Falun Dafa Minghui.org

Ruski praktikanti Falun Gonga dijele svoja iskustva u kultivaciji

(Minghui.org)

Od kada je Falun Dafa (također poznat i pod nazivom Falun Gong) po prvi puta 1998. godine predstavljen u Rusiji, hiljade Rusa, iz svih sfera života, su imali korist od ove drevne kineske prakse kultivacije. U nastavku slijede priče troje mladih praktikanata.

Iskustvo mladog bračnog para: Falun Gong je naš brak učinio harmoničnim (napisala Ljudmila)

Moj suprug Andrej i ja oboje prakticiramo Falun Gong. Naši nas susjedi često hvale kako smo dobar par. Ali, u stvari, mi smo u početku često imali jake međusobne svađe, posebno neposredno nakon sklapanja braka. Ipak kod svake svađe, mi pokušavamo utvrditi naše vlastite nedostatke. Kada postoji želja da sami sebe poboljšamo i da radimo bolje, mudrost Falun Dafa nam uvijek donosi harmoniju.

Ljudmila (sa dugom kosom i u žutoj majici) na Falun Dafa manifestaciji.

Porodice su posebne i u njima se i najdublje skriveni kamen u nečijem srcu otkriva. U kursu psihologije, koji sam pohađala na fakultetu, sam naučila da su konflikti u braku u svakom njegovom stadiju različiti, a mnogi su porodični konflikti odraz društvenih kriza. Međutim, predavanja iz psihologije nas nisu naučila kako da rješavamo sukobe u porodici.

Učenje Falun Gonga mi je dalo standarde na osnovu kojih mogu mjeriti svoje ponašanje, koristeći za to principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. U Falun Gongu sam naučila da, kod konflikta sa drugim ljudima, prvo trebamo same sebe promijeniti. To je u isto vrijeme najvažnija tradicionalna vrijednost na koju se naša porodica treba oslanjati.

Prije stupanja u brak sam živjela sa svojim roditeljima. Kada bih sa njima došla u neki konflikt ja sam se uvijek osamljivala. Kada bih zatvorila vrata, uvijek bih tada zatvorila i samu sebe. U to sam vrijeme imala dovoljno razloga vjerovati kako je moje ponašanje bilo ispravno.

Nakon što sam počela prakticirati Falun Gong, počela sam tragati za svojim vlastitim graškama — za onim što nisam dobro uradila. Nastavljala bih tragati sve dublje dok ne bih pronašla duboko skrivenu sebičnost koja me je udaljavala od ispravnosti.

Jedan od primjera za to kako gledanje unutar sebe pomaže je slučaj kada sam imala zubobolju i kada sam tragala unutar sebe da otkrijem vlastite nedostatke. Otkrila sam da nisam obraćala dovoljno pažnje na ono što govorim. Veoma često sam se žalila na druge ljude. Također sam često držala isprazne govore i kritizirala druge ljude.

Naš Učitelj, osnivač Falun Gonga, nas uvijek uči da govorimo dobrodušno. Kada sam otkrila ove vlastite nedostatke, počela sam obraćati pažnju na to šta sam rekla i kako sam to rekla. Uvijek sam za sebe mislila da sam dobra osoba, ali sada se mjerim u skladu sa učenjem Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, pa sam otkrila da ima puno područja u kojima se trebam popraviti, uključujući i način na koji razmišljam i misli koje me dovede do ljutnje.

Moj suprug Andrej kaže da se i sam veoma promijenio tokom zadnje četiri godina našega braka.

On kaže: „U početku sam se često svađao sa mojom ženom oko nekih trivijalnih stvari. Čak sam pomišljao i na razvod. Pokatkada sam bio ljubomoran na svoju ženu i pomišljao sam kako će me jednoga dana ostaviti. Bijes i ljubomora su me izjedali, na kraju sam joj jednoga dana kazao: „Ako me želiš ostaviti, učini to onda danas.“

„Mnogo sam je puta u ljutnji izbacio iz kuće. Na sreću, kultivacija načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije mi je otvorila oči pa sam umirio svoje ljutito srce. Sada uvijek pokušavam ostati miran u trenutku kada se pojave konflikti. Slijeđenjem načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, naš je porodični život je postao puno stabilniji i mirniji.“

Sada imamo i sina. On sa nama radi vježbe, a ja ga učim kineski jezik koristeći Zhuan Falun (glavnu knjigu Falun Gonga) kao čitanku. Nadam se da će i on također živjeti u skladu sa načelima Istinitosti–Dobrodušnosti–Tolerancije i koristiti ih kao smjernice u svome životu.

Zbog Julje želim sebe poboljšati (napisala Irena)

Nikada nisam imala želju opisati prijatelja ili rođaka na ovaj način sve dok nisam, kada mi je bilo 18 godina, upoznala Juliju. Julija je najdobrodušnija osoba na svijetu.

Julija (desno) i Irena (lijevo), su obje studentice na fakultetu Pavlov u Voronježu u Rusiji.

Juliju sam upoznala u vrijeme kada smo obje bile na drugoj godini fakulteta Pavlov. Ne sjećam se tačno kako smo postale prijateljice, ali se sjećam svoga prvog utiska u vezi sa njom — to je tako iskrena i dobrodušna djevojka. Ona voli pomagati drugima.

Jedne mi je prilike kazala da ona prakticira Falun Gong i objasnila mi je šta je to stvarno Falun Gong. U prvo vrijeme, na to nisam polagala puno pažnje. Samoj sam sebi kazala: „svako ima svoje interese i hobije.“

Ali, kada smo postajale bliskije, shvatila sam da za nju glavna načela Falun Gonga, Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija, nisu samo prazan slogan. Sve u njenom izvanrednom karakteru, zbog kojeg je poštujem, dolazi od njenog prakticiranja Falun Dafa. Druženje sa tako vedrom i dobrom osobom me je natjeralo da poželim da se i sama poboljšam.

Prije nego sam upoznala Juliju, nisam uviđala svoje nedostatke. Nisam se puno brinula za članove moje porodice, i nisam ih cijenila. Sada sam se postidjela prisjetivši se moga ponašanja prema njima. Prije sam često vikala na svoje roditelje, ali sada pazim na svoje ponašanje.

Želim da Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija budu moto moga života. Željela bih da ima više dobrih ljudi, i da sa ponosom mogu reći za sebe da sam jedna od njih.