Kineske konferencije za razmenu iskustava na Minghui.org

Najnoviji članci
Članci 1 do 20 od 238.
10.12.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Asimilirati se s Fa učenjem Fa napamet
05.12.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Nepokolebljiva duhovna kultivacija 86-godišnje lekarke
04.12.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Uloga tehničke službe je velika prilika za kultiviranje
04.12.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Кineska Fahui | Rešavanje uznemirujućih sukoba saosećanjem
27.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Pješice do Pekinga, apelirajući za pravo na prakticiranje Falun Dafa
25.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineski Fahui | Moj brak je postao stabilan nakon što sam eliminisala svoje vezanosti
23.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Prevladati nevolje marljivim kultiviranjem sebe
22.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Spašavanje ljudi nema ništa sa progonom
22.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Dobro se kultivišite u porodičnom okruženju, unuka se oporavlja od dermatitisa
17.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Spašavajući ljude dok zahtijevam da se moja nepravedno obustavljena mirovina vrati
16.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui: Objašnjavanje istine bez obzira na poteškoće
13.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui| Istrajte u grupnom učenju Fa i razjašnjavanju istine
12.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Protivljenje progonu i ispunjavanje svoje misije racionalno i dobrodušno
11.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Prava svrha mog života
10.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Кineska Fahui | Dirnuta buđenjem ljudi i podrškom Falun Dafi
09.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Od bijesa do suosjećanja
08.11.2023 | 20. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Moje iskustvo dopisnika Minghui-ja tokom ranih godina progona
25.12.2022 | 19. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Ispravne misli i djela mogu promijeniti okruženje i srca ljudi
17.12.2022 | 19. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Objašnjavanje istine licem u lice u Pekingu
15.12.2022 | 19. Kineska Fahui na Minghui.org
Kineska Fahui | Kutivišem sebe dok pomažem majci
© Copyright Minghui.org 1999-2024