Falun Dafa Minghui.org

Slika: Istina za tebe

(Minghui.org)

Prijevod znakova: Molim te prihvati ovu brošuru o Istini