Falun Dafa Minghui.org

Bambus kao simbol procesa kultivacije

(Minghui.org)

Ja sam do sada dva puta pogledao DVD Shen Yun predstave i zaista sam zadivljen ljepotom i veličanstvenošću koju sam vidio. Želio sam da imam magični kist s kojim mogu izraziti moje divljenje božanskoj kulturi koja se je odvijala na Shen Yun sceni.

Te noći imao sam san. U njemu mi je Učitelj dao magični kist. On me je ohrabrio da iskoristim svoj talent i izrazim ljepotu i snagu Dafa. Moj kist je bio Fa alat, oružje s kojim ja eliminiram demone. Istovremeno on mi pomaže da obogatim živote ljudi.

Simboliziranje uzdizanja razine kultivacije

Moja je želja bila da naslikam stabljiku bambusa, pokazujući jedan spoj iznad drugog. Po mom shvaćanju, deblo bambusa simbolizira uzdizanje u razinama kultivacije.

Ja sam izdaleka čuo poznatu glazbu „Falun Dafa je veličanstven“ kad sam se probudio sljedeće jutro. Odlučio sam ići u susret glazbi. Vidio sam djevojčicu, kćerku kolege praktikanta, koja je vježbala glazbu na njenoj flauti od bambusa na obali rijeke. U tom času mi je sinula ideja da sam ja trebao uzeti moj magični kist i naslikati ovu scenu.

To me je onda podsjetilo na stablo bambusa koje je pored moje kuće 16 godina. Vidim ga svaki dan. Bambus je postao svjedok moje kultivacije. Transparent na kojem piše „Istina-Suosjećanje-Strpljenje“ je privezan na njega.

Uzeo sam kist i počeo slikati moju prvu sliku u dobi od 60 godina.

Također sam napisao pjesmu za sliku naslovljenu „Korak po korak“:

Uspravni, dostojanstveni i nezagađeni od zagađenog svijeta;
Oni su odlučni da idu prema gore, korak po korak;
Tihe i ponizne, šume bambusa pokrivaju planinu;
Komad bambusa pretvoren u flautu, pjeva Falun Dafa Hao.