi zbog grešaka koje su napravili, ili koji su nezadovoljni. A kad ovi ljudi razgovaraju međusobno i iznose svoje pritužbe, to je ogroman prikaz njihovog ljudskog razmišljanja. Možemo videti da ona vrsta ljudi na koju mislim nikad ne donosi sud na osnovu naših učenja, Fa, i nikad se ne upita: je li u redu da budem ovoliko ogorčen? Dolikuje li to osobi posvećenoj samo-kultivaciji? Je li to u skladu sa našim učenjem? Kad osoba nije dobra u svojoj duhovnoj praksi, to je lična stvar. Ali ako njeni postupci nanose ozbiljnu štetu našoj praksi i utiču na naše napore da spasimo ljude, to je nešto ozbiljno. Kako bi se ljudskim bićima moglo dozvoliti da poremete ovo neverovatno značajno Fa-ispravljanje, kad je to nešto što su tokom miliona i miliona godina priređivali Tvorac i mnoštvo bogova, u cilju spasenja svih života? Takve smetnje su neuporedivi greh koji nijedno biće, ni u jednom domenu, ne bi smelo da se usudi da počini!

Ima i onih koji tvrde da su odavno prestali da vežbaju i smatraju da više nisu sa nama, pa je u redu da govore ili rade stvari koje škode Dafi. Ovo ću im reći: vi ste svojevremeno mogli da se priključite praksi jer ste se zakleli svojim životom. Nije važno koliko imate godina ili koliko je to davno bilo; zaveti su svečana stvar. To znači da oni koji kažu da više ne vežbaju – a nije bitno jeste li napustili Dafu davno ili nedavno – vi morate ispuniti svoj zavet čak i ako više ne vežbate. Kad ste originalno hteli da postanete učenik Velikog Puta univerzuma tokom Fa-ispravljanja, to je bila neverovatno ozbiljna stvar. To je izbor od ogromnog značaja za svako biće, a zavet je potpisan samim vašim životom! Mislite da se naprosto možete kultivisati ako želite, tj. prestati ako ne želite? Kako se ljudskom biću može dopustiti da se našali sa odgovornošću kosmičkih razmera, bogova i Tvorca? Vi morate ispuniti svoj zavet jednom kad ga potpišete!

Iz saosećanja ponovo predajem o ovom– i to poslednji put – toj grupi ljudi. Učinite sebi uslugu i izaberite put napred, koji je u vašem najboljem interesu! Stare sile koriste jednu ogromnu zemlju pod kontrolom KPK u sveobuhvatnoj represiji - zar vam još nije jasno koliko je duhovna praksa ozbiljna? Nikad u prošlosti ljudska bića nisu postala božanstva. Pa kako ovo ne bi bila ozbiljna stvar? Zar bolne lekcije onih praktikanata koji nisu bili dobri u svojoj praksi nisu dovoljne da vas probude?

Li Hondži
01.09.2023