Austrija: Gradsko je vijeće grada Beča usvojilo rezoluciju kojom se osuđuje ilegalna trgovina organima u Kini

(Minghui.org)

Gradsko vijeće grada Beča je 7. aprila 2017. godine jednoglasno usvojilo rezoluciju kojom se osuđuje ilegalna trgovina ljudskim organima u Kini. Ovu su rezoluciju zajednički predložili gradski vijećnici Gudrun Kugler, Peter Florianschütz i El-Nagashi Faika.

Vijećnica Gudrun Kugler (u sredini)  je jedna od predlagača rezolucije.
Vijećnica Gudrun Kugler (u sredini) je jedna od predlagača rezolucije.

Rezolucija gradskog vijeća grada Beča osuđuje sistem žetve organa koja se u organizaciji države vrši u Kini, a posebno žetvu organa velikih razmjera nad praktikantima Falun Gonga.

Gradsko vijeće traži od austrijske vlade da interveniše i preduzme akciju da se o ilegalnoj trgovini ljudskim organima u Kini otvoreno razgovara i da se ista kažnjava.

Sugeriše se formiranje međunarodnog komiteta koji bi istražio situaciju sa transplantacijom organa u Kini i spriječio ilegalnu trgovinu organima. Također je upućen zahtjev međunarodnoj zajednici da od Kine zahtijeva puštanje na slobodu nenasilnih zatvorenika savjesti.

Ova rezolucija također podvlači da je nezakonita žetva organa zločin i kršenje osnovnih ljudskih prava; da Kina trenutno zauzima drugo mjesto u svijetu po broju transplantacija, nakon SAD koje se nalaze na prvom mjestu; i da, premda kineska vlada tvrdi da organi koji se koriste za transplantaciju dolaze od dobrovoljnih donatora, postoje čvrsti dokazi da je veliki broj ljudi ubijen radi uzimanja njihovih organa.

Prema zvaničnim kineskim dokumentima, svake se godine u Kini izvede 10.000 operacija transplantacije organa. Međutim, u poređenju sa drugim zemljama, vrijeme čekanja na organe je izuzetno kratko, a izvor desetina hiljada organa za transplantaciju se ne može tačno utvrditi.

Prema izvještaju sa rasprave u Evropskom parlamentu iz 2016. godine, postoje sistematični, vjerodostojni dokazi da je u proteklih 15 godina u Kini stotine hiljada ljudi ubijeno u prisilnoj žetvi organa.

Prema rezoluciji, nedobrovoljni donatori su ljudi koji su mučeni u logorima za prisilni rad i ljudi koji čekaju na izvršenje smrtne kazne. To uključuje i praktikante Falun Gonga, vjernike i pripadnike manjinskih skupina kao što su Tibetanci i Uiguri.

Kineska vlada dopušta prisilnu žetvu organa i drži je u potpunoj tajnosti. I pored vladine najave iz 2015. godine da će se zabraniti žetva organa od zatvorenika koji čekaju na izvršenje smrtne kazne, ona se i dalje dešava.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.
Kategorija: Žetva organa

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024