Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje održano na Fa-konferenciji u San Francisku 2014

(Učitelj ulazi u salu. Svi učenici ustaju i oduševljeno tapšu.)

Dobro jutro! Sedite, molim vas. Mnogo ljudi iz raznih krajeva je došlo na ovu Fa-konferenciju, uključujući i neke iz kontinentalne Kine. Mnogi su još ranije došli odande, pre nekoliko godina, i u poslednje dve godine još učenika Dafe postepeno stiže iz Kine. Učitelj se nada da možete, što pre to bolje, preokrenuti svoj način razmišljanja i početi razmišljati na isti način kao ljudi u ostatku sveta.

U poslednjih nekoliko decenija, postepena, neprimetna indoktrinacija i uticaj partijske kulture zle KPK učinila je stavove kineskog naroda izopačenima, uključujući tu i neke učenike Dafe, navodeći ih da misle o stvarima na ekstreman način—do tačke kad je njihovo razmišljanje postalo potpuno drugačije od razmišljanja ljudi u inostranstvu, ili razmišljanja u staroj, tradicionalnoj Kini. Kontinentalna Kina broji preko milijardu ljudi, i kroz posebnu indoktrinaciju njihovi umovi su postali izopačeni, a da oni toga nisu svesni. Oni misle da su svi isti, da [u njihovom razmišljanju] nema ničeg neobičnog, i da su ljudi naprosto takvi. Ali to nije tačno! Ponekad, kad vas angažuju u nekom od medija, ili kad vam neki od projekata dozvoli da učestvujete, vaši načini razmišljanja, ti ekstremni načini obavljanja stvari koji vode poreklo iz partijske kulture, vaše laganje, i vaš rad napola srca zbilja čine druge ogorčenim. Kad ste u interakciji s Amerikancima ili ljudima iz slobodnih zemalja širom sveta, njima ste čudni. Učitelj je ovo lično iskusio. Pre nešto vremena i Učitelj je došao ovamo iz Kine, ali tada sam momentalno zapazio ovo pitanje i sagledao razliku među ljudima. Ponekad, kad praktikanti izvan Kine oklevaju da vas prihvate, ili oklevaju da vas uključe u projekte, to nije zbog toga što ste problematični, već zato što je s vama naprosto nemoguće raditi.

Jednom kad se razmišljanje osobe uobliči kroz indoktrinaciju partijske kulture, njeni postupci, što uključuje to kako piše, su puni partijske kulture. Ponekad mislim o tome kako Epoch Times, Minghui.org, i drugi sajtovi imaju potrebe za radnom snagom, a mi imamo ljude iz Kine, u naponu snage i s visokim obrazovanjem. Ali kad bi vas ti mediji zbilja primili kod sebe, oni bi postali mediji kineske partijske kulture. Taj [izopačeni način razmišljanja] nije nešto što donosi nacija ili kultura, već zla Partija koja kod ljudi iskrivi način razmišljanja. Zato morate imati više interakcije s ljudima izvan Kine, bolje ih upoznati, i brzo preokrenuti svoj način razmišljanja. U suprotnom čak i ako si mlad, nećeš puno moći da doprineseš. Šta više, tvoje mentalno stanje takođe se razlikuje. Kad radite stvari, vi večito štitite sebe, i pričate izokola i prikriveno, odajući utisak nestalnosti. Vi sve izbegavate da kažete, ali sve volite da pitate. Kako onda drugi da komuniciraju s vama? I kako ljudi da budu u interakciji s vama i rade s vama? Zbog toga mnogi učenici Dafe izvan Kine misle da su ljudi poput vas špijuni. Takav utisak imaju o vama.

Učenici Dafe bi trebalo da budu otvoreni i slobodoumni, pa čega se imate bojati, sad ste u Americi? Ovde se zla KPK smatra užasnom pretnjom, nečim monstruoznim, i tako ljudi svuda misle. Ovo nije njihov teren. Pa čega onda imate da se bojite? Zla KPK je ta koja se plaši. Ako kažete ljudima da ste član zle KPK, oni vam neće dati zelenu kartu, zar ne? To je opšte poznato. Zla KPK nije dobrodošla, ne prihvata se ni u jednoj zemlji. Hteo sam kratko da pomenem ove stvari pošto vidim da puno učenika Dafe stiže iz Kine.

Ja sve vreme govorim da... jeste, u poslednjih desetak ili više godina, pored toliko iskušenja i teškoća, stvari izgledaju dosta haotično. Zla KPK progoni učenike Dafe, svuda hapsi ljude, stvara atmosferu terora, pritiska i napada ljude, praveći popriličan haos. Ali shvatate li vi da u pozadini tog haosa postoji aranžman? I da se na misli i svaki potez svakog praktikanta, svake osobe na svetu, vrlo pažljivo motri, i da se oni jasno vide. U “haosu” postoji red, i on je priređen.

Učili ste o strukturi univerzuma. Pričao sam vam o konceptu dimenzija koje idu od čestica do planeta. Ali tu zapravo postoji još toga. Postoje vertikalne, horizontalne dimenzije… čak i na prostoru malom poput vrha malog prsta postoje nebrojene milijarde svetova, i oni su [puni] bogova. Tako je puno bića i bogova širom svog kosmosa, i oni su gusto zbijeni bez ikakvog razmaka, svi gledaju u vas i pažljivo motre na misli svakog na Zemlji, jer ovo dešavanje na Zemlji utiče na čitavo kosmičko telo. Svaka pojedina misao učenika Dafe, pravac kretanja sveukupne situacije, i uspeh tj. neuspeh Fa-ispravljanja određuju da li će kosmos moći da ostane. Toliko je ogroman ovaj događaj. Čini se da ne postoji red u stvarima, ali one su zapravo vrlo uređene; stvari se odigravaju na haotičan način, ali za svaku pojedinu osobu stvari su detaljno razrađene.

Ja, naravno, ne priznajem ovaj progon. Hteo sam da razrešim stvari savršeno dobroćudnim pristupom. Ni stare sile, međutim, niti bilo koji život u starom kosmosu to ne može da izvede, niti oni znaju kako bi to izveli; oni znaju da rade stvari samo na taj jedan način. To su svojevremeno učinili Isusu, i isto su učinili u danima Šakjamunija. Isto je važilo i za ostale svete ličnosti—bilo da je to Sokrat, Mojsije, ili neko drugi—u svim slučajevima je bio isti pristup. Oni znaju da rade stvari samo na taj jedan način. Sve te svete ličnosti su došle da postave kulturne temelje za ljude, da bi shvatili božansko. Govorim samo o onom što se dešavalo u poslednjih pet hiljada godina. Koliko perioda od pet hiljada godina je bilo u istoriji ovih stotinu miliona godina? Dvadeset hiljada. U svakom periodu su postojala božanska bića koja su silazila dole i koja su odigrala ulogu u uspostavljanju kulture za čovečanstvo. Ona su nastavila da uspostavljaju civilizacije koje su se razvijale u njihovim periodima, i nastavila da uspostavljaju način na koji čovek treba da misli i ponaša se. Tek sada, kad je stigla do modernih vremena, ljudska rasa je postala ovakva kakva je.

Stvari su bivale priređivane tako dugo vremena i ovo je tako važan događaj, pa su stvari zbilja dobro uređene! Kad bih vam rekao da je priređen svaki korak koji napravite dok hodate, pa čak i koliki će biti vaš korak, vi to možda ne biste verovali. Ali oni su priredili čak i koliko puta ćete zaurlati dok vas progone i koliko udaraca će vam biti naneseno. Naravno, prisustvo ili odsustvo jakih ispravnih misli u kultivatoru može da promeni ove stvari, ali ne puno. Oni vrlo dobro znaju vaše mentalno stanje i čak znaju koliko možete podneti. Pa kako stvari mogu biti neuređene? [Ovaj događaj] određuje da li se nebrojena bića, bića širom kosmosa, mogu spasiti u Fa-ispravljanju. Pa razmislite: mogu li postojati stvari koje nisu dobro uređene? Kad biste mogli da sagledate stvari kakve su, našli biste da, u vašoj kultivaciji, koja god da je vaša sredina, koja god da je vaša društvena klasa, koji god položaj da imate, koje god “slučajne” stvari da ste uradili, ili kakva god da je vaša “sreća”—sve to je deo vašeg puta—sve to doneo je vaš zavet, i ništa nije slučajnost.

Za učenika Dafe, kultivacija je prva i najpreča, i tek kad se dobro kultivišete, može se reći da je put koji ste proputovali bio ispravan. U ovom progonu, vi možda gajite mržnju prema zloj KPK, i neki od vas možda su čak spremni sve da rizikuju radi borbe protiv KPK. Ali ona to ne zaslužuje. Vi ne shvatate da je zla KPK samo batina koju su priredile stare sile. Jednom ste bili veličanstveni bogovi, i stare sile koriste tu batinu da isteraju vaše vezanosti iz vas. One žele da rade stvari na taj način, da batinom izbiju iz vas misli koje ne bi trebalo da imate, i da izbiju iz vas vaše grehe i karmu. Mada Učitelj ne prihvata njihov pristup, na kraju krajeva one su ipak učinile šta su učinile. Kao što sam upravo pomenuo, ta bića kosmosa ne znaju kako da reše stvari i poznaju samo ovakav pristup, pa je to ono što je prouzrokovalo progon.

Ništa nije slučajno. Nemojte da vas zavede to koliko stvari haotično izgledaju, jer one nisu ni najmanje haotične. Stvari se manifestuju na razne načine, ciljaju na razne vezanosti, i kako ih biva sve više, u celini odaju utisak da su stvari haotične. Mada izgledaju haotično, one to uopšte nisu. Zlo pravi jedan rusvaj za drugim i koristi sve vrste rđavih sredstava, pri čemu različiti događaji ciljaju na različite kultivatore. Gledano sveukupno, ti svirepi, opaki policajci naprosto izgledaju zlo, ali stvari nisu ni najmanje haotične—iz pozadine ih kontrolišu ti bogovi, koje ja nazivam starim silama. Na žalost, ovo je put koji su stvari na kraju preuzele. Dok god učenik Dafe ima dovoljno ispravnih misli—ovako ću reći—ako su ispravne misli učenika Dafe dovoljno jake, vi se možete oteti iz te situacije.

Neki ljudi možda će ovako razumeti stvari: u to doba su moje ispravne misli bile vrlo jake, pa zašto su me onda tako oštro progonili? Zaista, [ono što svaka osoba iskusi] nikako neće biti kao industrijski proizvod, gde svaki primerak izlazi isti pod kalupom. Jer u dugom procesu svačijeg postojanja, različiti ljudi su razvili različite vezanosti; u proteku istorije ljudi su ne znajući nakupili razna dugovanja; i nivo šinšinga svake osobe i njene vezanosti se razlikuju; rezultat je da se putevi ljudi razlikuju, a takođe se razlikuje i to koliko treba da istrpe i koliko će im dobro ići. Razlikuje se čak i ponašanje rđavih policajaca prema ljudima za vreme ovog progona.

Nemojte misliti da su se stvari promenile s progonom. Možda mislite da onomad kad smo počinjali, naša srca su bila usmerena isključivo na kultivaciju, ali onda nam je zla Partija zabranila da se kultivišemo i počela da progoni Dafu, pa smo mi počeli da se borimo protiv njih. Nije to slučaj. Ja nikad nisam pomenuo borbu protiv zle KPK. Ona to ne zaslužuje. Samo što ja ne priznajem stvari koje su stare sile priredile. U budućnosti ću svakako preokrenuti ove stvari, ali za sada je opšta situacija ovakva.

Samo pomislite kakav je dug, razvučen proces svaki kultivator prošao tokom svoje istorije na Zemlji. I principi u ljudskom svetu su obrnuti: ono što vama izgleda dobro je loše kad se sagleda s druge strane. Ono što vama lepo miriše, tamo se smatra smradom. Sve je obrnuto. U toj situaciji kultivacija je zaista teška, i još je teže održati ispravne misli. Ali upravo zato što su stvari ovakve, vaše ljudske vezanosti se mogu ukazati. Oni kojima dobro ide će napredovati u pozitivnom pravcu, a oni kojima ne ide dobro, ili oni koji ne gledaju unutar, će ići u suprotnom pravcu. Ne govorim samo o kultivatorima—isto se primenjuje i na obične ljude.

Ovako je bilo sve vreme tokom ljudske istorije. Ako nisi u stanju da gledaš na stvari kako treba, ako nisi u stanju da smatraš sebe kultivatorom i gledaš unutar, zaista nećeš imati načina da se kultivišeš. To još više važi za vreme ovog progona, a vi ste umesto da razvijete ispravne misli, dopustili da se sakupi puno mržnje. Zla KPK je zaista opaka, i svakako će biti eliminisana u bliskoj budućnosti. Ali da li znate šta je rđava osoba, a šta je dobra osoba? Ako je tvoj um ispunjen mržnjom i zlobom, svi razmislite: kakvo će to biti biće? I to će se pokazivati u tvom ponašanju, pa čak i u tvom izgledu, i ljudi će u tebi videti zlo. Ne kažem da su se neki učenici Dafe slabo kultivisali. Onaj deo njih koji je potpuno kultivisan je izdvojen. Jer dok god ovde na ljudskoj strani preostaju ljudske stvari, vi ćete imati loše stvari i loše misli, a što su bliže površini, izgledaće gore. Razlog zašto vam Učitelj predaje Fa je da vam kaže o ovim stvarima i pomogne vam da shvatite.

Ništa se nije promenilo. Učitelj je i dalje isti Učitelj, kakav je bio na početku, i Fa univerzuma se nikad neće promeniti. (Oduševljen aplauz) Samo što tokom ovog progona, za vreme ovog tzv. testa, neki ljudi su se oslobodili svojih vezanosti, dok neki nisu, a neki su čak pojačali svoje vezanosti. To je ono kako su se oni ponašali tokom ovog tzv. testa. Vi ste ti koji se menjate; učenici Dafe se menjaju. I ako se ne menjate u pozitivnom pravcu, onda se zasigurno menjate u negativnom pravcu.

Posmatrajući postojeću situaciju, svari su se u celini znatno promenile. Istorijski, oni koji su želeli i tvrdili da će njihova vladavina biti večita, to nikad nisu postigli, niti su to postigli oni koji su rekli da će njihov narod biti kao od čelika, izdržljiv. Dinastije i vladavine su dolazile i odlazile jedna za drugom, a povući će se i plima Crvenog režima. (Aplauz) Niko ne može promeniti tok istorije, jer su ga priredili bogovi. Svako ko ide protiv istorijskih plima će od sebe napraviti budalu; kroz vekove je bilo puno primera ovog. Niko ne može spasiti zlu KPK. Sad, u međuvremenu, za učenike Dafe, što lakše postane boraviti u vašoj sredini, više treba da pazite na svoju kultivaciju. Jer onim vašim vezanostima koje ne možete da detektujete biće lakše da deluju, pa je verovatnije da ćete dopustiti svojim vezanostima da narastaju. Morate paziti da održite svoj gard. Bez obzira kakva je situacija, morate voditi računa da se kultivišete. Ako možete da produžite sve do kraja sa istom željom kakvu ste na početku imali, nesumnjivo je da ćete uspeti. (Oduševljen aplauz)

Razmislite: niste li vi sami ti koji se menjate? Iskušenja i teškoće kroz koje su učenici Dafe proputovali su, iz ljudske perspektive, herojska priča; a iz božanske perspektive, putovanje je proces kaljenja pravog zlata u peći. Veliki talasi spiraju pesak u kultivaciji. Sve ovo će biti preneto u istoriji, i možda će biti prenošeno za vijek i vijekov. (Aplauz) Jednom kad se ovaj događaj završi, ono kakvi su učenici Dafe bili tokom ovog perioda, [to će biti to], i neće biti naredne šanse, jer zlo više neće postojati. Zla bića se postepeno eliminišu do tačke kad su nemoćna, pa za njih neće biti naredne prilike da vas ponovo testiraju, ili za vas da ponovo prođete kroz taj proces. Onako kakvi ste bili, to će biti to. Na sreću, ovaj događaj još nije okončan. Kao učenici Dafe, bez obzira u kom bili okruženju, treba da postupate dobro, još bolje, i brzo eliminišete svoje nedostatke i stvari koje ne treba da imate.

U redu je biti u bilo kojoj profesiji, imati visok položaj, ili biti u bilo kojoj društvenoj klasi—celokupno ljudsko društvo je sredina za vašu kultivaciju! I to ne mislim figurativno. Shvatate li da aranžmani postoje milionima i milionima godina? Manji putevi kultivacije znaju samo za kultivaciju u manastirima, ili planinama. Oni nemaju pojma da je celo čovečanstvo sredina stvorena za učenike Dafe. Bilo gde se možete kultivisati; samo je pitanje kako postupate.

Politička nestabilnost i promene koje se sada dešavaju, ili koje će možda uslediti, mogle bi zaista privući vašu pažnju. Ali ja mislim da pošto vi, kao učenici Dafe, u poslednjih više od deset godina prolazite kroz najteže testove, trebalo bi da budete sposobni da sagledate stvari kakve su zaista. Stvari koje se zbivaju u ljudskom svetu su prirodne promene koje se dešavaju u ljudskom svetu. A ja znam, naravno, da sve te stvari postoje zahvaljujući sistematičnim aranžmanima bogova. Tako to ide. Nemojte se petljati u političke afere ljudi, i nemojte da vas obični ljudi uzbude. Poslednjih godina su nas podržali mnogi demokratski aktivisti i političke organizacije, a [neki od vas] su za uzvrat učestvovali u njihovim aktivnostima. Ali treba da ostanete svesni da ste vi kultivatori i da se mi ne petljamo u političke stvari. Postoje veće, ogromne stvari koje vas čekaju da ih uradite.

Nedavni događaji u Hong Kongu su imali veliko dejstvo, i mnogi ljudi pažljivo prate. Medij može da predstavi činjenično stanje događaja, daje uvodnike, i razotkrije zlu Partiju koja progoni učenike Dafe. Pošteno i tačno izveštavanje Epoch Times u vestima u vezi kontinentalne Kine, tekućih događaja u Hong Kongu, i drugih međunarodnih događaja donelo je listu dosta ugleda i unapredilo njegov položaj. U redu je da medijska kompanija izveštava i komentariše vesti, ali kao pojedinci mi ne možemo raditi sve što želimo. Vi ste kultivatori, pa treba da pazite na svoju kultivaciju, a ne na političke konflikte. Ovo je apsolutno; to je nešto što se nikad neće promeniti. Ako ne ostanemo na pravom kursu, ako skrenemo s kursa samo malo, s čovečanstvom će biti svršeno, sva nada za čovečanstvo biće izgubljena, a isto će važiti i za kosmos. Bića širom kosmosa, pa čak i ljudska vrsta, pažljivo prate da li će učenici Dafe ostati na pravom kursu.

Da vam pričam o nečem konkretnom. Učenici Dafe pokreću jedan Dafa projekt za drugim, a neki učenici bave se biznisom napolju u običnom svetu i žele da daju doprinos Dafi, a ja vas moram podsetiti da vaše računovodstvo i knjigovodstvo moraju biti čisti i uredni. Jer šta god vi radili, to će raditi ljudska strana učenika Dafe, a kad ljudska bića rade, ljudske vezanosti su na delu. Kad olabavite standarde za sebe i radite kako vam je volja, bogovi ne gledaju na to pitanje kao vi. Ako se finansijske aktivnosti Dafa projekta ne vode solidno, i ako nečiji motivi zbilja nisu ispravni, onda će gresi biti enormni, jer ono što ste uradili nije samo ljaga na tebi, već podriva put učenika Dafe.

Bilo je takvih lekcija, i bogovi gledaju na neke ljude drugačije nego na ostale, ali ti ljudi ne shvataju to, ne paze na to, i dalje bivaju poneseni. Ja vam moram reći: u svakom projektu učenika Dafe koji uključuje novac, morate uspostaviti čvrsto računovodstvo, i ne smete kršiti nikakve zakone koji se na to odnose. Radite to kako rade obične kompanije. Morate! Apsolutno ne smete ići nepoštenim putem! Da nije ovog progona, ja vam apsolutno ne bih dopustio da pokrenete te projekte.

Ako želite da osnujete firmu ili započnete projekat, čak i ako to smatrate samo projektom učenika Dafe, morate uspostaviti čvrst računovodstveni sistem pre nego što startujete! Inače to nemojte raditi! Morate imati rigorozan sistem za upravljanje stvarima! Jednom kad Učitelj nešto iznese, toga se morate držati. Možda je samo pitanje vremena kada će vam stare sile nauditi. Zato vam svima moram reći da morate dobro postupati s ovim stvarima.

Još jedno pitanje odnosi se na to što neki učenici Dafe ne rade prave stvari nakon što su napustili Kinu. Zašto ovo stalno iznosim? Jer je broj praktikanata koji su napustili Kinu premašio broj praktikanata koji su prvobitno živeli u inostranstvu. Kad su otišli odande, neki ljudi su dobili azil kao praktikanti Falun Dafe, ali onda su se usredsredili na to da uživaju u svom ličnom životu, pa sada ne učestvuju ni u kakvim naporima za spašavanje ljudi. Spašavanje ljudi je odgovornost učenika Dafe, i vi je apsolutno ne možete umanjiti! Kad vas stare sile proglase neprihvatljivim, u opasnosti ste! Jer vaš život, vaše biće, je ovde došlo zbog ovoga. Neki učenici Dafe su slabo postupali dok su bili u Kini i ni inače se nisu dobro kultivisali, a kad su otišli u inostranstvo, oni i dalje imaju tako puno ljudskih vezanosti! Kad su zajedno, oni prouzrokuju sukobe i komplikuju stvari. Oni i dalje imaju tako puno ljudskih vezanosti, a neki ni najmanje nisu iskoračili da rade ono što učenici Dafe treba da rade. A ako ne radiš na spašavanju ljudi, onda nisi učenik Dafe. To je odgovornost učenika Dafe.

Uprkos ovom što sam sada rekao, niko vas neće terati da se ovog pridržavate. Kultivacija je lična stvar osobe. Ako odlučiš da prestaneš da se kultivišeš, u redu je. A šta će stare sile uraditi s tobom, to je do njih. Neki ljudi nisu mogli da podnesu ono što su doživeli u progonu i poželeli su stabilniji život, a sad kad su u inostranstvu, oni su pronašli sebi mirno mesto i počeli da uživaju ugodan i lagodan život. U redu je dopustiti ranjenom srcu da se zaceli, ali vi treba da radite stvari koje učenici Dafe treba da rade, jer vreme ne čeka nikog.

Gledajući kako se situacija u celini menja, možemo videti da pre nego što se zla KPK raspadne ili objavi kraj progona Falun Gonga, njena mašinerija će nastaviti da radi; njeni zupčanici svih veličina i dalje se okreću, a slučajevi progona i dalje se dešavaju u različitim krajevima. Neki ljudi koji su učestvovali u progonu su shvatili stvari i prestali su s tim, i sada čak deluju prilično pozitivno. Ovakvo stanje stvari je odraz krupnijih, sveukupnih promena. Nije to zato što je zla KPK poslala naređenje da se prekine progon Falun Gonga. Ona to nije učinila, pa njena mašinerija i dalje radi. Ono što se događa odražava stav ljudi prema učenicima Dafe, i ovo se prilično često dešavalo, u mnogim krajevima. U nekim slučajevima, policajci iz Službe 6-10 koji su surovo progonili učenike Dafe došli su da obiđu praktikante, i rekli su: “Mi se više nećemo mešati,” i izrazili su svoje žaljenje. Ali ja vam mogu reći da ovo nije politika, već lični čin. Možda je to pokrenulo postojanje njihovih ispravnih misli, ili je možda proizašlo iz njihovog lukavog načina razmišljanja—straha da će ih ljudi, kad se ova kampanja [protiv Falun Gonga] okonča, tražiti da im se osvete.

U svakom slučaju, stvari se sveukupno menjaju. Ali bez obzira na promene, ti si kultivator. Nisam li na početku progona rekao da će samo onaj ko ostane nedirnuta srca moći da se izbori sa svim situacijama? Neki ljudi su mislili da to znači da treba mirno sedeti kod kuće i ne izlaziti. Situacija se sveukupno menja. Zastrašujuća situacija s progonom zaista može da udari na ljudske vezanosti, dok povoljna situacija može da podstakne ljudske vezanosti. Ako su nečije srce i um podložni spoljnim promenama, onda je za kultivatora dejstvo ozbiljno!

Mnogi učenici i dalje bi mogli imati pitanja, a doputovali su iz daleka. Učitelj može da govori o stvarima samo na uopšten način. Odvojiću nešto vremena za vas, pa možete proslediti svoja pitanja. (Oduševljen aplauz) Ali predložio bih da, pošto ste učenici Dafe, ne pišemo pitanja poput: “Moja porodica trpi takve i takve teškoće”, ili “Zašto moje telo prolazi kroz eliminaciju karme.” Ako mene pitate, nešto ću vam reći: to doživljavate zbog toga što ste kultivatori, a pošto ste kultivatori, takve stvari, bez obzira da li izgledaju pozitivne ili negativne, sve one su dobre (Oduševljen aplauz). Jer one su tu postavljene da biste vi mogli da se unapredite na vašem putu kultivacije.

U redu, sada možete dodati svoja pitanja. (Oduševljen aplauz) (Učitelj seda)

Učenik: Nedavno su mnogi učenici u našem kraju dostavili navode o svom proganjanju [režimskim] “Grupama za disciplinski nadzor” da bi iskoristili formu običnih ljudi za proaktivno suprotstavljanje progonu. Takođe smo shvatili da u Kini treba naširoko da pokrenemo sudske sporove protiv demonskog tiranina Đijanga. Treba li, mi učenici Dafe, da probamo da pokrenemo ove stvari?

Učitelj: Kao učenik Dafe, ako misliš da će nešto pomoći da se razotkrije progon i spasu ljudi sveta, onda samo napred s tim. A ako to radite samo iz svoje ljudske želje za osvetom, onda ne možete. I treba da pazite na svoju bezbednost kad nekim organizacijama zle KPK podnosite materijale koji se suprotstavljaju progonu, jer te organizacije postoje da bi poslužile zloj Partiji.

Učenik: Mnoge kolege praktikanti sada koriste zakone običnih ljudi da rade protiv progona i spasu sva bića, ali mi stalno imamo osećaj da ne možemo da se borimo protiv progona na fundamentalnom nivou. (Učitelj kaže: “Zašto se ne suprotstavite progonu? Čak ni Učitelj ga ne priznaje.”) Kad bismo mogli obaviti bolji posao igrajući glavnu ulogu, dobro sarađivati s onim advokatima koji imaju istinski osećaj za pravdu, i ostvariti prave rezultate...

Učitelj: Da, kad preduzimate stvari protiv progona, vi zapravo objašnjavate činjenice ljudima i spašavate živa bića. Zašto zla KPK želi da promeni mišljenje ljudi? Zašto režim uništava tradicionalnu kulturu? Zašto indoktrinira ljude svojim zlim idejama? Ovo se nikad pre nije desilo ni s jednim režimom u istoriji, niti je bilo koja religija ikad do ove mere radila stvari—čak ni zle religije i sekte blede u poređenju. Ako pažljivo pogledate, nije li to demon koji uništava čovečanstvo? To ipak nije pravi demon kosmosa. To nije demon kosmosa, niti je normalno biće. To je mutacija. Ta mutacija posebno cilja na to da uništi način razmišljanja koji je čovečanstvo razvijalo od drevnih vremena do danas, i koje omogućuje ljudima da dobiju i shvate Fa. Šta je “ateizam”? To je nešto, samo po sebi, krajnje zlo. Ljudska bića stvorili su bogovi, pa čak i kosmos su stvorili bogovi. [Zla KPK] vam govori da izdate bogove, da bi vas tako bogovi napustili.

Učenik: Koordinatori u Kini bivaju proganjani, jedna po jedna grupa. Mnogi koordinatori su s ispravnim mislima uspeli da izađu iz mračnih jama zla, ali su kasnije preminuli usled karma-bolesti. Ovo je poremetilo kontinuitet koordinacionog rada u mnogim krajevima i sprečilo ljude da zaista oforme ujedinjenu celinu. Mislim da ako oformimo sistem koordinacije putem naših različitih projekata…

Učitelj: Iako mislim da je polazna tačka učenika Dafe dobra kad smisle način kako da rade stvari, ako pod ovim zlim okolnostima pokušate da kontaktirate ljude, to će biti izuzetno nebezbedno, i doneće opasnost praktikantima u tim područjima. Treba da gledate na to iz ove perspektive. Zapravo, pošto svi vi imate Fa, bez obzira na to da li su ti učenici Dafe u kontaktu s drugima, dok god znaju trenutno stanje stvari Dafe, ako mogu da odu na internet i probiju blokadu interneta, oni će moći da prate postojeće stanje stvari, jer bogovi paze na stvari.

Naravno, ako možete da radite stvari na koordinisan način, onda je to još bolje, ali morate uzeti bezbednost u obzir. U najmanju ruku, u ovom trenutku ne možete da preduzimate stvari na širokoj osnovi, i ne smete praviti spiskove praktikanata u različitim oblastima na širokoj osnovi! Svako ko to radi čini nešto loše.

“Neki koordinatori su preminuli usled karma-bolesti ”… Ja nikad nisam rekao da se koordinatori kultivišu posebno dobro. Nikad nisam rekao da se koordinatori kultivišu najbolje među našim učenicima Dafe. Puno je ljudi koji su malo poznati, ili se malo zapažaju, a zapravo su se prilično dobro kultivisali. Tim koordinatorima je inicijalno dodeljen taj zadatak zato što su imali srca da se posvete stvarima koje uključuju grupu. Naravno, mnogi koordinatori su se vrlo dobro kultivisali, i nije ih mali broj, ali [po pitanju kultivacije] ja ih ne svrstavam u drugačije samo zato što su koordinatori. Postoje stvari na kojima koordinatori treba da rade u svojoj kultivaciji, baš kao svi drugi; u suprotnom neće biti božanska bića. Dok god je neko čovek, on treba da se kultiviše. Koordinatori pokazuju ljudske vezanosti baš kao svi drugi, i oni možda imaju jake vezanosti, ili različite vrste karmičkih dugova iz istorije. Put svakog bića je vrlo kompleksan, pa su takve i situacije na koje ono nailazi. U kritičnim momentima, kad si na prekretnici i postavlja se pitanje da li ćeš moći da se probiješ, ako loše postupiš izgubićeš život, ali ako dobro postupiš, probićeš se.

Učenik: 2009., Učitelj je pomenuo da će se Šen Jun vratiti u Kinu. Prošlo je nekoliko godina, i većina praktikanata smatra da je nemoguće da se Šen Jun vrati u Kinu dok se zla Partija ne raspadne. (Publika se smeje)

Učitelj: Šen Jun će definitivno igrati u Kini. (Oduševljen aplauz) [Kada će se to desiti] zavisi od napretka Fa-ispravljanja i sveukupnog tajminga Fa-ispravljanja.

Učenik: Incident u kom je učenik Dafe otet izazvao je pažnju međunarodne zajednice, pa je kanadski konzulat poslao predstavnika na sud da posmatra sudski spor, međutim naši mediji to ne pokrivaju redovno.

Učitelj: Kad smo kod ovog, u poređenju s medijima običnih ljudi, medijske ispostave koje vode učenici Dafe i dalje zaostaju po pitanju osnovne infrastrukture i nivoa profesionalizma. To je sigurno. Ali po pitanju sveukupnog napora da se objasni istina u Fa-ispravljanju, oni su imali veliko dejstvo. Ja sam se ipak uvek nadao da ću videti vaše medije kako postaju sve standardniji. Ali vi u ovom času nemate tako puno stručnih ljudi. Imate samo ove učenike Dafe. Samo ako se probijete pod ovako teškim okolnostima, stare sile će smatrati da imate moćnu vrlinu. Sve je tako velik izazov. Da ste imali obilje obučenih i talentovanih ljudi, i da je bilo tako lako uraditi stvari, oni bi smatrali da niste zaradili moćnu vrlinu. I to je upravo ono što stare sile žele. Tako one gledaju na stvari i tako rade.

Naravno, nešto bih usput hteo da kažem na temu vaših medija: ponekad ne izveštavate o nekim važnim novostima vezanim za učenike Dafe. Morate biti načisto s onim što radite. U prošlosti nije bilo tako puno učenika Dafe koji su izašli iz Kine, ali su naši mediji vrlo pomno pratili šta se sveukupno dešava s učenicima Dafe. Da li znate šta radite? Morate znati čiji ste medij. Danas ste malo pogubili uvid u ono što treba da radite, i ne izveštavate o važnim novostima u vezi s učenicima Dafe. Ovo sam puno puta do sada pominjao, ali vi to niste smatrali nečim bitnim, i čak zasnivate svoj pristup medijskom radu na svojim sopstvenim osećajima. Kao učenik Dafe, da li si se u svojoj kultivaciji dobro ili loše kultivisao je jedna stvar, ali ako u tim važnim stvarima, tim stvarima učenika Dafe, ne postupaš dobro, u budućnosti će stare sile krenuti na tebe, da se naveliko namire. Na to apsolutno morate obratiti pažnju. Nemojte misliti: “Pošto sam u ovoj poziciji, sada mogu da donosim sve odluke.” Vaše odgovornosti su jednako krupne, i ako loše budete postupali, problem će takođe biti ogroman. Nije prihvatljivo ako vaši motivi makar malo ne valjaju.

Kao što sam ranije pomenuo, u kosmosu postoje nebrojena bića. Ja sam vam rekao da ja obavljam Fa-ispravljanje iz središta kosmičkog tela i napredujem prema obe strane. Razlog zašto Fa-ispravljanje još nije stiglo do čovečanstva je to što ja do sada još nisam dosegao sve do kraja. Ja napredujem u oba pravca; na ovoj strani još nisam stigao do površine, a na onoj strani još nisam stigao do samog vrha. Kosmičko telo je toliko ogromno da je to nepojmljivo čak i bogovima. Toliko je puno života da je to naprosto nemoguće izmeriti i zamisliti. Čak i ja sam ponekad šokiran time. Toliko puno bića vas netremice posmatra. Svaku vašu misao i svaki vaš postupak posmatraju nebrojena bića! Ono što ja kažem je da svaku misao osobe vide nebrojeni bogovi! Niko od njih neće se umešati, ali svi oni posmatraju, i na kraju će proceniti koliko ti, kao biće, zadovoljavaš.

Učenik: Centralne vlasti zle Partije u Kini tvrde da primenjuju “otvorenost informacija”. Učenici Dafe su zahtevali da organizacije u različitim krajevima koje ispiraju mozak javno obelodane informacije o zakonskim osnovima za osnivanje tih organizacija, imena i pozicije ljudi koji su učestvovali u progonu, kao i i izvore fondova koji se koriste u progonu. Je li u redu razotkriti progon na ovaj način?

Učitelj: Ako vam se čini da to trebate raditi, onda samo napred. U svakom slučaju, cilj učenika Dafe je da se objasni istina i spasu ljudi. Na vama je da odlučite o ovim stvarima. Učitelj posmatra sveukupnu situaciju i sprečava da se dese problemi. Po pitanju vaše lične kultivacije, moji fašeni paze na stvari i ja se ne mešam direktno u konkretne stvari. [U suprotnom], kad bi se vaše ljudske vezanosti snažno ispoljile, čak biste mogli ući u konflikt sa mnom. (Svi se smeju) Ali zbilja sami treba da idete tim vašim putem kultivacije; tek tada se važi. Kad bih vam ja rekao kako da idete njim, onda se vaše putovanje kroz kultivaciju ne bi važilo. Zato s nekim ljudima koji uvek žele da pitaju Učitelja — kad rade neku malu stvar, oni žele da pitaju Učitelja o tome — ja se ponekad malo namrštim, a ponekad ne reagujem. Oni bi mogli misliti: “Zašto se Učitelj ovako ponaša prema meni?” Ali kad bih vam ja zaista dao odgovor, ja bih pokvario vaš put kultivacije! Ako nedostaje samo jedan korak, to neće ići! Zato ga ja ne mogu pokvariti. (Učitelj se smeje)

Učenik: San Francisko je poznati turistički grad s puno turista iz Kine, a Kineska četvrt je važno mesto u gradu, za objašnjavanje istine. Stotine praktikanata žive u San Francisku, ali mnogi praktikanti ne misle da je važno objašnjavati istinu u Kineskoj četvrti i na turističkim punktovima. Zato već duže vreme veoma mali broj praktikanata objašnjava istinu na turističkim punktovima i u Kineskoj četvrti. Često je samo jedna osoba na jednom punktu.

Učitelj: Jeste li svi čuli ovo? Zbilja se nadam da će tamo moći da bude više učenika i da će biti spašeno više ljudi. Šta to radite? Posebno oni koji nisu dobro postupali, šta to radite otkad ste stigli ovde?

Učenik: Deca nekih učenika Dafe u Kini su porasla i sada su odrasli. Da li naše kultivaciono stanje i dalje utiče na njih?

Učitelj: Svakako da može uticati na njih. Deca nekih učenika Dafe nisu uistinu imala nikakvih predstava kad su bila mlada, radila su vežbe s odraslima i vrlo dobro su se ponašala. Pošto su bila mala deca, Trećim okom su mogla da vide neke prizore, pa je to i vama pomagalo. Ali jednom kad su odrasla, ona su razvila sopstvene predstave i pala pod jak uticaj društva; ako ste prema njima suviše popustljivi, ona će naprosto slediti trendove. Zar nemamo decu nekih učenika Dafe koja su se zbilja loše ponela? U nekim slučajevima, ona su čak gora od dece običnih ljudi.

Učenik: Priličan broj praktikanata je došao u našu oblast iz Kine poslednjih godina. Ali mnogi od njih su nestali pošto su dobili legalan status, i retko učestvuju u poslovima spašavanja ljudi. Iako je i pre današnje konferencije Učitelj predavao Fa o tome, oni i dalje nisu uspeli da shvate [svoj problem]. Neki od njih su zaboravili na svoju odgovornost učenika Dafe iz doba Fa-ispravljanja.

Učitelj: Da, zaista. Ovo se dešavalo u raznim zemljama, i poslednjih godina stalno ima takvih ljudi: oni se pojave kad ja predajem Fa, ali ih čitave godine ne vidite i nemate pojma šta rade. Uvek kad predajem Fa, oni dođu. Ali moj Fa nije nešto što tek tako možete slušati. To su nebeske tajne, pa jednom kad ih čujete, ako ne radite ono što učenici Dafe treba da rade, zar ne prisluškujete nebeske tajne?! Da li bi stare sile dopustile ne-kultivatorima da saznaju nebeske tajne? Nije li to opasno?

Učenik: U poslednje vreme mnogo praktikanata iz Kine koristi lažna imena u kontaktu s kolegama praktikantima.

Učitelj: Sad kad ste u inostranstvu, čega se još imate bojati? I dalje ste nesposobni da delujete na otvoren i dostojanstven način, ali bogovi gledaju na svaku vašu misao i postupak. U relaksiranom okruženju, vi ste i dalje takvi? Ako ste navikli da stalno budete u strahu, ako ste razvili tu tendenciju, onda pohitajte da ispravite to. Ako se i dalje budete držali tog mentalnog stanja, onda je to problem. Nije li to vezanost? I drugima će biti nemoguće da rade s vama. Ako niko ne zna ko ste, zar ljudi neće misliti da ste špijuni?

Učenik: U našem kraju, ljudi nisu voljni da podele svoje misli nakon našeg nedeljnog učenja Fa. Vremenom je oformljena nevidljiva barijera, što nam otežava da stvorimo jedno telo. Broj ljudi koji učestvuje u našem nedeljnom deljenju iskustava u vezi Šen Juna je takođe mali. Sve vreme, u našem kraju prodaja karata za Šen Jun je loša, i mnogi rukovodeći ljudi izgleda da su otupeli, ne znajući kako da promene ovu situaciju.

Učitelj: Rukovodeće osobe zaista igraju glavnu ulogu kad je u pitanju to da li je stanje [kultivacije] u nekoj regiji dobro, ili nije. Kad osoba ima tako puno vezanosti običnih ljudi, i boji se svačega, što se više boji, više će biti problema. Tebi kao odgovornoj osobi, Učitelj je poverio ove praktikante, a ti ne osećaš da si na neki način odgovoran za to da li se oni kultivišu dobro ili loše? Da, jesi odgovoran. Nalazim da je stanje kultivacije u nekim krajevima vrlo labavo. Ako si u firmi običnih ljudi, ili kad radiš neki posao, ako ga ovako radiš, onda se to smatra da radiš s pola srca. Mogu li učenici Dafe raditi posao s pola srca? Kakva je to ozbiljna stvar. Ali, naravno, kao što sam rekao, kultivaciona stanja ljudi se razlikuju, različit je i stepen do kog svaka osoba razume Fa, a i nivo kultivacije ljudi je različit. Tako su razlike prilično krupne, kad se ukažu. Bez obzira na to, vi ste uspeli na ovako napornom putovanju u poslednjih više od deset godina, a ipak to ne umete da cenite.

Ali uprkos ovome što sam rekao, ako to jednostavno ne cenite, onda se ništa ne može učiniti. Kad prosečna ili inferiorna osoba čuje Tao, ona je jednostavno ovakva. Međutim, mnogi učenici Dafe, a takođe i Učitelj, zapravo čekaju na vas u iščekivanju da shvatite ove stvari, da istinski umanjite svoje ljudske vezanosti, i da zaista uspete da shvatite stvari iz perspektive Fa. Ali i pored ovog što sam rekao, i pored toga što mi čekamo, ako se vi zbilja ne kultivišete solidno, ako zbilja ne želite to da uzmete ozbiljno, onda se nešto mora preduzeti.

Zapravo, nije li slučaj da su učenici Dafe koji su bili dobri učenici i koji su se probili kroz ovaj progon, uspeli zato što su učili Fa dobro i solidno? Onima koji se kultivišu s pola srca vrlo je teško da dobro idu ovim putem.

Učenik: Pre godinu dana sam došao ovamo iz Kine. Radim u medijima, ali imam utisak da fizički, odnosno energetski ne mogu da pratim druge. Treba li prethodno neko vreme da se aklimatizujem u zapadnom u društvu, pre rada u medijima?

Učitelj: Niko nije rekao ništa slično. Ako si fizički loše i ako nisi u dobrom stanju čak ni kad si u okruženju Dafe, onda ne mislim da će stvari obavezno biti išta bolje ako si među običnim ljudima. Možda si suviše zauzet. Ima nekih situacija u medijima, koje su učenici Dafe uspostavili, kad ljudi obavljaju previše uloga. Ima situacija kad ljudi nemaju vremena da jedu ili spavaju. Ali naravno, nema puno takvih situacija. Ako to nije slučaj, onda treba da uložite više napora u svoju kultivaciju.

Mnogi od vas, kad prolaze kroz test—bilo da je to ono što vi zovete “karma-bolest”, ili neka druga nevolja — vi ne uspevate da identifikujete gde je vaša vezanost i ne možete da otkrijete šta je pravi uzrok, i zato dajte nešto da vam kažem: učenici Dafe apsolutno ne mogu da podbace u standardu. Kad treba da prođeš test, kad si skoro prošao kroz njega, ali postoji jedna vezanost koju nisi uklonio, onda će te to sprečiti da zadovoljiš standard i prođeš test. Ako se dobro kultivišeš, onda ćeš moći da ga prođeš, zar ne? Ali ti jednostavno ne možeš da ga prođeš i ostaješ tu. Ta stvar možda ipak nije nešto veliko—ta vezanost nije velika, vrlo je mala. Ali pošto ne možeš da je spoznaš, nisi sposoban da prođeš test i ostaješ na istoj tački. Ovo ne znači da si se loše kultivisao. Samo se radi o tome da nisi ozbiljno razmislio o stvari i nisi shvatio da ta stvar nije na liniji s kultivacijom! A ako nešto nije na liniji sa stanjem kultivatora, ili onim što kultivator treba da ima, onda je to problem! (Oduševljen aplauz)

Učenik: Pozdrav, Učitelju! Možete li nam molim vas dati više detalja u vezi s novčanim pitanjem koje ste ranije pomenuli? Kako bi kultivatori koji se bave biznisom trebali da postupaju u ovome?

Učitelj: Ono o čemu sam pričao se ne odnosi na biznismene. To je vaš lični posao. Ako si vlasnik, dok god radiš stvari kao što bi jedan kultivator trebalo da radi, ne varaš druge, i normalno vodiš biznis, neće biti problema. Odavno sam pričao o ovome. To je vaš novac (Učitelj se smeje), pa je vaša stvar da li ćete ga držati kod kuće, ili ga položiti u banku. Ono na šta sam aludirao su projekti učenika Dafe.

U puno projekata učenika Dafe, vi ih pokrećete kao projekte učenika Dafe, ali vam je upravljanje finansijama haotično. A govorim o većini njih. To je postao problem. I u tom slučaju će stare sile pokušati da naprave probleme. Nekima od vas su se ovakvi problemi već dešavali, ali vi se još niste opametili, i dalje to ne shvatate ozbiljno. Posmatraću da vidim kako ćete proći kroz to.

Učenik: Neki ljudi misle da [praktikanti] ne bi trebalo da napuštaju Kinu, već da ostanu tamo da spašavaju ljude. Neki drugi misle da naš cenjeni Učitelj nikad nije bio protiv bežanja u druge zemlje, pa je to u redu. (Svi se smeju) A onda ima nekih kolega praktikanata koji su rekli da mnogi ljudi razmišljaju da pobegnu u druge zemlje, i da je to jaka vezanost.

Učitelj: Što se tiče toga da li biti u Kini ili inostranstvu, istina je da Učitelj nikad nije savetovao praktikante ni jedno ni drugo. A zašto nije? Jer za svaku osobu su napravljeni aranžmani, i put svake osobe je drugačiji. Zato ne mogu direktno da kažem da li je to u redu, ili nije. Ali kao učenik Dafe, zar ne treba da koristiš Fa da bi prosudio?

Kad je ranije Šen Jun pokušavao da upotrebi neke ljude, nailazili smo na ovakav scenario — ali nije uvek bilo ovako — na primer, mi smo nekog hteli, ali on naprosto nije bio u mogućnosti da dođe, i šta god da smo pokušavali, uvek je bilo nešto što ometa i sprečava osobu da dođe. U principu, pošto se radi o spašavanju ljudi i Učitelj lično vodi ovaj napor, to bi trebalo da bude nešto vrlo važno, ali stvari i dalje nisu išle. Kasnije smo nalazili da ta osoba još nije spasila ljude koje je trebalo da spasi. On u svom životu nije uradio stvari koje je trebao da uradi u svom životu, i bilo je stvari na koje je pristao, ali nije ih uradio, pa nije mogao doći. Morao je ispuniti te stvari pre nego što dođe. Videli smo da je ovo pitanje uključeno.

Učenik: Nemam akademsko obrazovanje zbog toga što sam otišao u Peking da ustanem za Fa za vreme progona. Ako sada nađem vreme za učenje, mogu li zadovoljiti standarde za prijem na Fei Tian?

Učitelj: Nemaš akademsko obrazovanje… Istina je da su mnogi učenici Dafe naterani da odustanu od studiranja. Ovaj progon je bio vrlo zao i za mlade ljude. Puno je slučajeva mladih učenika Dafe kojima je uskraćeno pravo na obrazovanje. Tako je zlo radilo stvari. Ako si mlad i želiš da nađeš vremena za učenje, tu nema ništa loše. Ali takođe treba da učestvuješ u Dafa projektima, i radiš neke stvari, i istovremeno da dobro iskoristiš svoje vreme za učenje. Tu nema ničeg lošeg.

Da bi bio primljen na Fei Tian, moraš ispuniti zahteve. Fei Tian je specijalistička škola, umetnička škola, pa prima samo ljude talentovane za umetnost. To nije regularna škola. Ipak, u budućnosti će Fei Tian osnovati školu u društvu. Fei Tian koledž se sprema da osnuje školu u društvu. To će biti škola koja će ponuditi drugačija, različita polja za obrazovanje. Biće uspostavljena u društvu i primaće učenike iz društva, a ne samo one među učenicima Dafe. Na tome se već radi. (Aplauz)

Učenik: Da li lični posao spada u opseg pitanja koje ste pomenuli?

Učitelj: Ne, lični posao ne spada u to. Lični posao ionako morate dobro voditi, bez obzira na sve ga morate dobro voditi. (Učitelj se smeje) Inače će propasti, zar ne? (Svi se smeju)

Učenik: Jedan praktikant se kultiviše preko deset godina, ali i dalje potražuje socijalnu pomoć, na osnovu bolesti. Ne znamo kako da podelimo svoje razmišljanje s tim praktikantom, pošto je on zdrav otkad je počeo da se kultiviše, i radi na građevini na Planini, i zapravo je vrlo sposoban. (Svi se smeju)

Učitelj: Kad postoje ljudske vezanosti, one će igrati ovu ili onu ulogu, u vezi s jednom ili drugom stvari, ali ovo ne mora značiti da se taj praktikant loše kultivirao. Po pitanju ljudskih vezanosti, sasvim je moguće da ta osoba ima vezanost u nekom smislu. Možda misli da [s tom socijalnom pomoći] neće morati da radi, pa će više moći da uradi za Dafu, pa što je onda ne bi primala? Ali bez obzira, mi kultivatori treba da zauzmemo ispravan pristup.

Učenik: Pored prizora ljudi sveta čije su vrednosti u ruinama, ili koji apsolutno nemaju moralne temelje, vrlo je teško imati milosti. Da li je slučaj da kao učenici Dafe ne treba da uzimamo u obzir kakvi su ljudi, i samo se fokusiramo na to da ih spasemo?

Učitelj: Da! To kako se ljudi spolja ponašaju, u različitim okolnostima, zbilja može puno varirati. Sada nalazim da se moral i karakter kineskog naroda u kontinentalnoj Kini vrlo brzo srozao. Prošlo je preko 10 godina otkad sam napustio Kinu, i motrio sam na promene kod Kineza tamo, jer to je u direktnoj vezi sa Fa—ispravljanjem i sa spašavanjem. Našao sam da se ljudi vrlo brzo menjaju! Ali kad ih pažljivo posmatram, nalazim da u njima zapravo i dalje ima dobrog. Samo što je njihov način razmišljanja postao tako izopačen; zla KPK ga izopačuje, i to eskalira. Bez obzira, mogu li biti spaseni ili ne zavisi od toga imaju li dobrih misli. Bez obzira koliko su Kinezi u Kini zagađeni, ispod površine postoji tanak sloj, kao film, koji razdvaja stvari, i jednom kad se on ukloni, osoba ispod je otkrivena, s moralom i karakterom kao što su ljudi imali šezdesetih. U budućnosti ću podići i ukloniti tu stvar. (Oduševljen aplauz)

Učenik: Često se osećam potišteno i nemotivisano. Jedan razlog je što se mi se čini da mi nije baš jasan smisao života nakon Ispunjenja, a drugi je što osećam da nije preostalo puno vremena, i koliko god se trudila nikad neću moći da nadoknadim ono što je izgubljeno dok nisam bila marljiva. Posle intenzivnog učenja Fa postane bolje, ali nisam uspela da dođem do tačke da se kultivišem „sa srcem koje sam nekad imala“. Učitelju, možete li posavetovati ovakvog učenika kao što sam ja, koji ne uspeva da ispuni vaša očekivanja?

Učitelj: Ako osoba nema ispravne misli čak ni o bogovima i Ispunjenju, to mora biti zbog dugotrajne smetnje na njen um od strane nekih zlih stvari, a karma je jedna od njih. Pod normalnim okolnostima, ako želiš da znaš kakva su bića na nebu, pa, tada ćeš zapravo koristiti ljudsko razmišljanje da bi pojmio kakvi su bogovi, i nećeš moći da shvatiš. S takvim pristupom će biti vrlo teško imati ispravne misli. Ali, negde duboko u svom umu, svaki od naših učenika Dafe, a takođe i ljudi sveta, imaju sećanje na to kako su došli na Zemlju da pronađu Dafu; učenici Dafe su došli da pomognu Učitelju u Fa-ispravljanju. Ja ponekad vidim da je, u mnogim situacijama, način na koji učenici Dafe deluju, zbilja zabrinjavajući. Ali kad se zaista dođe do pitanja principa učenika Dafe, tada zaista možeš da vidiš: “Aha, to je učenik Dafe.”

Kad su ljudske vezanosti čoveka jake, ti nećeš moći da vidiš njegovu ispravnu stranu; samo kad su njihove ispravne misli jake, osećaš da su učenici Dafe drugačiji. Zbog toga često ne možete jasno sagledati stanja drugih praktikanata. Ljudske vezanosti ne moraju se obavezno pokazati na isti način. One te mogu učiniti da se osećaš nemoćno, uniženo, ili te učiniti letargičnim i lenjim; ova stvar pokušava da te spreči da budeš energičan. Dopustite da vam kažem da puno tih rđavih, mikroskopskih bića prekriva vas i vaše razmišljanje kao prašina, ali ona zapravo nisu ništa, i kad šaljete ispravne misli, možete odstraniti te trule stvari. Mnogi ljudi samo sprovode formalnost kad šalju ispravne misli. Ako ne očistite te stvari u svom telu, one će uticati na vašu kultivaciju. Ali te stvari se mogu odstraniti jednom misli. Kad vam ispravne misli nisu dovoljno jake, kad vaše ispravne misli ne mogu da nastupe, dejstva neće biti.

Ja sam sve stroži prema starim silama koje progone učenike Dafe. Stare sile su počele da shvataju koliko je to krupan greh, pa se više ne usuđuju da tako divlje proganjaju, i čak se više ne usuđuju da usmeravaju te različite bogove, ili regularna bića, da direktno progone učenike Dafe. One sada kontrolišu bube i druge haotične, trivijalne, niske i trule stvari, koje će sigurno biti uništene, i navode ih da progone učenike Dafe. Kad se uporedi, one su tako slabe. Ali mnogi učenici Dafe naprosto imaju slabe ispravne misli i deluju kao da su nemoćni [da promene stvari]. U vašoj kultivaciji vi ste ponekad nesposobni da prođete test, ili prepoznate svoje vezanosti, a to je zato što niste ozbiljno uzeli neke male probleme. Ali zapravo, bez obzira koliko je problem mali, neprihvatljivo je ako ne možete da zadovoljite standard. Dok vreme prolazi, osoba će postati potištena, i oni će pojačati ovaj osećaj. Eliminacija karme koja se u ovom času manifestuje takođe je nešto što prouzrokuju te niske, trule stvari.

Morate ozbiljno uzeti slanje ispravnih misli. Svi vi morate slati ispravne misli i počistiti ih. (Oduševljen aplauz) Pored toga, aranžmani starih sila su dospeli do ovog trenutka u vremenu; oni su veoma slabi, ali su veoma zli. Morate to uzeti za ozbiljno. Zapravo, ako razmislite o tome, svojevremeno kad je progon bio vrlo opak, svi ste bili puni živosti i bili ste spremni da dobro obavite sve što Učitelj zatraži od vas. Jeste li zaboravili ono što vas je pogonilo nešto godina unazad? U to doba ste bili puni energije, i uspeli ste uprkos ogromnom pritisku. Znate li koliko je velik bio pritisak? Ali sada se postali labavi. Odsustvo marljivosti zaista može sprečiti da imate dovoljno jake ispravne misli. Što se sadašnji trenutak više bližio, te rđave stvari su postajale sve nemoćnije, a vama se sada ipak čini da ne možete puno da učinite da promenite stvari.

Naravno, kad smo kod toga, i vaša ljudska strana je takođe dospela do tačke kad su njene sposobnosti na površini slabe. (Učitelj se smeje) Dok stvari napreduju prema najpovršinskijem delu ljudskih bića, vaša moć čini se slabija nego ranije. Ali ako imate jake ispravne misli, vi i dalje možete prikupiti istu količinu snage, i zbog toga još više treba da poklonite pažnju slanju ispravnih misli. Ranije sam rekao da sve sledi određene zakone; stvari izgledaju kao da nisu uređene, kad su zapravo dobro uređene. Kad biste mogli da održite pogon koji ste ranije imali, zlo bi sada u momentu nestalo, mada stare sile to možda ne bi dopustile da se desi, i ne bi tako priredile stvari.

Učenik: Kako da književnost vratimo nazad tradicionalnoj, ispravnoj formi?

Učitelj: Zapravo sam razmišljao o ovom pitanju koje si postavio. To je nešto što čine i tačke napisane za program Šen Juna. Kad ljudi govore o povratku tradicionalne kulture, to je lako reći, ali šta je tradicionalna kultura? Kako je vraćaš? Koji su standardi? I koje pristupe treba koristiti?

Na početku Republike Kine, to jest, negde oko kraja Čing dinastije i kad je počinjala Republika, književnost je pisana u polu-govornom, polu-klasičnom stilu. Kasnije je pisanje postalo više govorno, ali je i dalje bilo pomalo književno. Kasnije ipak, kad je postalo potpuno govorno, moglo se videti da su tradicionalne stvari nestale. Takođe se promenilo i tumačenje kineskih izraza, i sada su tumačenja kineskih izraza koja se nalaze u savremenom jeziku još savremenija, a njihova značenja više nisu kakva su izvorno bila. I zato ovo nisu jednostavne stvari, ako treba da zadremo u njih. Današnjim ljudima vrlo je teško da potpuno postignu [ovo što si opisao]. Ali ja sam u šali rekao drugima da ja imam načina da to izvedem. (Aplauz)

Rđave ideje kojima je zla KPK indoktrinirala ljude sada se smatraju normalnim u umovima Kineza u kontinentalnoj Kini. Neki mladi ljudi su od rođenja na taj način indoktrinirani, pa je ta izopačena, zla kultura, za njih prirodna, i kad vide ono što je normalno, njima je to smešno, ili nerazumljivo. Kako ih možete promeniti, onda? Oni nikad nisu ozbiljno, sistematski izučavali kinesku istoriju i kulturu, i oni su učili o kineskoj istoriji samo u grubom smislu i pristupom koji je kritičan [prema tradiciji]. Ipak čak i bogovi veličaju slavnih pet hiljada godina istorije kineske civilizacije! Ali nakon dolaska zle, demonske KPK, kultura je uništavana, i zla KPK je razorila kulturnu baštinu. Kampanja “uništavanja Četiri Stara” predstavljala je tragediju kakva nije viđena nikad ranije u istoriji ljudske vrste! Čak i danas još uvek indoktriniraju đake idejom da je drevna Kina bila nazadna, da niko od careva, generala, ministara, učenjaka, ili dama nisu bili dobri ljudi, i da je samo Partija nešto najbolje. Žao mi je cele ove generacije Kineza.

U drevnoj Kini je postojala tako bogata materijalna kultura. U to doba svaki okrug je imao nekoliko hramova, i postojala su nebrojena stara prebivališta istorijskih ličnosti, kamene skulpture na ulicama i sokacima, drevne gradske zidine, i različiti stilovi mesta stanovanja, a gradovi i varoši su odisali jednostavnošću i starinom! Ljudski odnosi i ponašanje tada su se potpuno razlikovali od onih sada. Artefakti, kaligrafski radovi, i drevno slikarstvo prenošeni pet hiljada godina su spaljeni i uništeni. Danas oni puno rada ulažu u iskopavanje i pljačku grobnica i grobova, ali to pokušavaju da veličaju kao “arheološka istraživanja.” Pljačkaju grobove! To je samo dalje uništavanje onog što je ostalo iz starina. A kad svojom pljačkom iskopaju nešto, oni objave: “Pod vođstvom naše Partije, otkrili smo takve i takve stvari.” Zla KPK je uništila toliko puno našeg kineskog nasleđa i istorije! Nisu li te stvari učinjene pod njenim “vođstvom”? Kad nešto iskopaju iz groba, i čak ne mogu da isprate kome pripada, oni i dalje tvrde da je to [otkriveno] pod “vođstvom” Partije.

Ovde ćemo stati. Treba vremena [da se ove stvari razjasne]. Vi možete dati sve od sebe da konsultujete ono što je i dalje na raspolaganju iz tradicionalne kulture.

Učenik: Milioni učenika Dafe su izgubili život, ali Minghui.org je dokumentovao samo nekoliko hiljada smrti. Kako da nađemo dokaze o progonu tih miliona učenika Dafe?

Učitelj: U progonu je ubijeno mnogo učenika Dafe. Kao medijska kompanija, vaše izveštavanje mora imati čvrste dokaze. Da bi vaše izveštavanje bilo uverljivo, morate istražiti ko je ta osoba, i doći do informacija o njoj. Kao medijska kompanija, kao Minghui.org, ovo je jedini pristup koji možete imati. U slučajevima kad ne možete potvrditi identitet osobe, te informacije ne možete formalno koristiti.

Kako da istražite te stvari? U ovom času nema vremena da se u to uloži puno napora. Mada, bogovi nadziru stvari, i bez obzira da li učenik ode pre ili kasnije, on će dostići Ispunjenje. Ali bez obzira, svaka osoba će se smatrati odgovornom za ono što učini tokom progona, a to uključuje i prestupnike. I čovečanstvo će takođe morati da plati cenu za svoje postupke.

Učenik: Obični ljudi ne shvataju ko će namiriti račune zle Partije, jer ne veruju da su uključeni bogovi.

Učitelj: O nebeskim zakonima i božanskim bićima možete pričati samo uopšteno. Samo govoreći u moralnom smislu, ne proganja li zla Partija dobre ljude? Ljudi možda ne znaju kako je ona uništila i prikrila kinesku istoriju, je li tako? Ljudi možda ne znaju kako je ona progonila kinesku elitu u svakom od svojih političkih pokreta, je li tako? Ljudi možda ne znaju istinu o progonu Falun Gonga, je li tako? I ljudi možda ne znaju šta je zla KPK, je li tako? Kad ljudima objasnite koliko je opak taj zli demon, oni će shvatiti.

Što se tiče bogova koji nadziru stvari, ako pričate o stvarima na previsokom nivou dok objašnjavate činjenice, i kažete da bogovi rade stvari ili nadziru stvari, to neće svi moći da shvate. Ja mislim da ako budete govorili o tome na previše visokom nivou, oni to neće moći da prihvate. To bi bilo kao kad biste im rekli: “Nemojte me slušati dok objašnjavam činjenice, samo pričam bez veze.” Naravno, neki Kinezi veruju u bogove, i tada ovo možete pomenuti u opštem smislu, pa će oni moći da shvate stvari racionalno.

Učenik: Ja sam praktikant s engleskog govornog područja, i trenutno prodajem oglase za kineski Epoch Times. Želim da pitam: Da li je važnije podržati Epoch Times u mom području, ili podržati engleski Epoch Times u Njujorku?

Učitelj: Pa, Učitelj ti ne može dati odgovor na ovo pitanje. Svako mora ići svojim putem. Učini onako kako misliš da je bolje. Što se medija tiče, oni sami treba da rešavaju specifična pitanja; ali ako to loše rade, ja ću ih smatrati odgovornim. Mada su konkretne stvari do njih samih.

Učenik: Želim da pitam u vezi toga što se u petom predavanju Džuan Faluna kaže da: “Mi, s druge strane, ciljamo direktno na um osobe i upražnjavamo kultivaciju u skladu s najvišom karakteristikom univerzuma i oblikom univerzuma.” Ne razumem na šta se odnosi “oblik” univerzuma. Hvala, Učitelju.

Učitelj: “Oblik”? Nije li to o obliku kretanja univerzuma, galaksija i čestica? Vi se saobražavate s karakteristikom Džen-Šan-Ren, što je istovremeno standard univerzuma. Jesi li ti nov učenik? Ili si neko ko je posrnuo za vreme progona, i onda se vratio? Ako si neko ko se vratio, onda možeš postaviti ovakvo jedno pitanje. Svi vi, koji tokom godina niste mogli da pratite napredovanje stvari i potpuno ste pali i zatim se vratili, ste kao novi praktikanti, ali pitanja koja oni postavljaju su čudna i nisu pitanja novih praktikanata.

Uči Fa. Sve je sadržano u njemu. Svi ovi ljudi ovde su došli da bi shvatili stvari kroz učenje Fa. (Oduševljen aplauz)

Učenik: Nismo prošli tako dobro kako smo se nadali kad smo promovisali nastupe Šen Jun orkestra u Njujorku prošle godine. Kako da budemo bolji?

Učitelj: [U početku] je ovako bilo i sa Šen Junom. Vremenom, međutim, ljudi sveta su ga upoznali, i sada je Šen Jun čak postao opštepoznata stvar; barem u SAD smo to postigli. Kad ljudi čuju za njega, oni shvate: “Dolazi Šen Jun”, i onda nam je lako, jer [Šen Jun] je sad dosta poznat. Tu, barem, više nema teškoća za nas. Umesto toga, ljudi pokušavaju da shvate stvari poput: “Kako da nađem novac za ulaznice”, “Kako da stignem tamo”, ili “Da vidimo kako da ovo uklopim u raspored.”

Simfonijski orkestar Šen Juna samo izvodi muziku. Muzička industrija trenutno ne stoji mnogo dobro. Simfonijski orkestar Šen Juna nije tako poznat kao Šen Jun, pa mnogi ljudi čekaju da vide, i ne znaju kako zvuči vaša muzika. Kod Šen Jun Performing Arts, ljudi barem znaju da je predstava nešto čarobno. Ali ne znaju kakav je simfonijski orkestar Šen Juna. Znači da je ovo izazov koji se javlja u ranim fazama. Ali to je simfonijska muzika Šen Juna, na kraju krajeva. Kad su nastupali u Njujorku, Njujorška Filharmonija je istog dana imala nastup u Linkoln centru, dok je simfonijski orkestar Šen Juna bio u Karnegi holu. Čuo sam da su neki u publici išli na oba koncerta i da su rekli da tamo nije bilo tako puno sveta u publici kao kod nas. A neki koji su čuli oba koncerta rekli su da je muzika koju je izvodio simfonijski orkestar Šen Juna bila vrlo lepa i nosila je snažnu energiju (Aplauz), i da je program bio vrlo bogat i originalan. To su bili komentari ljubitelja muzike.

Učenik: Ja sam učenik koji objašnjava istinu na jednom mestu na Novom Zelandu. Nedavno smo na našem mestu imali veliku smetnju. Turistički vodič nas je fotografisao i snimao video, što nas je sprečilo da objasnimo istinu i ubedimo ljude pored nekih turističkih autobusa da istupe iz KPK.

Učitelj: Onda trebate temeljno objasniti istinu tom turističkom vodiču. Pre nekoliko godina, ista situacija se pojavila u nekoliko područja, i svi su je na taj način prevazišli. Tada neki vodiči nisu dopuštali [turistima] da pogledaju materijale za objašnjavanje istine, ali sada neki turistički vodiči dovode ljude da vide materijale. Iako možda ne postupaju svi na taj način, kao učenici Dafe, vi treba da objašnjavate istinu i spašavate ljude. I taj vodič je osoba, pa i njemu treba objasniti istinu. Možda su uključeni i drugi problemi. U svakom slučaju, možete odmeriti situaciju [i odlučiti šta da radite], jer objašnjavanje istine zaista nije lako. Pošto je to kultivacija i uključuje uspostavljanje vaše moćne vrline, kad stare sile vide da vi svaki dan ubedite tako puno ljudi da istupe iz KPK i njene dve filijale, oni misle da vam je previše lako, pa vam prave probleme. (Učitelj se smeje) A zapravo, to je ono kako se treba probiti na svom putovanju.

Učenik: U celini, kultivacija praktikanata u Italiji nije pratila napredak Fa-ispravljanja. Kako da preokrenemo situaciju?

Učitelj: Krajevi s puno novih praktikanata moraju dobro iskoristiti vreme da se uči Fa, i da novi ljudi više uče Fa. I ohrabrite ih da, pored samokultivacije, aktivno učestvuju u aktivnostima. Treba više da učinite na tome da ih povedete i pomognete im da uhvate korak, i postepeno će oni razumeti stvari. Što im više dopustite da budu labavi i, ako ne shvataju koliko je važno biti marljiv, oni će sebi dopuštati da budu sve labaviji i labaviji, i moguće je da neće biti u stanju da istinski započnu kultivaciju. Morate se više potruditi da ih povedete.

Učenik: Da li još imamo dovoljno vremena da spasimo polovinu kineskog naroda? Ako se KPK raspadne pre dolaska Fa-ispravljanja, hoće li ti ljudi koji nisu istupili iz Partije i dalje imati šansu?

Učitelj: Naravno da u tom času više neće biti šanse. Zato ja kažem da je vreme ograničeno. Stare sile ionako ne žele da vi spasite toliko puno ljudi, ali ja sam protiv njih. Inače, oni bi prošle godine završili stvar. Ali šta bismo radili ako skoro niko ne bi ostao? Svet bi bio prazan. Ljudska vrsta treba da stvori slavnu eru za Dafu, ali ako niko ne bi preostao, kako bi to bilo izvodljivo?

Učenik: 13. maja ove godine, učenici Dafe iz Jinana su otišli na centralni gradski trg da vežbaju i šire Fa, ali policija u civilu je mnoge uhapsila. Veoma se brinemo za njih. U ovom času, za nas je od najvećeg značaja da dobro radimo tri stvari i požurimo sa spašavanjem ljudi. Ako odemo na trg da vežbamo i širimo Fa, ali sve nas pohapse, kako da spašavamo živa bića?

Učitelj: Oni su se poneli pomalo brzopleto. Organizovati tako puno praktikanata da u javnosti objasni istinu stavlja praktikante u rizičnu situaciju. I dalje treba da imate bezbednost u vidu. U nekim krajevima stvari su zbilja postale lakše, i čuo sam da se rade vežbe na otvorenom, a policija se ponaša kao da ih ne vidi; neki policajci čak nadziru vežbalište i paze umesto njih. Situacija u svakom području se razlikuje. Nije da zla KPK sada ima novi stav; mašinerija koja progoni Falun Gong i dalje je u pogonu. [Neki] krajevi imaju opušten stav jer su tamošnji praktikanti dobro obavili posao objašnjavanja istine, i zato što se ljudi menjaju. Znači da je potrebno imati odgovarajuće preduslove pre nego što izađete u javnost. Bez tih preduslova, nemojte javno raditi stvari, jer će to doneti probleme praktikantima i dovesti do nepotrebnog proganjanja.

Učenik: Negativne misli o drugim kolegama praktikantima su kao “velike sive planine”—tako je rečeno u iskustvu objavljenom na Minghui.org. Ja ne mogu da vidim druge dimenzije, ali kad imam konflikte s drugim praktikantima osećam velik pritisak, i osećam da sam obavijen lošim supstancama. Mislim da su loše misli drugih o meni spoljne supstance i ne mogu mi naškoditi, i dok god ispravljam sebe u skladu s Dafom, mogu da izađem iz te magle. Ali znam da je to bio težak proces za mene.

Učitelj: Svačija situacija je drugačija. Za kultivatora, situacije koje vidi mogu biti simbolički znak, ali to ne mora obavezno biti onako kakve su stvari zaista. Znači da ta stvar može biti kao velika planina; to nije demon sam po sebi, ali je nešto negativno. Ako učenik Dafe želi da se probije kroz to, trebaće nešto napora pre nego što uspe u tome. I nije li to zapravo ono kako ste uspeli svih ovih godina? Više se pomažite i sarađujte međusobno, imajte više razumevanja jedni za druge, i više se fokusirajte na dobre osobine drugih; onda bi stvari trebalo da budu dobre.

Učenik: Ja sam učenik srednje škole i voleo bih da uđem u Šen Jun. Nedavno sam počeo da sviram instrument. Je li prekasno za mene? Imam problema sa balansiranjem mojih školskih zadataka u odnosu na tri stvari. Uvek se čini kao da nema dovoljno vremena.

Učitelj: Naravno, želiš da učiš da sviraš instrument i istovremeno moraš da učiš, pa si vrlo zauzet. Da vam ovako kažem. Kad je svojevremeno pokrenut Šen Jun, mi smo regrutovali grupu dece učenika Dafe, uključujući tu i orkestar, ne primenjujući stroge kriterijume. Njihova veština je bila (Učitelj se smeje) zaista daleko od nivoa veštine koji danas imamo. Danas su kvalifikacije za pristupanje Šen Jun Performing Arts vrlo zahtevne. Možda ste videli da kad regrutujemo ljude iz društva, kultivacija mora biti najpreča — osoba mora biti voljna da se kultiviše. Drugo, ne angažuju se ljudi bez master diplome, ili koji nisu na tom nivou. Publika kaže da su koncerti simfonijskog orkestra Šen Juna izuzetni. Pa, naravno da je to slučaj — to su visoko kvalifikovani muzičari. I učenici su mladi praktikanti Dafe. Svojevremeno, na početku, oni nisu imali profesore, pa nisu mogli unaprediti svoj nivo i to je ograničavalo njihove aspiracije. Ali otkad su se priključili visoko stručni muzičari i postali profesori, učenici su vrlo brzo napredovali. Mnogi učenici su prevazišli odrasle. Sada su stvari potpuno drugačije.

Učenik: Neki učenici kažu da bez obzira da li su ideje glavnog u Dafa asocijaciji dobre ili ne, pa čak i kad će nešto negativno uticati na spašavanje ljudi i naš sveukupan napredak, ne treba da ih osporavamo, već treba da sprovodimo njihove ideje u delo.

Učitelj: [Problemi] nisu baš toliko ozbiljni, zar ne? Ako zaista ima problema, možete videti s rukovodećim u glavnoj Dafa asocijaciji. I rukovodeći ljudi su kultivatori. Samo što oni organizuju ljude da učestvuju u grupnim aktivnostima učenika Dafe. Sasvim je moguće da oni ponekad ne misle o svemu. Kad nešto nedostaje, ja mislim da ako ti, kao učenik Dafe, preuzmeš inicijativu da nadoknadiš nedostatak, onda je to ono što jedan učenik Dafe treba da radi. Kad si zauzet, možeš preskočiti neke aktivnosti, a kad imaš vremena možeš im se priključiti. Bez obzira koja je aktivnost, siguran sam da je organizovana zato što doprinosi spašavanju ljudi i odupire se progonu, inače je koordinator ne bi preduzeo.

Ali često, kad se radi na tim stvarima, među nama ima ljudi koji kažu da to nije dobro, ili da tako neće ići, oni komplikuju stvari, pa čak ponekad i koče stvari. Ako mislite da negde nešto ne valja, onda to možete sami popraviti, zar ne? Samo napred. Ako rukovodeća osoba nije mislila o nečemu, onda možete uraditi malo više i srediti to, pa to će biti to, zar ne? Ovo je kultivacija, i ono na šta bogovi gledaju je srce osobe, a ne da li je neka aktivnost isplanirana temeljito, tj. sveobuhvatno. Bogovi na to ne gledaju. A kad stvari nisu mnogo dobro smišljene, oni su zapravo srećni, jer žele da vide ko od vas će popraviti stvar kad se pronađe nesavršenost. Jer vaša kultivacija je deo svega onog što radite. Ono na šta oni gledaju je vaša kultivacija! Nije da mi samo učimo [Fa], a ne koristimo ga. Da li se proaktivno kultivišete, ili samo pasivno sledite, daje indikaciju da li se kultivišete.

Učenik: Turističkim punktovima u Hong Kongu nedostaje ljudstvo. Neki praktikanti s Tajvana su preuzeli inicijativu da organizuju razne ljude na neredovnoj bazi da idu u razne okruge i gradove [na Tajvanu] da bi podelili svoja razumevanja [o tome koliko je ovo važno] s drugim praktikantima i ohrabrili ih da odu u Hong Kong da objašnjavaju činjenice na turističkim punktovima. Neki praktikanti kažu da njihov postupak narušava Fa.

Učitelj: Objašnjavanje istine nije narušavanje Fa. Objašnjavanje istine ljudima je i dalje važno. Ako je cilj te razmene iskustava da se pomogne ljudima da se poprave, ako je to zarad spašavanja ljudi, i ako njihov pristup nije nerazuman, onda [je u redu jer] je spašavanje ljudi i dalje nešto važno. Ako u njihovom pristupu ili u načinu njihovog razmišljanja postoje problemi, onda će to svakako proizvesti otpor.

Učenik: U našem kraju ima praktikanata koji objavljuju članke koristeći pseudonime i puštaju ih u opticaj među praktikantima putem imejla. Dafa Asocijacija je savetovala da koriste svoja prava imena, ali neki praktikanti insistiraju na tome da to nije problem [koristiti pseudonim].

Učitelj: Ako je to izvan Kine, onda je bolje koristiti sopstveno ime, pa će ljudima koji imaju pitanja ili probleme biti lako da komuniciraju s vama. Ako koristiš lažno ime, niko neće znati ko si, i ako postoji neki problem, neće biti načina da se s tobom komunicira tim povodom.

Možda ste već imali misao: “Mogu da radim šta hoću i ne brinem o posledicama [ako koristim pseudonim], jer tada nećete moći da me nađete.” Nije li tako? Ali zar bogovi ne motre na vaše misli? Kažeš da se kultivišeš, ali šta je kultivacija? Raditi stvari koje drugima liče na kultivaciju? To je lažno! Ono što se zbilja važi je kakve su vam misli. Ko, onda, može da vidi vaše misli? Može li iko da vidi misli drugih praktikanata? Drugi mogu da vide samo postupke koji proističu iz vaših misli, ali ne i koji je vaš najdublji motiv. Ko, onda, može da ih vidi? Bogovi mogu! Učiteljevi fašeni mogu! I nebrojeni životi u kosmosu mogu da ih vide!

Sve što radite je potpuno javno za druge!—izuzetak su samo ljudska bića, koja ne mogu to da vide. Da li shvatate da kad vi nešto radite, to je više javno nego kad ljudi gledaju film? Sav kosmos zna vaše misli, i svi životi u kosmosu motre na njih. U ovako važnom događaju, kako to obilje bogova može biti bezbrižno? A to uključuje stare sile—zar one ne moraju da motre na stvari?! Pošto je u pitanju opstanak svakog života u kosmosu, zar oni ne treba dobro da paze? Tolika bića vas posmatraju!

Učenik: Reklame naših oglašavača nemaju efekta. Koji je razlog? Je li to zato što naše objašnjavanje istine nije bilo dovoljno dobro, zato što nismo dovoljno profesionalni, ili zato što stare sile ometaju?

Učitelj: Efekat reklame je takođe u velikoj vezi sa tom konkretnom firmom, kao i sa stanjem u privredi. Ljudi ne mogu očekivati da imaju više mušterija samo pošto puste neke reklame. To nije nešto što će se obavezno desiti. Reklame su samo reklame.

Učenik: Ima praktikanata koji promovišu piramidalne šeme i direktnu prodaju proizvoda među praktikantima, i ne žele da slušaju tuđe, dobronamerne savete [da prestanu].

Učitelj: Svako ko među praktikantima širi stvari koje nisu u vezi s Fa-ispravljanjem ometa učenike Dafe i narušava formu Fa-ispravljanja! Taj greh je veći nego demonski. Rečima starih sila, to je gore od onog što su demoni uradili. To zbilja prouzrokuje štetu. Ranije sam pokretao ovo pitanje: ko može da naruši oblik kultivacije učenika Dafe? Jesu li spoljni faktori uspeli da ga naruše kroz progon? Oni su samo očvrsli učenike Dafe i učinili ih zrelim, prosejavajući pesak. Ko zaista može da nanese štetu ovoj grupi kultivatora, ili naruši Dafu? Niko ne može, kako je to iskustvo pokazalo. Kao što sam rekao, to je ono kako stvari stoje, i oni koji nailaze na smetnje su ljudi s vezanostima—ali ništa ne može narušiti Fa. Samo ljudi unutar grupe mogu imati štetan efekat. Svako ko to radi nije učenik Dafe, pa ga nemojte smatrati učenikom Dafe bez obzira koliko dugo se kultiviše.

Učenik: Da li naša TV stanica treba da pruži veći izbor zabavnog programa s ciljem da privuče gledaoce? Po pitanju sadržaja koji se proizvodi, obični mediji zbilja stimulišu ljude, i oni su vrlo atraktivni za današnje obične ljude.

Učitelj: Ima svakakvih vrsta medijskih kompanija i umetničkih oblika. Naprosto ih ignorišite. Ljudi slabog karaktera uživaju u inferiornim stvarima. Ali oni koji su glavna snaga društva ne vole inferiorne stvari. Nakon rada na Šen Junu vi ste shvatili da, koliko god moderan ples ili muzika bili popularni, glavna snaga društva gleda balet i ide na koncerte klasične muzike. Ako vi, kao medijska kompanija koja cilja na mejnstrim društvo, želite da postanete prestižna, mejnstrim kompanija, nikad se nećete uzdići do te tačke ako krenete s tim inferiornim stvarima. Ako te stvari emitujete mejnstrim društvu, ljudi će vašu kompaniju smatrati trećerazrednom. Iako ste medijska kompanija na kineskom jeziku, vaš kvalitet mora biti visok.

Vaša kompanija ima sopstvene dobre osobine. Ljudi sada znaju za njih, i ceo svet se zanima za izveštaje Epoch Timesa i NTD, jer u ovom času samo vi imate hrabrosti da objektivno izveštavate o stvarima. Vaše vesti, pa, mnoge stvari su značajne i zanimljive za ljude. Pokušajte da svoj sadržaj učinite bogatijim i raznovrsnijim. Ovo uključuje umetničke oblike koje imate, umetničke događaje koje prenosite, i sadržaj vaših programa—oni treba da imaju kvalitet. Kad ljudi odmah mogu da prepoznaju da je to visoko-kvalitetna, kredibilna medijska kompanija, njen ugled će dalje rasti.

Učenik: U ovom času postoji jedna vrsta audio kartice koju su napravili kineski praktikanti, a koja se širi po Hong Kongu, i sadrži snimke ranih predavanja Učitelja, uključujući ona iz Jinana, Daliana, i druga. Takođe sadrži muziku za vežbe koja nije objavljena na Minghui.org, i druga iskustva i materijale za objašnjavanje istine sa Minghui.org. Prodaje se za 70 juana. Čuo sam da je Dafa asocijacija rekla praktikantima da prestanu da šire ovo i prodaju, ali neki to i dalje rade. Sada je to stiglo do SAD. Želim da pitam može li se to širiti?

Učitelj: Smetnje kultivaciji učenika Dafe javljaju se u svim oblicima i veličinama. Kad su stvari bile najhaotičnije, kad je progon bio najoštriji, pojavile su se razne stvari. [Neke stvari] izgledaju pozitivno, ali zapravo prave smetnju. 70 juana—gde ide taj novac? Ko to radi? Učenici Dafe besplatno daju drugima mnoge stvari. Sa izuzetkom [onog što se prodaje] u knjižarama, u suštini nema naplate, i sve je takođe na internetu. Kakva je njihova namera [s prodajom tih kartica]? Čak i ako služi da olakša svima učenje Fa, morate da dobijete saglasnost Dafa asocijacije i praktikanata koji su zaduženi za izdavaštvo.

Učenik: U Singapuru je potrebno da tražimo odobrenje od policije pre nego što možemo da izložimo plakate za objašnjavanje istine na javnim mestima, ali mi nikad nismo dobili to odobrenje. Neki praktikanti istrajavaju u objašnjavanju činjenica preko 10 godina, i policija ih je zbog toga više puta izvela pred sud pod neosnovanim optužbama. Postoje velika sporenja među praktikantima [povodom toga kako da se postupa u tim stvarima].

Učitelj: Kad Učitelj ovde govori, ja govorim u javnom okruženju, pa [o tim stvarima] ne želim govoriti javno. Istinu treba objašnjavati, ali povodom toga kako to izvoditi, praktikanti u svim područjima treba da rade stvari na osnovu sopstvene situacije. Način kako je Singapur tretirao učenike Dafe poslednjih godina postao je previše sličan [tretmanu] zle KP Kine. Po pitanju progona Falun Gonga, praktično je postao kineska provincija.

Učenik: Šta je sa mladim učenicima koji igraju video igre?

Učitelj: Video igre su zbilja štetne za ljude, i ne samo za decu učenika Dafe. One zaista privlače ljude i takođe imaju negativno dejstvo na obične ljude. One čine da imate loš učinak u svom radu, da loše spavate, loše se odmarate, i čine vas lišenim ljudske naklonosti ili topline osećanja, čine da zapostavite svoju porodicu, čine da učenici zanemare svoje učenje, i mame vas sebi. One doprinose uništenju ljudske vrste. Da bi promovisali video igre, ti poslovni ljudi stalno smišljaju nove vrste i agresivno ih plasiraju na širokoj osnovi. Šta da rade ljudi kad stvore tako ogromnu količinu karme? Oni kvare ljudsku vrstu.

Učenik: Kako da razrešimo lanac dugovanja među firmama koje su osnovali učenici Dafe?

Učitelj: Kako da ga razrešite? Morate otplatiti svoje kredite. Ako štampate novine, ali za to ne plaćate, šta će onda štamparija da radi? Vaš projekat je Dafa projekat, ali i njihov je—šta onda da se radi? Kad ne vodite posao dobro, to je zato što niste radili dobro, pa na tome morate naporno raditi. Ako učenici Dafe jedni drugima duguju, potrebno je da vratite dug. “Svi mi smo učenici Dafe, pa ono što je tvoje, to je i moje”— kakva je to ideja? (Svi se smeju) Može li to biti prihvatljivo? Kao nezavisno biće, ti si ti, a on je on. On ne može zauzeti tvoje mesto u kultivaciji, kao što ni ti ne možeš zauzeti njegovo. A ovo važi za sopstvene roditelje, braću i sestre, supružnike i decu—niko ne može zauzeti tuđe mesto.

Učenik: Radna sredina u medijskoj kompaniji je vrlo složena, i praktikanti koji tamo rade sa mnom dele isto osećanje. Nadmudrivanja i urote protiv drugih ponekad su gore nego kod običnih ljudi.

Učitelj: Kad ne verujete jedni drugima i niste iskreni u onom što govorite, i niko ne može da prihvati kritiku ili gleda unutar sebe, naravno da su tada stvari komplikovane. Pa kakva ste vi medijska kompanija? I šta vi ljudi radite? Kultivišete se? [Vi imate] tako jake vezanosti! Bilo da je to TV stanica, Epoch Times, ili druge medijske kompanije, od sada promenite stanje u kom se nalazite. Vi se ne ponašate kao kultivatori! Odavno sam pričao o ovim stvarima. Kada ćete nešto učiniti u vezi s tim? Vreme ističe. (Oduševljen aplauz)

Učenici Dafe, svaki od vas jednom je bio kralj, i došli ste u ljudski svet s velikim blagoslovom. Ali toga ste se odrekli jer ste hteli da pomognete Učitelju u Fa-ispravljanju. Ali sada niste svim srcem u tome. Da ste zaista želeli novac, da ste zaista želeli pozicije moći, da ste zaista želeli da budete oni koji vode glavnu reč, vi biste zaista bili elita ljudskog društva—vi biste to mogli da postignete. Ali vi niste želeli te stvari. Sad kad ste dospeli ovako daleko, zašto ne možete da pustite te trivijalne stvari?! Pustite sve i—otvoreno i sa svom širinom uma—ponašajte se kao kultivatori. Od sada na dalje, kad budete pogledali oko sebe, [videćete da] oni koji su promenili svoje ponašanje čine onako kako je Učitelj rekao; a oni koji nisu promenili, nisu učinili onako kako je Učitelj rekao! (Oduševljen aplauz)

Ali čak i kad vas Učitelj ovako uputi da nešto radite, jednom kad se vratite u stvarni svet, ponovo ćete naći da jedni druge iritirate. Jednom kad se vratite u stvarni svet i kad na vas budu uticala lična korist i lične vezanosti, vaše mentalno stanje više neće biti onakvo kakvo je sada! Morate imati na umu da ste vi kultivatori, i da je vaša odgovornost ogromna! Ovo ćete shvatiti u budućnosti, ali tada ćete samo moći da žalite!

Učenik: Obični ljudi ističu da se treba truditi da se izbegava da se govori o nesrećnim stvarima. Nedavno je među praktikantima ušlo u modu da govore samo pozitivne stvari, a ne i negativne. Kažu da tako radi Šen Jun. Ali ako tako komuniciramo, mnogi problemi neće moći biti razrešeni.

Učitelj: Običnim ljudima recite ono što žele da čuju, jer vi pokušavate da ih spasite. Ne možete ih tretirati kao kultivatore i uklanjati njihove vezanosti. Ako sada pokušate da uklonite njihove vezanosti, zar neće pobeći? (Svi se smeju) Da biste ih spasili, morate reći ono što je za njih prihvatljivo. Pa, morate to da radite na taj način jer teško je spasiti ljude. Ali da li vi kultivatori morate biti takvi? Onaj ko nije spreman da čuje drugačija gledišta nije kultivator. Ali ni onaj ko nema dobru volju takođe se ne ponaša kao kultivator.

Učenik: Preko 50 okruga i oblasti izvan Kine i preko 80 gradova i provincija u Kini šalju svoje pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam hvala. (Aplauz) Tražio sam od njih da mi ne prosleđuju pozdrave, pa su ih sabrali u ovu poruku. (Svi se smeju) Joj, ovde i dalje ima puno toga napisanog. Onda ovo neću čitati.

Učenik: Živim u malom gradu u Vijetnamu. Nedavno su se proširile glasine da je Falun Gong pokrenuo prikupljanje donacija za gradnju hramova u Americi i za podršku NTD. Ne tako davno, moja mlađa sestra je putovala u južnu Kaliforniju da poseti svoju porodicu. Tamo je upoznala praktikantkinju koja je tvrdila da je zadužena za prikupljanje donacija, pa je moja sestra dala prilog. Da li praktikanti u Vijetnamu treba da odgovore na [ovu akciju]?

Učitelj: Nema ničeg sličnog. Nema ničeg sličnog. Neki praktikanti možda imaju želju da urade ovo, ali to apsolutno nemojte raditi, nikako nemojte! Da postoji potreba, ja bih to pokrenuo. Naprosto bih rekao: “Neka mi svako da malo novca da sagradimo hram.” Znam da biste svi vi obezbedili malo novca. Meni bi to bilo lako da učinim, zar ne? I zašto bi to trebalo da radite vi? (Oduševljen aplauz) Nemojte to činiti. Apsolutno, apsolutno nemojte to činiti.

Neki od naših praktikanata koji su biznismeni, i neki drugi koji finansijski stoje izuzetno dobro, daju neku novčanu pomoć, i kad to čine, to zbilja može rešiti neke probleme. Ali mi ne primamo od drugih. Ja znam da su tokom ovih godina učenici Dafe plaćali iz sopstvenog džepa za stvari koje su potrebne za objašnjavanje istine, što za nas predstavlja znatno breme. Znate li zašto Fei Tian akademija daje punu stipendiju tolikim, mnogim studentima? Zašto Planina sve pokriva kad učenik tamo pohađa školu? Jer ja želim da se umanji novčano breme učenicima Dafe. (Aplauz) Ponekad, kad se deca na planini loše ponašaju, ja znam da se njihovi roditelji nisu dobro kultivisali. (Aplauz)

Učenik: Došao sam do shvatanja da su se učenici Dafe reinkarnirali život za životom, ali zapravo ne na šest puteva reinkarnacije, a da su sva ostala bića sem učenika Dafe prolazila šest puteva reinkarnacije. Je li ovo razumevanje ispravno? Pošto neki vernici u religiji ne veruju u šest puteva reinkarnacije, ali veruju da se duša nakon smrti reinkarnira kao ljudsko biće, kako da objasnimo činjenice i povedemo vernike u religijama da dobiju Fa?

Učitelj: Ne možete lagati da biste pomogli da ljudi dobiju Fa. Ljudska bića prolaze šest puteva reinkarnacije. To je ranije uvek bio slučaj. U suštini sva bića na Zemlji prolaze kroz to, uključujući i učenike Dafe. Samo što su se učenici Dafe češće reinkarnirali kao ljudi ili kao nebeska bića.

Učenik: Ja sam iz Japana, i radim za medij. Vrlo je teško održati opstanak vebsajta, i u tome se do dan danas oslanjamo na novac praktikanata.

Učitelj: Medijske kompanije ne mogu se dugoročno oslanjati na praktikante. Ako ne usmerite ljude da rade na prodaji reklama i u potpunosti se oslanjate na finansijske priloge praktikanata, na taj način ćete isprazniti svoje novčanike i to nije ono kako se vodi medijska kompanija, pa će na duže staze nastati problemi. Praktikanti moraju raditi na poslu i biti u stanju da sebi obezbede život. U svakom slučaju, medijska kompanija se ne može dugoročno oslanjati na priloge praktikanata.

U ovom času, ljudi sveta pažljivo motre na medijske kompanije koje su osnovali učenici Dafe, a reputacija tih medija je u porastu. Kakav je to spoj? Obična osoba koja prepoznaje poslovne prilike će shvatiti da je ovo pravo vreme da se iskoristi prilika. U trenutku kad ljudi imaju povoljno mišljenje o [vašem mediju] i veruju mu, ako ne učvrstite svoju bazu klijenata, i ako ne dodelite puno radne snage marketingu, šta onda čekate? Da vam padne s neba? Šta je kompanija? To je nešto što je stvoreno iz ekonomskih razloga; koristi se s ciljem zarade novca. Medijsku kompaniju možete dobro voditi samo s kapitalom, možete imati pozitivan ciklus, možete imati uslove potrebne za objašnjavanje činjenica, i možete imati uslove potrebne za spašavanje ljudi.

Učenik: Zbog vezanosti nekoliko članova Dafa asocijacije, neki dugogodišnji praktikanti ne izlaze puno. Ti praktikanti sami pronalaze stvari koje mogu raditi, ili su u interakciji s malom grupom praktikanata. Oni su se pomalo distancirali od lokalne grupne sredine. Treba li način kako vrh Dafa asocijacije upravlja praktikantima ili projektima da bude kao što je u medijima, gde se koristi pristup rukovođenju kakav imaju obični ljudi?

Učitelj: Kao koji mediji? Kao pristup rukovođenju običnih ljudi? Pristup rukovođenju kakav imaju obični ljudi nije kultivacija. Učenik Dafe ne treba uvek da fokusira svoju pažnju na koordinatora. Ako je on dobar, onda si i ti dobar; ako mu se dopadaš, onda se kultivišeš, ali ako mu se ne dopadaš, onda se ne kultivišeš. Da li se ti kultivišeš za njega?

Sad, kao koordinator, vidi kako je velik tvoj uticaj. Oni su jednom davno dali zavet Učitelju, ali ti ih sada zapravo sprečavaš da se kultivišu. Da li znaš hoćeš li u budućnosti moći da poneseš odgovornost za to? Ako oni zaista zbog tebe više ne žele da se kultivišu, kako ćeš u budućnosti poneti odgovornost za to? U konačnom trenutku Ispunjenja, šta ćeš da radiš?

A sada bi Učitelj postavio pitanje onima koji nisu dobro uradili. Slušajte: u konačnom trenutku Ispunjenja, kako ćete ikako moći da objasnite zbog čega niste uspeli da se oslobodite tih vezanosti, ili stvari koje ste loše učinili? Svi treba da mislite o tome. Jako se brinem!

Učenik: Ima jedan koordinator projekta koji često lažno optužuje ljude iza njihovih leđa, ali većina ljudi ne može da takne tog praktikanta. Budući da je to slučaj, treba li jednostavno da nastavimo da odgajamo svoju izdržljivost (Ren), ili treba da učinimo sve što možemo da ga razotkrijemo i kritikujemo?

Učitelj: “Razotkriti i kritikovati” takođe nije u redu, i predstavlja izraz koji pripada partijskoj kulturi. (Svi se smeju) To je taktika koja se koristi da se kritikuju ljudi iz političkih razloga. Na ovo pitanje treba da gledate s dve strane. Ako je to zaista namenjeno da se kultivišete, i ako njegov stav prema vama ne utiče na projekat—ako ne utiče puno na vaš posao—onda vam predlažem da trpite i kultivišete se. (Učitelj se smeje) (Svi tapšu)

A zašto tako kažem? Znate, kod kultivatora se često ovako kaže: samo kad imate vezanost, bićete dirnuti iznutra; ako nemate vezanost, to će biti kao povetarac koji je prošao pored vas—ništa nećete osetiti. Ako čujete nekog da kaže da želite da počinite užasan zločin, to će vam naprosto biti zabavno. (Učitelj se smeje) Mislićete: “Kako bi to moglo biti moguće?” i to ćete odbaciti uz smeh. Uopšte ga nećete uzeti za ozbiljno. Pošto nemate čak ni tu misao, te reči ne mogu vas dotaći. Ako nemate takvu vrstu misli, one vas ne dodiruju. Kad vas dira iznutra, to znači da imate [vezanost]! I ako zaista snažno osećate da vas ne tretiraju pravedno, onda [je vaša vezanost] vrlo krupna. (Aplauz) Pa zar ne treba da se kultivišete?

S druge strane, za osobu koja večito ima negativan stav prema drugima: učenici Dafe treba da kultivišu blagost (Šan). Je li slučaj da mislite da se taj vaš kolega praktikant kultivisao bolje od vas, pa nema potrebe da budete dobri prema njemu? Zar nemate suviše dobro mišljenje o njemu? Nema potrebe da budete dobri prema njemu? Ili je on jedan od onih koji progone učenike Dafe, pa ne treba da budete dobri prema njemu? Čak i ako je on jedan od onih koji su učestvovali u progonu, jedan od onih koji su oteti, zavedeni i na kraju su završili u kriminalnoj bandi, i dalje bi trebalo da budete dobri prema njemu. Zašto onda ne možete da budete dobri prema svojim kolegama praktikantima? Oni su učenici Učitelja—shvatate li to? (Aplauz) Kad ne pazite šta izgovarate, zar vam ne pada na pamet da u tom času delujete kao demoni? Vi niste demoni—ja samo mislim na stanje u kom ste u tom trenutku. Ako ste uvek takvi, uvek u stanju demona, da li onda kultivišete demonstvo? Ako vas ljudi nikad ne vide s prijatnim izrazom na licu, i uvek delujete tako lukavo, u kom onda mislite da ste stanju? Bogovi vas posmatraju.

Mogu vam reći da u startu nisam očekivao da će tako puno bogova pažljivo posmatrati učenike Dafe! Pošto ono što ja radim postaje sve veće i veće, ja nalazim da je broj bića postao naprosto neizmeran. Ranije sam samo video da vas njihove oči posmatraju, ali sada nalazim da su njihove oči sve jedno do drugog [jer] nema mesta. Nebrojena, bezbrojna bića vas pažljivo posmatraju, ne ispuštajući vas iz vida ni za tren! Ovo ima dejstva na sav kosmos. Čak i unutar prostora veličine vrha igle postoje nebrojene stotine miliona bića koja vas posmatraju. Bića nisu razvrstana po veličini, jer veličina ne određuje mudrost i sposobnosti. “Vrabac je mali, ali sve ima”, kao što kažu. Mogu vam reći da su neki bogovi na krajnje visokim nivoima manji od vrha igle, ali su neuporedivo moćni! Oni u času mogu da se pretvore u ogromne bogove.

Odavno sam rekao da je ljudski domen jedna velika pozornica, i vi tu nastupate. Publika su mnoštvo bogova i brojni nebeski ljudi celokupnog kosmosa—oni kao da gledaju pozorišni komad. Kad bi ljudi sedeli u publici i posmatrali druge ljude kako igraju, oni ne bi mogli da vide šta se dešava u glavama izvođača. Ali ti bogovi posmatraju vaše misli i vaša dela. S vašim glavama na telima, oni posmatraju kako se kreću ćelije u vašem mozgu, i takođe mogu da vide kad vam srce i um skrenu. Kad radite smešne stvari, oni ne mogu da se ne nasmeju. Kad radite stvari koje učenici Dafe ne bi trebalo da rade, oni postanu vrlo strogi, posmatrajući vas.

Učenik: Medijske kompanije koje su osnovali učenici Dafe izgleda kao da su preterano fokusirane na unutrašnju borbu, što je izazvalo gnev neba i zemlje. Oni potcenjuju sadržaj o učenicima Dafe koji potvrđuju Fa. To posebno važi za Dongtaiwang.com.

Učitelj: To što si rekao ne zvuči mi tačno. “Izazvalo gnev neba i zemlje”? Unutrašnja borba? Ako ovo kažeš zato što pričaš iz perspektive zle KPK, onda imaš probleme. Kažeš da mi Kinezi imamo unutrašnje borbe, je li? Mi nismo deo bande zle KPK. Ona je monstrum, i nanosi štetu kineskom narodu, iako je na površini to kineska vlast. Mi jednostavno razotkrivamo zašto progoni učenike Dafe i istovremeno govorimo ljudima sveta kakva je ona.

Ovo sam rekao pre nego što je počeo progon: Zla KPK će srušiti sebe u progonu Falun Gonga. (Aplauz) To nije bilo samo neko predviđanje. Ja sam to zapravo predvideo jer su tako stare sile priredile stvari: One je nagone da se ponaša kao klovn, a kad završe s njenim korišćenjem i igranjem s njom, oni će je eliminisati. Njihov cilj je da surovo iskušaju učenike Dafe i da se uklone ljudske vezanosti učenika Dafe tokom ovog progona. Zato je ta stvar stvorena. Može li se dopustiti da postoji tako dugo?

Učenik: Došli su učenici iz Gongdžulinga i Čangčuna. Treba li da ostanu ovde?

Učitelj: To su lične stvari. Ako mislite da treba da ostanete, onda ostanite. Ako smatrate da se ovde mogu dobro iskoristiti vaše veštine, onda ostanite; ako ne mislite da se ovde mogu dobro iskoristiti vaše veštine, onda nemojte ostati. U svakom slučaju, danas je učenicima Dafe lako da dođu u SAD, ili da posete različita mesta širom sveta, i to će biti sve lakše i lakše. Dok se zlobnost progona razotkriva, ljudi sveta sve više vide učenike Dafe u novom svetlu. Kad se istina potpuno razotkrije, ceo svet će duboko poštovati učenike Dafe. (Aplauz)

U svakom slučaju, ono što bi Učitelj najviše voleo da kaže je da se sveukupna situacija menja, ali da učenici Dafe ne mogu dopustiti da se njihova kultivacija menja s promenama situacije. Potrudite se da se ne menjate bez obzira kakva je situacija! Ponašajte se kao učenici Dafe i uvek se kultivišite bez obzira na kakve probleme naiđete. (Oduševljen aplauz)

Ovo je sve što ću danas reći. Konferencijski odbor možda je dobio dodatna pitanja. (Oduševljen aplauz) Ali ja znam da i kad bih ostao i odgovorio svakome na pitanje, čak i tada možda ne bi bila izneta sva vaša pitanja, i vi biste i dalje imali još pitanja. Zato ću ovde stati. Učitelj može govoriti o stvarima samo u smislu Fa principa. Kultivacija zavisi od vas samih. Ako budete mogli da održite mentalno stanje kakvo imate u ovom času, na ovoj Fa konferenciji, sigurno ćete uspeti! (Oduševljen aplauz)

Ne dopustite da na vaš um utiču stvarnosti običnog sveta ili predstave, i kad se vratite tim stvarnostima, nemojte se vratiti načinu na koji ste posmatrali druge praktikante. Ne dopustite da ova Fa-konferencija bude ni za šta. Fa-konferencije Dafe se održavaju isključivo radi vašeg napretka, da bi se sagradile vaše ispravne misli, i da bi vam se pomoglo u kultivaciji. Zato se nadam da ćete svi vi moći da održite mentalno stanje koje imate upravo u ovom času, i ponašati se onako kako učenici Dafe treba da se ponašaju. Situacija je urgentna, i tako puno života čeka da ih spasite. Ja sam veoma zabrinut!

Bića koja su došla na ovaj svet, [uključujući ona koja] nisu mogla postati ljudska bića, pa su postala biljke ili životinje—sva ona čekaju na učenike Dafe da ih spasu. Ako ne postupate dobro, to nije samo pitanje toga da vi sami niste dobro postupali—bića koja ste se zavetovali da ćete spasiti će izgubiti svoju šansu. Vaša odgovornost je ogromna. Budućnost čeka na vas, i brojna bića u kosmosu čekaju na vas.

Kultivišite se kao na početku, i sigurno ćete uspeti! (Učenici uručuju cveće Učitelju, i svi učenici dugo aplaudiraju.)

Li Hondži
16.10.2014.