Falun Dafa Minghui.org

Kineski Fahui: Kad bih mogla ponovno birati opet bih bila Falun Dafa učenik (3.dio)

[Prva pisana konferencija za izmjenu iskustava Falun Dafa praktikanata u Kini]

(Minghui.org)

Nastavak od 2. dijela.

1. dio
2. dio

7. Svi Dafa učenici su jedno tijelo

Kultivacija je ozbiljna. U trenutnom stadiju je također i oštra. Usred ozbiljnih testova te iskušenja aranžiranih od starih sila, svaki test je za nas test života ili smrti pri otpuštanju ljudskih vezanosti na našem putu prema božanskom. Svaka ljudska vezanost može uzrokovati naš pad te značiti neuspjeh na polovici kultivacijskog puta. Kultivacija u periodu Fa-ispravljanja je još ozbiljnija. Stabilnost svake čestice Fa je povezana sa cjelinom, i to nije samo problem povezan s osobom samom.

(1) Pomozite i podržite jedni druge

Nekoliko praktikanata je na mjestu za izradu Dafa materijala našeg područja u svibnju 2001. uhićeno. Cijela je grupa pretrpjela težak udarac, stoga su svi praktikanti koji su bili odgovorni za izradu materijala za objašnjavanje istine dva puta imali sastanak. Napravili smo puno banera i materijala za objašnjavanje istine za spašavanje živih bića. Praktikanti sa lokacije za proizvodnju materijala su bili odgovorni za njihovo postavljanje uz glavne prometnice u centru grada, mjesnim policijskim postajama te institucijama za pritvor. Praktikanti koji su živjeli u vlastitim domovima su bili odgovorni za postavljanje materijala na ruralnim lokacijama izvan grada. Dogovorili smo se da krenemo zajedno i činimo to istovremeno. Dvije aktivnosti su ohrabrile praktikante koji su ranije ustuknuli zbog straha i nisu se usuđivali potvrđivati Fa. One su zaprepastile vlasti odgovorne za progon. NItko od nas se nije susreo s bilo kakvom opasnošću.

“Dafa učenici su jedno tijelo, potvrđujem sve što su činili tijekom Fa-ispravljanja -- svi čine ono što Dafa učenici trebaju raditi. Različiti pristupi su zapravo sveobuhvatan pristup u kojemu su uloge dinamično raspodijeljene tijekom djelovanja Fa, a Fa moć je odraz jednog tijela.” (“Nemojte praviti razlike između projekata u Fa-ispravljanju; ‘Veliki put nema forme’ no egzistira kao cjelina”, s komentarom Učitelja)

Često sam prilikom dostavljanja materijala za objašnjavanje istine drugim praktikantima dijelila svoje iskustvo o vođenju praktikanata koji su ranije bili u strahu sa mnom distribuirati materijale za objašnjavanje istine. Većina ih je mogla raditi to samostalno nakon što smo to učinili nekoliko puta zajedno. Postupno je sve više i više praktikanata izlazilo objašnjavati istinu.

(2) Nakon određenih lekcija smo dublje shvatili pitanje jednog tijela

Nakon što je mjesto za izradu na kojem sam radila pretrpjelo štetu, neki praktikanti su posumnjali da sam špijun, a neki su se pribojavali pružiti mi sklonište. Praktikanti koji nisu kultivirali svoj govor su bili faktor u kreiranju velikog iskušenja za mene. Progon starih sila je prevagnuo zbog kombiniranog efekta manjkavosti cijelog tijela i mojih vezanosti.

Sedmero urotnika, šest žena i jedan muškarac, me prevarilo tako što su mi preko jednog meni poznatog praktikanta prišli s željom da ih podučim koristiti računalo. Dogodilo se to na Svjetski Falun Dafa dan, 13. svibnja 2002. godine.

Stigla sam u jedan od njihovih domova u 20:00 sati. Nisam ih poznavala. Htjeli su da ih podučim slanju pisama Minghuiu. Tada nisam kod sebe imala software za pristup internetu. Kasnije su me počeli tući te tako pokazali svoja istinska pokvarena lica. U cijelom svojem životu nikada nisam bila tako pretučena, te sam se osjećala uzrujanom. Sjećam se što mi je jednom rekao Wang Kemin, kolega praktikant kojega su progonili do smrti: “U početku sam se osjećao uznemirenim kada su me zli ljudi tukli. No što su me više tukli, to je moja vjera u Dafa bila jača. Nije bilo bilo načina da od mene izvuku bilo kakve informacije. Spreman sam životom platiti za Istinitost.” Njegove su me riječi ohrabrile i postupno sam se umirila. Urotnici su me počeli nemilosrdno mlatiti. Povlačili su me za kosu bacajući prema zidu. Dok sam bila na podu, snažno su me udarali. Bila sam veoma čistog uma i uvidjela da oni samo žele uništiti moju vjeru u Dafa. Obratila sam im se u svojem umu: “Čak i ako me prebijete na smrt i dalje ću imati vjere u Učitelja. Ali nije vam dano da mi oduzmete život. Moj život je spašen kako bih mogla Učitelju pomoći u Fa-ispravljanju i spašavanju živih bića!”

Kada su vlasti shvatile da udaranje ne pomaže, počele su na mene vršiti pritisak s namjerom da im kažem gdje žive oni koji su bili odgovorni za mjesto za izradu materijala. Tražila sam unutar sebe da pronađem svoje nedostatke. Praktikanti o kojima su se raspitivali su bili oni koji su mi pomogli tijekom za mene teškog perioda pa sam prema njima razvila sentimentalnost ili je bilo riječ o onima s kojima sam ranije imala konflikt. Jasno sam vidjela nedostatke u svojoj kultivaciji ispravivši ih uz pomoć Fa.

Vlasti su bezuspješno iscrpile sve načine kako bi iz mene dobili tražene informacije. Onda su me poslali na policijsku postaju. Rekla sam im u svojem umu: “O tome odlučuje Učitelj, a ne vi.” Otišla sam u toalet dok su čistili. Rekla sam tiho u svojem umu: “Učitelju, veoma je važno za mene da ostanem vani kako bih postojano radila Dafa posao i spašavala živa bića. Prije no što pristigne neizmjerna sila Fa-ispravljanja, ne možemo si priuštiti takav gubitak.” Izašavši iz toaleta nisam nikoga zatekla u dnevnoj ili spavaćoj sobi. Znala sam da mi je to bila prilika za bijeg pa sam bez odgađanja otvorila vrata te potrčala koliko me noge nose. Jedna od njih je trčala za mnom. Slala sam ispravne misli istovremeno sjetivši se Učiteljevog predavanja u kojem govori o sposobnosti nazvanoj “čarobna stopala, gdje vidiš starca koji hoda veoma sporo i nehajno, ali ga ne možeš dostići čak i ako jašeš na konju.” (Predavanje na Fa konferenciji Zapadnih SAD) Zamolila sam Učitelja da mi pomogne pobjeći. Pobjegla sam iz zlih kandži nakon 14-satnog iskušenja uz Učiteljevu pomoć. Nisam nosila nikakve cipele, a kolega praktikant je bio iznenađen vidjevši me. Lice mi je bilo nateklo od udaranja, a stopala prepuna krvavih žuljeva.

Nakon ovog incidenta su se svi u našoj maloj grupi duboko preispitali. Nitko više nije krivio druge te su svi shvatili da odgovornost leži u cijelom tijelu. Svi su dublje shvatili koncept cjelokupnog tijela, umjesto da ga samo shvaćaju iz teoretske perspektive. Formirali smo cijelo tijelo koje je bilo još više i više sveobuhvatno.

(3) Racionalno objašnjavaj istinu dok radiš na mjestu za izradu

Nikada nisam prestala objašnjavati istinu lice u lice i dijeliti letke dok sam radila na mjestu za izradu. Također sam često sudjelovala u postavljanju materijala za objašnjavanje istine kada nisam bila previše zauzeta. Učitelj nam je rekao:

“Stare sile se ne usuđuju protiviti se našem objašnjavanju istine ili spašavanju živih bića. Ključno je da im ne dozvolite iskorištavanje propusta u vašem stanju uma kada činite stvari.”
(“Podučavanje Fa na Fa Konferenciji u Bostonu 2002.”)

Sa aspekta Fa nije ispravno smatrati opasnim da praktikanti koji rade na mjestu za izradu materijala sudjeluju u objašnjavaju istinu ili dijeljenju letaka. Sve ovisi o našem stanju uma. Naravno, praktikanti koji rade na mjestu za izradu bi više trebali uzeti u obzir cijeli tijelo te činiti to racionalno ovisno o lokalnoj situaciji. Jedno iskustvo objašnjavanja istine mi je pomoglo da bolje shvatim Fa citiran gore.

Jednog dana sam putovala autobusom. Prodavač karata je počeo pričati o Falun Gongu bez ispravnih misli. Pomislila sam da mu moram objasniti istinu. Ali bilo me je strah kada sam vidjela broj ljudi u autobusu. Torba mi je bila puna svakakvog softvera, stoga sam se još i više bojala. Jedno sam vrijeme slala ispravne misli i zamolila Učitelja da mi pomogne. Rekla sam prodavaču kararta koji je stajao pokraj vrata, sljedeće: “Kineski režim je odgovoran za najveću prevaru. Samospaljivanje na Tiananmenu je bilo inscenirano da bi se ocrnio Falun Gong.” Svi su skrenuli pogled prema meni. U autobusu je nastala velika tišina. Osjetila sam da znajuća strana živih bića čezne za istinom. Umirujuće i suosjećajno polje je obuhvatilo cijeli autobus. Prodavač karata mi je čak i pomogao kada sam počela pričati o maloj Siying koja je bila sposobna pričati s cjevčicom nakon traheotomije. Rekao je: “(Samospaljivanje) je lažno. Znam da osoba sa traheotomijom mora prvo zaustaviti cjevčicu svojim rukama da bila u stanju proizvesti kratke i isprekidane glasove.”

Također sam pričala o globalnoj popularanosti Falun Dafa izvan Kine. Kad sam završila s govorom, jedna djevojka mi je rekla sljedeće: “Sestro, ja čitam tvoje Dafa materijale. Imam rođaka koji isto prakticira Dafa.” Poslije sam opet srela prodavača koji me oduševljeno pozdravio.

Nakon ovog iskustva se uvijek maksimalno trudim objašnjavati istinu dok se vozim autobusom, bilo da se radi o kraćim ili dužim destinacijama. Sve više i više ljudi je u stanju prihvatiti istinu.

Poštovani Učitelju, kada bih imala još jednu priliku birati, opet bih ti se jednako zavjetovala -- doći ponovo s Učiteljem na Zemlju, pomoći Učitelju ispraviti Fa, štiti Fa s svojim životom te biti tvojim učenikom!

(Kraj)