Falun Dafa Minghui.org

Razbiti okove vezanosti i marljivo prakticirati istinsku kultivaciju

(Minghui.org)

Oduvijek sam bila vrlo razumna osoba. Kad sam prvi puta počela čitati Zhuan Falun, završila sam cijelu knjigu u jednom danu i shvatila sam da mi je pomogla bolje shvatiti svijet. Znala sam da sam na ovaj svijet došla da bih prakticirala Falun Dafa.

Na putu kultivacije sam već cijelo desetljeće. Bilo je perioda u kojima sam bila vrlo marljiva, i perioda u kojima sam bila dirnuta ugledom, osobnom koristi i sentimentalnošću. Nekoliko puta sam posrnula u kultivaciji. Međutim, osjećala sam da oko mene postoji sloj ili oklop koji me sprječavaju da budem marljiva onoliko koliko sam osjećala da želim biti.
Prije godinu dana sam se počela pitati što je zapravo kultivacija. Pitala sam se prakticiram li ja istinsku kultivaciju.

Pročitala sam brojna iskustva koja su napisala kolege praktikanti i dirnula bi me njihova čvrsta vjera u Dafa, njihova čistoća i suosjećanje. Pitala sam se zbog čega ja nisam dostigla takvo stanje jer sam, kako sam smatrala, dovoljno dobro shvaćala principe Fa.

Tek sam nedavno doživjela pravi proboj nakon što sam puno učila Fa. Konačno sam otpustila tri ljudska oklopa: moje predodžbe o životu i smrti, nedostatak vjere u Fa i ateizam. Tek sada zapravo shvaćam što je kultivacija i njenu ozbiljnost. Tek u ovom stanju se istinski kultiviram i uzdižem se kao praktikantica.

Želim podijeliti svoje iskustvo s kolegama praktikantima da bismo zajedno napredovali, dostigli tijek Fa – ispravljanja i ispunili naše pretpovijesne zavjete i želje.

Istinski otpuštati vezanosti

U posljednjih deset godina sam nekoliko puta posustala i kultivacijsko stanje mi nije bilo stabilno. Na kraju sam postala umrtvljena. Iako sam željela napredovati i imala želju za probojima, to ne bi dugo trajalo. Bila sam zabrinuta i osjećala sam se bespomoćno.

Odlučila sam puno vremena provesti učeći, prepisujući i recitirajući Fa. Pripremila sam nekoliko bilježnica i prepisala sam Učiteljeva nedavna predavanja. Uz to sam čitala puno Učiteljevih predavanja.

Uzdizanje kroz intenzivno učenje Fa

Trudila sam se biti potpuno stopljena s Fa za vrijeme učenja. Za vrijeme prošlogodišnjih zimskih praznika, učila sam Fa sa svojom kćeri. Provele smo devet sati čitajući Učiteljeva predavanja od 1999. do 2011. godine u nekoliko dana. Predvečer smo recitirale pjesme iz Učiteljeve zbirke poezije – Hong Yin III.

Na početku sam bila rastresena i nisam se mogla koncentrirati. Postupno sam uspjela postići smireno stanje za vrijeme učenja Fa. Prosvijetlila sam se u nove spoznaje za vrijeme učenja. U Fa predavanju u New Yorku 2011. „Šta je Učenik Dafe“ (prevedeno na srpski jezik) Učitelj je rekao:

„Molekuli koji sačinjavaju molekulske čestice čoveka su sačinjeni od atoma, a atomi su sačinjeni od mikrokosmičkijih čestica, i energija je veća što su one mikrokosmičkije. Znamo da kad se ljudsko telo sahrani u zemlju, njegove ćelije, koje su na površinskom nivou sačinjene od molekula, mogu da istrunu. Ali molekuli ne mogu da istrunu, zar ne? Još manje to mogu atomi, je li? I gde je onda otišao taj deo vas? Ako su sve ljudske misli jednostavno proizvod razmišljanja njegovog sopstvenog uma na ovom površinskom nivou, kako onda objasniti stvari koje ljudi ponekad neočekivano kažu? Nije uvek slučaj da ono što izgovorite nastaje nakon pažljivog razmatranja; već ste ponekad na delu vi na različitim nivoima, u rasponu od vaših čestica na površinskom nivou do onih koji vas sačinjavaju duboko u mikrokosmosu. Celina vašeg bića je istovremeno sačinjena od čestica koje idu od najmikroskopskijeg nivoa do onih na površini, pa vaše biće nije samo ovaj krajnje jednostavan, površinski sloj ćelija. U kontekstu bića jedne osobe, onda, gubitak ovog površinskog dela je samo gubitak sloja spoljne kože. S reinkarnacijom, oblači se nova spoljna koža. Pravi vi ne možete istrunuti kad vas sahrane u zemlju. To tle ne može da razbije atome, niti čak molekule. Kad bi se razbili nečiji atomi, rezultat bi bio masivna eksplozija. Snaga nuklearne eksplozije u rasponu ljudskog tela bila bi dovoljna da se razori jedan grad. Nije li to tačno? Gde onda odlazite [posle smrti]?”

Iz toga sam odjednom shvatila da život i smrt nemaju ništa sa mnom. Osjetila sam da sam povisila razinu postojanja.

Odstranjivanje vezanosti za život i smrt

Kad bi netko spomenuo osobu koja je preminula, ranije sam na to gledala iz perspektive običnog čovjeka. Iz Fa sam dobila drugačije razumijevanje principa života i smrti te sada na to gledam drugačije: radi se o sudbinskoj vezi.

Napokon sam otpustila tu vezanost, koja me bila prekrivala kao slojevi oklopa i moj način razmišljanja se sukladno promijenio.

Test života i smrti je moguće proći učenjem Fa. Oklop vezanosti se formirao tisućama godina da blokira put kultivacije. Shvatila sam zbog čega puno puta nisam bila u stanju ispuniti Fa standarde, iako sam razumjela principe Fa.

Također sam shvatila zašto su neki praktikanti tako postojani i marljivi u kultivaciji te tako dobrodušni u spašavanju živih bića - zato što su im misli u skladu s Fa. Nadišli su razinu ljudskih bića, asimiliraju se s Fa i spašavaju ljude kao božanska bića. Oni su zaista dostigli takvo stanje.

Tijekom kultivacije proteklih godina činilo mi se kao da sam u kući i da gledam lijepe prizore kroz prozor, međutim, nikako da izađem van. Razmišljala sam o svijetu „izvan kuće“, ali to je više bila fikcija jer nisam zaista bila povezana s tim svijetom.

Sada sam u stanju u kojem konačno mogu izaći van kroz vrata i pridružiti se tom svijetu. Isto je i s testom života i smrti. Probijanje kroz ta vrata je tek početak istinske kultivacije.

Tijelo mi se osjećalo energično nakon što sam spoznala taj princip Fa. U tom trenutku sam shvatila da i ja mogu biti marljiva kao kolege praktikanti i konačno prakticirati kultivaciju. Bilo me sram što mi je trebalo deset godina da shvatim te principe.

Nadam se da će moje iskustvo pomoći praktikantima koji su u sličnom stanju. Otpustite oklop vezanosti i ne propustite priliku da se istinski kultivirate!

Odstranjivanje ateizma i nevjere u Dafa

Kad sam probila kroz ljudski oklop promijenio se i moj način razmišljanja. Bila sam u stanju uskladiti se s Fa i osjećala sam da mi je tijelo ogromno te da obuhvaća univerzum za vrijeme slanja ispravnih misli. Nadnaravne sposobnosti su mi postale moćnije i mogla sam slati ispravne misli i po sat vremena.

Učenje Fa je vrlo važno, a posebno za osobe koje kaskaju. Bez puno učenja Fa je nemoguće odstraniti debeli oklop i istinski napredovati u Fa.

Sada sam u procesu učenja Zhuan Faluna na pamet. Na početku sam recitirala po jedan odlomak pa sam pokušala s recitiranjem svih odlomaka iz podnaslova, bez gledanja u knjigu. Kad god bih našla vremena, recitirala bih tri ili četiri sata te sam tijekom tog procesa zaista mogla osjetiti čudesnost učenja Fa.

Dok sam recitirala dio „Zašto gong ne raste unatoč prakticiranju“, osjetila sam da sloj oklopa nevjere u Fa nestaje. Dok sam recitirala Hong Yin III, nestao je sloj vezan za ateizam. Konačno sam shvatila da su se recitiranjem Fa srušile velike planine koje su me blokirale u kultiviranju.

Vrlo brzo sam iskusila ogromne promjene fizički i psihički i bila sam u stanju u svakoj prilici biti usklađena s Fa. Smatram da je to princip univerzuma.

Odstranjivanje ljudskih vezanosti nije teško

Zašto neki praktikanti smatraju da je teško odstraniti ljudske vezanosti. Vjerujem da postoje dva glavna razloga: 1) nisu u stanju razlikovati što su ljudske vezanosti i predodžbe, a što je njihovo istinsko biće i 2) njihove ljudske vezanosti su snažnije od istinskog bića.

Kad se pomiješaju ljudske vezanosti, predodžbe i istinsko biće, onda je jedino marljivim učenjem Fa moguće ojačati istinsko ja. Međutim, nakon nekog vremena ljudske misli ponovno ojačaju i moguće je da će se osoba ponovno ponašati kao običan čovjek.

Zbog čega se te stvari neprestano ponavljaju? To su sve različiti oklopi koji sprječavaju put kultivacije. Moguće je postati istinski božansko i moćno biće jedino probijanjem kroz te oklope ljudskosti i rješavanjem ljudskih vezanosti.

Neka istinsko biće pobijedi ljudske vezanosti

Jedan praktikant mi je ispričao svoje iskustvo iz radnog logora. Rekao mi je da je znao kako bi se trebao ponašati, ali nije uspijevao i nije imao ispravne misli. Rekao je da mu je Učitelj stalno davao podsjetnike te da, iako je znao principe Fa, nije se usudio pokrenuti.

Zapravo, čak i ako čitamo Dafa knjige, puno razumijemo i elokventni smo, to i dalje nije dovoljno ako su ljudske predodžbe prejake.

Čitajući iskustva kolega praktikanata o tome kako se smireno suočavaju sa zlom, dobrodušno spašavaju živa bića i šalju snažne ispravne misli, osjetim da sam i ja tik do njih te da mogu isto. Zapravo, nisam u sličnom stanju nego me polje ispravnih misli tog praktikanta dovede u bolje stanje.

Vrlo uspješni praktikanti su se odavno probili kroz oklop ljudskih predodžbi i dostigli su visoke razine. Oni zaista pomažu Učitelju u spašavanju ljudi.

Nakon otpuštanja tih oklopa i ostale vezanosti i predodžbe je lakše odstraniti kad se pojave.

Nedavno su na mom radnom mjestu provodili testiranje. Svi djelatnici su sa sobom ponijeli male skripte u testnu dvoranu. Ja sam ranije isto postupala i sebi sam to opravdavala na način da nemam vremena učiti te stvari nego da se trebam baviti čitanjem Dafa knjiga.

Takvo ponašanje nije u skladu s Dafa, stoga sam sjela i proučila sve materijale prije testa. Na ulasku u dvoranu, kolege su mi ponudile skripte, ali nisam ih prihvatila i bila sam vrlo smirena. Znala sam da se ponašam u skladu s Dafa i da moram biti ispravna – cijeli univerzum promatra.

Od sada ću usklađivati ponašanje s Fa u svakoj prilici. Želim da mi svaka misao bude stopljena s Fa jer to je put temeljitog napretka.

Eliminiranje vezanosti slanjem ispravnih misli

Neke vezanosti je moguće eliminirati slanjem ispravnih misli. Trebamo pustiti da božansko tijelo postane ogromno i otpuštati ljudske predodžbe dok šaljemo ispravne misli.

Kada se pojave neispravne misli, treba ih odmah identificirati i pronaći korijen vezanosti. Slanje ispravnih misli je sveto i potrebno je odmah eliminirati nečiste misli koje se tada pojave.

Iz mog iskustva, spoznala sam da naše sposobnosti dolaze iz Fa. Svaki kultivator je čestica Fa i kad je usklađen s učenjem, moć Fa će se manifestirati u nama.

Moguće je postati istinski moćan i ispunjen ispravnim mislima jedino nakon što se istinski unaprijedimo i otpustimo ljudski oklop. To je zaista ključni element kojeg moramo otpustiti.

Tek nakon istupanja iz oklopa ljudskosti sam zaista napredovala u Fa. Osjećala sam da je moguće jednom mišlju rascijepiti planinu. Također sam osjetila uzvišenje u razini, manifestaciju Fa principa i otvaranje božanskih moći.

Dopustiti božanskoj strani da dominira

Što je ljudsko biće? Što je božansko biće? Što je Tao? Što je Buddha? To se odnosi na razinu kultivacije i postojanja. Božansko biće je sposobno proći test života i smrti, ono što predstavlja oklop za ljudsko biće.

Sve dok imamo taj oklop, nama dominiraju ljudske predodžbe. Kada ćemo odstraniti taj oklop i postati božanska bića? Ako smo tijekom testova xinxinga ili tijekom problema čistog uma i ako se vodimo Fa principima, onda nećemo biti uronjeni u razinu ljudskih bića. Na taj način je moguće nadvladati teškoće.

Bol otpuštanja ljudskih vezanosti je zapravo bol koja proizlazi iz nemogućnosti da sve pustimo. Ne želimo otpustiti ljudske vezanosti. Jednom rukom se držimo za božansku, a drugom za ljudsku stranu. To je razlog zbog kojeg dugo vremena nismo marljivi.

Vidjela sam da su mnogi kolege praktikanti u našem području u istom kultivacijskom stanju u kojem sam i sama bila prije nego što sam se istinski unaprijedila u Fa. Nadam se da će i oni brzo napredovati.

Kako sam shvatila, možemo stvoriti neuništivo jedno tijelo jedino na temelju Fa i na taj način možemo istinski spašavati ljude. Zlo se najviše boji toga.

Gore navedeno je moje osobno iskustvo i ono što sam doživjela na vlastitoj razini kultivacije. U ovoj posljednjoj razini Fa ispravljanja ću se posvetiti spašavanju što više ljudi i ispunjavanju zavjeta.

Članak na engleskom jeziku objavljen 22. kolovoza 2016.