Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Važno je prema Falun Dafa postupati s poštovanjem

(Minghui.org)

U kineskom klasičnom romanu Putovanje na zapad, zlatni cvrčak je bačen u očajanje od nebesa, jer je zaspao dok je slušao Buddhino učenje. On je postao redovnik u ljudskom svijetu, pod imenom Xuanzang. Tijekom njegovog legendarnog hodočašća na zapad u potrazi za budističkim svetim spisima, svih 81 iskušenja i patnji koje su Xuanzang i njegovi učenici prošli, bili su testovi aranžirani od Buddhe, da bi se otpustile njihove ljudske vezanosti.

Xuanzangovo putovanje je bilo dio njegovog kultivacijskog puta prema budinstvu. To je bila toliko ozbiljna stvar, da su mnoga nebeska bića bila uključena. Neka su stvorila iskušenja ili smetnje, dok su ga druga čak pokušala povrijediti ili ubiti. Na primjer, kad je Xuanzangovo srce bilo dirnuto od strane lijepe žene, koja je bila demon škorpijon transformiran u ženu i koji ga je pokušao ubiti.

Nakon 23 godine kultivacije u Falun Dafa, moje razumijevanje je, da je kultivacijsko putovanje svakog Falun Dafa praktikanta istovremeno i put kultiviranja prema budinstvu. Naša iskušenja i patnje su zamršeno uređeni, zahtijevajući više standarde dok napredujemo. Naša misija i ono što ćemo mi postići su puno veći od onog Xuanzangovog.

Sve što praktikant iskusi tijekom kultivacije, bilo da to izgleda dobro ili loše, je uređeno zbog više svrhe. Neki scenariji su napravljeni da testiraju praktikante. Drugi se događaju da nekoga ohrabri da se kultivira ili da nekog drugog spriječi da se kultivira.

Za one koji ne prakticiraju Falun Dafa, nadam se da ćete prema praksi postupati s poštovanjem. Nitko ne treba biti ljut ili srdit prema Dafa, samo zato jer nije sretan zbog ponašanja praktikanta. Dafa praktikanti prolaze kroz njihove testove i patnje baš kao što je i Xuanzang.