Falun Dafa Minghui.org

Šta je Minghui?

Minghui je potpuno volonterska organizacija koja pokreće web stranicu Minghui.org na kojoj se nalaze izvještaji o Falun Gong zajednici širom svijeta. Fokus Minghui-a su vijesti iz Kine. Već više od 10 godina, urednici Minghui-a svaki dan primaju brojna lična iskustva iz Kine – više od bilo koje druge organizacije u svijetu. Minghui nudi najdirektniji i najaktuelniji prozor u živote Falun Gong praktikanata širom Kine i svijeta.

Minghui također služi kao centralno mjesto komunikacije za Falun Gong praktikante širom svijeta, na kojem dijele uvide i ideje, otkrivaju progon s kojim su suočeni unutar Kine i komentiraju o njegovim posljedicama. To je primarna web stranica koju čitaju Falun Gong praktikanti. Dužnosnici kineskog režima je također pomno prate.

Posljednjih godina, Minghui je predstavio izdanja na raznim jezicima uključujući engleski, francuski, španski, ruski i mnoge druge.

Minghui je također lansirao nekoliko ogranaka web stranice sa specijaliziranim fokusom, kao npr. radio prijenose, kataloge fotografija, letaka, novina i sl.

Engleska verzija Minghui web stranice je: en.Minghui.org.